Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51753: Nierhoff, A.M.G. - Bloemendaal. Lanen en wegen. Hun naam en geschiedenis.
237112: NIERHOFF, ANSGAR. Brockhaus, Christoph. - Ansgar Nierhoff ... der liebe.
235333: Nierhoff, Marie. - De hofstede Saxenburg in Aelbertsberg of Bloemendaal.
278172: NIERMANS, EDOUARD & JEAN NIERMANS. Pinchon, Jean-Francois. - Edouard & Jean Niermans du Trocadero à la Maison de la Radio. / From Trocadero to the Radio Center.
276095: Niermeijer, J.G. & J.G.Smit. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied.
192863: Niermeyer, Jan Frederik. - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leondiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw.
15444: Nierop, F.S. van. - Amsterdam's financiën.
301703: Nierstrasz, V.E. - Het west- en noordfront vesting Holland, mei 1940.
282591: Niesen, A., e.a. - Terugblik en uitzicht. 75 jaar Dominicanen in Zwolle.
242986: Nieser, Nico. - De Nederlandse water- en oppervlakte wantsen (Heteroptera: Nepomorpha en Gerromorpha).
95260: Nieser, Nico. - De Nederlandse water- en oppervlaktewantsen (Heteroptera aquatica et semiaquatica).
299868: Niessen, S.A. - Motifs of life in Toba batak texts and textiles. [Diss.].
79733: Niethammer, A. - Die mikroskopischen Boden-Pilze. Ihr leben, ihre Verbreitung sowie ihre oeco- omische und pathogene Bedeutung.
264069: Niethammer, Günther. - Handbuch der deutschen Vogelkunde.
193216: Niethammer, Günther. - Handbuch der deutschen Vogelkunde.
171674: Niethammer, Annelises & N.Tietz. - Samen und Früchte des Handels und der Industrie.
308397: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Mette, Hans Joachim, a.o. (eds.). - Frühe Schriften. Band I - V. Herausgegeben von Hans Joachim Mette, [et al.]. [Complete five volume set].
257321: Nietzsche, Friedrich. - Afgemat als een eendagsvlieg bij avond. Een selectie uit de brieven 1858-1879. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door Hans Driessen. Herzien door Peter J.Th.M. Claessens.
287732: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Plank, William. - The Quantum Nietzsche. The Will to Power and the Nature of Dissipative Systems.
287713: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Doyle, Tsarina. - Nietzsche on Epistemology and Metaphysics. The World in View.
287671: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Deane, David. - Nietzsche and Theology. Nietzschean Thought in Christological Anthropology.
287667: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Stack, George J. - Nietzsche's Anthropic Circle. Man, Science, and Myth
287669: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Vogel, Beatrix. - Von der Unmöglichkeit oder Möglichkeit, ein Christ zu sein. Symposion 1996 des Nietzsche-Kreises München. Vorträge aus den Jahren 1996-2001.
287661: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Willers, Ulrich. - Theodizee im Zeichen des Dionysos. Nietzsches Fragen jenseits von Moral und Religion.
247608: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Steilberg, Hays A. - Die amerikanische Nietzsche-Rezeption von 1896 bis 1950.
247607: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Krause, Jürgen. - Märtyrer und Prohet. Studien zum Nietzsche-Kult in der bildende Kunst der Jahrhundertwende.
247606: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Taylor, Seth. - Left-Wing Nietzcheans. The Politics of German Expressionism 1910-1920.
247600: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Kuhn, Elisa - Friedrich Nietzsches Philosophie des europoäïschen Nihilismus.
245093: Nietzsche, Friedrich. - Werke und Briefe Band I-IV.
243685: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Venturelli, Aldo. - Kunst, Wissenschaft und Geschichte bei Nietzsche. Quellenkritische Untersuchungen.
197736: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Stambaugh, Jon. - Untersuchungen zum Problem der Zeit bei Nietzsche.
186614: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Rosenthal-v.Grotthuss, Alfred. - Nietzsches Kernsprüche. Plastisch aufgebaut unter Erläuterung des typischen Gehalts.
309748: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Pander, Gaila. - Een zuivere toon. De beeldtaal in Nietzsche's Also sprach Zarathustra.
286485: Nietzschmann, Erhard. - Wappen und Staaten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1648-1806. In Kurzchroniken zusammengestellt und mit Wappenschildern versehen.
93979: Nieukerken, Erik J.Van. - Phylogenetic studies on the leaf-mining moth family Nepticulidae (Lepidoptera). (Diss.)
264138: NIEUW AMSTERDAM. Smeets, Huub a.o. - New Amsterdam de Architekten Cie.
193101: Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. - Jrg. 14, 1929-1930.
192867: Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. - Jrg. 2, 1917-1918.
192865: Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. - Jrg. 5, 1920-1921.
154411: Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. - Jrg. 13, 1928-1929.
153670: Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. - Jrg.12, 1927-1928.
203430: Nieuwdorp, Hans. - Les retables anversois XV-XVIe Siècle.
239585: NIEUWELANDT, GUILLIAM VAN. Keersmaekers, A.A. - De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw.
17106: Nieuwendijk, Koen. - The refined image. Aspects of Dutch new realist painting.
236009: Nieuwenhuijze, C.A.O.van. - The Lifestyles of Islam. Resource to Classisim. Need of Realism.
143615: Nieuwenhuijze, C.A.O.van. - Samsu 'L-Din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.
70206: Nieuwenhuijzen, Kees. - Den Haag en omstreken in 19e eeuwse foto's.
211316: Nieuwenhuijzen, Kees. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
183754: Nieuwenhuijzen, Kees. - Utrecht en omstreken gefotografeerd in de 19de eeuw.
174597: Nieuwenhuijzen, Kees. - 's'-Gravenhage en omstreken gefotografeerd in de 19de eeuw.
211314: Nieuwenhuijzen, Kees. - Haarlem en Zuid-Kennemerland in de 19de eeuwse foto's.
124879: Nieuwenhuijzen, Kees. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
117846: Nieuwenhuijzen, Kees. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
60993: Nieuwenhuis, A.A.J. - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
60443: Nieuwenhuis, Hans. - Stijltuinen. Vijf eeuwen Nederlandse tuinkunst.
5952: Nieuwenhuis, A.W. - Die Veranlagung der malaiischen Völker des Ost-Indischen Archipels, erläutert an ihren industriellen Erzeugnissen.
84232: Nieuwenhuis, Jan. - Van poort tot poort. Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europoort in de XX-ste eeuw.
298047: Nieuwenhuis, M. & S. Wentink. - De vondst van Overijssel. Het verhaal van 75 archeologische vondsten uit 25 gemeenten.
258125: NIEUWENHUIS, THEO. - De Zaanstreek.
249896: Nieuwenhuis, G.M. - Stad van zeven eeuwen. Herinnering aan Haarlems Jubelfeesten.
19754: Nieuwenhuis, G.M. - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen.
235708: NIEUWENHUIS, THEO. Schendel, Arthur van. (introd.). - Afbeeldingen van werken naar ontwerpen van T.Nieuwenhuis. Jaargang 1- 5.
231868: Nieuwenhuis, A.W. - Die Veranlagung der malaiischen Völker des Ost-Indischen Archipels.
229163: Nieuwenhuis, A.W. - Die dualistische Kultur in Amerika. Ihre Entstehung in Südamerika. Verbreitung und Erlöschung ihrer Elemente in Nordamerika. Sonderstellung von Mittelamerika.
229126: Nieuwenhuis, A.W. - Der Sexualtotemismus als Basis der dualistischen Kulturen und derer Exogamie in Ozeanien.
224605: Nieuwenhuis-von Üxküll-Güldenbandt, M. - Extraflorale Zuckerausscheidungen und Ameisenschutz.
22274: Nieuwenhuis, A.W. - Das Höchste Wesen im Heidentum.
205245: Nieuwenhuis, A.W. - Die Wurzeln des Animismus, eine Studie über die Anfänge der naiven Religion, nach den unter primitiven Malaien beobachteten Erscheinungen.
200526: Nieuwenhuis, A.W. - Quer durch Borneo. Ergebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896-97 und 1898-1900.
192100: Nieuwenhuis, A.W. - Kaart van het eiland Borneo behoorende bij In Centraal Borneo. Reis van Pontianak naar Samarinda.
121531: Nieuwenhuis, A.W. - Lokalisation und Symetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Archipel.
110063: NIEUWENHUIS, THEO. Perk, Jacques. - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Vercierd door T. Nieuwenhuis. 2e druk.
109295: Nieuwenhuis, W.H.M. - Dossier: Herenmarkt. Bewoners en eigenaren van de huizen aan de Herenmarkt in de XVIIde eeuw.
303283: Nieuwenhuizen-Fransen, T. e.a. - Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families & Aanvullingen en korrecties, deel 1.
306657: Nieuwenhuizen, Koos, Jeanette van der Meulen, a.o. (eds). - De Loosdrechtse Porseleinfabriek Boven Water. Over gebouwen, porseleinproductie en de Mol, 1774-1784.
124844: Nieuwenhuizen, Frans. - Tussen binnenduin en zeereep. Op verkenning in ons duingebied.
199899: Nieuwenhuys, Rob. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. 1e druk.
180408: Nieuwenhuys, Rob. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920.
224111: Nieuwenhuysen, André Van. - Les finances du duc de Bourgorne Philippe le Hardi (1384-1404). Le montant des ressources.
55493: Nieuwenkamp, W.O.J. - Zwerftochten op Bali. 2nd rev. edition.
35456: Nieuwenkamp, W.O.J. - Inlandsche kunst van Nederlandsch Oost-Indië.
294003: NIEUWENKAMP, W.O.J. Kits Nieuwenkamp, J.F.K. - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten.
248996: NIEUWENKAMP, W.O.J. [Catalogus 1902]. - Catalogus van etsen en houtsneden van Nieuwenkamp, geteekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver. Tweede uitgave.
237187: NIEUWENKAMP, W.O.J. Auction catalogue 1927. - L'Oeuvre gravé de W.O.J. Nieuwenkamp. Eaux-fortes, pointes-sèches, lithographies, gravures sur bois, catalogues raisonnés illustrés.
231334: Nieuwenkamp, W.O.J. - Zwerftochten op Bali. [1st ed.].
224960: Nieuwenkamp, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
219295: NIEUWENKAMP, W.O.J. & W.J.VELDHEER. Tuyn, W.J. - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. [&] Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee.
171054: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige Steden. Engelsch-Indië.
129824: Nieuwenkamp, W.O.J. - Zwerftochten op Bali. [1st ed.].
308012: Nieuwhof, Annet. - Ezinge revisited. The ancient roots of a terp settlement. Vol. 1: Excavation, environment and economy. Catalogue of plans and finds.
298048: Nieuwhof, Annet, Egge Knol & Jelle Schokker. (eds.) - Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. Met bijdragen van Stijn Arnoldussen, Peter van den Broeke, [et al.].
242107: Nieuwhof, A. (Red.). - De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied.
249575: Nieuwkerk, Marius van. - Hollands gouden glorie. De financiële kracht van Nederland door de eeuwen heen.
252546: Nieuwkoop, Hans van, a.o. (eds). - Het historische orgel in Nederland. [Deel 1 - Deel 15: 1479 -1910 + Supplement]. [Complete set].
44545: Nieweg, H. - Op smalspoor door Oost-Gelderland.
265460: NIEWEG, JAKOB. Linde-Beins, Renske van der & Onno Maurer. - Jakob Nieweg. In stille bewondering. [1877-1955].
215502: Niffeler, Urs. - Römisches Lenzburg: Vicus und Theater.
306681: Nigal, Gedalyah. - Magic, mysticism, and hasidism. The supernational in Jewish thought.
213391: NIGG, FERDINAND. Kliemand, Evi. Katalog 1985-1986. - Ferdinand Nigg. Wegzeichen zur Moderne. Bildteppiche, Malerei, Graphik, Paramentik.
261975: Nigge, Klaus. - Whooping Crane. Images from the Wild.
126053: Nigge, Klaus. - Nährstoffarme Feuchtgebiete im Südwesten der Westfälischen Bucht - Vegetation und Naturschutzsituation.
908: Niggemeyer, Hermann. - Kuttia Kond. Dschungel-Bauern in Orissa.
55378: Niggli, Arthur. - International poster annual / Panorama international de L, art de L, affiche / Internationales Plakatjahrbuch / Anuario internacional de carteles. vol.15 1973
267056: NIGOCO. - Op de uitkijk aan het roer. Nigoco 75 jaar Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereled t.g.v.h. 75-jarig bestaan van Van Nievelt,Goudriaan & Co te Rotterdam.
307893: Nigro, Lorenzo. (ed.). - Khirbet al-Batrawy. An early Bronze Age fortified town in North-Central Jordan. Preliminary report of the first season of excavations (2005).
307894: Nigro, Lorenzo. (ed.). - Khirbet al-Batrawy II. The EB II city-gate, the EB II-III fortifications, the EB II-III temple. Preliminary report of the second (2006) and third (2007) seasons of excavations.
243525: Nihoul, Paul & Christophe Verdure. - Droit européen de la concurrence 2009.
185848: Nije-Statius van Eps, Georgette E. - Furniture from Curacao, Aruba and Bonaire. Three centuries of Dutch Caribbean craftsmanship.
235395: Nijenhuis, H.J. - Oud-Ede. Vertellingen uit ons dorp.
198497: Nijenhuis, Vincent. - Een pand van stand. 350 jaar De Doele.
189082: Nijf, Onno M.van. - The civic world of professional associations in the Roman East.
227743: NIJGH, HENRICUS. Stapelkamp, Herman. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door Herman Stapelkamp.
301265: Nijhof, Peter, Ed. Schulte, a.o. - Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland.
84235: Nijhof, Peter. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
7849: Nijhof, Peter. - Watermolens in Nederland.
305396: Nijhof, Wim H. - Vensters op het verleden. Vijftig verhalen uit de geschiedenis van Apeldoorn.
305923: Nijhof, Peter. - Gemalen in Nederland.
269316: Nijhof, Peter. - Sluizen in Nederland.
260850: Nijhof, Peter. - Schetsen van papierwatermolens.
175413: NIJHOF, R. Nijhof, Peter & W. Wolting. - R.Nijhoff als industrieschilder.
77693: Nijhof, Peter. - Windmolens in Nederland.
164697: Nijhof, Peter. - Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in Nederland.
