Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24027: Vries, J.de; Woude, A.van der - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
7872: Vries, L. de - Jan van der Heyden.
406210: Vries, L.de - How to create beauty. De Lairesse on the theory and practice of making art.
433953: Vries, B. de - Meentje Rietema. Boekbindster. Een korte levensbeschrijving en een inventarisatie van haar tot nu toe bekende luxe boekbanden. Nummer 83 van 150).
1255: Vries, O. et al. - Heeren van den Raed. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811.
424741: Vries, Marleen de - Geen stijl of lange tenen? Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoen
22751: Vries, L. de - Gerard de Lairesse. An artist between stage and studio.
37301: Vries, V.de - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
6465: Vries, L. de - Verhalen uit kamer, keuken en kroeg. Het Hollandse genre van de 17de eeuw als vertellende schilderkunst.
858: Vries, A.G.C. de - Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
7436: Vries, L. de - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe schouburg.
422185: Vries, W. de - Opkomst van Zutphen
17382: Vries, S., de et al. - zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar. Collectie-catalogus.
4688: Vries, F.de; Westerik, C. - Co Westerik. Aquarellen, tekeningen/Watercolours, drawings.
414839: Vries, G.de - zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
414721: Vriesen, G. - Robert Delaunay: light and color.
3661: Vrieze, J.; Boele, V. (ed.) - rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie.
415691: Vrij, M.R. de - Jheronimus Bosch. An exercise in common sense
428427: Vrij, T. - Bittere tranen. Jodenvervolging in Tiel en omgeving.
2708: Vrij, M.R. de - Meester van de Virgo inter Virgines.
33790: Vrij, M.R. de - Jan Wellens de Cock. Antwerp Mannerist Associate
428278: Vrij, M.R. de - Bruges in Haarlem. The Master of Bellaert and the illustrations in Jacob Bellaerts editions of Raoul Lefevres Histoire de Jason and Recueil des Histoires de Troyes
8832: Vrij, M.R. de - Meester van de Magdalena Legende.
9610: Vrijberghe de Coningh, E. van - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten.
433580: Vrolijk, A.; Leeuwen, R. van - Voortreffelijk en Waardig. 400 jaar Arabische studies in Nederland.
424806: Vrolik, W. - leven en het maaksel der dieren. COMPLEET.
436599: Vroom, W. - Financing cathedral building in the Middle Ages. The generosity of the faithful
25365: Vroom, W. - wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken.
422575: Vroom, M. J. - Ontwerpen van Nederlandse tuin-en landschapsarchitecten in de periode na 1945
15551: Vroom, W.H. - Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm.
6593: Vroom, N.R.A. - A.M. Cassandre.
9809: Vroom, L. - Monumentengids Nunspeet.
416544: Vroom, J.-P. - He. Visual information about a human being.
7599: Vroom, N.R.A. - Joep Nicolas. De glazenier, de schilder.
15821: Vu, Y. et al. - Kleine Prinzen. Kinderbildnisse von 16. bis 19. Jahrhundert aus der Fundacion Yannick y Ben Jakober.
38363: Vugs, J.G. - Leven en werk van Niels Stensen.
405514: Vugts, J.M. - Raadhuis van Waalwijk
10812: Wölfflin, H. - Festschrift Heinrich Wölfflin. Beiträge zur Kunst-und Geistesgeschichte, zum 21.Juni 1924 überreicht von Freunden und Schulern.
10813: Wölfflin, H. - Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst.
10456: Wüstefeld, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
37209: Wölfflin, H. - Gedanken zur Kunstgeschichte. Gedrucktes und Ungedrucktes.
401606: wägner, W. - Rom. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. Erster Band.
404586: Wölfflin, H. - Kunst Albrecht Düres.
422547: Wölfflin, H. - Classic art. An introduction to the Italian renaissance
426491: Wörwag, B. et al. - Gabriele Münter.
4823: Wälchli, G. - Martin Disteli, 1802-1844. Zeit, Leben, Werk.
669: Waadenoijen, J. van - geheimtaal van Jheronimus Bosch. Een interpretatie van zijn werk.
425330: Waagen, G.F. - vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. COMPLETE SET
38053: Waal, D.M.de - art of Kees de Waal.
13043: Colenbrander; H. v.d. Waal - Tekeningen van de 16de tot de 19de eeuw.
10668: Waal, H. van de - Traditie en bezieling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
9717: Waal, H. van de - Steps towards Rembrandt. Collected articles 1937-1972.
6204: Waal, H. van de - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
435509: Waal, G.M. van der - Van Mynkamp tot Metropolis. Die boukuns van Johannesburg 1886-1940
10671: Waals, J. van der - prentschat van Michiel Hinloopen. reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
195: Waard, J.A. de - portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning.
405468: Waard, F.J.van der et al. - Solwerderstraat 47, Appingedam. Bouwhistorisch onderzoek.
426038: Waardenburg, J. - Classical approaches to the study of religion. COMPLETE SET
5085: Waasdorp, J.A.; Zee, K. - vergeten verzamelingen van Ockenburgh.
20659: Mak van Waay - Hollandse tegels. De collectie van de heer F.Leerink. Deel I/II. Bijbelse voorstelingen/Dierfiguren
5122: Wach, E. - Selbstanfertigung photographischer Behelfe.
425685: Wachsmann, K.P. et al. - Hornbostel opera omnia. Volume I.
400828: Wackernagel, W. - Altfranzoesische Lieder und Leiche aus Handschriften zu Bern und Neuenburg.
406726: Wackernagel, Ph. - Edelsteine deutscher Dichtung und Weisheit im XIII. JAhrhundert.
406764: Wackernagel, W. - Kleineres altdeutsches Lesebuch nebst Wörterbuch.
10674: Wackernagel, M. - Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in den germanischen Ländern.
425856: Waddington, R. - Louis XV et le renversement des alliances. Preliminaires de la Gueree de Sept Ans 1754-1756
10568: Wadum, J. - Vermeer in het licht. Verslag van de restauratie van het Gezicht op Delft en het Meisje met de parel.
432313: Waelhens, A. de - Philosophie et les experiences naturelles.
10657: Waelkens, M. - Eeuwige steen. Van Nijl tot Rijn. Groeven en prefabricatie.
409214: Wagemaker-van der Meer, D. - Jaap Wagemaker.
38087: Wageman, P. - Akseli Gallen-Kallela. De magie van Finland.
14328: Wageman, P. (ed.) - Russische sprookjes. Volksverhalen en legenden.
419620: Wageman, P.; Kouteinikova, I. (ed.) - Onbekende Rusland. Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920.
416337: Wagenaar, L. - Galle. VOC-vestiging in Ceylon.
34187: Wagenaar, J. - Verheugd Amsterdam tgv het plegtig bezoek...Willem, Prinse van Oranje..en Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruisen..op 30 may 1768.
422581: Wagenaar, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden door Jan Wagenaar verkort.
432716: Wagenaar, J. - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, […] (4 vol.; REPRINT)
423518: Wagenaar, C. (ed.) - Happy. Cities and public happiness in Post-war Europe.
38459: Wagenaar, C.; Dings, M. - Idealen in beton. Verkenningen in Midden- en Oost-Europa.
13196: Wagenberg-ter Hoeven, A. - Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw.
407544: Wagenfeld, W. - Wagenfeld. voor dagelijks gebruik.
19878: Wagenvoort, H. - Studies in Roman literature, culture and religion.
418762: Wagenvoort, H. - Imperium.
431074: Waghenaer - Spieghel der zeevaerdt.
417401: Wagini, S. - Geschichte Roms. Leonaert Bramers Illustrationen zu LiviusAb urbe condita
506: Wagner, A. - Thierry Rijkhart de Voogd. Schilder
422953: Wagner, H. - Michelangelo da Caravaggio
1768: Wagner-Heidendal, L. - filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829).
10479: Wagner, A. - Isaac Israels.
437325: Wagner, Richard; Strobel, O. - Skizzen und Entwurfe zur Ring-Dichtung. Mit der Dichtung Der junge Siegfried
437337: Wagner, A.M. - Jean-Baptiste Carpeaux. Sculptor of the Second Empire
16663: Wagner, H. et al. - Niklaus Manuel Deutsch. Maler, Dichter, Staatsmann.
432240: Wagner, F. (Hrg.) - Michael Willmann (1630-1706). Studien zu seinem Werk
438166: Wagner, Richard - Jesus of Nazareth and other writings.
403942: Wagner, P. - Eros revived. Erotica of the enlightenment in England & America.
426283: Wagner, P. - Reading iconotexts. From Swift to the French revolution
431367: Wagner, H.; Koch, H.; Schmitt, E. - Gebaude fur Erholungs- Beherbergungs- und Vereinszwecke (4. Halbb.). 1. Heft. Schankstatten und Speisewirtschaften. Kaffeehauser und Restaurants. Festhallen. Herbergshauser
19518: Wagner, A. - Isaac Israels.
431831: Wagstaff, S. (Hrsgb.) - Edward Hopper
410776: wagtberg Hansen, A. - Henri Verstijnen. Beeldend kunstenaar en theosoof.
432722: Wahle, Werner - Richard Wagners szenische Visionen und ihre Ausfuhrung im Buhnenbild. Ein Beitrag zur Problematik des Wagnerstils
435825: Wakefield, W.L.; Evans, A.P. - Heresies of the high middle ages. CLOTH
10678: Wakefield, D. - French eighteenth century painting.
428386: Wal, Gijsbert, van der - Zwart vuur. De grafiek van Jan Mensinga
404464: Wal, G.van - Portret van een huis. Interieuraquarellen van Jaap Nieuwenhuis.
413845: Wal, G. v.d. - Wijd open ogen. Stukken over kunst en kijkplezier
34589: Wal, H.van der - bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht.
435025: Wal, Joost; Herfkens, W. - Verspijkerd en verzaagd. Hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst
435656: Wal, M.van der - Bertha Thoe Schwartzenberg. Beeldhouwer in het Gooi
416631: Walas, S.M. - Chemical process equipment. Selection and design.
3002: Walch, N. - J.-B. Madou. Lithograaf.
437848: Wald, R.M. - General relativity
436962: Walda, D. - Koning der stations. Bizarre episoden uit het leven van Willem van genk, nederlands beroemdste outsider-kunstenaar
409830: Waldberg, P. - Max Ernst.
436105: Waldberg, P.; Walberg, I. - Amour Acephale. Correspondance 1940-1949.
16814: Waldburg Wolfegg, Chr. Graf zu. - Venus und Mars. Das Mittelalterliche Hausbuch aus der Sammlung der Fürsten zu Waldburg Wolfegg.
410432: Walde, A. - Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
402530: Waldman, D. - Roy Lichtenstein
406162: Waldman, D. - Mark Rothko. A retrospective.
417620: Waldmann, E. - August Gaul.
1642: Waldmann, E. - Katalog der Gemälde und Bildhauerwerke in der Kunsthalle zu Bremen.
429900: Waley, A. - Analects of Confucius. CLOTH
405116: Waliszewski, K. - fils de la Grande Catherine. Paul Ier.
426178: Walker, S. (ed.) - Speaking of Silence. Christians and Buddhists on the Contemplative Way.
427866: Walkling, G. - Tea Caddies. An Illustrated History.
14767: Wall, Jeff; Barents, E. - Transparencies.
