Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
105666: Grol, G.J.Van. - De grondpolitiek in het West-indische domein der generaliteit. [Een historische studie I-II-III (register) 1934-1947].
295711: Grolle, J.J. - De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434. 2e herz. en verm. druk.
162250: Grolle, J.J. - De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434. 2e herz. en verm. druk.
281267: GROLMAN, ANTHONY. Krijnen-Van der Sterre, Jetty & Paul Krijnen. - Uit de atlas van Anthony E. Grolman.
198727: Grolman, Hermina C.A. - Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis. Kalenderfeesten.
217118: GROMAIRE, MARCEL. Gromaire, Francois. - L'Oeuvre gravé de Marcel Gromaire.
62861: Gromort, Georges - l'Art des jardins.
287707: Gron, Arne, a.o. - Subjectivity and Transcendence.
45818: Grönblom, Thorwald. - Verzeichnis der Grss-Schmetterlinge Finnlands mit Rücksicht auf ihre Verbreitung in den verschiedenen Provinzen.
240737: Groneberg, Brigitte. - Die Orts- und Gewässernamen der Zeit der 3. Dynastie vor Ur.
3399: Groneman, [Isaäc] [also called Isaak Groneman or J. Groneman]. - De Garebeg's te Ngajogyakarta [...] met photogrammen van Cephas. 1ste [& only] edition.
232064: Groneman, [Isaäc] [also called Isaak Groneman or J. Groneman]. - Tjandi Parambanan op Midden-Java, na de ontgraving.
229133: Groneman, I[saäc]. - Natah Wajang Welulang. Das Meisseln der ledernen Wajang-Puppen der Javaner in den Vorstenlanden.
7978: Groneman, [Isaäc] [also called Isaak Groneman or J. Groneman]. - De gamelan te Jogjakarta door J. Groneman. Uitgegeven, met eene voorrede over onze kennies der Javaansche muziek door Dr. J.P.N.Land. Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappente Amsterdam.
151186: Groneman, [Isaäc] [also called Isaak Groneman or J. Groneman]. - Oudheidkundige aanteekeningen I.
230460: Gröner, Erich. - German Warships. 1815-1945.
265365: Groningen, Catharina L.van. - Slot Zeist. Een Vorstelyk stuk Goet.
262690: Groningen, Catharina L.van. - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. [Deel 1:] Buitens in het groen.
262689: Groningen, Catharina L.van. - De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. [COMPLETE SET].
141017: Groningen, Catharina L.van. - De Alblasserwaard. Met bijdragen van N.A. Zemering en L. Prins. Bouwhistorisch onderzoek en tekeningen van J.J. Jehee, [et al.]
112339: GRÖNINGER, JOHANN MAURITZ. Grote, Udo. - Johann Mauritz Gröninger. Ein Beitrag zur Skulptur des Barocks in Westfalen.
296905: Grönke, Eveline. - Das römische Alenkastell Biricianae in Weissenburg i. Bay. Die Grabungen von 1890 bis 1990.
293664: GRÖNLOH, ANNEKE. Peeters, Bart. - Anneke Grönloh. De biografie.
277961: Gronnow, Bjarne, a.o. - Aasivissuit - The Great Summer Camp. Archaeological, ethnographical an zoo-archaeological studies of a caribou-hunting site in West Greenland.
277987: Gröntved, Johannes. - Botanische Untersuchungen auf der Insel Dago (Hiiumaa). Ein Beitrag zur Flora Estlands.
156084: Gröntved, Johannes. - The Pteridophyta and Spermatophyta of Iceland.
186539: Grood, Melchoir de. (ed.). - Oud Nijmegen vanuit de lucht.
252778: Groof, Jan De a.o. - The Right to Education and Rights in Education.
252777: Groof, Jan De. - Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe.
275387: Groos, Arthur & H.J.Schiewer. - Kulturen des Manuskriptzeitalters.
241389: Groos, Ulrike. - Ars Musica in Venedig im 16. Jahrhundert.
232539: Groos, D. - Der Krieg in der Nordsee. Band I-III.
150619: Groos, Karl. - Die Spiele der Tiere. 3. umgearb. Aufl.
71380: Groot, K. - Oude foto's en prentbiefkaarten. Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee.
290408: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Eyffinger, Arthur. - The poetry of Hugo Grotius. Original Poetry 1602-1603.
290409: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Rabbie.Edwin. (ed.). - The poetry of Hugo Grotius. Original Poetry 1604-1608.
154421: Groot, Frans. - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
83514: Groot, N.J., e.a. (eindredactie). - Hoorn. Huizen, straten, mensen. Momenten uit de geschiedenis van monumenten. Een jubileumuitgave van de Stichting Stadsherstel Hoorn en de Vereniging Oud-Hoorn [...].
300503: GROOT, KLAAS. Post, Aad & Elly Toepoel-Kuyl. (samenstellers). - Praatjes over en plaatjes van Beverwijk(ers). Een wandeling door de albums van Klaas Groot .
300479: Groot, S.J. de. - Vestingartillerie in het Veldleger. 19 RA in Grebbelinie en Betuwe 1940.
303958: Groot, Klaartje. - Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800. [Diss.]
299865: GROOT, ALEXANDER H. DE. [Festschrift]. Boogert, Maurits H. van den. (ed.). - Ottoman Izmir. Studies in Honour of Alexander H. de Groot.
296455: Groot, T.de & J.W.de Kort. (ed.). - Op (af)stand begraven. Een monumentaal Romeins graf in Beuningse Plas (gemeente Beuningen).
293203: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Wasnink, Jan. - The Antiquity of the Batavian Republic. With the Notes by Petrus Scriverius. Edited and Translated by Jan Waszink.
287003: Groot, J.J.M.de - Dieux de Chine. Le panthéon populaire du Fujian.
285301: Groot, P.J. de. - Leeuwarden, beeld van een stad. [Eerste deel:] Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
284809: Groot, Maaike. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij. (Diss.)
276451: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Posthumus Meyjes, Guillaume H.M. - Hugo Grotius. Melitius sive De iss quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
276309: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Nellen, Henk J.M. & E.Rabbie. - Hugo Grotius Theologian. Essays in honour of G.H.M.Posthumus Meyjes.
273960: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Dovring, F., a.o. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid.
250415: Groot, Aart de & P.Peucker. - De Zeister Broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de hernhutters in Nederland.
247387: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Fortuin, H. - De Natuurrechtelijke grondslagen van de Groot's Volkenrecht.
246333: Groot, Titia de, e.a. - Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad.
245118: Groot, J.C.H.de & A.M.J.Schoot Uiterkamp. - Bibliografie van Overijssel 1951-1980.
242650: Groot, Hannah. - Liefde in uitvoering. Portret van een hortus.
239565: Groot, Irene M. de, a.o. (edit.). - Rondom 1900. Kunst op papier in Nederland.
237325: Groot, J.J.M.de - The Religious System in China. In ancient forms, evolution, history and present aspect. Manners, customs and social institutions connected therewith.
237306: Groot, J.J.M. de. - Les Fêtes annuellement célèbrées à Émoui (Amoy). Étude concernant la religion populaire des Chinois.
237162: Groot, J.J.M.de. - The Wedding Garments of a Chinese Woman.
235190: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Posthumus Meyjes, G.H.M. - Meletius sive de iis quae inter Christianos Conveniunt Epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction.
234985: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. - De Dichtwerken van Hugo Grotius. Vertaald door B.L.Meulenbroek. I: Oorspronkelijk dichtwerk.
222786: Groot, Edward P. de. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
221846: Groot, Silvia W.de. - Djuka society and social change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
221507: Groot, S.J.de & S.Schaap. - De Nederlandse visserij rond 1900.
42903: Groot, A.W.de. - De Universiteit van Amsterdam in oorlogstijd.
303053: Groot, Maaike. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij.
197712: Groot, Johannes de. - Die Altäre des Salomonischen Tempelhofes.
197389: Groot, G.E.de. - Rugose Corals from the Carboniferous of Northern Palencia (Spain).
190838: Groot, Koos (red), e.a. - Jaarboek 2002. Achtste jaarboek van de stichting Historisch Genootschap Hauwert.
182936: Groot, Bas de a.o. - Vis, Schelp- en Schaaldieren. Een geïllustreerde gids met de beschijvingen, aanvoertijden en bereidingswijzen van ruim 400 soorten uit zee en zoet water.
180700: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Nellen, Henk.J.M & Cornelia M.Ridderikhoff. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14: 1643.
180699: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Nellen, Henk.J.M & Cornelia M.Ridderikhoff. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13: 1642.
180698: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Witkam, Paula P. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.
180697: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Meulenbroek, B.L. & Paula P.Witkam. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11: 1640.
180696: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Meulenbroek, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10: 1639.
180694: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Meulenbroek, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8: 1637.
180693: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Meulenbroek, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7: maart 1636 t/m december 1636.
180692: GROOT, HUGO DE [or HUGO GROTIUS]. Meulenbroek, B.L. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6: juni 1635 t/m februari 1636.
175978: Groot, N.J. - Opmeer 75 keer. Feestelijk middelpunt van Westfries boerenleven.
157906: Groot, Irene de. - Landschappen. Etsen van de Nederlandse meesters uit de 17e eeuw.
305021: Groot, Ger. - De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is. 3e dr.
138190: GROOT, J.R. DE. [Festschrift]. Bieman, J.A.A.M., a.o. (eds). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
132696: Groot Pzn, Pieter. - In en rond de Zeevang. Een stukje Noord-Holland onder de loep.
129223: Groot, Jan H. de. - Jeremia. Een sonettenreeks. 2e druk.
114092: Groot, J.J.M.de - Der Thupa, das heiligste Heiligtum des Buddhismus in China. Ein Beitrag zur Kenntnis der esoterischen Lehre des Mahayana.
296769: Grootaers, Willem A. - Rural temples around Hsuan-Hua (South Chahar), their iconography and their history.
303131: Grootaers, L. & G.G.Kloeke. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
288534: Grootaers, Werner, a.o. - Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
122715: Grootaers, L. & G.G.Kloeke. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
38132: Groote, M.Von. - Ägineten und Archäologen.
265773: GROOTE, GEERT. Andriessen, J., a.o. (eds). - Geert Grote & moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres 1984.
265768: GROOTE, GERARD. Zyl, Theodore P.v. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384).
241094: GROOTE LEEUW, DE. - Catalogus des Vélos Complets. Cycles Groote Leeuw. Monopole de vente pour la Belgique de la marque: Swift. Ateliers modernes de construction, de nickelage et d'émaillage. De Groote Leeuw Sottegem. Rijwielen en Toebehoorten in 't Groot.
197738: GROOTE, GEERT. Beer, K.C.L.M.de. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
245518: Grootheest, A.van & J.J.Zwaneveld. - Oude prentkaarten vertellen over Bennekom. 3e druk.
230810: Groothoff, C.J. - De regels van het voetbalspel voor spelers en kijkers (Geïllustreerd).
185053: Grootkerk, Salomon E. - Ancient sites in Galilee. A toponymic gazetteer.
187164: Gropallo, Tomaso. - Navi a Vapore ed Armamenti Italiani dal 1818 ai Giorni Nostri.
110712: Gropengiesser, Hildegund. - Die pflanzlichen Akrotere klassischer Tempel.
289396: GROPIUS.WALER & KONRAD WACHSMANN. Herbert, Gilbert. - The Dream of the Factory-Made House. Walter Gropius and Konrad Wachsmann.
275557: Gropius, Walter. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl. [Signed].
265337: GROPIUS, WALTER. Fischer, Martin S. - Haus Auerbach von Walter Gropius & Adolf Meyer.
224780: GROPIUS, WALTER. Probst, Hartmut & Christian Schädlich. - Walter Gropius. Band 2: Der Architekt und Pädagoge. Werkverzeichnis Teil 2.
220918: Gropius, Walter. - Internationale Architektur. 1.Aufl. [First edition].
20431: GROPIUS, WALTER. Rassegna, Vol. V, 15/3. - Walter Gropius 1907/1934.
200852: GROPIUS, WALTER. Probst, Hartmut & Christian Schädlich. - Walter Gropius.
199935: GROPIUS, WALTER. Probst, Hartmut & Christian Schädlich. - Walter Gropius. Band 1: Der Architekt und Theoretiker. Werkverzeichnis Teil 1.
97782: Gropius, Walter. - Internationale Architektur. 2.veränderte Aufl., 4. bis 6. tausend.
186783: Groppa, Kurt. - Chronik. 111 Jahre Rostocker Strassenbahn. 88 Jahre Elektrischer Betrieb. 66 Jahre Omnibusbetrieb.
271992: Gros, Francois. - Le Paripatal. Texte ramoul.
215054: Gros, Pierre. - Architettura e Società nell'Italia romana.
7357: Grosche, Robert. - Der Kölner Altarbau im 17. und 18.Jahrhundert.
151673: Grose, Clyde L. - A select bibliography of British history 1660-1760.
230341: Grosheide, Greta. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam. (Diss.)
173609: Grosheide, Daniël, a.o. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
265553: Grosjean, Marcel. - Avec les Gars du 37e Tour de France.
113635: Groslier, George. - La sculpture Khmère ancienne.
287683: Gross, Raphael & F.Semmelroth (Hrsg.). - Erinnerungsstätte an der Frankfurter Grossmarkthalle. Die Deportation der Juden 1941-1945.
278101: GROSS, ALEX. Harvey, Doug. - Discrepancies.
27770: Gross, J. a.o. - Die bayerischen Universitäten: Erlangen - München - Würzburg 1928/29.
224492: Gross, Victor. - Les Protohelvètes ou les premiers colons sur le bords des lacs de Bienne et Neuchatel.
185225: Grossardt, Peter. - Die Erzählung von Meleagros. Zur literarischen Entwicklung der kaledonischen Kultlegende.
259850: GROSSBAYER, CHRISTIAN. Hannemann, Eckart & K.W.Steim. - Christian Großbayer. Ein Hohenzollerischer Baumeister des Spätbarocks.
282670: GROSSE, KATHARINA. Katalog 2016. - Katharina Grosse.45
253930: Große, Rolf. - Du royaume franc aux origines de la France et de l'Allemagne 800-1214.
244449: Grosse, Fritz W. (Edited). - Die blau-weissen asiatischen Porzellane in Schloss Favorite bei Rastatt.
224172: Grosse, Emil. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
224171: Grosse, Emil. - Estudio geológico del Terciario Carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la Cordillera Central de Columbia entre el Río Arma y Sacaojal 1920-1923.
