Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
236-390: BINNENDIJK, D. A. M., - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poŽzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
244-18: BINSBERGEN, D.A.VAN, - Naar de Tapajos.
241-543: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
222-572: BIONDA, RICHARD, - Willem de Zwart 1862-1931. Tentoonstelling Haags Gemeentemuseum / Stedelijk Museum Alkmaar / Singer Museum laren.
215-125: BIRD, DR. (= ROBERT MONTGOMERY BIRD), - De gevaren der wildernis. Een verhaal voor de jeugd. Bewerkt door F.Hoffmann.
242-587: BIRKENHEAD, LORD, - Rudyard Kipling.
233-244: BIRNEY, A., - Oost-Indische inkt. 400 Jaar IndiŽ in de Nederlandse letteren.
222-593: BIROEKOFF, P. (BEWERKT DOOR), - Tolstoi's leven. Zijne persoonlijke herinneringen brieven en aanteekeningen 1828 - 1863. vertaald door Emma B.van der Wijk.
240-565: BISANZ-PRAKKEN, M., - Gustav Klimt. Die Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Klaus Albrecht Schr'der und james Cuno.
235-543: BITTNER, HERBERT, - Kaethe Kollwitz. Drawings.
244-405: BITTREMIEUX, C., - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
210-208: BJERRE, JENS, - Oog in oog met het stenen tijdperk.
239-101: BLAAUW, HENRIETTE, - Steven en zijn koetjes.
239-99: BLAAUW, HENRIETTE, - De gestoorde theevisite.
239-100: BLAAUW, HENRIETTE, - In regenweertje.
244-62: BLAAUW, HENRIETTE, - Op de vischvangst
233-78: BLAAUW, HENRIETTE, - Heerlijkheden uit het verleden. (verhalen, versjes, raadsels enz.)
239-91: BLAAUW, HENRIETTE, - Heerlijkheden uit het verleden. (verhalen, versjes, raadsels enz.)
228-477: BLACK, JEREMY, - Visions of the world. A history of maps.
197-630: BLAIR LOVELL, J., - Anastasia de verloren Tsarendochter.
245-549: BLAIR, CLAUDE, - The history of silver.
228-351: BLAMAN, A., - Ik schrijf het je grof-eerlijk. Briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
244-338: BLAMAN, A., - Drie romans. Vrouw en vriend / Eenzaam avontuur/ De kruisvaarder.
236-392: BLAMAN, A., - Schrijversprentenboek 8 Anna Blaman.
236-125: BLANCHARD, P., - Voorbeeldige kinderen of levensschetsen voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Met eereprijs ingeplakt.
236-556: BLAND, J.O.P. / BACKHOUSE, E., - China under the Empress dowager. Being the history of the life and rimes of TzŁ Hsi. Compiled from state papers and the private diary of the controller of her household.
238-601: BLANK, J.A., - Van de hoed en de rand. 175 Jaar vrijmetselarij in Gorinchem. 1815-1990. Loge 'Orde en Vlijt
228-482: BLANKENSTEIN, A.H.G., - Insluiten van drukvormen. M.m.v. J.C.Blankenstein en J.Kedde.
242-509: BLANKENSTEIN, ELISABETH VAN, - Dr.M.van Blankemstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat. 1880-1964.
240-464: BLANKENSTEIN, A.H.G., - De opdracht / M.H.Groenendaal: Letter en lettergieten / J.Jonker: Letterzetten / I.de PrieŽlle: Typografische ontwerpen.
244-19: BLANKER, GEORGETTE, - Luchtkastelen. Meisjesroman. (stewardess-verhaal)
232-512: BLANKERT, ALBERT / KARSTKAREL, P., - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
208-353: BLAUWHOF, GERTRUD, - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
206-550: BL…COURT, A.S.DE / WIJS, J.J.A (UITGEGEVEN DOOR), - Kenningboek der stad Leiden 1553/1570.
235-279: BL…COURT, WILLEM DE / GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE (REDACTIE), - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Volkskundig Bulletin.
239-326: BLEICH, ANET, - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer.
243-373: BLES, HARRY DE / BOVEN, GRADDY, - Een maritieme droom. Tsaar Peter de Grote en de Russische Marine. Tentoonstellingscatalogus Marine-museum den Helder.
211-108: BLES, JAQUELINE, - Wat de kwantjes verder beleefden.
230-229: BLINK, M.J. VAN DEN, - Olie op de golven. De betrekkingen tussen Nederland / CuraÁao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw.
221-599: BLOCKMANS, WIM (A.O.), - Charles V and his time. 1500-1558.
233-358: BLOEM, J.C., - Verzamelde gedichten. 2e herziene druk.
242-236: BLOEM, MARION, - Een meisje van honderd. Roman.
240-123: BLOEMBERGEN, M., - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, IndiŽ en de Wereld-tentoonstellingen 1883- 1931.
203-102: BLOEME, JENNY DE, - De reis naar het Wonderland.
209-309: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
222-267: BLOEMERS, J. H. F. E.A., - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
240-317: BLOEMGARTEN, S., - Henri Polak. Sociaal-Democraat, 1868-1943.
242-370: BLOEMHOF, J. L., - Amersfoort '40 - '45.
223-98: BLOEMINK, F.H.N., - Klaas Vaak komt terug. Vele vertellingen. Bevat: Paljas en de bij - De reus en de mug - De vreemde gast - De man en de muis - Teddy.
233-291: BLOK, D. P. E.A. (O.R.V.), - De Franken in Nederland.
234-301: BLOK, P.J., - Willem de Eerste, prins van Oranje. 2 delen.
202-359: BLOK, P.J., - Willem de eerste, prins van Oranje. 2 delen.
228-525: BLOK, P.J., - Verslag van de lotgevallen der Universiteit in het afgeloopen jaar, uitgebracht de 18den September 1911. Bij het overdragen der waardigheid van Rector-Magnificus aan Dr.F.Pijper.
238-372: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
208-432: BLOK, P.J., - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
230-305: BLOK, F.F., - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
245-390: BLOK, W., - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
244-489: BLOK, A., - De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen van Overmaas, 1730-1774.
242-412: BLOK, W., - Verhaal en Lezer. Een onderzoek naar enige structuur-aspecten 'Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan
239-102: BLOKKER, WILH., - Het Pierrot-boekje.
239-103: BLOKKER, WILH., - Mop, Pop, en nog veel meer.
237-111: BLOKKER, J. / BLOKKER, J.JR / BLOKKER, B., - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis, met schoolplaten van J.H.Isings.
245-94: BLOKKER, J. / BLOKKER, J.JR / BLOKKER, B., - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis, met schoolplaten van J.H.Isings.
240-339: BLOKKER, J., - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. (hierin ook alle boekenweekgeschenken)
245-595: BLOKPOEL, J. W. E.A., - Twee Eeuwen arbeid in de Koninklijke Kunst, 1734-1934.
243-358: BLOM, J.C.H., - De muiterij op de Zeven ProvinciŽn.
213-533: BLOM, ONNO, - Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984 - 2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
234-526: BLOM, ONNO / BOOM, IRMA, - Mars zwart & titaan wit. Het beeldend werk van Jan Wolkers. Tentoonstelling in de Lakenhal Leiden.
242-301: BLOM, J.C.H. / MISSET,C.J. (ONDER RED.VAN), - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
235-439: BLOM, ONNO, - Onsterfelijk leven. Interviews met Harry Mulisch. Samengesteld en ingeleid.
234-349: BLONDIAU, JORIS, - Kamers voor reizigers
221-383: BLONDIAU, JORIS, - Kamers voor reizigers
235-533: BLOOM HIESINGER, KATHRYN, - Art Nouveau in Munich. Masters of Jugendstil from the Stadtmuseum, Munich. And other Public and Private Collection.
215-631: BLOTKAMP, CAREL E.A. (REDACTIE), - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930. Tentoonstellingscatalogus.
216-584: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
213-600: BLOTKAMP, CAREL E.A., - De beginjaren van De Stijl 1917-1922.
229-140: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenk-waardigheden betreffende Europeanen op Java. Compleet in 4 delen.
240-124: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenk-waardigheden betreffende Europeanen op Java. Compleet in 4 delen.
241-511: BL‹HM, ANDREAS, - The colour of sculpture. 1840-1910. Exhibiotion Catalogue van Gogh Museum.
245-116: BLUMBERGER, J.TH.P., - De nationalistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
244-106: BLUMBERGER, J.TH.P., - De communistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
240-125: BLUMBERGER, J.TH.P., - De communistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
242-139: BLUMBERGER, J.TH.P., - De nationalistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ.
237-138: BLUSS…, L., - Bitters bruid. Eeen koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw.
245-269: BLUSS…, L. E.A. (O.R.V.), - Bewogen betrekkingen. 400 Jaar Nederland -Japan.
238-361: BOCHOVE, B.VAN E.A. (REDACTIE), - Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.
237-139: BOCK, CARL, - Atlas behorende bij : Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische Regeering in 1879 en 1880. 30 losse kleurenlitho's en een verklaring der platen in kartonnen omslag met linnen rug en lintsluiting
230-135: BOCK, CARL, - The Head-Hunters of Borneo. A narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito; also Journeyings in Sumatra. With an introduction by R.H.W.Reece. Reprinted from the first ed. 1881.
232-513: BODAR, ANTOINE, - Weten waar de muze woont. (reeks artikelen)
221-559: BODAR, ANTOINE, - Weten waar de muze woont. (reeks artikelen)
212-23: BODDAERT, MARIE, - Sturmfels.
244-477: BODDAERT, PIETER E.A., - Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland. Facsimile-uitgave van de oorspronkelijk druk uit 1751/1753. 2 delen.
242-10: BODDAERT, MARIE, - De schipper van de Jacomina. 1813-1814.
242-11: BODDAERT, MARIE, - Naar het tooverslot van de witte vrouw.
234-8: BODDAERT, MARIE, - Naar het tooverslot van de witte vrouw.
236-20: BODDAERT, MARIE, - Prins Almanzor's makker.
233-89: BODENHEIM, NELLY, - 12 Sprookjes en rijmpjes.
220-110: BODENHEIM, NELLY, - Groen groen grasje. (ABC-boek)
218-111: BODENHEIM, NELLY, - Luilekkerland.
235-253: BODROGI, TIBOR, - Kunst van IndonesiŽ.
231-107: BODT, SASKIA DE E.A., - Helden in beeld. Illustratie uit kinderboeken.
243-525: BODT, SASKIA DE E.A., - Isaak Israels. Hollands impressionist. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
215-632: BODT, SASKIA DE, - De Haagse School in Drenthe. uitgave bij Tentoonstelling in het Drents Museum.
225-118: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
238-121: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
244-505: BODT, SASKIA DE E.A., - James Ensor.Universum van een fantast. Tentoonstelling Gemeentemuseum den Haag.
224-577: BODT, SASKIA DE, - ..op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
225-526: BODT, SASKIA DE / SELLINK, MANFRED (EN ANDEREN), - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw 2. 1850-1900. Nineteenth-century Dutch drawings 2. Keuze uit de verzameling van het prentenkabinet. Tentoonstellingscatalogus.
241-89: BODT, S.DE / KAPELLE, J., - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
238-267: BOEIJEN, R., - Ochtend in Takengon. Een reis door Sumatra.
219-134: BOEIJINGA, K.J., - Indische dag. Referaten gehouden door K.J.Boeijinga / W.J.A.Kernkamp / H.Colijn / H.Kraemer / J.H.Bavinck. Gehouden op initiatief van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit op 20 Mei 1941.
197-201: BOEKA (PS.VAN P.C.C.HANSEN JR.), , - Pŗh Troeno. Uit Java's Binnenland. Met handtekening van Rob Nieuwenhuis.
202-441: BOEKENOOGEN, G. J., - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint Jan van Beverley, die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants, also u die historie verclaren sal.
230-108: BOEKENOOGEN, G. J., - Raadsels. Verzameld.
245-117: BOEKHOLT, R., - In het gareel. Memoires van een Indisch zondagskind.