126102: Nijhof, Peter. - Molenbibliografie.
70428: Nijhoff, Wouter. - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw. [2e druk, bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A.van Hattum.]
296586: Nijhoff, R.H. & E. van de Weerd. - Ede in Oorlog en Vrede. Militaire herinneringen.
286109: Nijhoff, Martinus. - De Wandelaar.
273097: Nijhoff, Wouter. - Neaules Aet. 60. Het Boek. 19 November 1926.
261918: NIJHOFF, MARTINUS. Reijmerink, Johan. - Er steeg licht op van beneden. Vluchtige verschijningen in de poëzie van Martinus Nijhoff.
250775: Nijhoff-Meijer, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden. (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden binnen- en buitendijks).
247682: Nijhoff, I.A. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd.
245746: Nijhoff, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede.
245733: Nijhoff, R.H. - Groeten uit Ede (oude opnamen van het dorp Ede en z'n inwoners).
245716: Nijhoff, R.H. - Oude prentbriefkaarten vertellen over Harskamp, Otterlo en Wekerom / de Valk.
245507: Nijhoff, R.H. - Op stap in Oud-Bennekom.
75731: Nijhoff, Wouter & M.E.Kronenberg. - Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
162682: Nijhoff, Martinus. - Catalogue de livres et manuscrits concernant l'histoire et la topographie des Pays-Bas.
161711: Nijhoff, Martinus. - Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis.
281290: Nijhowne, Jeanne D. - Politics, religion, and cylinder seals: A study of Mesopotamian symbolism in the second millenium B.C.
264223: NIJL ARCHITECTEN, DE. Heuvel, Dirk van. (Edited). - Als we huizen bouwen, praten en schrijven we.
291976: NIJLAND, DIRK. Bremmer, H.P. (preface). - Catalogus van de tentoonstelling van schilderijen door Dirk Nijland. Met een inleiding van H.P. Bremmer.
205397: Nijland, G.J. - Ons eigen land.
164396: Nijland, J.A. - Gedichten uit het Haagsche liederhandschrift, uitgegeven en toegelicht uit de Middelhoogduitsche lyriek. (Diss.)
170197: Nijlen, Jan van. - Gedichten van Jan van Nijlen. Gekozen uit zijn bundels. t.g.v.z. 50ste verjaardag.
307811: Nijman, Vincent Johannes. - Forest (and) Primates. Conservation and ecology of the endemic primates of Java and Borneo. [Thesis].
227457: Nijs, Thimo de. - In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890.
221852: Nijs, Godfried. - Harreveld doorgrond. Historisch-archeologisch onderzoek naar eene olde haevesaete.
188617: Nijs, Thimo de & Eelco Beukers. (eds). - Geschiedenis van Holland. Deel I - III. [Complete set of 3 volumes in 4 parts].
172682: Nijs, Joannes C.M. - Biosystematic studies of the Rumex Acetosella complex (Polygonaceae).
34777: Nijssen, H. & S.J.de Groot. - Zeevissen van de Nederlandse kust.
231547: Nijssen, H. - Zeevissen. 2e druk.
307253: Nijssen, H. & S.J.de Groot. - De vissen van Nederland. Systematische indeling - historisch overzicht - het ontstaan van de viskweek - uitheemse vissoorten - determineersleutels - beschrijvingen - afbeeldingen - literatuur, van alle in Nederlandse wateren voorkomende zee- en zoetwatervissoorten.
95251: Nijssen, H. - Zeevissen. [1e druk].
95008: Nijssen, H. & S.J.de Groot. - Zoetwatervissen.
246794: Nijsten, Monique, a.o. - Blaasmuziek in Limburg.
309323: NIJVEL, GERTRUDIS VAN [also called GEERTRUI or GERTRUD]. Madou, Mireille. - De Heilige Gertrudis van Nijvel. I: Bijdrage tot een iconografische studie. II: Inventaris van de Gertrudis Voorstellingen. [Complete two volume set].
87855: Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. - Jaarboek 1928: Uitzichten en stroomingen in de Kunstnijverheid.
268264: Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. - Jaarboek 1921.
264883: Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. - Jaarboek 1925/26.
223387: Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. - Jaarboek 1928: Uitzichten en stroomingen in de Kunstnijverheid.
112735: Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. - Jaarboek 1919.
103431: Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. - Jaarboek 1920.
260966: NIKKELS, WALTER. - Depickted afgebeeld.
254649: NIKKELS, WALTER. Gelder, Roelof van. - Rijn / Rhein. Over het werk van Walter Nikkels.
483: Niklasson, Karin. - Early prehistoric burials in Cyprus.
302639: Niklfeld, Harald. - Vegetationsmuster und Arealtypen der montanen Trockenflora in den nordöstlichen Alpen.
50109: Nikolajevic, Ivanka, F.Bergonzoni & F.Bocchi. - Arte romanica a Bologna: La Madonna del Monte.
302782: Nikolajevic, Ivanka. - Gli avori e le steatiti medievali dei Musei Civici di Bologna.
302781: Nikolayeva, T.V. - Plastic art of old Russia. Small carvings and castings. 11th to 16th century / Drevnerusskaia melkaia plastika, 11-16 vekov.
112524: Nikolskaia, M.N. - Chalski dyi faunyi USSR. (Chalcidoidea of the Faune of U.S.S.R.).
222967: Nikulin, Nikolai N. - German and Austrian Painting. Fifteenth to eighteenth Centuries.
269360: Nillesen, Anne Loes & J.Singelenberg. - Waterwonen in Nederland. Architectuur en stedebouw op het water. / Amphibious Housing in the Netherlands. Achitecture and Urbanism on the Water.
253781: Horapollinis Niloi. - Hieroglyphica editit diversorum codicum recenter collatorum, priorumque editionum varias lectiones et versionem latinam, subjunxit, adnotationum, item Hieroglyphicorum imagines et indices, adjecit, Conradus Leemans.
304678: Nilsen, J.Damskjaer & B.Jacobsen. - Batteritoget. Det danske jernbaneskyts og militaersporet langs Vestenceinten.
239782: Nilsén, Anna. - Focal Point of the Sacred Space. The Boundary between Chancel and Nave in Swedish Rural Churches: From Romanesque to Neo-Gothic.
308214: Nilsson, Martin P. - Geschichte der griechischen Religion. Band II: Die hellenistische und römische Zeit.
304194: Nilsson, Torsten. - Soldaten i fält (SoldF).
180815: Nilsson, Martin P. - Geschichte der griechischen Religion I: Bis zur griechischen Weltherrschaft.
303288: Nilsson, Lennart & R.Sjöstrand. - Österreichische Lokomotiven und Triebwagen 1978-0-01.
79023: Nilsson, Fredrik. - Odling av frukt och bär.
174099: Nilsson, Tore. - Världsmästarna 1958.
142675: Nilsson, Martin P. - Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der Attischen.
123155: Nilsson-Cantell, C.A. - Cirripedes.
94412: Nilsson, Sven & O.Persson. - Praktische Pilzkunde.
104467: Nilsson, Martin P. - Primitive time-reckoning. A study in the origins and first development of the art of counting time among the primitive and early culture peoples. 2nd ed.
103938: Nilsson, Sten. - European architecture in India 1750-1850.
170865: Nimmergut, Jörg & A.M.Wager. - Miniaturen Dosen.
76308: Nimrod (=Lord Apperley). - Remarques sur la condition des hunters le choix des chevaux et leur traitement ety une suite de lettres familières. 4th rev.ed.
429: Nimuendaju, Curt. - The Apinaye'.
220023: NIMZOWITSCH, ARON [also called AARON], a.o. - IV. Internationales Schachmeisterturnier Karlsbad 1929. Veranstalt von der Stadgeneinde Karlsbad im Hotel Imperial. Sammlung der 231 Partien des Turniers ausfuhrlich bearbeitet von Nimzowitsch, Spielmann, Becker, Tartakower, Brinckmann [&] Kmoch. [1.Aufl].
295339: Ning, Wu. - Ecological situation of high-frigid rangeland and its sustainability. A case study on the constraints and approaches in pastoral western Sichuan/China.
272994: Ningyo, Karakuri. - An exibition of ancient Festival Robots from Japan.
256995: Nio, Ivan, a.o. - Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en geleefde stad.
299615: Nioradze, Georg. - Der Schamanismus bei den sibirischen Völkern.
169092: Nipperday, H.C. - Das deutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Heinrich Lehmann zum 80. Geburtstag.
35457: Nippold, Walter. - Rassen- und Kulturgeschichte der Negrito-Völker Südost-Asiens I.
261740: Gilten. Numizmaticko Drustvo Mediana - Nis. - Nr. 1-7 (1971-1974).
263382: Nisard, Charles. - Histoire des livres populaires ou de la littérature du Colportage. 2ème édition.
300431: Nishi, Yoshio, a.o. (eds.) - New horizons in Tibeto-Burman Morphosyntax.
294760: Nishiaki, Yoshihiro & Toshio Matsutani. (eds). - Tell Kosak Shamali. Vol II: The Archaeological investigations on the Upper Euphrates, Syria. Chalcolithic technology and subsistence.
166072: Nishikawa, Kyotaro. - Bugaku masks.
181286: Nishimura, Shinji. - The Hani-Bune or Clay Boat.
181284: Nishimura, Shinji. - The Kako-No-Kawa or Deer-Skin.
181285: Nishimura, Shinji. - The Hisago-Bune or Calabash Boat. Rev. enlarg. ed.
181283: Nishimura, Shinji. - Ancient Rafts of Japan.
145498: Nishimura, Shinji. - Ancient Rafts of Japan.
145497: Nishimura, Shinji. - Skin-Boats.
285639: Nispen tot Sevenaer, O.F.A.M.van. - Waterschap van den Oude-IJssel.
308063: NISPEN, MATTHEUS VAN. - De Beknopte Landmeet-Konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de Practijcke des Landt-metens voor-komen kan. Seer dienstigh niet alleen voor Leerlingen en Jonge Practisijns die haer in dese konste soeken te oeffenen maar ook alle Lieden die haar met koopmanschap van Landen bemoeijen. Ende voorder voor alle Liefhebbers van geometische speculatien. In goede ordre gestelt, en met noodige Figuren en Demonstratien verklaart. In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert voornamelijk met Saaken, Dijkagien, en Inbraaken van Polders, en Herdijken aangaande. [2nd enlarged edition].
228830: NISPEN, MATTHEUS VAN. Harmsen, Th.W. - De beknopte landt-meet-konst. Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (circa 1629-1717)
123744: Nispen tot Sevenaer, E.O.M.Van. - Uit de bouwgeschiedenis der Sint Servaaskerk te Maastricht. (Diss.)
122824: Nispen tot Sevenaer, C.C.C.M.Van. - 't Suideras en zijn bewoners.
299176: Nissanke, Machiko & Erik Thorbecke. (eds.) - Globalization and the poor in Asia: Can shared growth be sustained?
250744: Nissen, Peter. - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom.
210279: Nissen, Claus. - Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. 2. Aufl.
151620: Nissen, Heinrich. - Pompeianische Studien zur Städtekunde des Altertums.
147905: Nissen, Hans J. - Grabung in den Quadranten K/L XII in Uruk-Warka.
80818: Nisser, Wilhelm. - Visingsborgs grevskap pa Brahe. D.Y:s TID. (With a summary in english).
298498: Nizet, Francois. - Le voyage d'Italie et l'architecture européenne (1675-1825). Avec une préface du Prof. Borsi.
268873: NL ARCHITECTS. Lan, Bruce Q. - Life Logo. NL Architects.
61662: Revue archeologique de Picardie. No. 1-2. - La peinture murale Romaine dans les provinces du nord. Actes du XIème séminaire de l'A.F.P.M.A. Reims (30 avril-1er mai 1988).
31434: Jaarboekje No.7 - Nederlandsche ornithologische vereeniging.
26126: Variété. No. 1 & 2. - Rédacteur en chef Jacques Doris.
67030: Noack, Ferdinand. - Eleusis. Die baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtumes. Aufnahmen und Untersuchungen.
287051: Noack, Friedrich. - Das Deutschtum in Rom seit dem ausgang des Mittelalters.
165183: Noack, Ferdinand. - Homerische Paläste. Eine Studie zu den Denkmälern und zum Epos.
152572: Noack, Ferdinand. - Der Strophenausgang in seinem Verhältnis zum Refrain und Strophengrundstock in der refrainhaltigen altfranzösischen Lyrik.
152058: Noack, Ferdinand. - Eleusis. Die baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtumes. Aufnahmen und Untersuchungen.
247334: Noalhat, H. - Torpilles et Projectiles. Automobiles. Les torpilles automobiles. Les torpilles dirigeables et la télémécanique. Les projectiles automobiles sous-marins.
293445: Nobel, Arjan. - Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780.
88468: NOBEL, ALFRED. Schück, H. & R.Sohlman (ed). - Nobel. Dynamit / Petroleum / Pazifismus. Autorisierte Ausgabe der Nobel-Stiftung.
259312: Nobile, Marco Rosario, a.o. - Ecclesia Triumphans architetture del Barocco siciliano attraverso i desegni di progetto XVII-XVIII secolo.
100953: Nobile, Umberto. - Met de Italia naar de noordpool. De feiten van de italiaansche pool-expeditie in 1928.
185829: Nobili, Luigi. - Il convento di Santa Maria Novella in Firenze. Sede della Scuola Sottufficiali Carabinieri.
278064: NOBLE, RICHARD. Tremayne, David. - Thrust. Through the sound barrier. With contributions from Andy Green and others.
79540: Noble, Joseph V. - The techniques of painted attic pottery.
104975: Noble, Mary. - You can grow Phalaenopsis orchids.
264816: Noblecourt, Christiane Desroches. - La Reine mysterieuse. Hatshepsout.
304242: NOBUTADA, KONOE. Johnson, Lee. - The calligrapher Konoe Nobutada. Reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early seventeenth-century Japan.
222978: Nocca, Marco. - Dalla vigna al Louvre: la Pallade di Velletri.
301630: Nock, O.S. - Standard gauge Great Western 4-4-Os Part 1: Inside-cyclinder classics 1894-1910.
84863: Nock, O.S. - The London & South Western Railway.
304646: Nock, O.S. - The GWR Stars, Castles & Kings.
304681: Nock, O.S. - The Highland Railway.
304682: Nock, O.S. - William Stanier. A Biography.
304670: Nock, O.S. - The southern King Arthur Family.
