Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36225: WHARTON, EDITH. - motor-flight through France.
9039: WHEELOCK JR., A.K. ; P. SUTTON; V. MANUTH; A.T. WOOLLETT - Rembrandts late religieuze portretten
4335: WHEELOCK, A.K.; PLOMP, M.C.; LOKIN, D.H.A.C.; GREGORY, Q. - public and the private in the age of Vermeer.
2255: WHEELOCK JR., A. K.; S. DICKEY; E. GIFFORD; G. RUBINSTEIN; J.V.D.VEEN; L. DEWITT - Jan Lievens. A Dutch master rediscovered
47: WHEELOCK, A.K. (ED.) - Aelbert Cuyp.
17387: WHEELOCK, A.K. - Jan Vermeer.
1325: WHEELOCK, A. K.; A.M. KETTERING; A. WALLERT; M.E. WIESEMAN - Gerard ter Borch. (Dutch ed.)
10574: WHEELOCK, A.K. ET AL. - Johannes Vermeer.
7563: WHINNEY, M. - English sculpture, 1720-1830.
9936: WHITE, C. - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar.
9687: WHITE, C. - Rembrandt and his world.
6632: WHITE, CHR. - Thomas Howard, the Earl of Arundel. Anthony van Dyck.
6395: WHITE, C. - Anthony van Dyck. Thomas Howard. The Earl of Arundel.
6250: WHITE, C., BUVELOT, Q. - Rembrandt zelf.
416761: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt par lui-même
416760: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt Stesso
6237: WHITE, J. - Duccio. Tuscan art and the medieval workshop.
425093: WHITE, E. - Genet, a biography.
2629: WHITE, C.; Q. BUVELOT - Rembrandt by himself.
22797: WHITE, J. - Art and architecture in Italy, 1250-1400.
16883: WHITE, C. - pictures in the collection of Her Majesty the Queen. Dutch pictures.
19334: WHITE, C. - Rembrandt as an etcher. A study of the artist at work. Text and Plates.
427272: WHITE, H.; WHITE, C. - Canvases and Careers. Institutional Change in the French Painting World.
11604: WHITE, CH. - Dürer. The artist and his drawings.
594: WHITEHILL, W.M. - Museum of Fine Arts, Boston. A centennial history
8616: WHITFIELD, C. - Painting in Naples, 1606-1705. From Caravaggio to Giordano.
422837: WHITMAN, W. - Walt Whitman: behoor je werkelijk tot de volledige mensen? Een vertaling van zijn poëzie
422914: WHITNEY, D. (ED.) - Andy Warhol, portraits of the 70’s
10763: WHITTICK, A.(ED.) - Ruskins Venice.
424395: WHITTON, K.S. - Goethe and Schubert. The unseen bond
35147: WHYTE, I.B. - Emil Hoppe, Marcel Kammerer, Otto Schönthal.
9467: WICHMANN, Y. - Syrjänische Volksdichtung.
12875: WICHMANN, H. - Japanische Plakate sechziger Jahre bis Heute.
3923: WICHMANN, S. - Meister, Schüler, Themen. Münchner Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert.
417870: WICKER, T. - One of us. Richard Nixon and the American Dream.
39114: WICKERSHEIMER, E. - roman de Jehan de Paris.
428022: WICKHOFF, FRANZ - Beiträge zur Kunstgeschichte. Gewidmet von einem Kreise von Freunden und Schulern (u.a. Dvorak, Giehlow, Riegl, Schlosser, Swoboda)
422692: WICKMAN, K. - Ten Swedish designers. Printed patterns
4566: WIDAUER, H. - Italienische Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts.
426039: WIDENGREN, GEO - Religionsphänomenologie
33957: WIDERKEHR, L. ET AL. - hübsche Martin. Kupferstiche und Zeichnungen von Martin Schongauer.
34495: WIDERMUTH, A.; HAKS, F. - Helmut Middendorf.
679: WIDMER, J. - Ferd. Hodler.
4801: WIEBEL, CH. - Italienische Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts. Kupferstiche und Radierungen aus eigenem Besitz.
76: WIECHMANN, , A.; PALM, L.C. (ED.) - Martinus van Marum, 1750-1837. Een elektriserend geleerde.
426983: WIECK, R.S. - Time sanctified. The book of hours in medieval art and life
427618: WIED, MAXIMILIAN - Travels in the interior of North America during the years 1832-1834
419701: WIEDER, F. C. - Stichting van New York in juli 1625
401636: WIEGAND, W. ET AL. - Zum Tode von Joseph Beuys. Nachrufe, Aufsätze, Reden.
38109: WIEL, R.VAN DER - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel
35134: WIEL, K.VAN DER - Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen. De geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat (1411-2000).
3380: WIEL, R.VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
9280: WIELE, M. VAN DE - freres van Ostade.
6609: WIELEN- DE GOEDE, M. VAN DER - nieuwe trekweg langs de Vliet. Het jaagpad van Leiden tot de Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag 1636 - 1638
423236: WIEMANN, E. - Hans Holbein. Die Graue Passion in ihrer Zeit
2250: WIEMANN, E. - Entdeckung der Landschaft. Meisterwerke der niederländischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
427462: WIEMERS, M. - Gentleman und die Kunst
406590: WIERDA, L.S. - Catalogus van de handschriften…uit het bezit van de orde der minderbroeders…nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg
10766: WIERDA, L. - Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek.
12329: WIERINGA, F. (ED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof.
16601: WIERINGA, F. ET AL. - wereld volgens Blaeu. Blaeus wereldkaart op groot formaat uit 1646.
4138: WIERSINGA, J. - Lijnen in het landschap. De geschiedenis van het transport rond Leiden.
425485: WIERSMA, R. - Stoische notities. De stoicijnen en andere klassieke filosofen als bron van inspiratie voor geluk en een mooiere wereld.
402494: WIESEL, J.M. - Rom. Veduten des 14.-19. Jahrhunderts.
12886: WIESEMAN, M.E. - Caspar Netscher and late seventeenth-century Dutch painting.
424096: WIESER, FR. R. VON - Grammatica figurata des Mathias Ringmann (Philesius Vogesina) in Faksimiledruck
420234: WIESNER, M.E. - Women and gender in early modern Europe.
11601: WIGGERS, H. (ED.) - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
425257: WIJDEVELD, H.TH.; KLERK, M.DE - Restauratie en herbouw van den toren van de St.Nicolaaskerk te IJsselstein
12325: WIJERS, H.E. - Prolegomena ad editionem celebratissimi Ibn-Abduni poematis in lugtuosum Aphtasidarum interitum.
427188: WIJFJES, H. - Journalistiek in Nederland, 1850 - 2000. Beroep, cultuur en organisatie.
6378: WIJK, W.VAN - Schilders van de Biesbosch.
419114: WIJK, K.VAN - Internationale Revue i10
417990: WIJK, W. VAN ET AL. - Dordt in de kaart gekeken.
414297: WIJK, W.E.VAN - nombre dor. Etude de chronologie technique, suivie du texte de la Massa compoti dAlexandre de Villedieu
34468: WIJK, P.V.VAN - naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen..