241-441: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
233-473: BOEKHOLT, P.TH.F.M., - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
238-453: BOELAARS, B., - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
245-500: BOELENS, J.M.B. / NIENHUIS, O.J., - Boelens een R.K. Groninger familie met een grote Bossche tak. 2 delen.
233-448: BOELES, P., - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval. Uitgegeven door Ludie Postmus en Jochem Abbes.
243-359: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. / VOORT, J.P.VAN DE, - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse visserij 1860-1976.
233-546: BOER, H. DE E.A., - Geschiedenis als beroep. Professionalisering van de geschied-beoefening in Frankrijk (1818-1914).
244-520: BOER, H. DE, - Willem Maris.
211-518: BOER, J.DE, - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
200-383: BOER, M.G. DE, - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
237-356: BOER, M.G. DE, - The Holland-America Line 1873-1923. (text in english)
233-524: BOER, J.DE, - Inleiding tot de kennis van symbolische vormen en van de mystiek der bouwkunst.
219-517: BOER, J.J., - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
202-406: BOER, M.G. DE, - Tromp en de Armada van 1639.
219-350: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
208-416: BOER, M.G.DE, - Van oude VoyagiŽn.
206-384: BOER, J.G.DE / WESTERMANN,J.C., - Een halve eeuw Paketvaart. 1891-1941. (K.P.M.)
229-512: BOER VAN DER LEIJ, J.B.DE, - De Geschiedenis der Zaanlanden, aan kinderen verhaald, tevens eene inleiding tot de geschiedenis des Vaderlands. Met vragenlijsten 2 deeltjes in 1 band.
242-303: BOER, D.E.H.DE / CORDFUNKE, E.H.P., - Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld. (880-1580).
231-352: BOER, M.G. DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz.Tromp, 1637-1639.
233-343: BOER, M.G.DE, - Van oude VoyagiŽn. I: Op weg naar IndiŽ II: De wereld om III: Met Tasman en Bontekoe. fotomechanische herdruk naar de uitgave van 1912.
238-363: BOER, TANJA DE E.A., - Schip & affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland.
231-512: BOER, P.DEN, - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. / The Royal Palace Noordeinde in an historical view. (Engelse vertaling Rollin Cochrane)
244-334: BOER, M.G.DE, - Het proefjaar van Maarten Harpertsz Tromp, 1637-1639.
220-592: BOER, H. DE E.A., - Willem A.van Konijnenburg. Met inleiding van H.E.van Gelder.
220-595: BOER, H. DE, - Willem Maris.
235-556: BOER, D.E.H.DE E.A., - Middeleeuwen.
216-573: BOEREN, P.C., - De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
221-551: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
204-625: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
236-517: BOEREN, P.C. / PANHUYSEN, G.W.A., - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van transcriptie, tekstkritisch noten en een inleiding.
240-538: BOERENDONK, M.J., - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
208-614: BOERHAVE BEEKMAN, W., - Hout van oerwoud tot interieur. Met inleiding van J.Ph.Pfeiffer.
214-305: BOERHAVE BEEKMAN, W. E.A. ( O.R.V. ), - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.
238-465: BOERMA, NICO E.A., - Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. met uitgebreide zoekmogelijkeheden.
226-500: BOERMA, NICO E.A., - Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. met uitgebreide zoekmogelijkeheden.
240-481: BOERSMA, J.W./ J÷RG, C.J.A., - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G.Overdiep. Artikelen met betrekking tot Groningen.
208-601: BOESCH, HANS, - Kinderleben in der Deutschen Vergangenheit. / REICKE,Emil: Der Lehrer.
240-580: BOESCH, HANS, - Kinderleben in der Deutschen Vergangenheit. / REICKE,Emil: Der Lehrer.
226-139: BOESEN, CONSTANT, - Adrianus alias Hans van Marle. Een chronologische biografie. (o.a. over de Indonesische kwestie)
225-527: BOESIGER, W. / GIRSBERGER, H., - Le Corbusier 1910-65. (tekst in frans, duits en engels)
227-273: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de zending in Oost-IndiŽ in de dagen van de Oost-Indische Compagnie.
238-114: BOGAERS, A., - De togt van Heemskerk naar Gibraltar.
240-272: BOGAERS, A., - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. ( Dichtstuk).
215-526: BOIJENS, J. P., - Mr. Carel Vosmaer.
239-337: BOITEN, E.A.J. E.A., - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
218-595: BOJKO, SZYMON, - Progressive russische Kunst. Der Aufbruch bis 1930. + Lev Nusberg und die Moskauer Gruppe 'Bewegung Ausstellung Galerie Gmurzynska.
239-540: BOJKO, SZYMON, - New graphic design in Revolutionary Russia.
239-378: BOKKEL HUININK, J.A. TEN, - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritiem biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
245-87: BOKKEL, L.J.W. VAN E.A., - Een nieuw prentenboekje. Proza en PoŽzij. (met W.Bouwmeester, a.Breem, A.G.Bruinses, N.A.van Charante, J.Chr.Gewin, C.E.van Koetsveld, P.Parson, e.a.)
218-490: BOKMA, A. E.A. REDACTIE, - Fries molenboek.
242-69: BOKMA, T., - Een Friesche Robinson CrusoŽ Ī 1850. - Vrij en Blij. Leesboekje voor het 5e leerjaar.
241-605: BOLAND, HANS, - De bronzen ruiter.Een Petersnurgse vertelling. (inleiding, gedicht met vertaling en over Poesjkin)
240-273: BOLHUIS, J.H.VAN, - Over de tegenwoordige inrigting der Latijnsche school te Utrecht.
240-599: B÷LL, HEINRICH, - Biljarten om helf tien / Groepsfoto van een dame / Meningen van een clown. Vertalingen van Michel van der Plas, Margaretha Ferguson en Michel van der Plas.
233-427: BOLLMANN, STEFAN, - Vrouwen die schrijven zijn gevaarlijk. Met een inleiding door Kristien Hemmerechts.
213-641: BOLMAN, J., - Handboek voor Edelsteenkunde.
213-640: BOLMAN, J., - De edel- en sier-steenen. Indeeling - benamingen - kenmerken - vindplaatsen - herkenning.
222-597: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
211-593: BOLTEN, J., - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J.Soetens.
238-80: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
227-97: BOMANS, GODFRIED, - Het luie jongetje
227-98: BOMANS, GODFRIED, - Jan de zebra
215-102: BOMANS, G., - Sprookjes. met inl. van H. L. Prenen.
240-342: BOMANS, GODFRIED (VERZAMELD DOOR), - Vroolijke vertellingen.
240-340: BOMANS, G., - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven.
240-341: BOMANS, GODFRIED, - Het Duel. De geschiedenis van vader Oljon. Kerstgeschenk A.O.
221-102: BOMANS, GODFRIED, - De ontevreden vis.
229-381: BOMANS, GODFRIED, - Het Duel. De geschiedenis van vader Oljon. Kerstgeschenk A.O.
232-588: BONA, DOMINIQUE, - Camille & Paul. De passie van Claudel. Uit het frans vertaald door Marianne Gaasbeek.
230-281: BONDAM, PIETER, - Verzameling van onuitgegeven stukken; tot opheldering der Vaderlandsche Historie; Opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd. 5 delen.
229-324: BONDT, C. DE, - Heeft yemant lust met bal,of met reket te spelen..?' Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
229-221: BONGENAAR, K. E.A., - De overlevingskansen van de Antillen van vijf. Een analyse van de integrerende en desintegrerende krachten in de intereilandelijke betrekkingen.
242-309: BONGER, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
237-306: BONGER, H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
197-308: BONHOEFFER, DIETRICH / WEDEMEYER, MARIA VON, - Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945.
227-630: BONI, NELL A.O., - A bibliographical checklist and index to the published writings of Albert Einstein.
239-362: BONKE, H., - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
245-371: BONKE, H., - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
215-611: BOO, J. A. DE, - Heraldiek.
234-254: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
238-333: BOOGERT, B.VAN DEN / KERKHOFF, J., - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars.
245-271: BOOGMAN, J. C., - Van spel en spelers. Verspreide opstellen.
231-500: BOOGMAN, J.C. / DANKBAAR, W.F. (WOORD VOORAF), - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
244-462: BOOM, H. TEN, - De reformatie in Rotterdam.
232-350: BOOM, TINE M., - Zů was het! Fourageren in Drenthe.
238-516: BOOM, A. VAN DER, - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilder-kunst.
216-547: BOOMGAARD, J.E.A. E.A., - Hoogheemraadschap van Rijnland. Overzicht van archieven en verzamelingen.
240-127: BOOMGAARD, P. E.A. (ONDER RED.VAN), - Paper landscapes. Explorations in the environnemental history of Indonesia.
228-114: BOOMS, A.S.H., - Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. 2 dln.
243-248: BOOMS, P.G., - Kissingen. Eene episode uit den oorlog in 1866 in Duitschland.
239-219: BOOMSMA, GRAA, - Westerling. Libretto voor Kameropera. Beschouwingen en interviews.
225-396: BOON, L.P., - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
207-412: BOON, L.P., - Grimmige sprookjes. Voor verdorven kinderen.
234-350: BOON, L.P., - Memoires van Boontje.Bezorgd door Jos Meyres en Bert Vanheste.
245-386: BOON, L.P., - Mieke Maaike's obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift 'In en om het kutodelisch verschijnsel, waarmee student steivekleut promoveerde.
240-268: BOON, SIEM / BOON, LESLIE (SAMENSTELLING), - Rogier Boon, Indisch ontwerper.
220-557: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en Gezag.
238-475: BOON, J.G.M. (SAMENGESTELD DOOR), - IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden.
232-413: BOON, L.P., - De voorstad groeit.
232-414: BOON, L.P., - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
232-415: BOON, L.P., - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
232-417: BOON, L.P., - Het vroege werk. (De voorstad groeit / Abel Gholaerts / Vergeten straat / Mijn kleine oorlog).
232-418: BOON, L.P., - Kapellveien. roman. oversatt fra nederlansk av Tove Tryti. Noorse vertaling van De Kapellekensbaan.
236-396: BOON, L.P., - De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd.
236-397: BOON, L.P., - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
245-13: BOONE-SWARTWOLT, I.C.DE, - Van drie kleine jongens.
235-19: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Wat Wim en Anneke in de vacantie beleefden. Een vroolijk verhaal voor alle vriendjes en vriendinnetjes.
238-14: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Upke Dupke.
245-12: BOONE - SWARTWOLT., I.C. DE, - Darwintulpen.
206-270: BOONZAAIJER, C.G. / MEURS, J.G.W.VAN, - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein. Met opdracht van de schrijver.
237-525: BOORSMA, P., - Pieter Boorsma. Een Molenvriend 1871-1951. Enige artikelen. Brieven en aantekeningen over het Zaanse windmolenbedrijf.
229-514: BOORSMA, P., - Over Zaansche windmolens. Hun namen bij- en scheldnamen met vele historische- en andere bijzonderheden. met opdracht van de schrijver aan K.C.Honig Abzn.
241-494: BOORSMA, P., - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. 2e bundel.
222-573: BOORSTIN, DANIEL J., - The discoverers. 2 volumes.
214-588: BOOT, M. (E.A.), - Theo van Hoytema 1863-1917.
237-357: BOOT, W.J.J., - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
220-576: BOOT, MARJAN E.A., - Rozenburg. Monogrphie einer Manufaktur 1883-1917.
225-502: BOOY, E. P. DE, - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
229-332: BOOY, TH., - De levensavond van Koningin Wilhelmina.
244-430: BOOY, E. P. DE, - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
244-339: BORDEWIJK, F., - Drie Tooneelstukken. Sumbo N.V. - Driehoek met den huisgenoot - De ster van Opland.
244-340: BORDEWIJK, F., - Fantastische vertellingen. Derde Bundel.
244-341: BORDEWIJK, F., - Fantastische vertellingen. Tweede Bundel.
245-387: BORDEWIJK, F., - StudiŽn in volksstructuur.
