Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
425832: HAMMACHER, A.M. - Welt Henry van de Veldes
423635: HAMMACHER, A.M., & HANS SIBBELEE - Beeldhouwkunst van deze eeuw. En een schets van haar ontwikkeling in de negentiende eeuw
8253: HAMMACHER, A.M. - Jean Francois van Royen 1878-1942.
7184: HAMMACHER, A. - Stijlveranderingen in de Europeesche postzegels met beeltenis van 1840 tot 1938.
6422: HAMMACHER, A. M. - Corneille.
412068: HAMMACHER, M.A. ET AL. - Van Gogh en Belgique.
4082: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R. - Vieira da Silva. Schilderijen 1935-1969.
3849: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
2892: HAMMACHER, A.M. - levenstijd van Antoon Der Kinderen.
17739: HAMMACHER, A.M. - Lipchitz.
12845: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, H. - Man Ray.
1238: HAMMACHER, A.M. - Vorm en geest der Romaansche beeldhouwkunst.
11556: HAMMACHER, A.M. - Van Gogh. A documentary biography.
2324: HAMMANN, P. ET AL. - Adriaan Lubbers, 1892-1954. Zie hier mijn nieuw adres.
421824: HAMMER-TUGENDHAT, D. - visible and the invisible. On seventeenth-century Dutch painting
410438: HAMMER, K. - grootste kunstroof uit de geschiedenis
409554: HAMPE, R.; SIMON, E. - Tausend Jahre frühgriechische Kunst.
2537: HAMPE, R. - Tainia. Roland Hampe. Zum 70. Geburtstag am 2. Dezember 1978 dargebracht von Mitarbeitern, Schulern und Freunden.
1992: HAMPE, K. - Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der salier und Staufer.
10882: HANA, W.F.J. - Friese klokken. Vormgeving en techniek.
36733: HANAK, P. (ED.) - Geschichte Ungarns.
15007: HANCKE, E. - Max Liebermann. Sein Leben und seine Werke. ORIGINAL ETCHING
13899: HAND, J.O. - German paintings of the fifteenth through seventeenth centuries
10693: HAND, J.O. ET AL. - age of Bruegel. Netherlandish drawings in the sixteenth century.
38011: HANDE, BHASKER; KONINGH, R.DE - Where culture meet. Merging colours.
426828: HANDLER, S.; CLUNAS, C. ET AL. - Chinese furniture. Selected articles from Orientations 1984-1999
12037: HANENBERG, P. VAN DEN; VERHALLE, F. - Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Nederlands cabaret 1970-1995.
414677: HANFMANN, G.M.A. - Classical sculpture.
3363: HANGELDIAN, A.E. - Tappeti doriente.
39104: HANKISS, J. - Theophile de Viau. Pyrame et Thisbe.
8561: HANNEMA, D. - Sculptuur uit verleden en heden. Nederlands particulier bezit.
7732: HANNEMA, D. - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen etc. Legaat Louise de Graff-Bachiene. Addenda en corrigenda van de beschrijvende catalogus van 1967.
7731: HANNEMA, D. - Over Johannes Vermeer van Delft. Twee onbekende jeugdwerken. Een andere visie op zijn oeuvre.
7729: HANNEMA, D. - Catalogue of the pictures in the collection of Willem van der Vorm.
7727: HANNEMA, D. - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen behorende tot de verzameling Stichting Hannema-De Stuers Fundatie in het kasteel t Nijenhuis bij Heino, Overijssel.
6660: HANNEMA, FR. - Gerard Terborch.
421855: HANNULA, M. C. LU; R. NEUZ, DE LA; SCHAAP, M. - Trans-actions - on Kristiina Koskentola.
10212: HANRATH, J.J. - maconniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
650: HANRATH, J.J. - betekenis van Napoleon voor het exlibris.
6387: HANRATH, M. - Utrechtse aarde.
2718: HANRATH, J.J. ET AL. - beoefening der koninklijke kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland.
427225: HANSEN, D. - Tulpen, Tabak, Heringsfang. Niederländische Malerei des Goldenen Zeitalters. Die Sammlung Carl Schünemann
3139: HANSEN, H.J. - gecroonde kraekeling. Cultuurgeschiedenis van de bakkerskunst.
419139: HANSEN, W. - Victor Klemperer. Curriculum vitae. Herinneringen 1881-1918.
400802: HANSERT, A. - Welcher Prinz wird könig? Die Habsburger..
3374: HANSERT, A. - Geschichte des Städelschen Museums-Vereins Frankfurt am Main.
17039: HANSMANN, W. - Gartenkunst der Renaissance und des Barock.
410790: HANSMANN, C. - Calvaires.
2701: HANSMANN, W. - Balthasar Neumann.
12187: HANSMANN, W.; SCHMITZ, R. - Denkmalpflege an Schloss Augustusburg und Schloss Falkenlust in Brühl 1973-1983.
427743: HANSON, D. - Terryworld.
5426: HANSSEN, L. - Huizinga en de troost van de geschiedenis. Verbeelding en rede.
420495: HANSSEN, L. - schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933
422921: HANSTEIN, M. - Peter Paul Rubens’ Kreuzigung Petri. Eind bild aus der Peterskirche zu Köln.
423007: HAPEREN, A. VAN; SWIERS, R. - wandeling door de Manteling. Cultuur en natuur aan de noordkust van Walcheren.
418487: HAPGOOD, S., BERGER, M., JOHNSTON, J. - Neo-Dada. Redefining Art, 1958-62.
9494: HAPPEE, J. - Lutheranen in Amsterdam (1588-1988).
6124: HARASZTI-TAKACS, M. - Spanish painting from the primitives to Ribera.
5394: HARASZTI-TAKACS, M. - Rubens und die flämische Malerei.
10132: HARBERS, G. - Wohngarten. Seine Raum-und Bauelemente.
18742: HARBISON, C. - Last Judgment in sixteenth century Northern Europe: a study of the relation between art and the reformation.
8143: HARBURGER - Harburger-Album.
420481: HARDEMAN, D. ET AL - Parijs 1900-1960. Stad van de moderne kunst
416816: HARDEMAN, D. ; N. MIDDELKOOP; T. HUISMAN; L. STAMPS; A.O. - anatomische les. Van Rembrandt tot Damien Hirst
37523: HARDENBERG, H. - Etta Palm. Een Hollandse parisienne 1743-1799.
409164: HARDENBERG, H. - Etta Palm. Een Hollandse parisienne.
1193: HARDER, M. - Nelly. Dresden, Athens, New York.
420890: HARDERING, K. - Abteikirche von Klosterrath. De abdijkerk te Rolduc.
407078: HARDIE, M. - Water-colour painting in Britain.
423757: HARDISON JR., O. (ED.) - Medieval and Renaissance studies. Proceedings of the Southeastern Institute of Medieval and Renaissance studies, summer 1969.
309: HARDOUIN-FUGIER, E. - peintre et lanimal en France au XIXe siecle. Avec le concours de Francoise Dupuis-Testenoire.
427336: HARDT, M.; NEGRI, A. - Labor of Dionysus. A Critique of the State-Form. (Theory out of Bounds, volume 4)
260: HARDTWIG, B. - Johann Georg von Dillis (1759-1841). Die Kunst des Privaten. Zeichnungen aus dem Nachlass des Historischen vereins von Oberbayern.
34519: HARENBERG, J. - Harnas en hoepelrok aan de Oude IJssel.
24514: HARENBERG, J. - Kastelen rond Zutphen I/II.
15689: HARENBERG, J. - Kastelen en landhuizen rond Lochem.
424334: HARFORD, G.; STEVENSON, M. - prayer book dictionary
416167: HARICH-SCHNEIDER, E. - Kunst des Cembalo-spiels.
426572: HARINCK, G. ET AL. - gereformeerde geheugen
4282: HARKEMA, R. (ED.) - Nederlandse figuratieve kunst na 45. I.
422502: HARKER, M. - Henry Peach Robinson. Master of photographic art, 1830 - 1901.
12076: HARLAAR, M. ET AL - Stille getuigen. Fotos uit het archief van de Amsterdamse politie/Silent witnesses.
427165: HARLAN, V. ET AL. - Soziale Plastik. Materialien zu Jospeh Beuys
35687: HARLEY, R.D. - Artists pigments 1600-1835. A study in English documentary sources.
7927: HARM, R.; MCDOWELL, R.E. - Ray Harms African sketchbook.
420912: HARMS, H. - Künstler des Kartenbildes.
419177: HARNACK, A. - Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament. III. Die Apostegeschichte.
425626: HARNACK, A. VON - Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott
420846: HARNISCHFEGER, E. - Bamberger Apokalypse.
416966: HARPEN, N.VAN - Willem Witsen. 1860-1923
422320: HARPER, A.; HOPEL, I.; SIRC, S. (ED.) - Emblematic tendencies in the art and literature of the Twentieth century. (Volume 10)
406436: HARPER, R. - Als God met ons is… Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijke geloof.
426808: HARPHAM, G. G. - On the grotesque. Strategies of contradiction in art and literature.
3205: HARREBOMéE, P.J. - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal.
427586: HARRINGTON, K. - Mediaeval Latin.
426892: HARRINGTON, J. - Faithful Executioner. Life and Death, Honor and Shame in the Turbulent Sixteenth Century.
7743: HARRIS, W. - beschrijving van s-Konings paleis en tuinen van het Loo.
7740: HARRIS, J. - palladians.
417022: HARRIS, L.E. - two Netherlanders. Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel.
416621: HARRIS, N. - wereld in kaart gebracht.
417440: HARRIS, A.S.; NOCHLIN, L. - Women artists: 1550-1950.
415583: HARRIS, L. - secret heresey of Hieronymus Bosch.
18408: HARRIS, E. - Velazquez.
17228: HARRIS, W. - description of the Kings Royal palace and gardens at Loo/ s Konings paleis en tuinen van Het Loo.
11764: HARRIS, J. - Headfort House and Robert Adam. Drawings collection Mellon.
7185: HARRISON, J.C. - French paintings from the Chrysler Museum.
426100: HARRISON, M.; WATERS, BILL - Burne-Jones
3116: HARRISON, J.C. - Chrysler Museum. Handbook of the European and American collections.
427445: HARRISON, H.A. - Jackson Pollock
12103: HARRISSON, B. - Swatow in het Princessehof. The analysis of a museum collection of Chinese trade wares from Indonesia.
23480: HARRISSON, B. - Keramiek uit Azië. Een gids voor de aziatische afdelingen.
7204: HART, S. - Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800.
416615: HART, P.D. T - machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.
36989: HART, G.T - Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland 1611-1615.
425994: HART, J. DE - Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuw spiritualiteit.
410794: HART, F. - David by the hand of Michelangelo. The original model discovered.
36983: HART, G.T - Kaartboek van Rijnland 1746.
21638: HART, G. T - Rijnlandss huis, 1578-1978.
2110: HART, G., T - Inventaris van het oud-archief der Gemeente s-Gravenhage.
425459: HART, P. - Bloody april. Slaughter in the skies over Arras, 1917.
423110: HART, MAARTEN, T - Ratten. Over het gedrag, de leefwijze en het leervermogen van de rat
426938: HART, P. T - H.A. Van Beuningen. Een van Utrechts beste burgers.
417707: HARTEN, J. - Hommage a Witkiewicz.
413831: HARTEN, J. ET AL. - Caravaggio. Originale und Kopien im Spiegel der Forschung.
2681: HARTEN, J.H.D. ET AL. - tuin van Utrecht.
424949: HARTING, P.; THEILE, F.W. - Mikroskop. Theorie, Gebrauch, Geschichte und gegenwärtiger Zustand desselben
413947: HARTKAMP-JONXIS, E. - Neo tot deco. Kostuum en textiel 1880-1920.
