Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
291162: HELLER, AMY. - Tibetan art. Tracing the development of spiritual ideals and art in Tibet 600-2000 A.D.
203711: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
197057: HELLINGA, W.G. - Copy and print in the Netherlands. An atlas of historical bibliography.
169658: HELLINGA, W.G. - Dies Noctesque. Vijf Ponder pers.
257658: HELLINGA, W.G. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek van 1544. / Een Schoon Liedekens-Boeck. in de welcken ghy in vinden sult. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven. Bewerkt, toegelicht en ingeleid door dr. W.Gs. Hellinga.
246506: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Meesters van de Gouden Eeuw.
260606: HELLINGA, LOTTE. - Impresores, editotes, correctores y cajistas. Siglo CV.
260822: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw. (Diss).
296272: HELLINGA, WYTZE GERBEN. WALSTRA, BOUKE & KARWAN FATAH-BLACK. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795.
235504: HELLINGS, A.J. - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg.
32658: HELLMAN, E.A. - Die Figurenstempel Finnalands. Suomen kuvioleimat. Posthistorisch-philatelistische Abhandlung.
167610: HELLMAN, E.A. - Beobachtungen über die Grosschmetterlingsfauna der nächsten Umgebung von Mariehamm auf Aland in den Jahren 1941-1943.
288923: HELLMANN, MARIE-CHRISTINE. - Lampes antiques de la bibliothèque Nationale
267383: HELLMANN, MARIE-CHRISTINE. - Lampes antiques de la bibliothèque Nationale II: Fonds général: Lampes Pré-Romaines et Romaines.
226993: HELLMICH, WALTER. EDITED. - Biologische Beiträge zur Kenntnis des Mount Kenya.
168217: HELLMICH, WALTER. (HRSG.) - Khumbu Himal. Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya. Band 5: Zoologie, Wirberllos
159475: HELLSTRÖM, PONTUS & HANS LANGBALLE. - The rock drawings. Including the results of the Gordon memorial expedition to Abka under the direction of Oliver Myers. With a general introduction by Torgny Säve-Söderbergh.
176528: HELLSTRÖM, PONTUS & THOMAS THIEME. - The temple of Zeus.
38226: HELLSTRÖM, PONTUS. - Pottery of classical and later date terracotta lamps and glass.
81383: HELLSTRÖM, PONTUS. - The zone of the large iron age building. With a chapter by Johannes Lepiksaar and with an appendix by Olle Nystro¨m.
62915: HELLSTRÖM, PONTUS & THOMAS THIEME. - The temple of Zeus.
5132: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Im ewigen Eis. Geschichte der Nordpol-Fahrten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
155644: HELLWIG, ALBERT. - Beiträge zum Asylrecht von Ozeanien.
199587: HELLWIG, WILHELM. - Wörterbuch der Fachausdrücke des Buch- und Papiergewerbes mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Druckverfahren in deutscher, englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache.
267147: HELLY, BRUNO. - Céramiques hellénistiques er romaines.
196834: HELLYER, A.G.L. - Simple rose growing.
14807: HELM, RUDOLF. - Die bäuerlichen Männertrachten im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
295712: HELM, PAUL. (ED.) - Referring to God. Jewish and Christian philosophical and theological perpectives.
263399: HELMAN, ALBERT. - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden. Anno 1955.
163676: HELMAN, ALBERT. - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
264658: HELMAN, ALBERT. - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden. Anno 1955.
231774: HELMANTEL, HENK. KRAAIJPOEL, DIEDERIK & HANS VAN SEVENTER. - Henk Helmantel.
155716: HELMANTEL, HENK. SEVENTER, J.P.LVAN. (ED.). - Henk Helmantel. Met bijdragen van D. Kraaijpoel en W.L. Meijer.
240009: HELMANTEL, HENK & M.VAN VLIERDEN. - Met Helmantel door de Middeleeuwen. Beelden om bij stil te staan. Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen & schilderijen van kerkinterieurs en stillevens.
242105: HELMANTEL, HENK. TUPAN, H.R. - Henk Helmantel. Openbaring! Schilderijen.
242050: HELMECKE, GISELA. - Byzantinische und orientalische Seidenstoffe. Grabfunde aus der Sepultur der Bamberger Domherren.
212321: HELMER, GERT. - Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
230842: HELMERHORST, J.TH.P. - 100 jaar Kerk 1889-1989. 1000 jaar Parochie St.- Odulphus Assendelft.
255906: HELMERHORST, J.T.P. - Kent u ze nog... de Assendelvers.
157348: HELMERICKS, CONSTANCE & H. - Our summer with the Eskimos.
74993: HELMERS, MENNE F. - Das Gulfhaus. Entstehung und Entwicklung.
268869: HELMIG, ILKA. KATALOG 2013. - Ilka Helmig. Phénotype.
290580: HELMKE, HANNES. SCHMIDT, CHRISTIANE. - Hannes Helmke. Bronzen 2005 bis 2008.
265048: HELMOND, ARJAN VAN. A.O. - Jakarta Megalopolis. Horizontal and Vertical Observations.
265842: HELMONT, JOAN BAPTISTA VAN. - Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskonst, in verborgen grond-regulen der nature.
259818: HELMUS, LIESBETH M. (FINAL ED.). - Catalogue of paintings 1363 - 1600. Centraal Museum Utrecht.
248402: HELMUS, LIESBETH M. - Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1475-1570.
232928: HELMUS, LIESBETH M. & GERO SEELING. (EDS). - Het Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw. Met bijdragen van Marten Jan Bok, [et al.]
231733: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
223019: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
214931: HELSDINGEN-SCHROEVERS, B.VAN. - Het Serimpi boek. 20 gekleurde en 12 autotypieën van Serimpi- en bedajadansen.
197112: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk.
180036: HELSLOOT, P.N. - De glorie van Zaandam. Zeven eeuwen geschiedenis gezien van de Hogendam.
188466: HELSLOOT, JOHN, A.O. (ED.). - De discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Ton Dekker over orale cultuur, feestcultuur en de historiografie van de volkskunde.
19442: HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER. GELDER, J.J.DE. - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen.
268208: HELTEN, W.L.VAN. - Van den Vos Ryenaerde.
241065: HELTOFT, KJELD. - Kjeld Heltoft. Billeder.
202898: HELWEG. BENTHEM, BAREND J. - Twee eeuwen tafelzilver. De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965. 2e herz. & uitgebreide druk.
254127: HELWIG, HELLMUTH. - Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- und Kulturgeschichte. Band I.
5365: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
280012: HELWIG, ALFRED. - Drehganguhren (Tourbillons und Karuselluhren). Ihr Bau, ihre Eigenarten; Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Konstruktionen.
97400: HEM, LAURENS VAN DER. CATALOGUS 1992. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem (1621-1678).
296744: HEMELMAN, ALBERT. - Aangeboden door den Rotterdamschen Lloyd ter gelegenheid van het te water laten van het MS Baloeran op 29 Augustus 1929.
263723: HEMELRIJK, JAAP M. - More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda.
276395: HEMELRIJK, JAAP M. - Makron en zijn makkers. Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr.
235376: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries. / De Kunst van Cruiseferries. Pride of Hull.
34200: HEMELRIJK, JAAP M. - De Caeretaanse hydriae.
120053: HEMELRIJK, JAAP M., A.O. - Venus te lijf. Liefde en verleiding in de oudheid.
188467: HEMELRIJK, LIESBETH, A.O. (ED.). - The Art of Cruiseferries. / De Kunst van Cruiseferries. M/S Pride of Rotterdam.
49592: HEMELRIJK, JAAP M. - Caeretan Hydriae. + [supplement volume: More about Caeretan Hydriae. Addenda at clarificanda].
228207: HEMELS, JOAN. - Een journalistiek geheim ontsluierd. De dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog.
169140: HEMERT, FRANK VAN. - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
61599: HEMESSEN, O.C.VAN. - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade.
67226: HEMESSEN, JAN [SANDERS] VAN. WALLEN, BURR. - Jan van Hemessen. An Antwerp painter between reform and counter-reform.
56559: HEMESSEN, JAN SANDERS VAN. GRAEFE, FELIX. - Jan Sanders van Hemessen und seine Identification mit dem Braunschweiger Monogrammisten.
221014: HEMINGWAY, ERNEST. - Oeuvres romanesques I-II.
194023: HEMINGWAY, SEÁN. - The horse and jockey from Artemision. A Bronze Equestrian monument of the Hellenistic period.
195395: HEMKER, CHR.W. - De ontdekking van het Prothrombine.
246832: HEMMEN, FERDINAND VAN. - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999.
283910: HEMMEN, FERDINAND VAN E.A. (RED.). - Mystiek Rivierenland. Merkwaardige verhalen uit de Betuwe.
296619: HEMMEN, FERDINAND VAN. - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe. December 1944 - maart 1945.
262384: HEMMER, HELMUT. - Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Pantherkatzen (Pantherinae). Teil I.
285597: HEMMES-HOOGSTADT, ANNETTE C. - 'Sies mijn vlien, mijn jaghen.' Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, M 209/II.
136587: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
194686: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen.
198687: HEMPEL, JOHANNES, A.O. - Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung.
128587: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Der Frosch. Zugleich eine Einführung in das praktische Studium, der Wirbeltier-Körpers.
22490: HEMPELMANN, FRIEDRICH. - Tierpsychologie. Vom standpunkte des biologen.
123345: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
235005: HEMPENIUS, A.L. & C.TROMP. - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
284703: HEMPENSTALL, PETER A.O. - From Samoa with love? Samoa-Völkerschauen in deutschen Kaiserreich. Eine Spurensuche.
284347: HEMPTINNE, THÉRÈSE DE & M.E.GÓNGORA. - The Voice of silence. Woman´s Literacy in a Men's Church.
209469: HEN, FERDINAND J. DE. - Beitrag zur Kenntnis der Musikinstrumente aus Belgisch Kongo und Ruanda-Urundi.
252011: HENAR, J.O. & N.C.BANK. - Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland 1544 - 1950 (1965).
266787: HENCKEN, HUGH. - The earliest European Helmets. Bronze Age and early Iron Age.
76410: HENDEL, FR. - Zweiflüger oder Diptera II: Allgemeiner Teil.
76787: HENDEL, F. - Übersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. (Dipt.).
242448: HENDERICKX, HANS. - Bijdrage tot de biologie van Oreopsyche Plumifera (Lep. Psychidae).
241311: HENDERIKSE, JAN. CATALOGUS 1968. - Jan Henderikse. Uses common cents.
210205: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
105830: HENDERSON, M.R. & G.H.ADDISON - Malayan orchid hybrids.
259971: HENDERSON, JOHN. - Das Spital im Florenz der Renaissance. Heilung für den Leib und für die Seele.
8161: HENDERSON, JUNIUS & J.P.HARRINGTON. - Ethnozoology of the Tewa indians.
246295: HENDLEY, KEVIN. JACKSON, MICK, A.O. - Kevin Hendley.
102386: HENDLEY, T.H. - Indian museums.
102380: HENDLEY, T.H. - Sectarial seals and other religious objects.
196580: HENDLMEIER, WOLFGANG. - Handbuch der deutschen Strassenbahngeschichte.
28061: HENDRICHS, F. - La Voce delle Chiese antichissime di Roma.
260743: HENDRICKX, FRANS. - Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.
207415: HENDRICKX-BAUDOT, M.P. - De figuratief versierde Harappa-Ceramiek op de achtergrond van de chalcolithische waren van Noordwest-Indië.
197184: HENDRICKX, FRED.L. - Sylloge Fungorum Congensium Catalogue des champignons signalés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.
195776: HENDRICKX, IRIS. - Local Classification and Global Estimation. Explorations of the k-nearest neighbor algorithm.
259742: HENDRIKCKX, F. - De Kartuizers en hun Klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de orde.
265165: HENDRIKE, MURIËL A.O. - De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied.
228175: HENDRIKS, AB. - Oud-Zevenaar en Ooy. Dubbel - Kerk, Dubbel - Dorp.
121303: HENDRIKS, H.J.J. E.A. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst. Ingeleid door prof. L.J. Rogier.
56638: HENDRIKS, W.J. - Onze loofhoutgewassen. 2nd ed.
208673: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. Met eene voorrede van dr. J.H.Gallée. 3e, herz. verm. druk.
180291: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse buurten van Amsterdam 1900-1944.
183645: HENDRIKS, ANNEMIEKE. - Huis van illusies. De geschiedenis van paviljoen Vondelpark en het Nederlands Filmmuseum.
179145: HENDRIKS, MARTEN. - Morbidezza.
295964: HENDRIKS, SIJMEN. - Turn the tide. Birds around the North Sea.
270970: HENDRIKS, W.TH.M., E.A. - Blerick. Een Pleysantigh Huys. Pastorie en pastoors in een Noordlimburgse parochie.
149836: HENDRIKSEN, HANS. - Syntax of the infinite verb-forms of Pali.
285803: HENDRIKSEN, H.J.(VOORW.). - Zeven eeuwen Halsteren.
206448: HENDRIKX, J.A. - De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland.
265669: HENDRIKX, P.A. - Inventaris van de archieven van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe.
267770: HENDRIX, ELIZABETH ANN. - The Paint Motifs in early Cucladic Figures.
172179: HENDRIX, HARALD & J.STUMPEL. - Kunstenaars en opdrachtgevers.
283239: HENDY, PHILIP. - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza collection. Studies.
