Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
244-311: COPPENS, TH., - Marie Corneliť. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824-1825.
245-327: COPPENS, THERA, - Sophie in Wiemar. Een prinses van Oranje in Duitsland.
242-342: COPPENS, TH., - Maurits, zoon van de Zwijger.
245-276: COPPENS, THERA, - Frederik Hendrik en Amalia van Solms.
220-609: CORBET, AUGUST, - Walter Vaes.
200-657: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
210-633: CORBIN, A., - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
237-308: CORDFUNKE, E. H. / HUGENHOLTZ, F. W. N., - Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
237-307: CORDFUNKE, E. H. P., - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
241-467: CORDFUNKE, E. H. P., - Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief .
241-445: CORDFUNKE, E. H. P., - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
224-155: CORN, CH., - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
232-136: CORN, CH., - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
245-345: CORNELISSEN, C.B., - Storm uit het Noorden. Mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940.
217-539: CORNELISSEN, J., - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15de eeuw. Ingeplakt krantenartikel.
239-222: CORNELISSEN, J.F.L.M., - Pater en papoea. Ontmoeting van de missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963).
243-478: CORNET, J.W.G. / LANGENDIJK,D., - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch Genealogisch beschreven.
221-552: CORNIPS, J., - 50 Jaar Bouwvereniging St.Servatius Maastricht. 1902-1952.
233-334: CORNWELL, J., - Hitler's pope. The secret history of Pius XII.
238-355: CORNWELL, J., - Hitler's paus. De geheime geschiedenis van Pius XII.
228-88: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
219-100: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
224-110: CORRY, , - Eene poppenfamilie. Vertelling voor kleine meisjes.
244-28: CORSARI, W. (= W. A. DOUWES - SCHMIDT), - Bobbed en shingled.
235-27: CORSARI, W. (= W. A. DOUWES - SCHMIDT), - Bobbed en shingled.
203-538: CORT VAN DER LINDEN, P.W.J.H. E.A., - Gedenkboek van het Algemeen Provinciaal, Stads, en Academisch Ziekenhuis te Groningen. 50 jaren tussen Ooster- en Petrus Campersingel, 1903-1953.
242-291: COSSEE, E.H., - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855.
237-390: COSTER, CHARLES DE, - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq en Renť de Clercq.
245-384: COSTER, H.P., - De kroniek van Johannes de Beka Haar bronnen en haar eerste redactie.
236-26: COSTER, CHARLES DE, - Snakerijen van Tijl Uilen-spiegel. Geheel opnieuw bewerkt door ?
235-343: COSTER, TH., - Klasgenoten van Anne Frank.
241-116: COTTAAR, A., - Indisch leven in Nederland.
245-128: COTTAAR, A., - Indisch leven in Nederland.
223-370: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
232-389: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
235-362: COTTON, E., - East Indiamen. The East India Company's Maritime Service.
245-550: COULTRE, MARTIJN F.LE, - Wendingen 1918-1932. Met inleiding van Ellen Lupton en essay van W.Purvis.
238-519: COULTRE, MARTIJN F.LE, - Wendingen 1918-1932. Met inleiding van Ellen Lupton en essay van W.Purvis.
243-488: COULTRE, M.F.LE / FRńNKEL, M.P., - De platen bij de Leidse studenten almanak 1838-1897.
211-397: COUPERUS, L., - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
219-388: COUPERUS, L., - De betooveraar. (Uit: Legende, mythe en fantazie)
237-378: COUPERUS, L., - Schrijversprentenboek 9 gewijd aan Louis Couperus.
243-387: COUPERUS, L., - Van en over mijzelf en anderen.
241-327: COUPERUS, L., - Proza. 3 delen.
197-446: COUPERUS, L., - De oude Trofime. (kort verhaal).
209-385: COUPERUS, L., - Louis Couperus-nummer van Bzzlletin.
228-368: COUPERUS, L., - Proza. 3 delen.
214-392: COUPERUS, L., - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
212-440: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
227-380: COUPERUS, L., - De komedianten.
234-381: COUPERUS, L., - Over lichtende drempels.
234-378: COUPERUS, L., - Elyata.
231-403: COUPERUS, L., - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
242-406: COUPERUS, L., - De Ongelukkige.
208-448: COUPERUS, L., - Van en over Alles en iedereen. 5 delen (compleet) 1. Rome I en II. 2. Geneve , Florence I en II. 3. SiciliŽ, VenetiŽ, MŁnchen I en II. 4. Van en over mijzelf en anderen I en II. 5. Spaansch toerisme I en II.
234-379: COUPERUS, L., - Fantasia.
234-380: COUPERUS, L., - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
234-376: COUPERUS, L., - Boeken der Kleine zielen. Deel II: Het late leven. 2 delen in 1 band
234-377: COUPERUS, L., - De Ongelukkige.
234-375: COUPERUS, L., - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
242-407: COUPERUS, L., - Majesteit.
223-404: COUPERUS, L., - Lucrezia.
244-345: COUPERUS, L., - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet. 2 delen. !: De correspondentie II: De commentaar.
239-399: COUPERUS, L., - Majesteit. 2 delen in 1 band. van Vliet pag. 142 nr 2
245-407: COUPERUS, L., - Verzameld werk. Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1953/1957. 12 delen in dundruk.
212-435: COUPERUS, L., - Antiek toerisme.
233-384: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
240-374: COUPERUS, L., - Majesteit.
240-375: COUPERUS, L., - Schrijversprentenboek 9 gewijd aan Louis Couperus.
240-376: COUPERUS, L., - Wereldvrede.
240-372: COUPERUS, L., - Het zwevende schaakbord.
241-325: COUPERUS, L., - Iskander. De roman van Alexander den Groote. 2 delen.
236-430: COUPERUS, L., - Antiek toerisme.
236-431: COUPERUS, L., - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
236-432: COUPERUS, L., - Eline Vere. Een Haagsche roman.
236-434: COUPERUS, L., - Hooge troeven.
236-435: COUPERUS, L., - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
240-134: COURT, ALB. DE LA, - Een staat in wording. Fotoreportage (van Cas Oorthuis) over het IndonesiŽ van heden.
245-578: COUTTENIER, MAARTEN, - Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren (1882-1925)
238-497: COUV…E, D.J., - Koninklijke Militaire Sportvereeniging Gedenkboek 1911-1936.
227-585: COUV…E, D.H. (VOORWOORD), - Jan Sluijters 1881-1957. Tentoon-stelling Noorbrabants Museum / Frans Hals Museum.
230-128: COVARRUBIAS, M., - Island of Bali.
242-470: COX-ANDRAU, M. S. J., - De dichter Pieter Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
212-559: COX, B., - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600.
217-113: CRAMER, RIE, - Vriendjes waar ik graag naar kijk. Teekeningen en versjes.
241-64: CRAMER, N. E.A., - Mijn liefste versjes.
197-554: CRAMER, N. E.A., - Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het Instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.
236-109: CRAMER, RIE, - De verjaardag.
210-87: CRAMER, RIE, - Het diamanten-prinsesje.
209-101: CRAMER-SCHAAP, D.A., - Het Gulden Jongensboek. Bijdragen van A.B.van Tienhoven, D.L.Daalder, David Tomkins, Jan Wagenaar e.a. m.m.v. W.Brinkgreve, Carry van Bruggen, Cl.Bauer, D.Tomkins e.a.
225-78: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het gulden meisjesboek. 2de. m.m.v. Adacee, Tine Cool, M.C.van Oven-van Doorn, A.B.van Tienhoven, etc.
245-72: CRAMER-SCHAAP, D.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het gulden meisjesboek. m.m.v. Willy Brinkgreve, Carry van Bruggen, D.L.Daalder, D.Tomkins etc.
212-114: CRAMER, RIE, - Lentebloemen.
224-92: CRAMER, RIE, - Sprookjes uit de oude doos.
243-586: CRANSTON, SYLVIA, - Het bijzondere leven & de invloed van Helena Blavatsky. Stichsters van de moderne theosofische beweging.
226-504: CRAUGHWELL, THOMAS, - Great Books for every Book Lover. I can't decide what to read. 2002 great reading suggestions for the discriminating bibliophile.
245-17: CREMER, A.F., - Tien maanden in 't ijs.
231-405: CREMER, J.J., - Japik en Pleuntje. Een schets uit de duinen en aan zee. (met Sche-venings dialect)
203-426: CREMER, JAN, - Made in U.$.A. Een Keiharde Amerikaanse Dokumentaire.
239-143: CREMER, W. (WOORD VOORAF), - N.V. Deli-Maatschappij. Gedenkschrift bij gelegenheid van het Zestigjarig Bestaan aansluitend bij het gedenkboek van 1 november 1919.
241-399: CREVELD, I.B. VAN, - Kunst in Den Haag. Drie eeuwen joodse beeldende kunstenaars.
233-226: CRIENS, S.R. (SAMENGETELD DOOR), - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
236-261: CRIENS, S.R. SAMENGESTELD DOOR, - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
244-187: CROES, J.W., - Naar en In Tropisch Nederland. Aardrijkskundig Lees-Leerboek over Ned.Oost-IndiŽ voor de scholen in Nederland. 2e deel: Java.
233-221: CROES, R.M., - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de olie-maatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
231-296: CROES, J. E.A., - Fraaie historie.
240-44: CROESE (= W.G.VAN DE HULST), JAN VAN DE, - Willem Wijcherts. Een dappere Alkmaarder jongen.
244-556: CROME, PETER, - Hirohito , keizer tussen hemel en aarde.
221-392: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
199-433: CROMPVOETS, H., - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig BelgiŽ.
210-391: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
231-406: CRONE, C.C.S., - Stephan en Lizette. facsimile van de 1e druk uit 1933.
231-357: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
229-580: CRONE, RAINER / SALZMANN, SIEGFRIED, - Rodin. Eros und Kreativitšt.
235-363: CRONE, G.C.E., - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepstechnisch overzicht van de jachten der Stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw.
230-127: CROO, M.H.DU / SCHMIDT,H.J. (M.M.V.), - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Met voorwoord van G.K.Dijkstra.
233-335: CROSS, R., - Fallen Eagle. The last days of the Third Reich.
243-522: CROUWEL, W. (VOORWOORD), - De Amsterdamse School. 1910-1930.
209-600: CUMMINGS, PAUL A.O., - Willem de Kooning. Retrospektive. Zeichnungen Gemšlde Skulpturen.
240-485: CUPERUS, S., - Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 2 delen.
241-343: CUYT, M., - Willem Elsschot. Man van woorden.
234-101: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
234-260: DAALDER, HANS, - Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap. onder.red.van J.Th.J van den Berg en B.A.G.M.Tromp.
237-104: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur.
228-100: DAALDER, D.L., - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
244-402: DAANE, M., - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
236-465: DAANE, M., - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
239-475: DAELMAN, V. / WALSCHAP, C. (SAMENGESTELD DOOR), - Album Gerard Walschap.
239-547: DAGUERRE DE HUREAUX, ALAIN, - Marokkaanse reis - aquarellen Delacroix. tekst in Italiaans , Spaans en Nederlands.Nederlandse vertaling van Judith Wesselingh.
234-17: DAHL, ROALD, - Sjakie en de chocoladefabriek. Vertaald door HarriŽt Freezer.
234-16: DAHL, ROALD, - De reuzenperzik.
242-580: DAHL, ROALD, - Kiss Kiss.
234-15: DAHL, ROALD, - De griezels.
244-116: DAHLES, HEIDI, - Tourism, Heritage and National Culture in Java. Dilemmas of a local Community.
232-378: DAHMEIJER, J., - Stad binnen de vesting. 's-Gravenzande in de 2e Wereldoorlog.
242-13: DAIBER, ALBERT, - Per luchtschip 'De Argonaut' naar Mars.
225-413: DAISNE, J., - Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop.
241-329: DAISNE, J., - Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop.
237-153: DAKE, ANTONIE C.A. (INTRODUCTION), - The devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung-putsch. Eye-witness report by Bambang S.Widjanarko on the october 1965 purge of the Indonesian Staff. Original Indonesian text with english translation.
230-144: DAKE, ANTONIE C.A., - In the spirit of the red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965.
239-144: DAKE, ANTONIE C.A., - In the spirit of the red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965.
237-154: DAKKUS, P.M.W., - OrchideeŽn welke in Ned.-IndiŽ gekweekt kunnen worden. Derde vermeerderde druk.
239-514: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag
244-446: DALEN GILHUYS, L.VAN, - De grote branden van den Haag.
213-575: DALEN, J.VAN (INLEIDING), - Oud werk. Overzicht van industrieel erfgoed in Rotterdam.