304672: Nock, O.S. - The Caledonian Railway.
304539: Nocq, H. - Le poinçon de Paris. Répertoire des maîtres-orfèvres de la juridiction de Paris depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
208983: Nocq, Henry & C.Dreyfus. - Tabatières. Boites et étuis. Orfèvreries de Paris XVIIIe siècle et début du XIXe des collections du Musée du Louvre.
145100: Nocq, Henry & C.Dreyfus. - Tabatières. Boites et étuis. Orfèvreries de Paris XVIIIe siècle et début du XIXe des collections du Musée du Louvre.
175410: Nodier, Charles. a.o. - Le Nouveau Magasin des enfants.
265698: Noel, William. - The Harley Psalter.
282223: Nogier, P.F.M. - Traité d'Auroculothérapie.
285351: Noguchi, Akira. - Illustrated moss flora of Japan. Part 3.
284389: Noguchi, Akira. - Illustrated Moss Flora of Japan.
309697: NOGUCHI, ISAMU. Friedman, Martin. - Noguchi's imaginary landscapes.
162940: Noguera, Eduardo. - La cerámica arqueológica de Mesoamérica.
306794: Nohara, Shigeru, a.o. - Aero Detail 6: Focke-Wulf FW 190A/F.
224163: Nohlen, Klaus & W.Radr. - Kapikaya. Ein Felsheiligtum bei Pergamon.
236372: Nol, Rob van der & Jan Bruggeman. (edit.). - Metro. Satirisch ondergronds tijdschrift van 15 november 1944 tot en met 29 juni 1946.
306614: Nolan, Daniel P. - Topics in the philosophy of possible worlds.
281337: Nolan, John S. - Mud sealings and Fourth Dynasty administration at Giza.
253002: Nolan, Derek. - Environmental & Resource Management Law. 4th edition.
210836: Nolan, Val. - The Ecology and behavior of the Prairie Warbler Dendroica Discolor.
161384: NOLAN, SIDNEY. Clark, Kenneth a.o. - Sidney Nolan.
221850: NOLDE, EMIL. Urban, Martin. - Emil Nolde. Catalogue raisonné of the oil-paintings.
36959: Nöldeke, Arnold a.o. - 10. Vorläufiger Bericht über die der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
32503: Nöldeke, Arnold a.o. - Die Kreise Lingen und Grafschaft Bentheim. Regierungsbezirk Osnabrück, 4.
28130: Nöldeke, Arnold a.o. - 11. Vorläufiger Bericht über die der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
220713: Nöldeke, Arnold. - Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. IV: Regierungsbezirk Osnabrück 4: Die Kreise Lingen und Grafschaft Bentheim.
20751: Nöldeke, Arnold a.o. - 5. Vorläufiger Bericht über die von Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft in Uruk unternommenen Ausgrabungen.
20497: Nöldeke, Arnold a.o. - 7. vorläufiger Bericht über die von der deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
163152: Nöldeke, Arnold a.o. - 11. Vorläufiger Bericht über die der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
163151: Nöldeke, Arnold a.o. - 10. Vorläufiger Bericht über die der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
11565: Nöldeke, Arnold a.o. - Stadt Hannover. I: Denkmäler des alten Stadtgebietes Hannover. II: Denkmäler der eingemeindeten Vorörter. Regierungsbezirk Hannover Heft 2.
113251: Nöldeke, Arnold a.o. - 9. Vorläufiger Bericht über die von der deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
304806: Nolden, Hans G. - Die Düsseldorfer Strassenbahn. Die Rheinische Bahngesellschaft und ihre Vorgänger.
302883: Noldus, Badeloch. - Trade in good taste. Relations in architecture and culture between the Dutch Republic and the Baltic world in the seventeenth century.
62025: NOLE, DE. Casteels, Marguerite. - De beeldhouwers de Nole te Kamerijk, te Utrecht en te Antwerpen.
62019: NOLE, COLYNS DE. Jansen, Ad & C. van Herck. - De Antwerpsche beeldhouwers Colyns de Nole.
234458: Nolet, Bart A. - Return of the Beaver to the Netherlands. Viability and Prospects of a Re-introduced Population.
162000: Nolhac, Pierre de. - Les Sonnets. Nouvellement recueillis pour quelques lettrés.
159402: Nolhac, Pierre de. - Les Trianons.
153792: Nolhac, Pierre de. - Le Virgile du Vatican et ses peintures.
249282: Nollé, Margret. - Denkmäler vom Satrapensitz Daskyleion. Studien zur graeco-persischen Kunst.
300651: Nollet, Jean-Antione. - Brieven over de Elektrisiteit, door den heer abt Nollet, Lid van de Koninklyke Akademie der Weetenschappen te Parys, en van de Koninklyke Societeit van Londen. Uit het Fransch vertaald, En met eenige Aantekeningen, en Byvoegsels, meest uit andere Werken, vermeerderd. Vol. II.
53393: Nolte, Birgit. - Die Glasgefässe im alten Ägypten.
80229: Nolte, Hans W. - Der Kohlweißling. Aus dem Leben eines Tagfalters.
203455: Hauswedel & Nolte. - Deutsche Buchkunst im Zwanzigsten Jahrhundert.
284458: Nolthenius, Helene. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
248170: Nolthenius, Helene. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
189599: Nolting-Hauff, Ilse & J.Schulze. - Das fremde Wort. Studien zur Interdependenz von Texten. Festschrift für Karl Maurer zum 60. Geburstag.
168458: Nomigliano, Arnaldo. - Alien wisdom. the limits of Hellenization.
299379: Nono [= pseud. van Johannes Bernardus Uges]. - Amsterdammers. 4e druk.
257348: Nono [= pseud. van Johannes Bernardus Uges]. - Amsterdammers. 3e druk.
242511: Nonveiller, Guido, a.o. (ed.). - The Fauna of Durmitor. Fauna Durmitora. Sveska I & II
69831: Nonymus, A. [pseud.]. - Het dorp Huizen. Een bewerking van archiefstukken met illustraties. 2e dr.
280901: NOOIJER, PAUL DE. Houweling, Jos. - Home sweet home.
309207: Noonan, John T. - The scholastic analysis of usury.
283085: NOOR VAN IMHOFF, SASKIA. Baber, Phil. - Saskia Noor van Imhoff #+02.01.
274631: Noor, Farish A., a.o. - The Madrasa in Asia. Political Activism and Transnational Linkages.
248919: Noordanus, G. & E.J.Rinsma. - Vecht en veen op de valreep.
35266: Noordeloos, P. & J.Morsink. - Geschiedenis van den polder Het Grootslag.
270483: Noordeloos, Machiel E. - Entoloma & Supplemento.
284142: NOORDERVLIET-JOL, NEL. [Collection]. Pronk Czn, S.E. (preface). - Merken bij de vleet. De verzameling Schevenings handmerken van mevrouw N.Noordervliet-Jol met een inleiding van S.E.Pronk Czn. Uitgave van het Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen.
274154: Noordervliet-Jol, Nel. - Schevenings bezit. Kleden en leven op Scheveningen door de eeuwen heen.
247474: Noordervliet, Nelleke, a.o. - Amstelhof. Van verpleeghuis tot museum Hermitage Amsterdam.
268382: Noordhof-Hoorn, Annelies. - De stem van de student. Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw. (Diss.)
223554: Schoolplaat Noordhoff. - Vervening te Emmer Compascuum.
223550: Schoolplaat Noordhoff. - De bloembollenvelden bij Lisse.
185290: Noordhoff, R. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde.
153099: Wolters & Noordhoff. - Boekjaar. Wolters & Noordhoff 1836-1986. 150 jaar uitgeven voor het onderwijs.
283961: Noordlander, Willem. - Toegepaste ijzerconstructies bevattende constructies en berekeningen van vloeren, kolommen, trappen, enz.
223127: Noordraven, T.J. & F.J.Visser. - Het seinen en de inrichting van het op 1 Januari 1934 in gebruik komende Internationaal Seinboek. 4e dr.
189167: Noordraven, Bert. - Die Fiduzia im Römischen Recht.
187663: Noorduyn, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie. [Diss.].
284597: Noordwijk, A.J.van. - On the genetical Ecology of the Great Tit (Parus major,L.)
216365: Noordwijk, Bernard van. - Zondags Zilver. Drie eeuwen versierde kerkboekjes. Met bijdragen van Hermine Pool (eindredactie) [en] Jan Storm van Leeuwen.
307732: Noordzij, Gerrit. - Brieven aan Paul Hefting.
43289: Noorlander, H. - Klompen hun makers en hun dragers.
303228: NOORT, JULIA OP TEN. Duijn, Roel van. - Een zoon voor de Führer. De Nazi-utopie van Julia Op ten Noort.
223128: Noort, J.J. van. - Van Hoek naar Haven. Veertig jaar scheepsbegeleiding in de grootste haven ter wereld. / From Hook to Harbour. Fourty years of ship pilotage in the largest port of the world.
158379: NOORT, OLIVIER VAN. IJzerman, J.W. - De reis om de wereld door Olivier van Noort 1598-1601.
151663: NOOT, JAN VAN DER. Zaalberg, C.A. (ed.). - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'een Cort Begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades'.
278676: Nooteboom, C. - Negerkunst.
272724: Nooteboom, Christiaan. - De boomstamkano in Indonesië. (Diss.)
272722: Nooteboom, Christiaan. - De boomstamkano in Indonesië. (Diss.)
269825: Nooteboom, Christiaan. - De boomstamkano in Indonesië.
264664: Nooteboom, Cees. - Waar je gevallen bent, blijf je.
307129: Nooteboom, Cees. - Une aventure à St. Tropez. [First edition].
258991: NOOTEBOOM, CEES. Fenoulhet, Jane. - Nomadic Literature, Cees Nooteboom and his writing.
228752: Nooteboom, Cees. - Fantasma.
218670: Nooteboom, Cees. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
190453: Nooteboom, Christiaan. - Gids in het Volkenkundig Museum. De Inlandsche Scheepvaart.
151144: Nooteboom, Cees. - Het zwarte gedicht. 1e dr.
241064: Nooten, Barend A.van & A.G.B.Holland. (Edited). - Riga Veda. A metrically restored text with an introduction and notes.
115826: Nooten, Johannes C.C.W.Van. - Kruidkundige waarnemingen op het gebied der horticultuur. (Diss.)
221243: Noppe, Catherine & J.Fr.Hubert. - Arts du Vietnam. La fleur du pêcher et l'oiseau d'azur.
308621: Nora, Pierre. (ed.) - Realms of memory. The construction of the French past. Vol I-III.
264237: Norberg-Schulz, Christian. - Architecture: Presence, Language and Place.
241193: NORBERTUS. Grauwen, Wilfried Marcel. - Norbertus Aartsbisschop van Maagdenburg (1126-1134).
211715: NORBERTUS. Grauwen, Wilfried Marcel. - Norbertus Aartbisschop van Maagdenburg (1126-1134).
300876: Norbury, Ian. - Fundamentals of figure carving.
170562: Mémoires de Société Royale des Antiquaires du Nord. - 1840-1844.
153154: Mémoires de la Soc. Royale des Antiq. du Nord. - Nouvelle Série 1931.
153153: Mémoires de la Soc. Royale des Antiq. du Nord. - Nouvelle Série 1931.
153152: Mémoires de la Soc. Royale des Antiq. du Nord. - Nouvelle Série 1929-30.
153151: Mémoires de la Soc. Royale des Antiq. du Nord. - Nouvelle Série 1928.
144832: Nordborg, Gertrud. - The genus Sanguisorba section Poterium. Experimental studies and taxonomy.
221028: Norden, Eduard. - Aus altrömischen Priesterbüchern.
177101: Nordenfalk, Carl - Die spätantiken Zierbuchstaben.
168225: Nordenfalk, Carl. - Sèvres et les Cinq Sens.
64731: Nordenskiöld, Erland. - Analyse ethno-géographique de la culture matérielle de deux trbus indiennes du Gran Chaco.
6457: Nordenskiöld, Erland. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
62896: Nordenskiöld, Erland. - L'Archéologie du bassin de l'Amazone.
278985: Nordenskiöld, Adolf Erik. - Studier och Forskningar föranledda af mina Resor i Höga Norden.
277712: Nordenskiöld, Adolf Erik. - Den andra Dicksonska Expeditionen till Grönland dess ihre Isöken och dess Ostkust Uttford ar 1883.
267535: Nordenskiöld, Erland. - Forschungen und Abenteuer in Südamerika.
233476: Nordenskiöld, Adolf Erik. - La seconde expédition suédoise au Grönland (l'Inlandsis et la côte orientale).
229238: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK. Flahault, Ch. - Nordenskiöld. Notice sur sa vie et ses voyages.
205767: Nordenskiöld, Adolf Erik. - Notre expédition au Pole Nord et la découverte du passage du Nord-Est.
189031: Nordenskiöld, Adolf Erik. - Den andra Dicksonska Expeditionen till Grönland dess Inre Isöken och dess Ostkust. I-V.
156411: Nordenskiöld, Erland. - Origin of the Indian civilization in South America.
156405: Nordenskiöld, Erland. - Eine geographische und ethnographische Analyse der Materiellen Kultur zweier Indianerstämme in El Gran Chaco (Südamerika).
150225: NORDENSKIÖLD, ERLAND. [Collection]. Ryden, Stig. - The Erland Nordenskiöld archeological collection from the Mizque valley, Bolivia.
142491: Nordenskiöld, G. - Ruiner af Klippboningar i Mesa Verde´s canons.
124394: Nordenskiöld, Erland. - Analyse ethno-géographique de la culture matérielle de deux tribus indiennes du Gran Chaco.
171508: Nordenskjöld, Otto & L.Mecking. - The geography of the Polar Regions. Consisting of a general characterization of Polar nature by [N.] Otto Nordenskjöld and a regional geography of the Arctic and Antarctic by Ludwig Mecking.
150733: Nordenskjöld, Otto a.o. - Göteborgstraktens natur.
268412: Nordhoff, J.B. - Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Kreises Hamm.
148416: Proceedings of the First Nordic - Congress of Ornithology, 1977.
297219: Nordin, Tore, a.o. - Svenska Ellok. En bok om det Svenska ellokets historia.
306691: Nordin, Hjalmar J. - Die eheliche Ethik der Juden zur Zeit Jesu. Beitrag zur zeitgeschichtlichen Beleuchtung der Aussprüche des Neuen Testamentes in sexuellen Fragen & Das Geschlechtleben des deutschen Volkes in der Gegenwart. Folkloristische und Erhebungen von Otto Stückrath a.o.
