Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20567: HEERINGEN, R.M. VAN; KOLDEWEIJ, A.M.; GAALMAN, A.A.G. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
421760: HEERINGEN, R. VAN (ED.) - Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.
33858: HEERMA VAN VOSS, M. - Funerary symbols and religion.
38672: HEEROMA, K. - fragmenten van de tweede rose.
19646: HEEROMA, K. - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Eerste deel.
418120: HEESEN, H., JANSEN, H. - Pen in ruste. Schrijversgraven in Midden-Nederland.
411320: HEESTERS, M. - 100 jaar Boerenbond Reusel 1897-1997.
805: HEESTERS, W.; RADEMAKER, C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode.
7802: HEESTERS, J.H.P. - Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbespanning in Nederland.
406086: HEFTI, R.; GEMERT, A.VAN - Richard Hefti.
12142: HEFTING, P.; BOER, C.DE - Jan van Munster. Beeld in energie/Bild in Energie.
434120: HEFTING, P.; REITSMA, L. (FILM) - Jan Bons - ontwerpen in vrijheid / a designers freedom. Dutch/English. With DVD.
1117: HEFTING, V. - Kinderportretten.
1389: HEFTING, V. - J.B. Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
402876: HEFTING, P. - H.H.Breitner 1857-1923. Aquarellen en tekeningen.
1245: HEFTING, P. - Art & Design. Report over the years 1982 - 1992 / Kunst & ormgeving. Meerjarenverslag 1982 - 1992
15302: HEFTING, V. - Jan Toorop. een kennismaking.
8898: HEFTING, P. - eigen ruimte. Beeldhouwkunst in Nederland na 1945.
8559: HEFTING, P. ET AL. - 30 jaar kunst opdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PPT Post
38654: HEFTING, V. - Schilders in Oosterbeek 1840-1870.
3822: HEFTING, V. - Jongkind dapres sa correspondance.
5532: HEFTING, V. ET AL. - J.Th. Toorop. De jaren 1885-1910.
14166: HEFTING, V. - Christiaan de Moor.
13424: HEFTING, V. ET AL. - Jan Toorop 1858-1928.
431668: HEGEL, K. - Chroniken der westfalischen und niederrheinischen. Erster Band. Dortmund. Neuss
403574: HEGEL, G.W.F.; ROUSSET, B. - savoir absolu.
408782: HEGEL, G.W.F. - Ästhetik. Band I/II.
402420: HEGENER, M. - Boerderijen in Gelderland.
423475: HEGENER, E. - Studien zur zweiten Sprache in der religiösen Lyrik des 12.Jahrhunderts
425145: HEGI, G. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonder Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. COMPLETE SET
426819: HEHIR, B. O - Expansd Hieroglyphicks. A Critical Edition of Sir John Denhams Coopers Hill.
38945: HEIDE, K.D.VAN DER - Polytekstuele religieuze muziek aan het Bourgondisch-Habsburgse hof..
421874: HEIDE, G.D.VAN DER - Scheepsarcheologie
428800: HEIDEGGER, M. - oorsprong van het kunstwerk. (Boom esthetica.)
433090: HEIDEGGER, M. - Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichtkeit - Einsamkeit. Seminar 6.
434179: HEIDEGGER, M. - Unterwegs zur Sprache.
434214: HEIDEGGER, M. - Sein und Zeit
433308: HEIDEGGER, M. - Nietzsches Metaphysik. (1). Einleitung in die Philosophie Denken und Dichten (2.). Band 50.
7803: HEIDEMAN, J.E.L. - cinquecento chapel decorations in S.Maria in Aracoeli in Rome.
427189: HEIDEN, P. VAN DER; KESSEL, A. VAN (RED.) - Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten -Marijnen, -Cals en -Zijlstra, 1963 - 1967. (Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 8.)
400840: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen in ..Nijmegen.
401266: HEIDEN, P. V.D.; M. SIER - Wonen op Veen. Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd
37119: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen...van Nijmegen.
424475: HEIDERICH, U. - August Macke. Aquarelle. Werkverzeichnis
411214: HEIDINGA, H.A.; REGTEREN ALTENA, H.H.VAN - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in Northern Holland.
430851: HEIDT, R. - Erwin Panofsky. Kunsttheorie und Einzelwerk
412820: HEIJ, J.J.(ED.) - Georg Rueter 1875-1966.
417970: HEIJ, J.J.(ED.) - Theo van Hoytema, 1863-1917.
13358: HEIJ, J.J. - Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum
1206: HEIJBOER, A. - systeem van Anton Heijboer.
435474: HEIJBROEK, J.F. - Amsterdam in aquarel en pastel. 1860-1925
419279: HEIJBROEK, J.F.; E. SCHMITZ - George Hendrik Breitner in Amsterdam
422473: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
422448: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
400778: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Amsterdam. Twee wandelingen door de stad rond 1900.
404860: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht.
4857: HEIJBROEK, J.F.; WOUTHUYSEN, E.L. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
429554: HEIJBROEK, J.F. - Rik Wouters in Amsterdam
7993: HEIJBROEK, J.F. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretaris van stadhouder-koning Willem III.
17526: HEIJBROEK, J.F.; E.L. WOUTHUYSEN - Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zjn compagnons. 1838 - heden.
7169: HEIJBROEK, J.F. I.A. - Kleykamp. De geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968
3711: HEIJBROEK, J.F.; SCHAPELHOUMAN, M. (ED.) - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
14968: HEIJBROEK, J.F.; A.T.P. VAN GRIENSVEN - Kunst, kennis en kwaliteit. De Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland. 1911-heden.
14937: HEIJBROEK, J.F. - Henri Frederic Boot.
429112: HEIJDEN, PAULA VAN DER (TEKST); DICK VALENTIJN (FOTOGRAFIE) - Interieurs van het Binnenhof. Verscholen erfgoed in beeld
3893: HEIJDEN, CH. VAN DER (ED.) - Schittering van Spanje 1598-1648. Van Cervantes tot Velazquez.
401360: HEIJDEN, P. VAN DER, ET AL. - public space. Nieuwe kunst/New art in Amsterdam.
403016: HEIJDEN, CHR. VAN DER - Cobra. 40 years later/40 years after. Collectie Karel P. van Stuijvenberg
403370: HEIJDEN, L. V.D.; J. SANDERS; A. V.D. WILLIGEN - levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang
12615: HEIJDEN, P.J.VAN DER - gulden vlies. s-Hertogenbosch ten tijde van het 14e kapittel van het gulden vlies, 1481.
10187: HEIJDEN ROGIER, N.VAN DER - Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum.
411228: HEIJDEN, W. VAN DE - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. I.
413579: HEIJDEN, P.V.D.; E. RUISSEN - Fort Pannerden
7495: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Kaart en kunst van de zeven provincien der Nederlanden.
34147: HEIJDEN, H.VAN DER; ORTELIUS - Epitome theatri orteliani.
435902: HEIJDEN, P.VAN DER - Grens van het Romeinse rijk. De limes in Gelderland
13081: HEIJDEN, M. VAN DER - Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650
11402: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER; BLONK, D.I. - kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797.
24460: HEIJER, H. DEN - geschiedenis van de WIC
419720: HEIJN, A. V. - 400 jaar Sint-Andrieshofje in Amsterdam.
422066: HEIJNEN, H.; BRUIN, J. DE - Leven en werken van Willem & Chris Jansen
422120: HEIJNEN, H. - Freek Engel (1872-1958), Een wereld van weiden en water.
428485: HEIJNEN, H.; BRUIN, J. DE - Leven en werk van Willem & Chris Jansen.
418140: HEIJNEN, A. - Rooms in Lombok. 100 jaar Antoniuskerk Utrecht.
5937: HEIJNEN, H.J. ET AL. - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
350: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Zaansche brandweerschetsen.
12947: HEIJST, J. VAN; ROYAARDS, C.W. - Johan de Witt Huis.
424528: HEIJTING, W. - Cathechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585. The Catehisms and confessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. (Deel een: tekst, part one: text)
426672: HEIJTING, W. - Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies
432485: HEILBRON, D. - Verhandeling over de kenteekenen van de ware runderpest en de middelen om deze veeziekte voor te komen
20309: HEILBRUN, F.; NéAGU, A. - Pierre Bonard. Photographe.
407936: HEILMEYER, W. ET AL. - griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeut.
6317: HEILMEYER, M. - Sprache der Blumen. Von Akelei bis Zitrus.
422135: HEIM, B. B. - Kerkelijke Heraldiek, van 1270 tot Johannes Paulus II
426580: HEIM, J.F. ET AL. - salons de peinture de la revolution francaise 1789-1799
405186: HEIMANS, E.; THIJSSE, J.P. - Hei en dennen.
416021: WINDELBAND-HEIMSOETH - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
430558: HEIN, L.; JENNISON, R. (ED.) - Imagination without Borders. Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility.
410216: HEINE, H.; SCHURER, FEDDE - Gedichte/Dichtwurk.
428886: HEINE, R.E. - Origen. Scholarship in the service of the church
414961: HEINE-GELDERN, R.VON - Indonesian art. From the Royal Indie Institute amsterdam.
11374: HEINEMANN, R. (ED.) - Thyssen-Bornemisza Collection. Catalogue of the paintings.
24410: HEINEMANN-FLEISCHMANN, R. - Sammlung Schloss Rohoncz. Gemälde.
23727: HEINEMEIJER, W,F. ET AL. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
406080: HEINEN, M. - Tussen oog en hand. Emmy Eerdmans, schilderijen en tekeningen.
39943: HEINIMANN, S. - Abstraktum in der französischen Literatursprache des Mittelalters.
400341: HEININGEN, H.VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren.
2988: HEINISCH, B. - Barbara Heinisch. Malerei als lebendiger Prozess.
428413: HEINRICH, C. - Georg Hinz. Kunstkammerregal.
408138: HEINRICH, C. (ED.) - Andy Warhol. Photography.
2578: HEINTZE, H.VON - Bildnis der Sappho.
2131: HEINZ, G. ; KLAUNER, F. ET AL. - Peter Paul Rubens, 1577-1640. Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages.
1470: HEINZ, M. - Bestandskatalog der Gemälde des 19. Jahrhunderts. Neue Galerie I.
433433: HEIREMAN, K. (INLEIDING) - Alosti in Flandria anno MCCCCLXXIII. Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken Aalst 1473
419567: HEIRMAN, F. - Rubens, Venus & Madonna.
419877: HEISE, B. - Adrian Ludwig Richter. Zeichnungen aus der Sammlung Dräger.
432766: HEISEL, J.P. - Antike Bauzeichnungen
434399: HEISSENBERGER, S. - Schwuler FuBball. Ethnografie einer Freizeitmannschaft.
433930: HEITZ, P. - filigranes des papiers contenus dans les archives de la ville de Strasbourg
408146: HEITZ, P. - Unbekannte Ausgaben geistlicher und weltlicher Lieder, Volksbücher und eines alten ABC-Büchleins gedruckt von Thoebold Berger.
424143: HEJDUK, J. ET AL. - Education of an architect. The Irwin S.Chanin School pf Architecture of the Cooper Union.
429546: HEKKER, A.; SMULDERS, P. (SAMENST.) - Actuele grafiek 2010
10178: HEKKER, R.C. ET AL. - Dorp en stad in Limburg.
22613: HEKKER, R.C.; KOLMAN, CHR.J. - Ten voordele en cieraat van dese stad. Studies over houten huizen in Nederlandse steden.