14723: WIJK, W.E.VAN - gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie.
425160: WIJN, J.J.A. - Tot in de verste uithoeken. Pax neerlandica in Indische archipel 1815-1962
14253: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
6732: WIJNANDS, D.O. ET AL. - sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
22803: WIJNANDS, D.O., ET AL. - Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Tapestry weaving in the Northern Netherlands.
38009: WIJNBEEK, J - Gedenkboek 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag. 1888-1913.
424278: WIJNBERG-STROZ J.; LUNTEREN-SPANJAARD, M.VAN - Blijvers en voorbijgangers. Joden in Delft 1850-1960.
8113: WIJNEN, N. ET AL. - early neolithic I settlement at Sesklo: an early farmong community in Thessaly, Grece.
34513: WIJNGAARD, V.VAN DEN; NOUWS, J. - Following Van Gogh.
422090: WIJNGAARDEN, H.VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid Zwolle 1650-1700
412884: WIJNGAARDEN, A.M.C.VAN; KLIJN, O. - Broek in Waterland. Architectuur & wonen/Architecture & living.
1629: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (ED.) - Zierikzee.
10945: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
37229: WIJNGAERT, F.VAN DEN - Hans Orlowski. Graveur.
9720: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
6569: WIJS, C.DE (ED.) - Verzekeringskamer 75 jaar. Toezien of toekijken, 1923-1998.
419073: WIJS-MULKENS, E. DE. - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite.
410994: WIJSENBEEK, L.F.J. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gementemuseum
424539: WILAMOWITZ-MODLLENDORFF, U.VON - Euripides Herakles. COMPLETE SET
418714: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.VON - Glaube der Hellenen. 2 vols.
7897: WILBERG VIGNAU-SCHUURMAN, TH.A.G. - emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels.
417857: WILBERT, J. - Folk literature of the Yamana Indians.
426561: WILCKENS, L. VON - Textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500
16891: WILD, A.M. DE - natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen.
422073: WILDE, E.; DIPPEL, R. (ED.) - Jan Dibbets. Stedelijk Museum Amsterdam 17-11-1972 / 14-1-1973, Catalogus.
9887: WILDE, E.DE ET AL. - grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940.
424723: WILDE, OSCAR - Brieven. GEBONDEN
417137: WILDE, P.DE ET AL. - Op reis met Memoria.
414705: WILDE, O.; VOGELER - Erzählungen und Märchen
408006: WILDE, E.DE - Willem de Kooning
10779: WILDE, G.A. DE - Geschiedenis onzer Academiën van Beeldende Kunsten.
23856: DE WILDE, E. - Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld.
427409: WILDE, E. DE; DIPPEL, R. (ED.) - Richard Serra. Tekeningen/Drawings 1971 - 1977.
7476: WILDEMAN, D. - wereld in het klein. Globes in Nederland
370: WILDENSTEIN, G. - paintings of Fragonard. Complete edition.
421183: WILDERS, C. - Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III
410058: WILDT, J.DE - 50 jaar Velser tunnels. Een mol in Arcadië.
6128: WILDUNG, D.; J. VRIEZE (EDS.) - zwarte faraos. Koninkrijken aan de Nijl.
426156: WILDUNGEN, L.C.E.H.F. VON - Taschenbuch für Forst- und Jagdfreunde für das Jahr 1801
3204: WILENSKI, R.H. - Dutch painting.
12624: WILENSKI, R.H. - Introduction to Dutch art.
427973: WILGENBURG, E. VAN (RED.) - Ijsbreker 2. Werkboek. Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen + Woordenschrift Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen
404578: WILHELM, G. - Joseph Hardtmuth, 1758-1816. Architekt und Erfinder.
38035: WILHELM, J.J. - cruelest month. Spring, nature and love in classical and medieval lyrics.
3499: WILHELM, R.; JUNG, C.G. - Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch.
705: WILHELMI, CHR. - Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts.
2627: WILHOLT, N. - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
37831: WILKIE, A. - Biedermeier.
420577: WILKIN, K. - Hans Hofmann. A retrospective.
426779: WILKIN, K. - David Stern. The American years (1995-2008)
424466: WILKINSON, T. - oude Egypte. Opkomst en ondergang van een oude beschaving
419185: WILKINSON ZERNER, C. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain
417688: WILKINSON, T. - rise and fall of ancient Egypt.
416131: WILKINSON, J.H. - Rounding errors in algebraic processes.
428208: WILKINSON, R. (ED.) - Egyptology Today.
416614: WILL, C. - dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
424027: WILL, CHRIS - Hieronymus Bosch. Between Heaven & Hell
12844: WILL, C. - Jeroen Bosch. Tussen hemel & hel.
424244: WILLAERT, L. - Bibliotheca Janseniana Belgica. Repertoire des imprimes. COMPLETE CLOTHBOUND SET
38031: WILLAERT, F. - poëtica van Hadewijch in de strofische gedichten.
234: WILLARD, C.CANNON - Livre de la paix of Christine de Pisan.
38702: WILLARD, C.C. - Christine de Pizan. Her life and works.
39300: WILLARD, C.C. - livre de la paix of Christine de Pisan.
6715: WILLATS, S. - Stephen Willats. Three essays.
403056: WILLEMS, L. - Hendrik Petrus Berlage. Disegni/Tekeningen.
428009: WILLEMSE, D. - unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia
9024: WILLEMSEN, J.TH.W. - volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925.
12264: WILLEMSEN, A. ; R. SIMEK; RENGER DE BRUIN - Vikingen ! Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, 800-1000
4577: WILLEMSEN, A ET AL. - wereld van het middeleeuwse kind. Themanummer
380: WILLEMSEN, A. - Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk.
422880: WILLEMSEN, A. - Van hand tot hand. Handschoenen en wanten in de Nederlanden voor 1700
427163: WILLEMYNS, R.; DANIELS, W. (RED.) - verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden.
1582: WILLETS, W. - Veertig eeuwen Chinese kunst.
425476: WILLIAMS, J. - Mutiny 1917.
418519: WILLIAMS, E.; NOëL, A, - Mr. Fluxus. Ein Gemeinschaftsporträt von George Maciunas
3885: WILLIAMS, I.A. - Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785.
21317: WILLIAMS, J.L.; SMOUT, T.C. - Dutch art and Scotland. A reflection of taste.
10392: WILLIAMS, N. ET AL. - Naum Gabo, Georges Vantongerloo, Friedrich Vordemberge-Gildewart. Works on paper.
423773: WILLIAMSON, P. - Gothic sculpture 1140-1300
9973: WILLIAMSON, P. - Catalogue of romanesque sculpture.
3103: WILLIAMSON, G.C. - Portrait miniatures.
6816: WILLIGEN, A. VAN DER; MEIJER, F.G. - dictionary of Dutch and Flemish still-life painters, working in oils, 1525-1725.
403200: WILLINK, S.; VLASBLOM, V. - eeuw Willink. 1900-1983.
403606: WILLINK, J. (ED.) - Roerend erfgoed. Ruim een halve eeuw rijkszorg voor collecties.
415897: WILLIS, J.R. (ED.) - Studies in West African Islamic history. Volume 1. The cultivators of Islam.
