Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
152504: Wigman, A.B. - In bos en veld. Ontdekkingen in het Veluws landschap.
249992: Wigoder, Geoffrey. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei.
289251: Wijbenga, D. - Delft. Een verhaal van de stad en haar bewoners. Deel 2: Van 1572 tot het jaar 1700.
162640: Wijbenga, D. - Delft. Een verhaal van de stad en haar bewoners.
304752: WIJCK, THOMAS. Berry Drago, Elisabeth. - Painted Alchemists. Early modern artistry and experiment in the work of Thomas Wijck.
259358: Wijck, H.W.M.van der. - De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel.
193584: Wijck Jurriaanse, N.J.Van. - Lokaalspoor- en tramwegen van de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij.
9325: Wijck Jurriaanse, N.J.Van. Spoorwegen in Nederland - deel 4 & 5. - De Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij 1: T/M 1890. 2: 1890-1920.
31511: Wijdeveld, H.Th. - Naar een internationale werkgemeenschap in nederland een project door: H.Th. Wijdeveld 1927 1932.
301069: Wijdeveld, H.Th. - Concerto Grosso, 1905 - 1944. [Bundeling van gedachten]. / De bevrijding.
284268: Wijdeveld, H.Th. & A.Behne. - [Ontwerpen van die hooge gebouwen in de handels-centra van Europa en Amerika].
280563: Wijdeveld, H.Th. - De Nieuwe Orde. Inventies.
279785: Wijdeveld, H.Th. & Gordon Craig. (introd.). - [Marionetten theater uit China, Japan, Java en Noord-Afrika / Puppet theater from China, Japan, Java and North Africa].
263297: WIJDEVELD, H.TH. Baeten, Jean-Paul & A.Betsky. - Ontwerp het onmogelijke. De Wereld van architect Hendrik Wijdeveld (1885-1987).
249067: WIJDEVELD, H.TH. Oldewaris, Hans. - J.Th.Wijdeveld. Art-Deco-ontwerpen op papier. Art Deco design on paper.
233535: Wijdeveld, H.Th. - [Architektuur].
222418: Wijdeveld, H.Th. - Concerto Grosso, 1905 - 1944. [Bundeling van gedachten].
218276: Wijdeveld, H.Th. - Toneel.
212328: Wijdeveld, H.Th. - Wendingen. Jrg. 7, nr. 1 (1925), jrg. 7, nr. 2 (1925), jrg. 7, nr. 3 (1925), jrg. 7, nr. 11/12 (1925), jrg. 8, nr. 3(1927) & jrg. 8, nr. 5 (1927).
212272: Wijdeveld, H.Th. - Wendingen. Jrg. 2, nr. 3 (1919), jrg. 4, nr. 9/10 (1921), jrg. 4, nr. 11 (1921), jrg. 4, nr. 12 (1921).
159635: Wijdeveld, H.Th. - [Architektuur].
159621: Wijdeveld, H.Th. & Gordon Craig. (introd.). - [Marionetten theater uit China, Japan, Java en Noord-Afrika / Puppet theater from China, Japan, Java and North Africa].
157899: WIJDEVELD, H.TH. Forum 37. - De landhuizen van / The country houses of H.Th.Wijdeveld.
100495: WIJDEVELD, H.TH. Mieras, J.P. (introd.). - Nederlandsch Paviljoen op de Antwerpensche tentoonstelling in 1930.
257195: WIJDEVEN, VAN DE. - Familieweapen Van de Wijdeven.
167794: Wijesuriya, Gamini S. - Buddhist meditation monasteries of ancient Sri Lanka.
305243: Wijk Roelandszoon, Jacobus van. - Nieuwe handleiding tot de aardrijkskunde, gedeeltelijk gevolgd naar Cannabich's Lehrbuch, en verder uit de beste Berigten en bijzondere Mededeelingen, vooral betrekkelijk ons Vaderland,verzameld en zamengesteld [...].
299068: Wijk, A.A.van. (ed.). - Alle paarden van Apollo. Een geschiedenis van alle 266 Nederlandse Gloster Meteors. [Complete set].
256205: Wijk Roelandszoon, J.van & J.Jaeger. - Atlas der geheele aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt.
254713: Wijk, Wim van & J. v.d.Neut. - De Biesbosch na de Don-Boscovloed.
225825: Wijk, Wim van & A.Molendijk. - Schilders van de Biesbosch.
202612: Wijk, Michiel van. - Deciphering the code of herbivore-induced plant odours: the whole is different from the sum of its parts.
191025: Wijk, J.van. - Het sierteelcentrum Boskoop.
175506: Wijk Roelandszoon, Jacobus van. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek volgens de nieuwste staatskundige veranderingen en de laatste, beste en zekerste berigten.
167721: Wijk, P.J. & K.Box. - Bedrijfspluimveehouderij.
166119: Wijk, P.J. & W.J.D.Veenemans. - Pluimvee houderij.
16581: Wijk, E.van. - Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselijke molens in de loop der eeuwen.
151717: Wijk Roelandszoon, Jacobus van. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek volgens de nieuwste staatskundige veranderingen en de laatste, beste en zekerste berigten.
222159: Wijkerslooth, P.de - Bau und Entwicklung des Apennins besonders der Gebirge Roscanas.
59505: Wijlen, Ton van. - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote rivieren.
59503: Wijlen, Ton van. - Bossenatlas van Nederland. Tussen en onder de grote rivieren.
70313: Wijlen, A.van. - Op de bodem van de Zuiderzee. Natuurleven in Flevoland.
187020: Wijlen, Ton van. - Met de neus op de grond. Natuurleven in en om de tuin.
298277: Wijn, Jan Willem de. - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart.
297437: Wijn, J.W. - Het Staatsche Leger. Deel VIII: Het tijdperk van de Spaanse successieoorlog 1702-1715. De Jaren 1711-1715.
248799: Wijn, Annemarie. - New life for old buildings. 5 walking/biking and navigation routes along historic, restored buildings in Amsterdam.
231488: Wijn, Annemarie. - Nieuw leven voor oude gebouwen. 5 wandel/fiets- en vaarroutes langs historische, gerestaureerde gebouwen in Amsterdam.
228985: Wijn, J.J.A. - Tot in de verste uithoeken ... De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
171856: Wijnaarden-Bakker, Louise H. - An archaeozoological study of the the Beaker settlement at NewGrange, Ireland.
78132: Wijnand, J.H. - Het gouden boek van A.F.C. Samengesteld t.g.v.h. 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
225583: Wijnand, J.H. - Damrak. Een episode uit het Amsterdamsche beursleven.
193945: Wijnand, J.H. - Het gouden boek van A.F.C. Samengesteld t.g.v.h. 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
99170: Wijnand, J.H. - Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek.
229988: Wijnands, H.E.J. - Bescherming van Amfibieën tegen het verkeer.
123437: Wijnands, D.O., E.J.A.Zevenhuizen & J.Heniger. - Een sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
300733: WIJNANTS, JAN. Eisele, Klaus. - Jan Wijnants (1631/32 - 1684). Ein Niederländischer Maler der Ideallandschaft im Goldenen Jahrhundert. Mit umfassendem Oeuvrekatalog.
244696: WIJNANTS, ERNST. - Ernest Wijnants 1878-1938.
237220: WIJNANTS, JAN. Bernard, Charles. - Wijnants album.
284925: Wijnberg, Nicolaas. - Diverse grafische technieken verklaard voor de oprechte prentenliefhebber door Nicolaas Wijnberg naar aanleiding van Twintig Amsterdamse prenten. [Titel op omslag: Twintig Amsterdamse prenten met een tekst over grafische technieken van Nicolaas Wijnberg].
260793: WIJNBERG, NICOLAAS. Duister, Frans, a.o. - Nicolaas Wijnberg 1918-2006.
224749: Wijnberg, M.A.V. - Groningen.
219841: Wijnberg, M.A.V. - Groningen. (Groningue).
219840: Wijnberg, M.A.V. - Groningen.
113658: WIJNBERG, NICOLAAS. Uitert, Evert van. - Nicolaas Wijnberg, een Amsterdamse schilder.
283446: Wijnen-Sponselee, M.Th. - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974.
269333: Wijnen, Aart, - Brabant Brein. Hersenen met een hart.
244793: Wijnen, M.H.J.M.N. - The early neolithic I settlement at Sesklo: an early farming community in Thessaly, Greece.
254205: Wijnendaele, Karel van. - Mensen en dingen uit de Ronde van Frankrijk.
254329: WIJNENDALE, K.VAN. Broeck, Ach.Van Den & B.Lafosse. - Zo was... Karel van Wijnendaele.
254287: WIJNENDALE, K.VAN. Backelandt, Frederik a.o. - Koarle! Vader van de Ronde van Vlaanderen. Karel van Wijnendaele. De man die zijn volk leerde koersen.
34059: Wijngaarden, W.D.Van. - De Loeristanbronzen in het Rijksmuseum van Oudheden.
299125: Wijngaarden, M.A. van & M.A.B. Chao-Duivis. - Bouw- en aanbestedingsrecht. Jurisprudentie en regelgeving. 1 & 2.
268988: Wijngaarden, C.H.van. - Haastrechtse Kercke Rekenbouck (1584-1811).
249802: WIJNGAARDEN, VAN. Wijngaarden, Andries van. - Volkswoningbouw als maatwerk 30 jaar 50 projecten 1973-2003. Andries van Wijngaarden architect a.v.b.-b.n.a.
214074: Wijngaarden, Hilde van. - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700.
176490: Wijngaarden, A.van. - Ons krijtland Zuid-Limburg. III: De ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg. 1st ed.
164497: Wijngaarden-Bakker, Louise H. - An archaeozoological study of the Beaker settlement at Newgrange, Ireland.
95750: Wijngaarden, W.D.Van. - Beschrijving van de Egyptische verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deel 14: De monumenten van het Nieuwe Rijk en van den Saïtischen tijd. Grafborden en papyruskokers.
95231: Wijngaarden, A.van. - De nederlandse knaagdieren - Rodentia.
101435: Wijngaarden, A.van. - De Nederlandse landroofdieren (Carnivora).
295912: WIJNGAERDE, ANTON VAN DEN. Kagan, Richard L. - Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas espanolas de Anton Van den Wyngaerde.
169277: WIJNGAERDT, PIET VAN. Plasschaert, Albert. - Piet van Wijngaerdt. Een beschouwing door Plasschaert.
262927: Wijngaert, Chris Van den & St.Vandromme. - Strafrecht en strafprocesrecht in Hoofdlijnen.
258007: Wijnja, Gerben D. - Het geheim van Jaap de olieslagersknecht uit het oude Zaanse molenleven.
206759: Wijnman, H.F. - Historische gids van Amsterdam. Opnieuw bewerkt door mr. H. Wijnman. Met een voorwoord van S. Carmiggelt [...].
203452: Wijsenbeek, Thera. - Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis.
271389: Wijsman, Hanno. - Handschriften voor het hertogdom. De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen.
221097: Wikander, Stig. - Feuerpriester in Kleinasien und Iran.
192989: Wikander, Charlotte. - Acquarossa. Vol. I: The painted architectural terracottas.
176537: Wikander, Charlotte a.o. - Acquarossa. Vols I - VII.
98884: Wikander, Charlotte. - Acquarossa. Vol. I: The painted architectural terracottas. 2: Typological and decorative analyses.
131079: Wikander, Örjan - Acquarossa. Vol. VI: The roof-tiles. Part 1: Catalogue and architectural context. Part 2: Typology and technical features.
192821: Wikén, Erik. - Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninenhalbinsel bis 300 v. Chr.
215034: Wiklander, Bertil. - Prophecy as literature. A text-linguistic and rhetorical approach to Isaiah 2-4.
269087: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. William M. Calder III. - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele? Ein ästhetischer Versuch.
138580: Wilber, Donald N. - The architecture of Islamic Iran. The Il Khanid Period.
179484: Wilberg, Max. - Regenten - Tabellen.
22769: Wilbert, Johannes. - Textos folkloricos de los Indios Waraois. Traduccion de los textos al Espanol.
239968: Wilcke, Claus. - Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien. Überlegungen zur Literalität im alten Zweistromland.
250021: Wilcken, Ulrich. - Berliner Akademieschriften zur Alten Geschichte und Papyruskunde (1883-1942).
272845: Wilckens, Leonie von. - Mittelalterliche Seidenstoffe.
272835: Wilckens, Leonie von. - Die mittelalterlichen Textilien. Katalog der Sammlung. Herzog Anton Ulrich-Museum.
216279: Wilckens, Leonie von. - Geschichte der deutschen Textilkunst. Vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart.
163715: Wilckens, Leonie von. - Das Puppenhaus. Von Spiegelbild des bürgerlichen Hausstandes zum Spielzeug für Kinder.
161226: Wilckens, Leonie von. - Die textilen Künste. Von der Spätantike bis zum 1500.
299906: Wilcox, R, a.o. - Hill Tracts between Assam and Burma.
246816: Wilcox, Ray. - Feathers in a dark sky.
159116: Wilcox, John A. - Leaf beetjels of Ohio (Chrysomelidae: Coleoptera).
297260: Wild, Rudolf. - 150 Jahre Waffenplatz Thun und seine Zeit - 1819-1969
286374: Wild, Nicole. - Dictionnaire des Théâtres parisiens au XIXe Siècle. Les Théâtres et la Musique.
303678: Wild, J.P. - Textile manufacture in the northern Roman provinces.
262864: Wild, Henri. - La Chapelle. Le tombeau de Ti.
151708: Wild, Georg D. - Praktikum der Edelsteinkunde. Eine Einführung in das Wissen von den Edelsteinen. 3. Aufl.
141167: Wild, H. & H.M.Biegel. - A Rhodesian botanical dictionary of African and English plant names.
300540: Wilda, Johannes. - Von Hongkong nach Moskau. Ostasiatische Reisen.
490: Wildash, Philip. - Birds of South Vietnam.
296411: WILDE, JACOB DE. [Collection]. - Selecta Numismata Antiqua Ex Musaeo Iacobi de Wilde.
269904: Wilde, Oscar. - The Soul of Man under Socialism.
268870: Wilde, Inger De. a.o. - De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel.
256779: Wilde, A.de. - Das Buch Hiob.
239046: Wilde, André de. - Rupsentabel Deel I.