4470: HEKLER, A. - Ungarische Kunstgeschichte.
4695: HEKMA, G.; ROODENBURG, H. (ED.) - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
435273: HEKSTER, O.; JANSEN, C. (RED.) - Constantijn de Grote. Traditie en verandering.
403350: HELBERS, G.C. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek 1000-jarig bestaan.
7813: HELBIG, J. - glasschilderkunst in België. 2 vols. Repertorium en documenten.
14819: HELBIG, W. - Führer durch die offentlichen Sammlungen klassischer Altertumer in Rom.
12995: HELD, J.S. ET AL. - Papers presented at the International Rubens Symposium, april 14-16, 1982.
420276: HELD, H.G.; LONGHI, R. - Venezianische Malerei. Il palazzo nonfinito. Roberto Longhi und die Kunst des Essays.
419181: HELD, J.S. - Rubens and the book. Title pages by Peter Paul Rubens.
16173: HELDEN, R.J.C. VAN; BINK, M. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
416820: HELDEN, W. V.; A.O. - Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal
426838: HELFENSTEIN, J. - Klee and America
3525: HELFENSTEIN, J.; TAVEL, H.C. VON - sanfte Trug des Berner Milieus. Künstler und Emigranten 1910-1920.
426959: HELL, M.; E.A. - Hollanders van de Gouden Eeuw
405982: HELL, M.; E. LOS - Amsterdam voor vijf duiten per dag.
418161: HELLEMA, W.W.; ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer
10349: HELLEMANS, B. ET AL. - kruistochten.
421331: HELLENBERG HUBAR, S.VAN - Verlichte themas, verleden tijd.
15883: HELLENDOORN, F.E. - Influencia del manierismo-nordico en la arquitectura virreinal religiosa de Mexico.
357: HELLENKEMPER, H. ET AL. - Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte.
102: HELLENS, F. - Gerard Terborch.
12394: HELLENS, F. - L.-G. Cambier.
429259: HELLER, R. - Hildegard Auer. Ein Verlangen nach Kunst
427386: HELLER, C.B. - Jugendstil meubels
416449: HELLER. A. - Luna Luna ermöglicht von Neue Revue. Photographisch dokumentiert von Sabina Sarnitz.
433139: HELLINGA, W.G. - Vingt-trois - trente-deux. Korte roman
3681: HELLINGA, W.G. - Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571.
401472: HELLINGA-QUERIDO, L. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
35659: HELLINGA, H. ET AL. - Ernest Groosman. Bouwer met grenzeloze ambities.
882: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
416555: HELLINGA, G.G. - Meesters van de gouden eeuw. Kopstukken uit kunst & wetenschap.
3945: HELLIWELL, S.J. - Understanding antique silver plate.
416239: HELLWIG, H.J.; HOTTETERRE - Principles de la flute traversiere.
429755: HELMANTEL, H. - Uit en Thuis.
411434: HELMERS, J.F. - Gedichten. 3 delen.
410644: HELMHOLTZ, H.VON - Vorträge und Reden. Erster/Zweiter Band.
435186: HELMOND-LEHNING, TOKE VAN - Zelfportret van een liefde. Charley Toorop en Arthur Lehning
430826: HELMS, D. (ED.) - Vordemberge-Gildewart. The complete works
429175: HELMUS, LIESBETH; BERND EBERT I.A. - Utrecht, Caravaggio en Europa
5137: HELMUS, L.M. - Pieter Saenredam. Het Utrechtse werk. Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief.
36141: HELMUS, L - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570
404974: HELMUS, L. ; M. FARIES; D. TAMIS; J.R.J VAN ASPEREN DE BOER; F. GEURDES; PETER KLEIN - Catalogue of paintings 1363-1600 Centraal Museum Utrecht
408420: HELMUS, L.; G. SEELIG; CONTR.BY M.J. BOK, A. ELEN, G. KIEFT, E. NOGRADY - Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw
10905: HELMUS, L.M. - Pieter Saenredam, The Utrecht Work. Paintings and Drawings by the 17th-century Master of Perspective.
36719: HELMUS, L.M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570.
7828: HELMUS, L.M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van zestiende- en zeventiende-eeuwse meesterwerken uit Utrecht
6734: HELMUS, L.; E. DOMELA NIEUWENHUIS, T. VAN FULPEN-DE LANGEN; A. TAATGEN - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum
5416: HELMUS, L. - Schilderkunst tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht 5
10540: HELMUS, L.M.(ED.) - Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700.
7829: HELSDINGEN, H.W. VAN - Enkele opmerkingen over het Franse zeventiende-eeuwse Rembrandt-beeld.
7831: HELSDINGEN, H.W. VAN, - Historier en Peindre. Poussins opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
230: HELSLOOT, J. ET AL. - discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur...
1358: HELSTED, D. - Thorvaldsen. Drawings and bozzetti.
37143: HELTEN, W.L.VAN - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
411816: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden..
601: HEMELRIJK, J.M. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
432454: HEMER, C. - Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neunen Testament 49.)
429287: HEMKER, R. - Hoogmoed.
400111: HEMMEN, F.VAN - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999.
7836: HEMPEL, E. - Geschichte der deutschen Baukunst.
3414: HEMPEL, E. - Gaetano Chiaveri. Der Architekt der katholischen Hofkirche zu Dresden.
10462: HENDELL, L. (ED.) - Finnland im Anfang des XX.Jahrhunderts.
435774: HENDERIKX, P.A> - Beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd to ca. 1000
435646: HENDERSON, R. - D.W. Griffith. His life and work.
419825: HENDERSON, R.M. - D.W.Griffith. The years at biograph.
429955: HENDRIKMAN, LARS - Meester van Elsloo. Van eenling tot verzameling.
429331: HENDRIKS, E.; TILBORGH, L.VAN - Vincent van Gogh paintings. Volume 2. Antwerp & Paris. 1885-1888
412066: HENDRIKS, MARTEN - Scrolling interfacece pokerface.
1658: HENDRIKS, M.G.H. - Gaasterland-Sloten in oude ansichten.
12123: HENDRIKS, C. - Northern landscapes on Roman walls. The frescoes of Matthijs and Paul Bril.
420602: HENDRIKSE, C. (ET AL) - Armando
434766: HENDRIKSMA, M. - Rijn. Biografie van een rivier.
414151: HENDRIKX, S. - Kloosters als religieus erfgoed.
404730: HENDRIX, ANNEKE - Sudden cardiac death in the young: incidence and consequences
424758: HENDRIX, H. - Traiano Boccalini. Fra erudizione e ploemica
7837: HENDRIX, H., STUMPEL, J. (ED.) - Kunstenaars en opdrachtgevers.
1844: HENDY, PH. - Catalogue of the exhibited paintings and drawings. The Isabella Stewart Gardner Museum.
433066: HENGEL, M. - Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit.
432640: HENGEL, M. - Between Jesus and Paul. Studies in the Earliest History of Christianity.
6015: HENGEL, S.J.H. VAN - Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport.
3196: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen t.b.v. s lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië.
423795: HENGST, C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht.
2611: HENKEL, M.D. - dessin hollandais. Des origines au XVIIe siecle.
13020: HENKEL, K.; MäRZ, R. (ED.) - Potsdamer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preussens.
420015: HENKELS, H. - Mondriaan aanwinsten/Acquisitions 1979-1988
407482: HENKELS, H. ;WELSH, R. ET AL. - Mondrian . Zeichnungen, Aquarelle, New Yorker Bilder / Tekeningen, aquarellen, New Yorkse schilderijen/ Drawings, Watercolours, New York Paintings
7915: HENKELS, H. - is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap.
7208: HENKELS, H. - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934.
417568: HENKELS, H. - Mondrian in the Sidney Janis Family Collections, New York.
11884: HENKET, H.A.J. ET AL. - Nieuwe Bouwen en restaureren. Het bepalen van de gevolgen van restauratiemogelijkheden.
421548: HENNEBERT, D. - Brussel anders bekeken.
34905: HENNEBERT - torpilles.
424935: HENNEBO, D. - Gärten des Mittelalters
410196: HENNEMAN, J.; MULISCH, H. - Opus Gran.
426278: HENNEQUIN, J. - Henri IV dans ses oraisons funebres ou la naissance dune legende
434896: HENNESSEY, T.J. - From Jazz to Swing. African-American Jazz Musicians and Their Music, 1890-1935.
420280: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus
35472: MOET-HENNESSY - Table.
417368: HENNY, S. ET AL. - Karakuri Ningyo. Ancient festival robots.
37565: HENRY, F. - art irlandais. COMPLETE SET
23693: HENRY, F. - book of Kells. Reproductions from the manuscript in Trinity College Dublin. With a study of the manuscript.
21668: HENRY-BUITENHUIS, T., TROMP, H. - Historische buitenplaatsen in particulier bezit.
415729: HENRY, T.; JOANNIDES, P. - Raphael. Les dernieres annees.
435740: HENTSCH, T. - Lorient imaginaire. La vision politique occidentale de lEst mediterraneen.
430444: HENTSCHEL, M. ET AL. - Sigmar Polke. The three lies of painting
407886: HENTZE, C. - Haus als Weltort der Seele.
435295: HENZE, A. - Tourette. Le Corbusier
423047: HENZE, H. - L’Upupa. Nachtstücke aus dem Morgenland. Autobiografische Mitteilungen.
12741: HENZE, W. - Studien zur Darstellung der Schlacht und des Kampfes in den Bildkünsten des Quattro-und Cinquecento in Italien.
408968: HEPPE, K.B. - Bilder und Tänze des Todes.
425987: HERACLITUS; MANSFELD, J. - Fragmenten.
419689: HERBERT, A.; BORJA-VILLEL, M.; MANUEL, J. (ED.) - Public Space / Two Audiences - Works and documents from the Herbert Collection, inventaire.
420038: HERBERT, S.; ROGER EDWARDS, G.; AMYX, D.A. - Corinth. Vol. VII. Part II. Archaic corinthian potter/ Part III, Corinthian hellenistic pottery/Part IV. The Red-figure pottery.
409732: HERBERT, A.S. - Historical catalogue of printed editions of the English bible, 1525/1961.
427714: HERBERT, R. - Natures Workshop. Renoirs Writings on the Decorative Arts.
417920: HERBET, F. - Graveurs de lécole de fontainebleau.
12658: HERCENBERG, B. - Nicolas Vleughels. Peintre et directeur de lAcademie de France a Rome, 1668-1737.
422972: HERDER, JOHAN GOTTFRIED; GRIMM, G.E. - Schriften zur Ästhetik und Literatur, 1767-1781. Kritische Wälder/Von deutscher Art und Kunst
433207: HERDER, DIRK, DE - Ga nooit op reis zonder een koffer met dromen
39715: HERDER, J.G. - Herders Werke. Complete set.
435154: HERDT, A.DE - Dessins de Liotard. Suivi du catalogue de loeuvre dessine
403966: HEREMANS, J.F.J. - Gedichten van K. L. Ledeganck met eene levensschets des dichters.
428199: HERGE - Kuifje. Het gebroken oor. HALFLINNEN
435815: HERGE - Cokes in voorraad. De avonturen van Kuifje
435816: HERGE - geheim van de Eenhoorn. De avonturen van Kuifje
435818: HERGE - Kuifje in het land van de Sovjets
412648: HERING, W.; BERTELS, L. (ED.) - Varese 360
4321: HERINGA - Hollande commerciale.
9426: HERK, M.VAN - Kenne. Schilder/Painter.
