Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
180694: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8: 1637.
114092: GROOT, J.J.M.DE - Der Thupa, das heiligste Heiligtum des Buddhismus in China. Ein Beitrag zur Kenntnis der esoterischen Lehre des Mahayana.
180697: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. & PAULA P.WITKAM. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11: 1640.
180699: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. NELLEN, HENK.J.M & CORNELIA M.RIDDERIKHOFF. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13: 1642.
250415: GROOT, AART DE & P.PEUCKER. - De Zeister Broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de hernhutters in Nederland.
132696: GROOT, PIETER. - In en rond de Zeevang. Een stukje Noord-Holland onder de loep.
42903: GROOT, A.W.DE. - De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd.
207931: GROOT, JAN DE. - Cartografie van een wereldzee.
9025: GROOT, IRENE DE. - Landscape. Etchings by the Dutch masters of the seventeenth century. Selected, introduced and described by I. de Groot.
221846: GROOT, SILVIA W.DE. - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
180692: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6: juni 1635 t/m februari 1636.
224491: GROOT, HARRY DE. - Alles wél aan boord! Beeldend verleden van een varend bestaan.
175978: GROOT, N.J. - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven.
274054: GROOT, HARRY DE. - Te berg te dal, wij voeren overal. Een Rijnschipper verhaalt.
253576: GROOT, DUKE D. - De kinderschoenen van de Wielersport. Periode van 1907-2936.
242650: GROOT, HANNAH. - Liefde in uitvoering. Portret van een hortus.
180696: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. MEULENBROEK, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10: 1639.
182936: GROOT, BAS DE A.O. - Vis, Schelp- en Schaaldieren. Een geïllustreerde gids met de beschijvingen, aanvoertijden en bereidingswijzen van ruim 400 soorten uit zee en zoet water.
211791: GROOT, T.DE, A.O. - Het schip uit de Romeinse tijd De Meern 4 nabij boerderij de Balije, Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. Waardestellend onderzoek naar de kwaliteit van het chip en het conserverend vermogen van het bodemmilieu.
129223: GROOT, JAN H. DE. - Jeremia. Een sonettenreeks.
138190: GROOT, J.R. DE. [FESTSCHRIFT]. BIEMAN, J.A.A.M., A.O. (EDS). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
71380: GROOT, K. - Oude foto's en prentbiefkaarten. Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
190838: GROOT, KOOS (RED), E.A. - Jaarboek 2002. Achtste jaarboek van de stichting Historisch Genootschap Hauwert.
180700: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. NELLEN, HENK.J.M & CORNELIA M.RIDDERIKHOFF. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14: 1643.
273960: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. DOVRING, F., A.O. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid.
245118: GROOT, J.C.H.DE & A.M.J.SCHOOT UITERKAMP. - Bibliografie van Overijssel 1951-1980.
247387: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. FORTUIN, H. - De Natuurrechtelijke grondslagen van de Groot's Volkenrecht.
234985: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. - De Dichtwerken van Hugo Grotius. Vertaald door B.L.Meulenbroek. I: Oorspronkelijk dichtwerk.
180698: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. WITKAM, PAULA P. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.
252670: GROOT, A.H.DE. - The Ottoman empire and the Dutch republic. A history of the earliest diplomatic relations 1610-1630.
237306: GROOT, J.J.M. DE. - Les Fêtes annuellement célèbrées à Émoui (Amoy). Étude concernant la religion populaire des Chinois.
235190: GROOT, HUGO DE [OR HUGO GROTIUS]. POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Meletius sive de iis quae inter Christianos Conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
221507: GROOT, S.J.DE & S.SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
197389: GROOT, G.E.DE. - Rugose Corals from the Carboniferous of Northern Palencia (Spain).
222786: GROOT, EDWARD P. DE. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
246333: GROOT, TITIA DE, E.A. - Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad.
122715: GROOTAERS, L. & G.G.KLOEKE. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
68557: GROOTAERS, L. & G.G.KLOEKE. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
241094: GROOTE LEEUW, DE. - Catalogus des Vélos Complets. De Groote Leeuw Sottegem. Rijwielen en Toebehoorten in 't Groot.
265768: GROOTE, GERARD. ZYL, THEODORE P.V. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384).
197738: GROOTE, GEERT. BEER, K.C.L.M.DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
265773: GROOTE, GEERT. ANDRIESSEN, J., A.O. (EDS). - Geert Grote & moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres 1984.
284328: GROOTE, CHRISTINE DE. - Van Eeden to vandaag. De geschiedenis van de tuin.
38132: GROOTE, M.VON. - Ägineten und Archäologen.
252321: GROOTENBOER, HANNEKE. - The rhetoric of perspective. Realism and illusionism in seventeenth-century Dutch Still-Life Painting.
274012: GROOTHEDDE, M. (ED..), A.O. - De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk.
233906: GROOTHEEST, A.C.VAN. (E.A.) - Geschiedenis van Veenendaal 2.
245518: GROOTHEEST, A.VAN & J.J.ZWANEVELD. - Oude prentkaarten vertellen over Bennekom. 3e druk.
230810: GROOTHOFF, C.J. - De regels van het voetbalspel voor spelers en kijkers (Geïllustreerd).
185053: GROOTKERK, SALOMON E. - Ancient sites in Galilee. A toponymic gazetteer.
275761: GROOTVELD, HENK. E.A. - 100 jaar Scheveningen Haven 1904-2004.
187164: GROPALLO, TOMASO. - Navi a Vapore ed Armamenti Italiani dal 1818 ai Giorni Nostri.
110712: GROPENGIESSER, HILDEGUND. - Die pflanzlichen Akrotere klassischer Tempel.
275557: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl.
20431: GROPIUS, WALTER. RASSEGNA, VOL. V, 15/3. - Walter Gropius 1907/1934.
224780: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius. Band 2: Der Architekt und Pädagoge. Werkverzeichnis Teil 2.
276334: GROPIUS, WALTER. BREUER, GERDA & ANNEMARIE JAEGGI. - Walter Gropius. Amerikareise 1928. / American journey 1928.
272324: GROPIUS, WALTER. - Das Spätwerk.
97782: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl., 4. bis 6. tausend.
199935: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius. Band 1: Der Architekt und Theoretiker. Werkverzeichnis Teil 1.
200852: GROPIUS, WALTER. PROBST, HARTMUT & CHRISTIAN SCHÄDLICH. - Walter Gropius.
265337: GROPIUS, WALTER. FISCHER, MARTIN S. - Haus Auerbach von Walter Gropius & Adolf Meyer.
236653: GROPIUS, WALTER, A.O. - The Architects Collavorative 1945-1965.
220918: GROPIUS, WALTER. - Internationale Architektur. 1.Aufl. [First edition].
115069: GROPP, GERD. - Archäologische Funde aus Khotan. Chinesich-Ostturkestan. Die Trinkler-Sammlung im Übersee-Museum Bremen.
186783: GROPPA, KURT. - Chronik. 111 Jahre Rostocker Strassenbahn. 88 Jahre Elektrischer Betrieb. 66 Jahre Omnibusbetrieb.
271992: GROS, FRANCOIS. - Le Paripatal. Texte ramoul.
215054: GROS, PIERRE. - Architettura e Società nell'Italia romana.
158220: GROSBOIS, CHARLES. - Shuga. Images du printemps. Essai sur les représentations érotoqie dans l'art japonais.
7357: GROSCHE, ROBERT. - Der Kölner Altarbau im 17. und 18.Jahrhundert.
151673: GROSE, CLYDE L. - A select bibliography of British history 1660-1760.
236722: GROSE, DAVID F. - Early Ancient Glass. Core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the late bronze age to the early roman empire, 1600 B.C. to A.D. 50.
230341: GROSHEIDE, GRETA. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam. (Diss.)
196367: GROSHEIDE, D., A.O. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
173609: GROSHEIDE, D. A.O. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
265553: GROSJEAN, MARCEL. - Avec les Gars du 37e Tour de France.
113635: GROSLIER, GEORGE. - La sculpture Khmère ancienne.
199378: GROSS, FRIEDRICH. - Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871 bis 1918. Zur Malereigeschichte der Kaiserzeit.
278101: GROSS, ALEX. HARVEY, DOUG. - Discrepancies.
53095: GROSS, HEINRICH & AHLES. - Afbeeldingen en beschrijvingen der voornaamste handelsplanten. Vrij vertaald door Dr.C.A.J.A.Oudemans,
27770: GROSS, J. A.O. - Die bayerischen Universitäten: Erlangen - München - Würzburg 1928/29.
224492: GROSS, VICTOR. - Les Protohelvètes ou les premiers colons sur le bords des lacs de Bienne et Neuchatel.
185225: GROSSARDT, PETER. - Die Erzählung von Meleagros. Zur literarischen Entwicklung der kaledonischen Kultlegende.
259850: GROSSBAYER, CHRISTIAN. HANNEMANN, ECKART & K.W.STEIM. - Christian Großbayer. Ein Hohenzollerischer Baumeister des Spätbarocks.
282670: GROSSE, KATHARINA. KATALOG 2016. - Katharina Grosse.45
244449: GROSSE, FRITZ W. (EDITED). - Die blau-weissen asiatischen Porzellane in Schloss Favorite bei Rastatt.
224171: GROSSE, EMIL. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
253930: GROSSE, ROLF. - Du royaume franc aux origines de la France et de l'Allemagne 800-1214.
224172: GROSSE, EMIL. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
252795: GROSSEGGER, ELISABETH & S.MÜLLER. - Teststrecke Kunst. Wiener Avantgarden nach 1945.
282333: GROSSENBACHER, KURT. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 5/I-IIIA: Forschlurche.
261789: GROSSENBACHER, KURT & B.THIESMEIER. - Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band: 4/I-II: Schwanzlurche.
18862: GROSSMAN, MARY L. & JOHN HAMLET. - Birds of prey of the World.
67685: GROSSMAN, MARY L. & JOHN HAMLET. - Birds of prey of the world.
269492: GROSSMANN, MORITZ. - Der freie Ankergang für Uhren. Praktische und theoretische Abhandlung.
249401: GROSSMANN, PETER. - Elephantine II: Kirche und spätantike Hausanlagen im Chnumtempelhof. Beschreibung und typologische Untersuchung.
276043: GROSSMANN, G.ULRICH. - Architektur und Museum - Bauwerk und Sammlung. Das Germanische Nationalmuseum und seine Architektur.
268594: GROSSPIERRE, NICOLAS. - Open-Ended. Nicolas Grospierre.
10317: GROSVENOR, GILBERT & W.J.SHOWALTER. - Flags of the world.
108195: GROSZ, GEORGE. - Ecce homo.
81626: GROSZ, GEORGE. NEXÖ, M.A. - Die Passagier der leeren Plätze. Ein Buch in 14 Erzählungen und einem Vorspiel. (Aus dem Dänischen Übersetzt).
228885: GROSZ, GEORGE. - Der Spiesser-Spiegel. 60 Zeichnungen. Neue veränd. Ausgabe.
81633: GROSZ, GEORGE. - Ein kleines Ja und ein großes Nein. Sein Leben von ihm selbst erzählt.
126686: GROSZ, AUGUST. - Vorlagen der Werkstätte des Lucio Piccinino.
262941: GROSZ, ELIZABETH. - Becoming undone. Darwinian reflections on life, politics, and art.
234601: GROTE, DAVID. - Common Knowledge. A Reader's Guide to Literary Allusions.
248825: GROTE, LUDWIG (EDIT.). - Die deutsche Stadt im 19. Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter.
280822: GROTE, ROLF-JÜRGEN & K.V.D.PLOEG. - Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland.
174720: GROTE, AUGUST. - Der Sauerstoffhaushalt der Seen.
49834: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Teppiche aus dem Orient. Ein kurzer Wegweiser. [1.Aufl.]
49938: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Teppiche aus dem Orient. Ein kurzer Wegweiser. 2.Aufl.
31815: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Masterpieces of oriental rugs. Translated from the German edition Meisterwerke orientalischer Knüpfkunst.
49832: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Der Orientteppich seine Geschichte und seine Kultur. [COMPLETE SET OF 3 VOLUMES].
53136: GROTE-HASENBALG, WERNER. - Meisterstücke orientalischer Knüpfkunst. Neubearbeitet von R.v.Oettingen.
259916: GROTEN, MANFRED. - Köln im 13. Jahrhundert. Gesellschaftlicher Wandel und Verfassungsentwicklung.
57887: GROTENHUIS, JAN A.O. - Broedvogels van Winterswijk.
17909: 1952. GROTH - XV Olympia Helsinki-Helsingfors. 19.7-3.8.1952. Résultats des compétitions. Competition results.
167236: GROTH, OTTO. - Die Geschichte der deutschen Zeitungswissenschaft.
98529: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors, 1952 & Vinter olympiaden Norge, 1952.
11276: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
97995: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsinfors, 1952.
63941: 1952. GROTH - Olympisk revy. En bildereportasje fra de VI. Olympiske Vinterleker Oslo 1952.
13516: 1952. GROTH - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
176165: 1952. GROTH - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
97996: 1952. GROTH - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
276451: GROTIUS, HUGO. POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M. - Hugo Grotius. Melitius sive De iss quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
276309: GROTIUS, HUGO. NELLEN, HENK J.M. & E.RABBIE. - Hugo Grotius Theologian. Essays in honour of G.H.M.Posthumus Meyjes.
265519: GROTJOHANN, BERT. BERGA, FRED. - Bert Grotjohann glasfusion en geblazen glas.
156120: GROTTANELLI, VINIGI & CL. MASSARI. - Missione di studio al Lago Tana VI: I Baria, I Cunama e I Beni Amer.
267579: GROTTANELLI, VINIGI. - Australia, Oceania, Africa Nera.
66690: FAR EASTERN CERAMIC GROUP. - Far Eastern Ceramic Bulletin.
247466: FAR EASTERN CERAMIC GROUP. - Far Eastern Ceramic Bulletin. Vol. II only.
141999: GROURÈ, EUGENIA. - The bowls of Derbenios.