273374: HENEGOUWEN, JAN VAN. WALLER ZEPER, S.A. - Jan van Henegouwen. Heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14de eeuw.
160147: HENEIN, NESSIM H. - Le verre soufflé en Égypte.
239112: HENEIN, NESSIM H. - Mari Girgis. Village de Haute-Égypte.
206412: HENFREY, ARTHUR. - Botanical and physiological Memoirs.
247106: HENGEL, LOUIS VAN DEN. - Imago. Romeinse keizersbeelden en de belichaming van gender.
291446: HENGELER, ADOLF. - Phantasien.
199834: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. Deel I. 2nd. enl. ed.
164908: HENGEVELD, J.M. (INLEID.). - De Amstelkerk. Anno 1670.
203390: HENGEVELD, G.J. - Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. 2nd, enl. ed.
283870: HENGST, J.A.VAN. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw.
285759: HENGST, J.A.VAN. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw. Del I: 860-1648
262985: MÜHLEGGER-HENHAPEL A.O. - Richard Strauss und die Oper.
267140: HENIG, MARTIN & M.WHITING. - Engraved Gems from Gadara in Jordan. The Sa'd Collection of Itaglios and Cameos.
252903: HENIG, MARTIN & M.VICKERS. - Cameos in context. The Benjamin Zucker Lectures, 1990.
155511: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
185534: HENK, OTTO. - Die Frage in der altenglischen Dichtung. Eine syntaktische Studie.
76784: HENKE, K. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmusters ser Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
118793: HENKE, KARL. - Versuch einer vergleichenden Morphologie des Flügelmysters der Saturniden auf entwicklungsphysiologischer Grundlage.
220782: HENKEL, JENS & S.RUSS. - D 1980 D 1989 R. Künstlerbücher und orginalgrafische Zeitschriften im . eine Bibliografie.
87873: HENKEL, M.D. - Le Dessin hollandais des origines au XVIIe siècle.
287310: HENKEN, PAUL. - Stoomlocomotieven. Serie HSM 501-535. (NS-serie 2100). De laatste HSM-sneltreinlocomotieven
174195: HENKER, OTTO. - Einführung in die Brillenlehre. 2. verm. Aufl.
253697: HENKET, N.H., E.A. - Platen behoorende bij de Waterbouwkunde door N.H. Henket, Ch.M. Schols en J.M. Telders, met medewerking van verschillende ingenieurs. Tweede deel, [afdeeling] XIII: Waterbouwkundige beschrijving van Nederland.
267615: HENKET, H.J. - Waar nieuw en oud raken. Een pleidooi voor houdbare moderniteit in achitectuur.
147079: HENKING, H. - Die Ostseefischerei.
117148: HENLE, FRITZ. HALL, NORMAN & B.BURTON. - Fritz Henle.
275724: HENLEY, THOM. - Waterfalls & Gibbon Calls. Exploring Khao Sok National Park.
272295: HENNE, M.HENRI. - Liste des Stratèges des Nomes égyptiens à l'Époque Gréco-Romaine.
186211: HENNE, HENRI. - Tell Edfou. Inscriptions provenant de la partie détruite de l'édifice & la Dédicace grecue du Mammisi.
49354: HENNEBERG, ALFRED VON. - Stil und Technik der alten Spitze.
106538: HENNEBERG, ALFRED DE. - La dentelle ancienne style et technique.
158446: HENNEBO, DIETER. - Gärten des Mittelalters.
262640: HENNEKING, GÜNTHER. - Deutsche Eisenbahn Uniformen seit 1860.
249338: HENNEL-BERNASIKOWA, MARIA. - The Tapestries of Sigismund Augustus.
219805: HENNEMAN, JEROEN. NIJHOFF, MARTINUS. - Het Uur U.
258603: HENNEMAN, JEROEN. FUCHS, RUDIE. - Jeroen Henneman 2006-2007.
230897: HENNESSEY, ROY. - Hennessey on roses.
85940: HENNESSY, J.B. - Stephania. A middle and late bronze-age cemetery in Cyprus.
261816: HENNESTAHL, RUDOLF. - Deutschland unterm Hakenkreuz. Dichtungen gesammelt zu Feiern in Schule und Jugendbund.
44056: HENNEZEL, HENRI D'. - Le décor des soieriès d'art anciennes et modernes. Documents originaux en couleurs du Musée historique des tissus de Lyon.
177126: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
257290: HENNEZEL, HENRI D' - Catalogue des principales pièces exposées.
196796: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
196794: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas.
98039: HENNICKE, CARL R. - Die Raubvögel Mitteleuropas. 11.-16 Tausend.
83228: HENNIG, RICHARD. - Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt.
218023: HENNIG-SCHEFOLD, MONICA & H.SCHMIDT-THOMSEN. - Transparenz und Masse. Passagen und Hallen aus Eisen und Glas 1800-1880.
161013: HENNIG, RICHARD. - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Vol. 1: Altertum bis Ptolemäus. 2. verb. Aufl.
143882: HENNING, GRAHAM A. A.O. - Living butterflies of Southern Africa I: Hesperiidae, Papilionidae and Pieridae of South Africa.
247997: HENNING, JOACHIM & A.T.RUTTKAY. - Frühmittelalterlicher Burgenbau im Mittel- en Osteuropa.
71812: HENNING, HANS. - Der Zustand der schlesischen Festungen im Jahre 1756 und ihre Bedeutung für die Frage des Ursprungs des siebenjährigen Krieges.
34205: HENNIPMAN, E. - De Nederlandse cladonia's. 2e herz.druk.
145285: HENNOCK, E.P. - Fit and proper perons. Ideal and reality in Nineteenth-Century Urban Goverment.
153524: HENRARD, J.TH. - A Monograph of the genus Aristida.
247728: HENRARD, JAN THEODOOR. - Monograph of the genus Aristida.
250463: HENRI IV. LEFÈVRE, LOUIS-R. - Journal de l'Estoile pour le Règne de Henri IV.
157822: HENRI II. MCGOWAN, MAGERET M. - L'Entrée de Henri II à Rouen 1550. A facsimile with an introduction by Margaret M. McGowan.
157478: HENRICI, ARTHUR T. - Molds, yeasts, and Acintomycetes. A handbook for students of Bacteriology.
196196: HENRIQUES DE CASTRO, D. - Keur van grafstenen op de Portugees-Israëlietische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel / Selected Gravestones from the Dutch Portuguese Jewish Cemetery at Ouderkerk aan de Amstel with descriptions and biographical notes.
256714: HENRIQUES, MANOEL G. - Tratado completo do Nova Systema Legal de Pesos e Medidas.
239489: HENRIQUEZ, RICHARD. SCHUBERT, HOWARD A.O. - Richard Henriquez selected works 1964-2005.
276582: HENRIVAUX, JULES. - La Verrerie au XXe Siècle.
230106: HENRY IV. BÉARNAIS, D. - L'Éducation de Henri IV.
246784: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais III.
27058: HENRY, G.M. - A guide to the birds of Ceylon. 2nd ed.
221325: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais I-III.
162382: HENRY, JULES AND Z. - Doll play of Pilaga indian children. An experimental and field analysis of the behavior of the Pilaga indian children.
219674: HENRY, FRANÇOISE. - L'Art Irlandais II.
49078: HENRY, PAUL. - Les églises de la Moldavie du nord des origines à la fin du XVIe siècle. Architecture et peinture.
118909: HENSCHEN, SALOMON. - Études sur le genre Peperomia comprenant les espèces de Caldas, Brésil.
66994: HENSELMANS, JAN. - De architectuur van het moderne landhuis.
253701: HENSEN, A.H.L. E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Deel 2, stuk I-VI: Kerkelijk leven van Rotterdam.
6576: HENSHAW, HENRY W. - Animal carvings from mounds of the Mississippi valley.
245589: HENSLOW, T.GEOFFREY W. - Ye sundial booke.
265381: HENSLOW, JOHN STEVEN. WALTERS, S.M. & E.A.STOW. - Darwin's Mentor. John Stevens Henslow, 1796-1861.
187591: HENSON & STRINGFELLOW. DAVY, M.J.B. - Henson and Stringfellow. Their work in aeronautics. The history of a stage in the development of mechanical flight, 1840-1868.
67208: HENSON, PAUL & D.J.USNER. - The natural history of Big Sur.
295294: HENSS, MICHAEL. - Mustang. Tibetisches Königreich im hohen Norden Nepals. Ein Reiseführer mit landes- und Kulturkunde.
183640: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
120781: HENTHORN, JAMES A.O. - Remarks on illuminations in some Irish biblical manuscripts.
121034: HENTRICH, HELMUT [COLLECTION]. HILSCHENZ, HELGA. - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
242237: HENTSCHEL, E. & G.WAGNER. - Zoologisches Wörterbuch. Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und biographische Daten. 2nd rev. edition.
35607: HENTSCHEL, ERNST. - Grundzüge der Hydrobiologie.
21239: HENTZE, CARL. - Bronzegerät, Kulturbauten, Religion im ältesten China der Shang-Zeit.
290682: HENTZE, CARL. - Bronzegerät, Kulturbauten, Religion im ältesten China der Shang-Zeit.
195523: HENTZE, CARL. - Les figurines de la céramique funéraire. Matériaux pour l'étude des croyances et du folklore de la Chine ancienne.
209409: HENTZE, CARL. - Mythes et symboles lunaires.
199227: HENTZE, CARL. - Ko-und Ch'i- Waffen in China und in Afrika & Göttergestalten in der ältesten Chinesischen Schrift.
230240: HENZE, W. - Galsuren. Entwicklung und Eigenschaften von Töpfer- und Steingutglasuren. Das Reissen und Abplatzen der Glasuren und ihre Kontrolle. Anleitung zum Berechnen von Glasuren.
267681: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
255426: HENZE, DIETMAR. - Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde.
246250: HENZEN, WILHELM. - Untersuchungen über die Chronologie der Ziegelstempel der Gens Domitia.
204429: HEPBURN, IAN. - Flowers of the coast.
189269: HEPBURN, J.D. - Twenty years in Khama's Country and pioneering among the Batauana of Lake Ngami.
201854: HEPPELL, MICHAEL. (A.O.) - Iban art. Sexual selection and severed heads. Weaving, sculpture, tattooing and other arts of the Iban of Borneo.
242532: HEPPNER, J.B. - Classification of Lepidoptera. I: Introduction.
242173: HEPTNER, V.G. & SLUDSKIJ, A.A. - Die Säugetiere der Sowjetunion. Band III: Raubtiere (Feloidea).
288964: HERACLITUS. SCHÖNBECK, GODFRIED L.J. - Sunbowl or Symbol. Models for the Interpretation of Heraclitus' Sun Notion. [Diss.]
188228: HERAEUS, W.C. - Elektrische Heizgeraete.
246497: HERAEUS, WILHELM. - Festschrift zum 70. Geburtstage.
278560: HOLLAND. SHIPBUILDING - MARINE ENGINEERING AND SHIPPING HERALD. - September 1959.
246664: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel, het motorrijwiel, de scooter, de bromfiets
188034: HERB, MANFRED, A.O. - Die Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn im Jahre 1950.
278168: HERBERIGS, ROBERT. CASO, PAUL. - Herberigs.
260472: HERBERS, KLAUS & HANS CHRISTIAN LEHNER. - Unterwegs im Namen der Religion / On the Road in the Name of Religion. Pilgern als Form von Kontingenzbewältigung und Zukunftssicherung in den Weltreligionen. / Pilgrimage as a Means of Coping with Contingency and Fixing the Future in the World's Major Religions.
296464: HERBERSTEIN, SIGMUND VON. - Description of Moscow and Muscovy 1557.
278942: HERBERT, AUBERON. - The Danes in camp: Letters from Sönderborg. 2nd edition.
148839: HERBERT, SHARON. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. VII, part IV: The red-figure pottery.
86811: HERBERTS, KURT. - Das Buch der ostasiatischen Lackkunst.
126558: HERBERTS, KURT. - Les instruments de la création outils et techniques des maitres. Text Francais de G.Brallion-Zeude.
197714: HERBERTZ, RICHARD. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
214808: HERBET, PHILIPPE. - Seraing ou ailleurs.
229476: HERBET, F. - Les graveurs de l'École de Fontainebleau.
219097: HERBIG, REINHARD. - Neue Beobachtungen am Fries der Mysterien-Villa in Pompeji. Ein Beitrag zur römischen Wandmalerei in Campanien.
46220: HERBIG, REINHARD. - Nugae Pompeianorum. Unbekannte Wandmalereien des dritten pompejanischen Stils.
2762: HERBIG, REINHARD. - Ganymed. Heidelberger Beiträge zur antiken Kunstgeschichte.
288102: HERBIG, REINHARD. - Die jüngeretruskischen Steinsarkophagen.
296896: HERBST, RENÉ. (ED.). - 25 années U.A.M. Les formes utiles: L'architecture, les arts plastiques, les arts graphiques, le mobiler, l'équipement ménager.
99855: HERBST, RENÉ. - Nouvelles devantures et agencements de magasins. 3ème série.
74804: HERBST, O. - Die Brieftaubenarten. Ihre Geschichte, Beschreibung, Zucht und Bewertung.
164790: HERBSTMAN, A.O. - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters. Met een voorwoord van Dr.A.A. Aljechin.
209094: HERCÉ, T.F. DE. - Introduction au Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs telle que cette ville célèbre existait du temps de Jésus-Christ.
269114: HERCK, KARINA VAN & T.AVERMAETE. - Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973.