7035: HERM, D. (ED.) - Kupfer und seine Mineralien. Mineralientage München.
423837: HERMANN, K.F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten/Privatalterthümer. COMPLETE SET
38193: HERMANS, J.M.M. ET AL. - Middeleeuwse handschriftkunde in de Nederlanden 1988. Groningse Codicologendagen 1988.
422892: HERMANS, T. - Middeleeuwse woontorens in Nederland. De bouwhistorische benadering van een kasteelvorm. Band 1: Teksten. Band 2: Catalogi en bijlagen
429831: HERMANS, W.F. - Klaas kwam niet. EERSTE DRUK
431759: HERMANS, J.M.M. ET AL. (RED.) - Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek
421575: HERMANS, W.F. - Drie melodramas.
405492: HERMANS, D.; KAMPHUIS, J. - Monumenteninventarisatie Gemeente Purmerend.
409308: HERMANS, H. - Aspasia van Milete.
1392: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken I. Romans. Conserve/De tranen der acacias.
417140: HERMANS, P. - Mapping the landscape
37213: HERMANS, FREDERIK - Lezen & schrijvers. Fotos van lezende schrijvers..
418700: HERMAS; JOLY, R. - pasteur.
5104: HERMENS, E. - Memories of beautiful colours. The mariani treatise and the practice of miniature painting...at the Pesaro court in early seventeenth century Italy.
426900: HERMES, E. (ED.) - Disciplina Clericalis of Petrus Alfonsi. (The Islamic World series)
7852: HERMESDORF, P.F.J.M., - examination and restoration of last judgement by Lucas van Leyden.
400105: HERMKENS, H.M.; HUYGENS, C. - Trijntje Cornelis. IV. Autograaf, facsimile.
2695: HERMKENS, JEROEN. - Tokio, een portret.
416344: HERMKENS, JEROEN - Terra nova. Schilderijen, lithos
12107: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens gedichten.
5021: HERMSE, F. - Nederlandse hangbrievenbussen. Ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten.
426886: HERNAD, B. - Showcase - Künstlerbücher aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek
421503: HERNAD, B. - Münchener Furtmeyr-Bibel. Bayerische Staatsbibliothek
8984: HERNAD, B.; FAIETTI, - Inventario degli incisori Tedeschi e fiamminghi del secolo XV. Repertorio critico.
9613: HEROLD, E. - Praktischer Lehrgang zur Erlernung der portugiesischen Sprache.
433001: HERREMAN, F. (ED.) - Oceanie. Tekens van riten, symbolen van gezag
432421: HERREMAN, F. - Ysbrant. Etsen. Etchings
410062: HERREMAN, F. ET AL. - Kracht van de zon. Het goud van Colombia.
420182: HERREMAN, F. (ED.) - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
4671: HERRMANN, F. - Selected paintings at the Norton Simon Museum, Pasadena, California.
18924: HERRMANN, F. - English as collectors. A documentary sourcebook.
430911: HERSEY, G.L. - High Victorian Gothic. A study in associationism
24670: HERSEY, G. - lost meaning of classical architecture. Speculations on ornament from Vitruvius to Venturi.
421983: HERSSENS, J. - Designing architecture for More. A framework of haptic design parameters with the experience of people born blind
412106: HERST, S. ET AL. - Ben Sleeuwenhoek. Een keuze, 1987-2001.
34204: HERTOG, W.E.DEN - Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572.
404440: HERTZBERG, L.; PIETARINEN, J. (ED.) - Perspectives on human conduct.
35815: HERTZBERGER, HERMAN - Ruimte maken, ruimte laten. Lessen in architectuur.
18283: HERTZBERGER, H. - ruimte van de architect. Lessen in architectuur 2. / Space and the architect. Lessons in architecture 2
422570: HERUBEL, M. - Gilles de Rais et le declin du Moyen Age
421758: HERWAARDEN, J. VAN - Op weg naar Jacobus. Het boek, de legende en de gids voor de pelgrim naar Santiago de Compostela.
420283: HERWAARDEN, J. VAN - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
412604: HERWAARDEN, J. - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900.
412712: HERWAARDEN, J.VAN - Santiago de Compostela.
430565: HERWIG, M. - mooiste planten voor de kleine tuin. Toepassing en verzorging van meer dan 500 planten.
17295: HERWIJNEN, G.VAN - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
420241: HERWIJNEN, J. VAN ET AL - Hand op de Knip-hoek
432783: HERZEN, ALEXANDRE - De lautre rive
432948: HERZER, J. - 4 Baruch (Paraleipomena Jeremiou)
402482: HERZFELD, F. - Musica nova. Spiegel der hedendaagse muziek
426032: HERZL, THEODOR - Gesammelte zionistische Schriften in fünf Bänden. COMPLETE SET
1069: HERZOG, W. - Kampf einer Republik. Die Affäre Dreyfus. Dokumente und tatsachen.
432988: HERZOG, E. - ottonische Stadt. Die Anfange der mittelalterlichen Stadtbaukunst in Deutschland
11302: HERZOG, E. - Gemäldegalerie der Staatlichen Kunstsammlungen Kassel.
425590: WULF HERZOGENRATH - Van Gogh: fields
412072: HERZOGENRATH, W.; HANSEN, D. - Van Gogh: Felder. Das Mohnfeld und der Künstlerstreit.
425176: HERZOGENRATH, W. - Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier.
430836: HERZOGENRATH, W.; SCHMIDT, J-K. (HRSGB.) - Dix
15003: HERZOGENRATH, W.; LISKA, P. (ED.) - Arthur Segal, 1875-1944.
426248: HES, H. - Jewish Physicians in the Netherlands, 1600 - 1940.
431643: HESIOD; SOLMSEN, F.; MERKELBACH, R. - Theogonia, opera et dies, scutum.
430357: HESIOD; WEST, M.L. - Works & days. HARDBACK
418392: HESLIN, P. J. - Transvestite Achilles. Gender and Genre in Statius Achilles.
6695: HESLINGA, M.W. ET AL. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
25049: HESS, TH. - Barnett Newman.
17775: HESS, A. (ED.) - Oscar Niemeyer. Häuser.
599: HESS, J. - Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock.
13369: HESS, D. - Eitelkeit und Selbsterkenntnis. Selbstbildnisse des 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum.
433649: HESSAYON, A.; KEENE, N. (ED.) - Scripture and scholarship in early modern England
430196: HESSE, C. - Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1788-1810.
580: HESSE, RUDOLF - Spass muss sein! Achtzig Federzeichnungen.
434523: HESSE, EVA; FOLIE, S.; HOLZ, G. - Datebooks 1964/65. A facsimile edition
404292: HESSELING, J. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen
14774: HESSELINK VAN DER RIET, M. - bouw van de Twentse boerderij.
6661: HESTON, M.; RUSSELL, F. - Guercino in Britain.
433299: HETHERINGTON, A.L. - Chinese Ceramic Glazes.
425819: HETI, S.; JULAVITS, H.; SHAPTON, L. (ET AL.) - Vrouwen & kleren.
422748: HETTEMA, H. - Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
430251: HETTEMA, H. - Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
9150: HETTES, K. - verrerie en Tchécoslovaquie.
423821: HETZER, TH - ornamentale und die Gestalt
7312: HEUBERGER, G.; MERK, A. (ED.) - Moritz Daniel Oppenheim.
400830: HEUCKENKAMP, F. - curial par Alain Chartier.
11292: HEUERTZ, M. - Documents préhistoriques du territoire luxembourgeois. Le milieu naturel, Lhomme et son oeuvre. Fascicule I.
429327: HEUGTEN, S. VAN - Avant-gardes 1870 to the present. The Collection of the Trition Foundation
12411: HEUGTEN, S.VAN; STOLWIJK, C. - decade of collecting. Acquisitions 1997-2006.
431228: HEUGTEN, SJRAAR VAN; HELEWISE BERGER; LAURA PRINS - Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen
12234: HEUGTEN, S. VAN - Van Gogh tekenaar. De meesterwerken.
17799: HEUGTEN, S. V. ; J. PISSARRO; C. STOLWIJK A.O. - Van Gogh en de kleuren van de nacht.
435013: HEUGTEN, S.VAN - Van Gogh in de Borinage. De geboorte van een kunstenaar
6300: HEUGTEN, S.VAN; VELLEKOOP, M. - Vincent van Gogh. Tekeningen. 2. Nuenen (1883-1885)
427334: HEUGTEN, S. VAN - Van Gogh Drawings: Influences & Innovations.
34635: HEUNISCH; BENDER, H. - Beschreibung des Grossherzogthums Baden.
3394: HEURNEMAN, M. - Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht.
16518: HEUSDEN, N.VAN - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
4825: HEUSER, H.-J. - Oberrheinische Goldschmiedekunst im Hochmittelalter.
423913: HEUSINGER VON WALDEGG, E. - Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. Fünfter Band. Bau und Betrieb der Secundär- und Tertiärbahnen
410492: HEUSINGER, C.VON - Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts. Handzeichnungen Kestner-Museums
12179: HEUSINGER, CHR. VON - Handzeichnungssammlung. Tafelband I. Von der Gotik zum Manierismus.
7736: HEUSINGER, C.VON - Handzeichnungen I. Die Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts.
432650: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte.
429003: HEUTINCK, J. - Gegoten reisgenoten. Russische metaalikonen uit de collectie Jeckel
429353: HEUVEL, H.M.VAN DEN - criminele vonnisboek van Leiden 1533-1811
35739: HEUVEL, W.J.VAN - Structuralisme in de Nederlandse architectuur
6714: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
431176: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN - Fotografie wordt kunst. Photography becomes art. Photo-Secession in Holland 1890-1937.
23668: HEVESY, A. DE - Jacopo de Barbari. Le maitre au caducee.
10221: HEWISON, R. - Ruskin a Venezia/in Venice.
427652: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden
9376: HEYDEN, J.C.J. - J.C.J.van der Heyden. Himal Aya
11765: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J. C. J. van der Heyden.
37091: HEYDEN, J.C.J. - J.C.J. van der Heyden.
427281: HEYDENREICH, L.H. - Eclosion de la Renaissance. Italie 1400-1460
7878: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo-Studien.
17660: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo da Vinci.
411388: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie.
428317: HEYMANS, J. - torentje van Drienerlo. Een Monument van Wim T. Schippers
412958: HEYNE, M. - Körperpflege und Kleidung bei den Deutschen von de ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert.
418971: HEYNEN, J. - Thomas Schütte.
412318: HEYNEN, PIETR - Mai
401174: HEYNENS, L. - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
430742: HEYNING, K.; HERWIJNEN, G. VAN (RED.) - Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie, 1778 - 2003.
3310: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
34148: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
24099: HEYTING, L. - wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920.
422737: HEZEL, G. VAN; POL, A. - Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
428170: HEZEL, G.VAN - Schokland en omgeving. Leven met water
428907: HEZEWIJK, JOS VAN; M.M.V. MARCEL METZE - Superrijk in de lage landen. Met: 500 rijksten aller tijden
410182: HEZIK, P. VAN ET AL. - Utrechtse bedrijven in historisch perspectief.
432339: HIATT, A. - Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England.
429530: HIBBERT, CHR. - Florence. The biography of a city
21693: HIBBERT, C. - Venice. The biography of a city.
429114: HIBBERT, C. - Queen Victoria in her Letters and Journals.
15159: HIBBERT, C. - grand tour.
418474: HICKEY, D., PLAGENS, P. - I dont want no retro spective. The Works of Edward Ruscha.