263875: GROUSSET, RENÉ. - The Cicilizations of the East. Vol. IV: Japan.
230424: GROUSTRA, S.J. - Leerboek der Zeevaartkunde.
10185: GROUT, ROY A. - The hive and the honey bee.
65388: GROVE, W.B. - The British Rust fungi (Uredinaeles). Their biology and classification.
79688: GROVES, J.W. - Edible and poisonous mushrooms of Canada.
261154: GROZDANOV, CVETAN (EDIT.). - Coins and mints in Macedonia. Proceedings of the Symposium held in honor of the 80th birthday and 50th anniversary of Ksente Bogoev, Member of the Macedonian Academy of Arts and Sciences.
222154: GRUAS-CAVAGNETTO, CARLA. - Étude Palynologique des divers gisements du sparnacien du Bassin de Paris.
274511: GRUB, HERMANN. - Wel-zijn in de stad. En stedebouwconcept van Hermann Grub.
146885: GRUBB, ROY. - Selected orchidaceous plants. Vol. 1.
237528: GRUBB, JUDITH EVANS. - Women and the Law of the Roman Empire. A sourcebook on marraige, divcorce and widowhood.
238552: GRUBE, ERNST J. - Keshte. Central Asian Embroideries. The Marshall and Marilyn R. Wolf Collection.
27812: GRUBE, OSWALD W. - Industriebauten-international.
280729: GRUBE, ERNST J. - Islamic paintings from the 11th to the 18th century in the collection of Hans P. Kraus.
249060: GRUBE, ERNST J. A.O. - Architecture of the Islamic World. Its history and social meaning.
244218: GRUBER, ULRICH. - Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer.
212926: GRUBER, L.FRITZ. (ED.). - Selections 1 from Polaroid Collection.
259061: GRUBER, ALAIN. - L'Art décoratif en Europe.
260213: GRÜBER, WALTER & W.BEYER. - Eisenbahn-Reviere. Thüringer Wald.
261185: GRUBMÜLLER, KLASUS & M.STOCK. - Geld im Mittelalter. Wahrnehmung - Bewertung - Symbolik.
149539: GRUEBER, H.A. - Coins of the Roman Republic in the British Museum.
275459: GRUEN, VICTOR. BALDAUF, ANETTE. - Victor Gruen. Shopping Town. Memorien eines Stadtplaners (1903-1980).
27817: GRUMBT, DORETTE. - Das Jenaer Rathaus. Gestalt und Geschichte.
265192: GRUNAU, EDVARD & J.J.KÖSTER. - Flächenabdichtungen. Fassade und Keller.
262345: GRÜNBEIN, DURS. - Gedichte. Bücher I-III.
186085: GRUNBERG, ARNON. - Linkerschoen.
205626: GRUNBERG, ARNON & DESIDERIUS ERASMUS. - Desiderius Erasmus. Waarde Van Dorp / Arnon Grunberg. Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000.
134693: GRÜNBERG, K. - Die Blutsaugenden Dipteren. Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den Deutschen Kolonien lebenden Krankheitsübertrager.
240530: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten. 1e dr.
194649: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt. 1e dr.
282627: GRUNBERG, ARNON. - De Zaak Hofmeester.
259348: GRÜNBERG, MARTIN. SCHIEDLAUSKY, GÜNTHER. - Martin Grünberg. Ein märkischer Baumeister aus der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert.
274144: GRUNBERG, ARNON. - Aan nederlagen geen gebrek. Brieven en documenten 1988-1994.
235296: GRUND, WIM. - De Johan van Oldenbarnevelt. Een schip met zes levens.
235319: GRUND, WIM. - Oranje. Een koninklijk schip.
155638: GRUNDEMANN, R. - Missions-Studien und Kritiken in Verbindung mit einer Reise nach Indien.
16739: GRUNDEMANN, R. - Dr.G.E.Burkhardt's kleine Missions-Bibliothek. Gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt.
264459: GRUNDLACH, ROLF. - Der Pharao und sein Staat. Die Grundlegung der ägyptischen Königsideologie im 4. und 3. Jahrtausend.
179482: GRUNDMANN, HERBERT. - Der Carpenberger Barbarossakopf und die Anfänge des Stiftes Carpenberg.
27814: GRUNDMANN, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
27813: GRUNDMANN, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
10198: GRUNDMANN, GÜNTHER. - Barockfresken in Breslau.
83776: GRUNDMANN, GÜNTHER. - Barockfresken in Breslau.
188420: GRUNDY, C.REGINALD & F.GORDON ROE. - A catalogue of the pictures and drawings in the collection of Frederick John Nettlefold. Works by Artists of the British School.
251030: GRUNDY, JOHN HULL. - Human structure and shape.
255045: GRÜNE-YANOFF, TILL & SVEN OVE HANSSON. - Preference Change. Approaches from philosophy, economics and psychology.
282696: GRÜNER, ANDREAS. - Venus Ordinis. Der Wandel von Malerei und Literatur im Zeitalter der römischen Bürgerkriege.
242170: GRUNER, HANS ECKHARD. - Wirbelose Tiere. 4th revised edition.
182112: GRUNERT, STEFAN. - Thebanische Kaufverträge des 3. und 2. Jahrhunderts v.u.Z.
53422: GRUNEWALD, MARIA. - Das Kolorit in der venezianischen Malerei. Band I: Die Karnation.
115260: GRÜNEWALD, MATHILDE. - Die Gefässkeramik des Legionslagers von Carnuntum (Gravungen 1968-1974).
143710: GRÜNEWALD, MATTHIAS. GEISSLER, H. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
169433: GRÜNEWALD, MATTHIAS. BURKHARD, ARTHUR. - Matthias Grünewald. Personality and accomplishment.
209003: GRÜNEWALD, MATTHIAS. GEISSLER, H. A.O. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
241675: GRÜNEWALD, MATTHIAS. RIEPERTINGER, RAINHARD; A.O. (EDIT.). - Das Rätsel Grünewald.
259837: GRÜNEWALD, MATTHIAS. MARTIN, FRANCOIS-RENÉ, A.O. - Grünewald.
81653: GRÜNEWALD, MATTHIAS. ZÜLCH, W. - Der historische Grünewald.
227898: GRÜNHAGEN, HARM (RED.). - Uitgebreid Amsterdam. 50 jaar Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.
243852: GRÜNIGEN, B VON. - De l'impressionnisme au tachisme.
268561: GRÜNKRANZ, DANIEL. - Architektur und Bewegung. Mensch - Architektur - Beziehungen im Wirkungsfeld architektonischer Systeme.
279216: GRUNNE, BERNARD DE. (ED.). - Masterhands. Afrikaanse beeldhouwers in de kijker. / Mains de maîtres. À la découverte des sculpteurs d'Afrique.
279220: GRUNNE, BERNARD DE. - Regard Sur une Collection.
264774: GRUNNE, BERNARD DE. - Ogbom. The eket abstract Igbom headdress. / Les Masques-Cimiers abstraits Ogbom des Eket.
147992: GRUNNE, BERNARD DE. - The birth of art in Africa. Nok statuary in Nigeria.
159043: GRUNNE, BERNARD DE. - Naissance de l'art en Afrique noire.
11584: GRUNNE, BERNARD DE. - La Statuaire en terre cuite du delta intérieur du Niger au Mali. / Figürliche Terrakotten aus dem Gebiet des Niger-Binnendeltas in Mali. / The terracotta statuary of the inland delta of the Niger in Mali.
2050: GRUNNE, BERNARD DE. - Terres Cuites anciennes de l'ouest Africain. / Ancient terracottas from West Africa.
101246: GRÜNSTEIN, LEO. - Die Sammlung Prof. Dr. Emerich Ullmann.
223042: GRÜNSTEIN, LEO. - Silhouetten aus der Goethezeit aus dem Nachlasse Johann Heinrich Merck's.
264176: GRÜNTUCH ERNST ARCHITECTS. FEIREISS, KRISTIN, A.O. - Points of Access. Grüntuch Ernst Architects.
219605: GRÜNWEDEL, ALBERT. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
153399: GRÜNWEDEL, A. - Buddhist art in India.
236976: GRÜNWEDEL, ALBERT. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
52667: GRUPE, MARGOT. - Verzierungsarbeiten als Anregung zu eigener Erfindung. Bilderwerk für Schule und Haus. 2.Aufl.
223416: GRUUTHUSE, LODEWIJK VAN. MARTENS, MAXIMILIAAN P.J. - Lodeijk van Gruuthuse. Mecenas en europees diplomaat ca. 1427-1492.
153677: GRUVEL, A. - L'Indo-Chine. Ses richesses marines et fluviales.
162198: GRUVEL, A. - Monographie des Cirrhipèdes ou Thécostracés.
258025: GRUWEZ, LUUK. - Het land van de wangen.
83779: GRUYER, F.A. - La peinture au chateau de Chantilly. Ecoles étrangères.
222367: GRUYER, F.A. - Chantilly. Les portraits de Carmontelle.
196283: GRUYER, F.A. - La peinture au Chateau de Chantilly. École francaise.
29799: GRUYL, MARTIN DE. - Dordtse Jonas in Olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart.
6659: GRUYS, P. - Growth in Bupalus piniarius (Lepidoptera: Geometridae) in relation tot larval population density.
260644: GRUYS, J.A. - Ne quid periret. 35 jaar boekhistorische artikelen.
250505: GRUYS, J.A. & C.DE WOLF. - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A Specimen of the STCN.
260676: GRUYS, J.A. & C.DE WOLF. - Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700, met plaatsen en jaren van Werkzaamheid.
226038: GRUYTER, W.J. DE. EBBINK, HANS (A.O.) - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos. de Gruyter.
55667: GRUYTER, JOS DE. - De Haagse School.
139311: GRUYTERS, HANS & P.KUYPERS. - De doortrekking van het Wilhelminakanaal en de welvaart van Brabant.
268745: GRUZDEVA, EKATERINA. - Nivkh. 2nd. printing.
179457: GRYSE, BOB DE. - Re. Mythe en zonnecultus in het oude Egypte.
257783: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. [XVI:] Gedrag.
159172: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. IV: Vissen 1.
258391: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk.
151199: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. [XV:] Milieu.
158030: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. X: Zoogdieren 1.
117139: GRZIMEK, BERNHARD. - Naar het land van de chimpansé. Mijn reis door de oerwouden van Afrika.
257779: GRZIMEK, BERNHARD. - Het leven der dieren. V: Vissen 2 en Amfibieën.
258375: GSCHLÖSSL, ROLAND. - Im Schmelztiegel der Religionen. Göttertausch bei Kelten, Römern und Germanen.
267283: GSCHWANTLER, KURT & A.BERHARD-WALCHER. - Griechische und römische Statuetten und Grossbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung 1986.
249636: GSELL, STÉPHANIE. - Inscriptions latines de l'Algérie I: Inscriptions de la Proconsulaire.
169420: GSELL-FELS, THEODOR. - Switzerland its scenery and people.
280102: GSELL, STÉPHANE & CH.A.JOLY. - Khamisa, Mdaourouch, Announa. Part. I. Khamissa.
176187: GSELL-FELS, THEODOR. - Switzerland: its scenery and people.
280105: GSELL, STÉPHANE & CH.A.JOLY. - Khamisa, Mdaourouch, Announa. Part. III: Announa.
280232: GSELL, STÉPHANE. - Édifices chrétiens de Thélepte et d'Ammaedara.
255572: GSELL-FELS, THEODOR. - Venedig. Mit Bildern und Zeichnungen von Th. Coulant, Fr. Eibner, E. Kirchner, [et al.].
113384: GU-FEN, SHI. - Ink mould engraving if Huizhou.
248556: GUADAGNINI, GIOVANNI BATTISTE. CODAZZI, ROBERTO. - I Percorsi di Giovanni Battista Guadagnini. / The Travels of J.B. Guadagnini.
266702: GUALANDI GENITO, MARIA CRISTINA. - La Lucerne antiche del Trentino.
141628: GUALANDI GENITO, MARIA CRISTINA. - Lucerne fittili delle collezioni del Museo civico archeologico di Bologna.
249843: GUALTIERI, M. - Fourth Century B.C. Magna Graecia: A case study. Texts by S. Bökönyi, L.Constantini, [et al.]
246071: SHANXI SHENG BO WU GUAN. - Baoning si Ming dai shui lu hua. / Ming dynasty Shui Lu paintings at Bao Ning Si. - Paintings of Buddhist or Taoist rituals.
259211: GUANDALINI, GABRIELLA. - Il Palazzo Communale di Modena. Le sedi, la città, il contado.
225200: GUARDI, FRANCESCO. PILO, GIUSEPPE M. - Francesco Guardi. I paliotti.
156449: GUARDUCCI, ANNALISA. - Agricoltura e transformazione dell'k'amboente secoli XIII-XVIII.
83130: GUARDUCCI, MARGHERITA. - Le Christ et Saint Pierre dans un document pre-constantinnien de la Necropole Vaticane.
53474: GUARIENTI, P.ANGELICO. - La chiesa di S.Domenico di Chieri.
53467: GUARIENTO. ARCAIS, FRANCESCA FLORES D'. - Guariento tutta la pittura.
169735: GUARIGLIA, GUGLIELMO. - Prophetismus und Heilserwartungs-Bewegungen als völkerkundliches und religionsgeschichtliches Problem.
214835: GUARINI, GUARINO. - Guarino Guarini e l'internazionalità del Barocco. Atti del Convegno Internazionale Torino 1968.
231215: GUARISCO, GABRIELLA. - Il Duomo di Parma: Matriali per un'altra storia.
127429: GUARMANI, CARLO. CARRUTHERS, DOUGLAS. - Northern Najd. A Journey from Jeruzalem to Anaiza in Qasim.
282495: GUARNERI [FAMILY]. CODAZZI, ROBERTO. A.O. - I Centenari dei Guaneri.
19998: MILANESI.GAETANO & GEATANO GUASTI. - Di Cafaggiolo e d'altre fabbriche di ceramiche in Toscana secondo studi e documenti in parte raccolti dal Comm. Gaetano Milanesi. Commentario storico di Cesare Guasti.