245-388: BORDEWIJK, F., - Vertellingen van generzijds. nr 31 van 350 exemplaren met de hand genummerde exemplaren.
220-394: BORDEWIJK, F., - Tijding van ver. Roman.
232-419: BORDEWIJK, F., - Fantastische vertellingen.
243-381: BORDEWIJK, F., - De wingerdrank.
243-382: BORDEWIJK, F., - Fantastische vertellingen. Derde bundel.
235-388: BORDEWIJK, F., - Veuve Vesuvius.
214-357: BOREL, H., - StudiŽn.
237-374: BOREL, H., - StudiŽn
215-455: BOREL, H., - Van de engelen
232-98: BOREL, HENRI, - Hoe waterlelie zegevierde. Een Hindoesche liefdes-geschiedenis. Vertaald uit het Engels. Eerder uit het Sanskriet-manuscript 'Het karnen van den oceaan des tijds' vertaald in het engels door F.W.Bain
214-143: BOREL, H., - De chineesche kwestie.
231-386: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
232-96: BOREL, HENRI, - De brief van den Koning. Spel in twee bedrijven. Door Rabindranath Tagore. Eerder uit het Sanskriet-manuscript 'Het karnen van den oceaan des tijds' vertaald in het engels door F.W.Bain
236-400: BOREL, H., - De laatste incarnatie.
229-383: BORGERS, G. E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Herman Gorter en HenriŽtte Roland Holst in hun tijd. ongewijzigde herdruk van de uigave van 1977.
242-438: BORGERS, G., - Kroniek van Paul van Ostaijen.
244-515: BORMANN, BEATRICE VON (CONCEPT EN EINDREDACTIE), - Oskar Kokoschka. Mensen en beesten.
226-501: BORMS, AERNOUT, - Centsprenten. Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal
237-472: BORNE, J.C.C.E.M. VAN DEN, - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.
231-280: BORNEBROEK, A. H., - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
234-255: BORNEWASSER, J.A., - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologisch Faculteit Tilburg.
245-14: BORREBACH, HANS, - Een hart klopt voor Pepita.
233-18: BORREBACH, HANS, - Lony zegt de huur op. Roman voor oudere meisjes.
233-19: BORREBACH, HANS, - Twee blonde meisjes en een chauffeur. Een roman vol verwikkelingen voor oudere meisjes.
242-503: BOS, R., - Schoolatlas van Nederland en zijn overzeese gewesten. 16e druk herzien door K.Zeeman.
242-304: BOS, SANDRA, - Uyt liefde tot malcander' Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820).
218-587: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
205-604: BOS JZN., W., - Van hennepland tot huizenzee. (Geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
237-301: BOS-ROPS, J.A.M.Y. E.A., - Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567. Instituut voor Nederlandse Geschie-denis - Onderzoeksgids
220-543: BOS-ROPS, J.A.M.Y., - De archieven in Zuid-Holland. 2 delen.
220-561: BOS, W. JZN., - Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid.
231-119: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
244-351: BOSCH, AD TEN, - Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt.
239-364: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
229-365: BOSCH, LAMBERT VAN DEN, - Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchten Admiraal M.A.de Ruyter. By een gebracht, en beschreven. Facsimile-editie van de uitgave van 1676.
233-293: BOSCH, P.VAN DEN, - StudiŽn over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
227-535: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M.E.CH., - STUDENTEN-MASKERADE - Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, etc. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studenten-corps in junij 1870.
236-339: BOSCH, TOON, - Om de macht van het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
244-185: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
238-207: BOSCHMA, HILBRANDT, - Blank en bruin.
210-622: BOSCHMA, CORN. / PEROT, JACQUES, - Antoine-Ignace Melling (1763-1831) reizend kunstenaar. M.m.v. H.Sorbť, Th.Laurentius en R.Anhegger.
237-547: BOSCHMA, C. (VOORWOORD), - Thijs Rinsema 1877-1947.
223-535: BOSHUYER, J.C. E.A., - Gezicht op Delft. 1901-1914. Een selectie uit het beeldmateriaal van A.J.Prins, uitgever van ansichtkaarten.
242-165: BOSMA, U., - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
244-108: BOSMA, ULBE / RABEN, REMCO / WILLEMS, WIM, - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
230-559: BOSMA, MARJA, - De onbekende Willink. Het vroege werk 1920-1930. m.m.v. Marc Tilro.
231-164: BOSMA, U., - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
241-115: BOSMA, U. E.A., - Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 18501-1958.
238-137: BOSMA, U. E.A., - Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 18501-1958.
245-118: BOSMA, U. E.A., - Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 18501-1958.
230-520: BOSMAN, A.F.W., - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenins van de Oostpartij.
221-517: BOSMAN-JELGERSMA, H. A., - Vijf Eeuwen Delftse Apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
239-321: BOSMANS, J., - Romme. Biografie, 1896-1946.
212-303: BOSSCHA, JOH., - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands. Ten dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie.
193-624: BOSSCHA JR, J., - Het boek der uitvindingen ambachten en fabrieken. Deel 6. (= laatste deel met index over alle delen)
199-151: BOSSCHER, D. / WAALDIJK, B., - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
244-109: BOSSCHER, D. / WAALDIJK, B., - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
203-618: BOSSCHER, PH.M. E.A., - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuider-zee.
243-360: BOSSCHER, PH.M., - Vlootvoogden en zeeslagen.
232-385: BOSSCHER, PH.M., - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. 3 delen.
217-557: BOSSCHER, PH.M., - De geschiedenis van het Korps Mariniers. 10 december 1665-1965. Samengesteld door de Commandant van het Korps Mariniers aan de hand van een historische studie van Ph.M.Bosscher.
204-284: BOSSCHER, D., - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952).
235-359: BOSSCHER, PH. M. E.A., - Prins Hendrik de Zeevaarder.
239-332: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
232-352: BOSSENBROEK, M. E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
237-349: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
242-371: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereld-oorlog.
242-372: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - Oranje bitter. Nederland bevrijd.
245-119: BOSSENBROEK, MARTIN E.A., - Weerzien met IndiŽ. In 52 afleveringen. 2 delen.
242-220: BOSSENBROEK, MARTIN, - De Boerenoorlog.
235-339: BOSSENBROEK, M., - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
232-516: BOSSERT, H.TH., - Ornamente der Volkskunst. Gewerbe - Teppiche - Stickereien.
204-641: BOSTERS, CASSANDRA, - Werk van Pam G.Rueter.
227-328: BOSTOEN, K., - Bonis in bonum. Johan Rademacher de Oude (1538-1617) humanist en koopman.
241-233: BOSWELL, JAMES, - Boswell in Holland. 1763-174. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zťlide). Edited by Fred.A.Pottle.
216-602: BOT, PETER, - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving.
214-501: BOTERMAN, J.P. (MET INL.VAN), - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920.
238-138: BOTERMANS, JACK / TICHLER, HELEEN, - Het vergeten IndiŽ. Stille getuigen van het dagelijks leven in het IndiŽ van toen.
242-221: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 11e jaargang. 1948 in 2 delen. Deel I o.a. W.J.de Kock: Ekstraterritoriale Vraagstukke van die Kaapse Regering (1872-1885) met besondere verwysing na die Transgariep en Betsjoeanaland. deel II: o.a. C.G.Coetzee: Die Kompanie se besetting van Delagoabaai
242-222: BOTHA, C.GRAHAM E.A.(ONDER REDAKSIE VAN), - Argief-Jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis. 1e jaargang. Uitgegee deur die Argiewe van de Unie van Suid-Afrika. 1938 in 2 delen. deel I: o.a. W.Blommaert: Het invoeren van de slavernij aan de Kaap. deel II: (hele boek) J.Hoge: Die geskiedenis van de Lutherse Kerk aan die Kaap.
238-517: BOTKE, I.J. E.A., - Ziedaar ItaliŽ! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in ItaliŽ.
240-29: BOTTEMA, TJEERD, - Wondere verhalen van Vader Uggelebug. Vierde verhaal : Kleine Jochem en de dolle mol in 't muizenhol.
240-28: BOTTEMA, TJEERD, - Wondere verhalen van Vader Uggelebug. Tweede verhaal : Het avontuur van Van Nob, Gnob en Gnobberdebob
222-102: BOTTEMA, HIL, - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven. Hoofdzakelijk naar volkskunst uit Noordelijke en Oostelijke provincies.
204-286: BOTTENHEIM, S.A.M., - De opera in Nederland.
229-571: BOUMA, GEPKE E.A., - Eigenzinnig en ongrijpbaar. Dolf Henkes (1903-1989). met een CD
210-341: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
201-186: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
231-86: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Die stoute hond.
194-305: BOUMAN, J., - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw.
234-453: BOUMAN, JACOB, - Grootvaders memoriebok. Schetsen uit den tijd der Fransche overheersing in Noord Holland. de uitgave van 1863 opnieuw uitgegeven door: B.Maijer te Beemster.
236-105: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - De verjaardag van kleine Kootje.
231-354: BOUMAN, P. J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord.
245-147: BOUMAN, H., - Meer licht over Kartini.
236-107: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Elk zijn beurt.
236-108: BOUMAN VAN THERTHOLEN, S., - Het verdwaalde Meisje. (titel op omslag : Verdwaald)
193-213: BOUMAN, B., - Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
243-361: BOUMAN, P. J., - Behouden vaart 1905-1955. Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek vna het 50-jarig bestaan van van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij. Te Rotterdam.
240-302: BOUMAN, P. J., - Johan Maurits van Nassau. De Braziliaan.
211-436: BOURGONDIňN, MAARTEN VAN / HOLLANDER, PETER E.A., - Rampspoed & Tegenslag.
205-13: BOUSSENARD, LOUIS, - De stoutmoedige luchtreizigers. Naar het fransch door J.L.van der Moer.
233-278: BOUT, D.C.A., - Eerstelingen des Oogstes op Jappen.
244-342: BOUTENS, P.C., - Verzamelde Werken. 7 delen. (deel 7 bevat o.a. bibliografie)
242-402: BOUTENS, P.C., - Eumenieden. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht.
234-355: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
234-354: BOUTENS, P.C., - Oden en Fragmenten van Sapfo. Waaraan is toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo
201-404: BOUTENS, P.C., - Zomerwolken.
240-344: BOUTENS, P.C., - Beatrijs.
207-591: BOUTENS, P.C., - Middelburg's Overgang. Reizangen. Nr 881 van 950 genum.exemplaren. met losse namenlijst van medewerkers aan het gebarenspel: Middelburg's Overgang in 1574.
207-614: BOUTERSE, J., - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristenen bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
219-191: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
240-209: BOUWER, J., - Het vermoorde land.
244-510: BOUWHUIS, JELLE, - Leo Gestel een onbekende collectie werken op papier.
242-238: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENSTELLING), - Een bron die nooit dooft. Stemmen van tegenspraak in proza en poŽzie uit IndonnesiŽ.
245-88: BOUWMEESTER, W., - Van alles wat. Kleine bijdragen in poŽzij en proza. (met N.A.van Charante, P.Duijs, C.E.van Koetsveld, C.van Koetsveld Cez., P.Parson, e.a)
244-503: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
243-362: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine.
243-493: BOVEN, M.M.A.VAN E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot landhuis. Tentoonstelling Noord-Brabants Museum.
239-548: BOVEN, M.VAN (WOORD VOORAF), - Antoon Derkinderen 1859-1925. Tentoonstellingscatalogus Noordbrabants Museum, Amsterdams Historisch Museum, Drents Museum. 1980/1981.
229-563: BOVEN, MARGRIET VAN (VOORWOORD), - Bloeiende symbolen - Bloemen in de kunst van het fin de siŤcle. Tentoonstelling Noordbrabants Museum.
212-576: BOVEN, MARGRIET VAN (VOORWOORD), - Naar gothieken kunstzin'. Kerkelijke Kunst en Cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Tentoonstlellingscatalogus Noordbranbants Museum.
242-373: BOWER, TOM, - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland. Met een nawoord van Gerard Aalders.