9471: HARTLAUB, G.F. - Gustave Doré.
7746: HARTLAUB, G.F. - Gartenzwerg und seine Ahnen. Eine ikonographische und kulturgeschichtliche Betrachtung.
419805: HARTLAUB, G. F. - Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst.
116: HARTLAUB, G.F. - Gustav Dore.
419441: HARTLEY, K. ET AL. - romantic spirit in German art 1790-1990.
425042: HARTMAN, O. - Free Verse. An Essay on Prosody.
424915: HARTMANN, B. (RED.) - G. Estius. Waerachtige historie van de martelaers van Gorcom.
420670: HARTMANN, K. - Deutsche Gartenstadtbewegung.
419091: HARTMANN, K.; BOLLEREY, F. - 200 Jahre Architektur.1740-1940. Bilder und Dokumente
411276: HARTMANN, J.L.H. - reconstructie van een middeleeuws landschap.
402642: HARTMANN, R. - Abyssinien und die übrigen Gebiete der Ostküste Afrikas.
400798: HARTMANN, R. - Richard Strauss. Die Bühnenwerke von der Uraufführung bis Heute.
11742: HARTOG, R. DEN - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger. Een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School.
15807: HARTOG, A. ET AL. - Entartete beeldhouwkunst. Duitse beeldhouwers 1900-1945.
421876: HARTOG, E. - zeilen
426441: HARTOG JAGER, H. DEN - sublieme. Het einde van de schoonheid en een nieuw begin.
420202: HARTOG, E.DEN; GLAUDEMANS, R. - Sint-Eusebiuskerk te Arnhem. Bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
10809: HARTOG, J. - Robert Alexander Schumann en zijne werken.
7748: HARTOG, E. DEN - Romanesque architecture and sculpture in the Meuse Valley.
21640: HARTT, F. - History of Italian renaissance art. Painting, sculpture, architecture.
7749: HARWOOD, L.B. - Adam Pynacker (c.1620-1673).
13323: HARZING, W. - Driebergen en Rijsenburg. Hoe zij ontstonden en groeiden.
419097: HASEGAWA, I. - Island hopping
428211: HASEGAWA, N. - Japanese Character. A Cultural Profile.
419028: HASELEN, H.J.L.VAN - Willem van Harens gevallen van Friso...
4789: HASHIMOTO, F. - Architecture in the Shoin Style. Japanese feudal residences.
427053: HASKELL, B. - Claes Oldenburg. Object Into Monument
419199: HASKELL, F. - ephemeral museum. Old master paintings and the rise of the art exhibition.
2565: HASKELL, F. - painful birth of the art book.
12971: HASKELL, F. - Patrons and painters. Art and society in Baroque Italy.
7752: HASKELL, F. - Rediscoveries in Art.
413695: HASLAM, M. - Art nouveau. Onstaan, ontwikkeling en opleving.
11597: HASLINGER, I. - Ehemalige Hofsilber- und Tafelkammer. Der kaiserliche Haushalt. Band II.
7759: HASLINGHUIS, E.J. - Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Utrecht. Eerste stuk : gemeente Utrecht.
6022: HASLINGHUIS, E. - Catalogus van de boekerij der Rijkscommissie voor de beschrijving der Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Eerste stuk: Nederland. Tweede stuk: algmeene hulp- en studieboeken.
414193: HASPELS, J.J. - Automatische muziekinstrumenten. Catalogus van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.
8703: HASPELS, J.J.L. - Royal music machines. Vijf eeuwen vorstelijk vermaak
36053: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst.
38576: HASQUIN, H - Magie, sorcellerie, parapsychologie.
7561: HASSE, M. - sakralen Werke.
6112: HASSE, M. - Zeichnungen alter Meister in der lübecker Graphiksammlung.
18034: HASSE, M. - Hans Memlings Lübecker Altarschrein.
10623: HASSE, M. - Bilder und Hausgerät.
425245: HASSE, M. - James Gillray. Meisterwerke der Karikatur
7162: HASSELMAN, C.J. - Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut te Amsterdam. Wording, werking en toekomst.
9363: HASSELT, C.VAN - Clairs-obscurs. Gravures sur bois imprimees en couleurs de 1500 a 1800, provenant de collections hollandaises.
7366: HASSELT, C.VAN - heraut du six-septieme siecle. Dessins et gravures de Jaques de Gheyn II et III.
680: HASSELT, R.J.G.M., VAN - Alfred Ost, 1884-1945. Keuze uit de collectie Roosendaal en Nispen.
417530: HASSELT, C.VAN; BLANKERT, A. - Artisti olandesi e fiamminghi in Italia. Collezione Frits Lugt
5653: HASSELT, C.VAN - 150 tekeningen uit vier eeuwen uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram.
3460: HASSLER, U. - Kunsthalle als Kunstwerk. Bilder aus ihrer Baugeschichte
427061: HASTINGS, M. - Why Drag?
425290: HASTINGS, M. - Nemesis. The battle for Japan, 1944-45
4782: HASTINGS, H. DE C. (ED.) - Recent English domestic architecture 1929.
422114: HATERD, L. VAN DE (ED.) - Waarheid hooger dan de leus. Over de beeldvorming rondom tijdschrijft en uitgeverij De Gemeenschap, 1925-1941.
422854: HATERD, L. VAN DE (ED.) - Bloemen in het zand. P. Wiegersma, een oeuvre.
422521: HATHAWAY, C. - meeting in the supermarket.
421846: HATHAWAY, C. - A meeting in the supermarket.
420499: HATTEM, M.VAN - Kozakkendag. De bevrijding van Utrecht in 1813.
401924: HATTINGA VERSCHURE, P.P. - wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen
12288: HATTIS, P. - Four centuries of French drawings in the Fine Arts Museums of San Francisco.
427156: HATTON, R.; WALKER, J. - Supercollector. A Critique of Charles Saatchi.
36531: HATTON, R. - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch republic 1714-21.
7724: HATTSTEIN, M.; DELIUS, P. - Islam. Kunst en architectuur.
408550: HATTUM, J.VAN - Verzameld werk. Verhalen
38749: HAUBEN, H. - vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd.
424658: HAUER, J.W. - Anfänge der Yogapraxis. Eine Untersuchung über die Wurzeln der indischen Mystik
403124: HAUERT, R.; GAVOTY, B. - Wanda Landowska. Great concert artists.
4351: HAUFF, W. - Phantasien im Bremer Rathskeller. Ein Herbstgeschenk für Freunde des Weines.
5371: HAUG, H. ET AL. - Trois siecles dart alsacien.
17476: HAUPT, H. - Kunsthistorische Museum. Die Geschichte des Hauses am Ring. Hundert Jahre im Spiegel historischer Ereignisse.
409072: HAUPTMAN, J. - Beyond the visible. The art of Odilon REdon.
423269: HAUPTMANN, D.; NEIDICH, W. (ED.) - Cognitive architecture. From biopolitics to noopolitics. Architecture & mind in the age of communication and information.
38413: HAUSEN, M. ET AL. - Saarinnen in Finland.
418869: HAUSER-SCHäUBLIN, B. - Balinese textiles.
401480: HAUSER, A. - Sociale geschiedenis van de kunst.
410622: HAUSER, A. - Ursprung der modernen Kunst und Literatur. Die Entwicklung des Manierismus seit der Krise de renaissance.
410620: HAUSER, A. - Methoden moderner Kunstbetrachtung.
426775: HAUSER, A - Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst
8768: HAUSMANN, T. - Fioritura. Blütezeiten der Majolika. Eine Berliner Sammlung.
651: HAUTE, B. VAN - David III Ryckaert. A seventeenth-century Flemish painter of peasant scenes
12434: HAUTECOEUR, L. - Histoire du Louvre. Le chateau, le palais, le musee. Des origines a nos jours, 1200-1940.
38650: HAUTEKEETE, S. - Tekeningen uit Nederlands gouden eeuw in de verzameling van Jean de Grez.
3692: HAUTEKEETE, S - Tekeningen van Rembrandt en zijn leerlingen in de verzameling van Jean de Grez
420511: HAUTVAST, S. - wijk met een eigen smaak. Honderd jaar Lombok
427179: HAUWAERTS, E. I.A. - Colard Mansion. Incunabula, prints and manuscripts in medieval Bruges
427546: HAVARD, H. - Hollande pittoresque. Le coeur du Pays
6797: HAVARD, H. - Histoire de la peinture hollandaise.
425011: HAVARD, H. - bedreigde grenzen. Een togt door de provinciën Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg.
24184: HAVARD, M.H. - Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzee.
419848: HAVAS, K. - Stage fright. Its causes and cures.
38247: HAVE, J.B.VAN DER - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
33891: HAVE, J.B.VAN DER - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
52: HAVE, H.TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy bentham op het medisch handelen en denken.
5786: HAVELAAR, J.J. - Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002.
36593: HAVELAAR, J. - werk van Frans Masereel.
17939: HAVEMAN, M. - feest achter de gordijnen. Schilders van de negentiende eeuw.
7285: HAVEMAN, M. - Over fotografen. Koordansers boven een gat in de markt
425639: HAVEN, M. - maitre inconnu Cagliostro
7769: HAVERKAMP-BEGEMANN, E. (ED.) - Wadsworth Atheneum Paintings. Catalogue 1: The Netherlands and German-speaking countries. Fifteenth - Nineteenth Centuries.
8280: HAVERKAMP BEGEMANN, E. - Willem Buytewech.
7768: HAVERKAMP-BEGEMANN, E. - Creative copies. Interpretative drawings from Michelangelo to Picasso.
416243: HAVERKAMP, P. ET AL. - Zeevaartkunde. Eerste en Tweede deel.
410474: HAVERKAMP-BEGEMANNN, E.; JENSEN ADAMS, E. - Dutch and Flemish paintings from New York private collections.
3213: HAVERKAMP, A. ET AL. - Jews of Europe in the Middle Ages.
2942: HAVERKAMP-BEGEMANN, E. - Willem Buytewech 1591-1624.
2927: HAVERKAMP BEGEMANN, E. - Willem Buytewech.
2785: HAVERKAMP, G.; HERZEN, F.; STEEHOUDER, J.; VERVERS, M.J. - Overspanning/Herrie bij de brug/Pijlers/Kruising. Over de brug bij Vianen
15868: HAVERKAMP-BEGEMANN, E. - Essays in Northern European art. Presented to Egbert Haverkamp-Begemann on his 60th birthday.
11539: HAVERKAMP-BEGEMANN, E.; LOGAN, A.M.S. - European drawings and watercolors in the Yale University Art Gallery, 1500-1900.
419488: HAVERKAMPBEGEMANN, E. - Rembrandt. The Holy family, St.Petersburg
15869: HAVERKATE, H.M., PEET, C.J. VAN DER - kerk van papier. geschiedenis van de Mariakerk te Utrecht.
417000: HAXTHAUSEN, C. (ET AL) - Hans Richter 1888-1976. Dadaist, Filmpionier, Maler, Theoretiker.
421260: HAYASHIYA, S. - Raku. Een dynastie van Japanse pottenbakkers/A dynasty of Japanese ceramists.
12177: HAYE, R. DE LA - bisschoppen van Maastricht.
428080: HAYEK, F.A. VON - Verfassung der Freiheit
8635: HAYES, J. - Thomas Gainsborough.
7777: HAYES, J. - Paintings and drawings.
7249: HAYES, J. - Thomas Gainsborough.
7247: HAYES, J., STAINTON, L. - Gainsborough drawings.
417705: HAYES, W.C. - scepter of Egypt. Part I.
34570: HAYES, J. - Rowlandson. Watercolours and drawings.
425647: HAYES, W.C. - scepter of Egypt. Before 1600 B.C./ 1675 to 1080 B.C. COMPLETE SET
411028: HAYNES, J. - Introdution to international relations and religion.
