Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
289900: VELDE, ESAIAS VAN DE. Keyes, George S. - Esaias van den Velde 1587-1630. With a biographical chapter by J.G.C.A.Briels.
287572: VELDE, BRAM VAN. - Het ritmus van de kunst. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935.
286228: VELDE, GEER VAN. Slagter, Erik. - Geer van Velde en het licht.
275054: VELDE, HENRY VAN DE. Kerckhove, Fabrice van, a.o. - Henry van de Velde in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
243075: Velde, Wietse van der. - Sint Joris op 't zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort.
236862: VELDE, GEER VAN. Slagter, Erik. - Geer van Velde en het licht.
226085: VELDE, HENRY VAN DE. Kerckhove, Fabrice van a.o. - Henry van de Velde dans les collections de la Bibliothèque Royale Albert 1er.
300613: VELDE, WILLEM VAN DE [THE ELDER & THE YOUNGER]. Robinson, M.A., a.o. - The Willem van de Velde drawings in the Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam.
221916: VELDE, ESAIAS VAN DE. Keyes, George S. - Esaias van den Velde 1587-1630. With a biographical chapter by J.G.C.A.Briels.
208507: VELDE, JAN VAN DE. Franken, D. & J.Ph.v.d.Kellen. - L'Oeuvre de Jan Van De Velde.
203684: VELDE, JAN VAN DE. Gelder, Jan G.van. - Jan Van De Velde. 1593-1641. Teekenaar - Schilder. Beschrijvende catalogus met een inleidende beschouwing over den teekenstijl en het landschap in de kunst in het begin der 17e eeuw.
72588: VELDE, JAN VAN DE. Franken, D. & J.Ph.v.d.Kellen. - L'Oeuvre de Jan Van De Velde.
191412: VELDE, BRAM VAN. Putman, Jacques & C.Juliet. - Bram van Velde.
190885: VELDE, WILLEM VAN DE [THE YOUNGER]. Russell, Margarita. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw.
183593: VELDE, HENRY VAN DE. Sembach, Klaus-Jürgen & Birgit Schulte. - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar en zijn tijd.
169128: VELDE, BRAM VAN. Catalogus 1977. - Bram van Velde. Gouaches.
164963: VELDE, HENRY VAN DE. Hammacher, A.M. - Die Welt Henry van de Veldes.
302571: Velde, J.J. van der. - Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939-1967.
159079: Velde, C.W.M.van de. - Gezigten uit Neêrlands Indië naar de natuur getekend en beschreven.
157363: VELDE, HENRY VAN DE. Sembach, Klaus-Jürgen & Birgit Schulte. - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar en zijn tijd.
96986: VELDE, JAN VAN DE. Gelder, Jan G.van. - Jan Van De Velde. 1593-1641. Teekenaar - Schilder. Beschrijvende catalogus met een inleidende beschouwing over den teekenstijl en het landschap in de kunst in het begin der 17e eeuw.
277876: Velden, René & J.Visser. - Steeds. Leidse stadsrubriek 1980-1982.
260693: VELDENER, JOHAN. Baert, Barbara. - Het Boec van den Houte door Johan Veldener (Culemborg, 1483). Een iconografische studie van de Kruislegende.
203671: VELDHEER, J.G. - Het dorp Bergen.
265147: Veldhoen, Erik & B.Piepers. - Kantoren bestaan niet meer. The demise of the office. De digitale werkplek in een vitale organisatie. The digital workplace in a thriving organisation.
262545: VELDHOEN, AAT. Veldhoen, A., S.Vinkenoog & R.Vroom. - Beschrijvende catalogus van de prenten van Aat Veldhoen. 1956 tot 1967. Bijdragen van: Aat Veldhoen, Simon Vinkenoog , Reinoud Vroom.
230591: VELDHOEN, AAT. Ancona, Hedy d' (preface). - Getekend Veldhoen september - oktober 2004.
195841: VELDHOEN, AAT. Veldhoen, A., S.Vinkenoog & R.Vroom. - Beschrijvende catalogus van de prenten van Aat Veldhoen. 1956 tot 1967. Bijdragen van: Aat Veldhoen, Simon Vinkenoog , Reinoud Vroom.
256903: Veldhuijzen, Svend E. - Den Haag. Straten en hun namen. Bewerkt en uitgebreid door Kees Stal.
289282: Veldhuis, J.G.F. e.a. - Architectuur Universiteit van Utrecht.
301767: Veldhuisen-Djajasoebrata, Alit. - Weavings of power and might. The glory of Java.
198559: Veldhuys, G.J.ten. - De Misericoriae et Clementiae apud senecam philosophum usa atque Ratione.
230630: Veldkamp, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
188244: Veldkamp, M. - Het Utrechtse poppenhuis.
306033: VELDMAN, MARCEL. - Roll Models. Midnight to six. [Signed first edition + two photographs].
200842: Veldman, Fokko. - De Taal van Westerwolde. Patronen en Structuren in een Gronings dialect. (Diss.)
122965: Veldman, Fokko. - De Taal van Westerwolde. Patronen en Structuren in een Gronings dialect. (Diss.)
94985: Veldman, J. - De Nederlanders en hun land. Een beknopte beschrijving van wat de Nederlanders van hun land maakten.
199157: Veldt, Marja van der. - Ruim zicht. Boerderijen onder het zand van Amsterdam Nieuw West.
252061: VELIUS, THEODORUS. Plekker, Jan, e.a. - Kroniek van Hoorn. Vertaald op basis van de derde druk uit 1648 door Jan Plekker en Rob Resoort. Latijnse teksten door Ben Leek.
299293: Velleius, Paterculus. - Histoire romaine. Tome I & II. Traduit par Joseph Hellegouarc'h.
80743: Vellenga, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
220837: VELLERT, DIRK. Glück, Gustav. - Beiträge zur Geschichte der Antwerpner Malerei im XVI. Jahrhundert. I: Der wahre Name des Meisters D.V.
84915: Vellguth, Friedrich. - Der Turm des freiburger Münsters. Versuch einer Darstellung seiner Formzusammenhänge.
284103: Vellinga, O.M. - De poststempels Nederland 1676-1915.
67500: Velmans, Tania. - La peinture murale byzantine à la fin du moyen age. Tome I.
264873: Velmans, Tania, a.o. - Miroir de l'Invisible. Peintures murales et architecture de la Géorgie (VIe -XVe S.).
253343: Vels Heijn, Annemarie. - 400 jaar Sint-Andrieshofje in Amsterdam.
221870: Vels Heijn, N. - Kleurnamen en kleurbegrippen bij de Romeinen. / Colour names and colour concepts among the Romans.
164421: Velten, C. - Sitten und Gebräuche der Suaheli nebst einem Anhang über Rechsgewohnheiten der Suaheli.
23371: Veltheim, Hans Hasso Von. - Burgundische Kleinkirchen bis zum Jahre 1200.
57949: Velthoven, H.van. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch.
29368: Velthuis, Bert. - De Zoon Christus op ikonen.
236495: Velthuis, Max. - Utrechtse stadstrams en stadsbussen op oude ansichten. 1e dr.
242876: Veltkamp, Martin. - Gardens Visions.
234986: Veltkamp, Jan Willem. - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek.
209664: Veltkamp, André. (ed.) - Stabielen & passanten. 125 jaar Amsterdamse Toneelschool 1874-1999.
228751: Veltman, Martin. - Tien quintijnen.
54752: Ven, D.J.van der. - Van vrijen en trouwen op 't boerenland.
49372: Ven, D.J.van der. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
68811: Ven, D.J.van der. - Kastelentocht door het stamland van het Huis Oranje-Nassau.
94783: Ven, D.J.van der. - Neerlands volksleven. 1e druk.
268984: Ven, A.J.van de. - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
258214: Ven, F.J.M.van de. - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
258197: VEN, LIDWIEN VAN DE. - Lidwien van de Ven.
19696: Ven, Cornelis van de. - Bouwen in Barcelona. Een inleiding tot de moderne architektuur en stedenbouw van Barcelona vanaf de Renaissance.
183606: Ven, D.J.van der. - De gilde viert...
302750: Ven, D.J.van der. - Asselt aan de Maas. Kerk en kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid.
135841: Ven, D.J.van der. - De heemliefde van het nederlandsche volk.
94914: Ven, D.J.van der. - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
293707: Venables, David. - British Racing Green. Drivers, Cars and Triumphs of British Motor Racing.
293704: Venables, David. - French Racing Blue. Drivers, Cars and Triumphs of French Motor Racing.
222070: VENARD, CLAUDE. Salmon, André. - Claude Venard.
246172: Venator, Max. - Deutsches - Spanisch - Französische - Englisches Wörterbuch der Berg- und Hüttenkunde sowie deren Hülfswissenschaften.
191996: Venedey, J. - Engelska Ostindien. Hindustans Natur, folk, historia och seder.
279507: VENEKAMP, RUUD. Stroband, David. - Ruud Venekamp. Schilderijen 1994-2004.
44811: Venema, H.J. - Bijdragen over veldbiologie, natuurbeheer en landschap in het Drentse district. / Papers on field biology, nature preservation and landscape of the Drenthian district.
236238: Venema, Hans. - Buitenplaats Ypenburg. Een bevlogen bouwlocatie.
232673: Venema, Adriaan. - De Bergense School.
176412: Venema, Adriaan. - Handboek voor de nieuwe illegalen. [1e druk].
278648: Venema, Adriaan. - Kunsthandel in Nederland 1940 - 1945.
273743: Arte Veneta. - Vol. 54.
260637: Venetië, Robbert van & Annet Zondervan. - Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie.
111730: Venetien, J.van. - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
285969: Veneziano, Fausto. - Machinae novae Fausti Verantii siceni cum declaratione latina, Italica, hispanica, Gallica et Germanica.
263305: VENHOEVENCS. Venhoeven, Ton, a.o. - The Wonderful world of VenhoevenCS. Architects.
264607: Venhuizen, Hans. - Geest en grond. Culturele planologie in de duin- en bollenstreek.
88750: Vening Meinesz, F.A. - Observations de pendule dans les Pays-Bas 1913-1921.
257511: VENING MEINESZ, FELIX ANDRIES (Gedenkboek); Weelden, A.van (edit.). - Gedenkboek F.A. Vening Meinesz.
224647: Vening Meinesz, F.A. - Theory and practice of Pendulum observations at sea.
208833: Vening Meinesz, F.A. - Kort overzicht der kartografie. (2e dr.)
171489: Venit, Marjorie S. - Greek painted pottery from Naukratis in Egyptian museums.
298422: Venken, Jaak. - Het zwarte gild van de bokkenrijders.
187649: Venlo, Simon Van. (ed.). - Little Book of the offices or service of the mass. / Boexken van der officien ofte dienst der missen.
197969: Venn, John. - Symbolic logic.
298059: VENNE, ADRIAEN VAN DE. Franken, D.Dz. - Adriaen van de Venne.
293884: VENNE, ADRIAEN VAN DE. - Sinne-vonck op den Hollandtschen Turf/ Ende des selfs Wonder Veen-Brandt: in Gedicht uyt-geschildert, en aen-gewesen op de Hegsche Turf-marct. Hier noch by-gevoegt een vermakelijcken Hollandtschen Sinne-Droom op het nieuw Wys-Mal van den Ouden Italiaenschen Smit; Mitsgaders De Vindinge der Tabacks Wonder-Smoock, Rijckelijck verciert met Konst-Beelden.
276805: VENNE, ADRIAEN VAN DE. Franken, D.Dz. - Adriaen van de Venne.
236191: VENNE, ADRIAEN VAN DE. Knuttel, G. - Das Gemälde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz. van de Venne.
159802: VENNE, ADRIAEN VAN DE. Franken, D.Dz. - Adriaen van de Venne.
134510: VENNE, ADRIAEN VAN DE. Bol, Laurens J. - Adriaen Pietersz. van de Venne. Painter and draughtsman.
165974: VENNEKAMP, JOHANNES. – Schmückung, Rolf. - Johannes Vennekamp. Verzeichnis der Radierungen von 1968-73.
239071: Venner, G.H.A. - Inventaris van het archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder 1404-1794.
245281: Vente, Maarten Albert. - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971.
177025: Vente, Maarten A. - Utrechtse orgelhistorische verkenningen. Bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de Lage Landen tot omstreeks 1630.
162739: Vente, M.A. - Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16e eeuw.
156317: Vente, Maarten A. - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden.
260610: Ventre, Madeleine. - L'imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle de l'ancien régime 1700-1789.
255808: Ventura, Raphael. - Living in a city of the dead. A selection of topographical and administrative terms in the documents of the Theban necropolis.
194045: Venture de Paradis, Jean-Michel. - Tunis et Alger au XVIIIe siècle.
52879: Venturi, Adolfo. - Die Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts in Oberitalien. Lombardei-Piedmont-Ligurien.
82977: Venturi, Adolfo. - L'arte à San Girolamo.
298642: Venturi, Adolfo. - Die Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts in der Emilia.
280140: Venturi, Aldolfo. - Musaici Cristiani in Roma.
264164: VENTURI & RAUCH & SCOTT BROWN., Moos, Stanislaus von. (Edited). - Venturi,Scott Brown & Ass. Recent Work.
82976: Venturi, Adolfo. - L'arte à San Girolamo.
178522: VENTURI, SCOTT BROWN & PARTNER. Vaccaro, Caroline & Frederic Schwartz. - Venturi Scott Brown.
297076: Venturino, Steven J. (ed.) - Contemporary Tibetan literary studies.
277089: Venzmer, Wolfgang & G.Mendelssohn. - Jugendstil. Bestandkatalog der Gläsaer sowie der Keramiken, Metallarbeiten, Möbel, Textilien und des Schmucks.
116424: Vepsäläinen, Kari. - The life cycles and wing lenghts of finnish Gerris Fabr. species (Heteroptera, Gerridae).
231609: VER HUELL, ALEXANDER. Bervoets, J.A.A. - De briefwisseling van de Student Alexander Ver Huell.