243-95: DALENOORD, JENNY, - Dierenalfabet. (geschreven en ontworpen).
239-366: DALLAS, PHILIP, - The adventures of Captain Alonso De Contreras. A 17th Century Journey. Tanslated and annotated.
216-611: DAM, N.VAN (REDACTIE), - Nederland en de Arabische wereld. Van Middeleeuwen tot Twintigste Eeuw. Wetenschap-Taal-Handel-Cultuur-Kunst.
239-278: DAM, J.H., - Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa. Met voorwoord van A.G.J.Hermans
234-504: DAM, P.VAN / PRAAG, PH.VAN, - Frť Cohen. Leven en werk van een bewogen kunstenares. 1903-1943.
245-551: DAM, P.R./ SCHAAFSMA, JOH., - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948. Bijeengebracht door drs. J.de Roos en berustend bij het Gemeentearchief te Leeuwarden. Catalogus.
238-21: DAM, KOEN VAN (=J.H.VAN BALEN), - Mijn jongensjaren. De jeugd van een bekend schrijver door hemzelve verhaald.
244-117: DAM, W.P.VAN, - Inlandsche gemeente en Indonesisch dorp.
222-131: DAM, PETER VAN, - De art deco van Ella Riemersma 1903-1993. Illustratrice en bandontwerpster. M.m.v. Margreet van Wijk-Sluyterman en Jeff Clements. Met opdracht van de schrijver.
232-137: DAM, W.P.VAN, - Inlandsche gemeente en Indonesisch dorp.
196-626: DAM, C.F.VAN, - Marrakech. Nr 419 van 500 ex.
238-20: DAM, C.F.VAN, - Fred Donders onder de Arabieren.
242-310: DAM, J.H., - Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa. Met voorwoord van A.G.J.Hermans
235-290: DAM, J.P.A.VAN DEN, - Arnold Leon Armand Diepen. 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
229-174: DAMAIS, L. C., - Lettres de Raden Adjeng Kartini. Java en 1900. Introd. et notes de J. Cuisinier.
216-537: DAMAS, (= F.HOGENDORP), - Haagsche Omtrekken. 2 delen. I: 1884-1886 II: 1887-1888. deel I gesigneerd door de schrijver.
233-446: DAMEN, C.I, - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
202-264: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
223-170: DAMMERMAN, K.W., - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ.
244-502: DAMPIERRE, FLORENCE DE DE, - The best of painted furniture. Foreword by Peter Krueger, design Paul Hardy.
244-431: DAMST…, P.H., - Oostbroek en de Bilt C. S. De geschiedenis van een ambachts-heerlijkheid.
244-259: DANE, J. (REDACTIE), - 1648. Vrede van Munster feit en verbeelding.
211-138: DANE, J. (REDACTIE), - Jetses aan de wand. M.m.v. Saskia de Bodt, lenja Crins, Ina Uphoff en Jacqeus Dane.
231-298: DANE, J. (REDACTIE), - 1648. Vrede van Munster feit en verbeelding.
245-538: DANIňLS, WIM, - Het Helmonds Woordenboek. M.m.v. Frans van Lieshout en Sjef Warmerdam.
227-516: DANKERS, J.J. / VERHEUL, J., - Als een groot particulier gezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991. met een nawoord van O.C.Wit.
240-507: DANKERS, J.J. / VERHEUL, J., - Als een groot particulier gezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991. met een nawoord van O.C.Wit.
243-371: DANN, JOHN C., - The Nagle Journal. A diary of the life of Jacob Nagle, sailor, from the year 1775 to 1841.
245-129: DANTZIG, A. VAN COMPILED & TRANSLATED, - The Dutch and the Guinea coast 1674-1742.
233-336: DANTZIG, RUDI VAN, - Voor een verloren soldaat.
241-274: DANTZIG, RUDI VAN, - Voor een verloren soldaat.
232-534: DANTZIG, M.M.VAN, - Schilderkunst maakwerk vervalsing.
233-344: DAPPER, OLFERT, - Objets Interdits. Contributions : Laurence Husson : De la curiositť a l'art / Chr. Falgayrettes : De l'indicible a l'oeuvre / Phillis M. Martin : Du Loango / Adam Jones : Olfert Dapper et sa discription de l'Afrique / Bibliotgraphie / Ouvrages d'Olfert Dapper / Olfert Dapper : Description de l'Afrique, 1686 - pag. 89 -357.
224-89: DARRELL, M. (INTRODUCTION), - Once upon a time. The Fairy-Tale World of Arthur Rackham.
225-126: DASBERG, L. / JANSING,J.W.G., - Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.
237-105: DASBERG, L., - Het Kinderboek als Opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
245-366: DASH, MIKE, - Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
245-367: DASH, MIKE, - De ondergang van de Batavia.Roman. Vertaald door Tinke Davids.
245-239: DAUM, P.A., - Uit de suiker in de tabak. Met een nawoord van Gerard Termorshuizen. Met enige krantenartikelen.
210-254: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - H.van Brakel. Ing.B.O.W. Oorspronkelijke roman.
242-246: DAUM, P.A., - Hoe hij raad van IndiŽ werd. Met korte biografie van P.A.Daum.
239-243: DAUM, P.A., - Hoe hij raad van IndiŽ werd. Met korte biografie van P.A.Daum.
239-244: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een nawoord van R.Nieuwen-huys.
236-277: DAUM, P.A., - Aboe Bakar. 2 delen in 1 band. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
236-279: DAUM, P.A., - Ups en Downs in het Indische leven. Met een voorwoord van R.Nieuwenhuys.
236-280: DAUM (ONDER PS. MAURITS), P.A., - Nummer Elf.
236-483: DAVIDSON, MARSHALL B. / MCTIGUE, B., - Treasures of the New New York Public Library.
226-270: DAVIES, D.W., - A primer af Dutch Seventeenth Century Overseas Trade.
240-214: DAWS, GAVAN, - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog.
199-158: DAY, C., - Nederlandsch Beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vert. door H. D. H. Bosboom.
199-159: DAY, C., - The Policy and administration of the Dutch in Java.
203-509: DEACON, R., - A biography of William Caxton. The first English editor, printer, merchant and translator.
230-375: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Facsimile-uitgave naar de uitgave van 1951.
242-510: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
218-485: DEBAENE, L., - De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
236-151: DEELMAN, A.G., - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van het voormalige Nederlands-IndiŽ.
238-23: DEFOE, DANIňL, - Robinson CrusoŽ. Naar de laatste bronnen bewerkt door S.Gruys-Kruseman.
244-571: DEFOE, DANIňL, - The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner. Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabitedIsland on the coast of America... With an account how he was at last as strangely deliver'd by Pirates. Written by himself. Edited with an introduction by J.Donald Crowley. Written by himself
238-22: DEFOE, DANIňL, - Robinson CrusoŽ. Bewerkt voor de jeugd door S.Gruys-Kruseman.
214-115: DEFOE, DANIňL, - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G.Velderman.
220-581: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - Engelen, monniken en demonen. NaÔeve kunst uit het oude Rusland.
235-287: DEFOER, H.L.M. (MET VOORW.VAN), - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van de zending, missie en ontwikkeling-samenwerking. Tentoonstellingscatalogus Catharijnenconvent Utrecht.
225-414: DEGROOTE, GILBERT, - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
203-540: DEIJK, ADA VAN, - Romaans vademecum. Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio.
243-471: DEIJK, ADA VAN, - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
203-539: DEIJK, ADA VAN, - In de voetsporen van Emo en Menko.
229-367: DEKKER, P., - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal.
218-570: DEKKER, A.E. E.A., - 650 Jaar belastingen in Rotterdam.
193-410: DEKKER, P., - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal.
244-118: DEKKER, F., - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
243-496: DELAHAYE, ALBERT (VOORWOORD), - Zeven eeuwen Halsteren.
232-587: DELB…E, ANNE, - Camille Claudel, een vrouw. Uit het frans vertaald door Michel Perquy
232-438: DELEN, ARY, - Dit is iets over de geschiedenis van Het Poppenspel in Vlaanderen en in 't bizonder over den alom vermaarden Arntwerpschen Poesje.... Hier is bijgevoegd : De hartroerende en schoone Historie van Oursson en Valentijn / zooals die in de Antwerpsche Poppencomedie is te hooren en te zien / zeer vermakelijk om lezen.
216-128: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
242-123: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
234-102: DELFT, MARIEKE VAN (REDACTIE), - Wonderland. De wereld van het kinderboek. Boek bij tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
204-525: DELFT, M. VAN / WOLF, CL.DE (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
211-298: DELLEMAN, TH., - Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden.
243-366: DELPRAT, D.A., - De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr.D.A.Delprat.
199-271: DELSMAN, H.C. / HARDENBERG, J.D.F., - De Indische zeevisschen en zeevisscherij.
233-299: DENIG, CARL, - Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen.
228-536: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE, - De onvergankeleijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld.
245-552: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE, - Schilders van Laren.
243-365: DENUCE, J., - Calcoen. Verhaal van de tweede reis van Vasco da Gama naar IndiŽ, 1502-1503. In facsimile uitgegeven met inleiding en notas.
239-552: DENVIR, BERNARD, - Vincent a complete portrait. All of Vincent van Gogh self-portraits, with excerpts from his writings.
234-507: DEPELCHIN, DAVY (E.A.), - Van Delacroix tot Kandinsky. Orientalisme in Europa.
225-221: DERIX, J., - Baba Papoea. Jan P.K.van Eechoud, een biografie.
245-280: DERKS, S.C., - Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijksgeschied-kundige PublicatiŽn.
202-242: DERMOUT, M., - Donker van uiterlijk.
202-240: DERMOUT, M., - De juwelen haarkam.
238-271: DERMOUT, M., - De sirenen.
239-245: DERMOUT, MARIA, - Verzameld Werk.
228-201: DERVELD, F.E.R., - Politieke mobilisatie en integratie van de Javaan in Suriname.
233-525: DESCHARNES, ROBERT, - The world of Salvador Dali.
222-549: DESCHARNES, ROBERT / N…RET, GILLES, - Salvador DalŪ 1904-1989. Het geschilderde werk. Deel I: 1904-1946 Deel II: 1946-1989.
234-505: DESCHARNES, ROBERT / N…RET, GILLES, - Salvador DalŪ 1904-1989. Het geschilderde werk. Deel I: 1904-1946 Deel II: 1946-1989.
241-562: DESMOND, ADRIAN / MOORE,JAMES, - Darwin. De biografie.
244-323: DESSENS, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw.
242-376: DESSING, A., - Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders.
197-187: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
228-221: DEUDOCUS, C., - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en in caricatuur.
213-559: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
241-471: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
245-282: DEURSEN, A.TH.VAN, - Mensen van klein vermogen.Het 'kopergeld' van de Gouden eeuw.
215-355: DEURSEN, A.TH.VAN, - In gemeenschap met de tijd.
245-378: DEURSEN, A.TH. VAN E.A., - De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
234-456: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
245-281: DEURSEN, A.TH.VAN, - De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702.
226-538: DEURSEN, A.TH.VAN, - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
235-289: DEURSEN, A.TH.VAN, - Mensen van klein vermogen.Het 'kopergeld' van de Gouden eeuw.
213-118: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
225-108: DEWALD, H.P., - Leven, natuur en verdichting. Gedichten aan Neerlands Knapen en Meisjes gewijd.
228-370: DEYSSEL, L. VAN, - Een liefde.
240-381: DEYSSEL, L. VAN, - Verbeeldingen.
240-380: DEYSSEL, L. VAN, - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M.Prick. 2e herziene en vervolledigde druk.
238-543: DIAZ RECHEBEI, ELIZABETH / MCPHETRES, SAMUEL F., - History of Palau. Heritage of an Emerging Nation. With guidance & support from Masa-Aki N.Emesiochl with dedication.
245-410: DIBBETS, G.R.W., - Joannes Vollenhove (1631-1708) dominee-dichter.Een biografie.
239-106: DICK, PHINY, - Miezelientje en Prinses Rosmarijn.
239-105: DICK, PHINY, - Miezelientje en Kakeline de Kip.
229-94: DICK, PHINY, - Miezelientje en Wol de Beer.
239-107: DICK, PHINY, - Miezelientje en Wol de Beer.
226-601: DICKENS, CH., - Het verlaten huis. 2 delen in 1 band. (een heel vroege Nederlandse druk)
238-24: DICKENS, CH., - De krekel bij den haard. vertaling door J.C.Bloem.
240-46: DICKENS, CH., - De krekel bij den haard. vertaling door J.C.Bloem.