245375: GUAY, JACQUES. LETURCQ, JEAN-FRANÇOIS. - Notice sur Jacques Guay : (1715-1793). Graveur sur pierres fines du roi Louis XV. Documents inédits émanant de Jacques Guay et notes sur les oeuvres de gravure en taille douce et en pierres fines de la Marquise de Pompadour.
169540: GUBBAY.M. - Catalogue des anciennes porcelaines de Saxe.....
259822: GUBBELS, KLAAS. CATALOGUE 1997. - Klaas Gubbels.
270191: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
270192: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
232427: GUBBELS, KLAAS. - Klaas Gubbels schilder.
201248: GUBBELS, KLAAS. BEEK, SANDRA VAN. - Klaas Gubbels 74-76.
208560: GUBBELS, KLAAS. HEFTING, PAUL. - Klaas Gubbels. [Deel 1] Werken op papier.
204192: GUBBELS, KLAAS. ROODNAT, BAS. - Gubbels / Van Zanten.
249865: GUBBELS, KLAAS. CATALOGUE 1980. - Klaas Gubbels Stillevens.
257489: GUBBELS, KLAAS. HEFTING, PAUL. - Koffiepot - Klaas Gubbels.
256558: GUBBELS, KLAAS. COUMANS, PAUL. - Klaas Gubbels.
256554: GUBBELS, KLAAS. BELT, WERNER VAN DEN. - Gubbels in Oranje.
183961: GUCHEN, P.DENIS. - Cinquante ans au Maduré 1837-1887. Récits et souvenirs.
247893: GUDDE, C.J. - Vier eeuwen geschiedenis van het Garnizoen 's-Hertogenbosch.
12054: GUDE, MABEL. - A history of Olynthus with a prosopographia and testimonia.
283269: GUDERIAN, DIETMAR. - Mathematik in der Kunst der letzten dreissig Jahre. Von der magischen Zahl über das endlose Band zum Cumputerprogramm.
234883: GUDEWERDT, HANS. BEHLING, HOLGER. - Hans Gudewerdt der Jüngere (um 1600-1671). Bildschnitzer zu Eckernförde.
209585: GUDGER, EUGENE W. & B.G.SMITH. - The natural history of the frilled Shark Chlamydsoselachus Anguineus.
276468: GUDIOL RICART, JOSÉ. - Los Vidrios Catalanes.
255017: GUDMUNDSSON, SIGURDUR. EYCK, ZSA-ZSA. (ED.). - Sigurdur Gudmundsson.
269151: GUDMUNDSSON, KRISTJÁN. SANDQVIST, TOM. - Recent works by Kristján Gudmundsson.
211567: GUDMUNDSSON, PORVALDUR & INGIBJÖRG GUDMUNDSDÓTTIR (COLL.). CATALOGUE 1999-2000. - Lífshlaup / The Course of Life.
194705: GUDMUNDSSON, VALTÝR. - Island am Beginn des 20. Jahrhunderts.
212916: GUÉGAN, BERTRAND. (ED.). - Le grant kalendrier et compost des bergiers avecq leur astrologie, Et plusieurs aultres choses.
281021: GUEGAN, PHILIPPE. - Le Monde fabuleux des Écrans de cheminée des XVIIIe et XIXe Siècles.
205090: GUÉGAN, BERTRAND. - Trois voyages au Canada.
248160: GUEHLSTORF, N.P. - The Political Theories of Risk Analysis.
279000: GUEMPLE, D.L. - The Pacific Kayak of the Belcher Islands.
244710: GUENON, FRANÇOIS. - Traité des Vaches laitières et de l'espèce Bovine en général 2nd, enlarged ed.
47870: GUENTHER, KONRAD. - Darwinism and the problems of life. A study of familiar life.
175367: GUENTHER, KONRAD. - Vom Urtier zum Menschen. Ein Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen.
197533: GUÉPIN, J.P. - The tragic Paradox. Myth and ritual in Greek tragedy. (Diss.)
250890: GUÉRANGER, DOM. - Sainte Cécile et la Société Romaine aux deux premiers Siècles. 4th edition.
64240: GUERCINO. GRIMALDI, NEFTA B. - Il Guercino. Gian Francesco Barbieri 1591-1666.
98926: GUERCINO. SALERNO, LUIGI. - I dipinti del Guercino.
171324: GUERCINO. TURNER, NICHOLAS & C.PLAZZOTTA. - Drawings by Guercino from British collections with an appendix describing the drawings by Guercino, his School and and his Followers in the British Museum.
216458: GUERCINO. LOIRE, STÉPHANE. - Le Guerchin en France.
253721: GUÉRIN, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature.
174476: GUÉRIN, G. - L' Effraye commune en Vendée.
4732: GUÉRIN, VICTOR. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine.
238145: GUÉRIN, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature. Tome sixième.
209985: GUÉRINOT, A. - La religion Djaïna. Histoire, doctrine, culte, coutumes, institutions.
82176: GUERLIN, HENRI. - La couleur. Choix de textes précédés d'une étude.
239153: GUERNE, ARMEL. - Les jours de l'apocalypse.
219508: GUERNE, A. & E. DE SOLMS. - Vierges romanes. Les vierges assises. 2ème édition.
263482: GUERNIER, EUGÈNE. - Le Maroc.
242270: GUEROLD, FRANÇOIS & B.PERNET. - À la découverte des orchidées de Lorraine.
254826: GUERRA, LEARCO. - Learco Guerra. Locomotiva tricolore.
254831: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Learco Guerra.
254828: GUERRA, LEARCO. NEGRI, RINO. - Learco Guerra.
254829: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Learco Guerra.
254830: GUERRA, LEARCO. GIULIAMI, LAURA. - Guerra e gli Italiani al Giro di Francia.
280446: GUERRE, PIERRE. [COLLECTION]. GOURCY, CLAIRE DE. - Art Africain. Donation L-Pierre Guerre.
224334: GUERRE D'ORIENT, LA. REVUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES. - 1879. I-XXX.
267000: GUERREIRO, FERNÃO. PAYNE, C.H. (TRANSL.). - Jahangir and the Jesuits. With an account of the travels of Benedict Goes and the mission to Pegu from the relations of Fernão Guerreiro, S.J. Translated by C.H. Payne.
253005: GUERRERO MEDINA, PILAR. - Morphosyntactic Alternations in English. Functional and Cognitive Perspectives.
120294: GUERRINI, LUCIA. - Le stoffe copte del museo archeologico di Firenze. (Antica collezione).
171393: GUEST, CRACE DUNHAM. - Shiraz painting in the sixteenth century.
77173: GUEST, EVAN - Flora of Kuwait. I: Dicotyledneae.
158092: GUÉTROT. - Le quarantenaire de la Société Mycologique de France *1884-1924).
252859: GUEVARA, ERNESTO CHE. SCHUDDEBOOM, PETER, A.O. - Ernesto Che Guevara. Morgen is vermoord 9 oktober 1967 na christus.
188897: GUGELOT, J.F. & A.P.HELWIG. - Scheepsbouw. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren. 4e druk.
208873: GUGGER, HANS. - Die Bernischen Orgeln. Die Wiedereinführung der Orgel in de reformierten Kirchen des Kantons Bern bis 1900.
119178: GUGGERLI, KARL. - Monographie der Myrtaceengattung Xanthostemon. (Diss.)
215682: GUGGISBERG, MARTIN A. - Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefässe und der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit (ca. 1600-700 v.Chr.).
27842: GUGGISBERG, HANS. - Das Kantonale Frauenhospital Bern.
818: GUGGISBERG, C.A.W. - Das Tierleben der Alpen.
99840: GUGGISBERG, C.A.W. - Crocodiles. Their natural history, folklore and conservation.
197508: GUGLIA, EUGEN. - Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch- deutschen Kaiser und Könige.
259690: GUGLIELMELLI, ARCANGELO. AMIRANTE, GIOSI. - Architettura napoletana tra Seicento e Settecento. L'Opera di Arcangelo Guglielmelli.
21061: GUHA, B.S. - Census of India.III: Ethnographical.
197261: GUHL, E. - Versuch über das Ionische Kapitäl.
181514: GUIART, JEAN. - Un siècle et demi de contacts culturels a Tanna. Nouvelles-Hébrides.
152373: GUIART, JEAN. - L'Art de la région du Sepik / The Art of the Sepik Area / Die Kunst im Stromgebiet des Sepik / El Arte de la région del Sepik.
277975: GUIBÉ, J. - Les Batraciens de Madagascar.
86234: GUIBERT, NICHOLAS J.B.G. - Histoire naturelle des drogues simples ou cours d'histoire naturelle. Septième èdition corrigée et augmentée par G[ustave] Planchon.
275106: GUIBOURT, N.J.B.G. - Histoire naturelle des Drogues Simples ou cours d'Histoire Naturelle. 5ème édition.
254103: GUIBOURT, N.J.B.G. - Histoire naturelle des Drogues Simples ou cours d'Histoire Naturelle. 5ème édition.
229503: GUICCIARDINI, LODOVICO. TOUWAIDE, R.H. - Messire Lodovico Guicciardini. Gentilhomme Florentin.
231991: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Description de touts les Pays-Bas, autrement appellez, la Germanie Inferieure, ou Basse Allemagne.
211950: GUICCIARDINI, M.L. - Beschrijvinghe van alle de Neder-Landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt.
232249: GUICCIARDINI, M.L. - Beschrijvinghe van alle de Neder-Landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt.
122412: GUICCIARDINI, PAOLO & E.DORI. - Le antiche case ed il palazzo dei Guicciardini in Firenze.
138719: GUICHARD, ED. - Les tapisseries décoratives du Garde-Meuble (Mobilier National).
215798: GUICHARD, E. - Les Tissus anciens reconstiués à l'aide du costume des miniatures et de documents inédits.
276073: GUIDE. - Glimpses of the East. Official Shipper's Guide and Commercial Year-book of the World. 9th Annual.
231290: GUIDI, GUIDO. - Chirurgia è Graeco in Latinum conuersa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidij cômentarijs. Chirurgia è Graeco in Latinum conversa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidii cõmentariis.
258139: GUIDI, CHIARA. - No-Random.
227146: GUIDI, IGNAZIO. - Vocabolario Amarico-Italiano & Supplemento.
217683: GUIDOBALDI, FEDERICO. - Sectilia pavimenta di Villa Adriana. Studi monografici.
259123: GUIDOTTI, CARMEN RAVANELLI. - Maioliche del Settecento. Collezioni d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
19284: GUIFFREY, JULES. - Les gobelins et Beauvais.
149727: GUIFFREY, JULES. - Artistes Parisiens des XVIe et XVIIe siècles. Donations, contrats de mariage, testaments, inventaires, etc tirés des insinuations du châtelet de paris.
87067: GUIFFREY, JULES. & PIERRE MARCEL. - Inventaire général des dessins de l'école francaise. Tôme X: Meisonnier à Millet.
87073: GUIFFREY, JULES. & PIERRE MARCEL. - Inventaire général des dessins de l'école francaise. Tôme I: Adam à Bouchardon.
262334: GUIGNOT, F. - Les Hydrocanthares de France. Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae et Gyrinidae de la France continentale avec notes sur les Espèces de la Corse et de l'Afrique du Nord francaise.
263550: GUIHÉ, MARTI. - Marti Guihé. Open-end. Incl. Dutch translation.
142497: GUILAINE, JEAN. - La civilisation du vase Campaniforme dans les Pyrénées Francaise.
199549: GUILAINE, JEAN. - De la Vague à la Tombe. La conquête néolithique de la Méditerranée.
127080: GUILCHER, J.-.M. - Het verborgen leven van de bloem.
276226: GUILHOT, JEAN O. - Verrerie de l'Est de la France XIIIe-XVIIIe siècles. Fabrication - Consommation.
218145: GUILLAUD, JACQUELINE & MAURICE GUILLAUD. - La peinture à fresque au temps de Pompei.
265910: GUILLAUME, JEAN. (EDITED). - L'Emploi des Ordres dans l'architecture de la Renaissance. Actes du colloque Tours 1986.
265957: GUILLAUME, JEAN. - Architecture et vie sociale: 'Organisation intérieure des grandes demeures a la fin du Moyen Age et a la Renaissance. Acte du colloque Tours 1988'.
89336: GUILLAUME, A. - A nous l'espace!
229725: GUILLAUME, G. - Histoire des Régiments nationaux Belges pendant la Guerre de Sept ans & Pendant la guerres de la Révolution francaise 1792-1801. D`apres des documents officiels et inédits.
152658: GUILLEM ANELIER DE TOULOUSE. DIEHL, RUDOLPH. - Guillem Anelier von Toulouse. Der Dichter des zweiten Theils der Albigenserchronik.
246548: GUILLEMIN, AMÉDÉE. - The world of Comets.
142014: GUILLEMINET, PAUL. - Coutumier de la tribu Bahnar des Sedang et des Jarai de la province de Kontum.
249061: GUILLERMO, JORGE. - Dutch houses and castles.
159312: GUILLEVIC, JEANNE C. - Musée G.Labit. Arts d'Asie.
111571: GUILLON, P. - LesTrépieds du Ptoion.
239551: GUILLOT DE SUDUIRAUT, SOPHIE. - La Vierge à l'Enfant d'Issenheim. Un chef-d'oeuvre bâlois de la fin du Moyen Age.
204204: GUILMARD, D. - Les maitres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs. Écoles Francaise, - Italienne, - Allemande et des Pays-Bas (Flamande & Hollandaise).
272657: GUILMARD, D. - Geschichte der Ornamentik. Die wichtigste Ornamente der verschiedenen Baustyle von Beginn des christlichen Zeitalters bis auf die Gegenwart.
105653: GUILMARD, D. - Les maitres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs. Écoles Francaise, - Italienne,- Allemande et des Pays-Bas (Flamande & Hollandaise).
193655: GUILMOTO, CHRISTOPHE A.O. - Tiruvannamalai. Un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde 5: La Ville.