233-547: BOWLBY, JOHN, - Charles Darwin. A new life.
238-466: BOWLT, JOHN E. / HERNAD, B…ATRICE, - Aus vollem Halse. Russische Buchillustration und typographie 1900-1930. Aus dem Sammlungen der Bayerischen Statsbibliothek MŁnchen
203-145: BOXER, C.R., - Het profijt van de Macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
198-166: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
236-149: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
232-386: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600 - 1800.
245-122: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
208-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
243-185: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
194-418: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
245-372: BOXER, C.R., - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
216-360: BOXER, C.R., - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door R.E.J.Weber over de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
230-137: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
239-365: BOXER, C.R., - The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800.
242-140: BOXER, C.R., - De Nederlanders in BraziliŽ, 1624-1654.
243-579: BOYD, BRIAN, - The Russian years.
240-548: BOYENS, PIET & JOS…, - Expressionisme in Nederland 1910-1930.
225-404: BRAAK, M. TER, - De canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Samengesteld door Lťon Hanssen.
226-373: BRAAK, M.TER / PERRON,E.DU, - Briefwisseling ter Braak - Du Perron. 1930-1940. 4 delen.
234-357: BRAAK, M. TER, - Afscheid van domineesland. / Man tegen man.
234-360: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
234-358: BRAAK, M. TER, - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940, Bijeengebracht en ingeleid doorFrancis Bulhof.
234-359: BRAAK, M.TER / PERRON,E.DU, - De Propria Curesartikelen 1923-1925.
240-345: BRAAK, M. TER, - Hampton Court.
240-346: BRAAK, M. TER, - Het Tweede Gezicht. (verzamelde essays). Met bibliografie door G. H. 's-Gravesande.
204-400: BRAAK, M. TER, - Dťmasquť der schoonheid. Met een voorrede van E.du Perron.
236-403: BRAAK, M. TER, - Journaal 1939.
236-405: BRAAK, M. TER, - Van oude en nieuwe christenen.
243-333: BRAAM, ELISABETH VAN / ELZENGA, EELCO (SAMENSTELLING), - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
241-495: BRAAM, A.VAN E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
242-239: BRAASEM, W.A., - Magische zangen der Maleiers. Vertaald. Oplage 250 ex., deze ongenummerd.
207-542: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT,H.G.J.DE, - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was... Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
236-90: BRAASEM, W.A. (VERZAMELD EN BEWERKT), - Sprookjes van Noord- en Zuid-Amerika.
234-363: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
236-406: BRABANDER, GERARD DEN / HATTUM, JAC.VAN /HOORNIK,E., - Drie op ťťn perron. Verzen van Gerard den Brabander Jac.van Hattum Ed Hoornik. 2 delen.
236-407: BRABANDER, GERARD DEN, - Verzamelde gedichten.
215-590: BRACHES, ERNST, - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
230-491: BRAK, P., - Loosduinen rond 1840.
243-489: BRAK, P., - Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend.
245-259: BRAKEL, KOOS VAN E.A., - IndiŽ omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nedrlands-IndiŽ.
243-233: BRAKEL, KOOS VAN E.A., - IndiŽ omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nedrlands-IndiŽ.
241-213: BRAKEL, KOOS VAN E.A., - IndiŽ omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nedrlands-IndiŽ.
231-387: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
240-348: BRAKMAN, W., - Die ene mens.
236-408: BRAKMAN, W., - De gehoorzame dode.
233-246: BRAMMETJE, (= H.DU CROO), - Eigenwijze liedjes van Brammetje. Gezingzegd door den liedjesspeler Cor Ruys. Op muziek gezet door Han Beuker. Voorwoord van Johan Luger.
240-556: BRAND, JAN E.A. (REDACTIE), - Wim de Haan.
218-346: BRANDENBURG, A., - Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Leven en werk. 2 delen.
240-320: BRANDENBURG, A., - Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Leven en werk. 2 delen.
203-146: BRANDES, J., - Verhandelingen. 1: Een verslag van Prof.A.C.Vreede omtrent eenen verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. 37p. 2: Enkele oude stukken, betrekkingen hebbende op oud-Javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Un.boekerij te Leiden. 13p. 3: Verslag v.h. Int.Orientalisten congres te Hanoi 1902 51p. 4: Kern en de Archipel. 36p 5: De waarde van Tjandi Prambanan tegenover de andere oudheden te Java. 19p. 6: Een puzzle opgelost. Het Lingga voetstuk van Singasari. 89p.
208-159: BRANDES, J., - Toelichting tot de schetsstaalkaart van Celebes samengesteld door den Heer K.F.Holle.
244-565: BRANDO, MARLON, - Brando. De autobiografie. (met Robert Lindsey)
238-208: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Ambrosius de toverspin. Een oosterse vertelling.
232-260: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Reizend achter het heimwee. Gedichten.
245-120: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L.Tichelman.
235-206: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Binnen Japansch prikkeldraad. Verzen.
236-231: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Zwarte moesson.
236-409: BRANDT, W. (= W.S.B.KLOOSTER), - Fetisj & feniks. Gedichten. (voorin : voor A.Koolhuis van Willem Brandt)
240-522: BRANGER, J.D.C., - Twee eeuwen voor de klas. Lerarenopleiding basis-onderwijs Haarlem. Verleden-heden-toekomst Pabo Haarlem 1795-1995.
239-123: BRAUN, ISABELLA, - Het lieve brood.
226-495: BRAUN & HOGENBERG, , - Hollandse steden. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1674.
239-567: BRAUN, LILY, - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duits vertaald door J.F.Ankersmit met voorrede van F.van der Goes.
244-20: BRAZIL, ANGELA, - De nieuwe van Zonnehoek. vertaald door Cath.A.Dermout-Visser.
238-15: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens op zoek naar den Inca-schat. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
216-20: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens in het donkerst Afrika. (vert.uit het engels).
216-21: BRECKENRIDGE, GERALD, - De Radio jongens op zoek naar de verloren Alaska-expeditie.
217-19: BRECKENRIDGE, GERALD, - De radio jongens bij den douanedienst. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
241-298: BREDERO, G. A., - Moortje. uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
234-579: BREDEROO, NICO J. E.A., - Oog in oog met de spiegel.
215-151: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
225-122: BREE, L.W. DE, - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
240-539: BREE, L.W. DE, - Walcheren onder vreemde heersers.
231-455: BREEKVELDT, W.F.G. E.A. (O.R.V.), - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H.Schenkeveld.
241-489: BREGMAN, J., - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
241-488: BREGMAN, J., - Schagen door de eeuwen heen.
230-454: BREGSTEIN, PH. / BLOEMGARTEN, S., - Herinnering aan Joods Amsterdam.
216-495: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
233-431: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
233-430: BREIJ, MIEKE / BAUMHAUER, JON, - De Stammen onder de Leeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere - Bomhower Baumhewer - Boomhouwer - Boomhouer en (Von) Baumhauer.
237-141: BREMAN, J., - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
244-110: BREMAN, J., - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
241-493: BREMER, J.T., - Wiringherlant . Deel I. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen.
243-544: BREMER, JAAP, - Charley Toorop. Op zoek naar 'de felle en directe schoonheid van het leven'. Werken in de verzameling van het KrÚller-Mýller Museum.
239-286: BREMMER, C. / KOOL, M. N. G., - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
241-416: BREMMER, ROLF H. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Speculum Frisicum. Stķdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Zowel arikelen in het nederlands als in het fries.
226-375: BRESSER, JAN PAUL, - Het verdriet van Eline. Verhalen.
242-240: BRETON DE NIJS, E., - Vergeelde portretten. Uit een Indisch familiealbum.
237-273: BRETON DE NIJS, E., - Faded Portraits. (Vergeelde portretten) Translated by Donald and Elsje Sturtevant.
243-123: BRETON DE NIJS, E. (= ROB NIEUWENHUIS), - Batavia, koningin van het Oosten. Album met grote ingeplakte reproducties van oude foto's. met inleiding.
238-268: BRETON DE NIJS, E., - Vergeelde portretten. Uit een Indisch familiealbum.
229-488: BREUGEL DOUGLAS, H., - Over het adelsregt in de Nederlanden.
211-437: BREUGEL, GUUS VAN E.A., - Van je familie moet je het hebben.
245-476: BRICKER, CH., - Geschiedenis van de cartografie. Voorwoord van G.Roe Crone. Selectie van de kaarten R.v.Tooley.
209-479: BRICKER, CH., - Geschiedenis van de cartografie. Voorwoord van G.Roe Crone. Selectie van de kaarten R.v.Tooley.
233-281: BRILL, W.G., - Over den grond der achterdocht tegen hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk Wolfenbuttel, tusschen 1749 en 1784 in de dienst der Vereenigde Nederlanden. Overdruk Verslagen en Mededeelingen de Kon.Akademie van Wetenschappen.
241-76: BRILL, H.J., - Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen.
241-285: BRINK, B.J. TEN E.A., - Honderd Jaar Engelandvaart. Stoomvaartmaatschappij Zeeland // Koninklijke Nederlandse Postvaart N.V., 1875-1975.
241-300: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
215-457: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
202-458: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieŽn en bibliographieŽn. 1830-1900. Grootendeels herzien door den auteur, verder verzorgd en bijgewerkt door Taco H.de Beer. 3 delen.
242-305: BRINK, J. R. M. V.D., - Zoeken naar een 'Heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
214-367: BRINK, JAN TEN, - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
245-272: BRINK, GIJSBERT VAN DEN / BURG, ELCO VAN, - Strijdbaar en lijdzaam. De positie van Christenen in het publieke domein.
231-203: BRINK, A. / COETZEE,J.M., - Ons geduld heeft zijn grenzen. Literatuur uit Zuid Afrika. Ingeleid door Adriaan van Dis.
243-225: BRINK, JAN TEN, - Oost-Indische dames en heren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiŽn der Europeesche Maatschappij in Nederlandsch-IndiŽ. 2 delen. 2e druk, door de auteur herzien.
236-326: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw.
236-412: BRINK, JAN TEN, - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aestetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw. 2e geheel omgewerkte druk
204-651: BRINKBńUMER, KLAUS / H÷GES, CL., - De laatste reis van Columbus. Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger.
214-96: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
241-472: BRINKGREVE, CL. (EINDREDACTIE), - Haarlemmerhout 400 jaar. 'mooier is de wereld nergens
234-10: BRINKGREVE-ENTROP, J.H., - De club in de kampeertrein. (meisjesboek)
235-20: BRINKGREVE, WILLY, - De Westerveldjes.
243-14: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
219-14: BRINKGREVE, DIEN, - Kerst vertellingen.
235-22: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Het nestkuiken.
235-21: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De van Dalentjes.
222-26: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
235-24: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Voor 't eerst van huis.
235-23: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Tilly en haar vriendinnen.
240-37: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Lies en Loek's bakvischtijd.
240-36: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - Hoe het Lies en Loek verder ging.
240-35: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De kleine Meiclub.
240-34: BRINKGREVE, H., - Riekje Roodmuts. / Van twee meisjes en een fiets.
240-33: BRINKGREVE, H., - Op Zonneheuvel.
240-32: BRINKGREVE, WILLY, - Keesje.
240-31: BRINKGREVE, WILLY, - De Westerveldjes.
243-16: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub uit kampeeren.
243-15: BRINKGREVE-WICHERINK, T., - De Meiclub ontbonden.
219-486: BRINKHOFF, J.M.G.M., - Een eeuw De Gelderlander-Pers. Verschenen t.g.v. het 100-jarig bestaan.
235-390: BRINKKEMPER, SIMPHA / SOEPNEL, INE, - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur. Naar een idee van Isabel Rivers.
224-580: BRISAC, CATHERINE, - Le Vitrail.
238-599: BROCKMAN, JOHN, - Eonstein, Gerrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum.
240-350: BROECK, WALTER VAN DEN, - Aantekeningen van een stambewaarder. roman.
223-493: BROEDERS, P.W.A., - Gijsbert Franco baron von Derfelden van Hinderstein 1783-1857. Leven en werk van 'eene ware specialiteir' in kaart gebracht.