16899: WILLIS, F.C. - Niederländische Marinemalerei.
416252: WILLMORE, T.J. - introduction to differential geometry.
20031: WILLSBERGER, J. - Goud.
400890: WILLSHIRE, W.H. - Catalogue of Early prints in the British Museum. Vol. I/II. German and Flemish schools.
423424: WILMART, A. - Auteurs spirituels et textes devots du moyen age
423850: WILMER, C.C.S. - getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000
8955: WILMER, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht.
14203: WILMER, C.C.S. - Historisch groen. Tuinen en parken in de stad Utrecht.
16902: WILMER, C.C.S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
10788: WILMER, C.C.S. - Utrecht. De stad in prenten.
6611: WILMER, C.C.S. - Museum op zolder. Het oudste stedelijke museum van Nederland in 1899 door Anthony Grolman in 24 aquarellen uitgebeeld.
8608: WILMERDING,, J. (ED.) - Thomas Eakins.
11194: WILMERDING, J.(ED.) - Thomas Eakins (1844-1916) and the heart of American life.
34466: WILMERING, L. - personal geographic. The acts of mercy/De werken van barmhartigheid.
3067: WILMES, U. - Per Kirkeby. Die Bronzen/The bronzes. Werkverzeichnis/Catalogue raisonné.
407346: WILPERT, G. - sarcofagi cristiani antichi. Volume primo. Tavole.
415935: WILS, E. - Livresse. Camiel van Breedam.
412356: WILS, J. - sierende elementen van de bouwkunst. De toegepaste kunsten in Nederland.
408106: WILSCHUT, A. - tijd van wereldoorlogen en crisis. 1900-1950.
423152: WILSCHUT, A. - tijd van jagers en boeren tot begin jaartelling.
423553: WILSHURST, W.L. - maconnieke inwijding
426306: WILSON, R. (ED.) - E. Hennecke. New Testament Apocrypha. Volume 1: Gospels and Related Writings.
425232: WILSON, C. - Gothic Cathedral. The Architecture of the Great Church, 1130 - 1530.
5161: WILSON, A. - dictionary of British marine painters.
4522: WILSON, F. - Fred Wilson. A conversation with K. Anthony Appiah.
425301: WILSON, T. - myriad faces of war. Britain and the Great War 1914-1918.
420860: WILSON, V. - Chines textiles. Victoria & Albert Museum.
419302: WILSON, W.H. - golden age. Dutch seventeenth century portraiture.
413009: WILSON-BAREAU, J. - Goya. Drawings from his private albums.
413869: WILSON, M.I. - Organ cases of western Europe.
3961: WILSON, M.L. ET AL. - Codex Witsenii.
427258: WILSON, R. - A letter for Queen Victoria, an opera in four acts. Une lettre pour la reine Victoria, un opera en quatre actes
427511: WILSON, K. - Livable modernism. Interior decorating and design during the great depression
408964: WILSSENS, M.A. ET AL. - toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo.
425344: WILT, K.DE - land van Martin Kers.
2657: WILT, K.DE - Rembrandt Inc. Marktstrategieën van een genie.
12738: WILT, C.G.D. DE; KLAPWIJK, G.J.; TUYL, J.D. VAN; RUSELER, A.C. - Delflandse kaarten belicht.
24331: WILTON, A.; LYLES, A. - great age of British watercolors 1750-1880.
3096: WILTON, A.; UPSTONE, R. (ED.) - Symbolismus in England 1860-1910.
416504: WIMERSMA GREIDANUS, G.J.J.VAN - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen I/II.
407306: WINCHESTER, S. - kaart die de wereld veranderde.
7479: WINCKEL, A.W.VAN ET AL. - S. Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst.
406540: WINCKELMANN, J.J.; BRUER, S.-G.; KUNZE, M. (ED.) - Herculanische Schriften I/II/III. Johann Joachim Winckelmann.
428078: WIND, EDGAR - Art and anarchy. The Reith lectures 1960
40077: WIND, B.H. - fragments du Tristan de Thomas.
10794: WIND, E. - Kunst en anarchie.
416664: WINDHAUSEN, M. - Bob Negryn. The flat view. Landscape photographs.
35197: WINDHAUSEN, M. - Jan van Tongeren. Componist van kleurvlakken.
12395: WINE, H. ET AL. - Tradition and revolution in French art 1700-1880. Paintings and drawings from Lille.
14747: WINGEN, E. - Kees Verwey. Aquarellen.
7588: WINGEN, E. - Jan Sierhuis.
420570: WINGEN, E. - Paul de Lussanet
424114: WINGEN, E.; M. UITTENBROEK; A. COLPAART - Alphons Freijmuth
417825: WINGEN, E. - Kunst als passie. Jubileum tentoonstelling Kunstgalerij Albricht.
427769: WINGEN, E. - Paul de Lussanet
405646: WINGEN, E. - gezicht van/The face of Karel Appel.
34443: WINGEN, E. - Corneille des amants.
143: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en acttiende eeuw.
449: WINKEL, A. ET AL. - Ton van Kesteren. Schilderijen.
2929: WINKEL, M., DE - Fashion and fancy. Dress and meaning in Rembrandts paintings.
12167: WINKELMANN, E. - Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aelfreds.
5272: WINKLER, F. - Flämische Zeichnungen.
4488: WINKLER, G. - Altdeutsche Zeichnungen. Band I. Kataloge der Graphischen Sammlung.
6271: WINNEKES, K. - Studien zur Kollonade.
411694: WINNER, G. - Urbane strukturen. Berlin, London, New York.
423925: WINNER, T. - oral art and literature of the Khazakhs of russian Central Asia.
426268: WINTER, J.M. VAN - Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding
422635: WINTER, G. - Zwischen Individualität und Indealität. Die Bildnisbüste
4537: WINTER, E. - Halle als Augangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert.
422144: WINTER, J. M. VAN; GEWIN, J. P. J. - Genealogie en naamgeving in de Middeleeuwen
401870: WINTER, J.M.VAN - Over stadsgeschiedenis.
38682: WINTER, J.M.VAN - Convivium, aangeboden aan J.M.van Winter.
2560: WINTER, F. - Parfümeriefabrikation.
240: WINTERINK, J.C. ET AL. - Over het verzamelen van kleingrafiek.
6759: WINTERMANS, C. - Lord Alfred Douglas. Ein Leben im Schatten von Oscar Wilde.
420049: WINTERMUTE, A.; KITSON, M.; CONISBEE, PH; GALASSI, P. ET AL. - Claude to Corot. The development of landscape painting in France.
406220: WINTERS, L. - Leonardo da Vinci and the splendor of Poland. A history of Collecting and patronage.
6524: WINTERSON, JEANETTE - Liza Lou.
37179: WINTERSTEIN, A.VON - Dürers Melancholie.
12690: WINTGENS HöTTE, D.; JONGH-VERMEULEN, A. DE - Dageraad van de moderne kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
400856: WINTGENS HöTTE, D. - Pyke Koch en J.H. Moesman. Collectie Centraal Museum Uttrecht.
2304: WINTHER, F.H. - Körperbildung als Kunst und Pflicht.