119250: GUILONARD, P. & G.SPIT. - De weg door de lucht. Het moderne snelverkeer. Met een voorwoord van A.H.G.Fokker.
51580: GUIMBAUD, LOUIS. - La tapisserie de haute et de basse lisse.
238870: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1903-1904. Première partie.
238875: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1908.
238877: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1905.
238873: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1906.
238874: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1908.
67465: GUIMET, E. - Les portraits d'Antinoë au Musée Guimet.
238872: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1901-1902 et 1902-1903.
238871: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1914.
238876: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1910.
238880: CONFÉRENCES FAITES AU MUSÉE GUIMET. - 1913.
236677: GUION, PAUL. - La Casbah d'Alger.
176008: GUIOTH. - Histoire Numismatique de la Révolution Belge, ou description raisonnée des Médailles, des Jetons et des Monnaies.
267205: GUIRAUD, HÉLÈNE. - Intailles et Camées de l'époque romaine en Gaule (Territoire francais).
195350: GUITTON, JEAN. - Le temps et l'éternité chez Plotin et Saint Augustin.
192138: GUKSCH, HEIKE. - Die Gräber des Nacht-Min und des Men-cheper-Ra-seneb. Theben Nr. 87 und 79. Mit Beiträgen von Irmtraud Munro und John H. Taylor. Photographien von Dieter Johannes.
249940: GUKSCH, HEIKE. - Das Grab des Benja, gen. Paheqamen Theben Nr. 343.
206595: GULAKI, ALEXANDRIA. - Klassische und klassizistische Nikedarstellungen. Untersuchungen zur Typologie und zum Bedeutungswandel.
93540: GULAT-WELLENBURG, W.V. A.O. - Der physikalische Mediumnismus.
160225: GULATI, R.D. & S.PARMA. - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, the Netherlands. 25th anniv. of the Limnological Institute.
230030: GULBRANSSON, OLAF. - 24 karikaturer af Olaf Gulbransson.
96247: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 24. Driemaandelijksch Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
274621: GULDEN, Z. - Rationalisatie in woningbouw.
194502: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 68. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194500: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 70. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194499: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 71-72. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194498: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 73. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194497: GULDEN PASSER, DE. - Jrg. 75. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
233840: GÜLEC, MUSTAFA. - Differences in Similarities. A comparative study on Turkish language archievement and proficiency in a Dutch migration context.
160080: GULICK, JOHN. - Social structure and culture change in a libanese village.
176394: GULIK, R.H.VAN. - La vie sexuelle dans la Chine ancienne.
275850: GULIK, R.H.VAN. - De boek illustratie in het Ming tijdperk.
38178: GULIK, H.C.VAN. - Catalogue of the bronzes in the Allard Pierson Museum I.
206872: GULIK, R.H.VAN. - Hayagriva. The Mantrayanic aspect of Horse-Cult in China and Japan.
190582: GULIK, W.R.VAN, H.S.VAN DER STRAATEN & G.D. VAN WENGEN. (ED.). - From field-case to show-case. Research, acquisition and presentation in the Rijksmuseum voor Volkenkunde (national museum of ethnology), Leiden. In tribute to professor P.H.Pott on the 25th anniversary of his directorship of the Rijksmuseum of Volkenkunde, Leiden.
209298: GULIK, R.H.VAN (COLLECTION). - The Van Gulik collection of fine Chinese, Japanese, Tibetan Paintings and Calligraphy; Oriental Ceramics and works of art, including Rhinoceros Horn Libation Cups and Jades.
267171: GULIK, R.H.VAN. - Erotic Colour Prints of the Ming Period with an Essay on Chinese Sex Life from the Han to the Ch'ing Dynasty, B.C. 206 - A.D.1644.
34652: GULIK, H.C.VAN. - Catalogue of the bronzes in the Allard Pierson Museum at Amsterdam. Part I.
257678: GULIK, J.VAN DER & GIEL VAN DER ZEL. - Hoorn in oude ansichten.
201136: GULIK, W.R.VAN, A.O. (ED.). - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
242995: GULIK, W.R.VAN; O.A. - Japanse kunst uit Nederlands particulier bezit.
138903: GULLBERG, ELSA & P.ASTROM. - The thread of Adriadne. A study of ancient greek dress.
219098: GULLINI, GIORGIO. [MEMOIR]. - Sull'origine del Fregio Dorico. Memoria di Giorgio Gullini.
266841: GULLINI, GIORGIO. - I Mosaici di Palestrina.
253308: GULLIVER. SWIFT, JONATHAN. - Gulliver's reizen naar verschillende onbekende volkeren der aarde. Bewerkt door J.W.N.Mosselmans.
232025: GULYAKO, SIMON. TIKHOMIROVA, A. - Simon Gulyako. Paintings and graphics.
81664: GÜMBEL, A. - Der Kursächsische Kämmerer Degenhart von Pfeffingen, der Begleiter Dürers auf der Marter der zehntausend Christen.
260777: GUMBERT, J.P. - The Dutch and their books in the manuscript age.
267693: GUMBERT, J.P. - Codicologica I: Théories et principes.
72016: GUMBERT-HEPP, MARIJKE. - Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436. [Diss.]
260300: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
48448: GUMMESSON, ROLF. - Finnland. Frühe Ortsstempel.
42122: GUMPERT, CARL. - Fränkisches Mesolithikum. Die steinzeitlliche Besiedlung der fränkischen Rezat und oberen Altmühl im Tardenoisien.
38242: GUMPP. KRAPF, MICHAEL. - Die Baumeister Gumpp.
195543: GUNASINGHE, SIRI. - La technique de la peinture indienne. D'après les textes du Silpa.
35698: GÜNDEL, CHRISTIAN. - Das schlesische Tumbengrab im XIII. Jahrhundert.
173128: GUNDERSEN, ALFRED. - Families of Dicotyledons.
216423: GUNDERSEN, KARIN & S.SCHILLT ULRIKSEN. - Représentations et figurations baroques. Actes du colloque Oslo 1995.
189384: GUNDLACH, O. - Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familien-Geschichten und Familien-Nachrichten. Band I: A-L.
267818: GUNDLACH AKT.-GES., E. - Luxuswagen-Album.
267817: GUNDLACH AKT.-GES., E. - Geschäftswagen-Album.
281189: GÜNES, E. & G. TEN HERKEL-SCHOONEN. - Büyük Sözlük Hollandaca-Türkce - Türkce-Hollandaca. / Groot woordenboek Nederlands-Turks - Turks-Nederlands.
280224: GUNION, JOHN F. - The Higgs Hunter's Guide.
270813: GUNS, NICO & F.LUIDINGA. - Sibajak. 'Grand Old Lady' van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
235352: GUNS, NICO. - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten.
235275: GUNS, NICO. - Kungsholm Europa Columbus C. Een internationaal schip.
235393: GUNS, NICO. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
253441: GUNS, NICO. - Opnieuw te water. Vijftig maal 'Hollands Glorie' in aquarel. / Launched again. Fifty colorful ships from Holland.
257717: GUNS, NICO. - MS Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie.
34219: GUNST, J.H.DE - De Nederlandse lieveheersbeestjes.
254689: GUNST, J.H.DE - De Nederlandse lieveheersbeestjes.
11525: GUNSTONE, A.J.H. - Ancient British Anglo-Saxon and Norman coins in West Country Museums.
243061: GUNTARIK, OLIVIA. (EDITED). - Narratives of community. Museums and Ethnicity.
125910: GÜNTHER, ROLAND. - Kreis Dinslaken.
4661: GÜNTHER, GUSTAV. - Die tierärztliche Hochschule in Wien. Ihre Geschichte, ihre Institute und Einrichtungen.
9865: GÜNTHER, IGNAZ. SCHOENBERGER, ARNO. - Ignaz Günther. Aufnahmen von Max Hirmer.
27855: GÜNTHER, GUSTAV. - Die tierärztliche Hochschule in Wien. Ihre Geschichte, ihre Institute und Einrichtungen.
160221: GÜNTHER, FRIEDRICH A. - Die Kinderkrankheiten. Ein Hilfsbuch für alle Hausväter.
155019: GÜNTHER, MATTHÄUS. GUNDERSHEIMER, HERMANN. - Matthäus Günther. Die Freskomalerei im süddeutschen Kirchenbau des 18. Jahrhunderts.
134823: GÜNTHER, MATTHÄUS. KATALOG 1988. - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Klöster, Residenzen.
196945: GÜNTHER, MATTHÄUS. KATALOG 1988. - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Klöster, Residenzen.
118680: GÜNTHER, HUBERTUS. - Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance.
272967: GÜNTHER, REINHOLD. - Geschichte der Handfeuerwaffen 1909. übersicht ihrer Ebntwicklung.
146163: GÜNTHER, ALBERT. - Catalogue of Colubrine snakes in the collection of the British Museum.
152617: GÜNTHER, RAINER. - Die Wasserfrösche Europas.
263343: GÜNTHER, JOHANNA. - Architectuur Bedrijven. Enterprising architecture. Business Park Nieuw-Vennep Zuid.
72475: GÜNTHER, IGNAZ. FEULNER, ADOLF. - Ignaz Günther. Kurfürstlich bayrischer Hofbildhauer (1725-1775).
224158: GÜNTNER, WOLFGANG. - Figürliche bemalte mykenische Keramik aus Tiryns.
282327: GÜNÜMÜZE, TARIHTEN. - Anaqdolu'da konut ve uerlesme. / Housing and settlement in Anataolia. A historical perspective.
249929: ZHONG GUO A.O. - The Jades from Yinxu. [Jades from the Yin sites at Anyang].
262752: GUPTA, NARYANI. - Delhi between two empires 1803-1931. Society, Government and Urban Growth.
199526: GUPTA, SANKAR S. & K.KRISHNASWAMY. - Fire festival of India. A new search of south and north Indian fire rites.....
208752: GUPTA, SHAKTI, M. - Plant myths and traditions in India.
182179: GUPTA, RAJ KUMAR. - The living Himalayas II: Aspects of plant explorations and Phytogeography.
184606: GUPTA, S.N.DAS. - History of botanical researches in India, Burma and Ceylon.
226524: GUPTA, SHAKTI, M. - Plants in Indian Temple Art.
203272: GUPTA, CHARU CHANDRA DAS. - Origin and evolution of Indian clay sculpture.
132587: GUPTA, RAJATANANDA D. - Art of mediaeval Assam.
193596: GUPTE, RAMESH S. - Ajanta, Ellora and Aurangabad caves.
199593: GUPTE, RAI B.B.A. - Hindu holidays and ceremonials with dissertations on origin, folklore and symbols. 2nd edition.
257992: GUPTE, R.S. - Iconography of the Hindus Buddhists and Jains.
99726: GUPTON, OSCAR W. & F.C.SWOPE. - Wild orchids of the Middle Atlantic States.
36149: GURATZSCH, HERWIG. - Die Auferweckung des Lazarus in der niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie en Ikonologie.
236726: GURDJIAN, E.S. - Head Injury from Antiquity to the Present with Special Reference to Penetrating Head Wounds.
283293: GURIANOVA, NINA. - The Aesthetics of Anarchy. Art and Ideology in the Russian Avant-Garde.
54442: GURLITT, FRITZ. - Das graphische Jahr.
224103: GURNEY, GERALD N. - Table tennis. The early years.
165457: GURNEY, O.R. - The Middle Babylonian legal and economic texts from Ur.
283485: GURP, GERARD VAN. - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industralisering in de Meijerij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
259420: GURRIERI, FRANCESCO & P.MAZZONI. - La Fortezza da Basso. Un monumento per la città.
207448: GURRIERI, FRANCESCO. - La Piazza del Duomo a Pistoia.
267177: GURRIERI, FRANCESCO. - La Basilica di San Miniato al Monte a Firenze.
259450: GURRIERI, FRANCESCO A.O. - La Sede strorica del Monte dei Paschi di siena. Vicende costruttive e opere d'arte.
194219: GURUMURTHI, A. - Sculpture and iconography. Cuddapah District Temples.
156282: GUSINDE, MARTIN. - Urwaldmenschen am Ituri. Anthrop-Biologische Forschungsergebnisse bei Pygmäen und Negern im östlichen Belgisch-Kongo aus den Jahren 1934-35.
105153: GUSINDE, MARTIN. - Kenntnisse und Urteile über Pygmäen in Antike und Mittelalter.
142713: GUSINDE, MARTIN. - Die Twiden. Pygmäen und Pyfmoide im tropischen Afrika.
3323: GUSINDE, MARTIN. - Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart.
126621: GUSMAN, PIERRE. - La Villa Impériale de Tibur (Villa Hadriana).
68299: GUSMAN, PIERRE. - La gravure sur bois en France au XIXe siècle.
236891: GUSMAO PEREIRA, GABRIELA DE. - Rua dos Inventos.
79624: GÜSSOW, H.T. & W.S.ODELL. - Mushrooms and toadstools. An account of the more common edible and poisonous Fungi of Canada.
192039: GÜSSOW, H.T. & W.S.ODELL. - Champignons comestible et vénéneux. Études des champignons comestibles et vénéux les plus répandus au Canada.
104404: GUSTAFSSON, AKE. - The genesis of the european blackberry flora.
269608: GUT, ERNST. - Les Mystères des Chemins de fer. Technique - Fonctionnement.
244807: GUT, RENATE V. - Das prähistorische Ninive. Zur relativen Chronologie der frühen Perioden Nordmesopotamiens.
202304: GUTBIER, REINHARD. - Das Bürgerhaus im östlichen Unterfranken.
157789: GUTENBERG. GECK, ELISABETH. - Johannes Gutenberg. From lead letter to the computer.
260635: GUTENBERG, JOHANNES. NICKEL, HOLGER. - Johannes Gutenberg - Regionale Aspekte des frühen Buchdrucks. Vorträge Konferenz Berlin 1990.
166786: GUTH-DREYFUS, KATIA. - Transluzides Email in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts am Ober-, Mittel-, und Niederrhein.