233720: Wilde, Lutz. a.o. - Landeshauptstadt Kiel.
232419: Wilde, Oscar. Verkade, Eduard (transl.). - De Tuchthuis Ballade.
205710: Wilde, J.C.de. - Het trambedrijf van de N.Z.H. Tussen Spaarnestad en residentie.
66394: Wildeman, Émile De. - Compagnie du Kasai. Mission permanente d'études scientifiques. Rérultats de ses recherches botaniques et agronomiques.
273955: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Prodrome de la Flore Belge I-III.
236827: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. 2.
211296: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. 8.
211294: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. 4-8.
211293: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. I.
211292: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. I-III.
211151: Wildeman, Émile De. - Études sur la Flore du Katanga.
210696: Wildeman, Émile De. - Flore du Bas- et du Moyen-Congo.
209124: Wildeman, Émile De. - Études sur la Flore des districts des Bangala et de l'Ubangi (Congo Belge).
202127: Wildeman, Émile De. - Études de systématique et de géographie botaniques sur la Flore du Bas- et du Moyen-Congo.
202124: Wildeman, Émile De. - Études sur la Flore du Katanga. Part I.
202117: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Contributions à la Flore du Congo.
190255: Wildeman, Émile De. - Études de systématique et de géographie botaniques sur la Flore du Bas- et du Moyen-Congo.
190254: Wildeman, Émile De. - Flore du Bas- et du Moyen-Congo.
174544: Wildeman, Émile De. - Contributions à l'étude des espèces du genre Uapaca Baill. (Euphorbiacées).
164318: Wildeman, Émile De. - Les phanérogames des Terres Magellaniques.
121615: Wildeman, Émile De & Th.Durand. - Illustrations de la Flore du Congo. Tome I, fasc. I & 2.
121614: Wildeman, Émile De. - Etudes de systematique et de géographie botaniques sur la Flore du Bas- et du Moyen-Congo.
121612: Wildeman, Émile De. - Flore du Bas- et du Moyen- Congo.
101300: Wildeman, Émile De. - Notes pour l'histoire de la botanique et de l'horticulture en Belgique.
275166: Wilder, Paulette van, a.o. - Signatures & monogrammes d'artistes des XIX et XXe siècles. 2ème ed.
280774: WILDERMANN, HANS. Nier-Kuhnt, Irmhild la. - Philosophie und Bühnenbild. Leben und Werk der Szenikers Hans Wildermann.
227033: Wilderom, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. [Deel] II: Noord-Zeeland. (Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland).
283267: WILDING, LUDWIG. Katalog 1987. - Ludwig Wilding Retrospektive 1949-1987.
304121: WILDSCHUT, HENK & RAIMOND WOUDA. Weelden, Dirk van. - A'DAM DOC.k.
304227: WILDSCHUT, HENK. Uleman, Robin. - Voedsel.
257473: Wildt, Annemarie de. - Amsterdam & de Oranjes.
206146: Wildt, Jan de. - Een mol in Arcadië. 50 jaar Velser tunnels.
190681: Wildt, Jan, a.o. - Rond de Wijkertoren. Veertig jaar vooruitgang in Beverwijk. 1960-2000.
168718: Wildung, Dietrich. - Die Pharaonen des Goldlandes. Antike Königreiche im Sudan.
188252: Wildvanck, Johanna. - Klein-Jantje en de kinderen van modderstad. 3e druk.
263430: WILHELM, JAAP. Man, Hans de. - Het Groningse Scholentype. De utopische scholenbouw van stadsarchitect Jaap Wilhelm.
249218: WILHELM. [Kronprinz] - Meine Erinnerungen aus Deutschlands Heldenkampf.
303976: WILHELM Il. Clark, Christopher. - Wilhelm II. De laatste Duitse keizer.
3014: Wilhelmi, J. - Die gemeine Steinfliege (Wadenstecher).
285529: Wilhelmi, Theele. - Das erste Kochbuch. Kochbuch für junge Frauen und Mädchen mit 400 Kochvorschriften. 2. aufl.
274208: Wilhelmi, J. - Die gemeine Steinfliege (Wadenstecher).
100815: WILIGELMO. Salvini, Roverto. - Wiligelmo e le origini della scultura romanica.
301353: Wilk, Harry. - Zauberwelt der Mineralien.
291700: Wilkens, Peter & J.Birkholz. - Niedere Tiere. Röhren-, Leder- und Hornkorallen.
291545: Wilkens, Peter. - Niedere Tiere. Steinkorallen, Scheiben- und Krustenanemonen.
258894: WILKENS, JACOB & JACOB VAN NECK. Foreest, H.A.van & A.de Booy. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door Jhr. H.A. van Foreest en A. de Booy.
190297: Wilkens, Iman. - Where Troy once stood. The mystery of Homer's Iliad and Odyssey revealed.
292714: Wilker, Julia. - Für Rom und Jerusalem. Die herodianische Dynastie im 1. Jahrhundert n.Chr.
173057: Wilkie, David. - Gentians.
269288: Wilkins, Cassandra, e.a. - 11ha. Het Storkterrein in Amsterdam verkend door kunstenaars en onderzoekers.
301051: Wilkinson, Constance. (ed.) - The life of Shabkar. The autobiography of a Tibetan Yogin.
293259: Wilkinson, Toby. (ed.) - The Egyptian World.
243317: Wilkinson, John. - From Synagogue to Church. The Traditional Design. Its Beginning, its Definition, its End.
190507: Wilkinson, T.J. & S.T.Duhon. - Franchthi Paralia. The sediments, stratigraphy, and offshore investigations.
162314: Wilkinson, T.J. - Town and Country in southeastern Anatolia. Vol. I: Settlement and land use at Kurban Höyük and other sites in the lower Karababa basin. With contriutions by Davis Gurney, Mary M.A. McDonald, and Naomi F.Miller.
14528: Wilkinson, Charles K. - Nishapur: Pottery of the early Islamic Period.
262228: Will, Ernest. - Le relief cultuel Gréco-Romain. Contribution à l'Histoire de l'art de l'empire Romain.
299788: Will, Robert. - Alsace Romane. Introduction de Hans Haug. Texte et plans de Robert Will. 3rd edition.
294334: Will, Robert. - Alsace Romane. Introduction de Hans Haug. Texte et plans de Robert Will. [1st edition].
294333: Will, Robert. - Alsace Romane. Introduction de Hans Haug. Texte et plans de Robert Will. [1st edition].
250042: Will, Mathias. - Merowingerzeitliche Knickwandtöpfe des nördlichen Oberrheingebietes.
215674: Will, Ernest. - Le sanctuaire de la Déesse Syrienne. Avec la collaboration de Martin Schmid.
67536: Will, Ernest. - Le Dôdékathéon.
178837: WILL, JOHN BAXTER. Lensen, George A. (ed.). - Trading under sail off Japan, 1860-99. The recollections of Captain John Baxter Will, sailing-master & pilot. Edited with a historical introduction by George Alexander Lensen.
158899: Will, Elisabeth. - Saint Apollinaire de Ravenna.
281144: Willaert, Maurice. - Kivu redecouvert.
215635: Willaert, Frank (ed.). - Veelderhande Liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Symposium Antwerpen 28 februari 1995.
215398: Willan, T.S. - The early history of the Don Navigation.
83275: WILLARD, SIMON. Willard, John W. - A history of Simon Willard. Inventor and clockmaker. New and corrected ed.
101315: WILLARD, SIMON. Willard, John W. - A history of Simon Willard and his clocks.
273687: Willbenow, Karl Ludwig. - Grundriss der Kräuterkunde zu Vorlesungen entworfen. 2. verb. & verm. Ausgabe.
253221: Willberg, Hans Peter en Friedrich Forssman - Lesetypografie.
206418: Willdenow, Carl Ludwig. - Anleitung zum Selbststudium der Botanik, ein Handbuch zu öffentlichen Vorlesungen.
88827: Wille, Willy Vande & Muneyuki Sengoku. - Takakura. Habits de la cour impériale du Japon. / Keizerlijke gewaden uit Japan.
287662: Wille, Robert-Jan. - Mannen van de microscoop. De laboratoriumbiologie op veldtocht in Nederland en Indië (1840-1910).
262729: Wille, Ulrich. - Befehlsgebung bei unsern Manövern. An Beispielen aus den Truppensammenzügen 1896 und 1897 erläutert.
251222: WILLEM III. Meulen, Dik van der. - Koning Willem III 1817-1890. 1e druk
251227: WILLEM I DER NEDERLANDEN. Koch, Jeroen. - Koning Willem I. 1772-1843. 1e druk.
29612: WILLEM I VAN ORANJE-NASSAU. Beresteyn, E.A.van. - Iconographie van prins Willem I van Oranje ter gelegenheid van de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
251429: WILLEM II. Zanten, Jeroen van. - Koning Willem II. 1792-1849. 1e druk.
230830: WILLEM II. Kolen, Kees. - Willem II. 90 jaar in beeld 1896-1986.
179352: WILLEM II. Kolen, Kees & Wilber Hack. - Willem II. 40 jaar Betaald Voetbal.
269570: Willemen, Kees, a.o. - Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan.
254419: Willems, Jaap & Winfried Göpfert. - Science and the Power of TV.
249079: Willems, Harco. - The Coffin of Heqata. A Case Study of Egyptian Funerary Culture of the Early Middle Kingdom. Volume I: Description and Analysis. Volume II: Translation of and Philological Commentary on the Coffin Texts; Plates.
153761: Willems, L. - Klederdracht door de eeuwen heen. 4e dr.
99500: Willems, Jaap. - De Nederlanders en hun landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
101517: Willems, Emilio. - Buyzios island. A Caicara cummunity in Southern Brazil.
39573: Willemse, C. - Orthoptera Neerlandica. De rechtsvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied. Voorblad los.
36078: Willemse, C. - Rechtvleugelige insecten.
278834: Willemse, Frans. - The Mystery of the Tulip Painter. A Historical survey of tulipdrawings and aquarelles fom 1550/1750. - A study to the artist of this entire body of work `The Tulip Painter.`
95237: Willemse, J.J. - Van platwormen tot bloedzuigers (Plathelminthes - Aschelminthes - Annelida). Algemeen overzicht over de wormen.
95189: Willemse, C. - De in Nederland voorkomende oorwormen. 2e dr.
51065: Willemsen, Carl A. - Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua. Ein Denkmal hohenstaufischer Kunst in Süditalien.
300254: Willemsen, Gerrie A.J. - 140 jaar spoor langs Zevenaar.
283909: Willemsen, Jan (Red.). - De Betuwe graaft zich in. Militair-strategische objecten in het Rivierengebied.
254979: Willemsen, Annemarieke. - Vikingen! Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas. 800-1000.
208305: Willemsen, Cees - De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda. 1929-1999.
188745: Willemsen, Annemarieke. - Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk.
151262: Willemsen, Franz. - Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels.
144058: Willemsen, Carl A. - L'Enigma di Otranto. Il mosaico pavimentale del presbitero {antaleonme nella Catthedrale.
142073: Willemsen, Franz. - Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels.
135757: Willemsen, Annemarieke. - Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden.
132654: Willemsen, Carl A. & D.Odenthal. - Apulien. Land der Normannen. Land der Staufer.
115278: Willemsen, Franz. - Dreifusskessel von Olympia.
283318: WILLEMSZ., EVERT. Frijhoff, Willem. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647.
301620: Willen, Peter. - Lokomotiven der Schweiz 2: Schmalspur Triebfahrzeuge.
302552: Willen, Peter. - Lokomotiven der Schweiz. Normalspur Triebfahrzeuge.
266772: Willers, Heinrich. - Neue Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und von Nedergermanien besonders auf die funde aus Deutschland und dem Norden hin.
94615: Willers, Dietrich. - Zu den Anfängen der archaistischen Plastik in Griechenland.
273569: Willert, Dieter J.von, a.o. - Life strategies of succulents in deserts with special reference tot the Namib desert.
273560: Willert, DieterJ.von a.o. - Experimentelle Pflanzenökologie. Grundlagen und Anwendungen.
217076: Willesme, Jean-Pierre. - Sculptures médiévales (XIIe siècle - debut du XVIè siecle).
147255: Willetts, William. - Ceramic art of southeast Asia.
283410: Willeumier, C.M.J. - Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
197611: Willeumier-Schalij, J.M. - Dat Boec der Minnen (Die Rede von den 15 Graden).
21201: Willey, Gordon R. & C.R.McGimsey. - The Monagrillo culture of Panama.
20640: Willey, Gordon R. (volume ed.) - Archaeology of Southern Mesoamerica. 2nd printing.
171584: Willey, Gordon R. - The Altar de Sacrificios excavations. General summary.
130961: Willey, Gordon R. - Archeology of the Florida Gulf Coast.
211153: Williame, Robert - Les Fondements Phenomenologiques de la sociologie Comprehensive: Alfred Schutz et Max Weber.
30502: Williams, Benjamin S. - The orchid-grower's manual, containing descriptions of the best species and varieties or Orchidaceous plants in cultivation. 7th edition.
299315: Williams, H.H.C. - Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy.
294724: Williams, Joanna G. (ed.). - Kaladarsana. American studies in the art of India.
292709: Williams, Hector. - Kenchreai. Eastern port of Corinth. Results of Investigations by the University of Chicago and Indiana University for the American School of Classical Studies at Athens. [Vol.] V: The lamps by Hector Williams
292110: Williams, Martin A.J & H.Faure. - The Sahara and the Nile. Quaternary environments and preshistoric occupation in northern Africa.
288547: Williams, Gareth & Paul Bibire. - Sagas, saints and settlements.
277854: Williams, T.B. - Airship Pilot no. 28.
267401: Williams, David M. & A.P.White. - A selected Bibliography of British and Irish University Theses about Maritime History 1792-1990.
266616: Williams, P.F. - Asian Literary Voices. From Marginal to Mainstream.
249711: Williams, Bruce B. - The A-Group Royal Cemetery at Qustul: Cemetery L.
248590: Williams, Joanna G. (ed.). - Kaladarsana. American studies in the art of India.
237419: Williams, S.Wells. - The Middle Kingdom. A survey of the geography, government, literature, social life, arts, and history of the Chinese Empire and its inhabitants.
221203: Williams, Daniel. - Early Tudor England. Proceedings of the 1987 Harlaxton Symposium.
21236: Williams, John B. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by R.W.Kenny.