163472: VER HUELL, Q.M.R. Turksma, L. - Q.M.R. Ver Huell. Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door prof. dr. Turksma.
201508: Verachtert, Frans & Louis Luyten. - Voorsale des Hemels ofte het begijnhof in de XVII provincien.
31186: VERANNEMAN. Claus, Hugo a.o. - Veranneman.
77716: VERANNEMAN, EMILE. Catalogue 1988. - Emile Veranneman. Creazione di mobili / Meubelcreaties / Creation de meubles / Art furniture.
213549: VERANNEMAN, EMILE. Prigogine, Ilya (Intr.). - Veranneman. Visie & Passie.
293589: VERBEECK, HERMANUS. Blaak, Jeroen. - Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe. Hermanus Verbeeck (1621-1681).
53098: Verbeek Wolthuys, J.J. - De cactussen. Handleiding voor de verzorging en het aanleggen van verzamelingen van planten uit de familie der Cactaceae. 3e herz.dr.
51914: Verbeek Jr., D., H.van Gortel & T.Pluim. - De geschiedenis der Neder-Veluwe. Ede en omstreken I-III.
39410: Verbeek Wolthuys, J.J. - Het cactusboek.
27790: Verbeek Wolthuys, J.J. - Het cactusboek.
257514: VERBEEK, R.D.M. (Gedenkboek); Bartrum, J.A. o.a. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van Dr. R.D.M. Verbeek.
226228: Verbeek, R.D.M. - De eilanden Alor en Pantar. Residentie Timor en Onderhoorigheden. I: Het eiland Alor.
17220: Verbeek, J. - Nederlands zilver 1780-1830.
68236: Verbeek, R.D.M. - Rapport sur les Moluques. Reconnaissances géologiques dans la partie orientale de l'Archipel des Indes Orientales Néerlandaises.
118585: Verbeek, J.R. - Kustversterkingen 1900-1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen.
200820: Verbeke, J. - Sciomyzidae (Diptera Cyclorrhapha).
200817: Verbeke, J. - Taeniapterinae (Diptera Cyclorrhapha). Fam. Microzepidae.
200815: Verbeke, J. - Psilidae (Diptera Cyclorrhapha).
156736: Verbeke, Jean. - Exploration hydrobiologique des lacs Kivi, Édouard et Albeert (1952-1954). Résultats Scientifics. Vol. III.
249861: Verberkt, Mariet. - Geschiedenis van het Rosarium in Venlo.
243795: VERBERNE, ALEXANDER. Braches, Ernst. - Alexander Verberne vormgever van boeken & muziek. Een documentatie.
178281: VERBOECKHOVEN, EUGÈNE. Berko, Patrick, Viviane Berko, a.o. - Eugène Verboeckhoven.
83202: Verbraeken, René. - Clair-Obscur, histoire d'un mot.
221732: Verbrugge, A.R. - Corpus of the hand figuration in primitive Australia.
221731: Verbrugge, A.R. - Le Symbole de la main dans la Prehistoire. Nouvelle edit. revue & augmentee.
221713: Verbrugge, A.R. - Corpus of the hand figurations in primitive Australia.
221704: Verbrugge, A.R. - Le Symbole de la main dans la Prehistoire.
296634: Verbruggen, J.F. - La bataille de Merkem 17 avril 1918.
250138: Verburg, M.E. - Gechiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898 & deel II: 1898-1940.
195618: Vercauteren, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
160559: Vercelloni, Matteo a.o. - Urban interiors in New York & USA.
274529: Vercoutter, Jean. - Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois.
268171: Goethals-Vercruysse. - Catalogue des Livres et Manuscrits de la Bibliothèque.
285429: Verdam, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek & Supplement.
265886: Verdam, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement.
211428: Verdam, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. [1e druk].
275701: Verdcourt, Bernard. - A Manual of New Guinea Legumes.
94505: VERDELOT, PHILIPPE. Bragard, Anne-Marie. - Étude bio-bibliographique sur Philippe Verdelot, musicien francais de la renaissance.
4095: Verdenius, W.J. a.o. - Antieke jeugd.
296930: Verdi, Guiseppe. - Jeanne d'Arc. Grand opéra en 4 actes et 5 tableaux. [First French translation].
257336: Verdi, Guiseppe. - Autobiografie in brieven.
270119: VERDIER, A. & F.CATTOIS. Holmes, Urban T. - Architecture civile et domestique. Vols. I & II.
218287: Verdin, Richard. - The Cheshire (Earl of Chester's) Yeomanry 1898-1967. The last regiment to fight on horses.
65161: Verdon, Timothy G. (ed.). - Monasticism and the arts. Edited by Timothy Gregory Verdon with the assistance of John Dally. Foreword by John W. Cook.
231926: VERDONK, PIET. Graas, T.G.M. a.o. - Een beeld van Piet Verdonk. Ambachtelijke beeldhouwer tussen Neogotiek en Modernisme.
282409: VERDONKSCHOT, JORIS AUGUST. Lapré, R.M., a.o. - Joris August Verdonkschot. Beeldhouwer / Sculptor.
50981: Verdooner, Dave & Harmen Snel. - Trouwen in Mokum. / Jewish marriage in Amsterdam.
292312: Verdoorn, Frans. - Manual of Bryology.
206292: Verdoorn, Frans. - Manual of Pteridology.
79592: Verdoorn, Frans. - Manual of Bryology.
116538: Verdoorn, Frans. - Studien über asiatische Jubuleae (de Frullaniaceis XV-XVII) mit einer Enleitung Bryologie und Hepaticologie ihre Methodik und Zukunft. (Diss.)
174581: Vere Graham, M.W.R. & M.J.Gijswijt. - Revision of the European species of Torymus Dalman (s.lat.) (Hymenoptera: Torymidae).
49958: Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging. - Serie 3 - Deel I, II & III in 1 band.
35760: Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging. - 3e serie. Deel 3.
35757: Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging. - 1e serie. Deel 5.
284951: Linschoten Vereeniging. [Series]. - Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging. Vols I - CXI.
245408: Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging. - Jaarg. 13, afl. 1(1915) - jaarg. 30 (1932), afl. 2.
232937: Ardea. Tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Vereeniging. - [Starting as]: Verslagen en mededeelingen Nederlandsche Ornithologische Vereeniging, 1 - 8, later titled: Jaarboekje der Nederlandse Ornithologische Vereeniging.
217434: Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging. - 3e serie. Deel 2.
187971: Nederlandsche Entomologische Vereeniging. - Catalogus der Bibliotheek met supplementen I en II. 4e uitg.
138132: Wiener entomologischer Verein. - IX. Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 1898.
265510: Verelst, Philipped (Édit. critique). - Mabrian. roman de chevalerie en prose. Édition de paris, Jacques Nyverd, 1530 (BnF, Rés.Y2.75). Tome II.
261298: Wetenschappelijke Mededelingen Koniniklijke Natuurhistorische Vereniging. - Collectie van 17 ringbanden met meer dan 200 Mededlingen. bevattende alle onderwerpen.
209017: Drents Praehistorische Vereniging. - Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe. Deel I-10.
155786: Verfasser, Julius. - The half-tone process. A practical manual of photo-engraving in half-tone on zinc, copper, and brass with chapters on the three-colour work and photo-lithography for offsett printing.
243173: Vergara, Angel. - Feuilleton - Angel Vergara.
304418: Vergé-Franceschi, Michel & Anna Moretti. - Lust en liefde in Versailles. Hoe maîtresses het aanzien van Frankrijk bepaalden.
48666: Vergeer, Jan-Willem a.o. - Broedvogels van Zeeland.
284132: Vergeer, W.J. (Voorwoord). - Eeuwfeest in een nieuw pak. 100 jaar Reinigingsdienst.
277218: Vergiat, A.M. - Les Rites secrets des Primitifs de l'Oubangui.
16665: Vergiat, A.M. - Les rites secrets des primitifs de l'Oubangui.
124373: Vergiat, A.M. - Moeurs et coutumes des Manjas.
255091: VERGILIUS. Hane-Scheltema, M.d'. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
301608: VERGILIUS. - Fragmenta et picturae Vergiliana Codicis Vaticani Latini 3225. Phototypice expressa consilio et opera curatorum Bibliothecae Vaticanae. Editio altera emendata et aucta.
295060: VERGILIUS. Grandsen, K.W. - Virgil's Iliad. An essay on epic narrative.
290405: VERGILIUS. Perret, Jacques. - Virgile. Énéide. Livres V-VIII. Texte établi et traduit.
290384: VERGILIUS. Moskalew, Walter. - Formular language and poetic design in the Aeneid.
288151: VERGILIUS. Arcopino, Jérôme C. - Virgile et les origines d'Ostie.
280475: VERGILIUS. Grandsden, K.W. - Virgil Aeneid book VIII.
273648: VERGILIUS. Wees, P.G.van. - Poetische Geografie in Vergilius' Aeneis. [Diss.]
255066: VERGILIUS. Delille, Jacques. [pseud. of Jacques Montanier]. (transl.). - Les Géorgiques de Virgile. Traduites par Jacques Delille. Avec les notes et les variantes.
253956: VERGILIUS. Heyne, Christian Gottlob. - P. Virgilius Maro. Varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus a Chr. Gottl. Heyne, accedit index uberrimus. Editio nova accurata.
301758: VERGILIUS. Farron, Steven. - Vergil's Aeneid. A poem of grief and love.
238741: VERGILIUS. Brouwer, R.F.M. (transl.). - Bucolica. Herderszangen.
213473: VERGILIUS. Wimmel, Walter. - Hirtenkrieg und arkadisches Rom. Reduktionsmedien in Vergils Aeneis.
213402: VERGILIUS. Maasvicius, Pancratius. - P. Virgilii Maronis Opera cum integris commentariis Servii, Philargyrii, Pierii ; accedunt Scaligeri et Lindenbrogii notae ad Culicem, Cirin, Catalecta ; ad cod. ms. regium parisiensem recensuit Pancratius Masvicius ; cum indicibus absolutissimis & figuris elegantissimis Opera.
209551: VERGILIUS. Herrmann, Léon. - Les masques et les visages dans les Bucoliques de Virgile.
198684: VERGILIUS. Fischer, Rudolf. - Das ausseritalische geographische Bild in Vergils Georgica, in den Oden des Oraz und in den Elegien des Properz.
198354: VERGILIUS. Oksala, Teivas. - Studien zum Verständnis der Einheit und der Bedeutung von Virgils Georgica.
198353: VERGILIUS. Trendelenburg, Adolf. - Virgils Äneaslied.
198342: VERGILIUS. Plüsse, Hans Th. - Vergil und die epische Kunst.
197699: VERGILIUS. Rostagni, Augusto. - Virgilio Minore. Saggio sullo Svolgimento della Poesia Virgilliana.
196026: VERGILIUS. Trendelenburg, Adolf. - Virgils Äneaslied.
18810: VERGILIUS. Wit, John de. - Die Miniaturen des Vergilius Vaticanus.
262557: Vergnieux, Robert & M.Gondran. - Aménophis IV et les Pierres du soleil Akhénaton retrouvé.
52303: Vergouw, W.G. & C.P.A.Dieben. - De rashond in Nederlandsch-Indië en zijn verzorging.
219871: Verhaagen, Niek. - De verboden vrucht.
219730: Verhaar, Herman & Richard van den Dool (red.). - Den Haag in tekst & beeld.
88236: Verhaegen, Pierre. - La dentelle Belge.
72644: VERHAEGEN, PIERRE JOSEPH. Munter, Victor De. - Pierre-Joseph Verhaeghen et son oeuvre suivi d'une notice sur son frère Jean-Joseph Verhaeghen.
159938: Verhaegen, Pierre. - Les églises de Gand.
9554: Verhaegen, Pierre. - La dentelle Belge.
300585: VERHAEREN, ÉMILE. Vandevoir, René, a.o. - Le Salon Emile Verhaeren. Donation du Président René Vandevoir au Musée Plantin-Moretus a Anvers. / Het salon Émile Verhaeren. Schenking voorzitter René Vandevoir aan het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.
234129: Verhaeren, Émile. - Poésie Complète 5. Les Flamandes. Les Moines. Edit. critique établie par Michel Otten.
43252: Verhagen, C. - Stijlleer voor de horlogemakers-examens.
303511: Verhagen, C. - Studiemateriaal voor de vakexamens van het uurwerkmakersbedrijf. 4e verb. & uitgebreide druk.
303567: Verhagen, C. - Practische cursus voor horlogemakers. Met Aanhangsel: Vragen die op de examens gesteld kunnen worden.
233198: Verhagen, A. - Linguistic Theory and the Function of Word Order in Dutch. A Study on Interpretive Aspects of the Order of Adverbials and Noun Phrases. (Diss.)
231831: Verhagen, C. - Practische cursus voor horlogemakers. Met Aanhangsel: Vragen die op de examens gesteld kunnen worden.
215592: VERHAGEN, PIETER. Steenhuis, Marinke. - Stedenbouw in het landschap. Pieter Verhagen (1882-1950).
168305: Verhagen, C. - Theoretische cursus voor horlogemakers met uit te werken opgaven en teekenoefeningen. 3e druk.
167025: Verhagen, C.M. - Van tuchteling tot bewoner.
297344: VERHAGHEN, PIERRE JOSEPH. Munter, Victor De. - Pierre-Joseph Verhaghen et son oeuvre suivi d'une notice sur son frère Jean-Joseph Verhaeghen.
297343: VERHAGHEN, PIERRE JOSEPH. Munter, Victor De. - Pierre-Joseph Verhaghen et son oeuvre suivi d'une notice sur son frère Jean-Joseph Verhaeghen.
18027: VERHAGHEN, PIERRE JOSEPH. Munter, Victor De. - Pierre-Joseph Verhaghen et son oeuvre suivi d'une notice sur son frère Jean-Joseph Verhaeghen.
