Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60882: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
282373: VREEBURG, JULIËTTE. - Leven in Leidschendam van 1900 tot nu.
178226: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
151453: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Parda. A study of moslim women's life in Northern India.
175781: VREEKEN, ROB. - Russische buurt. Stadsvernieuwing 1970-1985.
227352: VREEKEN, HUBERT, A.O. - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch museum.
221625: VREEKEN, HUBERT. - Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen.
246575: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - 's'-Graveland in woord en beeld.
246574: VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (V.V.V.). - Gids voor Renkum, Heelsum en Doorwerth.
124556: VREESWYCK, GOOSSEN VAN. PEETERS, F.A.H. - Een 17-de eeuwse bergmeester en alchymist. [Uitg. door: F.A.H. Peeters].
275751: VREEZE, NOUD DE. - Lange lijnen in de stadsontwikkeling. De ontwikkeling van Amersfoort 1945 - 2010.
240284: VREUGDENHIL, COBY. - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands. (Diss.)
72331: VREUGDENHIL, A. - Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
84093: VRIEND, J.J. - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland.
261289: VRIEND, J.J. - Bouwen. Handboek voor de praktijk van het bouwen. 3r & 1t. edition.
84099: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de bouwkunst.
84101: VRIEND, J.J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945. Building in the Netherlands. Bauen in Holland. L'architecture néerlandaise.
182363: VRIEND, J.J. - Oud-Amsterdamse bouwkunst. Gezien in drie wandelingen onder leiding van J.J.Vriend. [Title on cover: Drie bouwkunstige wandelingen door Amsterdam].
84097: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen.
245718: VRIEND, J.J. - Amsterdamer Schule.
260088: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen III.
257012: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen 1-6.
260086: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen VI.
260089: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen V.
260087: KRING VRIENDEN VAN 'S HERTOGENBOSCH. - Bossche Bouwstenen II.
125209: VRIENDS, JAN & R.TOLMAN. - Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten.
81210: VRIENDS, MATTHEW M. - The complete Cockatiel. 2nd printing.
171150: VRIENDS, MATTHEW M. - Praktisch handboek kooi- en volìerevogels. Meer dan 200 vogelsoorten.
217907: VRIENDS CZN, THIJS. - Wat houd ik in de tropische voliere? 6e dr.
220297: VRIENDS, THIJS. - Het sierparkietenboek. Koop - Voeding - Teelt - Ziekten.
172197: VRIENDS, THIJS. - Handboek voor de liefhebber van Australische papegaaien en parkieten.
41519: VRIENDS, JAN. - De ooievaar. Zijn familie en zijn prooi.
99124: VRIENDS, JAN. - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
211067: VRIENDS, THIJS. - Prachtvinken houden. Huisvesting, verzorging, voeding en kweek van 125 soorten.
260241: VRIENDT, S.F.L.DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
179054: VRIENS, J. - Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventaris van de archieven van: Zwart Front - Nationaal Front - Arnold Meijer - Afred Haighton: Stuk I: Inleiding, inventarissen van de archieven van Zwart Front en Nationaal Front.
244647: VRIES, B.M.A.DE. A.O. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Demografie, economie, maatschappij en cultuur in West-Europa, 1450-2000. 3e geh. herziende druk.
232514: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
273117: VRIES, A.B.R. (TOELICHTING). - Prenten van Utrecht.
235837: VRIES, DIRK J.DE (EDIT.). - Sint Salvius op de terpen. Dronrijps heerlijk hoogtepunt.
269733: VRIES, P.J.DE. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
211480: VRIES, HUGO DE. ZEVENHUIZEN, ERIK. - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
257503: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
246334: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
225703: VRIES, HENT DE & SAMUEL WEBER. (ED.) - Religion and media.
223121: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
220700: VRIES, AUKE DE. - Auke de Vries. Beelden / tekeningen.
278846: VRIES, SIMON DE. - Lusthof der Schrijfkonste.
273821: VRIES, WIM DE. - Zo vaak heb ik haar gedroomd. Verzameld werk.
281188: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
64198: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
76563: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata, geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
89968: VRIES, HUGO DE. - Naar Californië.
106870: VRIES, DIRK J.DE. - Bouwen in de late middeleeuwen. Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht.
182994: VRIES, RICHTJE J.DE. - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad.
192447: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
192443: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
153664: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL. - Eene Wandeling door den Bijenkorf.
88765: VRIES, HUGO DE. VEER, P.H.W.A.M. - Leven en werk van Hugo de Vries. (Diss.)
4060: VRIES, R.W.P.DE. [COLLECTION]. - Oud- en Nieuw-Amsterdam. De beroemde verzameling van wijlen den heer R.W.P.De Vries. Geteekende en gegraveerde stadsgezichten en profielen. De regering. Het kerkelijk leven. Feesten, intochten en begrafenissen. De handel. Kunsten en wetenschappen. Medisch Amsterdam. Schouwburgen, plaatsen van vermaak en kermissen. Merkwaardige voorvallen. Portretten. Oude adreskaarten enz. enz. Veiling 1925.
200693: VRIES, ADRIAEN DE. SCHOLTEN, FRITS. - Adriaen de Vries 1556-1626. Keizerlijk Beeldhouwer.
230740: VRIES, HENK DE. (VERT.) - Komediespel van Knisters en Goziedemij (Comedia de Calisto y Melibea). Een eeuwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als La Celestina 1500. Toegeschreven aan Fernando de Rojas en anderen gevolgd door de tussenvoegsels van de verlengde versies.
192445: VRIES, THEUN DE. HATTEM, JAN VAN, A.O. - Theun de Vries. Bibliografie. 1e druk.
282257: VRIES, DIRK DE. - Beemsterlants caerten.
188753: VRIES, TROMP DE. - Er is maar één Urk.
175317: VRIES, TROMP DE. - Leven en taal van het eiland Urk.
41521: VRIES, TJEERD GS.DE. - Aves Frisicae (Lyst fen Fryske fugelnammen) for it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
186434: VRIES, S.P.DE. - Jüdische Riten und Symbole. 2. Aufl.
242763: VRIES, BART DE. - Groninger Kunsenaars 1963-1973.
135648: VRIES, JAAP DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
121390: VRIES, R.W.P.DE. - De blijde inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de zestiende tot de negentiende eeuw.
143661: VRIES, LEONARD DE. - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen.
21380: VRIES, ADRIAEN DE. LARSSON, LARS OLOF. - Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis Batavus 1545-1626.
253078: VRIES, BEN DE. - Pleinen van Nederland.
242248: VRIES, HUGO DE. ZEVENHUIZEN, E.J.A. - De wereld van Hugo de Vries. De inventarissen van het archief van Hugo de Vries.
274603: VRIES, SUSANNE DE. - Traces of joy.
235422: VRIES, JAN DE. - European urbanization 1500-1800.
250093: VRIES, HENRIK DE., WESSEM, CONSTANT VAN., VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries & Constant van Wessem. Brieven 1919-1952.
243752: VRIES, SJOERD DE. MERCUUR, THOM & SJOERD DE VRIES. - Sjoerd de Vries.
250092: VRIES, ANNETTE DE. - Ingelijst Werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden.
250710: VRIES, JAN DE. - Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839.
179994: VRIES, MENNO DE. - De grachtengordel van Amsterdam. Een buurt in beeld.
229327: VRIES, BOUDIEN DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
200715: VRIES, W.DE. - De opkomst van Zutphen.
177317: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle.
276716: VRIES, M.J.DE, A.O. - Design Methodology and Relationships witn Science.
17760: VRIES, GERARDUS A.DE. - Paddestoelen (en schimmels).
156517: VRIES, JAN DE. - Rother.
150633: VRIES, JOH.DE. - Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
137204: VRIES, LEONARD DE. - Nederland 1857-1920 gezien door de Stereoscoop.
69440: VRIES, JOH.DE. - Een kwart eeuw Terneuzen (1900-1925). Uit het leven van alledag.
94791: VRIES, JAN DE. - De wetenschap der volkskunde.
142614: VRIES, G.DE. - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. 2e uitgave bewerkt door Jhr.Mr. J.W.M.Schorer.
94992: VRIES, W.DE. - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
230619: VRIES, B.W.DE. - From Pedlars to Textile Barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
269038: VRIES, HUGO DE. - The Mutation Theory. Experiments and Observations on the Origin of Species in the Vegetable Kingdom.
164459: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw. (Diss.)
167245: VRIES, ANNE G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw.
7341: VRIES, ARY BOB DE. - Het Noord-Nederlandsch portret in de tweede heflt van de 16e eeuw.
197677: VRIES, E.DE. - Landbouw en welvaart in het Regentschap Pasoeroean. Bijdrage tot de kennis van de sociale economie van Java. Deel I: Tekst.
281811: VRIES, DIRK J. & HENRY KRANENBORG. - Onzichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad.
57781: VRIES, R.W.P.DE. CATALOGUS 1917 - Catalogue d'estampes et de dessins en vente aux prix marques.
201718: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
243725: VRIES, HENDRIK, DE. LUGT, REYN VAN DER. (VOORW.). - 't Geheimste is geheim gebleven. The most secret is unrevealed.
169029: VRIES, ERWIN DE. - Erwin de Vries. Beeldhouwer - schilder. Sculptor - painter. 50-jarig jubileum / 50th anniversary 1998-1948.
253617: VRIES, PETRA DE. - Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911.
248699: VRIES, ANNE DE. - De boomklever.
198848: VRIES, O. E.A. - De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811.
127381: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
139784: VRIES, THOM.J.DE. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie.
250318: VRIES, SCATO DE & SALOMONE MORPURGO. - Bréviaire Grimani de la Bibliothèque de S.Marco à Venise. Reproduction photographique complète. [COMPILATION OF THE FACSIMILE PLATES].
260795: VRIES, AUKE DE. FUCHS, RUDI. A.O. - Auke de Vries. Sculpturen, tekeningen en werken in de openbare ruimte.
54024: VRIES, W.DE. - Groninger plaatsnamen.
283028: TICHELAAR & DE VRIES N.V. - 1660-1960. 300 jaar Makkumer Aardewerk.
255956: VRIES, MAARTEN GERRITSZ. COEN, CORNELIS JANSZOON, PIETER AREND LEUPE, A.O. - Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum naar het handschrift uitgegeven en met belangrijke bijlagen vermeerderd door P.A. Leupe, met de daarbij behoorende kaart en eenige fac-similés en geographische en ethnographische aanteekeningen, tevens dienende tot een zeemansgids naar Jezo, Krafto en de Kurilen, en stukken over de taal en voortbrengselen der Aino-landen, van P.F. von Siebold.
234833: VRIES, G.DE (EDIT.). - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
141336: VRIES, HUGO DE. - Van Texas naar Florida. Reisherinneringen.
187949: VRIES, HUGO DE. - Intracellular Pangenesis.
226125: VRIES, HUGO DE. - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich.
279552: VRIES, A.B.DE. - Het Noord-nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw. [Diss.].
246928: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 3e druk.
222359: VRIES, ANTON L.M. DE. - The merit of ipsative measurement. Second thoughts and minute doubts. (Diss.)
94989: VRIES, JERONIMO DE. - Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden.
49929: VRIES, VOLKERT DE. - Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland.
222990: VRIES, C.A. DE. DONKER, FRITS (INTROD.). - C.A. de Vries. Zeeschilder.
148043: VRIES, LEONARD DE. - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
226270: VRIES, MAUD DE. REDACTIE. - Publieke vrouwen. Zinnebeelden in de openbare ruimte. Met stadswandelingen en routebeschrijvingen.
229823: VRIES, THEUN DE. - Verzen. Sheherezade, Verzen van een witten magiër, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica. 1e druk.
228556: VRIES, A.D.DE. - Biografische Aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
67912: VRIES, G.DE. - De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288.
256804: VRIES, THEUN DE. - Vox Humana. Essays.
184525: VRIES, JAN DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. 2e druk.
231387: VRIES, HUGO DE. SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
282719: VRIES, B.W.DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
251209: VRIES, THEUN DE. PERRY, JOS. - Revolte is leven. Biografie van Theun de Vries.
224025: VRIES, DIRK DE. - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
272364: VRIES, JAAP DE. - Locuslux.