58412: HERCK, J.VAN. - Het passie-retabel van Geel.
35559: HERCK, JAN VAN. - Il mobile Fiammingo.
254929: HERCKENRODE, J.S.F.J.L. - Complément au Nobilaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne.
166903: HERDEG, WALTER. (ED). - 4th International Survey of Children's Book Illustration / 4. Internationale Übersicht über die Kinderbuch-Illustration / 4e Apercu international des illustrations de livres d'enfants.
212288: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
95505: HERDEJÜRGEN, HELGA. - Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. im Antikenmuseum Basel.
297039: HERDER, DICK DE. MORRIËN, ADRIAAN. (INTROD.). - Amsterdam. 68 photographic impressions by Dick den Herder. / Amsterdam. 68 fotografische impressies door Dick den Herder.
186521: HERDER, DE H., A.O. - Stoomtrams in het Centrum van Nederland.
295713: HERDER, JOHANN GOTTFRIED. GREIF, STEFAN, A.O. (EDS.) - Herder Handbuch.
292751: HERDER, JOHANN GOTTFRIED. NOYES, JOHN K. - Herder. Aesthetics against Imperialism.
209986: HERER, JACK (A.O.). - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für angewandte Umweltforschung e.V. 22. Aufl.
38307: HERES, GERALD. - Die punischen und griechischen Tonlampen der Staatlichen Museen zu Berlin.
4698: HERES, THEODORA L. - Paries. A proposal for a dating system of late-antique masonry structures in Rome and Ostia. (Diss.)
260613: HERESWITHA, ZUSTER. - Orde van het Heilig-Graf.
13735: HERFORD, M.A.B. - A Handbook of Greek vase painting.
283250: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De geheimzinnige ster. [Facsimilé - 1947 edition].
283245: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De sigaren van de farao. [Facsimilé - 1955 edition].
292644: HERGÉ. - Kuifje en de alfa-kunst.
283249: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Het geheim van de eenhoorn [Facsimilé - 1946 edition].
283256: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De blauwe lotus. [Facsimilé - 1947 edition].
283253: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. Cokes in voorraad. [Facsimilé - 1958 edition].
288532: HERGÉ. - De avonturen van kuifje. De zaak Zonnebloem. [Facsimilé- 1956 edition].
259718: HERGEMÖLLER, BERND-ULRICH. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
233578: HERGENHAHN, B.R. & MATTHEW H. OLSON. - An Introduction to Theories of Personality. 7th ed.
32554: HERGENRÖDER, MAX. - Der Rheingaukreiss.
132887: HERHOLDT, J.D. MILLECH, KNUD. - J.D.Herholdt og Universitetsbibliotheket i Fiolstraede.
292156: HERIBAUD, JOSEPH. - Les Diatomeées des Travetins d´Auvergne.
160342: HERIGOYEN, EMANUEL J. REIDEL, HERMANN. - Emanuel Joseph von Herigoyen. Kgl. bayer. Oberbaukommissar 1746-1817.
143527: HÉRINCQ, F., A.O. - Traité de Botanique générale. Atlas Iconographique.
293816: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch watersnood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV.
283630: HERING, JOHANN. - Das Schrift- und Kunstbüchlein. / Allerlei Manierschriften.
257433: HERING, E. MARTIN. - Biology of the leaf miners.
4926: HERING, MARTIN. - Insekten 3. Teil: Lepidoptera.
52718: HERING, MARTIN. - Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt.
197124: HERING-MITGAU, MANE. - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
293818: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch watersnood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV. [Volume I].
192010: HERING, BOB. POEZE, HARRY & ANTOINETTE LIEM. - Lasting Fascinations. Essays on Indonesia and the Southwest Pacific to honour Bob Hering.
263047: HERING, EKBERT & R.MARTIN. - Photonik. Grundlagen, Technologie und Anwendung.
175140: HERINGA, J., E.A. (RED.). - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren, supplement op de ordelen van de etstoel, goorspraken, indices.
252977: HERINGA. HERINGA, J.W. - Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
200520: HERINGA, J., E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk].
17280: HERINGA, J., E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk].
210765: HERINGA, J., E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe. 2e druk.
123892: HERINGA, J. - Drentse willekeuren een nalezing.
296266: HERINGA, J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe. 2e druk.
283488: HERINNERINGSALBUM. - Rotterdam.
213997: HERIS, [HENRI JOSEPH]. - Mémoire en réponse à la question suivante: Quel est le point de départ et quel a été la caractère de l'école Flamande de peinture sous le règne des ducs de Bourgogne? Quelles sont les causes de sa splendeur et de sa décadence?
16598: HERISSON, MICHAEL R.P. - An evaluative ethno-historical bibliography of the Malecite Indians.
275146: HERITAGE, LIZZIE. - Cassell's new Universal Cookery Book.
204030: HERK, ARNE VAN & SABIEN DE KLEIJN. GAUTHIER, CAROLINE. (ED.). - Van Herk & De Kleijn. Tools and architecture 1966-2004.
224649: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
99063: HERKLOTS, G.A.C. - The birds of Trinidad and Tobago.
189408: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170433: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland: Weekdieren.
170434: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
228919: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
144458: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
170934: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
255481: HERKLOTS, J.A. - Notice Carcinologique.
170438: HERKLOTS, J.A. - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere dieren.
243399: HERKLOTS, G.A.C. - Vegetables in South-East Asia.
227360: HERKSTRÖTER, FRANK. - Methods for the evaluation of caries preventing agents.
136029: REHM.HERM.S. - Das Buch der Marionetten.
118360: HERMAN, LEE H. - Revision of Bledius and related genera I: The Aequatorialis Mandibularis, and Semiferrugineus groups and two new genera (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae).
187508: HERMANIN, FEDERICO. - Il palazzo di Venezia.
220649: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
284256: KNOOP.JOHANN HERMANN. - De beknopte huishoudelyke hovenier, IIde deel, of de Bloem-tuin. Waarin alle de bloem-gewassen, ... Waar by gevoegt is, een korte dog duidelyke aanleyding tot de cultuur der gewassen in 't algemeen ... Als mede een maandelykse aanwysing der tuin-besigheden, wat namelyk in yder maand, so wel in de boom-gaarden als moes- en bloem-tuinen, &c. hooftsakelyk te doen staat.
220647: HERMANN, GEORG. - Ruth's schwere Stunde. 1st edit.
166698: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. I: Staatsaltertümer. 6. Aufl.
166701: HERMANN, KARL F. - Lehrbuch der griechischen Antiquitäten. IV: Lehrbuch der Griechischen Privatalterthümer. 3. verm. Aufl.
163027: HERMANN, WERNER. - Römische Götteraltäre.
40109: HERMANN, HERMANN J. - Die Handschriften und Inkunabelen der italienischen Renaissance 3.Mittelitalien: Toskane, Umbrien, Rom.
169844: HERMANN, IMRE. - Psychoanalyse und Logik. Idiciduell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Prazis.
118886: HERMANN, F. - Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Dipterenfauna auf Grund der Sammelergebnisse einer Reise in Chile, Peru und Bolivia in den jahren 1902-1904. Fam. Asilidae.
232026: HERMANN, HUBERT & FRANCY VALENTINY. - Hubert Hermann & Francy Valentiny.
288633: HERMANN, SONJA. - Die Inschriften der Stadt Essen.
208614: HERMANNS, MATTHIAS. - The Indo-Tibetans and Mongoloid problem in the southern Himalaya and North-Northeast India.
209162: HERMANNS, P.MATTHIAS. - Chinas Ursprung.
183649: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 1e druk.
186195: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
241146: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De Aardappel van de dood.
283886: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, [1e oplage].
204908: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 3e oplage.
266375: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis. Over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
266542: HERMANS, WILLEM FREDERIK, A.O. - Schrijfmachinenummer (Utopia 8). [1e druk].
219732: HERMANS, LEX. - Pederasten en Passieven. Homoseksuele identiteit en mannenliefde in het Romeinse rijk - van de late republiek tot de triomf van het christendom.
290932: HERMANS, WILLEM FREDERIK. ( FROM THE LIBRARY OF / ANNOTATED BY). SUARÈS, CARLO. - Krishnamurti en de menselijke eenheid.
257520: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
184407: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Conserve. Roman. 1e druk.
181467: HERMANS, WILLEM FREDERIK. JANSSEN, F.A.W.G. - Boekenweek 1993.
257148: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
268111: HERMANS, V. - Catalogue méthodique de la bibliothèque de Maliners.
167028: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 2e druk.
218210: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
104640: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
163630: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, [1e oplage].
239057: HERMANS, J.T. - De Libellen van de Nederlandse en Duitse Meinweg (Odonata).
251058: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De tranen der acacia's. 1e druk.
243452: HERMANS, HUBERTIEN J.E. - Een monster loert... De collectie historische gezondheidsaffiches van de Universiteit van Amsterdam.
195244: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen. 1e druk.
155981: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De God denkbaar denkbaar de God. 1e druk.
187066: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 1. Romans. Conserve / Tranen der acacia's. 1e druk.
104619: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hollywood. 1e druk.
297404: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 50ste dr.
198278: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damokles. 2e uitg. [Zuid-Afrikaanse editie]
187222: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
187219: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dope, Mana, Manie en Taboe.
155970: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik heb altijd gelijk. 1e druk.
180711: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Filip's sonatine. 1e druk.
166858: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Koningin eenoog.
248282: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
180143: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur No 1: Het geweten van de Groene Amsterdammer of volg het spoor omhoog. 1e druk.
194410: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van de bijkaart / Houten leeuwen en leeuwen van goud.
222151: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans.
180712: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - De zegelring. 1e druk.
284091: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Zwarte handel. [3e druk].
257518: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Cascaden en riolen.
223328: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang. De oorlogsjaren.
297195: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 4e oplage.
214064: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement.
176098: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F.Hermans.
199975: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Horror coeli en andere gedichten. 1e druk.
284954: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. [1e druk.].
202697: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Overgebleven gedichten. 1e druk.
245022: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE. - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel.
52187: HERMANS, A.G. - Jacht en taal. Een verzameling van jagerstermen en aan de klassieken ontleende jachtcitaten.
104636: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Moedwil en misverstand. Novellen. 1e druk.
279472: HERMANS, JEAN. TOURNEUR, VICTOR. - Jean Hermans apothicaire et botaniste bruxellois du XVIIe siècle.
181236: HERMANS, WILLEM FREDERIK. / ADRIAAN MORRIËN (AANTEKENINGEN). - Uit talloos veel miljoenen. Roman. 1e druk.
219743: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Machines in bikini. 2e druk.
177889: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Tränen der Akazien.
195231: HERMANS, WILLEM FREDERIK. STRATEN, HANS VAN. - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
256101: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De donkere kamer van Damocles. 4e herz. druk.
200933: HERMANS, HENRI. DIJK, HANS VAN. - Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven.
216796: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F.Hermans.
223196: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Dinky toys. 1e druk.
264327: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
283202: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur. 4e druk, 3e oplage.
265073: HERMANS, LEX. - 'Alles wat zuilen heeft is klassiek.' Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850.
106207: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Annum veritatis. Over de pil, over de paus, over Delfgaauw, over de kroontjespen van Greonterp en over de Haagse Post en over nog heel veel meer. [1e druk].
252584: HERMANS, C.R. - Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in stads groote komme ten archieve van 's Hertogenbosch.
269755: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Hermans is hier geweest. 1ste druk
290934: HERMANS, WILLEM FREDERIK. ( FROM THE LIBRARY OF / ANNOTATED BY). HEIDEGGER, MARTIN. - Zur bestimmung der Philosophie. 1. Die idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem. 2. Phänomenologie und transzendentale wertphilosophie.
47119: HERMANSEN, I.V.V. - Spillekort 1350-1950.
254271: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker I: Kobenhavn.
254281: HERMANSEN, VICTOR A.O. - Danmarks Kirker. Soro Amt.
208410: HERMARY, ANTOINE. - Amathonte II. Testimonia 2: La Sculpture. Avec un contribution de Veronica Tatton-Brown.
288806: HERMARY, ANTOINE. - Catalogue des Antiquités de Chypre. Sculptures.
107065: HERMENT, GEORGES. - Traité de la pipe.
244899: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en taal te hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
20762: HERMET, F. - La Graufesenque (Condatomago). I. Vases sigillés. - II. Graffites.
281057: HERMINEZ, THEO L'. BRANDT, RUTGER J.B., A.O. - Theo l'Herminez. Veroden vruchten.
168237: HERMITE, LOUIS. - La vie d'un Palais Danois. La légation de France à Copenhague.
100272: HERMLE. - Uhrenfabrik Franz Hermle & Sohn.
247981: HERMSEN, DORUS (COL.). - Huys van Johan de Witt. Collectie Dorus Hermsen.
262813: HERMSEN, EDMUND. - Die Zwei Wege des Jenzeits. Das altägyptische Zweiwegenbuch und seine Topographie.
274226: HERMY, MARTIN & GEERT DE BLUST. - Punten en lijnen in het landschap.
278375: HERNÁNDDEZ, JOSÉ. LINDNER, GERD. (EDITED). - José Hernández. In Ictu Oculi.
270126: HERNÁNDEZ-LÓPEZ, MARIÁ DE LA O. - A Multidisciplinary Approach to Service Encounters.
193652: HERNAULT, FRANCOISE L., A.O. - Tiruvannamalai. Un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde 2: L'Archéologie du site.