301651: Grossert, Adolf. a.o. - Über dem Nebel. Aus der Geschichte des Festungsregimentes 23, 1948-1994.
67685: Grossman, Mary L. & John Hamlet. - Birds of prey of the world.
18862: Grossman, Mary L. & John Hamlet. - Birds of prey of the World.
276043: Grossmann, G.Ulrich. - Architektur und Museum - Bauwerk und Sammlung. Das Germanische Nationalmuseum und seine Architektur.
269492: Grossmann, Moritz. - Der freie Ankergang für Uhren. Praktische und theoretische Abhandlung.
249401: Grossmann, Peter. - Elephantine II: Kirche und spätantike Hausanlagen im Chnumtempelhof. Beschreibung und typologische Untersuchung.
268594: GROSSPIERRE, NICOLAS. - Open-Ended. Nicolas Grospierre.
292702: Grossruck, Johann. - Grieskirchen. Kreisstadt in Oberdonau. Kommunaler und pfarrlicher Alltag im Dritten Reich 1938-1945.
262941: Grosz, Elizabeth. - Becoming undone. Darwinian reflections on life, politics, and art.
126686: Grosz, August. - Vorlagen der Werkstätte des Lucio Piccinino.
108195: Grosz, George. - Ecce homo.
53136: Grote-Hasenbalg, Werner. - Meisterstücke orientalischer Knüpfkunst. Neubearbeitet von R.v.Oettingen.
31815: Grote-Hasenbalg, Werner. - Masterpieces of oriental rugs. Translated from the German edition Meisterwerke orientalischer Knüpfkunst.
280822: Grote, Rolf-Jürgen & K.v.d.Ploeg. - Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland.
248825: Grote, Ludwig (edit.). - Die deutsche Stadt im 19. Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter.
234601: Grote, David. - Common Knowledge. A Reader's Guide to Literary Allusions.
174720: Grote, August. - Der Sauerstoffhaushalt der Seen.
259916: Groten, Manfred. - Köln im 13. Jahrhundert. Gesellschaftlicher Wandel und Verfassungsentwicklung.
57887: Grotenhuis, Jan a.o. - Broedvogels van Winterswijk.
299230: GROTESQUE, STICHTING. Lokum [pseud. of Lothar Micklei] & Machtelt van Thiel. - d.Doelpunt. Namen van Nederlandse voetbalverenigingen. [Opstelling Oefenmeester Lokum; tactisch en creatief advies Van Thiel].
63941: 1952. Groth - Olympisk revy. En bildereportasje fra de VI. Olympiske Vinterleker Oslo 1952.
17909: 1952. Groth - XV Olympia Helsinki-Helsingfors. 19.7-3.8.1952. Résultats des compétitions. Competition results.
176165: 1952. Groth - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
167236: Groth, Otto. - Die Geschichte der deutschen Zeitungswissenschaft.
97996: 1952. Groth - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
97995: 1952. Groth - Sommar Olympiaden Helsinfors, 1952.
13516: 1952. Groth - Olympia Helsinki, 1952. XV. Sommerspiele 19. Juli bis 3. August.
11276: 1952. Groth - Sommar Olympiaden Helsingfors 1952. Vol.1.
267579: Grottanelli, Vinigi. - Australia, Oceania, Africa Nera.
156120: Grottanelli, Vinigi & Cl. Massari. - Missione di studio al Lago Tana VI: I Baria, I Cunama e I Beni Amer.
66690: Far Eastern Ceramic Group. - Far Eastern Ceramic Bulletin.
247466: Far Eastern Ceramic Group. - Far Eastern Ceramic Bulletin. Vol. II only.
263875: Grousset, René. - The Cicilizations of the East. Vol. IV: Japan.
230424: Groustra, S.J. - Leerboek der Zeevaartkunde.
10185: Grout, Roy A. - The hive and the honey bee.
65388: Grove, W.B. - The British Rust fungi (Uredinaeles). Their biology and classification.
303998: Grover, B.S.K. - Sikkim and India. Storm and consolidation.
79688: Groves, J.W. - Edible and poisonous mushrooms of Canada.
261154: Grozdanov, Cvetan (Edit.). - Coins and mints in Macedonia. Proceedings of the Symposium held in honor of the 80th birthday and 50th anniversary of Ksente Bogoev, Member of the Macedonian Academy of Arts and Sciences.
222154: Gruas-Cavagnetto, Carla. - Étude Palynologique des divers gisements du sparnacien du Bassin de Paris.
274511: Grub, Hermann. - Wel-zijn in de stad. En stedebouwconcept van Hermann Grub.
40627: Grubauer, Albert. - Unter Kopfjägern in Central-Celebes. Ethnologische Streifzüge in Südost- und Central-Celebes.
237528: Grubb, Judith Evans. - Women and the Law of the Roman Empire. A sourcebook on marraige, divcorce and widowhood.
146885: Grubb, Roy. - Selected orchidaceous plants. Vol. 1.
27812: Grube, Oswald W. - Industriebauten-international.
295411: Gruber, Gernot & Oswald Panagl. - Mythos - Metamorphosen - Metaphysik.
285445: Gruber, Carl. - Die kleine Back- und Süsspeisenküche. Neuestes Illustriertes Hand- und Nachschlagewerk.
260213: Grüber, Walter & W.Beyer. - Eisenbahn-Reviere. Thüringer Wald.
244218: Gruber, Ulrich. - Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer.
212926: Gruber, L.Fritz. (ed.). - Selections 1 from Polaroid Collection.
261185: Grubmüller, Klasus & M.Stock. - Geld im Mittelalter. Wahrnehmung - Bewertung - Symbolik.
304980: Gruet, Brice. - La rue à Rome, miroir de la ville. Entre l'émotion et la norme.
27817: Grumbt, Dorette. - Das Jenaer Rathaus. Gestalt und Geschichte.
298084: Grumeza, Lavinia. - Sarmatian cemeteries from Banat (Late 1st - Early 5th centuries AD).
295664: Grumm-Grshimailo, G. - Zapadnaja Mongolija i Urjanchajskij Kraj. Tom Tretij: Antropologicheskiy i ztnograficheskiy ocherk ztikh stran. [Western Mongolia and the Uriankhai Country Volume III: Anthropological and ethnographic sketch of these countries].
173105: Grummann, Vitus J. - Morphologische, anatomische und entwicklungsgeschichtliche Studien über Bildungsabweichungen bei Flechten. Unter kritischer Einbeziehung der bisherigen Literatur.
265192: Grunau, Edvard & J.J.Köster. - Flächenabdichtungen. Fassade und Keller.
262345: Grünbein, Durs. - Gedichte. Bücher I-III.
240547: Grunberg, Arnon. - Figuranten. 1e dr.
259348: GRÜNBERG, MARTIN. Schiedlausky, Günther. - Martin Grünberg. Ein märkischer Baumeister aus der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert.
240548: Grunberg, Arnon. - Tirza. 1e dr.
240530: Grunberg, Arnon. - Figuranten. 1e dr.
302776: Grunberg, Arnon. - Aan nederlagen geen gebrek. Brieven en documenten 1988-1994.
205626: Grunberg, Arnon & Desiderius Erasmus. - Desiderius Erasmus. Waarde Van Dorp / Arnon Grunberg. Geachte Erasmus. Brieven 1515-2000.
302529: Grunberg, Arnon. - Eeuwige adolescentie. Lezing tijdens de stripdagen in Haarlem.
134693: Grünberg, K. - Die Blutsaugenden Dipteren. Leitfaden zur allgemeinen Orientierung, mit besonderer Berücksichtigung der in den Deutschen Kolonien lebenden Krankheitsübertrager.
16739: Grundemann, R. - Dr.G.E.Burkhardt's kleine Missions-Bibliothek. Gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt.
155638: Grundemann, R. - Missions-Studien und Kritiken in Verbindung mit einer Reise nach Indien.
27814: Grundmann, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
27813: Grundmann, G. - Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warmbrunn.
179482: Grundmann, Herbert. - Der Carpenberger Barbarossakopf und die Anfänge des Stiftes Carpenberg.
10198: Grundmann, Günther. - Barockfresken in Breslau.
188420: Grundy, C.Reginald & F.Gordon Roe. - A catalogue of the pictures and drawings in the collection of Frederick John Nettlefold. Works by Artists of the British School.
282696: Grüner, Andreas. - Venus Ordinis. Der Wandel von Malerei und Literatur im Zeitalter der römischen Bürgerkriege.
242170: Gruner, Hans Eckhard. - Wirbelose Tiere. 4th revised edition.
182112: Grunert, Stefan. - Thebanische Kaufverträge des 3. und 2. Jahrhunderts v.u.Z.
53422: Grunewald, Maria. - Das Kolorit in der venezianischen Malerei. Band I: Die Karnation.
81653: GRÜNEWALD, MATTHIAS. Zülch, W. - Der historische Grünewald.
209003: GRÜNEWALD, MATTHIAS. Geissler, H. a.o. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
169433: GRÜNEWALD, MATTHIAS. Burkhard, Arthur. - Matthias Grünewald. Personality and accomplishment.
143710: GRÜNEWALD, MATTHIAS. Geissler, H. - Grünewald. Le Retable d'Issenheim.
115260: Grünewald, Mathilde. - Die Gefässkeramik des Legionslagers von Carnuntum (Grabungen 1968-1974). Mit einem Beitrag von Ernst Pernicka.
227898: Grünhagen, Harm. (red.). - Uitgebreid Amsterdam. 50 jaar Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.
243852: Grünigen, B von. - De l'impressionnisme au tachisme.
279216: Grunne, Bernard de. (ed.). - Masterhands. Afrikaanse beeldhouwers in de kijker. / Mains de maîtres. À la découverte des sculpteurs d'Afrique.
264774: Grunne, Bernard de. - Ogbom. The eket abstract Igbom headdress. / Les Masques-Cimiers abstraits Ogbom des Eket.
2050: Grunne, Bernard de. - Terres Cuites anciennes de l'ouest Africain. / Ancient terracottas from West Africa.
159043: Grunne, Bernard de. - Naissance de l'art en Afrique noire.
11584: Grunne, Bernard de. - La Statuaire en terre cuite du delta intérieur du Niger au Mali. / Figürliche Terrakotten aus dem Gebiet des Niger-Binnendeltas in Mali. / The terracotta statuary of the inland delta of the Niger in Mali.
292166: Grunow, A. - Die österreichischen diatomaceen.
223042: Grünstein, Leo. - Silhouetten aus der Goethezeit aus dem Nachlasse Johann Heinrich Merck's.
101246: Grünstein, Leo. - Die Sammlung Prof. Dr. Emerich Ullmann.
264176: GRÜNTUCH ERNST ARCHITECTS. Feireiss, Kristin, a.o. - Points of Access. Grüntuch Ernst Architects.
236976: Grünwedel, Albert. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
219605: Grünwedel, Albert. - Sinhalesische Masken. Das Yakun-nätîma, der Teufelstanz.
153399: Grünwedel, A. - Buddhist art in India.
115803: Grünwedel, Albert. - Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. Führer durch die lamaistische Sammlung des Fürsten E.Uchtomskij.
52667: Grupe, Margot. - Verzierungsarbeiten als Anregung zu eigener Erfindung. Bilderwerk für Schule und Haus. 2.Aufl.
300996: Gruschke, Andreas. - The cultural monuments of Tibet's outer provinces - Amdo. Vol. 1 & 2.
300995: Gruschke, Andreas. - The cultural monuments of Tibet's outer provinces - Kham. Vol. 1 & 2.
223416: GRUUTHUSE, LODEWIJK VAN. Martens, Maximiliaan P.J. - Lodewijk van Gruuthuse. Mecenas en Europees diplomaat ca. 1427-1492.
162198: Gruvel, A. - Monographie des Cirrhipèdes ou Thécostracés.
153677: Gruvel, A. - L'Indo-Chine. Ses richesses marines et fluviales.
258025: Gruwez, Luuk. - Het land van de wangen.
83779: Gruyer, F.A. - La peinture au chateau de Chantilly. Ecoles étrangères.
196283: Gruyer, F.A. - La peinture au Chateau de Chantilly. École francaise.
29799: Gruyl, Martin de. - Dordtse Jonas in Olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart.
250505: Gruys, J.A. & C.de Wolf. - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch introduction on the Short-title catalogue, Netherlands.
6659: Gruys, P. - Growth in Bupalus piniarius (Lepidoptera: Geometridae) in relation tot larval population density.
55667: Gruyter, Jos. de. - De Haagse School.
226038: GRUYTER, W.J. DE. Ebbink, Hans (a.o.) - Zelfportret als zeepaardje. Memoires van W.Jos. de Gruyter.
139311: Gruyters, Hans & P.Kuypers. - De doortrekking van het Wilhelminakanaal en de welvaart van Brabant.
268745: Gruzdeva, Ekaterina. - Nivkh. 2nd. printing.
179457: Gryse, Bob de. - Re. Mythe en zonnecultus in het oude Egypte.
258391: Grzimek, Bernhard. - Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk.
257783: Grzimek, Bernhard. - Het leven der dieren. [XVI:] Gedrag.
159172: Grzimek, Bernhard. - Het leven der dieren. IV: Vissen 1.
158030: Grzimek, Bernhard. - Het leven der dieren. X: Zoogdieren 1.
117139: Grzimek, Bernhard. - Naar het land van de chimpansé. Mijn reis door de oerwouden van Afrika.
258375: Gschlössl, Roland. - Im Schmelztiegel der Religionen. Göttertausch bei Kelten, Römern und Germanen.
267283: Gschwantler, Kurt & Alfred Berhard-Walcher. (eds). - Griechische und römische Statuetten und Grossbronzen. Akten der 9. Internationalen Tagung 1986 über antiken Bronzen. Wien, 21. - 25. April 1986.
280232: Gsell, Stéphane. - Édifices chrétiens de Thélepte et d'Ammaedara.
280102: Gsell, Stéphane & Ch.A.Joly. - Khamisa, Mdaourouch, Announa. Part. I. Khamissa.
255572: Gsell-Fels, Theodor. - Venedig. Mit Bildern und Zeichnungen von Th. Coulant, Fr. Eibner, E. Kirchner, [et al.].
249636: Gsell, Stéphanie. - Inscriptions latines de l'Algérie I: Inscriptions de la Proconsulaire.
176187: Gsell-Fels, Theodor. - Switzerland: its scenery and people.
169420: Gsell-Fels, Theodor. - Switzerland its scenery and people.
113384: Gu-fen, Shi. - Ink mould engraving if Huizhou.
292277: Gualandi Genito, Maria Cristina. - La Lucerne antiche del Trentino.