274258: VRIES, DAVID PIETERSZ. DE. COLENBRANDER, H.T. - Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen door d. David Pietersz. De Vries.
151530: VRIES, J. DE (ED.). - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
193021: VRIESE, J. - Lijst van alle de wachthuisjes alsmede de loop van de gaande ratelwachts onder de zuider Corps du Garde.
69097: VRIESE, GUIL.H.DE. - Goodenovieae. Ad auctoritatum musei Ceasarei Vindobenensis, Parisiensis
132108: VRIESE, W.H.DE. - Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen bevattende de geschiedenis en afbeeldingen van nieuwe of merkwaardige planten, bloemen, vruchten.....
133229: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. 1e druk.
212843: VRIEZE, JAN DE. - De Maasheggen. 2e druk.
247745: VRIEZE, A. - De strijd om de geslachtsnamen.
242967: VRIJ, JOHAN ELIZA DE. ALGERA-VAN DER SCHAAF, M.A.W. - Dr. Johan Eliza de Vrij, Apotheker en Kinoloog, 1813-1898. Suum cuique.
109263: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN. - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers Verpleeghuis Wittenberg - Maarten Lutherhuis - Egbert Duin - Van Brants rushofje - Anna Maria stichting.
206667: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
206666: VRIJBURG, B. - Het Indische Kippenboek. 3e druk.
267816: VROLIJK, MARJAN. - Recht door Gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
265332: VROLIJKS, LUC, A.O. - Wonen à la carte. Werken aan woonmilieus.
255480: VROLIK, W. - Bijdrage tot de natuur- en ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus.
176986: VROMAN, M. - Studies on the Flora of Curacao and other Caribbean Islands II: The marine algal vegatation of St. Martin, St. Eustatius and Saba.
61126: VROMAN, M. - The marine algal vegetation of St.Martin, St.Eustatius and Saba (Netherlands Antilles). [Thesis].
24597: VROOM, N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
215906: VROOM, N.R.A. - A modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje.
253011: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. [Diss.].
248776: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. Vol. I. [Diss.].
244547: VROOM, WIM. - De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919.
242405: VROOM, LOES. - Monumentengids Nunspeet.
159522: VROOM, CORNELIS. KEYES, GEORGE. - Cornelis Vroom: Marine and landscape artist.
157295: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen. (Diss.)
209992: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm.
219647: VROOM, METO J. - Buitenruimten / Outdoor space. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945. / Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945.
283813: VROOM, WIM. - Financing cathedral building in the Middle Age. The generosity of the faithful.
284177: VROOM, HENDRICK C. RUSSELL, M. - Visions of the Sea. Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch marine painting.
258967: VROU, JOHANNES DE & ROMEYN DE HOOGHE. - Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen. Namen en wapens der edelen grootachtbaren heeren raden in de vroedschap der stad Rotterdam, nevens het jaar waar in hun edelen grootachtbaren zijn aangesteld.
252579: VUC. HULZENBOSCH, TON, A.O. (ED.). - 100 jaar VUC 1909-2009.
233910: VUGTS, PAUL. - Torens van Amsterdam.
251149: VUIJSJE, HERMAN & J. V.D.LANS. - Het verlangen naar de stad. 25 jaar wonen in Amsterdam.
188218: VUIJSJE, HERMAN. - Langs de Groene Grens van Amsterdam.
186894: VUIJSJE, HERMAN. - Schuifgroen. Een wandeling langs de grens van Amsterdam.
276034: VUILLARD. ROGER-MARX, CLAUDE. - L'Oeuvre gravé de Vuillard.
119532: VUILLEMIN, SIMONE. - Contribution à l'étude écologique du lac de Tunis. Biologie de Mercierella Enigmatica Fauvel. (Diss.)
232652: VUILLEMIN, ALEXANDRE. POIRÉE, ERNEST. - La France et ses Colonies. Atlas illustré cent-cinq cartes [...]. Texte [...] par Ernest Poirée.
200005: VUILLEMOT, G. - Reconnaissances aux Échelles Puniques d'Oranie.
250483: VUILLIER, GASTON. - Les Iles oubliées. Les Baléares, la Corse et la Sardaigne.
213668: VUITTON, LOUIS. - Look book Horlogerie. Collection Homme. Collection Femme. Les chaux-de-fonds. Les ateliers horlogiers.
249799: VUITTON, LOUIS. MOSTAFAVI, MOHSEN. - Logique / Visuelle. The architecture of Louis Vuitton.
100507: VULPE, ALEXANDRU. - Äxte und Beile in Rumänien I.
227393: VUNDERINK, IDO. STRAUS, CEES. - Ido Vunderink.
271744: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 215 / 216. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
271745: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 214. Keramiek en glas in de 20ste eeuwse architectuur. Keramiek en glas als decoratief element in het historische bouwbedrijf.
256249: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 220. Leen Quist: Meester: van de eenvoud.
271746: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 212/213 Porselein uit de bodem.
250153: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 172.
271743: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 229. Galerie Carla Koch. 20 jaar keramiek en glas, onontkoombaar....
218774: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144, 1992/1: Willem van der Kloet en het tableau met een hertenjacht.
229094: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 156, 1995/3: De Zaaier. Een kijkje achter de schermen bij Amstelhoek.
250154: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 195. Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt.
271720: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 222. Verzamelen vroeger en nu.
271721: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 221. René Lalique (1860-1945). Pionier van moderne industriële luxe.
217918: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 144 - 151. (1992-1994).
217919: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 152, 1994/2.
217936: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 154, 1995/1.
217920: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 155, 1995/2.
218784: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 175: The porcelain trade al-Mukhâ during the early seventeenth century according to Dutch accounts.
217921: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 157-160, 1996-1997.
218778: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 149. 1993/2.
218779: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 151. 1994/1.
271737: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 219. Johnny Rolf en Jan de Rooden. Een keramisch verhaal 1957-2006.
271738: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 218. De ontwikkeling van het Mehrgarh-idool.
236739: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 148. 1993/1
221886: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 208.
271709: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 227. Plateelbakkerij Ivora. Firma O. van der Want te Gouda (1914-1965).
271710: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 226. Ik laat het allemaal zo makkelijk en gauw weer los. Johan van Loon 80 jaar kunstenaar en keramist.
218780: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 153. 1994/3.
218783: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 160. 1997/1.
250144: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 177.
250143: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 176.
218777: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 147. 1992/4.
222024: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 181-181: Kraak. Begeerlijk Porselein uit China.
250146: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 179.
229092: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 168-169, 1999/3-4: Delfts uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken.
231841: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 173, 200/4: Delfts aardewerk in Dyrham Park.
271712: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 223/224. Hollants Porceleyn en Straetwerck. De voorgeschiedenis van Delft als centrum van de Nederlandse productie van faience en het ontstaan van Delfts wit.
218776: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 146. 1992/3.
218775: VORMEN UIT VUUR. - Nr. 145. 1992/2.
34042: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
205789: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
205788: VUUREN, L.VAN. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener Monographie. Deel 1.
245858: VUUREN, M.VAN. - Strengen naar de voorouders. Een begin tot inventarisatie van ikatmotieven van de Tanimbar-eilanden.
53297: VUYCK, LAURENS. - De plantengroei der duinen. (Diss.)
284012: VUYK, BEB. - Groot indonesisch Kookboek. 32e dr.
252168: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek.
2648: VUYLSTEKE, CHARLES. - Catalogue de la collection d'Orchidées.
242065: VYAS, R.T. - Studies in Jaina Art and Iconography and allied subjects in honour of Dr. U.P. Shah.
263351: VYSE, HOWARD. - Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837, with an account of a voyage into upper Egypt and an appendix.
113284: WAAL, S.W.P.DE. - The Squamata (Reptilia) of the Orange Free State, South Africa.
5958: WAAL, M.DE. - Dieren in de volksgeneeskunst.
256301: WAAL, PIETER G.A.DE. - De Leer van het Boekhouden in de Nederlanden tijdens de zestiende Eeuw.
190858: WAAL, ANTON DE. - Der Sarkophag des Junius Bassus in den Grotten von St. Peter. Eine archäologische Studie.
154777: WAAL, D.C.DE - With Rhodes in Mashonaland.
100431: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
147482: WAAL, A.M.VAN DE (INTROD.). - Amsterdam. Toen en nu / Then and now / Tel qu'il fut - Tel qu'il est / Damals und jetzt.
72689: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie.
251807: WAAL, GERHARD-MARK VAN DER. - Van Mynkamp tot Meteropolis. Die boukuns van Johannesburg 1886-1940.
227728: WAALS, J.D.VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands. (Diss.).
21541: WAALS, J.D.VAN DER. - Prehistoric disc wheels in the Netherlands. (Diss.).
137140: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
28797: WAARD, ROMKE DE. (FOREWORD). - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie door den Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
215386: WAARD, C.DE. - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren.
171994: WAARD, C.DE. - Regestenlijst van de charters en bijbehorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784.
187457: WAARD, C.DE. WAARD, C.DE. - Inventaris van kaarten en teekeningen.
274693: WAARD, C.DE. - L'Expérience baromométrique. Ses anteçédents et ses explications.
154178: WAARDT, HANS DE. - Toverij en samenleving. Holland 1500-1800.
207407: WAARDT, HANS DE. - Mending minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry.
253023: WAASDORP, J.A. - Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Reomeinse kustverdediging.
181871: WACE, A.J.B. - Excavations at Mycenae 1939-1955.
50208: WACE, ALAN J.B. - Mycenae. An archaeological history and guide.
144390: WACE, A.J.B. - A cretan statuette in the Fitzwilliam Museum. A study on Minoan costume.
184366: WACE, HENRY. - Christianity and Morality or the correspondence of the Gospel with the moral nature of man. The Boyle lectures for 1874 and 1875.
243829: WACE. BLACKER, JEAN. - Wace. A critical bibliography.
110939: WACE, A.J.B. - Chamber tombs at Mycenae.
159757: WACHER, JOHN. - The towns of Roman Britian.
58286: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 2. Teil: Vögel am Meer. 2. Aufl.
153355: WACHS, HORST. - An deutschen Meeren. 3. Teil: Was finden wir am Strand.
153348: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 3. Teil: Was finden wir am Strande. 2.Aufl.
221439: WACHS, HORST. - An deutschen Küsten. 1. Teil: Pflanzen, Wind und Wellen. 2. Aufl.
220665: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Der Kaiser Wilhelm-Kanal
220664: SCHOOLPLAAT WACHSMUTH. - Gewinnung. [Gas]
138045: WACHSMUTH, FRIEDRICH. - Der Raum I: Raumschöpfungen in der Kunst Vorderasiens.
227590: WACHTER, B. - De Beurtvaart (Les Messageries Fluviales).
201227: WACHTER, RUDOLF. KATALOG 1992-1993. - Holzskulpturen.
110428: WACHTER, RUDOLF. - Vergleichende Versuche über die diuretische Wirkung einiger in der Volksmedizin gebräuchlichen Pflanzen. (Diss.)
282996: WÄCHTER, OTTO. - Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken.
124269: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Landkreises Cochem.
159417: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmale des Landkreises Trier.
32520: WACKENRODER, ERNST. - Die Kunstdenkmäler des Kreises Daun.
239740: WACKERNAGEL, MARTIN & HASELOFF, ARTHUR. ALBRECHT, UWE. - Arthur Haseloff und Martin Wackernagel. Mit Maultier und Kamera durch Unteritalien. Forschungen zur Kunst im Südreich der Hohenstaufen (1905-1915).
52977: WACKERNAGEL, MARTIN. - Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance. Aufgaben und Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt.
198243: WACKERNELL, J.E. - Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol mit Abhandlungen über ihre Entwicklung, composition, quellen, Aufführungen und litterarhische Stellung.
206323: WACKERS, PAUL. E.A. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde.
241297: WACKERS, RUUDT. BRINKMAN, ELCO, A.O. - Ruudt Wackers.
276007: WADA, YOSHIKO, A.O. - Shibori. The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing. Tradition, Techniques, Innovation.
136862: WADDINGTON, ALLAN & PH.SWINDELLS. - Fuchsia's in huis en tuin.
130367: WADE, A.E. A.O. - Flora of Glamorgan.
262744: WADIA, RUTTONJEE ARDESHIR. - The Bombay Dockyard and the Wadia Master Builders.