301591: Nordmann, Alfred, a.o. (eds.) - Science transformed? Debating claims of an epochal break.
155472: Nordmann, V. - On remains of Reindeer and Beaver from the commencement of the postglacial forest period in Denmark.
41735: Nordmark, Hans v.d. - Der Kleintierzüchter.
53121: Nordström, Solveig. - La ceramique peinte Iberique de la province d'Alicante I & II.
42406: Nordström, Carl-Otto. - Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Miosaiken von Ravenna.
42403: Nordström, Carl-Otto. - Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna. (Diss.)
39169: Nordström, Hans-Ake, a.o. - Neolithic and a-group sites.
89658: Nordström, Hans-Ake. - Cultural ecology and ceramic technology. Early Nubian cultures from the fifth an the fourth millennia B.C. (Diss.)
247141: Nordström, Solveig. - La ceramique peinte Iberique de la province d'Alicante I & II.
300225: NORDSTRÖM, GERHARD. Fastrup, Mats., a.o. (ed.). - Hergard Nordström.
136033: Nordström, Frithiof a.o. - De Fennoskandiska svärmarnas och spinnarnas utbredning (Sphinges, Bombycimorpha, etc).
138096: Noreen, S.E. & H.Graebe. - Hendrikstorp. Det Skanska glasbruket 1691-1760.
304934: Norgaard Olesen, Mogens. - Danske Jernbaner gennem tiderne.
167483: Norin, Erik. - Geology reconnaissances in the chinese T'ien-Shan.
167477: Norin, Erik. - Geology of Western Quruq Tagh. Eastern Tien-Shan.
258406: Norlander, Sabrina. - Claiming Rome. Portraiture and Social Identity in the Eighteenth Century.
159713: Norlindh, Tycho. - Flora of the Mongolian steppe and desert areas. I: Pteridophyta, Gymnospermae and Monocotyledoneae (Typhaceae - Gramineae).
5508: Norling-Christensen, Hans. - Katalog over aeldere romersk jaernalders grave i Arhus amt.
56715: Norman, J.R. & F.C.Fraser. - Riesenfische, Wale und Delphine. Ein Taschenbuch für Biologen, Sport- und Berufsfischer und für Naturfreunde.
186692: Norman, Diana. - Siena, Florence and Padua: Art, society and religion 1280-1400.
260340: Normand fils, Louis M. - Paris moderne, ou choix de maisons construites dans les nouveaux quartiers de la capitale et dans ses environs. Levées et dessinées par Normand fils. Tome I.
211209: Normand fils, Louis M. - Paris moderne, ou choix de maisons construites dans les nouveaux quartiers de la capitale et dans ses environs. Levées et dessinées par Normand fils. Tome I & II.
254270: Norn, Otto & A.Roussell. - Danmarks Kirker VIII: Maribo Ambt.
302617: Noroozi, Jalil. (ed.) - Plant biogeography and vegetation of high mountains of Central and South-West Asia.
299497: Norrbohm, Gösta & Bertil Skogsberg. - Vingar över Vasaborgen. Kungl Kalmar Flygflottilj F 12 - 1942-1980.
64486: Norris, Kenneth S. - Whales, Dophins and Porpoises.
184008: Norris, Kenneth S. a.o. - The Hawaiian Spinner Dolphin.
39541: North, Richard. - Wild Britain. The century book of marshes, fens & broads.
74467: North, F.J., B.Campbell & R.Scott. - Snowdonia in the national park of North Wales. [1st ed.].
10659: North, Richard. - Wild Britain. The century book of marshes, fens & broads.
76426: NORTHCLIFFE, ALFRED. Pound, Reginald & G.Harmsworth. - Northcliffe.
293230: NORTHCLIFFE, LORD. Pemberton, Max. - Lord Northcliffe. A Memoir.
215803: Northcote, J.Spencer & W.-R.Brownlow. - Rome souterraine. Résumé des découvertes de M. de Rossi dans les catacombes Romaines et en particulier dans le cimétière de Calliste. Traduit de l' anglais, avec des additions & des notes par Paul Allard.
185243: Northcote, I.Spencer & W.R.Brownlow. - Roma Sotterranea. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der neuesten Forschungen, mit Zugrundelegung des Werkes.
127585: Northcote, I.Spencer & W.R.Brownlow. - Roma Sotterranea. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen. Besonders derjenigen de Ross's mit Zugrundlegung des Werkes.
124678: Northcote-Parkinson, C. - Trade in the Eastern Seas 1793-1813.
168175: Northedge, Alastair a.o. - Studies on Roman and Islamic Amman. I: History, Site and Architecture.
187885: Northen, Rebecca Tyson. - Home orchid growing. 3rd edition.
171277: Northen, Rebecca Tyson. - Home orchid growing. 3rd edition.
97657: Northen, Rebecca T. - Miniature orchids.
101934: Northey, W.Brook & C.J.Morris. - The Gurkhas. Their manners, customs and country.
238268: Northrop, Henry D. - The Flowering Kingdom and the Land of the Mikado or China, Japan and Corea.
304683: Nortier, J.J. - De japanse aanval op Nederlands-Indië.
260750: Norton, Frederick J. - La Imprenta en Espana 1501-1520. Edición anotada, con un nueva Indice de libros impresos en Espana, 1501-1520.
111117: Norton, E.F. - Bis zur Spitze des Mount Everest. Die Besteigung 1914.
142525: Corpus Vasorum Antiquorum - Norway. - Public and private collections Fasc.1 by S. Marstrander & A Seeberg.
228054: Noschka, Annette & G.Knerr. - Bauklötze staunen. Zweihundert Jahre Geschichte der Baukästen.
286302: NOSKE, A.A. Zoeren, Elbert van. - De muziekuitgeverij A.A. Noske (1896-1926). Een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis. / The misic publisher A.A. Noske (1896-1926). A contribution to thirthy years of Dutch music history. (Diss).
237588: Noske, F. - The signifier and the signified. Studies in the Operas of Mozart and Verdi.
22500: NOSSENI, GIOVANNI MARIA. Mackowsky, Walter. - Giovanni Maria Nosseni und die Renaissance in Sachsen.
24848: NOSTRE [also called NÔTRE], ANDRÉ LE. Ganay, Ernest de. - André le Nostre 1613-1700.
24835: NOSTRE [also called NÔTRE], ANDRÉ LE. Guiffrey, Jules. - André le Nostre. Étude critique.
18490: NOSTRE [also called NÔTRE], ANDRÉ LE. Serrurier, C. - De Hoofse Gaardenier. André Le Nôtre.
141749: Notarianni, Gioia M. - Vetri antichi nelle collezioni del Museo Civico Archeologico di Bologna.
285831: Notenboom, Eppo W. & Ben Maandag. - Kinderdijk. Land, wind, water. Hollands waterbeheer door de eeuwen heen. / Dutch water management through the ages.
281257: Notenkraker, De. - Year 27 (1933).
266844: Notermans, Angelique M.H.M. - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïken. [Diss.]
82287: NOTKE, BERNT. Paatz, Walter. - Bernt Notke und sein Kreis.
242077: NOTKE, BERNT. Hasse, Max. Petermann, Kerstin. - Bernt Notke. Arbeitsweise und Werkstattorganisation im späten Mittelalter.
309486: Notley, R.Steven & Jeffrey P. Garciá. (eds). - The Gospels in first-century Judaea. Proceedings of the Inaugural Conference of Nyack College's Graduate Program in Ancient Judaism and Christian Origins, August 29th, 2013.
239184: Notor, G. - La Femme dans l'Antiquité Grecque.
240046: Nötscher, Friedrich. - Haus- und Stadt-Omina. Der Serie: sûmma âlu mêlê sakin [&] summa âlu ina mêlê sakin (CT 38-40).
277908: Nott, Stanley C. - Chinese jade throughout the ages. A review of its characteristics, decoration, folklore and symbolism. 2nd edition.
17373: NOTTOLINI, LORENZO. Bardeschi, M.D. a.o. - Lorenzo Nottolini architetto à Luccca.
193177: Nou, Jean-Louis & L.Frédéric. - Borobudur.
145458: Nougier, Louis-R. - Les civilisations campigniennes en Europe Occidentale.
303229: Nouhuys, J.W.van. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao.
284988: Nouhuys, J.W.van. - Der Bergstamm Pesegem in innern von Niederlandisch-Neu-Guinea.
309573: Nouhuys, Tabitta van. - The age of two-faced Janus. The comets of 1577 and 1618 and the decline of the Aristotelian world view in the Netherlands.
226222: Nouhuys, J.W.van. - Bijdrage tot de kennis van het eiland Taliaboe der Soela-Groep (Moluksche Zee).
306971: Nour, Antoine Abdel. - Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie Ottomane (XVIe-XVIIIe siècle).
212406: Nourissier, François. - Un siècle nrf. Iconographie choisie et commentée par François Nourissier.
290860: Noury, Pierre. - Méditations sur le sport de l'automobile.
297589: Nourzaei, Maryam. - Participant reference in three Balochi dialects: male and female narrations of folktales & biographical tales.
275118: Nouvel-Kammerer, Odile. - L'Aigle et le Papillon. Symboles des pouvoirs sous Napoléon 1800-1815.
263456: NOUVEL, JEAN. Catalogue 1990. - Jean Nouvel, La Obra reciente 1987-1990. His recent work 1987-1990.
260858: NOUVEL, JEAN. Tonka, Hubert & J.M.Sens. - Le Bateau Ivre, Cartier, 261, Boulevard Raspail à Paris.
224927: NOUVEL, JEAN. Mateo, Josep Lluis. (ed.) - La obra reciente 1987-1990. His recent works 1987-1990.
175224: NOUVEL, JEAN. Boissière, Olivier. - Jean Nouvel.
48108: Société anonyme des verreries et gobeleteries nouvelles. - Christal et demi-cristal / Crystal & half-crystal.
261710: Numizmaticar casopsis za anticki i stari Jugoslovnski Novac. - Nr. 1 & 2, , 1935. (All publ.).
17985: Novak, Grga. - Prehistoric Hvar. The cave of Grabak. / Prethistorijski Hvar. Grapceva spilja.
264896: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. Lupano, Mario. - Juan Navarro Baldeweg. Die Rückkehr des Lichts.
263639: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. Márquez Cecilia, Fernando & R. Levene. Edited. - Juan Novarro Baldeweg 1992-1995.
230585: NOVARRO BALDEWEG, JUAN. Márquez Cecilia, Fernando & R. Levene. Edited. - Juan Novarro Baldeweg 1996-2006. Intervención en un campo de energías. / Intervention in a field of energies.
37985: Novasconi, A. - La cattedrale di Lodi.
186268: Novasconi, Armando. - Un monumento di fede e d'arte il tempio di S.Francesco.
304021: NOVATT, JEDD. Preston, Clare. (ed.). - Jedd Novatt.
75857: Novelli, Leandro. - Il coro intagliato della basilica di S.Maria Del Monte di Cesena.
188882: Novelli, Stefano. - Studi sul testo dei Sette contro Tebe.
296956: Novello, Vincent. - Convent Music, or a Collection of sacred pieces for treble voices, (or other voices, ad libs) Selected, Arranged & Composed by Vincent Novello. Volume I.
290881: NOVEMBRE, FABIO. Finessi, Beppe. - Fabio Novembre.
281245: Novikova, Anastassia. - Virtue by virtues of virtuosity: Virtuosity as a form of virtue in English and Dutch paintings and art theory of the earlier seventeenth century.
97709: Novotna, Maria. - Die Äxte und Beile in der Slowakei.
35382: Nowak, Eugeniusz. - Die Säugetiere der Länder der europäischen Gemeinschaft. Artenkatalog mit Angaben über Vorkommen und gesetzlichen Schutzstatus.
84762: Nowak-Neumann, Martin & P.Nedo. - Serbske narodne drasty 1: Drasta Slepjanskich Serbow. / Sorbische Volkstrachten 1: Die Tracht der Sorben um Schleife.
302051: Nowara, Malgorzata, a.o. (eds.) - Figure print. La réprésentation humaine dans la gravure au Luxembourg de 1945 à nos jours. / Die Darstellung des Menschen in der Luxemburger Druckgrafik von 1945 bis heute.
297582: Nowell, April. (ed.). - In the Mind's Eye. Multidisciplinary Approaches to the Evolution of Human Cognition.
262193: Nowicka, Maria. - Les maisons à tour dans le monde grec.
303482: Nowowiejski, Dean A. - The American army in Germany, 1818-1923. Succes against the odds.
255186: Textiel Nu. - Textiel nu 8-14.
276416: Nuchelmans, Gabriel. - Dilemmatic arguments. Towards a history of their logic and rhetoric.
308600: Nueraji, Nuerxiati. - Biomimetic bottom-up assembly of nanomaterials and their applications as nanoreactors.
50100: Nugent, Margherita. - Affreschi del trecento nella cripta di S.Francesco da Irsina.
226482: NUIJEN, WIJNAND. Catalogus 1993. - Wijnand Nuijen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse romantiek.
199386: Nuijtens, E.T.G. - De tweetalige mens. Een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne.(Diss.)
274622: Nul = 0. - Serie 1 nr. 2 april 1963.
166853: Nuland, Sherwin B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunst.
299360: Numan, Karel Cornelis. - Burchhorn, van kwelder tot polder. De eerste bedijking in Hollands Noorderkwartier, 1457-1461.
194620: Numan, A.M. - Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720 - 1200.
273623: Numata, Makoto. - Ecology of Grasslands and Bamboolands in the World.
309287: Numata, Kenji. - Nihon no meiso. [Famous Japanese Yari Spears].
215993: Numismatic Chronicle, The. - 7the series, vol. II (1967) - vol. XII (1972) & 7th series, vol. XIV (1974) - vol. [XXX] (1990) [ = vol. 150].
168151: Numismatic Chronicle, The. - Volume 140.
261404: Numismaticar. - Vol. 1, (1978) - Vol. 29 (2011).
261403: Numismaticar. - Vol. 12, 1989.
223864: Schweizerische numismatische Rundschau / Revue suisse de numismatique. - Vols. 36 (1954) - 79 (2000).
287295: Slovenska numizmatika. - IX, 1986.