249843: Gualtieri, M. - Fourth Century B.C. Magna Graecia: A case study. Texts by S. Bökönyi, L.Constantini, [et al.]
246071: Shanxi Sheng bo wu guan. - Baoning si Ming dai shui lu hua. / Ming dynasty Shui Lu paintings at Bao Ning Si. - Paintings of Buddhist or Taoist rituals.
259211: Guandalini, Gabriella. - Il Palazzo Communale di Modena. Le sedi, la città, il contado.
83130: Guarducci, Margherita. - Le Christ et Saint Pierre dans un document pre-constantinnien de la Necropole Vaticane.
287827: Guarducci, Margarita. - La Cosiddetta Fibula Prenestina antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell' Ottocento.
195926: Guarducci, Margherita. - Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul Cristianesimo.
156449: Guarducci, Annalisa. - Agricoltura e transformazione dell'k'amboente secoli XIII-XVIII.
53474: Guarienti, P.Angelico. - La chiesa di S.Domenico di Chieri.
169735: Guariglia, Guglielmo. - Prophetismus und Heilserwartungs-Bewegungen als völkerkundliches und religionsgeschichtliches Problem.
231215: Guarisco, Gabriella. - Il Duomo di Parma: Matriali per un'altra storia.
127429: GUARMANI, CARLO. Carruthers, Douglas. (introd.). - Northern Najd. A journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim by Carlo Guarmani. Translated from the Italian by Lady Capel-Cure. With introduction and notes by Douglas Carruthers.
303051: GUARNERI, GIUSEPPE. Mosconi, Andrea, Charles Beare, a.o. - Joseph Guarnerius del Gesù. Cremona 1995. Conzulena / Advisors: Charles Beare, Bruce Carlson, Andrea Mosconi. [1st ed.].
298025: Guasch Ferrer, Anna Maria & Nasheli Jiménez Del Val. (eds). - Critical cartography of art and visuality in the global age.
290468: Guasco, Octavien de. - De l'usage des statues chez les anciens. Essai historique.
245375: GUAY, JACQUES. Leturcq, Jean-François. - Notice sur Jacques Guay : (1715-1793). Graveur sur pierres fines du roi Louis XV. Documents inédits émanant de Jacques Guay et notes sur les oeuvres de gravure en taille douce et en pierres fines de la Marquise de Pompadour.
169540: Gubbay.M. - Catalogue des anciennes porcelaines de Saxe.....
259822: GUBBELS, KLAAS. Catalogue 1997. - Klaas Gubbels.
256554: GUBBELS, KLAAS. Belt, Werner van den. - Gubbels in Oranje.
183961: Guchen, P.Denis. - Cinquante ans au Maduré 1837-1887. Récits et souvenirs.
304722: Guchinova, Elza-Bair. - The Kalmyks.
12054: Gude, Mabel. - A history of Olynthus with a prosopographia and testimonia.
283269: Guderian, Dietmar. - Mathematik in der Kunst der letzten dreissig Jahre. Von der magischen Zahl über das endlose Band zum Computerprogramm.
303016: Guderjan, Tomas H. - Maya settlement in northwestern Belize. The 1988 and 1990 Seasons of the Rio Bravo Archaeological Project.
234883: GUDEWERDT, HANS. Behling, Holger. - Hans Gudewerdt der Jüngere (um 1600-1671). Bildschnitzer zu Eckernförde.
209585: Gudger, Eugene W. & B.G.Smith. - The natural history of the frilled Shark Chlamydsoselachus Anguineus.
269151: GUDMUNDSSON, KRISTJÁN. Sandqvist, Tom. - Recent works by Kristján Gudmundsson.
211567: GUDMUNDSSON, PORVALDUR & INGIBJÖRG GUDMUNDSDÓTTIR (Coll.). Catalogue 1999-2000. - Lífshlaup / The Course of Life.
212916: Guégan, Bertrand. (ed.). - Le grant kalendrier et compost des bergiers avecq leur astrologie, Et plusieurs aultres choses.
205090: Guégan, Bertrand. - Trois voyages au Canada.
248160: Guehlstorf, N.P. - The Political Theories of Risk Analysis.
279000: Guemple, D.L. - The Pacific Kayak of the Belcher Islands.
244710: Guenon, François. - Traité des Vaches laitières et de l'espèce Bovine en général 2nd, enlarged ed.
47870: Guenther, Konrad. - Darwinism and the problems of life. A study of familiar life.
175367: Guenther, Konrad. - Vom Urtier zum Menschen. Ein Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen.
197533: Guépin, J.P. - The tragic Paradox. Myth and ritual in Greek tragedy. (Diss.)
250890: Guéranger, Dom. - Sainte Cécile et la Société Romaine aux deux premiers Siècles. 4th edition.
305349: Guérard, Michel. - De originele recepten van Michel Guérard. La grande cuisine minceur.
64240: GUERCINO. Grimaldi, Nefta B. - Il Guercino. Gian Francesco Barbieri 1591-1666.
300713: GUERCINO. Stone, David M. - Guercino. Catalogo completo dei dipinti.
253721: Guérin, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature.
238145: Guérin, F.E. - Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la Nature. Tome sixième.
209985: Guérinot, A. - La religion Djaïna. Histoire, doctrine, culte, coutumes, institutions.
82176: Guerlin, Henri. - La couleur. Choix de textes précédés d'une étude par Henri Guerlin.
263482: Guernier, Eugène. - Le Maroc.
242270: Guerold, François & B.Pernet. - À la découverte des orchidées de Lorraine.
254831: GUERRA, LEARCO. Giuliami, Laura. - Learco Guerra.
254829: GUERRA, LEARCO. Giuliami, Laura. - Learco Guerra.
254828: GUERRA, LEARCO. Negri, Rino. - Learco Guerra.
254826: GUERRA, LEARCO. - Learco Guerra. Locomotiva tricolore.
280446: GUERRE, PIERRE. [collection]. Gourcy, Claire de. - Art Africain. Donation L-Pierre Guerre.
224334: Guerre d'Orient, La. Revue des opérations militaires. - 1879. I-XXX.
267000: GUERREIRO, FERNÃO. Payne, C.H. (transl.). - Jahangir and the Jesuits. With an account of the travels of Benedict Goes and the mission to Pegu from the relations of Fernão Guerreiro, S.J. Translated by C.H. Payne.
253005: Guerrero Medina, Pilar. - Morphosyntactic Alternations in English. Functional and Cognitive Perspectives.
292545: Guerriero, Sonia, a.o. - Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession.
290263: Guerrini, Roberto. - Studi du Valerio Massimo (con un capitolo sulla fortuna nel''iconografia umanistica: Perugino, Beccafumi, Pordenone).
120294: Guerrini, Lucia. - Le stoffe copte del museo archeologico di Firenze. (Antica collezione).
77173: Guest, Evan - Flora of Kuwait. I: Dicotyledneae.
171393: Guest, Crace Dunham. - Shiraz painting in the sixteenth century.
158092: Guétrot. - Le quarantenaire de la Société Mycologique de France *1884-1924).
252859: GUEVARA, ERNESTO CHE. Schuddeboom, Peter, a.o. - Ernesto Che Guevara. Morgen is vermoord 9 oktober 1967 na christus.
188897: Gugelot, J.F. & A.P.Helwig. - Scheepsbouw. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren. 4e druk.
208873: Gugger, Hans. - Die Bernischen Orgeln. Die Wiedereinführung der Orgel in de reformierten Kirchen des Kantons Bern bis 1900.
119178: Guggerli, Karl. - Monographie der Myrtaceengattung Xanthostemon. (Diss.)
818: Guggisberg, C.A.W. - Das Tierleben der Alpen.
27842: Guggisberg, Hans. - Das Kantonale Frauenhospital Bern.
215682: Guggisberg, Martin A. - Frühgriechische Tierkeramik. Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefässe und der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze- und frühen Eisenzeit (ca. 1600-700 v.Chr.).
99840: Guggisberg, C.A.W. - Crocodiles. Their natural history, folklore and conservation.
298512: Guglia, Eugen. - Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch- deutschen Kaiser und Könige.
197508: Guglia, Eugen. - Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch- deutschen Kaiser und Könige.
259690: GUGLIELMELLI, ARCANGELO. Amirante, Giosi. - Architettura napoletana tra Seicento e Settecento. L'Opera di Arcangelo Guglielmelli.
21061: Guha, B.S. - Census of India.III: Ethnographical.
197261: Guhl, E. - Versuch über das Ionische Kapitäl.
286859: Guiart, Jean. - L'Art de la région du Sepik. / The Art of the Sepik Area. / Die Kunst im Stromgebiet des Sepik. / El Arte de la région del Sepik.
181514: Guiart, Jean. - Un siècle et demi de contacts culturels a Tanna. Nouvelles-Hébrides.
152373: Guiart, Jean. - L'Art de la région du Sepik. / The Art of the Sepik Area. / Die Kunst im Stromgebiet des Sepik. / El Arte de la région del Sepik.
301301: Guibaut, André. - Ngolo-Setas. 2e expédition Guibat-Liotard au Tibet (1940).
86234: Guibert, Nicholas J.B.G. - Histoire naturelle des drogues simples ou cours d'histoire naturelle. Septième èdition corrigée et augmentée par G[ustave] Planchon.
284149: Guibert, Jean Paul & A.Clément. - ARC. Archevé d'imprimer sur la presse des cahiers le 17 décembre 1966.
275106: Guibourt, N.J.B.G. - Histoire naturelle des Drogues Simples ou cours d'Histoire Naturelle. 5ème édition.
254103: Guibourt, N.J.B.G. - Histoire naturelle des Drogues Simples ou cours d'Histoire Naturelle. 5ème édition.
300115: Guicciardini, Lodovico. - Pars Tertia de Belgica Faederata.
231991: Guicciardini, Lodovico. - Description de touts les Pays-Bas, autrement appellez, la Germanie Inferieure, ou Basse Allemagne.
229503: GUICCIARDINI, LODOVICO. Touwaide, R.H. - Messire Lodovico Guicciardini. Gentilhomme Florentin.
122412: Guicciardini, Paolo & E.Dori. - Le antiche case ed il palazzo dei Guicciardini in Firenze.
292098: Guichard, Pierre. - From the Arab Conquest to the Reconquest: The Splendour and Fragility of al-Andalus.
215798: Guichard, E. - Les Tissus anciens reconstiués à l'aide du costume des miniatures et de documents inédits.
138719: Guichard, Ed. - Les tapisseries décoratives du Garde-Meuble (Mobilier National).
304363: Guichelaar, Jan, a.o. (eds.) - Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in nederland rond 1900.
276073: Guide. - Glimpses of the East. Official Shipper's Guide and Commercial Year-book of the World. 9th Annual.
285134: Guidi, Guido. - Varianti.
231290: Guidi, Guido. - Chirurgia è Graeco in Latinum conuersa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidij cômentarijs. Chirurgia è Graeco in Latinum conversa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidii cõmentariis.
217683: Guidobaldi, Federico. - Sectilia pavimenta di Villa Adriana. Studi monografici.
259123: Guidotti, Carmen Ravanelli. - Maioliche del Settecento. Collezioni d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
87073: Guiffrey, Jules & Pierre Marcel. - Inventaire général des dessins de l'école française. Tome I: Adam à Bouchardon.
87067: Guiffrey, Jules & Pierre Marcel. - Inventaire général des dessins de l'école française. Tome X: Meisonnier à Millet.
286066: Guiffrey, Jules. - Inventaire des tapisseries de Charles VI vendues ou dispersées par les Anglais de 1422 à 1435.
19284: Guiffrey, Jules. - Les gobelins et Beauvais.
149727: Guiffrey, Jules. - Artistes Parisiens des XVIe et XVIIe siècles. Donations, contrats de mariage, testaments, inventaires, etc tirés des insinuations du châtelet de paris.
262334: Guignot, Félix. - Les Hydrocanthares de France. Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae et Gyrinidae de la France continentale avec notes sur les Espèces de la Corse et de l'Afrique du Nord francaise.
263550: GUIHÉ, MARTI. - Marti Guihé. Open-end. Incl. Dutch translation.
301641: Guijs, Ger & Dick Ladage. - Nieuwerkerk aan den IJssel in woord en beeld.
199549: Guilaine, Jean. - De la Vague à la Tombe. La conquête néolithique de la Méditerranée.
285471: Guilbert, A. - Monument commémoratif. Élevé à la Mémoire des Victiemes de la Charité.
127080: Guilcher, J.-.M. - Het verborgen leven van de bloem.
276226: Guilhot, Jean O. - Verrerie de l'Est de la France XIIIe-XVIIIe siècles. Fabrication - Consommation.
229725: Guillaume, G. - Histoire des Régiments nationaux Belges pendant la Guerre de Sept ans & Pendant la guerres de la Révolution francaise 1792-1801. D`apres des documents officiels et inédits.
89336: Guillaume, A. - A nous l'espace!
291686: Guille, Alain a.o. - Guide des étoilles de mer, oursins et autres échinodermes du lagon de Nouvelle-Calédonie.
152658: GUILLEM ANELIER DE TOULOUSE. Diehl, Rudolph. - Guillem Anelier von Toulouse. Der Dichter des zweiten Theils der Albigenserchronik.
246548: Guillemin, Amédée. - The world of Comets.
142014: Guilleminet, Paul. - Coutumier de la tribu Bahnar des Sedang et des Jarai de la province de Kontum.
159312: Guillevic, Jeanne C. - Musée G.Labit. Arts d'Asie.
111571: Guillon, P. - LesTrépieds du Ptoion.
239551: Guillot de Suduiraut, Sophie. - La Vierge à l'Enfant d'Issenheim. Un chef-d'oeuvre bâlois de la fin du Moyen Age.
272657: Guilmard, D. - Geschichte der Ornamentik. Die wichtigste Ornamente der verschiedenen Baustyle von Beginn des christlichen Zeitalters bis auf die Gegenwart.
105653: Guilmard, D. - Les maitres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs. Écoles Francaise, - Italienne,- Allemande et des Pays-Bas (Flamande & Hollandaise).
193655: Guilmoto, Christophe a.o. - Tiruvannamalai. Un lieu saint sivaïte du sud de l'Inde 5: La Ville.
119250: Guilonard, P. & G.Spit. - De weg door de lucht. Het moderne snelverkeer. Met een voorwoord van A.H.G.Fokker.
51580: Guimbaud, Louis. - La tapisserie de haute et de basse lisse.
67465: Guimet, E. - Les portraits d'Antinoë au Musée Guimet.