220952: WADMAN, ANNE. CORPORAAL, J. - Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur.
263808: WAECHTER-BÖHM, LIESBERTH. - Austria West Tirol Vorarlberg. Neue Architektur New Architecture.
250910: WAEGEMANS, EMMANUEL. - Russia and the Low Countries in the Eighteenth Century.
226006: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de firma Wauters. Vol. I: 1632-1694.
242871: WAEL, CORNELIS DE. DUVERGER, ERIK. - Documenten betreffende de Antwerpse tapijthandelaar Cornelis de Wael, erfgenaam van de Firma Wauters. Vol. 2: 1695-1741.
101240: WAELE, ÉRIC DE. - Bronzes du Luristan et d'Amlash. Ancienne collection Godard.
272025: WAELE, F.J.DE. - Korinthe. Helleens-Romeinse Metropolis en handelsstad.
188638: WAELE, JOS DE. - The Propylaia of the Akropolis in Athens. The Project of Mnesikles.
200744: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.).
216028: WAELE, FERDINAND J.M.DE - Beeldhouwkunst van het imperium romanum.
280858: WAELE, J.A.DE. - Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. I: Historischer Teil. (Diss.)
244849: WAELKENS, MARC. - Die kleinasiatischen Türsteine. Typologische und epigraphische Untersuchungen der kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheintür.
267765: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos. Eine römische Stadt in der Südwesttürkei.
280536: WAELKENS, MARC, A.O. (EDS). - Sagalassos I-VI. Reports on the Surveys and Excavations. [Complete Set].
263208: WAEN, JAN (PUBL.). - Een Gheestelijck ende seer Devoot Boecken.
272398: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung.
273871: WAERDEN, B.L.VAN DER. - Geometry and Algebra in Ancient Civilizations.
151481: WAGEMAKER, JAAP. DIDI WAGEMAKER-V.D.MEER A.O. - Jaap Wagemaker.
260837: WAGEMANS, KAREL. - Schetsen uit het Statenkwartier. De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk.
242902: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVIII.
242901: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVII.
242908: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIII.
242916: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXII.
242918: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXIII.
168948: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Eerste t/m Dertiende stuk.
242911: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVII.
242912: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVIII.
71315: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
242900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLVI.
242899: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLV.
242898: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIV.
213900: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVII.
242896: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLIII.
242895: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLII.
242910: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LV.
163377: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XI.
242894: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XLI.
281854: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel II.
242909: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LVI.
201061: WAGENAAR, JAN. - 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig Bezoek hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
242891: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIX.
281823: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
242890: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVIII.
242893: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XL.
264395: WAGENAAR, MINKE. - De Bellamy Atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad.
242889: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXVI.
242888: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXIII.
242887: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXII.
242886: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVIII.
242885: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIX.
242884: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXV.
242882: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIII.
242883: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXIV.
243682: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean Islands. Vol. IX.
222415: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952. (Diss.)
163368: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXI.
242881: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXII.
242880: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XX.
242879: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIV.
242878: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XV.
242877: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. V.
163371: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVI
163378: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. X.
163373: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVII.
163376: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XIII.
243787: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242904: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IL.
221294: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe. [SET OF 4 VOLUMES].
230767: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe.
184414: WAGENAAR, LODEWIJK (A.O). - Amsterdam: bekijk 't.
163370: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXVII.
163369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXX.
243680: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VI.
163375: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVI
243681: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. VIII.
163367: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XXXI.
215369: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIV.
163372: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. XVIII.
242907: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LII.
242913: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LIX.
281864: WAGENAAR, LODEWIJK. - In het weeshuis. De zorg voor de Burgerwezen van Amsterdam 1580-1960.
242915: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LXI.
242905: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. L.
242906: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LI.
242914: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & STEEN, L.J. VAN DER. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. LX.
80642: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean islands. Vol. IV.
280703: WAGENBERG-TER HOEVEN, ANKE A.VAN. - Het Driekoningnfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de 17e eeuw.
213651: WAGENBRETH, ORFRIED & E.JAHN. - Mühlen zwischen Rügen und dem Thüringer Wald. Exkursionen zu historischen Getreide- und Ölmühlen.
222621: WAGENER, SIGBERT. - Monographie der ostasiatischen Formen der Gattunmg Melanargia Meigen (Lepidoptera, Satyridae).
60521: WAGENER, W.A. - Rotterdam onherroepelijk.
164345: WAGENER, G.R. - Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der Eingeweidewürmer.
209088: WAGENER, A. - Mémoire sur la Symphonie des Anciens.
266429: WAGENER, D.J.TH. - De geschiedenis van de oncologie. 1st ed., 2nd printing.
239116: WAGENFELD, L. [& W.F.STEYGERWALT]. - De bekwame veearts. Volledig handboek der genees- en verloskunde van het vee. Bevattende een grondig en gemakkelijk te begrijpen onderrigt, tot herkenning, behandeling en genezing van de ziekten en gebreken der paarden, koeijen, schapen, varkens, honden enz. Naar den 9den zeer vermeerderden en verbeterden druk bewerkt door W.F. Steygerwalt.
39868: WAGENFELD, WILHELM. CATALOGUS 1961. - Wagenfeld. Ontwerper en fabriek werken voor dagelijks gebruik.
250080: WAGENFELD, MARJA. - De verdwenen Plantage. Hoe een Amsterdamse buurt veranderde en toch zichzelf bleef.
243137: WAGENINGEN, J.C. VAN. - Die Astrologie ihre Bedeutung und Tragweite.
222363: WAGENINGEN, ELS VAN. - Geldersekade tussen Waag en Schreierstoren.
63894: WAGER, VINCENT A. - The frogs of South Africa.
166056: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
278766: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
242009: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. - Thresoor der zeevaert.
120959: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. (INTROD.). - Lucas Janz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de 16e en het begin van de 17e eeuw.
260098: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
226010: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (INTROD.). - Spieghel der zeevaerdt.
260003: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Spieghel der zeevaerdt.
250967: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. KOEMAN, C. - Lucas Janszoon Waghenaer. Sa vie et son Spieghel der Zeevart.
149444: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. SKELTON, R.A. (PREF.) - The Mariners Mirrour.
247121: WAGLER, ERICH. - Die Tierwelt Mitteleuropas. Band II/2a : Crustacea (Krebstiere).
258732: WAGMAN, ROBERT. - Inni di Epidauro.
241949: WAGNER, OTTO. POZZETTO, MARCO. - Otto Wagner. Architettura moderna.
270056: WAGNER, FRIEDRICH. - Marienbilder. Für Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst, gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen.
17384: WAGNER, A. & DR.PAESSLER. - Handbuch für die gesamte Gerberei und Lederindustrie. Ergänzungsband.
189467: WAGNER, OTTO. SCHÖNTHAL, OTTO. - Das Ehrenjahr Otto Wagners and der K.K. Akademie der bildenden Künste in Wien. Arbeiten seiner Schüler, Projekte, Studien und Skizzen.
205461: WAGNER, OTTO. - Die Baukunst unserer Zeit dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Kunstgebiete.
139964: WAGNER, OTTO. - Otto Wagner. Esquisses projects constructions.
242280: WAGNER, KATHRIN. - Rostocker Retabelkunst im 15. Jahrhundert.
60149: WAGNER, OTTO. GERETSEGGER, HEINZ & M.PEINTNER. - Otto Wagner 1841-1918. The expanding city the beginning of modern architecture.
212646: WAGNER, OTTO. GRAF, OTTO ANTONIA. - Die vergessene Wagnerschule.
248754: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Historismus und Schloßbau.
243219: WAGNER, RICHARD. KOSS, JULIET. - Modernism after Wagner.
170105: WAGNER, OTTO. - Villen Wohn- und Geschäftshäsuser Interrieurs. Ausgeführte Bauten.
218056: WAGNER, RICHARD - Semantisierte Sinnlichkeit. Studien zur Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners.
164201: WAGNER-RIEGER, RENATE. - Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik.
276406: WAGNER, HENRY R. - The Plains and the Rockies. A Bibliography of original Narratives of Travel and Adventure 1800-1865.
145124: WAGNER, OTTO. KATALOG 1963. - Otto Wagner. Das Werk des Architekten.
145126: WAGNER, OTTO. KATALOG 1963. - Otto Wagner. Das Werk des Wiener Architekten 1941-1918.
83637: WAGNER, MONIKA. - Allegorie und Geschichte. Ausstattungsprogramme öffentlicher Gebäude des 19.Jahrhunderts in Deutschland. Von der Cornelius-Schule zur Malerei der Wilhelminischen Ära.
273041: WAGNER, WOLF-DIETRICH. - Die Fregatten Peter und Paul und Heiliger Paul. Mit fünf Plänen zu den Fregatten.
83911: WAGNER, JOHANN PETER. TRENSCHEL, HANS-PETER. - Die kirchlichen Werke des Würzbuger Hofbildhauers Johann Peter Wagner. (Diss.)
218952: WAGNER, HERMANN. - Illustrierte Deutsche Flora. Eine Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blütenpflanzen und Gefässkryptogamen. 2. aufl.
77695: WAGNER, H. - Het dierenrijk. Naar het Hoogduitsch door T.C.Winkler.
11478: WAGNER, FRIEDRICH. - Aus bayerns Frühzeit. Friederich Wagner zum 75. Geburtstag. Herausg. von J.Werner.
157240: WAGNER, C.W. - Sur les Ostracodes du Quaternaire récent des Pays-Bas et leur utilisation dans l'étude geólogique des dépôts Holocènes.
205014: WAGNER, F.G. - Bibliotheca Bibliographica Librorum Sedecimi Saeculi.
283857: WAGNER, CHARLOTTE. - Der festlich gedeckte Tisch oder die Kunst die Servietten in geschmackville Formen zu legen. 10. Auflage.
95171: WAGNER, H. - Het dierenrijk. Naar het Hoogduitsch door T.C.Winkler.
155076: WAGNER, ALBRECHT. - Über den Mönch von Heilbron.
242429: WAGNER-ROLLINGER, CAMILLE. - Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limitrophes). I: Rhopalocera - Sphingoidea. Bombycoidea. II: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Noctuoidea. III: Arthropoda, Hexapoda. Lepidoptera Geometroidea.
29584: WAGNER, FRANZ. MÜHLMANN, KAJ. - Stadterhaltung und Stadterneuerung in Salzburg, an Beispielen der Restaurierungen Franz Wagners.
280753: WAGNER, RICHARD. PREETORIUS, EMIL. - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner.
72642: WAGNER, OTTO. SCHÖNTHAL, OTTO. - Das Ehrenjahr Otto Wagners and der K.K. Akademie der bildende Künste in Wien. Arbeiten seiner Schüler, Projekte, Studien und Skizzen.
215041: WAGNER, FRIEDRICH, A.O. - Raetia (Bayern südlich des Limes) und Noricum (Chiemseegebiet). Aus dem Nachlaß von Friedrich Wagner bearb. von Gustav Gamer und Alfred Rüsch.
193285: WAGT, WIM DE. - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleiding nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen.
201977: WAHLBERG, JOHAN AUGUST. CRAIG, ADRIAN A.O. - Johan August Wahlberg. Travel Journals (and some letters). South Africa and Namibia / Botswana 1838-1856.
7054: WAHLE, ERNST. - Studien zur Geschichte der prähistorischen Forschung.
159346: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde: Afrique - Amérique.
159355: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Europe.
198030: WAHLEN, SÖLVE. - Studia critica in Declamationes Minores quae sub nomine quintiliani feruntur.
191492: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
250119: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde.
159347: WAHLEN, AUGUSTE. - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde : Asie.
245949: WAHLERT, GERD VON. - Molche und Salamander.
247110: WAHLERT, GERD VON. -
155477: WAHLGREN, EINAR. - Diptera 2. Andra underordningen: Flugor Cyclorapha.
278519: WAHLMAN, MAUDE. - Ceremonial Art of West Africa. From the Victor DuBois Collection.
211291: WAIBOER, A.J. E.O. - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
238752: WAILLY, M.NATALIS. - Éléments de Paléographie pour servir à l'étude des Documents inédits sur l'Histoire de France.
222459: WAILLY, CHARLES DE. - Charles de Wailly. Peintre architecte dans l'Europe des Lumières.