122813: Nunberg, Marian. - Zur Kenntnis der Gattung Periommatus Chapuis (Coleoptera Platypodidae).
192468: Nunn, Astrid. - Die Wandmalerei und der glasierte Wandschmuck im Alten Orient.
215093: Nünnerich-Asmus, Annette. (ed.). - Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?
206721: Nunnink, C.J. - Bergschenhoek in oude ansichten. 2e druk.
156250: Nuoffer, Oskar. - Ahnenfiguren von der Geelvinkbai, Holländisch Neuguinea.
116382: Nuorteva, Matti. - Über den Fichtenstamm-Bastkäfer, Hlurgops palliatus Gyll.,und seine Insektenfeinde.
171571: Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg. - M.A.N. Dampfturbinen.
309052: NUSSBAUM, FELIX. Sigal-Klagsbald, Laurence. (introd.). - Felix Nussbaum.
252821: NUSSBAUMER, INGO. NUSSBAUMER, INGO. - Ingo Nussbaumer. Malerei der Anordnung. Rückname und Eingriff.
15482: Nussberger, Max. - Die künstlerische Phantasie in der Formgebung der Dichtkunst Malerei und Musik.
305760: Nussdorfer, Laurie. - Civic Politics in the Rome of Urban VIII.
298064: Nüsser, Marcus. - Nanga-Parbat (NW-Himalaya). Naturräumliche Ressourcenausstattung und humanökologische Gefügemuster der Landnutzung.
270761: Nüsslein, Fritz. - Das praktische Handbuch der Jagdkunde.
32560: Nusteling, Hubert. - Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad.
299424: Nuti, Andrea. - Ludus e iocus. Percorsi di ludicità nella lingua latina.
17850: NUTTALL, THOMAS. Graustein, Jeannette E. - Nuttall's travels into the old Northwest. An unpublished 1810 diary.
160787: NUTTALL, THOMAS. Graustein, Jeannette E. - Thomas Nuttall naturalist. Explorations in America 1808-1841.
115207: Nutting, Charles C. - American Hydroids.
295983: Nützmann, Hannelore, a.o. - Schöne Rahmen. Aus den Beständen der Berliner Gemäldegalerie.
244496: NUYEN, W.J.J. Catalogus 1993. - Wijnand Nuyen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse Romantiek.
276382: Nuyens, A. - De hond. Zijne geschiedenis, verpleging en genezing. Een handboek voor jagers en hondenliefhebbers, hoofdzakelijk naar het Fransche werk van P. Megnin.
305973: Nuyens, A. (ed.). - Goedkoope Geïllustr[eerde] Pluimvee-Bibliotheek onder redactie van A. Nuyens. Serie V - No. 1 - 4 + Serie VI - Deel 1a, 1b, 1c, 2, 3 & Serie VII.
284099: BOSCH & KEUNING NV. [Typespecimen]. - Letterproef.
144694: Nyberg, Bertel. - Kind und Erde. Ethnologische Studien zur Urgeschichte der Elternschaft und des Kinderschutzes.
293212: Nye, Doug & Geoffrey Goddard. - Dick & George. The Seaman - Monkhouse Letters, 1936-1939.
307533: Nye, Doug. - Cooper cars.
242487: Nye, Ian W.B. - The Generic Names of Moths of the World. Vol. I: Noctuoidea (part) : Noctuida, Agaristidae, and Nolidae.
216754: Nyèssen, D.J.H. - The passing of the Frisians. Anthropography of terpia. (Diss.)
128897: Nyèssen, D.J.H. - Somatical investigation of the Javanes 1929.
174802: Nygaard, Gunnar. - Hydrographic studies especially on the Carbon Dioxide system, in Grane Langso.
19242: Nyholm, Esther. - Arte e teoria del manierismo. II: Idea.
155674: Nyholm, Esther. - Arte e teoria del Manierismo.
221075: NYLANDER, CARL. [Festschrift]. Magnusson, Börje, Stefania Renzetti, Paolo Vian, a.o. (eds). - Ultra Terminum Vagari. Scritti in onore di Carl Nylander. [At the top of the title-page: Associazione internazionale di archeologia classica].
39163: Nylén, Erik. - Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands. Funde, Chronologie, Formenkunde. [Diss.].
201909: Nyori, Tai. - History and culture of the Adis.
283184: Nys, Liesbet. - Van mensen en muizen. Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense Universiteit.
269131: Nys, Wim. - Zilver uit Antwerpen. Argenterie d'anvers. Silber aus Antwerpen. Silver from Antwerp.
267796: Nys, Karin & M.Recke. (Edited). - Kult-Tisch. Kyprische Keramik im Kontext. Ein Ausstellung in der Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität Giessen.
249506: Nys, Wim. - Koninklijk zilver voor volk en vorst / Orfèvrerie royale pour le peuple et le rois / Königliches Silber für Volk und König / Royal silver for People and King.
218558: Nys, Wim. - Ontwerpen voor zilver. Designs for silver. Simonet & Vansteeger - Dom Martin & Wolfers.
69689: NYS. Scheltjens, Lodewijk. - De kunstenaarsfamilie Nys.
271384: NYSSA, GREGORY OF. Zachhuber, Johannes. - Human Nature in Gregory of Nyssa.
271383: NYSSA, GREGORY OF. Drobner, Hubertus R. & A.Viciano. - Gregory of Nyssa: Homilies on the Beatitudes. An English version with commentary and supporting studies.
231707: Nyssen, Hubert. - Le tango de Salkin. / Genèse d'un Tango.
217309: Nyssen, Wlhelm & F.-P.Sonntag. - I barbari incontro a Christo. Prime testimonianze cristiane delle tribù celtico-germaniche dalle terre baltiche alla penisola iberica.
221908: Nyst, P.H. - Conchyliology des terrains Tertiaires de la Belgique.
209713: Nyst, M.P.H. - Description des Coquilles et des Polypiers Fossiles des Terrains Tertiaires de la Belgique.
275793: Nyström.J.J. - Geografiens och de geografiska Upptäckternas historia till Början af 1800-talet.
252425: Nyström, Ingalill. - Bonadsmalerei under lupp. Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska benadsmalningar 1700-1870.
241556: Nyström, Anna, a.o. - Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige fran 1970-talet till idag.
308031: OAKESHOTT, MICHAEL. Nardin, Terry. - The philosophy of Michael Oakshott.
138570: Oakeshott, Walter. - I mosaici di Roma.
22213: OAKLAND. - Handleiding voor de behandeling en verzorging van de Oakland achtcylinder model 1930.
305670: Oakley, John Howard. - The Achilles painter.
260090: Oakley, E.R. - London Country Council Tramways.
181722: Oakley, John Howard. - The Phiale painter.
299485: Obama, Barack. - Een beloofd land.
260673: Obbema, Pieter. - De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen.
143584: Obbema, Pieter F.J. a.o. - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven.
249870: Obbens, Carla. - Bibliotheken en Leeszalen in beeld.
287797: Obbink, H.W. - Cybele, Isis, Mithras. Oosterse Godsdiensten in het Romeinse Rijk.
221123: Obenaus, Walter. - Die Entwicklung der Preusisschen Sicherheitspolizei bis zum Ende der Reaktionszeit.
211431: Ober, Josiah - The athenian revolution. Essays on ancient Greek democracy and political theory.
164260: Oberdieck, Gustav a.o. - Die Kunstdenkmäler des Kreises Eckernförde.
155497: Eilhart von Oberg. - Tristrant. I. Die alten Bruchstücke herausgegeben von Kurt Wagner.
4816: Oberhammer, Vinzenz. - Die Bronzestandbilder des Maximiliangrabmales in der Hofkirche zu Innsbruck.
273001: Oberhauser, Major. - Militär-Taschen-Notiz-Kalender für das österreichische Bundesheer. 1930. V. Jahrgang.
38054: Oberholser, Harry C. - The bird life of Texas. Edited, with distribution maps and addittonal material, by E.B.Kincaid.
118915: Oberholser, Harry C. - A monograph of the Genus Chordeiles Swainson, type of new family of Goatsuckers.
304341: Oberhuber, Karl. - Sumerische und akkadische Keilschriftdenkmäler des Archäologischen Museums zu Florenz. [Two volume set].
29555: Oberländer, Petra. - Griechische Handspiegel. (Diss.)
119717: Oberländer. - Der Lehrprinz. Lehrbuch der heutigen Jagdwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des Jagdbesitzer un des Jagdverwealters. 2.verb.Aufl.
305032: Obermaier, Ernst. - Die Ritterkeutzträger der Luftwaffe. Band I: Jagdflieger 1939-1945.
62045: Oberman, H.T. - De oud-christelijke sarkophagen en hun godsdienstige betekenis.
281315: Obermark, Peter R. - Adoption in the Old Babylonian period.
142542: Obermayer, August. - Kelten und Römer am Magdalenensberg. Ruinen Grabungen Funde.
15827: Oberst, Johannes. - Die mittelalterliche Architektur der Diminikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise. (Diss.)
13175: Oberst, Johannes. - Die mittelalterliche Architektur der Diminikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise.
13169: Oberst, Johannes. - Die mittelalterliche Architektur der Dominikaner und Franziskaner in der Schweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Ordensbauweise.
271083: Oberthur, J. - Bécasse, Bécassines et petits Échassiers.
200404: Obraztsov, Nikolaus S. - Die Gattungen der Palaearktischen Tortricidae. 1. Allgemeine aufteilung der familie und die unterfamilien Tortricinae und Sparganothinae.
40666: Obreen, Hendrik T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
275077: Obreen, Fr.D.O. (ed.). - Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.
259727: Obreen, Hendrik T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
83742: Öbrink, Ulla. - Hala Sultan Tekke 6: A sherd deposit in area 22.
249302: Öbrink, Ulla. - Hala Sultan Tekke 5: Excavations in Area 22, 1871-1973 and 1975-1978. With contributions by Andreas Demetropoulous [et al.]
295597: Obruchev, V.A. - Vostochnaya Mongoliya. Geograficheskoe i Geologicheskoe Opisanie. [Eastern Mongolia: geographical and geological description].
197363: Obst, Ernst. - Der Feldzug des Xerxes.
242692: Obydov, Dmitry. - Révision du genre Callisthenes.
187667: OCCAM. Zuidema, Systse U. - De philosophie van Occam in zijn commentaar op de Sententiën.
223792: Hesperìa. Studi sulla grecità di Occidente. - 12, 1998.
233355: OCEPEK, LOU. - Collection of 5 small sheets (printed in different techniques: stencil colouring, etc.) with graphic designs by Lou Ocepek.
200648: Ochs, Georg. - Gyrinidae (Coleoptera Adephaga).
181309: Ochse, J.J. - Vruchten en vruchtenteelt in Nederlandsch-Oost-Indië.
174584: Ochse, J.J. - Indische groenten. (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen).
142749: Ochse, J.J. - Vruchten en vruchtenteelt in Nederlandsch-Oost-Indië.
122502: Ochse, J.J. - Vegetables of the Dutch East Indies (edible tubers, bulbs, rhizomes and spices included).
93238: Ochse, J.J. - Indische groenten. (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen).
134713: Ochsenheimer, F. - Die Schmetterlinge von Europa. Band V,2: Genus Polia-Cerastis.
134712: Ochsenheimer, F. - Die Schmetterlinge von Europa. Band V,1: Nachtsmetterling Acronycta-Miselia,
254322: OCKERS, STAN. Ockers, Constant. - Zo werd ik renner.
284048: OCKHAM, WILLIAM OF. Robinson, Jonathan. - William of Ockham's Early Theory of Property Rights in Context.
169390: Ockinga-Zeeman, Ag. - Spinnen en weven.
222343: Octavius. - M.Minucii Felicis Octavius. Recogn. Ioh. P.Waltzing.
231929: ODDENS, HENK. Catalogus 2000. - Portretkunst van Henk Oddens.
308177: Odebäck, Kerstin. - Vikingatida sköldar. Ting, bild och text som associativt fält.
304007: Odegard, Oyvind. - Towards Autonomous Operations and systems in Marine Archaeology.
233207: Oderwald, J. - Technisch woordenboek voor den scheepsdienst in vier talen. Met een bijvoegsel van scheepstermen Nederlandsch-Maleisch.
227205: Oderwald, J. - De Ontwikkelingsgeschiedenis van de Scheepvaart.
221077: Odhner, Nils H.J. - Mollusca.
148236: Odhner, Nils H.J. - Die Molluskenfauna des Eusfjordes.
30419: Odijk, G.Th. - Hoe kweek ik orchideeën voor huis en kas. 3e druk.
30434: Odijk, G.Th. - Orchideeën. Handleiding voor plantenliefhebbers en kweekers.
257851: ODIN, ULRICH [COLLECTION]. Odin, Ulrich & Sylvain Lévi. - Peintures chinoises et japonaises de la collection Ulrich Odin. Avec une introduction et des notices de M. Ulrich Odin. Avant-propos de M. Sylvain Le´vi.
238390: ODIN, ULRICH [COLLECTION]. Vignier, Charles & Marianne Densmore. - Catalogue de la Bibliothèque de Livres japonais illustrés, appartenant a M.Ulrich Odin.
308413: Odling-Smee, F. John. - Niche Construction. The neglected process in Evolution.
131004: Odobeschu, Alexandru. - Tezaurul de la Pietrossa. Historique - Description. Etude sur l'orfèvrerie antique.
272618: Oechslin, Werner. - Hochschulstadt Zürich. Bauten für die ETH 1855-2005.
299387: Oehri, Martina. - Dinge, die die Welt bewegen. Zur Kohärenz im frühneuzeitlichen Prosaroman.
253000: Oei, T.I. - Forensisch psychiatrische snippers.
233172: Oei, T.I. & M.S.Groenhuijsen. - Forensische psychiatrie en haar grensgebieden. Actualiteit, geschiedenis en toekomst.
22479: L'Oeil. - Revue d'art mensuelle. Numèro 110. Fevrier 1964. Numéro spécial l'architecture au XXe siècle.
22471: L'Oeil. - Revue d'art mensuelle. Numéro 75, Mars 1961. Numéro spécial: l'architecture au XXe siècle.
288855: OELSNER, GUSTAV. Lüth, Erich. - Gustav Oelsner. Porträt eines Baumeisters.
12196: Oelsner, G.Hermann. - Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei.
12186: Oelsner, G.Hermann. - Die deutsche Webschule. Mechanische technologie. 6.vollst. neu bearb.Aufl.