212131: Williams, John G. - A field guide to the birds of East and Central Africa. 6th impression.
212027: Williams, C.A.S. - Outlines of Chinese symbolism and art motives. An alphabetical compendium of antique legends and beliefs, as reflected in the manners and customs of the Chinese. 2nd rev. edition.
210213: Williams, H.W. - A dictionary of the Maori language.
206503: Williams, Benjamin S. - The orchid-grower's manual, containing descriptions of upwards of 930 species and varieties of orchidaceous plants. 5th edition, enlarged and revised.
195732: Williams, W.D. - A revision of North american Epigean species of Asellus (Crustacea: Isopoda).
178503: Williams, Maynard O. - Bali and point east. Crowded, Happy Isles of the Flores Sea Blend Rice Terraces, Dance Festivals, and Amazing Music in their pattern of living.
177093: Williams, Benjamin S. - The orchid-grower's manual, containing descriptions of the best species and varieties of Orchidaceous plants in cultivation. 7th edition.
168584: Williams, Bruce B. - C-Group, Pan Grave, and Kerma remains at Adindan cemeteries Abul simbel. T, K, U, and J.Chicago.
168554: Williams, Bruce B. - Twenty-Fifth Dynasty and Napatan remains at Qustul: Cemeteries W and V.
168543: Williams, Bruce B. - Noubadian X-group remains from Royal Complexes in cemeteries Q and 219 and from private cemetries Q, R, V, W, B, J and M at Qustul and Ballana.
168542: Williams, Bruce B. - New Kingdom remains from cemeteries R, V, S and W at Qustul and cemetery K at Adindan.
168536: Williams, Bruce B. - A-group, C-group, Pan grave, New kingdom, and X-group remains from cemeteries A-G and rock shelter.
167201: Williams, Frederick S. - Our Iron roads. Their history, construction, and administration.
154020: Williams, Benjamin S. - The orchid-grower's manual, containing descriptions of the best species and varieties or Orchidaceous plants in cultivation. 4th edition.
152968: Williams, Joanna G. - The art of Gupta India. Empire and province.
149630: Williams, Bruce B. & Nicholas B.Millet. - Meroitic remains from Qustul Cemetery Q, Ballana Cemetery B, and a Ballana settlement. [SET OF TWO VOLUMES].
135785: WILLIAMS, FRANK. Crosbie, Michael J. - The architecture of Frank Williams.
120810: Williams, Louis O. - Orchidaceae of Mexico.
118104: Williams, Caroline R. - Gold and silver jewelry and related objects. Catalogue of Egyptian antiquities. Nrs I-160.
111365: Williams, Louis O. & P.H.Allen - Orchids of Panama.
42175: Williamson, George C. - Portrait miniatures.
42172: Williamson, George C. - Portrait miniatures.
42169: Williamson, George C. - Portrait miniatures.
279109: Williamson, Robert G. - Eskimo underground. Socio-cultural change in the Canadian central Arctic. [Diss.].
241458: Williamson, Ray A. & P.R.Nickens. (Edited). - Science and Technology in Historic Preservation.
150639: Williamson, Mark. - The analysis of biological population.
111355: Williamson, Graham. - The orchids of South Central Africa.
93131: Williamson, Robert W. - Essays in polynesian ethnology.
278454: Willigen, Adriaan van der & Fred G.Meijer. - A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters. Workings in Oils, 1525-1725.
231330: Willigen, A.v.d.Pz. - Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde d St. Luc.
208295: Willigen, A.v.d.Pz. - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het schilders- of St.Lucas Gild aldaar.
184325: Willigen, A.v.d.Pz. - Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc.
3408: Willinck, Gerhardt D. - Het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleiërs.
41191: WILLINK, A.C. Catalogus 1961. - Carel Willink.
288230: Willink, Joost. - De bewogen verzamelgeschiedenis van de West-Centraal-Afrikaanse collecties in Nederland (1856-1889).
108647: Willink, Daniël. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen opgeheldt door aanteekeningen over Veele voornaame Geschiedeniszen. [...].
298723: Willis, Fred.C. - Die Niederländische Marinemalerei.
248400: Willis, Michael D. - Inscriptions of Gopaksetra. Materials of the History of Central India.
205039: Willis, Bailey a.o. - Research in China.
19296: Willis, Fred.C. - Die Niederländische Marinemalerei.
162199: Willis, J.C. - Age and area. A study in geographical distribution and origin of species.
11782: Willis, Bailey a.o. - Research in China.
270532: Willkomm, Moritz. - Forstliche Flora von Deutschland und Oesterreich.
217229: Willkomm, Moritz & J.Groenland. - Atlas d'histoire naturelle Végétaux. Nouvelle édition.
261662: Willmann, Manfred. - Symposion über Fotografie / Symposion on Photography.
304455: Willock, Roger. - Bulwark of Empire. Bermuda's Fortified Naval Base 1860-1920. Second edition.
35402: Willoughby De Broke, Lord a.m.o. - Steeplechasing.
291057: WILLS, H.W. & W.KAULA. - H.W. Wills & W.Kaula. Architects.
248877: Wills, W.A. & Collingridge, L.T. - The downfall of Lobengula.
222463: Wills, Geoffrey. - English Looking-glasses. A study of the Glass, Frames and Makers (1670-1820).
125321: Wills, W.a. & L.T.Collingridge. - The downfall of Lobengula.
49341: Willshire, William H. - A descriptive catalogue of playing and other cards in the British Museum. Accompanied by a concise general history of the subject and remarks on cards of divination and a politico-historical character.
278962: Willy, H.C. - Tribes of Central Asia. From the black mountain to Waziristan.
176232: Wilmer, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht.
123033: Wilmer, C.C.S. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het gemeentearchief.
24448: Wilmet, Louis. - Un broussard héroïque. Le R.P. Ivan de Pierpont, S.J. 1879-1937.
306193: Wilmink, Willem. - Verzamelde liedjes en gedichten. 10e druk.
213313: Wilmink, D.J.F. - Hengelo in oude ansichten deel 1. 5e druk.
263263: WILMOTTE. Meier, Richard (Introd.). - Wilmotte. Rélisations et projects.
265193: Wilms, Tieneke. (Edited). - Afbouw terrein matrialen 2010.
212708: Wilner, Eli. (ed.). - The gilded edge. The art of the frame.
80327: Wilpert, Joseph [appeared under the name Giuseppe Wilpert]. - La fede della Chiesa nascente. Secondo i monumenti dell'arte funeraria antica.
37313: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Fractio panis. Die älteste Darstellung des eucharistischen Opfers in der Capella greca.
34793: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Die Papstgräber und die Cäciliengruft in der Katakombe des Hl. Kallistus.
298721: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert] & W.N.Schumacher. - Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten vom IV.-XIII. Jahrhundert.
296250: Wilpert, Joseph [appeared under the name Giuseppe Wilpert]. - I sarcofagi cristiani antichi. [Parte] I: Testo & Tavole, [Parte] II: Testo & Tavole & [Parte] III: Supplemento.
28234: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie.
272513: Wilpert, Joseph [appeared under the name Giuseppe Wilpert]. - Roma sotterranea. Le pitture delle catacombe romane.
267035: Wilpert, Joseph [appeared under the name Giuseppe Wilpert]. - I sarcofagi cristiani antichi. [Parte] I: Testo & Tavole.
257528: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Fractio panis. La plus ancienne représentation du sacrifice eucharistique à la Capella Greca.
251697: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Ein Cyclus christologischer Gemälde aus der Katakom be der Heiligen Petrus und Marcelinus.
230062: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Die Malereien der Katakomben Roms.
210136: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Die Malereien der Sacramentskapellen in der Katakombe des hl. Callistus.
20459: Wilpert, Joseph [also called Giuseppe Wilpert]. - Fractio panis. La plus ancienne représentation du sacrifice eucharistique à la Capella Greca / Fracto Painis. La plus ancienne représentation du Saxrifice eucharisitique à la Capella Greca. Découverte et expliqué.
274751: Wils, J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen. (Diss.)
254701: WILS, JAN. Scharroo, P.W. - Introduction a une visite au Stade Olympique à Amsterdam
231853: WILS, JAN. Tummers, Tijs & Bart Sorgedrager. - Het drieluik van Wils. Het olympisch Stadion en de Citroëngarages.
216134: Wils, Jan. - Werken van....Jan Wils.
177027: WILS, JAN. Freijser, Victor. (ed.). - De stijl van Jan Wils. Restauratie van de Papaverhof.
154123: Wils, J. - Het passieve werkwoord in de indonesische talen.
113421: Wils, Jan. - Jan Wils.
273855: WILSCHUT, HANS. Stroband, David. - Hans Wilschut. Foto's / Photographs.
17763: Wilsdorf, Helmut. - Bergleute und Hüttenmänner im Altertum bis zum Ausgang der römischen Republik. Ihre wirtschaftliche, soziale und juristische Lage.
52500: Wilson, Michael I. - Organ cases of Western Europe.
166978: Wilson, S.A. - Beknopte geschiedenis van Bloemendaal.
40434: Wilson, Arnold. - A dictionary of British marine painters.
80038: WILSON, RICHARD. Sutton, Denys. (ed.). - An Italian sketchbook by Richard Wilson R.A. Drawings made by the artist in Rome and its environs in the year 1754. Reproduced in facsimile. Edited and introduced by Denys Sutton, and with a catalogue by Ann Clements.
298815: Wilson, H.W. - Les flottes de guerre au combat. De la guerre de sécession a la Grande Guerre. Tome I & II.
301694: Wilson, Adrian & Joyce Lancaster Wilson. - A medieval mirror. Speculum humanae salvationis, 1324-1500.
258822: Wilson, D.E. & R.A.Mittermeier. (Edited). - Handbook of the Mammels of the World.
306204: Wilson, Ben. - Stadsjungle. De natuur en de stad van het stenen tijdperk tot de klimaatcrisis.
240822: WILSON, JOHN W. [collection]. - Collection de M.John W.Wilson exposée dans la Galerie du Cercle artistique et littéraire de Bruxelles [...]. [Title on half-title: Collection de M.John W. Wilson. Tableaux anciens et modernes].
240809: Wilson, C.R. - The early annals of the English in Bengal. The Bengal public consultations for the first half of the eighteenth century. Volume II, part II: The Surman embassy.
223415: Wilson-Dickson, Andrew. - Geschiedenis van de christelijke muziek van Gregoriaans tot Gospel geïllustreerde gids voor de voornaamste tradities van muziek voor de Eredienst.
222657: Wilson, Edward O. - Pheidole in the New World. A Dominant, Hyperdiverse Ant Genus.
217727: Wilson, C. & J. Grant. (eds). - The book of time.
216396: WILSON, HUGH R. Verburgh, P.C.S. - Carefully doing nothing. Hugh R. Wilson, de laatste Amerikaanse ambassadeur in Nazi-Duitsland.
214149: Wilson, Owen S. - The Larvae of the British Lepidoptera and their Food Plants.
203408: Wilson, Adrian & Joyce Lancaster Wilson. - The making of the Nuremberg Chronicle. 2nd printing.
71992: Wilson, E.H. - Plantae Wilsonianae. An enumeration of the woody plants collected in western China for the Arnold arboretum of Harvard university during the years 1907, 1908, and 1910. Edited by Charles Sprague Sargent.
171697: Wilson-Carmichael, Amy. - Lotus buds.
303954: Wilson, Carolyn C. - Saint Joseph in Italian Renaissance society and art. New directions and interpretations.
159826: Wilson, Charles B. - The copepods of the woods hole region Massachusetts.
153558: Wilson, Edward. - Birds of the Antarctic.
127002: Wilson, Charles B. - Contributions to the biology of the Philippine Archipelago and adjacent regions. Copepods gathered by the United States fisheries steamer Albatros,
126976: Wilson, H.H. - Ariana Antiqua. A descriptive account of the antiquities and coins of Afghanistan.
114242: Wilson, Monica. - Rituals of kinship amoung the Nyakyusa.
113993: Wilson, Derek. - The Circumnavigators.
931: Wilson, Ron & P.Lee. - The marshland world.
300109: Wilstra, Willem. - Het Zeegat uit. Op de valreep.
51100: WILTON-FIJENOORD. Bouman, P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord. Dok- en werf maatschappij Wilton-Fijenoord N.V.
257544: WILTON. Brusse, M.J. - Wilton 1854-1929.
225489: WILTON-FIJENOORD. Sloot, Hans van der. - Wilton-Fijenoord.
110996: Wiman, Ingela M.B. - Malstria - Malena. Metals and motifs in Etruscan mirror craft.
305777: WIMILLE, JEAN-PIERE. Paris, Jean-Michel & William D. Mearns. - Jean-Pierre Wimille. À bientot la revanche.
265276: WIMMER, ALBERT. Wimmer, Albert & D.Rothauer. - Stadien. Marktplätze der Zukunft / Stadiums Market places of the future. Alber Wimmer.
236786: Wimmer, F.E. - Flore de Madagascar et des Comores (Plantes Casculaires). 186: Famille - Lobéliacées.
277944: Winchell, Mary E. - Home by the Bering Sea.
257826: Dietrichs aus dem Winckell. - Handbuch der Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber. 3. Aufl.
34033: WINCKELMANN, JOHANN J. Vallentin, B. - Winckelmann.
230724: Winckelmann, J.J. - Een portret in Brieven.
214077: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. Bruer, Stephaniue-G. & M.Kunze. - Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen.
234851: Winckler, Stefanie, a.o. (edit.). - Kirchenruine des Grauen Klosters in Berlin. Geschichte Forschung Restaurierung.
214531: Winckler, Hugo. - Altbabylonische Keilschriften zum Gebrauche bei Vorlesungen.
182993: Winde, H.J.de e.a. - Bressiaanse vissers.
265834: WINDIG, AD. Vogtschmidt, Anne-Clair & Max Speijer. (foreword). - Amsterdam, van bezet naar bevrijd. / Amsterdam, from occupation to liberation.
188186: WINDIG, AD. Knap, G.H. - The diligent city Amsterdam.
270182: Windisch-Graetz, Franz. - Möbel Europas. Von der Romantik bus zur Spätgotik. Mit einem Rückblick auf Antike und Spätantike.
278063: WINDT, CHRIS VAN DER. Veldpape, Elisabeth. - Chris van der Windt 1877-1952.