11577: HICKMAN, M.L. - Monoyama. Japans golden age.
11099: HIDALGO, J.G. - Principios para estudiar el nobilisimo y real Arte de la Pintura.
426370: HIEBERT, F.; CAMBON, P. (ED.) - Afghanistan. Hidden treasures from the National Museum, Kabul
435454: HIEMSTRA, P. - Ministeries voor de Nieuwe Tijd. Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties.
434224: HIERCK, MARTIN; JEAN-PIERRE GEELEN (ESSAY) - NL2. Een vierkante kijk op het gewoonste land van de wereld
402520: HIESINGER, K.B. - Art nouveau in Munich. Masters of jugendstil.
427712: HIGHET, G. - Poets in a Landscape.
434471: HIGONNET, P. - Class, Ideology, and the Rights of Nobles during the French Revolution
2799: HIJMANS, H. - huis aan den boschkant op den hoek van het Korte Voorhout te s-Gravenhage.
404398: HIJMANS-TROMP, I. - Mose da Rieti. Filosofia naturale e fatti de Dio. Test inedito del secolo XV.
3770: HIJMANS-TROMP, I. - Vita e opere di Agnolo Torini.
7883: HIJMANS, W., ET AL. - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
16890: HIJMANS, I.; GAEMERS, C. ET AL. - Muziek in Holland.
428891: HILBERDINK, K. - Hans Lodeizen. Biografie
2967: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe.
425860: HILDEBRAND, K.; GERING, H. - Lieder der älteren Edda (Saemundar Edda)
35417: HILDEBRAND; BERG, W.VAN DEN - Camera Obscura.
420777: HILDEBRANDT, A. - Heraldisches Musterbuch für Edelleute, Kunstfreunde, Architecten...Wappenmaler
417064: HILDEBRANDT, G.; VOIGT, J. - Nächtliches Konzert.
38789: HILDENBRANDT, F. - Tänzerinnen der Gegenwart.
423824: HILGER, H.P. - Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar
5591: HILGER, H.P. - Kreis Kleve. 4. Kleve.
417561: HILKA, A. - Percevalroman von Christian von Troyes.
429954: HILKHUIJSEN, JOS W.L. - Hermanus Willem Koekkoek. Schilder en illustrator van oorlog en vrede (1867-1929). Nieuw exemplaar
9938: HILKHUIJSEN, J. - Delftse art nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte, Karel Sluyterman en Bram Gips.
432669: HILL, J.E. - Through the Jade Gate to Rome. A Study of the Silk Routes During the Later Han Dynasty 1st to 2nd Centuries CE. An Annotated Translation of the Chronicle on the Western Regions in the Hou Hanshu.
433194: HILL, A. (ED.) - Data. Directions in Art, Theory and Aesthetics.
400744: HILL, J. (ED.) - Architecture. The subject is matter.
403968: HILL, J.H. - Raymond IV, Count of Toulouse.
2483: HILL, R. - Designs and their consequences. Architecture and aesthetics.
418933: HILLEN, J.D. - Water in de Singel. Vijftien jaar oeverloos in het stationsgebied van Utrecht.
73: HILLENIUS, D. - bewoners van de Alexanderhof.
4033: HILLER, I.; VEY, H.; FALK, T. - Katalog der deutschen und niederländischen Gemälde bis 1550.
421271: HILLIER, J. - Utamaro.
435537: HILLIER, J. (ED.) - Cahiers du Cinema. 1960-1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating Hollywood.
7887: HILLIER, B. - Pottery and porcelain, 1700-1914. England, Europe and North America.
431275: HILSCHENZ, H. - Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Dusseldorf
432822: HILSLEY, W. - Muziek achter prikkeldraad.
4126: HILTBRAND, R. - Tobias Stimmer, 1539-1584. Spätrenaissance am Oberrhein.
427071: HILTON, P.; WYLIE, S. - Homology Theory. An Introduction to Algebraic Topology.
5714: HIMMELEIN, V. - Portal der Kartause von Champmol. Untersuchungen zu Stilfigur, Grabmal und Epitaph
15878: HIND, A.M. - introduction to a history of woodcut.
7177: HIND, A.M. - history of engraving & etching. From the 15th c. to 1914.
433356: HINE, D.C. (ED.); JENKINS, E. (ED.) - Question of Manhood. A Reader in U.S. Black Mens History and Masculinity.
432097: HINES, T.S. - Richard Neutra and the search for modern architecture
3302: HINKS, R. - Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life-his legend-his works.
34759: HINKS, ROGER; FERMOR, P.LEIGH - gymnasium of the mind. The journals of Roger Hinks
428941: HINRICHS, J. - In Search of Another St. Petersburg. Venice in Russian Poetry, 1823 - 1997. (Arbeiten und texte zur Slavistik.)
413215: HINTE, E.VAN ET AL. - Thonik.
422416: HINTON, D.A. - Gold and gilt, pots ans pins. Possessions and people in Medieval Britain.
34549: HINTZEN, J.D. - kruistochtplannen van Philips den Goede.
418675: HINZ, B. (ED.) - Dekoration der Gewalt. Kunst und Medien im Faschismus.
37357: HINZ, B. - Lucas Granach d.Ä. und seine Bildermanufaktur. Wrps sl.soiled.
9131: HIPP, E. - Nicolas Pousin. Die Pest von Asdod.
404412: HIPPISLEY, A.; MAKSIMOVIC-AMBODIK, N.M. - Emvlemy i simvoly (1788). The first Russian emblem book.
418702: HIPPOLYTE,D; NAUTIN, P. - Homelies pascales.
39384: HIR, Y.LE - Jean-Antoine de Baïf. Le Psautier de 1587.
425879: HIRDT, W. - Gian Giorgio Trissinos Porträt der Isabella dEste
7889: HIRE, J. DE LA - Venise, dans lombre de Byron.
421380: HIROSHI, KONDO ET AL. - Kondo Takahiro. Painter and potter.
19246: HIRSCH, R. - Doodenritueel in de Nederlanden voor 1700.
417214: HIRSCHFELD, R.A. - On transformation semi-groups and differential equations in Banach space.
7425: HIRSCHMANN, O. - Verzeichnis des graphischen Werks von Hendrick Goltzius, 1558-1617. Mit Benutzung der durch E.W.Moes hintergelassenen Notizen zusammengestellt.
7412: HIRSCHMANN, O. - Hendrick Goltzius als Maler. Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX. H.LEATHER
19391: HIRSH, S.L. - Ferdinand Hodler.
422550: HIRST, M. - Michelangelo and his drawings
1216: HIRTH, G. - deutsche Zimmer der Gothik und der Renaissance, des Barock-, Rococo- und Zopfstils.
7893: HITCHCOCK, H.-R. - Rococo architecture in southern Germany.
7892: HITCHCOCK, H.-R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
11297: HJORTH NIELSEN, I. - Danske tegninger.
1812: HLAVATY, V. - Differentielle Liniengeometrie.
8537: LöHNEYSEN, H.-W. VON - ältere niederländische Malerei. Künstler und Kritiker.
421290: HOAG, J.D. - Islamic architecture.
413015: HOBBS, R. - Edward Hopper.
416741: HOBBS, R. - Lee Krasner.
433210: HOBERG, A. ET AL. - Alfred Kubin 1877-1959
434891: HOBSBAWM, E. - Jazz Scene.
403816: HOBSON, M. - object of art. The theory of illusion in eighteenth century France.
18428: HOBSON, R.L. - wares of the Ming Dynasty.
416443: HOCHOVA, DAGMAR - Deset, dvacet, tricet, uz jdu.
7061: HOCKE, G. R. - Malerei der Gegenwart. Der Neo-Manierismus. Vom Surrealismus zur Meditation.
432166: HOCKNEY, D. - Yorkshire sketchbook
425591: HOCKNEY, D. - Secret knowledge
417113: DAVID HOCKNEY - David Hockneys Dog Days.
431794: HODDER, I. (ED.) - On the surface: Catalhoyuk 1993 - 95. (Project Volume 1, BIAA Monograph no. 22.)
435079: HODEIR, A. - World of Jazz.
16742: HODEL, R. - Sjoerd de Vries.
410808: HODERS, B. - Astrid Engels. Schilderijen. Een penseelstreek als een fluistering uit een ver verleden.
421381: HODGKIN, H. (ED.) - Indian drawing.
3391: HODGSON, W. - How to identify old China.
434209: HODNETT, E. - English woodcuts 1480-1535/Additions & corrections
21476: HODNETT, E. - Marcus Gheeraerts the elder of Bruges, London and Antwerp.
425663: HOEBEKE, M. - middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde
431220: HOEBER, F. - Peter Behrens
39148: HOECKE, W.VAN; ELKENHUYSEN, A. - Love and marriage in the twelfth century.
417239: HOEDELMANS, P. - bevrijding van West-Brabant.
435276: HOEFTE, R.; MEEL, P.; RENDERS, H. (RED.) - Tropenlevens. De (post)koloniale biografie.
36607: HOEK, ELS - Peter Kantelberg.
3690: HOEK, K. VAN DER - Illuminated manuscrips in Dutch collections. Preliminary precursor, part I.
406060: HOEK, K.VAN DER; VEEN, S.VAN DER (ED.) - Papieren pracht uit de Amsterdamse gouden eeuw. Geschenken van het Dr.Th.J.Steenbergen Fonds.
10804: HOEK, E.E.VAN DEN - Grote Hoorn 58 Hoorn. Het Claes Joest Huys.
411494: HOEK, J. - terug naar toen in Ridderkerk.
3427: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631).
288: HOEK, E. (ED.) - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus. Nederlandse editie
415045: HOEK OSTENDE, J.H.VAN DEN - molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel 1/2/3.
14437: HOEK, E. (ED.) - Baronnen en kunstenaars. De geschiedenis van het landhuis Oud-Amelisweerd van af de middeleeuwen tot heden.
422378: HOEKSTRA, D. - Huit ans de guerre Albigeoise. Edition avec notes et commentaires de la version en ancien offerte par le manuscrit de Merville.
422089: HOEKSTRA, T. R. - Building versus Bildung. Manfredo Tafuri and the construction of a historical discipline.
428487: HOEKSTRA, F. - Ferdinand Erfmann, 1901 - 1968.
426472: HOEKSTRA - EIJKELENBURG, D. (RED.) - Hartelapjes. Objecten met een bijzondere betekenis.
403126: HOEKSTRA, T.; STAAL, C. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
411928: HOEKSTRA, B.; HOFSTEDE, H. - Polynesian instant geography.
428697: HOEKSTRA, F. (RED.) - Paul Citroen, 1896 - 1983. Tussen modernisme en portret.
417640: HOEKSTRA, H. - witte dorp van in Eindhoven van Dudok, 50 jaar
421564: HOEKVELD-MEIJER, G. - Koyils in the Colamandalam. Typology and development of early Cola temples.
414441: HOEN, P. T - Hermen Molendijk
415403: HOENDERDAAL, G.J. - In het spoor van Arminius.
416538: HOENEVELD, H. - Zout is beter dan goud & de mooiste zoutvaten van Gert de Rijk.
34021: HOENJET, F. - Jan van Duijnhoven.
416299: HOENKAMP-MAZGON, M. - Palais de Hollande te Istanboel. Het ambassadegebouw en zijn bewoners sinds 1612.
435852: HOENSELAARS, T. (ED.) - Cambridge Companion to Shakespeare and Contemporary Dramatists.
7574: HOENSTOK, M. - Den Haag 2000- 2000 monumenten.
