Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
218-327: GESSLER, J / NIERMEYER, J.F., - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
242-504: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote topografische atlas van Nederland. 4. Zuid-Nederland,
229-476: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote Historische Provincie Atlas / Zeeland 1856-1858. 1 : 25.000
245-478: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote Historische Atlas van Nederland. I: West-Nederland 1839-1859
229-474: GEUDEKE, P.W. / ZANDVLIET,K. (INLEIDING), - Grote Historische Provincie Atlas / Limburg 1837-1844. 1 : 25.000
240-55: GEUDEKER, C.H., - Het vreselijke visavontuur van Professor Hubbel.
239-224: GEURTJENS, H., - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
233-302: GEURTS, P. A. M. / MESSING, F. A. M., - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
237-319: GEURTS, P. A. M., - De Nederlandse opstand in pamfletten. 1566-1584.
233-517: GEVERS DEYNOOT, W.TH., - Inkwartieringen.
238-315: GEWIN, E., - Nederlandsch volksgeloof.
234-443: GEYL, P., - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
245-137: GEYL, PIETER, - La Rťvolutions Batave (1783-1798). Traduction par J.Goddard.
244-264: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
238-316: GEYL, P., - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. 3 delen.
244-352: GEZELLE, G., - De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren.
241-351: GEZELLE, CAESAR, - Keurgedichten van Guido Gezelle. Verklaard en toegelicht door Caesar Gezelle. 2 delen.
241-350: GEZELLE, G., - De ring van 't Kerkelijk Jaar. (Guido Gezelle's Prozawerken)
245-457: GIDAL, NACHUN T., - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een voorwoord van Marion Gršfin DŲnhoff.
241-166: GIDEONSE, H., - Het vergeten leger in de jungle. Nederlandse krijgsgevangenen in Birma/Siam.
233-288: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
241-231: GIEBELS, L., - Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
235-411: GIEBELS, LUDY (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jacob IsraŽl de Haan correspondent in Palestina 1919-1924.
244-265: GIETMAN, CONRAD, - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
240-290: GIEZEN-NIEUWENHUYS, H.W.M. / WILMER, C.C.S., - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
241-436: GIGENACK, J.W.M., - Twentse Woorden en Gezegden. Deel I. (meer niet verschenen)
214-424: GIJSEN, M., - Het huis. Verzen. Waarin opgenomen de derde druk van de Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi.
238-393: GIJSEN, M., - Verzameld werk. 6 delen.
233-339: GILBERT, M., - De laatste reis. De vernietiging van de joden in Nazi-Duitsland.
224-359: GILBERT, M., - De laatste reis. De vernietiging van de joden in Nazi-Duitsland.
216-449: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
238-401: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
198-420: GILLET, L., - Jan Greshoff. Zijn poŽzie en poŽtiek.
233-531: GILODO, ANDREI, - Russian Silver. Mid 19th century - Beginning of the 20th century. (Tekst in english and Russian)
240-393: GILS, J. B. F. VAN, - De dokter in de oude Nederlandsche Tooneelliteratuur.
244-320: GILTAY VETH, D. / LEEUW, A. J. VAN DER, - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van Justitie inzake de activiteiten van Drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945. 2 delen.
207-56: GIPHART, M.J., - Strandpaal 19.
238-394: GIPHART, J., - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
240-394: GIPHART, J., - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
244-326: GISCHLER, A.C., - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer.
242-380: GISEVIUS, H.B., - Adolf Hitler.
241-215: GITTINGER, MATTIEBELLE, - Splendid symbols. Textiles and tradition in IndonesiŽ.
241-79: GLATZ, J., - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Deel I en II (van 3) Deel I : Zeereis, Schipbreuk, Afrika. Deel II: Afrika, Noord Amerika, KaraÔben, West IndiŽ.
223-160: GLOUDEMANS, CEES, - Dwars door Borneo.
232-130: GLOUDEMANS, CEES, - Dwars door Borneo.
211-165: GOB…E, E. / ADRIAANSE, C., - Nasihat-nasihat C.Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 -1936. 5 delen. Seri Khusus INIS I - V.
245-184: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-IndiŽ in beeld.
245-185: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie. 2 delen.
236-195: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Tijdens de O.-I. Compagnie. 2 delen.
228-217: GOD…E MOLSBERGEN, E.C., - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-IndiŽ.
242-225: GOD…E-MOLSBERGEN, E. C. / VISSCHER, J. , - Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. South-African history told in pictures.
235-541: GODEFROY, J., - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw.
245-346: GODMAN, PETER, - Het Vaticaan en Hitler. De geheime archieven.
239-438: GOEDE, BAREND DE, - Willem Paap. Het paard van Troje.
240-395: GOEDE, BAREND DE, - Kort dag. Keur uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880. Bijeengebracht en ingeleid. nr 415 van 775 ex.
212-448: GOEDE, BAREND DE, - Kort dag. Keur uit de poŽzie van jonggestorven dichters sinds 1880. Bijeengebracht en ingeleid. nr 415 van 775 ex.
244-396: GOEDEGEBUURE, J., - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd. 2 delen.
212-492: GOEDGEBUURE, J. E.A (SAMENGESTELD DOOR), - Een Uitgelezen Hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw.
234-392: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
240-404: GOEDKOOP, HANS, - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
244-192: GOENS, R. VAN, - Het spookschip der Celebes-zee.
240-246: GOENS, R. VAN, - De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945. (speelt in de bersiap-tijd)
240-274: GOES, ANTHONI JANSZ. VAN DER, - 't Doolhof te Versailles, bestaande in XLI. Keurelyke Verbeeldingen van alle de uitmuntende Fonteinen van het zelve Doolhof. Verrykt met de uitlegging der Fabelen, die door de zelven vertoond worden, in vier Taalen, Frans, Engels, Hoog- en Nederduits Als mede in de zelve Taalen by ieder Afbeelding eene uitlegging in PoŽezy.
230-123: GOEVERNEUR, J.J.A., - De twee vrienden of Peters reis naar Japan. Eene geschiedenis voor de jeugd.
224-450: GOEVERNEUR, J.J.A., - Gedichten en rijmen.
240-396: GOEVERNEUR, J.J.A., - Gedichten en rijmen.
233-33: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN, - Moed.
244-511: GOGH-BONGER, J. VAN, - Verzamelde brieven van Vincent van Gogh. Uitgegeven en toegelicht door zijn schoonzuster J.van Gogh-Bonger. 4 delen.
241-595: GOGOL, N.W., - Taras boelba. Vertaald door J.D.W. Steenhuisen met een inleiding van Theun de Vries.
245-585: GOGOL, NICOLAI, - De doode zielen of De avonturen van Tchitchikow. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch door s.van Praag.
239-588: GOGOL, N.W., - Verzamelde werken. Vertaald door Hans Leerink en Charles Timmer. 3 delen.
231-574: GOGOL, N.W., - Verzamelde werken. Vertaald door Hans Leerink en Charles Timmer. 3 delen.
241-596: GOGOLJ, N.W., - De jaarmarkt in Sorotsjintsy / Kerstnacht. vertaald door Wils Huisman.
216-558: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
211-514: GOIRLE, C. VAN, - Gedachten in steen. De Kathedrale Basiliek van St.Jan te 's Hertogenbosch.
232-514: GOLAY, LAURENT (INLEIDING), - Benjamin Samuel Bolomay. 1739-1819. Een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V.
232-362: GOLDHAGEN, D. J., - Een morele afrekening. De rol van de Katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
238-357: GOLDHAGEN, D. J., - Hitlers gewillige beulen.
241-286: GOLDRICK, JAMES, - The King's Ships Ware at Sea. The war in the North Sea august 1914 - february 1915.
233-204: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog. Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945.
222-207: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog.Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945.
238-221: GOLDSMANN, NICOLETTE (REDACTIE), - Ooggetuigen van oorlog. Zestig verhalen van Nederlandse slachtoffers over Japanse terreur 1942-1945.
245-586: GOLL, CLAIRE, - Alles is ijdelheid. M.m.v. Otto Hahn. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kuik.
244-512: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
241-516: GOMBRICH, E.H., - Kunst en Illusie. De psychologie van het beeldend weergeven.
235-134: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
244-130: GOMMANS, JOS E.A., - Dutch sources on South Asia c.a 1600-1825. Volume I: Bibliography an Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands).
245-138: GOMMERS-DEKKER, ANS M., - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit. (Met de muziek, tekst in Indonesische en in Nederlands)
227-620: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - Dagboek. Gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris.
236-549: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE, - Dagboek. Gekozen, vertaald en bezorgd door Leo van Maris.
230-246: GONDA, J. (VERZAMELD EN INGELEID), - Letterkunde van de Indische Archipel.
242-145: GONGGRIJP, G. F. E., - GeÔllustreerde encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Heruitdruk van de uitgave van 1934.
245-139: GONGGRIJP, G. F. E., - GeÔllustreerde encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ. Heruitdruk van de uitgave van 1934.
237-162: GONGGRIJP, G. F. E., - Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad. Nieuwe en herziene uitgave. Honderd schetsen uit het Indische leven aan Jan Fabricius.
244-131: GONGGRIJP, G. F. E., - Brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad. Nieuwe en herziene uitgave. Honderd schetsen uit het Indische leven aan Jan Fabricius.
228-575: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen. Vertaald door Wils Huisman.
231-575: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen (= 1 band). Vertaald door Wils Huisman.
239-589: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Roman in 4 delen (= 1 band). Vertaald door Wils Huisman.
220-625: GONTSJAROV, IVAN A., - Oblomow. Vertaling, nawoord en noten van Arthur Lange-veld.
244-132: GOOR, J. VAN, - Indische Avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
245-140: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse Expansie 1600-1975.
237-163: GOOR, J. VAN, - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ.
240-143: GOOR, J. VAN, - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse Expansie 1600-1975.
238-395: GOOSEN, LOUIS, - Van Andreas tot ZacheŁs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
243-494: GOOSKENS, F.A. E.A., - Het Bredase begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar.
229-506: GOOSSENS, EYMERT-JAN, - Paleis Noordeinde. Vierhonderd jaar 'Hoff van Oraignen
239-518: GOOSSENS, EYMERT-JAN, - Paleis Noordeinde. Vierhonderd jaar 'Hoff van Oraignen
243-119: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cullts and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld. ( Indonesisch, Nederlands en Engels)
223-150: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
224-258: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek.
230-129: GORIS, R., - Bali. Godsdienst en ceremoniŽn.
238-136: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cullts and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld. ( Indonesisch, Nederlands en Engels)
203-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
243-120: GORIS, R., - Bali. Godsdienst en ceremoniŽn.
219-131: GORIS, R., - Bali. Atlas Kebudajaan. Cults and customs. Cultuurgeschiedenis in beeld.
239-558: GORISSEN, FRIEDRICH, - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeich-nis de Gemšlde.
228-552: GORISSEN, FRIEDRICH, - B.C.Koekkoek 1803-1862. Werkverzeich-nis de Gemšlde.
227-424: GORISSEN, TH.M., - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
238-575: GORKI, M., - Foma Gordejew. Uit het Russisch vertaald door H.I.ter Laan.
241-597: GORKI, M., - Een natuurkind. Uit het Russisch door J.H.F.Ritter.
242-560: GORKIN, JULIAN, - De Gepeoe slaat toe! Vertaald door Jef Last. (geschreven i.s.m. Generaal Leandro a Sanchez Salazar. Ex-chef van de geheime dienst der Mexicaanse politie)
211-511: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
223-562: GORRIS, G. E.A., - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
214-573: GORTER, F.B. E.A., - SociŽteit Minerva 1875-1965. (Gedenkboek)
239-246: GORTER, H., - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust.