238880: Conférences faites au Musée Guimet. - 1913.
238876: Conférences faites au Musée Guimet. - 1910.
238877: Conférences faites au Musée Guimet. - 1905.
238875: Conférences faites au Musée Guimet. - 1908.
238874: Conférences faites au Musée Guimet. - 1908.
238873: Conférences faites au Musée Guimet. - 1906.
238872: Conférences faites au Musée Guimet. - 1901-1902 et 1902-1903.
238871: Conférences faites au Musée Guimet. - 1914.
238870: Conférences faites au Musée Guimet. - 1903-1904. Première partie.
236677: Guion, Paul. - La Casbah d'Alger.
284711: Guiot, Hélène & Claude Stéfani. - Les objets océaniens, série polynésienne. Volume no. 1.
176008: Guioth. - Histoire Numismatique de la Révolution Belge, ou description raisonnée des Médailles, des Jetons et des Monnaies.
302386: Guiraud, Hélène. - Intailles et camées de l'époque romaine en Gaule (Territoire français).[Tome I].
296939: GUISAN, HENRI. Gautschi, Willi. - General Henri Guisan. Die Schweizerische Armeeführung im Zweiten Weltkrieg. 4. dürchgesehene Aufl.
285657: Guise, Barry & G.Lees. - Windmills of Angelsey.
195350: Guitton, Jean. - Le temps et l'éternité chez Plotin et Saint Augustin.
249940: Guksch, Heike. - Das Grab des Benja, gen. Paheqamen Theben Nr. 343.
206595: Gulaki, Alexandria. - Klassische und klassizistische Nikedarstellungen. Untersuchungen zur Typologie und zum Bedeutungswandel.
93540: Gulat-Wellenburg, W.v. a.o. - Der physikalische Mediumnismus.
160225: Gulati, R.D. & S.Parma. - Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, the Netherlands. 25th anniv. of the Limnological Institute.
302594: GULBENKIAN, CALOUSTE. [Collection]. Robinson, E.S.G. & Castro Hipólito. - A catalogue of the Calouste Gulbenkian collection of Greek coins. Part I: Italy, Sicily, Carthage.
274621: Gulden, Z. - Rationalisatie in woningbouw.
194502: Gulden Passer, De. - Jrg. 68. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194500: Gulden Passer, De. - Jrg. 70. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194499: Gulden Passer, De. - Jrg. 71-72. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194498: Gulden Passer, De. - Jrg. 73. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
194497: Gulden Passer, De. - Jrg. 75. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
96247: Gulden Passer, De. - Jrg. 24. Driemaandelijksch Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen.
233840: Gülec, Mustafa. - Differences in Similarities. A comparative study on Turkish language archievement and proficiency in a Dutch migration context.
300224: Guleij, Ron & Gerrit Knaap. (eds). - Het grote VOC Boek.
160080: Gulick, John. - Social structure and culture change in a libanese village.
34652: Gulik, H.C.van. - Catalogue of the bronzes in the Allard Pierson Museum at Amsterdam. Part I.
301911: Gulik, Robert H.van. - Sexual life in ancient China. A preliminary survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. With a new introduction and bibliography by Paul R. Goldin.
296141: Gulik, R.H.van. - De boek illustratie in het Ming tijdperk. [De boekillustratie in het Ming-tijdperk].
275850: Gulik, R.H.van. - De boek illustratie in het Ming tijdperk. [De boekillustratie in het Ming-tijdperk].
257678: Gulik, J.van der & Giel van der Zel. - Hoorn in oude ansichten. [Deel 1]. [1e druk].
242995: Gulik, W.R.van; o.a. - Japanse kunst uit Nederlands particulier bezit.
209298: GULIK, ROBERT H.VAN. [Collection]. Auction catalogue 1983. - The Van Gulik collection of fine Chinese, Japanese, Tibetan Paintings and Calligraphy; Oriental Ceramics and works of art, including Rhinoceros Horn Libation Cups and Jades.
190582: Gulik, W.R.van, H.S.van der Straaten & G.D. van Wengen. (ed.). - From field-case to show-case. Research, acquisition and presentation in the Rijksmuseum voor Volkenkunde (national museum of ethnology), Leiden. In tribute to professor P.H.Pott on the 25th anniversary of his directorship of the Rijksmuseum of Volkenkunde, Leiden.
176394: Gulik, Robert H.van. - La vie sexuelle dans la Chine ancienne.
138903: Gullberg, Elsa & Paul Astrom. - The thread of Ariadne. A study of ancient greek dress.
304813: Güllenstern, Eleanore, a.o. (introd.). - 90 Jahre Straßenbahn Mülheim an der Ruhr.
266841: Gullini, Giorgio. - I Mosaici di Palestrina.
219098: GULLINI, GIORGIO. [Memoir]. - Sull'origine del Fregio Dorico. Memoria di Giorgio Gullini.
253308: GULLIVER. Swift, Jonathan. - Gulliver's reizen naar verschillende onbekende volkeren der aarde. Bewerkt door J.W.N.Mosselmans.
232025: GULYAKO, SIMON. Tikhomirova, A. - Simon Gulyako. Paintings and graphics.
81664: Gümbel, A. - Der Kursächsische Kämmerer Degenhart von Pfeffingen, der Begleiter Dürers auf der Marter der zehntausend Christen.
260777: Gumbert, J.P. - The Dutch and their books in the manuscript age.
260300: Gumbert, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
297111: Gumilev, Lev Nikolaevich. - Staroburyatskaya zhivopis' Istoricheskiye syuzhety v ikonografii aginskogo Datsana. [Staroburyat painting, historical plots in in the iconography of the Aginsky Datsan.]
42122: Gumpert, Carl. - Fränkisches Mesolithikum. Die steinzeitlliche Besiedlung der fränkischen Rezat und oberen Altmühl im Tardenoisien.
38242: GUMPP. Krapf, Michael. - Die Baumeister Gumpp.
195543: Gunasinghe, Siri. - La technique de la peinture indienne. D'après les textes du Silpa.
35698: Gündel, Christian. - Das schlesische Tumbengrab im XIII. Jahrhundert.
216423: Gundersen, Karin & S.Schillt Ulriksen. - Représentations et figurations baroques. Actes du colloque Oslo 1995.
267818: GUNDLACH AKT.-GES., E. - Luxuswagen-Album.
267817: GUNDLACH AKT.-GES., E. - Geschäftswagen-Album.
189384: Gundlach, O. - Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familien-Geschichten und Familien-Nachrichten. Band I: A-L.
300048: Guneratne, Arjun. - Many tongues, one people. The making of Tharu identity in Nepal.
281189: Günes, E. & G. Ten Herkel-Schoonen. - Büyük Sözlük Hollandaca-Türkce - Türkce-Hollandaca. / Groot woordenboek Nederlands-Turks - Turks-Nederlands.
280224: Gunion, John F. - The Higgs Hunter's Guide.
257717: Guns, Nico. - MS Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie.
253441: Guns, Nico. - Opnieuw te water. Vijftig maal 'Hollands Glorie' in aquarel. / Launched again. Fifty colorful ships from Holland.
235393: Guns, Nico. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
235352: Guns, Nico. - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten.
243061: Guntarik, Olivia. (Edited). - Narratives of community. Museums and Ethnicity.
4661: Günther, Gustav. - Die tierärztliche Hochschule in Wien. Ihre Geschichte, ihre Institute und Einrichtungen.
296588: Günther, Sonja. - Salonwagen im Dritten Reich.
290588: Günther, Gudrun. - Göttervereine und Götterversammlungen auf attischen Weihreliefs. Untersuchugen zur Tyopologie und Bedeutung.
27855: Günther, Gustav. - Die tierärztliche Hochschule in Wien. Ihre Geschichte, ihre Institute und Einrichtungen.
272978: Günther, Helmut. - Heisse Motoren - Kalte Füsse. Eines Kradmelders Fahrt über Belgrad nach Moskauu 1941.
263343: Günther, Johanna. - Architectuur Bedrijven. Enterprising architecture. Business Park Nieuw-Vennep Zuid.
72475: GÜNTHER, IGNAZ. Feulner, Adolf. - Ignaz Günther. Kurfürstlich bayrischer Hofbildhauer (1725-1775).
196945: GÜNTHER, MATTHÄUS. Katalog 1988. - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Klöster, Residenzen.
160221: Günther, Friedrich A. - Die Kinderkrankheiten. Ein Hilfsbuch für alle Hausväter.
155019: GÜNTHER, MATTHÄUS. Gundersheimer, Hermann. - Matthäus Günther. Die Freskomalerei im süddeutschen Kirchenbau des 18. Jahrhunderts.
146164: Günther, Albert. - Catalogue of the Batrachia Salientia in the collection of the British Museum.
9865: GÜNTHER, IGNAZ. Schoenberger, Arno. - Ignaz Günther. Aufnahmen von Max Hirmer.
134823: GÜNTHER, MATTHÄUS. Katalog 1988. - Matthäus Günther 1705-1788. Festliches Rokoko für Kirchen, Klöster, Residenzen.
125910: Günther, Roland. - Kreis Dinslaken.
118680: Günther, Hubertus. - Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance.
224158: Güntner, Wolfgang. - Figürliche bemalte mykenische Keramik aus Tiryns.
282327: Günümüze, Tarihten. - Anaqdolu'da konut ve uerlesme. / Housing and settlement in Anataolia. A historical perspective.
299033: Gupta, S. Dutta. (ed.) - Reactive oxygen species and antioxidants in higher plants.
298889: Gupta, U.S. - What's new about crop plants. Novel discoveries of the 21st century.
295238: Gupta, V.J. - Upper palaeozoics of the Himalaya.
262752: Gupta, Naryani. - Delhi between two empires 1803-1931. Society, Government and Urban Growth.
226524: Gupta, Shakti, M. - Plants in Indian Temple Art.
208752: Gupta, Shakti, M. - Plant myths and traditions in India.
203272: Gupta, Charu Chandra Das. - Origin and evolution of Indian clay sculpture.
182179: Gupta, Raj Kumar. - The living Himalayas II: Aspects of plant explorations and Phytogeography.
300626: Gupte, R.S. - Iconography of the Hindus Buddhists and Jains. 2nd ed.
193596: Gupte, Ramesh S. - Ajanta, Ellora and Aurangabad caves.
99726: Gupton, Oscar W. & F.C.Swope. - Wild orchids of the Middle Atlantic States.
36149: Guratzsch, Herwig. - Die Auferweckung des Lazarus in der niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie en Ikonologie.
236726: Gurdjian, E.S. - Head Injury from Antiquity to the Present with Special Reference to Penetrating Head Wounds.
54442: Gurlitt, Fritz. - Das graphische Jahr.
301338: Gurlitt, Cornelius. - Das französische Sittenbild des achtzehnten Jahrhunderts im Kupferstich.
292050: Gurney, O.R. & P.Hulin. - The Sultantepe tablets I.
259450: Gurrieri, Francesco a.o. - La Sede strorica del Monte dei Paschi di siena. Vicende costruttive e opere d'arte.
259420: Gurrieri, Francesco & P.Mazzoni. - La Fortezza da Basso. Un monumento per la città.
207448: Gurrieri, Francesco. - La Piazza del Duomo a Pistoia.
194219: Gurumurthi, A. - Sculpture and iconography. Cuddapah District Temples.
305261: Gurung, Suresh Kumar. - Sikkim. Ethnicity and political dynamics. A triadic perspective.
289772: GURVICH, JOSE. Kalenberg, Angel. - Jose Gurvich. ...pero yo voy a pintar.
3323: Gusinde, Martin. - Die Kongo-Pygmäen in Geschichte und Gegenwart.
156282: Gusinde, Martin. - Urwaldmenschen am Ituri. Anthrop-Biologische Forschungsergebnisse bei Pygmäen und Negern im östlichen Belgisch-Kongo aus den Jahren 1934-35.
142713: Gusinde, Martin. - Die Twiden. Pygmäen und Pyfmoide im tropischen Afrika.
105153: Gusinde, Martin. - Kenntnisse und Urteile über Pygmäen in Antike und Mittelalter.
286134: Gusler, Wallace B & J.D.Lavin. - Decorated Firearms 1540-1870 from the collection of Clay P.Bedford.
289517: Gusman, Pierre. - La Villa Impériale de Tibur (Villa Hadriana) par [P]ierre Gusman. Préface de [Marie Louis Antoine] Gaston Boissier.
68299: Gusman, Pierre. - La gravure sur bois en France au XIXe siècle.
236891: Gusmao Pereira, Gabriela de. - Rua dos Inventos.
79624: Güssow, H.T. & W.S.Odell. - Mushrooms and toadstools. An account of the more common edible and poisonous Fungi of Canada.
192039: Güssow, H.T. & W.S.Odell. - Champignons comestible et vénéneux. Études des champignons comestibles et vénéux les plus répandus au Canada.
104404: Gustafsson, Ake. - The genesis of the european blackberry flora.
269608: Gut, Ernst. - Les Mystères des Chemins de fer. Technique - Fonctionnement.
260635: GUTENBERG, JOHANNES. Nickel, Holger. - Johannes Gutenberg - Regionale Aspekte des frühen Buchdrucks. Vorträge Konferenz Berlin 1990.
157789: GUTENBERG. Geck, Elisabeth. - Johannes Gutenberg. From lead letter to the computer.
293000: Gutfeld, Oren. - Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. V: The Cardo (Area X) and the Nea Church (Area D and T). Final Report.
253943: Güth, Luise, a.o. - Wo bleibt die Aufklärung? Aufklärerische Diskurse in der Postmoderne.
166786: Guth-Dreyfus, Katia. - Transluzides Email in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts am Ober-, Mittel-, und Niederrhein.
272889: Guthardt, Kontad & H.Dörnenburg. - Elektronischer Kampf. Historische Entwicklung mit Beispielen aus acht Jahrzehnten.
168683: Guthiérrez Estévez, Manuel. - Sustentos, aflicciones y postrimeriás de los Indios de América.
297223: Guthrie, Katherine Blanche. - Through Russia. Two volumes in one.
303305: Gutierrez Solana, Nelly & S.K.Hamilton. - Las esculturas en terracota de El Zapotal, Veracruz.
269342: Gutierrez, Laurent a.o. (Edit.). - Being Chinese in Architecture. Recent work in China.
206109: GUTIÉRREZ MARÍN, CARLOS. Durán Sanpere, A. - Barcelona. Evocaciones de la ciudad antique. Serie de 20 dibujos a pluma por Carlos Gutiérrez Marín/
205412: Gutiérrez, Ramon. - L'Art chrétien du Nouveau Monde. La Baroque en Amérique Latine.