253943: GÜTH, LUISE; A.O. - Wo bleibt die Aufklärung? Aufklärerische Diskurse in der Postmoderne.
272889: GUTHARDT, KONTAD & H.DÖRNENBURG. - Elektronischer Kampf. Historische Entwicklung mit Beispielen aus acht Jahrzehnten.
218251: GUTHE, CARL E. - Pueblo pottery making. A study at the village of San Ildefonso.
168683: GUTHIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL. - Sustentos, aflicciones y postrimeriás de los Indios de América.
206114: GÜTHSCHMIDT, ANTONIUS M. - Het geluk van baas Trip.
205412: GUTIÉRREZ, RAMON. - L'Art chrétien du Nouveau Monde. La Baroque en Amérique Latine.
163450: GUTIÉRREZ DE PINEDA, VIRGINIA. - Medicina tradicional de Colombia. El Tripe Legado & Magia, religión y Curanderismo.
206109: GUTIÉRREZ MARÍN, CARLOS. DURÁN SANPERE, A. - Barcelona. Evocaciones de la ciudad antique. Serie de 20 dibujos a pluma por Carlos Gutiérrez Marín/
269342: GUTIERREZ, LAURENT A.O. (EDIT.). - Being Chinese in Architecture. Recent work in China.
278723: GUTING, KATHARINA. - Theorien über den Infantizid und ihre Darstellung am Beispiel der Netsilik-Eskimo. 2. Aufl.
224609: GUTKIND, E.A. - International history of city development. Vol. I-VII.
109601: GUTKIND, CURT S. - Das Buch der Tafelfreuden aus allen Zeiten und Breiten.
51163: GUTKNECHT, CH. - Wollene Kleiderstoffe und deren Werte. Anleitung zur genauen Prüfung der Stoffe nebst Wertberechnung.
190801: GUTMAN, ISRAEL (ED.), A.O. - Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor Hulp aan Joden.
119401: GUTMAN, MELVIN COLLECTION. LESLEY, PARKER. - Renaissance jewels an jeweled objects from the Melvin Gutman collection.
11212: GUTMAN, EMIL. - Das grossherzogliche Redidenzschloss zu Karlsruhe.
279854: GUTMAN, LEV. - Gewinnen mit Schottisch.
153125: GUTMANN, BRUNO. - Das Recht der Dschagga.
277432: GUTMANN, ROBERT & A.KOCH. - Ladengestaltung. / Shop design.
281362: GUTMAYER, F. - Rätsel und Reichtümer der Eröffnung.
230574: GUTSCHER, DANIEL & P.J. SUTER. EDITED. - Archäologie im Kanton Bern: Fundberichte und Aufsätze / Archéologie dans le canton de Berne. Band / Volume 4 A & B.
187366: GUTSMUTHS, JOHANN CRISTOPH FRIEDRICH (ALSO CALLED GUTS MUTHS). - Gymnastik für die Jugend, enthaltend eine praktische Anweisung zu Leibesübungen. Ein Beytrag zur nötligsten Vervesserung der körperlichen Erziehung. 2. verm. Aufl. [=3. Aufl.].
252387: GUTTANDIN, THOMAS. - Inseln der Winde. Die maritime Kultur der bronzezeitlichen Ägäis.
164643: GÜTTLER, PETER A.O. - Berlin Brandenburg, Ein Architekturführer. An architectural guide.
4682: GUTTON, ANDRÉ. - Conversations sur l'architecture. Cours de théorie de l'architecture professé a l'école nationale supérieure des beaux-arts.
192811: GUTTON, ANDRÉ. - Conversations sur l'architecture. Cours de théorie de l'architecture professé a l'école nationale supérieure des beaux-arts.Vol. I-IIIA,
226614: GÜTZLAFF, KARL. NEUMANN, KARL F. - Gützlaff's geschiedenis van het Chinesche Rijk, van de oudste tijden tot op den Vrede van Nanking. Uitgegeven door K.F. Neuman en vertaald door K.N. Meppen. [...]. Eerste deel.
270122: GUTZMANN, DANIEL A.O. - Approaches to Meaning. Composition, Values and Interpretation.
263389: GUTZMANN, DANIEL & G-M.GÄRTNER. - Beyond Expressives: Explorations in Use-Conditional meaning.
214118: GUY, JOHN. - Ceramic traditions of South-East Asia.
13209: GUYAN, WALTER U., A.O. - Das Pfahlbauproblem. Herausgegeben zum Jubiläum des 100jährigen Bestehens der Schweizerischen Pfahlbauforschung.
92060: GUYAN, WALTER U. - Das Grabhügelfeld im Sankert bei Hemishofen.
91049: GUYAN, WALTER U. - Erforschte Vergangenheit. II: Schaffhauser Frühgeschichte.
91102: GUYAN, WALTER U. - Das alamannische Gräberfeld von Beggingen-Löbern.
45209: GUYE, SAMUEL & H.MICHEL. - Uhren und Messinstrumente des 15. bis 19.Jahrhunderts. 3.Aufl.
239258: GUYON, E. (A.O.) - Kolken en stromingen. Wonderbaarlijk gedrag van vloeistoffen en gassen.
237613: GUYOT, PETER. - Eunuchen als Sklaven und Freigelassene in der griechisch-römischen Antike.
128488: GUYOT, A.L. - Les Rouilles des légumineuses, fourragères et spontanées.
223044: GUYS, CONSTANTIN. BAUDELAIRE, CHARLES. - Le peinture de la vie moderne. Constantin Guys.
266150: GUZIK, ARIEL. - Cordiox.
162796: GUZMÁN, EULALIA. - Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anájuac.
282454: GUZMAN, DANIEL. MACFARLANE, KATE, A.O. - Chromosome Damage.
267251: GUZZO, PIER GIOVANNI. - Oreficerie dalla Magna Grecia. Ornamneti in oro e argento dall'Italia Meridionale tra l'VIII ed il I secolo.
271451: GUZZO, PIER G. & L.FERGOLA. - La villa d'Oplontis.
228276: GVOZDANOVIC, J. & TH. JANSSEN. (ED.) - The function of tense in texts.
241100: GWASG GREGYNOG [OR: THE GREGYNOG PRESS]. ESSLEMONT, DAVID & G.T. HUGHES. - Gwasg Gregynog. A descriptive catalogue of printing at Gregynog 1970-1990.
224865: GWATHMEY, CHARLES & ROBERT SIEGEL., ARNELL, PETER. A.O. - Charles Gwathmey and Robert Siegel. Buildings and Projects 1964-1984.
180554: GYLLENSVÄRD, BO. - Oriental ceramics. Vol. 8: Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm. 2nd ed.
48643: GYLLENSVÄRD, BO. - T'Ang gold and silver. (Diss.)
121400: GYOJI, KOKUMIN NENJU. - Das Jahr im Erleben des Volkes.
261702: GYÖNGYÖSSY, MÁRTON. - Altin, Akcse, Mangir... Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon. [Ottoman finance].
261133: GYÖNGYÖSSY, M. & H.WINTER. - Münzen und Medaillen des ungarischen Mittelalters 1000-1526.
271844: GYSELINGS, RALF. A.O. - Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar.
247732: GYSSELING, MAURITS (EDIT.) & WILLY PIJNENBURG. - Corpus van Middelnederlandse teksten (Tot en met het jaar 1300). Reeks I & II. (All. publ.).
242471: GYULA, DIETZEL. - A Bakony nappali lepkéi. Regionális Vörös Könyv. / The Butterflies of the Bakony region. Red data book of Rhopalocera.
156865: GYULA, RÁKOSY., A.O. (EDITED). - Architectura. Anthologie de l'architecture.
278086: HAACK, SIMONE. KÖHLER, STEFAN. - Simone Haack. Hard Candies.
222439: HAACK, HERMANN. - Schriften zur Kartographie.
274955: HAACKE, HANS. BUCHLOH, BENJAMIN, A.O. - Obra Social.
275165: HAAFF, REINER. - Das Süddeutsche Biedermeier.
160803: HAAFKENS, J. - Chants Musulmans en Peul. Textes de l'héritage religieux de la Communauté muselmane de Maroua, Cameroun.
180741: HAAFNER, JACOB. MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J.VAN DER VELDE. - De werken van Jacob Haafner. Deel 1.
101424: HAAFTEN, J.L.VAN - Zeehonden langs de Nederlandse kust. 2e druk.
95006: HAAFTEN, J.L.VAN - Zeehonden langs de nederlandse kust.
55742: HAAGEN, VAN DER. HAAGEN, JAN KAREL VAN DER. - De schilders Van der Haagen en hun werk.
215406: HAAGNER, ALWIN. - Families Struthionidae to Scolopacidae.
57679: HAAGSMA, IDS, A.O. - Amsterdamse gebouwen 1880-1980.
188760: HAAGSMA, MARGRIET, A.O. - The impact of classical Greece on European and national identities. Proceedings of an international colloquium, held at the Netherlands Institute at Athens, 2-4 October 2000.
55727: HAAK, B. - Regenten en regentessen, overlieden en chirurgijns. Amsterdamse groepsportretten van 1600 tot 1835.
158302: HAAK, B. - Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.
178988: HAAK, RUUD. - Duitse Herders en hun verzorging.
267496: HAAK, B. - Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.
44687: HAAKMA WAGENAAR, TH. - De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te Utrecht. Proeve eener historische voorbereiding van de restauratie van een middeleeuwsch monument.
204284: HAAKMAN, G.C. - Rhenen en omstreken.
108117: HAALEBOS, J.K. - Fibulae uit Maurik.
222643: HAALMEIJER, FRANK & BEN SCHOLTEN. - Van Nievelt, Goudriaan & co's stoomvaart maatschappij (NIGOCO).
84954: HAAN, TJAARD W.R.DE. (RED.). - Zeven heerlijkheden. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten.
278278: HAAN, JANNES DE. - Villaparken in Nederland. Een onderzoek aan de hand van het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 1897-1940.
261970: HAAN, CASPAR DE. MARCÉLISEN, ED. - Van de Verwerije en de glaasenmakerije. 225 jaar schildersbedrijf Caspar de Haan in Eindhoven.
158382: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
127131: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA. - Wie is er bang voor nieuwbouw....
47874: HAAN, TJAARD W.R.DE. - Onze volkskunst.
158609: HAAN, TJAARD W.R.DE & R.C.HEKKER. - Oud-Zandvoort. bijdragen tot de geschiedenis en de volkskunde van een voormalig vissersdorp.
69221: HAAN, J.A.M.DE. - Archief St.Catharinagilde Eindhoven 1437-1860.
219439: HAAN, TJAARD W.R.DE. (ED.). - Onze voornamen.
157985: HAAN HETTEMA, M.DE - Oude Friesche wetten.
225983: HAAN, JURJEN DE. SILLEVIS, JOHN & WIM VAN CLEEF. - Pronkhaan Weerhaan. Het veelzijdig oeuvre van Jurjen de Haan / The varied oeuvre of Jurjen de Haan.
166546: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA. - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen.
5846: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
204353: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. 2nd rev. ed.
274028: HAAN, J.DE, E.A. - Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen.
219438: HAAN, TJAARD W.R.DE. (ED.). - Kinderspel.
45110: HAAN, TJAARD W.R.DE, E.A. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
181263: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. 2nd rev. ed.
267001: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Verzamelde gedichten.
151591: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
262839: HAAN, S.W.M.A.DEN. - Inventaris van het Archief van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden.
248532: HAAN, HILDE DE, E.A. - Philharmonie Muziekgebouw van Haarlem.
5728: HAAN, F.DE. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811.
196579: HAAN, F.DE. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811.
161343: HAAN, F.DE. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. Vol. I: Overzicht & Personalia.
275203: HAAN, F, DEN. - Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India anno 1680. Uitgegeven door Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, met medewerking van Nederlandsch-Indische Regeering [...].
252657: HAAN, MEIJER DE. CATALOGUE 2010. - A Master Revealed: Meijer de Haan.
251008: HAAN, HANS DEN. - Moedernegotie en Grote Vaart. Een studie over de expansie van het Hollandsche handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw.
215339: HAAN, A.A.M.DE. - Het wijsgerig onderwijs aan het Hymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
262851: HAAN, NICO DE. - Texel, schoonheid verbeeld. 20 kunstenaars geïnspireerd door een waddeneiland.
127686: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA. - Stadsbeeld Rotterdam. 2e druk.
265065: HAAN, TJAARD W.R.DE. (RED.). - Zeven heerlijkheden. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten.
274964: HAAN, BOB, E.A. - Over de Waal. Waalbrug Nijmegen 1936-2011.
248149: HAAN, HILDE DE, A.O. - Architecture for the Ear. Conservatorium van Amsterdam.
84957: HAAN, TJAARD W.R.DE. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving.
215189: HAAN, MAARTJE DE & E.OOST. CATALOGUS 2000. - Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee. Een genre in de schilderkunst 1840-1940.
245295: HAAN, F.DE. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. Vol. II: Bijlagen & Excursen.
62730: HAAN, F.DE. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
228531: HAANAPPEL, J.B.P. (EDITED). - De Geschiedenis van de Marine-Stoomvaartdienst 1824-1949.
284111: HAANSKORF, MAJA. - Stuwdammen en wegen in het Surinaamse binnenland. Gevolgen voor Wayana en Trio.
274349: HAANSTRA, FOKKE & SIEP ZEEMAN. - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
117924: HAAR, D.TER. - Onze vlinders. [1e druk].
46087: HAAR, D.TER. - Handleiding voor den verzamelaar van vlinders, gevolgd door eene alphabetische lijst van alle soorten met de synonimen, die voorkomen in De vlinders van Nederland systematisch beschreven door P.C.T.Snellen.
236229: HAAR, D.VAN DER. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een Studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
91563: HAAR, A.A.TER. - Ons vee. 2e omgew. druk.
121374: HAAR, D.VAN DER. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een Studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
36847: HAAR, A.A.TER. - Handboek voor den nuthoenfokker.
36849: HAAR, A.A.TER. - Ons nutpluimvee. Fokken, verplegen, voeden en mesten van hoenders, kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen, behandeld voor fokkers van nutgevogelte.