39268: HOEPFFNER, E.; ALFARIC, P. - chanson de Sainte Foy. Tome I. Fac-simile du manuscrit et texte critique..
433382: HOEPLI, U. - Manoscritti, incunabuli figurati, editiones principes.
433381: HOEPLI, U. - Manoscritti, incunabuli e libri figurati del secolo XVI.
3110: HOERSCHELMANN, A. - From Schiele to Wotruba. Works on paper 1908 to 1938.
434824: HOET, J.; E.A. - S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst / Gent.
36889: HOET, J.; JANSEN, B. - Guillaume Bijl.
410744: HOET, JAN - rode poort.
435037: HOET, JAN - Over the edges
434837: HOET, JAN (FOREWORD) - MARTA schweigt. Garde le silence, le silence te gardera. Die Kunst der Stille von Duchamp bis heute. Das Mysterium der Etrusker.
412508: HOETINK, H.R. - Hendrik Chabot. Tekeningen.
7674: HOETINK, H.R. - Royal Picture Gallery Mauritshuis.
408334: HOEVE, S.TEN - Krullen en slingers. Rococo in Friesland.
424965: HOEVEN, J.VAN DER - Philosophia zoologica
429201: HOF, W. OP T; HOLLANDER, A. DEN; HUISMAN, F. - praktijk der godzaligheid. Studies over De pracktycke ofte oeffeninge der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayley.
19051: HOF, J. VAN T - Veenendaal. Geschiedenis en architectuur.
11796: HOF, ULRICH, IM. - Isaak Iselin und die Spätaufklärung.
3370: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg.
7899: HOFER, P., MOJON, L. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern. Band V. Die Kirchen der Stadt Bern. Antonierkirche, französische Kirche, Heiliggeistkirche und Nydeggkirche.
420835: HOFF, J.F.; BUDDE, K. - Adrian Ludwig Richter, Maler und Radierer. Verzeichnis deines gesamten graphischen Werkes.
6412: HOFF, B. VAN T - archief van Anthonie Heinsius.
401542: HOFFER, C. - Islamitische genezers en hun patiënten.
424630: HOFFER, M - Junks Naturführer Salzburg
7900: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende dagen
15674: HOFFMANN, W. (ED.) - Caspar David friedrich. Kunst um 1800.
407912: HOFFMANN, A. - Positionen der konkreten und konstruktiven Kunst.
422586: HOFFMANN, C.A. ET AL. - Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden
412150: HOFFMANN, H. - Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarock. Die italienische Kunst des 16. Jahrhunderts.
5385: HOFFMANN, H. - Malerei und Plastik des Mittelalters. Kunstsammlungen zu Weimar.
435542: HOFFMANN, B. - Roman Invasion of Britain. Archaeology Versus History.
434014: HOFFMASNN, K. - Stahltreppen. 125 Beispiele konstruktiv und formal interessanter Losungen aus 14 Lander
412468: HOFFMEISTER, A. - Made in Japan.
401858: HOFFRICHTER, L. - ältesten französischen Bearbeitungen der Melusinesage.
400790: HOFLAND, H.J.A. - tijden van Sem Presser/The times of Sem Presser.
8658: HOFLAND, H.J.A. ET AL. - Jan Mulder. Schilderijen en aquarellen/Paintings and watercolors, 1994-2006.
2618: HOFLAND, H.J.A.; VISSER, R. - Roel Visser. Hier in Holland.
434309: HOFLER, J. - Meister E.S.Ein Kapitel europaischer Kunst des 15. Jahrhunderts. Textband/Tafelband. COMPLETE SET
429071: HOFMAN, R.; BERG, M.VAN DEN - Gerard Magni. Scripta contra Simoniam et proprietarios. Vol. 235A Corpus Christianorum
418598: HOFMAN, P.B., HAAK, A.C. - Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw. Hoge-Veluwereeks 4.
38768: HOFMAN, R. - Sankt Gall Priscian Commentary. Part 1.
403936: HOFMAN, W. ET AL. - Menschenrechte des Auges. Über Aby Warburg.
404490: HOFMAN, P. - Kerspel Otterlo 1795-1813.
10596: HOFMANN, W. (ED.) - Zauber der Medusa. Europäische Manierismen.
431337: HOFMANN, A. - Kirchen, Denkmaler und Bestattungsanlagen (8 Halbband). Denkmaler (Heft 2a).I. Geschichte des Denkmales
431365: HOFMANN, A. - Kirchen, Denkmaler und Bestattungsanlagen ( 8.Halbb.). Heft 2/b. Denkmaler. II. Denkmaler mit architektonischem Grundgedanken
9709: HOFMANN, W.J. - Schloss Pommersfelden. Geschichte seiner Entstehung.
414681: HOFMANN, W. - Gustav Klimt und die wiener Jahrhundertwende.
14389: HOFMANN, W. - exposition imaginaire. De kunst van het tentoonstellen in de jaren tachtig. The art of exhibiting in the eighties.
410660: HOFMEISTER, A.E. - Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter.
7904: HOFRICHTER, F.F. - Judith Leyster (1609-1660). A woman painter in Hollands golden age.
10376: HOFSTäTTER, H.H. ET AL. - symbolisme in Europa.
422021: HOFSTADTER, D.R. - ton beau de Marot. In praise of the music of language
433918: HOFSTEDE DE GROOT, C - Hollandische Handzeichnungen. Sammlung dr.C. Hofstede de Groot
6933: HOFSTEE, N.F. - Bij het afscheid van de Leidse Hofstee.
19091: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot...de stad Appingedam tot 1810.
12712: HOFTIJZER, P.G. - Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper.
13718: HOFTIJZER, P.G.; O.S. LANKHORST; H.J.M. NELLEN (ED.) - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd
425314: HOGEN, N. - In weelde baden. De badkamer in het Nederlandse interieur
411074: BRAUN; HOGENBERG - Hollandse steden. Naar de oorspr. uitgave van 1574.
414787: HOGENDOORN, W. - schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscenes 1665-1772.
1618: HOGENELST, D.; OOSTROM, F.VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.
430539: HOGENKAMP, B. - documentaire film 1945-1965. De bloei van een filmgenre in Nederland
405606: HOGERVORST, A. - Mens en werk
429321: HOGESTATT, E.; CLAESON, I. (ED.) - Abakanowicz. Organic Structures
420628: HOGG, I.V. - Fortress. A history of military defence.
427431: HOHE, M. (RED.) - Ode aan de Nederlandse mode
425207: HOHE, M. ET AL. - Mode - Kunst. Een affaire
410316: HOHENDAHL-ZOETELIEF, I.M. - Manners in the homeric epic.
4381: HOHENZOLLERN, J.G.VON (ED.) - Friedrich der Grosse. Sammler und Mäzen.
430403: HOHL, R. - Beyeler collection
418952: HOHL, R. ET AL. - Alberto Giacometti. A retrospective exhibition.
433816: HOHNE, W. - Porzellan im Vogelbauer. Chinesische Kleinkunst aus der Blutezeit der Qing-Dynastie.
429866: HOIJTINK, M. - Exhibiting the past. Caspar Reuvens and the museums of antiquities in Europe 1800-1840
422691: HOJSGAARD, M. - Robert Jacobsen & Paris
5862: HOLANDA, F. - Romeinse dialogen. Gesprekken met Michelangelo en Vittoria Colonna.
400916: HOLBACH; WICKWAR, W.H. - Baron dHolbach. A prelude to the French revolution.
428567: HOLBEIN - Hans Holbeins Todtentanz. Les simulachres & historiees faces de la mort..
430257: HOLBORN, M. (ED.) - Helen Chadwick. Enfleshings
434453: HOLBORN, M. (ED.) - Lucian Freud on paper
431625: HOLDCROFT. D. - Saussure. Sigs, system, and arbitrariness
405844: HOLDER, V.I.TEN - Johan Haanstra. Werken uit de periode 1922-1086.
433432: HOLDGATE, M. - Antarctic Ecology, Volume 2.
18183: HOLECZEK, B.; GASSEN, R.W. - Marinus Boezem. La lumiere Cistercienne, Clairvaux/Auf der Suche nach dem licht der Zisterzienser-Kloster.
409412: HOLITSCHER, A. - Amerika, Heute und Morgen. Reiseerlebnisse.
2532: HOLL, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
421749: HOLLADAY, W.L. - concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old testament.
432978: HOLLAN, D.W.; WELLENKAMP, J.C. - Thread of Life. Toraja Reflections on the Life Cycle.
2378: HOLLAND, G. (ED.) - Gemälde der romanischen Schulen vor 1800 in bedeutenden Sammlungen. Illustriertes Gesamtverzeichnis. Band 1. Städel Frankfurt am Main.
6133: HOLLAND, V. - Hand coloured fashion plates 1770 to 1899.
432804: HOLLANDER, A, DEN ET AL - Middelnederlandse bijbelvertalingen
1016: HOLLANDER, J. DEN - Ooit gesloopt in Nederland.
421883: HOLLANDER, N.; MERTES, H. - Zolang ze nog zeilen
424483: HOLLANDER, A.A. DEN - Nederlandse bijbelvertalingen, 1522-1545
433147: HOLLARS, B.J. - Thirteen Loops. Race, Violence, and the Last Lynching in America.
423107: HOLLEIN, M. - Julian Schnabel. Malerei/Paintings 1978-2003.
5785: HOLLEIN, M. ET AL. - visions of/The visionen des Arnold Schönberg. The painting years/Jahre der Malerei.
421100: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet
425723: HOLLER, K.H. - Giovanni Maria Bononcinis musico prattico
3706: HOLLER, W. - Zeichenkunst der Gegenwart. Sammlung Prinz Franz von Bayern.
432134: HOLLIER, D. - Against architecture. The writings of Georges bataille
422598: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in sixteenth century Italy.
422599: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in renaissance Italy. From 1400 to the early sixteenth century.
1500: HOLLIS, CHR. - geschiedenis der pausen. Van Petrus tot Paulus VI.
430811: HOLLISTER, C.W. - Henry I.
575: HOLLOWAY, O.E. - French rococo book illustration.
432355: HOLM, M.J.; KOLD, A. (ED.) - Anselm Kiefer
417466: HOLM, E. - Stühle. Von der Antike bis zur Moderne.
17448: HOLME, CH. (ED.) - Peasant art in Russia.
15144: HOLME, G.; SALAMAN, M.C. - Modern woodcuts and lithographs by British and French artists
433168: HOLMES, A.F. - Fact, Value, and God.
427520: HOLSBEKE, M.; ARNAUT, K. - Offers voor nieuw leven. Grafgiften uit pre-Columbiaans West-Mexico
422652: HOLST, CH. VON - Schwäbischer Klassizismus. Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 1770-1830. COMPLETE SET
7922: HOLST, N. VON - Künstler, Sammler, Publikum. Ein Buch für Kunst- und Museumfreunde.
3538: HOLST, C.VON - Florentiner Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit von 1480 bis 1580. Kleine Beobachtungen und Ergänzungen.
422381: HOLT, J. - Robin Hood.
428323: HOLT, E.G. (ED.) - art of all nations 1850-73. The emerging role of exhibitions and critics
423941: HOLT, J.C. - Magna Carta
429852: HOLT, SIMEON, TE - woud en de citadel. Memoires van een componist
431702: HOLTL, G.; BROZKOVA, H. ET AL. - Bohmische Glas 1700-1950. COMPLETE SET
429875: HOLTROP, P.N.; STAALDUINE, TH.J.S, VAN - Hollandse hervormde kerk in Sint-Petersburg. Teksten uit kerkenraadprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927
435012: HOLTROP, F. - schoonheid van de nieuwe dag. Frank Tromp de Haas, leven en werk
34565: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en reveil. Deutsche Christentumgesellschaft in Nederland.