221-344: BROEK, H. J. VAN DEN, - Hier Radio-Oranje. De stem van strijdend Nederland. Vijf jaar radio in oorlogstijd. Met voorwoord van Jan Moedwil.
231-181: BROEK, AART G. (REDACTIE), - Preludium. Tijdschrift voor litaratuur. 9e jaargang nr 3-4. Dubbelnummer over de Nederlandse Antillen. Bijdragen van Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Luc. Tournier, Renť van Nie enz.
233-294: BROEKEMA, PAULINE, - Het Boschhuis. Kroniek van een familie. (over o.a. Sumatra / 2e wereldoorlog / Kees Boeke)
242-241: BROEKHALS, F. J., - Tussen onkruid en rozen.
233-295: BROEKHUIJSEN, W.N. E.A., - Van de Wadden tot de Wielingen.
237-565: BROEKMEYER, MARIUS, - Het verdriet van Rusland. Dagelijks leven op het platteland sinds 1945.
242-343: BROERSMA, K., - Buigen onder de storm. Levensschets van Philip Machanicus 1889-1944.
217-488: BROERSMA, M., - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
244-107: BROERSMA, R., - Handel en bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo.
240-131: BROERSMA, K.E., - Eene zaak van Regt en Billijkheid. Enkele episoden uit de enerverende Billiton-geschiedenis.
244-173: BROESHART, A.C. E.A., - Soerabaja. Beeld van een stad.
207-548: BROESHART, A.C. / HAAS,H.DE, - Die brand moet uit. 100 Jaar beroepsbrandweer in 's Gravenhage.
243-364: BROEZE, F. J. A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-IndiŽ omstreeks 1840.
235-360: BROEZE, F. J. A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-IndiŽ omstreeks 1840.
237-147: BROHIER, R. L., - Links between Sri Lanka and The Netherlands. A Book of Dutch Ceylon.
221-597: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
242-374: BROK, ED, - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren 1940-1945.
224-518: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
225-121: BROK, C. J. M., - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de 19e eeuw.
206-595: BROK, M.F.A., - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus.
243-343: BROKKEN, JAN, - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog. (Rhoon)
239-381: BROKKEN, JAN, - Mijn kleine waanzin. Roman.
227-473: BROLSMA, R., - It Heechhof. (roman)
241-234: BROM, GERARD, - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Neder-land 1895-1907.
232-273: BROM, G., - Java in onze kunst.
222-261: BROM, G., - Alfons AriŽns. 2 delen.
240-278: BROM, G., - Alfons AriŽns. 2 delen.
234-333: BROM, G., - Alberdingk Thijm.
236-413: BROM, G., - Hollandse Schilders en Schrijvers in de vorige eeuw.
238-16: BROMBERG, PAUL, - Hannie Helmer.
241-4: BROMBERG, PAUL, - De hooge boog.
243-518: BROMBERG, PAUL, - Thai Silver and Nielloware.
237-12: BROMBERG, PAUL, - De hooge boog.
243-519: BROMMER, BEA, - Katoendruk in Nederland. Tentoonstellingscatalogus.
232-356: BRONGERS, E. H., - Grebbelinie 1940. 9e druk.
236-340: BRONGERS, GEORG A., - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
224-147: BRONKHORST, D. (SAMENSTELLING), - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ.
243-128: BRONKHORST, D. (SAMENSTELLING), - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ.
240-38: BRONKHORST, ELISE, - Een wereldje op de hei.
240-39: BRONSVELD, CATH., - Minette. Jeugdherinneringen van een poes.
232-580: BR÷NTE, GEZUSTERS, - Verwoeste levens. Een selectie uit de brieven. Gekozen, vertaald en geannoteerd door Ria Loohuizen.
244-566: BRONTň, CHARLOTTE, - Jane Eyre. Appendix, Author's prefaces to the second and third editions, Notes.
244-567: BRONTň, EMILY, - Wuthering Heights.
227-497: BROOD, P., - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
245-15: BROOS, PIET, - Jaap, Brom en Annemieke.
239-555: BROOS, KEES E.A., - Raoul Hynckes.
239-556: BROOS, KEES E.A., - Dick Ket.
239-557: BROOS, KEES E.A., - Pyke Koch.
244-543: BROOS, KEES (INLEIDING), - Piet Zwart.
238-108: BROOS, W., - Henk's kooivacantie. (= deel I van 3 delen)
233-129: BROOSHOOFT, P., - De ethische koers in de koloniale politiek.
244-111: BROOSHOOFT, P., - De ethische koers in de koloniale politiek.
225-569: BROTTON, JERRY, - The sale of late King's goods. Charles I and His Art Collection.
243-194: BROUWER, A.M. (E.A., REDACTIE), - Tussen Sawahs en Bergen. Het leven van de soldaat in de Tijger-Brigade.
232-210: BROUWER, A.M. (E.A., REDACTIE), - Tussen Sawahs en Bergen. Het leven van de soldaat in de Tijger-Brigade.
210-311: BROUWER, JOH., - Kronieken van Spaansche Soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
228-261: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. deel II. In de schaduw van de dood / Vandaag geen spreekuur / Legenden.
231-356: BROUWER, J., - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
238-544: BROUWER, WALTER DE, - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie. Dit boek maakt deel uit van Projekt Supermachten
231-212: BROUWER, W., - Paul Kruger. Met een voorwoord van P.Louwerse.
240-554: BROUWER, TON DE, - Van Gogh en Nuenen. 2e herziene druk.
240-492: BROUWER, J., - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr.J.J.L.van der Bruggen. (1804-1863).
212-549: BROUWER, T., - Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
235-280: BROUWER, JOH., - Verzameld werk. Deel I: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II
245-397: BROUWERS, J., - Het hout. Roman.
245-398: BROUWERS, J., - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
241-304: BROUWERS, J., - Het hout. Roman.
241-305: BROUWERS, J., - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
241-307: BROUWERS, J., - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw literatuurgeschiedenis in anekdoten.
245-399: BROUWERS, J., - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw literatuurgeschiedenis in anekdoten.
245-394: BROUWERS, J., - De spoken van Godfried Bomans.
245-395: BROUWERS, J., - De versierde dood. Een dossier over zelfmoordclubs, Russisch roulette, zelfmoorspelen en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood.
245-396: BROUWERS, J., - De zondvloed.
241-302: BROUWERS, J., - De versierde dood. Een dossier over zelfmoordclubs, Russisch roulette, zelfmoorspelen en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood.
241-301: BROUWERS, J., - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
241-303: BROUWERS, J., - De zondvloed.
220-402: BROUWERS, J., - De zondvloed.
236-273: BROUWERS, J., - De IndiŽ-romans. Het verzonkene - Bezonken rood - De zondvloed.
236-394: BROUWERS, J., - De spoken van Godfried Bomans.
243-383: BROUWERS, J., - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
213-644: BROWN, TOM, - Amusements serious and comical and other works. Edited with notes by Arthur L.Hayward.
232-558: BROWN, JONATHAN / ELLIOTT, J.H., - Een Paleis voor een Koning. Het Buen Retiro en het hof van Filips IV.
204-634: BROWN, CHR. / VLIEGHE, H., - Antoon Van Dyck 1599-1641.
239-598: BROWN, CLARENCE, - Mandelstam.
235-207: BR‹CKEL-BEITEN, MARY, - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringsskamp in beeld en woord.
203-274: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
198-133: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. 3e geheel herziene druk.
237-144: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek.
220-298: BRUGGEMAN, L., - Tuinboek voor de tropen.
224-419: BRUGGEN, C. VAN, - Een coquette vrouw.
219-381: BRUGGEN, KEES VAN, - Poker.
239-382: BRUGGEN, CARRY VAN, - Plattelandjes. Larense Colums. Keuze en toelichting van Jan Fontein en Diny Schouten.
239-383: BRUGGEN, CARRY VAN, - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
223-392: BRUGGEN, C. VAN, - Eva.
244-222: BRUGGEN, CARRY VAN, - 'n Badreisje in de tropen.
244-24: BRUGGEN, CARRY VAN, - De klas van twaalf.
219-380: BRUGGEN, CARRY VAN, - Om de kinderen.
230-139: BRUGGEN, M. P. VAN / WASSING, R. S., - Djokja en Solo. Beeld van de Vorsten-steden.
219-282: BRUGGEN, M. P. VAN E.A., - Poker.
245-401: BRUGGEN, C. VAN, - Eva.
245-402: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
244-112: BRUGGEN, M. P. VAN / WASSING, R. S., - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden.
241-308: BRUGGEN, CARRY VAN, - Avontuurtjes.
241-309: BRUGGEN, C. VAN, - Hedendaagsch Fetischisme. met een voorwoord van A.Romein-Verschoor.
224-421: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
232-422: BRUGGEN, C. VAN, - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
243-17: BRUGGEN, CARRY VAN, - De klas van twaalf.
236-417: BRUGGEN, C. VAN, - Heleen 'Een vroege winter
234-364: BRUGMAN, EMILE / ROS, MARTIN (REDACTIE), - Ik herinner mij. Herinneringen van : Frťdťric Bastet, Marjan Berk, Boudewijn BŁch, Wim Hazeu, Mensje van Keulen, Cees Nooteboom, Maarten Spanje, Willem van Toorn en vele anderen.
233-297: BRUGMANS, H., - Historische opstellen opgedragen aan Prof.Dr.H.Brugmans t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
238-219: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
203-394: BRUGMANS, I.J., - Tachtig Jaren Varen met 'De Nederland ', 1870-1950. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V.Stoomvaart Mij. 'Nederland
232-481: BRUGMANS, H. / FRANK, A., - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795) (verder niet verschenen)
237-218: BRUGMANS, I.J., - Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
239-480: BRUGMANS, H. / FRANK, A., - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795) (verder niet verschenen)
239-205: BRUGMANS, I.J., - Gevangen op Java. Dagboek uit het Jappenkamp.
197-521: BRUGMANS, H., - Het Nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
210-220: BRUGMANS, WILKO A.G.M., - De bastaard van Bonaire. (roman berustend op feitelijke gegevens)
221-533: BRUGMANS, I.J., - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden.
237-302: BRUGMANS, I.J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
194-504: BRUGMANS, I.J. (ONDER RED.VAN), - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961. J.B.Wolters Uitgeversmaatschappij.
207-529: BRUGMANS, H. / LOOSJES, A., - Amsterdam in Beeld.
240-282: BRUGMANS, H. (O.R.V.)., - Nederland door de eeuwen heen. Geillustreerde bescha-vingsgeschiedenis van Nederland. 2 delen.
236-509: BRUGMANS, H. / WEISSMAN, A.W., - Het stadhuis van Amsterdam. bandontwerp van A.v.d.Valk.
244-553: BRUHN, W. / TILKE, M., - A. pictorial history of costume. A survey of all periods and peoples from antiquity to modern times including national costume in Europe and non-European countries.
227-628: BRUHNS, WIBKE, - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie. Vertaald door Hans Driessen.
232-551: BRUHNS, WIBKE, - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie. Vertaald door Hans Driessen.
231-79: BRUIJN, COR E.A. (SAMENGESTELD DOOR), - Het Boek voor de Jeugd. Verhalen en sprookjes. Met vele medewerkers. Ingeleid door R.Casimir.
245-373: BRUIJN, J.R., - The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
245-374: BRUIJN, J.R., - Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw.
222-31: BRUIJN, COR, - Sneeuwwitje. Voor oudere kinderen voor toneel bewerkt.
203-22: BRUIJN, COR, - Nils Eira en zijn kinderen. 3 delen in 1 band.
244-25: BRUIJN, COR, - Het vonkende vuur.
217-24: BRUIJN, COR, - Greetje en Groetje. Avonturen van een meisje en een eekhoorn.
193-4: BRUIJN, COR, - Keteltje in de 'Lorzie
232-310: BRUIJN, JAN DE, - De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
210-49: BRUIJN, D.DE, - De avonturen van den Baron van MŁnch-hauseen. Opnieuw naar het Hoogduitsch bewerkt.