244-354: GORTER, H., - Mei. Een gedicht.
233-392: GORTER, H., - Mei. Een gedicht.
216-442: GORTER, H., - De groote dichters. Nagelaten studiŽn over de wereldliteratuur en haar maatschappelijke grondslagen.
236-445: GORTER, H., - De school der PoŽzie. Verzamelde Werken deel II.
236-446: GORTER, H., - Episch Werk. Verzamelde Werken deel IV.
236-447: GORTER, H., - Schrijversprentenboek 12 Herman Gorter.
235-405: GORTER, H., - Verzen. Eerste deel.
213-285: GOSLINGA, C. CH., - De Trinitaria. (korte verhalen)
244-133: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum.V: Java.
239-153: GOSLINGS, B.M., - Gids in het Volkenkundig Museum.V: Java.
245-474: GOSS, JOHN, - Blaeu. De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw.
245-475: GOSS, JOHN, - Blaeu's The Grand Atlas of The 17th Century World. Foreword by Peter Clark
212-391: GOSSE, PHILIP, - Geschiedenis van de zeeroverij. I: Zeeroverij in de oudheid II: De zeerovers van het Noorden III: De zeerovers van het Westen IV: De zeerovers van het Oosten. 4 delen in 1 band.
223-496: GOSSELINK, MARTINE, - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. met bijgevoegde artikelen.
222-288: GOSSES, I. H., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: De Middeleeuwen.
244-546: GOTTLIEB, ROBERT, - Reading jazz. A gathering of autobiography, reportage, and critisism from 1919 to now.
199-316: GOU, L. DE, - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie.
234-445: GOUDOEVER, J.VAN / NIJHOFF ASSER, P. (VOORWOORD), - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Uitgegeven bij het 350-jarig bestaan van de Oude Remonstantse Kerk.
242-16: GOUDRIAAN, C. (PS.VAN C.GRILK), - De geheimzinnige inbreker.
211-440: GOUDRIAAN, D.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek 1948-1978. Afdeling Kennemer-land van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
238-38: GOUDRIAAN, C. (PS.VAN C.GRILK), - Het kamp aan de grens.
226-550: GOUDRIAAN, K. E.A. (UITGEGEVEN DOOR), - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda.
233-149: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938). / The Soetardjo petition. A Dutch bloomer in the Netherlands Indies? (1936-1938).
244-134: GOUKA, N.G.B., - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938).
245-597: GOULD, ROBERT FREKE, - Beknopte geschiedenis der Vrijmetselarij. Nederlandsche overzetting naar de uitgave van 1908, gewijzigd en aangevuld tot op het jaar 1911 door H.J.van Ginkel.
243-474: GOUW, J. TER, - Amstelodamiana. 2 delen.
244-193: GOUW, A.C.TER, - Indische jongens.
231-540: GOUW, J.L. VAN DER, - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
242-537: GOUWE, W.F., - Vorm. Jaarboek van nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst.
199-166: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
240-144: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
227-136: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chi-nese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942.
242-146: GOVAARS-TJIA, M.T.N., - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu.
235-136: GRAAF, H.J., - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten.
232-143: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - De eerste moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
243-140: GRAAF, H.J., - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten.
224-377: GRAAF, H. J. DE, - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell. artikel in : Bijdragen tot de Taal -, Land- en Volkende.
238-141: GRAAF, H. J. DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie.
243-139: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - Chinese muslims in Java in the 15th and 16th centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Translated and provided.
242-147: GRAAF, H.J.DE / PIGEAUD, TH.G.TH., - De eerste moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
221-521: GRAAF, J.H.G. DE, - Moordrecht in touw.
244-135: GRAAF, H. J. DE, - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met voorwoord van H.Baudet.
223-180: GRAAF, H. J. DE, - Wonderlijke verhalen uit de Indonesische historie.
244-205: GRAAFF, A.P. DE, - De weg terug. Het vergeten leger toen en nu.
245-141: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
230-7: GRAAFF-VAN CAPELLE, B.DE, - Het Noordpoolkind. Marietje Paery's reisverhaal. Door haarzelf en haar moeder verteld.
224-554: GRAAFF, H. H. A. DE, - De Militair-Rechterlijke Organisatie, 1795-1955 en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de Landmacht.
238-39: GRAAFF-WUPPERMANN, A. DE, - Twee jaar op 't jachthuis.
200-276: GRAAFF, M.H.DE, - Middeleeuwsche vertellingen, volksoverleveringen en Noordsche gedichten.
230-318: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
240-312: GRAAFF, B. DE / LOCHER-SCHOLTEN, E., - J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
240-145: GRAAFF, B. DE, - Kalm temidden van woedende Golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving, 1912-1940.
239-302: GRAAFF, B. DE, - Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood.
224-498: GRAAFLAND, J.L.M., - Heraldische Encyclopedie. m.m.v. A.Stalins. Tekst in frans en nederlands.
241-65: GRAAFLAND, A., - Ka en Jan. (houten poppen bouwen een huis van speelgoedblokken). Dit boek is tevens een kleurboek. Links al in kleur gedrukt, rechts is gedeeltelijk al mooi ingekleurd.
240-146: GRAAFLAND, N., - De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige toestand. 2 delen. deel 2 bevat achterin : Appendix bevattende eene korte beschrijving van de meest bekende dieren en planten in de Minahassa + Index
237-221: GRAEFF, A.C.D.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan.
213-584: GRAF, P., - Een ongelijke strijd. Wilton-Feijenoord 1983-1988.
233-91: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
197-248: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
237-383: GRAFT, GUILAUME VAN DER, - In exilio. Gedichten
228-383: GRAFT, GUILAUME VAN DER, - In exilio. Gedichten
220-111: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
244-357: GRAFT, C.CATH.VAN DER, - Maria-Legenden. Verzameld en met een inleiding.
241-354: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
218-122: GRAM, JOHAN, - Mijn praatstoel. Vertellingen voor onze jongens en meisjes.
194-455: GRAM, JOHAN, - In Londen. Reisschetsen.
240-574: GRAM, JOHAN, - Onze schilders in Pulchri Studio. Met een biografisch register.
235-36: GRAM, JOHAN, - Uit mijn schetsboek. Verhalen voor onze jongens en meisjes.
215-615: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Grobberehuson circa 1000- Grapperhausen 2000. History af Grapperhausen and both name-related farms and families.
242-317: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Belasting, Vrijheid en Eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten, 511-1787.
245-292: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Belasting, Vrijheid en Eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten, 511-1787.
236-345: GRAPPERHAUS, F. H. M., - Belasting, Vrijheid en Eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten, 511-1787.
244-87: GRAS, HENDRIK, - De schanslooper van Monnikendam.
244-32: GRAS, HENDRIK, - Boer Laan en zijn vrienden.
230-11: GRAS, HENDRIK, - Op den Verkeerden Weg. Een verhaal uit het visschersleven.
239-591: GRASS, G‹NTER, - Mijn eeuw. vertaald door Jan Gielkens.
242-584: GRASS, G‹NTER, - De rokken van de ui. Vertaald door Jan Gielkens. + VERBIJ, Antoine - Bij de rokken van de ui. De affaire Grass.
235-140: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
221-169: GRASVELD, F. (REDACTIE), - Tanah Sabrang. Land aan de overkant. Landbouw-kolonisatie en wayang in een film van Mannus Franken.
241-389: 'S-GRAVESANDE, G.H., - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De questie 'Lieven Nijland'. Bijeengebrachte documenten.
237-576: GREEN, GRAHAM, - The third man. - De derde man. The fallen idol (Een kind klaagt aan. Ingeleid door de schrijver, vertaald door H.W.J Schaap.
240-605: GREEN, JULIEN, - Journaal 1946-1976. Keuze, vertaling en nawoord van Greetje van den Bergh.
235-588: GREEN, JULIEN, - Journaal 1946-1976. Keuze, vertaling en nawoord van Greetje van den Bergh.
240-461: GREGOOR, N., - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
235-493: GREGOOR, N., - Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans.
237-577: GREKOV, B. / IAKOUBOVSKI, - Weduwenschip. Vertaald door J.W.A. van Landeghem en J.Glastra-Overduin
230-578: GREKOV, B. / IAKOUBOVSKI, - La Horde d”r et la Russie. La domination tatare aux XIIIe et XIVe siŤcles de la Mer Jaune a la Mer Noire.
230-557: GRESHOFF, JAN E.V.A., - Bram van Velde 1895-1981.
229-391: GRESHOFF, J., - Schrijversprentenboek 3 gewijd aan Jan Greshoff.
204-418: GRESHOFF, J. / BRAAK, M.TER / PERRON, E. DU, - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
231-558: GRESHOFF, J., - Jozef Cantrť, houtsnijder.
203-467: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
244-358: GRESHOFF, J., - Steenen voor brood.
238-400: GRESHOFF, J., - Verzamelde gedichten.
240-397: GRESHOFF, J. / BRAAK, M.TER / PERRON, E. DU, - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
203-472: GRESHOFF, J., - Wachten op Charon. (gedichten 1958-1960).
220-428: GRESHOFF, J., - Catrijntje Afrika.
220-429: GRESHOFF, J., - Op de valreep. (Variaties op Vaarwel).
238-398: GRESHOFF, J., - Mengelstoffen op het gebied der Fransche Letterkunde.
238-397: GRESHOFF, J., - Fabrieksgeheimen.
235-406: GRESHOFF, J., - Schrijversprentenboek 3 gewijd aan Jan Greshoff.
222-47: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. Vervolg op: De Orchidee van 5A.
241-450: GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschie-denis.
216-53: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. 2e druk van : De manke grapjas.
227-508: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De kip die kraaide. 'n Zwolse geschiedenis.
240-57: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Grapjas. 2e druk van : De manke grapjas.
229-50: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De manke grapjas. (Later verschenen als: De grapjas).
235-38: GREUP-ROLDANUS, SINI, - De Orchidee van 5-A
232-213: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
216-181: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
238-223: GREVEDAMME, BEN, - Vrij. Een verzameling foto's uit IndiŽ van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A.Stevens met brieven van Ben Grevedamme.
231-408: GREVELINGEN, H.VAN, - Verzameld werk.
244-290: GREVER, M., - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in de geschiedenis.
242-318: GREVER, MARIA / WAALDIJK, BERTEKE, - Feministische Openbaarheid. De nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
243-530: GREVER, TONKO / HEUFT, ANNEMIEKE, - De LŠszlů in Holland. Nederlanders geportretteerd door de internationale societyschilder Philip de LŠszlů. Met bijdragen van Sandra de LŠszlů.
245-531: GRIEKEN, HARRY J.VAN, - Over leven in de melk en daarnaast. Met voorwoord van Ruud Lubbers.
200-687: GRIEP, W./ KRŃH…,FR. (WISSENSCH.ERARBEITUNG), - Peter der GroŖe in Westeuropa. Die GroŖe Gesandschaft 1697-1698.
237-321: GRIJP, LOUIS PETER, - Een muziekgeschiedenis der Nederlanden.
238-317: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patriotten.
198-296: GRIJZENHOUT, FR. / TUYL VAN SEROOSKERKEN, C.VAN, - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
242-319: GRIJZENHOUT, F. E.A. (O.R.V.), - Voor vaderland en vrijheid. De revolutie der patriotten.
242-17: GRILK, C., - De kluizenaar van het Kokambagebergte.
223-181: GRIMBERG, W.L.F., - Gids door de Nederlandsche geschiedenis. II Tropisch Neder-land. Geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's.
243-186: GRIMM, P., - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
215-635: GRIMSCHITZ, BRUNO, - Die Altwiener Maler.
237-322: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Maurice et Barnevelt. …tude Historique.