418189: HAYNIE, J. - lithographische Umdruck.
400746: HAYS, K.M. (ED.) - Architecture theory since 1968.
38917: HAYS, R.W. - history of the Abbey of Aberconway 1186-1537.
425240: HAYWARD, A. - Colonial and Early American Lighting.
7778: HAZELZET, K. - Heethoofden, misbaksels en halve garen. De bakker van Eeklo en de burgermoraal.
2886: HAZELZET, K. - Verkeerde werelden. Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst.
408560: HAZEU, W. - Gerrit Achterberg. Een biografie.
405074: HAZEU, W. - Vestdijk. Een biografie.
407416: HAZEU, W. ET AL - Michiel Schrijver. Het oog moet blijven reizen/The eye must travel.
426692: HAZEU, W. - Lucebert. Biografie
426309: HAZLITT, W. - Fairy Tales, Legends and Romances. Illustrating Shakespeare and Other Early English Writers. (Anglistica & Americana series)
423287: HEALY, P.; BRUYNS, G. (ED.) - De-/signing the Urban. Techno-genesis and the urban image.
423289: HEALY, P. - model and its Architecture.
423502: HEANEY, SEAMUS - genoegdoening van poëzie
423212: HEARN, K. (ED.) - Van Dyck & Britain
421799: HEARN, M.K. - Landscapes clear and radiant. The art of Wang Hui
35823: HEARN, K. - Dynasties. Painting in Tudor and Jacobean England 1530-1630.
419145: HEBBEL, F. - blinde bij zonsopgang. Bladen uit een dagboek
426914: HEBEY, P. - Album Georges Simenon
427956: NIEUWE TESTAMENT HEBREEUWS - New Testament in Hebrew and Dutch/Hebreeuws-Nederlands Het Nieiwe Testament
423120: HECHT, PETER - Wat mooi is, is geheim. Iets over kunstliefde en kunstgeschiedenis
11667: HECHT, P. - Van Gogh en Rembrandt. also available: Van Gogh et Rembrandt
10219: HECHT, P. - 125 Jaar openbaar kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt
8469: HECHT, P. ET AL. - Kopen voor de eeuwigheid. Verzamelen in het Dordrechts Museum, 1975-2000.
7784: HECHT, P. - Over Rembrandt, Manet, en het tweede leven van de kunst.
7782: HECHT, P. - Hollandse fijnschilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff.
7787: HECHT, P. ET AL. - Kunstgeschiedenis in Nederland. Negen opstellen.
418398: HECHT, W. - Goethe als Zeichner.
3502: HECHT, P. - 125 jaar Openbaar Kunstbezit. Met steun van de Vereniging Rembrandt.
424187: HECHT, P. - Collecting for the public. Works that made a difference. Essays for Peter Hecht.
12514: HECHT F. - Eschatologie und Ritus bei den reformpropheten.
426729: HECK, P. VAN (RED.) - Glorie van de muzen. Lieveling van het volk. Dante in Leiden
16919: HECKMANN, H. - M.D.Pöppelmann als Zeichner.
654: HECKMANNS, F.W. - Walter Gramatté, 1897-1929.
427472: HECKSCHER, W.S.; VERHEYEN, E. (ED.) - Art and literature. Studies in relationship
428055: HEDAR, J. - Dietrich Buxtehude. Orgelwerke. Zur Geschichte des norddeutschen Orgelstils
427874: HEDEMAN, A.D. - royal image. Illustrations of the Grandes Chroniques de France, 1274-1422
410100: HEDERER, O. - Leo von Klenze. Persönlichkeit und Werk.
7790: HEDICKE, R. - Methodenlehre der Kunstgeschichte. Ein Handbuch für Studierende.
7791: HEEK, J.H. VAN - Huis Bergh: kasteel en collectie. Voormalige titel: Schets der wordings-en bouwgeschiedenis van het kasteel Bergh te s-Heerenberg, 1943.
419474: HEEK, J.H. - Liemers. Gedenkboek J.H.van Heek
18381: HEEL, P.D. VAN; KNIPPING, P.B. - schuilkerk tot zuilkerk. Geschiedenis van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam.
1040: HEEL, C. VAN; RAAT-GILJAM, A.J. DE - Oude archieven in Overijssel. Inventaris archieven gemeenten IJselham, Hardenberg, Wijhe, IJsselmuiden en Stad-Delden.
419113: HEELING, J. ET AL. - ontwerp van de stadsplattegrond.
428171: HEEMSKERCK-DúKER, W. ET AL, - Eeuwig levende teekens. Tentoonstelling van volksche zinnebeelden
5986: HEEMSKERK, G. ET AL. - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië van J.H.Haafner.
12152: HEER, E. DE, HOEKSTRA, H., HOLTROP, M. (ED.) - Episcopius. Jan de Bisschop (1628-1671), advocaat en tekenaar.
14006: HEER, J. DE - Kleur en architectuur.
418030: HEERE, M. - Zeeroep. Slauerhoff zeevaart.
416526: HEERE, P.H.; VERNOOIJ, A.TH. - Eerebegraafplaats te Bloemendaal.
11623: HEERICH, ERWIN; CLADDERS, J. - Heerich. Kartonplastieken, tekeningen en schilderijen.
400888: HEERING, W. - Kunstlicht-Buch.
1761: HEERING, W. - Rolleiflex-Buch.
34812: HEERINGA, K.; HINSBERGEN, J.G.G.VAN - Inventaris van het archief van het Kapittel ten Dom/Aanvullingen en verbeteringen. Index.
427008: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573
422965: HEERINGA, K.; KETNER, F. - Oorkondenboek van het sticht Utrecht. Deel II -Deel IV.
3295: HEERINGEN, R.M. VAN; HENDERIKX, P.A.; MARS, A. - Vroeg-middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
20567: HEERINGEN, R.M. VAN; KOLDEWEIJ, A.M.; GAALMAN, A.A.G. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
421760: HEERINGEN, R. VAN (ED.) - Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg.
10156: HEERMA VAN VOSS, L. ET AL. - Wijk C. Het hart klopt door.
33858: HEERMA VAN VOSS, M. - Funerary symbols and religion.
989: HEERMANN, I. - Form, Farbe, Phantasie. Südsee-Kunst aus Neubritannien.
38672: HEEROMA, K. - fragmenten van de tweede rose.
425339: HEERTJES, P.M. ET AL. - uur U. Drie maanden geschiedenis in beeld in en rond Delft. Fotoreportage Binnenlandse Strijdkrachten
424858: HEERTUM, C. VAN (RED.) - Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
15475: HEERTUM, C. VAN ET AL. - andere achttiende eeuw. Opstellen voor Andre Hanou.
418120: HEESEN, H., JANSEN, H. - Pen in ruste. Schrijversgraven in Midden-Nederland.
427014: HEESEN, H.; JANSEN, H. - Waar ligt poot?
416437: HEEST, DETLEV, VAN - verzopen katten en de Hollander.
805: HEESTERS, W.; RADEMAKER, C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode.
411320: HEESTERS, M. - 100 jaar Boerenbond Reusel 1897-1997.
406086: HEFTI, R.; GEMERT, A.VAN - Richard Hefti.
1117: HEFTING, V. - Kinderportretten.
8559: HEFTING, P. ET AL. - 30 jaar kunst opdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PPT Post
8898: HEFTING, P. - eigen ruimte. Beeldhouwkunst in Nederland na 1945.
1389: HEFTING, V. - J.B. Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
402876: HEFTING, P. - H.H.Breitner 1857-1923. Aquarellen en tekeningen.
3822: HEFTING, V. - Jongkind dapres sa correspondance.
15302: HEFTING, V. - Jan Toorop. een kennismaking.
14166: HEFTING, V. - Christiaan de Moor.
1245: HEFTING, P. - Art & Design. Report over the years 1982 - 1992 / Kunst & ormgeving. Meerjarenverslag 1982 - 1992
12142: HEFTING, P.; BOER, C.DE - Jan van Munster. Beeld in energie/Bild in Energie.
13424: HEFTING, V. ET AL. - Jan Toorop 1858-1928.
11016: HEFTING, G.H. - G.H.Breitner in zijn Haagse tijd.
38654: HEFTING, V. - Schilders in Oosterbeek 1840-1870.
5532: HEFTING, V. ET AL. - J.Th. Toorop. De jaren 1885-1910.
408782: HEGEL, G.W.F. - Ästhetik. Band I/II.
403574: HEGEL, G.W.F.; ROUSSET, B. - savoir absolu.
423475: HEGENER, E. - Studien zur zweiten Sprache in der religiösen Lyrik des 12.Jahrhunderts
426830: HEGENER, H. - Fokker - The man and the aircraft
402420: HEGENER, M. - Boerderijen in Gelderland.
425145: HEGI, G. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonder Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. COMPLETE SET
426819: HEHIR, B. O - Expansd Hieroglyphicks. A Critical Edition of Sir John Denhams Coopers Hill.
21696: HEIBERG, S. (ED.) - Christian IV and Europe. The 19th art exhibition of the Council of Europe.
421874: HEIDE, G.D.VAN DER - Scheepsarcheologie
38945: HEIDE, K.D.VAN DER - Polytekstuele religieuze muziek aan het Bourgondisch-Habsburgse hof..
425750: HEIDEGGER, M. - Kant et le probleme de la metaphisique
7803: HEIDEMAN, J.E.L. - cinquecento chapel decorations in S.Maria in Aracoeli in Rome.
427189: HEIDEN, P. VAN DER; KESSEL, A. VAN (RED.) - Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten -Marijnen, -Cals en -Zijlstra, 1963 - 1967. (Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel 8.)
401266: HEIDEN, P. V.D.; M. SIER - Wonen op Veen. Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd
400840: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen in ..Nijmegen.
37119: HEIDEN, H.DE; JETTEN, M. - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen...van Nijmegen.
411214: HEIDINGA, H.A.; REGTEREN ALTENA, H.H.VAN - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in Northern Holland.
13358: HEIJ, J.J. - Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum
412820: HEIJ, J.J.(ED.) - Georg Rueter 1875-1966.
23155: HEIJ, J.J. - Reinder Homan. Etsen.
1206: HEIJBOER, A. - systeem van Anton Heijboer.
4857: HEIJBROEK, J.F.; WOUTHUYSEN, E.L. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H.de Bois (1878-1946).
422473: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
7993: HEIJBROEK, J.F. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretaris van stadhouder-koning Willem III.
419279: HEIJBROEK, J.F.; E. SCHMITZ - George Hendrik Breitner in Amsterdam
422448: HEIJBROEK, J.F., SCHMITZ, E. - George Hendrik Breitner in Amsterdam
404860: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht.
400778: HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Amsterdam. Twee wandelingen door de stad rond 1900.
3711: HEIJBROEK, J.F.; SCHAPELHOUMAN, M. (ED.) - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
17526: HEIJBROEK, J.F.; E.L. WOUTHUYSEN - Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zjn compagnons. 1838 - heden.
14937: HEIJBROEK, J.F. - Henri Frederic Boot.
7169: HEIJBROEK, J.F. I.A. - Kleykamp. De geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968
13536: HEIJBROEK, J.F.; MACDONALD, M.E. - Whistler en Holland.
10187: HEIJDEN ROGIER, N.VAN DER - Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum.
13081: HEIJDEN, M. VAN DER - Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650
7495: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Kaart en kunst van de zeven provincien der Nederlanden.
413579: HEIJDEN, P.V.D.; E. RUISSEN - Fort Pannerden
411228: HEIJDEN, W. VAN DE - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. I.
403370: HEIJDEN, L. V.D.; J. SANDERS; A. V.D. WILLIGEN - levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang
401360: HEIJDEN, P. VAN DER, ET AL. - public space. Nieuwe kunst/New art in Amsterdam.