422904: WINZINGER, F. - Wolf Huber. Das Gesamtwerk. COMPLETE SET
426382: PUTU WIRATA - Arie Smit. Membru Cahaya Bali
7123: WIRTH-VAN WIJK, L.E. - Uit en rondom de Spreeckonst van Petrus Montanus (1635).
617: WIRTH, Z.; BENDA, J. - Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei.
418211: WIRTH, A.; NOLPA, H.; MARPURG, O. - Technik der Malerei mit einer Farbenlehre/Skizzierende Aquarell-Malerei/Die Tempera-Malerei und ihre Anwendung in Handwerk und Kunst.
3767: WIRTH, I. - Eduard Gaertner. Der Berliner Architekturmaler.
1736: WIRTH, Z.; BENDA, J. - Castles and mansions (Bohemia and Moravia).
411972: WISMER, B. (ED.) - Robert Müller. Skulpturen. Zeichnungen und Druckgraphik.
25303: WISSELINGH - M.A.J.Bauer. Zijn etswerk (his etched work).
7876: WISSELINK, L. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag/A painter in The Hague.
422936: WISSING, P.W.; KUYS, J.A.E.; GIETMAN, C.A>M. - Biografisch woordenboek Gelderland. Set van eerste vijf delen.
12317: WIT, A.DE - Werf in uitvoering. Over de renovatie van de Utrechtse wefkelders aan de Oudegracht.
426377: WIT, DAAN, DE - Weet wat je eet.
416295: WIT, H.C.D., DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel 1.
405320: WIT, FREDERICK, DE - Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst.
35679: WIT, C.DE - Niet bij staal alleen. Over sociaal-culturele...te Zuilen, nu een wijk in Utrecht.
34491: WIT-TAK, TH.M.DE - Lysistrata. Vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
407964: WITHUIS, J. - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard.
424410: WITHUIS, J. - Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd.
423853: WITKAM, J. - Vroomheid en activisme in een Islamitisch gebedenboek. De geschiedenis van de Dala il al-Khayrat van al-Gazuli.
421075: WITKAMP, P. H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
427793: WITKOWSKI, G.J. - licences de lart chretien
423885: WITSCHEY, E.C. - zuiderzeewerken in woord en beeld
12335: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de rmblemata.
422474: WITT, D. DE; L. V. SLOTEN; J. V.D. VEEN - Rembrandts late pupils. Studying under a Genius
4168: WITT HUBERTS, F. DE - beleg van Haarlem.
420702: WITT, D. DE; L. V. SLOTEN; J. V.D. VEEN - Rembrandts late leerlingen. In de leer bij een genie
10174: WITTEK, M. ET AL. - Zeldzaam & Kostbaar. Vijf jaar aanwinsten. 1969-1973.
409816: WITTEK, M. - Inventaire des manuscrits de papier du XVe siecle…filigranes. Tome IV. Manuscits dates.
6266: WITTEVEEN, M.; P. SCHIPPER; S. V. DOORNMALEN - pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossum, zijn huis en het museum
25293: WITTEVEEN, M. - onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602.
420065: WITTGENSTEIN, L.; HERMANS, W.F. - Tractatus Logico-philosophicus.
417290: WITTHAUT, D. - Reyne dachcortinghe ende ware leringhe. Zur Beziehung zwischen Text und Bildprogramm in einer Handschrift der Rijmbijbel des Jacob van Maerlant.
403194: WITTING, F.; PATRIZI, M.L. - Caravaggio.
22827: WITTKOWER, R. - Born under Saturn. The character and conduct of artists. A documented history from antiquity to the French revolution.
406860: WITTKOWER, R. - Architectural principles in the age of humanism.
426079: WITTKOWER, R. - Studies in the Italian baroque
10810: WITTKOWER, R. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
425226: WITTKOWER, R - Born under saturn
428092: WITTLICH, P. - Prague. Fin de siecle
427463: WITTMER, P. - Caillebotte and his garden at Yerres
6984: WITTOP KONING, D.A. - etiket in de apotheek.
6241: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
12977: WITTWER, S. - koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen
418585: WITZLEBEN, S., WEGNER, K., PABST, M. (ED.) - Russische Bücher. Ausstellung Russchische Bücher, 1912-1935.
416592: WITZLEBEN, E.VON - Licht und Farbe aus Frankreichs Kathedralen.
3704: WOERKOM, D. VAN ET AL. - nieuwe bouwen. Voorgeschiedenis/Previous history.
8831: WOERMANN, K. - Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden.
424542: WOESTIJNE, KAREL, VAN DE - Verzameld werk . COMPLETE SET
419275: WOHLFROMM, G. - Rembrandts Auseinandersetzung mit der Kunst Adam Elsheimers.
35029: WOHLGEMUT, M. - Phantasien - Topographien. Niederländische Landschaften des 16. und 17. Jahrhunderts in Druckgraphik, Zeichnung und Malerei
38289: WOIMANT, F. - Chagall. L oeuvre grave.
4272: WOLDBYE, V. - Flowers into art. Floral motifs in European painting and decorative arts.
6194: WOLDE, L. VAN DER - Oud papier ! Over gebruik, bewaren en restaureren van prent en tekening
427080: WOLF, J.DE - nouveau Paris: Charles Marville photographs the city transformation
3214: WOLF, H.C. DE - kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam.
423912: WOLF, E. - Rowlandson and his illustrations of eighteenth century English literature.
8114: WOLF, H.J. - 1828-1978. Hondervijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek.
6438: WOLF, REINHART - New York.
5537: WOLF, H.C. DE - Brentano, 1821-1971. Een bejaardentehuis te Amsterdam.
420000: WOLF, R. - Altmeister der Druckschrift.
413997: WOLF, J.R. - Darmstadt in der Zeit des Barock und Rokoko. Louis Remy de la Fosse.
1885: WOLF, R. - Heilig vuur. Het St. Anthonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000.
11071: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam.
422605: WOLF, M. (ED.) - Liefdewerk, oud papier,
426532: WOLFF-THOMSEN, U. - Jan Soest von Kalkar. Ein niederländischer Maler um 1500
421547: WOLFF, C. - Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie. GEBONDEN.
417560: WOLFF, L. - Dichtungen Könemanns. Kaland, Wurzgarten, Reimbibel.
36453: WOLFF, O.L.B. - Sammlung vorzüglicher Volkslieder der bekanntesten Nationen.
423022: WOLFF, CHR.; KOOPMAN, T. - wereld van de Bach cantates. COMPLETE SET
10729: WOLFF, H.CH. - Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
39322: WOLFGANG, L.D. - Bliocadran. A prologue to the Perceval of Chretien de Troyes. Edition and critical study
426496: WOLFRAM, H. - History of the Goths
420970: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Domiminicanenkloosters/Dominicanessenkloosters in Nederland.
401228: WOLFSON, R. - Pieter Slagboom. Tekeningen/Drawings.
406608: WOLGENSINGER, M.; FOCILLON, H. (INTROD.) - Espagne.
3572: WOLK, J. VAN DER - Kröllers en hun architecten. Falkenburg, Behrens, Mies van der Rohe, Berlage, Kropholler, van de Velde
16: WOLK, J. VAN DER - schetsboeken van Vincent van Gogh.