237-503: GROEN, K. (INLEIDING), - Gezicht op Scherpenzeel, een grens-geval.
221-250: GROEN VAN PRINSTERER, G., - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2 delen.
241-409: GROEN, P., - Oude en nieuwe Groninger Liederen. (1). Opgeteekend, verzameld en van enkele aanteekeningen voorzien. Voor piano bewerkt door G.R.Jager. Met inl.van H.Poort.
240-247: GROENEBOER, K., - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie 1600-1950.
240-162: GROENEBOER, K., - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor IndiŽ van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
232-161: GROENEBOER, K., - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor IndiŽ van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
237-350: GROENEVELD, G., - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
232-363: GROENEVELD, G., - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
243-533: GROENEVELT, FRITS, - Russische kunst, Russisch impressionisme. Konstantin Lomykin, Odessa 1924-1993. Tentoonstelling Marie Tak van Poortvliet Museum.
233-36: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
216-55: GROENEWEG., J.J., - De gelukkige eilanden. Een boek voor jonge menschen.
221-12: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van Ibrahim ben Mouna. Een boek voor jonge menschen.
233-34: GROENEWEG., J.J., - Blauw bloed. Voor jongeren en ouderen.
195-23: GROENEWEG., J.J., - Het geheim van AbessyniŽ.
245-22: GROENEWEG., J.J., - Een gelukkige zwerver.
237-255: GROENEWEG., J.J., - Manitou. Uit 't leven van 'n Transvaalsche middelbare school. Voor jongeren en ouderen.
237-256: GROENEWEG., J.J., - Waar de doornboomen fluisteren. Een boek voor jonge mensen.
232-319: GROENEWEG, N. / HALLEMA, A., - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig Eeuwen Politie en Justitie.
198-456: GROENEWEGEN, H. (REDACTIE), - En gene schitterde op de rede.
231-409: GROENINGEN, A.P. VAN, - Volledig Werk. (Martha de Bruin / Een nest mensen / Verspreide stukken / Correspondentie) Dundruk-uitgave.
245-261: GROENMAN, SJ., - De wereld van de wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit.
245-598: GROENMAN, SJ., - Met vallen en opstaan. De vrijmetselaarsloge 'Le Prťjugť Vaincu' te Deventer 1784-1984.
238-319: GROENVELD, S. / LEEUWENBERG, H. L. PH., - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650. De Tachtigjarige Oorlog 2
237-323: GROENVELD, S., - Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog, 1640-1646.
225-301: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
240-293: GROENVELD, S. E.A., - Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
220-348: GROENVELD, S. E.A. (ONDER RED.VAN), - Nassau uit de schaduw van Oranje.
235-309: GROENVELD, S., - Hooft als historieschrijver. Twee studies.
245-226: GROL, G.J. VAN, - De grondpolitiek in het Westindische domein der generaliteit. Een historische studie. I: Algemeen historische inleiding II: De rechtstoestand van het grondbezit III: Register.
244-136: GRONEMAN, J., - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. 4e nieuw bijgewerkte uitgaaf.
204-310: GRONEMEIJER, C.F., - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914.
216-56: GRONINGEN, A.VAN (= L.A.H.ALBERING), - De man in het bos.
214-587: GROOT, J.M.DE (TEN GELEIDE VAN), - Tweehonderd jaar Pictura. een tekengenootschap in Dordrecht.
238-404: GROOT, PATRICIA DE, - Ik besta in wat ik schrijf. Hella Haasse in beeld.
244-539: GROOT, C.W.DE, - Jan Steen. Beeld en woord.
238-402: GROOT, JAN H.DE, - Verloren liedjes.
231-184: GROOT, GERARD C. DE, - De Nederlandse Antillen. (fotoboek met inleiding)
195-580: GROOT, K., - Oude foto's en prentbriefkaarten Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
233-38: GROOT, CLARA DE, - Toen het lente werd op Oegenhoek. Een verhaal uit het Friese waterland. Met een voorwoord van Nienke van Hichtum.
245-143: GROOT, E.P.DE, - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ.
234-316: GROOT, S.J.DE / SCHAAP,S., - De Nederlandse visserij rond 1900.
199-586: GROOT, J.M.DE (MET VOORWOORD VAN), - Aelbert Cuyp en zijn familie, schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp, Benjamin Gerritsz Cuyp, Aelbert Cuyp. Tentoonstellingscatalogus.
219-604: GROOT, J.M.DE (MET INLEIDING VAN), - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen. Tentoonstelling Dordrechts Museum.
241-541: GROOT, IRENE DE E.A., - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen - tekeningen - prenten - foto's
212-581: GROOT, J.M.DE / BUDDE, R. (VOORWOORD), - Arent de Gelder 1645-1727) Rembrandts laatste leerling. (Bij tentoonstelling Dordrecht, Keulen en Gent)
235-416: GROOT, PATRICIA DE, - Ik besta in wat ik schrijf. Hella Haasse in beeld.
227-545: GROSFELD, J. E.A. (O.R.V.), - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
203-474: GRUNBERG, A., - Fantoompijn.
223-359: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
239-494: GR‹TER, R., - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
222-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. 4 delen in 2 banden.
223-32: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Vacantie aan de Friesche kust.
243-87: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. Deel III: Keesje e.a.+ IV: De Gelukaanbrenger e.a.
243-88: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Uit m'n mouw geschud.
217-51: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
226-38: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Met z'n zevenen uit logeeren.
236-92: GRUYS-KRUSEMAN, S., - Onder de schemerlamp. Deel III: Keesje e.a.+ IV: De Gelukaanbrenger e.a.
228-538: GRUYTER, J.DE, - Uit het werk van Aart van Dubbenburgh. Met een kunst-critische inleiding van W.Jos de Gruyter en een sociaal-ethische beschouwing van W.Banning.
239-550: GRUYTER, J.DE, - Uit het werk van Aart van Dubbenburgh. Met een kunst-critische inleiding van W.Jos de Gruyter en een sociaal-ethische beschouwing van W.Banning.
245-375: GUADALUPI, GIANNI, - De oorsprong van de Nijl.
232-484: GUENTER, MICHAEL, - Die Juden in Lippe von 1648 bis zur Emanzipation 1858.
234-586: GU…PIN, J.P., - De kunst van Janus Secundus. De 'kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P.Tuynman.
244-507: GUITANT, CAROLINE DE, - Fabergť's animals. A Royal farm in miniature.
208-481: GULIK, C.VAN E.A., - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda 22 december 1984 tot en met 17 februari 1985.
203-359: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
226-614: GULIK, W. R. VAN, - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
236-612: GULIK, ROBERT VAN, - UrvaÁi. Een oud-Indisch tooneelstuk van Kalidasa.
235-562: GULIK, R.H.VAN, - Sexual life in ancient China. A preliminary survey of Chenise sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.
235-141: GUNNING, C.P., - IndiŽ en Jong-Nederland. Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indie beter te doen kennen en begrijpen.
244-327: GUNS, NICO, - Holland Amerika lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
237-293: GURNEY, THOMAS, - Brachygraphy or an easy and compendious System of Short Hand, adapted to the various arts, sciences and Professions ; Improved after more than Forty Years & Experience. And brought still nearer to Perfection upon the prefend Method By Joseph Gurney. The fourteenth Edition
245-458: GUTMAN, ISRAEL, - Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden.Redacteuren van de Nederlandse editie Jozeph Michman en Bert Jan Flim.
231-208: GUTSCHE, H. E.A., - Die F. A. K.- Volksangbundel. Derde- of eeufees-uitgawe.
230-152: HAAFNER, JACOB, - Exotische liefde. Bewerkt, hertaald en met voorwoord van Thomas Rosenboom. O.r.v. Erica van Boven en Olf Praamsma. (=bewerking van: Reize in eenen Palanquin).
225-485: HAAN, JACQUES DEN, - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden. (langs de hoofdspoorweglijn) Uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan Bruna 1868-1968.
230-247: HAAN, P., - Para-Paravuur aan de Banda-zee. (roman)
244-266: HAAN HETTEMA, MONTANUS DE, - Het meer Flevum en het eiland Flevo of: Blikken in de oudere geschiedenis van Friesland. Met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen Waterstaat.
226-128: HAAN, B.DE, - Een bijtempel van Tjandi Sewoe. Overdruk
228-486: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
238-501: HAAN, L.DEN, - Turf in je ransel. 100 Jaar Koninklijke Militaire kapel.
223-415: HAAN, J. I. DE, - Pijpelijntjes. Ingeleid en toegelicht door Rob Delvigne en Leo Ross.
245-459: HAAN, FRANCISCA DE, - Een eigen patroon. Geschiedenis va een joodse familie en haar bedrijven ca. 1800-1964.
199-478: HAAN, JACQUES DEN, - Boeken en publiek.
240-148: HAAN, F. DE, - Oud Batavia. Gedenkboek uitg.door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. 2 delen tekst + platendeel.
239-168: HAAN, F. DE, - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. I: Overzicht / Personalia. II: Bijlagen / Excursen. III:Commentaar 1 -1500 / Staten en Tabellen. IV: Commentaar 1501 - 2850 / Staten en tabellen. 4 delen.
212-392: HAAN, J.C. DE / WINTER, P.J. VAN, - Nederlanders over de ZeeŽn. 350 jaar Nederlandsche Koloniale Geschiedenis.
221-190: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
236-196: HAAN, F. DE, - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
235-408: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Het Joodsche lied. Tweede boek.
235-409: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - Nerveuze vertellingen. met 4 illustraties en een losse ets van Peter Yvon de Vries
235-410: HAAN, JACOB ISRAEL DE, - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With. Met een voorrede van Georges Eekhoud en een nawoord van Wim J.Simons. R
235-367: HAANSTRA, F. / ZEEMAN,S., - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
241-238: HAAR, J. TER, - Geschiedenis van de Lage Landen. 4 delen.
244-33: HAARMAN, H.J., - De strijd voor het vaderland. Voorjaar 1943.
214-35: HAARMAN, H.J., - De strijd in 1943.
235-415: HAARSMA, M. E.A. (ONDER RED.VAN), - Ik maak kenbaar wat bestond. Leven en werk van Hella S.Haasse.
243-391: HAAS, ANNA DE (REDACTIE), - Achter slot en grendel, Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800. m.m.v. Peter Altena.
204-374: HAAS, C. DE, - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
244-267: HAAS, N. DE / NACHENIUS, J.C. / SCHAAP, GERDA (REDACTIE), - Hamer. Midwinter-nummer. 1941.
213-184: HAASBROEK, N.D., - Prof.F.Kaiser en S.H.de Lange, in hun relatie tot de astrono-mische plaatsbepalingen van omstreeks 1850 in het voormalige Ned.IndiŽ.
233-396: HAASSE, H., - Oeroeg. Nederland Leest
208-454: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
230-472: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
230-248: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
244-360: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter & De groten der aarde.
239-500: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
228-385: HAASSE, H., - De tuinen van Bomarzo.
203-476: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse.
242-254: HAASSE, H., - Heren van de Thee. roman.
237-324: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
221-396: HAASSE, H., - Bzzlletin nummer gewijd aan Hella Haasse,
239-287: HAASSE, H./JACKMAN,S.W., - Een vreemdelinge in Den Haag. Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet.
223-246: HAASSE, H., - Oeroeg. (boekenweekgeschenk) met de briefaart voor de prijsvraag.
239-247: HAASSE, H., - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
239-410: HAASSE, H., - De tuinen van Bomarzo.
241-359: HAASSE, HELLA (PS. C.J.VAN DER SEVENSTERRE), - Sterrenjacht. (In 1950 als feuilleton in Het Parool )
233-249: HAASSE, H., - Een handvol achtergrond. 'Parang Sawat' autobiografische teksten.