433012: Wallace, M.I. - Second Naivete. Barth, Ricoeur, and the New Yale Theology.
7728: Wallace, M.; Kemp, M.; Bernstein, J. - Seduced. Art & sex from antiquity to now.
434442: Wallace, H.; Wallace, W.; Pollack, M. - Policy-Making in the European Union. (The New European Union Series.)
435514: Wallace, A.W. - album of drawings of early buildings in Nova Scotia
437366: Wallach, L. - Alcuin and Charlemagne. Studies in Carolingian History and Literature. VXXXII of Cornell Studies in Classical Philology.
35180: Wallagh, B. - echte van Meegeren.
14078: Waller, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs.
23108: Wallert, A.; Tauber, G.; Murphy, L. - Holy Kinship. A medieval masterpiece.
420019: Wallich, Moses; Freimann, A.; Beatus, R - Fabeln des Kuhbuches.
437792: Wallinga, H.T. - Boarding-Bridge of the Romans. Its construction and its function in the naval tactics of the first punic war.
437466: Wallis Budge, E.A. - Osiris & the Egyptian resurrection.
432211: Wallis Budge, E.A. - Amulets and Superstitions.
34875: Berswordt-Wallrabe - Niederländische Stilleben aus der Sammlung Staatliches Museum Schwerin.
424562: Walschap, Gerard - Brieven. COMPLETE SET
436753: Walser, Robert; Brouwers, Jeroen ( vert.) - Fritz Kocher zn opstellen
403744: Walsh, W.Th. - Philip II.
2341: Walsh, A.; Buijsen, E.; Broos, B. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen.
36825: Walsmit, E.; Kloosterboer, H. et al. - Spiegel van de Zuiderzee. Geschiedenis en cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied.
38664: Walsum, S.van - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
437887: Walter of Chattilon; Pritchard, R.T. - Alexandreis
408624: Walther, I. (ed.) - Kunst van de 20e eeuw. Deel I/II. GEBONDEN
12823: Walther, A. - Bernardo Bellotto genannt Canaletto. Ein Venezianer malte Dresden, Pirna und den Königstein.
34615: Walther, I.F.; Wolf, N. - Codices illustres. The worlds most famous illuminated manuscripts 400 to 1600.
413871: Walther, I.F. - Codex Manesse. Die Miniaturen der grossen Heidelberger Liederhandschrift.
414645: Waltman, J. - Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905.
423798: Walvoord, J.F.; Zuck, R.B. - Alte Testament erklärt und ausgelegt. COMPLETE SET
437785: Walz, D. - Falkenbuch Friedrichs II.
437521: Walz, M. - Weihnachtskrippen im Kolner Raum. Verbreitungsgeschichte - Funktionszuweisungen - Gestaltung. (Rheinisches Archiv, volume 120)
422372: Wandel, L.P. - Voracious idols and violent hands. Iconoclasm in Reformation Zurich, Strasbourg and Basel.
420135: Wander, Marcel - Wander wonders. Design for a new age.
420440: Wanders, Marcel - Marcel Wanders. Interieur.
9960: Waner, Th. - Egidius Knops. Landschapsimpressies.
437701: Wangyal Ronpoche, T. - helende kracht van de elementen. Vitaliteit, evenwicht en helderheid in de spirituele traditie van Tibet.
433292: Wangyal Rinpoche, T. - Helende Tibetaanse klanken. Boek en CD.
409198: Wansink, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-1650.
18838: Wap, Dr. - Album-Utrecht. Gebouwen en gezigtspunten.
406506: Waquet, F. (ed.) - Mapping the world of learning: the polyhistor of DAaniel Georg Morhof.
423808: Warburg, A. - Bildniskunst und florentinisches Bürgertum. Domenico Ghirlandajo in Santa Trinita. Die Bildnisse des lorenzo de Medici und seiner Angehörigen
425566: Warburton, Th - Josquin des Prez. Missa panga lingua. An edition with notes
414099: Ward, M.; Jenkins, B. - American new wave 1958-1967.
431685: Ward, S.V. - Planning and Urban Change
418731: Ward, W, - life of John Henry Cardinal Newman
420839: Ward, G. (ed.) - American illustrated book in the nineteenth century.
433129: Ward, G. - Barth, Derrida and the Language of Theology.
418094: Ward, Tony - Tableaux vivants.
5865: Wardle, P. - 75 X lace.
438141: Wares, A.C. - comparative study of Yuman Consonantism. (Janua linguarum, series practica 57)
403774: Warhol, A. - Andy Warhols exposures.
429340: Warmerdam, M. (samenst.) - Hans de Bruijn. Atelier. 90 kunstenaarsportretten
1989: Warnaars, W. ; D. Nicolaisen - Raoul Hynckes in Kinderdijk. De collectie Smit-de Haan.
405618: Warncke, C.P. - ideaal als kunst. De Stijl 1917-1931.
13282: Warncke, C.-P. - Théatre dAmour. Vollständiger Nachdruck der kolorierten Emblemata Amatoria von 1620.
436198: Warner, M. - Fantastic metamorphoses, other worlds. Ways of telling the self. (The Clarendon Lectures in English, 2001)
6783: Warner, M. - victorians. British painting 1837-1901.
13067: Warner, R. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries.
420039: Warner Slane, K. - Corinth. Volume XVIII, part II. The sanctuary of Demeter and Kore.
435157: Warners, J.; White, M.J. - In the footsteps of the artist. Thoreau and the world of Andrew Wyeth
5579: Warnke, M. - Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts.
14424: Warnke, M. - Laudando praecipere. Der Medicizyklus des Peter Paul Rubens.
418884: Warnke, M. - Politische Architektur in Europa.
38592: Warnke, K.; Köhler, R. - Lais der Marie de France.
38853: Warnke, K. - Buch vom Espurgatoire S.Patrice der Marie de France und seine Quelle.
434133: Warrell, I. - Through Switzerland with Turner. Ruskins First Selection from the Turner Bequest.
434820: Warrell, I. - Turners Sketchbooks.
419146: Warren, H.; R. Zifkamp. - Huis tot huis. Correspondentie Hans Warren - Ria Zifkamp 1990-2001. Een verkorte selectie uit deel 1 en 2 van Geloof mij steeds
429232: Warrener, R.; Yelton, M. - Martin Travers 1886-1948. An Appreciation
409398: Wasch, K. - Glas en kristal. De toegepaste kunsten in Nederland
408290: Wassenaar, J. - Dit waren ook brijbekken. Markante Workumers..
417978: Wassenaar, A., Schreijnders, R. (ed.) - Droom van Howard. Het verleden en de toekomst van tuindorpen.
10720: Wassenbergh, A. - portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
415609: Wasserman, J. - Ottaviano Mascarino and his drawings in the Accademia Nazionale di San Luca.
10605: Wasserman, J. - Leonardo da Vinci.
426998: Wassing, R.S. - art de lAfrique noire
401092: Wassing-Visser, R. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
424520: Wasson, H. - Museum Movies. The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema.
413755: Watelet, M.; Levesque - Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. Tomes 1-5.
423323: Water, J. vande - Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien, en edicten der edele mogende heeren staten s lands van UTRECHT...tot het jaar 1728 ingesloten
8476: Waterfield, G. - Collection for a king: old master paintings from the Dulwich Picture Gallery.
438587: Waterink, J. - Leerdam. Crystal
435406: Waterlow, S. - Nature, change, and agency in Aristostotles Physics. A philosophical study
434889: Waters, H.J. Jr.; Whiteman, P. (foreword) - Jack Teagardens Music. His Career and Recordings.
400842: Waterschoot, W. - Guldensporenslag. Lodewijk van Velthem.
437019: Waterschoot van der Gracht, Gisele - Gisele. Schilderijen en tekeningen/Paintings and drawings
39284: Waterschoot, W. - Leven en betekenis van Lucas dHeere.
38694: Wathelet-Willem, J. - Melanges offerts a Jeanne Wathelet-Willem.
39346: Watkin, M. - civilisation francaise dans les Mabinogion.
438245: Watrous, J. - century of American printmaking 1880-1980
429702: Watson, O. - Ceramics from Islamic lands
420938: Watson, Peter - Ideeën. De geschiedenis van het menselijk denken.
432173: Watson, O. - Persian lustre ware
410594: Watson, P. - Wijsheid en kracht. Veronese
22773: Watson, P.F. - garden of love in Tuscan art of the early renaissance.
424274: Watt, J. C. Y. - Sumptuous Basket. Chinese Lacquer with Basketry Panels.
419370: Wattenmaker, R.J. - Maurice Prendergast
430879: Wattjes, J.G. et al (red.) - Bouwbedrijf. Veertiendaagsch tijdschrift, waarin opgenomen Bouwen, 3 (aug. 1926), nr. 8
430880: Wattjes, J.G. et al (red.) - Bouwbedrijf. Veertiendaagsch tijdschrift, waarin opgenomen Bouwen, 3 (3 sept. 1926), nr. 9
24920: Wattjes, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Architecture moderne en Hollande/Moderne Architektur in Holland/Modern architecture in Holland.
430881: Wattjes, J.G. et al (red.) - Bouwbedrijf. Veertiendaagsch tijdschrift, waarin opgenomen Bouwen, 8, nr. 1- 20 (2 jan. 1931-26 juni 1931)
6002: Wattjes, J.G.; Warners, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942.
436282: Waugh, E. - loved one. An Anglo-American tragedy.
406380: Wauters, A.; H - invitation a la ville/ Uitnodiging aan de stad/ Invitation to the city.
424211: Wayne, K. - Modigliani & the artists of Montparnasse
3200: Wazbinski, Z - Accademia Medicea del Disegno a Firenze nel cinquecento.Idea e istituzione. I/II.
17833: Weale, W.H.J.; Brockwell, M.W. - van Eycks and their art.
432284: Weaver, J. (et al.) - Care of Painings. Le traitement des peintures.
423768: Webb, P. - erotic arts
436086: Webb, T. (ed.) - Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture Volume 22 Number 43. Towards a Lachrymology: Tears in Literature and Cultural History.
433005: Webb, S.H. - Re-Figuring Theology. The Rhetoric of Karl Barth.
434114: Webb, J. - Niets. Van vacuum tot absolute nulpunt. Verrassende inzichten in het niets.
435390: Webber, T. - Scribes and scholars at Salisbury Cathedral c.1075-c.1125. FIRST EDITION
436732: Weber, S.C.; Elsen-Schwedler, B. (ed.) - Waldeslust. Baume und Wald in Bildern und Skulpturen der Sammlung Wurth
414649: Weber, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe.
420580: Weber-Caflisch, O.; Dieterle, B. - Antonio Saura. Über sich selbst. Note book erweiterte und illustrierte Ausgabe
438125: Weber, H. - Walter Gropius und das Faguswerk. (Bauwmeister Bucher 3)
437303: Weber, S.C.; Elsen-Schwedler, B. - Wasser, Wolken, Wind. Elementar- und Wetterphanomene in Werken der Sammlung Wurth
437465: Weber, Max - Saugetiere. Einfuhrung
425681: Weber, Max - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Volume II.
11937: Weber, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
410512: Weber, G.J.M. - Stilleben alter Meister in der Kasseler Gemäldegalerie.
433085: Weber, K. - Punkt. Linie. Flache. Druckgraphik am Bauhaus.
433875: Weber-Stober, C. - Silbertriennale International. Silvertriennial International.
