Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
167484: HEDIN, SVEN. - Central Asia Atlas. III/3: The Kansu-Hoshi Corridor and the Suloho-Ochinaho drainage regions.
16694: HEDIN, SVEN. - Abenteuer in Tibet. 16.Aufl.
272966: HEDIN, SVEN. - Von Pol zu Pol.
189866: HEDIN, SVEN. - Zu Land nach Indien durch Persien, Seïstan, Belutschistan. 2nd edition.
210655: HEDIN, SVEN. - Im Herzen von Asien. Zehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden. 2. Aufl.
146361: HEDIN, SVEN. - Die Flucht des grossen Pferdes.
200314: HEDIN, SVEN. - Zu Land nach Indien durch Persien, Seïstan, Belutschistan.
251590: HEDIN, SVEN. - Im Herzen von Asien. Zehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden. 2. Aufl.
37817: HEDIN, SVEN. - Tibetanska äfventyr.
43767: HEDIN, SVEN. - Abenteuer in Tibet. 15.Aufl.
71188: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 6.Aufl.
71189: HEDIN, SVEN. - Durch Asiens Wüsten. Drei Jahre auf neuen Wegen in Pamir, Lop-nor, Tibet und China. 6.Aufl.
73466: HEDQVIST, KARL-J. - Die Feinde der Borkenkäfer in Schweden. I: Erzwespen (Chalcidoidea).
136282: HEDRÉN. - Justicia sect. Harnieria (Acanthaceae) in tropical Africa.
11325: HEDRICK, U.P. - The pears of New York.
230: HEDRICK, U.P. - The Cherries of New York.
192785: HEDRICK, U.P. - A history of Agriculture in the State of New York.
66967: HEDRICK, U.P. - A history of horticulture in America to 1860.
11316: HEDRICK, U.P. - The peaches of New York.
11295: HEDRICK, U.P. - The plums of New York.
31017: HEDRICK, U.P. - The small fruits of New York.
250227: HEEG, LAURA, A.O. - Die Salier. Macht im Wandel.
148630: HEEGAARD, POUL. - Contribution to the Phylogeny of the Arthropods. Copepoda.
246431: HEEGE, HANS TER. - Het dorp Rossum en haar openbare school. Twee eeuwen schoolgeschiedenis.
148241: HEEGER, E.F. - Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues. Drogengewinnung.
261835: HEEK, J.H.VAN. [TINNEVELD, A. (RED.)]. - De Liemers. Gedenkboek Dr J.H. van Heek. Opgedragen aan Dr J.H. van Heek bij zijn tachtigste verjaardag, 20 Oct. 1953.
11675: HEEKEREN, H.R.VAN A.O. - Archaeological Excavations in Thailand.
175188: HEEL, M.G.VAN [COLLECTION]. - Collectie M.G.v.Heel. Oud Delfts aardewerk.
257581: HEEL, JAN VAN. WENTINCK, CHARLES. - Jan van Heel.
245758: HEEL, JAN VAN. CATALOGUS 1991. - Jan van Heel schilder 1898-1990.
235481: HEELING, JAN. - Over stedebouw. Een zoektocht naar de grondslagen van de stedebouwkundige ontwerpdiscipline.
277077: HEELING, JAN. - Over stedebouw. Een zoektocht naar de grondslagen van de stedebouwkundige ontwerpdiscipline.
269394: HEELING, JAN A.O. - Het ontwerp van de stadsplattegrond.
74690: HEEM, JAN DAVIDSZ.DE. SEGAL, SAM. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
262693: HEEM, JAN DAVIDSZ.DE. SEGAL, SAM. - Jan Davidsz de Heem und sein Kreis.
224394: HEEMERT, V.VAN & A. DE RUIJTER. - Sixt International Symposium on Pollination.
193033: ONS AMSTERDAM. MAANDBLAD VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE HEEMSKENNIS. - Gas en stroom in stralend goud.
219913: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. ZEVENHUIZEN, ERIK &P.DE BOER. (ED.) - Maerten van Heemskerck 1498-1574. 'Constigh vermaert schilder'.
78886: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. HÜLSEN, CHR. & H.EGGER. - Die römischen Skizzenbücher von Marten van Heemskerck im Königlichen Kupferstichkabinett zu Berlin.
278777: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. FILIPPI, ELENA. - Maarten van Heemskerck. Inventio Urbis.
222740: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. PREIBISZ, LEON. - Martin van Heemskerck. Ein Beitrag zur Geschichte des Romanismus in der niederländischen Malerei des XVI. Jahrhunderts.
241644: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. MALECKI, HERBERT. - Die Familie des Pieter Jan Foppesz. Genese und Bedeutung des Kasseler Familienbildes des Maerten van Heemskerck.
90215: HEEMSKERCK, JACOBA VAN. KATALOG 1983-1984. - Jacoba van Heemskerck 1876-1923. Eine expressionistische Künstlerin.
56531: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. CNATTINGIUS, BENGT. - Maerten van Heemskerck's St.Lawrence Altar-piece in Linköping Cathedral. Studies in its manneristic style.
280652: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. CABELL, HARRISON JEFFERSON. - The paintings of Maerten van Heemskerck. A catalogue raisonné. (Volumes I, II (text) only).
96570: HEEMSKERCK, MAARTEN VAN. GROSSHANS, RAINALD. - Maerten van Heemskerck. Die Gemälde.
227940: HEENEMAN, CHRISTIAAN. REDEKER, HANS. - Christiaan Heeneman. Tekst en documentatie.
219041: HEEP, MARTHA. - Die Colloquia familiaria des Erasmus und Lucian.
7397: HEER, C.DE. - Bijdrage tot de financiëele geschiedenis der Oost-Indische compagnie.
180575: HEER, JAN DE. (RED.). - Kleur en architectuur.
183986: HEER, MARGARETA DE. MANS, VEERLE (A.O.). - Margareta de Heer (circa 1600- circa 1665). Dé Friese kunstenares van de Zeventiende Eeuw.
233500: HEER, SIMON DE. CORNELISSEN, NICO. - Simon de Heer (1885-1970). Tekeningen - Etsen - Schilderijen.
69006: HEER, O. - Beiträge zur Insektenfauna Oeningens. Coleoptera. Geodephagen, Hydrocanthariden, Gyriniden, Brachelytren, Clavicornen, Lamellicornen und Buprestiden.
273332: HEER, C.DE. - Bijdrage tot de financiëele geschiedenis der Oost-Indische compagnie.
256210: HEERE, PETER H., ARNOLD TH. VERNOOIJ, A.O. - De Eerebegraafplaats te Bloemendal.
126826: HEEREN-PALM, C.H.M. - Polynesische migraties. (Diss.)
155543: HEERES, J.E. - Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië 1606-1765 / The part borne by the Dutch in the discovery of Australia 1606-1765.
238560: HEERES, J.E. - Heeft Nederland de Kaap verkocht? Eene lezing.
262796: ZEITSCHRIFT FÜR HEERESKUNDE. - Jrg. I-39, 1929-1975. [Jrg 1-22 in Reprint, 1978-1979].
273436: HEERESMA, HEERE. - Bleib gesund! Brieven.
279535: HEERING, P. - Overijselsche vertellingen. 3e druk.
109390: HEERING, G.J. & G.J.SIRKS. - Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar 1634-1934.
241651: HEERING, P. - Indische schetsen. Tweede druk.
222801: HEERING, J. - Die Oberoligocänen Bivalven (mit Ausnahme der Taxodonten) aus dem Peelgebiete (Die Niederlande).
268763: HEERING, PETER, A.O. - Constructing Scientific Understanding through Contextual Teaching.
127519: HEERING, WALTHER. - Philatelie. Spiel und Ernst.
164352: HEERINGA, K. - Rechtsbronnen der stad Schiedam.
61558: HEERINGA, G. - Uit het verleden der doopsgezinden in Twenthe.
174443: HEERINGEN, ROBERT M.VAN, E.A. - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
282254: HEERMA VAN VOSS, L., E.A. - Wijk C. Het hart klopt door. Handel en wandel van een Utrechtse volkswijk.
277357: HEERMANN, INGRID. - From Colour Inspiration. Oceanic Art from New Britain.
122301: HEERMANN, INGRID & U.MENTER. - Schmuck der Südsee. Ornament und Symbol. Objekte aus dem Linden-Museum.
261092: HEEROMA, K. & C.W.H.LINDENBURG. - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Uitgegeven voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Deel 1. [only vol. that has been published].
123539: HEEROMA, K. & H.T.J.MIEDEMA. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
238163: HEERS, JACQUES. - Family clans in the Middle Ages. A study of political and social structures in urban areas.
152232: HEERTJE, H. - De diamantbewerkers van Amsterdam.
280942: HEES, CAREL VAN. COHEN, MISCHA. - Weerstand. Leven met aids. / Resistance. Living with Aids.
165813: HEESE, J.A. E.A. - Families familiename en familiewapens.
113686: HEESEN, P. - The J.L.Theodor Collection of Attic black-figure vases.
261644: HEESEN, W. E.A. - Architectuur en landschap. Rationele, formele en picturale enscenering.
229536: HEESSEL, J.B.VAN. - Tweeduizend jaar Uden. Geschiedkundige bijzonderheden over de heerlijkheid Uden en het land van Ravenstein.
123954: HEESTERS, WIRO. - Schijndel, historische verkenningen.
256667: HEESTERS, W. & C.S.M.RADEMAKER. - Sint-Michielsgestel. Een historische verkenningstocht.
265738: HEESWIJK, HANS VAN. HERTZBERGER, HERMAN. (INTE - Hans van Heeswijk architect.
252935: HEEZIK, ALEX VAN. - De Kering. Over de bouwers van de stormvloedkering Oosterschelde.
258740: HEFNER, OTTO TITAN VON. - Neues Wappenbuch des blühende Adels im Königreiche Hannover und Herzogtume Braunschweig.
91696: HEFNER, JOSEPH VON. - Die römische Töpferei in Westerndorf.
142319: LIESCHES NATURW. TASCHENATLANTEN. HEFT 5. - Atlas der Käfer.
95305: LIESCHES NATURW. TASCHENATLANTEN. HEFT 5. - Atlas der Käfer.
281115: HEFTING, PAUL & C.VAN WINKEL. (EDS). - Stadsmarkering. Marking the city boundaries. The books of Groningen
239907: HEFTING, VICTORINE. - Schilders in Oosterbeek 1840-1870.
36223: HEGE, WALTER & E.V.KAPHERR. - Deutsche Raubvögel.
133504: HEGE, WALTER & W.PINDER. - Der Naumburger Dom und seine Bildwerke.
238072: HEGEL, G.W.F. - Ästhetik.
227401: HEGEL, G.W.F. IRRLITZ, GERD (ED.). - Politische Schriften.
137344: HEGEL, G.W.F. PHALEN, ADOLF. - Das Erkenntnis Problem in Hegels Philosophie.
215088: HEGEL, G.W.F. OSMASTON, F.P.B. (TRANSL.). - The philosophy of fine art. Volume IV.
215089: HEGEL, G.W.F. OSMASTON, F.P.B. (TRANSL.). - The philosophy of fine art. Volume II.
198140: HEGEL, G.W.F. BAILLIE, J.B. - The origin and significance of Hegel's logic. A general introduction to Hegel's system.
197219: HEGEL, G.W.F. ENGEL, OTTO. - Der Einfluss Hegels auf die Bildung der Gedankenwelt Hippolyte Taines.
181957: HEGEL, G.W.F. HAYM, R. - Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der hegel'schen Philosophie.
196365: HEGEL, G.W.F. INWOOD, M.J. - Hegel.
144640: HEGEL, G.W.F. KOZU, KUNIO. - Das Bedürfnis der Philosophie. Ein Überblick über die Entwicklung des Begriffskomplexes Bedürfnis, Trieb, Streben und Begierde bei Hegel.
208517: HEGEL, G.W.F. VÉRA, A. - Introduction à la philosophie de Hégel. 2ème édition.
208518: HEGEL, G.W.F. VÉRA, A. - Logique de Hégel. Tome I. 2ème édition.
280530: HEGEL, G.W.F. STEDEROTH, DIRK. - Hegels Philosophie des subjektiven Geistes. Ein komparatorischer Kommentar.
225513: HEGEL, G.W.F. - Hauptwerke in sechs Bänden.
275990: HEGEL, G.W.F. BUNGAY, STEPHEN. - Beauty and Truth. A Study of Hegel's Aesthetics.