401124: HEIJDEN, CHR. VAN DER - Sporen van Elisabeth. Elisabeth Otter-Knoll.
12615: HEIJDEN, P.J.VAN DER - gulden vlies. s-Hertogenbosch ten tijde van het 14e kapittel van het gulden vlies, 1481.
11402: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER; BLONK, D.I. - kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797.
427193: HEIJDRA, T. - Westerpark. Barren, Sparren en Koperen Knopen.
24460: HEIJER, H. DEN - geschiedenis van de WIC
425766: HEIJMINK LIESERT, P. - kathedraal van het Sticht. De parochiekerk van de heilige aartsengel Michael te Schalkwijk.
419720: HEIJN, A. V. - 400 jaar Sint-Andrieshofje in Amsterdam.
422120: HEIJNEN, H. - Freek Engel (1872-1958), Een wereld van weiden en water.
422066: HEIJNEN, H.; BRUIN, J. DE - Leven en werken van Willem & Chris Jansen
426396: HEIJNEN, A. - Bloeiende wetenschap. 375 jaar Botanische Tuinen Utrecht.
5937: HEIJNEN, H.J. ET AL. - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
418140: HEIJNEN, A. - Rooms in Lombok. 100 jaar Antoniuskerk Utrecht.
350: HEIJNSBERGEN, H.L.M. VAN - Zaansche brandweerschetsen.
13565: HEIJS, J. - Filmliga 1927-1931.
12947: HEIJST, J. VAN; ROYAARDS, C.W. - Johan de Witt Huis.
424528: HEIJTING, W. - Cathechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585. The Catehisms and confessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. (Deel een: tekst, part one: text)
426672: HEIJTING, W. - Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies
20309: HEILBRUN, F.; NéAGU, A. - Pierre Bonard. Photographe.
11193: HEILFURTH, G. ET AL. - Bergreihen. Eine Liedersammlung des 16. Jahrhunderts.
238: HEILMANN, CHR. (ED.) - In uns selbst liegt Italien. Die Kunst der Deutsch-Römer.
6317: HEILMEYER, M. - Sprache der Blumen. Von Akelei bis Zitrus.
407936: HEILMEYER, W. ET AL. - griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeut.
422135: HEIM, B. B. - Kerkelijke Heraldiek, van 1270 tot Johannes Paulus II
426580: HEIM, J.F. ET AL. - salons de peinture de la revolution francaise 1789-1799
405186: HEIMANS, E.; THIJSSE, J.P. - Hei en dennen.
416021: WINDELBAND-HEIMSOETH - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
427260: HEINE, HEINRICH - Over Duitsland
414961: HEINE-GELDERN, R.VON - Indonesian art. From the Royal Indie Institute amsterdam.
410216: HEINE, H.; SCHURER, FEDDE - Gedichte/Dichtwurk.
24410: HEINEMANN-FLEISCHMANN, R. - Sammlung Schloss Rohoncz. Gemälde.
11374: HEINEMANN, R. (ED.) - Thyssen-Bornemisza Collection. Catalogue of the paintings.
23727: HEINEMEIJER, W,F. ET AL. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
406080: HEINEN, M. - Tussen oog en hand. Emmy Eerdmans, schilderijen en tekeningen.
39943: HEINIMANN, S. - Abstraktum in der französischen Literatursprache des Mittelalters.
12784: HEININGEN, H. VAN - historie van het land van Maas en Waal.
400341: HEININGEN, H.VAN - West-Betuwe. Ontstaan uit de rivieren.
2988: HEINISCH, B. - Barbara Heinisch. Malerei als lebendiger Prozess.
425665: HEINITZ, W. - Strukturprobleme in primitiver Musik
419283: HEINRICH, A. - Thomas Willebroirts Bosschaert (1613/14 - 1654). Ein flämischer Nachfolger van Dycks.
408138: HEINRICH, C. (ED.) - Andy Warhol. Photography.
417272: HEINRICHS, M. - Liszt in Utrecht, 1842. (en hoe hij daar terechtkwam).
2578: HEINTZE, H.VON - Bildnis der Sappho.
2131: HEINZ, G. ; KLAUNER, F. ET AL. - Peter Paul Rubens, 1577-1640. Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages.
1470: HEINZ, M. - Bestandskatalog der Gemälde des 19. Jahrhunderts. Neue Galerie I.
419567: HEIRMAN, F. - Rubens, Venus & Madonna.
419877: HEISE, B. - Adrian Ludwig Richter. Zeichnungen aus der Sammlung Dräger.
35330: HEISENBERG, W. - physikalischen Prinzipien der Quantentheorie.
7125: HEITLING, W.H.; LENSEN, L. - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel.
408146: HEITZ, P. - Unbekannte Ausgaben geistlicher und weltlicher Lieder, Volksbücher und eines alten ABC-Büchleins gedruckt von Thoebold Berger.
404102: HEITZ, P.; SCHREIBER, W.L. - Wunderblut zu Wilsnack.
7560: HEIZ, D. - Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18.Jahrhunderts. Die Geschichte der Produktionsstätten und ihre künstlerischen Zielsetzungen.
424143: HEJDUK, J. ET AL. - Education of an architect. The Irwin S.Chanin School pf Architecture of the Cooper Union.
420409: HEKELEN, F.E.VAN ET AL. - Polder Jannezand 1805-2000. Twee eeuwen familiebezit
3762: HEKKEMA, H. - Kattenbroek. Een woonwijk in Amersfoort.
22613: HEKKER, R.C.; KOLMAN, CHR.J. - Ten voordele en cieraat van dese stad. Studies over houten huizen in Nederlandse steden.
10178: HEKKER, R.C. ET AL. - Dorp en stad in Limburg.
4470: HEKLER, A. - Ungarische Kunstgeschichte.
4695: HEKMA, G.; ROODENBURG, H. (ED.) - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
403350: HELBERS, G.C. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek 1000-jarig bestaan.
7813: HELBIG, J. - glasschilderkunst in België. 2 vols. Repertorium en documenten.
420276: HELD, H.G.; LONGHI, R. - Venezianische Malerei. Il palazzo nonfinito. Roberto Longhi und die Kunst des Essays.
419181: HELD, J.S. - Rubens and the book. Title pages by Peter Paul Rubens.
12995: HELD, J.S. ET AL. - Papers presented at the International Rubens Symposium, april 14-16, 1982.
14821: HELD, J. - Flemish and German paintings of the 17th century.
416820: HELDEN, W. V.; A.O. - Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal
426838: HELFENSTEIN, J. - Klee and America
3525: HELFENSTEIN, J.; TAVEL, H.C. VON - sanfte Trug des Berner Milieus. Künstler und Emigranten 1910-1920.
426054: HELL, M. - Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbare leven
405982: HELL, M.; E. LOS - Amsterdam voor vijf duiten per dag
426959: HELL, M.; E.A. - Hollanders van de Gouden Eeuw
418161: HELLEMA, W.W.; ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer
10349: HELLEMANS, B. ET AL. - kruistochten.
421331: HELLENBERG HUBAR, S.VAN - Verlichte themas, verleden tijd.
357: HELLENKEMPER, H. ET AL. - Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte.
17892: HELLENKEMPER SALIES, G. - Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia
102: HELLENS, F. - Gerard Terborch.
12394: HELLENS, F. - L.-G. Cambier.
416449: HELLER. A. - Luna Luna ermöglicht von Neue Revue. Photographisch dokumentiert von Sabina Sarnitz.
427386: HELLER, C.B. - Jugendstil meubels
416555: HELLINGA, G.G. - Meesters van de gouden eeuw. Kopstukken uit kunst & wetenschap.
401472: HELLINGA-QUERIDO, L. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
3681: HELLINGA, W.G. - Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571.
35659: HELLINGA, H. ET AL. - Ernest Groosman. Bouwer met grenzeloze ambities.
15884: HELLINGA, W.G. - Rembrandt fecit 1642. De Nachtwacht. Gijsbrecht van Aemstel.
3945: HELLIWELL, S.J. - Understanding antique silver plate.
416239: HELLWIG, H.J.; HOTTETERRE - Principles de la flute traversiere.
424575: HELM, E. VAN DER - Mode: hoeden.
411434: HELMERS, J.F. - Gedichten. 3 delen.
410644: HELMHOLTZ, H.VON - Vorträge und Reden. Erster/Zweiter Band.
35223: HELMIG, F. A.O. (ED.) - Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe
5311: HELMIGK, H.J. - Oberschlesische Landbaukunst um 1800.
10540: HELMUS, L.M.(ED.) - Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700.
7828: HELMUS, L.M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van zestiende- en zeventiende-eeuwse meesterwerken uit Utrecht
7827: HELMUS, L. - Mechtelt van Lichtenberg Toe Boecop (ca.1520-1598). Een onderzoek naar haar Pieta.
6734: HELMUS, L.; E. DOMELA NIEUWENHUIS, T. VAN FULPEN-DE LANGEN; A. TAATGEN - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum
5416: HELMUS, L. - Schilderkunst tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht 5
5137: HELMUS, L.M. - Pieter Saenredam, het Utrechtse werk. Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief.
404974: HELMUS, L. ; M. FARIES; D. TAMIS; J.R.J VAN ASPEREN DE BOER; F. GEURDES; PETER KLEIN - Catalogue of the paintings 1363-1600 Centraal Museum Utrecht
408420: HELMUS, L.; G. SEELIG; CONTR.BY M.J. BOK, A. ELEN, G. KIEFT, E. NOGRADY - Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw
36719: HELMUS, L.M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570.
36141: HELMUS, L - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570
7831: HELSDINGEN, H.W. VAN, - Historier en Peindre. Poussins opvattingen over kunst in het licht van de discussies in de Franse kunstlitteratuur in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
7829: HELSDINGEN, H.W. VAN - Enkele opmerkingen over het Franse zeventiende-eeuwse Rembrandt-beeld.
230: HELSLOOT, J. ET AL. - discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur...
1358: HELSTED, D. - Thorvaldsen. Drawings and bozzetti.
6726: HELSTON, M. - Painting in Spain during the later eighteenth century.
409036: HELTEN, L. - Kathedralen für Bürger/Kathedralen voor burgers. Die st. Nikolauskirche in Kampen..
37143: HELTEN, W.L.VAN - Zur Lexicologie des Altwestfriesischen.
411816: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden..
601: HEMELRIJK, J.M. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
400111: HEMMEN, F.VAN - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de gemeente Bemmel 1818-1999.
424078: HEMMES € HOOGSTADT, A. - ‘Sies mijn vlien, mijn jaghen’. Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms. 4 209/2.
7836: HEMPEL, E. - Geschichte der deutschen Baukunst.
3414: HEMPEL, E. - Gaetano Chiaveri. Der Architekt der katholischen Hofkirche zu Dresden.
10462: HENDELL, L. (ED.) - Finnland im Anfang des XX.Jahrhunderts.
585: HENDERIKX, P.A. - oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.
419825: HENDERSON, R.M. - D.W.Griffith. The years at biograph.
405282: HENDERSON, P. - letters of William Morris to his family & friends.
405120: HENDRICK, J. ET AL. - Lambert Lombard et son temps
412066: HENDRIKS, MARTEN - Scrolling interfacece pokerface.
403326: HENDRIKS, N. - Ada Bunschoten. Een leven met rood.
1658: HENDRIKS, M.G.H. - Gaasterland-Sloten in oude ansichten.
12123: HENDRIKS, C. - Northern landscapes on Roman walls. The frescoes of Matthijs and Paul Bril.
420602: HENDRIKSE, C. (ET AL) - Armando
414151: HENDRIKX, S. - Kloosters als religieus erfgoed.