23570: Oerle, H.A.van. - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw.
251797: Oers, Ron van. - Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600 - 1800).
152659: Oesten, Rudolf. - Die Verfasser der altfranzösischen Chanson de geste Aye d'Avignon.
36355: OESTERLEN, DIETER. Koch, A. - Dieter Oesterlen. Bauten und Planungen 1946-1963.
227544: Oettingen, R.von. - Meisterstücke orientalischer Knüpfkunst. Neubearb. nach - und erweitert von W. Grote-Hasenbalg.
96692: Oettingen, Heinrich von. - Blasenfüsse.
69775: OEVER, HENDRICK TEN. Verbeek, J. & J.W.Schotman. - Hendrick ten Oever. Een vergeten Overijsels meester uit de zeventiende eeuw.
298922: OEVER, ALBARTA TEN. Klarenbeek, Hanna & Egge Knol. - Albarta ten Oever (1772-1854). Een vrouw in de kunst.
105785: Ofenbrüggen, Ed. - Die Urschweiz. Classischer Boden der Tellsage verherrlicht durch Schillers Freiheitssang. 64 Stahlstiche von C. Huber und anderen Künstlern. Mit historisch-topographischem Text.. 4.verb. Aufl.
181332: OFFENBACH, JAQUES. Kristeller, Hans. - Der Aufstieg des Kölners Jacques Offenbach. Ein Musikerleben in Bildern.
32366: Offenberg, Heinrich. - Stadt Hamm.
151597: Offenberg, Gertrudis A.M. - Gevelstenen in Nederland.
122428: Offenberg, Adri K., E.G.L.Schrijver & F.J.Hoogewoud. - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994.
50081: Offerhaus, Johannes. - Motief en achergrond. Studies over het gebruik van de architektuur in de 15e eeuwse Florentijnse schilderkunst.
42961: Offermans, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
100715: Officer, Hugh R. - Australian Flycatchers and their allies.
271665: Offreddo, Christophe. - Oiseaux de Mer de Bretagne.
263657: OFIS ARHITEKTI. Toorn, Roemer van & S.Besar. - Ofis arhitekti.
264997: OGC. [Office of Government Commerce]. - ITIL Service.
285680: Ogden, Derek, a.o. - [T.I.M.S.]. The international Molinogical Society. Eight International Symposium on Molinology. Aberswyth, July 3-10, 1993. Conference Papers.
230187: Ögel, Semra. - Anadolu Selcuklulari'nin tas Tezyinati.
19430: Inventario degli ogetti d'arte d'Italia. - I. Provincia di Bergamo.
98280: Ogilvie, M.A. - Wild Geese.
303038: OGLERIUS DE REIDINO. Adriani, Joannis Baptistae. - Beati Oglerii de Tridino abbatis monasterii locedienses ordinis cisterciensium in dioecesi vercellensi. Opera quae supersunt.
172095: Ogliari, Francesco & F.Sapi. - Albe e tramonti di Prore e Binari.
64980: Ognev, S.I. - The mammals of Russia (USSR) and adjacent countries. Vol. V.
53082: Ognev, S.I. - The mammals of USSR and adjacent countries. Vol. IV.
50557: Ognev, S.I. - The mammals of the eastern Europe and of the northern Asia. Vol. I.
117989: Ognev, S.I. - Animals of the USSR and the surrounding countries. VI & VII: Rodents.
247612: Ogris, Werner. - Der mittelalterliche Leibrentenvertrag. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Privatrechts.
252834: Ogunsjiji, Ayo. - Language, Literature and Discourse. A Festschrift in Honour of A.L.Oyeleye.
236572: Oharta, Houn. - Cultural objects the ancient Andes. Textiles and Ceramics in the collection of Ohara Gallery of Art.
223161: Ohlgren, Thomas H. (ed.) - Illuminated Manuscripts. An Index to selected Bodleian Library color reproductions.
53158: Ohlsson, Arvid. - Svenska orkidéer.
118187: Ohly, Dieter. - Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts v. Chr.
32077: Ohm, Anneliese & A.Verbeek. - Kreis Bergheim 3: Königshoven-Türnich.
168963: Ohnemus, Sylvia. - An ethnology of the Admirality Islanders. The Alfred Bühler Collection, Museum der Kulturen, Basel.
292971: Bingöl.Ohran. - Theatron. Menderes Magnesiasi. / Magnesia on the Meander.
291225: Ohri, Vishwa Chander. - Sculpture of the Western Himalayas (History and Stylistic Development).
291029: Ohtsuka, Ryutaro & Ts.Suzuki. - Population Ecology of Human survical. Bioecological Studies of the Gidra in Papua New Guinea.
53256: Oigaard, A. - Fajancefabriken I: Store Kongensgade.
287770: Oikonomides, A.N. - Mithraic art. A search for unpublished and unidentified monuments.
188797: Oirschot, Anton van & Pieter Anton van Gennip. - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processies in het algemeen en de Brabantse dag in het bijzonder.
18040: Oirschot, Anton van, A.C.Jansen & L.S.A.Koesen. - Encyclopedie van Noord-Brabant.
301941: Oirschot, Anton van & Jacques Akerboom. - 't is zonde van Brabant.
282900: OITICIA, HÉLIO. Small, Irene V. - Hélio Oitica. Folding the Frame.
261213: Ojala, Jari a.o. - The road to prosperity. An Economic History of Finland.
86454: Ojetti, Paola, a.o. - Palladio, Veronese e Vittoria a Maser. Introduzione di Bernard Berenson. Testi di Paola Ojetti, Hugh Honour, Fausto Franco, Rodolfo Pallucchini, [etc.].
303608: Ojrznska, Katarzyna & M.Wieczorek. (ed.). - Disability and Dissensus: Strategies of Disabilty. Representation and Inclusion in Contemporary Culture.
241219: Ojtozi, Eszter. - Die ausländischen Drucke und ihre Possessoren in der Universitätsbibliothek zu Debrecen zwischen 1601-1650. / A Debreceni Egyetemi Könyvtar 1601-1650 Közötti Külföldi Nyomtatvany es Possessoraik.
213743: Oka, S.V. - Uttaragita. With a translation into English and appendices.
153112: Okazaki, Joji. - Pure land buddhist painting.
227605: Okkema, J.C. - Delfshaven in oude ansichten. Deel 2.
161717: Okkema, Johan (tekstred.). - De straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen.
303866: Okkenhaug, Inger Marie & Karène Sanchez Summerer. (eds). - Christian missions and humanitarianism in the Middle East, 1850-1950. Ideologies, rhetoric, and practices.
267313: Öktü, Amagan. - Die Intermediate-Keamik in Kleinasien. (Diss.)
194948: Okun, Marcia L. - The early Roman frontier in the Upper Rhine Area. Assimilation and acculturation on a Roman frontier.
237945: Okutani, Takashi, M.Tagawa & H. Horikawa. - Gastropods from Continental Shelf and Slope around Japan. The Intensive Research of Unexploited Fishery Resources on Continental Slopes.
201284: OKUTANI, HIROSHI. Tomiyama, Hideo, a.o. - Okutani. Works 1952-1999.
249106: OKX, KEES. Chelbi, Mustapha. - Kees Okx. L'efferverscence d'être.
258863: ROCK-OLA. - Instruction Manual for Model 1454 Phonograph (120 Selection Hi-Fidelity).
258862: ROCK-OLA. - Stereophonic Manual and Parts List for Models 1460-ST, 1468-ST, 1475-ST. Part No. 33355.
258861: ROCK-OLA. - Model 1468 Phonograph (120 Selection Hi-Fidelity). Instruction Manual. Installation Manual and Operating Instructions & Parts List.
202216: Olaguer-Feliu Alonso, Fernando. - Las rejas de la Catedral de Toledo.
40987: Olberg, Günter. - Blüte und Insekt.
2607: Olberg, Günther. - Die Fährten der Säugetiere mit besonderer Berücksichtigung der jagdbaren Arten.
281145: Olbrecht, Frans-M. - Quelques chefs-d'oeuvre de l'Art africain des collections du Musée Royal du Congo Belge, Tervuren.
306521: OLBRECHTS, FRANS M. Petridis, Constantijn. (ed.). - Frans Olbrechts 1899-1958. Op zoek naar kunst in Afrika. Met bijdragen van Daniel P. Biebuck, Elze Bruninx, Herman Burssens, [et al.].
51185: Olbrich, Stephan. - Sierheesters en boomen. Vermenigvuldiging en snoei van sierheesters, boomen en coniferen door H.De Greeff & H.Stienstra.
283854: OLBRICH, JOSEPH MARIA. Krimmel, Bernd & P.Haiko. - Architettura. Riproduzione completa dei tre volumi orginali 1901-1914.
924: OLBRICH, JOSEPH.M. Katalog 1967. - Joseph M. Olbrich. 1867-1908. Das Werk des Architekten.
128565: Olbrich, Gesche. - Archaische Stuatuetten eines Metapontiner Heiligtums.
286779: Oldbury, D.E. (Publ.) - A Game of Draughts. Vol.I, 1956.
240466: Olde Meierink, Ben. - Geerestein en zijn bewoners. De geschiedenis van Huize Geerestein in Woudenberg.
129015: Olde Meierink, L.H.M. - Monumenten van Losser. Inventarisatie en beschrijving van de bestaande en verdwenen monumenten van cultuur en geschiedenis in de gemeente Losser. (deel 1)
83096: Oldeberg, Andreas. - Metallteknik under förhistorisk tid.
235563: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. Haak, S.P. - Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie.
234867: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. Tex, Jan den. - Oldenbarnevelt. [Volume] I: 1547-1606 & [volume] II: 1606-1619. Translated [into English] by R.B. Powell.
212073: OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. Tex, Jan den. - Oldenbarnevelt. [Volume] III: bestand 1609-1619.
166936: OLDENBORG, CLAES. Baro, Gene. - Claes Oldenbourg. Drawings and prints.
295314: Oldenborgh, Wendelien van. - Cinema Olanda. Dutch Pavilion 57th International Art Exhibition. La Biennale di Venezia 2017.
240464: Oldenbourg, Rudolf. - Die Münchner Malerei im 19. Jahrhundert. 1. Teil: Die Epoche Max Josephs und Ludwigs I. 2. Teil: 1850-1900.
300607: Oldenburg, Sergey. - Sbornik izobrazheniy 300 burkhanov. Po al'bomu Aziatskogo muzeya. [Collection of images of 300 Burkhans. Based on the Asian Museum album.]
298789: OLDENBURG, SERGEY. Krachkovskij, I.U. (edit.). - Sergeyu Fedorovichu Ol'denburgu k pyatidesyatiletiyu nauchno-obshchestvennoy deyatel'nosti 1882-1932. Sbornik statey [Sergei Fedorovich Oldenburg on the fiftieth anniversary of scientific and social activities 1882-1932. Collection of articles.]
175032: OLDENBURG, CLAES. Bruggen, Coosjes Van & C.Oldenburg - Claes Oldenburg.
252229: Oldenburger-Ebbers, Carla S., A.M.Backer & E.Blok. - Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Deel West: Noord-Holland / Zuid-Holland.
106535: Oldenburger-Ebbers, Carla S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
280035: Oldendorp, Christian G.A. - Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, insbesondere der dasigen Neger und der Mission der evangelischen Brüder unter denselben. Erster Teil. Kommentierte Ausgabe des vollständigen Manuskriptes .... Band I der Gesamtausgabe.
267510: Oldendorp, Christian G.A. - Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan. Kommentierte Edition des Orginalmanuskriptes.
277283: Oldendow, Knud. - Traek af Gronlands politiske historie: Gronlaendernes egne Samfundsorganer. En oversigt i anledning af de Gronlandske Landsraads 25 aars bestaaen.
75168: Oldenettel, Johannes. - Ziergeflügel halten. Hühner- und Entenvögel.
207998: Oldenhof, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek 1580-1795.
308783: Oldenkott & Zoonen, Herm. - Wapen album uitgegeven door Herm. Oldenkott & Zoonen tabakskerverij Amsterdam & Ahaus. [Rare complete set of 10 volumes].
297027: Olderogge, D.A, a.o. - The countries and peoples of the east. Selected articles.
49389: Oldewelt, W.F.H. - Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
45881: Oldewelt, W.F.H. - Inventaris van de archieven tot 1808 van de colleges van regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwezijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 van het college van regenten over de huiszittende-stadsarmen.
302123: Oldfield, H. Ambrose. - Sketches from Nepal. Historical and descriptive with an essay on Nepalese Buddhism & illustrations of religious monuments & architecture. Vol. I & II.
289544: Oldfield, Barney. - Barney Oldfield's book for the motorist.
114350: Oldham, John & R.Oldham. - Gardens in time.
278505: Oldman, William O. - Illustrated catalogue of Ethnographical Specimens.
284733: OLDMAN, WILLIAM O. [Collection]. - Polynesian Artifacts. The Oldman Collection. [2nd edition].
49404: Oldroyd, Ida S. - The Marine Shells of the West Coast of North America. Volume II part 1-3.
32345: Oldroyd, Ida S. - The marine shells of the west coast of North America.
285125: Oldroyd, Harold. - The horse-flies (Diptera: Tabanidae) of the Ethiopian region.
238030: Oldroyd, Ida S. - The marine shells of the West Coast of North America.
117673: Oldroyd, Harold. - The horse-flies (Diptera: Tabanidae) of the Ethiopian region.
303786: Olds, Clifton, a.o. - Images of love and death in late Medieval and Renaissance art. The University of Michigan, Museum of Art, [Ann Arbor], November 21, 1975 - January 4, 1976.
191041: OLDSMOBILE. - Cutlass and Vista Cruiser Series. 1977 owner's manual.
272950: OLE, ANTÓNIO. Dias, Antonio F. (Introd.). - António Ole.
296130: Olearius, Adam. - Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse. Schleswig 1656.
251009: Olechnowitz, Karl-Friedrich. - Der Schiffbau der hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
300306: Olejko, Andrzej. - Rzezcna Eskadra Lotnicza Flotylli Pinskiej.
299553: Olesen, Thomas Norgaard. - Koge-Ringsted Jernbane.
268590: Olesen, Claus Rhoden, a.o. - Nederlansk i Norden. Den nederlanske teknologis indflydelse pa renaesancens maritime Skandinavien.
191722: Oleson, John P. - The sources of innovation in later Etruscan tomb design. (ca. 350 - 100 B.C.)