256945: HEGEL, G.W.F. BOLLAND, G.J.P.J. - Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, als Vorschule zur Encyklopaedie mit einigen anführungen und Anmerkungen zur erleuterung, verteidigung oder berichtigung.
256946: HEGEL, G.W.F. BOLLAND, G.J.P.J. - Hegel's Phaenomenologie des Geistes mit einer Einleitung und einigen erläuternden Anmerkungen am Fusse des Seiten.
253099: HEGEL, G.W.F. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Theil. Die Logik.
44857: HEGEMANN, WERNER. - Amerikanische Architektur & Stadtbaukunst. Ein Überblick über den heutigen Stand der amerikanischen Baukunst in ihrer Beziehung zum Staedtebau.
279293: HEGEMANN, HANS-WERNER. - Das Elfenbein in Kunst und Kultur Europas. Ein überblick von der Antike bis zur Gegenwart.
244844: HEGEMANN, WERNER. - Der Städtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang:Die internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf. 600 Wiedergaben des Bilder-und Planmatrials der beiden Ausstellungen.
219350: HEGENER, NICOLE, A.O. - Curiosa Poliphili. Festgabe für Horst Bredekamp zum 60. Geburtstag.
239894: HEGER, HEDWIG. (COMMENTARY). - Mondsee-Wiener Liederhandschrift Aus Codex Vindobonensis 2856.
268619: HEGER, NATALIE. - Das Olympische dorf München. Planungsexperiment und Musterstadt der Moderne.
43784: HEGGELMAN, F.W.M. - Schiedam in Feesttooi. Herinnering aan het Koninklijk bezoek op vrijdag 18 September, 1925.
117310: HEGH, E. - Les termites. Description, distribution géographique, classification, biologie, vie sociale, alimentation, constructions.
111322: HEGH, E. - Les termites. Description, distribution géographique, classification, biologie, vie sociale, alimentation, constructions.
220931: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band III: Dicotyledones. I.Teil . 2. neuberb. Aufl.
260927: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/1.Teil: Dicotyledones 2: Berberidaceae, Lauraceae, Rhoeadales.
260924: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band I: Pterdophta, Gymnospermae und Monocotyledones. 2e. neubearb. Aufl.
103128: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band V.
220932: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band VI/1.Teil: Dicotyledones. 4.Teil. 2. neu bearb. Aufl.
153631: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band V/4.Teil: Dicotyledones. Teil 3: Libiatea-Solanaceae.
99621: HEGI, GUSTAV. - Alpenflora. Die wichtigeren Alpenflanzen Bayerns, Österreich und der Schweiz. 18.Aufl.
83551: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band I: Pterdophta, Gymnospermae und Monocotyledones.
260926: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band III: Dicotyledones. 3..Teil .
260978: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band V/1: Dicotyledones 3: Linaceae - Violaceae.
260975: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/2: Dicotyledones. 2nd edition.
261490: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/3.Teil. Dicotyledones 2. Teil Leguminosae-Tropaelaceae.
159108: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/1.Teil: Dicotyledones II.
260977: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band III/1: Dicotyledones 1. 2e Aufl., neubeartb.
200292: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa, mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
260881: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band I: Pterdophta, Gymnospermae und Monocotyledones. 2. neuarb. Aufl.
260974: HEGI, GUSTAV. - Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band V/2: Dicotyledones 3: Cactaceae - Cornaceae.
228961: HEGIUS, ALEXANDER. BEDAUX, JAN CORNELIS. - Hegius Poeta. Het leven en de latijnse gedichten van Alexander Hegius. [Diss.]
14292: HEHN, VICTOR. - Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das ubrige Europa. 6.Aufl. neu Herausg. von O.Schrader. Mit botanischen Beiträgen von A.Engler.
218854: HEHN, JOHANNES. - Hymnen und Gebete an Marduk.
206870: HEICHELHEIM, FRITZ M. - An ancient economic history from the Palaeolithic Age to the migrations of the Germanic, Slavic, and Arabic Nations. Vol. III.
206868: HEICHELHEIM, FRITZ M. - An ancient economic history from the Palaeolithic Age to the migrations of the Germanic, Slavic, and Arabic Nations. Vol. I.
222498: HEIDE, S.VAN DER. - La faune ichthyologique du Carbonifère supérieur des Pays-Bas.
152732: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - Waterlanders en hun Waterland.
58147: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - Zeevogels. Meeuwen, jagers, stormvogels, Jan van Gent, duikers, sterns, alken. 2e druk.
152848: HEIDE, ANNA V.D. - Das Naturgefühl in der englischen Dichtung im Zeitalter Miltons.
120950: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch.
222496: HEIDE, S.VAN DER. - Les Arthropodes du terrain Houillier du Limbourg méridional (excepté les Scorpions et les Insectes).
222497: HEIDE, S.VAN DER. - Stratigraphie et Paléontologie Animale du Terrain Houiller du Peel.
169395: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - Schokland. Vroeger en nu.
222500: HEIDE, S.VAN DER. - Les Lamellibranches Limniques du terrain Houiller du Limbourg du sud (Pays Bas).
175160: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - De zuiderzee. Van land tot water, van water tot land.
233077: HEIDE, MARK VAN DER. (E.A.) - De Amsterdamse Vaargids.
38738: HEIDE, GERRIT D.VAN DER & T.LEBRET. - Achter de schermen. Een boek over eendenkooien.
116826: HEIDE, GERRIT D.VAN DER. - Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied. 2e druk.
273770: HEIDEGGER, MARTIN. SLUIS, JACOB VAN. - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
281698: HEIDEGGER, MARTIN. PHILIPSE, HERMAN. - Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation.
182170: HEIDEGGER, MARTIN. - Zur Bestimmung der Philosophie.
275113: HEIDEGGER, MARTIN. - Through Phenomenology to Thought.
281703: HEIDEGGER, MARTIN. SCHALOW, FRANK. - Heidegger and the Quest for the Sacred. From Thought to the Santuary of Faith.
256344: HEIDEGGER, MARTIN. VANDEVELDE, POL. - Être et discours. La question du langage dans l'intinéraire de Heidegger 1927-1938.
221194: HEIDEMAN, J.E.L. - The cinquecento chapel decorations in S. Maria in Aracoeli in Rome.
255726: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram tijdens de watersnood. Deel 9.
227650: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram in de Hoeksche Waard. Deel 4. 2e druk.
188858: HEIDEN, MARIA & WILLEM VAN ZOETENDAAL (ED.). - Hotel New York.
142103: HEIDEN, JOACHIM. - Die Tondächer von Olympia.
255892: HEIDEN, BAS VAN DER. - De paardetram van de RTM. De stoomtram Rotterdam-Schiedam. Deel 8.
272426: HEIDEN, JAN VANDER & JAN VANDER HEIDEN JR. - Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten en haare wyze van Brand-Blussen tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zynde. Behelzende wijders aanzijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking, en die van d'oude Blus-gerredschappen en Spuiten; zo uit de Werktuigen zelve, als uit de blussing der Branden, welke binnen deeze Stad, onder 't gebruik ban beyde, zyn voorgevballen. Nevens beschryving der Brand-orders van de Stad Amsterdam.
252894: HEIDENHAIN, MARTIN. - European State Aid Law.
141369: HEIDENREICH, ROBERT & H.JOHANNES. - Das Grabmal Theoderichs zu Ravenna.
265159: HEIDER, KATHARINA. - Doppelhäuser und Reihenhäuser. Aktuellen Beispiele zeitgenössischer Architektur.
152911: HEIDEVELD, HENK. GROOT, DOUWE. - Henk Heideveld. Schilderijen, tekeningen, perormances.
251881: HEIDINGA, H.A. E.A. - Edamse gezichten. Foto's 1890-1990.
18576: HEIDINGA, H.A. & H.H.VAN REGTEREN ALTENA. (EDS). - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in northern Holland.
35410: HEIDINGA, H. - De alde boereblom en krudetun.
116569: HEIDT, V. - Flechtenkartierung und die Beziehung zur Immissionsbelastung des südlichen Münsterlandes.
275212: HEIDTMANN, FRANK. - Wie das Photo ins Buch kam. Der Weg zum photographische illustrierten Buch anhand einer bibliographischen Skizze der frühen deutschen Publikationen mit Orginal-Photographien, Photolithographien, Lichtdrucken, Photogravuren, Autotypien und mit illustrationen in weiteren photomechanischen Reproduktionsverfahren.
76714: HEIE, OLE E. - The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. I. General Part. The families Mindaridae, Hormaphididae, Thelaxidae, Anoeciidae and Pemphigidae.
117918: HEIE, OLE E. - Studies on fossil Aphids (Homoptera: Aphidoidea).
275842: HEIE, OLE E. - The Aphidoidae (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. IV: Family Aphididae: Part 1 of Tribe Macrosiphini of Subfamily Aphidinae.
272864: HEIGEL, HANS J. - Präzisionsschiessen. Der Weg zu besserer Schussleisutng. 2. Aufl.
240449: HEIJ, JAN JAAP. - Vernieuwing bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum.
218183: HEIJ, JAN JAAP, A.O. - Omslag in beeld. Boeken, bladmuziek, brochures, toegepaste grafische kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
220578: HEIJBOER, A.S. & R.R.P.V.D.MARK. - Sierwatervogels.
248174: HEIJBOER, PIERRE. - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
231040: HEIJBROEK, J.F. & T.C.GREVEN. - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
97071: HEIJBROEK, J.F. & C.R.MÖNNICH. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
261400: HEIJBROEK, WILLEM. - Het gelijk van Heemschut een eeuw inzet voor erfgoedbescherming.
230504: HEIJDEN, W.J.M.V.D. - Berlicum. Zwerftocht door het verleden, de beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven.
258533: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
276099: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Movo Tapes. 1e dr.
230863: HEIJDEN, COR VAN DER. - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters.
277251: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De gevarendriehoek.
277252: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Kwaadschiks.
218613: HEIJDEN, W.G.M.VAN DER. - Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding.
263446: HEIJDEN, JAN VAN DER. - Habitat. Biq bouwt de stad. / biq Builds the City.
265135: HEIJDEN, HANS VAN DER. - Architectuur in de kapotte stad.
166345: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. (INTROD.). - Itinerarium Belgicum.
243425: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. Te tandeloze tijd 3, tweede boek.
179555: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER. - De Kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814.
91501: HEIJDEN, B.VAN DER. - Stijl in huis.
249795: HEIJDEN, HANS VAN DER & B.KLOMP. - Kethel. Tuindorp Schiedam. Noddy, Noddier, Noddiest.
236190: HEIJDEN, CHRIS VAN DER. - Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 3e dr.
265260: HEIJDEN, HANS VAN DER & B.KLOMP. - Tuindorp Kethel Schiedam. Noddy, Noddier, Noddiest.
269695: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER. - Kaart en Kunst van de Zeventien Provincien der Nederlanden. Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw.
251816: HEIJDEN, TH.C.J.VAN DER HEIJDEN & F.C.VAN BOHEEMEN. - Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies.
272998: HEIJDENREICH, W. - Das moderne Feldgeschütz. Die Entwicklung des Feldgeschützes.
263983: HEIJDENRIJK, LEO. - Huizen binnen eigen huid. /Amersfoort 1998.
180006: HEIJDRA, TON. - De Oude Rai. Niets zo lang als tijdelijk.
138480: HEIJDRA, TON & MAX POPMA. - Stomweg gelukkig in Amsterdam-Oost. De geschiedenis van de Dapperbuurt - Oosterparkbuurt - Weesperzijdestrook - Transvaalbuurt.
180228: HEIJDRA, TON. - De Albert Cuyp. Geschiedenis van een bruisende markt.
199045: HEIJDRA, TON. - Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven.
180005: HEIJDRA, TON. - Het Sarphatipark. Een oase van rust.
207718: HEIJDRA, TON. - De Pijp. Monument van een wijk. 1e druk.
152339: HEIJDRA, TON. - Een roerig volkje. De geschiedenis van de Oostelijke Eilanden, Kadijken en Czaar Peterbuurt.
151930: HEIJDRA, TON. - Kadraaiers & Zeekastelen. Geschiedenis van het Oostelijk Havengebied.
173060: HEIJDRA, TON. - Bos en Lommer en De Baarsjes. De geschiedenis van Amsterdam-West.
180293: HEIJDRA, TON. - Zuid-Oost Pijp. Van dorp tot stadswijk.
280274: HEIJDRA, TON & MAX POPMA. - Stomweg gelukkig in Amsterdam-Oost. De geschiedenis van de Dapperbuurt - Oosterparkbuurt - Weesperzijdestrook - Transvaalbuurt.