193-141: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXVIIe Jaargang 1919 deel II.
193-140: DICKHOFF, W.C. (REDACTIE), - Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-IndiŽ. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.- IndiŽ. XXIXe Jaargang 1921 deel II.
194-506: DIEDERICH, J. E.A., - Vijf Eeuwen Boek.
239-124: DIEDERIK, OOM, - Lente en Herfst. Vertellingen, versjes, Geschiedenis, Uitvindingen, Rekenkundige Voorstellen, Raadsels, enz. (het zijn vooral vertellingen, verder eigenlijk niet)
235-110: DIEDERIK, OOM, - Wandelingen in de natuur.
211-121: DIEDERIK, OOM, - Lente en Herfst. Vertellingen, versjes, Geschiedenis, Uitvindingen, Rekenkundige Voorstellen, Raadsels, enz. (het zijn vooral vertellingen, verder eigenlijk niet)
241-449: DIEDERIKS, H., - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
234-86: DIELITZ, TH., - Land en zee. Natuurtafereelen en reisontmoetingen, voor jongelieden geschetst. Naar het Hoogduitsch.
235-531: DIELTJES, ESTHER E.A., - Lizzy Ansingh (1875-1959). De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer.
225-41: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Jan Klomp en zijn makkers. Een boek voor jongens.
238-27: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Teun Vonderman.
238-25: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Jan Klomp en zijn makkers. Een boek voor jongens.
238-26: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN, - Peter Blom en zijn Lies.
216-542: DIEPENHORST, H.A. (TEN GELEIDE), - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.
218-535: DIEPENHORST, L.A. (TEN GELEIDE), - De dood verbloemen? Begraven en cremeren in Amsterdam; gedenktekens spreken. Tentoonstellingscatalogus Nieuwe Kerk, Amsterdam.
233-398: DIEPSTRATEN, J. ( O.R.V. ), - Hella S.Haasse, een interview. Met een bibliografie van de erken van Hella S.Haasse samengesteld door Charlotte de cloet en een bibliografie van de secundaire literatuur door Aloys van den Berk.
226-412: DIEPSTRATEN, J. ( O.R.V. ), - Hella S.Haasse, een interview. Met een bibliografie van de erken van Hella S.Haasse samengesteld door Charlotte de cloet en een bibliografie van de secundaire literatuur door Aloys van den Berk.
208-354: DIERICKX, M., - Bevlogen jaren. Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen.
245-130: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Stedenatlas Nederlands-IndiŽ.
234-133: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Stedenatlas Nederlands-IndiŽ.
237-157: DIESSEN, J. R. VAN / VOSKUIL, R. P. G. A., - Boven IndiŽ. Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
230-516: DIETEREN, R., - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V.Bouwgrond-maatschappij Tijdig 1913-1963.
219-570: DIETEREN, R., - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder-landse Katholieke Mijnwerkersbond.
227-555: DIETEREN, R., - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder-landse Katholieke Mijnwerkersbond.
244-260: DIFEREE, H.C., - Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van ons zelfstandig volksbestaan.
219-353: DIJK, W.J., - H.K.S. De Hoop, 1898-1938. Uitg.t.g.v. 40-jarig bestaan van de Neder-landsche Vereeniging ten Behoeve van zeelieden van elke nationaliteit Hospitaal Kerkschip 'De Hoop
237-219: DIJK, F.N.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 4 delen. 12 maart 1942 tot 3 november 1945.
239-145: DIJK, JANNEKE VAN E.A., - J.C.Lamster, een vroege filmer in Nederlands-IndiŽ. (met een CD)
244-490: DIJK, H. VAN, - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
215-592: DIJK, C.VAN, - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. uitgave van: Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland.
209-215: DIJK, A.VAN, - Een Soendaneesche droom en zijn uitlegging.
237-215: DIJK, A.VAN E.A., - Langs verre kust. Twaalf zendingsverhalen voor de jeugd. Uitgave van het zendingsbureau, Oegstgeest. Met 36 ingeplakte plaatjes.
217-558: DIJK, R. VAN / KLEIN ESSINK, J., - De Mariniers zo wijd de wereld strekt.
237-522: DIJK, P.J.VAN E.V.A, - Bloemenveiling Holland 75 jaar. 1923-1998. Vormgeving Erik Cox.
194-420: DIJK, W.J., - De schoonheid onzer binnenschepen.
231-507: DIJK, A.VAN E.A., - Een keizerlijk cadeau.
244-472: DIJK, KR.VAN / DIJK-VOS,TR.VAN, - De Lier in beeld.
219-285: DIJK, HENK VAN / BOETJE, JO, - 20 Jaar AJC in vogelvlucht. 1918-1938.
244-481: DIJK, H.VAN / ROORDA, D.J., - Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek.
243-479: DIJK, W.J., - De haven van Scheveningen. Met toelichtingen en teekeningen.
229-79: DIJK, ANTOINETTE VAN, - Het reuze-boek.Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz. 2 delen.
234-427: DIJK, C.VAN, - Alexander A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
231-566: DIJK, MAITE VAN E.A. ( ONDER RED.VAN), - Hendrik Willem Mesdag kunstenaar verzamelaar entrepeneur.
212-491: DIJK, C.VAN, - Alexandre A.M.Stols, 1900-1973. uitgever-typograaf.een documentatie.
229-124: DIJK, T.A.VAN, - Het literatuuronderwijs op school. Een kritische analyse.
220-215: DIJK, F.N.J.VAN E.A. (REDACTIE), - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. 4 delen. 12 maart 1942 tot 3 november 1945.
232-358: DIJK, J.J.VAN / WERKMAN, P.E., - Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd.
236-343: DIJK, J.J.VAN / SLOK, J., - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond. 1900-2000.
233-433: DIJKHUIZEN, A.A., - Genealogie Dijkhuizen Scheveningen 1619 1939. met een losse index waarvan omslag iets beschadigd.
244-460: DIJKSTRA, B. K. S., - Graven en Gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten, opgegraven op het terrein van de voormalige Abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951.
229-36: DIJKSTRA, D., - De jongens van Oudenoord.
243-461: DIJT, M.D. / DIJT,J.S.M., - Texelse geslachten. 2 delen in 1 band. I : Parentelen van de families Koning-Keijser - Vlaming - en Bakker. II: Encyclopedie van Texelse familienamen. Parentelen van de families Dijt - Verberne - Zijm.
243-367: DIKKERS, A.J., - Van adelborst tot schout-bij-nacht. Jacob Jan Dikkers (1883-1968).
237-309: DILLEN, J. G. VAN, - Mensen en achtergronden. Studies uitg. t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
243-575: DINESEN (= KAREN BLIXEN), ISAK, - Wintervertellingen. Vertaald door H.J.Scheepmaker.
233-465: DINGELDEIN, W.H., - Het 'Losse Hoes' Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch Erf.
233-387: DIS, A. VAN, - In het buitengebied. Roman in verhalen.
240-384: DIS, A. VAN, - Familieziek. Een roman in taferelen.
241-333: DIS, L.M.VAN, - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
241-332: DIS, A. VAN, - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
217-578: DITTRICH, KATHINKA E.A. (REDACTIE), - Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkin-gen.
238-489: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Kroontjespen catechismus & mondige ouders. Portret van de Haagse (Sint) Paschalisschool.
225-127: DITZHUYZEN, R. E. VAN, - Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijtien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830.
228-266: DIXON HUNT, JOHN / JONG, ERIK DE, - The Anglo/Dutch Garden in the Age of William and Mary - De gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst.
245-244: DJAJADININGRAT, MADELON, - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord van Hella Haasse.
245-131: DJAJADININGRAT, A., - Kenang- Kenangan . (Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.) Voorwoord van Diet Kramer. (In Indonesisch)
245-245: DJOJOPOESPITO, S., - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met inleiding van E.du Perron.
221-161: DJUMINI, TINO, - Relatives / Kerabat. Portraits of contemporary Indonesian families / Potrt keluarga Indonesia masa kini. With an eaasy by Ayu Utami.
240-486: DOCKUM, H. C. VAN, - Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden.
202-117: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
207-150: DODDE, N. L., - ...tot der kinderen selffs proffijt. Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
225-128: DODDE, N.L., - .. tot der kinderen selffs proffijt.... Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
225-129: DODDE, N.L., - Het rijksschooltoezicht in de Bataafsche Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
244-119: DOEL, H.W. VAN DEN, - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java, Madoera, 1808-1942.
241-118: DOEL, H.W. VAN DEN, - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlandse imperium in AziŽ.
224-158: DOEL, H.W. VAN DEN, - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlandse imperium in AziŽ.
244-433: DOELEMAN, F., - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085/1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
216-524: DOES, J. C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuze Geldersche legeraanvoerder.
234-508: DOESBURG, THEO VAN, - Principles of Neo-plastic art. With an introduction by Hans M.Wingler and a postscript by H.L.C.Jaffť. Translated from the german by Janet Seligman.
232-359: DOGGER, G., - De vierkante maan. Een persoonlijk oorlogsrelaas.
244-85: DOHLE, MAX, - Over ťťn nacht ijs. Een schaatsalfabet.
231-528: DOLDER-DE WIT, H. VAN, - De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumen-ten in een oude stadskerk.
232-313: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. (Nieuw bijgewerkte uitgave)
237-310: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Van christen tot anarchist en ander werk van F.Domela Nieuwnhuis. Geselecteerd door Albert de Jong.
241-99: DOMELA NIEUWENHUIS, P.N.H. (VOORWOORD), - Beweegbare boeken. Tentoonstelling Singermuseum / Museum Mr.Simon van Gijn.
197-631: DOMELA NIEUWENHUIS, F., - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
245-18: DOMINIK, HANS, - Van herdersjongen tot diamantkoning.
234-18: DOMINIK, HANS, - John Pitt. Van krantenjongen tot millionair. Vertaald en bewerkt door Tjeerd Adema.
242-102: DOMMELEN, CAROLINE VAN, - Naar Babbertjesland.
233-27: DONATH, B., - Natuurkundige Kamerproeven tot Ontspanning en Leering. Bewerkt door C.Sleeswijk.
220-493: DONGELMANS, B. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
244-120: DONGEN, J.VAN, - Beknopt overzicht der meest gebruikte geneesmiddelen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Uitgave van Koloniaal Instituut Amsterdam.
210-569: DONGEN, A.VAN, - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920.
238-28: DONKER VAN HENGEL, H., - Peter kiest haar eigen weg.
240-385: DONKER, ANTONIE, - Fausten en faunen. Beschouwingen over boeken en menschen. Over: Herman Gorter, Karel v.d.Woestijne, J.Slauerhoff, Marsman, RoelHouwink, Annie Salomons e.v.a.
234-78: DONKER, ANTONIE, - De rattenvanger van Hameln. Een kinder-vertelling op rijm. Uit het Engelsch.
228-478: DONKERSLOOT- DE VRIJ, MARIJKE, - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
234-581: DONN, LINDA, - Freud and Jung. Years of friendship, years of loss.
208-490: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
232-498: DOOIJES, D., - Mijn leven met letters.
210-508: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
206-485: DOOIJES, D., - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H.de Roos. Uitgave van BŁhrmann-Ubbens Papier.
206-486: DOOIJES, D., - Sjoerd H. De Roos zoals ik mij hem herinner.
225-419: DOOLDER, A.DEN, - Lodewijk van Deyssel. 1864 - 22 september - 1934.
245-455: DOOPER, W.M., - De joden van Bolsward. Gesciedenis van de joodse gemeente 1786-1911.
237-76: DOORENBOS, CLINGE, - De Avonturen van Piet Stuifzand. 2 delen.
234-19: DOORMAN, CHRISTINE, - Dicky getrouwd. Naar het deensch.
233-79: DOORMAN, CHRISTINE, - Sprookjes van Moeder de Gans. Opnieuw bewerkt.
216-106: DOORMAN, CHRISTINE, - Roodkapje.
233-142: DOORN, J.A.A., - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
232-212: DOORN, J.A.A.VAN./ HENDRIX,W.J., - Het Nederlands / Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. 2e aangevulde druk
237-158: DOORN, J.A.A., - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
239-280: DOORN, J.A.A., - Nederlandse democratie. Historische sociologische waarnemingen. Samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy.
238-313: DOORN, J., - De prijs van het bloed. De kinderen van Willem van Oranje hun rol en hun lot.
240-215: DOORN, J.A.A.VAN./ HENDRIX,W.J., - Het Nederlands/Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. 2e aangevulde druk.