5654: HOLTZMANN, R. - Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900-1024).
411354: HOLWERDA, J.H. - Nederlands vroegste geschiedenis.
421334: HOLZBAUER, E. - Volk in Waffen. Zweiter Band. Die Flotte
420981: HOLZBAUER, H. - Mittelalterliche Heiligenverehrung. Heilige walpurgis.
409386: HOLZHAUSEN, P. - Deutschen in Russland 1812. Leben und Leiden aud der moskauewr Heerfahrt.
2923: HOLZHAUSEN, W. - Prachtgefässe, Geschmeide, Kabinettstücke. Goldschmiedekunst in Dresden.
427499: HOMBURG, C. E.A. - Odilon Redon. Literatuur en muziek.
427976: HOMBURG, C. - copy turns original. Vincent van Gogh and a new approach to traditional art practice.
436035: HOMEROS; LATEUR, P. - Odyssee. Een zwerver komt thuis
429764: HOMMEL-STEENBAKKERS, N.DE - openbaring: Parijs, Bibliotheque nationale, Ms. neerlandais 3
11305: HOMOLKA, J. - gotische Altar/Lautel gotique/The gothic altar.
422966: HOND, J. DE; M. FITSKI - smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
430874: HOND, J. DE ET AL (ED.) - Rijksmuseum Bulletin 60 (2012), nr. 1
417110: HOND, J. DE; P. HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch.
410666: HONEGGER, M.; MEYER, C. - musique et le rite sacre et profane.
3910: HONIG, P.H. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
5987: HONIG, G.J.; LOOTSMA (ED.) - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.
427813: HONINGS, R. - De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw.
432520: HONINGS, R (RED.); MARION, O. VAN (RED.); VERGEER, T. (RED.) - Van Contantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur.
1328: HONISCH, D. - Oskar Schlemmer. Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen.
419348: HONISCH, D.; PRINZ, U. - Tendenzen der Zwanziger Jahre.
419667: HONNEF, K. - Constant, 1945-1983.
405100: HONORE NABER, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen..
400173: HONOUR, H. - image of the black in western art. IV. From the American Revolution to World War I. 1. Slaves and liberators.
435443: HONOUR, H. - image of the black in western art. IV. From the American Revolution to World War . 2. Black models and white myths..
410974: HONOUR, H. - Cabinet makers and furniture designers.
37061: HONOUR, H.; FLEMING, J. - Algemene kunstgeschiedenis
21733: HONOUR, H. - new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
424892: HOOD, THOMAS; ROSSETTI,W. M. (ED.) - poetical works of Thomas Hood
403910: HOOF, J.VAN - Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden.
420419: HOOFD HUYSDYNEN, J. VAN - Geschiedenis van het geslacht van Dam van Isselt.
434288: HOOFT, P.C.; GEMERT, VAN L. (INL.); GRIJP, L.P. - Granida. Spel.
36061: HOOFT, P.C.; LANGE, J.DE - Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis.
417562: HOOFT, B.H.VAN T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
436039: HOOFT, P.C.; SIEGENBEEK, M.; SIMONS, A.; CAPELLE, J.P.VAN - Nederlandsche historien. COMPLETE SET
429428: HOOG, I.M.J. - verantwoording van Angelus Merula volgens het handschrift berustende in het archief Utrecht
130: HOOG, G. DE - monumenten van geschiedenis en kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste Stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard.
431595: HOOG, M. DE - Hollandse metropool. Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus
5013: HOOG, G.C. VAN T - Anthonis de Roovere.
12922: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabant beschouwd en beschreven.
4983: HOOGE, ROMEIN, DE - Indes orientales et occidentales et autres lieux.
400213: HOOGEBOOM, TH. - leven van Tijmen en Antje. Vertellingen oude Laren.
12328: HOOGENBERK, E.J.; VERBRUGGE, B.D. - Bedreigde gebouwen. Bouwen, breken en behouden in Delft 1840-1940.
419462: HOOGENDONK, M. - Herman Kruyder. Gedoemde scheppingen.
424160: HOOGENDONK, M. (ET AL.) - Henri Le Fauconnier. (1881 – 1945) Kubisme en Expressionisme in Europa.
416810: HOOGENHUYZE, M.VAN; MONTENS, F. - Jo Bezaan. Grafies werk.
431401: HOOGERWERF, W. - H. Knijtijzer (1914-1994). Architectonische waarden, achter de rooilijn verscholen
435742: HOOGEVEEN, P. - Populus prior. Het Joodse volk in Karolingische Bijbelcommentaren.
408584: HOOGEVEEN, L. - Twee eeuwen stadsbestuur van Hoorn, 1795-2002.
420503: HOOGEVEST, C.C., VAN - Restauratie Pandhof Utrecht 1987-1989.
416361: HOOGEWERF, C.L. - Haarlemse stadsrecht (1245)
8587: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden onstaan.
7952: HOOGEWERFF, G.J. - Noord-Nederlandsche schilderkunst.
422585: HOOGSTEDE, L.; SPRONK, R. ET AL. - Hieronymus Bosch. Painter and draughtsman. Technical studies.
8882: HOOGSTEDER - Hoogsteder - Naumann Mercury. COMPLETE SET
407824: HOOGSTRATEN, D.VAN - Villas in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000.
434468: HOOIBERG, T. - Knaap a deux mains. De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven uit herinneringen samengesteld.
2717: HOOIJER-BRUINS, K. - Domineesdochter in s-Gravenland, domineesvrouw in Zaltbommel.
428160: HOOK, PH.; POLTIMORE, M. - Popular 19th century painting. A dictionary of European genre painters
424331: HOOK, W. FARQUHAR, - church dictionary
432945: HOOLEY, D.M. - Knotted Thong. Structures of Mimesis in Persius.
6604: HOOP SCHEFFER, D. DE - grafiek van Goya.
420828: HOOP SCHEFFER, J.G.DE - Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Eerste en Tweede Deel.
2300: HOOP SCHEFFER, D. DE; BOON, K.G. - Liber amicorum Karel G. Boon.
2231: HOOP, A.VAN DER - nieuwe moeder de gans en de gouden eieren.
433845: HOOP, A.VAN DER - Warschau. Dichterlijke krijgstafereelen
422463: HOOPER, T - Thiemes bijenboek
429223: HOORN, G.VAN - De vita atque cultu puerorum monumentis antiquis explanato
413885: HOORN, TH. VAN - Recollections of Inayat Khan and Western sufism.
2103: HOOTZ, R. - Deutsche Kunstdenkäler. Ein Bildhandbuch. Bayern südlich der Donau.
433935: HOOVER VOORSANGER, C.; HOWAT, J.K. - Art and the empire city. New York, 1825-1861
1731: HOOYKAAS, R. ET AL. - NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.
9487: HOOZEE, R. ET AL. - Vlaams expressionisme in Europese context 1900-1930.
8990: HOOZEE, R.; TOLLEBEEK, J.; VERSCHAFFEL, T. (ED.) - Mise-en-scene. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw.
4863: HOOZEE, R. ET AL. - Pioniers van het Vlaams expressionisme. Van de Berghe, Permeke, de Smet.
17791: HOOZEE, R. ET AL - James Ensor 1860-1949. Schilderijen, tekeningen en grafiek, een selectie uit Belgisch en Nederlands bezit.
418231: HOOZEE, R. - Brussel kruispunt van culturen
502: HOOZEE, R. - Tekeningen, pastels en aquarellen uit eigen collectie.
37271: HOOZEE, R. - Frits Van den Berghe.
413369: HOPE, CH. ET AL. - Titian.
434701: HOPFENGART, C.; BAUMGARTNER, M. - Paul Klee. Leben und Werk
426301: HOPKINS, C. - Discovery of Dura-Europos.
434890: HOPMAN, J, - Zwijgen over de Euterpestraat. Op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Amsterdam gingen in 1944 verraad en verzet hand in hand.
404680: HOPMANS, A.; SL;AGTER, E. - ritmus van de kunst. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935.
13834: HOPMANS, A. - onbekende van Dongen. Vroege en fauvistische tekeningen 1895-1912.
427895: HOPMANS, A. - Verwerving en restitutie: de zaak Toorop. Eeen studie naar de herkomst van twee kunstwerken. Acquisition and Restitution: the Toorop Case. A study into the provenance of two art works
8081: HOPMANS, A. - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen. GEBONDEN
33936: HOPMANS, A. - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre.
424420: HOPPE, H.; GAUL, O.; KORN, U - Stadt Lemgo. Band 49.
6923: HOPPE, ST. - Was ist Barock? Architektur uns Städtebau Europas 1850-1770.
429388: HOPPER, V. - symbolique medievale des nombres
429606: HOPPER, S. - Mothers, Mystics and Merrymakers. Medieval Women Pilgrims.
15961: HOPPS, W. (ED.) - Kienholz. Retrospektive.
408644: HORAM, M. - Social and cultural life of Nagas.
4177: HORAT, H. (ED.) - 1000 years of Swiss art.
421882: HORE, P. - Slagschepen.
426361: HORN, H.G. - Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara
961: HORN, H.J. - Golden age revisited. Arnold Houbrakens Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses.
10680: HORN, G. ET AL. - Rudolf Schlichter. 1890-1955
7967: HORN, H.J. - Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V and his conquest of Tunis. Paintings, etchings, drawings, cartoons and tapestries.
433933: HORNBOSTEL, W. ET AL. - Russische Avantgarde 1910-1934. Mit voller Kraft
427190: HORNE, A. - prijs van de eer. Verdun, 1916.
3739: HORNUNG, C.P. - Treasures of American design. A pictorial survey of popular folk arts, based upon watercolor renderings in the Index of American Design, at the National Gallery of Art.
422884: HORODISCH, A. - De arte et libris. Festschrift Erasmus 1934-1984
417781: HOROWITZ, M. C.; CRUZ, A. J.; FURMAN, W. A. (ED.) - Renaissance Rereadings. Intertext & Context.
426744: HORROX, R. - black death
433010: HORSLEY, R.A. - Jesus and the Spiral of Violence. Popular Jewish Resistance in Roman Palestine.
13788: HORSMAN, P.J.; POELSTRA, TH.J.; SIGMOND, J.P. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw.
432352: HORST, K. VAN DER; NOEL, W.; WUSTEFELD, W.C.M. - Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the Psalms of David
430629: HORST, P. VAN DER - vroege jodendom van a tot z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar. (ca. 350 v.Chr. - 650 n.Chr.)
401014: HORST, H.VAN DER - Kareol. Ondergang van een monument.
9313: HORST, H.VAN DER - Tekeningen uit de provinciale atlas Noord-Holland.
428730: HORST, M VAN DER - dood legt Liefde bloot.
7901: HORST, K. VAN DER - Illuminated and Decorated Medieval manuscripts in the University library, Utrecht. An illustrated catalogue.
17326: HORST, J. VAN DER - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
22666: HORST, K.VAN DER ET AL. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
23485: HORST, D., VAN DER - In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart.
15948: HORST, A.J. VAN DER, JACQUES, D. - tuinen van Willem en Mary.
24193: HORST, TIELEMAN VAN DER. - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, etc.