217-420: HAASSE, H., - Het woud der verwachting. Het leven van Charles van Orleans.
241-356: HAASSE, H., - Het tuinhuis.
239-189: HAASSE, H., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
212-501: HAASSE, H., - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aanteke-ningen door A.I.J.M.Schellart.
238-403: HAASSE, H., - Het dieptelood van de herinnering.
235-193: HAASSE, H., - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
235-412: HAASSE, H., - De scharlaken stad.
235-413: HAASSE, H., - Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis.
235-414: HAASSE, H., - Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern. Kroniek van een leven.
242-517: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
204-545: HAAXMAN, P.A., - N.V.Boekhandel en Uitgevers-Mij v/h W.P.van Stockum & Zoon. Uitgegeven t.g.v. het Honderd-jarig bestaan der firma. 1833- 29 mei - 1933. Met fondscatalogus.
236-606: HABBERTON, JOHN, - Rif en Trixy. Vrij naar het engelsch door Marie J. (meisjesboek)
236-561: HACKMAN, H., - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma.
241-287: HACQUEBORD, LOUWRENS / LEUNEN, PIETER VAN, - 400 Jaar Willem Barentsz.
245-516: HADDERINGH, H. / VEENSTRA, B., - Drents woordenboek. Een verzameling van vrijwel uitsluitend idiomatische woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden uit de Drentsche dialecten, met toevoeging van beschrijvingen van gebruiken en spelen, versjes, rijmpjes .... Met gebruikmaking van aantekeningen van J.Poortman.
245-243: D'HAEN, THEO / TERMORSHUIZEN, GERARD, - De Geest van Multatuli. Proteststem-men in vroegere Europese koloniŽn.
241-194: D'HAEN, TH. (REDACTIE), - Herinnering, herkomst, herschrijving Koloniale en postkoloniale literaturen.
242-141: D'HAEN, THEO / TERMORSHUIZEN, GERARD, - De Geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniŽn.
233-548: HAFFNER, SEBASTIAN, - Het verhaal van een Duitser. 1914-1933. vertaald door J.Godfried. Nawoord van Uwe Soukop.
244-361: HAGE, A.L.H., - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en fuctie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
216-613: HAGEDORN, ANNETTE, - Islamitische kunst.
232-364: HAGEN, W., - De grote geld-vervalsing van het Derde Rijk. Een op historische feiten berustend verslag van de grootste geld-vervalsings-affaire aller tijden.
242-132: HAGEN, P., - Hoe wij leren lezen.
242-354: HAGEN, EDWINA, - President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck 1761-1825.
242-186: HAGENS, JAN, - Kamajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950.
228-487: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
234-430: HAGERS, P., - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 Jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 1815-1990.
204-517: HAHN BEER, EDITH, - De joodse bruid. Zij trouwde een nazi en redde haar leven.
231-552: HAITSMA, J., - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
234-447: HAITSMA, E.O.G. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
213-287: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M., - CaraÔbisch steekspel. (onderwater harpoenvissen)
227-208: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
243-196: HAKKERT, A., - 'n Glimlach van Tenno Heika.
235-251: HAKS, F. E.O., - Pre-war Balinese modernists 1928 -1942. An additional page in art-history.
243-234: HAKS, L. / MARIS, G., - Lexicon of Foreign Artists who visualized Indonesia. (1600 - 1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
239-155: HAKS, L. / WACHLIN, ST., - IndonesiŽ. 500 oude prentbriefkaarten.
233-454: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en Teltsjes. Libbensskets fen Dr.G.A.Wumkes. Fyfte printinge.
244-516: HALL, LEE, - Willem de Kooning & Elaine Fried. Portret van een huwelijk
197-231: HALL, M.C.VAN, - Het leven en karakter van den Admiraal Jhr.Jan Hendrik van Kinsbergen. / Bijvoegselen tot den eersten druk van het Leven en Karakter ....
200-398: HALLEMA, A., - Cornelis Maartenszoon Tromp, 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van Admiraal Tromp.
236-461: HALSEMA, J.D.F. VAN, - Bijeen het vroeger en het later. De dichter Leopold en zijn bronnen. + De handschriften. 2 delen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H.Leopold.
234-492: HAM, W.VAN E.A., - Ter ere van 'De Maagd'. Bij de opening van de Stadsschouwburg De Maagd. uitgave van Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.
234-485: HAM, J.VAN, - Prentenboek van Middelburg.
244-64: HAMAKER-WILLINK, A., - Verre Landen. 4 deeltjes: Waar de Chineesjes wonen / Bij de Eskimo-tjes / De Neger-jongetjes / De Kinderen van Indianen.
238-224: HAMEL, J.C., - Soldatendominee. Ervaringen van een legerpredikant in Japanse krijgsgevangenschap. Met ten geleide van S.M.Hamel-Herman.
244-362: HAMEL, ANKE (BEZORGD DOOR), - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen.
214-484: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
226-490: HAMELEERS, MARC, - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
233-434: HAMERS, N.A. E.A. (ONDER RED.VAN)., - Bij ons in de familie. Genealogische en Heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970.
212-562: HAMM, J. G. G. M., - De Overwinning bij Heiligerlee. Geschetst in haar militair-historische en politiek-culturele betekenis.
244-504: HAMMACHER, A.M., - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
239-549: HAMMACHER, A.M., - De levenstijd van Antoon der Kinderen.
199-591: HAMMACHER, A.M., - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
234-431: HAMMACHER, A.M., - Jean FranÁois van Royen 1878-1942. (nr 253 van beperkte oplage)
241-530: HAMMER, ARMAND (FOREWORD), - Kazimir Malevich 1978-1935. Exhibition catalogue National Gallery Washington / Armand Hammer Museum Los Angelus / Metrpolitan Museum New York 1990 - 1991.
230-12: HAMSUN, MARIE, - De Langerud kinderen in het dal en op de zomerwei. Uit het Noorsch door Claudine Bienfait. Met voorbericht van D.L.Daalder.
236-550: HAMSUN, KNUT, - Pan. Translated from the Norwegian by W.W.Worster. First American edition, third printing. In 1920 he received the Noble-price.
225-240: HAMZAH, AMIR, - Heimwee. Gedichten. Vertaald door Rudy Kousbroek en A.Teeuw.
242-255: HANA-HUPBACH, F., - Het land van de eeuwige zon. bewerkt door Diet Kramer.
218-423: HANENBERG, P.VAN DEN / VERHALLEN, FR., - Nederlands cabaret 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
240-398: HANLO, JAN, - Brieven 1963-1969.
240-399: HANLO, JAN, - In een gewoon rijtuig.
239-372: O'HANLON, REDMOND, - Tussen Orinoco en Amazone. Vertaald door Tinke Davids.
242-266: O'HANLON, REDMOND, - Naar het hart van Borneo. Het verslag van een reis met James Fenton in 1983 naar de bergen van Batu Tiban. Vertaald door Tinke Davids.
232-115: HANOU VAN ARUM, P., - Nieuwe gedichtjes Voor de welopgevoede jeugd. Voor Jonge Jufvrouwen
204-670: HANRATH, JOH.J. E.A., - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.
234-136: HANSEN, A.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Alles is hier wel vreemd, zooals u begrijpt. Brieven uit IndiŽ 1910-1920.
237-561: HANSMANN, LISELOTTE / KRISS-RETTENBECK, LENZ, - Amulett und Talisman. Erscheinungsform und Geschichte.
245-392: HANSSEN, L…ON, - Menno ter Braak 1902-1940. Leven en werk van een polemist.
240-299: HANSSEN, L…ON, - Huizinga en de troost van de geschiedenis. Verbeelding en rede.
211-597: HANUSCHEK, SVEN, - Elias Canetti. De biografie. Vertaald door E.Schippers en Gerrit Bussink.
244-448: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
239-519: HARDENBERG, H., - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage, 1564-1964.
233-502: HARDENBERG, H., - Oostduin en de Graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
211-167: HARDIATI, E.S. / KEURS, PIETER TER, - Indonesia. De ontdekking van het verleden. (Tentoonstellingscatalogus)
245-492: HARDIE, MARTIN, - English coloured books. With an Introduction by James Laver.
237-294: HARDING, WILLIAM, - Harding's Short Hand . Universal Stenogaphy or a New and Practical System Short Hand Writing. Formed upon Rational Principles and combining Simplicity, Bribety & Perspicuity for the use of Schools & Private Tuition. A new edition enlarged & improved.
241-361: HARDUYN, JUSTUS DE, - De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613). Met inleiding en aanteekeningen Robert Foncke.
244-577: HARDY, THOMAS, - Moments of vision and Miscellaneous Verses.
206-266: HAREN, W. VAN, - Verzameling van Gedichten, Van, voor en tegen Jr.Willem van Haren, Grietman op het Bildt: en Wegens de Provincie van Vriesland Gecommiteerden in het Collegie van de Edele Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz.
240-497: HARENBERG, E.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.
201-557: HARMSEN, TH.W., - De beknopte Lant-Meet-Konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717). Met een voorwoord van C.Koeman.
200-539: HARMSEN, H. / STEGEMAN,J., - Spiegel van een eeuw Oostgelders leven. (1879-1979). Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Graafschap-Bode.
235-305: HARMSEN, G., - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. reprint van de uitgave van 1961.
229-395: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1858/1862. 3 delen.
221-397: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
235-417: HARREBOM…E, P.J., - Spreekwoorden der Nederlandsche taal. Facsimile-uitgave van de uitgave van 1856-1870. 3 delen in 1 band.
229-220: HARRIS, CLYDE R., - Historis baseball Aruba. E Prome ananan. De 'Bomba' pa XIII Serie Mudial di Baseball Amateur. (Cu colaboracion di Efraim 'Boei' Brion y Don Juan Perez)
244-249: HARSRINUKSMO, BAMBANG, - Ensiklopedi Keris. (in Indonesian)
241-6: HARST, BEP VAN DER, - 'T Kasteelke.
244-449: HART, G.'T / FISCHER,H.F.W.D., - Costumen van 's-Gravenhage. 1451-1609.
244-363: HART, M.'T, - De droomkoningin.
239-536: HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Graven-hage. 2 delen.
244-452: HART, G. 'T, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Graven-hage. 2 delen.
230-378: HART, M.'T, - De aansprekers. Roman van vader en zoon.
239-411: HART, MAARTEN 'T, - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
233-400: HART, MAARTEN 'T, - Een vlucht regenwulpen. - Extra: 'De tijd verstrijkt in een vleugelslag' door Onno Blom. Nederland leest
231-411: HART, MAARTEN 'T, - Dienstreizen van een thuisblijver.
231-412: HART, MAARTEN 'T, - Het roer kan nog zesmaal om.
237-514: HARTENDORF, G., - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer.
245-502: HARTGERINK-KOOMANS, M., - Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkersfamilie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
243-235: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE, - Sits. Oost-West relaties in textiel.
235-256: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE, - Sits. Oost-West relaties in textiel.
242-511: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad.
242-378: HARTMAN, E., - Oorlog zonder vrienden.
219-567: HARTMAN, J. SAMENGSTELD DOOR, - Vijftig Jaren Bond Westland. Gedenkboek t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van den Bond 'Vereeniging Westland'. 1889 - 25 April - 1939.
240-110: HARTMANN, J.E., - Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld. Naar het Hoogduitsch door S.J.van den Bergh.
221-470: HARTMANS, K.D., - Catalogus van de Circus-Bibliotheek. Eerste deel. Universteitsbibliotheek van Amsterdam, speciale catalogi, Nieuwe serie no.4.
240-323: HARTMANS, ROB, - Alleen in de wind. Een leven in de twintigste eeuw.
233-304: HARTOG, J., - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft van de 18de eeuw.