1558: WOLKERS, J. - spiegel van Rembrandt.
426602: WOLKIN, J.; KEENOM, B. (ED.) - Michael Bloomfield. If you love these blues, an oral history.
418305: WOLL, G. ; BOYM, BJ. - Edvard Munch. Monumental projects 1909-1930.
25143: WOLLESWINKEL, E. - Renswoude. Geschiedenis en architectuur.
11961: WOLLESWINKEL, E.J. - Drie voorbeelden van teruggevonden pendant-portretten.
14995: WOLLHEIM, R. - Painting as an art. The A.W.Mellon Lectures in the Fine Arts.
3790: WOLODARWSKI, W. - Tretjakow-Galerie in Moskau. Malerei.
3039: WOLTER, F.; BURGER, W. - mittelalterliche Holzplastik in Deutschland.
442: STAAL; WOLTERS. - Dutch design 1945-1987. Holland in vorm.
423830: WOLTERS, W. - Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der renaissance
16811: WOLTJER, J.J.; GROENVELD, S. ET AL. - Bestuurders en geleerden. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.J.Woltjer.
8428: WOLTJER, J.J. ET AL. - Leidse Universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575- ca.1650.
408660: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
421893: WOMBELL, P. - Sportscape. The evolution of sports photography.
426724: WOOD, D. - Benjamin Constant. A biography
2343: WOOD RUBY, L. - Paul Bril. The drawings.
423010: WOOD, M. - Conquistadores.
10819: WOOD, M. - English mediaeval house.
424762: WOOD, CHR. - Tissot. The life and works of Jacques Joseph Tissot
418582: WOODCOCK, T., ROBINSON, J. M. - Heraldry in historic houses of Great Britain.
816: WOODS-MARSDEN, J. - Renaissance self-portraiture. The visual construction of identity and the social status of the artist.
414893: WOODS, M.; WARREN, A.S. - Glass houses. A history of greenhouses, orangeries and conservatories.
38729: WOODWARD, F.L., DAVIDS, R. - minor anthologies of the Pali Canon. Part II. Udana: verses of uplift and Itivuttaka: as it was said.
9389: WOOLLETT, A.T.; SUCHTELEN, A.VAN - Rubens & Brueghel. Een artistieke vriendschap
404514: WOOLLEY, C.L. - Ur der Chaldeeën, de stad van Abraham.
424346: WORDSWORTH, CHR. - Ceremonies and processions of the cathedral church of Salisbury
417024: WORDSWORTH, CHR. - Scholae academicae. Some account of studies at the English universities in the 18th century.
427617: DEPARTEMENT OF WORKS - introduction or traditional architecture of Bhutan
409694: WORMSER, J.PH. - goudleder. Bouwkunst. Tweemaandelijksch tijdschrift.
422555: WORP, J.; JETSES, J.J.A. - zingende kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding
10823: WORRINGER, W. - Die Anfänge der Tafelmalerei.
403174: WORSWICK, C. - Princely India. Photographs by Raja Deen Dayal 1884-1910.
417339: WORTEL, G. M. L. - Band zij de spiegel van den inhoud.
4526: CRESPI: FORT WORTH. - Giuseppe Maria Crespi and the emergence of genre painting in Italy.
425786: WORTMAN, H.; BROEK, G.J.VAN DEN - Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
414769: WORTMANN, A. - Melnikov. The muscles of invention.
16641: WORTMANN, A. - theaters van/The theatres of Herman Hertzberger.
424912: WOUD, A. VAN DER - nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900.
8342: WOUD, A., VAN DER - Nieuwe bouwen. CIAM. Volkshuisvesting,stedebouw/Housing, town planning
4229: WOUD, A. VAN DER; HERMANS, L.; PALMAERTS, G. - Architectuur in Nederland in de negentiende eeuw.
417683: WOUD, A. VAN DER ET AL. - innige betrekking tussen stad en hogeschool.
17725: WOUD, A. VAN DER - Bataafse hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850).
409070: WOUD, A.VAN DER - Wim Quist. Projecten 1992-2000.
426721: WOUD, A. VAN DER - Wim Quist. Projecten. Projects 87-92. Signed copy
10826: WOUD, A. VAN DER - lege land. De ruimtelijke orde van nederland 1798-1848.
422202: WOUDA, B. (ED.) - schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
422236: WOUDA, B. (ED.) - Ingelanden als uitbaters. Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland.
3658: WOUDE, R.E. VAN DER - Op goede gronden. Geschiedenis van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (1918-1995).
12728: WOUDE, J.VAN - Tom en ik.
944: WOUDHUYSEN, P. (ED.) - Dutch connection. The founding of the Fitzwilliam Museum.
416954: WOUDT, K. (ED.) - Krommenie zevenhonderdvijftig.
13688: WOUDT, K.; ZONJEE, J.J. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
402736: WOUTERS, F. - Jan Striening. Teekenmeester in Deventer en Rotterdam.
12130: WOUTERS, H.H.E. - Campus Liber. Bundel opstellen over de geschiedenis van Maastricht.
424218: WRAY, C. - Art nouveau lamps & fixtures.
427670: WREDE, STUART - architecture of Erik Gunnar Asplund
425444: WRIGHT, A. - beginners guide to colour psychology.
424851: WRIGHT, R. (ED.) - Latin and the Romance languages in the early Middle ages.
9859: WRIGHT, C. - French Painters of the Seventeenth Century.
9566: WRIGHT, C. - Poussin. Paintings. A catalogue raisonné.
7458: WRIGHT, CH. ET AL. - Jan van Goyen, 1596-1656. Poet of the Dutch landscape. Paintings from museums and private collections in Great Britain.
411768: WRIGHT, D.H. - Vergilius Vaticanus. Ein Meisterwerk spätantiker Kunst.
426727: WRIGHT, T. - History of Caricature and Grotesque in Literature and Art.
36233: WRIGHT, CHR. - Masterpieces of reality. French 17th century painting.
24444: WRIGHT, C. - Dutch painting in the seventeenth century. Images of a golden age in British collections.
16913: WRIGHT, C. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
10830: WRIGHT, C. - Paintings in Dutch museums. An index of oil paintings in public collections in The Netherlands by artists born before 1870.
400369: WRIGHT, A. - Pollaiuolo brothers. The arts of Florence and Rome.
425887: WRIGHT, W. - chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac a.d.507
422745: WRONA, A. (ED.) - Lettres de George Sand. Histoire d’une vie 1804 – 1876.
34811: WSTINC, H.; MULLER, S. - rechtsboek van den Dom van Utrecht.
427931: WTTEWAALL, O. - Veel vertier en doortogt. Een greep uit de geschiedenis van Houten, Schalkwijk, t Goy en Tull en t Waal.
6752: WUESTMAN, G.E. - Hollandse schilderschool in prent. Studies naar reproduktiegrafiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
425763: WUESTMAN, G. (ED.) - Emanuel de Witte 1616/17 - 1691/92. Meester van het licht
411512: WULFF, O. - neurussische Kunst.