245-377: BRUIJN, J. R. E.A., - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
242-122: BRUIJN, M., - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
242-159: BRUIJN, COR / HICHTUM,NIENKE VAN, - Uit het sagenland. 3 delen I : Europa / II : Overzeesche Gewesten III: De Werelddelen. Leesboek voor de hoogste klassen der Lagere School.
240-40: BRUIJN, COR, - Keteltje in het Veerhuis.
204-291: BRUIJN, A. / BUNTE, E.H., - Tweeduizend eeuwen Nederland. En toen pas kwamen de Romeinen...
212-37: BRUIJN, COR, - De Valk zeilt uit.
242-308: BRUIJN, JAN DE, - De sabel van Colijn. Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
245-520: BRUIN E.A., R.E. DE / HART 'T P.D. REDACTIE, - Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht.
197-171: BRUIN, R.DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet IndonesiŽ 1942-1945.
205-21: BRUIN, E.L.DE, - In en om de boschhut.
210-582: BRUIN, M.P.DE, - Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland.
210-581: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
220-563: BRUIN, M.P.DE, - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
242-12: BRUINING, H., - Hein Krol.
233-131: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
224-150: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
194-153: BRUININK-DARLANG, CHR., - Hervormingen in de Koloniale Periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel oin de periode 1905-1940.
236-341: BRUMMEL, L., - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) / Emanuel van Meteren (1535-1612).
236-481: BRUMMEL, L. (VOORWOORD), - Gedenkboek 1798-1948 Koninklijke Bibliotheek. Met bijdragen van L.Brummel, A.W.Byvanck, B.Kruitwagen, E.de la Fontaine Verwey, J.H.Kernkamp e.a.
212-164: BRUN, SANTE, - Awas stroom! Weerzien en kennismaking met IndonesiŽ. Schetsen van een trektocht op Java en Bali.
240-41: BRUNE, LOUT DE, - Tusschen potten en pannen
239-391: BRUNING, HENRI, - Het verbond.
244-463: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten.
222-513: BRUSSE, M.J., - Rotterdamsche zedeprenten. Tweede druk met een naschrift.
238-17: BRUYNINCKX, JEF, - Het vuur op de rots.
227-629: BUBER, MARTIN, - Die fŁnf BŁcher der Wesing / BŁcher der Geschichte / Die Schriftwerke / BŁcher der KŁndung. Verdeutscht von Martin BŁber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. 4 dln.
241-397: BUBER, MARTIN, - Die Frage an den Einzelnen.
210-488: BUBER, MARTIN, - Chassidische vertellingen.
200-415: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
202-465: B‹CH, B., - De hel. (in 1990 verscheen hiervan een kortere versie)
202-466: B‹CH, B., - De rekening.
221-390: B‹CH, B., - De kleine blonde dood. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
204-403: B‹CH, B., - Het geheim van Eberwein.
206-400: B‹CH, B., - Literair Omreizen. Een idioticon.
220-403: B‹CH, B., - De hele wereld in een vitrinekast. Het volkenkundig museum & de rest van de wereld.
219-223: BUCHAN, JOHN, - De schat van den Rooi-rand. Nederlandsche bewerking van A.B.van Tienhoven.
212-593: B‹CHNER, K. / NOBIS, N., - Kurt Schwitters. 1887-1948. Ausstellung zum 99. Geburtstag Sprengel Museum Hannover 4. Februar - 20. April 1986.
217-609: BUCKLER, JULIE A., - Mapping St.Petersburg. Imperial text and cityshape.
237-145: BUDDE, J.K., - Naar de parels van het Oosten : Java en Sumatra.
240-210: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse land-strijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
212-226: BUDDING, R.P., - Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949.
225-408: BUDDINGH, C., - Gedichten 1838/1970.
221-412: BUELENS, G. E.A., - Paul van Ostaijen 1896-1928 wegwijzers naar de werkelijkheid.
236-388: BUELENS, G. E.A., - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber amicorum voor Ad den Besten.
214-422: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
210-123: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
229-376: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
241-94: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
238-122: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
227-390: BUIJNSTERS, P. J., - Justus van Effen (1684-1735) Leven en Werk.
245-92: BUIJNSTERS, P.J./BUIJNSTERS-SMETS,L., - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
240-333: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
241-347: BUIJNSTERS, P. J. A. M., - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'het Graf
234-426: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE, - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
236-368: BUIJNSTERS, P. J., - Hieronymus van Alphen, 1746-1803.
229-517: BUIJS PZN., WILLEM, - De Windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918). Met vele aanteekeningen en vertrouwbare gegevens op de Windmolens betrekking hebbend.
223-594: BUIJSEN, EDWIN / NIEMEIJER, J.W., - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw. / And the theatre of his time. Plays of the 18th century.
241-418: BUIJTENEN, M.P.VAN E.A., - Middeleeuwse Friese Huwelijkstoespraken in Bazel. Overdruk uit Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland. overdruk.
241-417: BUIJTENEN, M.P. VAN, - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterschapkundige bijdrage.
233-173: BUIJZE, W., - Rumphius' bibliotheek op Ambon. Een biografisch lexicon van wetenschappleijk contacten destijds in AziŽ en vanuit AziŽ met Europa.
232-552: BUITELAAR, MARJO / GELDER, GEERT JAN, - Het badhuis tussen hemel en aarde
235-126: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
243-129: BUITENWEG, H., - Djawa Dwipa. Zwerftochten door Java met de Rolleiflex. met handgeschreven briefje als herinnering aan verblijf (1939)
235-182: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad.
203-151: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Land waar de gamelan klinkt.
233-176: BUITENWEG, H., - Krokodillenstad.
197-137: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
229-153: BUITENWEG, H., - Soos en samenleving in Tempo Doeloe.
213-304: BUITENWEG, H., - Omong Kosong. / Omong kosong lagi. Vreugden uit het Oude IndiŽ. 2 delen.
202-153: BUITENWEG, H., - Kind in Tempo Doeloe.
244-113: BUITENWEG, H., - De laatste Tempo Doeloe.
242-242: BUITENWEG, H., - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude IndiŽ.
213-167: BUITENWEG, H. / KROLS,W., - Wat wij in ons hart sloten.
221-146: BULHOF, FR., - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky. (1741-1819).
241-515: BULLHORST, RAINER / HARMELEN, KEES VAN / JAGER,I., - Duiker in den Haag. (hij ontwierp de Nirwanaflat, de eerste hoogbouw-woningen in Nederland)
243-553: BURCHETT, WILFRED / PURDY, ANTHONY, - Cosmonaut Yuri Gagarin. First men in space.
223-398: BUREN, JOHANNA VAN, - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H.Entjes. (Joh.van Buren 1881 - 1962 - geboren in Hellendoorn schreef haar gedichten in streektaal).
225-123: BUREN, J.VAN / WEERSMA,R.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Algemeene geschiedenis uit de Nieuwe Geillustreerde geschiedenis onder redactie van Dr. Jan Romein.
211-508: BURG, J.W. VAN DER (VOORWOORD), - Waar mensen samenkomen. Een wandeling van 200 jaar door de Sint Adrianusparochie Naaldwijk
223-123: BURG, P.VAN DER, - Schets der Natuurkunde ten dienste der scholen. Derde stukje.
236-22: B‹RGEL, BRUNO H., - De wonderlijke verhalen van professor Oeleboele. Voor Nederland bewerkt door H.Petermeijer.
243-130: BURGER, D.H., - De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer.
241-97: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk.
244-84: BURGERS, JACQUELINE, - Rie Cramer leven en werk.
241-95: BURGERS, JACQUELINE, - Helden aan de wand. Historische schoolplaten.
195-300: BURMAN, K., - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1441, en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
242-289: BURMAN, K., - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1441, en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
241-78: BURMANN, K., - Dwars door Afrika. De reizen van Gerhard Rolhfs en Verney Came-ron. Uit het Hoogduitsch door mevrouw Logeman.
220-240: BURN, W.L., - Emancipation and apprenticeship in the Britsh West Indies.
232-2: BURNETT, FRANCES H., - Little Lord Fauntleroy.
236-126: BURNETT, FRANCES H., - De kleine lord. Uit het Engelsch.
236-23: BURNETT, FRANCES H., - De kleine Lord. Uit het Engelsch.
240-352: BURSSENS, G., - Verzameld proza.
232-245: BUSCHKENS, W.F.L., - The family system of the Paramaribo creoles.
210-410: BUSKEN HUET, CD., - Schrijversprentenboek Conrad Busken Huet.
244-344: BUSKEN HUET, CD., - Litterarische Fantasien en Kritieken. 24 (van de 25) delen + het registerdeel.
234-365: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
240-353: BUSKEN HUET, CD., - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
236-608: BUSKENS, LEON, - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko. Aspecten van wet en werkelijkheid, iin het bijzonder in de steden Rabat en Salť en het omliggende platteland.
237-535: BUSSCHE, W.VAN DEN (SAMENGESTELD), - Constant Permeke.
240-577: BUSSCHE, WILLY VAN DEN (INLEIDING), - Edgard Tytgat (1879-1957). Bij tentoonstelling PMMK - Museum voor Moderne Kunst, Oostende / Museum van Bommel Van Dam, Venlo.
243-565: BUSSEN, P.J., - Wilhelm II, een verbannen keizer, zo was het. Ansichtkaarten geselecteerd en van tekst voorzien.
243-85: BUUL, TINE VAN, - De schat des harten. Vertellingen.
238-128: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
242-128: BUUL, TINE VAN / HOLTROP, AUKJE E.A., - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
203-153: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
223-166: BUUR, D., - Persoonlijke documenten Nederlandsch-IndiŽ / IndonesiŽ. Keuze-bibliografie.
213-242: BUUR, D., - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ, 1825-1991.
229-35: BUUREN, ANK VAN, - Pam Roorda.
228-247: BUURMAN, P., - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
202-618: BUVELOT, QUENTIN, - Frans van Mieris 1635-1681. met essays van O.Naumann en E.de Jongh en verdere bijdragen. Tentoonstellingscatalogus.
213-603: BUVELOT, QUENTIN, - Made in Holland. Hoogtepunten uit de verzameling van Eijk en Rose-Marie de Mol van otterloo.
227-374: BUYSSE, C., - īt Bolleken.
227-375: BUYSSE, C., - Lente.
241-588: BUYTENDIJK, F.J.J., - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
220-621: BUYTENDIJK, F.J.J., - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
232-305: BYMHOLT, B., - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894). Met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
241-235: BYVANCK, W.G.C., - Vaderlandsche figuren op den overgang der Achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel, 1812.
245-275: BYVANCK, A.W., - Nederland in den Romeinschen tijd. 2 delen.
232-306: BYVANCK, W.G.C., - Vaderlandsche figuren op den overgang der Achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel, 1812.
238-311: CABRAL DE MELLO, EVALDO, - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noor-Oost BraziliŤ, 1641/1669. vertaald van de 3de herziene en vemeerderde druk Catherine Barel.
242-243: CAESAR, N., - Het deftige dorp in de thee.
237-107: CALCAR, E. VAN, - FrŲbels methode tot natuurlijke en harmo-nische ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders.
224-426: CALIS, P., - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
231-505: CALKOEN, H. J., - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats.
230-591: CALLOW, PH., - Chekhov. The hidden ground. A biography.
232-307: CALMEYER, M.R.H., - Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus. Ingeleid en bewerkt door J.Hoffenaar.
238-353: CAMMAERT, A.P.M., - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
223-494: CAMPBELL, T., - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
242-112: CAMPE, J.H., - Belangrijke reisverhalen. (Reis rondom de wereld gedaan door den Engelschen Commodore Byron / Reis rondom de wereld, gedaan door den Engelschen scheeps-kapitein Samuel Wallis ) met meegebonden pagina 'Ter aanmoediging voor Klaas Koppies Zaandam,1857.
233-133: CAMPEN, J.P., - De Golfglorie van Tempo Doeloe.