433997: HORST, A.J.VAN DER - Roemloos vergaen. Compedium van verloren gegane schepen 1500-1800
6207: HORST, D. VAN DER - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
434204: HORSTE, K. - Cloister design and monastic reform in Toulouse. The romanesque sculpture of La Daurade
426402: HORSTMANSHOFF, H.; EVERDINGEN, J. VAN (RED.) - eed van Hippocrates.
435403: HOSKIN, P.M. - Robert Grosseteste as Bishop of Lincoln. The episcopal rolls, 1235-1253
12683: HOSODA, A. - Darstellungen der Parabel vom barmherzigen Samariter.
2882: HOSTE, A. - Clooster van Sinte Godelieve eertijds buyten Ghistele nu binnen Brugghe.
22967: HOSTE, A. ET AL. - glans van Citeaux in de Nederlanden. 900 jaar cisterciënzerabdijen 1098-1998.
4193: HOSTYN, N. - Catalogus beeldhouwwerken. Assemblages & ceramiek.
401296: HOSTYN, N. ET AL. - Van de os op de ezel. Belgische dierenschilders in de 19de eeuw.
2375: HOSTYN, N. - Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende.
5733: HOSTYN, N. (ED.) - Ensorgrafiek in confrontatie.
421794: HOTHEM, LAR - Collectors guide to Indian pipes. Identification and values.
12573: HOTZ, W. - Handbuch der Kunstdenkmäler im Elsass und in Lothringen.
13055: HOUART, V. - Miniature silver toys.
431278: HOUBEN, F. - Composition, contrast, complexity
400486: HOUBEN, F.; CALABRESE, L.M. - Mobility: a room with a view.
413121: HOUBEN, F.; TROMP, J.; COCK, H. - Dutch mountains. Francine Houben/Mecanoo architecten.
7601: HOUBOLT, E.C. - Huis ten Bosch (van af zijn stichting tot heden)
18167: HOUBRAKEN, A. - groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen.
435007: HOUELLEBECQ, M. - Lanzarote. Erzahlung.
434539: HOUGEN, P. - Edvard Munch. Handzeichnungen
425029: HOUGH, G. - Selected essays.
434334: HOUGHTON, C. - Julian Grant Loses His Way. FIRST EDITION
433884: HOURIHANE, C. - Gothic art in Ireland, 1169-1550. Enduring vitality
430807: HOUSLEY, N. - Avignon papcy and the crusades 1305-1378
1144: HOUSTON, J. - Diana Vandenberg. Een vrouwelijke scheppingsmythe/A feminine myth of creation.
429974: HOUT, N. VAN - Sensantie en sensualiteit. Rubens en zijn atelier
2403: HOUT, G.VAN DEN ET AL. - Kerkzilver uit de gouden eeuw.
7329: HOUT, N. VAN (ED.) - Copyright Rubens. Rubens en de grafiek.
14105: HOUT, G. VAN DEN; LANGENDIJK, E. (ED.) - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
13439: HOUT, N. VAN; HAND, J. OLIVER ET AL. - Vlaamse primitieven. De mooiste tweeluiken.
436063: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN; JONGE, A.D. DE - Dubbele namen boek. Een overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen.
10482: HOUTEN, K.VAN; KASBERGEN, M. - Bach en het getal.
6830: HOUTEN, A. VAN - Gerrit van Houten.
11158: HOUTEN, O.TEN ET AL. - Bibliografie van Nederlandse kunsthistorische studies met betrekking tot Italië, gepubliceerd sinds 1995.
435448: HOUTERMAN, A. - Wij zijn ons lichaam. Wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag.
426390: HOUTERT, CAS VAN - Middeleeuwers tussen hoop en vrees
35589: HOUTMAN, E. ET AL. - Hasseltse porselein en keramiek, 1890-1952.
429908: HOUTS, E. VAN (ED.) - Medieval Memories. Men, Women and the Past, 700 - 1300. (Women and Men in History.)
11515: HOUTS, C. VAN - Karel Appel. De biografie.
4359: HOUTTE, J.A.VAN - verleden van Europa. Twintig jaar sociaal-economische geschiedenis.
432243: HOUTTE, J.A. VAN - geschiedenis van Brugge
421139: HOUTZAGER, J. - grote wandschildering in de Villa dei misteri bij Pomeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst.
3756: HOUTZAGER, H.L. ET AL. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
9072: HOUTZAGER, M.E. - Collectie J.C.H.Heldring te Oosterbeek.
12010: HOUTZAGER, H.; JONKER, M. (ED.) - snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achtiiende eeuw. Gebonden!
10470: HOUTZAGER, M.E. ET AL. - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht.
18530: HOUTZAGER, E. (?) - Nederlandse ceramiek 1945-1970.
4933: HOUTZAGER, H.L. ET AL. - Delft en de Oostindische Compagnie.
17338: HOUVET, E. - Monographie de la Cathédrale de Chartres. Extrait.
21750: HOUWELING, K., TOM, A. - Bouwgeschiedenis van het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
429350: HOUWELING, J. - Dit, dat en dat. Afscheid van het kunstonderwijs 1973-2010. 120 Teksten 60 kaarten
402706: HOUWEN, L.A.J.R. - Beda Venerabilis. Historian, monk & Northumbrian.
423581: HOUWEN, L.; MACDONALD, A. - Loyal letters
426624: HOVASSE, J.M. - Victor Hugo. Tome I. Avant lexil 1802-1851
422779: HOVE, J. VAN DEN; WALSTRA, T.; OOIJEDN, D.VAN; RASCH, R. - Florida, sive cantiones [...] ad testudinis usum accommodatae (Utrecht 1601)
6568: HOVE, J. TEN - Erfgoed van Overijssel. Deel 2. Historie van huis en haard.
15958: HOVE, J. TEN - Vrouwenhuis te Zwolle.
416327: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G. VAN - Van Hoevell - Van Hovell. Genealogie van een riddermatig geslacht.
434704: HOVEN, G. VAN DEN - Leon Adriaans. Het leven schilderen is pakkend!
430722: HOVEN VAN GENDEREN, B. VAN - Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen.
16978: HOVEN VAN GENDEREN, B. VAN DEN - kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15de eeuw.
435132: HOVEN, G. VAN DEN - Maartje Frenken. Return to who you are
435050: HOVING, TH - Andrew Wyeth. Autobiography
34420: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud.
7437: HOVY, J. - Amersfoort in prent. Een historisch overzicht in woord en beeld.
411014: HOWALD, E. - Dichter der Ilias.
433290: HOWARD, D. - Architectural History of Venice.
432151: HOWARD, DR. J.H. - Drums in the Americas.
435724: HOWARD, D. - Writers & pilgrims. Medieval pilgrimage narratives and their posterity.
431564: HOWARD, E.; CULPIN, E.; MYERS, T. (ED.) - Foundations in Urban Planning. Including Garden Cities of To-Morrow and The Garden City Movement Up-To-Date.
433298: HOWARTH, D. - Images of Rule. Art and Politics in the English Renaissance, 1485-1649.
434713: HOWGATE, S. - Lucian Freud. Portraits
434549: HOWGATE, S. - David Hockney. Drawing from life
434830: HOWGATE, S (INTR); GAYFORD, M. - Lucian Freuds Sketchbooks.
3316: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
423655: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, C.P. - Analecta Belgica. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi..Joachimi Hopperi et Joannis Batistae Tassi. Opera historica aliaque analecta ad historiam scissi belgii potissimum attinentia in sex partes divisa
423683: HOYTEMA, A.VAN - Ophelderingen de wetgeving der registratie betreffende
432961: HUBBARD ROSE, C. - Alonso Nunez de Reinoso. The Lament of a Sixteenth-Century Exile.
2107: HUBEL, A. - Regensburger Domschatz.
421813: HUBENTHAL, C.; WILS, J. (ED.) - Lexicon der Ethik.
428415: HUBER, B. - Pantheon der kleinen Leute. Die Bildergalerie des Munchner Buchhandlers Johann Baptist Strobl (1748-1805).
3842: HUBER, E. ET AL. - Kunst aus dem Besitz der Stadt Darmstadt.
403268: HUBER, C.E. - Anamnesis bei Plato.
37121: HUBER-SPANIER, R.; SMOLDERS, R. - Kubistisch avontuur. Werk van Herbin, Metzinger en Tobeen in Nederlandse collecties.
6883: HUBER, R.; RIETH, R. (ED.) - Gewölbe und Kuppeln/Voutes et coupoles.
6381: HUBER, M. ET AL. - Rembrandt und seine Zeit.
431765: HUBER, URICI - Eunomia romana sive censura censurae juris Justinianaei; continens examen ...pandectas & institutiones. Postumum opus
432787: HUBNER, H. - Vetius Testamentum in Novo. 2. Corpus Paulinum
430986: HUBNER, K. - Critique of Scientific Reason.
3163: HUDIG, F.W. ET AL. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek 75-jarig bestaan.
18883: HUDIG, F.W. - Delfter fayence. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
435765: HUDSON, J. - From brief to build. Interior architecture
427090: HUDSON, D. - Arthur Rackham. His life and work.
422879: HUET, L. - Pieter Bruegel. De biografie
402400: HUET, L.; GRIETEN, J. - Nicolaas Rockox, 1560-1640. Burgemeester van de gouden eeuw.
4895: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and collectors guide.
404558: HUF VAN BUREN, J. - Johannes de speelman. Historische roman uit de Betuwe.
404734: HUF, PAUL - Paul Huf. Highlights.
433497: HUGHES, R. - Goya.
12688: HUGHES, T. - Prints for the collector. British prints from 1500 to 1900.
434679: HUGHES, R. - Frank Auerbach
13049: HUGHES, G. - Renaissance cassoni. Masterpieces of early Italian art: painted marriage chests 1400-1550.
435549: HUGHES, A. - Medieval manuscripts for mass and office. A guide to other organization and terminology
17305: HUGHES, R. - schok van het nieuwe. Kunst in het tijdperk van verandering.
414605: HUGHES, R. - Amerikas visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
407202: HUGNET, G. - Dictionnaire du Dadaïsme, 1916-1922.
425909: HUGO, VICTOR - klokkenluider van de Notre-Dame
429725: HUI, A. - poetics of ruins in Renaissance literature
400732: HUIG, M. - H.F.Boot - legendarisch leermeester van Kees Verwey.
430614: HUIJBREGTS, K. E.A. - Norbertus 90. 90 jaar historie in woord en beeld. 1919-2009
413155: HUIJGERS, D. - Landhuizen van Curacao en Bonaire.
434226: HUIJS, P. - Geroepen door het Wereldhart. Een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis en haar stichters J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri.
424617: HUIJTS, S. - Raph de Haas
14202: HUISKEN, J., OTTENHEYM, K., SCHWARTZ, G.(ED.) - Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw.
10803: HUISKEN, J. - Jacob de Wit. De Amsteltitiaan/ Jacob de Wit. The Titian of the Amstel.
8509: HUISKEN, J.E. - wereldreiziger op papier. Atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
4334: HUISMAN, T. - finger of God. anatomical practice in 17th-century Leiden.
428944: HUISMAN, J. - Water in historic city centres. Breda, Chester, Gent, s-Hertogenbosch, Limerick, Mechelen.
425355: HUISMAN, PH.; DORTU, M.G. - Lautrec par Lautrec
11098: HUISMAN, P.; DORTU, M.G. - Lautrec par Lautrec.
7986: HUISMAN, A., KOPPENOL, J. - Daer compt de lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726.