39154: Olfers, J.F.M. v. - Über die Lydischen Königsgräber bei Sardes und den Grabhügel des Alyattes nach dem Bericht des K. General-Consuls Spiegenthal zu Smyrna.
205630: Olfers, Sibylle von. - Im Schmetterlingsreich.
217412: OLIE, JACOB. Veen, Anneke van. - Jacob Olie Jbz. 1834-1905.
230657: OLIE, JACOB. Baar, Peter-Paul de. - Jacob Olie. Fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
282389: OLIE JR., JACOB. Roscam Abbing, Laura. - Colour in the home. Autochromes by Jacob Olie Jr.
219453: OLIE, JACOB. Schmidt, Fred. (ed.). - Jacob Olie. De stad uit. Foto's 1890-1904.
181255: OLIE, JACOB. [Schmidt, Fred]. - Jacob Olie. Amsterdam en omstreken. Foto's 1890-1903. [1e druk].
163866: OLIE, JACOB. Aarsman, Hans. (preface). - Amsterdam gefotografeerd aan het eind van de 19de eeuw door Jacob Olie. Met een inleiding door Hans Aarsman.
105539: OLIE, JACOB. Eeghen, I.H.van. - Amsterdam in de tweede helft der XIXe eeuw gezien door Jacob Olie Jacobsz. Een keuze uit zijn fotografieën ingeleid door I.H.van Eeghen. Uitgegeven door het Genootschap Amstelodamum ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
224985: Oliehoek, Arie. - Geloven in de Randstad. Vijftig jaar Bisdom Rotterdam 1956-2006.
134121: Olin, Caroline B. - Navajo indian sandpainting. The construction of symbols.
176612: Olinder, Björn. - San Giovenale. Vol. III, fasc. 4: The Semi-Subterranean building in Area B.
111130: Olinder, Björn. - Porticus Octavia in Circo Flaminio. Topographical studies in the campus region of Rome.
283381: Oliva, Achille Bonito. - L' Immagine stordita tra Dada e Surrealismo.
259106: Olivato, Oredana & G.Ruffo. - Il Palazzo e la Città. Le Vicende di Palazzo Emilei Forti a Verona.
240850: OLIVE, J.B. Gamet, J.C. & Gérard Gamet. - J.B.Olive. Sa vie son oeuvre.
3997: Oliveira, M.P. d'. - Aves da penninsula Ibérica, e especialmente de Portugal. [3.a Edicao]
215320: Oliveira, Avelino I.de & O.H.Leonardos. - Geologia do Brasil. 2a Edicao.
128940: Oliveira, Antonio de. - Mahamba. Tentativa de interpretacao artística e piscólogia de documentos de arte dos negros africanos.
64631: Oliver, Daniel, W.Y.Thiselton-Dyer & D.Prain. - Flora of tropical Africa.
64465: Oliver Jr., Andrew. - The reconstruction of two Apulian tomb groups.
54804: Oliver, Paul. (Edited). - Shelter, sign & symbol.
80567: Oliver, Anthnony. - The Victorian Staffordshire figure. A guide for collectors.
258046: Oliver, Michel. - La pâtisserie.
306370: Oliver, Dennis. - Codename Swallow. British Sherman tanks at Alamein.
189960: Oliver, D. - Flora of tropical Africa. Vol. II: Leguminoae to Ficoideaed.
189959: Oliver, D. - Flora of tropical Africa. Vol. III: Umbellliferae to Ebenaceae.
306709: Oliver, Dennis. - British armor in Sicily and Italy.
164305: Oliver, W.R.B. - The genus Coprosma.
82269: OLIVIER, BRÜDER. Grote, L. - Die Brüder Olivier und die deutsche Romantik.
215345: Olivier, J.P., a.o. - Index généraux du Linéaire B.
180100: Olivier, Georges. - Monographie des Pies-Grièches du genre Lanius.
269205: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel IV: Kennemerland.
251683: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel V: Schieland en Krimpenerwaard.
251679: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VIII: Rhijnland.
251682: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Deel VII: Rhijnland.
181630: Ollefen, L.van [& Rs.Bakker]. - Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland.
94995: Ollefen, L.van [& Rs.Bakker]. - Stad- en dorpbeschrijver van Rhijnland.
94980: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
94978: Ollefen, L.van & Rs.Bakker. - De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver.
251562: OLLIVIER, VALEER. Jodec. - Het rijke wielerleven van Valeer Ollivier.
251426: Ollivier, Jean-Paul. - Histoire du cyclisme. Iconographe rassemblée par Christophe Penot.
309566: Olmo Lete, Gregorio del & Joaquín Sanmartín. - A dictionary of the Ugaritic language in the alphabetic tradition. Part one & two. [Complete two volume set].
251921: OLMO, GIOSEPPE. Giardini, Guido. - Olmo.
251920: OLMO, GIOSEPPE. - Un opuscolo scritto da: Olmo, le mie speranze per il 1935.
216114: Olmos, Ricardo. - Vasos griegos colleccion Condes de Lagunillas.
188249: STÄCKER & OLMS. - Barometer-Fabrik.
279058: Olrik, Harald. - Forslag om at bebygge Scoresby Sund-Egnen i Østgrønland ved vestgrønlandske Saelfangere.
277136: Olrik, Harold. - Forslag om at bebygge Scoresby Sund-Egnen i Østgrønland ved vestgrønlandske Saelfangere.
113523: Olschak, Blanche C. - Ancient Bhutan. A study of early buddhism in the Himâlayas.
58306: Ölschlegel, H. - Die Bachstelze.
10598: Olschowy, Gerhard. - Natur- und Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland.
298290: Olsen, Gunnar & Svenn Storgaard. - Flådens skibe og fartøjer, 1945-1995
281341: Olsen, Stacie Lynn. - New Kingdom funerary figurines in context: An analysis of the cemeteries of Aniba, Gurob and Soleb.
152332: Olsen, Olaf & O.Crumlin-Pedersen. - Skundelev ships. A report of the final underwater excavation in 1959.
97095: Olsen, Klaus M. - Sterns van Europa en Noord-Amerika. Een determinatiegids.
95538: Olsen, Harald. - Italian paintings and sculpture in Denmark.
249626: Olshausen, Eckart & H.Sonabend. - Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 2, 1984 und 3, 1987.
287436: Olson, Kristina M. - Courtesy Lost. Dante, Boccaccio, and the Literature of History.
250028: Olson, Roberta J.M. - The Florentine Tondo.
46602: Olsson-Seffer, Pehr. - The snad strand flora of marine coasts.
22594: Olsson, Martin. - Stockholms slotts historia.
176582: Olsson, Birger a.o. - The Synagoge of ancient Ostia and the Jews of Rome. Interdisciplinary studies.
149354: Olsson, Hans. - Studies on south Swedish sand vegetations.
278889: OLST, CEES VAN Graaff Ab de. - Cees van Olst: Een leven vol glas Glasmuseum Hoogeveen.
246765: Olst, Ellen van & Harry Boekwijt. - Delftse windmolens van de 13e eeuw tot heden.
237270: Olterdissen, Alfons. - Prozawerken in Maastrichts dialect. Bewerkt en met een alfabetische woordenlijst voorzien door E. Jaspar.
203062: Olthoff, T. - Paardetrams in noord- en oost Nederland.
28628: Oltmanns, Friedrich. - Morphologie und Biologie der Algen. 2nd rev.ed.
79916: Oltmanns, Friedrich. - Morphologie und Biologie der Algen. 2.(letzte) Aufl.
255731: Oltmans, Alexander. - Description de la chapelle carlovingienne et de la chapelle romane, restes du château de Nimègue. Recherche archéologique.
250430: Oltmans, J.F. - De schaapsherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog [1481-1488]. 12e originele uitgave.
23385: Oltmans, Albert. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling. Geschetst door Alb[ert] Oltmans. Bewerkt onder toezicht van J.G.C. Joosting.
301424: Olufsen, O. - The Emir of Bokhara and his country. Journeys and studies in Bokhara with a chapter on my voyage on the Amu Darya to Khiva.
151107: Olympia. Orgaan der Turnvereeniging Olympia. - Jrg. 1 (1912).
175042: 1964. Institit Internationale Olympique. - Les IXes Jeux Olympiques d'Hiver à Innsbruck / The IXth Olympic Winter Games at Innsbruck 1964.
166615: Olyslager, Piet. - Autotechnisch handboek. [English motorcars].
187214: Oman, John C. - Cults, customs, and superstitions of India.
187203: Oman, John C. - The Brahmans, Theists and Muslims of India.
252951: Omasombo Tshonda, Jean. - Maniema. Espace et vies.
294358: Omatsola, M.Ebietsuwa. - Recent and Subrecent Trachyleberididae and Hemicytheridae (Ostr., Crust.) from the western Niger Delta, Nigeria.
267531: Ombu, Jigekuma A., a.o. - Afrika-Biographie.I-III.
230971: Omchery, Leela & Deepti Omchery Bhalla. (edit). - Studies in Indian music and allied arts.
261115: Omerovic, Nenad. a.o. - Catalogue of shares. [Katalog akinja]
204577: Plan. Maandblad voor ontwerp en omgeving. - Jrg. 1986.
204578: Plan. Maandblad voor ontwerp en omgeving. - Jrg. 1983.
204576: Plan. Maandblad voor ontwerp en omgeving. - Jrg. 1987.
204573: Plan. Maandblad voor ontwerp en omgeving. - Jrg. 1998.
162943: Omlin, Jos A. - Der Papyrus 55001 und seine Satirisch-erotischen Zeichnungen und Inschriften.
249002: OMME & DE GROOT B.V. Feekes, Hans. - Van Omme & de Groot b.v. 75 jaar bouwen met een menselijke maat.
42964: Ommeren, H.R.van. - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
280780: Ommeslaeghe, Florent Van. - De Oudenaardse wandtapijten en hun wevers in hun historisch kader.
246074: C.D.A. Omroep, De. Reportage van het C.D.A. damleven. - Jrg. 1 & 2, 1945-1946.
271556: Vogelwerkgroep rijk van Nijmegen en omstreken. - Vogels van de Ooypolder.
25696: Vogelwerkgroep rijk van Nijmegen en omstreken. - Vogels van de Ooypolder.
123322: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. - Leids Jaarboekje. Deel 68.
177237: Proceedings of the Symposium on - Warm water Zooplankton.
217523: Onck, A. van. & B. Kuhry. - Ga dáár eens vissen...! Uw gids langs vele prachtige visstekken.
300976: Onderwater, Hans, a.o. - Oorlog rond Hoek van Holland 10-20 mei 1940.
270124: Onea, Edgar. - Potential Questions at the Semantics-Pragmatics Interface.
276826: Onemu, Josiah, a.o. - Gietmallen. Reproduceren en boetseren met bijzondere materialen.
264629: Onfray, Michael. - Vulkanisch verlangen. Hedonistisch dagboek. vertaald door Martin de Haan.
208242: Ongania, F. - Teatro delle nobili et virtuose Donne, varij designi....
257340: Onians, John. - Classical Art and the Cultures of Greece and Rome.
264323: Onna, Edwin van. - Marterial World. Innovative structures and finishes for interiors.
275881: ONO, YOKO. Catalogue 2009. - Yoko Ono. Anton's Memory.
243144: ONODERA, YUKI. Okabe, Tomoko. (a.o.) - Yuki Onodera.
62040: ONOFRI, VINCENZO. Gottschewski, Adolf. - Über die Porträts der Caterina Sforza und über den Bildhauer Vincenzo Onofri.
228402: Onofrio, J. - Théatre Lyonnais de Guignol. Nouvelle édition.
220993: Onofrio, Cesare D'. - Gli Obelischi di Roma.
207449: Onofrio, Mario D'. - La Cattedrale di Caserta Vecchia.
160274: Onofrio, Cesare D'. - Scalinate di Roma.
145063: Onofrio, Cesare D'. - Le Fontane di Roma. Con documenti e disegni inediti. 2nd edition.
295463: Onon, Urgunge. - Mongolian heroes of the 20th century. Edited translations by Urgune Onon. With an introduction by Owen lattimore.
223603: Onorio, Bernardo D'. - L'Abbazia di Montecassino. Storia, religione, arte.
186960: Onstenk, J. - Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan.
136119: ONTO, VITO DE. Manz, Rudolf. - Vito de Onto. Raumerfinder und - Erforscher.
216517: Onvlee, L. - Oe.H.Kapita & P.J.Luijendijk. - Kamberaas (Oost-Soembaas) - Nederlands woordenboek.
112216: Ooge, Martin L.D'. - The Acropolis of Athens.
298920: Ooi, Keat Gin. - Southeast Asia. A historical encyclopedia from Angkor Wat to east Timor. Vol. I-III.
283960: Ooijevaar, Piet - Kleurrijk Langedijk.
124525: Oomen, H. & C.Verwoerd. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
246674: Oord, Ad van den & W.van Oosterhout. - Berkel - Enschot - Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart.
307337: Oord, Niek van der. - Jodenkampen. 3e dr.
224700: OORDT, VAN. Oordt, W.H.van. - Kinderen van één vader. Tegenwoordige staat van het geslacht van Oordt - naar de stand van 1 januari 1986.
215250: Oordt, P.G.W. - Regulation of the Spermatogenetic cycle in the Common Frog (Rana Temporaria). [Diss.].
151418: Oordt, G.J.Van. - Geslachtsverandering bij gewervelde dieren. 2e geheel herz. druk.
5627: Oorschot, J.M.P. - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
3951: Oort, E.D.van. - Catalogue Ostéologique des oiseaux.
282434: Oort, E.D.van. - Resultaten van het ringonderzoek van het Rijks Museum te Leiden. IV-XXIV.
242654: Oort, E.D.van. - Ornithologia Neerlandica / De Vogels van Nederland.
207187: Oort, H.A.van. - The porcelain of Hung-Hsien. A study of the socio-cultural background and some characteristics of the porcelain produced at Chingtechen during the Imperial reign of Yüan Shih-k'ai (1916).
158401: OORTHUYS, CAS, FREEK VAN ARKEL, a.o. Speksnijder, Aat. (ed.). - Rotterdam, dynamische stad 1950 / 1990. Fotografie: Cas Oorthuys, Freek van Arkel, Carel van Hees, Jannes Linders.
243043: OORTHUYS, CAS, [et al]. Nord, Max (introd.). - Amsterdam tijdens de hongerwinter. Ruim 100 foto's met een inleiding van Max Nord.