163450: Gutiérrez de Pineda, Virginia. - Medicina tradicional de Colombia. El Tripe Legado & Magia, religión y Curanderismo.
278723: Guting, Katharina. - Theorien über den Infantizid und ihre Darstellung am Beispiel der Netsilik-Eskimo. 2. Aufl.
224609: Gutkind, E.A. - International history of city development. Vol. I-VII.
109601: Gutkind, Curt S. - Das Buch der Tafelfreuden aus allen Zeiten und Breiten.
51163: Gutknecht, Ch. - Wollene Kleiderstoffe und deren Werte. Anleitung zur genauen Prüfung der Stoffe nebst Wertberechnung.
279854: Gutman, Lev. - Gewinnen mit Schottisch.
190801: Gutman, Israel (ed.), a.o. - Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor Hulp aan Joden.
119401: Gutman, Melvin collection. Lesley, Parker. - Renaissance jewels an jeweled objects from the Melvin Gutman collection.
11212: Gutman, Emil. - Das grossherzogliche Redidenzschloss zu Karlsruhe.
277432: Gutmann, Robert & A.Koch. - Ladengestaltung. / Shop design.
153125: Gutmann, Bruno. - Das Recht der Dschagga.
230574: Gutscher, Daniel & P.J. Suter. Edited. - Archäologie im Kanton Bern: Fundberichte und Aufsätze / Archéologie dans le canton de Berne. Band / Volume 4 A & B.
299910: Gutschow, Niels & Bernhard Kölver. - Ordered space concepts and functions in a town of Nepal.
298771: GutsMuths, Johann Cristoph Friedrich (also called Guts Muths). - Bibliothek der Pädagogischen Literatur, verbunden mit einem Correspondenzblatte, welches pädagogische Abhandlungen, Aufsätze, Anfragen, Nachrichten, Wünsche, Vorschläge etc. enthält, und einem Anzeiger. [Jahrgang II, komplett]
164643: Güttler, Peter a.o. - Berlin Brandenburg, Ein Architekturführer. An architectural guide.
285712: Guttmann, Oscar. - Monumenta Pulveris Pyrii. Reproductions of ancient pictures concerning the history of gunpowder, with explanatory notes.
4682: Gutton, André. - Conversations sur l'architecture. Cours de théorie de l'architecture professé a l'école nationale supérieure des beaux-arts.
192811: Gutton, André. - Conversations sur l'architecture. Cours de théorie de l'architecture professé a l'école nationale supérieure des beaux-arts.Vol. I-IIIA,
226614: GÜTZLAFF, KARL. Neumann, Karl F. - Gützlaff's geschiedenis van het Chinesche Rijk, van de oudste tijden tot op den Vrede van Nanking. Uitgegeven door K.F. Neuman en vertaald door K.N. Meppen. [...]. Eerste deel.
270122: Gutzmann, Daniel a.o. - Approaches to Meaning. Composition, Values and Interpretation.
263389: Gutzmann, Daniel & G-M.Gärtner. - Beyond Expressives: Explorations in Use-Conditional meaning.
294403: GUY, SAMUEL. Schaffer, Irene. - A Van Diemen's Land Settler. The Letter of Samuel Guy. Van Diemen's Land, 1823.
214118: Guy, John. - Ceramic traditions of South-East Asia.
91049: Guyan, Walter U. - Erforschte Vergangenheit. II: Schaffhauser Frühgeschichte.
13209: Guyan, Walter U., a.o. - Das Pfahlbauproblem. Herausgegeben zum Jubiläum des 100jährigen Bestehens der Schweizerischen Pfahlbauforschung.
92060: Guyan, Walter U. - Das Grabhügelfeld im Sankert bei Hemishofen.
45213: Guye, Samuel & H.Michel. - Mesures du temps et de l'espace. Horloges, montres et instruments anciens.
239258: Guyon, E. (a.o.) - Kolken en stromingen. Wonderbaarlijk gedrag van vloeistoffen en gassen.
237613: Guyot, Peter. - Eunuchen als Sklaven und Freigelassene in der griechisch-römischen Antike.
128488: Guyot, A.L. - Les Rouilles des légumineuses, fourragères et spontanées.
223044: GUYS, CONSTANTIN. Baudelaire, Charles. - Le peinture de la vie moderne. Constantin Guys.
266150: Guzik, Ariel. - Cordiox.
304018: Guzzi-Heeb, Sandro & Pierre Dubuis. - Organisation et mesure du temps dans les campagnes européennes de l'époque moderne au XXe siècle.
288742: Guzzo, Pier [or Pietro] Giovanni, a.o. - Antiche Genti d'Italia.
271451: Guzzo, Pier [or Pietro] Giovanni & Lorenzo Fergola. - La villa d'Oplontis.
228276: Gvozdanovic, J. & Th. Janssen. (Ed.) - The function of tense in texts.
241100: GWASG GREGYNOG [or: THE GREGYNOG PRESS]. Esslemont, David & G.T. Hughes. - Gwasg Gregynog. A descriptive catalogue of printing at Gregynog 1970-1990.
224865: GWATHMEY, CHARLES & ROBERT SIEGEL., Arnell, Peter. a.o. - Charles Gwathmey and Robert Siegel. Buildings and Projects 1964-1984.
299619: Gyatsho, Thubten Legshay. - Gateway to the temple. Manual of Tibetan monastic customs, art, building and celebrations. Translated by David Paul Jackson.
48643: Gyllensvärd, Bo. - T'Ang gold and silver. (Diss.)
121400: Gyoji, Kokumin Nenju. - Das Jahr im Erleben des Volkes.
261702: Gyöngyössy, Márton. - Altin, Akcse, Mangir... Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon. [Ottoman finance].
271844: Gyselings, Ralf. a.o. - Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar.
242471: Gyula, Dietzel. - A Bakony nappali lepkéi. Regionális Vörös Könyv. / The Butterflies of the Bakony region. Red data book of Rhopalocera.
156865: Gyula, Rákosy & Szentmiklósi József. (eds). - Architectura. Anthologie de l'architecture.
44772: MASTER OF THE AMSTERDAM CABINET [also called: MASTER OF THE HOUSEBOOK]. Bierens de Ha - De meester van het Amsterdamsch kabinet.
278086: HAACK, SIMONE. Köhler, Stefan. - Simone Haack. Hard Candies.
274955: HAACKE, HANS. Buchloh, Benjamin, a.o. - Obra Social.
275165: Haaff, Reiner. - Das Süddeutsche Biedermeier.
160803: Haafkens, J. - Chants Musulmans en Peul. Textes de l'héritage religieux de la Communauté muselmane de Maroua, Cameroun.
299532: Haafner, Jacob. - Lotgevallen op een reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. [&] Reize in eenen Palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. [Tweede druk].
95006: Haaften, J.L.van - Zeehonden langs de nederlandse kust.
101424: Haaften, J.L.van - Zeehonden langs de Nederlandse kust. 2e druk.
298662: A.D.O. DEN HAAG. [Mulders, P., A. de Wolf, A. Kramer & G.J. Gestman. (eds)]. - Gedenkboek 1905 1 februari 1955 uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan der Haagsche Voetbalvereeniging A.D.O. [title on spine: A..D.O. in het goud. / title on front boards: ADO 1905 - 1955].
296965: A.D.O. DEN HAAG. Gestman, G.J., B.P.A.Kloos & G.K.van Voorthuisen. - Een kwart eeuw voetbal-idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Haagsche voetbalvereeniging A.D.O., 1905-1 februari-1930. [Title on cover: Een kwart eeuw voetbal-idealisme 1905 -1930. A.D.O. Alles door oefening].
55742: HAAGEN, VAN DER. Haagen, Jan Karel van der. - De schilders Van der Haagen en hun werk.
300182: HAAGMANS, FONS. Poot, Jurrie. - Fons Haagmans. L'Étoile Magique.
300227: HAAGMANS, FONS. Katalog 2007. - Fons Haagmans.
215406: Haagner, Alwin. - Families Struthionidae to Scolopacidae.
57679: Haagsma, Ids, a.o. - Amsterdamse gebouwen 1880-1980.
293457: Haagsma, Margriet, a.o. - The impact of classical Greece on European and national identities. Proceedings of an international colloquium, held at the Netherlands Institute at Athens, 2-4 October 2000.
188760: Haagsma, Margriet, a.o. - The impact of classical Greece on European and national identities. Proceedings of an international colloquium, held at the Netherlands Institute at Athens, 2-4 October 2000.
299705: HAAK, LEX. Zwaal, Peter. - Lex Haak architect. Tekst en samenstelling Peter Zwaal. Met een voorwoord van Wiek Ro¨ling.
296023: Haak, Ruud. - Kippen. Rassen voeding verzorging. [1e dr.]
287298: Haak, Abraham C. - Melpomene en het Nederlands Toneel. Melpomene und das Niederländische Theater.
267496: Haak, Bob. - Hollandse schilders in de Gouden Eeuw.
55727: Haak, Bob. - Regenten en regentessen, overlieden en chirurgijns. Amsterdamse groepsportretten van 1600 tot 1835.
178988: Haak, Ruud. - Duitse Herders en hun verzorging.
108117: Haalebos, J.K. - Fibulae uit Maurik.
231580: Haalmeijer, Hans & Dik Vuik. - Fluiten, Katten en Fregatten. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798.
222643: Haalmeijer, Frank & Ben Scholten. - Van Nievelt, Goudriaan & co's stoomvaart maatschappij (NIGOCO).
62730: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
5728: Haan, F.De. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811.
47874: Haan, Tjaard W.R.de. - Onze volkskunst.
45110: Haan, Tjaard W.R.de, e.a. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
84957: Haan, Tjaard W.R.de. (red.). - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving.
292482: Haan, Arnold de & Jan Dubbeldam. (samenst.). - Groeten uit Giessendam en Hardinxveld. Het verleden, nu.
290141: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. [2nd rev. ed.].
262851: Haan, Nico de. - Texel, schoonheid verbeeld. 20 kunstenaars geïnspireerd door een waddeneiland.
262839: Haan, S.W.M.A.den. - Inventaris van het Archief van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden.
261970: HAAN, CASPAR DE. Marcélisen, Ed. - Van de Verwerije en de glaasenmakerije. 225 jaar schildersbedrijf Caspar de Haan in Eindhoven.
252657: HAAN, MEIJER DE. Kröger, Jelka. (ed.). - A master revealed: Meijer de Haan. Edited by Jelka kröger, assisted by Sara Tas.
251008: Haan, Hans den. - Moedernegotie en Grote Vaart. Een studie over de expansie van het Hollandsche handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw.
248532: Haan, Hilde de, e.a. - Philharmonie Muziekgebouw van Haarlem.
248149: Haan, Hilde de, a.o. - Architecture for the Ear. Conservatorium van Amsterdam.
245295: Haan, F.De. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811. Vol. II: Bijlagen & Excursen.
219439: Haan, Tjaard W.R.de. (ed.). - Onze voornamen.
215189: Haan, Maartje de & E.Oost. Catalogus 2000. - Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee. Een genre in de schilderkunst 1840-1940.
204353: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. 2nd rev. ed.
196579: Haan, F.De. - Priangan. De Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811.
181263: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. 2nd rev. ed.
166546: Haan, Hilde de & Ids Haagsma. - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen.
158609: Haan, Tjaard W.R.de & R.C.Hekker. - Oud-Zandvoort. bijdragen tot de geschiedenis en de volkskunde van een voormalig vissersdorp.
158382: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
151591: Haan, F.De. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
69221: Haan, J.A.M.de. - Archief St.Catharinagilde Eindhoven 1437-1860.
127686: Haan, Hilde de & Ids Haagsma. - Stadsbeeld Rotterdam. 2e druk.
127131: Haan, Hilde de & Ids Haagsma. - Wie is er bang voor nieuwbouw....
228531: Haanappel, J.B.P. (Edited). - De Geschiedenis van de Marine-Stoomvaartdienst 1824-1949.
274349: Haanstra, Fokke & Siep Zeeman. - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
46087: Haar, D.Ter. - Handleiding voor den verzamelaar van vlinders, gevolgd door eene alphabetische lijst van alle soorten met de synonimen, die voorkomen in De vlinders van Nederland systematisch beschreven door P.C.T.Snellen.
36849: Haar, A.A.Ter. - Ons nutpluimvee. Fokken, verplegen, voeden en mesten van hoenders, kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen, behandeld voor fokkers van nutgevogelte.
36847: Haar, A.A.Ter. - Handboek voor den nuthoenfokker.
28862: Haar, D.Ter. - Onze vlinders. 4e druk.
91563: Haar, A.A.Ter. - Ons vee. 2e omgew. druk.
281047: Haar, J.van der. - Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland (c. 1600 - c. 1800).
252045: Haar, D.Ter. - Onze vlinders. Bewerkt naar Lampert Groszschmetterlinge und Raupen Mittel-Europas door P.M. Keer. 3rd edit.
236229: Haar, D.Van der. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een Studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
78162: Haar, D.Ter. - Onze vlinders. Bewerkt naar Lampert Groszschmetterlinge und Raupen Mittel-Europas door P.M. Keer. 3rd edit.
121374: Haar, D.Van der. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een Studie over Genemuiden en het Genemuider Dialect.
172195: Haardt, Georges-Marie. - Through the Deserts and Jungles of Africa by Motor. (And other articles)
304511: Haarh, Erik. - The Yar-Lun dynasty. A study with particular regard to the contribution by myths and legends to the history of ancient Tibet and the origin and nature of its kings.
240712: Haarlem, Willem M.van. - Shabtis.
262915: Haarlem, Willem M.van. - Sarcophagi and related objects.
262914: Haarlem, Willem M.van. - Stelae and reliefs.
15052: Haartman, Lars Von. - Zur Biologie der Wasser- und Ufer-Vögel in Schärenmeer Südwest-Finnlands.
300098: Haartsen, Adriaan. - Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische Waarden in Noord-Holland.
49747: Haas, Hans. - Pilze Mitteleuropas. Speisepilze II und Giftpilze.
286707: Haas, J.De & Ph.L.Battefeld. - Voor het dambord. [2e herz. druk.]
278171: HAAS-TEICHEN, FRANZ DE. Croës, Marcel. - Franz de Haas-Teichen.
269354: HAAS, HENRI DE. Vaughan, Jean. (transl.). - Uitgeknipt ingelijst. Cut out framed.
269335: HAAS, HENRI DE. - Boven de stad. Aquarellen 1968-2008 met nadruk op kleinwerk.