233-230: HARTOG, J., - CuraÁao in oude ansichten.
210-335: HARTOG, JOH., - De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
210-225: HARTOG, HENRI, - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
222-296: HARTOG, J., - De Patriotten en Oranje van 1747 - 1787.
215-595: HARTZ, S.L., - In de grafische wereld. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel.
212-493: HARTZ, S.L., - The Elseviers and their contemporaries. An illustated commentary.
194-456: HASEBROEK (PS.JONATHAN), J.P., - Waarheid en droomen.
234-90: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA, - De geschiedenis van een zakbijbel. Naar het Engelsch.
241-363: HASEBROEK (PS.JONATHAN), J.P., - Waarheid en droomen.
240-560: HASKELL, BARBARA / WESTHEIDER, ORTRUD, - Modern life, Edward Hopper en zijn tijd. Tentoonstellingscatalogus.
237-166: HASPEL, C.CH.VAN DEN, - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondge-bruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930.
232-499: HASSALL, A.G AND W.O., - The Bodleian Library. Introduction by R.W.Hunt.
235-40: HASSELBERG, N., - De kinderen van de pastorie. Uit het Zweedsch door H.van Doesburgh-van Doesburgh.
243-142: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
237-167: HASSELMAN, C.J., - Wording, werking en toekomst. Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. 2e herziene druk.
243-220: HASSELT, J.L.VAN, - Gedenkboek van een vijf- en- twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887). (Zendeling der Utrechtsche Zendingsvereniging te Masinam Noordkust van Nieuw-Guinea)
215-537: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
227-395: HATTEM, J. VAN, - Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Een bio-grafie.
221-464: HATTEM, J.VAN / ZANDBERGEN, D. (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie. m.m.v. Gaston Dolmans.
212-584: HATTSTEIN, M. / DELIUS, P. (SAMENSTELLING), - Islam Kunst en Architectuur.
211-522: HAUPT, SIMON, - Vermist uit het museum. Het spannende verhaal van 's werelds grootste kunstroven.
243-236: HAUSER-SCHA‹BLIN, BRIGITTA E.O., - Textiles in Bali.
237-557: HAUTEKEETE, STEFAAN, - Rik Wouters 1882-1916. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre.
224-584: HAVARD, HENRI, - Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et La Haye. 2 delen. La Cťramique Hollandaise
236-346: HAVE, W.VAN DER E.A. (SAMENGESTELD), - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken Dienst t.g.v. zijn vijfentwintigjarig bestaan.
226-546: HAVELAAR, J.J. E.A., - Als men met de Trekschuiten van Delf den Hage inkomt... De oude haven van den haag.
238-41: HAVELTE, SANNE VAN (= S.A.M.VAN HAMERSVELT), - Hanna's vlucht. Een boek voor oudere meisjes.
227-574: HAVEMAN, M., - Het feest achter de gordijnen. Schilders van de negentiende eeuw.
241-517: HAVEMAN, M., - Het feest achter de gordijnen. Schilders van de negentiende eeuw.
245-418: HAVENAAR, RONALD, - Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans
231-503: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. E.A., - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900.
228-186: HAVERSCHMIDT, F., - List of the birds of Surinam.
242-416: HAVERSCHMIDT, F., - Verzamelde gedichten in handschrift.
209-628: HAVET, JACQUES (UNDER THE EDITORSHIP OF), - Main trends of research in the social and human sciences. Part two: Anthropological and historical sciences Aesthetics and the science of art. 2 volumes.
203-406: HAWS, D., - Het Schip en de Zee.
235-143: HAZAIRIN, , - De Redjang. De volksordening, het verwantschap,- huwelijks- en erfrecht.
245-203: HAZEKAMP, FRANS C., - Het laatste grote gevecht in IndiŽ. Tweeduizend guerilla's vallen Solo aan 7-10 augustus 1949.
195-29: HAZELAAR, JAC.A., - Van de goede koning Bastiaan. Zijn jeugd, zijn schooljaren, zijn regering en zijn goede daden en vrolijke avonturen.
210-393: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
202-391: HAZELHOFF ROELFZEMA, H., - Roeien met de riemen... 75 Jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Jaarboek 1991. Met bijdragen van div.auteurs.
245-555: HAZEU, W., - M.C.Escher. Een biografie.
245-383: HAZEU, W., - Gerrit Achterberg. Een biografie.
219-491: HAZEU, W., - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland. (1962-1981).
200-404: HAZEU, W., - Gerrit Achterberg. Een biografie.
204-427: HAZEU, W., - Het literair pseudoniemenboek.
220-431: HAZEU, W., - Pseudoniemen / auteursnamen. Verzameld vanaf 1880.
236-524: HAZEU, W., - M.C.Escher. Een biografie.
211-207: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
241-152: HAZEVOET, JACOBA, - Marianne's thuisreis.
236-214: HAZEVOET, JACOBA, - Ella's eerste tropenjaar.
226-615: HEARN, LAFCADIO, - Glimpses of unfamiliar Japan. 2 volumes.
240-619: HEARSEY, JOHN, - Young mr.Pepys.
198-275: HEBER, REGINALD, - Narrative of a journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. (with notes upon Ceylon). An account of a journey to Madras and the southern Provinces 1826, and letters written in India. 3 vols.
239-368: HEDIN, SVEN, - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 2 teile.
205-524: HEEK, J.H.VAN, - Huis Bergh: Kasteel en Collectie.
231-310: HEEK, J.H.VAN, - Chineesche immigranten in Nederland. (belangrijke sociografische studie)
245-204: HEEKEREN, C. VAN, - Moord en Brand, Oost Borneo, 1942.
198-253: HEEKEREN, E.A.A.VAN, - Een Indisch Huwelijk.
237-168: HEEKEREN, H.R. VAN, - De onderste steen boven. Belevenissen van een globetrotter.
238-320: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
230-304: HEEMSKERCK D‹KER, W. F. / HOUTEN, H. J. VAN, - Zinnebeelden in Nederland.
234-189: HEEMSKERK, G. E.A., - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden.Reizen in AziŽ 1770-1830.
219-619: HEER, J., - Nestlť 125 Years 1866-1991.
239-592: HEERDEN, ETIENNE VAN, - Casspirs en Campari's. Vertaald uit het Afrikaans door Riet de Jong-Goossens
235-463: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter en ontwikkeling. ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1961.
235-464: HEERIKHUIZEN, F. W. VAN, - Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter, ontwikkeling.
233-468: HEERING, P., - Overijsselsche Vertellingen.
240-402: HEEROMA, K.H., - Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. compleet met apart boekje met kaarten. (32 p.)
244-365: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-van Eyck.
211-459: HEES, C.A.VAN, - Molens vanuit de lucht.
242-321: HEES, P. VAN / PUCHINGER, G., G., - Briefwisseling Gerretson-Geyl. 1911-1958. Verzorgd en toegelicht. 5 delen.
245-415: HEESEN, H./ JANSEN,H., - Pen in ruste. Schrijversgraven in Midden-Nederland.
237-551: HEFTING, VICTORINE, - Jan Theodoor Toorop 1858-1928. Tentoonstellingscatalogus. Tekst Japans / Nederlands.
238-523: HEFTING, VICTORINE, - J.B.Jongkind. Voorloper van het impres-sionisme.
220-578: HEFTING, P.H. / QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf.
237-223: HEGENER, M., - Guerrilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
232-5: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Vreemd krakeel in CaliforniŽ.
232-4: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Een overval in de lucht. Deel I van de Bob Evers-serie
231-14: HEIDE, WILLY VAN DER (= W.H.M.VAN DER HOUT), - Kunstgrepen met kunstschatten. (deel 27 Bob Evers-serie)
233-504: HEIDEN, H.VAN DER E.A. (REDACTIE), - Verbeelding van taal. Tien jaar Literair Theater Branoul.
234-247: HEIGMANS, S.E./ POLAK,G.I., - Hebreeuwsch en Nederduitsch woordenboekje. (Divre Codes)
234-432: HEIJ, JAN JAAP E.A., - Omslag in beeld. Boeken Bladmuziek Brochures Toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
215-193: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
204-161: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
235-145: HEIJBOER, P., - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het IndonesiŽ.
244-206: HEIJBOER, P., - De Politionele Acties. De strijd om IndiŽ 1945/1949.
225-131: HEIJBOER-BARBAS, M. E., - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie t.v.g. van het Nederlandse kind vroeger en nu.
210-146: HEIJBOER, P., - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
244-491: HEIJBOER, P., - Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers.
210-560: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
243-529: HEIJBROEK, WILLEM / GAILLARD, KARIN, - Chris Lannooy 1881-1948.
225-536: HEIJBROEK, J.F. / WOUTHUYSEN, E.L., - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
225-537: HEIJBROEK, J.F., - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootachap in het Rijksmuseum.
206-552: HEIJBROEK, J.F. / MONNICH,C.R., - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
236-347: HEIJBROEK, WILLEM (EINDREDACTIE), - Het gelijk van Heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming.
235-330: HEIJBROEK, J. F. E.A., - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt t.g.v. zijn 65e verjaardag.
234-391: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Engelenplaque. Notities van alledag 1866-2003.
193-449: HEIJDEN, W.G.M.VAN DER, - Spectrum van de Nederlandse Letterkunde. 25 delen.
211-442: HEIJDEN, CHRIS VAN DER, - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting waarvan het huis op het Eikenplein op 28 februari 1912 officieel geopend werd.
234-511: HEIJDEN, CHRIS VAN DER (EINDREDACTIE), - Cobra. 40 Jaar later. / 40 years later. Collectie J.Karel P.van Stuijvenberg
202-306: HEIJDEN, C.VAN DER, - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieten.
244-534: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - Jan Rot, leven en werk van een sociaal-demo-cratisch tekenaar. (1892-1982).
241-368: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Tonio. Een requiemroman.
234-518: HEIJDEN, MARIEN VAN DER, - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar.
241-369: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Uitverkoren.
233-423: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER, - De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814. gecopiŽerd artikel bijgevoegd.
241-367: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Engelenplaque. Notities van alledag 1866-2003.
240-510: HEIJDEN, CHR. VAN DER E.A., - Felix Meritis 1787-1987.
240-403: HEIJDEN, A.F.TH.VAN DER, - Advocaat van de hanen. De tandeloze tijd deel 4 .
214-227: HEIJER, H.DEN, - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika. 1674-1740.
245-232: HEIJER, H.DEN, - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika. 1674-1740.
210-90: HEIJERMANS, IDA, - Olof de vondeling.
220-112: HEIJERMANS, IDA, - Zoo mooi als zonneschijn. Een vertelling.
245-205: HEIJMANS - VAN BRUGGEN, M., - De Japanse bezetting in dagboeken. Kamp Tjimahi 4.
201-479: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - SDU. De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
223-505: HEIJNINGEN, L. A. VAN, - De eerste vier eeuwen.. drukken, uitgeven en vormgeven vůůr en na privatisering. SDU.
237-325: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschp tot 1900.
233-305: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - De omvang der wetgevende bevoegdheid der Water- schapsbesturen.
224-499: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
229-489: HEIM, B.B., - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II.
226-40: HEIMANS, E., - Willem Roda.
216-60: HEIMANS, E., - Willem Roda. Herzien door D.L.Daalder.
235-607: HEIMANS, J. / THIJSSE, JAC.P., - De levende natuur. Tijdschrift voor natuurvrienden. 30e jaargang.
241-124: HEIMARCK, BRITA REN…E, - Balinese Discourses on Music and Modernization. Village Voices and Urban Views. with dedication by the author.