249370: OORTHUYS, CAS. Bool, Flip & Henk Raaff. - Cas Oorthuys. Amsterdam.
211484: OORTHUYS, CAS, a.o. Harpman, L. & P.A.Beck. (ed.). - 1909 PLEM 1959.
162611: OORTHUYS, CAS & JO BRUNENBERG. Venetië, Robbert van. - In opdracht. Gebouwd - gefotografeerd.
158068: OORTHUYS, CAS. - Arnhem.
140573: OORTHUYS, CAS. Kouwenaar, Gerrit. - Amsterdam onze hoofdstad. Met teksten van G.Kouwenaar. 1e druk.
300987: OOST, JOSEPH VAN. Heylen, Ann. - Chronique du Toumet-Ortos. Looking through the lens of Joseph van Oost, missionary in Inner Mongolia (1915-1921).
236744: Oost, Luuk & Marjan Drent. - Binnenstad Beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
284117: Oosten, F.C.van - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
261780: Oosten, F.C.van - De Koninklijke Marine in oude ansichten.
234336: Oosten, F.C. van. - De Koninklijke Marine in oude ansichten. 3e druk.
308820: Oostendorp, Marc van & Nicoline van der Sijs. - 'Een mooie mengelmoes'. Meertaligheid in de Gouden Eeuw.
167329: Oostendorp, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen. 2e verb. druk.
166100: Oostens-Wittamer, Yolande. - De Belgische Affiche.
1901: Oosterbaan, G. - De kerk in het midden.
232700: Oosterban, Arthur F.F. - Veranderingen in de hollandse kustfauna.
35069: Oosterbroek.P. - De Europese diptera.
227192: Oosterheert, Jolanda. - In vol ornaat. Vier eeuwen Groningse Senaatsgalerij.
272675: Oosterhoff, J. (ed.). - Bruggen in Nederland 1800-1940.
309275: Oosterhoff, Tonnus. - Handschreeuwkoor.
137033: Oosterhoff, J. - Constructies. Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
116671: Oosterhoff, J., a.o. - Bouwtechniek in Nederland 1: Constructies van ijzer en beton. Gebouwen 1800-1940. Overzicht en typologie.
259753: Oosterhout, M. - Nammeregister op de Snitser Recesboeken 1490-1517.
5996: Oosterhuis, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
265183: Oosterhuis, Kas. - 3CN speed and friction. The Catalunya Cercuit City.
265152: Oosterhuis, Kas. - Architecture goes wild.
265081: Oosterhuis, Kas. - Towards a New Kind of Building. Tag - Make - Move - Evolve.
229827: OOSTERHUIS, PIETER. - Album [Amsterdam].
308996: Oosterhuis, Huub. - Stilte zingen. Verzamelde liedteksten.
135310: Oosterhuis, R.A.B. - Paracelsus en Hahnemann, essentieele geneeskunst en homoeopathie. (Diss.)
119226: OOSTERHUIS, PIETER. Veen, Anneke van. - Pieter Oosterhuis [1816-1885].
233897: OOSTERKERK, KO. Fuchs, Rudy. (foreword). - Ko Oosterkerk. Droge naalden - dry-points 1990-1992.
269598: Oosterling, L.G. - Kent U ze nog ... de Wassenaarders,
269597: Oosterling, L.G. - Wassenaar in oude ansichten. [Deel 1].
239006: Oosterling, L.G. & W.M.van der Kley. - Wassenaar in oude ansichten.
166369: Oosterling, J.E. - Het Korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823-1825. De Koninklijke Marine als instrument van het politiek systhema van koning Willem I.
257727: Oosterman, J.B. - gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden.
299363: Oosterwijk, Bram. - Haven-Adel aan de Maas. Frans Swarttouw - Willem Ruys - Philippus van Ommeren - William H. Müller - Anthony Veder - Jhr. Otto Reuchlin.
257715: Oosterwijk, Bram & W.de Regt. - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd.
221443: Oosterwijk, Bram. - Rotterdam en de zee. Vier eeuwen passagiersvaart. / Rotterdam and the sea. Four centuries of passenger travel.
268986: Oosterwijk, T.H. - Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
205655: Oosterwijk, Bram. - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
188015: Oosterwijk Bruijn, Jacob van. - Tafereeltjes uit de twaalfdaagsche beurstogten op de Tusschenbeurs.
280634: OOSTERWYCK, MARIA VAN. McIntosh, Laurentia. - Maria van Oosterwyck: The Life and Works of a 17th Century Dutch Artist.
257345: Oosterzee, Leonoor van. - Langs Amsterdamse grachten. Tekeningen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
309148: Oosthoek, Willem. - Sports car racing in the South. Texas to Florida 1957-1958.
155056: Oosthuizen, G.C. - Post-Christianity in Africa. A theological and anthropological study.
252439: Oostindie, Gert. - Het paradijs overzee. De 'Nederlandse' Caraïben en Nederland. 5e druk.
285827: Oostindie, Gert. - Postcolonial Netherlands. Sixty-five years of forgetting, commemorating, silencing.
192888: Oostindie, Gert & Emy Maduro. - In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. 2e druk.
301921: Oostindie, Gert. - El Caribe holandés. El colonialismo y sus legados transatla´nticos.
219283: Oosting, H.J. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek op last der regeering zamengesteld.
258664: Oostingh, Gert. - Groeten uit Zwolle.
240847: Oostra, Mieke. - Componentontwerpen. De rol van architecten in productinnovatie.
299474: Oostrom, Martin van. - Stoomlocomotieven serie NCS 71-78 (NS 3600).
251137: Oostrom, Frits van. - Wereld in woorden. De geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
250330: Oostrom, Frits van. - Wereld in woorden. De geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
238670: Oostrom, Frits van. - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300.
250513: OOSTROM, LEO VAN. [Collection]. - Saxofoons. Keuze uit de verzameling Leo van Oostrom.
225535: Oostrom, Coen van. - Ronde en platbodems. Schepen en jachten.
184301: Oostrom, F.P.van. - Lantsloot van der Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
234009: Oostrom, Frits van. - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300.
280631: OOSTSANEN, JACOB CORNELISZ. Carroll, Jane Louise. - The paintings of Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1472?-1533).
224716: Ooststroom, S.J.van. - De Nederlandse Symphyta (Halm-, hout-, en bladwespen). Naamlijst.
164312: Ooststroom, S.J.van. - A monograph of the genus Evolvulus.
269040: Ooyik, J.van. - Honderdvijfenzeventig jaar Straatnamen in enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's.
226445: Op den Buijs, Martin H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
5595: 8 en opbouw. - Jrg.11. No.9.
5588: 8 en opbouw. - Jrg.10. No.10.
5576: 8 en opbouw.De - Jrg.13. No.7/8.
5554: 8 en opbouw. - Jrg.10. No.4/5.
5549: 8 en opbouw. - Jrg.10. No.17/18.
37724: 8 en opbouw. - Jrg.12. No.11.
37709: 8 en opbouw. - Jrg.12. No.6.
37701: 8 en opbouw. - Jrg.12. No.2.
37683: 8 en opbouw. - Jrg.11. No.10.
37677: 8 en opbouw. - Jrg.11. No.4.
37641: 8 en opbouw. - Jrg.10. No.11.
34673: 8 en opbouw.De - Jrg.9. No.9.
34614: 8 en opbouw.De - Jrg.9. No.7.
32593: 8 en opbouw.De - Jrg.9.
32396: 8 en opbouw. - Jrg.12.
32211: 8 en opbouw. - Jrg.11.
31941: 8 en opbouw. - Jrg.11.
31919: 8 en opbouw, De. - Jrg.10.
31856: 8 en opbouw. - Jrg.10.
31852: 8 en opbouw.De - Jrg.9.
31764: 8 en opbouw.De - Jrg.8.
31697: 8 en opbouw.De - Jrg.8.
31503: 8 en opbouw.De - Jrg.7.
31491: 8 en opbouw.De - Jrg.6.
31382: 8 en opbouw.De - Jrg.7.
31377: 8 en opbouw.De - Jrg.6.
8192: 8 en opbouw.De - Jrg.7. Het plan. Premie 1936.
205904: 8 en opbouw, De. - De 8 en opbouw 1932-1943. Tijdschrift van het Nieuwe Bouwen. Volledige heruitgave met een nawoord van Manfred Bock, register en bijlagen. / Periodical of New Architecture. Complete reprint with an essay by Manfred Bock, indexes and appendices.
16645: 8 en opbouw.De - Jrg.9. No.26.
16606: 8 en opbouw.De - Jrg.9. No.6.
13490: Opdam, Paul. - De Havik.
233018: OPEL. Korp, Dieter. - Nu kan ik het zelf. Opel Kadett B, na augustus '65.
233017: OPEL. Olyslager, Piet. - Vraagbaak voor uw Opel. Een complete handleiding voor de typen: Ascona 16, 16S, 16SR, 19SR. Manta 16, 16S, 19S, 19SR.
166540: OPEL. Olyslager, Piet. - Autotechnisch handboek. [Opel].
274229: OPHEUSDEN, JAN PETER VAN. Kuyk, Jef van, a.o. - Love You.
235170: OPHEUSDEN, JAN PETER VAN. Belmon, Arthur. - Jan Peter van Opheusden. Schilderijen, tekeningen en sculpturen 1985-1995.
220265: Ophuijsen, Ch.A.van. - Bataksche teksten (Mandilingsch dialect).
185395: Ophuijsen, Johannes M.van & P.Stork. - Linguistics into interpretatioin. Speeches of war in Herodotus VII 5 & 8-18.
298764: Opitz, Gottfried. - Gottfried Opitzens von Jutroschin aus Großpohlen Merkwürdige Nachrichten Von seinem Leben und zwanzigjaehriger Gefangenschaft, die er in diesem Jahrhunderte in der grossen pohlnischen Unruhe in der russischen Dienstbarkeit und in der grossen asiatischen Tartarey unter den Kalmucken erduldet, und wie er durch den Prinzen von Hessen-Homburg unverhofft befreyet worden, und endlich aus Asien durch Russland in Schlesien zuruck gekommen, Worinnen nebst der bisher unbekandt gewesenen lebensart, Sitten etc. der wildeen Togauti unter den Kalmucken von Kithay etc. Sonderlich die seltsamen Lebensgeschichte seiner Unglucks-Gefahrten in der Kalmuckischen Gefangenschaft mitgetheilet werden von einem seiner Freunde.
230480: Opizzo, Y. - Cadrans solaires de précision. Notions théoriques et réalisation pratique à l'aide de l'informatique.
56881: Oppenheim, Kristin. - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
3442: Oppenheim, Kristin. - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
308013: Oppenheim, Max von. - Die Beduinen. Unter Mitbearbeitung von Erich Bräunlich und Werner Caskel. Band II: Die Beduinenstämme in Palästina, Transjordanien, Sinai, Hedjaz.
274880: Oppenheim, Michael. - A history of the administration of the Royal Navy and of merchant shipping in relation to the Navy from MDIX to MDCLX.
267713: OPPENHEIM, MAX VON. Katalog 2014. - Abenteuer Orient. Max von Oppenheim und seine Entdeckung des Tell Halaf.
309128: OPPENHEIM, DENNIS. Catalogus 1974. - Dennis Oppenheim. Stedelijk Museum, Amsterdam, 18 januari t./m. 2 maart 1974.
157758: Oppenheim, Max von. - Die Beduinen. Unter Mitbearbeitung von Erich Bräunlich und Werner Caskel. Band II: Die Beduinenstämme in Palästina, Transjordanien, Sinai, Hedjaz.
95208: Oppenheim, R.M.H. - Oerdieren - Protozoa. Zuiginfusoriën - Suctoria.
95209: Oppenheim, R.M.H. - Oerdieren - Protozoa. Zuiginfusoriën - Suctoria. 2e druk.
283344: OPPENHEIMER, NORBERT J. Bergström, I. - Norbert Oppenheimer. Painter against the stream
270163: Oppenheimer, Franz. - System der Soziologie. Band I/1 - Band IV.
140901: Oppenheimer, Francis. - Frankish themes and problems.
125008: Oppenheimer, H.R. & M.Evenari. - Il florula cisiordanica. Révision critique des plantes récoltées et partiellement déterminées pa Aaron Aaronsohn au cours de ses voyages (1904-16) en Cisjordanie, en Syrie et au Liban.
278795: Oppermann, Ira. - Das spanische Stilleben im 17. Jahrhundert. Vom fensterlosen Raum zur lichtdurchfluteten Landschaft.
262272: Oppert, Jules. - Les Inscriptions de Dour-Sarkayan (Khorsabad) provenant des Fouilles de M. Victor Place. Déchiffrées et interprétées par Jules Oppert.
248923: Oppert, Jules & Joachim Ménant. - Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée.
298730: Oppitz, Michael. - Naxi. Dinge - Mythen - Piktogramme.
298707: Oppitz, Michael & Elisabeth Hsu. (eds.) - Naxi and Moso ethnography. Kin, rites, pictographs.
295524: OPSOMER, I. Colin, Paul. - Opsomer. [Title on cover: Isodore Opsomer].
180890: Opsomer, Carmélia & William T.Stearn. - Livre des simples medecines. Codex Bruxellensis IV. 1024. A 15th-century French Herbal. Introduction and adapted text [by] Carme´lia Opsomer. English translation [by] Enid Roberts and William T. Stearn. Commentaries [by] Carme´lia Opsomer and William T. Stearn.
213120: OPSTELTEN, INGERID. Krul, Eleonora. - [Untitled].
301121: Opsvik, Peter. - Rethinking sitting.
11592: Opuscula. - V. Stockholm studies in classical archaeology.
52122: Orange, H.P.l' - Likeness and icon. Selected studies in classical and early medieval art.
301053: Orange, H.P.l'. - Studien zur Geschichte des spätantiken Porträts.
301050: Orange, H.P.l'. - Apotheosis in ancient portraiture.
251126: Orange en Nassau, Prince van [=Willem V van Oranje-Nassau]. - Missive en Memorie door Zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau aan hun Hoog Mogende op den 7 October 1782 overgegeven. Houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als Admiraal Generaal van de Unie.
159568: Orange, H.P. & P.J.Nordhagen. - Mosaica.
141401: Orange, H.P.l' & H.Torp. - Il tempietto Longobardo di Cividale.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

5/9