411238: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leos abtenlevens der Friesche kloosters Mariengaard en Lidlum.
408152: WUMKES, G.A. - Catalogus der Friesche taal-en letterkunde en overige Friesche geschriften.
12580: WURF-BODT, C. VAN DER - Van lichte wiven tot gevallen vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw.
2880: WURFBAIN, M.L. - Netherlandish paintings and drawings from the 16th and 17th centuries.
16124: WURFBAIN, M.L. - IJdelheid der ijdelheden. Hollandse vanitas-voorstellingen uit de zeventiende eeuw.
36493: WURMBACH, E. - Wohnungs- und Kleidungswesen des kölner Bürgertums um die Wende des Mittelalters.
427780: WURTZ FRANDSEN, J. - Drawn toward the avant-garde. Nineteenth- and Twentieth-Century French Drawings from the Royal Museum of fine Arts, Copenhagen
6435: WURZBACH, A.VON - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet.
11235: WURZBACH, A.VON - Niederländisches Künstler-Lexicon auf Grund archivalischer Forschungen .
7045: WUSSIN, J. - Jonas Suyderhoef. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
3917: WUSSIN, J. - Cornel Visscher. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
11150: WUSSIN, M.J.; HYMANS, H. - Jonas Suyderhoef. Son oeuvre grave, classe et decrit.
414567: WUTHNOW, R. - Communities of discourse.
4704: WUTTKE, A. - deutsche Volksaberglaube der Gegenwart.
2398: WUTTKE, D. - Erwin Panofskys Herculesbuch nach siebensechzig Jahren. Zum Reprint 1997.
24346: WUTZEL, O. - Kunst der Donauschule 1490-1540.
11140: WUTZEL, O., EIERSEBNER, M. (BILDER) - Chorherrenstift St. Florian.
425805: WYATT, G. - Lachrymae ecclesiae..Great Rebellion in teh seventeenth century
411222: WYBRANDS, A.W. - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland.
426142: WYBRANDS, W. - Abdij bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw
7309: WYCK, H.W.M.VAN DER - Herinneringen aan een Groningse buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochteren.
428250: WYETH, A. - Andrew Wyeth. Autobiography
409190: WYHE, C. VAN - Portraicts des SS Vertu de la Vierge contemplees par feue s.a.s.M.Isabelle Clere Eugenie Infante dEspagne.
427312: WYLIE, C. - Willie Doherty. Requisite Distance, Ghost Story and landscape
10725: WYPLOSZ, N. - Laser desorption. Mass spectrometric studies of artists organic pigments.
9490: WYSS, A. - deutscher Cisianus für das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg
417988: WYSS, A. - Post in der Schweiz
5863: WYZEWA, T. DE - grands peintres des Flandres et de la Hollande.
9745: WYZEWA, T. DE; PERREAU, X. - grands peintres de la France (période contemporaine).
19615: WYZEWA, TH. DE; SAINT-FOIX, G. DE - Mozart. Sa vie musicale et son oeuvre. Essai de biographie critique, suivi dun nouveau catalogue chronologique de loeuvre complete du maitre.
428035: XINGJIAN, G. - Berg van de ziel.
2518: LOUIS XV - Ordonnances de Louis XV concernant les donations, les insinuations, les testaments etc.
416085: YAGLOM, A.M. - introduction to the theory of stationary random functions.
426016: EID AL YAHYA - Travellers in Arabia. British explorers in Saudi Arabia
409282: YALCIN, F. - Anwesende Abwesenheit. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte von Bildern mit menschenleeren Räumen, Rückenfiguren und Lauschern des 17. Jahrhunderts.
10399: YALOURIS, N. - Athletics in ancient Greece. Ancient Olympia and the Olympic games.
6474: YAMADA, C. ET AL. - arte del rinascimento e la sua universalita. Atti del Simposio di Studi Italo-Giapponese.
422626: YAPP, P. (ED.) - Jewellery through 7000 years.
424357: YATES, N. - Buildings, faith and worshhip. The liturgical arrangement of Anglican churches, 1600-1900
426523: YATES, F.A. - French academies of the sixteenth century
10839: YDEMA, O. - Carpets and their datings in Netherlandish paintings, 1540-1700.
427611: YEATS, W.B. - Autobiografieën 1/2
424251: YEFIMOVA, L.; BELOGORSKAYA, R. (ED.) - Russian Kerchiefs and Shawls.
413351: YEGüL, F. - Baths and bathing in classical antiquity.
413181: YERUSHALMI, SHMUEL - book of Koheleth. MeAm Loez. Torah anthology on the book of Ecclesiastes.
13438: YK, CORNELIS, VAN - Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt
6502: YORKE HARDY, S. - Illustrated catalogue of Tung, Ju, Kuan, Chün, Kuang-Tung & glazed I-Shing wares.
422408: YOSHITOSHI, MORI - Kappa-ban.
425547: YOUNG, J.W.; KENT, K. - International relations since 1945
423917: YOUNG, E.; SCHENK, A.C. - Nachtgedachten
425990: YOURCENAR, M. - hermetisch zwart.
10411: YPEREN, A. VAN ET AL. - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
8659: YPERSELE DE STRIHOU, A. - Laken. Een huis voor keizer en koning.
420459: YPERSELE DE STRIHOU, A. VAN - Kerkschat van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
10843: YSSELSTEYN, G.T. VAN - Van linnen en linnenkasten.
39793: YVARS, J.F. ET AL. - Lipchitz. Un mondo sorprendido en al espacio.
421160: ZAAL, RIK - Heel Nederland. Een gids 1 en 2.
10748: ZAALBERG, C.A. - Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition.
420782: ZACHARUK, R. (ED.) - Ikonen/Icons. Ikonen-Museum Frankfurt a.M.
3089: ZACHARUK, R. - neue Jungfrauen-Kloster in Moskau.
12061: ZACHARUK, R. - neue Jungfrauen-kloster in Moskau.
412252: ZACHER, I. - Ewald Matare. Der tot Krieger in Kleve.
40073: ZADDY, Z.P. - Chretien studies.
10935: ZAFRAN, E.M. - One hundred drawings in the Chrysler Museum at Norfolk.
8737: ZAHN, G.P. - geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
421441: ZAHN, C. - Hermann Zapf & his design philosophy.
421427: ZAKULA, T. - Reforming Duch art: Gerard de Lairesse on beauty, morals and class.
426392: ZALETOVA, L. (ET AL.) - Costume revolution. Textiles, clothing and costume of the Soviet Union in the Twenties.
33788: ZALEWSKI, P. (ED.) - Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland.
425527: ZALUM, M. - Italian gothic painting.
427913: ZAMOYSKI, A. - Chopin. De biografie.
421396: ZAMOYSKI, A. - fantoom terreur
420904: ZAMOYSKI, A. - 1812. Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
23026: ZAMPETTI, P. - Jacopo Bassano.
9864: ZAMPETTI, P. - pittura del seicento a Venezia.
18479: ZAMPETTI, P. - Jacopo Bassano.
415555: ZAMPETTI, P. - Ricci al Tiepolo.
2726: ZAMPETTI, P. - Mostra di Lorenzo Lotto.