239-483: HEINE, HEINRICH, - Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment. Mit elf Faksimiles nach Farblithographien von El Lissitzky zum 'Chad Gadya
231-487: HEINEMEIJER, W.F. E.A. (ONDER RED.VAN), - 50 Jaar actief achter de afsluitdijk. Jubileumbundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkings-onderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1936-1986.
239-108: HEINS, J.T., - Wie is je vriendje ?
220-521: HEITLING, H. / LENSEN, L., - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
245-278: HEKKENBERG, ELS, - Van Brandal tot Commandeur. Herinneringen van mr. Piet Coumou,
239-288: HEKKER, R.C. / POEL, J.M.G.VAN DER, - De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw.
239-289: HEKMA, G. / ROODENBURG, H., - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
233-513: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
244-453: HELBERS, G.C. / GOEDEWAGEN, D.A., - Goudsche pijpen. De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. / De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
215-637: HELBIG, J., - De glasschilderkunst in BelgiŽ. Repertorium en documenten.
233-537: HELDEN, T.J.C. VAN / BINK, M., - In het licht van de kleur 1874-1943.
232-6: HELDER, HENK, - Pasja en het geheim van Belversven.
239-208: HELFERICH-KOCH, H., - Een dal in Ambarawa. Moeders en kinderen in Japanse gevangenschap.
242-332: HELFFERICH, E., - Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen und die Niederlšndischen KoloniŽn in Brasilien.
234-264: HELLEMA, DUCO E.A. (REDACTIE), - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
241-7: HELLINGA-ZWART, T., - Uit Jopie's leventje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
241-370: HELLINGA, W. GS., - Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500.
198-33: HELLINGA-ZWART, T. / HELLINGA, G., - Jaap en Niki thuis. (voor kinderen die pas lezen)
240-100: HELLINGA-ZWART, T., - De Tooverring van Klaas Vaak. Moeders bezoek aan sprookjesland.
226-101: HELLINGA-ZWART, T., - Het Kšthe Kruse poppenboek.
235-418: HELLINGA, W. GS., - Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult, veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancholie te verdryven.
235-426: HELLINGA, W.GS. (O.L.V.), - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts Lyriek. I: De psalmberijmingen. commentaar W.A.P.Smit. II: Gedichten voor Huygens. Tekstverzorging P.Tuynman, commentaar F.L.Zwaan.
235-43: HELLINGA-ZWART, T., - Met z'n drietjes naar de hei.
242-256: HELLWIG, C.M.S., - Kodrat Wanita. Vrouwenbeelden in Indonesische romans.
203-241: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
221-251: HELM, G.L.VAN DEN, - Proeven van woordgronding. 2 delen.
220-239: HELM, R.VAN DER, - Bonaire. (tekst in 3 talen)
233-233: HELMAN, A., - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
228-187: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
202-213: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
241-284: HELMAN, ALBERT, - Een doodgewone held. De levensgeschie-denis van Gerrit-Jan van der Veen, 1902-1944.
238-406: HELMAN, A., - Zuid zuid west.
207-249: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
228-188: HELMAN, A., - De stille plantage. Met een inleiding van de auteur (20 p.) Luxe uitgave met een originele ets van Dick Stolwijk. Oplage 500 ex. genummerd en gesigneerd. Dit is nr. 93
211-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-242: HELMAN, A., - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
220-243: HELMAN, A. O.R.V., - Cultureel MozaÔk van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip.
236-265: HELMAN, A., - Waarom niet.
241-222: HELMERS, J.F., - Gedichten. / Nagelaten gedichten. 4 delen.
229-277: HELMERS, J.F., - De Hollandsche Natie. In zes zangen.
245-580: HELMONT, H.F., - Amerika - Stille Oceaan. Onder leiding van H.Kern in het Nederlandsch bewerkt door G.Fuldauer. Deel I van Helmont's Wereldgeschiedenis; Landen en Volken der vreemde werelddeelen in Woord en Beeld.
235-146: HELSDINGEN, W. H. VAN, - De plaats van Nederlandsch-IndiŽ in het Koninkrijk. Stemmen van overzee. 2 delen.
225-137: HELSLOOT, P.N., - Martinus Nieuwenhuijzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
215-116: HEMEL, FRITS (= GODEFRIDUS J.M.HAANS), - Prentenboek van Onze Lieve Heer.
212-129: HEMKES KZ., H., - Het Koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt.
240-475: HEMPENIUS - VAN DIJK, B.S., - De weeskamer van de stad Gronignen 1613-1811.
244-478: HENDRIKS, W.A., - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de Zeventiende eeuw.
227-600: HENDRIKSEN, TH.G.A., - Van eren en EREN. Laatste eer aan een mens op aarde.
227-27: HENGEL, HEIN VAN, - Naar het duin
241-476: HENGEL, J.F.VAN, - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven. (Verhalen gepubliceerd in tijdschrift 'Nederland' tussen 1862 en 1969. onder pseudoniem J.F.Arundinis Piscatorii)
244-137: HENGEL, F.U VAN, - Een pastorale bezoekreis in het oude IndiŽ. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Ingeleid door I.H.Enklaar.
240-558: HENKELS, H., - Jacoba van Heemskerck kunstenares van het expressionisme. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum.
220-611: HENKELS, F.R.A., - Hendrik Nicolaas Werkman. 1882-1945 . Ausstellungs katalog Stšdt. Kunstgalerie Bochum.
238-408: HENNY, A. C., - Licht en schaduw in Hollands tuin. Kleine suite in verzen.
241-402: HENRICHS, H., - De synagoge van Naarden. 1730-1935.
245-274: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
234-257: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
240-281: HENRICHS, H., - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
231-91: HENRICO, , - De grote avonturen van een kleine olifant.
238-42: HENS, PAULINE, - De Kring van Cieltje.
217-433: HENSEN, H., - De appelboom.
240-408: HENSEN, H., - Over de dichtkunst. Essay.
240-407: HENSEN, H., - De appelboom.
235-133: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
240-476: HENSSEN, E.W.A., - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
223-179: HENSSEN, E., - Gerretson en IndiŽ.
244-88: HENTY, G.A., - Door de Russische sneeuwvelden.
242-569: HERESCH, E., - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar. Vertaald door Tinke Davids.
233-231: HERING, J.H., - Beschryving van het eiland CuraÁao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-aire, Oroba en Klein CuraÁao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen. Reprint van de uitgave van 1779.
236-184: HERING, BOB, - Soekarno, founding father of Indonesia. 1901-1945.
227-521: HERK, R.VAN, - Een schepping uit het niets. 25 Jaar VU ziekenhuis.
232-132: HERKENHOFF, PAULO, - Brazil and the Dutch 1630-1654. Met Nederlandse vertaling.
217-563: HERMANN, W., - Militaria. Antiquitšten-Kataloge ( met prijslijst).
231-83: HERMANNA, (= A.H.SLUTER), - Fabels van Aesopus.
225-448: HERMANS, W.F., - King Kong. Bulk Boek nr 74
244-374: HERMANS, W.F., - Uit talloos veel miljoenen.
244-367: HERMANS, W.F., - De tranen der acacia's.
243-392: HERMANS, W.F., - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
230-392: HERMANS, W.F., - Paranoia.
230-393: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
230-391: HERMANS, W.F., - Overgebleven gedichten.
230-388: HERMANS, W.F., - Het behouden huis.
244-372: HERMANS, W.F., - Homme's hoest.
242-322: HERMANS, D. / HOOGHIEMSTRA, D., - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboeren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
237-395: HERMANS, W.F., - De raadselachtige Multatuli.
244-370: HERMANS, W.F., - Filip's sonatine.
202-486: HERMANS, W.F., - Drie drama's. (toneel)
238-409: HERMANS, W.F. / BORDEWIJK, F., - Een onmiskenbare wetenschap. Brieven 1944-1965. Bezorgd door Marsha Keja & Arno Kuipers. Met voorwoord van Christiaan Weijts.
244-375: HERMANS, W.F., - Willem Fredrik Hermans. Fotobiografie.
198-432: HERMANS, W.F., - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A.Jansen.
237-387: HERMANS, W.F., - Een wonderkind of een total loss.
234-600: HERMANS, W.F., - Wittgenstein in de mode.
216-456: HERMANS, W.F., - De zegelring.
243-393: HERMANS, W.F., - Paranoia.
244-368: HERMANS, W.F., - De zegelring.
241-371: HERMANS, W.F., - De donkere kamer van Damocles.
241-372: HERMANS, W.F., - Drie melodrama's. Conserve - De leproos van MolokaÔ - Hermans is hier geweest.
193-453: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de God.
244-369: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
244-371: HERMANS, W.F., - Geysterstein's dynamiek.
216-463: HERMANS, W.F., - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
216-460: HERMANS, W.F. (ALS: SCHRIJVER DEZES), - Het Evangelie van O.Dapper Dapper. Met een voorwoord van W.F.Hermans.
240-416: HERMANS, W.F., - Ruisend gruis. roman.
240-417: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
240-414: HERMANS, W.F., - Het sadistische universum.
240-410: HERMANS, W.F., - Boze brieven van Bijkaart.
240-411: HERMANS, W.F., - Een heilige van de horlogerie.
240-412: HERMANS, W.F., - Een landingspoging op Newfoundland. En andere verhalen.
240-409: HERMANS, W.F., - Au pair. Roman
238-410: HERMANS, W.F., - Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot.
232-329: HERMANS, L.M., - Van de dorpspastorie naar het torentje. Leven en lotgevallen van Dr.Abraham Kuijper. Anti-revolutionair heldendicht.
212-451: HERMANS, W.F., - Bzzlletin nummer gewijd aan W.F.Hermans.
206-441: HERMANS, W.F., - Waarom schrijven?
236-451: HERMANS, W.F., - Conserve.
236-452: HERMANS, W.F., - Dinky Toys.
236-454: HERMANS, W.F., - King Kong gevolgd wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
236-456: HERMANS, W.F., - Schrijfmachinenummer van tweemaandelijks Tijdschrift voor Wetenschappelijk amusement: Utopia. Nr.8. met bijdragen van W.F.Hermans, Rudy Kousbroek en Piet Grijs. Met een krantenartikel en kopie van duits artikel over schrijfmachines
235-419: HERMANS, W.F., - De god denkbaar denkbaar de god.
235-420: HERMANS, W.F. / REVE, GERARD, - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. bezorgd door Nop Maas en Willem Otterspeer.
207-554: HERPEL, J. C., - Het Oude Raadhuis van 's-Gravenhage. 2 delen.
240-561: HERRERA, HAYDEN, - Frida. A biography of Frida Kahlo.
238-45: HERS, ANNA, - Ko weet uitkomst.
242-19: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
232-7: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
217-59: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
240-60: HERS, ANNA, - Het buurtje. Een boek voor oudere meisjes.
238-44: HERS, ANNA, - Frouwientje's levenskansen.
236-37: HERS, ANNA, - Het Beugeljong.
243-143: HERTOG, H.DEN, - De militair-geneeskundige verzorging in Atjeh 1873-1904.
244-194: HERTOG, A. DEN, - De Nar van Jacatra. Een verhaal uit den tijd van Jan Pieterszoon Coen.
221-16: HERTOG, A. DEN, - Het graf van den Amonpriester.
226-43: HERTOG, A. DEN, - Een schoenpoetser naar Hollywood.
240-61: HERTOG, A. DEN, - De vrededwinger.
216-488: HERTZBERGER, MENNO, - Boeken, veel boeken - en mensen. Bezorgd door Nico Kool.
238-325: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H., - J.C.Kaptein. Zijn leven en werken.
240-419: HERZBERG, ABEL J., - De memoires van koning Herodes. Roman.
239-156: HESHUSIUS, C. A., - Het KNIL van Tempo Doeloe.