431473: Weber, Gregor J.M.; e.a. - Rembrandt Velazquez. Nederlandse en Spaanse meesters
417664: Weber, O. - Literatur der Babylonier uns Assyrer. Ein Überblick
433013: Webster, J. - Barths Moral Theology. Human Action in Barths Thought.
436685: Wechsberg, J. - Looking for a bluebird.
438389: Weddige, H. - Ogier von Danemark nach der Heidelberger Handschrift CPG 363
401958: Wedekind, Franz - Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie.
6902: Wedewer, R.; Bankmann, U. - Steine und Orte. Altmexikanische Steinskulpturen und Plastiken der Gegenwart.
427025: Wedewer, R. - Uber Beuys
434130: Wee, H. van der - Low Countries in the Early Modern World.
35677: Weeber, C. - wilde wonen.
5414: Weege, F. - Tanz in der Antike.
427876: Weekes, U. - Early engravers and their public. The master of the Berlin passion and manuscripts from convents in Rhine-Mass region
6909: Weel, H.B. van der - In die kunst en wetenschap gebruyckt. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de VOC.
427562: Weel, H.B. van der - Francois en Pieter Hemony. Stadsklokken- en geschutgieters in de Gouden Eeuw
14058: Weel, A. van der - Haagse hervormde kerken en kapellen.
401684: Weelden, D.van; Heytze, I. - nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn.
431170: Weemaes, R. - convent ende gasthuys vander ordene van Sinte Willemme … De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784
9913: Weerd, J.van der - Microspectroscopic analysis of traditional oil paint.
37431: Weert, A.van - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker.
416545: Wees, M.van der - Wijk C. Het verleden verteld.
10730: Weese, A. - Skulptur und Malerei in Frankreich im 15. und 16. Jahrhundert.
12960: Weezel Errens, D.van - Christus geboorte en jeugd in de gewelfschilderingen van Bolswards St. Maartenskerk.
10216: Wegen, D.H. van - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
2270: Wegen, R. van - Bonnefanten Museum
898: Wegen, D.H. van - Vlaamse schilderkunst boek
36789: Wegerif, A.H. et al. - Jubileum Haagsche Kunstkring 1891-1941.
429804: Wegman, H.A.J. - Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom
431308: Wegmann, P. - Kunst des Betrachtens. Hollandische und andere gemalde Alter Meister der Stiftung Jakob Briner.
3754: Wegner, W. - Rembrandt-Zeichnungen. Ausstellung der Staatlichen Graphischen Sammlung München.
421856: Wegner, A. - Point of sale.
3450: Wegner, W. - Rembrandt-Zeichnungen.
409456: Wegner, M. - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archäologie , Berlin August 1939.
436291: Wei-ming, T. - Humanity and self-cultivation. Essays in Confusian thought.
421737: Cao Fei; Zhang Wei - Cao Fei/SL Avatar: China Tracy
435773: Weibel, P. (ed.) - Wiener Gruppe/ The Vienna group. A moment of modernity 1954-1960. The visual works and the actions
6922: Weibezahn, I. - Geschichte und Funktion des Monopteros. Untersuchungen zu einem Gebäudetyp des Spätbarock und des Klassizismus.
424060: Weicherding – Goergen, B. - manuscrits a peintures de la bibliotheque nationale de Luxembourg. Catalogue descriptif et critique. (Publications de la Section Historique de l’Institut G.-D. de Luxembourg, volume 83)
19247: Weide, S. - Langs Utrechtse geveltekens.
430783: Weide, J. van der; A. Boland - Inktvingers. De stencilkunst van Knust 1983-2019
411456: Weide, S. - Utrecht in detail.
436580: Weidema, S.; Koopstra, A. - Jan Gossart. The documentary evidence
417724: Weidema, Th. - Instructie of memorie? De functie van de kunstverzameling van de Haagse tekenacademie in de achttiende eeuw.
9335: Weidemann, K. et al. - Reich der Salier, 1024-1125.
430141: Weidlich, A.; Tussenbroek, G. van (Red.) - Naturstein als Baumaterial
410018: Weidner, Th. - Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del regno.
34909: Weidner, Th. - Jakob Philipp Hackert. Landschaftsmaler im 18. Jahrhundert. Band I.
427556: Weigelt, C.H. - Duccio di Buoninsegna. Studien zur Geschichte der frühsienesischen Tafelmalerei
10737: Weigelt, C.H. - Sienese painting of the Trecento.
432231: Weigelt, U. - Birmas Lackkunst in deutschen Museen
11228: Weigert, R.-A. - French tapestry.
425863: Weigl, I. - Schweizerfamilie. Oper in drei Aufzügen. Clavier-Auszug.
435136: Weijermars, J. - Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem 1, 1814 - 1834.
437748: Weijers, W. et al. - Uwe Poth. Land in zicht. Onverborgenheden
427601: Weijers, W. - Ars longa, vita brevis? Reflecties over de conservering van moderne kunst aan de hand van Two Bottles door Tony Cragg. (Nijmeegse Kunsthistorische Studies, deel 7.)
424013: Weijers, O. - Expicatio aphorismatum philosophicorum. William of Doncaster
423832: Weil-Garris Brandt, K. et al. - Giovinezza di Michelangelo
1574: Weil, M. - history and decoration of the Ponte S.Angelo.
434059: Weilacher, U. - Visionary Gardens. Modern landscapes by Ernest Cramer
437497: Weiland, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden/Woordenboek der Nederduytsche synonimen
429811: Weiler, A.G. - middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzameld ter gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag
424857: Weiner, L. - Altered to suit. Passend gemacht. What if a person wanted more than anything else to construct a structure? Was ist wenn ein mensch alleein den wunsch hat eine konstruktion zu machen?
438539: Weiner, Lawrence - Thrown someplace. Ergens neergegooid
427766: Weiner, C.; Dirac, P.A.M.; Casimir, H.B.G.; Heilbron, J.L.; Holton, G. et al. - History of twentieth century physics/Storia della fisica del XX secolo. Course/Corso LVII. Varenna, Lake Como 1972. Proceedings/Rendiconti schoo/scuola Enrico Fwermi
11392: Weinert, H. - Entstehung der Menschenrassen.
11081: Weinhardt, C.J. - Robert Indiana.
434146: Weinhold, U. - eeuwige gezicht/The eternal face. Afrikaanse maskers en de Westerse samenleving
407892: Weinreich, P. - Ausgewählte Schriften I/II. 1907-1921/1922-1937.
419175: Weinreich, O, - Triskaidekadische Studien.
417132: Weinreich, O. - Religionsgeschichtliche Studien.
425746: Weinreich, O - Religionsgeschichtliche Studien
429077: Weinstein, D. - captains concubine. Love, honor and violence in renaissance Tuscany
419381: Weis, R. - yellow cross. The story of the last cathars, 1290-1329.
435854: Weis, R. (ed.) - King Lear. A Parallel Text Edition (2nd edition).
5625: Weisbach, W. - Religiöse Reform und mittelalterliche Kunst.
420430: Weisberg, G.P. et al. - art nouveau. La maison Bing.
418036: Weisberg, G.P. - Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, fotos...
414535: Weise, G. - Plastik der Renaissance und des Frühbarock im Nördlichen Spanien. COMPLETE SET.
416133: Weiss, L. - Statistical decision theory.
418741: Weiss, E. (ed.) - Mark Rothko, 1903-1970. Retrospektive der Gemälde.
5772: Weiss, E. - Russische Avantgarde, 1910-1930. Sammlung Ludwig, Köln.
9716: Weiss, E. - Katalog der Gemälde des 20.Jahrhunderts, die älteren Generationen bis 1915 im Wallraf-Richartz-Museum.
432307: Weiss. P. - Ger Boosten. Nexus or burning into pure spirit. Paintings and works on paper
402956: Weiss, H. - Kostümkunde. Geschichte der Tracht und des Geräthes. Zweite Abtheilung. Das Kostüm vom 16ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart.
426102: Weiss, J. - popular culture of modern art.
417570: Weisse, C.F. - Sammlung der besten Deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter. Theil 69-78.
436570: Weissert, C. - Kunstreichste Kunst der Kunste. Niederlandische Malerei im 16. Jahrhundert
431720: Weissman, A. W. - gebakken steen
438123: Weissova, H. - Draw what you see. A childs drawings from Theresiemstadt/Terezin.
438460: Weitz, E. - world divided. The global struggle for human rights in the age of nation-states.
427871: Weitzmann, K. - Illustrations in roll and codex. A study of the origin and method of text illustration
438574: Weitzmann, K. et al. - Ikonen
6543: Weixlgärtner, A. - Grünewald.
10903: Weizmann, Chaim. - Israel und sein Land. Reden und Ansprachen.
425198: Wel, J. van der - Stemmen. Het geheim van het Koninklijk Concertgebouworkest.
425341: Welch, S.C. - India. Art and culture, 1300-1900.
423748: Welch, E. - Art and society in Italy 1350 – 1500.
10244: Welcker, C.J. - Hendrick Avercamp, 1585-1634. Barent Avercamp, 1612-1679. Schilders tot Campen.
438339: Wellagen, R. - Raam, sleutel.
414585: Wellen, G. - Verbeelding van het woord. 1. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie.
438474: Wellesley, K. - long year A.D. 69.
412028: Welling, W. - Oskar Lens.
422087: Welling, G. M. - Prize of Neutrality. Trade relations between Amsterdam and North Amsterdam 1771-1871, a study in computational history.
411: Welling, D. - Isaac Israels. The sunny world of a Hague cosmopolitan.
435041: Welling, W. - mythe van Muller. Pjotr Muller, beelden 1978-2008
435805: Wells, R.H. - Shakespeare on masculinity
424376: Wells, P. - fundamentals of animation
438163: Welsford, E. - Court Masque. A Study in the Relationship between Poetry and the Revels.
9758: Welsh-Ovcharov, B. - Vincent van Gogh. His Paris Period. 1886-1888.
14034: Welsh-Ovcharov, B. - Vincent van Gogh and the birth of cloisonism.
429390: Welsh-Ovcharov, B. - Vincent van Gogh and the Birth of Cloisonism. An overview
438462: Welsh, F. - battle for Christendom. The council of Constance, 1415, and the struggle to unite against Islam.
24681: Welsh-Ovcharov, B. et al. - Van Gogh a Paris.
8965: Welsh, R.; Bakker, B.; Bax, M. - Mondriaan aan de Amstel 1892-1912.
418192: Weltens, A. - Theo Colenbrander. Tapijten.
12517: Welu, J.A. - collectors cabinet. Flemish paintings from New England private collections.
419489: Welzel, P. - Rembrandts Bathseba. Metapher des Begehrens....
412940: Wember, P. - Malerei in unserem Jahrhundert.
410806: Wember, P. - Heinrich Campendonk. Krefeld 1889 1957 Amsterdam.
428284: Wember, P. - Bewegte Bereiche der Kunst. Kinetik, Objekte, Plastik
901: Wember, P. - Joseph Beuys.
8420: Wember, P. - Yves Klein.
437549: Wenderoth, Georg - Preis-Ausgabe D uber Glas und Dispensationswaren. Aktien-Gesellschaft fur pharmazeutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth
410822: Wendland, U. - Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt.
423102: Wendt, D. - Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908-2008
404658: Wendt, K. - Erwin Wendt. Werke 1928-32.