7838: HENDRIX, H., SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Oud en lelijk. Ouderdom in de cultuur van de Renaissance.
7837: HENDRIX, H., STUMPEL, J. (ED.) - Kunstenaars en opdrachtgevers.
404730: HENDRIX, ANNEKE - Sudden cardiac death in the young: incidence and consequences
424758: HENDRIX, H. - Traiano Boccalini. Fra erudizione e ploemica
1844: HENDY, PH. - Catalogue of the exhibited paintings and drawings. The Isabella Stewart Gardner Museum.
6015: HENGEL, S.J.H. VAN - Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport.
3196: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen t.b.v. s lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië.
412160: HENGEVELD, J. - Piet Blom.
423795: HENGST, C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht.
428105: HENIGER, J. - Hendrik Adriaan van Reede tot drakestein and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany
7843: HENKEL, M.D. - Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
13020: HENKEL, K.; MäRZ, R. (ED.) - Potsdamer Platz. Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preussens.
7915: HENKELS, H. - is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap.
7208: HENKELS, H. - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934.
5806: HENKELS, H. - Mondrian. From figuration to abstraction.
420015: HENKELS, H. - Mondriaan aanwinsten/Acquisitions 1979-1988
417568: HENKELS, H. - Mondrian in the Sidney Janis Family Collections, New York.
37239: HENKELS, F.R.A. - Logboek van De Blauwe Schuit.
1874: HENKELS, H. (ED.) - Jacoba van Heemskerck. Kunstenares van het expressionisme.
421442: HENKES, R.-J.; BINDERVOET, E. - Vertaliaans liedboek
11884: HENKET, H.A.J. ET AL. - Nieuwe Bouwen en restaureren. Het bepalen van de gevolgen van restauratiemogelijkheden.
421895: HENKET, H.-J. - Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in architectuur.
421548: HENNEBERT, D. - Brussel anders bekeken.
34905: HENNEBERT - torpilles.
424935: HENNEBO, D. - Gärten des Mittelalters
36405: HENNECKE, E.; SCHNEEMELCHER, W. - Neutestamentliche Apokryphen. I. Evangelien.
410196: HENNEMAN, J.; MULISCH, H. - Opus Gran.
426278: HENNEQUIN, J. - Henri IV dans ses oraisons funebres ou la naissance dune legende
420280: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus
35472: MOET-HENNESSY - Table.
11939: HENNINGER, A.; LANGE, G.G. - Herzogthum Nassau in malerischen original Ansichten.
412464: HENNUS, M.F. - Frits lugt, zijn leven en zijn verzamelingen.
417368: HENNY, S. ET AL. - Karakuri Ningyo. Ancient festival robots.
424993: HENRICKS, R. (ED.) - Lao-Tzu Te-Tao Ching. Een nieuwe vertaling, gebaseerd op de recent ontdekte Ma-wang-tui teksten.
425848: HENRY, CH. - Correspondance inedite de Condorcet et de Turgot 1770-1779.
5613: PRINCE HENRY - Property from the estate of HRH The Prince Henry, Duke of Gloucester.
415729: HENRY, T.; JOANNIDES, P. - Raphaël. Les dernieres annees.
38970: HENRY, ALBERT - oeuvres dAdenet le Roi. Vol. V. Cleomades. Texte (1). Introduction (2)
423245: HENRY, T.; JOANNIDES, P. - Late Raphael
21668: HENRY-BUITENHUIS, T., TROMP, H. - Historische buitenplaatsen in particulier bezit.
426435: HENSSEN, R. - Trompetters en Tamboers in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek. Plichten en Praktijken. Trompeters and drummers in Zeeland seafare at the time of the Dutch Republic. Charges and Practices. With a summary in English
407886: HENTZE, C. - Haus als Weltort der Seele.
423047: HENZE, H. - L’Upupa. Nachtstücke aus dem Morgenland. Autobiografische Mitteilungen.
12741: HENZE, W. - Studien zur Darstellung der Schlacht und des Kampfes in den Bildkünsten des Quattro-und Cinquecento in Italien.
408968: HEPPE, K.B. - Bilder und Tänze des Todes.
418977: HEPPER, H. - Jannis Kounellis
425987: HERACLITUS - Fragmenten.
411394: HERBARTH, D. - Entwicklung der optischen Telegrafie in Preussen.
5548: HERBERHOLD, F. - Archivverzeichnis Haus Welbergen. Akten.
419689: HERBERT, A.; BORJA-VILLEL, M.; MANUEL, J. (ED.) - Public Space / Two Audiences - Works and documents from the Herbert Collection, inventaire.
423820: HERBERT, ZBIGNIEW - Verzamelde gedichten. GEBONDEN
420038: HERBERT, S.; ROGER EDWARDS, G.; AMYX, D.A. - Corinth. Vol. VII. Part II. Archaic corinthian potter/ Part III, Corinthian hellenistic pottery/Part IV. The Red-figure pottery.
418301: HERBERT, R.L. - Seurats drawings.
409732: HERBERT, A.S. - Historical catalogue of printed editions of the English bible, 1525/1961.
427714: HERBERT, R. - Natures Workshop. Renoirs Writings on the Decorative Arts.
417920: HERBET, F. - Graveurs de lécole de fontainebleau.
12658: HERCENBERG, B. - Nicolas Vleughels. Peintre et directeur de lAcademie de France a Rome, 1668-1737.
422972: HERDER, JOHAN GOTTFRIED; GRIMM, G.E. - Schriften zur Ästhetik und Literatur, 1767-1781. Kritische Wälder/Von deutscher Art und Kunst
39715: HERDER, J.G. - Herders Werke. Complete set.
422973: HERDER, JOHANN GOTTFRIED; GAIER, U. - Frühe Schriften, 1764-1772. Über neuere Deutsche Literatur/Über den Ursprung der Sprache.
8651: HERDT, R. DE; CONRADS, M. - kostuumboek van Lucas dHeere.
338: HERDT, A. DE - Dessins genevois de Liotard a Hodler.
403966: HEREMANS, J.F.J. - Gedichten van K. L. Ledeganck met eene levensschets des dichters.
428197: HERGE - Kuifje. De schat van Scharlaken Rackham. HALFLINNEN
428195: HERGE - Kuifje en het zwarte goud. HALFLINNEN
428196: HERGE - Kuifje. De 7 kristallen bollen. HALFLINNEN
428199: HERGE - Kuifje. Het gebroken oor. HALFLINNEN
428198: HERGE - Kuifje. Het geheim van de eenhoorn. HALFLINNEN
412648: HERING, W.; BERTELS, L. (ED.) - Varese 360
4321: HERINGA - Hollande commerciale.
9426: HERK, M.VAN - Kenne. Schilder/Painter.
7035: HERM, D. (ED.) - Kupfer und seine Mineralien. Mineralientage München.
423837: HERMANN, K.F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten/Privatalterthümer. COMPLETE SET
421575: HERMANS, W.F. - Drie melodramas.
428041: HERMANS, W.F. - Volledige werken, deel 2. Romans. (Ik heb altijd gelijk, De God Denkbaar Denkbaar de God, Drie melodramas.)
6169: HERMANS, J.M.M. - middeleeuwse boek in Groningen.
417140: HERMANS, P. - Mapping the landscape
421014: HERMANS, T. ET AL. - Monumenten in beton. Ontwikkeling en herstel van historisch beton. Artikelen Betonsymposium Rotterdam 2006.
422892: HERMANS, T. - Middeleeuwse woontorens in Nederland. De bouwhistorische benadering van een kasteelvorm. Band 1: Teksten. Band 2: Catalogi en bijlagen
409308: HERMANS, H. - Aspasia van Milete.
405492: HERMANS, D.; KAMPHUIS, J. - Monumenteninventarisatie Gemeente Purmerend.
38578: HERMANS, J.M.M. - Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters.
38193: HERMANS, J.M.M. ET AL. - Middeleeuwse handschriftkunde in de Nederlanden 1988. Groningse Codicologendagen 1988.
37213: HERMANS, FREDERIK - Lezen & schrijvers. Fotos van lezende schrijvers..
428040: HERMANS, W.F. - Volledige werken, deel 1. Romans. (Conserve en De tranen der acacias.)
428042: HERMANS, W.F. - Volledige werken, deel 7. Verhalen en novellen. (Moedwil en misverstand, Paranoia, Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.)
1392: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken I. Romans. Conserve/De tranen der acacias.
423023: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige werken. LUXE EDITIE. Deel 1
421774: HERMANS, T. - Woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor Middeleeuwse woontorens
418700: HERMAS; JOLY, R. - pasteur.
424963: HERMBSTäDT, S.F.; MAN, J.W.E.DE - Catechismus der apothecars-kunst of de eerste grondbeginslen der artsenijmengkunde/Therapia generalis physiologica
5104: HERMENS, E. - Memories of beautiful colours. The mariani treatise and the practice of miniature painting...at the Pesaro court in early seventeenth century Italy.
427389: HERMES, N. (RED.) - Met verve: Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Jacoba van Heemskerck, Lou Loeber, Sorella, Adya van Rees-Dutilh
426900: HERMES, E. (ED.) - Disciplina Clericalis of Petrus Alfonsi. (The Islamic World series)
7852: HERMESDORF, P.F.J.M., - examination and restoration of last judgement by Lucas van Leyden.
416344: HERMKENS, JEROEN - Terra nova. Schilderijen, lithos
400105: HERMKENS, H.M.; HUYGENS, C. - Trijntje Cornelis. IV. Autograaf, facsimile.
2695: HERMKENS, JEROEN. - Tokio, een portret.
12107: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens gedichten.
5021: HERMSE, F. - Nederlandse hangbrievenbussen. Ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten.
24250: HERNAD, B. ; DACHS, K. - Graphiksammlung des Humanisten Hartmann Schedel.
8984: HERNAD, B.; FAIETTI, - Inventario degli incisori Tedeschi e fiamminghi del secolo XV. Repertorio critico.
421503: HERNAD, B. - Münchener Furtmeyr-Bibel. Bayerische Staatsbibliothek
426886: HERNAD, B. - Showcase - Künstlerbücher aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek
425374: HERODIANI (HERODIANUS) - Historiarum libri VIII cum notis...Jo.Henrici Boecleri...Baltasare Scheidio
9613: HEROLD, E. - Praktischer Lehrgang zur Erlernung der portugiesischen Sprache.
420182: HERREMAN, F. (ED.) - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
410062: HERREMAN, F. ET AL. - Kracht van de zon. Het goud van Colombia.
4671: HERRMANN, F. - Selected paintings at the Norton Simon Museum, Pasadena, California.
421983: HERSSENS, J. - Designing architecture for More. A framework of haptic design parameters with the experience of people born blind
412106: HERST, S. ET AL. - Ben Sleeuwenhoek. Een keuze, 1987-2001.
34204: HERTOG, W.E.DEN - Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572.
2206: HERTWIG, O. - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere.
404440: HERTZBERG, L.; PIETARINEN, J. (ED.) - Perspectives on human conduct.
18283: HERTZBERGER, H. - ruimte van de architect. Lessen in architectuur 2. / Space and the architect. Lessons in architecture 2
38523: HERTZBERGER, H. - Uitnodigende vorm
35815: HERTZBERGER, HERMAN - Ruimte maken, ruimte laten. Lessen in architectuur.
422570: HERUBEL, M. - Gilles de Rais et le declin du Moyen Age
420283: HERWAARDEN, J. VAN - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
412712: HERWAARDEN, J.VAN - Santiago de Compostela.
412604: HERWAARDEN, J. - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900.
14697: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen.
13036: HERWIG, H. - ewig Männliche zieht uns hinab: Wilhelm Meisters Wanderjahre.