239-93: HESPER-SINT, MARIAN, - Mondje dicht Ik vertel je wat. Zal ik je vertellen van dit, van dat, van alles wat? Een sprookje of een echt verhaal, een versje? Kom dan allemaal, schik je gezellig in de kring, sssstttt..mondje dicht want...ik begin.
236-329: HESSE, ELIAS, - d'Aenmercklycke Reysen van Elias Hesse, Na een in Oost-IndiŽn; Van 't Jaer 1680 tot 1684. Dit is een deel uit een grotere bundel reisverslagen, compleet als deel.
238-186: HESSELINK, REINIER HERMAN, - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan. Nederlandse vertaling en bewerkingJacques Meerman en Reinier Herman Hesselink.
220-616: HESSLER, PETER, - Orakel-beenderen. Omzwervingen door het nieuwe en het oude China. Vertaald uit het Engels door Josephine Ruitenberg.
215-274: HETTEMA, H., - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842 - 1852).
237-257: HETTEMA, H., - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842 - 1852).
241-475: HEUPERS, E., - Beeld van Eemland. Over de geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland.
236-245: HEURN, J.N.C.VAN, - Uur der beproeving. Onze marine in de strijd tegen Japan.
222-317: HEUSDEN, E.VAN, - Bonte kleren en blanke kappen.
239-209: HEUVEL, ERIC / ROL, RUUD VAN DER, - De terugkeer. (stripverhaal over bezetting in Nederlands-IndiŽ)
224-362: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
243-502: HEUVEL., N.H.L., - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
232-366: HEUVEL, H. VAN DEN / MULDER,G., - Het Vrije Woord. De illegale pers in Nederland, 1940-1945.
240-111: HEUVELMAN, G., - De Valsche Prins
234-531: HEYD, W., - Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. 2 Teile. Nachdruck von 1879 Ausgabe.
219-10: HEYERMANS-JURGENS, ANNIE, - Ank Vermaes.
243-468: HEYLIGENBERG, N. (VOORWOORD), - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit van Gelderse kastelen.
228-189: HEYLIGERS, J.C.TH.G.J., - West-Indische Peperpot. Met een korte inleiding van D.Fock.
244-421: HEYN JR., J., - Holland hails you.Facts and figures about people, things and country for the use of the Allied soldiers serving overhere at the time.
233-234: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
226-198: HEYNE, K., - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von Hans Christoph Buch.
209-295: HEYNE, K., - De nuttige planten van Nederlandsch IndiŽ. 2e herziene en vermeerderde druk. 3 delen.
211-602: HEYNEN, J., - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Herdruk van de uitgave van 1859.
219-359: HEYTING, J.W., - Hollandsch schepenboek.
217-63: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De wonderbare geschiedenis van Tom Duim. Een grappige geschiedenis. Opnieuw verteld.
233-40: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
222-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Verhalen.
230-110: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Amelioranna als koopvrouwtje. Naverteld.
229-53: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
237-78: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Kleine Moek / (Kalief ooievaar) Aparte uitgave van : De mooiste Wonderverhalen van Wilhelm Hauff
207-60: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De geschiedenis van den kleinen eskimo Koedlago. Uit verre landen I.
219-11: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
214-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
208-32: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond.
207-98: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
196-30: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Hoetselmannetje van Stuttgart. Vrij naar het duitsch van Eduard MŲricke.
219-12: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Schimmels voor de koets. Een schets uit het Friese dorpsleven.
229-84: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van JoŽl Chandler Harris.
202-34: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
237-20: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo. Naar het Engelsch van V.de Waal-Irving.
238-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Moeders Vertellingen. Begint met Klein Martje. deel 3 en 4 in 1 band.
239-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Speelmakkers. Verhaaltjes en versjes voor de kleinen. Verzameld uit Nellie van Kol's werk.
205-82: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen uit de Duizend en ťťn nacht. Voor Nederland bewerkt. 8 delen in 1 band.
222-51: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friesche dorpsleven.
208-36: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Kinderleven. 10 Schetsjes.
244-89: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo. Naar het Engelsch van V.de Waal-Irving.
208-31: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
237-21: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Een Kafferse heldin of Hoe Oezinto Oehoehoe terugvond. III.
234-71: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Groot Winteravondboek. 4 delen in 1 band.
240-94: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Sprookjes uit Verre Landen.
240-65: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
240-63: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De tsien fan Martens Afke. In skets ķt it Fryske arbeiderslibben mei yllustraasjes fan Tseard Bottema. Op 'en nij oerset troch Jant van der Weg-Laverman.
240-64: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Friesche Schetsen.
240-62: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Afke's tiental.
212-102: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol. Deel III.
245-74: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol. Deel III.
232-9: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Drie van de oude plaats.
237-23: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe in de wildernis. II.
235-44: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - De jonge priiskeatser. In forhael foar bern fan 12-80 jier. 2e printinge.
235-46: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Het Apenboek.
235-47: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Jetse. Een Friesche vertelling.
235-96: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Vertellingen en sprookjes van overal. Naverteld.
237-22: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oehoehoe I. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd.
213-189: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
199-174: HIDDING, K.A.H., - Gebruiken en Godsdienst der Soendaneezen.
229-478: HIETALA, MARJATTA E.A., - Helsinki Helsingfors. Historiallinen kaupunkikartatso / Historic Towns Atlas.
228-494: HILBERDINK, KOEN, - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
234-25: HILDEBRAND, A.D., - W.K.L.roept u! Golflengte 301.5 meter!
208-455: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
194-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
242-20: HILDEBRAND, A.D., - Monus' avonturen op aarde.
210-33: HILDEBRAND, A.D., - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Doris Das. (Het vierde Bolke-Boek).
209-21: HILDEBRAND, A.D., - De wedstrijd der radio amateurs.
234-317: HILDEBRAND, A.D., - Op zeven zeeŽn. Amerika 1. Plaatjesalbum van A.Hooimeijer & Zonen.
227-28: HILDEBRAND, A.D., - 20.000 Jongens op stap.
238-47: HILDEBRAND, A.D., - Monus' avonturen op aarde. (Monus II)
198-36: HILDEBRAND, A.D., - Brilstra's bromvlieg verovert het luchtruim.
238-413: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura. Twintigste met zorg herziene druk.
228-16: HILDEBRAND, A.D., - Lodewijk dat kleine Mannetje / Met Lodewijk in de zak / Met Lodewijk naar school. 3 deeltjes.
240-420: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - Camera Obscura.
225-54: HILDEBRAND, A.D. / WOLF,H.DE, - Koning Kaskoeskilewan en de toversteen.
204-66: HILDEBRAND, A.D., - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
220-55: HILDEBRAND, A.D., - Monus naar Mars. (Monus IV)
236-38: HILDEBRAND, A.D., - De verhuizing van de familie Spits.
236-39: HILDEBRAND, A.D., - Postduiven voor de Prins. Beleg en ontzet van Leiden
235-422: HILDEBRAND, (=NIC.BEETS), - La Chambre Obscure. Traduction de Lťon Wocquier.
233-92: HILDEBRANDT, MARIE, - Mopje Van Boevenburg en Zijn Streken.
227-633: HILDEBRANDT, A.J., - Das Spielzeug im Leben des Kindes.
240-193: HILGERS, TH.J.A., - Als de gamelan speelt. Roman uit het Indische jeugdleven.
221-583: HILHORST, C. (BEZORGD DOOR), - De magie van Carrť.
235-307: HILHORST, MARIEKE, - Bij De Zusters Op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-Katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
245-558: HILKHIJSEN, JAN, - Delftse Art Nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921) Karel Sluyterman (1863-1931 en Bram Gops (1861-1943).
234-26: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
230-15: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Aan de zonzijde. Een boek voor oudere meisjes.
243-23: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Onder het stroodak.
239-7: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - Het kabouterhuis.
242-22: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - De plaats waarop gij staat. Een boek voor oudere meisjes.
236-40: HILLE -GAERTH…, C.M.VAN, - De feesten van Det en Nol.
241-167: HILLEN, E., - The way of a boy. A memoir of Java.
230-398: HILLESUM, E., - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboek-aantekenngen. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
230-399: HILLESUM, E., - 'Men zou een pleister op vele wonden willen zijn'. Reacties op de dagboeken en brieven van Etty Hillesum.
230-395: HILLESUM, E., - Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Onder redactie van K.A.D.Smelik. Tekstverzorging door G.Lodders en R.Tempelaars.
230-396: HILLESUM, E., - Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum. Ingeleid door J.G.Gaarlandt.
238-414: HILLESUM, E., - Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943. Onder redactie van K.A.D.Smelik. Tekstverzorging door G.Lodders en R.Tempelaars.
244-195: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Het sultanskind.
240-194: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Sariti het meisje uit den kraton.
226-169: HILST, M. VAN DER (= K.PAPKE), - Wongo's offer. Een Indisch kinderverhaal.
224-363: HILTERMAN, G.B.J., - Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
242-379: HILTERMAN, G.B.J., - Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
228-610: HINRICHS, JAN PAUL, - Passage Istanbul.
209-322: HINTE, N. VAN, - De Nederlandsche Bond van personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestan beschreven door de bondsvoorzitter. 1901-1926.
218-573: HINTZEN, P., - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
233-306: HINTZEN, P., - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
215-330: HISTORIE, , - van de satisfactie waar mede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het Stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit vele oorspronkelyke gedenkstukken samengesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de historie en de Regeeringsform van die tyd.
236-311: HITCHCOCK, M., - Indonesian textiles.
243-345: HITLER, A. / GOEBBELS,J., - De kunst van het liegen. Een korte handleiding voor beginners en meergevorderden in de ingewikkelde kunst van het liegen met een keuze uit de meest op den voorgrond tredende voorbeelden van de hand der wereldbeheer-schers.
241-168: HOBMA-GLASTRA, T.Y., - Bandjir. Een Indische kroniek 1935-1950. Research/redactie/realisatie Jan Bouman.
236-247: HOBOKEN, H. / LIESKER, H., - De Japanse aanval en de onderdrukking van Nederlands-IndiŽ. Nationale expositie ter herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog. Een terugblik op de turbulente jaren 1930-1950 in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ.
231-180: HOCHSTUHL, WILLIAM C., - German U-Boat 156 Brought War To Aruba February 16, 1942. 60th Anniversary Edition.
241-240: HOEBE, YVONNE, - 200 Jaar koninklijke vrouwen.
237-515: HOEBEN, J., - Zeven eeuwen Haarlem.
233-475: HOECK, F. VAN, - De Jezuieten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociťteit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staat-kundige geschiedenis der stad.
228-190: HOEFTE, ROSEMARIJN / OOSTINDIň, GERT, - Echo van Eldorado.
210-438: HOEK, J.M., - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophieae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
224-556: HOEK, W. EN J. W. VAN DEN, - De geschiedenis der Rijdende Artillerie.
243-509: HOEK, W.VAN DEN, - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
239-520: HOEK, D., - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631)
243-508: HOEK, W.VAN DEN, - De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Marechaussee.
200-612: HOEK, W. VAN DER, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
241-502: HOEK, W. VAN DER, - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koniklijke Mare- chaussee.
242-382: HOEK, G.H., - Doodenwacht bij onze gevallenen.
241-374: HOEK, J.M., - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophieae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen.
224-558: HOEK, W.VAN DEN, - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
204-616: HOEK, H.VAN, - Wandelingen door Oud-Rotterdam. Herinneringen aan het straatbeeld van een halve eeuw geleden.
219-488: HOEKEMA, C.P. E.A., - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
235-148: HOEKENDIJK, W., - Korte praatjes bij vruchtenplaatjes. 2e druk herzien door M.Hoekstra.
224-535: HOEKSTRA, T. (EINDREDACTIE), - Middachten. Huis en heerlijkheid.
242-104: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY, - Een Vroolijk Viertal.