260114: WAILLY, CHARLES DE. MOSSER, MONIQUE, A.O. (EDIT.). - Charles de Wailly. Peintre architecte dans l'Europe des lumières.
207250: WAKABAYASHI, ISAMU. CATALOGUE 1987-1988. - Isamu Wakabayashi.
121990: WAKEFIELD, HUGH. - Nineteenth century british glass.
127243: WAKEFIELD, E.J. - Adventure in New Zealand, from 1839 to 1844; ...
272274: WAKEMAN, FREDERIC & CAROLYN GRANT. - Conflict and Control in Late Imperial China.
167726: WAKKER, GERRY. - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek.
239525: WAKOLBINGER, MANFRED. - Bottomtime.
273759: WAL, JOHAN VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
234037: WAL, JOHAN VAN DER. - De ondergang van de Simon Bolivar. Het dramatische verhaal van de ramp met nog nooit gepubliceerd foto- en archiefmateriaal.
36604: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
266632: WAL, SJOUKJE VAN DER. - Negative Polarity Items & Negation. Tandem Acquisition. (Diss.)
219955: WAL, JOHAN VAN DER. - Gebleven. Harlinger zeelieden in WO II.
84085: WAL, TJ.VAN DER & J.W.SCHNEIDER. - De jachtwet. 3e dr.
217645: WAL, S.L.VAN DER, A.O. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950.
161840: WAL, COEN VAN DER. - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
222914: WAL, JOHAN VAN DER. - 'We vieren het pas als iedereen terug is'. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
23213: WAL, J.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
235857: WALAARDT, TYCHO. - Geruisloos inwilligen. Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994.
277895: WALASZEWSKA, E. & A.PISKORSKA - Relevance Theory. More than Understanding.
252798: WALBE, BRIGITTE. - Studien zur Entwicklung des allegorischen Porträts in Frankreich von seinen Anfängen bis zur Regierungszeit König Heinrichs II.
193424: WALBERG, GISELA. - Provincial Middle Minoan pottery.
89654: WALBERG, GISELA. - Kamares. A study of the character of palatial middle Minoan pottery.
221026: WALBERG, GISELA. - Tradition and Innovation. Essays in Minoan Art.
250083: WALBERG, GISELA. - Middle Minoan III - A Time of Transition.
176554: WALBERG, GISELA. - Excavations on the Acropolis of Midea. Results of the Greek-Swedish excavations. I: The Excavations on the Lower Terraces 1985-1991.
261091: HAGEN-JAHNKE & R.WALBURG, - Early modern Gold Coins. From the Deutsche Bundesbank Collection.
276035: WALCH. HILDEBRAND-NICKERL, L., A.O. - Chronik der Familien Walch.
84349: WALCHER, ALFRED VON. - Burg Kreuzenstein an der Donau. Mit einer historischen Einbegeleitung von J. Ritter von Paukert.
225057: WALCHEREN, E.W.F.VAN. - Eene reis naar de Bovenstreken van Boeloengan (Midden Borneo) (1905-1906).
219215: WALCKENAER, C.A. - Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale.... L'histoire des voyages entrepris ou exécutés jusque'à ce jour... Analyse géogr. des intéraires de Tripoli Timbuctu et de Tripoli à Cachenah p. le Cheyk-Hagg Cassem et p. Mohammed, ... et un appendice contenant siverse intérraires qui ont été analysés sands cet ouvrage.
245323: WALCKER-MAYER, WERNER. - Opus 5300. Die neue Orgel im Konzertsaal der Gesellschaft der Musikfreunde Wien.
279265: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
215817: WALDBAUM, JANE C. - From Bronze to Iron. The transition from the Bronze Age to the Iron Age in the Eastern Mediterranean.
56538: WALDBAUM, JANE C. - Metalwork from Sardis: the finds through 1974.
190404: WALDBURG-ZEIL, KARL VON. BRUSTGI, FRANZ GEORG. - Forschungsreisen des Grafen Karl von Waldburg-Zeil nach Spitzbergen und Sibirien 1870, 1876, 1881.
270339: WALDECK, J.A. & H.A. DE SMIT VAN DEN BROECKE. - Beschrijving van Z.M. Monitor Heiligerlee.
10688: WALDEN, HOWARD DE. - Banners standards and badges from a Tudor mansucript in the College of Arms.
79179: WALDEN, HOWARD DE. - Some feudal lords and their seals.
261823: WALDERSEE, ALFRED. MEISNER, HEINRICH OTTO. - Denkwürdigkeiten des General-Feldmarschalls Alfred Grafen von Waldersee.
153463: WALDHAUER, OSKAR. - Die antiken Skulpturen der Ermitage. Teil 2.
264030: WALDHEIM, CHARLES & K.RÜEDI RAY. - Chicago Architecture. Histories, Revisions, Alternatives.
62042: WALDMAN, E. - Die gotischen Skulpturen am Rathaus zu Bremen und ihr Zusammenhang mit kölnischer Kunst.
278091: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. RENNHOFER, MARIA. - Ferdinand Georg Waldmüller. 1793 Leben und Werk 1865.
175531: WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. ROESSLER, ARTHUR & G.PISKO. - Ferdinand Georg Waldmüller. Sein Leben, sein Werk und seine Schriften.
230754: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld. [4th edit.]
232969: ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE. BEGRÜNDER VON ALEXANDER WALDOW. - Band 50, 1913. Heft 1, Heft 6 & Heft 11/12.
181853: WALDREN, WILLIAM H. - The Balearic Pentapartite division of Prehistory.
57643: WALDSCHMIDT, ERNST. - Indologen-Tagung, 1959. Verhandelungen der indologischen Arbeitstagung in Essen-Bredeney, Villa Hügel. 13.-15. Juli, 1959.
190929: WALDSEEMÜLLER, MARTIN. FISCHER, J. & F.R.VON WIESER. - Die älteste Karte mit dem Namen Amerika aus dem Jahre 1507 und die Carta Marina aus dem Jahre 1516 des M. Waldseemüller (Ilacomilus) / The oldest map with the name America and the carta marina of the year 1516 by M. Waldseemüller (Ilacomus) / hrsg. von Jos Fischer und Fr. R. v. Wieser.
11258: WALDSTEIN, CHARLES & L.SHOOBRIDGE. - Herculaneum past present & future.
254742: WALENKAMP, J.H.C. - The Asteroids of the Coastal Waters of Surinam.
254741: WALENKAMP, J.H.C. - Asteroidea (Echinodermata) from the Guyana Shelf.
254738: WALENKAMP, J.H.C. - Systematic and Zoogeography of Asteroidea from the Guyana Shelf.
225151: ROYAL COMMISSION ON ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS IN WALES. - An Inventory of the Ancient Monuments in Glamorgan. Vol. I: Pre-Norman. Part I: The Stone and Bronze Ages. Part II: The Iron Age and the Roman Occupation. Part III: The Early Christian Period.
136632: WALEY, ARTHUR. - The year book of oriental art and culture 1924-25.
251554: WALGRAEVE, WILLY. A.O. - 100 Flandriens van Oost-Vlaamse Leiestreek.
86952: WALICKI, MICHEL. - La peinture d'autels et de retables en Pologne au temps des Jagellons.
230843: WALIG, J. - Krommenie toen en nu.
195822: WALINGA, JAAP & TH. VAN DIJK. - Wevers in Woldere. 150 jaar Linnenweverijen van Dijk & Zn.
228283: WALKER, BENJAMIN. - Hindu World. An encyclopedic survey of Hinduism.
41331: WALKER, WINSLOW M. - The Troyville Mounds Catahoula Parish, LA
149019: WALKER, D. & R.G.WEST. - Studies in the vegetation history of the British Isles.
264196: WALKER, ENRIQUE., A.O. RIEDIJK, MICHIEL. (EDITED). - Architecture as a craft. Architecture, drawing, model and position.
257639: WALKER, TOM. ANSEL, RUTH. - Story teller. Art direction by Ruth Ansel.
69336: WALKER, EGBERT H. - Flora of Okinawa and the Southern Ryukyo Islands.
208733: WALKER, ANTHONY R. - Farmers in the hills. Ethnographic notes on the Upland Peoples of North Thailand.
164330: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Stil- und literaturgeschichtliche Untersuchungen.
233178: WALKER, SYDNEY F. - Electric lighting for marine engineers. How to light a ship by the electric light and how to keep the apparatus in order.
250456: WALKER, J.T. - The Lu River of Tibet; is it the Source of the Irawadi or the Salwin?
236300: WALKER, KARA. CATALOGUE 1997. - Kara Walker.
238007: WALKER, SUSAN & P.HIGGS. - Cleopatra of Egypt from history to myth.
268900: WALL, JEFF. - Jeff Wall. Tableaux Pictures Photographs 1996-2013.
273451: WALL, V.I.VAN DE. - Batavia's oude landhuizen.
26320: WALL, V.I.VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
187662: WALL, HENNING. - Albula. Schlagader Graubündens.
281210: WALL, V.I.VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I (all publ.). 2e verm. dr.
51384: WALL, J.W.M.V.D. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
205443: WALL PERNÉ, GUST VAN DE. - Veluwsche Sagen.
235408: WALL, ERNESTINE VAN DER & WESSELS, LEO (EDIT.). - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
10821: WALL, V.I.VAN DE. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
231224: WALL, V.I.VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
279163: WALLAARDT SACRÉ, H., A.O. - Vijf-en-twintig jaar Luchtvaart in Nederland.
278457: WALLACE, FREDERICK W. - In the Wake of the Wind-Ships. Notes, Records and Biographies pertaining to the Square Rigged Merchant Marine of British North America.
262115: WALLACE, IAN. - Beguiled by Birds. Ian Wallace on British Birdwatching.
146527: WALLACE, HEWNRY A. & N.BRESSMAN. - Corn and corn crowing. 4th edition.
88414: WALLACE, ROBERT A. - The ecology and evolution of animal behavior.
22287: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubion television specials.
18132: WALLACE, DAVID RAINS. - Life in the balance. Companion to the Audubon television specials.
144966: WALLACE, DAVID R. - The monke's bridge. Mysteries of evolution in Central America.
20034: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
94862: WALLACE [COLLECTION]. MANN, JAMES. - Wallace Collection Catalogues. European arms and armour. Text with historical notes and illustrations by James Mann. [SET].
8414: WALLACE [COLLECTION]. WATSON, FRANCIS.J.B. - Furniture. Text with historical notes and illustrations.
279447: WALLACE, DILLON. - The Long Labrador Trail.
257590: WALLAERT, MARTIN. JOLE, MARCEL VAN. - Wallaert.
283408: WALLAST, MARTIN. - 75 jaar Autobussen in Rotterdam 1906-1981.
266153: WALLE, HEINRICH. [ED.] - Sturmpanzerwagen A7V - Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte.
279267: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
250623: WALLE, B.VAN DE. - Le Mastaba de Neferirtenef aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. Notice sommaire.
255154: WALLE, B.VAN DE. - La Transmission des textes littéraires égyptiens avec une Annexe de G. Posener.
235933: WALLE, BAUDOUIN VAN DE. - La Chapelle funéraire de Neferirtenef.
144749: WALLÉN, PER-E. - Die Klage gegen den Toten im Nordgermanischen Recht.
281304: WALLENFELS, RONALD. - Sealed cuneiform tablets from Hellenistic Uruk: An iconographic and prosopographic analysis of the private business documents.
134348: WALLENIUS, ANNA-BRITTA. - Africana Suecana 1945-1965. An analytical approach to Swedish printed material on Africa.
270784: WALLER, RENZ. - Der wilde Falk ist mein Gesell.
197624: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste interesttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins Tafelen van Interest.
221184: WALLER, RENZ. - Der wilde Falk ist mein Gesell.
239291: WALLER, RENZ. - Der wilde Falk ist mein Gesell. Ein Leben für Falk und Habicht. 3rd edit.
231370: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs.
283479: WALLER, FATS. ANDERSON, ERNIE. - Fats in fact.
247111: WALLERANT, FRED. - Traité de Minéralogie.
275921: WALLERSTEIN, IMMANUEL. - The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.
281729: WALLET, BART. - Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014.
267179: WALLIEN-VAN ERKEL, JESSICA. - De Koninklijke Porceleyne Fles. Royal Delft.