59754: Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethologie und Urgeschichte. - Jahrg. 1894.
1412: Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. - Jahrg. 1887.
216284: Verhave, Joke & J.P. - Schaar-Kunst.
193328: Verhees-van Meer, J.Th.H. - De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713.
248602: Verheijen, Jilis A.J. - Kamus Manggarai. I: Manggarai - Indonesia. II: Indonesia - Manggarai.
216643: VERHEIJEN, FONS. Cate, Gerda ten. - Cayennepeper. Fons Verheijen architect.
204278: Verheijen, Jilis A.J. - Kamus Manggarai I: Manggarai-Indonesia.
304963: Verhelst, Dirk. - Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen.
221397: Verhelst, Karel & R. van Laere. - Catalogus van de 16de- eeuwse drukken bewaard in Limburgse bibliotheken.
60581: Verheul, J. - Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam.
60165: Verheul, J. - De Ned.Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven.
43902: VERHEUL DZN, J. Bibliotheek voor de Moderne Hollandsche Architectuur. - J.Verheul Dzn. Architekt-Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
300424: Verheul Dzn, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam. 2e herz. en verm. druk.
258968: Verheul, J. - Oude kerkgebouwen in Rotterdam. De Nederlandsch Israëlietische Gemeente en hare oude Synagoge Rotterdam / De Archtitect Jan Giudici 1746-1819./ De doopsgezinde Gemeente en haar Kerkgebouw te rotterdam / De Oud-Katholieke Gemeente en haar Oude Kerkgebouw aan de Lange totenstraat te Rotterdam / De Evang. Lutherse Gemeente ebn haar oude Kerkgebouw te Rotterdam.
236149: Verheul, Roel. - The Role of Diagnosing Personality Disorders in Substance Abuse Treatment. Prevalence, Diagnostic Validity and Clinical Implications. (Diss.)
227766: Verheul Dzn, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam. 2e herz. en verm. druk.
227575: VERHEUL, J. Ratsma, Piet, a.o. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul Dzn.
225711: Verheul Dzn, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam. [1e druk].
216727: Verheul, J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden. Enkele historische gegevens betreffende de 600-jaar bestaande Rotterdamsche Schie alsmede een geillustreerd overzicht van de meerendeels omstreeks 1875-1880 verdwenen statige bebouwing der Schiekaden te Rotterdam, met negentien reproducties naar tekeningen door J . Verheul.
203592: Verheul, J. - Merkwaardige oude bouwwerken......
171073: Verheul Dzn, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam. 2e herz. en verm. druk.
164428: Verheul, J. - Waalsche gemeente te Rotterdam en haar kerkgebouwen. Voorheen en thans.
164426: Verheul, J. - De evang. Luthersche gemeente en haar oude kerkgebouw te Rotterdam.
243815: Verhey, Luc a.o. - Political Accountability in Europe: Which Way Forward? A Traditional Concept of Parliamentary Democracy in an EU Context.
153084: Verheyden, Egon. - Das Goldene Evangelienbuch von Echternach.
64309: Verheyen, R. - Les oiseaux d'eau de Belgique (à l'exception des Anatidés et des échassiers).
31419: Verheyen, Egon. - Bau und Kunstdenkmäler in Duisburg.
30637: Verheyen, René K. - Oologia Belgica. Nagezien en aangevuld door Rudolf Fr. Verheyen.
298426: Verheyen, Henrik. - Bokkerijders in het verweer! de Verheijens tegen de oude justitie van Neeroeteren: drossaard Clercx en Schepenen.
298424: Verheyen, Henrik. - Bokkerijders in Bree. Het Proces Antoon Fransen alias Van Heeswyck.
272328: Verheyen, Rudolf. - Bijdrage tot de ethologie en de oecologie van de spreeuw, Sturnus vulgaris vulgaris Linnaeus. gedurende de voortplantingsperiode. Deel I: Tekst.
271056: Verheyen, R. - Les anatidés de Belgique. 5me èd.
200657: Verheyen, R. - Oiseaux.
183342: Verheyen, R. - Les anatidés de Belgique. 4me èd.
175098: Verheyen, R. - Monographie éthologique de L'Hippopotame (Hippopotamus amphibius Linné).
171899: Verheyen, R. - De zangvogels van België. Deel 1. 2nd enlarged ed.
150182: Verheyen, Walter & J.Verschueren. - Rongeurs et Lagomorphes.
125913: Verheyen, Egon. - Duisburg.
273796: VERHOEF, TOON. Catalogue 2004. - Toon Verhoef. Paintings 2002-2004.
269071: Verhoef, Denis & Aart van der Waal. (final eds). - Utrechtse parentelen vóór 1650. Deel 4.
264439: Verhoef, L.G.W. (Edited). - The Future of the Stationspostkantoor.
254952: Verhoef, Toon. - Prijs van de Amsterdamse Kunststichting.
243481: Verhoef, Bernadette. - Kerken aan de Rijndijk. Geschiedenis van de parochie H. Michaël en H. Bernardus te Hazerswoude.
296990: Verhoeff, J.M. - De oude Nederlandse maten en gewichten. 2e dr.
246324: Verhoeff, Maurits & Thijs Wierema. (eds). - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse Getto (1870-1925). Samengesteld door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema. Met een woord vooraf van Selma Leydesdorff. [2e druk].
292013: Verhoeff, Maurits & Thijs Wierema. (eds). - Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse Getto (1870-1925). Samengesteld door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema. Met een woord vooraf van Selma Leydesdorff.
281842: Verhoeff, J.M. - De oude Nederlandse maten en gewichten. [1e dr.].
271898: VERHOEFF, BERT. Goor, Reinie van, a.o. - Kuiven & kraplappen. Women of Spakenburg. / Vrouwen van Spakenburg.
281685: Verhoeven, Jan L. - Catalogus van de perfins van Nederland en OG.
276635: Verhoeven, J.T.A. - The ecology of Ruppia-dominated communities in western Europe. [Diss.].
255747: Verhoeven, Ursula. - Grillen, Kochen, Backen im Alltag und im Ritual Altägyptens. Ein Lexikographischer Beitrag.
255155: Verhoeven, Ursula & Ph.Derchain. - Le Voyage de la Déesse libyqie. Ein Text aus dem Mutritual des Pap. Berlin 3053.
248831: Verhoeven, Mariëtte. - The early Christian Monuments of Ravenna. Transformations and Memory. [Diss.].
244700: Verhoeven, F.R.J. - Bijdragen tot de oudere koloniale geschiedenis van het eiland Formosa. (Diss.)
240911: Verhoeven, Marc. - An archaeological ethnography of a neolithic community. Space, place and social relations in the burnt village at Tell Sabi Abyad, Syria
303770: Verhoeven, Monique M.A. - Het Oostindische en Kaapse compagniemeubel.
136858: Verhoeven, Dolly (ed.) - Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
180001: Verhofstad, Manon K. - De Jordaan. Een buurt in beeld.
219029: Verhoofstad, P.M. - Katholiek Purmerend.
212774: Verhoog, Jeroen. - Luctor et Emergo. 125 jaar Koninklijke Schelde 1875-2000.
115946: VERHOOG, AAT. Coolen, Louis, a.o. - Aat Verhoog.
280036: VERHUELL, ALEXANDER. Bervoets, Jan. - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving.
290551: Verhulst, Adriaan. - Anfänge des Städtewesens an Schelde, Maas und Rhein bis zum Jahre 1000.
282201: Verhulst, F. - Nietlineaire Differentiaalvergelijkingen en Dynamische Systemen.
166286: VERHULST, ROMBOUT. Notten, M.van. - Rombout Verhulst. Sculpteur 1624-1698. Sa vie et ses oeuvres.
271034: Vericad, J.R. - Estudio faunistico y biológico de los mamiferos del Pirineo.
297078: Verin, Pierre. - The history of civilisation in North Madagascar.
195467: Veríssimo Serrao, Joaquim. - Viagens em Portugal de Manuel Severim de Faria 1604-1609-1625.
205807: Supplement til det Norske Veritas's register. - Supplement 1966 Jan-Dec.
205808: Supplement til det Norske Veritas's register. - Supplement 1956.
205806: Supplement til det Norske Veritas's register. - Supplement 1950-1955.
209632: Verity, Roger. - Revision of the Athalia group of the genus Melitaea Fabricius, 18076. (Lepidopt., Nymphalidae)
236269: Verkaaik, Oscar. - Inside the Citadel. Fun, Violence and Religious Nationalism in Hyderabad, Pakistan.
66102: Verkade, Margaretha A., e.a. - Zaandam 150 jaar stad, 1811-1962. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
272222: VERKADE, KEES. Dragt, Theo H. - Kees Verkade. Beeldhouwer sculptor sculpteur.
223286: Album. Verkade. - [Verkade's] Plaatjes-Album. [Complete set of the: 'Sprookjes-Albums'].
302035: Album. Verkade. - [Verkade's] Plaatjes-Album. [Album no. 2].
125736: Verkade, P. - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche provinciën, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd.
123754: Verkade, Margaretha A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
230832: Verkamman, Matty. a.o. - Het Nederlands Elftal. De historie van Oranje. 1905-1989.
282803: Verkerk, Erwin. - Gemaal Katwijk. Een gemaal dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
272839: Verkhovskaya, A.S. - West-European Broidery of the XIIth-XIXth centureis in the Hermitage Museum.
282590: Verkouw, H.J. - Herinneringen van een Zwolse jongen.
236017: Verkruijsse, P.J. (introd.). - Nieuwkoop beelden en fragmenten.
58873: Verkruysen, H.C. - Rothenburg ob der Tauber.
257883: Verkruysen, H.C. - Standbeelden.
257882: Verkruysen, H.C. - Scholenbouw.
228785: Verkruysen, H.C. - Schilderwerk van Pyke Koch, Kor Postma & A.C.Willink.
148511: Verkruysen, H.C. - Beeldhouwkunst.
100492: Verkruysen, H.C. - Standbeelden.
245511: Verkuil, M. - Spaarbank voor Breukelen en omstreken 1846-1987.
258152: Verlaan, A. & M.A.J, Wansbeek-Zijbrands. - Staats & Noblet.
173972: Verlaan, Th.G. e.a. - Op de bres voor Zwolle. De strijd van de Vrienden van de Stadskern.
300332: Verlaine, Paul. - Biblio-sonnetten. 13x14. Vertaald dor Martijn Hulsenboom.
178225: Verlaine, Paul. - Oeuvres libres agrémenté de 50 pointes sèches et eaux fortes par Roger Descombes.
197975: Verlet, Pierre. - Les meubles francais du XVIIIe Siècle.
168450: Verlet, Pierre. - Les ébénistes du XVIIIe siècle francais.
152250: Verlet, Pierre. - Sèvres. Le XVIIIe siècle. Les XIXe & XXe siècles & les marques de Sèvres.
148191: Verlet, Pierre. - Arredamenti del '700 in Francia.
104869: Verlet, Pierre, a.o. - Das Grosse Buch der Tapisserie.
296846: Verma, Vijay S, a.o. - Census of India 1981: A portrait of population Jammu and Kashmir. / A portrait of population Nagaland. / A portrait of population Manipur. / A portait of population Himachal Pradesh.
266958: Verma, Eva M. - Ringschmuck mit Tierkopfenden in der Germania Libera.
69502: Vermaas, J.L. & P.Hoogenraad. - Geschiedenis van Scheveningen. Het tijdperk 1795 tot en met 1813.
69515: Vermaas, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen.
298757: Vermander, Benoît. - L'enclos à moutons. Un village Nuosu au sud-ouest de la Chine.
287971: VERMASEREN, M.J. [Festschrift]. Lane, Eugene N. - Cybele, Attis & Related cults. Essays in Memory of M. J. Vermaseren.
292306: Vermaseren, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de moderne devotie. Met mederwerking van Mr. M.L. Busckens-Dijkgraaf.
287907: Vermaseren, M.J. - The legend of Attis in Greek and Roman art.
287883: Vermaseren, M.J. - Die orientalischen Religionen im Römerreich.
287854: Vermaseren, M.J. (ed.). - Studies in Hellenistic religions.
287779: Vermaseren, M.J. & Piero Simoni. - Liber in Deum. L'Apoteosi di un Iniziato Dionisiaco.
283556: Vermaseren, M.J. & Piero Simoni. - Liber in Deum. L'Apoteosi di un Iniziato Dionisiaco.
209964: Vermaseren, M.J. - Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae.
196022: Vermaseren, M.J. - Corpus cultus Cybelae Attidisque (CCCA). Vol. I-VII (Complete set).
195968: VERMASEREN, M.J. [Festschrift]. Boer, Margreet B. & T. A. Edridge. (eds). - Hommages à Maarten J. Vermaseren. Recueil d'études offert par les auteurs de la série Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain à Maarten J. Vermaseren à l'occasion de son soixantième anniversaire le 7 avril 1978.
195964: Vermaseren, M.J. & Piero Simoni. - Liber in Deum. L'Apoteosi di un Iniziato Dionisiaco.
164040: Vermaseren, M.J. - Die orientalischen Religionen im Römerreich.
301298: Vermeer, Gerrit & Ben Rebel. - [d'Ailly's] Historische gids van Amsterdam. De oude binnenstad. [1e druk].
286456: Vermeer, J. - Tjotters en boatsjes.
250687: Vermeer, J. - Het Friese jacht.
247511: Vermeer, Gerrit & Ben Rebel. - d'Ailly's Historische gids van Amsterdam. 5e geh. herz. druk.
184534: Vermeer, J. - Het Friese jacht.
177038: Vermeer, Gerrit & Ben Rebel. - Historische gids van Rotterdam. 14 wandelingen door de oude en nieuwe stad.
165107: Vermeer-Louman, G.G. - Pollen-analytische onderzoek van den West-Nederlandschen bodem. (Diss.)
105669: Vermeer, Evert. - 90 jaren Ajax 1900-1990.