193611: HERNAULT, FRANCOISE L'. - Darasuram. Epigraphical study / Étude architecturale / Étude iconographique.
113916: HERNAULT, FRANCOISE L'. - L'iconographie de Subrahmanya au Tamilnad.
55536: HERNMARCK, CARL. - Opuscula ub hinirem C.Hernmarck 17.12.1966.
217108: HERNMARCK, CARL. - Die Kunst der europäischen Gold- und Silberschmiede von 1450 bis 1830.
236046: HERNSHEIM, FRANZ. - Südsee-Erinnerungen (1875-1880) von Franz Hernsheim [...] mit einem einleitenden Vorwort von Otto Finsch.
284704: HERNSHEIM, FRANZ. - Südsee-Erinnerungen (1875-1880) von Franz Hernsheim [...] mit einem einleitenden Vorwort von Otto Finsch.
188942: HERODES. TOBIN, JENNIFER. - Herodes Attikos and the city of Athens. Patronage and conflict under the Antonines.
230687: HERODOTUS. KOOLSCHIJN, GERARD. (TRANSL.). - Zeer korte verhalen.
179048: HERODOTUS. HUDE, CAROLES. - Historiae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude. Editio tertia.
287959: HERODOTUS. LLOYD, ALAN B. - Herodotus Book II.
284835: HERODOTUS. DOLEN, HEIN L.VAN. - Herodotos. Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L.van Dolen.
250647: HERODOTUS. SOURDILLE, CAMILLE. - La Durée et l'Étendue du Voyage d'Hérodote en Égypte.
197530: HERODOTUS. HAUVETTE, AMÉDÉE. - Hérodote. Historien des guerres Médiques.
213004: HERODOTUS. HEIDEL, WILLIAM A. - Hecataeus and the Egyptian Priests in Herodotus, Book II.
191533: HERODOTUS. HOHTI, PAAVO. - The Interrelation of speech and action in the histories of Herodotus.
197528: HERODOTUS. KIRCHHOFF, A. - über die Entstehungszeit des Herodotischen Geschichtswerkes & Die Entstehung des Herodotischen Geschichtswerkes v. A.Bauer.
188992: HERODOTUS. SANCHO-MONTÉS, SUSANA. - Procedimientos de dramatizacion en las historias de Herodoto (Libros I-IX).
189134: HERODOTUS. VEEN, J.E.VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
188624: HERODOTUS. PRITCHETT, W.KENDRICK. - The liar school of Herodotos.
283828: HERODOTUS. CRAHAY, ROLAND. - La littérature oraculaire chez Hérodote.
250630: HERODOTUS. PAAP, A.H.R.E. - De Herodoti Reliquiis in Papyris et Membranis Aegyptiis Servatis.
263940: HERODOTUS. DIK, HELMA. - Word Order in Ancient Greek. A Pragmatic Account of Word Order Variation in Herodotus.
264726: HERODOTUS. GODLEY, A.D. (TRANSL.). - Herodotus. Book I-IX. English translation by A.D.Godley.
286748: WAPPEN-HEROLD. - Allgemeine Deutsche Wappenrolle.
14273: HEROLD, EDMUND. - Heilwerte aus dem Bienenvolk. Honig, Pollen, Gelee royale, Wachs, Kittharz, Bienengift und deren Bedeutung für die Gesundheit des Menschen.
258744: HEROLD, VEREIN. - Festschrift zur Feier des Fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Vereins für Wappen-, Siegel- und Familienkunde Herold.
119636: HÉROUARD, EDGARD. - Holothuries provenant des campagnes scientifiques de la Princesse-Alice (1892-1897).
10928: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage.
123733: HERPEN, JAN J.VAN. - Het Gooi in tekst & beeld I.
188233: HERRA. - Thermometern. Hauptkatalog 10.
7524: HERRE, H. - The genera of the Mesembryanthemaceae.
96739: HERREBOUT, W.H. - Some aspects of host selection in Eucarcelia Rutilla Vill. (Diptera: Tachinidae). (Diss.)
199779: HERREMAN, FRANK & CONSTANTIJN PERTRIDES. (EDS). - Het gelaat van de geesten. Maskers uit het Zaïrebekken.
159026: HERREMAN, FRANK. (ED.). - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
295107: HERREMAN, FRANK & CONSTANTIJN PERTRIDES. (EDS). - Face of the spirits. Masks from the Zaire Basin.
258970: HERRERA, JUAN DE. WILKINSON-ZERNER, CATHERINE. - Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain.
222169: HERRFURTH, HANS. - Lehrbuch des modernen Djawanisch. 2. Aufl.
257619: HERRING, E.M. - Briefe über Blattminierer. Letters on Leaf Miners.
262747: HERRING, RONALD J. - Land to Tiller. the Political Economy of Agrarian Reform in South Asia.
292674: HERRING, TOM. - Geodesy. Treatise on Geophysics.
282956: HERRLE, PETER & E.WEGERHOFF. - Architecture and Identity.
261075: HERRLI, HANS. - Zahlen, Ziffern, Zeitrechnungen. Ein numismatisches Handbuch.
197527: HERRMAN, CLAUDINE. - Le rôle judicaire et politique des femmes sous la République romaine.
154657: HERRMAN, LOUIS. - A history of the Jews in South Africa from the earliest times to 1895.
233646: HERRMANN, JOACHIM, HELGA KÖPSTEIN & REIMAR MÜLLER. (EDS). - Griechenland - Byzanz - Europa. Ein Studienband.
248813: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.
236629: HERRMANN, PAUL. - Island in Vergangenheit und Gegenwart. Reise-Erinnerungen.
6962: HERRMANN, FERDINAND. - Symbolik in den religionen der Naturvölker.
159652: HERRMANN, ALBERT. - Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike.
181769: HERRMANN, ELISABETH. - Bibliographie zur antiken Sklaverei.
241698: HERRMANN, CHRISTOFER. - Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - Geographie.
199226: HERRMANN, ALBERT. - Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike.
203994: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 2: Kesselprotomen und Stabdreifuesse.
38281: HERRMANN, F.-R. - Die Funde der Urnenfelderkultur in Mittel- und Südhessen.
249491: HERRMANN, CHRISTIAN. - Ägyptische Amulette aus Palästina / Israel. Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament.
142072: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit. Teil 1: Kesselattaschen und Reliefuntersätze.
43194: HERRMANN, JOACHIM. - Köpenick. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Gross-Berlins.
91045: HERRMANN, JOACHIM. - Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz.
104596: HERRMANN, FERDINAND. - Afrikanische Kunst aus dem Völkerkundemuseum der Portheim-Stiftung.
212287: HERRMANN, JOHN J. - The Ionic Capital in Late Antique Rome.
168213: HERRMANN, GEORGINA. - The small collections from fort Shalmaneser.
185822: HERRMANN, HANS-VOLKMAR. - Die Kessel der orientalisierenden Zeit.
168186: HERRMANN, GEORGINA. - Ivories from room SW 37 fort Shalmaneser. Commentary and catalogue.
292803: HERRMANN, EBERHART. - Von Konya bis Kokand. Seltene Orientteppiche. Rare Oriental Carpets.
260122: HERROD-HEMPSALL, WILLIAM. - Bee-Keeping New and Old. Described with pen and camera.
263997: HERRON. HERRON, RON, A.O. - Herron Notebooks. Buildings in Japan.
297958: HERSCH, KAREN K. - The Roman wedding. Ritual and meaning in antiquity.
19194: HERSEY, CARL K. - The Salmantine Lanterns. Their origins and development.
279335: HERSEY, IRWIN. - Indonesian Primitive Art.
265719: HERSFELD, LAMPERT VON. - Annalen.
260517: HERTEN, MARJOLEIN VAN. - Een codicologische ontsluiting van de Verzameling Trou Moet Blijcken.
81243: HERTER, KONRAD. - Die Biologie der europäischen Igel.
218396: HERTER BROTHERS. HOWE, KATHERINE S. - Herter Brothers. Furniture and interiors for a gilded age.
257618: HERTING, BENNO. - Biologie der westpaläarktischen Raupenfleigen Dipt., Tachnidae.
27996: HERTLEIN, HANS. - Neue Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen des Siemenskonzerns. Fabrik- und Verwaltungsgebäude Wohlfahrtsanlagen.
256939: HERTOG, H.DEN. - De militair-geneeskundige verzorging in Atjeh 1873-1904.
272696: HERTWECK, CARL. - Kupferwurm. Elektrotechnik, Zündung und Lichttechnik an Kraftfahrzeugen.
236179: HERTZ, HEINRICH. - Gesammelte Werke.
227894: HERTZBERG, EWALD FRIEDRICH. KATALOG 2006. - 300 Jahre Schloss Britz. Ewald Friedrich Graf von Hertzberg und die Berliner Aufklärung.
269221: HERTZBERGER, HERMAN. STEENKIST, ERIK. (ED.). - Het openbare rijk.
175239: HERTZBERGER, HERMAN. VLIJMEN, MARIEKE VAN. (EDITED). - Herman Hertzberger. Projekte Projects 1990 1995. Das Unerwartete überdracht. Accommodating the unexpected.
277073: HERTZBERGER, HERMAN. STEENKIST, ERIK. (ED.). - Uitnodigende vorm. Vakgroep 2: Ontwerpen, Planning en Beheer van Gebouwen.
228055: HERTZBERGER, HERMAN. REINIK, WESSEL. - Herman Hertzberger. Architekt.
105240: HERTZBERGER, HERMAN. REININK, WESSEL. - Herman Hertzberger. Architect.
224827: HERTZBERGER, HERMAN. STEENKIST, ERIK. (ED.). - Ruimte maken, ruimte laten.
225365: HERTZBERGER, HERMAN. LÜCHINGER, ARNULF. - Herman Hertzberger, 1959-1986. Bauten und Projekte. / Buidings and Projects. / Bâtiments et Projects.
263694: HERTZBERGER, HERMAN. - Architectuur en structuralisme. Speelruimte en spelregels.
289213: HERTZBERGER, HERMAN. LUTOSCH, BIRGIT, A.O. - Herman Hertzberger. Articulations.
296949: HÉRUBEL, JEAN-PIERRE V.M. - Annales historiography and theory. A selective and annotated bibliography.
238275: HERVEY, HARRY. - Where strange Gods call. Pages out of the East.
153566: HERVEY, GEORGE F. - The Hamlyn illustrated book of card games.
28000: HERVIAS, EULOGIO V. - Casa de la villa de Madrid.
244763: HERVOUËT, FRANCOIS ET NICOLE & Y.BRUNEAU. - La Porcelaine des Compagnies des Indes a décor occidentale.
259286: HERWARTEL, CASPAR. SCHNEIDER, REINHARD. - Der Dalberger Hof in Mainz und sein Architekt Caspar Herwartel.
241025: HERWEIJER, N. & C.H.SLECHTE. (EDS). - Deventer getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografisch-historiche atlas van het Deventer museum De Waag.
6109: HERWIG, A.J. - Bloemen in onze tuinen III: Zomerbloemen.
122589: HERWIJNEN, G.VAN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
59125: HERWIJNEN, JAN VAN. CATALOGUS 1984. - Jan van Herwijnen.
47573: HERWIJNEN, JAN VAN. HERWIJNEN-DEN EERZAMEN, D.V. - Jan van Herwijnen 1889-1965. De krankzinnigen-tekeningen.
268472: HERWIJNEN, G.VAN, A.O. (ED.). - Historische stedenatlas van Nederland. II: Amersfoort. Tekst B.M.J. Speet.
272582: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn grootvader.
197103: HERZBERG, JUDITH. - Ethooi.
285667: HERZBERG, HEINRICH. - Mühlen und Müller in Berlin. Ein Beitrag zur Geschichte der Produktivkräfte.
157785: HERZBERG, H.T.E. - Anthropometric survey of Turkey, Greece and Italy.
258094: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Tweede boek 1838-1847.
258095: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. [Eerste boek]. Memoires 1812-1838.
264628: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires. Derde boek 1847-1852.
259673: HERZIG, STEFAN. - Das Dresdner Bürgerhaus in der Zeit Augusts des Starken. Zu Entstehung und Wesen des Dresdner Barock.
4248: HERZOG, ZE'EV, G.RAPP & O.NEGBI. - Excavations at Tel Michal, Israel.
264980: HERZOG, MARC & PH.ROBINS. - The Role, Position and Agency of Cusp States in International Relations.
150864: HERZOG, SIEGFRIED. - Elektrische Apparate und Apparatenanlagen. Für die Praxis bearbeitet.
259386: HERZOG, MARKWART, A.O. - Himmel auf Erden oder Teufelsbauwurm? Wirtschaftliche und soziale Bedingungen des süddeutschen Klosterbarock.
179120: HERZOG, KARL. - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft.
206272: HERZOG, TH. - Geographie der Moose.
175301: HERZOG, THEODOR. - Vom Urwald zu den Gletschern der Kordillere. Zwei Forschungsreisen in Bolivia.
248974: HERZOG, THOMAS. GREEN, PETER. (TRANSL.) - Thomas Herzog. Bauten 1978-1992. Ein Werkbericht. / Buildings 1978-1992. A working report.
258380: HESBERG, HENNER VON & P.ZANKER. - Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung - Status - Standard.
26704: HESBERG, HENNER VON. - Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit.
211813: HESELTINE, J.P. (COLL.). - Some original drawings by ancient and modern artists of various schools. Remaining in the collection of J.P.H.