199-20: CAMPEN, FENNA VAN (=J.BOS-MEILINK), - De meisjes Mees.
208-443: CAMPERT, R. / VINKENOOG, S. E.A. (SAMENSTELLING), - Boekje open. Artikelen over Hans Andreus J.Bernlef, L.P.Boon, C.Buddingh e.v.a. bekende auteurs.
214-378: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
234-368: CAMPERT, J., - Sonnetten voor Cynara.
234-367: CAMPERT, REMCO, - Campert compleet. Vervolg. Op reis / Na de troonrede / De Harm en Miepje Kurk Story / Wie doet de koningin / Somberman's actie / Zachtjes neerkomen / Zes verhalen.
201-418: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
240-355: CAMPERT, R., - Campert compleet. Alle verhalen. - Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale berg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
240-356: CAMPERT, J., - Sonnetten voor Cynara.
240-357: CAMPERT, J., - Verzamelde Gedichten, 1922-1943.
242-306: CAMPFENS, MIES / VOERMAN, GERRIT, - Archieven van de rode familie.
239-142: CAMPO, J.N.F.M., - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
193-138: CAMPO, J.N.F.M., - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
217-364: CAMUS-BUFFET, M.L., - De gemalinnen van prins Willem I. bewerkt door J.H.Groenewegen. Voorrede van H.C.Rogge.
229-334: CAMUS-BUFFET, M.L., - De gemalinnen van prins Willem I. bewerkt door J.H.Groenewegen. Voorrede van H.C.Rogge.
239-582: CANETTI, ELIAS, - De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd. Mijn levens-geschiedenis 1821-1931. vertaald door Theodor Duquesnoy.
234-548: CANETTI, ELIAS, - De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd. Mijn levens-geschiedenis 1821-1931.
245-325: CANNEGIETER, D. / DORSTEN-TIMMERMAN, D., - Sir Philip Sidney. 1554-1586. (was gouverneur van Vlissingen, diplomaat en dichter)
242-556: CANO RIVERO, IGNACIO, - Francisco de ZurbarŠn (1598-1664).
236-609: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, E., - Van schoenen en schoenmakers.
232-615: CANTLE, JAMES / SHERIDAN JONES, C., - Sun Yat Sen and the awakening of China.
233-224: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
210-221: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
239-333: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
222-213: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West/IndiŽ. Reprint van de uitgave van 1926.
239-334: CAPELLE, H, VAN / BOVENKAMP, A. P. VAN DE, - Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum.
236-260: CAPELLE, H.VAN, - Mythen en sagen uit West-IndiŽ.
232-497: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A., - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland. 1910-2010.
228-359: CAPELLEVEEN, PAUL VAN E.A., - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland. 1910-2010.
203-601: CAPPERS, W.P.R.A., - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
243-195: CAPTAIN, ESTHER / SCHATTE OLIVIER, ANNELIES V.D., - IndiŽ, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-IndiŽ.
241-163: CAPTAIN, ESTHER / SCHATTE OLIVIER, ANNELIES V.D., - IndiŽ, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-IndiŽ.
244-257: CARASSO-KOK, M. / LEVY-DE HAAN, J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
231-290: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
244-256: CARASSO, D., - Helden van het vaderland. Onze historische geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863.
225-124: CARLGREN, FRANS, - Erziehung zur Freiheit. Die Pšdagogik Rudolf Steiner's Bilder und Berichte aus der internationalen Waldorfschulbewegung.
233-370: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers
241-315: CARMIGGELT, S., - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
241-316: CARMIGGELT, S., - Mag 't een ietsje meer zijn?
241-317: CARMIGGELT, S., - Trio voor ťťn hand. 127 verhalen, ontleend aan Poespas, Mijn moeder had gelijk en Welverdiende onrust.
214-415: CARMIGGELT, S., - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
237-376: CARMIGGELT, S., - Een schuldgevoel. Oplage 75 ex. genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Dit is nr. 17b
215-460: CARMIGGELT, S., - Een handvol kronkels.
233-372: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
233-368: CARMIGGELT, S. (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Al mijn gal. Raillerende rijmen.
223-399: CARMIGGELT, S., - Kronkels Kronkelpaden. Een bundel opgewekte stukjes. Bijeengebracht.
227-377: CARMIGGELT, S., - Een schuldgevoel. Oplage 75 ex. genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Dit is nr. 17b
201-420: CARMIGGELT, S., - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
233-369: CARMIGGELT, S. (PSEUDONIEM KAREL BRALLEPUT), - Fabriekswater. Bitse versjes en moedeloze verhaaltjes.
240-360: CARMIGGELT, S., - Johan Justus Jacob.
240-361: CARMIGGELT, S., - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
232-425: CARMIGGELT, S., - Ieder kent ze. Een parade van prominenten.
232-426: CARMIGGELT, S., - Kronkels Kronkelpaden. Een bundel opgewekte stukjes. Bijeengebracht.
235-392: CARMIGGELT, S., - De gedichten.
240-581: CARNIER, MARC / GILLEIR, ANKE, - Een vrouw op reis. BelgiŽ anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer.
219-611: CARON, M. (EINDREDACTIE), - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeel-den van de vrouw in de christelijke cultuur. Tentoonstelling Catherijnenconvent Utrecht.
212-372: CARON, A.W.J. (TEN GELEIDE), - Zeepfamilie in zorgentijd. Herinneringen aan de Tweeden Wereldoorlog bijeengebracht door het personeel van Lever's Zeep Mij. N.V., Zachte Zeepfabrieken 'Maarssen' N.V., N.V.Wascholinefabriek T.P.Viruly & Co.N.V. 1940-1945.
241-216: CARPENTER, BRUCE, - W.O.J.Nieuwenkamp. First European Artist in Bali.
204-649: CARPENTER, R. A.O., - Everyday life in Ancient times. Highlights of the beginnings of Western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome.
235-557: CARPENTER, R. A.O., - Everyday life in Ancient times. Highlights of the beginnings of Western civilization in Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome.
245-596: CARPENTIER ALTING, A.S., - Woordenboek voor vrijmetselaren. Naar de beste bronnen bewerkt. Fotografische herdruk.
245-80: CARR… & TER BRAAKE, (SAMENSTELLING), - Kinderland. Een prentenboek om op te zetten.
209-611: CARR»RE, CL., - Handel in de middeleeuwen in het Middelandse zee-gebied.
244-568: CARROLL, LEWIS, - The Complete Works. Including Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. & Sylvie and Bruno, The Hunting of the Snark and othe verse, rhymes, puzzles and various stories.
238-565: CARROLL, LEWIS, - The Russian Journal and other selections from the works of Lewis Carroll. Edited and with an introduction by John Francis McDermott.
228-432: CARTENS, DAAN / FAASSEN, SJOERD VAN, - Het wonder dat mij is geschied. Schrijversprentenboek.
240-446: CARTENS, DAAN / FAASSEN, SJOERD VAN, - Het wonder dat mij is geschied. Schrijversprentenboek.
240-359: CARTENS, DAAN E.A. (REDACTIE), - Al die dromen al die jaren. Schrijversprentenboek 46, gewijd aan Remco Campert.
236-410: CARTENS, J. H., - 't Kan verkeren. Leven en werk van Gerbrand Bredero.
239-335: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
213-402: CARTIER, RAYMOND, - De Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
225-125: CASIMIR, R., - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
216-139: CASIMIR, R. (BIJEENGEBRACHT DOOR), - Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk.
232-255: CATE, S.H. TEN, - Jan van Dijk. Lotgevallen van een Nederlandschen Kolonist in de Transvaal. Derde druk, herzien tot op de laatste tijden.
242-307: CATE, S.H. TEN, - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
226-608: CATH, K.J. (VOORWOORD), - Herinneringen aan Japan 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit.
221-249: CATS, JACOB, - Ouderdom, Buyten leven en Hofgedachten Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en bedenkingen op Zorgvliet. / 7 stukken in 1 band.
229-108: CATS, JACOB, - Jacob Cats aan Neerlands jufferschap. Voorin van Jacobus Scheltema : Aan de Dordtsche jufferschap
241-220: CATS, JACOB, - Jacob Cats aan Neerlands jufferschap. Voorin van Jacobus Scheltema : Aan de Dordtsche jufferschap
242-283: CATS, JACOB, - Ouderdom, Buyten leven en Hofgedachten Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en bedenkingen op Zorgvliet. / 7 stukken in 1 band.
225-581: CATTEAU, JACQUES, - La crťation littťraire chez DostoÔevski
241-459: CATTEL, W. (MET VOORW.VAN), - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984.
235-536: CATTERALL, LEE, - The great Dali art Fraud & other deceptions.
243-574: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Dood op krediet. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
232-584: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Noord. Roman. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
232-583: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - De brug van Londen. Guignol's Band II. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
242-577: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Dood op krediet. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
242-578: C…LINE, LOUIS-FERDINAND, - Noord. Roman. Vertaling en nawoord van Frans van Woerden.
244-501: CELLINI, BENVENUTO, - Het leven van Benvenito Cellini 1500-1571 door hem zelf verteld. m.m.v. HenriŽtte van Dam van Isselt en Corinne van Schendel.
245-124: CENSE, A.A., - De kroniek van Bandjarmasin.
205-621: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
204-650: CERAM, C.W., - Smal ravijn en zwarte berg. Het geheim van het Hetietenrijk.
225-230: CERFBER, A. -E, - La Guyane. Civilisation et barbarie, Coutumes et paysages.
243-495: CERUTTI, F.F.X. E.A., - Geschiedenis van Breda: De Middeleeuwen.
238-376: CERVANTES, , - De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. SchuŁller tot Peursum. Opnieuw bewerkt en ingeleid door Renť de Clercq.
238-566: CERVANTES, , - Elf voorbeeldige novellen.
243-438: CEULAER, J.DE, - De mens in het werk van Felix Timmermans. Met inleiding door Lia Timmermans. Ter gelegenheid van de tiende sterfdag van Felix Timmermans 24 januari 1947.
234-564: CHAMBERLAIN, LESLEY, - Nietsche in Turijn. Een intieme biografie. Vertaald door Frans van Zetten.
232-563: CHAMBERS, R.W., - Thomas More.
209-627: CHAMBERS, FRANK P., - The history of taste. An account of the revolutions of art criticism and theory in Europe.
200-605: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
215-623: CHANDLER, DAVID, - Waterloo. The hundred days.
244-538: CHAPMAN, H.P. E.A., - Jan Steen schilder en verteller.
228-561: CHAPMAN, H.P. E.A., - Jan Steen schilder en verteller.
235-361: CHAPMAN, FREDRIK HENDRIK AF, - Architectura Navalis Mercatoria. A facsimile of the Classic Eighteenth Century Treatise on Shipbuilding.
221-123: CHAPPUIS, H.TH., - Maori's tentleven in 't tijgerland. Een boek voor jongens.
234-372: CHARLES, J. B., - De vrouw van Jupiter.
236-425: CHARLES, J. B., - Het paradijs.
236-426: CHARLES, J. B., - Van het kleine koude front.
212-609: CHARPENTIER, L., - Macht und Geheimnies de Templer. Bundeslade / Abendlšnd-sche Zivilisation / Kathedralen.
244-570: CHAUCER, GEOFFREY, - Canterbury tales. Rendered into modern English by J.U.Nicolson. Introduction by Gordon Hall Gerould.
244-359: CHEN, S. / FAASSEN, SJ.VAN, - Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M.Stols. Deel I: 1922-1941 - deel II: 1945-1951 - deel III: 1952-1956. + Register
236-428: CHEN, S. / FAASSEN, SJ.VAN, - Geliefde! Ik tracht het onnoemelijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
234-172: CHEONG, YONG MUN, - H.J.van Mook and Indonesian Indepen-dence: A study of his Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48.
242-171: CHERIBON, , - De zwarte jager. Avonturen in de wildernissen, wouden en zeeŽn van Neerlandsch IndiŽ.
236-210: CHERIBON, , - De zwarte jager. Avonturen in de wildernissen, wouden en zeeŽn van Neerlandsch IndiŽ.