412472: Wengen, G.D.van - waar dromers ontwaken. Teugblik oud-leden Leids Ethologisch Dispuut.
419384: Wennekes, W. - Gouden handel.
421083: Wenseleers, L. - Pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuws Reinaert-satire.
401872: Went-Daoust, Y. - Isabelle de Charriere (Belle de Zuylen). De la corrspondance au roman epistolaire.
402590: Wentinck, Ch. - Jan van Heel.
4535: Wentsel, B. - Dogmatiek. Het woord, de zoon en de dienst (1); De openbaring, het verbond en de aprioris (2); God en mens verzoend (3b)
421568: Wenzler, C.; Champollion, H. - Chateaux forts et forteresses de la France medievale
437062: Weppelmann, S. - Geschichten auf Gold Bilderzahlungen in der fruhen italienischen Malerei
6896: Werche, B. - altniederländischen und flämischen gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts. Kritischer Bestandskatalog. Band 2.
9098: Werche, B. - Hendrick van Balen (1575-1632). Ein antwerpener Kabinettbildmaler der Rubenszeit. I.
16056: Werd, G.de - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen, 1604-1679.
34297: Werd, G.de - Barend Cornelis Koekkoek. Seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve.
11172: Werd, G. de. - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond.
401224: Werd, G.de - Marenne Welten. Expedition.
17244: Werd, G.de - Heilige aus Holz im Museum Kurhaus Kleve.
422594: Wereldsma, J. - Laurenskerk, Rotterdam. 10 jaar feuilletons: 2002 – 2012.
414897: Werf, J.van der; J.Derwig (photography) - Beurs van Berlage.
4961: Werf, J.van der - F.A. Eschauzier, 1889-1957. Een orde voor de zintuigen.
16151: Werff, E.O.van der - Martini. Kerk en toren.
18575: Werff, E.O. van der; Beilmann, M. - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
34235: Werff, Y. van der - kabinet van Westbrabantse gezichten.
426241: Werhoven, A. - Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villas. Deel 2
418150: Werkbrouck, M. - pleureuses dans lEgypte ancienne.
412530: Werken, van de - Schilderijen, enz.
428844: Werkhoven, A. - Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villas . Deel 3
426240: Werkhoven, A. - Aan de Stichtse Lustwarande. Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villas. Deel 1
412888: Werkman, H.N.; Blom, F.R.E. - Hendrik Nicolaas Werkman. Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. 2 delen compleet
16974: Werkman, H.N.; Martinet, J. - Chassidische legenden. Verbeeld door H.N.Werkman.
404844: Werkman, H. - wereld van Willem de Merode.
429576: Werner, A. - Amedeo Modigliani
37849: Werner, A. - Amedeo Modigliani.
22790: Werner, G. - Ripas Iconologia. Quellen-Methode-Ziele.
23475: Werner, J. - In de witte pascaert. Kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca.1630-1706).
422072: Werner, T.; Lackner, H. (ed.) - k.k. National-Fabriksprodukten-Kabinett. Technik und Design des Biedermeier.
34155: Werner, J. - Caert-thresoor.
24608: Werner, Th. - Zeichner der Admiralität. Marine-Zeichnungen und -Gemälde von Willem van de Velde dem Älteren und dem Jüngeren.
435054: Werner, M. - Marcel Broodthaers. The complete prints
38927: Werner, J. - Abraham Ortelius. Aartsvader van onze atlas.
438606: Werskey, G. - visible college. A collective biography of British scientists and socialists of the 1930s.
419478: Wertheimer, E. de. - Duke of Reichstadt (Napoleon II). A biography compiled from new sources of information.
437713: Werumeus Buning, A. - In en om de Kampong. Oost-Indische schetsen.
435297: Werumeus Buning, A. - Onze voorouders oip den oceaan. San-Salvador, Gibraltar en de Slag bij Duins
423900: Weschenfelder, K.; Wiebel, C. - Mit dem Blick dez Zeichners. Aquarelle und Zeichnungen der deutschen Romantik Sammlung Böhm-Hennes
5650: Weschenfelder, K.; Roeber, U (ed.) - Wasser, Wolken, Licht und Steine. Die Entdeckung der Landschaft in der europäischen Malerei um 1800.
425155: Wesenberg, R. - Bernwardinische Plastik. Zur ottonischen Kunst unter Bischof Bernward von Hildesheim
437847: Wess, J.; Bagger, J. - Supersymmetry and supergravity
436697: Wessel, K. - Christentum am Nil
429008: Wessel, K. - byzantinische Emailkunst
418737: Wesseling, J. - Alles was mooi. Een geschiedenis van de Nul-beweging.
419458: Wesseling, J. - Jan Schoonhoven. Beeldend kunstenaar/Visual artist.
317: Wesseling, J. - Lia van Vugt.
433614: Wesseling, M. - Boerhaave Botanicus. Zijn tuinen, zaaiboeken en botanische vrienden.
2758: Wesselink, J. - Schilders van den Veluwe-zoom
5433: Wessels, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden.
4330: Wessem, J.N. van - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijftig.
436226: West, J.A. - Serpent in the sky. The high wisdom of ancient Egypt.
428374: Westerink, G. - Otto B.de Kat. Leven en werk
15: Westermann, M. - Art & home. Dutch interiors in the age of Rembrandt.
18304: Westermann - Grosser Atlas zur weltgeschichte.
6791: Westermann, M. - Rembrandt.
34249: Westerop, R.; Pronk, C. - Hoorns buiten-singel in rym beschreven.
6233: Westerop, R. - Hoorns buitensingel
426997: Westerweel, B. - Anglo-Dutch relations in the field of the emblem
11097: Westfehling, U. - Messe Gregors des Grossen. Vision, Kunst, Realität.
429934: Westgeest, H. - Willi Baumeister en het universele Onbekende in de kunst
418629: Westhoff, H. - Geestelijke bevrijders.
437341: Westhoff-Krummacher, H. - Barthel Bruyn der Altere als Bildmaler
422663: Westhoff-Krummacher, H. - Als die Frauen noch sanft und engelsgleich waren
423448: Weston, R. - huis in de 20ste eeuw
34552: Westra, F. - Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de tachtigjarige oorlog.
425684: Westra, Stephen - Brahms op snelweg en andere intermezzi
5880: Westreenen, W.H.J. van - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
7972: Weststeijn, T. - Margaret Cavendish in de Nederlanden. Filosofie en schilderkunst in de gouden eeuw.
747: Weststeijn, T. - visible world. Samuel van Hoogstratens art theory and the legitimation of painting in the Dutch Golden Age
434144: Weststeijn, A. - Nederlanders in Rome
424885: Weststeijn, T.; M. Jonker (red.) - Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw
4442: Wetering, E. v.d; B. Schnackenburg (i.a) - Mystery of the young Rembrandt.
34686: Wetering, E.van de - Rembrandt in nieuw licht.
5617: Wetering, E.van de et al. - Arent de Gelder (1645-1727). Rembrandts laatste leerling.
424972: Wetering, J. van de - Robert van Gulik, zijn leven, zijn werk.
421596: Wetselaar, Pieter - Pater noster - Onze Vader...gecalligrafeerd door Pieter Wetselaar
15627: Wettengl, K. (ed.) - Georg Flegel, 1566-1638. Stilleben.
432416: Wettengl, K. - Christian Georg Schutz der Altere
1448: Wetter, J. - Geschichte und Beschreibung des Domes zu Mainz.
15532: Wettstein, J. - Fresque Romane. Italie, France, Espagne. La route de Saint-Jacques, de tours a León. Études comparatives II.
410946: Wetzels, F. - vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman in Breda.
11170: Wevers, L. et al. - Zwijnsbergen herrezen uit de as
426346: Wevers, W. - Willem G. Wevers. Beelden 1982-2005.
434967: Wexler, J.; Ritz, D. - Rhythm and the Blues. A Life in American Music.
427398: Weyergraf, C. (ed.) - Richard Serra: Interviews, Etc. 1970 - 1980.
418610: Wezel, G.van - Droomkunst 1900 & 2000. De kunst van twee fin de siecles.
12576: Wezel, G.W.C. van - paleis van Hendrik III Graaf van Nassau te Breda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst
420169: Wezel, G. van (ed.) - Sint-Maartenskerk te Doorn. Vroeg renaissancemonument, bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
418891: Whalley, J.I. - universal penman.
36225: Wharton, Edith. - motor-flight through France.
437864: Wheeler, J.A.; Ford, K. - Geons, black holes and quantum foam
435302: Wheeler, W.F. - Efe Pygmies. Archers of the African rain forest
18065: Wheelock, A. K.; A.M. Kettering; A. Wallert; M.E. Wieseman - Gerard ter Borch. Nederlandse editie
438446: Wheelock, A.K.; Vogelaar, Chr. et al. - Rembrandt en tijdgenoten. Historiestukken uit Leiden Collection
10574: Wheelock, A.K. et al. - Johannes Vermeer.
10698: Wheelock, A.K. - Dutch paintings of the seventeenth century. The collection of the National Gallery of Art. Systematic catalogue.
9039: Wheelock Jr., A.K. ; P. Sutton; V. Manuth; A.T. Woollett - Rembrandts late religieuze portretten
434307: Wheelock, A.K. - Flemish paintings of the seventeenth century
47: Wheelock, A.K. (ed.) - Aelbert Cuyp.
1325: Wheelock, A. K.; A.M. Kettering; A. Wallert; M.E. Wieseman - Gerard ter Borch. Nederlandse editie
9936: White, C. - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar.
435893: White, Ashli - Encountering revolution. Haiti and the making of the early republic. CLOTH.
6395: White, C. - Anthony van Dyck. Thomas Howard. The Earl of Arundel.
19334: White, C. - Rembrandt as an etcher. A study of the artist at work. Text and Plates.
16883: White, C. - pictures in the collection of Her Majesty the Queen. Dutch pictures.
6632: White, Chr. - Thomas Howard, the Earl of Arundel. Anthony van Dyck.
9687: White, C. - Rembrandt and his world.
22797: White, J. - Art and architecture in Italy, 1250-1400.
425093: White, E. - Genet, a biography.
6237: White, J. - Duccio. Tuscan art and the medieval workshop.
436991: White, Chr.; Crawley, Ch. - Dutch and Flemish drawings of the fifteenth to the nineteenth centuries at Windsor Castle
438197: White, S. - Cold Welcome. The Little Ice Age and Europes Encounter with North America.
24298: Whitehead, P.J.P.; Boeseman, M. - portrait of Dutch 17th century Brazil. Animals, plants and people by the artists of Johan Maurits of Nassau.
594: Whitehill, W.M. - Museum of Fine Arts, Boston. A centennial history
8616: Whitfield, C. - Painting in Naples, 1606-1705. From Caravaggio to Giordano.
438164: Whitman, W. - Leaves of Grass. Grasbladen. Vertaald door 22 dichters.
422914: Whitney, D. (ed.) - Andy Warhol, portraits of the 70’s
10763: Whittick, A.(ed.) - Ruskins Venice.
12875: Wichmann, H. - Japanische Plakate sechziger Jahre bis Heute.
3923: Wichmann, S. - Meister, Schüler, Themen. Münchner Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert.
429378: Wick, R. - Bauhauspadagogik
417870: Wicker, T. - One of us. Richard Nixon and the American Dream.
39114: Wickersheimer, E. - roman de Jehan de Paris.