181211: HESELTINE, J.P. - Original drawings by old masters of the Schools of North Italy in the collection J.P.H.
286499: HESIOD. MINTON, WILLIAM W. - Concordance to the Hesiodic Corpus.
286623: HESIOD. MONTANARI, FRANCO, ANTONIOS RENGAKOS & CHRISTOS TSAGALIS. (EDS). - Brill's companion to Hesiod.
197545: HESIOD. SCHWABL, HANS. - Hesiods Theogonie. Eine unitarische Analyse.
286477: HESIOD. WALTZ, PIERRE. - Hésiode. Les travaux et les jours. Texte grec avec un introduction, des notes et une traduction française.
198486: HESIOD. WALTZ, PIERRE. - Hésiode. Les travaux et les jours. Texte grec avec un introduction, des notes et une traduction française.
197534: HESIOD. LISLE, LECONTE DE. - Hésiode. Hymnes orphiques. Théocrite - Bion - Moskhos - Tyrtee - Odes anacréontiques.
286543: HESIOD. MAZON, PAUL. - Les Travaux et les Jours. [Édition nouvelle.]
102040: HESKE, FRANZ. - Im heiligen Lande der Gangesquellen.
222883: HESKES, WAM. HILDEBRAND-VAN OORDT, ADA. - De Beklimming van de Poermanpatsja.
253834: HESKES, LOEK. E.A. - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
156399: HESLER, L.R. - Mushrooms of the Great Smokies. A field guide to some mushrooms and their relations.
100654: HESLER, L.R. & A.H.SMITH. - North American species of Hygrophorus.
180895: HESLINGA, M.W., A.O. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
173118: HESMER, H. - Das Pappelbuch.
213983: HESPEL, ROBERT & R.DRAGUET. - Théodore Bar Koni. Livres des Scolies.
213985: HESPEL, ROBERT. - Sévère d'Antioche. La polémique antijulianiste.
259871: HESS, JOHANN FR.CHR. HILS, EVELYN. - Johann Friedrich Christian Hess, Stadtbaumeister des Klassizismus in Frankfurt am Main von 1816-1845.
133490: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142348: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
204982: HESS, WILHELM. - Himmels- und Naturerscheinungen in Einblattdrucken des XV. bis XVIII. Jahrhunderts.
277666: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 47. (1916).
277658: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 44. (1913).
277663: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 33 (1902).
143658: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
277665: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 58. (1927).
142349: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
141703: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 37. (1906).
173039: HESS, H.E. - Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete.
284045: HESS, CORDELIA. - Social Imagery in Middle Low German. Didactical Literature and Metaphorical Representation (1470-1517).
273552: HESS, DIETER. - Die Blüte. Eine einfuhrung in Strucktur und Funktion, ökologie une Evolution der Blüten.
142352: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
142353: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
262388: HESS, DAVID. - Hollandia Regenerata [1797].
142350: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
277656: HESS, HEINRICH. - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Band 43. (1912).
278509: HESSE, IRENE. - Die Darstellung der menschlichen Gestalt in Rundskulpturen Neumecklenburgs. [Diss.]
55059: HESSE, RICHARD & F.DOFLEIN. - Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. I: Der Tierkörper als selbständiger Organismus. 2.Aufl.
156222: HESSE, RICHARD. - Ecological animal geography.
104303: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - China und Japan. Erlebnisse, Studien, Beobachtungen. 2.verm.Aufl.
262311: HESSE, HERMANN. APEL, URSULA. (ED.). - Hermann Hesse: Personen und Schlüsselfiguren in seinem Leben. Ein alphabetisches annotiertes Namenverzeichnis mit sämtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen.
276074: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - Siam das Reich des weissen Elefanten.
148243: HESSE, RICHARD. - Tiergeographie auf ökologischer Grundlage.
280392: HESSE, HERMANN. FELLENBERG, VALENTINE VON & REGINA BUCHER. (EDS). - ... die Grenzen ueberfliegen. Der Maler Hermann Hesse.
265009: HESSE-HONEGGER, CORNELIA. - The Future's Mirror.
288703: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - Samoa. Bismarckarchipel und Neuguinea. Drie Deutsche Kolonien in der Südsee.
193582: HESSELINK, H.G. - Stoomtrams in Gelderland.
255586: HESSELINK, H.G. - Motortrams.
188008: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 Jaar Geleden. 1880 - 1899.
257177: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten. Deel 2.
186520: HESSELINK, H.G. - Motortrams.
228701: HESSELINK, H.G. - De trams op Walcheren.
245691: HESSELINK-VAN DER RIET, TILLY E.A. - De Plechelmuskerk te Oldenzaal zijn kapittelherern en goederen. De Grevinckhof, de Bisschopshof, de Proosdijhof en hert Kapittel.
189036: HESSEMER, FRIEDRICH MAXIMILIAN. MORREALE, TERESA & CHRISTA STAUB. - Friedrich Maximilian Hessemer. Briefe seiner Reise nach Italien, Malta und Ägypten 1827-1830. Unter Verwendung der Vorarbeiten von Maria Teresa Morrale herausgeben und mit Anmerkungen versehen von Christa Staub.
38296: HESSEN, O.VON. - Die langobardische Keramik aus Italien.
149430: HESSLING, EGON & WALDEMAR HESSLING. - Louis XVI Möbel des Louvre. 2. veränd. Auflage.
149429: HESSLING, EGON & WALDEMAR HESSLING. - Moebel im Directoirstil. Band I.
149431: HESSLING, EGON. - Louis XV Möbel des Mudée des Arts décorqtifs in Paris.
294370: HESSUS, HELIUS EOBANUS. VREDEVELD, HARRY. - The Poetic Works of Helius Eobanus Hessus. Volume 5: A Veritable Proteus, 1524-1528.
214734: HEST, WILLEM VAN. WALGENBACH, HANS A.O. - Schildersdagboek Willem van Hest.
165612: HETEREN, G.M.V. A.O. - Dutch medicine in the Malay Archipelago 1816-1942.
179583: HETEREN, MARJAN VAN, A.O. - Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
71068: HETHERINGTON, A.L. - Chinesische Frühkeramik.
194126: HETTEMA, CUNERA. - Bijdrage tot de studie van bovenlichten in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Licentiaatsverhandeling voorgelegd aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en oudheidkunde van de Rijksuniversiteit te Gent.
283816: HETTEMA, H. - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
272660: HETTLER, EBERHARD. - Uniformen der Deutschen Wehrmacht. Heer - Kriegsmarine - Luftwaffe.
28294: HETZENDORF VON HOHENBERG, JOHAN FERDINAND. HAINISCH, ERWIN. - Der Architekt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg.
53544: HETZER, THEODOR - Das deutsch Element in der italienische Malerei des sechzehnten Jahrhunderts.
4918: HEUBACH, HANS H. - Geschichte des Schlossbaues in Thüringen 1620 bis 1670.
215296: HEUBECK, ALFRED & GÜNTER NEUMANN. - Res Mycenaeae. Akten des VII. internationalen mykenologischen Colloquiums in Nürnberg vom 6.-10. April 1981.
87094: HEUCK, ELLEN. - Die Farbe in der französischen Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts.
149555: HEUDEBERT, LUCIEN. - Promenades au Dahomey.
213614: TAG HEUER. - Grand Carrera Collection. Grand Carrera Calibre RS.
181072: HEUFF, J.A. - De Neder-Betuwe en haar ridderschap.
185303: HEUGLIN, TH.V. - Ueber die Antilopen und Büffel Nordost-Afrika's.
33259: HEUKELS, H. - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten (1907). Opnieuw uitgegeven met een inleiding van Drs. H.J.T.M. Brok. Biografie Prof. Dr. P. Smit.
31535: HEUKELS, H. & VAN DER MEIJDEN. - Flora van Nederland. 20e druk.
145880: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 2e dr.
55516: HEUKELS, H. & S.J.VAN OOSTROOM. - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland. 11e dr.
150759: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 3e dr.
150622: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 7e dr.
150761: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 8e dr.
216760: HEUKELS, H. & W.H.WACHTER. - Beknopte schoolflora voor Nederland. 9e dr.
151885: HEUKELS, H. & S.J.VAN OOSTROOM. - Beknopte school- en excursieflora voor Nederland. 10e dr.
175994: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 18e verm.dr.
61449: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland. 15e dr.
233359: HEUKELS, H. - De flora van Nederland.
33272: HEUKELS, H. - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Uit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen.
103078: HEUKENSFELDT JANSEN, M.A. & A.L.DEN BLAAUWEN. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
196102: HEUPERS, E. - Beeld van Eemland. Bijdrage tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland. [1e druk].
216123: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en de westelijke Veluwe.
46001: HEURCK, HENRI VAN. - Traité des Diatomées contenant des notions sur la structure, la vie, la récolte, la culture et la préparation des diatomées.
83203: HEURCK, EMILE H.VAN & G.J.BOEKENOOGEN. - L'Imagerie populaire des Pays-Bas. Belgique-Hollande.
183379: HEURCK, EMILE H.VAN. - De vlaamsche volksboeken.
176023: HEURCK, EMILE H.VAN. - Les livres populaires Flamands.
269135: HEURCK, EMILE H.VAN. - L'Imagerie populaire de Turnhout.
288778: HEURGON, JACQUES. [FESTSCHRIFT]. BALLAND, ANDRÉ, A.O. (EDS). - L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à Jacques Heurgon.
42902: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant.
195062: HEURN, WILLEM C. VAN. HOLTHUIS, L.B. & A.M.HUSSON. - Jonkheer Drs. Willem Cornelis van Heurn (1887-1972).
254350: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant.
283489: HEURTEY, CHARLES. - Justice pour la peinture abstraite !
142553: HEURTLEY, W.A. & T.C.SKEAT. - The Tholos tombs of Marmáriane.
224234: HEUS, GERRIT DE. - Den Haag van Paleis tot Pasar. / The Hague from Palace to Pasar.
282395: HEUS-ZOMER. [COLLECTION]. HEUS-ZOMER, HENK DE & VICTORIA DE HEUS-ZOMER, A.O. (EDS). - Focus Beijing. Collectie de Heus-Zomer.
201845: HEUSCH, LUC DE. - Objets-signes d'Afrique.
182517: HEUSDEN, L.VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
68101: HEUSDEN, WILLEM VAN. - Ancient Chinese bronzes of the Shang and Chou dynasties. An illustrated catalogue of the Heusden collection tith a historical introduction by Willem van Heusden.
265274: HEUSDEN, WOUTER VAN. LOCHER, J.L. - Wout van Heusden.
106393: HEUSDEN, WOUTER VAN. CATALOGUE 1962. - Wout van Heusden.
96668: HEUSDEN, GUS H.VAN. - Den Helder ... ze noemden je vroeger Nieuwediep ...
56803: HEUSDEN, WOUTER VAN. CATALOGUE 1970. - Wouter van Heusden.
218399: HEUSER, EMIL. - Porzellan von Strassburg und Frankenthal im achtzehnten Jahrhundert.
116865: HEUSER, HANS-JÖRGEN. - Oberrheinische Goldschmiedekunst im Hochmittelalter.
242133: HEUSINGER, CHRISTIAN VON. - Die Handzeichnungssammlung. Geschichte und Bestand. Katalog zu Tafelband I. [&] Tafelband I.
184027: HEUSSER, ALBERT H. - The History of the silk dyeing industry in the United States.
246386: HEUSZ, THEODOR. - De rol van Adolf Hitler in het huidige duitschland. Een historisch-politieke studie over het Nationaal-Socialisme.
256706: HEUTSZ, VAN. BEVAART, WILLEM A.O. - Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950-2000.
60393: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 4e dr.
151785: HEUVEL, THEODORUS J.VAN DEN. RABEN, REMCO & DHIRAVAT NA POMBEJA. (EDS.). - In the King's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthbat in 1737.
14475: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het geheele jaar rond. 1e druk.
104048: HEUVEL, N.H.L.VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
28881: HEUVEL, WIM J. - 40 jaar natuursteen.
174931: HEUVEL, N.H.L.VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
273727: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN, A.O. - In atmosferisch licht. Picturalisme in de Nederlandse fotografie 1890-1925. / In Atmospheric Light. Pictorialism in Dutch Photography 1890-1925.
89438: HEUVELMANS, BERNARD. - Le grand serpent de mer. Le problème zoologique et sa solution. Histoire des bètes ignorées de la mer.
226619: HEUZEY, LÉON. - Les Figurines antiques de Terre Cuite du Musée de Louvre.
85670: HEUZEY, LÉON & JACQUES. - Histoire du costume dans l'antiquité classique. L'Orient, Égypte, Mésopotamie, Syrie, Phénicie.
174512: HEVESY, A.DE. - La Bibliothèque du Roi Matthias Corvin.
204590: HEWER, H.R. - British seals.
35727: HEWETT, EDGAR L., J.HENDERSON & W.W.ROBBINS. - The physiography of the Rio Grande Vallley, New Mexico, in relation to Pueblo culture.
192765: HEWITT, C.GORDON. (INTROD.) - Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18. Vol. III: Insects. Parts A - J.
145750: HEWITT, MARGARET. - Wives & mothers in victorian industry.
155819: HEWITT, R.A. - Style for print and proof-correcting.
111409: HEWITT-BATES, J.S. - Bookbinding for schools. A textbook for teachers and students.
184057: HEY, ANS. NIEUWENHUIJZEN, KEES (ED.). - Ans Hey.