420241: HERWIJNEN, J. VAN ET AL - Hand op de Knip-hoek
402482: HERZFELD, F. - Musica nova. Spiegel der hedendaagse muziek
426032: HERZL, THEODOR - Gesammelte zionistische Schriften in fünf Bänden. COMPLETE SET
15610: HERZNER, V. - Jan van Eyck und der Genter Altar.
408362: HERZOG, K. - Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft.
11302: HERZOG, E. - Gemäldegalerie der Staatlichen Kunstsammlungen Kassel.
1069: HERZOG, W. - Kampf einer Republik. Die Affäre Dreyfus. Dokumente und tatsachen.
425590: WULF HERZOGENRATH - Van Gogh: fields
412262: HERZOGENRATH, W. - Max Ernst in Köln.
412072: HERZOGENRATH, W.; HANSEN, D. - Van Gogh: Felder. Das Mohnfeld und der Künstlerstreit.
15003: HERZOGENRATH, W.; LISKA, P. (ED.) - Arthur Segal, 1875-1944.
426248: HES, H. - Jewish Physicians in the Netherlands, 1600 - 1940.
426185: HESCHEL, A. - Onzekerheid in vrijheid.
3375: HESLENFELD, M. - Collectie Holland. Art nouveau keramiek van de NV Faience- Tegelfabriek Holland te Utrecht. 1894 - 1918
418392: HESLIN, P. J. - Transvestite Achilles. Gender and Genre in Statius Achilles.
6695: HESLINGA, M.W. ET AL. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
13369: HESS, D. - Eitelkeit und Selbsterkenntnis. Selbstbildnisse des 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum.
599: HESS, J. - Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock.
17775: HESS, A. (ED.) - Oscar Niemeyer. Häuser.
25049: HESS, TH. - Barnett Newman.
580: HESSE, RUDOLF - Spass muss sein! Achtzig Federzeichnungen.
404292: HESSELING, J. - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen
4638: HESSELINK, L. - Beeldrechtwijzer. Auteursrecht op beeldende kunst en vormgeving.
6661: HESTON, M.; RUSSELL, F. - Guercino in Britain.
419517: HETEREN, M. VAN I.A. - Jacob Maris (1837-1899). Ik denk in mijn materie
425819: HETI, S.; JULAVITS, H.; SHAPTON, L. (ET AL.) - Vrouwen & kleren.
9150: HETTES, K. - verrerie en Tchécoslovaquie.
427984: HETTINGA, T. - Yn dit lan.
423821: HETZER, TH - ornamentale und die Gestalt
7801: HEUBERGER, G. (ED.) - Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
7312: HEUBERGER, G.; MERK, A. (ED.) - Moritz Daniel Oppenheim.
400830: HEUCKENKAMP, F. - curial par Alain Chartier.
11292: HEUERTZ, M. - Documents préhistoriques du territoire luxembourgeois. Le milieu naturel, Lhomme et son oeuvre. Fascicule I.
427334: HEUGTEN, S. VAN - Van Gogh Drawings: Influences & Innovations.
17799: HEUGTEN, S. V. ; J. PISSARRO; C. STOLWIJK A.O. - Van Gogh en de kleuren van de nacht.
12411: HEUGTEN, S.VAN; STOLWIJK, C. - decade of collecting. Acquisitions 1997-2006.
1149: HEUGTEN, S. VAN. - Vincent van Gogh. Tekeningen. Vroege jaren 1880-1883. Vol.I., Van Gogh Museum.
12234: HEUGTEN, S. VAN - Van Gogh tekenaar. De meesterwerken.
6300: HEUGTEN, S.VAN; VELLEKOOP, M. - Vincent van Gogh. Tekeningen. 1. Vroege jaren (1880-1883); 2. Nuenen (1883-1885); 4, band 2 Arles, Saint-Rémy & Auvers-sur-Oise (1888-1890)
11269: HEUKELOM, G.W. VAN - geschiedenis en herstellingswerken van den domtoren te Utrecht tot 1929.
34635: HEUNISCH; BENDER, H. - Beschreibung des Grossherzogthums Baden.
428121: HEURN, J.VAN - orgelmaaker
419744: HEURNEMAN, M. VOGELZANG, F. - Utrechtse wijken. West.
417151: HEURNEMAN, M. - Utrechtse wijken. Zuidwest. Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, Kanaleneiland/Oost. Buiten Witte Vrouwen, Oudwijk, Sterrenwijk..
419743: HEURNEMAN, M.; VOGELZANG, F - Utrechtse wijken. Zuid.
3394: HEURNEMAN, M. - Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht.
413601: HEUSDEN, LEENDERT, VAN - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen.
16518: HEUSDEN, N.VAN - Van schaamte ontbloot. Het naakt in de Nederlandse kunst, Ca.1500-heden.
4825: HEUSER, H.-J. - Oberrheinische Goldschmiedekunst im Hochmittelalter.
7736: HEUSINGER, C.VON - Handzeichnungen I. Die Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts.
410492: HEUSINGER, C.VON - Niederländer des 16. bis 18. Jahrhunderts. Handzeichnungen Kestner-Museums
423913: HEUSINGER VON WALDEGG, E. - Atlas zu dem Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. Fünfter Band. Bau und Betrieb der Secundär- und Tertiärbahnen
12179: HEUSINGER, CHR. VON - Handzeichnungssammlung. Tafelband I. Von der Gotik zum Manierismus.
6714: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
400720: HEUVEL, W.J.VAN - Structuralisme in de Nederlandse architectuur.
23668: HEVESY, A. DE - Jacopo de Barbari. Le maitre au caducee.
10221: HEWISON, R. - Ruskin a Venezia/in Venice.
424052: HEXTER, R.J. - Ovid and medieval schooling. Studies in medieval school commentaries on Ovid’s Ars Amatoria, Epistulae ex Ponto, and Epistulae Heroidum. (Munchener Beitrage zur mediavistik und renaissance-forschun, volume 38)
426676: HEYBOER, A. - Liefde als kunst
37091: HEYDEN, J.C.J. - J.C.J. van der Heyden.
9376: HEYDEN, J.C.J. - J.C.J.van der Heyden. Himal Aya
11765: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J. C. J. van der Heyden.
427652: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden
7878: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo-Studien.
427281: HEYDENREICH, L.H. - Eclosion de la Renaissance. Italie 1400-1460
17660: HEYDENREICH, L.H. - Leonardo da Vinci.
425727: HEYMAN, B.B. - Samuel Barber. The composer and his music
411388: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie.
412958: HEYNE, M. - Körperpflege und Kleidung bei den Deutschen von de ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert.
419979: HEYNEN, H. - Architecture and modernity. A critique.
418971: HEYNEN, J. - Thomas Schütte.
412318: HEYNEN, PIETR - Mai
401174: HEYNENS, L. - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans
427131: HEYNING, K. - Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeeuw. Een selectie uit de Goedaert Collectie
34148: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
3310: HEYNS, ZACHARIAS - Nederlandtschen landtspiegel in ryme gestelt.
428170: HEZEL, G.VAN - Schokland en omgeving. Leven met water
422737: HEZEL, G. VAN; POL, A. - Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
410182: HEZIK, P. VAN ET AL. - Utrechtse bedrijven in historisch perspectief.
15159: HIBBERT, C. - grand tour.
418474: HICKEY, D., PLAGENS, P. - I dont want no retro spective. The Works of Edward Ruscha.
11708: HICKEY, D. - Elizabeth Murray. Paintings 2003-2006.
11577: HICKMAN, M.L. - Monoyama. Japans golden age.
426370: HIEBERT, F.; CAMBON, P. (ED.) - Afghanistan. Hidden treasures from the National Museum, Kabul
413585: HIEMSTRA, M. - Agressie ontmaskerd. Over het taboe rond agressieve en masculiene energie
418648: HIERONYMUS - Opera exegetica. Pars I, 1,2,2A,3,4,5,7. Corpus Christianorum.
402520: HIESINGER, K.B. - Art nouveau in Munich. Masters of jugendstil.
427712: HIGHET, G. - Poets in a Landscape.
427271: HIGSTON QUIGGIN, A. - Survey of Primitive Money. (Methuens Handbooks of Archeology)
7883: HIJMANS, W., ET AL. - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq, de geschiedenis van een schilderij.
404398: HIJMANS-TROMP, I. - Mose da Rieti. Filosofia naturale e fatti de Dio. Test inedito del secolo XV.
3770: HIJMANS-TROMP, I. - Vita e opere di Agnolo Torini.
16890: HIJMANS, I.; GAEMERS, C. ET AL. - Muziek in Holland.
2799: HIJMANS, H. - huis aan den boschkant op den hoek van het Korte Voorhout te s-Gravenhage.
413023: HIJWEEGE, E. - Noir.
427199: HIKMET, NAZIM - Mensenlandschappen.
34734: HILAIRE, M.; THUILLIER, J. - Century of splendour. Seventeenth-century French painting in French public collections.
2967: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe.
425860: HILDEBRAND, K.; GERING, H. - Lieder der älteren Edda (Saemundar Edda)
35417: HILDEBRAND; BERG, W.VAN DEN - Camera Obscura.
420777: HILDEBRANDT, A. - Heraldisches Musterbuch für Edelleute, Kunstfreunde, Architecten...Wappenmaler
417064: HILDEBRANDT, G.; VOIGT, J. - Nächtliches Konzert.
38789: HILDENBRANDT, F. - Tänzerinnen der Gegenwart.
11759: HILDY, F.J. (ED.) - New issues in the reconstruction of Shakespeares theatre. Conference, Georgia, 1990.
5591: HILGER, H.P. - Kreis Kleve. 4. Kleve.
34634: HILGER, H.P. ET AL. - kleine Dom.
423824: HILGER, H.P. - Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar
417561: HILKA, A. - Percevalroman von Christian von Troyes.
9938: HILKHUIJSEN, J. - Delftse art nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte, Karel Sluyterman en Bram Gips.
7885: HILL, G.F., - Dessins de Pisanello.
403968: HILL, J.H. - Raymond IV, Count of Toulouse.
400744: HILL, J. (ED.) - Architecture. The subject is matter.
2483: HILL, R. - Designs and their consequences. Architecture and aesthetics.
11714: BERRY HILL - Figure and fantasy in french painting 1650-1800.
73: HILLENIUS, D. - bewoners van de Alexanderhof.
4033: HILLER, I.; VEY, H.; FALK, T. - Katalog der deutschen und niederländischen Gemälde bis 1550.
421271: HILLIER, J. - Utamaro.
7887: HILLIER, B. - Pottery and porcelain, 1700-1914. England, Europe and North America.
4126: HILTBRAND, R. - Tobias Stimmer, 1539-1584. Spätrenaissance am Oberrhein.
423605: HILTERMANN, B. - Ans Wortel
427071: HILTON, P.; WYLIE, S. - Homology Theory. An Introduction to Algebraic Topology.
5714: HIMMELEIN, V. - Portal der Kartause von Champmol. Untersuchungen zu Stilfigur, Grabmal und Epitaph
9616: HIMMELREICH, A.J.M. ET AL. - Theodore Schaepkens 1810-1883.
7177: HIND, A.M. - history of engraving & etching. From the 15th c. to 1914.
15878: HIND, A.M. - introduction to a history of woodcut.
3302: HINKS, R. - Michelangelo Merisi da Caravaggio. His life-his legend-his works.
9963: HINSBERGEN, J.C.G. VAN; ANDRIES, J.C.; GRAAFHUIS, A. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist
413215: HINTE, E.VAN ET AL. - Thonik.
16220: HINTERDING, E.; LUIJTEN, G.; ROYALTON-KISCH, M. - Rembrandt the printmaker.
422416: HINTON, D.A. - Gold and gilt, pots ans pins. Possessions and people in Medieval Britain.