428022: Wickhoff, Franz - Beiträge zur Kunstgeschichte. Franz Wickhoff gewidmet von einem Kreise von Freunden und Schulern (u.a. Dvorak, Giehlow, Riegl, Schlosser, Swoboda)
422692: Wickman, K. - Ten Swedish designers. Printed patterns
4566: Widauer, H. - Italienische Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts.
426039: Widengren, Geo - Religionsphänomenologie
4801: Wiebel, Ch. - Italienische Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts. Kupferstiche und Radierungen aus eigenem Besitz.
430281: Wiebenson, D. - Mark J. Miljard Architectural Collection. Volume I. French Books. Sixteenth though Nineteent Centuries
17199: Wieberdink, G.L. - Historische Atlas Utrecht.
76: Wiechmann, , A.; Palm, L.C. (ed.) - Martinus van Marum, 1750-1837. Een elektriserend geleerde.
436452: Wieczorek, M. et al. - Organizers of life. De Stijl, The Polish avant-garde, and design
15440: Wieczorek, A.; Hinz, H.-M. - Europas Mitte um 1000. Katalog + Beiträge zur Geschichte, Kust und Archäologie.
429705: Wied, A. - Bruegel. Der Kampf zwischen Fasching und Fasten
437921: Wiedemann, F.J. - Syrjanisch-Deutsches Worterbuch.
419701: Wieder, F. C. - Stichting van New York in juli 1625
419046: Wieder, F.C. et al. - reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601-1604.
401636: Wiegand, W. et al. - Zum Tode von Joseph Beuys. Nachrufe, Aufsätze, Reden.
435171: Wiegersma, F. - Friso Wiegersma. Schilder/Painter
38109: Wiel, R.van der - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel
437823: Wiel, A. - Venice
435436: Wieland, G. (ed.) - Aufbruch, Wandel, Erneuerung. Beitrage zur Renaissance des 12. Jahrhunderts. Blaubeurer Symposion 1992
6609: Wielen- de Goede, M. van der - nieuwe trekweg langs de Vliet. Het jaagpad van Leiden tot de Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag 1636 - 1638
2250: Wiemann, E. - Entdeckung der Landschaft. Meisterwerke der niederländischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
423236: Wiemann, E. - Hans Holbein. Die Graue Passion in ihrer Zeit
427462: Wiemers, M. - Gentleman und die Kunst
10766: Wierda, L. - Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek.
406590: Wierda, L.S. - Catalogus van de handschriften…uit het bezit van de orde der minderbroeders…nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg
16601: Wieringa, F. et al. - wereld volgens Blaeu. Blaeus wereldkaart op groot formaat uit 1646.
12329: Wieringa, F. (ed.) - Republiek tussen vorsten. Oranje, opstand, vrijheid, geloof.
402494: Wiesel, J.M. - Rom. Veduten des 14.-19. Jahrhunderts.
12886: Wieseman, M.E. - Caspar Netscher and late seventeenth-century Dutch painting.
424096: Wieser, Fr. R. von - Grammatica figurata des Mathias Ringmann (Philesius Vogesina) in Faksimiledruck
420234: Wiesner, M.E. - Women and gender in early modern Europe.
428712: Wietek, G. - Gemnalte Kunstlerpost. Karten und Briefe deutscher Kunstler aus dem 20. Jahrhundert
11601: Wiggers, H. (ed.) - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
23570: Wijck, H.W.M. van der - Atlas Overijsselse buitenplaatsen.
425257: Wijdeveld, H.Th.; Klerk, M.de - Restauratie en herbouw van den toren van de St.Nicolaaskerk te IJsselstein
414297: Wijk, W.E.van - nombre dor. Etude de chronologie technique, suivie du texte de la Massa compoti dAlexandre de Villedieu
419114: Wijk, K.van - Internationale Revue i10
6378: Wijk, W.van - Schilders van de Biesbosch.
437318: Wijn, J.W. - Staatsche leger. Deel VIII. Het tijdperk van de Spaanse Successieoorlog 1702-1715. Band II. De veldtochten van 1706-1710 ( met afzonderlijke atlas)
14253: Wijn, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
433550: Wijnand, J.C. - 175-jarig bestaan der N.V.Douwe Egberts 1753-1928
6732: Wijnands, D.O. et al. - sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
22803: Wijnands, D.O., et al. - Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Tapestry weaving in the Northern Netherlands.
424278: Wijnberg-Stroz J.; Lunteren-Spanjaard, M.van - Blijvers en voorbijgangers. Joden in Delft 1850-1960.
436593: Wijne, J.S. et al. - Vrijmetselarij: vandaag en morgen/Vrijmetselaren: 250 jaar en meer
435776: Wijnen, T. - Twaalf Twentse tochten. Twaalf rondwandelingen van 9 tot 19 kilometer. Twente op zn best.
34513: Wijngaard, V.van den; Nouws, J. - Following Van Gogh.
412884: Wijngaarden, A.M.C.van; Klijn, O. - Broek in Waterland. Architectuur & wonen/Architecture & living.
422090: Wijngaarden, H.van - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid Zwolle 1650-1700
10945: Wijngaards, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
37229: Wijngaert, F.van den - Hans Orlowski. Graveur.
434024: Wijnpersse, A.G.M. van de - Dietse vertaling van Susos Horologium Aeternae Sapientitiae
438625: Wijnsma, P. - Tussen heiligheid en barbarij. Ethiek van het besturen.
419073: Wijs-Mulkens, E. de. - Wonen op stand. Lifestyles en landschappen van de culturele en economische elite.
10775: Wijsenbeeck-Olthuis, T. (ed.) - Lange Voorhout. Monumenten, mensen en macht.
410994: Wijsenbeek, L.F.J. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gementemuseum
432387: Wijsman, H. - Gebonden Weelde. Productie van geillustreerde handschriften en adellijk boekenbezit in de Bourgondische Nederlanden (1400-1550).
431950: Wijsman, H. - Books in Transition at the Time of Philip the Fair. Manuscripts and Printed Books in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Century Low Countries.
416316: Wikaart, V. et al. - Nijet dan water ende wolcken. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523).
7897: Wilberg Vignau-schuurman, Th.A.G. - emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels.
417857: Wilbert, J. - Folk literature of the Yamana Indians.
438632: Wild, P. - Akira Kurosawa.
16891: Wild, A.M. de - natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen.
416715: Wilde, E. de - Claes Oldenburg.
9887: Wilde, E.de et al. - grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940.
438634: Wilde, Oscar; Couperus, Mevrouw Louis - portret van Dorian Gray. Tweede, goedkoope druk.
408006: Wilde, E.de - Willem de Kooning
417137: Wilde, P.de et al. - Op reis met Memoria.
431933: Wilde, E. de; Muller-Schirmer, A. - Nono Reinhold. Grafiek. Gravures. Prints.
23856: De Wilde, E. - Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld.
7476: Wildeman, D. - wereld in het klein. Globes in Nederland
436550: Wildenstein, G. - graveurs de Poussin au XVIIe siecle
10780: Wildenstein, G. - Chardin
434957: Wilder, Alec - Letters I Never Mailed. Clues to a life.
410058: Wildt, J.de - 50 jaar Velser tunnels. Een mol in Arcadië.
6128: Wildung, D.; J. Vrieze (eds.) - zwarte faraos. Koninkrijken aan de Nijl.
3204: Wilenski, R.H. - Dutch painting.
427973: Wilgenburg, E. van (red.) - Ijsbreker 2. Werkboek. Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen + Woordenschrift Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen
38035: Wilhelm, J.J. - cruelest month. Spring, nature and love in classical and medieval lyrics.
404578: Wilhelm, G. - Joseph Hardtmuth, 1758-1816. Architekt und Erfinder.
433195: Wilhelm, R.M. (ed.); Jones, H. (ed.) - Two Worlds of the Poet. New Perspectives on Vergil.
2627: Wilholt, N. - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
426779: Wilkin, K. - David Stern. The American years (1995-2008)
438599: Wilkinson, B. - zeal of the convert. The life of Erskin Childers.
419185: Wilkinson Zerner, C. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain
428208: Wilkinson, R. (ed.) - Egyptology Today.
437198: Wilkinson, Toby, A.H. - Early dynastic Egypt
12844: Will, C. - Jeroen Bosch. Tussen hemel & hel.
9611: Will, Ch. - Sterk water. De Hollandse waterlinie.
424027: Will, Chris - Hieronymus Bosch. Between Heaven & Hell
416614: Will, C. - dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
38031: Willaert, F. - poëtica van Hadewijch in de strofische gedichten.
424244: Willaert, L. - Bibliotheca Janseniana Belgica. Repertoire des imprimes. COMPLETE CLOTHBOUND SET
429792: Willaert, F. et al. - Medieval memory. Image and text
38702: Willard, C.C. - Christine de Pizan. Her life and works.
234: Willard, C.Cannon - Livre de la paix of Christine de Pisan.
403056: Willems, L. - Hendrik Petrus Berlage. Disegni/Tekeningen.
432364: Willems, W.J.H.; Kars, H.; Hallewas, D.P. (ed.) - Archaeological heritage management in The Netherlands. Fifty years state service for archaeological investigations
434803: Willems, R. (ed.) - JCJ Vanderheyden. The analogy of the eye
21533: Willems, G. - Gras en wolken. Een beeld van het groene hart.
428009: Willemse, D. - unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia
4432: Willemsen, A. - Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden.
9024: Willemsen, J.Th.W. - volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925.
1582: Willets, W. - Veertig eeuwen Chinese kunst.
436921: Williams, C.K. - Selected poems.
418519: Williams, E.; Noël, A, - Mr. Fluxus. Ein Gemeinschaftsporträt von George Maciunas
431532: Williams, E. - Schemes and Variations.
437524: Williams, G. - Tradition and originality in Roman poetry.
24433: Williams-Krapp, W. - deutschen und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-,Text- und Wirkungsgeschichte.
434878: Williams, M.T. (ed.) - Art of Jazz. Essays on Nature and Development of Jazz.
434880: Williams, M.T. (ed.) - Art of Jazz. Essays in the Nature and Development of Jazz.
434894: Williams, M. - Jazz Changes.
434899: Williams, M.T. (ed.) - Jazz Panorama. From the Pages of The Jazz Review.
434961: Williams, M. - Jazz Tradition. Second Revised Edition.
21317: Williams, J.L.; Smout, T.C. - Dutch art and Scotland. A reflection of taste.
435762: Williams, R. - Dostoevsky. Language, Faith and Fiction.
428682: Williamson, A. - Thomas Paine. His life, work and times
9973: Williamson, P. - Catalogue of romanesque sculpture.
435062: Williamson, K. (ed.) - This Is Jazz.
423773: Williamson, P. - Gothic sculpture 1140-1300
437685: Willigen, P.van der; Donker Curtius, H.H.; Berg, A.van den; Scharp, J - Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormd Kerk van Nederland in gebruik/Evangelische gezangen/Catechismus
403200: Willink, S.; Vlasblom, V. - eeuw Willink. 1900-1983.
403606: Willink, J. (ed.) - Roerend erfgoed. Ruim een halve eeuw rijkszorg voor collecties.
433050: Willis, R.E. - Ethics of Karl Barth.
415897: Willis, J.R. (ed.) - Studies in West African Islamic history. Volume 1. The cultivators of Islam.