209715: HEY, WILHELM. - Hundert Fabeln für Kinder. Im Bilder gezeichnet nach Otto Speckter.
242738: HEYBLOCQ, JACOB. THOMASSEN, KEES & J.A.GRUYS. - The album amicorum of Jacob Heyblocq. Introduction, transcriptions, paraphrases & notes to the facsimile.
278646: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. MEYDEN, HENK VAN DER. - De drie bruiden van Anton Heyboer. Filmscenario. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Henk van der Meyden (Uitgave Teleboek, Amsterdam) en authenieke gegevens. Omgezet door: Hugo Heinen [&] Harry Kümel. Bewerkt en voorzien van suggesties door Bas van der Lecq [&] Marcel Kerkhoff. Third Draft, 25 september 1975. Scenerio nummer: 14.
151432: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. HEYBOER, MARIA & ALBERT RIKMANS (FOREWORD). - Het systeem van Anton Heyboer. Mijn werk is de onschuld leefbaar te maken.
198157: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. KOSTER, NICO. - Anton Heyboer. Gefotografeerd door Nico Koster.
279522: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. KOSTER, NICO. - Anton Heyboer. [Liefde als kunst]. Gefotografeerd door Nico Koster.
106380: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. LOCHER, JOHANNES L. (PREFACE). - Anton Heyboer. Den Haag, 7 oktober - 26 november 1967; Eindhoven, 15 december 1967 - 21 januari 1968; Amsterdam, 2 februari - 17 maart 1968.
268441: HEYBOER (OR HEIJBOER), ANTON. DUPPEN, LEO. (ED.). - Anton Heyboer.
283240: HEYDE[N], JAN VAN DER. [= JAN VANDER HEIDE SR. & JR.]. - Beschryving Der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en Haare wijze van brand-blussen, Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking, en die van d'oude Blus-gereedschappen en Spuiten ; zo uit de Werktuigen zelve, als uit de blussing der Branden , welke binnen deeze Stad, onder 't gebruik van beyde ziujn voorgevallen. Nevens Beschrijving der Brand-ordres van de Stad Amsterdam. [Tweede druk].
280504: HEYDE, J. VAN DER. - Indisch ABC.
38254: HEYDEMANN, H. - Die Knöchelspielerin im Palazzo Colonna zu Rom.
38251: HEYDEMANN, H. - Zeus im Gigantenkampf.
127602: HEYDEMANN, HEINRICH. - Vase caputi mit Theaterdarstelungen.
11460: HEYDEN, JAN VAN DER. WAGNER, HELGA. - Jan van der Heyden 1637-1712.
242694: HEYDEN, L.V.; A.O. - Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. 2nd edition.
267557: HEYDEN, JOHANNES HERMANUS VAN DER. - XII Gezichten der Stad Dordrecht.
267664: HEYDEN, SEBALD. MILLER, CLEMENT A. - Sebald Heyden. De Arte Canendi.
297333: HEYDEN, J.C.J. VAN DER. FUCHS, RUDI, A.O. - J.C.J. van der Heyden.
191514: HEYDENREICH, EDUARD. - Handbuch der praktischen Genealogie [...] in Verbindung mit Otto von Dungern, Dr. Karge, K.R. Sommer ...[et al.]. Mit einer Einleitung von K. Lamprecht.
53245: HEYDER, RICHARD. - Die Vögel des Landes Sachsen. Ihr Vorkommen und ihre Verbreitung faunistisch und tiergeographisch dargestellt.
289266: HEYDER, WOLFGANG & ALFRED MALLWITZ. - Die Bauten im Kabirenheiligtum bei Theben.
201703: HEYDOM, VOLKER DETLEF. - Maler in Hamburg 1886-1945.
156244: HEYDRICH, MARTIN - Afrikanische Ornamentik (Beiträge zur Erforschung der primitieven Ornamentik und zur Geschichte der Forschung).
139513: HEYDT, FRIEDRICH V.D. - Alldeutschlands Kriegs- en Siegeszug gegen die Franzosen 1870-1871.
63528: HEYDT, JOHANN, D. VON DER. - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik in Deutschland.
131012: HEYERDAHL, THOR. - Sea routes to Polynesia.
1881: HEYERDAHL, THOR. - American indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
1876: HEYERDAHL, THOR. - Die Kunst der Osterinsel. Geheimnisse und Rätsel. Aus dem Englischen übersetzt.
246345: HEYERDAHL, THOR. - American indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
197359: HEYERDAHL, THOR. - In the footsteps of Adam. An autobiography [...] .Translated by Ann Zwick.
285092: HEYL, HEDWIG. - Kochvorschriften aus dem A.B.C. der Küche. Mit Anleitung zu Einkauf, Aufbewahrung, Vorbereitung von Lebensmitteln und Restverwendung.
285382: HEYL, HEDWIG. - ABC der Küche. 6. Aufl.
244894: HEYLEN, WALTER. - Initiation Pratique au Swahili.
201624: HEYLIGERS, ELISE. - De fonteinen van Amsterdam. Sproeiers en watersculpturen.
33473: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and soil of a white-sand savanna in Suriname.
138539: HEYMANN, ROBERT. - Laïs. Die Hetäre. Band I.
133023: HEYMANS, JUSTUS. - Als sportvlieger naar Indië en terug. Gevlogen en verteld door ....
257476: HEYMANS, J.G. - Het Psalter van Leningrad.
257437: HEYMANS, J.G. - Psalters der moderne devotie.
269728: HEYMER, KAY A.O. - Le grand geste! Informel und Abstrakter Expressionismus 1946-1964.
112629: HEYMONS, RICHARD. - Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Rhynchoten.
227850: HEYN, PIET. WRIGHT, IRENE A. EDITED. - Bescheiden over de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn.
205549: HEYN, PIET. RATELBAND, K. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband.
250869: HEYN, PIET. AKVELD, L.M. - Journaal van de reis van Piet Heyn naar Brazilië en West-Afrika 1624-1625.
250870: HEYN, PIET. NABER, S.P. L'HONORÉ. - Documenten uit het Archief van den Luitenant-Admiraal Piet Heyn.
285131: HEYNE, ALEXANDER. - Die exotischen Käfer in Wort und Bild.
285758: HEYNE, MORITZ. - Das Deutsche Nahrungswesen von den ältesten geschichtlichen Zeiten bus zum 16. Jahrhundert.
67765: HEYNE, K. - De nuttige planten van Indonesië.
71239: HEYNE, K. - De nuttige planten van Nederlandsch Indië. 2e herz. en verm.dr.
70712: HEYNE, K. - De nuttige planten van Nederlandsch Indië. Indonesië. 2e herz. en verm.dr.
174388: HEYNE, ALEXANDER. - Die exotischen Käfer in Wort und Bild.
143652: HEYNEN, HILDE. - Architectuur en kritiek van de moderniteit.
160954: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van Brillen, Oogglazen, enz.
269358: HEYNEN, HILDE, A.O. (EDS). - 'Dat is architectuur'. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw.
224289: HEYNENS, LOU. - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
292658: HEYNING, KATIE. - Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de Zestiende eeuw.
175784: HEYNS, ZACHARIAS [Z.H.]. - Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt.
287763: HEYOB, SHARON KELLY. - The Cult of Isis among women in the Graeco-Roman World.
294793: HEYTING, LIEN. - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum. 2e druk.
274264: HEYTZE, INGMAR, E.A. - Het geheim van Utrecht.
253024: HEZEL, GERRIT & A.POL. - Schokland en omgeving. Leven met water.
257014: HEZEMANS, A.J.M. - Gemeente Historie 1930-1980. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Strijd om het gemeentelijk grondgebied.
254169: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-Kerk te 's Hertogenbosch en hare geschiedenis.
124946: HIATT, L.R. & C.JAYAWARDENA. - Anthropology in Oceania. Essays presented to Ian Hogbin.
187866: HIBBARD, M.G. - Boer War tribute medals. The definitive work [...].
284580: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
151528: HIBMA, FAMILY. - Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De family Hibma, 1697-1824.
244237: HICHTUM, NYNKE VAN [= SJOUKJE BOKMA DE BOER]. - Friesche schetsen.
211710: HICKEY, WILLIAM. - The Tanjore Mahratta principality in southern India. The land of the Chola. The Eden of the South.
291658: HICKIN, NORMAN. - Animal Life of the Galapagos.
271835: HICKLIN, PETER. (EDITED). - Shorebird ecology and conservation in the Western Hemisphere.
272287: HICKMANN, HANS. - Musicologie Pharaonique, Études sur l'évolution de l'art musical dans l'Égypte ancienne.
242631: HICKMANN, HANS. - Catalogue d'enregistrements de musique folklorique égyptienne.
295826: HICKS, NICOLA. SIMS, PATTERSON, A.O. - Nicola Hicks. Keep dark.
101807: HICKS, ROGER. - Hidden Tibet. The land and its people.
172459: HICKSON, SYDNEY J. - Gorgonacea.
207726: HIDDEMA, BERT - De olympische spelen Amsterdam. 1928.
102712: HIELSCHER, ARNO. - Gärten gestalten mit sommerblumen.
201797: HIEN, H.A.VAN. - De Javaansche Geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat verduidelijkt door Petangan's of Tellingen bij de Javanen en Soedanezen in gebruik. III: De Ngelmoe's. 5e verb. druk.
279609: HIEN, H.A.VAN. - De Javaansche geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat verduidelijkt door Petangan's bij de Javanen en Soedaneezen in gebruik. III: De Tiang pasek en hun Tengerans en de Mohammedanen en hun Primbons. Soerat petangannja orang Djawa dan orang Soenda, menjataken segala roepapetangan, boewat mentjari keslametan. 6e verb. druk.
207049: HIERONYMUS, FRANK. - Em Basileia tes Germanias. Griechischer Geist aus Basler Pressen & Suppl.
222338: HIERONYMUS. - De Viris inlustribus liber. Accedit gennadii catalogus virorum inlustrium Ex Recens. G.Herdingii.
244828: HIESEL, GERHARD. - Späthelladische Hausarchitektur. Studien zur Architekturgeschichte des griechischen Festlandes in der späten Bronzezeit.
263988: HIESMAYR, ERNST. - Analytische Bausteine.
297525: HIGDEN, RANULPH. CROOK, EUGENE & M.JENNINGS. - Ranulph Higden. Speculum Curatorum. A Mirror for Curates. Book I: The Commandments.
284171: HIGGINS, R.A. - Catalogue of the terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum. Vol. I & II: [1st ed.].
210389: HIGGINS, L.G. - A revision of the Melitaeine genus Chlosyne and allied species (Leipidoptera Nymphalinae).
58301: HIGGINS, LIONEL G. & N.D.RILEY. - Guide des papillons d'Europe (Rhopalocères).
618: HIGGINS, R.A. - Catalogue of the terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum. Vol. I: Greek: 730-330 B.C. 2nd [sl. revised] edition.
50313: HIGGINS, R.A. - Greek terracottas.
2985: HIGGS, HENRY. - The financial system of the United Kingdom.
209033: HIGHAM, CHARLES. - The archaeology of Mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor.
144770: HIGHLAND, GENEVIEVE A. (EDIT.) A.O. - Polynesian culture history. Essays in honor of Kenneth P. Emory.
224731: HIGLER, L.W.G. - Inleiding tot de kennis van de ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu.
249783: HIJDEN, HANS VAN DER. - Architectuur in de kapotte stad.
293763: HIJINK, ROEL. - Voormalige concentratiekampen. De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland.
120333: HIJMANS, WILLEM. - Van duin tot IJsselmeer. Uitg. t.g.v.h. 50-j. bestaan van het Prov. Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
292058: HIJMANS, BEN. ZIMMERMAN, MAAIKE & R.V.D.PAARDT. - Metamorphic reflections. Essays presented to Ben Hijmans at his 75th birthday.
243786: HILBERSHEIMER, LUDWIG. BRUNO, FRANCESCO. - Ludwig Hilbersheimer. La costruzione di un'idea di città. Il periodo tedesco.
238061: HILBERT, D. & W.ACKERMANN. - Grundzüge der theoretischen Logik. 4th edit.
3146: HILBERTH, ELLEN & J. - Contribution à l'ethnographie des Gbaya.
3159: HILBERTH, JOHN. - The Gbaya.
297708: HILBRINK, COEN. - De Ondergrondse. Illegaliteit in Overijssel 1940-1945.
242216: HILDEBRAND, MILTON. - Analysis of Vertebrate Structure.
297143: HILDEBRAND, GOTTHOLD. - Cyrenaïka als Gebiet künftiger besiedelung. Eine Landeskunde mit besonderer berücksichtigung der Wirtschaftlichen verhältnisse.
296451: HILDEBRAND, DORIS. - The role of economic analysis in EU competition law: The European school. 4th edition.
286605: HILDEBRANDT, A.M. - Heraldisches Musterbuch für Wappenbesitzer, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzschneider, Graveure, Wappenmaler, Dekorateure u.s.w. 3. durchgeshene Aufl.
93430: HILDEBRANDT, JOHANN LUCAS VON. GRIMSCHITZ, BRUNO & M.DREGER. - Johann Lucas von Hildebrandts Kirchenbauten / Zu den Salzburger Kirchenbauten Fischers von Erlach.
259549: HILDEBRANDT, JOHANN LUCAS VON. JAHN, PETER HEINRICH. - Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Sakralarchitektur für Kauiserhaus und Adel.
261681: HILDEBRANDT, A.M. - Der Kärntner Adel.