401528: ZANDER, S. - Schöne soll man schätzen. Carl Julius Milde. Lübecks erster Denkmalpfleger zeichnet nach mittelalterlicher Kunst.
12676: ZANDER, CH. - Naive. Aufbruch uns verlorenen Paradies. Sammlung Charlotte Zander.
7767: ZANDVLIET, K. - Maurits. Prins van Oranje.
413289: ZANFI, C. - Going public 08. PortCitySafari.
11255: ZANKER VON MEYER, D. - Viehweide und Glaspalast. Aquarelle und Zeichnungen im Lenbachhaus 1950-1900.
3888: ZANNOS, I. - Music and signs. Semiotic and cognitive studies in music.
416647: ZANTEN, M.VAN - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken, 1100-1600.
406772: ZANTEN JUT, S.M.VAN - Inventaris van het familiearchief van Sypesteyn. Deel I/II.
13276: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad.
8579: ZARNECKI, G. ET AL. - English romanesque art 1066 - 1200.
16918: ZARNOWSKA, E. - nature-morte hollandaise. Les principaux représentants. Ses origines. Son influence.
427166: ZAUGG, R. - Herzog & De Meuron une exposition
427401: ZAUGG, R. - List der Unschuld. Das Wahrnehmen einer Skulptur.
22717: ZAUNER, F. - Das Hierarchienbild der Gotik. Thomas von Villachs Fresko in Thörl.
38725: ZAUNERT, P. (ED.) - Deutsche Märchen a.dem Donaulande.
421673: ZAUNSCHIRM, TH - Arnold Schönberg. Das bildnerische Werk/ Paintings and drawings
419698: ZECHNALL L. (ED.) - Zwölf Kleinen Propheten
427197: ZEE, N. VAN DER - Om erger te voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
423159: ZEE, M. VAN DER; ROMMELSE, G. - wapen onder dak. De brigadierskazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814 – 2008.
402376: ZEE, S.VAN DER - Voor führer, volk en vaderland. De SS in Nederland..
425957: ZEEBERG, J. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
414163: ZEEGERS, G. - Op de hoogte blijven.
6692: ZEEMAN, W.P.C. - Over het verband tusschen de refractie en het brekende stelsel van het oog.
422597: ZEEMAN, P. (ED.) - Literatuur en context. Een inleiding in de literatuurwetenschap.
426975: ZEEUW, P. DE - Neurobiological Heterogenity in ADHD. Neurobiologische heterogeniteit bij ADHD.
416977: ZEGVELD, P.; J. VERHAAGEN (ED.) - Peter Zegveld. Exploded view
4103: ZEHNDER, F.G. (ED.) - Stefan Lochner Meister zu Köln. Herkunft, Werke, Wirkung
410130: ZEHNDER, F.G. - Gotische Malerei in Köln. 1300-1550
1747: ZEHNDER, F.G. - Late Gothic Art from Cologne.
411200: ZEIJL, H.F. - Van Romein tot Alphenaar.
402418: ZEIJL, T.VAN ET AL - gave stad. Zoetermeer, 40 jaar lef en ambitie in architectuur.
3788: ZEIJLSTRA, B. ET AL. - bestverzorgende negenveertig boeken van de jaren 1470 tot 1970.
22843: ZEILER, F.D. - Sporen van De Hanze. Glorie van een gouden eeuw.
2008: ZEILER, F.D. - Erfgoed van Overijssel. Deel 3. Bescherming van have en goed.
8912: ZEILMAKER, M. - Buitenplaatsen in Utrecht.
1859: ZEIST, L.S. - Rinze Hamstra, 1895-1974.
11692: ZEITLER, R. (ED.) - Contributions to the history and theory of art.
13018: ZEKVELD, JACOB. - Zekveld/Beware of the mouse/Stainless steel/Jacob in spiegelland.
404032: ZELLER, B. - Louis XIII. Marie de Medicis, chef du conseil.
10973: ZEMERING, N. - Willem van Rede. Een verzamelaar uit hartstocht.
422532: ZEMON €DAVIS, N. - Gift in sixteenth-century France.
39038: ZENKER, R. - Forschungen zur Artusepik. I. Ivainstudien.
417631: ZERI, F.; ROZMAN, K. - Evropska tihozitja iz slovenskih zbirk.
422667: ZERI, F. - Behind the image. The art of reading paintings.
10223: ZERI, F. - Tuji slikarji od 14. do 20. stoletja.
417783: ZERNECKE, E. - Leitfaden fur Aquarien- und Terrarienfreunde.
7464: ZERNER, E. - Sammlung Egon Zerner.
427679: ZEVI, BRUNO - Saper vedere lurbanistica. Ferrara di Biagio Rossetti, la prima citta moderna europea
415643: ZEVI, BRUNO - Saper vedere larchitettura.
409522: ZEVI, B. - Erich Mendelsohn.
409520: ZEVI, B. - Frank Lloyd Wright.
35439: ZGLINICKI, F.VON - Wiege. Wiegentypologie
24873: ZHADOVA, L.A. (ED.) - Tatlin.
421327: SHEN ZHIYU - Shanghai Museum of Art.
427997: ZHUANG ZI - Zhuang Zi.. Chinese - English
35199: ZIDIC, I. - Vlaho Bukovac. Kosmopoliet uit Kroatië/A cosmopolitan Croatian. Good copy
7810: ZIEGLER, K. - Cicero. Staatstheoretische Schriften. Lateinisch und Deutsch.
424473: ZIEGLER, CHR. - pharaohs
4371: ZIELENS, L. - Opsomer.
3645: ZIEMKE, H.-J. - Städelsche Kunstinstitut - die Geschichte einer Stiftung.
3556: ZIER, H.G.; RöSSLER, D. - Wappenbuch des Landkreises Konstanz.
38139: ZIFFER, I. - O my dove, that art in the clefts of the rock. The dove allegory in antiquity.
427571: ZIJDERVELD, A. - Reality in a Looking-glass. Rationality through an Analysis of Traditional Folly.
401930: ZIJL, I. V. - Gerrit Rietveld. Nederlandse editie
1866: ZIJL, I. VAN; B. MULDER - Rietveld Schröderhuis
403834: ZIJL, A.VAN DER - Bernhard. Een verborgen geschiedenis.
406214: ZIJLMANS, J. - Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het culturele leven in Rotterdam
413295: ZIJLMANS, SYLVIE - Wedged.
2826: ZIJLMANS, S.; JONGENELIS, H. - Bijdragen aan het Verenigd Europa.
427864: ZIJLSTRA, T.; HOVEN, H. VAN DEN (RED.) - Achter de muziek aan! Stadswandeling door Utrecht, Ad Hoc Orkest, 1974 - 2009.
420139: ZIJLSTRA, E.; ALLIN, PH. - Material discoveries. 1.
419112: ZIJLSTRA, S. - Apples & oranges 01. Best Dutch graphic design.
3258: ZIJLSTRA, B. - Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940.
2765: ZIJLSTRA, B. - Parken in Utrecht. De geschiedenis van de Utrechtse stadsparken.