416252: Willmore, T.J. - introduction to differential geometry.
435105: Willmott, H.P. - Eerste Wereldoorlog
434847: Willoughby, Bob - Jazz
20031: Willsberger, J. - Goud.
400890: Willshire, W.H. - Catalogue of Early prints in the British Museum. Vol. I/II. German and Flemish schools.
14203: Wilmer, C.C.S. - Historisch groen. Tuinen en parken in de stad Utrecht.
10788: Wilmer, C.C.S. - Utrecht. De stad in prenten.
16902: Wilmer, C.C.S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
6611: Wilmer, C.C.S. - Museum op zolder. Het oudste stedelijke museum van Nederland in 1899 door Anthony Grolman in 24 aquarellen uitgebeeld.
423850: Wilmer, C.C.S. - getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000
8955: Wilmer, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht.
8608: Wilmerding,, J. (ed.) - Thomas Eakins.
11194: Wilmerding, J.(ed.) - Thomas Eakins (1844-1916) and the heart of American life.
434659: Wilmerding, J,. - Andrew Wyeth. The Helga pictures
407346: Wilpert, G. - sarcofagi cristiani antichi. Volume primo. Tavole.
412356: Wils, J. - sierende elementen van de bouwkunst. De toegepaste kunsten in Nederland.
415935: Wils, E. - Livresse. Camiel van Breedam.
408106: Wilschut, A. - tijd van wereldoorlogen en crisis. 1900-1950.
423553: Wilshurst, W.L. - maconnieke inwijding
5161: Wilson, A. - dictionary of British marine painters.
438557: Wilson, M. - Our father Abraham. Jewish roots of the Christian faith.
436290: Wilson, Edward O. - Nature revealed. Selected writings, 1949 - 2006.
435890: Wilson, J.M. - painting of the passions in theory, practice and criticism in later eighteenth century France
425301: Wilson, T. - myriad faces of war. Britain and the Great War 1914-1918.
427258: Wilson, R. - A letter for Queen Victoria, an opera in four acts. Une lettre pour la reine Victoria, un opera en quatre actes
437482: Wilson, D.M. - British Museum. A history
427511: Wilson, K. - Livable modernism. Interior decorating and design during the great depression
419302: Wilson, W.H. - golden age. Dutch seventeenth century portraiture.
420860: Wilson, V. - Chines textiles. Victoria & Albert Museum.
437714: Wilson, E. - Gawain-Poet. Medieval and Rennaisance Authors.
434509: Wilson, S. (ed.) - Saints and Their Cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and History. FIRST EDITION CLOTH
434958: Wilson, J.S. - Jazz: The Transition Years 1940-1960.
425232: Wilson, C. - Gothic Cathedral. The Architecture of the Great Church, 1130 - 1530.
21522: Wilson-Bareau, J - Goya. Truth and fantasy. The small paintings.
408964: Wilssens, M.A. et al. - toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo.
2657: Wilt, K.de - Rembrandt Inc. Marktstrategieën van een genie.
12738: Wilt, C.G.D. de; Klapwijk, G.J.; Tuyl, J.D. van; Ruseler, A.C. - Delflandse kaarten belicht.
425344: Wilt, K.de - land van Martin Kers.
24331: Wilton, A.; Lyles, A. - great age of British watercolors 1750-1880.
423602: Wilton, A. - Turner in zijn tijd
3096: Wilton, A.; Upstone, R. (ed.) - Symbolismus in England 1860-1910.
406540: Winckelmann, J.J.; Bruer, S.-G.; Kunze, M. (ed.) - Herculanische Schriften I/II/III. Johann Joachim Winckelmann.
437652: Winckler, H.; Niebuhr, C.; Weber, O.; Messerschmidt, L.; Landau, W, von; Muller, M. - Volker Vorderasiens/Arabien vor dem Islam/Die Atmana-Zeit/Magie und Zauberei im alten Agypten/Die babylonische weltschopfung/Das Vorgebirge am Nahr-el-Kelb und seine Denkmaler usw
10794: Wind, E. - Kunst en anarchie.
40077: Wind, B.H. - fragments du Tristan de Thomas.
433592: Wind, B.H. - Fragments du Tristan de Thomas.
35197: Windhausen, M. - Jan van Tongeren. Componist van kleurvlakken.
16908: Windhausen, M. - Armando. De verzameling + CD Armando leest en speelt
416664: Windhausen, M. - Bob Negryn. The flat view. Landscape photographs.
12395: Wine, H. et al. - Tradition and revolution in French art 1700-1880. Paintings and drawings from Lille.
14670: Wingen, E. - Eugene Brands.
420570: Wingen, E. - Paul de Lussanet
14747: Wingen, E. - Kees Verwey. Aquarellen.
417825: Wingen, E. - Kunst als passie. Jubileum tentoonstelling Kunstgalerij Albricht.
34443: Wingen, E. - Personale di Corneille
405646: Wingen, E. - gezicht van/The face of Karel Appel.
424114: Wingen, E.; M. Uittenbroek; A. Colpaart - Alphons Freijmuth
434637: Wingen, E. - Freek van den Berg. Leven met kleur
7588: Wingen, E. - Jan Sierhuis.
435172: Wingen, E. - Geer van Velde
143: Wingens, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en acttiende eeuw.
430115: Wingler, H.M. - Mappenwerke Neue Europaische Graphik
2929: Winkel, M., de - Fashion and fancy. Dress and meaning in Rembrandts paintings.
429036: Winkel, J. te - Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw
5272: Winkler, F. - Flämische Zeichnungen.
4488: Winkler, G. - Altdeutsche Zeichnungen. Band I. Kataloge der Graphischen Sammlung.
411694: Winner, G. - Urbane strukturen. Berlin, London, New York.
423925: Winner, T. - oral art and literature of the Khazakhs of russian Central Asia.
401870: Winter, J.M.van - Over stadsgeschiedenis.
422635: Winter, G. - Zwischen Individualität und Indealität. Die Bildnisbüste
34950: Winter, J.M., van - Van soeter cokene. Recepten uit de oudheid en middeleeuwen.
2560: Winter, F. - Parfümeriefabrikation.
426268: Winter, J.M. van - Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding
433467: Winter, Franz - Cistercienser des nordostlichen Deutschlands. COMPLETE SET
38682: Winter, J.M.van - Convivium, aangeboden aan J.M.van Winter.
433369: Winterfeld, P.von; Strecker, K. - Poetae Latini Aevi Carolini. Monumenta Germaniae HistoricaCOMPLETE SET
22820: Winternitz, E. - Musical instruments and their symbolism in western art.
37179: Winterstein, A.von - Dürers Melancholie.
400856: Wintgens Hötte, D. - Pyke Koch en J.H. Moesman. Collectie Centraal Museum Uttrecht.
12690: Wintgens Hötte, D.; Jongh-Vermeulen, A. de - Dageraad van de moderne kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
2304: Winther, F.H. - Körperbildung als Kunst und Pflicht.
426382: Putu Wirata - Arie Smit. Membru Cahaya Bali
418211: Wirth, A.; Nolpa, H.; Marpurg, O. - Technik der Malerei mit einer Farbenlehre/Skizzierende Aquarell-Malerei/Die Tempera-Malerei und ihre Anwendung in Handwerk und Kunst.
3767: Wirth, I. - Eduard Gaertner. Der Berliner Architekturmaler.
432867: Wise, M. - Capital Dilemma. Germanys Search for a New Architecture of Democracy.
411972: Wismer, B. (ed.) - Robert Müller. Skulpturen. Zeichnungen und Druckgraphik.
25303: Wisselingh - M.A.J.Bauer. Zijn etswerk (his etched work).
3826: Wisselingh - Cent ans dart Belge.
419802: Wisselingh, E. J. van (ed.) - Etched work of Willem Witsen
403106: Wisselingh, E.J. van - Radierungen von Willem Witsen.
422936: Wissing, P.W.; Kuys, J.A.E.; Gietman, C.A>M. - Biografisch woordenboek Gelderland. Deel 2 en deel 5.
435834: Wit, W.de - Amsterdam School. Dutch expressionist architecture, 1915-1930
405320: Wit, Frederick, de - Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst.
416295: Wit, H.C.D., de - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel 1.
20490: Wit, W. de - Expressionismus in Holland. Die Architektur der Amsterdamer Schule
432120: Wit, S. de - Hidden landscapes. The metropolitan garden and the genius loci
438675: Witemeyer, H. - George Eliot and the visual arts.
411712: Witgeest, S.; Landwehr, J. - nieuw toneel der konsten.
429209: Witkamp, P.H. - aardbol. Magazijn van hedendaagsche land-en volkenkunde. Zesde deel. Oost-en Noord-Europa. Tweede stuk. Europisch-Rusland met Finland, Polen en de Kaukasische landen.
429206: Witkamp, P.H. - aardbol. Magazijn van hedendaagsche Land-en volkenkunde. Zesde deel. Oost-en Noord Europa. Derde stuk. Zweden, Noorwegen en Denemarken
429207: Witkamp, P.H. - aardbol. Magazijn van hedendaagsche land-en volkenkunde. Vierde deel. Luxemburg, België, Groot-Brittanje en Ierland
429208: Witkamp, P.H. - aardbol. Magazijn van hedendaagsche land-en volkenkunde. Vijfde deel. Duitschland
429212: Witkamp, P.H. - aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel. Oost-en Noord-Europa. Eerste stuk. Europisch-Turkije, Griekenland, De Ionische-Republiek, Galicie, de Hongaarsche landen..
419164: Witkamp. P.H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. Complete set.
421075: Witkamp, P. H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
427793: Witkowski, G.J. - licences de lart chretien
12335: Witstein, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de rmblemata.
429688: Witt, David de; Epco Runia i.a. - Rembrandts social network. Family, friends and acquaintances
429556: Witt, David de; Epco Runia i.a. - Rembrandts social network. Familie, vrienden en relaties
422474: Witt, D. de; L. v. Sloten; J. v.d. Veen - Rembrandts late pupils. Studying under a Genius
4168: Witt Huberts, F. de - beleg van Haarlem.
433144: Witt, David de - Abraham van Dijck. C. 1635-1680. Life and work of a late Rembrandt pupil
1544: Witt, D.A. de - Jan van Noordt. Painter of history and portraits in Amsterdam.
435381: Witt, J. de; Huysman, I.; Peeters, R. (red.) - Johan de Witt en Engeland. Een bloemlezing uit zijn correspondentie.
409816: Wittek, M. - Inventaire des manuscrits de papier du XVe siecle…filigranes. Tome IV. Manuscits dates.
438253: Wittgenstein, Ludwig - Filosofische beschouwingen
431438: Witthaus, C.H. - Brieven over conserveerende Tandheelkunde
417290: Witthaut, D. - Reyne dachcortinghe ende ware leringhe. Zur Beziehung zwischen Text und Bildprogramm in einer Handschrift der Rijmbijbel des Jacob van Maerlant.
403194: Witting, F.; Patrizi, M.L. - Caravaggio.
429695: Wittkower, R. - Gothic versus classic. Architectural projects in seventeenth-century Italy
10810: Wittkower, R. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
406860: Wittkower, R. - Architectural principles in the age of humanism.
428092: Wittlich, P. - Prague. Fin de siecle
427463: Wittmer, P. - Caillebotte and his garden at Yerres
433950: Wittop Koning, Dr. D.A. - Delftse apothekers potten.