250361: WALLINGA, H.T. - Ships and Sea-Power before the Great Persian War. The Ancestry of the ancient Trireme.
210495: WALLIS, WILSON D. - The Canadian Dakota.
264402: WALLIS DE VRIES, J.G. E.A. - Tilburg geefft vorm aan zijn identiteit. Het architectuurbeleid van de gemeente Tilburg.
221404: WALLIS, LAWRENCE W. - Typomania selected essays on typesetting and related subjects.
251519: WALLIS, HENRY. - Typical Examples of Persian and Oriental Ceramic Arts. Part 1 & 2.
241162: WALLIS, HENRY (ILLS.). - The Art of the Precursors. A study in the history of early Italian Maiolica with illustrations by Henri Wallis.
260761: WALLIS, L.W. - A Concise Chronology of Typesetting Developments 1886-1986.
249078: WALLIS, HELEN M. & A.H.ROBINSON. - Cartographical Innovations. An International Handbook of Mapping Terms to 1900.
202329: WALLMAN, J.C. - Het Evangelie onder de Heidenen. Overzigt van de Protestantsche Zendingen.
84417: WALLMEN, OLOF. - Alte theschische Pflanzennamen und Rezepte in Botanicon Dorstens. Eine Kulturgeschichtliche und sprachliche Untersuchung.
280039: WALLNER, EDMUND. - Das Liebhaber-Theater wie es sein soll!. Dramatische Scenen, Lustspiele und Schwänke. Anleitung zur Darstellung, zum Memoriren der Rollen, Schminkn, Kostümeren etc.
275562: WALLOES, PEDER OLSEN. BOBÉ, LOUIS. - Peder Olsen Walloes Dagboger fra Hans Rejser i Gronland 1738-53. Bound up with: O.Fabricius - Den Gronlandske Fauna. & G.N.Bugge - John Davis Tre Rjser til Gronland I Aarene 1585-87.auna Groenlandica Pattedyr of Fugle.
279413: WALLOES, PEDER OLSEN. BOBÉ, LOUIS. - Peder Olsen Walloes Dagboger fra Hans Rejser i Gronland 1738-53.
218797: WALLON, H. - Histoire de l'Esclavage dans l'Antiquité. 2ème édition.
38675: WALLOT, PAUL. MACKOWSKY, W. - Paul Wallot und seine Schüler.
52905: WALLRAF, PAUL COLLECTION. MORASSI, ANTONIO. - Disegni Veneti del Settecento nella collezione Paul Wallraf. Catalogo della Mostra.
200993: WALLRAFEN, HANNES. VOS, JOHAN DE, A.O. - Onvoltooid Verleden I.
266361: WALLRAFEN, HANNES. VOS, JOHAN DE, A.O. - Onvoltooid Verleden I.
280756: WALLRAFEN, HANNES. BOOL, FLIP A.O. - Hannes Wallrafen. Verhalen vertellen.
157940: WALLRATH, ROLF. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
261793: WALLS, JERRY G. - The Living Pythons.
249470: WALMSLEY, R.Y. & WHALLEY, B.J.P. - The Story of the 1st Medium Regiment 1939-1945.
248519: WALRAVENS, INEKE. - Problemen oplossen met creatieve technieken. 2e druk.
258910: WALROND, SALLIE. - Les Voitures à Chevaux du 17e au 20e Siècle.
212758: WALSCHAP, GERARD. - Brieven. 1921-1965.
212640: WALSCHAP, GERARD. - Brieven. 1921-1965.
251997: WALSCHAP, GERARD. BORRÉ, JOS. - Gerard Walschap. Een biografie.
219416: WALSER, KURT & H.BOSTEDT. - Neugeborenen- und Säuglingskunde der Tiere.
237520: WALSER, GEROLD. - Römische Inschrift-Kunst. Römische Inschriften für den akademischen Unterricht und als Einführung in die lateinische Epigraphik.
187201: WALSH, CECIL. - Indian village crimes.
168737: WALSH, E. - Russen en Engelsen in Noord-Holland. Een verslag van de expeditie naar Holland in de herfst van het jaar 1799.
245535: WALSON, CHR.J. - Dordrecht van toen. Prentbriefkaarten en foto's.
146474: WALT, JOHANNES J.A.V.D. - 'n Tasonomies-Morfologiese studie van die genus Commiphora Jacq. in Suid-Afrika. (Diss.)
264330: WALTENSPUHL, PAUL. - Villes de structure radioconcentrique. Radialkonzentrisch angelgte Städte.
25700: WALTER, HANS. - Frühe Samische Gefässe. Chronologie und Landschaftsstile ostgriechischer Gefässe.
273598: WALTER, HEINRICH & S.W.BRECKLE. - Ökologie der Erde.
273588: WALTER, HEINRICH & S.W.BRECKLE. - Ökologie der Erde Band 2: Spezielle Spezielle Ökologie der Tropischen und Subtropischen Zonen. 3. Aufl.
109736: WALTER, ADELINE. - Die Einsamkeit des Künstlers als Bildthema 1770-1900. (Diss.)
142017: WALTER-KARYDI, ELENA. - Die Äginetische Bildhauerschule. Werke und schriftliche Quellen.
243339: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
223546: WALTER, FRIEDRICH. - Kassandra. 1st edit.
272963: WALTER, JOHN. - Das Buch der Luftdruckwaffen.
247928: WALTER, HANS (ED.). - Alt-Ägina, Band II,1: Ostgriechische Keramik von Elena Walter-Karydi. / Lakonische Keramik von Wassiliki Felten. / Attische schwarzfigurige und rotfigurige Keramik von Wassiliki Felten. / Spätklassische und hellenistische Keramik von Rudolfine Smetana-Scherrer.
273553: WALTER, HEINRICH. - Die Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens.
273465: WALTER-KARYDI, ELENA. - Samische Gefässe des 6. Jahrhunderts v. chr. Landschaftsstile ostgriechischer Gefässe.
282752: WALTER-KARYDI, ELENA. - Die Nobilitierung des Wohnhauses. Lebensform und Architektur im spätklassischen Griechenland.
234267: WALTER, CHRISTOPHER. ARMSTRONG, PAMELA. (ED.) - Ritual and Art. Byzantine Essays for Christopher Walter.
62292: WALTER, KARL. - Glockenkunde.
246653: WALTERS, VLADIMIR. - Fishes of Western Arctic America and Eastern Arctic Siberia. Taxonomy and Zoogeography.
148850: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis.
65742: WALTERS, H.B. - Catalogue of the silver plate (Greek, Etruscan and Roman in the B.M.
218158: WALTERS, H.B. - Marbles and bronzes. 52 plates from selected subjects in the Department of Greek and Roman Antiquities.
12917: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum.
248752: WALTERS, C.C. - Monastic archaeology in Egypt.
94164: WALTERS, MARTIN. - Wildlife travelling companion Great Britain and Ireland.
255153: WALTERS, C.C . - An elementary Coptic Grammar of the Sahidic Dialect.
168140: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum. Vol. II: Black-figured vases.
168139: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum. Vol. IV: Vases of the latest period.
233202: WALTERS, JOS. - Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent.
226737: WALTERS, S.M. A.O. - The European garden flora. A manual for the identification of plants cultivated in Europe, both out-of-doors and under glass.
230267: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Roman pottery in the departments of antiquities, British Museum.
235612: WALTERS, H.B. - Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum.
257293: WALTERSTORFF, EMELIE VON. - Swedish textiles.
12160: WALTERSTORFF, EMELIE VON. - Swedish textiles.
225276: WALTHER, INGO F. & G.SIEBERT. (HRSG. & ERL.). - Codex Manesse. Die Minaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift. / Codex Manesse. Katalog zur Ausstellung.
201391: WALTHER, INGO F. & G.SIEBERT. (HRSG. & ERL.). - Codex Manesse. Die Minaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift.
107720: WALTHER, FRITZ R. - In the country of Gazelles.
250589: WALTHER, JOHANN GOTTFRIED., RAMM, FRIEDERIKE. - Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec. Neusatz des Textes und der Noten.
276599: WALTHER, ANDREAS. - Die burgondischen Zentralbehörden unter Maximilan I. und Karl V.
166315: WALTHER, ARNOLD. - Das Altbabylonische Gerichtswesen.
56975: WALTHER, SUSANNE & F.SCHARINGER. - Uhrenmuseum Wien 1, Schulhof 2.
233139: WALTHER, KARL. KERN, JOSEF. - Karl Walther 1905-1981. Leben und Werk. Mit einem Oeuvreverzeichnis der Ölgemälde.
140666: WALTON, JAMES. - Water-mills, windmills and horse-mills of South Africa.
200748: WALTON, O.F. - Our Gracious Queen. Jubilee. Pictures and Stories from Her Majesty's Life.
236550: WALTON, PETER. - Creamware and other English Pottery at Temple Newsam House, Leeds. A catalogue of the Leeds Collection.
125688: WALTON, JAMES. - African village.
208177: WALTZING, J.P. - Étude historique sur les Corporations professionelles chez les Romains depuis les origines jusqu'a la chute de l'Empire d'Occident.
267077: WALZ, DOROTHEA. - Das Falkenbuch Friedrichs II.
274092: WAMSTEKER, H.W. - 60 years Unilever in Indonesia 1933-1993.
155108: WANDEL, GERTIE. - Danish embroidery.
158621: WANDELAAR, DE. GEÏLLUSTREERD MAANDBLAD. - Jaargang 4.
249160: WANDELAAR, DE. GEÏLLUSTREERD MAANDBLAD. - Jaargangen 1-15 (Januari 1929 - Juni 1943).
68427: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
273185: WANDERS, MARCEL. - Rijks. Masters of the Golden Age. Paintings from the Gallery of Honour.
200322: WANDERS, JOES. - Emblemen van de Koninklijke Marine.
236361: WANDERS, MARCEL. - Amsterdam Creative Capital. Highlights of an ongoing creative history.
251873: WANDERS, MARCEL. ROODE, INGEBORG DE. - Marcel Wanders. Pinned Up. 25 jaar vormgeving.
151520: WANDREY, RÜDIGER. - Gids voor Walvissen en Robben.
100197: WANDREY, RÜDIGER. - Die Wale und Robben der Welt. Vorkommen, Gefährdung, Schutz.
170754: SCHOOLPLAAT. SCHRÖDER & KURT WANDTAFELN. - Gemeiner Seehund. Lithogr. plate
253046: WANG, LU, A.O. - [The Provincial Museums catalogues].
246102: WANG, WILLIAM S-Y. - The Lexicon in phonological change.
242982: WANG, XIJING & WANG, MINGMING. - Celebrated Chinese Historical Figures. Painted in traditional Chinese style.
219641: WANGERMÉE, ROBERT. - De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw. Vertaling door André-M. Pols. 2e uitgave.
21274: WANGERMÉE, ROBERT. - Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth centuries.
222181: WANING, MARTIN VAN. MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
234704: WANING. WANING, J.I.VAN. - Vertrouwen in Bouwen. De geschiedenis van vijf bouwende generaties Van Waning.
5396: WANINK, G.H. - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica.
268047: WANLEY, HUMFREY. WRIGHT, C.E. & R.C.WRIGHT. - The Diary of Humfrey Wanley 1715-1726.
202617: WANNAGAT, DETLEV. - Säule und Kontext. Piedestale und Teilkannelierung in der griechischen Architektur.
158744: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 11e dr.
228421: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 16e herz. & bijgew. druk.
172070: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 15e druk.
106531: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool. 5e verb.dr.
220200: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. 18e druk, herz. & bijgew. door R.Lotgering-Hillebrand.
167814: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. (17e herz. & bijgew. druk.)
274995: WANNYN, ROB L. - L'Art Ancien du Métal au Bas-congo.
245754: WANROIJ, FONS VAN. - De Vrie Heerlijkeijd van Westerdijxhorn.
176739: WANSCHER, VILHELM. - Artes. Monuments et mémoires.
166924: WAP, [J.J.F.] - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezichtspunten. Met historische bijschriften.
1303: OUD WAPENBROEDERS. - Uitgave van en voor Indië-veteranen. Vols 1, 1951 - 9, 1960 & 11, 1962.
195282: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die geographischen Entdeckungen der Portugiesen unter Heinrich dem Seefahrer. Ein Beitrag zur Geschichte des Seehandels und der Geographie im Mittelalter.