244-65: HOEKSTRA-KAPTEIJN, NELLY, - Rietjeīs Poppen. (met dezelfde plaat op voorplat als : Een vroolijk Viertal)
207-541: HOEKZEMA, E. E.A., - Tussen buitenland en luizenknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
239-464: HOEN, WIENEKE 'T, - Theo Thijssen een beeld van zijn leven.
240-389: HOEN, WIENEKE 'T, - Van de Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's.
233-307: HOENDERDAAL, G.J. / LUCA, P.M., - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
245-294: HOENKAMP-MAZGON, MARLIES, - Palais de Hollande te Istamboel. Het ambassade-gebouw en zijn bewoners sinds 1612.
235-563: HOERDER, DIRK, - The immigrant Labor Press in North America, 1840s 1970s. An Annotated Bibliography. 3 vols. I: Migrants from Northern Europe. II: Migrants from Eastern and Southeastern Europe. III: Migrants from southern and Western Europe.
238-249: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
233-220: HOETINK, H. (O.R.V.), - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
237-244: HOETINK, H., - Het patroon van de oude CuraÁaose samenleving. Met geleide van R.A.J.van Lier
208-165: HOňVELL, G.W.W.C. BARON VAN, - De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zoover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht. overdruk Tijdschrift van het Ned.Aardrijkskundig Genootschap.
243-24: HOEVEN, NICO VAN DER (= N.J.P.SMITH), - De gewonnen kano.
233-591: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
200-716: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
240-583: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
232-487: HOEVEN, L.M.VAN DER / BANKI, E.M., - Joods leven in Maassluis.1688-1942.
221-626: HOEVEN, T.H.VAN DER, - Het imago van de satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld.
241-469: HOF, J., - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
231-238: HOFDIJK, W.J., - In 't Harte van Java.
231-237: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
244-440: HOFDIJK, W.J., - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
207-281: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht. In zijn dagelyksch leven geschilderd. 6 delen.
219-243: HOFDIJK, W.J., - Dajang-Soembi. Een Javaansche legende.
234-248: HOFDYK, W.J., - Rosamunde. Romantisch dichtstuk.
243-455: HOFER, PHILIP, - Baroque Book Illustration.
197-37: HOFFMAN, F.J., - De veerman aan de Arkansas.
235-49: HOFFMAN, F.J., - Op Vijverhoek.
228-89: HOFFMANN, FRANZ, - De herder en de vluchteling. Eene vertelling.
193-16: HOFFMANN, AGNES, - Prinsesje van Beukenhof. Een verhaal voor meisjes. Naar het duitsch door B.Knoop.
230-539: HOFKER-RUETER, MARIA, - Schatten van mijn tuin. Uit de jaarboeken van Maria Hofker-Rueter. Naar een idee van Marie-France Boyer.
239-553: HOFMAN, WIM, - De kleine Hofman. Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling van illustratief en vrij werk in het Zeeuws Museum te Middelburg. T.g.v. zijn 50ste verjaardag.
245-297: HOFMAN, H.A., - Constantijn Huygens (1596-1687)
240-222: HOFMAN - DE VRIES, T., - Nederland helpt IndiŽ. Een bundel Indische schetsen, uitgegeven ten bate van het Comitť ' Nederland helpt IndiŽ
215-596: HOFMANN, C., - Beroemde grafische werkers van voorheen
211-532: HOFSTEDE DE GROOT, P., - Utrechtsche Kerken. Teekeningen en schilderijen van Pieter Sanredam.
211-496: HOFSTEDE, PETER (REDACTIE), - Den Haag en wij. (tijdschrift voor het Gemeentepersoneel) 5e jaargang. 1954.
233-308: HOFSTEDE, ELLEN TER, - Kleding op de bon. Kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949. Tentoonstelling in Drents Museum / Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum Overloon en Historisch Museum Rotterdam.
206-602: HOFTIJZER, P.G. E.A., - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
243-197: HOFWIJK, J.W., - Blubber.
240-223: HOFWIJK, J.W., - Blubber.
245-420: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
234-394: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
213-477: HOGENELST, D. / OOSTROM, F. VAN, - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
235-151: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
233-274: HOGERWERF, E., - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra. (1932-1987).
239-292: HOGESTEEGER, G., - 200 Jaar post in Nederland.
238-117: HOLLAND, JAN, - De familie Willems.
243-144: HOLLANDER, J.DEN, - Plantkunde voor scholen van voortgezet onderwijs in Ned.IndiŽ.
237-169: HOLLANDER, J.J.DE, - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Oost-IndiŽ; vooral ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs.
205-48: HOLLE, G., - Karel Doringa.
230-190: HOLLEMAN, J.F. (EDITED BY), - Van Vollenhoven on Indonesian adat law. Selections from: Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (vol. I, 1918; Vol. II, 1931) with an introduction by H.W.J.Somius.
234-497: HOLLENBERG, P., - Gerlacus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenopstand. 1853-1925,
244-483: HOLLENBERG, P., - Gerlacus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenopstand. 1853-1925,
232-467: HOLMAN, TH., - Gerardje. Notities van een Reve-liefhebber.
240-511: HOLSBERGEN, J.W. & SJ., - Waar het gebeurde.
245-206: HOLST PELLEKAAN, R.E.VAN, - Tienduizend vrije vogels. Oorlogsvrijwilligers bij de Koninklijke Marine. 1944-1950.
227-479: HOLTHAUSEN, F., - Altfriesisches WŲrterbuch.
222-126: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
228-104: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
210-125: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
217-445: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en poŽzie. Bijeengebracht. Met handgeschreven gedicht : 'n Treurspel n het woud' ook in de bundel.
245-288: P.N., HOLTROP / STAALDUINE, TH.J.S., - Fruin en de partijen tijdens de Republiek.
241-100: HOLTROP, AUKJE, - Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra- Bokma de Boer. 1860-1939.
232-452: HOLTROP, J.A., - Kris-Kras. Een bundel proza en PoŽzie. Bijeengebracht.
232-453: HOLTROP, J.A., - Oolijke Snuiters. Een bundel proza en poŽzie. Bijeengebracht. Met handgeschreven gedicht : 'n Treurspel n het woud' ook in de bundel.
225-214: HOLTZAPPEL, C.J.G., - Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java. Een ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.
217-195: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
235-194: HOMOET, J.C., - De bruine Prins en zijne Vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie.
229-540: HONIG, G.J., - Pieter Michaeloff. Het verblijf van Czaar Peter den Grooten te Zaandam in augustus 1697. Dramatische schets in vier bedrijven met een inleidend tafereel, getiteld: Een winter-achtermiddag op de voor-Zaan nabij den Hoogendam.
235-150: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
221-126: HONIG, MARIE, - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
238-118: HONIG, MARIE, - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
237-532: HONIG, G.J. / LOOTSMA,S., - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1932.
229-556: HONIG, G.J. / ZEYDE, C.VAN DER, - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie bedrijven met een na-spel : Een Zaansch bruiloftsfeest. Eerste uitgave 1894 t.g.v. 400-jarig bestaan gemeente Zaandijk.
230-154: HONIG, P. / VERDOORN, F., - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
237-531: HONIG, G.J. / ZEYDE, C.VAN DER, - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794 in drie bedrijven met een na-spel : Een Zaansch bruiloftsfeest. Eerste uitgave 1894 t.g.v. 400-jarig bestaan gemeente Zaandijk.
224-406: HONINGS, RICK, - O bloem der steden'. Bilderdijk en Leiden. Met woord vooraf van P.van Zonneveld.
234-321: L'HONOR… NABER, S.P., - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633-1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
238-373: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Het journaal van den Luitenant-Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van 's Lands schip Amelia in den jare 1639.
223-375: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
206-390: HONOR… NABER, S.P.L' / WRIGHT,I., - Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven. I: Documenten uit het archief van den Luitenant Admiraal Piet Heyn. Met toelichting en levensbeschrijving van den vlootvoogd. II:Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
236-313: HOOD, MANTLE, - The nuclear theme as a determineant of patet in Javanes Music.
238-321: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811. Met retroacta vanaf de dertiende eeuw.
240-298: HOOF, HENRI VAN, - Voor tien minuten naar Amerika. (Van Hoof ging in 1932 als 17-jarige aar Amerika voor een voordrachtwedstrijd die hij won. Bij begin van de oorlog vocht hij tegen de Duitsers, maar later sloot hij zich aan bij de N.S.B. Hij schreef boeken en werkte voor de Nederlandsche omroep. Na de oorlog kreeg hij 7 jaar werkkamp)
231-209: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
237-258: HOOFT, G.A.VAN DER, - De malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
204-453: HOOFT, P. C., - Gedichten van P.C.Hooft. Volledige uitgave door F.A.Stoett. 2e geheel herzien, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P.Leendertz Wz. 2 delen.
234-395: HOOFT, P. C., - P.C.Hooft's Rampzaeligheden der Verheffeninge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J.de Lange.
211-208: HOOFTMAN, J.L. - HOUWEN,K.G., - Aardrijkskundig leesboek. 2e deeltje A : Java.
236-114: HOOG, ALETTA, - Pop vertelt.
214-246: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
198-254: HOOG, P.H. VAN DER, - Wonosari. 2 delen in 1 band.
233-44: HOOG, ALETTA, - Alleen in 't nestje.
243-89: HOOG, ALETTA, - Het boekje van de vuurkaboutertjes. (25 pags. Sinterklaasverhaal)
230-558: HOOGBERGEN, THEO / THELEN, TON (ONDER REDACTIE VAN), - Hendrik Wiegersma 1891-1969 medicus - pictor.
237-170: HOOGE, ROMEIN DE, - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux. Facsimile van de uitgave van 1710. Met een inleiding in 3 talen los ingelegd.
243-145: HOOGE, ROMEIN DE, - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux. Facsimile van de uitgave van 1710. Met een inleiding in 3 talen los ingelegd.
241-80: HOOGENBIRK, A.J., - Verre Landen en Vreemde Volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen voor de jeugd. (ook Nederlands-IndiŽ en veel Afrika)
219-361: HOOGENHUYZE, B.VAN / VANDERSMISSEN, H., - The Dutch and the sea.
216-201: HOOGERBRUGGE, J., - Asmat kunst / Asmat art / Kesenian Asmat. 70 Jaar Asmat houtsnijkunst. Tentoonstelling Rijksmuseum Volkenkunde Breda.
233-152: HOOGERWERF, A., - Een bijdrage tot de OŲlogie van het eiland Java. met indexen.
239-157: HOOGERWERF, EVERT-JAN, - Persgeschiedenis van IndonesiŽ tot 1942. Geanno-teerde bibliografie.
232-384: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenck-waerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
242-174: HOOGEWERFF, G.C., - Met Piet Hein naar de West.
231-311: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
221-367: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
243-369: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
228-273: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
239-363: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
243-256: HOOGHIEMSTRA, DANIELA, - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).
243-146: HOOGSTRATEN, J.E.VAN (TEN GELEIDE), - Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Bijzonder-nummer van het Economisch-Weekblad voor Nederlandsch-IndiŽ. Mei 1941.
218-491: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland.
219-13: HOOGTE, A. VAN DER, - Uit Karels H.B.S. jaren.
233-45: HOONING, FROUCK VAN DE, - Enfant terrible.
210-108: HOOP, A. VAN DER, - De nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
243-237: HOOP, A.N.J.TH. ņ TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven. Ragam-ragam Perhiasan Indonesia / Indonesian Ornamental Design.
243-121: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
229-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
225-241: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar: Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal. vert.en ingel.
219-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
237-537: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
243-498: HOPPENBROUWERS, PETER, - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360-ca.1515. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: bijlagen, noten en verantwoording.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/14