84769: HILER, HILAIRE. - From nudity to raiment. An introduction to the study of costume.
287625: HILGEMANN, EWERDT. STIGTER, ANTOINETTE DE. - Ewerdt Hilgemann.
217395: HILGEMANN, EWERDT. KOWALSKA, BOZENA. - Ewerdt Hilgemann. 1980 - 1990.
203656: HILGER, HANS PETER. - Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar.
86792: HILGER, HANS P. & E.WILLEMSEN. - Farbige Bildwerke des Mittelalters im Rheinland. Gesamtkatalog zur Ausstellung des Landeskonservators Rheinland im Rheinische landesmuseum Bonn im Sommer 1967.
247001: HILGERS, TH.J.A. - Indische sprookjes.
83627: HILGERS, WERNER. - Lateinische Gefässnamen. Bezeichnungen, Funktion und Form römischer Gefässe nach den antiken Schriftquellen.
285406: HILHORST, ANTHONY [OR ANTONIUS]. [FESTSCHRIFT]. GARCÍA MARTÍNEZ, FLORENTINO & GERARD P. LUTTIKHUIZEN. (EDS). - Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in ancient cultural interaction in honour of A. Hilhorst.
244994: HILKENBACH, SIGURD A.O. - Die Strassenbahn der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG-Ost/BVB) 1949-1991.
225601: HILKHUIJSEN, JOS. - Delftse Art Nouveau. Onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943).
168193: HILL, BERT HODGE. - The temple of Zeus at Nemea. Revised and supplemented by Charles Kaufman Williams II.
99595: HILL, ROBIN. - Australian birds. 2nd ed.
98809: HILL, BERT HODGE. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I, part VI: The springs. Peirene, Sacred Springs, Glauke.
223215: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Lycia, Pamphylia and Pisidia.
116422: HILL, M.F. - Permanent way. the story of the Kenya and Uganda railway. Being the official history of the development of the transport system in Kenya and Uganda.
294178: HILL, PHIL. LAMM, JOHN. - Phil Hill. A Driving Life.
213886: HILL, DAVID & MARGARET JESSON. - The Iron Age and its hill-forts. Papers presented to Sir Mortimer Wheeler on the occasion of his eightieth year, at a conference held by the Southampton University Archaeological Society, 5th-7th March, 1971.
230648: HILL, CHARLES E. - The Danish sound dues and the command of the Baltic. A study of intrenational relations.
264027: HILL, JONATHAN. - Occupying architecture. Between the architect and the user.
260362: HILL, GRAHAM. TIPLER, JOHN. - Graham Hill. Master of motor sports.
175379: HILL, M.F. - Permanent Way. 1.The story of the Kenya and Uganda Railway. Being the official history of the development of the Transport System in Kenya and Uganda. 2. The story of the Tanganyika railways.
152315: HILL, W.C.OSMAN. - Primates. comparative anatomy and taxonomy. II: Haplorhini: Tarsioidea. A Monograph.
152316: HILL, W.C.OSMAN. - Primates. comparative anatomy and taxonomy. III: Pithecoidea Platyrrhini (Families Hapalidae and Callimiconodae).
210299: HILL, JOHN E. & T.D.CARTER. - The Mammals of Angola, Africa.
218339: HILL, J.P. - The developmental history of the Primates. II. Croonian lecture.
283778: HILL, A.G. - The Organ-cases and Organs of the Middle Ages and Renaissance.
223213: HILL, GEORGE F. - Catalogue of the Greek coins of Palestine (Galilee, Samaria, and Judaea).
168589: HILL, HAROLD D., A.O. - Old Babylonian public buildings in the Diyala region. With contributions by T.A. Holland and Augusta McMahon.
74866: HILL, DAVID & P.ROBERTSON. - The phaesant. Ecology, management and conservation.
46200: HILL, DOROTHY K. - Catalogue of classical bronze sculpture in the Walters Art Gallery.
4761: HILL, GEORGE F. - Select Greek coins. A series of enlargements.
141575: HILL, W.W. - The agricultural and hunting methods of the Navaho Indians.
265291: HILL, JONATHAN A. - The Hill collection of Pacific Voyages.
297565: HILL, R.W. - A bibliography of Libya.
225056: HILLE, J.W.VAN. - Reizen in West-Nieuw-Guinea III.
225059: HILLE, J.W.VAN. - Reizen in West-Nieuw-Guinea
10348: HILLEBRAND, LUCY. BOEMINGHAUS, DIETER. - Zeit-Räume der Architektin Lucy Hillebrand.
243028: HILLEBRAND, H. - De Eutrofiering van de Botshol.
192608: HILLEL, DANIEL. - Rivers of Eden. The struggle for water and the quest for peace in the Middle East.
237823: HILLEN, HANS JÜRGEN. - Von Aeneas zu Romulus. Die Legenden von der Gründung Roms.
283764: HILLEN, MARIEKE. - Een beeld van baksteen. Leidse bouwkunst 1918-1939.
293971: HILLENBRAND, ROBERT. - Studies in the Islamic arts of the book.
297702: HILLENGA, MARTIN & HANS KROEZE. - Kloosters in Groningen.
271277: HILLENIUS, JAAP. HILLENIUS-DE ROOS, MIES A.O. - Jaap Hillenius. Poging om dichterbij te komen.
286117: HILLENIUS, JAAP. - Jaap Hillenius (2934-1999) Graficus.
102482: HILLER, HELMUT & W.STRAUSS. - Der deutsche Buchhandel. Wesen Gestalt Ausgabe. 3.erw.Aufl.
215536: HILLER, STEFAN. - Mykenische Keramik.
36995: HILLER VON GAERTRINGEN, FRIEDRICH & HEINRICH LATTERMANN. - Hira und Andania.
38240: HILLER, FRIEDRICH. - Formgeschichtliche Untersuchungen zur griechischen Statue des späten 5. Jahrhunderts v. Chr.
157941: HILLER, HELMUT. - Zur Sozialgeschichte von Buch und Buchhandel.
114928: HILLER, STEFAN. - Das minoische Kreta nach den Ausgrabungen des letzten Jahrzehnts.
151247: HILLER VON GAERTRINGEN, FRIEDRICH. - Die Insel Thera in Altertum und Gegenwart mit Ausschluss der Nekropolen. Unter Mitwirkung von W. Doerpfeld, D. Eginitis [et al.]
214432: HILLER VON GAERTRINGEN, FRIEDRICH. (ED). - Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores.
234051: HILLIARD, RAYMOND F. - Ritual Violence and the Maternal in the British Novel, 1740-1820.
195802: HILLIARD, O.M. - The Manuleae. A tripe of SWcrophulariaceae.
287157: HILLMAN, DAVID, A.O. - Nova. The Style Bible of the 60s and 70s.
285870: HILLMAN. - Workshop Manual. Minx Series I-V Husky Series I-III Cob Series I-III. [Title on cover: The new Hillman de-Luxe and special Saloon Convirtible Estate Car and Hillman Husky. Commer Boblight Van. Workshop Manual].
226344: HILLMANN, B. - La réparation des montres compliquées. Manuel d'instructions pratiques pour l'Horloger. 2ème édition.
182208: HILLMANN, BRUNO. - Het Armbandhorloge. Zijn constructie en behandeling bij de reparatie.
269488: HILLMANN, BRUNO. - Der Zylindergang. Kontruktion und Reparatur.
223145: HILLSMAN, DAVID F. - Crane's Maggie and Huysmans Marthe: Two naturalist prositute novels.
160835: HILMER & SATTLER. MOOS, STANISLAUS VON. - Hilmer & Sattler. Bauten und Projekte. Buildings and Projects.
58231: HILPRECHT, ALFRED. - Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. 2.erw.Aufl.
58773: HILPRECHT, ALFRED. - Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. [1.Aufl.].
141729: HILPRECHT, HERMANN V. - Die Ausgrabungen der Universität von Pynnsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur.
206871: HILPRECHT, HERMANN V. - The Babylonian expedition of the University of Pennsylvania: Series A. Cuneiform texts. Vol. I, part II.
276967: HILSCHENZ-MLYNEK, HELGA & H.RICKE. - Glas. Historismus - Jugendstil - Art Déco. Band I: Frankreich. Die Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
199206: HILSCHENZ-MLYNEK, HELGA & H.RICKE. - Glas. Historismus - Jugendstil - Art Déco. Band I: Frankreich. Die Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
287158: HILST, ROBERT VAN DER & ZOÉ VALDÉS. - Intérieurs cubains - Cuba-Miami miroirs en abyme.
149968: HILTON-SIMPSON, M.W. - Among the hill-folk of Algeria. Journeys among the Shawía of the Aurès mountains.
188538: HILTON, CHRISTOPHER. - Maryflower. De reis die de wereld veranderde.
262445: HILTY, STEVEN L. - Birds of Venezuela.
170432: HILZHEIMER, MAX. - Natürliche Rassengeschichte der Haussäugetiere.
277149: HIMMELHEBER, HANS. - Eskimokünstler. Ergebnisse einer Reise in Alaska.
287303: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Antike Götter im Mittelalter.
142684: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
223508: HIMMELMANN, NIKOLAUS. (FESTSCHRIFT). CAIN, HANS-ULRICH, A.O. - Festschrift für Nikolaus Himmelmann. Beiträge zür Ikonographie und Hermeneutik.
215865: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Alexandria und der Realismus in der griechischen Kunst.
134130: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Der Sarkophag aus Megiste.
142001: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Typologische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr.
142695: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Über Hirten-Genre in der antiken Kunst.
139979: HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, NICOLAUS. - Zur Eigenart des klassischen Götterbildes.
34751: HIMMELMANN-WILDSCHÜTZ, NIKOLAUS. - Studien zum Ilissos-Relief.
206592: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Antike zwischen Kommerz und Wissenschaft . 25 Jahre Erwerbungen für das Akademische Kunstmuseum Bonn.
134139: HIMMELMANN, NIKOLAUS. - Sarkophage in Antaya.
297349: HIN, JUDITH. - Ethnic and civic identity: incompatible loyalties? The case of the Armenians in Post-Soviet Georgia. [Diss.]
254893: HINAULT, BERNARD. HINAULT, B. & J.P.BROUCHON. - Le Hinault.
253540: HINCHLIFFE, STEVE. - Geographies of Nature. Societies, environments, ecologies.
269498: HINCKLEY, F.LEWIS. - Queen Anne & Georgian Looking Glasses.
275649: HINCKLEY, F.LEWIS. - Directory of the Historic Cabinet Woods.
122800: HINCKS, W.D. - The Dermaptera of the Belgian Congo. Part I. Pygidicranicae.
279052: HIND, HENRY YOULE. - Explorations in the Interior of the Labrador Peninsula. The country of the Montagnais and Nasquapee Indians.
56106: HIND, ARTHUR M. - Catalogue of drawings by Dutch and flemish artists preserved in the department of prints and drawings in the British Museum. Vol. II: Drawings by Rubens, van Dijck and other artists of the flemish school of the the XVII century.
159883: HIND, ARTHUR M. - Catalogue of drawings by Dutch and flemish artists preserved in the department of prints and drawings in the British Museum. Vol. III: Dutch drawings of the XVIIth century (A-M).
126416: HIND, ARTHUR M. - Early Italian engraving . A critical catalogue with complete reproduction of all prints described. II: Known masters other than Florentine monogrammists and Anonymus.
126135: HIND, ARTHUR M. - Early Italian Engraving. A critical catalogue with complete reproduction of all printes described.
54448: HIND, ARTHUR M. - A short history of engraving & etching. For the use of collectors and students. With full bibliography, classified list and index of engravers.
240552: HIND, ARTHUR M. & A.E. POPHAM. - Catalogue of drawings by Dutch and Flemish artists preserved in the department of prints and drawings in the British Museum.
177360: HINDE, R.A. - Non-verbal communication.
28706: HINDE, D.W. & M. HINDE. - Electric and diesel-electric locomotives.
290199: HINDMAN, SANDRA & SCOTT MILLER. - Take this Ring. Medieval and Renaissance Rings from the Griffin Collection.
223799: HINKEL, HERMANN. - Der giessener Kelchkrater.
67473: HINKS, R.P. - Catalogue of the Greek, Etruscan and Roman paintings and Mosiacs in the British Museum.
129547: HINKS & SON, JAMES. WRAY, CHRISTOPHER. - Art Nouveau lamps and fixtures.
177664: HINLÓPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder.
287782: HINNELLS, JOHN R. - Studies in Mithraism. Papers associated with the Mithraic Panel, Congress History of Religions, Rome 1990.
236012: HINSBERGEN, P.J.C.G. - Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop en haar onderdelen (Nieuwkoop, Noorden, Achttienhoven, de Meye).
296817: HINSCH, BRET. - Passions of the cut sleeve. The male homosexual tradition in China.
177008: HINSSEN, J.P.P. & J.HAAG. - Het Rooms Kerkhuys te Diemen.
63531: HINSZ, ALBERTUS ANTHONI. DORGELO, WILLEM JAN. - Alb. Anthoni Hinsz. Orgelmaker 1704-1785.
264432: HINTE, ED VAN, A.O. - Smart Architecture.
228585: HINTON, A.G. - Shells of New Guinea and the Central Indo-Pacific.
295795: HINTON, PETER, A.O. - Tribesmen and peasants in North Thailand. Proceedings of the first symposium of the tribal research centre, Chiang Mai, Thailand, 1967.
164124: HINTON, H.E. & A.M.S.DUNN. - Mongooses. Their natural history and behaviour.