152417: HEIJDRA, TON. - De Pijp. Quartier Latin van Amsterdam.
152340: HEIJDRA, TON. - Zeeburg. Geschiedenis van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied.
284289: HEIJER, HENK DEN. - De geschiedenis van de WIC. 4rt revised ed.
255457: HEIJER, HENK DEN, A.O. - Grote atlas van de West-Indische Compagnie. Deel II: De nieuwe WIC, 1674 - 1791 / Comprehensive atlas of the Dutch West India Company. Vol. II: The new WIC, 1674 - 1791.
161165: HEIJERMANS, HERMAN. - Toneelwerken.
272754: HEIJGENDORFF, MAJOR VON. - Das Kommandobuch Band I: Die Schützenkompanie. 23. neubearb. Aufl.
184941: HEIJKOOP, HENK & O.ZWARTJES. - Muwassah, Zajal, Kharja. Bibliography of strophic poetry and music from al-Andalus and their influence in east and west.
40534: HEIJL, J.H. & C.KWAST. - Handleiding voor de fruitteelt in Ned.Oost-Indië.
199054: HEIJNEN, HENK, A.O. - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
276534: HEIJNING, KATIE & G.VAN HERWIJNEN. - Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken akademie 1778-2003.
83613: HEIJNSBERGEN, H.L.M.VAN. - Brandalarm. Een serie brandweerschetsen. Herinneringen van een Zaans vrijwillig brandweerman, over belevenissen, ervaringen en gebeurtenissen in de Zaanstreek, opgedaan als onder-kommandant van de vereniging vrijwillige brandweer te Zaandam.
33681: HEIJNSBERGEN, H.L.M.VAN. - Brandalarm. Deel II. Een serie brandweerschetsen.
183438: HEIKAMP, DETLEF. - Studien zur mediceischen Glaskunst. Archivalien, Entwurfszeichnungen, Gläser und Scherben.
83574: HEIKEL, H.J. - Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan.
81230: HEIKEL, AXEL O. - Die Stickmuster der Tscheremissen.
272854: HEIKENS, HARMA. OWENS, ANNIE, A.O. - Harma Heikens. Sculptures.
74953: HEIKERTINGER, FRANZ. - Das Rätsel der Mimikry und seine Lösung. Eine kritische Darstellung des Werdens, des Wesens und der Widerlegung der Tiertrachthypothesen.
28021: HEIKINHEIMO, A. - Siedlungsgeographie des Kirchspiels Kustavi in Südwestfinnland.
205381: HEIKKINEN & KOMONEN. PALLASMAA, JUHANI. - Heikkinen + Komonen.
227690: HEIL, J.W. (E.A.) - Het D.S.S. Nieuw Amsterdam. Kort geschiedkundig overzicht van de vloot der Holland-Amerika Lijn.
149922: HEILBORN, ADOLF. - Fleischfressende Pflanzen.
81692: HEILEMANN, E. - Berliner Bälle.
38278: HEILIGENDORFF, WOLFGANG & FRITZ PAULUS. - Das latènezeitliche Gräberfeld von Berlin-Blankenfelde.
153788: HEILIGENTHAL, R. - Baugeschichte der Stadt Bruchsal vom 13. bis 17. Jahrhundert.
270508: HEILMANN-CLAUSEN, JACOB A.O. - The genus Lactarius.
117276: HEILMANN, KARL E. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte. 2.Aufl.
241685: HEILMANN, BIRGIT. - Aus Heiltum wird Geschichte. Der Gandersheimer Kirchenschatz in nachreformatischer Zeit.
215595: HEILMEYER, WOLF-DIETER. - Das Reiterrelief Giustiniani in Berlin.
185820: HEILMEYER, WOLF-DIETER. - Frühe Olympische Tonfiguren.
16345: HEILMEYER, WOLF-DIETER. - Frühe Olympische Tonfiguren.
203989: HEILMEYER, WOLF-DIETER. - Frühe Olympische Bronzefiguren. Die Tiervotive.
141492: HEILMEYER, WOLF-DIETER. - Frühe Olympische Bronzefiguren. Die Tiervotive.
154108: HEIM, ARNOLD. - Minya Gonkar. Forschungsreise ins Hochsgebirge von Chinesisch Tibet. Erlebnisse und Entdeckungen.
91240: HEIM, ROGER. - Champignons d'Europe. Généralités - Ascomycètes - Basidiomycètes. Nouvelle éd.
264683: HEIM, ROGER. - Champignons d'Europe. Généralités - Ascomycètes - Basidiomycètes. Nouvelle éd.
277037: HEIMANN, ROBERT B & M.MAGGETTI. - Ancient and Historical Ceramics. Materials, Technology, Art, and Culinary Traditions.
43088: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In sloot en plas. 9e dr.
95994: HEIMANS, E. - Geologie-boekje. Een A-B-C voor de beginnende amateurs. 2e dr.
242996: HEIMANS, J. - Naamlijst van de Nederlandse plantesoorten.
98505: HEIMANS, E. - Wandelen en waarnemen. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
98507: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
200780: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Wandelboekje voor natuurvrienden. 10e dr.
149371: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Wandelboekje voor natuurvrienden. 10e dr.
98513: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Wandelboekje voor natuurvrienden. 6e dr.
98512: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Wandelboekje voor natuurvrienden. 5e dr.
228912: HEIMANS, E. - Geologie-boekje. Een A-B-C voor de beginnende amateurs. 1e dr.
243884: HEIMANS, E., H.W.HEINSIUS & J.P.THIJSSE. - Geïllustreerde flora van Nederland. Handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten. 20ste druk.
120201: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In het vondelpark. [1e druk.]
66639: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Door het rietland. 4e druk.
43094: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 5e geh. herz. dr.
66659: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In het bosch. 1e druk.
14418: HEIMANS, E. - Uit ons Krijtland.
198950: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 1e druk.
66641: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 1e druk.
185362: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In de duinen. 2e dr.
66655: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In de duinen. 2e dr. [=3e].
66667: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In sloot en plas. 3e uitgebr. druk.
43092: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In sloot en plas. 6e dr.
162569: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. [6e geh. herz. & uitgebr. dr.]
66651: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In de duinen. 1e dr.
66673: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Van vlinders, bloemen en vogels. 3e druk
66665: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In sloot en plas. 2e uitgebr. druk.
109686: HEIMANS, E. - Het aquarium-boekje. 1e dr.
66647: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Hei en dennen. 4e druk.
109687: HEIMANS, E. - Het aquarium-boekje. 2e dr.
154384: HEIMANS, J. COESÈL, MARGA. - Zinkviooltjes en zoetwaterwieren. J.Heimans (1889-1978). Natuurstudie en natuurbescherming in Nederland.
212002: HEIMANS, E. - Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren.
215626: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Van vlinders, bloemen en vogels. 2e verm. druk
43079: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Door het rietland. 5e geh. herz. & uitgebr. dr.
43096: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - In de duinen. 5e dr. [=6e].
43098: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Van vlinders, bloemen en vogels. (6e geheel herziene & uitgebreide dr.)
66634: HEIMANS, E. & JAC.P.THIJSSE. - Door het rietland. 1e druk.
190772: HEIMBERG, URSULA. - Die Keramik des Kabirions.
200263: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN (ED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. 1e druk.
180707: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN (ED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. 2e druk.
240411: HEIMPEL, WOLFGANG. - Tierbilder in der sumerischen Literatur.
135402: HEIMSOETH, HEINZ. - Die sechs grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters. 2. durchges. Aufl.
278364: HEIN, JOCHEN. BERTSCH, MARKUS. - Jochen Hein.
73413: HEIN, ALOIS RAIMUND. - Die bildenden Künste bei den Dayaks auf Borneo. Ein Beitrag zur allgemeinen Kunstgeschichte.
257908: HEIN, JEPPE. - Until now.
270421: HEIN, ALOIS RAIMUND. - Malerei und technische Künste bei den Dayaks.
245413: HEIN, PIET. PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein.
237145: HEIN, WILHELM. - Holzfiguren der Waguha.
103958: HEINÄJAKI, MARTTHA. - Die Opilionidenfauna Finnlands.
236857: HEINE, HEINRICH [OR: HEINE, HENRI]. - L'Intermezzo.
128142: HEINE, HEINRICH. BRABANDER, GERARD DEN. - Poëzie vert. door G. den Brabander.
212267: HEINE, HEINRICH. - Sämmtliche Werke. Rechtmässige Original-Ausgabe.
208765: HEINE, HEINRICH. - Vermischte Schriften. 1.Aufl.
211014: HEINE, HEINRICH. - Vermischte Schriften. 1.Aufl.
172604: HEINE, RUDOLF. - Lithops - levende steentjes.
211445: HEINE, THOMAS THEODOR. ESSWEIN, HERMANN. - Moderne Illustratoren I: Thomas Theodor Heine.
163444: HEINE, WILHELM J.J. HEINE, WILHELM J.J. - Sämmtliche Schriften. Hrs. H.Laube.
247796: HEINE, HEINRICH. - Duitsland, een wintersprookje, en andere gedichten.
155637: HEINE, HEINRICH. HESSEL, KARL R. - Heinrich Heines Verhältnis zur bildenden Kunst.
273421: HEINE, HEINRICH. UYTTERSPROT, H. - Heinrich Heine en zijn invloed in de Nederlandse letterkunde. (Diss.)
221369: HEINECKEN, KARL-HEINRICH. JOLY, HUGUES-ADRIEN. - Lettres a Karl-Heinrich von Heinecken 1772-1789.
281124: HEINEMEIJER, W.F., E.A. -
81014: HEINEMEIJER, W.F., E.A. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
21502: HEINEMEYER, ELFRIEDE & H.OTTENJANN. - Alte bauernmöbel aus dem Nordwestlichen Niedersachsen.
265269: HEINEN, ADR. - Herbestemming van grote monumenten; een uitdaging!
264430: HEINIMAN, FELIX. - Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts.
235610: HEININGEN, HUUB VAN. - Versteend Verleden. Schetsen uit de historie van Tiel.
39482: HEININGEN, H.VAN. - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water.
281378: HEININGEN, HUUB VAN. - Devotie en Macht schetsen uit de historie van caritas en kloosters in Tiel.
155343: HEINITZ, WILHELM. - Phonographische Sprachaufnahmen aus dem egyptischen Sudan.
8567: HEINRICH, BERND. - Bumblebee economics.
268596: HEINRICH-TAMÁSKA, ORSOLYA. - Keszthely-Fenékpuszta: Katalog der Befunde und ausgewählter Funde sowie neue Forschungensergebnisse.
76790: HEINRICH, C. - The cactus-feeding Phycitinae. A contribution toward a revision of the American Pyralidoid Moths of the family Phycitidae.
180669: HEINRICH, ERNST. - Sechster vorläufiger Bericht über die von der deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
152661: HEINRICH, FRITZ., - Über den Stil von Guillaume de Lorris und Jean de Meung.
112376: HEINRICH, ERNST. - Kleinfunde aus den archaischen Tempelschichten in Uruk.
156526: HEINRICH VON NEUSTADT. GEIGER, MARIA. - Die Visio Philiberti des Heinrich von Neustadt.
256928: HEINRICH, ERNST. - Sechster vorläufiger Bericht über die von der deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen.
118166: HEINRICH, CARL. - American moths of the subfamily Phycitinae.
156535: HEINRICH VON NEUSTADT. MARTI, MARTA. - 'Gottes Zukunft' von Heinrich von Neustadt. Quellenforschungen.
240544: HEINRICH, AUGUST. KRÄMER, GODE. - Der Maler und Zeichner August Heinrich (Dresden 1794-2822 Insbruck).
155087: HEINRICHS, KARL. - Studien über die Namengebung im Deutschen seit dem Anfang des XVI. Jahrhunderts.
1509: HEINROTH, OSKAR & MAGDALENA HEINROTH. - Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet. Vol. III: Die Nestflüchter: [...].
103688: HEINROTH, OSKAR & MAGDALENA HEINROTH. - Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet.
62902: HEINROTH, OSKAR & MAGDALENA HEINROTH. - Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab.
219194: HEINSIUS, PAUL. - Das Schiff der hansischen Frühzeit.
211267: HEINSIUS, H.W. & J.JASPERS. - Het strandboekje.
180703: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel I: 19 maart - 31 december 1702
180705: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel V : 1706
210982: HEINSIUS, DANIEL. RANK, L.PH. & J.D.P.WARNERS & F.L.ZWAAN. - Bacchus en Christus. Twee lofzangen van Daniel Heinsius.