244-447: DOORN, M. VAN, - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
231-515: DOORN, M. VAN, - Het leven gaat er een lichten gang. Den Haag in de jaren 1919-1940.
243-260: DOORN, J., - Rusland en Oranje. Tragiek en glorie van overgrootmoeder Anna Paulowna.
228-183: DOORNE, KEES VAN / KEMPEN, MICHIEL VAN, - Suriname-Catalogus van de Universi-teitsbibliotheek van Amsterdam.
220-583: DOORNE, VEERLE VAN / BAUMANN, CORNELIA (SAMENGESTELD DOOR), - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880-1914. Twee kunstenaarskolonies.
216-146: DOORNINCK, D. J. VAN, - Hollanders op Java en in Holland.
203-443: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
220-419: DOORNINCK, J.I.VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. 3 delen in 1 band. Reprint van de uitgave van 1883.
244-295: DOORNKAAT KOOLMAN, J.TEN, - Dirk Philips. Vriend en medewerker van Menno Simons. 1504-1568.
218-196: DOOTJES, F.J.J., - Oostkust van Sumatra-Instituut 1916-1941.
238-88: DOPHEIDE-WITTE, E. (TANTE LIZE), - Piepkuikentje wou de Wereld in.
243-136: DOREN, J.B.J.VAN, - Reis naar Nederlands Oost-Indie of Land- en Zeetogten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs op Java. 2 delen.
244-86: DORHOUT, U.G., - De Babo-Club. Vier kornuiten uit het Friesche waterland.
239-407: DORLEIJN, G. E.A. (BEZORGD DOOR), - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K.Heeroma, M.Nijhoff, S.Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A.Henkels 1940-1946.
245-412: DORLEIJN, G. E.A. (BEZORGD DOOR), - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K.Heeroma, M.Nijhoff, S.Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A.Henkels 1940-1946.
235-384: DORLEIJN, G.J. E.A. (UITGEGEVEN, INGELEID), - Brieven van J.C.Bloem aan P.N.van Eyck. 2 delen. I: 1910-1916, deel II: 1917-1962.
244-121: DORLING, PHILIP / LEE, DAVID, - Australia & Indonesia's independence. The Renville agreement. Documents 1948.
240-555: DORN, ROLAND E.A., - Vincent van Gogh en de moderne kunst. 1890-1914.
216-363: D÷RR, S. (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT), - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant, Kapitein-ter-Zee (1751-1800).
240-285: DORREBOOM, M.L., - 'Gelijk hij gecondemneert word mits deezen'. Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
233-497: DORREN, GABRIELLE, - Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw.
245-541: DORREN, C. J. O., - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945. Met voorw. Van H. F. J. M. von Frytag Drabbe.
238-568: DOSTOŌEWSKY, AIM…E, - F.M.Dostoiewsky. Door zijn docter.
238-569: DOSTOJEVSKAJA, A.G, - Herinneringen. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Ch.B.Timmer.
243-576: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het dorp Stepantsjikowo en zijn bewoners. Uit de gedenkschriften van een vergeten burger.
214-610: DOSTOJEWSKI, F.M., - De speler. Uit de gedenkschriften van een jongeman.
238-570: DOSTOJEWSKI, F.M., - De vernederden. Uit het Russisch door J.C.van Wageningen.
241-590: DOSTOJEWSKI, F.M., - De vernederden. Uit het Russisch door J.C.van Wageningen.
241-591: DOSTOJEWSKI, F.M., - Herinneringen uit het ondergrondse. Vertaald door S.van Praag.
241-592: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het landgoed Stepantchikowo en zijn bewoners. Humoristische roman. Uit het Russisch vertaald door S.van Praag.
231-573: DOSTOJEWSKI, F.M., - Dostojevski-nummer van het tijdschrift Maatstaf. Bijdragen van :Martin Ros, J.M.A.Biesheuvel, Maarten 't Hart, Charles B.Timmer e.a.
238-571: DOSTOJEWSKI, F.M., - De zachtmoedige. Een fantastisch verhaal. Vertaald door S.van praag.
238-573: DOSTOJEWSKI, F.M., - Het dorp Stepantsjikowo en zijn bewoners. Uit de gedenkschriften van een vergeten burger.
227-617: DOUGLAS, E.A., - Terugblik. Een autobiografie in visitekaartjes, Vertaald en van een nawoord voorzien door Joyce & Co.
209-405: DOUWES DEKKER, MEVR., - Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht. 10 delen.
238-140: DOUWES DEKKER, E.F.E., - God's geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L.Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet.
229-95: DOUWES, B.J., - Letters en woorden. Eerste leesboekje voor de kleintjes.
243-263: DOUWES, MARIA, - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956.
215-114: DOUWES, B.J., - Letters en woorden. Eerste leesboekje voor de kleintjes.
236-581: DOUWES, W.F., - Vincent van Gogh.
214-634: DOWSON, JOHN, - A classical dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. Reprint.
237-159: DOZY, CH.M., - Geneeskundige Gids voor Nederlandsch IndiŽ. 4e druk.
225-529: DRACHENBERG, ERHARD, - Mittelalterliche Glasmalerie in Erfurt. Aufnahmen von Fritz StrauŖ.
222-570: DRAGT, THEO H. / SPAANS, LOES, - Kees Verkade, beeldhouwer, sculptor, sculpteur. met opdracht van de schrijver.
245-132: DRECHSEL, W. (HOOFDREDACTIE), - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-IndiŽvarders.
239-146: DRECHSEL, W. (HOOFDREDACTIE), - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-IndiŽvarders.
234-262: DREES (JR.), WILLEM, - Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie.
234-261: DREES, W., - Op de kentering. Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding. o.r.v. H.Daalder en J.A.Gaemers.
235-292: DREES, WILLEM, - Vader der ouden van dagen. Brieven aan Willem Drees. Met voorwoord van Hans Daalder. Stichting WillemDrees-lezing.
230-501: DRENTH, A. VAN, - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektronische industrie in Eindhoven (1900-1960).
214-552: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van de Oude kerkelijke Doop-, Trouw- en Dooden-(Begraaf-)boeken te Alkmaar. 1540 - 1811 (1896)
233-338: DRESDEN, S., - Vervolging, vernietiging, literatuur.
231-593: DRESEN-COENDERS, L., - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
239-569: DRESEN-COENDERS, L., - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
232-95: A-DRI-KO, , - Avonturen in China. I : De tempelrover Biboeba. (aangekondigd nog 5 delen maar deze zijn nooit verschenen)
245-501: DRIE, ROB VAN E.A., - Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis.
203-510: DRIEL, L.VAN, - Een leven in woorden. J.H.van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
231-554: DRIES-VAN DER VELDEN, A.VAN DEN, - Het Brabant van toen.. Vertellingen over het leven van alledag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu. Opgetekend in 32 afleveringen voor Het Nieuwsblad van het Zuiden.
232-576: DRIESSEN, HENK, - In het huis van de islam. Geografie geschiedenis geloofsleer cultuur economie politiek.
242-143: DRIESSEN, J.R. VAN / ORMELING, F.J., - Grote Atlas van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies.
233-466: DRIJFHOUT, H. / JASSIES, K., - Het Overijselse volkskarakter.
233-301: DRIJVER, F.W., - Schetsen en beelden.
238-484: DRIJVER, J., - Texel het vogeleiland.
233-300: DRIJVER, F.W., - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardig-heden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e geheel omgewerkte en vermeerderde druk / Supplement
223-292: DRIJVER, F.W., - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardig-heden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e geheel omgewerkte en vermeerderde druk / Supplement
236-484: DRIMMELEN, W. VAN E.A., - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
203-445: DRION, H., - Het conservatieve hart. Essays.
244-123: DRISSEN, ERNST (VERZ.DOOR), - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942) van Thilly Weissenborn.
218-559: DROGENDIJK, A.C., - De verloskundige voorziening in Dordrecht van ca. 1500 tot heden.
243-18: DROOGENDIJK, J.M., - De waard uit de Dubbelde Witte Sleutels of De Kajuitsjongens van de Mauritius.
233-143: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.), - De Vaderlandse Club, 1929-1942. Totoks en de Indische Politiek. (With a summary in english)
241-120: DROOGLEVER, P.J. (O.R.V.), - Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesie.
243-137: DROSSAARD, W., - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis; een kennismaking met het museum en zijn bewoners.
205-280: DROST, G. W., - De Moriscos in de publicaties van Staat en Kerk, 1492-1609. Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek.
222-551: DROSTE, MAGDALENA, - Bauhaus 1919-1933.
232-528: DRUICK, DOUGLAS W. / KORT ZEGERS, PETER, - Van Gogh and Gauguin.
235-217: DUBBELAAR, C.N., - Negersprookjes uit Suriname.
245-450: DUBOIS, S. (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
200-485: DUBOIS, S. (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen.
234-422: DUBOIS, S. (INGELEID EN VERTAALD DOOR), - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen - Madame de CharriŤre aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
241-334: DUBOIS, P.H. E.A., - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letter-kundig Museum.
234-530: DUBY, G., - De middeleeuwse liefde en andere essays. Uit het Frans door R.de Roo-Raymakers.
226-298: DUIJN, ROEL VAN, - Provo. De geschiedenis van de Provotarische Beweging 1965-1967.
237-106: DUIJX, T./LINDERS,J., - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken. (Holkema & Warendorf.)
238-109: DUIM, H.V.D., - Over de IJssel. Hollandse jongens in hongertijd.
238-29: DUIN, M.VAN DER, - Tierck Hiddes de Friesche zeeheld.
227-18: DUIN, M.VAN DER, - Tierck Hiddes de Friesche zeeheld.
235-30: DUIN, FRANK VAN, - Reggie's reportages.
239-186: DUINEN, G. VAN / ZEEUW, P.DE, - Indische bloemen. Leesboek voor de Christelijke scholen in Nederlandsch-IndiŽ. Derde deel voor het 5e leerjaar.
235-399: DUINHOVEN, A. M., - Karel en de Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelneder-landse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. 2 delen
225-429: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
241-335: DUINKERKEN, ANTON VAN / BRAAK, MENNO TER, - Het christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
241-336: DUINKERKEN, A. VAN., - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
240-496: DUINKERKEN, J., - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
220-422: DUINKERKEN, A. VAN., - Dichters der Contra-reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen.
231-90: DULIEU, JEAN (=JAN VAN OORT), - Boffie en Buikie in de knoop. Een spannend verhaal. (plaatjesalbum)
236-30: DULIEU, JEAN (=JAN VAN OORT), - Paulus en het levenswater.
236-31: DULIEU, JEAN (=JAN VAN OORT), - Paulus en Pieter.
236-307: DUMAR«AY, JACQUES, - Histoire de līarchitecture de Java. avec la collaboration de Hassan Muarif Ambary. Julianto Soemaljo, Machi Sundi.
239-148: DUMAS, ROBERT MARTIN, - 'Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
231-516: DUMAS, C., - Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum. 1550-1800. (met medewerking van J.v.d.Meer Mohr).
221-162: DUMONT, CH.F.H., - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met een grote uitsl.gekl.overzichtskaart.
244-124: DUMONT, CH.F.H., - Geschiedenis van IndiŽ. Ethnologie van IndiŽ. 3 delen. Alles in 1 band. Geheel in stencil uitgevoerd boek.
200-686: DUNCAN, DAVID DOUGLAS, - The Kremlin.
236-543: DUNCAN, DAVID DOUGLAS, - The Kremlin.
240-190: DUNGEN, FRANS VAN DEN, - De eer van de vlag. Een boek voor de jeugd over de strijd in IndiŽ tijdens de bezetting.
237-276: DUNNEBIER, W., - Bolaang Mongondowse teksten.
239-516: DUPARC, H.J.A. / SLUITER, J.W., - Van Pier tot Vliet. 117 Jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
241-339: DUPARC, , - Bolero.
243-283: DUPATKA, ANNETTE, - Marianne von Preussen Prinzessin der Niederlande. Leben und Wirken einer selbstbewussten Frau, fýr Schloss Reinhartshausen im Rheingau zum Lebensmittelpunkt wurde.
244-376: DUPUIS, M., - Eenheid en versplintering van het IK. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van Wilem Frederik Hermans.
231-269: DURAND, CH., - Dix jours de Campagne ou la Hollande en 1831.
203-217: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade.
194-224: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! Herinneringen van de ritmeester-adjudant van Generaal S.H.Spoor. De geschiedenis van de mariniersbrigade.
244-203: DUSSEL, W., - Dat was jij marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade. De geschiedenis van de Mariniersbrigade 1945-1949.
240-286: DUSSEL, W., - Tjot '. Nederlanders in Korea.