219148: Wing, J.van & C.Penders. - Le plus ancien Dictionnaire Bantu / Het oudste Bantu-Woordenboek.
263555: WINGARDH, GERT. Waern, Rasmus. (Edited). - Gert Wingardh, architect.
304183: WINGARDH, GERT. - Wingardhs Villor Hansson.
168524: WINGE, PHILIPS. Hoogewerff, C.J. - Philips van Winge.
300844: Wingens, Marc. - Monument & landschap in de gemeente Ubbergen.
182808: Wingert, Paul S. - American Indian sculpture. A study of the Northwest coast.
140477: Wingert, Paul S. - The sculpture of negro Africa. 2nd printing.
247870: Wingfield, W. & C.W.Johnson. - The Poultry Book.
234276: Wingren, Carola. - En landskapsarkitekts konstnärliga praktik. Kunskapsutveckling via en självbiografisk studie.
240959: Winiewicz-Wolska, Joanna. - Malarstwo Holenderskie w zbiorach zamku krolewskiego na wawelu. / Dutch painting in the Collections of the Wawel Royal Castle.
271594: Wink, Michael. - Die Vögel des Rheinlandes. Band 3: Atlas zur Brutvogelverbreitung.
160965: Wink, Ursula. - Kleine dieren in huis en tuin.
152509: Wink, Ursula & F.Ketsch., - Het kattenboek. Met de grote encyclopedie der katterassen.
29241: Winkel, Pauline P. - Scharloo. A nineteenth century quarter of Willemstad, Curacao: historical architecture and its background.
101266: Winkel-Rauws, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren, 1625-1627.
78278: Winkelman, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
211234: Winkelman, P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel II: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600.
211233: Winkelman, P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel I: Nederlandse Rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602.
211232: Winkelman, P.H. - Nederlandse rekeningen in de Tolregisters van Koningsbergen 1588-1602.
197140: Winkelman, P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17de eeuw.
188872: Winkelmann, Friedhelm & W.Brandes. - Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jahrhundert. Bestand und Probleme.
108447: Winkelmann, Hugo. - Beerenobstbau.
36654: Winkler, Ernst. - Der Geograph und die Landschaft. Festschrift zum 70.Geburtstag von Prof.Dr.Ernst Winkler.
300569: WINKLER, JAN PIETER. Dekker, Jacob. - Steelhammer-Hammerfisch.
304630: WINKLER, REINER [Collection]. Theuerkauff, Christian. (ed.). - Elfenbein. Sammlung Reiner Winkler. [Band I] & Band II mit Addenda und Corrigenda zu Teil I, 1984. [Complete two volume set].
271564: Winkler, Raffael. - Avifaune de Suisse.
240967: Winkler, Johannes. - La Vendita di Dresda.
207483: Winkler, Hans A. - Rock-drawings of Southern Upper Egypt. II: (Including 'Uwenât). Season 1937-1938. Preliminary Report.
173195: Winkler, Hans & L.L.Short. - A comparative analysis of acoustical signals in Pied Woodpackers (Aves, Picoides).
84394: Winkler, F. - Die Zeichnungen Hans Süss von Kulmbachs und Hans Leonhard Schäufeleins.
161169: Winkler, Johan. - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
140967: Winkler, Friedrich. - Die flämische Buchmalerei des 15. und 16. Jahrhundert. Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening. 2.Aufl.
129684: Winkler, Johan. - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
107697: Winkler, Hans, D.A.Christie & D.Nurney. - Woodpeckers. A guide to the woodpeckers, piculets and wrynecks of the world.
107949: Winn, Lois K. & H.E.Winn. - Wings in the sea. The Humpback whale.
36988: Winnefeld, H. - Hellenistische Silberreliefs im Antiquarium der Königlichen Museen.
34881: Winnefeld, H. - Altgriechisches Bronzebecken aus Leontini.
118934: Winnertz, Joh. - Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen.
64389: Winning, Hasso Von - The shaft tomb figures of West Mexico.
303105: Winning, Hasso von. - La Iconografía de Teotihuacan. Los Dioses y los Signos.
303115: Winning, Hasso van. - The John-Platt Collection of Pre-Camumbian Art.
24284: Winning, Hasso Von & Olga Hammer. - Anecdotal sculpture of ancient West Mexico.
154285: Winnington, Alan. - The slaves of the cool mountains. The ancient social conditions and changes now in progress on the remote South-Western borders of China.
288820: Wins, Alphonse. - l'Horloge à travers les âges.
45721: Winsemius, Jan P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. (Diss.)
264999: Herbstein & Van Winsen. - The Civil Practice of the High Courts and the Supreme Court of Appeals of South Africa. 5th edition.
182682: Winship, George Parker. - The Journey of Coronado 1540-1542.
100423: Winship, George Parker. - The Coronado expedition, 1540-1542.
52854: Winter, H.de & J.J.Winter. - Moderne houtslöjd.
287145: Winter, P.J.van. - Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17de en 18 eeuw.
287016: Winter, Orene J. - North Syria in the early first Millennium B.C. with special reference to Ivory Carving,
284772: Winter, Ferdinand. - Die Kämme aller Zeiten von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Eine Sammlung von Abbildungen mit erläuterndem Text. / The Combs of all Times from the Stone Age to the present time. [...]. / Le Peigne à travers les Ages.[...].
283324: Winter, Ursula. - Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez.
268721: Winter, Gundolf. - Bilderräume. Schriften zu Skulptur und Architektur.
255787: Winter, Urs. - Frau und Göttin. Exegetische und ikonographische Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel and in dessen Umwelt.
251560: Winter, Heinrich. - Die Kolumbusschiffe von 1492. 6 Pläne mit Rissen und Detailzeichnungen der Santa Maria. 1.Aufl.
2497: Winter, P.J.van. Winter, P.J.van. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems.DlD
247938: Winter, Leon de. - 's-Hertogenbosch. Een verhaal in lithografie.
240600: Winter, Leon de. - Orgia. Aantekeningen voor een roman.
238696: Winter, Leon de. - The day before yesterday. Six stories.
234682: Winter, Edward H. - Bwamba. A structural-functional analysis of a patrilineal Society.
304397: WINTER, KONRAD. Rump, Gerhard Charles. - Konrad Winter: Camouflaged Paintings.
215840: Winter, Irene J. - A decorated Breastplate from Hasanlu, Iran.
191388: Winter, Der. Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport. - Jrg. XX (1926/27).
191389: Winter, Der. Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport. - Jrg. XVIII (1924/25).
191387: Winter, Der. Illustrierte Zeitschrift für den Wintersport. - Jrg. XIX (1925/26).
154735: Winter, William. - Chess for match players. New edition.
1514: Winter, Heinrich. - Die Kolumbusschiffe von 1492. 6 Pläne mit Rissen und Detailzeichnungen der Santa Maria. 2.Aufl.
127604: Winter, Franz. - Eine attische Lekythos der Berliner Museums.
108466: Winter, Adam. - Die Antike Glanztonkeramik. Praktische Versuche.
299866: Winterfeld, Dethard von. - Palatinat roman.
287163: Wintergerst, Martin. - Reisen auf dem mittelländischen Meere, der Nordsee, nach Ceylon und nach Java 1688-1710.
160445: Wintergerst, Martin. - Reisen auf dem mittelländischen Meere, der Nordsee, nach C eylon und nach Java 1688-1710. Band I.
225330: Winterhoff, Wulfard. (a.o.) - Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg.
239766: Wintermeyer, Ulrike. - Die hellenistische und frühkaiserzeitliche Gebrauchskeramik. Auf Grundlage der stratifizierten Fundkeramik aus dem Bereich der Heiligen Strasse.
157223: Wintersein, Alfred. - Dürers Melancholie im Lichte der Psychoanalyse.
284121: Wintershoven, J.B.van. - Handleiding tot de kennis van alle in- en uitlandsche Boomen, Planten, Heesters en Gewassenj, welke hier kunnen gekweekt worden voor Boomkweekers, loemisten, Tuiniers, en andere Liefhebbers van Tuinen en Hoven. Nieuwe Uitgave.
56574: Winthuis, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. Neue Wege der Ethnologie.
47947: Wintle, Justin & E.Fisher. - The pied pipers. Interviews with the influential creators of children's literature.
248249: Winzinger, Franz. - Meisterwerke des japanischen Farbholzschnitts.
303223: Wipplinger, Ludwig. - Die Keramik oder Die Fabrikation von Töpfer-Geschirr, Steingut, Fayence, sowie von französischem, englischem und Hart-Porzellan. Anleitung für Praktiker zur Darstellung aller Arten keramischer waaren nach deutschem, französischem und englischem verfahren. 2., sehr verm. und verb. Aufl.
171725: Wirdum, Geert van. - Vegetation and hydrology of floating rich-fens. [Diss.]
298637: Wirgin, Jan. - Sung ceramic designs.
270906: Wirtgen, Arnold. - Handfeuerwaffen und preussische Heeresreform 1807 bis 1813.
64681: WIRTH, C.& H. Bayer.Porzellan-Vetrieb München. - Allerlei Bilder vom schön gedeckten Tisch.
91132: Wirth, Fritz. - Römische Wandmalerei von Untergang Pompejis bis an Ende des dritten Jahrhunderts. 2., unveränderte Auflage.
77312: Wirth, W.W. & F.S.Blanton. - Biting midges of the genus Culicoides from Panama (Diptera: Heleidae).
288844: WIRTH, LUDWIG. Guratzsch, Curt. - Ludwig Wirth.
239754: Wirth, Karl-August. - Pictor in Carmine. Ein Handbuch der Typologie aus der Zeit um 1200. Nach MS 300 des Corpus Christi College in Cambridge.
127071: Wirth, H.F. - Der Untergang des niederländisches Volksliedes.
10374: Wirth, Horst. - Europa pro natura. Europäische Naturschutzgebiete.
152580: Wirtz, Emil. - Lautliche Untersuchung der Miracles de St. Eloi.
78459: Wirz, Paul. - Beiträge zur Ethnologie der Sentanier (Holländisch Neuguinea).
3378: Wirz, Paul. - Die religiösen Vorstellungen und die Mythen der Marind-anim von Hollandisch-Sud-Neu-Guinea, sowie die Herausbildung der totemistisch-sozialen Gruppenbildungen.
29728: Wirz, Paul. - Der Totenkult auf Bali.
284775: Wirz, Paul. - Antropologische und ethnologische Ergebnisse der Central Neu-Guinea Expedition 1921-1922 [&] Untersuchungen an Schädeln und Skelletteilen aus dem Gebiet der Humboldt-Bai und südlichen Küstengebiet von Holländisch Neu-Guinea [&] Beitrag zur Ethnologie der Sentanier (Holländisch Neuguinea Livr. IV) [&] Die Gemeinde der Gogodára.
28179: Wirz, Paul. - Exorzismus und Heilkunde auf Ceylon.
70877: Wirz, Paul. - Dämonen und Wilde in Neuguinea.
202025: WIRZ, PAUL. [collection]. Emst, P.van. - In de ban der voorouders. Kunst uit Australisch Nieuw Guinea. Collectie P.Wirz.
153847: Wirz, Paul. - Einsiedler auf Taprobane. Geschichte dreier Inseln.
15054: Wirz, Paul. - Exorcism and the art of healing in Ceylon.
177596: Wischnitzer, Saul. - Atlas and laboratory guide for Vertebrate Embryology.
157237: Wisdom, Charles. - The Ghorti indians of Guatemala.
156475: Wise, Arthur. - Weapons in the theatre.
170050: Wiselius, Samuel I. - Geschied- en rechtskundig Onderzoek, rakende het eigenmatig en afzonderlijk afdanken van Krijgsvolk bij de Staten van Holland met de gevolgen daarvan; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins Willem den Tweede.
169677: Wiselius, Samuel I. - Geschied- en rechtskundig Onderzoek, rakende het eigenmatig en afzonderlijk afdanken van Krijgsvolk bij de Staten van Holland met de gevolgen daarvan; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van PrinsmWillem den Tweede.
293897: Wiseman, T.P. - Unwritten Rome.
18344: Wiseman, James. - The land of the ancient Corinthians.
122591: Wisgerhof, Bert. - Utrechts orgellandschap.
272694: Wisnewski, Gerhard. - Drahzieher der Macht. Die Bilderberger - Verschwörung der Spitzen von Wirtschaft, Politik und Medien.
258304: Wispelaere, Paul de. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
114041: Wisse, Jakob. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
205409: Wissekerke, Willem Gillisz van. - Liber Desideratus. Introd. by D.J.Struik.
175801: Wissekerke, Frederik J.D.C.E. - De Maréchassée.
98022: Wissel, Curt von & Max Stefani. - Fasanen und andere Hühnervögel. Ein Handbuch für Fasanen-Liebhaber, -Züchter und -Händler. 2. Aufl.
57799: WISSELINGH, E.J. VAN & CO. Veth, Jan. - Half a century of picture dealing. An illustrated record by E. J. van Wisselingh & Co. With a note on the connection between the Barbizon and The Hague Schools.
68783: Wisselingh, E.J.van. - Kunstnijverheid. Ontwerpen van G.W.Dijsselhof, C.A.Lion Cachet en T.Nieuwenhuis uitgevoerd in de Werkplaats van E.J.Wisselingh & Co.
214597: Wisselingh, E.J.van. - De Verovering van Haarlemmermeer, voorafgegaan door bijdragen tot bevordering der christelijke belangstelling in den arbeid der uit- en inwendige zending.
174613: WISSELINK, LEO. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. Haagse aquarellen 1985-1989. / A painter in The Hague. water-colours of The Hague 1985-1989. 2e druk.
265171: Wisselkerke, Jan Egter van. - Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874).
169902: Wissing, Pieter van. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
9082: Wissler, Clark. - The American indian. An introduction to the anthropology of the new world. 2nd ed.
203679: Wissmann, Hermann von. - Die Mauer der Sabäerhauptstadt Maryab. Abessinien als Sabäische Staatskolonie im 6. Jh. v. Chr.
159033: WISSMANN, HERMANN VON. Becker, A. a.o. - Hermann von Wissmann. Deutschlands grösster Afrikaner. Sein Leben und Wirken unter Benutzung des Nachlasses.
277184: Wistrand, P.G. - Svenska Folkdräkter. Kulturhistoriska Studier.