210968: HEINSIUS, NICOLAAS. BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius. In dienst van Christina van Zweden.
180637: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720.
221292: HEINSIUS, A. - De verachting van de dood. De contemptu moris. Vertaling door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek.
250705: HEINSIUS, PAUL. - Das Schiff der hansischen Frühzeit.
36000: HEINSIUS, H.W. & J.JASPERS. - Het strandboekje.
278827: HEINTZ DER ÄLTERE, JOSEPH. ZIMMER, JÜRGEN. - Joseph Heinz der Ältere als Maler. Zeichnungen und dokumente.
233722: HEINTZ DER ÄLTERE, JOSEPH. ZIMMER, JÜRGEN. - Joseph Heinz der Ältere als Maler.
222923: HEINTZ, ANATOL. - Beitrag zur Kenntnis der Devonischen Fischfauna Ost-Grönlands.
240038: HEINTZ, JEAN-GEORGES. - Index documentaire des textes de Mari.
65614: HEINTZE, ALBERT. - Die deutschen Familiennamen, geschichtlich, geographisch, sprachlich. 5. verb. und verm. Aufl.
20538: HEINTZE, HELGA VON. - Die antiken Porträts in Schloss Fasanerie bei Fulda.
64124: HEINTZE, HELGA VON. - Die antiken Porträts in Schloss Fasanerie bei Fulda.
4752: HEINTZE, ALBERT. - Die deutschen Familiennamen, geschichtlich, geographisch, sprachlich.
105853: HEINTZELMAN, DONALD S. - Autumn hawk flights. The migration in Eastern North America.
18083: HEINZ, WILH.K. - Fabrik für Glas-Instrumente und Thermometer. Spezialität Normalschliffe aller Art.
272846: HEINZ, DORA. - Der Paramentenschatz der Stadtpfarrkirche in Linz.
16381: HEINZ, DORA. - Europäische Wandteppiche. I: Von den Anfängen der Bildwirkerei bis zum Ende des 16.Jahrhunderts.
216382: HEINZ, DORA. - Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Geschichte der Produktionsstätten und ihrer künstlerischen Zielsetzungen.
244160: SCHRÖDER.HEINZ. - Lurche und Kriechtiere in Farben.
154257: HEINZE, RUTH-ING. - Trance and healing in Southeast Asia today. Twenty-one case studies.
677: HEINZEL, HERMANN & G.TUCK. - Elseviers zeevogelgids.
34761: HEIREMANS, MARC. - Leerdam Unica 1923-1987.
276519: HEIREMANS, MARC. - Murano Glass. Themes and variations. / Thema und Variationen (1910-1970).
243823: HEIREMANS, MARC. - 20th century Murano Glass. From craft to design. Murano-Glas in 20. Jahrhundert. Vom Kunsthandwerk zum Design. Murano-glas uit de twintigste eeuw. Van kunsthandwerk tot design.
260593: HEIRMAN, MICHIEL. - Vlaamse belforten Wereld erfgoed.
104363: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld I.
217455: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld I & II.
268061: HEIRMAN, ANN & STEPHAN P. BUMBACHER. (EDS.). - The spread of Buddhism.
240557: HEISE, BRIGITTE. - Zum Sehen geboren. Handzeichnungen der Goethezeit und des 19. Jahrhunderts. Die Sammlung Dräger / Stubbe.
278226: HEISIG, BERNHARD. MERKERT, JÖRN & P. PACHNICKE. - Bernhard Heisig Retrospektive.
264808: HEISIG, BERNHARD. ARRIET, KARTRIN A.O. - Berhard Heisig. 'Gestern und unserer Zeit' ode 'Das Elend der Macht'. Das Welttheater eines deutschen Malers in sechs Akten.
241463: HEISS, ALOÏSS. - Description générale des Monnaies des Rois Wisigoths d'Espagne.
269299: HEISTINGER, HELMUT A.O. - Wiener Wohnbau Beispiele. Neue Tendenzen im sozialen Wohnbau.
267669: HEITING, MANFRED. [COLLECTION]. [WIEGAND, WILRIED, A.O.] - At the still point. Photographs from the Manfred Heiting collection. Vol. II, Part 1: 1916-1968.
170367: HEITLING, WILLY H. & L.LENSEN. - De Twenthekanalen. Succes van een mislukking.
76150: HEITZ, PAUL. - Elsässische Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts.
127485: HEITZ, CAROL. - Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l'époque Carolingienne.
176007: HEITZ, PAUL. - Neujahrswünsche des XV. Jahrhunderts. 2. ver. Aufl.
176016: HEITZ, R. & C.CHR. BERNOULLI. - Basler Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts.
252823: HEIZ, ANDRÉ VL. - Grundlagen der Gestaltung.
279106: HEIZER, ROBERT F. - Archaeology of the Uyak Site Kodiak Island, Alaska.
242980: HEJZLAR, J. - The Art of Vietnam.
247167: HEKELEN, F.E.VAN. - De Polder Jannezand 1805-2000.
249782: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerner. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
249887: HEKKEMA, HERMA E.A. - Uitvaartcultuur als Ontwerpopgave. Situering en architectuur van funeraire functies in een veranderende samenleving. Een ideeënprijsvraag voor studenten.
284554: HEKKER, R.C. & J.M.G.VAN DER POEL. - De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw. [1e druk].
267024: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en hun betekenis).
161741: HEKKING, W.H.A. - Violsceae I: Rinorea and Rinoreocarpus.
207856: HEKLER, ANTON. - Greek & Roman portraits.
281859: HEKSTER, OLIVIER, GERDA DE KLEIJN & DANIËLLE SLOOTJES. (EDS). - Crises and the Roman Empire: Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006).
55247: HELBERS, G.C. - De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. - [AND:] D.A. Goedewagen. De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda. [Title on cover: Goudsche Pijpen / Goudae Pfeifen / Pipes de Gouda).
69504: HELBERS, G.C. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitg.t.g.v.d. viering van het 1000-j. bestaan.
231239: HELBIG, JEAN & Y.VANDEN BEMDEN. - Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique. Brabant et Limbourg.
211842: HELBIG, JULES. - L'art Mosan depuis l'introduction du Christianisme jusqu'a la fin du XVIIIe siècle.Vol. II.
56635: HELBIG, JULES. - L'art Mosan depuis l'introduction du Christianisme jusqu'a la fin de XVIIIe siècle.
56680: HELBIG, JULES. - L'art Mosan depuis l'introduction du christianisme jusqu'a la fin de XVIIIe siècle.
176012: HELBIG, JULES. - La peinture au pays de Liège et sur les bords de la Meuse.
145065: HELBIG, KARL M. - Die Landschaften von Nordost-Honduras. Auf Grund einer geographischer Studienreise im Jahre 1953.
130936: HELBIG, JEAN. - Les vitraux Médiévaux conservés en Belgique 1200 - 1500.
53523: HELBIG, JEAN. - De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten.
53526: HELBIG, JEAN. - De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten.
111091: HELBIG, KARL. - Bei den Orang Loeboe in Zentral-Sumatra.
197369: HELBIG, M.W. - Sur les attributes des Saliens.
272375: HELBIG, WOLFGANG. - Guide to the public collections of classical Antiquities in Rome. Vol. I:
228396: HELBIG, W. - L' Épopée homérique expliquée par les monuments.
159751: HELBIG, WOLFGANG. - Untersuchungen über die Campanische Wandmalerei.
116482: HELBING, HERMANN. - Beiträge zur Anatomie und Systematik der Laemargiden.
273559: HELBINGEN, ALAN J.BOJANIC. - Balance is beautiful: Assessing sustainable development in the rain forest of the Bolivian Amazonia.
269322: HELBY, ARJAN & C.BOEKRAAD. - Bouwen in de Wederopbouw.
272143: HELCK, WOLFGANG. - Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v.Chr.
56526: HELD, JULIUS. - Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit.
173271: HELD, J.J.DEN & A.J. - Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek.
245220: HELD, G.J. - The Mahabharata. An ethnological study.
180779: HELD, ROBERT (ED.). - Art, Arms and Armour. An International Anthology. Volume 1: 1979-1980.
173272: HELD, J.J.DEN. - Beknopt overzicht van nederlandse plantengemeenschappen.
247914: HELD, WINFRIED. - Das Heiligtum der Athena in Milet.
255440: HELFERICH, H. - Atlas und Grundriss der traumatischen Fracturen und Luxationen.
159052: HELFRICH, KLAUS A.O. - Asmat. Mythos und Kunst im Leben mit den Ahnen.
218718: HELFRICH, KLAUS. - Menschenopfer und Tötungsrituale im Kult der Maya.
135550: HELFRICH, KLAUS. - Malanggan - 1. Bildwerke von Neuirland.
102520: HELFT, JACQUES. - Nouveaux poinçons, suivis de recherches techniques et historiques sur l'orfèvrerie sous l'Ancien Régime
153827: HELFT, JACQUES. - Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X.
239109: HELFT, JACQUES. - Le poinçon des Provinces Françaises.
233860: HELG, BÉATRICE. - Béatrice Helg. Im Licht der Schatten.
262029: HELGESON NELSON, COLLEEN. - The Downy Waterfowl of North America.
210917: HÉLIN, ETIENNE. - Le Paysage Urbain de Liège avant la révolution industrielle.
62490: HELINIUM. REVUE CONSACRÉE À L'ARCHÉOLOGIE DES PAYS-BAS, DE LA BELGIQUE ET DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. - Vol. 32 (1992).
232910: HÉLIOT, PIERRE. - La Fin de l'Architecture gotique dans le Nord de la France aux XVIIe et XVIIIe Siècles.
278293: HELL, JOHAN VAN. ROODENBURG-SCHADD, CAROLINE A.O. - Johan van Hell 1889-1952. [2e druk.]
241839: HELL, MAARTEN & EMMA LOS. - Amsterdam voor vijf duiten per dag.
159955: HELL, VERA & H.HELL. - Die grosse Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstrassen durch Frankreich und spanien nach Santioago de Compostela.
273008: HELL, MAARTEN & EMMA LOS. - Amsterdam voor vijf duiten per dag.
167476: HELLBING, LENNART. - Alasia problems.
122880: HELLEMA, DOEKE W. ALGRA, H. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
253185: HELLEMA, DUCO A. - Dutch foreign policy. The role of the Netherlands in world politics.
245786: HELLEMA, A.C. - Oude Prentkaarten vertellen over Montfoort.
112824: HELLENDOORN, F.E. - Influencia del Manierismo Nordico en la Arquitectura Virreinal religiosa de Mexico / Invloed van het Noordelijk-Manierisme op de Mexicaanse religieuze architektuur in de periode van 1600 tot 1750.
194836: BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE. - Année 52, 1928.
242664: HELLER, BERNHARD. - Die Bedeutung des arabischen 'Antar-Romans für die vergleichende Litteraturkunde.
281852: HELLER, DAVID. - In search of V.O.C. glass.
211882: HELLER, DAVID. - A history of Cape Silver 1700-1870 & Further researches in Cape Silver.
189088: HELLER, DAVID. - A history of Cape Silver 1700-1870 & Further researches in Cape Silver.
199714: HELLER, F.K. - Die Welt der indischen Götter. Katalog der Sammlung Heller.
112014: HELLER, DAVID. - In search of V.O.C. glass.
272493: HELLESEN, THORVALD. FABRE, GLADYS C. - Thorvald Hellesen (1888-1937).
202422: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
254520: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
216835: HELLEU, PAUL. MONTESQUIOU, ROBERT DE. - Paul Helleu. Peintre et Graveur.
260615: HELLINGA, LOTTE. - Printing in England in the Fifteenth Century. E. Gordon Duff's Bibliography with supplementary descriptions, chronologies and a census of copies.
203711: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
195201: HELLINGA, W.G. - Van den Vos Reynaerde. [Deel] I: teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500.
197057: HELLINGA, W.G. - Copy and print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography.
169658: HELLINGA, W.G. - Dies Noctesque. Vijf Ponder pers.
257658: HELLINGA, W.G. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek van 1544. / Een Schoon Liedekens-Boeck. in de welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven. Bewerkt, toegelicht en ingeleid door dr. W.Gs. Hellinga.
246506: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Meesters van de Gouden Eeuw.
260606: HELLINGA, LOTTE. - Impresores, editotes, correctores y cajistas. Siglo CV.
260822: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw. (Diss).
52229: HELLINGA, W.TJ. - Elseviers zwerfstenen gids. 2e dr.
235504: HELLINGS, A.J. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg.
32658: HELLMAN, E.A. - Die Figurenstempel Finnalands. Suomen kuvioleimat. Posthistorisch-philatelistische Abhandlung.