269265: HAAS, MICHA DE. - Architecten bureau x Micha de Haas.
248018: Haas, Otto. - Acanthoceratid Ammonoidea from near Greybull, Wyoming.
238101: Haas, F. - Lamellibranchia.
236237: Haas, Hein de. - Migration and Development in Southern Morocco. The Disparate Socio-Economic. Impacts of Out-Migration on the Todgha Oasis Valley. (Diss.)
235992: Haas, F. - Binnen-Mollusken aus Inner-Afrika, hauptsächlich gesammelt von Dr. F. Haas während der Schomburgk-Expedition in den Jahren 1931/32.
235103: HAAS, RAPH DE. Huijts, Stijn. - Raph de Haas.
226202: Haas, Robert de. (foreword). - Bestandcatalogus Nederlandse na-oorlogse keramiek.
224260: Haas, C.de. - De Grote Drie. Nieuw Amsterdam, Oranje, Willem Ruys. 3e dr.
211295: Haas, Marcel de. - Veiligheidsbeleid en Airpower onder Jeltsin en Poetin. De ontwikkeling van het veiligheidsdenken in de Russische Federatie en de gevolgen ervan voor de inzet van het luchtwapen (1992-2000).
210715: Haas, Volkert. - Hethitische Berggötter und Hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen.
197959: Haas, G. - On the Vertebrate Fauna of the Lower Pleistocene site Ubeidiya.
170908: Haas, Hans. - Pilze Mitteleuropas. Speise- und Giftpilze.
135523: HAAS, TOON DE. Lob, Kurt & Ton van Hilten. - Toon de Haas. Schilder.
287615: Haasbroek, Nico. - De Middellandman. 100 dagen door een Rotterdamse Buurt in Transitie.
298561: Haase, Wolfgang & Hildegard Temporini. (eds). - Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Teil II: Principat. Band 34.2 Sprache und Literatur. (Einzelne Autoren seit der Hadrianischen Zeit und Allgemeines zur Literatur des 2. und 3. Jahrhunderts). Herausgegeben von Wolfgang Haase. / Rise and decline of the Roman World. Part II: Principat. Vol. 34.2.
286749: Haase, Ralf. - Sächsische Postordnung vom 27. Juli 1713. Mit einem Beitrag sächsischen Postgeschichte.
267354: Haase, Wolfgang. - Principat. Band 16 / I & II.
240314: Haase, Richard. - Einführung in das Studium keilschriftlicher Rechtsquellen.
231438: Haase, Evelin. - In 64 Tagen um die Welt. Die ethnographische Sammlung von Carlos Göttig.
197217: Haase, Felix. - Volksglaube und Brauchtum der Ostslaven.
126743: Haass, Friederich. - Weltpostverein und einheitsporto (Welt-Pennyporto).
94893: Haasse, Hella S. - Het versterkte huis. Kastelen in Nederland. Met historische aantekeningen van A.I.J.M.Schellart.
262454: Haaxma, R. - Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen.
249151: HABACHI, LABID. [Festschrift]. Altenmüller, Hartwig, a.o. - Festschrift für Labib Habachi.
33066: Habe, Tadashige. - Shells of the western Pacific in color. Volume 2.
100810: Haberbosch, Paul. - Die Süsswasserentomostracen Grönlands. Eine faunistische, oecologische und tiergeographische Studie. (Diss.)
228840: HABEREY, WALDEMAR. [Festschrift]. Haevernick, Thea E. & Axel von Salden. (eds). - Festschrift für Waldemar Haberey.
117042: Haberland, Wolfgang - Archäologische Untersuchungen in Südost-Costa Rica.
247176: Haberlandt, Mich. - Völkerschmuck mit besonderer Berücksichtigung des metallischen Schmuckes.
247053: Haberlandt, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen. 3. Aufl.
151179: Haberlandt, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen.
144284: Haberlandt, Arthur - Volkskunst der Balkanländer in ihren Grundlagen.
259438: Häberle, Michael. - Pariser Architektur zwischen 1750 und 1800. Die Entstehung des Elementarismus.
192859: Haberler, Gottfried von. - Prospérité et d'pression. Étude théorique des cycles éconmomiques. Nouvelle édition revue et augmentée.
221978: Habermann, A.M. - Megilloth Midbar Yehuda. The Scrolls from the Judean Desert.
54276: HABERMAS, JÜRGEN. Ferry, Jean-Marc. - Habermas. L'éthique de la communication.
220959: HABERMAS, JÜRGEN. Freundlieb, Dieter a.o. (ed.) - Critical theory after Habermas. Encounters and departures.
255351: Habermehl, Diederick. - Settling in a Changing World. Villa Development in the Northern Provinces of the Roman Empire.
200142: Habermehl, N.D.B. [Red.] - In de stad van die Goude.
177582: Habermehl, Gerhard. - Gift-Tiere und ihre Waffen. Eine Einführung für Biologen, Chemiker und Mediziner. Ein Leitfaden für Touristen. 1. Aufl.
205898: Habich, Georg. - Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. Teil I: Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts, geordnet nach Meistern und Schulen. Band II/1.
79043: Habich, Georg. - Die Deutschen Medailleure des XVI.Jahrhunderts.
290951: Habicht.T. (Verlag). - Die Rheingegend von Mainz bis Düsseldorf. Eine Sammlung der vorzüglichsten malerischen Ansichten. / Vues pittoresques du Rhin entre Mayence et Düsseldorf. / Views picturesques of the Rhine between Mayence and Düsseldorf.
264174: Hablüttzel, Alfred & V.Huber. - Innenarchitektur in der Scweiz 1942-1992. Architecture d'intérieur en Suisse 1942-1992.
263965: Habraken, William. - Tribal and Ethnic Footwear of the World.
243234: Habsburg, Maximilian von. - Catholic and Protestant translations of the Imitatio Christi, 1425-1650. From late medieval classic to early modern bestseller.
297096: El-Hachaichi, M.B.O. - Voyage au pays des Denoussia a travers la Tripolitaine et les pays Touareg.
282312: Hachez, Isabelle a.o. - Les sources du droit revisitées. Vol. 4: théorie des sources du droit.
282311: Hachez, Isabelle a.o. - Les sources du droit revisitées. Vol. 2: Normes internes infraconstitutionelles..
262083: Hachfeld, Bernd (Red.). - Europäische Singvögel. Nach Original-Lithographien aus dem 19. Jahrhundert.
292598: Hachisuka, Masauji. - A Handbook of the Birds of Iceland.
276350: Hachlili, Rachel. - Ancient Jewish Art and Arcaheology in the Land of Israel.
142642: Hachmann, Rolf & A.Kuschke. - Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Loz (Libanon) in den Jahren 1963 und 1964.
114091: Hachmann, Rolf. - Vademecum der Grabung Kamid-el Loz. unter Mitarbeitung von k.Imre, U.Finkbeiner, [etc.].
94058: Hack, Wilhelm Sammlung. Katalog 1976. - Malewitsch - Mondrian und ihre Kreise. Aus der Sammlung Wilhelm Hack Köln-Ludwigshafen / Rhein.
49888: Hacke-Oudemans, Josina J. e.a. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
126146: Hacke-Oudemans, J.J. & Th.C.Oudemans. - Kroniek van De Werkstee Schovenhorst - Putten (GLD.) over de jaren 1950-1969.
303638: Hackenbroch, Yvonne. - Enseignes. Renaissance Hat Jewels.
199521: Hackens, Tony & A.V.Munaut. - Wood and Archaeology / Bois et Archéologie.
286065: Hacker, Bernhard Nicol. - Der Schulmeister Anton und seine Zöglinge. Eine unterhaltende Geschichte zur ernsthaften und reinsittlichen Bildung des Menschen, vorzüglich Gutsbesitzern, Kirchepatronen und Lehrern empfohlen, die zur Veredlung der Menscheit wirken und beytragen wollen.
269229: Hacker, P.M.S. - Appearance and Reality. A Philosophical Investigation into Perception and Perceptual Qualities.
267893: HACKERT, JACOB PHILIPP. Krönig, Wolfgang & Reinhard Wegner. - Jakob Philipp Hackert der Landschaftmaler der Goethezeit. Mit einem Beitrag von Verena Krieger.
225210: HACKERT, JACOB PHILIPP. Weidner, Thomas. Edited. - Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del Regno.
42510: Hackin, J. - Guide-catalogue du Musée Guimet. Les Collections Bouddhiques. Inde Centrale et Gandhâra, Turkestan, Chine Septentrionale, Tibet.
38201: Hackin, J. & J.Carl. - Recherches Archéologiques au Col de Khair khaneh près de Kabul. Fouilles J.Carl et J. Hackin.
261425: Hackin, J. a.o. - Studies in Chinese Art and some Indian Influences. (Lectures delivered in connection with the International Exhibition of Chinese Art in the Royal Academy of Arts).
219296: Hackin, J. - Nouvelles recherches archéologiques à Begran (ancienne Kâpicî) (1939-1940).
217306: Hackin, J. - La sculpture Indienne et Tibétaine au musée Guimet.
148186: Hackin, J. - La sculpture Indienne et Tibétaine au musée Guimet.
303475: Hacking, Juliet & Joanne Lukitsch. - Photography and the arts. Essays on nineteenth century practices and debates.
273464: Hackl, Rudolf. - Die älteren nichtattischen Vasen.
12936: Hackl, Rudolf. - Die älteren nichtattischen Vasen.
285999: Hackländer, F.W. - Reise in der Orient. Band 1. [2. verb. Aufl.].
7062: Hackman, Alfred. - Excavationes et Studia. Opuscula in honorem.
238373: Hackmann, Lic.H. - Vom Omi bis Bhamo. Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und Birma. 2nd edit.
249322: Hackstroh, [De Heer] (speaker). - De inrichting en aanwending van zoeklichtinstallatiën voor militaire doeleinden.
159893: HACQUART, CAREL. Andriessen, Pieter. - Carel Hacquart (+/-1640-1701?). Een biografische bijdrage, het werk.
295804: Hacquebard, Pieter J.H. (samensteller). - Uitgeest in vervlogen jaren.
102852: Hacquebord, Louwrens & W.Vroom. (ed.). - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen.
275382: Al-Hadad, Naeima Farai A.A. - Working Women and their Rights in the Workplace. International Human Rights and It Impact on Libyan Law.
234668: Hadderingh, Jent. - Van snabbeschuit tot coaster. De scheepvaart van Gasselternijveen in vogelvlucht.
23291: Hadderingh, H. & B.Veenstra. - Drents woordenboek. Een verzameling van vrijwel idiomatische woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden uit de Drentse dialecten.
69346: Haddon, Alfred C. - Sociology, magic and religion of the Western Islanders.
284747: Haddon, Alfred C., a.o. - Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres straits. Vol. IV: Arts and Crafts.
284698: Haddon, Alfred C. - The decorative art of British New Guinea. A study in Papuan ethnography.
284673: Haddon, Alfred C. & James Hornell. - Canoes of Oceania.
280503: Haddon, Alfred C. (introd.). - Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres straits. Vol. V : Sociology, magic and religion of the Western Islanders.
237150: Haddon, Alfred C. - The Tugeri Head-Hunters of New Guinea.
121885: Haddon, Alfred C., a.o. - Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres straits. Vol. I: General ethnography.
304458: Hadeler, Wilhelm. - Kriegsschiffbau.
53541: Hadeln, Detlev von. - Venezianische Zeichnungen der Spätrenaissance.
53539: Hadeln, Detlev. - Veneziansche Zeichnungen der Hochrenaissance.
196460: Hadeln, Detlev von. - Venezianische Zeichnungen der Hochrenaissance.
72639: Hadeln, Detlev von. - Venezianische Zeichnungen des Quatrocento. / Venezianische Zeichnungen der Hochrenaissance. / Venezianische Zeichnungen der Spätrenaissance.
279706: HADEWYCH. Willaert, Frank. - De poética van Hadewijch in de Strofische Gedichten.
229568: Hadfield, E. - Among the natives of the Loyalty Group.
268278: HADID, ZAHA. Fontana-Giusti, Gordana & Patrik Schumacher. - Zaha Hadid. Das Gesamtwerk. Ausgewählte Werke.
261646: HADID, ZAHA. - Zaha Hadid. Une architecture.
248647: HADID, ZAHA. Márquez Cecilia, Fernando & Richard Levene. (Edited). - Zaha Hadid 1992 - 1995.
171488: Hadidi, Adnan. - Studies in the history and archaeology of Jordan III.
303978: Hadjar, Abdallah. - Historical monuments of Aleppo. 2nd ed.
261712: Hadji-Pesic, Jovan. - Nova Srbija 1868-1996. [Money of the Kingdom of Yugoslavia 1868-1992].
183466: HADRIANUS. Stierlin, Henri. - Hadrien et l'Architecture romaine.
156756: Haeberle, Karl E. - 10000 Jahre Waage. Aus der Entwicklungsgeschichte der Wägetechnik.
191274: Haeberli, Hans & Christoph von Steiger. (ed.). - Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik. Studienausgabe zur Faksimile-Edition der Handschrift Mss, hist. helv. I. 16 der Burgerbibliothek Bern.
297208: Haeberlin, Matthias. - Die Bodenseeregion im Zweiten Weltkrieg. Bedrohtes Schweizer Grenzgebeit.
158309: HAEBERLIN, PETER.W. Bowles, Paul. - Yallah.
300963: Haebler, Konrad. - Spanische und portugiesische Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts.
304411: HAECKEL, ERNST. Breidbach, Olaf. - Visions of nature. The art and science of Ernst Haeckel.
247691: Haeckel, Ernst. - Kristallseelen. Studien über das anorganische Leben.
247297: Haeckel, Ernst. - Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre. Volksausgabe.
247273: Haeckel, Ernst. - Die Welträthsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. 9th edition.
242175: Haeckel, Ernst. - Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gebiete der Enmtwicklungslehre.
219503: Haeckel, Ernst. - Aus Insulinde. Malayische Reisebriefe.
199399: Haeckel, Ernst. - Indische Reisebriefe. 6. Aufl.
155673: Haeckel, Ernst. - Wanderbilder nach eigenen Aquarellen und Oelgemaelden. Serie I & II. Naturwunder der Tropenwelt Ceylon und Insulinde.
212542: Haedeke, Hanns-Ulrich. - Zinn. 2.Aufl.
134528: Haedeke, Hanns-Ulrich. - Zinn. Ein Handbüch für Sammler und Liefhaber. 3. erw. Aufl.
116952: Haefeli, L. - Syrien und sein Libanon.Ein Reisebericht.