213961: Vermeeren, Karel. - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
202714: Vermeeren, Coen. - Around Glare. A new aircraft material in context.
124869: Vermeeren, Karel. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
304623: Vermeersch, Valentin. - Het oudvlaams meubel.
262012: Vermeersch, Glenn. a.o. - Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002.
243779: VERMEERSCH, JOSÉ. Bussche, Willy van den. - José Vermeersch. Beeldbouwer.
218069: Vermeersch, Pierre M., a.o. - Elkab II: L'Elkabien, Épipaléolithique de la Vallée du Nil égyptien.
1089: Vermehren, Kaj. - Kikkers en Padden. Met een inleiding voor Nederland en België.
200499: Vermeij, J. - Stratenboekje van Amsterdam. Zaandam, Halfweg-Zwanenburg, Badhoevedorp, Sloten, Amstelveen, Diemen. Samengesteld volgens de laatste gegevens.
209845: Vermeijen, L. & J.Aerts. - Hoe wij ze spelen. 7e druk.
304125: Vermeule III, Cornelius C. - Roman imperial art in Greece and Asia Minor.
242670: Vermeule III, Cornelius C. - Art and Archaeology of Antiquity. Vol. II.
241829: Vermeule III, Cornelius C. - Greek and Roman sculpture in America. Masterpieces in public collections in the United States and Canada.
181237: Vermeule III, Cornelius C. - The Dal Pozzo-Albani drawings of classical antiquities in the Royal Library at Windsor Castle.
99888: Vermeule III, Cornelius C. - The Dal Pozzo-Albani drawings of classical antiquities in the British Museum.
84090: Vermeulen, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse bouwkunst.
298050: Vermeulen, Bart & Emile Mittendorff & Marieke van der Wal. - Locatie ongeschikt! Archeologisch en historisch onderzoek naar het Klooster Maria ter Horst, de Sint Anthoniskapel en de Molendijk in het dal van de Dortherbeek in Epse-Noord.
294927: Vermeulen, Alex. - No one but Onno Trueman. Filmbook.
294889: Vermeulen, Alex. - En passant Baltimore Krüger filmboek.
294888: Vermeulen, Alex. - Alleen. Onno Trueman.
294887: Vermeulen, Alex. - Het schoon schip.
294886: Vermeulen, Alex. - S.O.H. (States of Humanity).
284489: Vermeulen, Jaap Jan. - A taxonomic revision of Bulbophyllum, sections Adelopetalum, Lepanthanthe, Macrouris, Pelma, Peltopus, and Uncifera (Orchidaceae). (Diss.)
283744: Vermeulen, F.A.J. - [De Bommelerwaard]. Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's van G.de Hoog Hz. en J.P.Antonietti.
262648: VERMEULEN. - 250 jaar orgelmakers Vermeulen 1730-1980.
260506: Vermeulen, Yves G. - Tot profijt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige teksten 1477-1540.
245392: Vermeulen, U. & K.D'Hulster. (eds). - Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras VI. Proceedings of the 14th and 15th Internationael Colloquium organized at the Katholieke Universiteit Leuven in May 2005 and May 2006.
226051: VERMEULEN, PIET. - Piet Vermeulen Schilder. Goede oogst.
207650: Vermeulen, Anita. - Het Wiel in de vroeg-buddhistische kunst.
169340: VERMEULEN, MATTHIJS. Braas, Antonius P. - De symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen. Poëtica en compositie. The symphonies and chamber music of Matthijs Vermeulen. Poetics and composition. (Diss.)
169334: Vermeulen, Peter. - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
165150: Vermeulen, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
259692: VERMEXIO. Agnello, Giuseppe. - I Vermexio. Architetti ispano-siculi del Secolo XVII.
227359: Vermey, A. - Benigne epitheliale parotis tumoren. Een analyse van de gegevens van 206 patiënten behandeld in de periode 1956-1978 in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. (Diss.).
77154: VERMEYEN, JAN CORNELISZ. Horn, Hendrik J. - Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V and his Conquest of Tunis. Paintings - Etchings - Drawings - Cartoons & Tapestries.
253092: VERMIGLI, PETER MARTYR. Jin Heung Kim. - Scripturae et Patrum Testimoniis. The Function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli's Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus.
303885: Vermij, Rienk. - De geest uit de fles. De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving.
260720: Vermij, Rienk. - The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750.
253539: Verna, R. & Y.Nishizuka. - Biotechnology of Cell Regulation.
273402: VERNE, JULES. Vierne, Simone. - Jules Verne et le roman initiatique.
211749: Verne, Jules. - Le tour du monde en quatre-vingts jours.
218442: Verneau, R. & P.Rivet. (preface). - Mission du Service géographique de l'Armée pour la mesure d'un Arc de Méridien Équatorial en Amerique du Sud [...] 1899-1906.Tome 6: Ethnographie ancienne de l'Équateur.
6843: Verneau, R. - Le bassin dans les sexes et dans les races.
300711: Verner, Miroslav. - The mastaba of Ptahshepses. Reliefs I/1 & 1/2. [Complete set of two volumes].
249394: Verner, Miroslav. - Altägyptische Särge in den Museen und Sammlungen der Tschechoslowakei.
228075: Verner, Willoughby. - Sketches in the Soudan. 2nd. edition.
208086: Verner, Coolie. - Maps of the Yorktown Campaign 1780-1781. A preliminary checklist of printed and manuscript maps prior to 1800.
62729: Verneuil, M.P. - l'Art à Java. Les temples de la période classique Indo-Javanaise.
250118: Verneuil, Maurice Pillard. - L'Ornamentation par le Pochoir.
217723: Vernon, John. - The Grandfather Clock Maintenance Manual.
252356: Vernooij, Anton. - Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica. Handboek voor de Kerkorganist.
262567: Vernus, Pascal & J.Yoyotte. - Les Pharaons. Les noms - les thèmes - les lieux.
270041: Veroi, Guido. - Téchne, le Forme dell'arte.
50631: VERONESE, PAOLO. Lenz, Christian. - Veroneses Bildarchitektur.
300645: VERONESE, PAOLO. Veronese, Elia. - Veronese. The stories of Esther revealed.
241935: VERONESE, PAOLO. Gemin, Massimo. - Nuova studi su Paola Veronese.
279285: Verougstraete, Hélène, a.o. - Fake or not fake. Het verhaal van de restauratie van de Vlaamse Primitieven. Onder de leiding van Hélène Verougstraete, Roger van Schoute en Till-Holger Borchert. Met bijdragen van Elisabeth Bruyns [and others].
283437: Verpalen, M.P.A.M. - De betoverde stad. Carnaval en feestarchitectuur in Bergen op Zoom.
101761: VERRAZZANO, GIOVANNI DA. Bacci, P. - Giovanni da Verrazzano.
47348: Bulletin de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre. - No 5, 1967-1970.
279628: Journées Internationales du Verre. - Annales du Congrès International d'Etude Historique du Verre des Journées Internationales du Verre. Congrès 1-9 (1959-1983).
279627: Bulletin des journées internationales du verre. - Vols 1(1962) - 13 (1995).
276245: Congrès International du Verre. - Communications artistiques et historiques / Artistic and historical communications / Künstlerische und geschichtliche Vorträge. Congrès Internatioale du Verre / International Congress in Glass / Internationales Glaskongress.
276216: Annales du Congrès de l'Assiciation Internationale pour l'Histoire du Verre. - 17e Congrès. Anvers 2006.
276214: Annales du Congrès de l'Assiciation Internationale pour l'Histoire du Verre. - 15e Congrès New York - Corning 2001.
276213: Annales du Congrès de l'Assiciation Internationale pour l'Histoire du Verre. - 14e Congrès Italia / Venezi - Milano 1998.
241719: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 15, 2001. Corning.
226263: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 14, 1998.
226251: Bulletin des journées internationales du verre. - No. 4 (1965-1966).
191353: Annales du Congrès de l'Assiciation Internationale pour l'Histoire du Verre. - 16e Congrès London 2003.
159048: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 10, 1985.
159047: Bulletin de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre. - No 8, 1977-80.
158990: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 8, 1979.
158989: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 6, 1973.
158977: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 5, 1970.
147973: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 12, 1991.
147972: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 11, 1988.
147970: Annales du congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. - Congrès 9, 1983.
144846: Bulletin des journées internationales du verre. - No. 2 (1963) - 9 (1982-82).
202576: Verrest, Hebe. - Vulnerability, Ambition and Impact in Paramaribo and Port of Spain.
178027: Verrier, Jean. - Les arts primitifs francais. Art Mérovingien - Art Carolingien - Art Roman.
252924: Verriest, Didier. - 80 atelierbeelden.
236884: VERRIJK, DIRK. Schulte, A.G. - Dirk Verrijk 1734-1786. Tekeningen en schetsen. De Provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
66594: Verrill, Addison E. - Monograph of the shallow-water Starfishes of the North Pacific Coast from the Artic Ocean to california.
43127: VERROCCHIO, ANDREA DEL. Passavant, Günther. - Andrea del Verrocchio als Maler.
223903: VERROCCHIO, ANDREA DEL. Adorno, Piero. - Il Verrocchio. Nuove proposte nella civiltà artisctica del tempo di Lorenzo Il Magnifico.
94270: VERROCCHIO, ANDREA DEL. Sachs, Curt. - Das Tabernakel mit Andrea's del Verrocchio Thomasgruppe an Or San Michele zu Florenz. Ein Beitrag zur florentiner Kunstgeschichte.
272119: VERSACE, GIANNI. - Versage precious items.
199919: VERSACE, GIANNI. Hannah, Barry, a.o. - Men without ties.
165349: VERSACE, GIANNI. Versace, Gianni, a.o. - Designs. Gianni Versace.
65483: VERSCHAFFELT, PIETER-ANTOON. Roelandts, Oscar. - Beeldhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt 1710-1793.
303078: Verschoor, A.C. - Gedenkboek voor de vrijwillige landstormkorpsen, luchtwachtdienst en luchtafweerdienst.
231833: VERSCHOOR, JAN. Lapré, Ruud (edit.). - Jan Verschoor. Beeldhouwer van de onderkoelde perfectie.
285720: Verschuere, Robert. - De Stenen Molen van het Streuvelsdorp aan de rand van het Textielcentrum Vichte.
219833: Verschueren, J. & F.Claes. - Verschueren Groot Encyclopedisch Woordenboek.
219642: Verschuren, Jacques. - Notes sur l'Évolution des habitats et de la Grande Faune depuis 1948.
197167: Verschuren, Jacques. - Écologie, biologie et systématique des Cheiroptères.
172913: Verseghy, Klara. - Die Gattung Ochrolechia.
291650: Verseveldt, J. - Octocorallia from North-Western Madagascar I.
221691: Versfelt, Herman J. - De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794.
302562: Versfelt, Herman J. - Kaarten van Drenthe 1500 - 1900.
249337: Versluys, Luk & L.Tinck. - Het Atelier: de wereld van 12 keramisten.
271669: Versluys, M., a.o. - Schaarse vogels in Fryslan.
185385: Versluys, M.J. - Aegyptiaca Romana. Nilotic scenes and the Roman views of Egypt.
180553: Versluys, Michiel. a.o. - Vogels van Ameland.
205940: Verspaandonk, J.A.J.M. - Het hemels prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
175154: Verspaandonk, J.A.J.M. - Haarlem. De Grote of Sint Bavokerk.
175782: Verspaandonk, J.A.J.M. - Breda. De koorbanken van de Grote of Lieve Vrouwenkerk.
120478: Verspaandonk, J.A.J.M. - Amsterdam de koorbanken van de Oude Kerk.
116635: Verspaandonk, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
248687: Verspohl, Franz-Joachim. - Stadionbauten von der Antike bis ur Gegenward. Regie und Selbsterfahrung der Massen.
298751: Versteeg, Ina. - De Haagse Etsclub. Fascinatie voor de etskunst. Uitgave Tuinen.
305585: Versteeg, W.K. - Scheepsmodellen 1700-1900. Bevattende modellen van visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten, enz. Ongewijzigde herdruk.
146511: VERSTEEGH, DIRK. (Auction cat.). - Catalogue du Cabinet de Tableaux, dessins, estampes et recueuls de gravures, delaissé par Dirk Versteegh. Sold by J.de Vries a.o. 1823.
301066: Verstegen, Math. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van de Kaapstad.
290339: Verstegen, Math. - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC.
268470: Verstegen, Ton & Dolf Broekhuizen. (eds). - Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw. Met bijdragen van Like Bijlsma [et al.].
166906: Verstegen, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers & geërfden op de Veluwe 1650-1830.
55317: Verster, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 4e dr.
55125: Verster, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 3e dr.
55127: Verster, A.J.G. [collection]. - Tin.
55122: Verster, A.J.G. - Tin door de eeuwen. 2e dr.
29131: Verster, A.J.G. - Tin door de eeuwen. [1e druk].
71743: Verster, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude bronzen en koperen gebruiksvoorwerpen. 2e, geheel herz. druk.
283759: Verster, J.F. (preface). - XL muzikale boekmerken met eene opgave van meer dan CCC spreuken, die op dit soort van boekmerken voorkomen. / XL ex-libris musicaux, avec une liste de plus de CCC devises, qui se trouvent sur ce genre d'ex-libris. / XL musical book-plates, with a list of more than CCC mottoes to be found on this class of book-plates. / [Etc.].
194700: Verster, A.J.G. - IJzer van vroeger. Oude ijzeren gebruiksvoorwerpen.
156150: Verster van Wulvenhorst, A.H. - Over den Eenhoorn.
113434: VERSTER, FLORIS. Scherjon, W. (ed.). - Floris Verster 9 juni 1861 - 21 januari 1927. Volledige geïllustreerde catalogus van zijn schilderijen, waskrijt- en waterverfteekeningen, en grafisch werk.
3933: Verstrael, Theo. - Weidevogelonderzoek in Nederland. Een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985.