167610: HELLMAN, E.A. - Beobachtungen über die Grosschmetterlingsfauna der nächsten Umgebung von Mariehamm auf Aland in den Jahren 1941-1943.
267383: HELLMANN, MARIE-CHRISTINE. - Lampes antiques de la bibliothèque Nationale II: Fonds général: Lampes Pré-Romaines et Romaines.
226993: HELLMICH, WALTER. EDITED. - Biologische Beiträge zur Kenntnis des Mount Kenya.
168217: HELLMICH, WALTER. (HRSG.) - Khumbu Himal. Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya. Band 5: Zoologie, Wirberllos
159475: HELLSTRÖM, PONTUS & HANS LANGBALLE. - The rock drawings. Including the results of the Gordon memorial expedition to Abka under the direction of Oliver Myers. With a general introduction by Torgny Säve-Söderbergh.
38226: HELLSTRÖM, PONTUS. - Pottery of classical and later date, Terracotta lamps and glass.
81383: HELLSTRÖM, PONTUS. - The zone of the large iron age building.
5132: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Im ewigen Eis. Geschichte der Nordpol-Fahrten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
155644: HELLWIG, ALBERT. - Beiträge zum Asylrecht von Ozeanien.
199587: HELLWIG, WILHELM. - Wörterbuch der Fachausdrücke des Buch- und Papiergewerbes mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Druckverfahren in deutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache.
267147: HELLY, BRUNO. - Céramiques hellénistiques er romaines.
196834: HELLYER, A.G.L. - Simple rose growing.
14807: HELM, RUDOLF. - Die bäuerlichen Männertrachten im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
284025: HELM, JENNIFER. - Poetry and Censorship in Counter-Reformation Italy.
227313: HELMAN, ALBERT. - De stille plantage.
219870: HELMAN, ALBERT. - Gebed voor de ezels.
282135: HELMAN, ALBERT. KEMPEN, MICHIEL VAN. - Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman.
163676: HELMAN, ALBERT. - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
264658: HELMAN, ALBERT. - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden. Anno 1955.
278389: HELMANTEL, HENK. BOS, ERIC, A.O. - Henk Helmantel een leven lang schilderen en verzamelen.
231774: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, DIEDERIK & HANS VAN SEVENTER. - Henk Helmantel.
155716: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, DIEDERIK & W.L.MEIJER. - Henk Helmantel.
277976: HELMANTEL, HENK. VOS, MARJOLEINE DE A.O. - Henk Helmantel. 40 jaar kunstschilder.
240009: HELMANTEL, HENK & M.VAN VLIERDEN. - Met Helmantel door de Middeleeuwen. Beelden om bij stil te staan. Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen & schilderijen van kerkinterieurs en stillevens.
242105: HELMANTEL, HENK. TUPAN, H.R. - Henk Helmantel. Openbaring! Schilderijen.
252253: HELMBERGER, WERNER & V.KOCKEL. - Rom über die Alpen tragen. Fürsten sammeln antike Architektur: Die Aschaffenburger Korkmodelle. Mit einem Bestandskatalog.
242050: HELMECKE, GISELA. - Byzantinische und orientalische Seidenstoffe. Grabfunde aus der Sepultur der Bamberger Domherren.
212321: HELMER, GERT. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
230842: HELMERHORST, J.TH.P. - 100 jaar Kerk 1889-1989. 1000 jaar Parochie St.- Odulphus Assendelft.
255906: HELMERHORST, J.T.P. - Kent u ze nog... de Assendelvers.
157348: HELMERICKS, CONSTANCE & H. - Our summer with the Eskimos.
74993: HELMERS, MENNE F. - Das Gulfhaus. Entstehung und Entwicklung.
268869: HELMIG, ILKA. KATALOG 2013. - Ilka Helmig. Phénotype.
9947: HELMIGK, HANS J. - Oberschlesische Landbaukunst um 1800.
265048: HELMOND, ARJAN VAN. A.O. - Jakarta Megalopolis. Horizontal and Vertical Observations.
265842: HELMONT, JOAN BAPTISTA VAN. - Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature.
245686: HELMS, JACOB. - Danske Tufstenskirker / Eglises Danoises en Tuf.
248402: HELMUS, LIESBETH M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1475-1570.
232928: HELMUS, LIESBETH M. & GERO SEELING. (EDS). - Het Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw. Met bijdragen van Marten Jan Bok, [et al.]
234186: HELMUS, LIESBETH M. A.O. - Stichting Victor. Restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in het Centraal Museum.
259818: HELMUS, LIESBETH M. - Catalogue of Paintings Centraal Museum Utrecht.
279792: HELSDINGEN, W.H.VAN. - Op weg naar een Nederlandsch-Indonesische Unie. Stemmen van hier en ginds.
231733: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
223019: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
214931: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
197112: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
188466: HELSLOOT, JOHN, A.O. (ED.). - De discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur en de historiografie van de volkskunde.
180036: HELSLOOT, P.N. - De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis gezien van de Hogendam.
19442: HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER. GELDER, J.J.DE. - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register.
95590: HELTEN, LEONHARD. - Kathedralen für Bürger. Die St. Nikolauskirche in Kampen un der Wandel architektonischer Leitbilder städtischer Repräsentation im 14.Jahrhundert / Kathedralen voor Burgers. Veranderende opvattingen over stedelijke representatie weerspiegeld in het veeriende-eeuwse koor van de Sint Nicolaa- of Bovenkerk te Kampen.
268208: HELTEN, W.L.VAN. - Van den Vos Ryenaerde.
241065: HELTOFT, KJELD. - Kjeld Heltoft. Billeder.
168624: HELWEG. BENTHEM, BAREND J. - Twee eeuwen tafelzilver. De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965. 1e druk.
280012: HELWIG, ALFRED. - Drehganguhren (Tourbillons und Karuselluhren). Ihr Bau, ihre Eigenarten; Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Konstruktionen.
254127: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte. Band I.
5365: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
215231: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte.
271226: HELWIG, H.CHR. - Practische Handboek voor het moderne Schildersbedrijf.
220686: HELWIG, HELLMUTH. - Einführung in die Einbandkunde.
103585: HEM, PIET VAN DER. CATALOGUS 1987. - Piet van der Hem 1885-1961.
97400: HEM, LAURENS VAN DER. CATALOGUS 1992. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
66055: HEMBERG, BENGT. - Die Kabiren. (Diss.)
235376: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. Pride of Hull.
34200: HEMELRIJK, JAAP M. - De Caeretaanse hydriae.
120053: HEMELRIJK, JAAP M., A.O. - Venus te lijf. Liefde en verleiding in de oudheid.
263723: HEMELRIJK, JAAP M. - More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.
188467: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries / De Kunst van Cruiseferries. M/S Pride of Rotterdam.
49592: HEMELRIJK, JAAP M. - Caeretan Hydriae. + [supplement volume: More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.].
228207: HEMELS, JOAN. - Een journalistiek geheim ontsluierd. De dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.
169140: HEMERT, FRANK VAN. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
61599: HEMESSEN, O.C.VAN. - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade.
67226: HEMESSEN, JAN [SANDERS] VAN. WALLEN, BURR. - Jan van Hemessen. An Antwerp painter between reform and counter-reform.
56559: HEMESSEN, JAN SANDERS VAN. GRAEFE, FELIX. - Jan Sanders van Hemessen und seine Identification mit dem Braunschweiger Monogrammisten.
221014: HEMINGWAY, ERNEST. - Oeuvres romanesques I-II.
194023: HEMINGWAY, SEÁN. - The horse and jockey from Artemision. A Bronze Equestrian monument of the Hellenistic period.
195395: HEMKER, CHR.W. - De ontdekking van het Prothrombine.
218369: HEMKES, JOHAN. REZNICEK-BURIKS, E.I. (INTROD.). - Van schets tot ets.
276395: HEMLRIJK, J.M. - Makron en zijn makkers. Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr.
246832: HEMMEN, FERDINAND VAN. - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999.
283910: HEMMEN, FERDINAND VAN E.A. (RED.). - Mystiek Rivierenland. Merkwaardige verhalen uit de Betuwe.
262384: HEMMER, HELMUT. - Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Pantherkatzen (Pantherinae). Teil I.
136587: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
194686: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
198687: HEMPEL, JOHANNES & LEONHARD ROST. - Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung.
243009: HEMPEL, ROSE. - Ukiyo-e, Meisterwerke des japanischen Holzschnittes aus dem Kupferstich Kabinett Dresden.
128587: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Der Frosch. Zugleich eine Einführung in das praktische Studium, der Wirbeltier-Körpers.
22490: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Tierpsychologie. Vom standpunkte des biologen.
123345: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
235005: HEMPENIUS, A.L. & C.TROMP. - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
284347: HEMPTINNE, THÉRÈSE DE & M.E.GÓNGORA. - The Voice of silence. Woman´s Literacy in a Men's Church.
277604: HEMSTERHUIS, FRANS. SONDEREN, PETER C. - Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis.
209469: HEN, FERDINAND J. DE. - Beitrag zur Kenntnis der Musikinstrumente aus Belgisch Kongo und Ruanda-Urundi.
252011: HENAR, J.O. & N.C.BANK. - Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland 1544 - 1950 (1965).
266787: HENCKEN, HUGH. - The earliest European Helmets. Bronze Age and early Iron Age.
76410: HENDEL, FR. - Zweiflüger oder Diptera II: Allgemeiner Teil.
76787: HENDEL, F. - Übersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. (Dipt.).
242448: HENDERICKX, HANS. - Bijdrage tot de biologie van Oreopsyche Plumifera (Lep. Psychidae).
248339: HENDERIKSE, JAN. MELISSEN, A. & R.WIEHAGER. - Assemblages, installations, ready-mades.
94770: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
210205: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
105830: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
283651: HENDERSON, ALAN C. - Hop Tokens of Kent and Sussex & their issuers.
259971: HENDERSON, JOHN. - Das Spital im Florenz der Renaissance. Heilung für den Leib und für die Seele.
8161: HENDERSON, JUNIUS & J.P.HARRINGTON. - Ethnozoology of the Tewa indians.
283483: HENDERSON, FLETCHER. ALLEN, WALTER C. - Hendersonia. The music of Fletcher Henderson and his musicians. A bio-discography.
246295: HENDLEY, KEVIN. JACKSON, MICK, A.O. - Kevin Hendley.
102386: HENDLEY, T.H. - Indian museums.
102380: HENDLEY, T.H. - Sectarial seals and other religious objects.
196580: HENDLMEIER, WOLFGANG. - Handbuch der deutschen Strassenbahngeschichte.
28061: HENDRICHS, F. - La Voce delle Chiese antichissime di Roma.
260743: HENDRICKX, FRANS. - Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.
207415: HENDRICKX-BAUDOT, M.P. - De figuratief versierde Harappa-Ceramiek op de achtergrond van de chalcolithische waren van Noordwest-Indië.
197184: HENDRICKX, FRED.L. - Sylloge Fungorum Congensium Catalogue des champignons signalés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.
244565: HENDRICKX, JOS. CATALOGUS 1995. - Jos Hendrickx. Grafiek en tekeningen. Antwerpen , 1906-1971.
195776: HENDRICKX, IRIS. - Local Classification and Global Estimation. Explorations of the k-nearest neighbor algorithm.
259742: HENDRIKCKX, F. - De Kartuizers en hun Klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de orde.
265165: HENDRIKE, MURIËL A.O. - De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied.
140311: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen.
228175: HENDRIKS, AB. - Oud-Zevenaar en Ooy. Dubbel - Kerk, Dubbel - Dorp.
121303: HENDRIKS, H.J.J. E.A. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst. Ingeleid door prof. L.J. Rogier.
208673: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. Met eene voorrede van dr. J.H.Gallée. 3e, herz. verm. druk.
180291: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse buurten van Amsterdam 1900-1944.
183645: HENDRIKS, ANNEMIEKE. - Huis van illusies. De geschiedenis van paviljoen Vondelpark en het Nederlands Filmmuseum.
179145: HENDRIKS, MARTEN. - Morbidezza.
56638: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen. 2nd ed.
270970: HENDRIKS, W.TH.M., E.A. - Blerick. Een Pleysantigh Huys. Pastorie en pastoors in een Noordlimburgse parochie.
206448: HENDRIKX, J.A. - De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland.
265669: HENDRIKX, P.A. - Inventaris van de archieven van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe.
267770: HENDRIX, ELIZABETH ANN. - The Paint Motifs in early Cucladic Figures.