228839: Wiswe, Mechthild. - Historische Zinngiesserei im südöstlichen Niedersachsen. Meister - Marken - Erzeugnisse.
33483: Wit, Johannes de. - Die Vorritzungen der etruskischen Grabmalerei.
33399: Wit, C.De. - La statuaire de Tell el Amarna.
82461: Wit, Jacob de. - De proportien van het menschlijk ligchaam, geinventeerd en geteekend door Jacob de Wit. Nieuwe uitgave.
299872: Wit, Onno de, e.a. - De Prins Alexanderpolder en Rotterdam. Van veenmoeras tot polderstad.
270988: WIT, JACOB DE. Hout, Guus van den & Robert Schillemans. (eds). - Putti en cherubijntjes. Het religieuze werk van Jacob de Wit (1695-1754).
260838: Wit, Onno de. - Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van Molen naar fabriek.
249898: Wit, Bregje de. - Schoonhoven in bedrijf.
244339: Wit, Arjaan, e.a. - Klooster Engelendael Leiderdorp 1396-1577.
242071: WIT, FREDERICK DE. Delft, Marieke van & Peter van der Krogt. - Atlas de Wit 1698. Stedenatlas van de Lage Landen. Van Groningen tot Kamerijk. / Atlas des villes des anciens Pays-Bas. De Groningue à Cambrai. / Town atlas of the Low Countries. From Groningen to Cambrai.
225128: Wit, Aat. - Historie van de Niedorpen en Winkel.
20750: Wit, J.de. - Spätrömische Bildnismalerei. Stilkritische Untersuchungen zur Wandmalerei der Katakomben und verwandter Monumente.
73394: WIT, JACOB DE. Staring, A. - Jacob de Wit 1695-1754.
202762: Wit, Anouk de. - Nieuw Sloten. Van tuin tot stad.
200337: Wit, H.C.D.de. - A Revision of Malaysian Bauhinieae.
194585: Wit, Wim de. - Expressionismus in Holland. Die Architektur der Amsterdamer Schule. Mit Beiträgen von Maristella Casciato, Karin Gaillard, [et al.]
190235: WIT, FREDERICK DE. - Theatrum ichnographicum omnium urbium Belgicarum XVII provinciarum peraccurate delineatarum. / Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in plattegronden. / Le theatre des plans de toutes les vills [....].
189037: WIT, FREDERICK DE. Heijden, H.A.M. van der. (introd.). - Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provincien.
174827: Wit, H.C.D.de. - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel I.
168979: Wit, Wim de. - L'Ecole d'Amsterdam. Architecture expressionniste. 1915-1930.
149301: WIT, MONICA DE. Holter, Ben ten. - 24 Amsterdamse café's in beeld.
242684: WITCOMB, ALEJANDRO S. Facio, Sara. - Alejandro S. Witcomb. Nuestro ayer. / Our recent past.
137106: Witgeest, Simon. - Het nieuw toneel der konsten, bestaande uyt sesderley stukken : het eerste, handelt van alderley aardige speeltjes en klugjes : het tweede, van de verligt-konst in 't verwen en schilderen : het derde, van het etzen en plaat-snijden : het vierde, van de glas-konst : het vijfde, heeft eenige aardige remedien tegen alderley ziekten : het zesde, is van de vuur-werken.
35214: With, N.D.De. - Hydromineral regulation in the pulmonate freshwater snail Lymnaea Stagnalis. (Diss.)
273594: With, Émile. - L'Écorce terrestre. Les Minéraux. Leur histoire et leurs usages dans les Arts et Mériers.
250706: WITH, WITTE DE. Hoboken, W.J.Van. - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
231569: WITH, WITTE DE. Hoboken, W.J.Van. - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
75893: With, Karl. - Chinesische Kleinbildnerei in Steatit.
282868: Withall, Keith. - Studying early and silent Cinema.
3798: Witherby, H.F. a.o. - The handbook of British birds.
27036: Witherby, H.F. a.o. - The handbook of British birds.
96559: Withers, R.M. - Liliums in Australia.
303049: Withner, Carl L. - The Cattleyas and their relatives. A book in six parts. Vol. I: The Cattleyas.
165846: Withner, Carl L. - The orchids. Scientific studies.
301064: Witkam, Jan Just. - Catalogue of Arabic manuscripts in the Library of the University of Leiden and other collections in the Netherlands. A general introduction to the catalogue + Fasc. 1 - 5 [Complete set].
303773: Witkam, Jan Just. (ed.). - Manuscripts of the Middle East. A journal devoted to the study of handwritten materials of the Middle East. Vol. 1 - 3.
273731: Witkamp, P.H. - Kaarten der Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden. Vervaardigd naar de Groote Topografische Militaire Kaart van het Ministerie van Oorlog en naar Schetsen der Gemeenten. Gelithografeerd door J.Smulders & Co.
226219: Witkamp, H. - Een bezoek aan eenige Oudheden in Koetei.
147645: Witkamp, F. & R.R.P.van der Mark. - Moderne konijnenteelt.
98466: Witkamp, P.H. - Amsterdam in schetsen.
292266: WITKIN, JOEL PETER. Catalogus 1983. - Joel Peter Witkin.
225371: Witman, Bob & Hilde De Haan. - Amsterdamse pleinen.
61618: WITSEN, WILLEM. Katalog 1934. - Die Radierungen von Willem Witsen. Verlag von E.J.Van Wisselingh & Co. Illustrierter Katalog.
61616: WITSEN, WILLEM. Catalogue 1934. - The etched work of Willem Witsen published by E.J.Van Wisselingh & Co. Illustrated catalogue.
298481: WITSEN, NICOLAES. Triesman, Wilhelmina. - Puteshestviye v moskoviyu 1664-1665.
292317: Witsen, Nicolaes. - Architectura navalis et regimen nauticum, ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier [...].
305438: WITSEN, NICOLAES. Mikola, Tibor. - N. Wisens Berichte über die Uralischen Völker.
266730: WITSEN, WILLEM. Heijbroek, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht. Wandelen en varen door de stad rond 1900.
24171: WITSEN, NICOLAES. Locher, Th.J.G. & P.de Buck. - Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664-1665. Journaal en aentekeningen.
302786: WITSEN, WILLEM. Groot, Irene M. de, a.o. - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen, tekeningen, prenten, foto's.
209526: WITSEN, WILLEM. Harpen, N.van. - Willem Witsen.
191277: WITSEN, NICOLAES. Hoving, A.J. - Nicolaes Witsens Scheeps-bouw-konst open gestelt. Met bijdragen van G.A. de Weerdt en G.J.D.Wildeman en een voorwoord van prof. dr. ir. A Wegener Sleeswyk.
180972: WITSEN, WILLEM. Voeten, Jessica. - Het Witsenhuis.
180388: WITSEN, WILLEM. Groot, Irene M. de, a.o. - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen, tekeningen, prenten, foto's.
242873: WITSEN, WILLEM. Heijbroek, J.F. - Willem Witsen en Amsterdam. Twee wandelingen door de stad rond 1900.
181370: WITSEN, NICOLAES. Wilson, M.L. a.o. - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expedition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua [...] at the Cape of Good Hope.
135868: WITSEN, WILLEM. Vergeer, Charles. - Willem Witsen en zijn vriendenkring. De Amsterdamse bohème van de jaren negentig.
242476: Witsius, Herman. - Aegyptiaca et Dekaphulon. Sive, de Aegyptiacorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres, et de decem tribubus Israelis liber singularis. Accessit diatribe de legione fulminatrice Christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino. [= 4th ed.].
304592: WITT, JOHAN DE. Wickevoort Crommelin, H.S.M. - Johan de Witt en zijn tijd.
275582: WITT, JAN LE. Read, Herbert, a.o. - Jan Le Witt.
73425: WITTE, EMANUEL DE. Manke, Ilse. - Emanuel de Witte 1617-1692.
299304: Witte, John. - The reformation of rights. Law, religion, and human rights in early modern Calvinism.
305808: Witte, Arnold A. - The artful Hermitage. The Palazzetto Farnese as a counter-reformation diaeta.
289846: Witte, H. - Flora. Afbeeldingen en Beschrijvingen van Boomen, Heesters, Éénjarige Planten, enz. voorkomende in de Nederlandsche Tuinen.
66712: Witte, Gaston F. de. - Batraciens et reptiles.
247786: WITTE DE WITH. L'Honoré Naber, Samuel P. - Leven en bedrijff van Vice-Admirael de With, Zaliger.
245306: WITTE [FAMILY]. - De orgelmakers Witte.
243958: Witte, J.Ph.M. & R.van der Meijden. - Natte en vochtige ecosystemen. Analyse van verspreiding en verandering op basis van floristische en bodemkundige gegevens
208371: WITTE, FRIDO. Meyer-Tönnesmann, Carsten & Walter Gröll. (eds). - Der Maler und Graphiker Frido Witte. Leben in der Heide 1881-1965.
202122: Witte, Gaston F. de. - Reptiles récoltés au Congo Belge & Bactraciens.
200687: Witte, Gaston F. & R.Laurent. - Contributions à la systématique des formes dégradées de la famille des Scincidae apparentées au genre Scelotes Fitzinger.
198710: Witte, P.de. - Taalstudie bij de Basakata.
168103: Witte, Leendert. - Taxonomy and biogeography of West African beach Ostracods.
167121: Witte, Gaston F. de. - Reptiles récoltés au congo Belge.
165135: Witte, E.Th. - Een keur van Bloemheesters geschikt voor tuinversiering en forceeren.
160714: Witte, Robert B. - Das katholische Gotteshaus. Sein Bau, seine Ausstattung, seine Pflege im Geist der Liturgie, der Tradition und der Vorschrift der Kirche.
149212: Witte, Fritz. - Die liturgischen Geräte und andere Werke der Metallkunst in der Sammlung Schnütgen in Cöln zugleich mit einer Geschichte des lithurgischen Gerätes.
140164: Witte, Gaston F. de. - Bactraciens récoltés au Congo Belge par le Dr.H. Schouteden et par M.G-F. de Witte.
120903: WITTE [FAMILY]. Toom, Teus den. - De orgelmakers Witte. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de orgelbouw in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
302436: Wittek, Martin & Thérèse Glorieux-De Gand. - Manuscrits datés conservés en Belgique. Tome V: 1481 - 1540. Notices établies par Martin Wittek et Thérèse Glorieux-De Gand.
240915: Wittek, Martin & Thérèse Glorieux-De Gand. - Manuscrits datés conservés en Belgique. Tome VI: 1541 - 1600.
241721: WITTEL, GASPAR VAN. Matthiesen, Patrick. (foreword). - Gaspar van Wittel & Il Porto di Ripetta.
274745: Witteloostuijn, Jaco van. - Cultureel Erfgoud. Hoe kunst de samenleving kan verwarmen, schokken, verbinden en waarden en normen kan belichten.
122872: Witteloostuijn, Jaco van & Ruud Maas. - Muziek uit stekels en gaten. Over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos. Met een voorwoord van Rudy Kousbroek.
285347: Witteman, Marc (Voorw.). - Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst. Geschiedenis van vijf eeuwen en meer.
187968: Witten, Freiherrn von. - Ueber höhere Landescultur und den vortheilhaften Anbau neuentdeckter Getreidearten.
49430: Wittert Van Hoogland, R.W.C.G.A. Gedenkboek 1913-1963. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913 - 1 juli - 1963.
243377: Witteveen-Jansen, M. e.a. - De Waalbrug bij Zaltbommel. Knooppunt van water, wegen en wonen.
88336: Witteveen, Arjen. - Fryske boukinst en hwet der mei mank is.
237922: Witteyer, Marion & P.Fasold. - Des Lichtes beraubt. Totenehrung in der römischen Gräberstrasse von Mainz-Weisenau.
300653: Wittfoht, Hans. - Building bridges. History, technology, construction.
295615: WITTGENSTEIN, LUDWIG & HANS-GEORG GADAMER. Lawn, Chris. - Wittgenstein and Gadamer. Towards a post-analytic philosophy of language.
281121: WITTGENSTEIN, LUDWIG. Wijdeveld, Paul. - Ludwig Wittgenstein. Architekt. 2.Aufl.
276439: Wittgenstein, Ludwig. - Schriften I & II.
269738: WITTGENSTEIN, LUDWIG. Gibson, John & Wolfgang Huemer. - The Literary Wittgenstein.
251215: WITTGENSTEIN, LUDWIG. Derksen, Maarten & Sybe Terwee. (transl.). - Filosofische onderzoekingen. Vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee. [Volledig herziene editie, Eerste oplage].
302676: WITTGENSTEIN, LUDWIG. Derksen, Maarten & Sybe Terwee. (transl.). - Filosofische onderzoekingen. Vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee. [Volledig herziene editie, Tweede oplage].
196953: WITTGENSTEIN, LUDWIG. Adler, Leo. - Ludwig Wittgenstein. Eine existentielle Deutung.
152584: Witthoeft, Friedrich. - Sirventes Joglaresc. Ein Blick auf das altfranzösische Spielmannsleben.
257945: Wittich, Christoph. - Het Gelderse Gibea. Apologie voor de Nijmeegse universiteit anno 1656.
29223: Witting, Felix. - Westfranzösische Kuppelkirchen.
253369: Wittinger, Michaela. - Christentum, Islam, Recht und Menschenrechte. Spannungsfelder und Lösungen.
232878: Wittkower, Rudolf & Margot Wittkower. - Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'Antichità alla Rivoluzione francese.
232760: Wittkower, Rudolf. - Principî architettonici nell'età dell'Umanesimo.
192007: Wittkower, Rudolf. - Idea and Image. Studies in the Italian Renaissance.
126310: Wittkower, Rudolf. - Allegory and the migration of symbols.
235836: Wittmann, Helge (edit.). - Die Kirche von Kapellendorf. Studien zu Geschichte und Architektur einer ländlichen Pfarr- und Klosterkirche.
196099: Wittmann, Roland. - Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht.
3556: Wittop Koning, D.A. - De oude apotheek.
32744: Wittop Koning, D.A. - De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.
83171: Wittop Koning, D.A. - Delftse apothekerspotten / Delft drugjars / Pots de pharmacie de Delft / Delfter Apothekergefäsze.
298221: Wittop Koning, D.A. - De Apotheek in de Middeleeuwen.
282284: Wittop Koning, D.A. & G.M.M.Houben. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik.