237205: VERSTRAETE, THÉODORE. Solvay, Lucien. - Théodore Verstraete. Le Paysage et les Paysagistes. Nouvelle édition.
204838: Verswijver, Gustaaf. a.o. - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren.
151788: Verswijver, Gustaaf. a.o. - Afrikanische Kunst. Verborgene Schätze aus dem Museum Tervuren.
162: Versyp, J. - De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge.
247219: Vértes, Attila, Sándor Nagy, a.o. (eds). - Handbook of Nuclear Chemistry. 2nd edition.
288813: Vertet, Hugues. - Les techniques de Fabrication des Lampes en Terre Cuite du Centre de la Gaule.
246802: Vertot, René Aubert de. - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la Republique Romaine. Troisieme edition augmentee.
242432: Vertot, [René Aubert de]. - Histoire des révolutions de la République Romaine.
4379: Vervliet, Hendrik D.L. - Post-incunabula and their publishers in the low countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'Art typographique. / Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing geaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978.
178558: VERVLIET, H.D.L. Borm, J.van & L. Simons. (eds). - Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet.
173812: Vervliet, Hendrik D.L. - Post-incunabula and their publishers in the low countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'Art typographique. / Post-incunabula en hun uitgevers in de lage landen. Een bloemlezing geaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art typographique uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Martinus Nijhoff op 1 januari 1978.
253632: Vervloet, Jelle & S.v.d.Bergh. - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem.
304437: Vervoort, Robert. - De Red Star Line.
260474: Vervoort, W. - Plankton Copedods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
190157: Vervoort, W. - The copepoda of the Snellius expedition. I. (Diss.)
17457: Vervoort, W. - Review of the genera and species of the Bomolochidae (Crustacea, Copedpoda), including the description of some old and new species.
121134: Vervoort, W. - Fauna van Nederland. Afl. XIV: Hydrozoa (C1) A.Hydropolypen.
64518: Verwer, M.A.J. - Het grote hondenboek. Het boek van hond en mens samen.
265634: Verwers, G.J. - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
178720: Verwers, G.J. - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit. [Diss.].
40523: VERWEY, KEES. Catalogus 1983. - Kees Verwey. Nieuwe werken '80-'82.
82916: VERWEY, KEES. Wingen, Ed. - Kees Verwey. Aquarellen.
283185: VERWEY, KEES. Hopmans, Anita. - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre. [1e dr.].
282152: VERWEY, KEES. Rooy, Max van & Rudy Fuchs. - Kees Verwey.
281814: VERWEY, ALBERT. Keizer, Madelon de. - Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd.
255566: Verwey, Albert. - Het zichtbaar geheim. I: Het eigen Rijk. II Het Rijk in de wereld. III: Nieuwjaarsmorgen.
219230: VERWEY, KEES. [Tegenbosch, Lambert. (preface)]. - Kees Verwey. Tachtig schilderijen.
198705: VERWEY, KEES. Catalogus 1985. - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Verwey. Met bijdragen van G.Bomans, M.Visser a.o.
72679: VERWEY, KEES. Leffelaar, Pieter. (foreword). - Kees Verwey.
99458: VERWEY, KEES. Kat, Otto B.de. (foreword). - Tekeningen Kees Verwey. Overzichtstentoonstelling.
133362: Verwey, Albert. - Proza.
133360: VERWEY, ALBERT. Kamerbeek Jr., J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagsche poëzie (1913). (Diss.)
183426: Verwijs, E. & J.Verdam. - Middelnederlandsch woordenboek.
302398: Verwulgen, Stijn & Gustaaf Cornelis. - Universele esthetiek! De Gulden Snede? Over zin en onzin omtrent een merkwaardig getal.
246840: Verzandvoort, Erwin. - Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen.
215850: Verzár-Bass, Monika - Il Teatro romano di Trieste. Monumento, storia, funzione.
190784: Verzár-Bass, Monika - Scavi ad Aquileia I: LArea a Est del Foro - Rapporto degli Scavi 1988.
263743: VESALIUS, ANDREAS. Elkhadem, Hossam a.o. - Andre Vesale. Expérimentation et enseignment del'anatomie au XVIe siècle.
134594: VESALIUS, ANDREAS. Lindeboom, G.A. - Andreae Vesalii Bruxellensis, Scholae Medicorum Patauinae Professoris, De humani corporis fabrica libri septem.
295632: Veselovskago, N.I. & P.I. Lercha. - Zapiski Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva. Tom Shestoy. [Notes of the Imperial Russian Geographical Society. Volume 6.]
232977: Vesey-Fitzgerald, Brian. - The domestic dog. An introduction to its history.
209005: Vesey-Fitzgerald, Brian. - British game.
120946: Vesper, Carl. - Batik. Anleitung zur Herstellung gebatikter Gewebe und Stoffe.
176845: Vessberg, Olof. - Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik.[Diss.].
271346: Vessem, Janine Van. - Ruimtelijke verspreiding en tijdsgebruik van Blauwe Reigers (Ardea cinerea L.) tijdens het broedseizoen.
271297: Vessem, Janine van & P.Meire. - Vlaamse Bijdrage tot de europese Broedvogelatlas.
184613: VESSEM, HENK VAN. - Henk van Vessem. Overzichtstentoonstelling 1959-1999.
301046: Vestdijk, S. - Een op de zeven.
238216: Vestdijk, S. - 's konings poppen.
201155: Vestdijk, S. & Th.de Vries. - Briefwisseling. Bezorgd door S.A.J.van Faassen.
198965: Vestdijk, S. - Rembrandt en de engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon.
176210: Vestdijk, S. - Anton Wachter romans.
175997: Vestdijk, S. - Het kastje van oma. 1e druk.
170167: Vestdijk, S. - Kind van stad en land.
170164: Vestdijk, S. - Simplicia. Een bundel gedichten.
135051: Vestdijk, S. - Thanatos aan banden. Gedichten. 1e druk.
133431: Vestdijk, S. e.a. - Het meisje dat men nooit vergeet.
133416: Vestdijk, S. - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent.
133391: Vestdijk, S. - Kunst en droom. Bloemlezing uit de essays van ...
133372: Vestdijk, S. - De dood betrapt.
110858: Vestdijk, S. - De uiterste seconde. Gedichten. 1e druk.
106217: Vestdijk, S. - Negen jeugdverhalen. 1e druk.
180325: Vesters, Paul. (ed.). - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad.
302907: VETERE, GIOVANNI. - Giovanni Vetere. Bilder und Skulpturen aus 20 Jahren 1972-1992.
302906: VETERE, GIOVANNI. - Giovanni Vetere. Bilder und Skulpturen aus 20. Jahren 1972-1992.
3428: Veth, P.J. - Feestbundel van Taal-,letter-,geschied-en aardrijkskundige Bijdragen t.g.v.z. 80ste geboortedag.
8572: Veth, P.J. - Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879.
290924: Veth, Corn[elis], J.A.C.Tillema & J.Jans. - De ontluistering van ons land. Met 40 afbeeldingen naar oud en nieuw bouwwerk.
26335: Veth, Cornelis. - De opvoeder in de caricatuur.
26322: Veth, Cornelis. - De mode in de caricatuur.
26308: Veth, Cornelis. - De advocaat in de caricatuur. Met een inleiding door Mr. Wilhelm Loeb.
236980: Veth, P.J. - De leer der signatuur.
212491: Veth, Cornelis. - Prikkel-Idyllen. Part I-V. 1st ed.
2103: Veth, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer. Nieuwe uitgaaf.
201908: VETH, P.J. Velde, Paul van der. - A lifelong passion. P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies. Translated from the Dutch by Beverley Jackson.
187401: Veth, P.J. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 1st ed.
158151: Veth, Cornelis. - De arts in de caricatuur.
146695: Veth, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer.
103931: Veth, P.J. - Java. Geographisch, ethnologisch, historisch. 2e dr. Bewerkt door Joh.F.Snelleman en J.F.Niermeyer.
65970: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 61 (1982).
65968: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 60 (1981).
65965: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 59 (1980).
65962: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 58 (1979).
65959: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 57 (1978).
65956: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 56 (1977).
5043: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 1961, 1962, 1963 & 1964.
47908: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 1959 & 1960.
47906: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 1961 & 1962.
45946: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 42 & 43 (1963-64).
91671: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 42 (1963).
213227: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 50 & 51 (1971-72).
213226: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 52 & 53 (1973-74).
213223: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 44 & 45 (1965-66).
213222: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 54 & 55 (1975-76).
212012: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 54 (1975).
18782: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 43 (1964).
167808: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 45-47 (1966-68).
155177: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 53 & 54 (1974-75).
155174: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 55 (1976).
155172: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 40 (1961).
155173: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 44 (1965).
155171: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 34 & 35 (1955-56).
155170: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 51 & 52 (1972-73).
155168: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 49 & 50 (1970-71).
155166: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 56 & 57 (1977-78).
155163: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 47 & 48 (1968-69).
155161: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 45 & 46 (1966-67).
152753: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 68 (1989).
124777: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 64 (1985).
124776: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 63 (1984).
124775: Succulenta. Maandblad van de Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van Cactussen en andere vetplanten. - Jaarg. 62 (1983).
213221: Succulenta. Orgaan van de Nederl. vereeniging van vetplantenverzamelaars. - Jaargang 15. (1933).
213220: Succulenta. Orgaan van de Nederl. vereeniging van vetplantenverzamelaars. - Jaargang 13, (1931).
241483: Vetrano, Flavio. - Il Cabinetto di Fisica dell' Università du Urbino: la sua Storia, il suo Museo. / The old Cabinetto di Fisicia of the Urbino University, its History, its Museum.
283320: Vetter, Ewald M. - Die Kupferstiche zur Psalmodia Eucaristica des Melchior Prieto von 1622.
23316: Vetter, Max. - Der Sockel. Seine Form und Entwicklung un der Griechischen und hellenistisch-römischen Architektur und Dekoration von den ältesten Zeiten bis zur verschüttung Pompejis.
30274: Vetters, Hermann & R.Egger. - Dacia Ripensis. - Der Grabstein von Cekancevo.
86400: Vetters, Hermann & G.Piccottini. - Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1973 bis 1974.
108038: Veur, M.W.G.Van der. - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (1939-1944).
72719: Veurman, B.W.E. - Volendammer schildersboek. 2nd rev. edition.
69852: Veurman, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
82913: Veurman, B. & D.Bax. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
147054: Veurman, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
161186: Vevey, Bernard. - Le Livre des Drapeaux de Fribourg (Fahnenbuch) de Pierre Crolot, 1648.
282346: Vey Mestdagh, J.H.de & J.A. de Boo. - Liber Sigillorum. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811.
288790: Veyne, Paul, a.o. - Les mystères du Gynécée.
249759: VHP - VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten.
67165: Alkmaarse Historische Reeks VI. - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
243672: Acient Macedonia VI. - Papers read at the sixth International Symposium. Held in Thessaloniki, 1996. Volume 1.
184570: Viaene, Patrick. - Industriële archeologie in België.
286383: Viale Ferrero, Mercedes. - La Scenografia dalle Origini al 1936.
27899: Viale Ferrero, M. - Arazzi Italiani.
259448: Viale, Vittorio. - Mostra del Barocco Piemonte.
144349: Viale, Mercedes & V. - Arazzi e tappet antichi.
272829: Viallet, Nicole, a.o. - Princips d'analyse scientifique Tapisserie. Mëthode et vocabulaire.
47718: VIANEN, ADAM VAN & THEODORUS VAN KESSEL. - Adam van Vianen. Modelles artificiels de divers vaisseaux d'argent, et autres œuvres capricieuzes, mis en lumière par Christien de Viane à Uytrecht et gravez en cuivre par Théodore de Quessel. (1650).
72727: VIANEN, PAULUS VAN. Gerszi, Teréz. - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid. Uit het Duits vertaald door B.Westerveld.
24634: VIANEN, PAULUS VAN. Gerszi, Teréz. - Paulus van Vianen. Handzeichnungen.
168546: VIANEN, VAN. [FAMILY]. Molen, J.R.ter. - Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam. (Diss.).
116871: VIANEN, VAN. [FAMILY]. Catalogus 1985. - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen.
282867: Vianès, Emmanuel. - Entre Guerre et Paix. Les Administrations Internationales Post-Belligérantes.
234235: Vianus, Georges, a.o. - Dessins et modèles déposés.
298473: Viar, Javier, a.o. - La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista en España (1960-2010).
255404: Viau, Théophile de. - Oeuvres complètes. Tome III.
57465: Viaud, Prosper. - Nazareth et ses deux églises de l'annonciation et de Saint-Joseph d'après les fouilles récentes.
244364: Viaux, Jacqueline. - Bibliographie du Meuble. (Mobilier civil français).
194371: Vicaire, Georges. - Manuel de l'Amateur de Livres du XIXe siècles (1801-1893).
245986: Vicedom, Georg F. - Die Mbowamb. Die Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichenm Zentral-Neuguine. Band II: I. Gesellschaft / II. Religion und Weltbild.
245985: Vicedom, Georg F. & H.Tischner. - Die Mbowamb. Die Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea. Band III: Mythen und Erzählungen.
3210: Vicente, Angel S. - La plateria de Zaragoza en el Bajo renacimento 1545-1599.
278208: VICENTE, FERNANDO. Riano, Peio H. - Fernando Vicente.
268934: Vicente, Graca & R.Veloso. - Gramática do Português, vol. II.
193659: Vichakshana, Praktana V. a.o. - The Lakshmidevi Temple at Doddagaddavalli.
269838: VICO, G.B. Schaeffer, John D. - Sensus Communis. Vico, Rhetoric, and the Limits of Relativism.
265682: VICO, G.B. Cahaix-Ruy, Jules. - La Formation de la pensée philosophique de G.B.Vico.
27695: Victoor, Robert. - Monnaies des rois Louis 1610-1793.
278550: Victor, Paul-Emile. - Terre Adélie Groenland 1947-1955. Rapport d' Activités.