172179: HENDRIX, HARALD & J.STUMPEL. - Kunstenaars en opdrachtgevers.
283239: HENDY, PHILIP. - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza collection. Studies.
112297: HENDY, JOHN G. - The history of the postmarks of the British Isles from 1840 tot 1876 compiled chiefly from official records.
273374: HENEGOUWEN, JAN VAN. WALLER ZEPER, S.A. - Jan van Henegouwen. Heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14de eeuw.
160147: HENEIN, NESSIM H. - Le verre soufflé en Égypte.
239112: HENEIN, NESSIM H. - Mari Girgis. Village de Haute-Égypte.
206412: HENFREY, ARTHUR. - Botanical and physiological Memoirs.
266438: HENG CH'IH, BHIKSHUNI. - The Shurangama Sutra. Vol. 1-6.
247106: HENGEL, LOUIS VAN DEN. - Imago. Romeinse keizersbeelden en de belichaming van gender.
199834: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. Deel I. 2nd. enl. ed.
164908: HENGEVELD, J.M. (INLEID.). - De Amstelkerk. Anno 1670.
203390: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. 2nd, enl. ed.
283870: HENGST, J.A.VAN. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw.
282650: HENGST, C.G.C.VAN. - Aanteekeningen betreffende de fundatie der Douairière Baronesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Bijeenverzameld door C.G.C. van Hengst. Met een voorwood van W.G. Brill.
262985: MÜHLEGGER-HENHAPEL A.O. - Richard Strauss und die Oper.
234208: HENIE ONSTAD [COLLECTION]. HELLANDSJØ, KARIN. - The Art of Tomorrow Today. The Collection.
276207: HENIG, MARTIN. (ED.). - A handbook of Roman art. A survey of the visual arts of the Roman world. 3rd printing.
252976: HENIG, MARTIN. - The Content Family Collection of Ancient Cameos.
267140: HENIG, MARTIN & M.WHITING. - Engraved Gems from Gadara in Jordan. The Sa'd Collection of Itaglios and Cameos.
252903: HENIG, MARTIN & M.VICKERS. - Cameos in context. The Benjamin Zucker Lectures, 1990.
155511: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
185534: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
76784: HENKE, K. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmusters ser Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
118793: HENKE, KARL. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmysters der Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
210024: HENKEL, ARTHUR & A.SCHÖNE. - Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Taschenausgabe.
220782: HENKEL, JENS & S.RUSS. - D 1980 D 1989 R. Künstlerbücher und orginalgrafische Zeitschriften im . eine Bibliografie.
87873: HENKEL, M.D. - Le Dessin hollandais des origines au XVIIe siècle.
283785: HENKEL, HUBERT. - Clavichorde.
174195: HENKER, OTTO. - Einführung in die Brillenlehre. 2. verm. Aufl.
273445: HENKES, ROBERT-JAN (VERT.). - Bij mij op de maan. Een keuze uit de Russische kindergedichten vanaf de zeventiende eeuw.
253697: HENKET, N.H. A.O. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde. Tweede Deel: XIII: Waterbouwkundige beschrijving van Nederland.
267615: HENKET, H.J. - Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in achitectuur.
147079: HENKING, H. - Die Ostseefischerei.
117148: HENLE, FRITZ. HALL, NORMAN & B.BURTON. - Fritz Henle.
275724: HENLEY, THOM. - Waterfalls & Gibbon Calls. Exploring Khao Sok National Park.
272295: HENNE, M.HENRI. - Liste des Stratèges des Nomes égyptiens à l'Époque Gréco-Romaine.
186211: HENNE, HENRI. - Tell Edfou. Inscriptions provenant de la partie détruite de l'édifice & la Dédicace grecue du Mammisi.
49354: HENNEBERG, ALFRED VON. - Stil und Technik der alten Spitze.
106538: HENNEBERG, ALFRED DE. - La dentelle ancienne style et technique.
282733: HENNEBO, DIETER. - Geschichte der deutschen Gartenkunst.
282734: HENNEBO, DIETER. - Geschichte des Stadgrüns. I-V.
158446: HENNEBO, DIETER. - Gärten des Mittelalters.
262675: HENNEKING, GÜNTHER & W.KOCH. - Die Uniform des deutschen eisenbahners.
262640: HENNEKING, GÜNTHER. - Deutsche Eisenbahn Uniformen seit 1860.
249338: HENNEL-BERNASIKOWA, MARIA. - The Tapestries of Sigismund Augustus.
219805: HENNEMAN, JEROEN. NIJHOFF, MARTINUS. - Het Uur U.
258603: HENNEMAN, JEROEN. FUCHS, RUDIE. - Jeroen Henneman 2006-2007.
230897: HENNESSEY, ROY. - Hennessey on roses.
85940: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus.
244778: HENNESSY, J.B. A.O. - Ayia Paraskevi and Vasilia. Excavations by J. R. B. Stewart.
261816: HENNESTAHL, RUDOLF. - Deutschland unterm Hakenkreuz. Dichtungen gesammelt zu Feiern in Schule und Jugendbund.
44056: HENNEZEL, HENRI D'. - Le décor des soieriès d'art anciennes et modernes. Documents originaux en couleurs du Musée historique des tissus de Lyon.
177126: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
257290: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
239346: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas.
196796: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
196794: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas.
98039: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
83228: HENNIG, RICHARD. - Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt.
218023: HENNIG-SCHEFOLD, M. & H.SCHMIDT-THOMSEN. - Transparenz und Masse. Passagen und Hallen aus Eisen und Glas 1800-1880.
161013: HENNIG, RICHARD. - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Vol. 1: Altertum bis Ptolemäus. 2. verb. Aufl.
263281: HENNIG, WILLI. - Stammesgeschichte der Chordaten.
143882: HENNING, GRAHAM A. A.O. - Living butterflies of Southern Africa I: Hesperiidae, Papilionidae and Pieridae of South Africa.
247997: HENNING, JOACHIM & A.T.RUTTKAY. - Frühmittelalterlicher Burgenbau im Mittel- en Osteuropa.
71812: HENNING, HANS. - Der Zustand der schlesischen Festungen im Jahre 1756 und ihre Bedeutung für die Frage des Ursprungs des siebenjährigen Krieges.
34205: HENNIPMAN, E. - Korstmossen - Lichenes. De Nederlandse cladonia's. 2e herz.druk.
95262: HENNIPMAN, E. - Korstmossen - Lichenes. De Nederlandse Cladonia's.
145285: HENNOCK, E.P. - Fit and proper perons. Ideal and reality in Nineteenth-Century Urban Goverment.
153524: HENRARD, J.TH. - A Monograph of the genus Aristida.
247728: HENRARD, JAN THEODOOR. - Monograph of the genus Aristida.
250463: HENRI IV. LEFÈVRE, LOUIS-R. - Journal de l'Estoile pour le Règne de Henri IV.
157822: HENRI II. MCGOWAN, MAGERET M. - L' Entrée de Henri II à Rouen 1550. A facsimile with an introduction by Margaret M. McGowan.
282667: HENRICH, PETER. (ED.). - Der Limes in Raetien, Ober- und Niedergermanien vom 1. bis 4. Jahrhundert. 7. Kolloquium der Deutschen Limeskommission 24./25. September 2013 in Aalen.
157478: HENRICI, ARTHUR T. - Molds, yeasts, and Acintomycetes. A handbook for students of Bacteriology.
278372: HENRICOT, MICHEL. LINDNER, GERD (HRFSG.). - Michel Henricot. Terra Incognito.
258503: HENRIOT, G. - La Ferronnerie moderne.
246858: HENRIOT, ERNEST & L.LANGENDORF. - Segelkriegsschiffe des 17. Jahrhunderts. Von der Couronne zur Royal Louis.
196196: HENRIQUES DE CASTRO, D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlietische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel / Selected Gravestones from the Dutch Portuguese Jewish Cemetery at Ouderkerk aan de Amstel with descriptions and biographical notes.
111981: HENRIQUES, FERNANDO. - Stews and strumpets. A survey of prostitution. Vol. I: Primitive, classical and oriental.
256714: HENRIQUES, MANOEL G. - Tratado completo do Nova Systema Legal de Pesos e Medidas.
239489: HENRIQUEZ, RICHARD. SCHUBERT, HOWARD A.O. - Richard Henriquez selected works 1964-2005.
276582: HENRIVAUX, JULES. - La Verrerie au XXe Siècle.
27004: HENRY, G.M. - A guide to the birds of Ceylon. [1st ed.].
221325: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais I-III.
230106: HENRY IV. BÉARNAIS, D. - L'Éducation de Henri IV.
246784: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais III.
159669: SAVAGE-LANDOR.A.HENRY. - Across unknown South America.
146975: HENRY, S.MARK. - Symbiosis II: Associations of Invertebrates, Birds, Ruminants and other Biota.
27058: HENRY, G.M. - A guide to the birds of Ceylon. 2nd ed.
243782: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais I-III.
190267: HENRY, FRANÇOISE. - Het Book of Kells. Met een toelichting door Françoise Henry.
162615: SAVAGE-LANDOR.A.HENRY. - Across unknown South America.
162382: HENRY, JULES AND Z. - Doll play of Pilaga indian children. An experimental and field analysis of the behavior of the Pilaga indian children.
49078: HENRY, PAUL. - Les églises de la Moldavie du nord des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture et peinture.
219674: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais II.
61569: HENS, P.A. - Avifauna der Nederlandsche provincie Limburg benevens eene vergelijking met die der aangrenzende gebieden.
271600: HENS, MAARTEN. (EDITED). - Vogels in het Dijleland.
118909: HENSCHEN, SALOMON. - Études sur le genre Peperomia comprenant les espèces de Caldas, Brésil.
66994: HENSELMANS, JAN. - De architectuur van het moderne landhuis.
253701: HENSEN, A.H.L. E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Deel 2, stuk I-VI: Kerkelijk leven van Rotterdam.
6576: HENSHAW, HENRY W. - Animal carvings from mounds of the Mississippi valley.
245589: HENSLOW, T.GEOFFREY W. - Ye sundial booke.
265381: HENSLOW, JOHN STEVEN. WALTERS, S.M. & E.A.STOW. - Darwin's Mentor. John Stevens Henslow, 1796-1861.
187591: HENSON & STRINGFELLOW. DAVY, M.J.B. - Henson and Stringfellow. Their work in aeronautics. The history of a stage in the development of mechanical flight, 1840-1868.
67208: HENSON, PAUL & D.J.USNER. - The natural history of Big Sur.
183640: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
120781: HENTHORN, JAMES A.O. - Remarks on illuminations in some Irish biblical manuscripts.
265543: HENTRICH, HELMUT & H.J.DRESSEL. - Kasteel Groot Buggenum. Biographie eines Hauses. Bibliography of a Manor House.
121034: HENTRICH, HELMUT [COLLECTION]. HILSCHENZ, HELGA. - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
242237: HENTSCHEL, E. & G.WAGNER. - Zoologisches Wörterbuch. Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten. 2nd rev. edition.
28122: HENTSCHEL, WALTER. - Die Zentralbauprojekte Augusts des Starken. Ein Beitrag zur Rolle des Bauherrn im deutschen Barock.
35607: HENTSCHEL, ERNST. - Grundzüge der Hydrobiologie.
21239: HENTZE, CARL. - Bronzegerät, Kulturbauten, Religion im ältesten China der Shang-Zeit.
209409: HENTZE, CARL. - Mythes et symboles lunaires.
195523: HENTZE, C. - Les figurines de la céramique funéraire. Matériaux pour l'étude des croyances et du folklore de la Chine ancienne.
251858: HENTZE, CARL. - Tod, Auferstehung, Weltordnung. Das mytische bild im ältesten China, in den grossasiatischen und zirkumpazifischen Kulturen.
230240: HENZE, W. - Galsuren. Entwicklung und Eigenschaften von Töpfer- und Steingutglasuren. Das Reissen und Abplatzen der Glasuren und ihre Kontrolle. Anleitung zum Berechnen von Glasuren.
267681: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
255426: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
246250: HENZEN, WILHELM. - Untersuchungen über die Chronologie der Ziegelstempel der Gens Domitia.
204429: HEPBURN, IAN. - Flowers of the coast.
209006: HEPBURN, IAN. - Flowers of the coast.
189269: HEPBURN, J.D. - Twenty years in Khama's Country and pioneering among the Batauana of Lake Ngami.
201854: HEPPELL, MICHAEL. (A.O.) - Iban art. Sexual selection and severed heads. Weaving, sculpture, tattooing and other arts of the Iban of Borneo.