56837: HINTZE, FRITZ. - Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe.
291997: HINTZE, ERWIN. - Schlesische Goldschmiede. Neudruck der ausgabe 1912-1916 erweitert durch ein Personen- und Markenregister.
109433: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
272693: HINZE, ROLF. - Rückzugskämpfe in der Ukraine 1943/44.
162325: HINZLER, H.I.R. - Bima Swarga in Balinese Wayang.
158605: HINZLER, HEDI, A.O. - Boeddha en Shiva op Java.
265806: HINZLER, H.I.R. - Bima Swarga in Balinese Wayang. (Diss.)
63537: HIPKINS, A.J. - Musical instruments, historic, rare and unique.
184986: HIPPOCRATES. - Heroic measures. Hippocratic medicine in the making of Euripidean tragedy.
189291: HIPPOLYTUS. - Fragments from his commentaries on various books of scripture.
183396: HIRDINA, HEINZ. - Neues Bauen neues Gestalten. Das Neue Frankfurt / Die neue Stadt. Eine Zeitschrift zwischen 1926 und 1933.
43261: HIRN, KARL E. - Monographie und Iconographie der Oedogoniaceen.
277260: TE RANGI HIROA (PETER H.BUCK). - An introduction to Polynesian Anthropology.
277258: TE RANGI HIROA (PETER H.BUCK). - Ethnology of Manihiki and Rakahanga.
266778: HIROKO, KOYAMA & S.MERRILL GOLDSTEIN. - Ancient Glass.
167733: HIROSHIGE, ANDO [UTAGAWA]. CATALOGUE 1984. - Hiroshige and the Utagawa school. Japanese prints c. 1810-1860.
138633: HIRSCH, F. & F.BRUNS. - Gemeine Kerken. (Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Kleve)
253135: HIRSCH, PETER & J.BENDER. - Ära Porzellan. Wertschätzung der Vergangenheit. Eine fotografische Geschichte zur Industriekultur.
294439: HIRSCH, THEODOR, A.O. - Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Zweiter Band.
226400: HIRSCHFELD, GUSTAV & F.H.MARSHALL. - The Collection of ancient Greek Inscriptions in the British Museum. Part IV: Knidos, Halikarnassos and Branchidae & supplementsry and miscellaneous inscriptions.
125067: HIRSCHFELD, GUSTAV. - Paphlagonische Felsengräber. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Kleinasiens.
16946: HIRSCHFELD, GUSTAV. - Über Kelainai-Apameia Kibotos.
179071: HIRSCHFELD, PETER. - Die Kunstdenkmäler des Landeskreises Rastatt (Ohne Stadt Rastatt und Schloss Favorite).
259914: HIRSCHFELDER, GUNTHER. - Die Kölner Handelsbeziehungen im Spätmittelalter.
245577: HIRSCHFELDER, ARLENE B. A.O. - Guide to Research on North American Indians.
34192: HIRSCHMANN [COLLECTION]. BLOESCH, HANSJÖRG. - Griechische Vasen der Sammlung Hirschmann.
216830: HIRSCHSPRUNG [COLLECTION]. SAABYE, MARIANNE. - Hirschsprung. Kunstsamler og maecen.
258707: HIRST, DAMIAN. - For the Love of God. The Making of The Diamond Skull.
228644: HIRST, DAMIEN. SELF, WILL, A.O. - Damien Hirst. Beyond belief.
250650: HIRT, ALOYS - Ueber die Gegenstände der Kunst bei den Aegyptern.
33455: HIRTH, HAROLD & A.CARR. - The green turtle in the Gulf of Aden and the Seychelles Islands.
51080: HIRTH, GEORG COLLECTION. - Abth. I: Deutch Tanagra. II: Kunstgewerbe - Oelgemälde - Graphische Künste etc. III: Antiquitäten, Möbel und Vertäfelungen, Gobelins, Teppiche etc.
19814: HIRTH, GEORG COLLECTION. - Deutsch Tanagra. Porzellan-Figuren des achtzehnten Jahrhunderts. Collection Gesammelt von Georg Hirth.
276697: HIRVI-ILÄS, MARIA. - 22 Ways. On artistic thinking in Finnish contemporary art.
185875: HISEY, GLENN A.O. - Bowhunting records of North American Whitetail Deer. 2nd edition.
275531: HISINGER, W. - Anteckningar i physik och geognosi under resor uti Sverge och Norrige. [&] Bidrag till Sverges Geognosie. Fortsättning af Anteckningar.
293304: HISPANO SUIZA. SCHMID D'ANDRES, ERNST. - Les automobiles Hispano Suiza.
8485: HISSINK, KARIN & A.HAHN. - Die Tacana I: Erzählungsgut. Mit einer spanischen und einer englischen Zusammenfassung.
195429: ACADEMY OF PACIFIC COAST HISTORY. - Vol. II.
195428: ACADEMY OF PACIFIC COAST HISTORY. - Vol. I.
232764: HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL. - L'architettura dell'Ottocento e del Novecento.
163978: HITCHCOCK, A.S. & A.CHASE. - The North American species of Panicum.
65828: HITCHCOCK, A.S. - Manual of the grasses of the United Stated.
223528: HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL. - Netherlandish Scrolled Gables of the Sixteenth and early Seventeenth Centuries.
278736: HITLER, ADOLF. KERSHAW, IAN. - Hitler. 1889-1936: Hoogmoed. / 1936-1945: Vergelding. [1e druk].
251223: HITLER, ADOLF. LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
272603: HITLER, ADOLF. KOTZE, HILDEGARD & H.KRAUSNICK. - Es spricht der Führer. 7 exemplarische Hitler-Reden.
280562: HITLER, ADOLF. SCHMIDT, UWE. - A.H. Das Idol. 1926-1935. Ein Panoptikum der Demagogie.
116146: HITTORFF, JAKOB IGNAZ. KATALOG 1987. - Jakob Ignaz Hittorff. Ein Architekt aus Köln im Paris des 19.Jahrhunderts.
285079: HITZ, J. - Alte Bündner Kreuzstichmuster. 7. Aufl.
268780: HIZMI, HANANYA & A.DE-GROOT. - Burial Caves and sites in Judea and Samaria from the Bronze and Iron Ages.
245438: HJELT, HJALMAR. - Conspectus Florae Fennicae. Vol. V: Dicotyledoneae: IV: Rosaceae-Solanaceae.
277788: HJORTH, J. - Beskrivelse over Middelhavet med Staedet ved Gibraltat, det Adriatiske Hav, Archipelagus, Marmora Havet og det Sorte hav samt det Azovske Hav, tillgemed öerne i disse Have of de samme omgivende Ktster, havne, of Farvande.
153370: HJORTH, INGEMAR. - Reproductive behaviour in Tetraonidae with special reference to males.
143898: HJORTSJÖ, CARL-H. & A.WALANDER. - Das Schädel- und Skelettgut der archäologischen Untersuchungen in Ost-Turkistan.
89876: HLÁVKA, JOSEF, A.O. - Der politischen Bezirk Karolinenthal.
89797: HLÁVKA, JOSEF, A.O. - Der politische Bezirk Mühlhausen.
92335: HLÁVKA, JOSEF & BOHUMIL MATEJKA. - Der politische Bezirk Raudnitz.
92330: HLÁVKA, JOSEF. - Der Domschatz in Prag.
89859: HLÁVKA, JOSEF. - Der politischen Bezirk Rokytzan.
92338: HLÁVKA, JOSEF, A.O. - Der politische Bezirk Mühlhausen.
92329: HLÁVKA, JOSEF & BOHUMIL MATEJKA. - Der politische Bezirk Laun.
89865: HLÁVKA, JOSEF & ANTON PODLAHA. - Der politischen Bezirk Melnik.
280737: HLOBIL, IVO. - Ultimi Fiori del Medioevo dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia.
114419: HO, HAO-TIEN - Chinese folk art.
112643: HO, HAO-TIEN. (PREF.). - Buddhist art in China.
297007: HO, PHILLIP & MARGUERITE FAIRBROTHER. - Wandering Tibetan.
95727: HOAG, JOHN D. - Western islamic architecture.
285430: HOBBEMA, MEINDERT. BROULHIET, GEORGES. - Meindert Hobbema (1638-1709). Ouvrage illustré de grandes reproductions photographiques [...] par A. Barry.
86785: HOBBEMA, MEINDERT. BROULHIET, GEORGES. - Meindert Hobbema (1638-1709). Ouvrage illustré de grandes reproductions photographiques [...] par A. Barry.
182391: HOBBS, WILLIAM H. - Reports of the Greenland Expeditions of the University of Michigan. II: Meteorology, Physiography, and Botany.
12686: HOBBS, EDWARD W. - How to make clipper ship models.
136629: HOBERG, MARTIN. - Die Gesangbuchillustration des 16.Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Problem Reformation und Kunst.
54513: HOBERG, MARTIN. - Die Gesangbuchillustration des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Problem Reformation und Kunst.
39588: HOBERLANDT, LUDVÍK. - Results of the zoological scientific expedition of the National Museum in Praha to Turkey 18. Hemiptera IV Terrestrial Hemiptera-Heteroptera of Turkey.
296726: HOBHOUSE, PENELOPE. - Gardens of Persia.
269214: HOBIJN, GEERT-JAN. - Geert-Jan Hobijn. Witteveen + Bos prijs voor Kunst + Techniek. 2014.
156268: HOBLEY, C.W. - Eastern Uganda. An ethnological survey.
134287: HOBSCHETTE, A. - Les cactacées médicinales.
240842: HOBSON, ANTHONY. - Book bindings & other Bibliophily.
272400: HOBSON, R.L. & A.L.HETHERINGTON. - The wares of the Ming dynasty.
15420: HOBSON, BURTON. - Historic gold coins of the world from Croesus to Elizabeth II.
156110: HOCART, A.M. - The temple of the Tooth in Kandy.
296540: HOCH, GEORG. - Die Messerschmitt Me 109 in der Schweizer Flugwaffe. Ein Stück Zeitgeschichte.
270701: HÖCHSTETTER, FERDINAND. - Grosses, illustriertes Kräuterbuch. Eine ausführliche Beschreibung aller für Arzneikunde, Handel und Industrie wichtigen Pflanzen und Mineralien.
249536: HOCHSTETTER, ALIX. - Kastanas. Ausgrabungen in einem Siedlungshügel der Bronze- und Eisenzeit Makedoniens 1975-1979. Die handgemachte Keramik, Schichten 19 bis 1.
267023: HOCHULI, JOST. - Le détail en typographie.
183753: HOCHULI-GYSEL, ANNE. - Kleinasiatische glasierte Reliefkeramik. (50 v. Chr. bis 50 n. Chr.) und ihre oberitalischen Nachnahmungen.
201600: HOCKE, GUSTAV RENÉ. - Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europäischen Kunst und Literatur. Durchgesehene und erweiterte Ausgabe herausgegeben von Curt Grützmacher.
214455: HÖCKER, CHRISTOPH. - Planung und Konzeption der klassischen Ringhallentempel von Agrigent.
262067: HOCKEY, PHIL. - Waders of Southern Africa.
214372: HOCKEY SPORT. OFFICEEL ORGAAN VAN DEN KONINKLIJKKEN NEDERLANDSCHEN HOCKEYBOND. - Jrg. 1933/34 - 1983/84.
199453: HOCKINGS, PAUL. - Ancient Hindu refugees. Badaga Social History, 1550-1975.
296113: HOCKNEY, DAVID. OTTINGER, DIDIER, A.O. - David Hockney. Espace / Paysage.
297788: HOCKNEY, DAVID & VINCENT VAN GOGH. BECKER, EDWIN, A.O. - Hockney/Van Gogh. The joy of nature.
269643: HOCKNEY, DAVID. CATALOGUE 1986. - David Hockney, moving focus prints. Tate Gallery, London, March-May 1986.
296501: HOCKS, TEUN. GRAEVENITZ, ANTJE VON. (INTROD.). - Teun Hocks. [1st ed.].
296500: HOCKS, TEUN. KOPLOS, JANET. - Teun Hocks. Essay by Janet Koplos. [1st ed.].
264409: HODDER, STEFAN. GÜELL, XAVIER. - Stephen Hodder.
256230: HODDER, IAN. - Inhabiting Çatalhöyük reports from the 1995-99 seasons.
20429: HODDINOTT, R.F. - Early Byzantine churches in Macedonia and Southern Serbia. A study of the origins and the initial development of east Christian art.
155030: HODENPIJL, G.H.J.G. - Honderd jaren geschiedenis van de regimenten Grenadiers en Jagers.
294309: HODGE, A.TREVOR. - Roman aqueducts & water supply. 2nd ed.
241099: HODGES, HENRY W.M. (EDIT.). - In Situ. Archaeological Conservation. Proceedings of meetings, April 6-13, 1986, Mexico.
277882: HODGES, CODERIC. - Memoirs of an Old Balloonatic.
192717: HODGES, RONALD W. - The Moths of America North of Mexico, including Greenland 21: Sphingoidea. Hawkmoths.
192713: HODGES, RONALD W. - The Moths of America North of Mexico, including Greenland 6/1: Gelechioidea Cosmopterigidae.
190867: HODGES, RONALD W. - The Moths of America North of Mexico, including Noctuoidea Lymantriidae.Greenland 6/1: Gelechioidea Cosmopterigidae.
192752: HODGES, RONALD W. - Check List of the Lepidoptera of America North of Mexico including Greenland.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/14