6241: Wittop Koning, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
12977: Wittwer, S. - koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen
418585: Witzleben, S., Wegner, K., Pabst, M. (ed.) - Russische Bücher. Ausstellung Russchische Bücher, 1912-1935.
416592: Witzleben, E.von - Licht und Farbe aus Frankreichs Kathedralen.
438038: Wobkemeier, R. (ed.) - Walter Dexel. Werkverzeichnis
436910: Woelderink, B. (red.) - Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V 1745 - 1808 en de Hofcommissie van Willem |V en Willem V 1732 - 1794.
9633: Woerden, H.F.van - Gevelstenen in Amsterdam. Wandelen langs bijbelse voorstellingen.
8831: Woermann, K. - Katalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden.
424542: Woestijne, Karel, van de - Verzameld werk . COMPLETE SET
419275: Wohlfromm, G. - Rembrandts Auseinandersetzung mit der Kunst Adam Elsheimers.
35029: Wohlgemut, M. - Phantasien - Topographien. Niederländische Landschaften des 16. und 17. Jahrhunderts in Druckgraphik, Zeichnung und Malerei
429813: Wohlmayr, W. - romische Kunst. Ein Handbuch
434864: Woideck, C. - Charlie Parker. His Music and Life. CLOTH
38289: Woimant, F. - Chagall. L oeuvre grave.
432415: Woldbye, V. (ed.) - Blomster fra sans og samling
434110: Woldring, H.E.S. - Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis.
423912: Wolf, E. - Rowlandson and his illustrations of eighteenth century English literature.
413997: Wolf, J.R. - Darmstadt in der Zeit des Barock und Rokoko. Louis Remy de la Fosse.
8114: Wolf, H.J. - 1828-1978. Hondervijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek.
420000: Wolf, R. - Altmeister der Druckschrift.
1885: Wolf, R. - Heilig vuur. Het St. Anthonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000.
6438: Wolf, Reinhart - New York.
422605: Wolf, M. (ed.) - Liefdewerk, oud papier,
433182: Wolfe, J. - Heidegger and Theology.
435593: Wolfe, Thomas - Look homeward, angel. A story of the Buried Life.
436520: Wolff, Chr.; Koopman, T. - wereld van de Bach cantates. Drie delen in een band
36453: Wolff, O.L.B. - Sammlung vorzüglicher Volkslieder der bekanntesten Nationen.
417560: Wolff, L. - Dichtungen Könemanns. Kaland, Wurzgarten, Reimbibel.
39322: Wolfgang, L.D. - Bliocadran. A prologue to the Perceval of Chretien de Troyes. Edition and critical study
436968: Wolfram, E. - History of collage. An anthology of collage, assemblage and event structures
420970: Wolfs, S.P. - Middeleeuwse Domiminicanenkloosters/Dominicanessenkloosters in Nederland.
406608: Wolgensinger, M.; Focillon, H. (introd.) - Espagne.
430327: Wolkers, J. - kus.
1558: Wolkers, J. - spiegel van Rembrandt.
405794: Wolkers, Jan - Jan Wolkers. Schilder, beeldhouwer.
424365: Wolkers, J.; Blom, O.; Boom, I. - Marszwart & titaanwit. Het beeldend werk van Jan Wolkers.
426602: Wolkin, J.; Keenom, B. (ed.) - Michael Bloomfield. If you love these blues, an oral history.
16: Wolkk, J.van der - schetsboeken van Vincent van Gogh.
418305: Woll, G. ; Boym, Bj. - Edvard Munch. Monumental projects 1909-1930.
433125: Wollen, P. - Raiding the Icebox. Reflections on Twentieh-Century Culture.
3790: Wolodarwski, W. - Tretjakow-Galerie in Moskau. Malerei.
433445: Wolters, H. - Ordericus Vitalis. Eind Beitrag zur Kluniazenischen Geschichtsschreibung. (Band 7.)
423830: Wolters, W. - Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der renaissance
442: Staal; Wolters. - Dutch design 1945-1987. Holland in vorm.
16811: Woltjer, J.J.; Groenveld, S. et al. - Bestuurders en geleerden. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.J.Woltjer.
421893: Wombell, P. - Sportscape. The evolution of sports photography.
436347: Wood, P. (ed.) - Challenge of the Avant-Garde.
10819: Wood, M. - English mediaeval house.
423010: Wood, M. - Conquistadores.
435077: Wood, E. - George Gershwin. His Life and Music.
438532: Wood, M. - Magicians Doubts. Nabokov and the Risks of Fiction
418582: Woodcock, T., Robinson, J. M. - Heraldry in historic houses of Great Britain.
816: Woods-Marsden, J. - Renaissance self-portraiture. The visual construction of identity and the social status of the artist.
414893: Woods, M.; Warren, A.S. - Glass houses. A history of greenhouses, orangeries and conservatories.
435827: Woodward, W. et al. - Gender and colonialism in Southern Africa. Coss/Cultures. 57. Deep histories
38729: Woodward, F.L., Davids, R. - minor anthologies of the Pali Canon. Part II. Udana: verses of uplift and Itivuttaka: as it was said.
438491: Woolf, R. et al. - Paradise lost. The poem and its illustrators
9389: Woollett, A.T.; Suchtelen, A.van - Rubens & Brueghel. Een artistieke vriendschap
435102: Hand-Woordenboek - Nieuw Hollandsch-Hoogduitsch hand-woordenboek.
417024: Wordsworth, Chr. - Scholae academicae. Some account of studies at the English universities in the 18th century.
424346: Wordsworth, Chr. - Ceremonies and processions of the cathedral church of Salisbury
427617: Departement of Works - introduction to traditional architecture of Bhutan
436303: Wormser, J. - zeeslag bij Kijkduin.
409694: Wormser, J.Ph. - goudleder. Bouwkunst. Tweemaandelijksch tijdschrift.
422555: Worp, J.; Jetses, J.J.A. - zingende kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding
10823: Worringer, W. - Die Anfänge der Tafelmalerei.
403174: Worswick, C. - Princely India. Photographs by Raja Deen Dayal 1884-1910.
417339: Wortel, G. M. L. - Band zij de spiegel van den inhoud.
4526: Crespi: Fort Worth. - Giuseppe Maria Crespi and the emergence of genre painting in Italy.
425786: Wortman, H.; Broek, G.J.van den - Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
414769: Wortmann, A. - Melnikov. The muscles of invention.
429706: Woud, A. van der - vroege Van Gogh. The early Van Gogh 1880-1885
417683: Woud, A. van der et al. - innige betrekking tussen stad en hogeschool.
409070: Woud, A.van der - Wim Quist. Projecten 1992-2000.
438012: Woud, auke, van der - Wim Quist. De magie van ratio
426721: Woud, A. van der - Wim Quist. Projecten. Projects 87-92. Signed copy
422202: Wouda, B. (ed.) - schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
422236: Wouda, B. (ed.) - Ingelanden als uitbaters. Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland.
430385: Woude, S. van der - Acta Capituli Windeshemensis. Acta van de kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim. (Kerkhistorische studien, deel 6.)
12728: Woude, J.van - Tom en ik.
416954: Woudt, K. (ed.) - Krommenie zevenhonderdvijftig.
13688: Woudt, K.; Zonjee, J.J. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
433148: Wrathall, M.A. (ed.) - Religion After Metaphysics.
424218: Wray, C. - Art nouveau lamps & fixtures.
427670: Wrede, Stuart - architecture of Erik Gunnar Asplund
3607: Wright, Chr. - Catalogue of foreign paintings from the Baron de Ferrieres collection and other sources.
438302: Wright Gillham, N. - Life of Sir Francis Galton. From African Exploration to the Birth of Eugenics.
16540: Wright, C. - Rembrandt: self-portraits.
437429: Wright, R.M. - Art and Antichrist in medieval Europe
10830: Wright, C. - Paintings in Dutch museums. An index of oil paintings in public collections in The Netherlands by artists born before 1870.
432324: Wright, C.J. (ed.) - Sir Robert Cotton as Collector. Essays on an Early Stuart Courtier and his Legacy.
433025: Wright, D.R. (ed.); Kuentzel, J.D. (ed.) - Redemptive Transformation in Practical Theology.
433889: Wright, G.H. von - Norm and action. A logical enquiry. FIRST EDITION
438534: Wright, T. - Built of Books. How Reading Defined the Life of Oscar Wilde
425887: Wright, W. - chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac a.d.507
24444: Wright, C. - Dutch painting in the seventeenth century. Images of a golden age in British collections.
7458: Wright, Ch. et al. - Jan van Goyen, 1596-1656. Poet of the Dutch landscape. Paintings from museums and private collections in Great Britain.
34811: Wstinc, H.; Muller, S. - rechtsboek van den Dom van Utrecht.
437048: Pei-Yi Wu - Confucians Progress. Autobiographical Writings in Traditional China.
6752: Wuestman, G.E. - Hollandse schilderschool in prent. Studies naar reproduktiegrafiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
425763: Wuestman, G. (ed.) - Emanuel de Witte 1616/17 - 1691/92. Meester van het licht
9787: Wuestman, G. (ed.) - Antieke bronzen. Meesterwerken uit het Shanghai Museum.
411512: Wulff, O. - neurussische Kunst.
409822: Wumkes, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland 1700-1900.
411238: Wumkes, D.A. - Sibrandus Leos abtenlevens der Friesche kloosters Mariengaard en Lidlum.
408152: Wumkes, G.A. - Catalogus der Friesche taal-en letterkunde en overige Friesche geschriften.
16124: Wurfbain, M.L. - IJdelheid der ijdelheden. Hollandse vanitas-voorstellingen uit de zeventiende eeuw.
2880: Wurfbain, M.L. - Netherlandish paintings and drawings from the 16th and 17th centuries.
427780: Wurtz Frandsen, J. - Drawn toward the avant-garde. Nineteenth- and Twentieth-Century French Drawings from the Royal Museum of fine Arts, Copenhagen
11235: Wurzbach, A.von - Niederländisches Künstler-Lexicon auf Grund archivalischer Forschungen .
432721: Wurzbach, A. von - Niederlandisches Kunstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen (2 vol.) [REPRINT]
6435: Wurzbach, A.von - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet.
7045: Wussin, J. - Jonas Suyderhoef. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
11150: Wussin, M.J.; Hymans, H. - Jonas Suyderhoef. Son oeuvre grave, classe et decrit.
3917: Wussin, J. - Cornel Visscher. Verzeichnis seiner Kupferstiche.
10471: Wustefeld, W.C.M. et al. - Rondom kerst. Prentkunst uit eigen bezit, 1475-1750.
414567: Wuthnow, R. - Communities of discourse.
425805: Wyatt, G. - Lachrymae ecclesiae..Great Rebellion in teh seventeenth century
411222: Wybrands, A.W. - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland.
426142: Wybrands, W. - Abdij bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw
438410: Wycherley, R.E. - stones of Athens.
437184: Wyck, H.W.M. van der - Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel
7309: Wyck, H.W.M.van der - Herinneringen aan een Groningse buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochteren.
14685: Wyeth, A.; J. Wilmerding - Andrew Wyeth. De portretten van Helga.
409190: Wyhe, C. van - Portraicts des SS Vertu de la Vierge contemplees par feue s.a.s.M.Isabelle Clere Eugenie Infante dEspagne.