277192: HEPPELL, MICHAEL. - Masks of Kalimantan.
147124: HEPPENSTALL, RAYNER. - Architecture of truth. The Cistercian Abbey of Le Thoronnett in Provence.
242532: HEPPNER, J.B. - Classification of Lepidoptera. I: Introduction.
242173: HEPTNER, V.G. & SLUDSKIJ, A.A. - Die Säugetiere der Sowjetunion. Band III: Raubtiere (Feloidea).
260358: HERACLITUS. VERHOEVEN, CORNELIS. - Spreuken.
188228: HERAEUS, W.C. - Elektrische Heizgeraete.
246497: HERAEUS, WILHELM. - Festschrift zum 70. Geburtstage.
197539: HERAKLEITOS. SURIG, H.W.J. - De betekenis van logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten.
219155: HERAKLEITOS. - Fragmenten / Leipsana. [Dutch transl. by E.Hoek].
278560: HOLLAND. SHIPBUILDING - MARINE ENGINEERING AND SHIPPING HERALD. - September 1959.
246664: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel, het motorrijwiel, de scooter, de bromfiets
188034: HERB, MANFRED, A.O. - Die Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn im Jahre 1950.
255292: HERBÉCOURT, PIERRE D'& JEAN PORCHER. - Anjou roman.
279862: HERBENUS, MATTHAEUS. - Over hersteld Maastricht (De Trajecto instuarato).
278168: HERBERIGS, ROBERT. CASO, PAUL. - Herberigs.
260472: HERBERS, KLAUS & HANS CHRISTIAN LEHNER. - Unterwegs im Namen der Religion / On the Road in the Name of Religion. Pilgern als Form von Kontingenzbewältigung und Zukunftssicherung in den Weltreligionen. / Pilgrimage as a Means of Coping with Contingency and Fixing the Future in the World's Major Religions.
283475: HERBERT, TREVOR. - The Trombone.
278942: HERBERT, AUBERON. - The Danes in camp: Letters from Sönderborg. 2nd edition.
148839: HERBERT, SHARON. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. VII, part IV: The red-figure pottery.
271017: HERBERT, THOMAS. FOSTER, WILLIAM. (ED.). - Thomas Herbert. Travels in Persia 1627-1629. Abridged and edited by Sir William Foster, C.I.E. With an introduction and notes.
86811: HERBERTS, KURT. - Das Buch der ostasiatischen Lackkunst.
126558: HERBERTS, KURT. - Les instruments de la création outils et techniques des maitres. Text Francais de G.Brallion-Zeude.
197714: HERBERTZ, RICHARD. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
214808: HERBET, PHILIPPE. - Seraing ou ailleurs.
229476: HERBET, F. - Les graveurs de l'École de Fontainebleau.
219097: HERBIG, REINHARD. - Neue Beobachtungen am Fries der Mysterien-Villa in Pompeji. Ein Beitrag zur römischen Wandmalerei in Campanien.
46220: HERBIG, REINHARD. - Nugae Pompeianorum. Unbekannte Wandmalereien des dritten pompejanischen Stils.
2762: HERBIG, REINHARD. - Ganymed. Heidelberger Beiträge zur antiken Kunstgeschichte.
255754: HERBIN, FRANCOIS-R. - Books of Breathing and related texts.
238943: HERBST, O. - Die Schönheitsbrieftaube und ihre Verwandten (Antwerpener Schautaube, Show-Homer und Englische Austellungstaube). Ihre Geschichte, Beschreibung, Zucht und Bewertung. 2nd enl. & rev. edit.
99855: HERBST, RENÉ. - Nouvelles devantures et agencements de magasins. 4ème série.
74804: HERBST, O. - Die Brieftaubenarten. Ihre Geschichte, Beschreibung, Zucht und Bewertung.
13975: HERBSTMAN, A.O. - De schaakstudie in onze dagen. Vertaald uit het Russische doot Mr.G.C.A.Oskam.
164790: HERBSTMAN, A.O. - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters. Met een voorwoord van Dr.A.A. Aljechin.
209094: HERCÉ, T.F. DE. - Introduction au Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs telle que cette ville célèbre existait du temps de Jésus-Christ.
201369: HERCK, VAN. [COLLECTION]. BAISIER, CLAIRE, A.O. (EDS). - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw. De verzameling Van Herck.
269114: HERCK, KARINA VAN & T.AVERMAETE. - Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973.
58412: HERCK, J.VAN. - Het passie-retabel van Geel.
35559: HERCK, JAN VAN. - Il mobile Fiammingo.
254929: HERCKENRODE, J.S.F.J.L. - Complément au Nobilaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne.
166903: HERDEG, WALTER (ED.). - 4th International Survey of Children's Book Illustration / 4. Internationale Übersicht über die Kinderbuch-Illustration / 4e Apercu international des illustrations de livres d'enfants.
272526: HERDEG, KLAUS. - Formal structure in Indian architecture. 2nd edition.
212288: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
95505: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
186521: HERDER, DE H. (A.O.). - Stoomtrams in het Centrum van Nederland.
167317: HERDNER, ANDRÉE. - Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939.
209986: HERER, JACK (A.O.). - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für angewandte Umweltforschung e.V. 22. Aufl.
4698: HERES, THEODORA L. - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia. (Diss.)
38307: HERES, GERALD. - Die punischen und griechischen Tonlampen der Staatlichen Museen zu Berlin.
250593: HERESCH, ELISABETH. - Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar.
260613: HERESWITHA, ZUSTER. - Orde van het Heilig-Graf.
13735: HERFORD, M.A.B. - A Handbook of Greek vase painting.
252468: HERFORT-KOCH, MARLENE. - Archaische Bronzeplastik Lakoniens.
284179: HERGÉ. - Archives Hergé. Les aventures de monsieur mops. Les exploits de Quick et Flupke.
205145: HERGÉ. - De avonturen van Kuifje. Mannen op de Maan. [1st Dutch edition].
283250: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De geheimzinnige ster. [Facsimilé - 1947 edition].
283252: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Het zwarte goud [Facsimilé - 1950 edition].
283254: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Vlucht 714. [Facsimilé - 1968 edition].
283245: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De sigaren van de farao. [Facsimilé - 1955 edition].
283251: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De zonnetempel [Facsimilé - 1949 edition].
283248: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Kuifje in Amerika [Facsimilé - 1947 edition].
283247: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Kuifje in Congo. [Facsimilé - 1947 edition].
283259: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De scepter van Ottokar. [Facsimilé - 1947 edition].
283246: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De zeven kristallen bollen. [Facsimilé - 1948 edition].
283249: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Het geheim van de eenhoorn [Facsimilé - 1946 edition].
283255: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Kuifje en de Picaro's. [Facsimilé - 1976 edition].
283258: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De zwarte rotsen. [Facsimilé - 1946 edition].
241158: HERGÉ. - De avonturen van Kuifje. De scepter van Ottokar. [3rd Dutch edition].
283256: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De blauwe lotus. [Facsimilé - 1947 edition].
283253: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Cokes in voorraad. [Facsimilé - 1958 edition].
259718: HERGEMÖLLER, BERND-ULRICH. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
233578: HERGENHAHN, B.R. & MATTHEW H. OLSON. - An Introduction to Theories of Personality. 7th ed.
32554: HERGENRÖDER, MAX. - Der Rheingaukreiss.
132887: HERHOLDT, J.D. MILLECH, KNUD. - J.D.Herholdt og Universitetsbibliotheket i Fiolstraede.
160342: HERIGOYEN, EMANUEL J. REIDEL, HERMANN. - Emanuel Joseph von Herigoyen. Kgl. bayer. Oberbaukommissar 1746-1817.
139302: HÉRINCQ, F. & FR.GÉRARD. - Jardin potager et jardin fruitier. Ouvrage donnant des notions générales sur la culture du jardin potager et du jardin fruitier et des notions particulières sur chaque plante. Atlas iconographique.
143527: HÉRINCQ, F., A.O. - Traité de Botanique générale. Atlas Iconographique.
100438: HERING, D.W. - The lure of the clock. An account of the James Arthur collection of clocks and watches at New York University.
283630: HERING, JOHANN. - Das Schrift- und Kunstbüchlein. / Allerlei Manierschriften.
257433: HERING, E. MARTIN. - Biology of the leaf miners.
4926: HERING, MARTIN. - Insekten 3. Teil: Lepidoptera.
52718: HERING, MARTIN. - Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt.
197124: HERING-MITGAU, MANE. - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
192010: HERING, BOB. POEZE, HARRY & ANTOINETTE LIEM. - Lasting Fascinations. Essays on Indonesia and the Southwest Pacific to honour Bob Hering.
252977: HERINGA. HERINGA, J.W. - Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
200520: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk].
207052: SPRUIT / DE JONG / HERINGA. - Architektenbureau Spruit de Jong Heringa 1955-1980.
17280: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk].
175140: HERINGA, J. A.O. - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren, supplement op de ordelen van de etstoel, goorspraken, indices.
210765: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. 2e druk.
123892: HERINGA, J. - Drentse willekeuren een nalezing.
213997: HERIS, M. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été le caractère de l'École flamande de peinture sous le règne des Ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence.
16598: HERISSON, MICHAEL R.P. - An evaluative ethno-historical bibliography of the Malecite Indians.
275146: HERITAGE, LIZZIE. - Cassell's new Universal Cookery Book.
204030: HERK, ARNE VAN & SABIEN DE KLEIJN. GAUTHIER, CAROLINE. (ED.). - Van Herk & De Kleijn. Tools and architecture 1966-2004.
1282: HERKLOTS, G.A.C. - Hong Kong birds. 2nd ed.
224649: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
157558: HERKLOTS, J.A. - Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland.
99063: HERKLOTS, G.A.C. - The birds of Trinidad and Tobago.
189408: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170433: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170434: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
228919: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
144458: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
170934: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
255481: HERKLOTS, J.A. - Notice Carcinologique.
170438: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
243399: HERKLOTS, G.A.C. - Vegetables in South-East Asia.
284561: HERKNER, KURT. - Glashütte und seine Uhren.
227360: HERKSTRÖTER, FRANK. - Methods for the evaluation of caries preventing agents.
136029: REHM.HERM.S. - Das Buch der Marionetten.
155602: HERMAN, ZVI. - Peoples, seas and ships.
118360: HERMAN, LEE H. - Revision of Bledius and related genera I: The Aequatorialis Mandibularis, and Semiferrugineus groups and two new genera (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).
227848: HERMAN, H. - Geschiedenis onzer Zeemacht tijdens de Fransche Overheersching 1810-1814.
280479: HERMAN, JÓZSEF. - Vulgar Latin.
187508: HERMANIN, FEDERICO. - Il palazzo di Venezia.
276968: HERMANN. - De torens van schemerwoude 3. Germain.
220649: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
284256: KNOOP.JOHANN HERMANN. - De beknopte huishoudelyke hovenier, IIde deel, of de Bloem-tuin. Waarin alle de bloem-gewassen, ... Waar by gevoegt is, een korte dog duidelyke aanleyding tot de cultuur der gewassen in 't algemeen ... Als mede een maandelykse aanwysing der tuin-besigheden, wat namelyk in yder maand, so wel in de boom-gaarden als moes- en bloem-tuinen, &c. hooftsakelyk te doen staat.
220647: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
166698: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. I: Staatsaltertümer. 6. Aufl.
166701: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. IV: Lehrbuch der Griechischen Privatalterthümer. 3. verm. Aufl.
163027: HERMANN, WERNER. - Römische Götteraltäre.
40109: HERMANN, HERMANN J. - Die Handschriften und Inkunabelen der italienischen Renaissance 3.Mittelitalien: Toskane, Umbrien, Rom.
169844: HERMANN, IMRE. - Psychoanalyse und Logik. Idiciduell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Prazis.
118886: HERMANN, F. - Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Dipterenfauna auf Grund der Sammelergebnisse einer Reise in Chile, Peru und Bolivia in den jahren 1902-1904. Fam. Asilidae.
232026: HERMANN, HUBERT & FRANCY VALENTINY. - Hubert Hermann & Francy Valentiny.
208614: HERMANNS, MATTHIAS. - The Indo-Tibetans and Mongoloid problem in the southern Himalaya and North-Northeast India.
209162: HERMANNS, P.MATTHIAS. - Chinas Ursprung.
251279: HERMANS, WILLEM FREDERIK. RAAT, G.F.H. - Literatuur als noodzaak. Willem Frederik Hermans: Facetten van een schrijverschap.
183649: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 1e druk.
178067: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 2e herz. druk.
212197: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 1. Romans. Conserve / Tranen der acacia's. 2e druk.