418675: HINZ, B. (ED.) - Dekoration der Gewalt. Kunst und Medien im Faschismus.
37357: HINZ, B. - Lucas Granach d.Ä. und seine Bildermanufaktur. Wrps sl.soiled.
9131: HIPP, E. - Nicolas Pousin. Die Pest von Asdod.
404412: HIPPISLEY, A.; MAKSIMOVIC-AMBODIK, N.M. - Emvlemy i simvoly (1788). The first Russian emblem book.
418707: HIPPOLYTE; LEFEVRE, M. - Commentaire sur Daniel.
418702: HIPPOLYTE,D; NAUTIN, P. - Homelies pascales.
39384: HIR, Y.LE - Jean-Antoine de Baïf. Le Psautier de 1587.
425879: HIRDT, W. - Gian Giorgio Trissinos Porträt der Isabella dEste
7889: HIRE, J. DE LA - Venise, dans lombre de Byron.
421380: HIROSHI, KONDO ET AL. - Kondo Takahiro. Painter and potter.
407726: HIRSCH, E.C. - berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie.
428060: HIRSCHAUER, G.A. - Luis Melendez. Master of the Spanish still life
417214: HIRSCHFELD, R.A. - On transformation semi-groups and differential equations in Banach space.
423802: HIRSCHFELD, C.C.L. - Theorie der Gartenkunst. 5 Bande in zwei banden
7425: HIRSCHMANN, O. - Verzeichnis des graphischen Werks von Hendrick Goltzius, 1558-1617. Mit Benutzung der durch E.W.Moes hintergelassenen Notizen zusammengestellt.
422550: HIRST, M. - Michelangelo and his drawings
1216: HIRTH, G. - deutsche Zimmer der Gothik und der Renaissance, des Barock-, Rococo- und Zopfstils.
7892: HITCHCOCK, H.-R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
7893: HITCHCOCK, H.-R. - Rococo architecture in southern Germany.
11297: HJORTH NIELSEN, I. - Danske tegninger.
1812: HLAVATY, V. - Differentielle Liniengeometrie.
8537: LöHNEYSEN, H.-W. VON - ältere niederländische Malerei. Künstler und Kritiker.
424067: HOADLEY, R.B. - Understanding wood. A craftsmans guide to wood technology
421290: HOAG, J.D. - Islamic architecture.
413015: HOBBS, R. - Edward Hopper.
10354: HOBERG, A. - Adriaan Korteweg 1890-1917.
425570: HOBOKEN, A.VAN - Joseph Haydn. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Band I.
18428: HOBSON, R.L. - wares of the Ming Dynasty.
403816: HOBSON, M. - object of art. The theory of illusion in eighteenth century France.
416443: HOCHOVA, DAGMAR - Deset, dvacet, tricet, uz jdu.
7061: HOCKE, G. R. - Malerei der Gegenwart. Der Neo-Manierismus. Vom Surrealismus zur Meditation.
427474: HOCKS, TEUN; KUSPIT, D. - late uur/The late hour
410808: HODERS, B. - Astrid Engels. Schilderijen. Een penseelstreek als een fluistering uit een ver verleden.
421381: HODGKIN, H. (ED.) - Indian drawing.
3391: HODGSON, W. - How to identify old China.
425663: HOEBEKE, M. - middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde
39148: HOECKE, W.VAN; ELKENHUYSEN, A. - Love and marriage in the twelfth century.
288: HOEK, E. (ED.) - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus. Nederlandse editie
406060: HOEK, K.VAN DER; VEEN, S.VAN DER (ED.) - Papieren pracht uit de Amsterdamse gouden eeuw. Geschenken van het Dr.Th.J.Steenbergen Fonds.
415045: HOEK OSTENDE, J.H.VAN DEN - molens van Amsterdam in oude ansichten. Deel 1/2/3.
411494: HOEK, J. - terug naar toen in Ridderkerk.
3690: HOEK, K. VAN DER - Illuminated manuscrips in Dutch collections. Preliminary precursor, part I.
36607: HOEK, ELS - Peter Kantelberg.
35279: HOEK - Hans van Hoek. Schilder-painter.
34383: HOEK, E. - Fiona Tan.
10804: HOEK, E.E.VAN DEN - Grote Hoorn 58 Hoorn. Het Claes Joest Huys.
3427: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw. Rondom Mr.Jacob van Dijck (1564-1631).
5111: HOEKEMA, C.P. ET AL - Eekhoff en zijn werk. Leven en werk van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
422378: HOEKSTRA, D. - Huit ans de guerre Albigeoise. Edition avec notes et commentaires de la version en ancien offerte par le manuscrit de Merville.
422089: HOEKSTRA, T. R. - Building versus Bildung. Manfredo Tafuri and the construction of a historical discipline.
35312: HOEKSTRA - Berend Hoekstra. De mythologie van een nomade.
14416: HOEKSTRA, J.J.; JANSSEN, H.L.; MOERMAN, I.W.L. - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
417640: HOEKSTRA, H. - witte dorp van in Eindhoven van Dudok, 50 jaar
411928: HOEKSTRA, B.; HOFSTEDE, H. - Polynesian instant geography.
404310: HOEKSTRA, F. ET AL. - Paula Thies. Leven en werk van de schilderes Paula Thies., 1920-2000.
3974: HOEKSTRA, T. (ED.) - Middachten. Huis en heerlijkheid.
426472: HOEKSTRA - EIJKELENBURG, D. (RED.) - Hartelapjes. Objecten met een bijzondere betekenis.
410192: HOEKSTRA, T. - Verborgen wereld aan de werf. Utrechtse werfkelders gerestaureerd.
403126: HOEKSTRA, T.; STAAL, C. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
421564: HOEKVELD-MEIJER, G. - Koyils in the Colamandalam. Typology and development of early Cola temples.
414441: HOEN, P. T - Hermen Molendijk
415403: HOENDERDAAL, G.J. - In het spoor van Arminius.
412474: HOENDERDAAL, G.J. - Staat in de vrijheid. De geschidenis van de remonstranten.
416538: HOENEVELD, H. - Zout is beter dan goud & de mooiste zoutvaten van Gert de Rijk.
34021: HOENJET, F. - Jan van Duijnhoven.
7574: HOENSTOK, M. - Den Haag 2000- 2000 monumenten.
39268: HOEPFFNER, E.; ALFARIC, P. - chanson de Sainte Foy. Tome I. Fac-simile du manuscrit et texte critique..
3110: HOERSCHELMANN, A. - From Schiele to Wotruba. Works on paper 1908 to 1938.
418354: HOET, J.; DAMME, C.VAN - Joseph Beuys. Tekeningen, aquarellen, gouaches, collages, olieverven
36889: HOET, J.; JANSEN, B. - Guillaume Bijl.
7674: HOETINK, H.R. - Royal Picture Gallery Mauritshuis.
412508: HOETINK, H.R. - Hendrik Chabot. Tekeningen.
7399: HOEVE, J.A. VAN DER ET AL - Monumenten inventarisatieproject Den Haag 1850-1940.
408334: HOEVE, S.TEN - Krullen en slingers. Rococo in Friesland.
424965: HOEVEN, J.VAN DER - Philosophia zoologica
11236: HOEVEN, G.G. VAN DER - onuitgegeven parlementaire redevoeringen.
426687: HOEVEN, E. VAN DER - J.J.P. Oud en Bruno Taut. Ontwerpen voor een nieuwe stad. Rotterdam-Berlijn
19051: HOF, J. VAN T - Veenendaal. Geschiedenis en architectuur.
11796: HOF, ULRICH, IM. - Isaak Iselin und die Spätaufklärung.
3370: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg.
7899: HOFER, P., MOJON, L. - Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern. Band V. Die Kirchen der Stadt Bern. Antonierkirche, französische Kirche, Heiliggeistkirche und Nydeggkirche.
6412: HOFF, B. VAN T - archief van Anthonie Heinsius.
420835: HOFF, J.F.; BUDDE, K. - Adrian Ludwig Richter, Maler und Radierer. Verzeichnis deines gesamten graphischen Werkes.
401542: HOFFER, C. - Islamitische genezers en hun patiënten.
424630: HOFFER, M - Junks Naturführer Salzburg
7900: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven
422586: HOFFMANN, C.A. ET AL. - Als Frieden möglich war. 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden
5385: HOFFMANN, H. - Malerei und Plastik des Mittelalters. Kunstsammlungen zu Weimar.
412150: HOFFMANN, H. - Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarock. Die italienische Kunst des 16. Jahrhunderts.
407912: HOFFMANN, A. - Positionen der konkreten und konstruktiven Kunst.
401768: HOFFMANN, E.T.A.; ANCELOT, M. - Contes fantastiques, preedes dune notice sur la vie et les ouvrages dHoffmann.
412468: HOFFMEISTER, A. - Made in Japan.
401858: HOFFRICHTER, L. - ältesten französischen Bearbeitungen der Melusinesage.
400790: HOFLAND, H.J.A. - tijden van Sem Presser/The times of Sem Presser.
2618: HOFLAND, H.J.A.; VISSER, R. - Roel Visser. Hier in Holland.
8658: HOFLAND, H.J.A. ET AL. - Jan Mulder. Schilderijen en aquarellen/Paintings and watercolors, 1994-2006.
38768: HOFMAN, R. - Sankt Gall Priscian Commentary. Part 1.
418598: HOFMAN, P.B., HAAK, A.C. - Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw. Hoge-Veluwereeks 4.
404490: HOFMAN, P. - Kerspel Otterlo 1795-1813.
403936: HOFMAN, W. ET AL. - Menschenrechte des Auges. Über Aby Warburg.
9709: HOFMANN, W.J. - Schloss Pommersfelden. Geschichte seiner Entstehung.
414681: HOFMANN, W. - Gustav Klimt und die wiener Jahrhundertwende.
14389: HOFMANN, W. - exposition imaginaire. De kunst van het tentoonstellen in de jaren tachtig. The art of exhibiting in the eighties.
10596: HOFMANN, W. (ED.) - Zauber der Medusa. Europäische Manierismen.
428239: HOFMANN, M.; NETTEKOVEN, I. - Philippe de Mazerolles. Ein unbekanntes Stundenbuch aus Brügge
410660: HOFMEISTER, A.E. - Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter.
7904: HOFRICHTER, F.F. - Judith Leyster (1609-1660). A woman painter in Hollands golden age.
20327: HOFRICHTER, F.F. - Haarlem: the seventeenth century.
10376: HOFSTäTTER, H.H. ET AL. - symbolisme in Europa.
1068: HOFSTäTTER, H.H. - Jugendstil. Grafiek en tekeningen.
6933: HOFSTEE, N.F. - Bij het afscheid van de Leidse Hofstee.
18454: HOFSTEENGE, C. - Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen.
34534: HOFSTRA, J. - 65 jaar Karmelgezichten.
19091: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot...de stad Appingedam tot 1810.
422588: HOFTER, M. (ED.) - Kaiser Augustus und die verlorene Republik
15916: HOFTIJZER, P.G., LANKHORST, O.S. - Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
12712: HOFTIJZER, P.G. - Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper.
13718: HOFTIJZER, P.G.; O.S. LANKHORST; H.J.M. NELLEN (ED.) - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd
425430: DAITHI O HOGAIN - Myth, legend & romance. An encyclopaedia of the Irish folk tradition
425314: HOGEN, N. - In weelde baden. De badkamer in het Nederlandse interieur
411074: BRAUN; HOGENBERG - Hollandse steden. Naar de oorspr. uitgave van 1574.
414787: HOGENDOORN, W. - schouwburg in beeld. Amsterdamse toneelscenes 1665-1772.
1618: HOGENELST, D.; OOSTROM, F.VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.