230-6: DUTILH, J.M., - Uitstapjes in overspiekland. Met inleiding van Nellie van Kol.
196-143: DUUREN, D.VAN, - Krissen. Een beredeneerde bibliografie.
216-551: DUURSMA, E.K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Een jubileum uitgave van natuur en techniek. samen met: De Zelandiae Descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550. 2 dln in hoes.
206-498: DUVAL, GEORGES, - Les Orphelins d'Amsterdam. Histoire Hollandaise.
228-13: DUYSER, A., - Jon Joekema.
239-517: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
224-477: DUYVENDAK, L., - Door lezen wijder horizont'. Het Haags Damesleesmuseum.
234-428: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
243-454: DUYVENDAK, L., - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
237-336: DUYVERMAN, J. P., - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings, 1806-1876.
233-144: DYKE, JOHN C. VAN, - In Java and the neighboring islands of the Dutch East Indies.
245-456: EBAN, ABBA, - Mijn volk. De geschiedenis der Joden.
237-360: EBBEN, MAURITS, - Lodewijck Huygensī Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660/1661.
203-541: EBBENS, H.D., - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid. 1837-1912.
239-544: EBBINGA WUBBEN, J.C. (TEN GELEIDE), - Willem Buytewech 1591-1624. Tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen.
231-81: EBBINGE WUBBEN-VAN HASSELT, W.P., - Wondere verhalen.
222-555: EBBINK, HANS E.A. (BEZORGD DOOR), - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos.de Gruyter.
200-274: EBERHARD, A.G., - Hansjen, of het bruidsgeschenk. (gedicht)
222-496: ECK, TH. G. VAN, - De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den Hertog van Alva
224-507: ECK, TH. G. VAN, - De Middelburgsche Familie de Pťval.
225-130: ECK, P.L.VAN, - Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Met voorwoord van J.H.Gunning.
218-414: ECK, TH. G. VAN, - Seeršuberei im Mittelmeer/ Dunkle Blštter Europšischer Geschichte.
208-366: ECTOR, F.F.M., - J.F.R.van Hooff zijn jeugd en Eindhovense jaren (1755-1788) Een aanzet tot een biografie. 2 dln. Deel I: tekst Deel II: Bijlagen, noten, bronnen en literatuur.
234-570: EDMONDS, ROBIN, - Pushkin. The man and his age.
244-555: EDWARDS, NORMAN, - The Singapore House and Residential Kife 1819 1939.
244-324: EDWARDS, PAUL, - Equianoīs reizen. De autobiografie van een negerslaaf.
225-431: EEDEN, F. VAN., - Van de passielooze lelie.
214-403: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. (deel I)
237-379: EEDEN, F. VAN., - Van de passielooze lelie.
233-389: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes. Met IX lithografiŽn en versieringen door Edzard Koning.
233-496: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. I:Kennemerland II: De Noordzee-eilanden - Gelderland - Overijssel.
214-404: EEDEN, F. VAN., - Don Torribio. Een comedie.
199-436: EEDEN, F. VAN., - Het Poortje of De Duivel in Kruimelberg. Blijspel in Vijf Bedrijven en een Voorspel.
220-423: EEDEN, F. VAN., - De Broeders. Tragedie van het recht.
237-593: EEDEN, F.W.VAN, - Onkruid. Botanische wandelingen. 2 delen in 1 band. Reprint van de uitgave 1886.
235-400: EEDEN, F. VAN., - De kleine Johannes.
230-483: EEGHEN, CHR.P.VAN (INLEIDING), - G.de Vries & Zonen Amsterdam 1775-1950. (makelaars) Gedenkboek uitg.t.g.v. het Honderd vijf en zeventig-jarig bestaan van de Vennootschap 14 september 1950.
211-434: EEGHEN, I.H.VAN E.A. (M.M.V.), - Inventaris van het familie-archief Backer.
235-31: EEKHOF, JOH.W., - Het Valkenkamp. Avonturen van een padvinderspatrouille.
231-124: EEKHOUT, R.A., - Indische ijzeren wegen. overdruk uit de Indiische Gids.
235-364: EEKHOUT, L.L.M. E.A., - Emblemen van de Koninklijke Maine. / Coat of Arms of the Royal Netherlands Navy.
227-128: EERDE, J. C. VAN, - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Uitgave van het Koloniaal Instituut.
240-137: EERDE, J. C. VAN, - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Uitgave van het Koloniaal Instituut.
221-535: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Brabant Gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
221-536: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat, 1914-1940.
240-93: EEWIJCK, EGBERT, - De gelukkige gast. Sprookjes.
224-533: EFD…E, RIA, - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV. 1846-1996.
236-441: EFFEN, JUSTUS VAN, - Ernst en boert uit den Hollanschen Spectator.
230-512: EGELIE, G.M. / WINKEL, TH.B.M.VAN, - Wegkruisen - veldkapellen en andere uitingen van de volksvroomheid in de gemeente Beek.
213-629: EGGEBRECHT, ARNE, - Das alte ńgypten. 3000 Jahre Geschichte und Kultur des Pharaonenreiches.
245-385: EGGINK, C., - Leven met J.C.Bloem.
240-387: EGGINK, C., - De rand van de horizon. Oude en nieuwe verzen.
226-505: EGMOND, MARCO VAN E.A. (REDACTIE), - Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
239-281: EGMOND, FL., - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
235-294: EGMOND, FL., - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
245-534: EIJKEN, JAN / ENDE, WILLEM VAN DER, - Van de Kerk tot de Klei. De Kerklaan in Rijswijk.
207-509: EIKEREN, J.H. VAN, - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een Corvey Model. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegeling van wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt, op schrift gesteld en van te hooi en te gras verzamelde afbeeldingen voorzien door A.Nonymus.
241-509: EIKEREN, J.H. VAN, - De Amsterdamse Joffers. Maria van Regteren-Altena, Ans van den Berg, Jo Bauer-Stumpff, Nelly Bodenheim, Lizzy Ansingh, Coba Ritsema, Coba Surie, Betsie Westendorp-Osieck. (toegevoegd, 2 tentoonstel-lingsfolders0
241-614: EISENSTEIN, SERGEI, - Film Form. Essays in film theory. Edited and translated by Jay Leyda.
245-95: EISMA, C.D., - Meester Ligthart. 'Wim, Zus, Jet' en al die andere kinderen.
232-545: EKKART, R.E.O., - Isaac Claesz.van Swanenburg. 1537-1614. Leids schilder en burgemeester.
245-542: ELANDS, M. (E.A.), - De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996.
239-223: ELANDS, M. / STAARMAN, A., - Afscheid van Nieuw-Guinea. Het Nederlands-Indonesische conflict 1950-1962. Bijgevoegd : Het vraagstuk Nieuw-Guinea. Rapport van de Dr.Wiardi Beckman Stichting 1958.
212-561: ELANDS, M. (E.A.), - De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996.
238-491: ELFERINK, JOHANNA, - Het Haagse Groene Kruis. Een gedenkboek.
241-400: ELIACH, YAFFA, - Chassidische vertellingen over de holocaust.
222-279: ELIAS, B. G. J., - De Tachtigjarige Oorlog.
245-284: ELIAS, A.M. / SCH÷LVINCK, - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 176-1810.
235-295: ELIAS, A.M. / SCH÷LVINCK, - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 176-1810.
235-537: ELIEL, CAROL S., - L'Esprit Nouveau. Purism in Paris, 1918-1925. With essays by FranÁoise Ducros and Tag Gronberg.
243-521: ELIňNS, TITUS M., - A.D.Copier & Lino Tagliapietra. Inspiratie in glas - Inspiration in glass. Met een bijdrage van Dorris U.Kuyken-Schneider.
232-518: ELIňNS, T.M., - T.A.C.Colenbrander (1841-1930). Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg.
226-565: ELIňNS, TITUS M., - Den Haag rond 1990. Een bloeiend kunstleven. Tentoonstelling Museum Het Paleis. M.m.v. M.Josephus Jitta en I.Meij
224-538: ELLENBROEK, H. E.A., - Gang is alles. Zes eeuwen IJsselsteins Korenmolenbedrijf.
233-587: ELLMANN, RICHARD, - Oscar Wilde.
242-558: ELLMERS, D. E.A., - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
221-604: ELLMERS, D. E.A., - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
225-109: ELMSLIE, TH.C., - Charlie's Speelmakker. Naar het Engelsch door Helena van Holland.
209-326: ELOUT, C. K., - In kleuren en kleeren. Nederlandsche Volksdrachten. Verzameling van driekleurendrukken welke zijn verschenen in het Algemeen Dagblad.
219-143: ELOUT, C. K., - Indisch Dagboek.
238-384: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
214-412: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk.
216-434: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
227-394: ELSSCHOT, W., - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A.Kets-Vree.
245-414: ELSSCHOT, W., - Verzameld werk. dundrukuitgave.
238-387: ELSSCHOT, W., - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
198-404: ELSSCHOT, W., - Het dwaallicht.
232-440: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
235-401: ELSSCHOT, W., - Lijmen. I: Lijmen. II: Het been.
237-361: ELWES, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaam-ste zeemogendheden van vroegeren en lateren tijd. Voor Nederland bewerkt door A.A.Deenik.
230-482: ELZENGA, E. (REDACTIE), - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
220-527: ELZENGA, E. (REDACTIE), - Het Witte Loo. Van Lodewijk Napoleon tot Wilhelmina 1806-1962.
236-571: ELZINGA, MAARTEN, - Victor Segalen 1878-1919. Musicus, reiziger, etnoloog, dichter, fotograaf, arts, archeoloog. Uitgave bij tentoonstelling in het Maison Descartes.
225-435: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
208-451: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
210-430: EMANTS, M., - Schrijversprentenboek Marcellus Emants.
241-345: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
220-424: EMANTS, M., - Monaco. Drie typen.
235-402: EMANTS, M., - Godenschemering. Een gedicht.
240-48: EMBURG, P.J. VAN, - De Goudmachine.
226-492: EMPELEN, P.VAN (VOORWOORD), - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
236-587: EMSTEDE-WINKLER, IDA VAN, - De technieken van kunst-naaldwerk.
240-523: ENDE, K.C. VAN DEN E.A., - Hodshon Huis. Bewoningsgeschiedenis en Restauratie.
228-374: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
195-436: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
220-426: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
232-443: ENDT, E., - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
236-442: ENDT, E. / FRERICHS, L., - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Volkstaal - ABN / ABN - Volkstaal.
217-610: ENGBERTS, EGBERT, - Herinneringen aan Rusland. Met inleiding van zijn kleinzoon Toon Tellegen.
244-76: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het Leven en de Daden van de doorluchtige zeehelden J.van Heemskerk en P. Pzn.Hein. In gesprekken tusschen eene vader en zijne kinderen.
223-260: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het Leven en de Daden van de doorluchtige zeehelden J.van Heemskerk en P. Pzn.Hein. In gesprekken tusschen eene vader en zijne kinderen.
225-110: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis, voor de vaderlandsche jeugd en scholen.
233-516: ENGELBREGT, C.A. / ANEMAET,L.A.H., - Herinnerings-Album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht, bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 1850-1890. alleen deel II: map met portretten van officieren. Bestaat uit 42 bladen waarop ruim 1000 portretten.
237-311: ENGELEN, D., - Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheids Dienst.
241-165: ENGELENBURG, DICK VAN, - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945.
198-407: ENGELMAN, J., - Tuin van Eros (gedichten).
219-213: ENGELS, CHR.J. / WALLE, J. VAN DER, - Klein VenetiŽ. CuraÁao in vroeger dag. Een briefwisseling tussen Chris J.Engels en J.van de Walle en een beeldverhaal.
244-347: ENGERS, J. F., - De duivel. Een spel in drie bedrijven. Van Franz Molnar.
225-503: ENKLAAR, D.TH., - Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van BourgondiŽ 1456-1496.
228-375: ENQUIST, ANNA, - Het meesterstuk. Roman
234-429: ENSCHED…, J.W., - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A.Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar Honderdjarig Bestaan.
239-499: ENST KONING, G.VAN, - Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Uit echte bescheiden.
211-577: ENT, ARIE VAN DER, - De buurman van god. Een Poesjkin-biografie.
235-337: ENTROP, MARCO, - Onbekwaam in het compromis. Willem Arondťus kunstenaar en verzetsstrijder.
239-562: ENZINCK, WILLEM E.A., - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934. uitgave bij tentoonstelling in Centraal Museum Utrecht en in Gemeentemuseum den Haag.