127475: WAPPÄUS, J.E. - Untersuchungen über die Negerländer de Araber und über den Seehandel der Italiener, Spanier und Portugiesen im Mittelalter.
213314: WARBURG, ANNA & ELSA BESKOW. - Voor altijd bezige kinderhanden. 3e dr.
202131: WARBURG, O. & ÉM.DE WILDEMAN. - Les Ficus de la Flore de l'état indépendant du Congo I.
164317: WARBURG, O. - Monographie der Myristiaceen.
87348: WARD, R.GERARD. - American activities in the central Pacific 1790-1870. Volume 5.
84777: WARD, F.A.B. - Descriptive catalogue of the collection illustrating time measurement.
271033: WARD, PAUL & S.KYNASRON. - Wild Bears of the world.
270178: WARD-JACKSON, PETER. - Italian Drawings.Victoria and Albert Museum.
191334: WARD, O.G. - De Militaire Luchtvaart van het KNIL. 1945-1950.
78828: WARD, GEOFFREY C. - Tiger-wallahs. Encounters with the men who tried to save the greatest of the great cats.
88230: WARD, F.A.B. - Time measurement.
206126: WARD, F.A.B. - Time measurement.
208817: WARD, F.KINGDON. - In farthest Burma. The record of an arduous journey of exploration and research throug the unknown frontier territory of Burma and Tibet.
206096: WARD, F.A.B. - Time measurement. Descriptive catalogue of the collection illustrating Time Measurement.
171549: WARD, CLARENCE. - Mediaeval church vaulting.
214872: WARD, O.G. - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945.
86569: WARD, R.GERARD. - American activities in the central Pacific 1790-1870. Volume 7.
196114: WARD, PETER. - Primroses and Polyanthus.
160481: WARD, F.A.B. - Time measurement. I: Historical review.
263088: WARD, WILLIAM A. - Egypt and the East Mediterranean World 2200-1900 B.C. Studies in Egyptian foreign relations during the first intermediate period.
219901: WARD, ANNE. - Der Ring im Wandel der Zeit.
51082: WARDENAAR, DAVID. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeneingen door Frans A.Janssen. 2e dr.
273572: WARDLE, PETER. - Vegetation of New Zealand.
102508: WARDLE, THOMAS. - The silk industries of India and the life and work of sir Thomas Wardle.
135514: WARDLE, PATRICIA & M.DE JONG. CATALOGUS 1985. - Kant in mode / mode in kant. Lace in fashion / fashion in Lace.
141517: WARDWELL, ALLEN. - Island Ancestors. Oceanic Art from the Masco collection.
277191: WARDWELL, ALLEN. - Ancient Eskimo Ivories of the Being Strait.
252843: WAREN, ANDERS. - Murchisonellidae.
225277: WARFFEMIUS, [PIET]. GEER, CEES VAN DER. - Warffemius.
265237: WARHOL, ANDY. HACKETT, PAT. - The Andy Warhol diaries. 1st printing.
264551: WARHOL, ANDY. HACKETT, PAT. - The Andy Warhol diaries. 1st printing.
139855: WARING, J.B. - Masterpieces of industrial art & sculpture at the International Exhibition 1862. Vol. III.
139845: WARING, J.B. - Masterpieces of Industrial art & sculpture at the International Exhibition 1862. Vol. II.
281191: WARINGA, N.J., O.A. (EDIT.). - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers.
238153: VIAENE-AWOUTERS & E.WARLOP. - Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel.
281426: WARMERDAM, P.A. - Noordwijkerhout van 1900 tot nu.
273527: WARMING, EUG. A.O. - Oecology of plants. An introduction to the study of plant-communities.
273587: WARMING, EUGÊNIO & M.G.FERRI. - Lagoa Santa e a vegetacao de Cerrados braisleiros.
56933: WARMKE, GERMAINE L. & R.TUCKER ABBOTT. - Caribbean Seashells. A guide to the Marine Mollusks of Puerto Rico and other West Indian Islands, Bermuda and the Lower Florida Keys.
94957: WARNAARS, H.B.E. & M.A.HIJLKEMA. - Molens en klederdrachten in Nederland.
237455: WARNCKE, JOHS. - Die Zinngiesser zu Lübeck.
35183: WARNECK, JOH. - Sechzig Jahre Batakmission in Sumatra. 3.Aufl.
61459: WARNECK, JOH. - Sechzig Jahre Batakmission in Sumatra. 3.Aufl.
155895: WARNECKE, FRIEDERICH. - Bücherzeichen (Ex-Libris) des XV. und XVI. Jahrhunderts von Dürer, Burgmair, Beham, Virgil, Solis, Jost Amman u.A.
258743: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunde, sowie für Künstler und Gewerbetreibende. 2.Aufl.
104851: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunde, sowie für Künstler und Gewerbetreibende [...]. VIII. Aufl.
263325: WARNECKE, JAN-CHRISTIAN. - Ausstellungsplanung. Zur Zusammenarbeit zwischen Museum und Gestalter. / Exibition Planning. Collaboration between museum and designer.
260491: WARNEKEN, BERND JÜRGEN. - Massenmedium Strasse. Zur Kulturgeschichte der Demonstration.
178691: WARNER, P.F. - Imperial cricket.
139793: WARNER, RALPH. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries. [2nd ed.].
79243: WARNER, RALPH. - Dutch and Flemish flower and fruit painters of the XVIIth and XVIIIth centuries. [1st ed.].
262611: WARNER, JEFF. - U.S.Navy Uniforms and Insignia 1943-1946.
272491: WARNER, P.G. - Cricket. A new edition.
217140: WARNER, LANGDON. - The Craft of the Japanese sculptor.
123971: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder, 1689-1690.
106015: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst. 1785-1935.
240498: WARNSINCK, J.C.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen. 2e verm.dr.
255723: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder, 1689-1690.
117238: WARREN, J.LEICESTER. - Greek federal coinage.
253183: WARREN, MERCY OTIS. - History of the rise, progress, and termination of the American Revolution: interspersed with bibliograpjhical, political and moral observations.
274453: WARREN, P. - The Warren Papyri.
71269: WARREN, PETER. - Minoan stone vases.
217744: WARREN, WILLIAM. - The Elephant in Thai life & legend.
168942: WARREN, JOHN & I.FETHI. - Traditional houses in Baghdad.
249754: WARREN, HANS. - Herinnering, verwachting. Gedichten: Hans Warren. Prenten: Menno Wielinga.
262441: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Eerste deel. 1942-1944.
262442: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Tweede deel. 1945-1948.
262443: WARREN, HANS. - Geheim dagboek. Derde deel. 1949-1951.
230396: WARREN, WILLIAM. - The Grand Palace.
263635: WARREN, WITHNEY & WETMORE, CHARLES D. PENNOYER, PETER & A.WALKER. - The Architecture of Warren & Wetmore.
251374: WARSHEL, ARIEH. - Computer Modeling of Chemical Reactions in Enzymes and Solutions.
263003: JOURNAL OF THE NATIONAL MUSEUM IN WARSAW. / ROCZNIK MUSEUM NARODOWEGO W WARSZAQWIE. - New Series. / Nowa Seria. Nr. 1 (37).
99183: WARTENA, J.G.R. - Natuur en landschap van Waterland tussen Amsterdam en Monnikendam.
126522: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen 1625-1975.
42491: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46.
87478: WARTENBERGH, HENK. - Ik zie, ik zie..... De bijbel langs Amsterdamse straten.
169506: WARTMANN, W. - Hodler in Zürich.
274243: WARTSKI. MUNN, GEOFFREY. - Wartski. The First One Hunderd and Fifty Years.
207397: WARZÉE, PHILIPPE. - Les Phares de la Mer du Nord. Les oubliés de l'Histoire.
105148: WASASTJERNA, NILS. - Finsk arkitektur. Exteriörer och interiörer / Baukunst in Finnland. Aussen- und Innenarchitektur IV.
181646: WÄSCHER, HANSRUDI. - Akim. De Duivel van de Jungle.
181645: WÄSCHER, HANSRUDI. - Sigürd. Koning der bergen.
54569: WÄSCHER, H. - Das Deutsche illustrierte Flugblatt.
54566: WÄSCHER, H. - Das Deutsche illustrierte Flugblatt. Band I: Von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen.
249694: WASHBOURNE, ROSE MARY. - Out of the Mouths of Pots. Towards an interpretation of the symbolic meaning of Cypriot Bronze Age funerary artefacts including examples in the University of Canterbury's Logie Collection.
60477: WASHBURN, SHERWOOD L. - Social life of early man.
253735: WASHINGTON, GEORGE. MARTIN, LAWRENCE (EDIT.). - The George Washington Atlas.
262940: WASHINGTON, TERESA N. - Manifestations of Masculine Magnificence. Divinity in Africana. Life, Lyrics, and Literature.
92225: WASIELEWSKI, WALDEMAR V. - Telepathie und Hellsehen. Versuche und Betrachtungen über ungewöhnliche seelische Fähigkeiten. 3rd edition.
205542: WASIELEWSKY, WILHELM J.VON. - Die Violine und ihre Meister.
63270: WASIELEWSKY, WILHELM J.VON. - Die Violine und ihre Meister.
210723: WASMANN, E. - Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. 2. verm. Auflage.
248078: WASMANN, ERICH. - Instinct und Intelligenz im Thierreich. Ein kritischer Beitrag zur modernen Thierpsychologie. 2nd enl. edition.
24187: WASNER, FRITZ. - Olympia Lexikon. Olympic dictionary. Dictionnaire olympique. Dizionario olimpico.
188243: WASSCHER, J. - The genus Podocarpus in the Netherlands Indies.
6011: WASSEN, HENRY. - Original documents from the Cuna Indians of San Blas, Panama, as recorded by the Indians Guillermo Haya and Ruben Pérez Kantule.
22472: WASSEN, HENRY. - A medicine-man's implements and plants in a Tiahuanacoid tomb in highland Bolivia.
90126: WASSEN, HENRY. - Contributions to Cuna ethnography. Results of an expedition to Panama and Colombia in 1947 & Some archaeological observations from Boquete Chiriqui, Panama.
90131: WASSEN, HENRY. - Estudios Chocoes I.Etnohistoria Chocoana y cinco cuentos Waunana Apuntados en 1955. II: Gramatica comparada de un dialecto del Choco por Nils M.Holmer.
237237: WASSEN, HENRY. - Notes on Southern Groups of Chocó Indians in Columbia.
6443: WASSEN, HENRY. - The use of some specific kinds of South American Indian snuff and related paraphernalia.
200382: WASSENAAR, GERARD VAN. - Praxis Ivdiciari, in twee onderscheyde deelen vervat. I: Practyk Judicieel ofte Instructie op de forme en manier van Procederen voor Hoven en Recht-Banken, So in 't generaal, als in verscheide particuliere meest voovallende materien, daar bevoegt zyn de voornaamste questien en incidenten op yeder materie passende. In desen Druk vermerdert en verbetert, En verrykt met een Woorden-boek van allerhande Konst en Bastaertwoorden, seer nodig en dienstig tot de Practyk. II: Practyk notariael ofte Instructie tot het maken ende instellen van de voornaamste Instrumenten, en allerley Contracten, Acten, Handedlingen en Sispositien, die voor Notaris en Getuygen, of in 't particulier by partyen opgerecht en gedaan worden, Bekleeds met Reedenen, Rechten en Rechtsgeleerden, van alles dat inde Practyk kan voorvallen. Met Decisien van verscheyden Hoven ende Parlementen dar op gevolgt. 
249035: WASSENAER VAN OBDAM, JAKOB VAN. NEUMAN, ELS. - Jacob van Wassenaer van Obdam. Een ruine op zee?
242974: WASSENBERG, BIRTE. - Vers une eurorégion? La coopération transfrontalière franco-germano-suisse dans l'espace Rhénan de 1975 à 2000.
253464: WASSENBERGH, A. A.O. - Fryske Folkskinst in rige printen. Fandele en Ynlaet.
39852: WASSENBERGH, A. A.O. - Fryske Folkskinst in rige printen. Fandele en Ynlaet.
72861: WASSENBERGH, A. - L'art du portrait en Frise au seizième siècle.