186195: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
225314: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis. 1e druk
283886: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, [1e oplage].
204908: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 3e oplage.
266375: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis : over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
266542: HERMANS, WILLEM FREDERIK, A.O. - Schrijfmachinenummer (Utopia 8). [1e druk].
219732: HERMANS, LEX. - Pederasten en Passieven. Homoseksuele identiteit en mannenliefde in het Romeinse rijk - van de late republiek tot de triomf van het christendom.
213938: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood. 1e druk.
189761: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk. 1e druk.
200505: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Klaas kwam niet. 1e druk.
257520: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
184407: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Conserve. Roman. 1e druk.
227942: HERMANS, WILLEM FREDERIK. POS, SONJA. - Dorbeck is alles! Navolging als sleutel tot enkele romans en verhalen van W.F.Hermans.
177904: HERMANS, WILLEM FREDERIK. DUPUIS, M. - Eenheid en versplintering van het ik. Thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in de romanwereld van W.F. Hermans
181467: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, F.A.W.G. - Boekenweek 1993.
257148: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
212680: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia. 1e druk.
268111: HERMANS, V. - Catalogue méthodique de la bibliothèque de Maliners.
167028: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 2e druk.
218210: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
253536: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, F.A. & R.DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
104640: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
251049: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het behouden huis. 1e druk
163630: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, [1e oplage].
239057: HERMANS, J.T. - De Libellen van de Nederlandse en Duitse Meinweg (Odonata).
251058: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
243452: HERMANS, HUBERTIEN J.E. - Een monster loert... De collectie historische gezondheidsaffiches van de Universiteit van Amsterdam.
251059: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Paranoia. 1e druk.
195244: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen. 1e druk.
197498: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder. Met een inleiding en woordverklaring van Gerrit Olivier.[Zuid-Afrikaanse editie].
195254: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein. 1e dr.
155981: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
187066: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 1. Romans. Conserve / Tranen der acacia's. 1e druk.
104619: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood. 1e druk.
198278: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damokles. 2e uitg. [Zuid-Afrikaanse editie]
187222: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
187219: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
180711: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Filip's sonatine. 1e druk.
166858: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Koningin eenoog.
248282: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
155970: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk. 1e druk.
180143: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur No 1: Het geweten van de Groene Amsterdammer of volg het spoor omhoog. 1e druk.
251047: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 7. Verhalen en Novellen.
194410: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
222151: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans.
180712: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - De zegelring. 1e druk.
187064: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 7. Verhalen en Novellen. 2e druk.
214414: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 11. Beschouwend werk. 1e druk.
284091: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Zwarte handel. [3e druk].
257518: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Cascaden en riolen.
167137: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Waarom schrijven? 2e druk.
223328: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang. De oorlogsjaren.
214064: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement.
269138: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 2. Romans. Ik heb altijd gelijk. / De God Denkbaar Denkbaar de God. / Drie melodrama's.
176098: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F.Hermans.
199975: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
202697: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 1e druk.
245022: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE. - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel.
52187: HERMANS, A.G. - Jacht en taal. Een verzameling van jagerstermen en aan de klassieken ontleende jachtcitaten.
30537: HERMANS, A.G. - Jagerswoordenboek.
104636: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
279472: HERMANS, JEAN. TOURNEUR, VICTOR. - Jean Hermans apothicaire et botaniste bruxellois du XVIIe siècle.
181236: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Uit talloos veel miljoenen. Roman. 1e druk.
177889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Tränen der Akazien.
195231: HERMANS, WILLEM FREDERIK. STRATEN, HANS VAN. - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
276342: HERMANS, WILLEM FREDERIK. OTTERSPEER, WILLEM. - De mislukkingskunstenaar. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel I (1921-1952). / De zanger van de wrok. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel II (1953-1995).
183382: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Typed letter [12 lines] by W.F. Hermans, dated Brussel 21 september 1994, addressed to Ares Koopman. Signed in ink & with address stamp. Complete with orig. envelope (published in Een Ontmoeting met de Tovenaar, pp. 18/19).
256101: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 4e herz. druk.
200933: HERMANS, HENRI. DIJK, HANS VAN. - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
216796: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F.Hermans.
223196: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dinky toys. 1e druk.
264327: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
283202: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 3e oplage.
265073: HERMANS, LEX. - 'Alles wat zuilen heeft is klassiek.' Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850.
181578: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Gitaarvissen en banjoklokken.
273780: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Fenomenologie van de pin-up girl. 1e druk.
106207: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis : over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
191395: HERMANS, WILLEM FREDERIK (FROM THE LIBRARY OF) / ROTH, LEON. - Judaism, a portrait.
257519: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Drie melodrama's. 1e druk.
252584: HERMANS, C.R. - Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in stads groote komme ten archieve van 's Hertogenbosch.
269755: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest. 1ste druk
53764: HERMANS, I.J. - Schildpadden en hun betekenis voor de Nederlandse Antillen.
247471: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement.
47119: HERMANSEN, I.V.V. - Spillekort 1350-1950.
254271: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker I: Kobenhavn.
254281: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker. Soro Amt.
208410: HERMARY, ANTOINE. - Amathonte II. Testimonia 2: La Sculpture. Avec un contribution de Veronica Tatton-Brown.
204909: HERMENS, ERMA, A.O. (EDS). - Looking through paintings. The study of painting techniques and materials in support of art historical research.
203414: HERMENS, MARCEL. - Faïence- en Tegelfabriek Westraven 1844-1994.
107065: HERMENT, GEORGES. - Traité de la pipe.
244899: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
20762: HERMET, F. - La Graufesenque (Condatomago). I. Vases sigillés. - II. Graffites.
248806: HERMIDA Y ALVAREZ, D.GERMAN. - Nociones elementales de Táctica Militar seguidas de un apéndice de armas portátiles.
281057: HERMINEZ, THEO L'. BRANDT, RUTGER J.B., A.O. - Theo l'Herminez. Veroden vruchten.
168237: HERMITE, LOUIS. - La vie d'un Palais Danois. La légation de France à Copenhague.
100272: HERMLE. - Uhrenfabrik Franz Hermle & Sohn.
247981: HERMSEN, DORUS (COL.). - Huys van Johan de Witt. Collectie Dorus Hermsen.
262813: HERMSEN, EDMUND. - Die Zwei Wege des Jenzeits. Das altägyptische Zweiwegenbuch und seine Topographie.
274226: HERMY, MARTIN & GEERT DE BLUST. - Punten en lijnen in het landschap.
278375: HERNÁNDDEZ, JOSÉ. LINDNER, GERD. (EDITED). - José Hernández. In Ictu Oculi.
276930: HERNANDEZ, ANTHONY. RUGOFF, RALPH. - Rodeo Drive, 1984.
160413: HERNANDEZ DIAZ, JOSE. - La ruta de Colon y las Torres del Condado de Niebla.
270126: HERNÁNDEZ-LÓPEZ, MARIÁ DE LA O. - A Multidisciplinary Approach to Service Encounters.
193652: HERNAULT, FRANCOISE L., A.O. - Tiruvannamalai. Un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde 2: L'Archéologie du site.
193611: HERNAULT, FRANCOISE L'. - Darasuram. Epigraphical study / Étude architecturale / Étude iconographique.
201954: HERNMARCK, CARL. - The art of the European Silversmith 1430-1830.
55536: HERNMARCK, CARL. - Opuscula ub hinirem C.Hernmarck 17.12.1966.
217108: HERNMARCK, CARL. - Die Kunst der europäischen Gold- und Silberschmiede von 1450 bis 1830.
236046: HERNSHEIM, FRANZ. - Südsee-Erinnerungen (1875-1880) von Franz Hernsheim [...] mit einem einleitenden Vorwort von Otto Finsch.
188942: HERODES. TOBIN, JENNIFER. - Herodes Attikos and the city of Athens. Patronage and conflict under the Antonines.
253793: HERODOTUS. - Lexicon Herodoteum quo et styli herodotei universa ratio. [...] Instruxit Johannes Schweighaeuser ajecta est Appendix.
230687: HERODOTUS. KOOLSCHIJN, GERARD. (TRANSL.). - Zeer korte verhalen.
179048: HERODOTUS. HUDE, CAROLES. - Historiae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude. Editio tertia.
215820: HERODOTUS. DOLEN, HEIN L.VAN. - Herodotos. Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L.van Dolen.
250647: HERODOTUS. SOURDILLE, CAMILLE. - La Durée et l'Étendue du Voyage d'Hérodote en Égypte.
197530: HERODOTUS. HAUVETTE, AMÉDÉE. - Hérodote. Historien des guerres Médiques.
213004: HERODOTUS. HEIDEL, WILLIAM A. - Hecataeus and the Egyptian Priests in Herodotus, Book II.
191533: HERODOTUS. HOHTI, PAAVO. - The Interrelation of speech and action in the histories of Herodotus.
197528: HERODOTUS. KIRCHHOFF, A. - über die Entstehungszeit des Herodotischen Geschichtswerkes & Die Entstehung des Herodotischen Geschichtswerkes v. A.Bauer.
188992: HERODOTUS. SANCHO-MONTÉS, SUSANA. - Procedimientos de dramatizacion en las historias de Herodoto (Libros I-IX).
189134: HERODOTUS. VEEN, J.E.VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
276326: HERODOTUS. ARMAYOR, O.KIMBALL. - Herodotus' autopsy of the Fayoum: Lake Moeris and the Labyrinth of Egypt.
275883: HERODOTUS. CARTER, HARRY. - Here are set forth the Histories of Herodotus of Halicarnassus.
188624: HERODOTUS. PRITCHETT, W.KENDRICK. - The liar school of Herodotos.
283828: HERODOTUS. CRAHAY, ROLAND. - La littératuere oraculaire cheze Hérodote.
250630: HERODOTUS. PAAP, A.H.R.E. - De Herodoti Reliquiis in Papyris et Membranis Aegyptiis Servatis.
263940: HERODOTUS. DIK, HELMA. - Word Order in Ancient Greek. A Pragmatic Account of Word Order Variation in Herodotus.
264726: HERODOTUS. GODLEY, A.D. (TRANSL.). - Herodotus. Book I-IX. English translation by A.D.Godley.
14273: HEROLD, EDMUND. - Heilwerte aus dem Bienenvolk. Honig, Pollen, Gelee royale, Wachs, Kittharz, Bienengift und deren Bedeutung für die Gesundheit des Menschen.
258744: HEROLD, VEREIN. - Festschrift zur Feier des Fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Vereins für Wappen-, Siegel- und Familienkunde Herold.
119636: HÉROUARD, EDGARD. - Holothuries provenant des campagnes scientifiques de la Princesse-Alice (1892-1897).
10928: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage.
123733: HERPEN, JAN J.VAN. - Het Gooi in tekst & beeld I.
188233: HERRA. - Thermometern. Hauptkatalog 10.
7524: HERRE, H. - The genera of the Mesembryanthemaceae.
96739: HERREBOUT, W.H. - Some aspects of host selection in Eucarcelia Rutilla Vill. (Diptera: Tachinidae). (Diss.)
168961: HERREMAN, FRANK. - To cure and protect: sickness and health in African Art. With a contribution by Bernard M. Wagner.
201602: HERREMAN, FRANK & C.PETRIDES. - Face of the Spirits. Masks from the Zaire Basin.
159026: HERREMAN, FRANK. (ED.). - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
199779: HERREMAN, FRANK & CONSTANTIJN PERTRIDES (ED.). CATALOGUS 1993-1994. - Het gelaat van de geesten. Maskers uit het Zaïrebekken.
258970: HERRERA, JUAN DE. WILKINSON-ZERNER, CATHERINE. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain.
222169: HERRFURTH, HANS. - Lehrbuch des modernen Djawanisch. 2. Aufl.
257619: HERRING, E.M. - Briefe über Blattminierer. Letters on Leaf Miners.
262747: HERRING, RONALD J. - Land to Tiller. the Political Economy of Agrarian Reform in South Asia.
282956: HERRLE, PETER & E.WEGERHOFF. - Architecture and Identity.
261075: HERRLI, HANS. - Zahlen, Ziffern, Zeitrechnungen. Ein numismatisches Handbuch.
197527: HERRMAN, CLAUDINE. - Le rôle judicaire et politique des femmes sous la République romaine.
154657: HERRMAN, LOUIS. - A history of the Jews in South Africa from the earliest times to 1895.
233646: HERRMANN, JOACHIM, A.O. - Griechenland - Byzanz - Europa. Ein Studienband.
248813: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18