238-392: ENZINCK, WILLEM (SAMENGESTELD), - Boek der vriendschap aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 22 januari 1958. Met bijdragen van velen.
244-488: ERAS, J.F.M. (TEN GELEIDE), - Stichting het R.K.Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitg.t.g.v het Honderd Vijf en Twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis 29 November 1954.
210-317: ERASMUS, , - De lof der zotheid. Vertaald door J.B.Kan en van korte ophelderingen voorzien door A.H.Kan.
242-415: ERASMUS, DESIDERIUS, - Verzameld werk deel 4.Verweerschriften. Vertaald en toegelicht door Chris Heesakkers en Ton Osinga.
245-246: ERINGA, F.S., - Soendaas-Nederlands woordenboek.
244-224: ERINGA, F.S., - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. (eerste gedeelte) Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde.
233-420: ERMEN, EDUARD VAN, - Het kaartboek van Averbode 1650-1680. Cartografische en icinografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in BelgiŽ.
229-565: ERNST, BRUNO, - Het begoochelde oog. Onmogelijke en meerzinnige figuren.
222-548: ERVE, W.S VAN DE, - Le Corbusier idealistisch architect.
237-312: ES, W.A.VAN, - De Romeinen in Nederland.
244-506: ES, JONIEKE VAN / WAGEMAN, ETTY, - Van Monet tot Matisse. Franse meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou.
244-59: ESCH, B. VAN DER, - Sprookjes uit den vreemde.
199-237: ESCHER, R.TH. E.A., - Orde en vrede. De humanitaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950.
244-204: ESCHER, R.TH. E.A., - Orde en vrede. De humanitaire / militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950.
243-19: ESP…, KAT…, - Truus Rovaarts' kostschool-ervaringen.
240-217: ESSELINK-ROEST, JOHANNA, - Ik ben gelukkig geen nummer.
230-502: ESSINK, H.B.M., - Het land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een bijdrag tot de landbouwgeschiedenis.
213-404: ESTEBAN, C. E.A., - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog.
210-213: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
199-249: ESTERIK, CHR.VAN, - Nederlands laatste bastion in de Oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
241-275: D'ESTIENNE D'ORVES, NICOLAAS, - Kinderen van het kwaad. Twee journalisten stuiten op de dodelijke gevolgen van het Lebensborn-experiment van de nazi's. (thriller)
243-398: ETT, HENRI A., - Wie was Herman de Man. Uitgave van de vereniging `Herman de Man` . No 2.
243-339: ETTEN, F.J.P.VAN, - Het leven van den H.Willebrord of Vestiging van het Christendom in Noordelijk-Nederland.
209-420: ETTY, ELSBETH, - HenriŽtte Roland Holst 1868-1952. Liefde is heel het leven niet.
243-419: ETTY, ELSBETH, - Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
239-445: ETTY, ELSBETH, - HenriŽtte Roland Holst 1868-1952. Liefde is heel het leven niet.
234-413: ETTY, ELSBETH, - Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
229-40: EVERARD, JAPPY, - Hoe de Bengels tÚch naar Zwitserland gingen.
243-264: EVERDINGEN, LOUISE VAN, - Het Loo, de Oranjes en de jacht.
200-608: EVERS, C.A., - Onderscheidingen.
227-21: EVERS, WILLEM, - De tien van Thor.
241-501: EVERS, C.A., - Onderscheidingen.
243-265: EVERS, C.A., - Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden.
221-561: EVERS, J.W., - Geschiedenis van het meubel.
220-518: EVERS-EVERS, TH.H., - Oud-Enschede in 175 foto's. Een keuze uit de verzameling van Jan van Ooyik. Uitg.t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek.
236-33: EVERS, WILLEM, - De tien van Thor.
229-41: EXEL, PHILIP, - Jan Breydel bij den laatsten koning der Azteken. Een verhaal uit Noord-Amerika omtrent 1519.
229-42: EXEL, PHILIP, - Naar het land van den vliegenden Vuurgod.
202-244: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Sergeant Weers en de zijnen. 2e herziene, omgewerkte en vermeerderde druk.
244-225: EXODUS, A. (= M.H. DU CROO)., - Het land van Bij-ons Buiten. Herinneringen van een officier-gezeghebber in de Indische Buitengewesten. Met een voorwoord van J.W.Meijer Ranneft.
202-221: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
232-256: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
211-247: EYBERS, E., - Versamelde Gedigte.
214-420: EYCK, P.N. VAN, - Herwaarts. Gedichten.
218-415: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
209-372: EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN, - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaart-verbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
243-49: EYK, HENRIňTTE VAN, - Sinterklaas blijft een zomer over.
220-586: EYNDE, H.A.VAN DER E.A. REDACTIE, - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst 1921. Bijdragen van D.J.Bierens de Haan / Bert Nienhuis / J.F.van Royen.
226-578: EYSSELSTEIJN, BEN VAN / VOGELESANG, HANS, - Anton Pieck, zyn leven - zyn werk.
218-372: EYSTEN, J., - Het leven van Prins Willem II.
233-146: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
239-149: EZERMAN, J.L.J.F., - Beschriijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-kak-sie' te Cheribon.
225-486: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
243-390: FAASSEN, S.A.J. VAN ( BEZ. DOOR), - S. Vestdijk & Theun de Vries. Briefwisseling.
234-423: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - Uitgever Bert Bakker (1912-1969). Themanummer van het tijdschrift 'Zacht Lawijd
245-496: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - Geert van Oorschot (1909-1987). Themanummer Litterair Historisch tijdschrift Stichting Z.L.
220-491: FAASSEN, SJ.VAN E.A., - W.L. & J.Brusse's uitgeversmaatschappij. 1903-1965. inclusief fondscatalogus.
242-161: FABER, G.H. VON, - Er werd een stad geboren...
238-30: FABER, J., - Blinde Hanske.
208-588: FABER, PAUL E.A. (REDACTIE), - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
238-31: FABER, J., - Een Marker jongen.
222-41: FABER, J., - Blinde Hanske.
235-32: FABER, J., - Een Rus te Delfzijl of de laatste Franschen in ons land.
232-114: FABIUS, H. (PS. EEN STUDENT), - Kleine gedichten voor de Lieve Jeugd aan de Hoogere scholen naar Mr.Hieronymus van Alphen. Door Een Student. 1e en 2e bundel in 1 bandje.
245-247: FABRICIUS, JOH., - De put achter de kembang sepatoe.
205-88: FABRICIUS, JOH., - Hansje Bluf of het zangersfeest van Koning Langelip. Met muziek van Anna Wins. Opdracht van de schrijver.
201-455: FABRICIUS, JAN, - Seideravond. Drama in vijf bedrijven. (op omslag staat: 3 bedrijven)
243-20: FABRICIUS, JOH., - De wonderlijke avonturen van Bartje Kokliko. 3 delen.
242-249: FABRICIUS, JOH., - Het gordijn met de ibissen. Roman uit het oude IndiŽ. Met woordenlijst.
229-43: FABRICIUS, JOH., - De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko.
223-245: FABRICIUS, JAN, - Nonni. Spel van sleur, voorschot en ethica in drie bedrijven. met opdracht : Voor m'n eerwaarde senior van Johan Fabricius, 19/4/ 1916
231-10: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe. 10e druk.
242-103: FABRICIUS, JOH., - De wondere avonturen van Arretje Nof. 5 deeltjes.
245-19: FABRICIUS, JOH., - Eiko van de Reigerhof.
240-50: FABRICIUS, JOH., - Eiko van de Reigerhof. Tweede geheel omgewerkte druk.
244-29: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe. 10e druk.
236-240: FABRICIUS, JOH., - Nacht over Java. Roman.
236-283: FABRICIUS, JOH., - De Kraton. Gedichten.
236-284: FABRICIUS, JOH., - Halfbloed.
236-34: FABRICIUS, JOH., - De scheepsjongens van Bontekoe.
234-482: FAGEL, P., - Zeven eeuwen Veere.
229-274: FALCK, A.R., - Brieven van A.R.Falck. 1795-1845. Met levensberigt door O.W.Siccema en Karakterschets door C.Vollenhoven.
228-207: FALKENHORST, C.(=STAN.JEZEWSKI), - De Helden van de Vaalrivier. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog. Uit het duitsch door Jan van Egmond.
217-559: FALLS, C., - De Grote Veldslagen.
239-367: FAMARS TESTAS, WILLEM DE, - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubkiceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J.Raven.
238-605: FANN, K.T., - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrint van zijn denken.
241-346: FARO, ISAAK, - Heksen huilen niet of De oranje pyjama.
235-33: FARRAR, F.W., - St.Wimfried of De schoolwereld. Uit het Engelsch
221-333: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
239-150: FASSEUR, C., - Indischgasten.
221-332: FASSEUR, C., - Wilhelmina. De jonge koningin.
218-370: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
245-290: FASSEUR, C., - Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
240-331: FASSEUR, C., - Wilhelmina. Ter herinnering 1880-1962.
240-138: FASSEUR, C., - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
244-126: FASSEUR, C., - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950).
244-127: FASSEUR. (SAMENGESTELD DOOR), C., - Geld en Geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische Archipel. 2 delen.
237-160: FASSEUR. (SAMENGESTELD DOOR), C., - Geld en Geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische Archipel. 2 delen.
228-118: FASSEUR, C., - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
223-124: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK, - Leerzame verhalen uit de Bijbelsche Geschiedenissen voor kinderen. Zijnde het vervolg van Het Leven van Jezus voor Kinderen van dezelfde schrijver. Gevolgd naar de spelling van den Hoogleraar M.Siegenbeek.
231-11: FEENSTRA, R., - Garage van Bommel.
226-610: FEENSTRA KUIPER, J., - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
238-32: FEENSTRA, ELLY, - IJdeltuitje. Een bakvisch-roman.
236-443: FEIKEMA, L. E.A. (RED.), - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
232-482: FEIN, JOCHANAN, - Jongen met viool. Herinneringen. Vertaald uit het Ivriet en van noten voorzien door Silvie Huyink.
239-187: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
238-33: FEITH, J., - De geheimzinnige uitvinding of de Toovermacht van een H.B.S.-jongen.
237-484: FEITH, J.A. (ONDER RED.VAN), - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende achttiende eeuw.
244-30: FEITH, J., - De levende mummie. Of: Een sportkampioen van voor 2000 jaar.
244-31: FEITH, J., - De reis om de wereld in veertig dagen of De zoon van Phileas Fogg.
234-314: FEITH, JAN, - De Wereld Om.
241-408: FEITH, J.A., - Wandelingen door het oude Groningen. Oorspronkelijk verschenen in de Groningsche Volksalmanakken van 1891 tot 1908.
242-251: FEITH, J., - Tropiaden.
238-297: FEITH, RHIJNVIS, - PoŽtisch Mengelwerk. 4e druk
209-559: FEITH, J. / BEHRENS, CH. GL., - Zwerftochten door ons land: Zuid-Holland. Plaatjesalbum van Koek- en Beschuitfabriek Hille & Zoon.
237-513: FEITH, JAN, - Wat Columbus heeft meegebracht. (de geschiedenis van de Droste-fabrieken 1890-1930)
244-188: FEITH, J., - Het Indische monster. Een jongensboek.
235-271: FEITH, RHIJNVIS, - Het graf, in vier zangen. 4e druk
237-15: FEITSMA, J., - De strijd om de IJmuider sluis.
214-32: FEITSMA, J., - De Vliegende Pater.
242-14: FEITSMA, J., - De strijd om de IJmuider sluis.
229-45: FELDE, MAX, - De zoon der wouden. Naar het duits door W.Vermeer.
241-214: FELDMAN, JEROME, - Arc of the ancestors. Indonesian art from the Jerome L.Joss collection at Ucla.
241-470: FELIUS, H.VAN / METSELAARS, H.J., - Noordhollandse statenleden 1840-1919.
245-522: FELIUS, H.VAN / METSELAARS, H.J., - Noordhollandse statenleden. 1840-1919.
242-252: FELMAN, , - Het 'Java Aero' Mysterie. Detective-verhaal uit het na-oorlogse IndiŽ. (geschreven in Gevangenenkamp Tjimahi 1943-1944)
225-531: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER, - Beschrijvende catalogus kunstnijverheid Hannema-de Stuers Fundatie.
240-474: FENEMA, C.H.VAN, - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
229-392: FENS, K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Handgroot. Postscripta bij boeken en lezen.
229-393: FENS, K. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Lijden, Liefhebben en Schrijven. Een keuze uit de maandagstukken.
240-218: FENTON HUIE, S., - Vergeten. Vrouwen en kinderen in de Japanse internerings-kampen.