28862: HAAR, D.TER. - Onze vlinders. 4e druk.
78162: HAAR, D.TER. - Onze vlinders. Bewerkt naar Lampert Groszschmetterlinge und Raupen Mittel-Europas door P.M. Keer. 3rd edit.
281047: HAAR, J.VAN DER. - Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland (c. 1600 - c. 1800).
252045: HAAR, D.TER. - Onze vlinders. Bewerkt naar Lampert Groszschmetterlinge und Raupen Mittel-Europas door P.M. Keer. 3rd edit.
172195: HAARDT, GEORGES-MARIE. - Through the Deserts and Jungles of Africa by Motor. (And other articles)
240712: HAARLEM, WILLEM M.VAN. - Shabtis.
262914: HAARLEM, WILLEM M.VAN. - Stelae and reliefs.
262915: HAARLEM, WILLEM M.VAN. - Sarcophagi and related objects.
11466: HAARLOV, BRITT. - The half-open door. A common symbolic motif within Roman sepulchral sculpture.
15052: HAARTMAN, LARS VON. - Zur Biologie der Wasser- und Ufer-Vögel in Schärenmeer Südwest-Finnlands.
224260: HAAS, C.DE. - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam, Oranje, Willem Ruys. 3e dr.
269354: HAAS, HENRI DE. VAUGHAN, JEAN. (TRANSL.). - Uitgeknipt ingelijst. Cut out framed.
278171: HAAS-TEICHEN, FRANZ DE. CROËS, MARCEL. - Franz de Haas-Teichen.
135523: HAAS, TOON DE. LOB, KURT & TON VAN HILTEN. - Toon de Haas. Schilder.
248018: HAAS, OTTO. - Acanthoceratid Ammonoidea from near Greybull, Wyoming.
236237: HAAS, HEIN DE. - Migration and Development in Southern Morocco. The Disparate Socio-Economic. Impacts of Out-Migration on the Todgha Oasis Valley. (Diss.)
225997: HAAS, HENDRIK DE. - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
211295: HAAS, MARCEL DE. - Veiligheidsbeleid en Airpower onder Jeltsin en Poetin. De ontwikkeling van het veiligheidsdenken in de Russische Federatie en de gevolgen ervan voor de inzet van het luchtwapen (1992-2000).
170908: HAAS, HANS. - Pilze Mitteleuropas. Speise- und Giftpilze.
235992: HAAS, F. - Binnen-Mollusken aus Inner-Afrika, hauptsächlich gesammelt von Dr. F. Haas während der Schomburgk-Expedition in den Jahren 1931/32.
269265: HAAS, MICHA DE. - Architecten bureau x Micha de Haas.
226202: HAAS, ROBERT DE. (FOREWORD). - Bestandcatalogus Nederlandse na-oorlogse keramiek.
235103: HAAS, RAPH DE. HUIJTS, STIJN. - Raph de Haas.
269335: HAAS, HENRI DE. - Boven de stad. Aquarellen 1968-2008 met nadruk op kleinwerk.
197959: HAAS, G. - On the Vertebrate Fauna of the Lower Pleistocene site Ubeidiya.
238101: HAAS, F. - Lamellibranchia.
49747: HAAS, HANS. - Pilze Mitteleuropas. Speisepilze II und Giftpilze.
279601: HAASE, WOLFGANG & TEMPORINI, HILDEGARD. (EDITED). - Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW). Teil II: Principat. Band 36/2: Sprache und Literatur (Einzelne Autoren seit der Hadrianischen Zeit und allemeines zur Literatur des 2. und 3. Jahrhunderts [Forts]).
197217: HAASE, FELIX. - Volksglaube und Brauchtum der Ostslaven.
169016: HAASE, GISELA. - Dresdener Möbel des 18. Jahrhunderts. Barock Rokoko Zopfstil.
240314: HAASE, RICHARD. - Einführung in das Studium keilschriftlicher Rechtsquellen.
214026: HAASE, RICHARD. - Die keilschriftlichen Rechtssammlungen in deutscher Fassung. 2. verb. Aufl.
279600: HAASE, WOLFGANG & TEMPORINI, HILDEGARD. (EDITED). - Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW). Teil II: Principat. Band 36/1: Philosophioe (Historische Einleitung: Platonismus).
267354: HAASE, WOLFGANG. - Principat. Band 16 / I & II.
231438: HAASE, EVELIN. - In 64 Tagen um die Welt. Die ethnographische Sammlung von Carlos Göttig.
53352: HAASE, G. - Sächsisches Glas.
126743: HAASS, FRIEDERICH. - Weltpostverein und einheitsporto (Welt-Pennyporto).
94893: HAASSE, HELLA S. - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aantekeningen van A.I.J.M.Schellart.
262454: HAAXMA, R. - Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen.
249151: HABACHI, LABID. [FESTSCHRIFT]. ALTENMÜLLER, HARTWIG, A.O. - Festschrift für Labib Habachi.
33066: HABE, TADASHIGE. - Shells of the western Pacific in color. Volume 2.
100810: HABERBOSCH, PAUL. - Die Süsswasserentomostracen Grönlands. Eine faunistische, oecologische und tiergeographische Studie. (Diss.)
228840: HABEREY, WALDEMAR. [FESTSCHRIFT]. HAEVERNICK, THEA E. & AXEL VON SALDEN. (EDS). - Festschrift für Waldemar Haberey.
117042: HABERLAND, WOLFGANG - Archäologische Untersuchungen in Südost-Costa Rica.
247053: HABERLANDT, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen. 3. Aufl.
151179: HABERLANDT, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen.
247176: HABERLANDT, MICH. - Völkerschmuck mit besonderer Berücksichtigung des metallischen Schmuckes.
144284: HABERLANDT, ARTHUR - Volkskunst der Balkanländer in ihren Grundlagen.
259438: HÄBERLE, MICHAEL. - Pariser Architektur zwischen 1750 und 1800. Die Entstehung des Elementarismus.
192859: HABERLER, GOTTFRIED VON. - Prospérité et d'pression. Étude théorique des cycles éconmomiques. Nouvelle édition revue et augmentée.
221978: HABERMANN, A.M. - Megilloth Midbar Yehuda. The Scrolls from the Judean Desert.
220959: HABERMAS, JÜRGEN. FREUNDLIEB, DIETER A.O. (ED.) - Critical theory after Habermas. Encounters and departures.
54276: HABERMAS, JÜRGEN. FERRY, JEAN-MARC. - Habermas. L'éthique de la communication.
255351: HABERMEHL, DIEDERICK. - Settling in a Changing World. Villa Development in the Northern Provinces of the Roman Empire.
177582: HABERMEHL, GERHARD. - Gift-Tiere und ihre Waffen. Eine Einführung für Biologen, Chemiker und Mediziner. Ein Leitfaden für Touristen. 1. Aufl.
200142: HABERMEHL, N.D.B. [RED.] - In de stad van die Goude.
205898: HABICH, GEORG. - Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. Teil I: Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts, geordnet nach Meistern und Schulen. Band II/1.
79043: HABICH, GEORG. - Die Deutschen Medailleure des XVI.Jahrhunderts.
264174: HABLÜTTZEL, ALFRED & V.HUBER. - Innenarchitektur in der Scweiz 1942-1992. Architecture d'intérieur en Suisse 1942-1992.
263965: HABRAKEN, WILLIAM. - Tribal and Ethnic Footwear of the World.
282311: HACHEZ, ISABELLE A.O. - Les sources du droit revisitées. Vol. 2: Normes internes infraconstitutionelles..
282312: HACHEZ, ISABELLE A.O. - Les sources du droit revisitées. Vol. 4: théorie des sources du droit.
262083: HACHFELD, BERND (RED.). - Europäische Singvögel. Nach Original-Lithographien aus dem 19. Jahrhundert.
274535: HACHLILI, RACHEL. (ED.). - Ancient Synagogues in Israel. Third - Seventh Century C.E. Poceedings of Symposium University of Hafia, MAy 1987.
276350: HACHLILI, RACHEL. - Ancient Jewish Art and Arcaheology in the Land of Israel.
142642: HACHMANN, ROLF & A.KUSCHKE. - Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Loz (Libanon) in den Jahren 1963 und 1964.
114091: HACHMANN, ROLF. - Vademecum der Grabung Kamid-el Loz. unter Mitarbeitung von k.Imre, U.Finkbeiner, [etc.].
94058: HACK, WILHELM SAMMLUNG. KATALOG 1976. - Malewitsch - Mondrian und ihre Kreise. Aus der Sammlung Wilhelm Hack Köln-Ludwigshafen / Rhein.
49888: HACKE-OUDEMANS, JOSINA J. E.A. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
126146: HACKE-OUDEMANS, J.J. & TH.C.OUDEMANS. - Kroniek van De Werkstee Schovenhorst - Putten (GLD.) over de jaren 1950-1969.
114732: HACKENBROCH, YVONNE. - Chelsea and other english porcelain pottery and enamel in the Irwin Untermyer collection.
161196: HACKENBROCH, YVONNE. - Chelsea and other english porcelain pottery and enamel in the Irwin Untermyer collection.
199521: HACKENS, TONY & A.V.MUNAUT. - Wood and Archaeology / Bois et Archéologie.
238433: HACKENS, TONY. - Études sur l'orfèvrerie antique. / Studies in Ancient Jewelry.
269229: HACKER, P.M.S. - Appearance and Reality. A Philosophical Investigation into Perception and Perceptual Qualities.
270764: HACKER, RICHARD C. - Das Handbuch des Pfeifenrauchers. 2. Aufl.
225210: HACKERT, JACOB PHILIPP. WEIDNER, THOMAS. EDITED. - Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del Regno.
267893: HACKERT, JACOB PHILIPP. KRÖNIG, WOLFGANG & R.WEGNER. - Jakob Philipp Hackert der Landschaftmaler der Goethezeit.
38201: HACKIN, J. & J.CARL. - Recherches Archéologiques au Col de Khair khaneh près de Kabul. Fouilles J.Carl et J. Hackin.
219296: HACKIN, J. - Nouvelles recherches archéologiques à Begran (ancienne Kâpicî) (1939-1940).
217306: HACKIN, J. - La sculpture Indienne et Tibétaine au musée Guimet.
42944: HACKIN, J. & J.CARL. - Nouvelles recherches archéologiques à Bamiyan.
148186: HACKIN, J. - La sculpture Indienne et Tibétaine au musée Guimet.
261425: HACKIN, J. A.O. - Studies in Chinese Art and some Indian Influences. (Lectures delivered in connection with the International Exhibition of Chinese Art in the Royal Academy of Arts).
269028: HACKING, IAN. - Representing and Intervening. Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science.
12936: HACKL, RUDOLF. - Die älteren nichtattischen Vasen.
273464: HACKL, RUDOLF. - Die älteren nichtattischen Vasen.
7062: HACKMAN, ALFRED. - Excavationes et Studia. Opuscula in honorem.
238373: HACKMANN, LIC.H. - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma. 2nd edit.
19495: HACKNER, CHRISTOPH. JUNG, HANS. - Christoph Hackner. Ein schlesischer Barockbaumeister.
404: HACKNEY, NOEL C.L. - HMS Victory. Mit Rissen von Wolfgang Hölzel. 4th edition.
249322: HACKSTROH, [DE HEER] (SPEAKER). - De inrichting en aanwending van zoeklichtinstallatiën voor militaire doeleinden.
159893: HACQUART, CAREL. ANDRIESSEN, PIETER. - Carel Hacquart (ca 1640-1701). Een biografische bijdrage. Het werk.
142718: HADAC, EMIL. - Die Gefässpflanzen des Sassengebietes Vestspitsbergen.
275382: AL-HADAD, NAEIMA FARAI A.A. - Working Women and their Rights in the Workplace. International Human Rights and It Impact on Libyan Law.
207814: HADDERINGH, H. & B.VEENSTRA. - Drents woordenboek. Een verzameling van vrijwel uitsluitend idiomatische woorden, uitdrukkingen, zegswijzen, en spreekwoorden uit de Drentse dialecten.
23291: HADDERINGH, H. & B.VEENSTRA. - Drents woordenboek. Een verzameling van vrijwel idiomatische woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden uit de Drentse dialecten.
234668: HADDERINGH, JENT. - Van snabbeschuit tot coaster. De scheepvaart van Gasselternijveen in vogelvlucht.
237150: HADDON, A.C. - The Tugeri Head-Hunters of New Guinea.
280503: HADDON, A.C. (INTROD.). - Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres straits. Vol. V : Sociology, magic and religion of the Western Islanders.
69346: HADDON, ALFRED C. - Sociology, magic and religion of the Western Islanders.
121885: HADDON, A.C., A.O. - Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres straits. Vol. I: General ethnography.
72639: HADELN, DETLEV. - Venezianische Zeichnungen.
196460: HADELN, DETLEV. - Venezianische Zeichnungen der Hochrenaissance.
53541: HADELN, DETLEV. - Venezianische Zeichnungen der Spätrenaissance.
53539: HADELN, DETLEV. - Veneziansche Zeichnungen der Hochrenaissance.
257385: HADEWYCH. VEKEMAN, HERMAN. - Het boek der liederen.
279706: HADEWYCH. WILLAERT, FRANK. - De poética van Hadewijch in de Strofische Gedichten.
229568: HADFIELD, E. - Among the natives of the Loyalty Group.
261646: HADID, ZAHA. - Zaha Hadid. Une architecture.
248649: HADID, ZAHA. LEVENE, RICHARD C. (ED.). - Zaha Hadid 1983-1991.
248647: HADID, ZAHA. MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. (EDITED). - Zaha Hadid 1992-1995.
263530: HADID, ZAHA. MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO & R. LEVENE. (EDITED). - Zaha Hadid 1996 - 2001. Landscape as a plan / El paisaja como planta.
268278: HADID, ZAHA. FONTANA-GIUSTI, GORDANA & PATRIK SCHUMACHER. - Zaha Hadid. Das Gesamtwerk. Ausgewählte Werke.