278516: Victor, Paul-Émile. - Boréal. La Joie dans la Nuit.
277641: Victor, Paul-Émile. - Banquise. (Boréal II) Le jour sans ombre.
164089: Victorin, Marie. - Les Liliiflores du Québec. Lilacées, Pontédériacées, Iridacées, Joncacées.
299678: Vidal de la Blanche, Paul. - Principes de géographie humaine. Publiés d'après les manuscrits de l'auteur par Emmanuel de Montonne.
290164: Vidal, Marguerite, a o. - Quercy Roman. 2nd edition.
251489: Vidal, Maurice. - Les Vainqueurs du Tour de A a Z.
251488: Vidal, Maurice. - Les Grands Grimpeurs.
216213: Vidal, Marguerite, a o. - Quercy Roman. 2nd edition.
303442: Vidal, Marguerite, a o. - Quercy Roman. 1st edition.
135380: Vidal, Antoine. - Les instruments à archet. Les feseurs, les joueurs d'instrument, leur histoire sur le continent européen, suivi d'un Catalogue général de la musique de chambre.
271954: Vidalein, F. - La Cuisinière des familles ou traité de la cuisine domestique.
292026: Vidman, Ladislav. - Isis und Sarapis bei den Griechen un Römern. Epigrafische Studien zur Verbreitung und zu den Trägern des ägyptischen Kultes.
255818: Vidman, Ladislaus. - Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae.
298066: Vidyarthi, L.P. & Makhan Jha. (eds.) - Ecology, economy and religion of Himalayas.
196810: Vidyarthi, L.P. - The sacred complex in Hindu Gaya. 2nd edition.
285283: Viebahn, Egon. - Bergisches Zinn. 2. neu bearb. und erw. Aufl.
202966: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. & GERMAINE RICHIER. Catalogus 1955. - Vieira Da Silva. Germaine Richier.
179020: VIEIRA DA SILVA, MARIA HELENA. XXe siècle (revue). - Construction de l'espace.
299353: VIEN, JOSEPH-MARIE. Gaehtgens, Thomas & J.Lugand. - Jospeh-Marie Vien. Peintre du Roi (1716-1809).
51383: Viennot, Odette. - Les divinités fluviales Ganga et Yamuna aux portes des sanctuaires de l'Inde. Essai d'évolution d'un thème décoratif.
244675: Viennot, Odette. - Temples de l'Inde Centrale et Occidentale. Étude stylistique et essai de chronologie relative du VIe au milieu du Xe siècle. [Complete set of 2volumes].
306249: Viennot, Odette. - Temples de l'Inde Centrale et Occidentale. Étude stylistique et essai de chronologie relative du VIe au milieu du Xe siècle. [Complete set of 2volumes].
235711: VIERA, ANTÓNIO. Smulders, Frits. - António Viera's Sermon against the Dutch Arms (1640). A critical edition.
68650: Viereck, Henry L.. - Guide to the insects of Connecticut. III: The Hymenoptera or Wasp-like insects of Connecticut.
238759: VIERGE, DANIEL. Marthold, Jules de. - Daniel Vierge. Sa vie, son oeuvre.
123184: Vierlingh, Andries. - Tractaet van dyckagie uitgegeven door Dr. J. de Hullu en Ir. A.G. Verhoeven.
74834: Vierneisel, Klaus & Paul Zanker. (eds). - Die Bildnisse des Augustus. Herrscherbild und Politik im kaiserlichen Rom. Sonderausstellung der Glyptothek und des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke, München. Januar 1979.
183374: Vierneisel, Klaus & Bert Kaeser. (eds). - Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Mit Texten von Berthold Fellmann ... [et al.]
245802: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.6, 1989.
245801: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.4, 1987.
245800: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.3, 1986.
245799: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.1, 1984.
245798: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.7, 1990.
245796: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.9, 1992.
245797: Viersprong, De. Historische Vereniging voor Alphen aan den rijn en Omstreken. - Jrg.8, 1991.
244411: Viersprong, De. Uitgave van de Stichting De Vergulde Wagen. - Jrg. 5, 1988.
244410: Viersprong, De. Uitgave van de Stichting De Vergulde Wagen. - Jrg. 10 & 11 (1993 & 94) - Jrg. 22 &23 (2005-06).
302629: Vierssen, Wim van a.o. - Lake Veluwe, a macrophyte-dominated system under eutrophication stress.
299978: VIERTEL, GABRIELE. Waard, Elly de. - Als parelmoer. Elly de Waard en Gabriele Viertel.
3767: Vietinghoff-Riesch, Arnold von. - Die Rauchschwalbe.
231436: Viets, Karl. - Spinnentiere oder Arachnoidea. VII: Wassermilben oder Hydracarina (Hydrachnellae und Halacaridae).
9597: Viets, K., M.Sellnick & P.Schulze. - Spinnentiere: Hydracarina. // Oribatei. // Ixodoides.
159225: Viette, P. - Insectes Lépidoptères Noctuidae Amphipyrinae. et Melileptriinae.
251187: VIETTO, RENÉ. Pagnoud, Georges. - René Vietto. Le Champion de Tour de France.
243309: Vieveen, Heleen & Henk Sijsling. - Treindesign. De ontwikkeling van spoorwegmaterieel in Nederland.
156761: Vieweg, Richard. - Aus der Kulturgeschichte der Waage.
151240: Vifes y Escudero, Antonio, - Monedas de las dinastias Artábigo-Espanolas.
239652: Vigato, Pietro A. (edit.). - The Science of Art.
268486: Vigeant. - L'Almanach de l'Escrime. Dessins de Fréd. Régamey.
182272: Vigil, Ralph H. a.o. - Spain and the Plains. Myths and realities of spanish exploration and settlement on the Great Plains.
286122: Vigna, Giorgio. - Stati naturali. Percorsi ritovati in forme primarie. / Paths found in primary shapes.
250648: Vignard, M.Edmond. - Une Nouvelle Industrie Lithique Le Sébilien.
268883: Vignau-Wilberg, Peter. - Die Lukasbrüder in Rom. Religiöse Malerei 1810-1830. Ach ja! Italien! Italien! Dahin steht mein Sinn..
186981: Vigne, G.T. - Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the countries adjoining ther mountain-course of the Indus and the Himalaya, North of the Punjab.
243391: Vigneault, Sandra. - La médiatisation de la découverte de la tombe de Toutankhamon.
233496: Vignola, Giacomo Barozzi da & M.G.Tétar-van Elven. - De Regelen der Vijf Bouw-Orden.
223037: VIGNOLA, GIACOMO BAROZZI DA. Normand, Charles. - Le vignole des architectes et des élèves en architecture ou Nouvelle traduction des règles des cinq ordres d'architecture de Jacques Barrozzio de Vignoles, augmentée de remarques servant a développer plusieurs parties de détails trop succints dans le texte original. Suivi d'une methode abrégée du tracé des ombres dans l'architecture par Charles Normand
214704: VIGNON, CLAUDE. Bassani, Paola Pacht. - Claude Vignon 1593-1670.
218664: Vigo, Joannes de. - The most excellent workes of Chirurgerye. 1543.
272621: VIGUIER, JEAN-PAUL. Debray, Regis. - Jean-Paul Viguier.
264092: VIGUIER, JEAN-PAUL. Jodidio, Philip. - Jean-Paul Viguier: Architectuur 1992-2002.
272645: VIHTAVUORI. Paananen, Esa. - Reloding Manual. 3rd edition.
151211: Alkmaarse Historische Reeks VIII. - Tussen streek en randstad. Alkmaar in de twintigste eeuw.
296415: Viinholt-Nielsen, Lars. - Der var engang... Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972.
296413: Viinholt-Nielsen, Lars. - Assensbanen 1884-1984.
230047: Vijayaraghavacharya, V. Edited. - Inscriptions of Sadasivarya's Time from 1541 A.D. to 1574 A.D. Vol. V.
230045: Vijayaraghavacharya, V. Edited. - Inscriptions of Krishnaraya's Time from 1509 A.D. to 1531 A.D. Vol. III.
230044: Vijayaraghavacharya, V., Edited. Sastry, S.Subrahmanya. (Transl.). - Inscriptions of Saluva Narasimha's time from 1445 A.D. to 1504 A.D. Vol. II.
126465: Vijfvinkel, R. e.a. - 's Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
218196: Vijselaar, Joost - De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme 1770-1830.
215470: Vijselaar, Joost - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
300514: Vijver, C.Van der. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, b?zonderheden, geestel?ke en wereldl?ke inrigtingen en gebruiken dier stad.
288046: Vijver, Dirk Van de. - Les relations franco-belges dans l'architecture des Pays-Bas méridionaux, 1750-1830. (Diss.)
250220: Vijver, Herman van de. - 1914-1918 oorlog zonder einde.
239720: Vijver, Dirk Van de. - Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830).
250625: Vikentiev, Vladimir. - La Haute Crue du Nil et l'Averse de l'An 6 du Roi Taharqa. Le Dieu Hemen et son Chef-Lieu Hefat.
175354: Vila, Marco Aurelio. - Aspectos geográficos del Estado Miranda.
139876: Vilacasas. - Sis Contes.
305114: Vilain, Lucien Maurice. - L'Evolution des Locomotives a Vapeur de la Compagie des chemins de Fer de l'Est 1853-1938.
241429: Viljoen, Deon & G.Röell. - Furniture from European trading posts at the Cape of Good Hope and in South-east Asia. 17th-19th centuries.
89813: Vilkuna, Kustaa. - Die Pfluggeräte Finnlands.
52941: Villa, Gemma Guglielmetti. - Affreschi del '300 nel territorio de Varese. L'oratorio Visconteo di Albizzate.
250007: Villa, Agata. - I Capitelli di Solunto.
163632: Villa Rojas, Alfonso, a.o. - Los Zoques de Chiapas.
138906: Villa, Paola. - Corpus of Cypriote antiquities 1: Early and Middle Bronze Age pottery of the Cesnola collection in the Stanford University Museum.
299037: Villadsen, Ole. - Moderne glaskunst i Danske kirker. En billedguide.
227923: Villain-Gandossi, Christiane. - Medieval ships and the birth of technical societies. Vol. I: Northern Europe.
282872: Villalaz, Crespo. - Mecánica de suelos y cementaciones. 6â edición.
162209: VILLALPANDO, CHRISTOBAL. - El pintor Christobal de Villapando.
288795: Villanueva Puig, Marie-Christine a.o. - Céramique et peintre grecques. Mode d'emploi. Actes du colloque international École dy Louvre 1995.
259733: VILLANUEVA, JUAN DE. Moléon Gavilanes, Pedro. - Juan de Villanueva.
303204: Villányi, György. - Hungarian motive power.
268896: Villar Rojas, Francisco José. a.o. - Derecho Urbanístico de Canarias.
66539: Villard, Claude. - Anciens tissus de la fabrique de soierie et du tissage Lyonnais.
305811: Villard, Renaud. - Du bien commun au mal nécessaire. Tyrannies, assassinats politiques et souveraineté en Italie, vers 1470-vers 1600.
199207: Villas-Bôas, Orlando. - Xingu. Território Tribal.
267361: Ville, Simon. (Edited). - Shipbuilding in the United Kingdom in the nineteenth Century: A regional approach.
126866: VILLEBOIS-MAREUIL, De. Félix, G. - Le colonel de Villebois-Mareuil et la guerre Sud-Africaine.
241803: Villedieu, Francoise. - Il Giardino dei Cesari. Dai palazzi antichi alla Vigna Barberini, sul Monte Palatino.
230318: VILLEGA[I]GNON, NICOLAS DURAND. Heulhard, Arthur. - Villegagnon, roi d'Amérique. Un homme de mer au XVIe siècle (1510-1572).
277104: Villeminot, Jacques & Paul Villeminot. - Connaissance des Iles. Coutumes et moeurs des Papous.
213196: Villena, Leonardo. - Glossaire. Burgenfachwörterbuch des mittelalterlichen Wehrbaus.
292838: VILLENEUVE, GILLES. Henry, Alan. - Kimberley's Racing Driver Profile No. 3: Gilles Villeneuve.
43827: VILLEROY & BOCH. Thomas, Thérèse. - Villeroy & Boch 1748-1930. Keramik aus der Produktion zweier Jahrhunderte / Ceramiek uit een tijdsspanne van twee eeuwen / Deux siecles de production ceramique / Two centuries of ceramic products.
207186: VILLEROY & BOCH. Thomas, Therese. - Die Rolle der beiden Familien Boch und Villeroy im 18. und 19. Jahrhundert. Die Entstehung des Unternemens Villeroy & Boch.
284470: Villiers, Christoffel Coetzee de. - Geslachts-Register der oude Kaapsche Familien.
200649: Villiers, A. - Languriinae et Cladoxeninae (Coleoptera Clavicornia). Fam. Erotylidae.
200647: Villiers, André. - Henicocephalidae et Reduviidae.
166151: Villiers, Simon de. - Robben Island. Out of reach, out of mind. A history of Robben Island.
156748: Villiers, André - Revision des Coleopteres Languriides africains.
278660: Villinger, Bernhard. - Die Arktis ruft! Mit Hundeschlitten und Kamera durch Spitzbergen und Grönland.
161903: Villiod, Eugène. - La machine à voler. Étude sur les escroqueries commises dans les cercles & les casinos.
282171: Villon, François. - Oeuvres de François Villon. Illustrées par Marcel Arnac.
232149: Villon, A.M. - Traité pratique des matières colorantes artificielles dérivées du Goudron de Houille.
173374: Villon, François. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
90122: Vilppula, Hilkka. - Das Dreschen in Finnland.
240133: Vin, Jos P.A. van der. - Die Fundmünzen der römischen Zeit in den Niederlanden. Abteilung I: Provinz Friesland.
261454: Vinaver, Vuk. - Apercu de l'histoire des Monnaies aux pays Yougoslaves du XVIe au XVIIIe siècles. Edited by Jorjo Tadic.
