Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
128664: BROMMER, FRANK. HÖCKMANN, URSULA & ANTJE KRUG. (ED.). - Festschrift für Frank Brommer.
188619: BROMMER, BEA. (ED.). - Ik ben Eigendom van... Slavenhandel en Plantageleven.
23745: BROMMER, BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
233658: BRONCHORST, VAN. DÖRING, THOMAS. - Studien zur Künstlerfamilie Van Bronchorst. Jan Gerritsz. (ca 1603-1661) Johannes (1627-1656) und Gerrit van Bronchorst (ca 1635-1673) in Utrecht und Amsterdam.
98244: BRÖNDSTED, PETER O. - Die Bronzen von Siris. Eine archäologische Untersuchung.
71254: BRONDSTED, JOHANNES. - Danmarks oldtid.
135476: BRONDSTED, JOHANNES. - Vore gamle tropenkolonier.
136649: BRONDSTED, JOHANNES. - Danmarks oldtid.
53232: BRONDSTED, J., E.DYGGOVE & F.WEILBACH. - Recherches à Salone.
148832: BRONEER, OSCAR. - Isthmia II: Topography and architecture.
148843: BRONEER, OSCAR. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I, part IV. The South Stoa and its roman successors.
151588: BRONEER, OSCAR. - Isthmia I: Temple of Poseidon.
148830: BRONEER, OSCAR. - Isthmia III: Terracotta lamps.
90320: BRONEER, OSCAR. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. X. The Odeum.
25655: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw. / A contribution to the history of Dutch archaeology in the first half of the nineteenth century.
190208: BRONGERS, J.A (ED.), A.O - Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003.
55234: BRONGERS, GEORG A. - Pijpen en tabak.
78748: BRONGERS, GEORG A. - Van gouwenaar tot bruyère pijp.
259936: BRONGERS, J.A. E.A. - Amersfoortse opstellen. Historie archeologie monumentenzorg.
218947: BRONGERSMA, L.D. - European Atlantic turtles.
122645: BRONGERSMA, L.D. - Reptilia.
126544: BRONGNIART, ALEXANDRE-THEODORE. CATALOGUE 1986. - Alexandre-Théodore Brongniart 1739-1813. Architecture et décor.
248709: BRONGNIART, A. & D.RIOCREUX. - Description méthodique du Musée Céramique de la Manufacture Royale de Porelaine de Sèvres.
280535: BRONS, HANS. JOLLES, ALLARD. - Amsterdam vanuit de lucht. 2nd ed.
228660: BRONS, HANS. JOLLES, ALLARD. - Amsterdam vanuit de lucht. 2nd ed.
249436: BRONS, HANS. DIJK, RIA VAN. - Almere vanuit de lucht.
123102: BRÖNSTED, H.V. - Sponges.
224719: BRONSWIJK, J.E.M.H.VAN A.O. - De Teken (Ixodida) van de Benelux-landen.
179804: BRÖNTE. SPARK, MURIEL. - The Brönte letters.
257959: BRONTË, DE GEZUSTERS. - Verwoeste levens.
270184: BRONZINO, AGNOLO. SMYTH, CRAIG HUGH. - Bronzino as draughtsman. An introduction. With notes on his Portraiture and Tapestries.
282158: BROOD, HERMAN. WESSELS, GERARD. - Gerard Wessels fotografeert Herman Brood. 2e dr.
196188: BROOD, P. (RED.), A.O. - Nieuwe Groninger encyclopedie.
234818: BROOD, P. - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
269584: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
271322: BROODTHAERS, MARCEL. BOWNES, ALAN. (FOREWORD). - Marcel Broodthaers.
148011: BROOK, GEORGE & BERNARD, HENRY M. - Catalogue of the Madreporarian Corals in the British Museum. Vol. I-VI.
98794: BROOKE, MICHAEL. - The Manx Shearwater.
246709: BROOKE, ALAN ENGLAND & N.MCLEAN. - The Old Testament in Greek. According to the text of Codex Vaticanus, supplemented from other unicial Manuscripts, with a critical Apparatus containing the variants of the Chief Ancient Authorities for the Text of the Septuagint. Vol. I: The Octateuch. Part I. Genesis.
261187: BROOKE, C.N.L. A.O. - Studies in numismatic method presented to Philip Grierson.
119118: BROOKE, GEORGE C. - English coins from the seventh century to the present day. 2nd ed.
2104: BROOKE, JOCELYN. - The wild orchids of Britain.