436216: Wyk, G.N.van - African painted houses. Basotho dwellings of Southern Africa
427312: Wylie, C. - Willie Doherty. Requisite Distance, Ghost Story and landscape
436377: Wyman, Bill - Blues odyssey. A journey to musics heart & soul
437583: Wyn, Hendrik, van - Historische en letterkundige avondstonden ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huiselyk leeven
4380: Wynaendts van Resandt, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht van Hasselt van 1530-1934.
437476: Wynn, K. - U-boat operations of the Second World War. Volume 1: Career histories, U1-U510; Volume 2: U511-UIT25
10725: Wyplosz, N. - Laser desorption. Mass spectrometric studies of artists organic pigments.
433021: Wyschogrod, E. - Emmanuel Levinas. The Problem of Ethical Metaphysics.
435780: Wysocki Gunsch, K. - Benin Plaques. A 16th Century Imperial Monument.
417988: Wyss, A. - Post in der Schweiz
19615: Wyzewa, Th. de; Saint-Foix, G. de - Mozart. Sa vie musicale et son oeuvre. Essai de biographie critique, suivi dun nouveau catalogue chronologique de loeuvre complete du maitre.
2518: Louis XV - Ordonnances de Louis XV concernant les donations, les insinuations, les testaments etc.
416085: Yaglom, A.M. - introduction to the theory of stationary random functions.
6474: Yamada, C. et al. - arte del rinascimento e la sua universalita. Atti del Simposio di Studi Italo-Giapponese.
437558: Yang, W.; Adkins, C. (ed.) - Critical essays on Chinese fiction.
432237: Yang, X. (ed.) - golden age of Chinese archaeology. Celebrated discoveries from the peoples republic of China
436516: Yates, E. - Konings kunst. Van Paris tot de Veluwe. Edzard Koning/Arnold Koning
432249: Yates, F.A. - Giordano Bruno and the Hermetic tradition
14445: Yates, F.A. - Geheugenkunst.
424357: Yates, N. - Buildings, faith and worshhip. The liturgical arrangement of Anglican churches, 1600-1900
10839: Ydema, O. - Carpets and their datings in Netherlandish paintings, 1540-1700.
413351: Yegül, F. - Baths and bathing in classical antiquity.
429933: Yoch, J.J. - Landscaping the American Dream. The gardens and film sets of Florence Yoch (1890-1972)
6502: Yorke Hardy, S. - Illustrated catalogue of Tung, Ju, Kuan, Chün, Kuang-Tung & glazed I-Shing wares.
422126: Young, C.C. - Apples of gold in settings of silver. Stories of dinner as a work of art
432913: Young, D. - Chasing an Ancient Greek. Discursive Reminiscences of an European Journey.
435421: Young, Alexander - Catalogue of the very importrant collection of modern pictures and water-colou drawings chiefly of the Barbizon & Dutch schools ..of Alexander Young
438646: Youngerman Miller, M.; Chance, J. - Approaches to teaching. Sir Gawain and the Green Knight. (Masterpieces of world literature)
435855: Yousaf, N. (ed.) - Apartheid Narratives. Studies in Literature 31.
10411: Yperen, A. van et al. - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
420459: Ypersele de Strihou, A. Van - Kerkschat van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
432572: Yu-Lan, F. - Selected Philosophical Writings of Fung Yu-Lan.
438017: Lin Yutang - Chinese-English dictionary of modern usage
39793: Yvars, J.F. et al. - Lipchitz. Un mondo sorprendido en al espacio.
10748: Zaalberg, C.A. - Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition.
432304: Zabalbeascoa, A. - maisons du siecle
420782: Zacharuk, R. (ed.) - Ikonen/Icons. Ikonen-Museum Frankfurt a.M.
12061: Zacharuk, R. - neue Jungfrauen-kloster in Moskau.
40073: Zaddy, Z.P. - Chretien studies.
418813: Zadoks-Josephus Jitta, A.N. - Roman bronze statuettes from the Netherlands I/II/
22840: Zadoks-Joesephus Jitta, A.N. - Festoen. Opgedragen aan A.N.Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag.
10935: Zafran, E.M. - One hundred drawings in the Chrysler Museum at Norfolk.
437817: Zahn, L. - Paul Klee. Leben, Werk, Geist.
435733: Zahn, G. C. - Chaplains in the RAF. A study in role tension.
436757: Zaitch, D. - Trafficking cocaine. Colombian drug entrepreneurs in the Netherlands
421427: Zakula, T. - Reforming Duch art: Gerard de Lairesse on beauty, morals and class.
33788: Zalewski, P. (ed.) - Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland.
420904: Zamoyski, A. - 1812. Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
415555: Zampetti, P. - Ricci al Tiepolo.
18479: Zampetti, P. - Jacopo Bassano.
418923: Zanden, Jos, van - Beethoven in zijn brieven.
401528: Zander, S. - Schöne soll man schätzen. Carl Julius Milde. Lübecks erster Denkmalpfleger zeichnet nach mittelalterlicher Kunst.
10846: Zandvliet, K. - Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
436797: Zandvliet, Robert - Robert Zandvliet. I owe you the truth
413705: Zandvliet, R. - Brushwood.
7767: Zandvliet, K. - Maurits. Prins van Oranje.
432423: Zanen, S.van - Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius
429369: Zanetti, A.M. - Descrizione di tutte le pubbliche pitture della citta di Venezia
413289: Zanfi, C. - Going public 08. PortCitySafari.
11255: Zanker von Meyer, D. - Viehweide und Glaspalast. Aquarelle und Zeichnungen im Lenbachhaus 1950-1900.
436170: Zanten, Cornelie van - Bel-canto des Wortes. Lehre der Stimmbehersschung durch das Wort
406772: Zanten Jut, S.M.van - Inventaris van het familiearchief van Sypesteyn. Deel I/II.
416647: Zanten, M.van - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken, 1100-1600.
8579: Zarnecki, G. et al. - English romanesque art 1066 - 1200.
16918: Zarnowska, E. - nature-morte hollandaise. Les principaux représentants. Ses origines. Son influence.
22717: Zauner, F. - Das Hierarchienbild der Gotik. Thomas von Villachs Fresko in Thörl.
38725: Zaunert, P. (ed.) - Deutsche Märchen a.dem Donaulande.
421673: Zaunschirm, Th - Arnold Schönberg. Das bildnerische Werk/ Paintings and drawings
419698: Zechnall L. (ed.) - Zwölf Kleinen Propheten
402376: Zee, S.van der - Voor führer, volk en vaderland. De SS in Nederland..
423159: Zee, M. van der; Rommelse, G. - wapen onder dak. De brigadierskazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814 – 2008.
427197: Zee, N. van der - Om erger te voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
436612: Zeeman, M - Aan mijn voormalig vaderland. De beste essays en kritieken
436709: Zeeuw, J. de et al. - Ongekend talent. De DAF personenwagen
426975: Zeeuw, P. de - Neurobiological Heterogenity in ADHD. Neurobiologische heterogeniteit bij ADHD.
416977: Zegveld, P.; J. Verhaagen (ed.) - Peter Zegveld. Exploded view
410130: Zehnder, F.G. - Gotische Malerei in Köln. 1300-1550
1747: Zehnder, F.G. - Late Gothic Art from Cologne.
4456: Zehnder, F.G. - Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche.
4461: Zehnder, F.G. - Katalog der altkölner Malerei.
411200: Zeijl, H.F. - Van Romein tot Alphenaar.
2008: Zeiler, F.D. - Erfgoed van Overijssel. Deel 3. Bescherming van have en goed.
8912: Zeilmaker, M. - Buitenplaatsen in Utrecht.
434091: Zeissl, H. - Lehrbuch der constitutionellen Syphilis fur Aerzte und Horer der Medicin
13018: Zekveld, Jacob. - Zekveld/Beware of the mouse/Stainless steel/Jacob in spiegelland.
404032: Zeller, B. - Louis XIII. Marie de Medicis, chef du conseil.
434777: Zeltner, E. - Sandor Marai. Een leven in beelden.
429502: Zemel, R. - Quest for Galiene. A Study of Guillaume le Clercs Arthurian Romance Fergus.
39038: Zenker, R. - Forschungen zur Artusepik. I. Ivainstudien.
422667: Zeri, F. - Behind the image. The art of reading paintings.
10223: Zeri, F. - Tuji slikarji od 14. do 20. stoletja.
417631: Zeri, F.; Rozman, K. - Evropska tihozitja iz slovenskih zbirk.
18037: Zevenhuizen, E.; Boer, P. de - Maerten van Heemskerck 1498-1574. Constigh vermaert schilder.
409520: Zevi, B. - Frank Lloyd Wright.
409522: Zevi, B. - Erich Mendelsohn.
431226: Zevi, B. - Erich Mendelsohn
437781: Zeyl, G. van - Tractaten van Jean Nicolas Louis Durand.
35439: Zglinicki, F.von - Wiege. Wiegentypologie
421327: Shen Zhiyu - Shanghai Museum of Art.
35199: Zidic, I. - Vlaho Bukovac. Kosmopoliet uit Kroatië/A cosmopolitan Croatian. Good copy
434546: Ziegelgansberger, R (ed.) - Horizont Jawlensky 1900-1914
435836: Ziegler, H. - Irenaus, der Bischof von Lyon. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der altkatholischen Kirche
424473: Ziegler, Chr. - pharaohs
3645: Ziemke, H.-J. - Städelsche Kunstinstitut - die Geschichte einer Stiftung.
38139: Ziffer, I. - O my dove, that art in the clefts of the rock. The dove allegory in antiquity.
438241: Zigrosser, C. - complete etchings of John MArin. Catalogue raissine
419021: Zijl, I. van - Rietveld Schröder Archief
1866: Zijl, I. van; B. Mulder - Rietveld Schröderhuis
413295: Zijlmans, Sylvie - Wedged.
406214: Zijlmans, J. - Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het culturele leven in Rotterdam
437948: Zijlmans, Sylvie - uninvited
428695: Zijlstra, S. (red.) - Hugo Brouwer. Ter herdenking van de honderste geboortedag van Hugo Brouwer op 24 april 2013.
3258: Zijlstra, B. - Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940.
420139: Zijlstra, E.; Allin, Ph. - Material discoveries. 1.
428176: Zijp, A. - Wereldoorlog. COMPLETE SET
400409: Ziltener, W. - Studien zur Bildungsgeschichtlichen Eigenart der höfischen Dichtung.
35370: Zimdars, D.; Eckstein, G. - ehemalige Deutschordenskirche in Beuggen.
415895: Zimmer, H.; Jung, C.G. - Weg zum Selbst. Lehre und Leben des indischen Heiligen Shri Ramana Maharshi. FIRST EDITION.
437914: Zimmerman, D.A.; Turner, D.A.; Pearson, D.J. - Birds of Kenya and Northern Tanzania.
438566: Zinderen Bakker, E. van (red.) - allermooiste kastelen van Nederland.
424061: Zink, M. - Nature et poesie au Moyen age.
12516: Zinsser, F. - Syphilis und syphilisähnliche Erkrankungen des Mundes.
423398: Ziolkowski, J.M.; Canterbury, Nigel - Nigel of Canterbury. The Passion of St.Lawrence. Epigrams and marginal poems
409672: Zipper, J. - Schlosserarbeiten.

Next 1000 books from Aleph Books[an error occurred while processing this directive]

4/1