421586: HOGENSTIJN, C. - Historische atlas van Deventer. Hanzestad aan IJssel en Schipbeek
405606: HOGERVORST, A. - Mens en werk
420628: HOGG, I.V. - Fortress. A history of military defence.
425207: HOHE, M. ET AL. - Mode - Kunst. Een affaire
427431: HOHE, M. (RED.) - Ode aan de Nederlandse mode
410316: HOHENDAHL-ZOETELIEF, I.M. - Manners in the homeric epic.
4381: HOHENZOLLERN, J.G.VON (ED.) - Friedrich der Grosse. Sammler und Mäzen.
418952: HOHL, R. ET AL. - Alberto Giacometti. A retrospective exhibition.
415179: HOHL, R. - Alberto Giacometti.
35951: HOITING, H. ET AL. - Zon en architectuur. Sun and architecture.
422691: HOJSGAARD, M. - Robert Jacobsen & Paris
5862: HOLANDA, F. - Romeinse dialogen. Gesprekken met Michelangelo en Vittoria Colonna.
400916: HOLBACH; WICKWAR, W.H. - Baron dHolbach. A prelude to the French revolution.
427569: HOLBERG, L. - onderaardse Reis van Claas Klim. (1741)
405844: HOLDER, V.I.TEN - Johan Haanstra. Werken uit de periode 1922-1086.
409412: HOLITSCHER, A. - Amerika, Heute und Morgen. Reiseerlebnisse.
6115: HOLL, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
2532: HOLL, K. - Geschichte des deutschen Lustspiels.
791: HOLLAAR, H. - Rotterdamse spelen van 1561. Een Hollandse toneelcompetitie met politieke lading.
421749: HOLLADAY, W.L. - concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old testament.
427659: HOLLAND, T. - gang naar Canossa. De westerse revolutie rond het jaar 1000. GEBONDEN.
6133: HOLLAND, V. - Hand coloured fashion plates 1770 to 1899.
2378: HOLLAND, G. (ED.) - Gemälde der romanischen Schulen vor 1800 in bedeutenden Sammlungen. Illustriertes Gesamtverzeichnis. Band 1. Städel Frankfurt am Main.
1016: HOLLANDER, J. DEN - Ooit gesloopt in Nederland.
424483: HOLLANDER, A.A. DEN - Nederlandse bijbelvertalingen, 1522-1545
421883: HOLLANDER, N.; MERTES, H. - Zolang ze nog zeilen
12232: HOLLANDER, A. - Seeing through clothes.
423107: HOLLEIN, M. - Julian Schnabel. Malerei/Paintings 1978-2003.
5785: HOLLEIN, M. ET AL. - visions of/The visionen des Arnold Schönberg. The painting years/Jahre der Malerei.
425978: HOLLEMA, C. - Therese Schwartze. Een vorstelijk portrettiste
402406: HOLLEMA, C. - Therese Schwartze (1851-1918). Haar klant was koning.
420740: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft. Schout van Breda en de zijnen.
421100: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet
425723: HOLLER, K.H. - Giovanni Maria Bononcinis musico prattico
3706: HOLLER, W. - Zeichenkunst der Gegenwart. Sammlung Prinz Franz von Bayern.
422599: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in renaissance Italy. From 1400 to the early sixteenth century.
422598: HOLLINGSWORTH, M. - Patronage in sixteenth century Italy.
1500: HOLLIS, CHR. - geschiedenis der pausen. Van Petrus tot Paulus VI.
575: HOLLOWAY, O.E. - French rococo book illustration.
6723: HOLM, M. JUUL; KOLD, A. - Sip my ocean. Video from the louisiana collection.
417466: HOLM, E. - Stühle. Von der Antike bis zur Moderne.
884: HOLME, CH. (ED.) - Old houses in Holland.
4627: HOLME, CH. (ED.) - Royal Academy from Reynolds to Millais.
427520: HOLSBEKE, M.; ARNAUT, K. - Offers voor nieuw leven. Grafgiften uit pre-Columbiaans West-Mexico
7922: HOLST, N. VON - Künstler, Sammler, Publikum. Ein Buch für Kunst- und Museumfreunde.
3538: HOLST, C.VON - Florentiner Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit von 1480 bis 1580. Kleine Beobachtungen und Ergänzungen.
422652: HOLST, CH. VON - Schwäbischer Klassizismus. Zwischen Ideal und Wirklichkeit, 1770-1830. COMPLETE SET
422381: HOLT, J. - Robin Hood.
21729: HOLT, E.B. - documentary history of art. Vol. 1. The Middle Ages and the Renaissance. Vol. 2. Michelangelo and the Mannerists. The Baroque and the Eighteenth Century.
423941: HOLT, J.C. - Magna Carta
34565: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en reveil. Deutsche Christentumgesellschaft in Nederland.
5654: HOLTZMANN, R. - Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900-1024).
411354: HOLWERDA, J.H. - Nederlands vroegste geschiedenis.
420981: HOLZBAUER, H. - Mittelalterliche Heiligenverehrung. Heilige walpurgis.
421334: HOLZBAUER, E. - Volk in Waffen. Zweiter Band. Die Flotte
409386: HOLZHAUSEN, P. - Deutschen in Russland 1812. Leben und Leiden aud der moskauewr Heerfahrt.
2923: HOLZHAUSEN, W. - Prachtgefässe, Geschmeide, Kabinettstücke. Goldschmiedekunst in Dresden.
425515: HOLZHEY, M.; JANSEN, D. - Andere Moderne. De Chirico / Savinio.
21730: HOMANN, H. - Studien zur Emblematik des 16. Jahrhunderts. Sebastian Brant, Andrea Alciati, Johannes Sambucus, Matthias Holtzwart, Nicolaus Taurellus.
4476: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Johannes Brugman O.F.M. Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. Met een inleiding over zijn leven en werk. Uitgegeven door Dr.F.A.H. van den Hombergh
427976: HOMBURG, C. - copy turns original. Vincent van Gogh and a new approach to traditional art practice.
427499: HOMBURG, C. E.A. - Odilon Redon. Literatuur en muziek.
11299: HOMMERICH, L.VAN - Geschiedkundige bijdragen over Heerlen.
11305: HOMOLKA, J. - gotische Altar/Lautel gotique/The gothic altar.
417110: HOND, J. DE; P. HUYS JANSSEN - Pieter Saenredam in Den Bosch. English edition
422966: HOND, J. DE; M. FITSKI - smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
428007: HONDERICH, T. - Actual consciousness
427220: HONDERS, B.; LAANSTRA, W. - Jan Adam Zandleven. De werkelijkheid als een wonder
418566: HONEGGER-LAVATER, WARJA - seltsame Spiegelgasse in Zurich.
410666: HONEGGER, M.; MEYER, C. - musique et le rite sacre et profane.
5987: HONIG, G.J.; LOOTSMA (ED.) - Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.
3910: HONIG, P.H. - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
427813: HONINGS, R. - De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw.
419348: HONISCH, D.; PRINZ, U. - Tendenzen der Zwanziger Jahre.
419667: HONNEF, K. - Constant, 1945-1983.
405100: HONORE NABER, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen..
37061: HONOUR, H.; FLEMING, J. - Algemene kunstgeschiedenis
412598: HONOUR, H.; FLEMING, J. - visual arts: a history.
410974: HONOUR, H. - Cabinet makers and furniture designers.
400173: HONOUR, H. - image of the black in western art. IV. From the American Revolution to World War I. 1. Slaves and liberators. 2. Black models and white myths.
21733: HONOUR, H. - new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
424892: HOOD, THOMAS; ROSSETTI,W. M. (ED.) - poetical works of Thomas Hood
403910: HOOF, J.VAN - Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden.
420419: HOOFD HUYSDYNEN, J. VAN - Geschiedenis van het geslacht van Dam van Isselt.
9608: HOOFT, J. VAN T ET AL. - Benauwde veste. Drie studie over het verleden van Nijmegen.
417562: HOOFT, B.H.VAN T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
36061: HOOFT, P.C.; LANGE, J.DE - Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis.
34209: HOOG, J.DE - Geschiedenis van de waterlopen...van de Boven-Merwede. Gorinchem, Woudrichem, Werkendam.
130: HOOG, G. DE - monumenten van geschiedenis en kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste Stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard.
5013: HOOG, G.C. VAN T - Anthonis de Roovere.
10155: HOOGBERGEN, TH,G.A. - Brabant beschouwd en beschreven.Noord-Brabant vanaf 1100. Samenvattingen van 112 studies.
5447: HOOGBERGEN, TH. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000.
12922: HOOGBERGEN, TH.G.A. - Brabant beschouwd en beschreven.
7939: HOOGEBOOM, A., TILBORGH, L. VAN - Tekenen destijds. Utrechts tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw.
400213: HOOGEBOOM, TH. - leven van Tijmen en Antje. Vertellingen oude Laren.
12328: HOOGENBERK, E.J.; VERBRUGGE, B.D. - Bedreigde gebouwen. Bouwen, breken en behouden in Delft 1840-1940.
266: HOOGENBOOM, A.; B. GERLAGH; J. STROOP - wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808
7940: HOOGENBOOM, A. - stand des kunstenaars. De positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw.
424160: HOOGENDONK, M. (ET AL.) - Henri Le Fauconnier. (1881 – 1945) Kubisme en Expressionisme in Europa.
416810: HOOGENHUYZE, M.VAN; MONTENS, F. - Jo Bezaan. Grafies werk.
408584: HOOGEVEEN, L. - Twee eeuwen stadsbestuur van Hoorn, 1795-2002.
420503: HOOGEVEST, C.C., VAN - Restauratie Pandhof Utrecht 1987-1989.
416361: HOOGEWERF, C.L. - Haarlemse stadsrecht (1245)
8587: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden onstaan.
7952: HOOGEWERFF, G.J. - Noord-Nederlandsche schilderkunst.
7950: HOOGEWERFF, G.J. - landschap van Bosch tot Rubens.
5107: HOOGEWERFF, G.J. - Vlaamsche kunst en Italiaansche renaissance.
4730: HOOGEWERFF, G.J. - Jan van Scorel. Peintre de la renaissance hollandaise.
16062: HOOGEWERFF, G.J. - twee reizen van Cosimo de Medici Prins van Toscane door de Nederlanden. Journalen en documenten.
420974: HOOGEZAND, A. - Kaartenmakers van t Sticht. Een overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500 - 1870.
422585: HOOGSTEDE, L.; SPRONK, R. ET AL. - Hieronymus Bosch. Painter and draughtsman. Technical studies.
8882: HOOGSTEDER - Hoogsteder - Naumann Mercury. COMPLETE SET
15939: HOOGSTRAETEN, SAMUEL VAN - Inleyding tot de hooge school der schilderkonst : anders de zichtbaere werelt.
407824: HOOGSTRATEN, D.VAN - Villas in Nederland. Onder architectuur gebouwde huizen 1900-2000.
2717: HOOIJER-BRUINS, K. - Domineesdochter in s-Gravenland, domineesvrouw in Zaltbommel.
424331: HOOK, W. FARQUHAR, - church dictionary
428160: HOOK, PH.; POLTIMORE, M. - Popular 19th century painting. A dictionary of European genre painters
6604: HOOP SCHEFFER, D. DE - grafiek van Goya.
420828: HOOP SCHEFFER, J.G.DE - Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Eerste en Tweede Deel.
2300: HOOP SCHEFFER, D. DE; BOON, K.G. - Liber amicorum Karel G.Boon.
2231: HOOP, A.VAN DER - nieuwe moeder de gans en de gouden eieren.
423328: HOOP, A.VAN DER - Willem Tell. Zwitsersche tafereelen

Next 1000 books from Aleph Books[an error occurred while processing this directive]

9/18