264938: BROOKE, M.W.H.LOMBE. - The Great Pyramid of Gizeh. Its riddle read, its secret Metrology, fully revealed as the origin of British Measures.
239848: BROOKE, GEORGE J. & HELEN K.BOND. (EDIT.). - The Allegro Qumran Photograph Collection.
284303: BROOKES, JOHN. - Gardens of Paradise. The History and Design of the Great islamic Gardens.
281279: BROOKMAN, WILLIAM R. - The Umma Milling Industry: Studies in Neo-Sumerian Texts (Cuneiform).
243161: BROOKS, DOUGLAS A. (ED.) - Shakespeare after 9/11. How a Social Trauma Reshapes Interpretation.
248098: BROOKS, TERRY. - Shannara 1-3.
261995: BROOKS, RICHARD. - Birding on the Greek Island of lesvos.
283625: BROOME, MICHAEL. - A Handbook of Islamic Coins.
283966: BROOMHALL, SUSAN. - Ordering Emotions in Europe, 1100-1800.
160622: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
193917: BROOS, BEN. - De Rembrandt a Vermeer. Les peintres hollandais au Mauritshuis.
260401: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
251864: BRORMAN JENSEN, BORIS, A.O. - Powerhouse Company Ouvertures.
278719: BROSENS, KOENRAAD. (EDITED). - Flemish Tapestry in European and American Collections. Studies in Honour of Guy Delmarcel.
282644: BROSH, NA'AMA. (ED.). - Jewellery and goldsmithing in the Islamic world. International Symposium. The Israel Museum, Jerusalem, 1987.
31458: BROSIO, VALENTINO. - Le veilleuses luci dell' ottocento.
115021: BROSIO, VALENTINO. - Dortu Tinelli Richard. Porcellane e maioliche dell'Ottocento a Torino e Milano.
244561: BROSSARD, YVONNE & M.ROYER. - Waly: Un Nevers Lorrain.
90845: BROSSE, SALOMON DE. COOPE, R. - Salomon de Brosse, and the development of the classical style in French architecture from 1565-1630.
164338: BROSSE, JACQUES. (ED.). - Dictionnaire des Églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse. [title of volume I: Histoire générale des Église de France, Belgique, Luxembourg, Suisse.].
237996: BROST, F.B. & R.D.COALE. - A guide to shell collecting in the Kwajalein Atoll.
279187: BROSTED, JENS. - Ulgunik. A Report on Integration and Village Organization in Alaska.
257621: BROTHERS, DENIS J. - Phylogeny and classification of the aculeate hymenoptera, with special reference to mutillidae.
49058: BROTHERUS, V.F. - Die Laubmoose Fennoskandias.
136176: BROTO, CARLES. - Architecture for Industry. Architectural design.
214079: BROUCHOVEN, JAN VAN. SCHRYVER, REGINALD DE. - Jan van Brouchoven. Graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa.
231147: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS. - Verheerlykt Watergraefs- of Diemer-Meer, By de Stadt Amsterdam, Vertoont in verscheide vermakelyke Gezichten.
259362: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; [...]. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik De Leth.
231993: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS & ISAAC LE LONG. - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden [...] thans ter verdere volmaking der vaderlandsche geschiedkunde vermeerderd; met vele koperen platen van voorname meesters vermenigvuldigd, en met aantekeningen uit latere en geloofwaardige geschiedschryvers verrykt door J.H. Reisig.
191569: BROUET.AUGUSTE. GEFFROY, GUSTAVE. - Auguste Brouet. Catalogue de son oeuvre gravé. Estampes.
267734: BROUSKARI, MARIA S. - Musée de l'Acropole. Catalogue desciptive.
278378: BROUWER, JOKE A.O. - Vital Beauty. Reclaming aesthetics in the tangle of technology and nature.
271999: BROUWER, HAN. - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.
205169: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I - 1875-1939.
124567: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, registers van overledenen en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stad.
243737: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
156799: BROUWER, FRANS. - Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänischen Orgelreform bis heute.
242741: BROUWER, HARRY. - Vooran over ebbingenpoorten brugge/ Bewonersgeschiedenis van 1621-2003.
230257: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
244377: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV: Stad Groningen / Gorecht.
276755: BROUWER, ADRIAAN. SCHOLZ, HORST. - Brouwer Invenit. Druckgraphische Reproduktionen des 17,-18. Jahrhunderts nach Gemälden und Zeichnungen Adriaen Brouwers.
222168: BROUWER, H.A. - Geologische onderzoekingen in den oostelijken Oost-Indischen Archipel.