171488: HADIDI, ADNAN. - Studies in the history and archaeology of Jordan III.
261712: HADJI-PESIC, JOVAN. - Nova Srbija 1868-1996. [Money of the Kingdom of Yugoslavia 1868-1992].
183466: HADRIANUS. STIERLIN, HENRI. - Hadrien et l'architecture romaine.
156756: HAEBERLE, KARL E. - 10000 Jahre Waage. Aus der Entwicklungsgeschichte der Wägetechnik.
191274: HAEBERLI, HANS & CHRISTOPH VON STEIGER. (ED.). - Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik. Studienausgabe zur Faksimile-Edition der Handschrift Mss, hist. helv. I. 16 der Burgerbibliothek Bern.
121224: HAEBERLIN, H.K. A.O. - Coiled basketry in British Columbia and surrounding region.
158309: HAEBERLIN, PETER.W. BOWLES, PAUL. - Yallah.
254597: HAECK, J. - Colonization of the Mole (Talpa Europaea L.) in the IJsselmeerpolders. (Diss.)
155673: HAECKEL, ERNST. - Wanderbilder nach eigenen Aquarellen und Oelgemaelden. Serie I & II. Naturwunder der Tropenwelt Ceylon und Insulinde.
177223: HAECKEL, ERNST. - Stammesgeschichte des Menschen.
219503: HAECKEL, ERNST. - Aus Insulinde. Malayische Reisebriefe.
90965: HAECKEL, ERNST. - Gemeinverständliche Werke. Herausgegeben von H.Schmidt.
199399: HAECKEL, ERNST. - Indische Reisebriefe. 6. Aufl.
242175: HAECKEL, ERNST. - Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gebiete der Enmtwicklungslehre.
113644: HAECKEL, ERNST. - Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie. Ergänzungsband zu dem Buch über die Welträthsel.
247273: HAECKEL, ERNST. - Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. 9th edition.
247297: HAECKEL, ERNST. - Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre. Volksausgabe.
247691: HAECKEL, ERNST. - Kristallseelen. Studien über das anorganische Leben.
249044: HAECXS, HENDRIK. L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Het dagboek van Hendrik Haecxs, Lid van den Hoogen Raad van Brazilië (1645-1654).
134528: HAEDEKE, HANNS-U. - Zinn. Ein Handbüch für Sammler und Liefhaber. 3. erw. Aufl.
212542: HAEDEKE, HANNS-U. - Zinn. 2.Aufl.
267255: HAEDEKE, HANNS-ULRICH. - Schmuck aus drei Jahrtausenden. Sammlung Hanns-Ulrich Haedeke.
116952: HAEFELI, L. - Syrien und sein Libanon.Ein Reisebericht.
277039: HAEGEN, PIEERE L.VAN DER. - Die Wiegendrucke der Univeristätsbibliothek Basel. Teil 3: Die Wiegendrucke aus Italien, Frankreich und der französischsprachichen Schweiz.
258714: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. PARMENTIER, JAN & RUURDJE LAARHOVEN. - De avonturen van een VOC-soldaat. Dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705.
72707: HAEKEL, JOSEF. - Zum Individual- und Geschlechtstotemismus in Australien.
185651: HAELEMEERSCH, ALBERT-FERNAND. - Verknocht aan het land in de Leiebocht. Het Latemse kunstleven tussen 1890 en 1990.
278432: HAELEN, FRANCOIS VAN. [COLLECTION]. HAELEN, FRANÇOIS VAN. [COLLECTION].[BECKER, URBAAN DE, A.O. (EDS)]. - Het Brabants fauvisme. De verzameling François Van Haelen.
212838: HAELEN, FRANÇOIS VAN. [COLLECTION]. [BECKER, URBAAN DE, A.O. (EDS)]. - Het Brabants fauvisme. De verzameling François Van Haelen.
271734: HAELTERS, JAN, A.O. - Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden. Identificatie van marine gebieden die in aanmerking komen als speciale Beschermingszones.
281768: HAEMERS, JELLE. - De strijd om het regentschap over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488).
204919: HAEMMERLE, ALBERT. - Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. 2.Aufl.
174680: HAEMPEL, OSKAR. - Fischereibiologie der Alpenseen.
241104: HAEN, THEO D', A.O. - How Far is America from here? Selected Proceedings of the First Worldcongress of the International American Studies Association, 22-24 May 2003.
53527: HAENDCKE, BERTHOLD. - Der französisch-deutsch-niederländische Einfluss auf die italienische Kunst von etwa 1200 bis etwa 1650. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.
59987: HAENDCKE, BERTHOLD. - Studien zur Geschichte der sächsischen Plastik der Spätrenaissance und Barock-zeit.
59990: HAENDCKE, BERTHOLD. - Studien zur Geschichte der sächsischen Plastik der Spätrenaissance und Barock-zeit.
59981: HAENDCKE, BERTHOLD. - Studien zur Geschichte der spanischen Plastik. Juan Martinez Montañes - Alonso Cano - Pedro de Mena - Francisco Zarcillo.
95148: HAENEL, ERICH. - Alte Waffen.
128851: HAENENS, ALBERT D'. - Europe of the North Sea and the Baltic. The world of the Hanse.
246729: HAENENS, ALBERT D'. - De wereld van de Hanze.
215142: HAENY, GERHARD & LEIBUNDGUT, ANNALIS. - Kellia. Kôm Qoucoûr 'Isa 366 und seine Kirchenanlagen.
226191: HAES, CARLOS DE. GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, ANA. - Carlos de Haes en el Museo del Prado. 1826-1898.
266670: HAESAERTS, PAUL. - Sint-Martens-Latem. Gezegend oord van vlaamse kunst.
35070: HAESER, H. - Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde. Naar de 2e Hoogduitsche uitgave in het Nederduitsch vrij beweerk door Dr.A.H.Israëls.
171603: HAEUPLER, HENNIG. - Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt. Eine Führer durch die Natur.
172924: HAEUPLER, HENNING & P.SCHÖNFELDER. - Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland.
267270: HAEVERNICK, THEA E. - Beiträge zur Glasforschung. Die wichtigsten aufsätze von 1938 bis 1981.
272658: HAEZEBROEK, MARIA - De hedendaagsche kookkunst, of de wetenschap om lekker en goedkoop te eten en te drinken. Vierde druk. op nieuw geheel omgewerkt en met tal van recepten verrijkt, door J.P. Gros, Eerste Kok van wijlen Z. M. willem I.
137063: HAFER, HANNELORE. - Glas architektuur. Ontwerp- en constructie principes voor de uitbouw in glas.
284441: HÄFLIGER, ANTON. - Beiträge zur Anatomie der Vanillaarten.
209701: HÄFLIGER, J.A. - Das Apothekenwesen Basels.
62172: HAFNER, GERMAN. - Ein Apollon-Kopf in Frankfurt und die Niobiden-Gruppe des 5.Jahrhunderts. Griechische Kunstwerke aus Rom.
69686: HAFNER, GERMAN. - Das Bildnis des Q.Ennius. Studien zur römischen Porträtkunst des 2.Jahrh. v. Chr.
37145: HAFNER, GERMAN. - Iudicium Orestis. Klassisches und Klassizistisches.
142939: HAFNER, GERMAN. - Späthellenistische Bildnisplastik. Versuch einer landschaftlichen Gliederung.
268325: HAFSTRÖM, JAN. - Jan Hafström. Painted Objects.
156210: HAFTMANN, WERNER. - Paintings in the Twentieth Century.
204336: HAG KOFFIE MAATSCHAPPIJ. LAARS, S.G.V.D. - Historische Geslachten.
283791: HAGAERTS. LAMBRECHTS-DOUILLEZ, J. - Klavecimbelbouwersfamilie Hagaerts.
274647: HAGAN, JIM & ANDREW WELLS (EDS). - A history of Wollongong
243359: HAGAN, EDWARD A. - Goodbye Yeats and O'Neill. Farce in Contemporary Irish and Irish-American Narratives.
64809: HAGBERG, ULF E. A.O. - The archaeology of Skedemosse.I-II.
38301: HAGBERG, ULF E. A.O. - The archaeology of Skedemosse.
227206: HAGE, W. - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus.
198798: HAGE, R.C. & J.H.DE VEY MESTDAGH. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
172726: HAGEDOORN, JAAP & M.GROEN. - Gids langs de geschiedenis van joods Zwolle.
143316: HAGEDOORN, AREND L. - The relative value of the processes causing evolution.
283109: HAGEDOORN, J. A.O. - Als een strootje in de maalstroom. Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog.
284124: HAGEDORN, DANIEL P. - Central American and Caribbean Air Forces.
230320: HAGEDORN, BERNHARD. - Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert.
219558: HAGELBERG, W. - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst.
207154: HAGELBERG, W. - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst.
264974: HAGEMAN, MARIËLLE. - Heineken. The brewery in Amsterdam.
246325: HAGEMAN, MARIËLLE. - Het Amsterdam boek. 1275-2003.
240283: HAGEMAN, MARIËLLE. - Amsterdam in stukken. / Amsterdam in documents 2010-1275.
174442: HAGEMAN, MAARTEN. - Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
160090: HAGEMANN, CARL. - Spiele der Völker. Eindrücke und Studien auf einer Wrltfahrt nach Afrika und Ostasien.
267241: HAGEMANN, ARNOLD. - Griechische Panzerung. Eine Entwicklungsgeschichtliche Studie zur antiken Bewaffnung. I: Der Metallharnisch.
188813: HAGEMEIJER, WARD J. & M.J.BLAIR. (EDS). - The EBCC Atlas of European breeding birds. Their distribution and abundance.
243601: HAGEMEISTER, KARL. BRÖHAN, MARGRIT. - Karl Hagemeister. (1848--1933). Gemälde - Pastelle - Zeichnungen. 2. Aufl.
193757: HAGEN, FRITS TEN. GERSIE, JAAP, A.O. - Frits ten Hagen. Kunstschilder en portretminiaturist.
284159: HAGEN, PIET. - Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing.
269088: HAGEN, JELLE. - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968.
231383: HAGENAAR, RUDOLF. STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
62239: HAGENBECK, CARL. - Carl Hagenbeck's Dierenvangst met de ufa in de wildernis.
234139: HAGENEDER, OTHMAR & ANDREA SOMMERLECHNER. (EDITED). - Die Register Innocenz' III. 11. Band 11. Pontifikatsjahr, 1208/1209. Texte und Indices.
208326: HAGENOW, GERD. - Aus dem Weingarten der Antike. Der Wein in Dichtung, Brauchtum und Alltag.
119448: HAGENS, H. & B.OLDE MEIERINK. - Twente te Pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900.
269059: HAGENS, H., A.O. - Der letzte Gang - De laatste gang. Totenbrauchtum - Gebruiken rond de Dood. Westmünsterland - Oost-Nederland.
231540: HAGENS, JAN. - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950.
205696: HAGENS, JAN. - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962.
122833: HAGENS, H. - Molens Mulders Meesters. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek, Salland en Twente.
99506: HAGENS, H. & W.ELLING. - Watermolens / Wassermühlen. Overijssel - Grafschaft Bentheim - Gelderse Achterhoek - Westmünsterland.
249487: HAGENWEILER, PATRICIA E.G. - Römische Ausstattungskunst in Oberitalien. Reliefs von öffentlichen und dekorativen Monumenten.
69714: HAGER, WERNER [FESTSCHRIFT]. FIENSCH, GÜNTHER & M.IMDAHL. - Festschrift Werner Hagen.
281468: HAGER, J.M. - De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994.
83783: HAGER, WERNER, A.O. - Studien zur Kunstform.
2884: HAGER, G. - Denkmale und Erninnerungen des Hauses Wittelsbach im Bayerischen Nationalmuseums.
207197: HÄGERMANN, DIETER, A.O. - Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland 1246-1252.
32316: HAGERUP, OLAF & VAGN PETERSSON. - Botanisk atlas. Danmarks daekfroede planter.
244907: HÄGG, ROBIN. (ED.). - Ancient Greek cult practice from the archaeological evidence. Proceedings of the Fourth International Seminar 1993.
176622: HÄGG, ROBIN, A.O. - Asine III. Supplementary studies on the Swedish Excavations 1922-1930. Fasc. 1.
156259: HÄGG, INGA & ROBIN HÄGG. (EDS.). - Excavations in the Barbouna area at Asine. Fasc. II: Finds from the Levendis sector, 1970-'72 by Yvonne Backe-Forsberg ... [et al.]
98092: HÄGG, INGA & ROBIN HÄGG. (EDS.). - Excavations in the Barbouna area at Asine. Fasc. I: General introduction, bibliography, geological background and a report on the field-work in the Levendis sector, 1970-'72 [by] Inga and Robin Hägg, [and] Dieter Bannert.
115282: HÄGG, INGA & ROBIN HÄGG. (EDS.). - Excavations in the Barbouna area at Asine. Fasc. IV: The Hellenistic Nekropolis and later structures on the Middle Slopes, 1973-77. by Inga Hägg and John M. Fossey.
190487: HÄGG, ROBIN & D.KONSOLA. - Early Helladic architecture and urbanization. Proceedings of a Seminar in Athens.
244780: HÄGG, ROBIN. (ED.). - The function of the Minoan Villa. Proceedings of the eighth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 6-8 June 1992.
176593: HÄGG, ROBIN & N.MARINATOS. (EDS.). - The function of the Minoan Palaces.
176591: HÄGG, ROBIN & G.C.NORDQUIST. (ED.). - Celebrations of death and divinity in the Bronze Age Argolid. Proceedings of the sixth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1988.
176553: HÄGG, ROBIN. (ED.). - Peloponnesian Sanctuaries and Cults. Proceedings of the Ninth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994.
90058: HÄGG, ROBIN. - Die Gräber der Argolis in submykenischer, protogeometrischer und geometrischer Zeit. Vol. I: Lage und Form der Gräber.
155260: HAGGAR, REGINALD G. - The Masons of Lane Delph and the origin of Masons patent Ironstone China.
164161: HAGGAR, REGINALD & E.ADAMS. - Mason porcelain & Ironstone 1796-1853.