428176: ZIJP, A. - Wereldoorlog. COMPLETE SET
400409: ZILTENER, W. - Studien zur Bildungsgeschichtlichen Eigenart der höfischen Dichtung.
35370: ZIMDARS, D.; ECKSTEIN, G. - ehemalige Deutschordenskirche in Beuggen.
415895: ZIMMER, H.; JUNG, C.G. - Weg zum Selbst. Lehre und Leben des indischen Heiligen Shri Ramana Maharshi. FIRST EDITION.
206: ZIMMERMANN, R. - Kunsttheorie von Wassily Kandinsky. Band I. Darstellung. Band II. Dokumentation.
428240: ZIMMERMANN, M - Nachfolge Jesu Christi. Eine studie zu Romano Guardini
424061: ZINK, M. - Nature et poesie au Moyen age.
12516: ZINSSER, F. - Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen des Mundes.
423398: ZIOLKOWSKI, J.M.; CANTERBURY, NIGEL - Nigel of Canterbury. The Passion of St.Lawrence. Epigrams and marginal poems
409672: ZIPPER, J. - Schlosserarbeiten.
36583: ZIRARDINI, J. - Italie litteraire et artistique. Galerie de cent portraits..
423901: ZISCHKA, U. ET AL. - anständige Lust. Von Esskultur und Tafelsitten
419893: ZIZEK, S. - parallax view.
406334: ZOBELTITZ, F.VON - Vier Blatt aus dem Urfaust.
7334: ZOEGE VON MANTEUFFEL, K. - niederländische Radierung von den Anfángen bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts.
12255: ZOEREN, E.VAN - muziekuitgeverij A.A.Noske.
39186: ZOEST, A.J.A.VAN - Structures de deux testaments fictionnels. Le lais et le Testament de Francois Villon.
15426: ZOEST, R. VAN; ECK, X. VAN - Huis Schuylenburch.
33789: ZOETE, J.DE - In het volle zonlicht. De daguerreotypieën van het Museum Enschede te Haarlem.
2546: ZOETE, J.DE - techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw.
428046: ZOETE, J. DE - Manual of Photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox talbot klic dustgrain method.
9484: ZOETENDAAL, W.VAN; SCHOLTEN, E. - Cadres revisites. Chefs-doeuvre de la photographie neerlandaise présentés dans les cadres anciens de la Collection Frits Lugt
419546: ZOETENDAAL, W. (ED.) - Cas Oorthuys. Guaranteed real Dutch Congo.
19040: ZOETMULDER, S.H.A.M.ET AL. - Brabantse molens.
10801: ZOMERDIJK, H.J. - muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850.
405636: ZON, J.VAN - Mokum collectie/The Mokum collection.
400417: ZONDERVAN, W. - Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers. Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg.
1015: ZONNEVELD, P.VAN - Behouden huizen in literatuur en wetenschap.
400862: ZONNEVELD, P. VAN - romantische club. Leidse studenten-auteurs 1830-1840.
34333: ZONRUITER, P.J. - Ken uw buren van A tot Z.
424175: ZOUW, E. VAN DER - Toon de Klompenneus en andere bijnamen uit Wijk C.
20796: ZSCHELLETZSCHKY, H. - Drei gottlosen Malervon Nürnberg. Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz. Historische Grundlagen und ikonologische Probleme ihrer Graphik zu Reformations- und Bauernkriegszeit.
404614: ZSCHOKKE, H. - Flüchtling im Jura.
5791: ZSUZSA, U. - Geertgen tot Sint Jans.
419669: ZUCCARO - life of Taddeo Zuccaro by Federico Zuccaro from the collection of the British Rail Pension Fund.
9987: ZUCHOWSKI, T. - Between Renaissance and classicism. European master drawings collection Poznan.
416520: ZUFFI, S. - kunst van het kijken. Italiaanse renaissance schilderkunst
417262: ZUIDERVAART, H.J. - Ridders, priesters en predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
15955: ZUIDWEG, J.J.A. - duizend en een nacht der heiligenlegenden. De legenda Aurea van Jacobus de Voragine.
417556: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A. - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St.Janskerk.
418915: ZUIJLEN, R.A.VAN - Inventaris der archieven van de stad s-Hertogenbosch. Deel 1/2.
896: ZUITHOFF, A. - Hendrik Werkman en de Blauwe Schuit.
419169: ZUMTHOR, P. - Klangkörperbuch. Lexikon zum Pavillon der Schweizerischen Eidgenossenschaft an der Expo 2000 in Hannover.
418422: ZUMTHOR, PETER - Hortus conclusus
39190: ZUMTHOR, P. - Langue et techniques poetiques a lepoque romane
15001: ZURING, J. - heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
424788: ZUTH, J. - Handbuch der Laute und Gitarre
427620: ZUTHEM, H. V. - Streeksieraden uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum
5101: ZUTPHEN, F. VAN - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
427238: ZUTTER, J. (ED.) - Pyke Koch. Realisme magique aux Pays-Bas
423729: ZUYLEN, BELLE, VAN - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid
424401: ZVELEBIL, K. (ED.) - Two Tamil folktales. The story of king Matanakama. The story of peacock Ravana.
423292: ZVEREVA, A. - cabinet des Clouet au Chantilly. Renaissance et portrait de cour en France.
635: ZWAAN F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
18127: ZWAAN, J. - Amsterdam Nieuw-West. De westelijke tuinsteden zoals ze waren.
4034: ZWAAN, J. - kabinet van Westfriese gezichten.
3429: ZWAAN, J. - kabinet van Gooi-en Eemland.
12531: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
117: ZWAAN, J. - Amstelland, een hoogheemraadschap in kaart en beeld.
10862: ZWAAN, E.J. - Links en rechts in waarneming en beleving. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schrijfrichting op de functies van links en rechts in de waarneming.
419220: ZWAGERMAN, J. - Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. GEBONDEN
420071: ZWART, H. - Ethische consensus in een pluralistische samenleving.
411334: ZWART, P.A.M. - stadhuis van Enkhuizen.
424299: ZWART, PIET; J. SCHROFER (ED.); W. SANDBERG (DESIGN) - Sleutelwoorden / Keywords. Piet Zwart 80
16728: ZWARTS, K.; BOSMA, K. - kunstwerken van Rijkswaterstaat/The structural art works of Rijkswaterstaat.
6832: ZWEERDE, H. VAN DER - k mag sterven als t niet waar is. Het oudste Drentse dorp Uffelte in 1925.
6641: ZWEITE, A. - Markus Lüpertz. Gemälde-Skulpturen.
416874: ZWEITE, A. - Markus Lüpertz.
416416: ZWEITE, A. - Joseph Beuys. Natur, Materie, Form.
418459: ZWEITE, A. - Gerhard Richter. K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Werkverzeichnis 1993-2004.
1852: ZWEITE, A. - Münchner Landschaftsmalerei 1800-1850.
427963: ZWIERS, N. (RED.) - Code 2. Basisleergang Nederlands voor anderstaligen. Docentenhandleiding
417448: ZWIKSTRA, W. - Rietveld in Utrecht. Een cultuurhistorische fietstocht
10865: ZWOLLO, A. - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675-1725.
[an error occurred while processing this directive]

9/18