20997: Wittop Koning, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
204123: Wittop Koning, D.A. & E.Grendel. - De farmacie in boek en prent.
203520: Wittop Koning, D.A. - De oude apotheek.
200338: Wittop Koning, D.A. - De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1842-1942. Benevens overzicht der Nederlandsche Pharmaceutische Tijdschriften van 1755 tot heden.
97718: Wittop Koning, D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
271728: Wittouck, Sylvain. - Le pinson du verger. Le pinson du verger disparait. Une perte nationale. La Pie. La pie se multiplie outre mesure au détriment de l'agriculture et du chasseur.
142900: Wittstock, Jürgen - Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reformationszeit.
268267: Wittwer, Samuel. - Die Galerie der Meissener Tiere. Die Managerie August des Starken für das japanische Palais in Dresden.
225949: Wittwer, Samuel. - Een koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen.
84402: WITZ, KONRAD. Wendland, H. - Konrad Witz Gemäldestudien.
218852: Witzel, P.Maurus. - Untersuchungen über die Verbal-Präformative im Sumerischen nebst zahlreichen Hinweisen auf die Verbalaffixe.
163720: Witzleben, Elisabeth von. - Bemalte Glasscheiben. Volkstümliches Leben auf Kabinett- und Bierscheiben.
243690: WITZMANN, C. - Unsere Rassekaninchen. [Rassebeschreibung].
221416: WODEHOUSE, P.G. McIlvaine, Eileen. - P.G.Wodehouse. A comprehenivfe bibliography and checklist.
173170: Wodehouse, Roger P. - Hayfever plants. Their appearence, distribution, time of flowering, and their role in hayfever with special reference to North America.
160915: Wodehouse, P.G. - Carry on, Jeeves. 1st U.K. edition, 2nd printing..
160911: Wodehouse, P.G. - Full Moon.
160914: Wodehouse, P.G. - Mulliner Omnibus.
257674: Woel, A.M.van der (tekst) & Leeuwenstein, D.E. (foto.). - Heinenoord, beeld van een gemeente.
299087: Woelders, Michiel O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleise geschiedschrijving. (Diss.).
234592: Woelk, Moritz. - Bildwerke vom 9. bis zum 16. Jahrhundert aus Stein, Holz und Ton im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
77380: Woelmont, Gh.de. - La chasse vive en faisans, comment la créer l'éleveage scientifique moderne illustré & pratique du Faisan de chasse et son prix de revient.
300670: Woensel, J.T.W.H.van Woensel. - Nieuwe dorpen op nieuw land. Inrichting van de dorpen en Wieringermeer, Noordoostpolder Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
275945: Woepcke, F. - Über ein in der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches Arabisches Astrolabium.
186904: Woerden, H.F. van & O.W. Boers. - Gevelstenen in Amsterdam. Wandelen langs Bijbelse voortstellingen. 2e druk
124149: Woerkom, Dick van. - Ontwerpen en schrijven.
230242: Woerlee, Geert F. - Hydrodynamics and Mass Transfer in Packed Columns and their Applications for Supercritical Separations. (Diss.)
206762: Woestijne, Karel van de. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
246905: Woestijne, Karel van de. - Verzamelde werk. Deel 1 - 8.
232592: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. Rutten, M. - De lyriek van Karel van de Woestijne.
161850: Woestijne, Karel van de. - Wiekslag om de Kim. Historisch kritische uitgave verzorgd door Leo Jansen.
286034: WOHLERS, J.F.H. Natusch, Sheila. - Brother Wohlers. A biography of J.F.H.Wohlers of Ruapuke.
270991: Woillez, [Catherine-Thérèse Rieder]. - Emma, ou le Robinson des Demoiselles. 2me edition.
251639: Woillez, Emmanuel. - Répertoire archéologique du Département de l'Oise.
297265: Wojciechowski, Marian. - Die Polnisch-Deutschen Beziehungen 1933-1938.
273562: Wojterski, Teofil W. - Guide de l'excursion internationale de Phytosociologie. Algerie du Nord.
240948: Woldbye, Vibeke (ed.). - Blomster fra Sans og Samling.
239260: Wolde, Lina van der. - Oud papier! Over gebruik, bewaren en restaureren van prent en tekening.
212581: WOLDHEK, SIEGFRIED. Hart, Maartem 't, Mensje van Keulen & Gerrit Komrij. - Drie mannetjesputters van de Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen.
212579: WOLDHEK, SIEGFRIED. Hart, Maartem 't, Mensje van Keulen & Gerrit Komrij. - Drie mannetjesputters van de Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen.
158397: Woldstedt, Paul. - Quartär.
613: Wolf, Paul. - Wohnung und Siedlung.
31461: Wolf, G. - Geschichte der Juden in Wien (1156-1876).
300798: Wolf, Jacob. - De tabak en de tabaksfabrikaten. Omvattend de geschiedenis, de teelt, de aard en productie, de behandeling, de chemie en indeeling, het handelsverkeer, de wereldstatistiek, de beteekenis der tabak uit sociaal en hygie¨nisch oogpunt en ten opzichte der belasting, zoowel als de bewerking van tabak tot sigaren, sigaretten, rooktabak, pruimtabak en snuif, met medewerking van verschillende vaklieden. Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram.
299861: WOLF, HANS. [Collection]. Schaedler, Karl-Ferdinand. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. / Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. / Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. LA Collection HAns Wolf - Zurich.
246397: WOLF, ERNESTO [Collection]. Stern, E.Marianne & B.Schlick-Nolte. - Early glass of the Ancient world. 1600 B.C. - A.D. 50. Ernesto Wolf Collection.
283754: Wolf, Mariëtte. - Een plek om lief te hebben. Geschiedenis van Carré.
280838: Wolf, Heinrich. - Wegwespen (Hym. Pompiloidea) Finnlands.
306131: Wolf, Martin. - De crisis van het democratisch kapitalisme.
268557: Wolf, R.W.F.van der. - The Case against Charles Taylor.
250871: Wolf, Thomas. - Tragfähigkeiten, Ladungen und Maße im Schiffsverkehr der Hanse, vornehmlich im Spiegel Revaler Quellen.
250022: Wolf, Simone Ruth. - Herakles beim Gelage. Eine motiv- und bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen des Bildes in der arcahisch-frühklassisehn Vasenmalerei.
244743: Wolf, Tim de. - Discography of music from the Netherlands Antilles and Aruba. Including a history of the local recording studios.
244222: Wolf, Willem-Jan van der. - Tadic on Trial. Jurisprudence, court materials and related documents of the Yugoslav Tribunal. Vol. 1: Orders, decisions and other documents.
230158: Wolf, Jan J. - Differentiation and Integration in Western Kenya. A Study of Religious Innovation and Social Change amoung the Bukusu.
228810: Wolf, Gustav. - Das Zeichen Büchlein.
211980: Wolf-Heidegger, G. & A.M.Cetto. - Die anatomische Sektion in bildlicher Darstellung.
208280: WOLF, ERNESTO [Collection]. Stern, E.Marianne & B.Schlick-Nolte. - Frühes Glas der alten Welt .1600 v.Chr. - 50 n.Chr. Sammlung Ernesto Wolf.
208126: WOLF, CASPAR. Raeber, Willi. - Caspar Wolf 1735-1783. Sein Leben und sein Werk. Ein Beitrag zur Geschichte der Schweizer Malerei des 18. Jahrhunderts.
205250: Wolf, Paul Polydoor de. - The Noun Class system of Proto-Benue-Congo.
191810: Wolf, Rob. - Heilig Vuur. Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein 1910-2000.
302550: Wolf, Winfried. - Eisenbahn und Autowahn. Personen- und Gütertransport auf Schiene und Strassse. Geschichte, Bilanz, Perspektiven.
176341: Wolf, Alfred. - Lumpen und Stoffabfälle in der deutschen Kriegs- und Uebergangswirtschaft.
157506: Wolf, H.J. - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek.
148046: Wolf, H.C.de. - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam.
126635: Wolf, Wilhelm. - Bürgerliche Eigenhäuser in der Vorstadt und auf dem Lande. Gesammelte Entwürfe baureifer Einfamilien- Doppel- und Reihenhäuser mit Grundrissen.
120212: Wolf, H.C.de. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
296232: Wolfenden, Stuart N. - Outlines of Tibeto-Burman linguistic morphology.
301827: WOLFERT, SINAYA R. Rademaker, Philip. - Otrobanda, un poema eterno di Kòrsou. / Otrobanda, een tijdloos gedicht van Curaçao. / Otrobanda, a timeless poem of Curaçao. [1st ed.].
46478: Wolff, Torben. - The systematics and biology of Bathyal and Abyssal Isopoda Asellota.
44189: Wolff, Paul. - Musical instruments from the East- and South-East Asian mainland.
7502: Wolff, Wim & J.Post. - Oosterschelde. Het leven in en om het water.
77319: Wolff, Max & A.Krausse. - Die forstlichen Lepidopteren. Systematische und biologische Übersicht sämmtlicher schädlichen und der harmlosen Arten des deutschen Sprachgebiets unter mit Berücksichtigung wichtiger ausserdeutscher paläarktischer Arten.
294685: WOLFF-BEKKER, ELIZABETH. Hanou, André. - De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente (1772). Uitgegeven, met inleiding en commentaar door André Hanou.
293452: Wolff, O.L.B. & W.H. Bartlett. - Die Donau und ihre Ufer.
280917: WOLFF, BERNARD PIERRE. Chaix, Jean-Francois. - New York Macadam.
276608: WOLFF, D. Buckley, Wilfred. - D.Wolff and the glasses that he engraved.
270062: Wolff, Hans & Jan Wolff. (eds). - Het Sparta - boek. Gedenkboek ter gelegenheid van het 40 - jarig bestaan van de Vereeniging Sparta, te Rotterdam, samengesteld onder leiding van D. Hans en Jan Wolff. 1888 - 1 april - 1928.
244062: Wolff, Richard J. - Between Pope and Duce. Catholic Students in Fascist Italy.
242782: Wolff, P.de. (foreword). - Amsterdam gedurende den Tweeden Wereldoorlog. Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam 1940-1944. Uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente. 30ste jaargang 1940-1944. / Amsterdam pendant la deuxieme guerre mondiale. Aannuaire statistique de la ville d'Amsterdam. Publié par le bureau municipal de statistique. 30ième Année 1940-1944.
223753: Wolff, Theodor. - Der Marsch durch zwei Jahrzehnte. 1st edit.
208510: Wolff, P.Odilo. - Der Tempel von Jerusalem und seine Maasse.
18099: Wolff, Max & A.Krausse. - Die forstlichen Lepidopteren. Systematische und biologische Übersicht.
78784: Wolff, Hellmuth C. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16.Jahrhundert).
176285: Wolff, Melchior de. - Stadsgezichten 1860-1975. Amsterdam in de verbeelding.
156102: Wolff, Niels L. - Lepidoptera.
152573: Wolff, C.F. - Futur und Conditional II im Altprovenzalischen.
152282: Wolff, Torben. - Danish expeditions on the seven seas. Danske ekspeditioner pa verdenshavene.
9722: Wolff, Torben. - The natural history of Rennell Island, British Solomon Islands. Volume 1 (Vertebrates).
111275: Wolff, Julius. - Till Eulenspiegel. Redivivus. Ein Schelmenlied.
95007: Wolff, W.J. - Stekelhuidigen - Echinodermata. 4e herz. dr.
80936: WÖLFFLIN, HEINRICH. [Festschrift]. - Festschrift Heinrich Wölfflin zum 60. Geburtstag. Beiträge zur Kunstgeschichte und Geitesgeschichte.
68882: WÖLFFLIN, HEINRICH. [Festschrift]. - Festschrift Heinrich Wölfflin zum 70. Geburtstage.
152539: WOLFRAM VON ESCHENBACH. – Kittelmann, Feodor. - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
295827: Wolfreys, Julian. - Occasional deconstructions.
263769: Wolfrum, Sophie. a.o. - Performative Urbanism. Generating and Designing Urban space.
54022: Wolfs, Petrus F. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
230637: Wolfs, S.P. - Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland.
242428: Wolfsberger, Josef. - Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes.
242427: Wolfsberger, Josef. - Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien.
234347: Wolfson, D.L., a.o. - Rapport der Commissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 19 Juli 1883, no. 16, tot reorganisatie van 's Rijks Werven.
111415: Wolfson, Freda. - Pageant of Ghana.
306259: Wolfthal, Diane. - The beginnings of Netherlandish canvas painting: 1400-1530.
101059: Wolisetschläger-Mayer, Inge. - Die Kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Murau.
300518: Wolk, Sanna & Kacper Szkalej. (eds.) - Employees intellectual property rights. 2nd ed.
306201: WOLKERS, JAN. Matena, Dick. - Kort Amerikaans. Een beeldverhaal.
220983: Wolkers, Jan. - Wintervitrines.
150863: Wolkers, Jan. - Drie originele foto's gemaakt door Igmar Bjökstén, met bijschriften: Jan Wolkers med tvillingarna Bob och Tom, Texel, Holland 1982 / Karina och Jan Wolkers met tvillingarna Tom och Bob, Texel 1982 / Jan Wolkers, holl. förf. Texel/Holland 1981. [afm. foto's 23,5x17,5 cm].
239351: Wolley, John &.A.Newton. - Ootheca Wolleyana: an illustrated catalogue of the collection of birds' eggs. Vol. I.
278312: WOLLHEIM, GERT H. Wiese, Stephan von. - Gert H.Wollheim 1894-1974. Monographie und Werkverzeichnis.
266731: Wollmann, H. - Retiarier-darstellungen aus roemischen Tonlampen.
159792: Wollmann, Rudolf. - Die elektrische Modelleisenbahn.
304160: WOLLSTONECRAFT, MARY. Botting, Eileen Hunt. - Portraits of Wollstonecraft. Portraiture, reception and biographies, 1785 to 1913. Vol. I.
277395: Wolselen, G.J. - Krigen i China i 1860 med Beskrivelse af Landet og Indbyggerne.
65589: WOLTER, MEISTER. Busch, Harald. - Meister Wolter und sein Kreis. Kirchliche Holzskulpture und Malerei des XVI.Jahrhunderts in Hilderheim vor der Einführung der Reformation (1542).
259860: Wolter, Bettina-Martine. - Deutsche Palastbaukunst 1750-1850. Theorie - Entwurf - Baupraxis.