277039: Haegen, Pieere L.Van der. - Die Wiegendrucke der Univeristätsbibliothek Basel. Teil 3: Die Wiegendrucke aus Italien, Frankreich und der französischsprachichen Schweiz.
302119: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. Parmentier, Jan & Ruurdje Laarhoven. (preface). - De avonturen van een VOC-soldaat. Dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier an Rurdje Laarhoven. [1e druk].
258714: HAEGHE, CAROLUS VAN DER. Parmentier, Jan & Ruurdje Laarhoven. (preface). - De avonturen van een VOC-soldaat. Dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier an Rurdje Laarhoven. 3e druk.
72707: Haekel, Josef. - Zum Individual- und Geschlechtstotemismus in Australien.
145072: Haekel, Josef, a.o. (eds). - Die Wiener Schule der Völkerkunde. The Vienna School of Ethnology. Festschrift anlässlich des 25-jährigen Bestandes des Institutes für Völkerkunde der Universität Wien (1929--1954). Herausgeber: J[osef] Haekel, A[nna] Hohenwart-Gerlachstein und A[lexander] Slawik.
185651: Haelemeersch, Albert-Fernand. - Verknocht aan het land in de Leiebocht. Het Latemse kunstleven tussen 1890 en 1990.
212838: HAELEN, FRANÇOIS VAN. [collection]. [Becker, Urbaan De, a.o. (eds)]. - Het Brabants fauvisme. De verzameling François Van Haelen.
271734: Haelters, Jan, a.o. - Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden. Identificatie van marine gebieden die in aanmerking komen als speciale Beschermingszones.
204919: Haemmerle, Albert. - Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. Unter Mitarbeit von Olga Hirsch. 2.Aufl.
174680: Haempel, Oskar. - Fischereibiologie der Alpenseen.
241104: Haen, Theo d', a.o. - How Far is America from here? Selected Proceedings of the First Worldcongress of the International American Studies Association, 22-24 May 2003.
59990: Haendcke, Berthold. - Studien zur Geschichte der sächsischen Plastik der Spätrenaissance und Barock-zeit.
59987: Haendcke, Berthold. - Studien zur Geschichte der sächsischen Plastik der Spätrenaissance und Barock-zeit.
59981: Haendcke, Berthold. - Studien zur Geschichte der spanischen Plastik. Juan Martinez Montañes - Alonso Cano - Pedro de Mena - Francisco Zarcillo.
53527: Haendcke, Berthold. - Der französisch-deutsch-niederländische Einfluss auf die italienische Kunst von etwa 1200 bis etwa 1650. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.
95148: Haenel, Erich. - Alte Waffen.
215142: Haeny, Gerhard & Leibundgut, Annalis. - Kellia. Kôm Qoucoûr 'Isa 366 und seine Kirchenanlagen.
301330: Haesaerts, Paul. - Sint-Martens-Latem. Gezegend oord van Vlaamse kunst.
301331: Haesaerts, Paul. - Sint-Martens-Latem. Gezegend oord van Vlaamse kunst.
35070: Haeser, H. - Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde. Naar de 2e Hoogduitsche uitgave in het Nederduitsch vrij beweerk door Dr.A.H.Israëls.
172924: Haeupler, Henning & P.Schönfelder. - Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland.
171603: Haeupler, Hennig. - Das Weserbergland und seine Pflanzenwelt. Eine Führer durch die Natur.
267270: Haevernick, Thea E. - Beiträge zur Glasforschung. Die wichtigsten aufsätze von 1938 bis 1981.
272658: Haezebroek, Maria - De hedendaagsche kookkunst, of de wetenschap om lekker en goedkoop te eten en te drinken. Vierde druk. op nieuw geheel omgewerkt en met tal van recepten verrijkt, door J.P. Gros, Eerste Kok van wijlen Z. M. willem I.
293407: Häfeli, René. - Verstummte Motoren. Die Geschichte des Schweizer Grand Prix.
137063: Hafer, Hannelore. - Glas architektuur. Ontwerp- en constructie principes voor de uitbouw in glas.
299749: Haffner, Willibald. - Nepal Himalaya. Untersuchungen zum vertikalen Landschaftsbau Zentral- und Ostnepals.
209701: Häfliger, J.A. - Das Apothekenwesen Basels.
62172: Hafner, German. - Ein Apollon-Kopf in Frankfurt und die Niobiden-Gruppe des 5.Jahrhunderts. Griechische Kunstwerke aus Rom.
37145: Hafner, German. - Iudicium Orestis. Klassisches und Klassizistisches.
69686: Hafner, German. - Das Bildnis des Q.Ennius. Studien zur römischen Porträtkunst des 2.Jahrh. v. Chr.
142939: Hafner, German. - Späthellenistische Bildnisplastik. Versuch einer landschaftlichen Gliederung.
268325: HAFSTRÖM, JAN. - Jan Hafström. Painted objects.
156210: Haftmann, Werner. - Paintings in the Twentieth Century.
243359: Hagan, Edward A. - Goodbye Yeats and O'Neill. Farce in Contemporary Irish and Irish-American Narratives.
64809: Hagberg, Ulf E. a.o. - The archaeology of Skedemosse.I-II.
38301: Hagberg, Ulf E. a.o. - The archaeology of Skedemosse.
227206: Hage, W. - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus.
198798: Hage, R.C., J.H.de Vey Mestdagh, a.o. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
143316: Hagedoorn, Arend L. - The relative value of the processes causing evolution.
230320: Hagedorn, Bernhard. - Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert.
219558: Hagelberg, W. - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst.
207154: Hagelberg, W. - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst.
268974: Hageman, Mariëlle. - Amsterdam in stukken 2010 - 1275. / Amsterdam in documents 2010 - 1275.
246325: Hageman, Mariëlle. - Het Amsterdam boek. 1275-2003.
240283: Hageman, Mariëlle. - Amsterdam in stukken. / Amsterdam in documents 2010-1275.
174442: Hageman, Maarten. - Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
304372: Hagemann, Karen & S.Schüler-Springorum. (ed.). - Home / Front. The Military, War and Gender in Twentieth-Century Germany.
285761: Hagen, Victor W. - The Aztec and Maya Papermakers.
193757: HAGEN, FRITS TEN. Gersie, Jaap, a.o. - Frits ten Hagen. Kunstschilder en portretminiaturist.
231383: HAGENAAR, RUDOLF. Stassen, Jan. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
62239: Hagenbeck, Carl. - Carl Hagenbeck's Dierenvangst met de Ufa in de wildernis.
234139: Hageneder, Othmar & Andrea Sommerlechner. (Edited). - Die Register Innocenz' III. 11. Band 11. Pontifikatsjahr, 1208/1209. Texte und Indices.
208326: Hagenow, Gerd. - Aus dem Weingarten der Antike. Der Wein in Dichtung, Brauchtum und Alltag.
231540: Hagens, Jan. - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950.
205696: Hagens, Jan. - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962.
99506: Hagens, H. & W.Elling. (red.). - Watermolens / Wassermühlen [Titel op frans titelblad en stofomslag Watermolens / Wassermühlen. Overijssel - Grafschaft Bentheim - Gelderse Achterhoek - Westmünsterland].
2884: Hager, G. - Denkmale und Erninnerungen des Hauses Wittelsbach im Bayerischen Nationalmuseums.
281468: Hager, J.M. - De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994.
69714: HAGER, WERNER [Festschrift]. Fiensch, Günther & M.Imdahl. - Festschrift Werner Hagen.
207197: Hägermann, Dieter, a.o. - Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland 1246-1252.
32316: Hagerup, Olaf & Vagn Petersson. - Botanisk atlas. Danmarks daekfroede planter.
90058: Hägg, Robin. - Die Gräber der Argolis in submykenischer, protogeometrischer und geometrischer Zeit. Vol. I: Lage und Form der Gräber.
295890: Hägg, Inga & Robin Hägg. (eds.). - Excavations in the Barbouna area at Asine. Fasc. IV: The Hellenistic Nekropolis and later structures on the Middle Slopes, 1973-77. by Inga Hägg and John M. Fossey.
304229: Hägg, Robin & Gullög C.Nordquist. (eds). - Celebrations of death and divinity in the Bronze Age Argolid. Proceedings of the sixth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1988.
244907: Hägg, Robin. (ed.). - Ancient Greek cult practice from the archaeological evidence. Proceedings of the Fourth International Seminar 1993.
244780: Hägg, Robin. (ed.). - The function of the Minoan Villa. Proceedings of the eighth international symposium at the Swedish Institute at Athens, 6-8 June 1992.
176622: Hägg, Robin, a.o. - Asine III. Supplementary studies on the Swedish Excavations 1922-1930. Fasc. 1.
176593: Hägg, Robin & N.Marinatos. (eds.). - The function of the Minoan Palaces.
176553: Hägg, Robin. (ed.). - Peloponnesian Sanctuaries and Cults. Proceedings of the Ninth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June 1994.
164161: Haggar, Reginald & E.Adams. - Mason porcelain & Ironstone 1796-1853.
155260: Haggar, Reginald G. - The Masons of Lane Delph and the origin of Masons patent Ironstone China.
143969: Haggar, Arthur L & L.F.Miuller. - Suffolk clocks & clockmakers.
62688: Haghe, Johan van de. - Door Hollands watertuin en heuvelland. Een schets van ons land.
283462: Haghe, Die. Bijdragen en mededeelingen. - 1902.
283464: Haghe, Die. Bijdragen en mededeelingen. - 1910.
283465: Haghe, Die. Bijdragen en mededeelingen. - 1900.
283461: Haghe, Die. Bijdragen en mededeelingen. - 1906.
256700: Haghe, Die. Bijdragen en mededeelingen. - 1904. Den Haag en de Hagenaars in de XIXe Eeuw I.
300497: Haghenbeek, L., a.o. - Missions belges de la Compagnie de Jésus. Congo, Bengale, Ceylan. 1906, 1907, 1909, 1911 & 1912.
276691: Hagler jr., Gould B. - Georgia's Confederate monuments. In honor of a fallen nation.
285650: Hagoort, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe.
105237: HAGOORT, ARIE. Oosterman, Arjen. - Arie Hagoort architect.
213947: Haguenauer, Charles. - Études choisies de Charles Haguenauer. Vol I-III: Japon. Études de religion, d'histoire et de litterature.
50168: Hahland, Walter. - Vasen um Meidias.
34224: Hahland, Walter. - Vasen um Meidias.
206734: Hahland, Walter. - Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v.Chr.
181829: Hahland, Walter. - Studien zur attischen Vasenmalerei um 400 v.Chr.
31427: Hahm, Konrad. - Ostpreussische Bauernteppiche.
296895: Hahn, Judith. - Church law in modernity. Toward a theory of canon law between nature and culture.
285502: Hahn, Mary. - Illustriertes Kochbuch für die einfache und feine Küche. 25-27. Auflage.
285499: Hahn, Mary. - Illustriertes Kochbuch für die einfache und feine Küche. 19-21. Auflage.
272883: Hahn, Karl Eugen. - Eisenbahner in Krieg und Frieden. Ein Lebensschicksal.
261114: Hahn, Wolfgang & Michael Metlich. - Money of the incipient Byzantine Empire. (Anastastius I - Justinian I, 491-565). / Money of the incipient Byzantine Empire continued. (Justin II - revolt of the Heraclii, 565-610).
257841: Hahn, Theophilus. - Tsuni - Goam. The supreme being of the Khoi-Khoi.
220321: Hahn, Herbert. - Feldzeichen des Königlich Württembergischen Heeres. Handbuch der Fahnen und Standarten 1806 bis 1918.
199555: Hahn, Ferdinand. - Einfuehrung in das Gebiet der Kols-Mission. Geschichte, Gebräuche, Religion und Christianisierung der Kols.
194206: Hahn Jr., Albert. - Kunst als tijdsbeeld.
15651: Hahn Sr., Albert. - Albert Hahn prenten.
119831: HAHN, PHILIPP MATTHÄUS. Munz, Alfred. - Philipp Matthäus Hahn. Pfarrer, Erfinder und Erbauer von Himmelsmaschinen, Waagen, Uhren und Rechenmaschinen.
117215: HAHN SR., ALBERT. Verkruysen, H.C. - [Spotprenten van Albert Hahn Sr.]
275354: Hahne, Ulf (hrsg.). - Transformation der Gesellschaft für eine resiliente Stadt- und Regionalentwicklung. Ansatzpunkte und Handlungs-perspektiven für die regionale Arena.
183720: Hahne, Fritz. - Zwischen den Stühlen. Erinnerungen und Erkenntnisse.
277356: Hahner-Herzog, Iris, a.o. - Afrikanische Masken aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Das zweite Gesicht.
177980: HAHNLOSER, Hans R. [Festschrift]. - Festschrift Hans R.Hahnloser zum 60. Geburtstag 1959.
38229: Hahr, August. - Bewegungsgestalten in der griechischen Skulptur. Eine kunsttheoretische Studie.
28105: Hahr, A. - Uppsala Slott och Dess Rikssal.
256941: Hahr, August. - Bewegungsgestalten in der griechischen Skulptur. Eine kunsttheoretische Studie.
175246: Haiduck, Hermann. - Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen im ostfriesischen Küstenraum.
279025: Haig-Thomas, David. - Tracks in the snow.
224745: Haigh, K.R. - Cableships and Submarine Cables. 2nd ed.
260908: Hain, Ludovici. - Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum 1500 typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur.
33159: Hainaux, René. - Le décor de théatre dans le monde depuis 1935.
286369: HAINAUX, RENÉ. Ancion, Laurent. - René Hainaux jouer, enseigner, chercher.
26538: Hainaux, René. - Le décor de théatre dans le monde depuis 1950.
205041: Haines, Margaret. - La Sacrestia delle Messe del duomo di Firenze.
171350: Haines, Francis. - The Buffalo.
99592: Haines, Richard C. - The structural remains of the later phases. Chatal Hüyük, Tell-Al-Judaidah, and Tell Ta'Yinat. Excavations in the plain of Antioch II.
268950: HAINS, RAYMOND. Elkar, C., a.o. - La Boîte à Fiches.
169548: Hainzmann, Manfred. - Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadrömischen Wasserleitungen.
84966: Hairs, Marie-Louise. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siècle.
279192: Hairs, Marie-Louise. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siècle. Avec le collaboration de Dominique Finet.
169256: Haisma Mulier, E.O.G. & G.A.C.v.d.Lem. - Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800.
269093: Haitsma, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
198769: Haitsma, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973.
180413: Haitsma Mulier, E.O.G., a.o. - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School (1632-1877).
160124: Haitsma, Joop & J.Moerman. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging 1923. 16 October 1923 - 16 October 1948.