3351: HUISMAN, J. - Beth Gali. Architecture and design 1966-1998.
289: HUISMAN, J. E.A. - Honderd jaar wonen in Nederland, 1900-2000.
416318: HUISMAN, T.; A. MAAS - Knappe koppen. Geschiedenis van de wetenschap in Nederland
417180: HUISMAN, J. - streven naar grenzeloosheid: de ongrijpbare Rem Koolhaas. Johannes Vermeerprijs 2013
405790: *HUISMANS, F. - Verleidingen/Ferliedings/Temptations. Een keuze uit de AFI collectie.
417889: HUISSTEDE, P.VAN; BRANDHORST, J.P.J. - Dutch printers devices. 15th-17th century. A catalogue. I/II/III (Indices)
25096: HUITEMA, T. - Ronde en platbodem jachten.
416364: HUIZENGA, E. - Tussen autoriteit en empirie. De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en vijftiende eeuw en hun maatschappelijke context.
411196: HUIZING, H.G.J. - Geomorfologische problemen in het Zuid-Oosten van België.
416375: HUIZING-VAN CALDENBORGH, Y. - verzameling beelden.
424956: HUIZINGA, D.; ZOUTEVEEN, HARTOGH HEIJS, VAN - Schetsen uit het leven/De aardschors en hare gedaanteveranderingen
35426: HUIZINGA, J. ET AL. - Gedenkboek Maatschappij tot Nut vant Algemeen, 1784-1934.
12087: HUIZINGA, J. - Exuli. Amico Huizinga historico...anni MCMXLII.
406308: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
424623: HUIZINGA - Huizingas complete lijst van voornamen
34372: HUIZINGA, J.; KRUL, W.E. - taak der cultuurgeschiedenis.
2256: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der viertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
21757: HUIZINGA, J. - Nederlands beschaving in de 17de eeuw. Een schets
6795: HUIZINGA, J. - Exuli. Amico Huizinga historico, amici non historici. Die VII mensis decembris, anni MCMXLII.
417073: HUL, D.VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
8337: HULK - Catalogus van het atelier-Hulk.
35771: HULKENBERG, A.M. - Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom.
37903: HULKENBERG, A.M.; CHR. SCHUT - Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek.
34123: HULKENBERG, A.M. - Huys Dever. Een ridderhofstad te Lisse.
18781: HULKENBERG, A.M. - Huis Dever te Lisse.
24380: HULKENBERG, A.M. - Gezichten langs de Oude Rijn.
15995: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
11663: HULKENBERG, A.M. - roemwaard Lisse.
6337: HULKENBERG, A.M. - Aagtenkerk van Lisse.
2588: HULL-VERMAAS, E.P. VAN T - handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
429503: HULL, A. - Goya: Man Among Kings.
431610: HULLE, D. VAN - Kladbewaarders.
435712: HULLEBROECK, A, - Histoire de la tapisserie a Audenarde du XVe au CVIIIe siecle
4471: HULLU, J.DE; WALLER ZEPER, S.A.; MULLER, S. - Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en kloosters
423879: HULSE, C. - rule of art. Literature and painting in the renaissance
432622: HULSEWIG-JOHNEN, J. - O Mensch! Das Bildnis des Expressionismus
421091: HULSHOF, A. - Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Universiteitsbibliotheek
34052: HULSHOF, M.; ROOIJ, E.DE - Hilversum van 1900 tot nu.
23084: HULSHOF, A. - Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen. eerste deel. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliothreek.
13059: HULSKER, J. - Van Gogh en zijn weg. Al zijn tekeningen en schilderijen in hun samenhang en ontwikkeling.
428646: HULST, W.G. - In de goude gaper. Eerste deel B. Eerste deel C. Tweede deel A. Tweede deel B. Tweede deel C
421110: HULST, R-A D - Jacob Jordaens. Deutschsprachige Ausgabe
3597: HULST, R.VAN - Uit het leven. De wereld van de Amsterdamse wallen.
21230: HULST, R.A. D, - Jacob Jordaens.
426018: HULST, F.J. - Joodse gemeente Assen
8145: HULST, R.-A. D - Jacob Jordaens (1593-1678). Schilderijen en wandtapijten.
8142: HULST, R.A. D - Jacob Jordaens (1593-1678). 2 delen. Schilderijen/Wandtapijten. II.Tekeningen en prenten.
23497: HULST, R.A. D - Jacob Jordaens (1593-1678). Vol. 1. Paintings and tapestries.
405146: HULTEN, PONTUS - Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts.
407524: HULTEN, PONTUS - Paris -Paris. Creations en France. 1937-1957.
4847: HULTEN, PONTUS; CELANT, G. - Italian art 1900-1945.
420509: HULTEN, PONTUS - Robert Rauschenberg. Photographs.
413245: HULTEN, PONTUS - Sarkis 26.9.19380
16927: HULTEN, PONTUS. - realismes 1919-1939.
6581: HULTEN, PONTUS - Paris-Moscou, 1900-1930.
10049: HULTEN, PONTUS ET AL. - Architekt Gustav Peichl.
424269: HULZEN, A. VAN - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
400882: HULZEN, A.VAN - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
406694: HULZEN, A.VAN - Utrecht en het verkeer. 1850-1910.
9464: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude prenten. Langs de singel.
19319: HULZEN, A.VAN - schrale end. Langs de Vaartse Rijn van het Ledig Erf naar Jutfaas.
414455: HUMBERT, J.-M. ET AL. - Egyptomania. LEgypte dans lart occidental 1730-1930
419518: HUMBERT, E.; REVILLIOD, A.; TILANUS, J. - vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard.
426513: HUMBOLDT, ALEXANDER, VON; BECK, HANNO - Darmstädter Ausgabe. COMPLETE SET
430928: HUME, I. - 1775. Another Part of the Field.
410548: HUME, D. - history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688 in eight volumes.
423188: HUMFREY, P. - Lorenzo Lotto
1510: HUMFREY, P. ET AL. - age of Titian. Venetian renaissance art from Scottish collections.
419335: HUMMELEN, W. M. H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden eeuw.
424219: HUNDERTMARK, H. - versterkte stad Zaltbommel. 900 jaar beschermd door wallen en muren
402498: HUNDERTMARK, H.; K. V. VLIET - Paulusabdij. Achter de muren van Utrechts oudste klooster
419069: HUNEMAN, NANDA - Fok
433049: HUNSINGER, G. - How to Read Karl Barth. The Shape of His Theology.
433006: HUNSINGER, G. - Disruptive Grace. Studies in the Theology of Karl Barth.
431250: HUNT, L. (ED.) - Eroticism and the body politic
434658: HUNTER, S - Marino Marini. The sculpture
435684: HUNTER, M. - Boyle: between God and science.
11617: HUNTER, S. ET AL. - Museum of Modern Art, New York. The history and the collection
420879: HUPP, O. - Wider die Schwarmgeister. Erster/Zweiter/Dritter Teil.
9282: HUPPERTZ, W. - geheugen van een straat. Achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
413583: HURK-VAN HAAGEN, T. V.D. - K. van der Gaast (1923-1993). Transparantie en onverhulde constructies
861: HURK, W.J.C.C. VAN DEN - verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.
429665: HURK-VAN HAAGEN, T. - Ir. Koenraad van der Gaast en het spoorwegstation te Tilburg
6924: HURLIMANN, M. - Beyrouth a Tokyo.
434513: HUROWITZ, S.C. - John Baldessari. A catalogue raisonne of prints and multiples, 1971-2007
432980: HURTADO, L.W. - How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus.
408248: HURWITZ, J. - Batikkunst van Java.
406754: HUSA, V. - Hommes et metiers dans lart: du XIIe au XVIIe siecle en Europe centrale.
424721: HUSSERL, EDMUND - Recherches logiques. COMPLETE SET
407312: HUSSLEIN-ARCO, A. - Mimmo Paladino. Skulptur & Malerei/Sculpture & painting.
434527: HUSSLEIN-ARCO, A.; KLEE, A. (ED.) - Cubism, constructivism, form art
4271: HUSTINX, L.; KETELAAR, F. ET AL. - Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland.
13173: HUT, L.J. ET AL. - Willem Arntsz Stichting 1461-1961. 2 delen.
435442: HUT, MARGREET VAN DER - kunstkabinet van Petronella de la Court
435441: HUT, MARGREET VAN DER - een huyshouding in t kleyn
421803: HUT, M. VAN DER - Barend Graat (1628-1709). Zijn leven en werk.
434815: HUT, MARGREET VAN DER - Jan van Mieris (1660-1690). His Life and Work
35709: HUTH, H. - Künstler und Werkstatt der Spätgotik.
430522: HUTH, D. - Sagas aus Ostisland. Die Hrafnkels Saga und andere Geschichten von Macht und Fehde
415927: HUTH, F. - Fien Huth. Een vrouw, een kunstenaar.
432588: HUTTEMAN, A. E.A. - Jubileumboek van schilderclub Studio ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan 1916 - 17 juni - 1936
39626: HUUSSEN, A.H.; KEMPERS, B. - In opdracht van de staat. Opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse staat.
12601: HUVENNE, P. ET AL. - Jan Boeckhorst, 1604-1668, medewerker van Rubens.
9565: HUVENNE, P. - Pieter Pourbus, meester-schilder, 1524-1584.
435993: HUXLEY, L.A. - This Timeless Moment. A Personal View of Aldous Huxley.
420946: HUXLEY, M.; CAPA, C. - Farewell to Eden.
446: HUXLEY, A. - Tuinieren door de eeuwen heen.
432167: HUYGEN, F. - 100 Citroen-advertenties van Karel Suyling
425416: HUYGENS, CONSTANTIJN - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678
419266: HUYGENS, CONSTANTIJN; LEERINTVELD, A. - Constantijn Huygens. Nederlandse gedichten 1614-1625. 2 delen.
1727: HUYGENS, CONSTANTIJN; BLOM, F.R.E. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken.
412796: HUYGHE, R. - peinture actuelle.
427327: HUYLER, S.P. - Village India
423203: HUYS JANNSEN, P. ET AL. - Van Eyck, Brueghel, Jordaens. Meesterwerken uit Roemenië/Masterpieces from Romania
9708: HUYS JANSSEN, P; W. SUMOWSKI. - Rembrandts Academy.
8987: HUYS JANSSEN, P. ET AL - Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens.
7999: HUYS JANSSEN, P. - Werken aan kunst. Economische en bedrijfskundige aspecten van de kunstproduktie, 1400-1800.
7997: HUYS JANSSEN, P. - Jan van Bijlert. 1597/98-1671. Catalogue Raisonné.
7998: HUYS JANSSEN, P. - Schilders in Utrecht. 1600-1700.
2377: HUYS JANSSEN, P. - Caesar van Everdingen, 1616/17-1678. Monograph and catalogue raisonne.
15825: HUYS JANSSEN, P.; P. SUTTON. - Hoogsteder exhibition of Dutch landscapes
416035: HUYS JANSSEN, P. - Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen in het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht
3612: HUYS JANSSEN, P. - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
8001: HUYSKENS, W. - vrije vogelvlucht. Kunst & valkerij. Motief, portret, gedicht.
417956: HUYSSTEEN, A. - Vermakelyke Leidsche en buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die Stad gelegen.
411364: HUYTTENS, J. - de verifier les genealogies des familles belges et hollandaises.
424953: HUZARD, J.B. - Esquisse de nosographie veterinaire

Next 1000 books from Aleph Books[an error occurred while processing this directive]

9/14