252217: Wolter, Karl Kurt. - Die Postzensur. Handbuch und Katalog. Geschichte, Typen der Stempel und Briefverschlüsse .
156470: Wolter, Gundula. - Die Verpackung des männlichen Geschlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose.
285418: WOLTERINCK, MARCEL. Kranendonck, Sigurd. - Wolterinck's world. Outside in.
200303: WOLTERINCK, MARCEL. Haje, Alexander. - Wolterinck's world elements and world essence.
45185: Wolters, X.F.M.G. & A.W.Sleutjes. - De kleine Friese klok. Het schippertje. Zelf thuis te bouwen.
292547: Wolters, Mathias Joseph. - Codex diplomaticus lossensis ou recueil et analyse de Chartes servant de preuves a l´histoire de l´ancien Comté de Looz.
292546: Wolters, Mathias Joseph. - Recherches sur l'ancien Comté de Gronsveld et sur les anciennes Seigneuries d'elsloo et de Randenraedt & Notice historique sur l'ancien Comté de Duras en Hesbaie.
292542: Wolters, Mathias Joseph. - Recherches sur l'ancienne Avourie de la ville de Ruremonde et sur les Familles de Vlodorp et de Cortenbach [&] Notice historique sur la Ville de Maesyck.
292541: Wolters, Mathias Joseph. - Recherches sur l'ancienne Ammanie de Montfort, comprenant les Comunes de St.-Odilienberg, Echt, Nieustadt, Linne, Vlodorp, Posterholt et Roosteren. [Bound with:] Notice historique sur l'ancienne Abbaye Noble de Milen près de St. Trond.
221295: Schoolplaat Wolters. - [De spoorhaven te Rotterdam.]
221289: Schoolplaat Wolters. - De IJsseldelta bij Kampen.
221178: Schoolplaat Wolters. - Pas op!
217967: Wolters, W. - Typologie van landelijke nederzettingen in Nederland.
192960: Schoolplaat Wolters. - De Dam te Amsterdam, 1666.
70556: Wolters, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
170750: Schoolplaat Wolters. - De Oliestad Balik-Papan.
170735: Schoolplaat Wolters. - Wachtkamer van een Postkantoor.
170733: Schoolplaat Wolters. - De Chineesche kamp te Batavia.
170732: Schoolplaat Wolters. - Het lage Noorderstrand.
170730: Schoolplaat Wolters. - De Chineesche kamp te Batavia.
170724: Schoolplaat Wolters. - De Vesuvius tijdens een uitbarsting. Italië.
170727: Schoolplaat Wolters. - De Rivièra bij Beaulieu.
170721: Schoolplaat Wolters. - De missie in Insulinde. Kerk in Lomblem.
170720: Schoolplaat Wolters. - De Rivièra bij Beaulieu.
170719: Schoolplaat Wolters. - De Rivièra bij Beaulieu.
170718: Schoolplaat Wolters. - Rhônegletscher.
170717: Schoolplaat Wolters. - De St. Gotthardspoorweg bij Wassen.
170716: Schoolplaat Wolters. - De Chineesche kamp te Batavia.
166505: Schoolplaat Wolters. - Bijplaat: Reptiliën. [Reptiles].
154434: Schoolplaat Wolters. - Onder de dadelpalmen.
154426: Schoolplaat Wolters. - In het Duin.
154425: Schoolplaat Wolters. - Noord-Amerikaanse Woudbewoners.
142423: Wolters, Paul & Gerda Bruns. - Das Kabirenheiligtum bei Theben. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet von Paul Wolters. Fertiggestellt von Gerda Bruns. Band I.
137529: Schoolplaat Wolters. - Rhônegletscher.
135977: Schoolplaat Wolters. - Eene vergadering van de nationale Synode te Dordecht.
135960: Schoolplaat Wolters. - Te midden van sneeuw en ijs.
134473: Schoolplaat Wolters. - Bewoners van de Karpaten.
134463: Schoolplaat Wolters. - Tweelingvulkaan Gedeh-Pangerango, Java.
126394: Schoolplaat Wolters. - De Oliestad Balik Papan.
123237: Schoolplaat Wolters. - Onder de dadelpalmen.
123201: Wolters, J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
274981: WONDER, PIETER CHRISTOFFEL. Bergvelt, Ellinoor, a.o. - P.C.Wonder (1777 - 1852). Een Utrechter in London.
246440: Wong, K.M. & R.C.K.Chung. - Nastional Parks of Sarawak.
25664: Wonink, Harry. - Zwerftochten door Drenthe, Overijssel en Gelderland.
151074: Wonink, Harry. - Op de heide en in het veen.
123315: Wonink, Harry. - Het landschap van Twente.
48437: Wood, Forrest G. - Dolfijnen bij de marine.
294513: Wood, A.A. - Magic lanterns how made and how used with practical hints to unpractised lecturers.
305450: Wood, Christopher. - The dictionary of Victorian painters. 2nd edition.
260153: Wood, Chris. - Street trams for London.
249598: Wood, Susan. - Roman Portrait Sculpture 217-260 A.D. The Transformation of an Artistic Tradition.
249084: Wood, Susan E. - Imperial women. A study in public images, 40 B.C. - A.D. 68.
248130: Wood, Bridget. - De kronieken van de wolflijn, deel 1-3.
217661: Wood Jones, Frederic. - The Mammals of South Australia. I-III.
205102: Wood, Diana. - The church and the arts. Papers read at the 1990 summer meeting and the 1991 winter meeting of the Ecclesiastical History Society.
199574: Wood, Ernest. - An Englishman defends mother India. 2nd edition.
194970: Wood, Mark & Fr.Queiroga. - Current research on the Romanization of the Western Provinces.
18712: Woodbury, Richard B. & Aubrey S.Trik. - The ruins of Zaculeu Guatemala.
111421: Woodcock, Hubert B.Drysdale & W.T.Stearn. - Lilies of the world. Their cultivation & classification.
51954: Woodforde, John. - Die merkwürdige Geschichte der falschen Zähne.
212134: Woodhouse, L.G.O. - The butterfly fauna of Ceylon. 2nd abridged edition.
147974: Woodhouse, L.G.O. - The butterfly fauna of Ceylon. 2nd abridged edition.
168635: Woodrogffe, John. - S'Akti and S'Akta. Essays and adresses on the Sakta Tantrasastra.
263828: Woods, Lebbeus. - TEN Arquitectos. Taller de Enrique Norten Arquitectos, S.C.
216922: Woods, Kim. - Imported images. Netherlandish late Gothic sculpture in England c. 1400 - c. 1500.
206810: Woods, Joseph. - Observations on the species of Fedia.
163874: Woods, J. - Vieuws in London, Westminster and their vivinities.
154574: Woodson, Carter G. - The Negro in our history. 7th edition.
146386: Woodson, Robert E. a.o. - Rauwolfia. Botany, Pharmacognosy, Chemistry & Pharmacology.
300854: Woodward, David. (ed.). - The history of cartography. Vol. 3: Cartography in the European Renaissance, Part 1 + 2. [Complete set of two volumes).
285941: Woodward, Jennifer. - The Theatre of Death. The Ritual Management of Royal Funerals in Renaissance England 1570-1625.
26101: Woodward, C.S. - Oriental ceramics at the Cape of Good Hope 1652-1795. An account of the porcelain trade of the Dutch East India Company with particcular reference ro ceramics with the V.O.C. monogram, the Cape market, and South African collections.
170325: Woodward, John & G.Burnett. - Woodward's a treatise on Heraldry. British and foreign.
159587: Woodward, B.B. - Catalogue of the British species of Pisidium (recent & fossil) in the collections of the British Museum (Natural History), with notes on those of Western Europe.
156591: Woodward, S.P. - Manuel de Concgyliologie ou histoire naturelle des mollusques vivants et fossiles.
208982: Wooldridge, S.W. &F.Goldring. - The Weald.
155712: Wooley, R.V.Giffard. - Roses and how to excel with them.
225887: Woollett, Anne T. & A. van Suchtelen. - Rubens en Brueghel, een artistieke vriendschap.
4240: Woolley, C.Leonard & R.D.Barnett. - Carchemish. Report on the excavations at Djerabis on behalf of the British Museum.
30099: Woolley, C.Leonard, a.o. - The Royal cemetery. A report on the predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931.Ur Exscavations 2).
208808: Woolley, C.Leonard, a.o. - The Royal cemetery. A report on the predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931.
160570: WOOLLEY, KEN. - Ken Woolley and Ancher Mortlock & Woolley. Selected and current works.
12967: Woolley, C.Leonard & D.Randall-Maciver. - Karanòg. The Romano-Nubian cemetery.
112176: Woolley, C.Leonard. - Ur Excavations IX: The Neo-Babylonian and Perisan periods.
100123: Woolley, C.Leonard. - The buildings of the third dynasty.
221415: Woolman, Matt & J.Bellantoni. - Moving type. Designing for Time and Space.
213667: Woolward, Florence H. - The Genus Masdevallia.
262106: Woot, Philippe de. - Riviermonden van het vlakke land. Trekvogels, liefdes en nesten.
68529: Worcester, Dean C. - The non-christian peoples of the Philippine Islands.
305604: Worcester, G.R.G. - The junks and sampans of the Yangtze. 
276781: Worch, Eckhard. - Adsorption. Technology in Water Treatment. Fundamentals, Processes, and Modeling.
163524: Worde, Wynkyn de. - Sermo die lune in ebdomada Pasche by Richard Fitz-James. Printed at Westminster by Wynkyn de Worde about the year 1495.
163521: Worde, Wynkyn de. - The assemble of goddes by John Lydgate. Printed at Westminster by Wynk yn de Worde about the year 1500.
295345: Worden, Robert L. - Mongolia. A country study.
258447: Worden, Blair. - God's Instruments. Political Conduct in the the England of Oliver Cromwell.
271590: Wordsworth, Christopher. - Greece: Pictorial, Descriptive and Historical.
190239: Wordsworth, Christopher. - Athens and Attica: Journal of a residence there.
195623: Wörishöffer, S. - Das Naturforscherschiff oder Fahrt der jungen Hamburger mit der Hammonia nach den Besitzungen ihres Vaters in der Südsee.
241020: Workman, Willam Hunter & Workman, Fanny Bullock. - Through town and jungle. Fourteen thousand milles a-wheel among the temples and people of the Indian plain.
253155: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 12.
249464: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 11.
232809: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 15.
215893: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 7.
185168: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 19.
185165: Muqarnas. An annual of the visual culture in the Islamic world. - Vol. 22.
174017: Dolls House World. - Nr 88 (Jan. 2000) - 129 (June 2003).
173975: Dolls House World. - Nr 1 (1989) - Nr. 36 (1995).
284535: WORM, PIET. - De speelgoed-beer van Sibiella : ofwel: Hoe een arm, vergeten vrouwtje door middel van haar oude speelgoed-beer, met het ene slappe oor en het stopje op zijn buik, weer gelukkig werd. Een boek van Piet Worm.
227388: WORM, PIET. Aafjes, Bertus. - Peter-Kersen-Eter.
244840: Wormald, Francis. - Collected Writings.
219814: Wormald, Francis & Ph.M.Giles. - A descriptive catalogue of the additional illuminated Manuscripts in the Fitzwilliam Museum (exlcluding the McClean collection).
51338: Wormer, Joe Van. - The world of the Canada Goose.
246960: Wormser, C.W. - Drie en dertig jaren op Java. Deel 1: In de rechterlijke macht.
200106: Worowsky, W.W. (Organ.). - Gosudarstwennoje Izdatelstwo. Pjotr Let.
210212: Worp, K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
98994: Worp, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland.
264169: Worpole, Ken. - Contemporary Library architecture. A planning and design guide.
278219: WORRINGER, CHRISTOPH. Arnhold, Hermann & E.Franz. (Edited). - Christoph Worringer.
303972: Wortel, Th.P.H. & N.J. Speur. - Alkmaar in oude ansichten. Deel 1 & 2.
239244: Wortel, Th.P.H. - Alkmaar in oude ansichten.
268796: Wortelkamp, Isa. - Sehen mit dem Stift in der Hand. Die Aufführung im Schriftzug der Aufzeichnung.
212303: Wössner, Ulrich. - Zur Deutung des Göttertanzes in Indien und Griechenland. Eine religionsphänomenologische Betrachtung.
45486: Lowet de Wotrenge. - Essai sur la porcelaine dite de Bruxelles.
228615: WOTRUBA, FRITZ. Semff, Michael. - Fritz Wotruba. Zeichnungen und Steine.
263043: Wotschke, Peter (Hrsg.). - Prozess-- und Projektmanagement. Herausforderungen und Lösungsansätze.
298546: WOU-KI, ZAO. Roy, Claude. - Zao Wou-Ki.
60487: Woude, D.M.Van der. - Vrouwen in de hardrijdersbaan. 2e dr.
76573: Woude, S.van der (ed.). - Studia Bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A collection of essays and studies in bibliography and allied subjects.
275967: Woude, B.A.L.van der, a.o. - Het 4e en 5e veendistrict 1826/1926.
263824: Woude, Henk van der. - Community architecture in Nederland.
260186: Woude, S.van der. - Harlingen toendertied.
254732: Woude, A.S.van der. - Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân.
246423: Woude, C.van der. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. [...] Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
245756: Woude, Siem van der & I.de Jong. - Het fryslân boek.
217985: Woude, E.van der. - Perspectivische verschijnselen. Projectie en doorsnede. Het natuur- en geheugenteekenen voor de Lagere School en voor Kweek- en Normaalscholen. 2e druk.
188108: Woude, Henri van & Willy Sluiter (ills). - Pau Li. De kleine Chinees.
66110: Wouden, A.M.M.van de. - Uit Lekkerkerks verleden.
252838: Woudenberg, Nout van & L. Lijnzaad. (Edited). - Protecting Cultural Property in Armed Conflict. An Insigt into the 1999 Second Protocol the the Hague Convention in the Event of Armed Conflict.
200994: Woudsma, J. - Een markant gebouw in Amsterdam-Oost. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
191817: Woudsma, J. - The Royal Tropical Institute. An Amsterdam Landmark.
303159: Woudt, Jan Pieter & Klaas Woudt. (eindred.). - Encyclopedie van de Zaanstreek. Redactie:Prof. Dr. L.A. Ankum, G.J.D. Franken, [et al.]