57472: Vincent, Louis Hugues & Félix Marie Abel. - Bethléem. Le sanctuaire de la nativité.
37846: Vincent, Louis Hugues. - Canaan d'après l'exploration récente.
33542: Vincent, Louis Hugues & Félix Marie Abel. - Jérusalem. Recherches de Topographie, d´archeologie et d´histoire. Tome II: Jérusalem nouvelle. Fascicule IV: Sainte-Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérusalem nouvelle.
33533: Vincent, Louis Hugues & Félix Marie Abel. - Emmaüs. Sa basilique et son histoire.
2998: Vincent, J. - Nos oiseaux.
28564: Vincent, Louis Hugues, a.o. - Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Splendori - Miserie - Speranze.
258293: Vincent, Louis Hugues & A.-M.Steve. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve. Vol. I: Jérusalem antique.
232133: Vincent, Louis Hugues & Félix Marie Abel. - Bethléem. Le sanctuaire de la nativité.
227608: Vincent, Louis Hugues & A.-M.Steve. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve. [COMPLETE SET].
226787: Vincent, Louis Hugues & A.-M.Steve. - Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'Archéologie et d'Histoire. Avec la collab. graphique du A.-M. Steve.
224011: Vincent, Albert. - La religion des Judéo-Araméens d'Éléphantine.
202484: Vincent, É. - Contribution à la Palaéontologie des terrain tertiaires de la Belgique. Brachiopodes.
165610: Vincent, Louis Hugues, a.o. - Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Splendori - Miserie - Speranze.
159380: Vincent, Louis Hugues. - Canaan d'après l'explorartion récente.
102088: Vincent, Louis Hugues, E.J.H. Mackay & F.M. Abel. - Hébron. Le Haram El-Khalîl. Sépulture des Patriarches.
278731: LEONARDO DA VINCI. - Traité de la peinture traduit intégralement pour la première fois en français sur le Codex Vaticanus Urbinas 1270. Complété par de nombreux fragments tire´s des manusgrits [sic] du maître, ordonné méthodiquement et accompagné de commentaires par Péladan. Ouvrage orné de 40 figures démonstratives de l'édition princeps et de 100 dessins esthétiques, etc.
128990: VINCK, DE. [collection]. Bruel, François-Louis - Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871. Collection de Vinck. Inventaire analytique. Tome I: Ancien Régime.
282791: VINCKBOONS, DAVID. Wegner, Wolfgang & H.Pée. - Die Zeichnungen des David Vinckboons.
198265: VINCKBOONS, DAVID. Goossens, Korneel. - David Vinckboons.
148100: VINCKBOONS, DAVID. Goossens, Korneel. - David Vinckboons.
221844: Vinding, Michael. - The Thakali. A Himalayan Ethnography.
290495: VINGBOONS, PHILIPS. - Oeuvres d'architecture, contenant les desseins tant en plans qu'en elevations, des principaux, & des plus nouveaux Batimens Dans le dernier Agrandisement de la ville d'Amsterdam & autres endroits de ces Provinces, Ordonnez Par Philippe vingboons, Architecte de la Ville d'Amsterdam.
292692: VINGBOONS, JOHANNES. Gosselink, Martine. - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw.
273976: VINGBOONS, JUSTUS & DAVID VINGBOONS JR. Peters, L.C.M. & C.J.van Doorn. - Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden 1670.
268671: VINGBOONS, JOHANNES. Bracht, J. van. (introd.). - [Vingboons-atlas]. Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
300685: VINGBOONS, PHILIPS. Ottenheym, Koen. - Philips Vingboons (1607-1678), architect.
263855: VINGBOONS, JOHANNES. Bracht, J. van. (introd.). - [Vingboons-atlas]. Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
252120: VINGBOONS, JOHANNES. Galindo, Marcos & José Luiz Mota Menezes. - Desenhos da Terra. Atlas Vingboons.
31937: VINGBOONS, PHILIPS. Ottenheym, Koen. - Philips Vingboons (1607-1678), architect.
220151: VINGBOONS, JUSTUS & DAVID VINGBOONS JR. Peters, L.C.M. & C.J.van Doorn. - Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden 1670.
216670: VINGBOONS, JOHANNES. Bagrow, Leo. (ed.). - Vingboons' maps in Sweden.
184571: VINGBOONS, JOHANNES. Bracht, J. van. (introd.). - [Vingboons-atlas]. Verzameling van Pas-kaarten, Dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; Meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige Afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien Gelegen: Alle zeer net naar 't Leven met Waterverven Geschildert. [subtitle: Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeens Rijksarchief te 's-Gravenhage].
45378: Vinhuizen, J. & G.A.Wumkes. - Het avondmaalszilver in de provincie Groningen.
230505: Vinhuizen, J. & G.A.Wumkes. - Het avondmaalszilver in de provincie Groningen.
253918: VINIUS, ANDREI. Boterbloem, Kees. - Moderniser of Russia. Andrei Vinius, 1641-1716.
43427: Vink, A.P.A. - Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe.
304771: Vink, C.W. - Als de witte vlag waait. De geschiedenis van de autobusdienst op Terschelling.
122303: Vink, T. - De Rivierstreek. [Bewerkt door F. Landmeter en A.C.W. Korevaar].
256827: VINKELES, REINIER & HERMANUS VINKELES. (engravers). - Afbeeldingen van den schouwburg te Amsterdam; geinventeerd door Jacob Eduard de Witte, Directeur-Generaal der Stads Werken en Gebouwen.
35802: VINKEN, JEROEN. Boot, Caroline a.o. - Jeroen Vinken.
223142: Vinken, Varbara Cornelia. - Der Ursprung der Ästhetik aus theologischen Vorbehalt. Theorien des Ästhetischen von Port-Royal bis Rousseau und Sade. Theories of the aesthetic from Port-Royal to Rousseau and Sade.
269946: VINKENOOG, SIMON. Schrama, Lex & Coen de Jonge. (eds). - Louter genieten. Teksten & tekeningen Simon Vinkenoog.
253897: Vinkenoog, Simon. - De avonturen van Am*dam (uit een plaatjesboek).
232110: Vinkenoog, Simon. - Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten.
204150: VINKENOOG, SIMON. Schrama, Lex & Coen de Jonge. (eds). - Louter genieten. Teksten & tekeningen Simon Vinkenoog.
133195: Vinkenoog, Simon. - Levend licht.
42831: VINNE, VINCENT LAURENSZ VAN DER. Sliggers, Bert. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
299489: VINNE, THEODORE LOW DE. Rollins, Carl Purington. - Theodore Low De Vinne.
218155: Vinogradov, Jurij G. - Pontische Studien. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes.
242252: Vinolas, A. & M.C.Cartagena. - Fauna de Tenebrionidae de la Península Ibérica y Baleares. Coleoptera Vol. I: Lagriinae y Pimeliinae.
263810: VINOLY, RAFAEL., Viñoly, Román. a.o. - Rafael Viñoly.
202958: VIOLA, BILL. Catalogue 1995. - Bill Viola. Venice Biennale 1995.
253693: Violette, Marcel. - Le Cyclisme.
88787: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Baudot, A.de & J.Roussel. - Dessins inédits de Viollet-Le-Duc.
290851: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Catalogue 1980. - Le voyage d'Italie d'Eugène Viollet-le-Duc, 1836-1837.
273393: Viollet-le-Duc, Eugène E. - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carlovingienne à la Renaissance.
253873: Viollet, Sandrine. - Le Tour de France cycliste. Culture et société dans l'entre-deux-gueres.
241948: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Tamborrino, Rosa. - Gli archittetti e la storia. Scritti sull'architettura.
23426: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Catalogue 1980. - Viollet-le-Duc.
23423: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Catalogue 1980. - Viollet-le-Duc.
23404: Viollet-le-Duc, Eugène E. - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathdraal. Met een voorw. van P.J.H.Cuypers.
23400: Viollet-le-Duc, Eugène E. - Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend a dessiner.
211835: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. - Compositions et dessins de Viollet-le-Duc.
203495: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. - Compositions et dessins de Viollet-le-Duc publiés sous le patronage du Comité de l'Ouevre du Maitre.
195256: VIOLLET-LE-DUC, EUGÈNE E. Auberson, Paul a.o. - Viollet-le-Duc. Centenaire de la mort à Lausanne.
156582: Viollet-le-Duc, Eugène E. - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'é poque Carlovingienne à la Renaissance.
145635: Viollet-le-Duc, Eugène E. - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle.
64560: Viollier, D. - Les sépultures du second âge du fer sur le plateau Suisse.
278442: Virdis, Caterina Limentani. - Codici Miniati fiamminghi e olandesi.
221209: Virgin, C.A. - Kongliga Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden. Aren 1851-1853. Andra Delen. Zoologi I: Insecta.
263048: Virgós Soriano, Miguel. - Derecho Procesal Civil Internacional. Litagación international. Secunda Edición.
159551: Viroli, Giordano. - I dipinti d'altare della Diocesi di Ravenna.
138935: Virschow, Hans. - Gesichtsmuskeln des Schimpansen.
47671: Viruly, Adriaan (Jons) & H.Hollander. - Het Uiver Album. Geïllustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race.
288858: Viruly, Adriaan (Jons). - In de schroefwind. [1e druk].
47271: Vis, H. (foreword). - Geschiedenis van een Gelders streekvervoerbedrijf. 70 jaar Geldersche tramweg-maatschappij 27 juni 1951. [title on spine: Zeventig jaar G.T.M. 1881-1951].
70614: Vis, D. - De Zaanstreek. Een historische beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
29038: Vis, Eelco M. & Commer de Geus. - Altholländische Fliesen. Übersetzt von H.Wichmann.
28951: Vis, Eelco M. & Commer de Geus. - Altholländische Fliesen. Uebersetzt von Heinrich Wichmann.
282555: Vis, Henk. - We hebben ze allemaal gekend.... bij de namen van de vermoorde joodse inwoners van Winterswijk, Een gedenkboek.
247640: Vis, G.N.M. - Het klooster Egmond: hortus conclusus.
186513: Vis, Jurjen. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
208857: Vis, Jurjen. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
201076: Vis, Eelco M. & Commer de Geus. - Altholländische Fliesen. Uebersetzt von Heinrich Wichmann.
272376: Vischer, Wilhelm. - Die Entdeckungen im Theater des Sionysos zu Athen.
297212: Visconti, Fabrizio. - Forte Airolo als Teil der Gotthardbefestigung.
291688: Visconti, Enno Quirino. - Monumenti Gabini dell Villa Pinciana descritti da
268097: VISCONTI. Meiss, Millard & Edith W.Kirch. - Getijdenboek voor de Visconti. 2nd ed.
265888: Visconti, P.Q. - A few of the principal objects in a collection of Egyptian Antiquities, the property of Giovanni d'Athanasi.
230973: Visconti, Ennio Quirino. - Musée Pie-Clémentin.
266549: Visée, W.F. - Marinevliegkamp de Kooy. Beelden van een bevlogen tijd.
298083: Vismara, Cinzia & Maria Letizia Caldelli. - Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano. V: Alpes Maritimae, Gallia Narbonensis, Tres Galliae, Germaniae, Britannia.
289089: Vismara, C. - Sarda Ceres. Busti fittili di Divinità femminile della Sardegna romana.
4451: Visscher, H.A. - De Nederlandse landschappen. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde.
255950: Visscher, Marja. - De stoomtram van de Rosestraat. Deel 1.
252004: VISSCHER, ROEMER. Fleurkens, Anneke. - Brabbeling (1614). Een bloemlezing uit het werk van Roemer Visscher.
296962: Visscher, L.G. - Chronologisch overzigt der Nederlandsche vorsten. [&] Toelichtingen tot het chronologisch overzigt der Nederlandsche Vorsten.
245980: Visscher, Nicolaus. - Plusiers Belles et Plaisante Veües et la Cour de Heemstede dans la Province d'Utrecht.
236093: Visscher, Marja. - Als iedereen meeloopt hebbie 'n optocht. 40 jaar federatief muziekleven in de Hoeksche Waard.
217867: VISSCHER, CLAES JANSZ. & ZACHARIAS ROMAN. Grooten, Johan. - Visscher-Romankaart van Zeeland.
189675: Visscher, H.A. - Het Eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek. 1e druk.
189578: Visscher, H.A. - De Alblasserwaard. Kennismaking met een bijzonder polderlandschap. 2e druk.
18525: Visscher, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
178172: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. Grooten, J. (preface). - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae.
158177: Visscher, N. - Indiae Orientalis nec non Insularum Adiacentium Nova Descriptio.
138272: Visscher, R. - Goudsmeden en hunne Leerlingen te Leeuwarden in de 17e eeuw.
72749: Visschers, P. - Iets over Jacob Jonghelink, metaelgieter en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder, in de XVIe eeuw; en de gebroeders De Nole, beeldhouwers, in de XVe, XVIe en XVIIe eeuw.
40304: VISSER JR., J. Vermeulen, Fr. - J. Visser Jr.
304530: VISSER, H.L. [Collection]. Visser, H.L. & D.W.Bailey. (eds). - [The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Vol. IV:] Aspects of Dutch gunmaking. A collection of essays.
292264: VISSER, CAREL. Catalogus 1978. - Carel Visser. Papierbeelden.
291130: VISSER, CAREL. Blotkamp, Carel. - Carel Visser. Genesis.
291131: VISSER, CAREL. Bergman, Joost. - Grafiek. Prints.
290866: VISSER, H.L. [Collection]. Puype, Jan Piet & R.Roth. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Volume I, Parts 1 - 3 (of 4).
289138: VISSER. [collection]. Bosch, Paula van den. - The Collection Visser at the Kröller-Müller Museum. [SET OF TWO VOLUMES].
285872: Visser, H.A. - Papendrecht. Dorp aan de rivier.
284882: VISSER, MARTIN. Huygen, Frederike. - Martin Visser. Oeuvreprijs 1998 stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
284066: Visser, Geert. (red.). - Van boezeroen en hoge zije. De Betuwe in de 19de eeuw.