143969: HAGGAR, ARTHUR L & L.F.MIULLER. - Suffolk clocks & clockmakers.
283464: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1910.
256702: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1908.
256700: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1904. Den Haag en de Hagenaars in de XIXe Eeuw I.
62688: HAGHE, JOHAN VAN DE. - Door Hollands watertuin en heuvelland. Een schets van ons land.
258596: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1919/20
283461: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1906.
283462: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1902.
283463: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1901.
256703: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1907.
283465: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1900.
283466: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1912: Registers op de jaargangen 1889-1911.
256704: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - Jaarboek 1939. Onder redactie van Dr. W.Moll.
258598: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1917/18
258599: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1914/15
256698: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1909.
258595: HAGHE, DIE. BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN. - 1913.
276691: HAGLER, GOULD B. - Georgia's Confederate monuments. In honor of a fallen nation.
105237: HAGOORT, ARIE. OOSTERMAN, ARJEN. - Arie Hagoort architect.
144513: HAGUE, ZILEKHA. - Terracotta decorations of late mediaeval Bengal portrayal of a society.
213947: HAGUENAUER, CHARLES. - Études choisies de Charles Haguenauer. Vol I-III: Japon. Études de religion, d'histoire et de litterature.
50168: HAHLAND, WALTER. - Vasen um Meidias.
181829: HAHLAND, WALTER. - Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v.Chr.
206734: HAHLAND, WALTER. - Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v.Chr.
34224: HAHLAND, WALTER. - Vasen um Meidias.
223818: HAHLAND, WALTER. - Vasen um Meidias.
31427: HAHM, KONRAD. - Ostpreussische Bauernteppiche.
257841: HAHN, THEOPHILUS. - Tsuni - Goam. The supreme being of the Khoi-Khoi.
189765: HAHN, HAROLD M. - The Colonial Schooner 1763-1775.
117215: HAHN SR., ALBERT. VERKRUYSEN, H.C. - [Spotprenten van Albert Hahn Sr.]
249350: HAHN, HEINRICH. - Ganzglas Vitrinen.
261114: HAHN, WOLFGANG & M.METLICH. - Money of the Incipient Byzantine Empire
199555: HAHN, FERDINAND. - Einfuehrung in das Gebiet der Kols-Mission. Geschichte, Gebräuche, Religion und Christianisierung der Kols.
82181: HAHN, WALTHER. - Lehrgang des Plattenschnittes.
272858: HAHN, FRITZ. - Deutsche Geheimwaffen 1939-1945. Flugzeugbewaffnungen.
272883: HAHN, KARL EUGEN. - Eisenbahner in Krieg und Frieden. Ein Lebensschicksal.
220321: HAHN, HERBERT. - Feldzeichen des Königlich Württembergischen Heeres. Handbuch der Fahnen und Standarten 1806 bis 1918.
194206: HAHN JR., ALBERT. - Kunst als tijdsbeeld.
15651: HAHN SR., ALBERT. - Albert Hahn prenten.
119831: HAHN, PHILIPP M. MUNZ, ALFRED. - Philipp Matthäus Hahm. Pfarrer, Erfinder und Erbauer von Himmelsmaschinen, Waagen, Uhren und Rechenmaschinen.
280466: HAHN, CYNTHIA J. & HANS IMMEL. - Passio Kiliani, Ps. Theotimus, Passio Margaretae, Orationes. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex MS. I 189 aus dem Besitz der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover.
275354: HAHNE, ULF (HRSG.). - Transformation der Gesellschaft für eine resiliente Stadt- und Regionalentwicklung. Ansatzpunkte und Handlungs-perspektiven für die regionale Arena.
183720: HAHNE, FRITZ. - Zwischen den Stühlen. Erinnerungen und Erkenntnisse.
279219: HAHNER-HERZOG, IRIS., A.O. - Das zweite Gesicht. Afrikanische Masken aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf.
277356: HAHNER-HERZOG, IRIS. A.O. - Das zweite Gesicht. Afrikanische Masken aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf.
177980: HAHNLOSER, HANS R. [FESTSCHRIFT]. - Festschrift Hans R.Hahnloser zum 60. Geburtstag 1959.
256941: HAHR, AUGUST. - Bewegungsgestalten in der griechischen Skulptur. Eine kunsttheoretische Studie.
28105: HAHR, A. - Uppsala Slott och Dess Rikssal.
38229: HAHR, AUGUST. - Bewegungsgestalten in der griechischen Skulptur. Eine kunsttheoretische Studie.
175246: HAIDUCK, HERMANN. - Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen im ostfriesischen Küstenraum.
279025: HAIG-THOMAS, DAVID. - Tracks in the snow.
224745: HAIGH, K.R. - Cableships and Submarine Cables. 2nd ed.
257827: HAÏM, S. - New Persian-English Dictionary.
260908: HAIN, LUDOVICI. - Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum 1500 typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur.
8691: HAINARD, ROBERT. - Les mammifères sauvages d'Europe. 2ème éd.
213020: HAINAUT-ZVENY, BRIGITTE D'. - Les retables d'autel gothiques sculptés dans les anciens Pays-Bas. Raisons, formes et usages.
26538: HAINAUX, RENÉ. - Le décor de théatre dans le monde depuis 1950.
33159: HAINAUX, RENÉ. - Le décor de théatre dans le monde depuis 1935.
179351: HAINES, MARGARET. - The Sacrestia delle Messeof the Florentine Cathedral.
205041: HAINES, MARGARET. - La Sacrestia delle Messe del duomo di Firenze.
171350: HAINES, FRANCIS. - The Buffalo.
99592: HAINES, RICHARD C. - The structural remains of the later phases. Chatal Hüyük, Tell-Al-Judaidah, and Tell Ta'Yinat. Excavations in the plain of Antioch II.
279513: HAINING, PETER. - Movable Books. An illustrated history.
268950: HAINS, RAYMOND. ELKAR, C., A.O. - La Boîte à Fiches.
169548: HAINZMANN, MANFRED. - Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadrömischen Wasserleitungen.
277582: HAIRER, E. & G.WANNER. - L'analyse au fil de l'histoire.
279192: HAIRS, MARIE-LOUISE. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siècle.
84966: HAIRS, MARIE-LOUISE. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siècle.
169256: HAISMA MULIER, E.O.G. & G.A.C.V.D.LEM. - Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800.
160124: HAITSMA, JOOP & J.MOERMAN. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging 1923. 16 October 1923 - 16 October 1948.
180413: HAITSMA MULIER, E.O.G., A.O. - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School (1632-1877).
198769: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973.
269093: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
278251: HAJEK, OLAF. KLANTEN, ROBERT & H.J. HEILIGE. - Black antoinette. The work of Olaf Hajek.
135378: HÁJEK, LUBOR & W.FORMAN. - A book of chinese art. Four thousand years of sculpture, painting, bronze, jade, lacquer and porcelain.
262253: HAJJAR, YOUSSEF. - La traide d'Héliopolis-Baalbek. Son Culte et sa Diffusion à travers les Textes littéraires et les documents Iconographiques et Épigraphiques. Tome I-III [COMPLETE].
266757: HAKEN, ROMAN. - Roman lamps in the Prague National Museum and in other Czechoslovak collections.
278261: HAKKAART, FER. RIJCKEVORSEL, J.L.A.VAN. - Hakkaart. Schilder en tekenaar.
97088: HAKKENBERG VAN GAASBEEK, H.C.M. - Caraïbisch steekspel. 2e dr.
250115: HAKLUYT, RICHARDE. - A Particuler discourse concerninge the greate necessitie and manifolde commodyties that are like to growe to this realme of Englande by the westerne discouries lately attempted, written in the year 1584. Known as Discourse of Western Planting. Edited by David B & A.Quinn. 
165553: HAKLUYT, RICHARD. QUINN, DAVID B. - Richard Hakluyt, Editor. A study to the facsimile edition of Richard Hakluyt's 'Divers Voyages' (1582) to which is added a facsimile of 'A shorte and briefe narration of the two navigations to New Fraunce' Translated by John Florio (1580).
280374: HAKLUYT, RICHARD. PARKS, GEORGE B. - Richard Hakluyt and the English voyages.
103112: HAKLUYT, RICHARD. PARKS, GEORGE B. - Richard Hakluyt and the English voyages. 2nd [revised] edit.
104345: HAKO, MATTI. - Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition.
210822: HAKS, FRANS, A.O. - Pre-War Balinese modernists 1928-1942. An additional page in Art History.
227103: HAKS, FRANS, A.O. - De Ploeg. Zusammengestellt in Groninger Museum.
260951: HAKS, FRANS. - Peiling 4. Hollandse nieuwe! New Dutch Art!
35434: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia (1600-1950).
234711: HAKSTEGEN, J.W. - Het Onderwijs in Delden en omgeving voor 1900. Het wel en wee van scholen en meesters.
139457: HAKUSEKI, ARAI.JOLY, HENRI L. & I.HOGITARA. - Arai Hakuseki. The sword book in Honcho Gunkiko and the book of Samé Ko Hi Sei Gi of Inaba Tsurio.
264397: HAKVOORT MANDERSLOOT, BEERTEN. (VORMGEVER). - Het Land over de Waal. Concept structuurplan.
276692: HALABY, SAMIA. FARHAT, MAYMANAH. - Samia Halaby. Five Decades of Painting and Innovation.
261197: HALACKA, IVO. - Mince zemi Koruny Ceské. 1526-1856 / München des königreiches Böhmen 1516-1856.
119284: HALBERTSMA, H. - Zeven eeuwen Amersfoort.
257775: HALBERTSMA, BROERREN. - Rimen en teltsjes. Tolfde printinge.
252849: HALBERTSMA, E.H. & T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74-85 (1983-1995) en Nederland's Patriciaar 1-79 (1010-1995).
183324: ANTIKE KUNST. HALBJAHRESSCHRIFT. - Vol. I, 1958 - 46, 2003.
270653: KOCHKUNST UND TAFELWESEN. MODERNE ILLUSTRIERTE HALBMONATSCHRIFT. - Jrg. 12, 1910.
237380: HALCOMBE, CHARLES J.H. - The Mystic Flowery Land. Being a true account of an Englishman's travels and adventures in China. 2nd rev. edition.
254392: HALCYON. DIJK, C.VAN. - Halcyon, het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt.
242943: HALDON, JOHN. - The State and the Tributary Mode of Production.
203555: HALE, AUSTIN. - Clause, Sentence, and Discourse Patterns in selected languages of Nepal. Vol I, III & IV.
243820: HALE, CATHERINE. (EDITED). - Conversation Pieces. African Textiles from Barbara and Bill McCann's Collection.
201911: HALE, AUSTIN. - Research on Tibeto-Burman languages.
204574: HALE, W.G. - Waders.
218206: HALEM, LUDO VAN (ED.). - Cobra. De kleur van vrijheid. De Schiedamse collectie.
171888: HALENZA, JOSEPH (PUBL.). - Halenza's Neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Cöln.
154702: HALES, A.G. - Campaign pictures of the war in South Africa (1899-1900). Letters from the front.
152652: HALFMANN, ROBERT. - Die Bilder und Vergleiche in Pulci's Morgante nach Form und Inhalt untersucht und mit denen der Quellen dieses Gedichtes verglichen.
143377: HALFORD, SAMUEL J. - The Griquas of Griqualand. A historical narrative of the Griqua people. Their rise, progress, and decline.
189428: JAHRBUCH FÜR PSYCHOANALYTISCHE UND PSYCHOPATHOLOGISCHE FORSCHUNGEN. NAND II/1. HÄLFTE, - Band II/I.
238602: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 139, 2005.
238613: HALI. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORIENTAL CARPETS AND TEXTILES. HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 127, 2003.
238635: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 120, 2002.
238863: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - 25 years.
238619: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 144, 2006.
238620: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 143, 2005.
238621: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 135, 2004.
238626: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 147, 2006.
238631: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 122, 2002.
238555: HALI. - Vol. 6, no. 4 (1984) (Issue 24).
238826: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 113, 2000.
238610: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 126, 2003.
238611: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 140, 2005.
238614: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 137, 2004.
238634: HALI. CARPET, TEXTILE AND ISLAMIC ART. - Issue 146, 2006.
169870: HALINBOURG, FRÉDÉRIC (COLLECT.). - Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Collection F.Halinbourg.
31262: HALKE, H. - Handwörterbuch der Münzkunde und ihrer Hilfswissenschaften.
272150: HALL, E.H. - Excavations in eastern Crete Vrokastro.
253276: HALL, HANS VAN. - Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1500).
272624: HALL, PETER & K.PAIN. - The Polycentric Metropolis. Learning from Mega-City Regions in europa.
267637: HALL, JAMES. - Hall's Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst. 2nd rev. edit.
88506: HALL, B.P. & R.E.MOREAU. - An atlas of speciation in African passerine birds.
256540: HALL, MARJA. DORRESTEIN, RENATE, A.O. - Marja van Hall.
170586: HALL, JAMES. - A history of ideas and images in Italian art.
183089: HALL, H.R. - The Civilization of Greece in the Bronze Age (The Rhind lectures 1923).
268587: HALL, JULIETTE, A.O. - A Guide to Pre-Columbian civilizations: Mesoamerica and the Olmec, May and Aztec civilizations.
282892: HALL, ROBERT. - The Armies of Hesse and the Upper Rhine Circle. Hesse-Kassel under Landgrave Carl, 1670-1730. Hese-Darmstadt under Landgraf Ernst Ludwig, 1688-1739. The Upper Rhine Circle, 1664-1734.
266986: HALL, BASIL. RAWLINSON, HUGH GEORGE. (ED.). - Travels in India, Ceylon, and Borneo [by] Basil Hall. Selected and edited with a biographical intrododuction by H. G. Rawlinson.
138609: HALL, B.P. - Birds of the Harold Hall Australian expeditions 1962-70.
224418: HALL, M.A. - Plant structure, function and adaptation.
147095: HALL, C.J.J. - Het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Wording, werking en toekomst.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18