302787: Woudt, Jan Pieter. - Van dik hout zaagt men planken. Een nieuwe zagende bovenkruier aan de Zaan.
163708: Woudt, T. - Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten.
13132: Woudt, Klaas. - De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming.
26033: Wouters, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
258154: WOUTERS, H. Haerden, Fernand. - H. Wouters.
246309: Wouters, A.Ph.F. & P.H.A.M.Abels. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621.
203432: Wouters, G. & L.Geens. - La Garde Civique et ses origines.
168000: WOUTERS, RIK. Avermaete, Roger. - Rik Wouters.
147182: Wouters, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
281158: Woutersen, Kees & M.Platteeuw. - Atlas of the birds of Huesca. Birdwatching in the Central Spanish Pyrenees and the Ebro Valley. / Atlas de las aves Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón.
271872: Woutersen, Kees & M.Platteeuw. - Atlas of the birds of Huesca. Birdwatching in the central Spanish Pyrenees and the Ebro Valley. / Atlas de las aves Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón.
292871: WOUWERMAN, PHILIPS. Schumacher, Birgit. - Philips Wouwerman (1619-1668). The horse Painter of the Golden Age.
229545: WOUWERMAN, PHILIPS. Duparc, Frederik, a.o. - Philips Wouwerman 1619-1668.
196251: WOUWERMAN, PHILIPS. Schumacher, Birgit. - Philips Wouwerman (1619-1668). The horse Painter of the Golden Age.
200977: Woydak, Horst. - Hymenoptera Acaleata Westfalica Familia: Sphedidae (Grabwespen).
299569: Wraae, Flemming & Steen Thunberg. - En returbillet til Sonderborg, tak! - en rejse mellem Tinglev og Sonderborg.
223162: Wraight, Ralph Denzil. - The String of Italian keyboards instruments c. 1500-c. 1650. [Thesis].
271186: Wrangel, Carl Gustav. - Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. Band IV: Die ungarisache Landespferdezucht. Die Privatgestüte. 2.Teil).
192884: Wrangel, C.G. - Das Buch vom Pferde. Ein Handbuch für jeden Besitzer und Liebhaber von Pferden. 2. ver. Aufl.
224357: Wrangell, F.P.de. - Le Nord de la Siberie. Voyage parmi les peuplades de la Russie asiatique et dans la mer glaciale. Traduit du russe par Le Prince Emmanuel Galitzin.
54339: WRANGHAM, E.A. [Collection]. Catalogue 1972. - Inro. Catalogue of an exihibition of Japanese Inro from the collection of E.A.Wrangham.
256400: Wrangham, E.A. (Coll.). - The Edward Wrangham Collection of Japenese Art.
120433: Wrangham, Richard & D.Peterson. - Agressieve mannetjes. Over mensapen en de oorsprong van geweld bij de mens.
133449: Wray, Nick. - Grow something different.
269659: Wrede, Walther. - Attika.
213953: Wrede, Henning. - Der Antikengarten der del Bufalo bei der Fontana Trevi.
142122: Wrede, Henning. - Consecratio in Formam Deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit.
262971: Wriedt Sorensen, L. A.o. - Panayia Ematousa
62549: Wright, N.Pelham. - Orquideas de Mexico.
44073: Wright, R.P. - Catalogue of the roman inscribed and sculptured stones in the Grosvenor Museum, Chester. With contributions by I.A. Richmond.
41274: Wright, J.V. - The Nodwell site.
35626: Wright, J.V. - The Laurel tradition and the Middle Woodland period.
199144: Wright, G.R.H. - Ancient building in Cyprus. [Two volume set].
303985: Wright, G.R.H. - Ancient building in south Syria and Palestine. [Two volume set].
295039: Wright, Arnold & Oliver T. Breakspear. - Twentieth century impressions of Netherlands India. Its history, people, commerce, industries and resources.
294207: Wright, Arnold & H.A.Cartwright. (eds). - Twentieth Century Impressions of Hongkong, Shanghai, and other Treaty Ports of China: Their History, People, Commerce, Industries and Resources.
305800: WRIGHT, FRANK LLOYD. Tanigawa, Masami. - Measured drawing. Frank Lloyd Wright in Japan.
293888: Wright, I[rene] A. - Documents concerning English voyages to the Spanish main, 1569-1580. I. Spanish documents selected from the archives of the Indies at Seville. II. English accounts, Sir Francis Drake revived, others reprinted.
29035: WRIGHT, FRANK LLOYD. Moser, Werner M. - Sechzig Jahre lebendige Architektur / Sixty years of living architecture. Ein Bilderbericht.
279884: Wright, C.E. - The fate of the Zeppelin L32. An account of the destruction of the German airship L32 brought downover billericay during the first world war.
279037: Wright, G.Frederick & W. Upham. - Greenland icefields and life in the north Atlantic with a new discussion of the causes of the ice age.
277403: WRIGHT, FRANK LLOYD. Sergeant, John. - Usonien Houses. the Case for Organic Architecture.
26398: Wright, Thomas. - Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art.
259548: Wright, Lewis. - The illustrated book of poultry. With practical schedules for judging, constructed from actual analysis of the best modern decisions. Revised ed.
248423: Wright, W.H.K. (edit.). - Journal of the Ex Libris Society I - XVIII.
240961: Wright, Christopher. - Old Master Paintings in Britain. An Index of Continental Old Master Paintings executed before c.1800 in Public Collections in the United Kingdom.
231830: WRIGHT, FRANK LLOYD. Wilk, Christopher. - Frank Lloyd Wright: The Kaufmann Office.
228577: WRIGHT, FRANK LLOYD. Long, David G. de. (ed.). - Frank Lloyd Wright and the living city. Essays by Jean-Louis Cohen, David G. De Long, [et al.]
222712: Wright, Arthur F. & Denis Twitchett. - Perspectives on the T'ang.
221804: Wright, Lewis. - The practical poultry keeper: A complete and standard guide to the management of poultry, whether for domestic use, the markets, or exhibition.
213147: WRIGHT, FRANK LLOYD. Architectural Forum.The - Vol. 88, nr. 1: Frank Lloyd Wright.
20845: WRIGHT, FRANK LLOYD. Fries, H.De. - Frank Lloyd Wright. Aus dem Lebenswerke eines Architekten.
192035: WRIGHT, FRANK LLOYD. Scully, Vincent. - Frank Lloyd Wright.
191836: WRIGHT, MAGNUS VON. Leikona, Anto a.o. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834. Vol. 2.
191837: WRIGHT, MAGNUS VON. Leikona, Anto a.o. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834. Vol. 3.
306286: Wright, Irene A. - Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648(9). Ducumenten hoofdzakelijk uit het Archivo General de Indias te Sevilla.Bijeengebracht en uitgegeven door Irena A. Wright [...]. Met vertaling der documenten door Prof. Dr. C.F.A. van Dam. Deel I & II. [Complete two volume set, with the addition !].
191764: WRIGHT, MAGNUS VON. Leikona, Anto a.o. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834.
190993: WRIGHT, FRANK LLOYD. - The life-work of the American architect Frank Lloyd Wright with contributions by Frank Lloyd Wright. Introduction by architect H.Th.Wijdeveld.
182047: Wright, Irene A. - Further English voyages to Spanish America 1583-1594. Documents from the archives of the Indies at Seville illustrating English voyages to the Caribbean, the Spainish main, Florida, and Verginia.
169813: WRIGHT, FRANK LLOYD. Catalogue 1986. - Frank Lloyd Wright. Architectural drawings and decorative art / Architekturzeichnungen und Innendekoration.
168922: Wright, G.N. - Ireland illustrated in a series of views of cities, towns, public buildings, streets, docks, churches, antiquities, abbeys, towers, castles, .....
70233: WRIGHT, FRANK LLOYD. Architectural Forum.The - Vol. 88, nr. 1: Frank Lloyd Wright.
165716: WRIGHT, FRANK LLOYD. Pfeiffer, Bruce Brooks. - Frank Lloyd Wright. Taliesin.
165533: WRIGHT, FRANK LLOYD. Futagawa, Yukio. (Edited & Photographed) - Houses.
163981: WRIGHT, WILHELM VON. Fries, B., a.o. - Skandinaviens Fiskar. Andra upplagan. Bearbetning och fortsättning af F.A. Smitt.
157052: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An Organic Architecture. The architecture of Democracy.
15667: WRIGHT, FRANK LLOYD. Catalogus 1952. - Frank Lloyd Wright.
152759: Wright, Thomas., - Early travels in Palestine, comprising the narratives of Aculf Willibald Bernard Seawulf Sigurd Bejamin of Tudela Sir J.Maundeville de la Brocquière, and Maundrell.
149940: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Usonien.
149013: Wright, W.H.K. - Journal of the Ex Libris Society.
148884: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Die Zukunft der Architektur.
148743: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An architecture for democracy. The Martin County Civic center.
147078: Wright, Thomas. - Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Nouvelle édition revue et corrigée.
129803: Wright, Barton. - Pueblo cultures.
126327: Wright, Philip A. - Old farm implements.
122743: Wright, Albert H. - Life-histories of the frogs of Okefinokee Swamp, Georgia.
112252: Wright, Lawrence. - Clockwork man.
189262: Wrigt, E.W. (ed.). - Lewis & Dryden's marine history of the Pacific Northwest. An illustrated review of the growth and development of the maritime industry [...].
223218: Wroth, Warwick. - Catalogue of the Greek coins of Crete and the Aegean Islands.
223212: Wroth, Warwick. - Catalogue of the Greek Coins of Troas, Aeolis and Lesbos.
223189: Wroth, Warwick. - Catalogue of the Greek coins. Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and the Kindom of Bosporus.
272999: Wrzodek, G. - Die Entwicklung der Handfeuerwaffen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und ihr heutiger Stand.
73457: WTEWAEL, JOACHIM. Lindeman, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
76793: WTEWAEL, JOACHIM. Lowenthal, Anne W. - Joachim Wtewael and Dutch mannerism.
290639: WTEWAEL, JOACHIM. Lowenthal, Anne W. - Joachim Wtewael and Dutch mannerism.
301299: Wu, Shu-hui. - Die Eroberung von Qinghai unter Berücksichtigung von Tibet und Khams, 1717-1727. Anhand der Throneingaben des Grossfeldherrn Nian Gengyao.
299764: Wu ze yan, Huang qiu yun, a.o. - Ciyuan. Xiu ding ben.
297685: Wu, Ch'I-Yü. - Who were the Oirats ?
234715: WU CH'ENG. Gedalecia, David. - A solitary crane in a spring grove. The Cunfucian Scholar Wu Ch'eng in Mongol China.
198349: Wuilleumier, Hélène. - Étude historique sur l'Emploi et la Signification des Signa.
16499: Wuketits, Franz. - Schlüssel zur Biologie.
300833: Wulf, Walter. - Saxe romane.
239139: Wulf, Walter. - Saxe romane.
47991: Wulff, Adolf. - Bibliographia Agrogeologica. Essay of a systematic bibliography of agro-geology.
86949: Wulff, Oskar. - Die neurussischen Kunst, im Rahmen der Kulturentwicklung Russlands von Peter dem Grssen bis zur Revolution.
80942: Wulff, Oskar. - Grundlinien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der bildende Kunst.
180107: Wulff, Oskar. - Altchristliche und Mittelalterliche byzantinischen und italienischen Bildwerke. Teil II: Mittelalterliche Bildwerke. 2. Aufl.
1800: Wulff, Oskar & W.F.Volbach. - Spätantike und koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in den Staatlichen Museen Kaiser-Friedrich-Museum / Ägyptisches Museum Schliemann-Sammlung.
157748: Wulff, K. - Über das Verhältnis des Malayo-Polynesischen zum Indochinesischen.
209734: Wulfften Palthe, A.W.van. - De eerste eeuw van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia. 1894-1994.
105661: Wullschlägel, H.R. - Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, Negerenglische SprüchWörter enthaltend. + Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik.
77161: Wulp, F.M.van der. - Diptera Neerlandica. De tweevleugelige insecten van Nederland. Deel 1. (All published).
151331: Wumkes, G.A. - Brodders yn de fryske striid.
96456: Wumkes, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland (1700-1800).
302165: Wunderle, Elisabeth. - Die Deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die Mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 5255-7000 einschliesslich der althochdeutschen Fragmente Cgm 5248.
194361: WUNDERLICH, PAUL. Riediger, Carsten. - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
188931: WUNDERLICH, GERT. - Von zart bis extrafett. Typo-Grafik von Gert Wunderlich 1957-1998. Ein Beitrag für die Buch- und Schriftkunst in der Buchstadt Leipzig.
158275: WUNDERLICH, PAUL. Raddatz, Fritz J. - Paul Wunderlich. Lithographies 1959-1973. Texte von Fritz J. Raddatz.
270706: Wundt, E., a.o. - Kochbuch der Haushaltungs- und Kochschule des Bad. Frauenvereins, Abt. I. 6. Aufl.
222315: Wünsche, Aug[ust]. - Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur.
206509: Wünsche, Otto. - Die verbreitesten Pilze Deutschlands. Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis.
302557: Wünsche, Aug[ust]. - Bibliotheca Rabbinica. Eine Sammlung alter Midraschim. Zum ersten Male ins Deutsche übertragen von Lic. Dr. Aug. Wünsche. [Complete set of 12 volumes].
258865: WURLITZER. - Model 1015 Commercial Phonograph. Service Instructions and Parts Catalog.
258770: WURLITZER. - Model 2104 of 1957. Service Manual Parts Catalog and Brochure. Extended and revised edition.
258769: WURLITZER. - Model 1400 and 1450 Phonographs. Service Instructions and Parts Catalog.
258767: WURLITZER. - Model 2100 of 1957. Service Manual, Parts Catalog and Brochure. Extended and revised edition.
258766: WURLITZER. - Model 1100. Service Instructions and Parts Catalog. Part No. 298 S.
258754: WURLITZER. - Model 1600, 1650, 1600A and 1650A of 1953 and 1954. Service Manual, Parts Catalog and Brochures.
258753: WURLITZER. - [Model] 2400, 2400S, 2404, 2404S, 2410, 2410S. Service Manual & Parts List.
258752: WURLITZER. - [Model] 1700 and 1700HF of 1954. Service Manual & Parts Catalog.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

6/8