124779: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de 17de eeuw.
242354: WASSENBERGH. ROEKEL, JOOP VAN. - De schildersfamilie Wassenbergh en een palet van tijdgenoten.
197194: WASSENHOVE, DONATIENNE VAN. - Stoelen uit Midden-Afrika, Archieffoto's uit het Afrika-Museum.
202493: WASSENHOVE, DONATIENNE VAN. - Sièges de l'Afrique centrale.
223745: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
223743: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
223747: WASSERMANN, JAKOB. - Olivia. Ein Roman. 1st edit.
223746: WASSERMANN, JAKOB. - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass. 1st edit.
53825: WASSERMANN, GERTRUD. - Masaccio und Masolino. Probleme einer Zeitenwende und ihre Schöpferische Gestaltung.
53840: WASSERMANN, GERTRUD. - Masaccio und Masolino. Probleme einer Zeitenwende und ihre Schöpferische Gestaltung.
95946: WASSING-VISSER, RITA. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
125566: WASSING-VISSER, RITA. - Vals of echt?
88802: WASSINK, E.C. - Een en ander omtrent onderzoek, instrumentatie, uitrusting en onderwijs in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool, in de periode van 1947 tot 1974.
201476: WASSINK, J.F.A. - Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795.
157838: WASSINK, W. - De Hollander. Ons nationale konijnenras.
282957: WASSON, R.GORDON A.O. - Maria Sabina and her Mazatec Mushroom Velada.
263981: WATANABE, HIROSHI. - The Architecture of tokyo.
270302: WATELET, MARCEL. - Cartographie et politique dans la Belgique du XIXe siècle. Matériaux pour l'histoire nationale et locale.
273987: WATERBOLK, H.T. - De praehistorische mens en zijn milieu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland.
146347: WATEREN, HENDRIK VAN DER. - Frazer se teorie oor magie en religie/ 'N kritische ontleding, met besondere aandag aan die inhoud van die begrippe, die verhouding tussen magie en religie en die toepassing daarvan in die volkekunde. (Diss.)
261944: WATERHOUSE, MICHAEL. - The Strange Death of British Birdsong.
222855: WATERHOUSE, J.W. HOBSON, ANTHONY. - J.W.Waterhouse.
197061: WATERHOUSE, ELLIS. - Roman Baroque painting. A list of their principal painters and their works in and around Rome.
262075: WATERHOUSE, MICHAEL. - The State of England's Birds and the strange death of British Birdsong.
275479: WATERHOUSE, ALAN. - Boundaries of the City. The Architecture of Western Urbanism.
20146: WATERINK, J. (RED.). - Bij ons, in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
225481: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 13 (1939).
194246: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 10 (1936).
194251: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 11 (1937).
227625: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 14 (1940).
225480: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 14 (1940).
194252: WATERKAMPIOEN, DE. - Jaargang 12 (1938).
250337: WAAR BLIJFT DE TIJD WATERLAND. - Delen 1 t/m 16.
203757: WATERLOO, ANTHONIE. STUBBE, LOTTE & WOLF STUBBE. - Um 1660 auf Reisen gezeichnet. Anthonie Waterloo 1610-1690. Ansichten aus Hamburg, Altona, Blankenese, Holstein, Bergedorf, Lüneburg und Danzig-Oliva.
243052: WATERMAN, LEROY. - Royal correspondence of the Assyrian Empire. Translated into English, with a transliteration of the text and a commentary.
261895: WATERMAN, LEROY. - Preliminary Report of the University of Michigan Excavations at Sepphoris, Palestine, in 1931.
254355: WATERMAN, LEROY. - Preliminary report upon the Excavations at Tel Umar, Iraq. & Second preliminary report upon the Excavations at Tel Umar, Iraq.
146891: WATERS, V.HUGH & CATHERINE C.WATERS. - A survey of the Slipper Orchids.
197177: WATERSTON, J.M. - The Fungi of Bermuda.
171827: WATERTON, CHARLES. BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. 1e dr.
230437: WÄTJEN, HERMANN. - Die Niederländer im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer höchsten Machtstellung.
245297: WÄTJEN, HERMANN. - Das hollándische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17, Jahrhunderts.
260274: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
111951: WATKIN. CHAPMAN, F.SPENCER. - Watkin's last expedition.
187848: WATKIN. CHAPMAN, F.SPENCER. - Watkin's last expedition.
279056: WATKINS, GINO. SCOTT, J.M. - Gino Watkins.
135483: WATKINS, SYLVESTRE C. - The pleasures of smoking.
38986: WATKINS, JOHN V. - ABC of Orchid growing.
263019: WATKINS, MARGARET. PAULI, LORI. - Margaret Watkins. Symphonies domestiques.
117282: WATNEY, BERNARD M. & H.D.BABBIDGE. - 600 tire-bouchons de collection.
164158: WATNEY, BERNARD. - Longton Hall porcelain.
70645: WATROUS, LIVINGSTON V. - Kommos III. The late bronze age pottery.
142341: WATSON, WILLIAM. - Art of dynastic China.
53781: WATSON, DONALD. - The Hen Harrier.
148195: WATSON, W.C.R. - Handbook of the Rubi of Great Britain and Ireland.
106511: WATSON, W. & H.J.CHAPMAN. - Orchids: their culture and management. Full description of all species and varieties that are in general cultivation. A list of Hybrids and their recorded parentage, and detailed cultural directions.
64634: WATSON, JAMES B. - New Guinea. The central highlands.
99651: WATSON, FRANCIS.J.B. - Le meuble Louis XVI.
117774: WATSON, E.VERNON. - British mosses and liverworts. 2nd ed.
177243: WATSON, ADAM. - Animal populations in relation to their food resources.
166168: WATSON, P.J. - Neo-Sumerian texts from Drehem. Vol. I.
182906: WATSON, WILLIAM. - Tang and Liao ceramics.
275723: WATSON, WALTER. - The Lichens of Somerset.
271318: WATSON, ADAM & R.MOSS. - Grouse. The Natural History of British and Irish Species.
253139: WATT, JAMES. HILLS, RICHARD L. - James Watt. Vol. I: His time in Scotland, 1736-1774.
140756: WATT, JAMES. DICKINSON, H.W. & R.JENKINS. - James Watt and the steam engine.
31520: WATT, JAMES. DICKINSON, H.W. - James Watt. Craftsman & engineer.
276912: WATTEAU, ANTOINE. DACIER, ÉMILE & A.VUAFLART. - Oeuvres des Estampes Gravées d'après les Tableaux & Dessins de feu Antoine Watteau. Part: IV: Plates 118-314.
195770: WATTEAU, ANTOINE. VETTER, ANDREAS W. - .....von sanften Tönen bezaubert. Antoine Watteau Venezianische Feste.
114648: WATTEAU, JEAN ANTOINE. PARKER, K.T. - The drawings of Antoine Watteau.
52622: WATTEAU, JEAN ANTOINE. FERRÉ, JEAN. - l'Oeuvre de Watteau.
32442: WATTEAU, JEAN ANTOINE. PARKER, K.T. - The drawings of Antoine Watteau.
269984: WATTEAU, ANTOINE. MAUREL, ANDRÉ. - L'Enseigne de Gersaint. Étude sur le tableaux de Watteau. Son histoire - les controverses - solution du problème.
262978: WATTEAU, ANTOINE. RAYMOND, FLORENCE. - Antoine Watteau (1684-1721). De muziekles.
237689: WATTEEUW, LIEVE & JAN VAN DER STOCK. (EDS). - The Anjou bible. A royal manuscript revealed. Naples 1340.
70856: WATTEL, JAN. - Geografische differentatie in het Genus Accipiter. These.
185765: WATTEL-CROIZANT, ODILE. - Les Mosaïques représentant le Mythe d'Europe (Ier-VIe siècles). Évolution et interprétation des modèles grecs en milieu romain.
158319: WATTEL, JACOB. - Harem- en Pardah-systeem. (Diss.)
245892: WATTEL, J. - De Natuur op orde. Principes van de biologische systematiek.
41151: WATTENBERG, F. - Las ceramicas indigenas de Numancia.
261610: WATTEYNE, V, & S.STASSART. - Expériences sur les Lampes de Sureté.
274978: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. dr. [= 4de dr.] / Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
204206: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitersland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
35254: WATTJES, J.G. & PH.A.WARNERS. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942. 2th rev. ed.
272217: WATTJES, J.G. & W.TH.TEN BOSCH. - Roterdam en hoe het bouwde.
284544: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 10: Moderne kapconstructies van hout, ijzer en gew.-beton, toren- en koepeldaken.
166066: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden.
124242: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 1e bundel.
237232: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.].
221668: WATTJES, J.G. & PH.A.WARNERS. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942. 3rd rev. ed.
254016: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 4: Ramen, deuren en kozijnen.
62414: WATTJES, J.G. - Moderne villa's en landhuizen in Europa en Amerika. / Villa's et maisons de campagne modernes. / Modern cottages and countryhouses. / Moderne Villen und Landhäuser.
272219: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 1e bundel.
284542: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 8: Trappen van hout, ijzer, steen en gewapend beton, roltrappen, liften.
175247: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 8: Trappen van hout, ijzer, steen en gewapend beton, roltrappen, liften.
276807: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. [1e dr.] / Deel 3: Vloeren, plafonds, gewelven en trappen.
204205: WATTJES, J.G. - Moderne villa's en landhuizen in Europa en Amerika. Villas et maisons de campagne modernes. Moderne Villen und Landhäuser. Modern cottages and countryhouses.
150405: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. [1e dr.] / Deel 2: Ramen, deuren en betimmeringen.
122276: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden.
65803: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 9: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen.
180612: WATTJES, J.G. - Nieuwe bouwconstructies I. Tevens 1e supplement op Constructie van gebouwen.
233495: WATTJES, J.G. - Moderne Nederlandsche villa's en landhuizen in Holland / Villa's et maisons de campagne modernes / Modern cottages and country-houses / Moderne Villen und Landhäuser.
274931: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst / Architecture moderne en Hollande / Moderne Architektur in Holland. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 3e dr.
150418: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. dr. [= 4de dr.] / Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
284538: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
202511: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 1: Muren en aangebouwde schoorsteenen.
109540: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. dr. [= 4de dr.] / Deel 10: Moderne kapconstructies van hout, staal en gew.-beton, toren- en koepeldaken.
175248: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 3de verb. dr. [= 4de dr.] / Deel 2: Uitvoeren en afwerken van muren, vrijstaande schoorstenen, ketelbemetselingen, haarden, ovens en smidsen.
282593: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 5: Binnen - en buiten-betimmeringen leidingen.
105065: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst / Architecture moderne en Hollande / Moderne Architektur in Holland. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden. 3e dr.
57953: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
71130: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 3: Fundeeringen en kelders, rioleeringen.
175250: WATTJES, J.G. - Constructie van gebouwen. 2de verb. dr. [= 3de dr.] / Deel 6: Vloeren, binten, kolommen, plafonds en skeletbouw.
255272: WATTJES, J.G. - Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van nederlandse moderne bouwwerken met plattegronden. 2e bundel.
54708: WATTJES, J.G. - Architectonische details. I. Ramen en deuren / Fenêtres et portes / Fenster und Türen / Windows and doors.
272220: WATTJES, J.G. - Moderne Nederlandsche villa's en landhuizen in Holland / Villa's et maisons de campagne modernes / Modern cottages and country-houses / Moderne Villen und Landhäuser.
274932: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjechoslowakije, Oostenrijk, Zwitersland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten van Amerika.
243242: WATTS, MICHAEL. - Struggles over geography: Violence, freedom and development at the millennium.
187902: WATTS, HARRIETT & S.SOLTEK. - Der Künstler als offenes Buch. The Artist as an open book.
71751: WATTS, W.W. - Catalogue of chalices & other communion vessels. Victoria & Albert museum, department of metalwork.
246436: WATTS, DONALD. - Elsevier's dictionary of plant names and their origin.
225959: WATZES JENSMA, TH. & A.MOLENDIJK. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
223795: WATZINGER, CARL. - Die griechischen Vasen des archäologischen Instituts in Tübingen.
36978: WATZINGER, CARL. - Das Relief des Archelaos von Priene.
226959: WAUBEN, E.H. - Athletiek.