243-517: FERDINANDUSSE, R. / BLOKLAND,A., - Sigisbert Chrťtien Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900.
245-285: FERGUSON, J.W.H., - De rechtspositie van Nederlanders in China.
236-110: FERGUSON, HARRISON WADER, - Een prentenboek over de tanden. Uit het Amerikaansch vertaald door H.W.Schalkwijk. Uitgegeven door de Vereeniging tot bestrijding van tandbederf.
240-219: FERGUSON, M., - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.
212-230: FERGUSON, M., - Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945.
201-579: FERINGA, M.M.S. / VOET,H.A., - De stadsdriehoek Rotterdam. deel I, II en III.
240-289: FERINGA, N.M., - Gedenkboek betreffende het volkspetitionnement. Bewerkt.
232-556: FERRILL, ARTHUR, - De oorsprong van oorlog van het stenen tijdperk tot en met Alexander de Grote.
233-30: FERRIS, JAMES CODY, - Twee dappere jongens. Een verhaal van cowboys en veedieven. Bewerkt door H.P.van Nyenrode.
235-349: FEST, J.C., - Speer. Een biografie.
211-308: FESTEN, H., - 125 Jaar geneeskunst en maatschappij. t.g.v. het 125-jarig bestaan der Maatschappij. (Kon.Mij. tot Bevordering der Geneeskunst).
235-208: FIEDELDIJ DOP, JAN MAARTEN, - Al weer iets groots verricht. 'Hoe Nederland zijn IndiŽ-deserteurs tot de laatste man berechtte. Doktoraalskriptie
193-611: FIEDLER, J. / FEIERABEND, P., - Bauhaus. (Nederlandse uitgave)
244-574: FIELDING, HENRY, - Tom Jones. 2 parts in one.
212-580: FILEDT KOK, J.P., - 's Levens Felheid de Meester van het Amsterdamse kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500. Met bijdragen van K.G.Boon en anderen
239-158: FILET, P.W., - De verhouding der vorsten op Java tot de Ned.-Indische regeering.
228-184: FINDLAY, D.G.A., - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. (Overdrukken uit 'De West')
222-220: FINDLAY, D.G.A., - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. (Overdruk uit 'De West')
241-435: FISCHER, E.J. E.A. (REDACTIE), - Fabriqueurs en fabrikanten. Twente, Borne en de katoennijverheid 1800-1930.
232-141: FISCHER, E.J. (REDACTIE), - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor van vooruitgang 1815-1940.
237-315: FISCHER, E.J. E.A., - De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief. 1914-1989.
237-161: FISCHER, E.J. (REDACTIE), - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor van vooruitgang 1815-1940.
240-549: FISCHER, LOTHAR, - Otto Dix. Ein Malerleben in Deutschland.
243-540: FISCHER, WOLFGANG GEORG, - Egon Schiele 1890-1918. Pantomimes van lust , Visioenen van sterfelijkheid.
240-51: FITINGHOFF, ROSA, - In de kleine berghut bij de rendieren. Uit het Zweeds door M.J.Molanus-Stamperius.
235-34: FITINGHOFF, LAURA, - De kinderen van de Groote Fjeld. Uit het zweeds door N.Basenau-Goemans.
242-563: FITZHUGH, GEORGE, - Cannibals all! Or, slaves without masterds. Edited by C. Vann Woodward.
226-343: FLAES, C., - Buiten de uiterton. Marine verhalen.
220-633: FLAMMARION, CAMILLE, - Stella. Vertaald door H.M.Leopold.
234-555: FLAUBERT, GUSTAV, - Madame Bovary. Vertaling Hans van Pinxsteren.
232-595: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
232-594: FLAUBERT, GUSTAV, - Madame Bovary. Provinciale zeden en gewoonten. Vertaling Hans van Pinxsteren.
232-592: FLAUBERT, GUSTAV, - Bouvard en Pťcuchet. Vertaald door Edu Borger.
227-618: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
239-587: FLAUBERT, GUSTAV, - Madame Bovary. Provinciale zeden en gewoonten. Vertaling Hans van Pinxsteren.
236-548: FLAUBERT, GUSTAVE / SAND, GEORGE, - Wij moeten lachen en huilen. Brieven. Vertaald en van voorwoord en noten voorzien door Edu Borger.
235-447: FLAUBERT, GUSTAV, - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige. Vertaald, verlucht en uitgeschreven door Jan Poortenaar.
241-545: FLESCH, CARL, - De kunst van het vioolspel. Vertaald door L.Couturier.
241-525: FLIEDL, GOTTFRIED, - Gustav Klimt. 1862-1918. The World of a Female Form
244-189: FLIER, A. VAN DER, - Van Jacatra tot Batavia.
230-576: FLYNN, JAMES T., - The University Reform of Tsar Alexander 1. 1802-1835.
212-488: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - KOEMAN, C., - Kaarten en kaarttekenaars.
194-277: FOKKE, A.SIMONSZ, - Het hoekjen van den haard of Historie van Frankrijk, van den oirsprong des lands af, tot op het einde der Koningen van den Carolovingischen Stam, in een' boertigen stijl beschreeven enz.
212-171: FOKKENS, F., - The great Cultures of the isle of Java. With a preface by Prof.Dr.Treub.
244-480: FOKKER, M., - Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg.
209-596: FONG-LENG, , - Fong-Leng.
238-251: FONK, HANS (CONCEPT EN FOTOGRAFIE), - CuraÁao Architectuur & stijl. Tekst van Ruud van der Neut. Uitgave van Stichting CuraÁao Style.
219-490: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Uit de wereld van het boek. 3 delen. I: Humanisten Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw. II:Drukkers, Liefhebbers en Pinten in de Zeventiende Eeuw. III: In en om de 'Vergulde Sonnewyser (deel IV: Boeken Banden en Bibliofielen niet aanwezig.)
233-242: FONTAINE, J. DE LA, - Zeelandia de geschiedenis van een fort.
245-133: FONTEIN, J., - The Law of Cause and Effect in ancient Java.
230-275: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der beeldhouwkunst. 700 -1600.
200-263: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
227-260: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
208-291: FONTEIN, J. / SOEKMONO, R. / SULEIMAN SATYAWATI, - Kesenian Indonesia Purba. Zaman Djawa Tengah dan Djawa Timur.
217-264: FONTEIN, J., - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der Beeldhouw-kunst 700-1600.
223-395: FONTIJN, J. / SCHOUTEN,D. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Carry van Bruggen. (1881-1932).
223-417: FONTIJN, J., - Tederheid en storm. De persoonlijkheid van Jacob IsrŽl de Haan. In deze bundel tevens opgenomen 10 feuilletons uit het Algemeen Handelsblad.
239-386: FONTIJN, J. / SCHOUTEN,D. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Carry van Bruggen. Een documentatie.
240-370: FONTIJN, J. / LODDERS, F., - Frans Coenen.
245-248: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Bogoriana. Roman uit IndiŽ. Herspelde uitgave naar de 2e druk uit 1893. Met inleiding van Vilan van de Loo.
242-253: FOORE (= F.J.J.A.IJZERMAN-JUNIUS), ANNIE, - Florence's droom. (Indische fragmenten)
203-277: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
200-634: FORMAN, B., - American seating Furniture 1630-1730. An interpretive catalogue.
193-132: FORMAN, B., - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
232-275: FORMAN, B., - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
231-374: FORMISANO, LUCIANO (EDITED AND WITH INTRODUCTION), - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. Translated by David Jacobson.
202-222: FORTES, M. / DIETERLEN,G. (PREFACE BY), - African Systems of Thought. Studies presented and discussed at the third international African seminar in Salisbury.
231-359: FOSTER, BARBARA & MICHAEL, - De verborgen levens van Alexandra David-Nťel. Een biografie van de vrouw die verboden gebruiken van Tibet verkende. Vertaald door Peter Out.
227-296: FOUW, A.DE, - Onbekende raadpensionarissen. Buys - Pauw - Fagel - Heinsius - van de Spiegel.
237-292: FOWLER, F.G., - Short-Hand execution applicable to any system of stenography for the purpose of multyplying speed and enhancing legibility.
204-154: FOX, J.J. / SATHER, C., - Origins, ancestry and alliance. Exploration in Austronesian ethnography.
196-494: FOX, P., - Treasures of the Library. Trinity College Dublin.
239-151: FRACCAROLI, ARNALDO, - Sumatra e Giava.
241-122: FRANCKEN / ZONNEVELD, PETER VAN, - Van Oost tot West. Koloniale en Post-Koloniale literatuur in het Nederlands.
244-63: FRANCKEN-COSTER, M.J., - Vertelversjes. 2e serie : De Luchtballon / Klein Jantje / De jonge bode.
204-306: FRANCKEN, A. W., - Het leven onzer voorouders in de Gouden eeuw.
206-24: FRANK, THEO, - Storm over de prairie.
232-361: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met woord vooraf van Annie Romein-Verschoor.
233-31: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
224-355: FRANK, ANNE, - Verhalen rondom Het Achterhuis. Een gedeelte van deze bundel verscheen in 1949 onder de titel: Weet je Nog.
227-22: FRANK, THEO, - Kent Harvey's ondergang.
234-87: FRANK, MARIA CAROLINA, - Van de schoolbank naar Afrika. Naar het Hoogduitsch voor 'Hollandsche Knapen' bewerkt.
245-20: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
242-377: FRANK, ANNE, - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met inleiding van Annie Romein-Verschoor.
204-53: FRANK, THEO, - Johnny's grootste avontuur.
235-342: FRANK, ANNE, - Verhalen rondom Het Achterhuis. Een gedeelte van deze bundel verscheen in 1949 onder de titel: Weet je Nog.
229-46: FRANKE, S., - De zoon van Joost Perlemoer.
244-191: FRANKE, S., - Si Boeroeng bij de Javaanse vogelnestjesplukkers.
235-192: FRANKE, S., - De wajangpop.
244-190: FRANKE, S., - De juiste weg. De eerste tocht naar IndiŽ.
238-211: FRANKE, S., - Si Taloe, de Dessajongen.
240-52: FRANKE, S., - Twee Urker jongens.
240-192: FRANKE, S., - Sinjo-Juul.
235-223: FRANKEN, L., - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 4e vermeer-derde druk. Uitgave ten bate van het 'Dorus Rijkers Fonds
238-34: FRANKEN, NANNIE, - Ank weet wat ze wil.
245-322: FRANKEN, M.A.M., - Dienaar van Oranje. Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder.
245-267: FRANKEN, M.A.M., - Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684.
243-467: FRANKEWITZ, S. / VENNER,G., - De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder. / Die Siegel der Stšdte und DŲrfer im geldrischer Oberquartier. 1250-1798.
244-325: FRANKS, H.G., - Holland Afloat.
198-631: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
208-355: FRANQUINET, E., - Fokker. Een leven voor de luchtvaart.
202-490: FRANSEN, AD, - W.F.Hermans, een Hollander in Parijs.
244-348: FRANSSENS, JEAN-PAUL, - De wereld wil bedrogen worden.
219-355: FRANZ…N, A., - The warship Vasa. Deep diving and Marine Archaeology in Stockholm.
244-597: FRAZER, J.G., - The Golden Bough. A history of myth and religion.
233-590: FRAZER, JAMES, - The Golden Bough. A Study in Magic and Religion.
236-611: FREEDLEY, EDWIN (= EDWIN TROXELL), - De weg tot het goud. Een praktisch volksboek voor allen die, in handel en industrie, door eigen nadenken en ondervinding zich een bestaan willen verschaffen en fortuin maken. Naar de tiende Amerikaansche uitgave door I.M.Calisch.
241-567: FREESE, R., - Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, TagebŁchern und Dokumenten seiner Zeit. Aushewšhlt und zusammengestellt.
200-665: FREESE, R., - Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, TagebŁchern und Dokumenten seiner Zeit. Aushewšhlt und zusammengestellt.
245-286: FRENTROP, P., - Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC. Corporate governance 1602-2002
244-223: FRERIKS, K., - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria Dermout 1888-1962.
241-382: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
236-439: FRESCO, M. (O.R.V.), - Over J.A.DŤr Mouw. Beschouwingen.
244-575: FREUD, SIGMUND, - The basic writings of Sigmund Freud. Translated by A.A. Brill.
232-265: FRIEDERICY, H.J., - Vorsten, vissers en boeren.
232-264: FRIEDERICY, H. J., - De raadsman.
231-233: FRIEDERICY, H.J., - De eerste etappe.
239-481: FRIEDLńNDER, S., - Herinneringen..