236-559: CHESNEAUX, JEAN, - Boerenopstanden in China 1840-1949.
232-357: CHESNOFF, R.Z., - Pack of thieves. How Hitler and Europe Plundered the Jews and Committed the Greatest Theft in History.
241-273: CHESSMAN, CARYL, - Mijn laatste kans. Nog blijft de toekomst.
233-137: CHIJS, J.A.VAN DER, - Register op de notulen der vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1867 t/m 1878.
222-114: CHIMANI, L., - Tafereelen en verhalen uit de geschiedenis voor de jeugd bewerkt. Naar het Hoogduitsch,
232-586: CHONG, DENISE, - De dochters van de concubine.
218-282: CHRISTINUS, BR. (INLEIDING), - Ons missiewerk op Java. 1920-1940.
216-26: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-22: CHRISTMAS, WALTER, - Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens. Naar het Deensch door D.Logeman-van der Willigen.
223-21: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. (= vervolg op: Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens) Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
233-25: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
226-27: CHRISTMAS, WALTER, - Stuurman Most. (= vervolg op: Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens) Naar het deensch van D.Logeman - van der Willigen.
236-24: CHRISTMAS, WALTER, - Koning Most. naar het deensch door D.Logeman-van der Willigen.
232-553: CHURCHILL, RANDOLPH, - Winston S. Churchill. Vol I: Youth 1874-1900 - Vol II: Young Statesman 1901-1904.
238-312: CITTERT-EYMERS, J.G.VAN / HAGEN, M.J., - Zonnewijzers in Nederland aan en bij gebouwen en enige astronomische (toren) uurwerken.
245-201: CLAASSANE, R. / GROOTHEEST, J. VAN, - Getekend. Nederlanders in Japanse Kampen.
236-236: CLAASSANE, R. / GROOTHEEST, J. VAN, - Getekend. Nederlanders in Japanse Kampen.
218-112: CLAES, E./TEIRLINCK,H/TIMMERMANS,F/WALSCHAP,G., - Vertelsels voor Janneke en Mieke. Extra-nummer van de Blauwe Snoeckjes-reeks.
228-361: CLAES, ERNST, - Daar is een mens verdronken. Met opdracht van de schrijver.
228-364: CLAES, E., - Herman Coene.
240-367: CLAES, E., - Herman Coene.
240-368: CLAES, ERNST, - Kiki.
240-364: CLAES, ERNST, - Daar is een mens verdronken. Met opdracht van de schrijver.
240-365: CLAES, ERNST, - De oude klok.
240-362: CLAES, ERNST, - Bei uns in Deutschland.
240-363: CLAES, ERNST, - Cel 269.
244-554: CLAESSEN, H.J.M. (O.R.V.), - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
229-486: CLAIR, COLIN, - Chiristopher Plantin.
217-478: CLARK, O.E., - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd. Met inleiding van Jeremy Clark.
229-273: CLAUDIUS, MATTHIAS, - Liedjes van Matthias Claudius.
207-445: CLAUS, H., - Onvoltooid verleden.
200-418: CLAUS, H., - De zwarte keizer.
233-373: CLAUS, H., - De Geruchten.
233-374: CLAUS, H., - De koele minnaar.
233-375: CLAUS, H., - De koele minnaar.
233-378: CLAUS, H., - Het verdriet van Belgie. roman.
202-476: CLAUS, H., - De Sporen. (gedichten)
224-431: CLAUS, H., - De koele minnaar.
233-379: CLAUS, H., - Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten.
233-377: CLAUS, H., - Het jaar van de kreeft. Een romance.
216-417: CLAUS, H., - De koele minnaar.
196-594: CLAUS, H., - Karel Appel. Schilder.
239-537: CLAUS, H., - Karel Appel. Schilder.
231-486: CLEINTUAR, G.L., - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949.
194-275: CLEMENT XIV, PAPE (GANGANELLI), - Lettres Intťressantes du Pape Clťment CIV, (Ganganelli). Suivis de diverses Bulles, Brefs, & de l'Oraison funebre du Pontife, prononcťe ŗ Fribourg en Suisse, par un ancien Membre de la Sociťtť de Jťsus. Nouvelles Edition, Revue & Corrigťe. 3 volumes.
211-484: CLEMENT-VAN ALKEMADE, M.H.G. / SPEET,B.M.J. / STEUR, A.G.V.D., - Historische plattegronden van Nederland. Deel 6: Haarlem.
228-263: CLERCQ, DANIňL DE, - De sosieale en etiese betekenis van koŲperaatsie. (spelling Kolewijn)
224-434: CLERCQ, R. DE, - Meidoorn.
237-304: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
239-276: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
215-613: CLERCQ, , - Het familiearchief de Clercq. (in typeschrift)
196-229: CLERCQ, F.S.A.DE, - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch IndiŽ. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Voortgezet, bewerkt en uitgegeven doot M.Greshoff.
238-377: CLERCQ, R. DE, - de Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen.
238-378: CLERCQ, R. DE, - Terwe. Een verhaal in verzen.
238-379: CLERCQ, R. DE, - Toortsen.
231-292: CLERCQ, W.A. DE, - Willem de Clercq (1795-1844).
232-427: CLERCQ, R. DE, - De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd.
235-284: CLERCQ, W.A. DE, - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
240-284: CLESSE, ARMAND / GUNSTEREN, HERMAN VAN, - The Vitality of the Netherlands.
233-445: CLEVERINGA, R.P., - Gemeene landswarf en hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
245-419: CLOSSET, FR., - Raymond Herreman. De dichter en de criticus.Met een foto en een facsimili van handschrift benevens een proeve van bibliografie van en over zijn werk, een keuze uit zijn kritiek en overwegingen bij de dagelijkse lectuur in tijdschrift, dagblad en boek Herreman richtte in 1921 samen met Richard Minne het poŽzietijdschrift 't Fonteintje op.
214-500: COCKX-INDESTEGE, E. / NAVE, FR.DE (REDACTIE), - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
230-527: COEBERGH, P.M., - Het drostambt TŁddern.
227-591: COELEN, PETER VAN DER E.A., - Jan Toorop. Portrettist.
241-320: COENEN, FRANS, - Verzameld werk. Romans / Novellen / Literair historische beschouwingen / Literair critisch werk / Journalistiek werk.
233-380: COENEN, FRANS, - Een uitweg. Een keuze uit de verhalen.
241-318: COENEN, F., - Onpersoonlijke Herinneringen.
237-305: COENEN, W.L.C., - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
233-381: COENEN, FRANS, - StudiŽn van de Tachtiger Beweging.
241-319: COENEN, F., - Reizen. Een uitwijding en inwijding.
244-258: COES»L, MARGA, - Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de albums.
239-584: COETZEE, J.M., - In ongenade. Vertaald door Joop van Helmond en Frans van der Wiel.
245-102: COHEN, JOSEF, - Nederlandsche Sagen en Legenden. 2 delen.
238-429: COHEN STUART, A.B., - Multatuli en Jocrisse.
244-27: COHEN DE VRIES, P.J., - Kleine Mieuw & Groote Kees.
244-26: COHEN DE VRIES, P.J., - Jan-Jop.
213-278: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
210-232: COHEN, R., - The Jewish Nation in Surinam. Historical essays.
233-26: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vreemde eendje in de bijt.
235-26: COHEN DE VRIES, P.J., - Het vacantie vriendinnetje.
234-259: COLENBRANDER, H. T., - Schimmelpenninck en Koning Lodewijk.
224-532: COLENBRANDER, B.W. E.A. (REDACTIE), - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noord-Hollands molenbezit.
233-139: COLIJN, H. (VOORWOORD), - Nederlandsch IndiŽ. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. + Bijblad van het plaatwerk Nederlandsch IndiŽ.
202-155: COLIJN, H. (O.L.V.), - Neerlands IndiŽ . Land en volk / geschiedenis / bestuur / bedrijf en samenleving. 2 delen. Met voorwoord van J.B.van Heutz.
236-160: COLLIS, M., - Raffles.
225-33: COLLODI, C., - De avonturen van Pinokkio. Nieuwe volledige uitgave. vertaald door Louise J. van Everdingen.
234-12: COLLODI, C., - Pinokkio. Vertaald door Louise J,van Everdingen.
223-572: COLMJON, G., - De Haagse School. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
230-495: COLUMBANUS TEWES, M. (MET VOORW.VAN), - De Achelse Kluis. 1846-1946. Ontstaan groei leven.
237-571: COMB‹CHEN, SIGRID, - Byron. Een roman. Uit het Zweeds vertaald door Karst Woudstra.
238-467: COMPTON, SUSAN P., - The world backwards. The Russian futurist books 1912-16.
222-254: COMRIE, ALEXANDER, - Stellige en praktikale verklaaring van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der hervorminge: Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op eene klaare en bevindelyke wyze voorgestelt; etc. Register van Th.Bavinck / Verzameling van Leerredenen waarin vertoont wordtuit verscheide texten De afgezakte Kranke en kwynende staat der Geloovigen, voornamentlyk in dezen tyd etc. Vervolgens.. Eindelyk ... Voorrede van HJ.W.de Heyde. 2 delen in 1 band
234-13: COMTE, ANNIE LE, - Evy beslist zelf.
242-101: CONE BRYANT, SARA, - De geschiedenis van Hennekepen.
235-341: CONNAUGHTON, RICHARD, - Srouded secrets. Japan's War on Mainland AustraliŽ 1942-44.
233-247: CONRAD, JOSEPH, - Orang blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het engelsch vertaald door Felix van Zijll.
229-222: CONRADI, C., - Ewanhelie di San Matheo. Reprint van de uitgave van Drukkerij A.L.S.Muller & J.F.Neuman CuraÁao, 1844.
230-420: COOLEN, A., - Stijn Streuvels. Met inleiding van Herman Teirlinck.
242-405: COOLEN, ANTOON, - Kinderen van ons volk.
219-15: COOLEN, A., - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
234-373: COOLEN, A., - Peelwerkers.
231-402: COOLEN, A., - Peelwerkers.
231-400: COOLEN, A., - De schoone voleinding.
233-383: COOLEN, ANTOON, - Zegen der goedheid. Legendenboek.
241-324: COOLEN, A., - Jantje den schoenlapper en zijn Weensch Kiendje.
241-323: COOLEN, A., - De man met het Janklaassenspel.
236-583: COOLEN, ANTOON, - Zegen der goedheid. Legendenboek.
244-186: COOLSMA, S., - IsmaÔl en Moerti. De eerstelingen uit de Soendaneezen.
230-231: COOMANS-EUSTATIA, M. (ONDER RED.VAN), - De horen en zijn echo. Verzameling essays opgedragen aan dr.Henny E.Coomans t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam op 9 september 1994.
230-230: COOMANS, HENNY E. / LEVEN, JOHAN VAN 'T, - Sprookjes voor Maritza. met een biografie van de schrijfster.
226-242: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
245-225: COOMANS, HENNY / COOMANS-EUSTATIA, MARITZA, - Breekbare banden. Feiten en visies over Aruba, Bonaire en CuraÁao na de Vrede van Muster 1648-1998. m.m.v. Johan van 't leven.
233-225: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
221-226: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - Building up the future from the past. Studies on the Architecture and Historic Monuments in the Dutch Carribean.
235-213: COOMANS, HENNY E. / LEVEN, JOHAN VAN 'T, - Sprookjes voor Maritza. met een biografie van de schrijfster.
231-182: COOMANS, HENRY E. A.O. (EDITED BY), - A.M.Chumaceiro Az. Praktizijn-Journalist-Publicist. Onpartijdig pionier op CuraÁao. Met opdracht van E.Jesurun (medewerker)
230-509: COOPMANS, J.P.A., - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch voor 1629.
245-238: COOPS, WILLEM, - Tropengloed. Van der Meer's Indische ervaringen.
235-393: COORNHERT, D.V., - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B.Becker.
240-582: COPPEJANS-DESMEDT, H., - Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van Maria Theresia.
244-519: COPPENS, TH., - Suzanne en Edouard Manet. De liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

9/14