187515: WAUCHOPE, ROBERT. - Handbook of Middle American Indians. Vol. 6: Social Anthropology.
156378: WAUCHOPE, A.G. - A history of the Black Watch (Royal Highlanders) in the Great War, 1914-1918. Vol. I.
91663: WAUCHOPE, ROBERT. (GEN. ED.) - Handbook of Middle American Indians.
189323: WAUCHOPE, ROBERT. - Handbook of Middle American Indians. Vol. 11: Archaeology of Northern Mesoamerica. Part II.
262494: WAUGH, ALEXANDER. - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie.
84899: WAUGH, F.A. - The American apple orchard. A sketch of the practice of apple growing in North America at the beginning of the twentieth century.
210616: WAUTHOZ, H.A. - Notice historique sur les Chasseurs-Chasteler en 1880, suivi de l'exposé de l'histoire du corps des Chasseurs-Éclaireurs de Bruxelles 1830-1905.
147734: WAUWERMANS, [HENRI EMMANUEL]. - Histoire de l'ecole cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle.
66664: WAWRZYNIAK, HEINZ & G.SOHNS. - Der Seggenrohrsänger. Acrocephalus paludicola.
241502: WAX, CAROL. - Carol Wax. Catalogue Raisonné / Prints, 1975-2005.
255843: WAY, THOMAS VON DER. - Die Textüberlieferung Ramses' II. zur Qades-Schlacht. Analyse und Struktur.
262447: WAYENBERG, DANIEL. DAETER, BEN. - Daniel Wayenberg. 70 jaar concertpianist.
47273: WAYLAND, VIRGINIA. - The Winstanley geographical cards.
168173: WAYMENT, H.G. - The windows of King's College Chapel Cambridge.
191358: WAYMENT, HILARY. - The stained glass of the Church of St. Mary, Fairford, Gloucestershire.
204421: WAYRE, PHILIP. - Ridders van de Vooruitgang.
27767: WAYRE, PHILIP. - A guide to the Pheasants of the world.
142288: WAYWELL, GEOFFREY B. - The Lever and Hope sculptures. Ancient sculptures in the Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight and a catalogue of the ancient sculptures formerly in the Hope Collection, London and Deepdene.
62329: WEAD, C.K. - Contributions to the history of musical scales. From the report of the United States National Museum for 1900.
206207: WEALE, W.H.JAMES. BIERVLIET, LORI VAN. - Leven en werk van W.H. James Weale, een Engels kunsthistoricus in Vlaanderen in de 19de eeuw.
189764: WEARE BRAGDON, ROGER. - Down-Easter. Building a model of the Benjamin F. Packard. 1st edition.
138116: WEARNE, HARRY. - Harry Wearne. A short account of his life and work.
271520: WEATHERHEAD, FRAN & B.J.KEMP. - The Main Chapel at the Amarna Workmen's Village and its Wall Paintings.
95910: WEATHERS, JOHN. - Commercial gardening. A practical & scientific treatise for market gardeners, growers, fruit, flowers & vegetable growers, nurserumen etc.
33059: WEAVER, CLIFTON STOKES & DUPONT, JOHN ELEUTHÈRE. - Living Volutes. A Monograph of the Recent Volutidae of the World.
64614: WEAVER, J.E. - North American prairie.
205837: WEAVER, LAWRENCE. - The story of the Royal Scots (The Lothian Regiment).
259527: WEBB, JOHN. BOLD, JOHN. - John Webb. Architectural Theory and Practice in the Seventeenth Century.
41323: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of Wheeler Basin on the Tennessee River in Northern Alabama.
192329: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of Wheeler Basin on the Tennessee River in Northern Alabama.
63953: WEBB, ROBERT G. - North American recent soft-shelled turtles (Family Trionychidae).
233765: WEBB, DIANA. - Saints and cities in Medieval Italy.
41320: WEBB, WILLIAM S. - An archaeological survey of the Norris Basin in Eastern Tennessee.
144101: WEBB, WALTER F. - Handbook for shell collectors. Revised edition.
252521: WEBB, JENNIFER M. A.O. - The Bronze Age Cemeteries at Karmi, Palealona and Lapatsa in Cyprus. Excavations by J.R.B. Stewart.
162294: WEBB, VIRGINIA. - Archaic Greek faience. Miniature scent bottles and related from East Greece, 650-500 B.C.
272030: WEBER, ULF. - Versatzmarken im antiker griechischen Bauwesen.
270038: WEBER, JULIA. - Meissener Porzellane mit Dekoren nach ostasiatischne Vorbildern. Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim. Herausgegeben von Renate Eikelmann.
102281: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
243592: WEBER, ULRIKE. - Stadt Trier, Stadterweiterung und Stadtteile.
36016: WEBER, A. - Monographie des Caulperpes.
107939: WEBER, A.PAUL. PREZZOLINI, GIUSEPPE. - Das Leben Nicolò Machiavellis. Übersetzung aus dem Italienischen von Theodor Lücke.
267722: WEBER, THOMAS. - Syrisch-römische Sarkophagbeschläge. Orientalische Bronzewerkstätten in römischer Zeit.
100679: WEBER, GEORGE W. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analyses.
219078: WEBER, MAX. - Süsswasserfische aus Niederländisch Süd- und Nord-Neu-Guinea.
159831: WEBER, E.F. & G.MONTET. - Catalogue des invertébrés de la suisse II: Rotateurs.
205049: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord H.M.Siboga. 2nd ed.
1986: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord H.M. Siboga. 2nd ed.
269417: WEBER-HIDEN, INGRID. - Die Reliefverzierte Terrasigillata aus Vindobona. Teil I: Legionslager und Canabae.
178501: WEBER, MAX. - Mededeelingen over Zoogdieren: I: Over een nieuwe soort van Proechidna & II: Aanteekeningen over den Rooden Wolf (Canis jubatus).
52018: WEBER, MAX. - Die Säugetiere. Einführung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. 2. Aufl.
206303: WEBER, MAX. - Die Säugetiere. Einführung in die Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mammalia. 2. Aufl.
141665: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Ono no Komachi. Gestalt und Legende im No-Spiel.
161392: WEBER, W. - Saxa loquuntur. Steine Reden. Geschichte der Lithographie.
157034: WEBER, WILHELM. - Histoire de la lithographie.
182760: WEBER, P.X. - Luzerns ältestes Ratsbüchlein (c. 1300-1402).
153553: WEBER, KARL & L.HOFFMANN. - De Camargue.
155272: WEBER, ELIZABETH A. - The Duk-duks. Primitive and historic types of citizenship.
196030: WEBER, EMIL. - Die Gattung Aptosimum Burch. und Peliostomum E.Mey.
793: WEBER, HANS CHRISTIAN. - Schmarotzer. Pflanzen die von anderen leben.
28634: WEBER, HERMANN. - Biologie der Hemipteren. Eine Naturgeschichte der Schnabelkerfe.
217667: WEBER, INGRID S. - Geschnittene Steine aus altbayerischem Besitz. Kameen und Intaglien des 15. bis späten 17. Jahrhunderts in der Staatlichen Münzsammlung München.
123167: WEBER-VAN BOSSE, A. - Algues.
253816: WEBER, C.M.VON. KOEHLER, L. & R.SCHMIDT. - Sämmtliche Werke für Pianoforte von C.M. von Weber. Band I-III.
200086: WEBER, R.E.J. - De bodebus als onderscheidingsteken van de lopende bode.
68203: WEBER, MAX. - Zoologische Ergebnisse einer Reise in niederländisch Ost-Indien. Heft I.
172918: WEBER, WILLIAM A. & C.M.WETMORE. - Catalogue of the Lichens of Australia excl. of Tasmania.
258819: WEBER, HEINRICH E. - Rubi Westfalica. Die Brombeeren Westfalensw und des Raumes Osnabrück (Rubus L.Subgenus Rubus).
49050: WEBER, J.M.ERICH. - Schule und Praxis des Konditors. Ausgabe in deutscher, englischer und schwedischer Sprache. 2. Aufl.
156676: WEBER, J.M.ERICH. - Theory and Practice of the Confectioner. Edition in English,2nd edition. Franch and Spanish.
69592: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen europeesche en barbarijsche zeeroovers, 1609-1621. (Diss.)
185156: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen europeesche en barbarijsche zeeroovers, 1609-1621.
213866: WEBER, J.M.ERICH. - Webers bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in moderner Konditorei. Mit Schablonen.
239007: WEBER, ROLF. - Ruderalpflanzen und ihre Gesellschaften.
8059: WEBER, J.M.ERICH. - Webers bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in moderner Konditorei. 1600 Rezepten und Beschreibungen von Konditoreiwaren.
176598: WEBER, INGRID. - Deutsche, Niederländische und Französische Renaissanceplaketten 1500-1650. Modelle für Reliefs an Kult-, Prunk- und Gebrauchsgegenständen.
250559: WEBER, HELENE - Kreuzstich-Arbeiten. Heft I & II. & Mustervorlagen.
273695: WEBER, G.H. - Primitiae florae holsaticae. Kiliae 1780-1787.
181292: WEBSTER, GRAHAM. - The Roman Baths and Macellum at Wroxeter. Excavations 1955-85.
111431: WEBSTER, T.B.L. - Potter and patron in classical Athens.
223812: WEBSTER, T.B.L. - Der Niobidenmaler.
118075: WEBSTER, T.B.L. - Der Niobidenmaler.
229135: WECHEL, P.TE. - Erinnerungen aus den Ost- und West - Dusun - Ländern (Borneo) in besonderem Hinblick auf die animistische Lebensauffassung der Dajak. Part I.
15633: WECHEL, ANTON TE. - Het hout : eigenschappen, winning en gebruik : geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbruikers, zoowel als voor het onderwijs.
229103: WECHEL, P.TE. - Erinnerungen aus den Ost- und West - Dusun - Ländern (Borneo) in besonderem Hinblick auf die animistische Lebensauffassung der Dajak.
103332: WECHS, WILLI. - Mein Leben am Berg.
207054: WECKERLIN, J.B. - Chansons de France pour les petits francais.
182666: WECKMANN, LUIS. - Constantino el Grande y Cristóbal Colón. Estudio de la supremaciá papal sobre islas (1091-1493).
27073: WECKMANN, P.F. - Norderoog. Ein deutsches Vogelparadies. Naturkunden von den Halligen und vom Wattenmeer.
96688: WECKWERTH, WALTER. - Die Kiefern- oder Forleule (Panolis flammea Schiff.).
80166: WECKWERTH, WALTER. - Unsere bekanntesten Bockkäfer und ihre Bedeutung für die Forstwirtschaft.
175454: HEINTZ & WEDEKIND. - Thermometerfabrik.
182763: HEINTZ & WEDEKIND. - Thermometerfabrik.
123303: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
262622: WEDEKING, BERND & M.BODEUX. - Die Mützenbänder der deutschen Marine 1815-1918. Königlich Preussische marine - Norddeutsche Bundesmarine - Kaiserliche marine.
145080: WEDEMEYER, ANDRÉ. - Sino-Japonica. Feschrift André Wedemeyer zum 80. Geburtstag.
249860: WEDEMEYER, E.A. - Schwingungen des Kraftfahrzeuges und der Motoren.
85859: WEDEPOHL, THEODOR. - Bild-Aufbau. Ein Buch für Künstler und Kunstfreunde.
222408: WEDER, JAKOB. BAUMGARTNER, MARCEL & KARL GERSTNER. - Jakob Weder. Farbnormung und Malerei als Sinnbild kosmischer Gesetze. / Colour standardizations and painting as symbol laws. / Normalisation des couleurs et peinture comme symbole des lois cosmiques.
54592: WEDMORE, F. - Fine prints. New and enlarged edition.
284348: WEE, HERMAN VAN DER & M.VERBREYT. - A Small Nation in the Turmoil of the Second World War. Money, Finance and Occupation (Belgium, its Enemies, its Friends, 1939-1945).
269296: WEEBER, CAREL. BARBIERI, UMBERTO A.O. - Carel Weeber 'ex' architect.
258386: WEEBER, KARL-WILHELM. - Panem et circences. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom.
97388: WEEBER, CAREL. TAVERNE, ED. - Carel Weeber architect.
124453: WEEDA, E.J. A.O. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 1.
172004: WEEDA, E.J. A.O. - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18