238-352: FRIEDLANDER, A.H., - Leo Baeck. Teacher of Theresienstadt.
233-530: FRIEDMAN, MILDRED (REDACTIE), - De Stijl 1917-1931.
193-535: FRIESWIJK, J., - Socialisme in Friesland.
241-419: FRIESWIJK, J. / SLEURINK,H., - De zaak Hogerhuis, 'Eene gerechtelijke misdaad
245-579: FRIJHOFF, W. E.A., - Heiligen og helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. O.r.v. Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg en Hans de Waardt.
211-438: FRIJHOFF, W. E.A., - Genealogie en de Canon. 2 delen.
241-270: FRIJHOFF, W. E.A., - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647. (hij werd predikant in Nieuw Amsterdam)
244-261: FRIJHOFF, W. / SPIES, M., - 1650. Bevochten eendracht.
236-344: FRIJHOFF, W. / SPIES, M., - 1650. Bevochten eendracht.
242-494: FRIJLINK, H., - Elisabeth Wollf, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst. Gevolgd van eene lijst der werken geschreven door A. Wolff e.a. met bijvoegselen en verbeteringen. 2 delen in 1 band. Achterin 2 brieven in facsimile van Betje en Aagje.
245-287: FRITSCHY, J.M.F., - De patriotten en de financiŽn van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw belaeid (1795-1801).
242-314: FRITSCHY, W., - Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 2 delen. I: Overijssel (1604-1795) II: L. van der Ent / W.Fritschy : Drente (1602 -1795)
238-35: FR÷SCHEL, G., - Admiraal Bobby. Een avontuurlijk verhaal voor jongens. vertaald door E.C.
233-453: FRUIN, R., - Gesschiedenis van Westerwolde.
225-159: FRUIN-MEES, W., - Geschiedenis van Java. 2 delen. I: Hindoetijdperk II: De Mohammedaansche Rijken tot de bevestiging van de macht der Compagnie. (deel I is 2e druk)
227-543: FRUIN, R. (MET INL.VAN), - De provIncie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vÚÚr 1795.
244-479: FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondische tijdvak 1433-1584.
240-541: FRUIN, R. (MET INL.VAN), - Het Archief van Prelaat en edelen van Zeeland.
209-567: FRUIN, R., - The Siege and Relief of Leyden. Translated by E. Trevelan.
235-300: FRUIN, R., - De tijd van de Witt en Willem III. 2 delen.
204-56: FRUITHOF, P.H., - Over 4 uur.
238-498: FRUYT VAN HERTOG, J.H. E.A. REDACTIE, - Cadetten Almanak. 1929.
202-612: FUCHS, RUDI, - Tussen kunstenaars. Een romance.
240-508: FUCHS, J. M., - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam.
240-509: FUCHS, J. M., - Verzorgen en verplegen. Evangelisch-Lutherse bejaardenzorg. Luther's Diaconiehuis Nieuwe Keizersgracht 120 Amsterdam 1772-1967.
235-224: FURNEAUX, RUPERT, - The Zulu war: Isandhlwana and Rorke's Drift.
231-475: FURSTNER, H., - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1940 -65. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
244-545: GAAL, ROB VAN, - Een bolwerk voor de muzen. 50 Jaar Stadsschouwburg Utrecht. 1941=1991.
217-621: GAARDER, JOSTEIN, - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie. Vertaald uit het Noors.
241-473: GAARLANDT-KIST, A.F. (O.R.V.)., - 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
232-184: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
229-194: GAASTRA, F.S., - De geschiedenis van de VOC.
245-289: GABRIELS, H., - De Heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw.
244-248: GABRIňLSE, J., - Uit het schetsboek van GabriŽlse. Op reis naar en door IndiŽ.
206-141: GADALA, MARIE-TH…R»SE, - Fleurs Ocťaniennes. Java - Bali.
234-263: GAEMERS, JELLE, - Willem Drees 1866-1988 - I: De rode wethouder. De jaren 1886-1940.
245-283: GAEMERS, JELLE, - Willem Drees 1866-1988 - I: De rode wethouder. De jaren 1886-1940.
237-317: GAEMERS, CARIN, - Nalatenschap als toekomst. De Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810.
233-124: GALDIKAS, B.M.F, - De spiegel van het paradijs. Mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo.
235-509: GALEN, JAN VAN, - Theun de Vries. Een schrijversleven. 1907-1945.
227-102: GALESLOOT, C., - Tot god die mijn jeugd verblijdt. (Gebedenboekje)
240-603: GALEY, MATTHIEU, - Dagboek 1953-1986. Gekozen, vertaald en van nawoord voorzien door Joop van Helmond.
193-303: GALLEE, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
220-342: GALLEE, J.H., - Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. (boek + map met platen) reprint van de uitgave van 1908.
230-451: GANS, M.H., - De Amsterdamse jodenhoek in foto's. 1900-1940.
232-483: GANS, M. H., - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
225-533: GANS, M. H., - Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
241-565: GANSHOF, F.L., - Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen.
229-218: GARDI, R., - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur. vertaald door S.Kooijman.
236-310: GARDI, R., - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur. vertaald door S.Kooijman.
206-601: GARDNER, W.J. A.O., - A history of the University of Canterbury 1873-1973.
233-116: GASE, R., - Beel in Batavia. Van conflict tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948.
237-16: GASPARRI, Z.E.KARD., - Verklaring van den Katechismus in platen bij den Katechismus. Opgedragen aan Petrus Hopmans, Bisschop van Breda.
197-582: GAST, K. DE / REGT, W.DE, - Wereldhaven Rotterdam.
226-612: GASTEREN, LA.VAN E.A. (REDACTIE), - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen - rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903.
240-245: GAUDREAU, G., - Achteraf bezien.
232-559: GAUPP, F., - Wegbereiders der Renaissance. vertaald door H.C.Pos.
244-524: GAUSS, ULRIKE, - Mondrian. Zeichnungnen Aquarelle / Tekeningen Aquarellen / Drawings Watercolours. Tentoonstelling Staatsgalerie Stuttgart - Haags Gemeentemuseum - The Baltimore Museum of Art.
234-582: GAY, PETER, - Siegmund Freud zijn leven en werk.
200-575: GEDENKBOEK, , - Veiling 'Berkel en Rodenrijs' G.A. 1903-1953.
233-273: GEDENKBOEK, , - Om te Gedenken. (Gereformeerde Zendings-Bond). Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Celebes.
220-495: GEDENKBOEK, , - Onze eeuw. Gerhard Loeber. 1846-1946. (Over papierhandel)
220-540: GEELS-TEN BOOM, E.W., - Regionaal-historische bibliografie van Noord - en Zuid-Holland 1983-1986.
242-442: GEERARS, C.M., - Hubert Korneliszoon Poot.
238-81: GEERLINGS, C.J.C., - De heimannetjes. Kindersprookje.
233-126: GEERTS, G.A., - Eresaluut aan een vergeten leger. 140 Jaar vreugde en verdriet van de bewoners va 'Bronbeek
223-178: GEERTS, G.A., - Eresaluut aan een vergeten leger. 140 Jaar vreugde en verdriet van de bewoners va 'Bronbeek
210-406: GEERTS, TON, - Met veel smaak geordonneerd. Willem Bilderdijk (1756-1831) als boekillustrator.
238-37: GEERTSMA-ALLEMA, T., - Als de grimmige noordooster waait.
233-113: GEERTZ, HILDRED, - State and Society in Bali. Historical, textual ad anthro-pological approaches.
229-261: GEERTZ, HILDRED, - Images of power. Balinese paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead.
237-493: GEESINK, J., - Uit Zwolle's verleden. Schetsen van stad en omgeving.
245-21: GEEST, KLAAS VAN DER, - Sloep drijft af.
234-455: GEEST, J.VAN E.A., - Verloren uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer.
245-535: GEEST, AAD VAN DER E.A, - Stratenboek van Sassenheim. Geschiedenis van de straten en verklaring van de straatnamen.
245-260: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
235-254: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
229-262: GEIJN-VERHOEVEN, M.VAN DE E.A., - Domestic Interiors at the Cape and in Batavia 1602-1795.
233-148: GELDER, W.VAN / LEKKERKERKER, C., - Schoolatlas van Nederlandsch IndiŽ.
244-129: GELDER, W.VAN, - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Dertiende, herziene en vermeerderde druk.
227-300: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Nederland sinds de zestiende eeuw.
242-403: GELDER, H. VAN, - Carmiggelt. Het levensverhaal.
203-644: GELDER, H.E.VAN, - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri Studio. Gevolgd door werk van tegenwoordige leden. Bevat biografische gegevens van kunstenaars.
233-314: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Prof. Dr. Johan Huizinga. Gedachten en beelden uit zijn werk.
228-377: GELDER, R.VAN / KISTEMAKER, R., - Droom en werkelijkheid. Gedichten.
227-301: GELDER, H.A. ENNO VAN, - Revolutionaire Reformatie. De vestiging van de Gerefo-meerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van de Opstand tegen Filips II, 1575-1585.
245-183: GELDER, R.VAN, - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in diens van de VOC. (1600-1800).
242-316: GELDER, H.E.VAN, - De reiskas van Graaf Willem IV.
208-335: GELDER / KLOTERS. J., H. VAN, - Door de nacht klinkt een lied. Amusement in Nederland, 1940-1945.
202-104: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
210-558: GELDER, H.A. ENNO VAN, - In Oud-'s-Gravenhage. 26 stadsgezichten.
228-102: GELDER, H. VAN, - 't Is 'n bijzonder kind, dat is ie. Kinderboekenschrijvers van toen.
235-369: GELDER, R.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Souffrir pour Parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten.
234-468: GELDORP, F.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort.
237-109: GELDORP, JOS… VAN / EKKART, RUDI, - Voor Plakboek en PoŽziealbum. (over de plaatjes)
240-140: GELEIJNSE, LEO, - Trapsgewijs naar het hoogste. Van gevangenkamp tot staatsbezoek. Biografie van Leo Geleijnse. Samengesteld door Menno de Boer.
224-289: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
224-290: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
238-298: GELLERT, C.F., - Gellerts Fabelen en vertelsels. In Nederduitsche vaerzen gevolgd. 3 delen in 1 band.
206-263: GELLERT, C.F., - Zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgave. In 3 afdeelingen / Zedelyke karakters.
240-473: GEMERT, G.A.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989.
200-609: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
213-590: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
238-499: GENESTE, W.J.J., - Het Korps Mariniers in de twintigste eeuw. Van Peking tot AlbaniŽ.
236-605: GENESTET, P.A.DE, - De dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P.Tiele.
232-597: GENET, JEAN, - Een verliefde gevangene.Vertaling Ernst van Altena.
244-262: GENT, M.J.VAN / LE BAILLY, M.-CH., - Gids voor de Landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vůůr 1500. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onderzoeksgids.
240-141: GENT, L.F.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek voor Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
210-144: GENT, L.F.VAN E.A. (ONDER RED.VAN), - Gedenkboek voor Nederlandsch-IndiŽ ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
237-88: GERDES, E., - De Fluitspeler. Een verhaal voor jonge lieden.
232-3: GERHARD, TOON (= JAN GERHARD TOONDER), - Pim en Puckie.
227-23: GERHARD, TOON (= JAN GERHARD TOONDER), - Pim en Puckie.
244-350: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten.
226-381: GERHARDT, IDA, - Verzamelde gedichten.
232-444: GERHARDT, IDA, - Courage! Brieven. Bezorgd door Ben Hosman en Mieke Koenen.
221-168: GERICKE, J.F.C. / ROORDA, - Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C.Vreede.
203-513: GERITS, A., - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
239-284: GERLACH, H., - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ' Maximen in den Staet
230-288: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
244-263: GERRETSON, C., - Verzamelde Werken. 7 delen. (deel I: Literatuur/ deel II t/m VI: Geschiedenis/ deel VII: Inleiding en registers)
227-519: GERRETSON, C., - Amsterdam hoofdstad.
233-289: GERRETSON, C. / GEYL,P., - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon. (tot de dood van Willem IV, 22 oktober 1751). 2 delen in 3 banden.
238-220: GERRITSEN, H., - De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948-1950. Met woord vooraf door H.L.Zwitzer
201-316: GERWEN, J.VAN, - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in De Reaal Groep in 1990.
214-275: GERWEN, J.VAN, - Goede wijn...behoeft een krans. Reclame van verzekeraars in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot heden.
238-365: GESSEL, M. VAN / KIESKAMP,A. (INLEIDING EN COMMENTAAR), - Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys, 1695. Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelik Afrika.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/14