283913: Visser, Geert, e.a. (red.). - Betuws Mengelwerk. Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied.
283911: Visser, Geert, e.a. (red.). - Grenzenloos. Inkomende en uitgaande Betuwenaren ...
266143: VISSER, H.L. [Collection]. Puype, Jan Piet, a.o. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. - [AND:] Dutch guns in Russia. - [AND:] Aspects of Dutch gunmaking. [Complete set of 4 volumes in 7 parts].
257677: Visser, H.A. & J.van der Giessen. - Papendrecht in oude ansichten.
256668: Visser, J.J.E.M.de. - Boxtel. Binnenste buiten aan de hand van het genealogisch onderzoek naar de Boxtelse familie de visser.
256662: VISSER, H.L. [Collection]. Puype, Jan Piet & R.Roth. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Volume I, Parts I - IV.
247101: Visser, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 2.
304889: Visser, B.J.J. - Geschiedenis der Katholieke Missie van Nederl.-Indië, 1606-1800, door J.J.C. Visser, MSC Apostolisch Prefect van Poerwokerto.
239729: VISSER, MART. Hering, Fiona. - Mart Visser. Haute Couture.
239192: VISSER, CAREL. Catalogus 1972. - Carel Visser.
237372: Visser, M.W. - The Arhats in China and Japan.
234256: Visser, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Deel 3.
230857: Visser, Gerrit. - Zeven eeuwen Krommeniedijk.
230849: Visser, Gerrit. - Kent u ze nog... de Krommenieërs. 3e druk.
230846: Visser, Gerrit. - Krommeniedijk in oude ansichten.
285500: Visser, H.R. & J.S.van Wieringen. - Kazematten in het interbellum. Vestingbouwkundige bijdragen. Redactie: T. de Kruijf.
221854: Visser, L. - Het dorp Zeist.
215617: Visser Smits, D.de, a.o. - Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel.
212450: Visser, Aart. - Veluws Portret.
211347: VISSER, ROEL. Hofland, H.J.A. - Hier in Holland.
213683: Visser, A.S.Q., a.o. - Emblem Books in Leiden. A catalogue of the collections of Leiden University Library, the 'Maatschappij der Nederlandse Letterkunde' and bibliotheca Thysiana. Compiled and edited by A.S.Q.Visser, co-edited by P.G.Hofijzer and B.Westerweel.
207027: Visser, Leontine E. - Challenging Coasts. Transdisciplinary excursions into integrated Coastal Zone development.
197399: Visser, Johann. - South African poarasitic flowering plants.
197387: Visser, A.M. - Monograph on the Foraminifera of the type-locality of the Maestrichtian. (South-Limburg, Netherlands).
196691: Visser, C., A.ten Bruggencate & J.Schregardus - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. [2e reeks].
187551: Visser, Kees. - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 / 2000. Zo'n onbeschrijfelijke stad.
186493: Visser, J.J. - Pökoot religion.
185543: Visser, Noëlle. - In grote lijnen. Het Amsterdamse openbaar vervoer. (1900-2000).
175910: Visser, H.A. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht. De straat waarin wij wonen.
163088: Visser, Derkwillem. - Flaggen Wappen Hymnen. Bevölkerung, Religion, Geographie, Geschichte, Verwaltung, Währung.
161790: Visser, Irmin. - Het slot te Zeist.
161752: Visser, S.W. - [Scientific results of] the Snellius-expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930 under leadership of P.M. van Riel. Vol III: Meteorological observations.
154361: VISSER, JACO de. Drabbe, Natascha. - Jaco D. de Visser. Architect en ontwerper.
69736: Visser, Gerrit. - Krommenie.
148814: VISSER, H.L. [Collection]. Puype, Jan Piet & R.Roth. - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the collection of J.L.Visser. Volume I, Parts 1 - 4, Volume II: Ordnance & [Volume IV]; Aspects of Dutch gunmaking.
132469: Schoolplaat Lummel-Visser. - De Mier - een mierennest. / La Fourmi - une fourmillière.
265576: Vissière, Isabelle & J-L.Vissière. - Lettres édifantes et curieuses de Chine par des Missionaires Jésuites 179901-1776.
182764: Vissière, Isabelle & J-L.Vissière. - Lettere edificanti e curiose di missionari gesuiti dalla China (1702-1776).
213944: Vita, Antonio Di, a.o. - Das antike Libyen. Vergessene Stätten der römischen Imperiums.
237301: Vitale, Guido. - Pekinese Rhymes. First collected and edited with notes and translations.
271792: Vitelli, Karen D. - The Neolitic Pottery from Lerna.
259094: VITELLI, FONTANA & PAOLO VITELLA. Rosini, Corrado. - Dietro la moda delle grottesche. Prospero Fontana e Paolo Vitelli.
10335: VITOZZI, ASCANIO. Carboneri, Nino. - Ascanio Vitozzi. Un architetto tra manierismo e Barocco.
251051: VITRA. Windlin, Cornel & Rolf Fehlbaum. (ed.). - Project Vitra. [1957-2007].Sites, products, authors, museum, collections, signs ; chronology, glossary.
279498: Ars vitraria. - Volumes: 3,4,7,8 & 9.
299622: VITRUVIUS. Muther D'Evelyn, Margaret. - Venice & Vitruvius. Reading Venice with Daniele Barbaro and Andrea Palladio.
294447: VITRUVIUS. Durantino, Francesco Lutio (edit.). - M L Vitruvio Pollione de Architectura traducto di Latino in Vulgare dal vero exemplare con le figure a li soi loci con mirado ordine insignito: co(n) la sua tabula alphabetica: per la quale portrai facilmente trouare la moltitudine de li vocabuli a li soi loci con summa diligentia expositi: et enucleati: mai piu da niuno altro sin al presente facto ad immensa utilitate di ciascuno studioso.
285621: VITRUVIUS. Bioul, De. - L'Architecture de Vitruve.
284874: VITRUVIUS. Peters, Ton (transl.). - Handboek bouwkunde. Vertaald door Ton Peters. 3e dr.
282808: VITRUVIUS. Knell, Heiner. - Vitruvs Architekturtheorie. Versuch einer Interpretation.
282731: VITRUVIUS. Plommer, Hugh. - Vitruvius and later Roman building manuals.
282721: VITRUVIUS. Ferri, Silvio. - Architettura (Dai Libri I-VII).
25877: VITRUVIUS. Prestel, J. - Zehn Bücher über Architektur des Marcus Vitruvius Pollio.
255249: VITRUVIUS. Prestel, Jakob. - Des Marcus Vitruvius Pollio Basilika zu Fanum Fortunae.
65465: Vitry, Paul. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
223018: Vitry, Paul & Gaston Brière. - Documents de sculpture française du Moyen-Age. Publies sous la direction de Paul Vitry et Gaston Briere. Recueil de 140 planches contenant 940 documents de statuaire er de décoration. [2ème édition].
217299: Vitry, Urbain. - Le Propriétaire architecte, contenant des modèles de maisons de ville et de campagne, de fermes, orangeries, fortes, puits, fontaines, etc......
180102: Vitry, Paul. - French sculpture during the reign of Saint Louis 1226-1270.
259309: VITTONE, BERNARDO. Atti 1970. - Bernardo Vittone e la Disputa fra Classicismo e Barocco nel Settecento.
243550: Vittorio, Antonio di. - Wirtshaftliche habsburgische Themen und Probleme zwischen Wien und Neapel 18. Jahrhundert / Temi e problemi di economia asburgica tra Vienna e Napoli XVIII secolo.
214446: Vittorio, Luigi & F.Bellani. - I libri di viaggio e le guide della raccolta. Catalogo descrittivo.
123144: Vitzthum, H. - Acarinen.
38021: VIVARINI. Pallucchini, R. - Vivarini (Antonio, Bartolomeo, Alvise).
251583: VIVES, JUAN LUIS. Fantazzi, Charles. - Juan Luis Vives. In Pseudodialecticos. A critical edition.
283919: VIVIANI, GIOVANNI BUONAVENTURA. Seifert, Herberft. - Giovanni Buonaventura Viviani. Leben - Instrumentalwerke - Vokale Kammermusik.
213028: Viviers, Didier. - Recherches sur les ateliers de sculpteurs et la cité d'Athènes à l'époque archaïque. Endoios Philergos Aristoklès.
215926: Vivolo, Francesco P.M. - E l'Acqua Zampillerà dal Deserto. (Testimonianze giudaiche e cristiane a Pompei prima del 79).
304908: Vlaanderen, M & A.Steenmeijer. - Trams tussen Rhenen en Arnhem.
243953: Jaarboek Architectuur in Vlaanderen. - 1990-1993.
230914: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Hoe koud het was, en .... hoe warm! De winter 1928-1929. 2e druk.
226048: Jaarboek Architectuur in Vlaanderen. - 02 03.
122889: Heemkundige kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. - Jaarboek 1969/70.
300994: Vladimirtsov, B. - Le régime social des Mongols. Le féodalisme nomade.
252564: VLAMINCK, MAURICE DE. Green, Julien. - Mont-Cinere. Lithographies de Vlaminck.
276305: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE. Schilder, Günter. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Met inleiding, journaal en bijlagen. Uitgegeven door G.G.Schilder.
174068: Vlasblom, Vincent, a.o. (eds). - Oog in Oog. Eye-to-Eye.
296469: VLASOV, A.A. Andreyev, Catherine. - Vlasov and the Russian liberation movement. Soviet reality and émigré theories.
263995: Vlassenrood, Linda - Reality machines. Het allerdaagse weerspiegeld in hedendaagse Nederlandse architectuur, fotografie en vormgeving.
245503: Vledder-Janssen, Elske. - 100 jaar bijzonder...1899-1999. De geschiedenis van 100 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Hillegom.
251124: Vlek, Robert. - The mediaeval Utrecht boat. The history and evaluation of one of the first nautical archaeological excavations and reconstructions in the Low Countries.
222729: Vlerk, I.M.van der. - Studiën over Nummulinidae en Alveolinidae.
167331: Vletter, M.E. de, R.P.G.A. Voskuil & J.R. van Diesen. - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
252858: Vleugels, Marc. - Intermission No 3.
114650: VLEUGHELS, NICOLAS. Hercenberg, Bernard. - Nicolas Vleughels. Peintre et Directeur de l'Académie de France à Rome, 1668-1737.
52934: Vliegenthart, Adriaan Willem. - De galleria Buonarroti. Michelangelo en Michelangelo il Giovane. The galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane.
302671: VLIEGHE, HANS. [Festschrift]. Stighelen, Katlijne Van der. (ed.). - Munuscula amicorum. Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe.
196655: vliegveld, Het. - Jrg. 18 (1934), no. 5 (mei).
196654: vliegveld, Het. - Jrg. 18 (1934), no. 4 (april).
196652: vliegveld, Het. - Jrg. 17 (1933), no. 10 (october).
196653: vliegveld, Het. - Jrg. 18 (1934), no. 1 (januari).
196651: vliegveld, Het. - Jrg. 17 (1933), no. 7 (juli).
188504: vliegveld, Het. - Jrg. 19 (1935), no. 20 (juni).
226200: Vlierden, C.Van & M.Smeyers (eds). - Merken opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsendom Luik. Typologie en methode.
174078: Vlierden, Marieke van. - Utrecht. Een hemel op aarde.
240953: Vlierman, Karel. - Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails. Scheepsarcheologie II.
57961: Vlies, T.A.van der. - De eerste eeuwen van Rhoon Uitgegeven ter gelegenheid van 750 jarig bestaan van Rhoon.
269337: Vliet, Herman van, e.a. - Het gezicht van Amsterdam. Ruimtelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog.
266677: Vliet, Olaf van. - Convergence and Europeanisation. The Political Economy of Social and Labour Market Policies. (Diss.)
257443: Vliet, Adri P.van. - Een 'vriendelijcke groetenisse.' Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
251035: Vliet, Adri P.van. - Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648.
247662: Vliet, Martina van. - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap voornamelijk in de periode 1537-1795. (Diss.)
237244: VLIET, GÉRARD VAN. Salverda de Grave, J.J. - La France par Gérard van Vliet, artiste-peintre a Amsterdam.
215921: VLIET, JAN VAN. Dekker, Cornelis. - The Light under the Bushel. Old Germanic Studies in the Low Countries and the Motivation and Methods of Jan van Vliet (1622-1666).
192889: Vlietinck, Suzy. - Bibliographical repertory of the Hellenistic and Roman pottery from Attic and Corinthian sites.
298029: Vlis, J.A. van der. - 't Lant van Texsel. Een geschiedschrijving. [1e druk].
74614: Vlis, J.A. van der. - 't Lant van Texsel. Een geschiedschrijving. [1e druk].
70593: Vlis, J.A. van der. - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
298902: VLISSINGEN, PAUL VAN. Sigmond, Peter. - Paul van Vlissingen & zoon. Ondernemers in stoom.
250008: Vlizos, Stavros. - Der thronende Zeus. Eine Untersuchung zur statuarischen Ikonographie des Gottes in der spätklassischen und hellenistischen Kunst.
217377: Vloberg, Maurice. - De la Cour des Miracles au Gibet de Montfaucon.
213228: Vloedgraven, Koob & H.Sterken Rzn. - Oud Staphorst in woord en beeld.
124823: Vloedgraven, Koob & H.Sterken Rzn. - Oud Staphorst in woord en beeld.
185851: Opium-vloek. - Tijdschrift van den anti-opiumbond.
301395: Vloten, Johannes van. - Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn verderen voortgang (1572-1575)
219607: Vloten, M.G.van. - Les Drapeaux en usage à la Fête de Huceïn à Téhéran.
175383: Vlug, J.J. - De Fuut (Podiceps cristatus).
284529: VLUGT, L.C.VAN DER. Bakema, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.
199723: VLUGT, L.C.VAN DER. Bakema, J.B. - L.C. Van Der Vlugt.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

6/8