288299: Hajjar, Youssef. - La Triade d'Héliopolis-Baalbek. Son Culte et sa Diffusion à travers les Textes littéraires et les documents Iconographiques et Épigraphiques. Tome I & II.
262253: Hajjar, Youssef. - La Triade d'Héliopolis-Baalbek. Son Culte et sa Diffusion à travers les Textes littéraires et les documents Iconographiques et Épigraphiques. Tome I-III [COMPLETE SET OF 3 VOLUMES[.
278261: HAKKAART, FER. Rijckevorsel, J.L.A.van. - Hakkaart. Schilder en tekenaar.
97088: Hakkenberg van Gaasbeek, H.C.M. - Caraïbisch steekspel. 2e dr.
250115: Hakluyt, Richarde. - A Particuler discourse concerninge the greate necessitie and manifolde commodyties that are like to growe to this realme of Englande by the westerne discouries lately attempted, written in the year 1584. Known as Discourse of Western Planting. Edited by David B & A.Quinn. 
165553: HAKLUYT, RICHARD. Quinn, David B. - Richard Hakluyt, Editor. A study to the facsimile edition of Richard Hakluyt's 'Divers Voyages' (1582) to which is added a facsimile of 'A shorte and briefe narration of the two navigations to New Fraunce' Translated by John Florio (1580).
121798: Hakluyt, Richard. - The principall navigations, voiages and discoveries of the English nation. Imprinted at London, 1589. [...]. a photo-lithographic facsimile with an introduction by David Beers Quinn and Raleigh Ashlin Skelton and with a new index by Alison Quinn.
103112: HAKLUYT, RICHARD. Parks, George B. - Richard Hakluyt and the English voyages. 2nd [revised] edit.
104345: Hako, Matti. - Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition.
35434: Haks, Leo & Guus Maris. - Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia (1600-1950).
260951: Haks, Frans. - Peiling 4. Hollandse nieuwe! New Dutch Art!
227103: Haks, Frans, a.o. - De Ploeg. Zusammengestellt in Groninger Museum.
210822: Haks, Frans, a.o. - Pre-War Balinese modernists 1928-1942. An additional page in Art History.
239188: HAKS, LEO [Collection]. Peplinkhuizen, Coen. - Celestial Art. Paper Offerings and textiles from China collected by Leo Haks.
299483: Haksar, Sharad. (foreword). - One eyeland book. Vol. 1 & 2.
234711: Hakstegen, J.W. - Het Onderwijs in Delden en omgeving voor 1900. Het wel en wee van scholen en meesters.
264397: Hakvoort Mandersloot, Beerten. (Vormgever). - Het Land over de Waal. Concept structuurplan.
261197: Halacka, Ivo. - Mince zemi Koruny Ceské. 1526-1856 / München des königreiches Böhmen 1516-1856.
286293: Halas, Frantisek & Zdenek Rossmann. - Fronta 1927, mezinárodní sborník soudobé aktivity. Front, internationaler Almanach der Aktivität der Gegenwart. Front, receuil international de l' activité contemporaine.
298790: Halbertsma, Tjalling H.F. - Early Christian remains of Inner Mongolia. Discovery, reconstruction and appropriation.
252849: Halbertsma, E.H. & T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74-85 (1983-1995) en Nederland's Patriciaar 1-79 (1010-1995).
183324: Antike Kunst. Halbjahresschrift. - Vol. I, 1958 - 46, 2003.
270653: Kochkunst und Tafelwesen. Moderne illustrierte Halbmonatschrift. - Jrg. 12, 1910.
254392: HALCYON. Dijk, C.van. - Halcyon, het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt.
242943: Haldon, John. - The state and the tributary mode of production.
289474: Hale, Louise Closser. - Motor Journeys.
243820: Hale, Catherine. (Edited). - Conversation Pieces. African Textiles from Barbara and Bill McCann's Collection.
204574: Hale, W.G. - Waders.
203555: Hale, Austin. - Clause, Sentence, and Discourse Patterns in selected languages of Nepal. Vol I, III & IV.
201911: Hale, Austin. - Research on Tibeto-Burman languages.
303602: Halem, Pim van. - Het Wereldhavencomplex. The world port complex. Van Waalhaven tot MV2 en van Hoek van Holland tot M4H.
218206: Halem, Ludo van (ed.). - Cobra. De kleur van vrijheid. De Schiedamse collectie.
293461: Halenza, Joseph (publ.). - Rhein-Panorama von Schaffhausen bis Rotterdam. Nebst den angränzenden Städten, Routten, Flüssen & den Belgisch-Rheinischen Eisenbahnen.
171888: Halenza, Joseph (publ.). - Halenza's Neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Cöln.
154702: Hales, A.G. - Campaign pictures of the war in South Africa (1899-1900). Letters from the front.
152652: Halfmann, Robert. - Die Bilder und Vergleiche in Pulci's Morgante nach Form und Inhalt untersucht und mit denen der Quellen dieses Gedichtes verglichen.
143377: Halford, Samuel J. - The Griquas of Griqualand. A historical narrative of the Griqua people. Their rise, progress, and decline.
189428: Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen. Nand II/1. Hälfte, - Band II/I.
238863: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - 25 years.
238826: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 113, 2000.
238635: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 120, 2002.
238631: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 122, 2002.
238634: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 146, 2006.
238621: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 135, 2004.
238626: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 147, 2006.
238620: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 143, 2005.
238614: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 137, 2004.
238610: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 126, 2003.
238611: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 140, 2005.
238613: Hali. The International Journal of Oriental Carpets and Textiles. Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 127, 2003.
238602: Hali. Carpet, Textile and Islamic Art. - Issue 139, 2005.
238555: Hali. - Vol. 6, no. 4 (1984) (Issue 24).
169870: Halinbourg, Frédéric (Collect.). - Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Collection F.Halinbourg.
31262: Halke, H. - Handwörterbuch der Münzkunde und ihrer Hilfswissenschaften.
297624: Halkin, Francois. - Six inédits d'hagiologie byzantine.
295473: Halkovic, Stephen A. - The Mongols of the West.
55696: Hall, H.van. - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1946.
40982: Hall, H.van. - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932.
88506: Hall, B.P. & R.E.Moreau. - An atlas of speciation in African passerine birds.
83384: Hall, Thomas. - Mittelalterliche Stadtgrundrisse. Versuch einer Übersicht der Entwicklung der Entwicklung in Deutschland und Frankreich.
30045: Hall, A.V. - Studies of the South African species of Eulophia.
296802: Hall, Chas C. - Sheffield transport.
70900: Hall, C.J.J.van & C.van den Koppel. - De landbouw in den indischen Archipel.
289290: Hall, James. - Hall's history of ideas and Images in Italian art.
287176: Hall, Henry Usher. - Art of the Marquesas Islanders.
282892: Hall, Robert. - The Armies of Hesse and the Upper Rhine Circle. Hesse-Kassel under Landgrave Carl, 1670-1730. Hese-Darmstadt under Landgraf Ernst Ludwig, 1688-1739. The Upper Rhine Circle, 1664-1734.
272624: Hall, Peter & K.Pain. - The Polycentric Metropolis. Learning from Mega-City Regions in europa.
272150: Hall, E.H. - Excavations in eastern Crete Vrokastro.
268587: Hall, Juliette, a.o. - A Guide to Pre-Columbian civilizations: Mesoamerica and the Olmec, May and Aztec civilizations.
266986: HALL, BASIL. Rawlinson, Hugh George. (ed.). - Travels in India, Ceylon, and Borneo [by] Basil Hall. Selected and edited with a biographical intrododuction by H. G. Rawlinson.
262234: Hall, Bruce W. - Samaritan Religion from John Hyrcanus to Baba Rabba.
256817: Hall, James. - Hall's geïllustreerde encyclopedie van symbolen in oosterse en westerse kunst.
253276: Hall, Hans van. - Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1500).
250466: Hall, Robert. - Exhibition Chinese Snuff Bottles I-III.
238901: Hall, W.H. - The Romans on the Riviera and the Rhone. A Sketch of the Conquest of Liguria and the Roman Province.
235628: Hall Jr., Robert A. - External History of the Romance Languages. Comparative Romance Grammar.
224418: Hall, M.A. - Plant structure, function and adaptation.
220307: HALL, JURRIAAN VAN. Hall, E.van. (ed.) - Jurriaan van Hall in het Stedelijk Museum de Lakenhal.
214109: Hall, H.R. - Royal Scarabs.
213111: Hall, H.R. - La Sculpture Babylonienne et Assyrienne au British Museum.
189217: Hall, Richard N. - Pre-historic Rhodesia. An examination of the historical, ethnological and archaeological evidences as to the origin and age of the rock mines and stone buidings.
188449: Hall-Martin, Anthony. - A day in the life of an African Elephant.
188362: Hall, R.N. & W.G.Neal. - The ancient ruins of Rhodesia (Monomotapae Imperium).
187211: Hall, H.van. - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1946.
183089: Hall, H.R. - The civilization of Greece in the Bronze Age (The Rhind Lectures 1923).
182318: Hall-Jones, John. - Martins Bay.
168206: HALL, ALAN S. French, David. (ed.). - Studies in the history and topography of Lycia and Pisidia. In memorian A.S. Hall. With contrib. by Alan Hall, Nicholas Milner ... [et al.].
167085: Hall, A.Vine. - Table Mountain. Pictures with pen, brush, and pencil.
145824: Hall, Frances van. - Manuscript on weaving: Vävteori. Handarcrets Vänners Vävskole. 1929-1930.
138609: Hall, B.P. - Birds of the Harold Hall Australian expeditions 1962-70.
122155: HALL, CHARLES F. Nourse, J.E. (ed.). - Narrative of the second Arctic Expedition made by Charles F. Hall. His voyage to Repulse Bay, sledge journeys to the Straits of Fury and Hecla and to King Williams Land, and residence among the eskimos during the years 1864-'69. Edited [...] by Prof. J[oseph] E[verett] Nourse.
120058: HALL, F.J.VAN. - F.J.v.Hall 1899-1945. Beelhouwwerk Teekeningen.
19987: Hallade, Madeleine. - Arts de l'Asie ancienne. Thèmes et Motifs II: L'Asie du sud-est.
19981: Hallade, Madeleine. - Arts de l'Asie ancienne. Thèmes et Motifs I: l'Inde.
85816: Hallade, Madeleine. - Gandharan art of North India and the Graeco-Buddhist tradition in India, Persia, and Central Asia.
114357: Hallade, Madeleine. - Études d'Art Indien. La composition plastique dans les reliefs de l'Inde. Art ancien - art Bouddhique - Gupta et Post-Gupta.
276015: Hallager, Erik & Birgitta P.Hallager. (eds). - The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania, 1970-1987. Volume I:1 & I:2: From the Geometric to the Modern Greek Period.
247916: Hallager, Erik & Birgitta P.Hallager. (eds). - The Greek-Swedish Excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania, 1970-1987. Volume I:1 & I:2: From the geometric to the modern Greek period. With main contributions by Margrete Hahn, Maria Andreadaki-Vlasaki & Erik Hallager.
243835: Hallager, Erik & D.Mulliez. - The French connection. 100 years with Danish architects at l'École francaise d'Athènes. Acts of a Symposium held in Athens and Copenhagen 2008 by l'École francaise d'Athens and the Danish Institute at Athens.
176606: Hallager, Birgitta P. & P.J.P.McGeorge. - Late Minoan III burials at Khania. The tombs, finds and deceased in Odos Palama.
253122: Hallama, Doris. - Schön und sicher - der Blick auf die Alpen. Die Bedeutung von Sicherheitstechniken für die Betrachtung und Darstellung alpiner Landschaften.
30742: Hallberg, H.Peter. - Vegetation auf den Schalenablagerungen in Bohuslän, Schweden.
174877: Hallberg, Ivar. - L'extrème orient dans la littérature et la cartographie de l'occident des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Étude sur l'histoire de la géographie.
57844: Hallema, A. & J.D.v.d.Weide. - Kinderspelen voorheen en thans inzonderheid in Nederland.
69899: Hallema, A. - Geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente te Ginneken vanaf de 16de eeuw tot heden.
221330: Hallema, A. - Scheld-, schimp- en spotnamen. Voorheen en thans.
285515: Haller, Christine. - Neues Augsburger Kochbuch fürd die gut bürgerliche und Herrschafts-Küche. 1650 Kochrecepte. 3. aufl.
253547: Haller, Albrecht. - Tagebuch der Studienreise nach London, Paris, Strassburg und Basel 1727 bis 1728.
164244: Haller, Arndt. - Die Gräber und Grüfte von Assur.
53931: Hallet, Jean-P. - Pygmy Kitabu.
236599: Hallet, Stanley Ira & Samizay, Rafi. - Traditional Architecture of Afghanistan.
209241: Hallett, Holt S. - A thousand miles on an Elephant in the Shan States.
179980: Halleux, Désiré. - Le livre de l'ápiculteur Belge. Cours théorique et pratique d'apiculture à l'usage des écoles d'agriculture et des apiculteurs.
144336: Halleux, Désiré. - Le livre de l'ápiculteur Belge. Cours théorique et pratique d'apiculture à l'usage des écoles d'agriculture et des apiculteurs.
224623: HALLEY, EDMOND. Thrower, Norman J. (ed.).W. - The Three Voyages of Edmond Halley in the Paramore 1698-1701. Vol. I.
177436: HALLEY, EDMOND. Thrower, Norman J. W. (ed.). - The Three Voyages of Edmond Halley in the Paramore 1698-1701.
236961: Hallgren, Roland. - The good things in life. A study of the traditional religious culture of the Yoruba People.
138982: Hallgren, Roland. - The good things in life. A study of the traditional religious culture of the Yoruba people.
13953: Halliday, Tim. - Sex. Over paring en voortplanting.
115794: Halliday, J. - Bookbinding as a handwork subject.
169582: Hallier, Hans. - Liliaceae.
274290: HALLO, WILLIAM W. [Festschrift]. Cohen, Mark E., a.o. - The Tablet and the Scroll. Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo.
281336: Hallote, Rachel S. - Mortuary practices and their implications for social organization in the Middle Bronze southern Levant. Volumes I & II.
59978: Halm, Philipp M. - Studien zur südeutschen Plastik. Altbayern und Schwaben, Tirol und Salzburg.
219560: Halm, Henk van. (Red.) - De wilde stad. 100 jaar natuur van Amsterdam. Een eeuw Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Amsterdam, 1901-2001.
300980: Halm, Heinz. - Die Schia.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

4/1