221661: BROUWER, T. - Orgelluiken in Nederland.
192847: BROUWER, W.C. CATALOGUS 1980. - W.C. Brouwer (1877-1933). Aarden vaatwerk - tuinaardewerk - bouwaardewerk.
115708: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis.
63515: BROUWER, BARON DE. AUCTION CATALOGUE 1947. - Bibliothèque du Baron de Brouwer. 2 vols. I: Livres anciens & romatiques. II: Livres modernes.
8904: BROUWER, BASTIAAN J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de indonesische beweging. (Diss.)
146902: BROUWER, C. - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Begien und Holland.
170854: BROUWER, DOEKE. - Bijdrage tot de anthropologie der Aloreilanden.
91258: BROUWER, G.A. A.O. - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven.
241649: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier.
222123: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Under leadership of H.A. Brouwer. [Text by D. Tappenbeck ... et al.]
151794: BROUWER, H.A. - Practical hints to scientific travellers.
222125: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. III.
222126: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. III.
243740: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
239698: BROUWER, A., A.O. - Expeditie woonlandschappen. Het landschap als drager van een regionale wooneconomie. Ontwerpen aan de A7-woonregio.
243738: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
243739: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
222127: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. IV.
222124: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. II.
228368: BROUWER, T. - Sleutelstad-orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
274163: BROUWER SCHUT, HENDRIK & LEO VAN EWIJK. - De wind in de zeilen. De bewogen geschiedenis van houtzaagmolen De Salamander.
38688: BROUWER, G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland.
235643: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel III: Oldambt / Westerwolde.
139504: BROUWER, L. - Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 1886-1986.
216937: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
245632: BROUWER, C.G. - Al-Mukha. Profile of a Yemeni Seaport as Sketched by Servants of the Dutch East India Company (VOC). 1614-1640. (Diss.)
7181: BROUWER, G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland. (Diss.)
264571: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADEMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven.
274713: BROUWER, ADRIAAN. BODE, W.VON. - Adriaen Brouwer. Sein Leben und Werke.
245730: BROUWER, J. & R.H.NIJHOFF. - Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en De Klomp.
230928: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
96099: BROUWER, LEONARD C. - Nutrient cycling in pristine and logged tropical rain forest. (Diss.)
33523: BROUWER, ADRIAAN. KNUTTEL, GERARD. - Adriaen Brouwer. The master and his work.
238698: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. 1e dr.
238675: BROUWERS, JEROEN. - Zonder onderschriften. Een dramatische dialoog.
250585: BROUWERS, JEROEN. - Kalenders.
255881: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee. 4e dr.
219253: BROUWERS, JEROEN. HAGERAATS, KOOS. - Het symfonion van Jeroen Brouwers.
135020: BROUWERS, JEROEN. - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten. Synopsis.
238312: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed. 1e dr.
238314: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht. 1e dr.
249368: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter. 1e druk.
258630: BROUWERS, JEROEN. - Alleen voor Vlamingen.
225928: BROUWERS, FLEUR. - Door ons gedaen. Merklappen en merklapmotieven uit Zeeland.
257604: BROUWERS, JEROEN. - Klein leed. Drie verhalen. 1e dr.
208632: BROUWERS, ADRIAAN. EGGEN, JOKE, A.O. - Over een nieuwe horizon schouwen. Seeing beyond a new horizon.
264644: BROUWERS, JEROEN. - Mijn Vlaamse jaren. Verhalen, herinneringen, pamfletten, dagboekfragmenten, brieven. 2e druk.
168178: BROVARSKI, EDWARD, A.O. - Berseh Reports I.Report of the 1990 field season of the joint expedition of the Museum of Fine Arts, Boston, University Museum, University of Pennsylvania, Leiden University.
276656: BROWN, DENNIS, A.O. - Arc-Continent Collision.
34566: BROWN, ROY, A.O. - Tracks & signs of the birds of Britain an Europe. An Identification guide.
170255: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
188505: BROWN, LOUISE N. - Block printing and book illustration in Japan.
169535: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
265245: BROWN, LOUISE NORTON. - Block Printing & Book illustration in Japan.
134493: BROWN, PERCY. - Indian architecture (Islamic period). 4th edition.
187320: BROWN, CHARLES H. - Nicholls's Seamanship and nautical knowledge for Second Mates', Mates'and Masters' examinations.
40203: BROWN, LESLIE. - African birds of prey. 1st ed.
136939: BROWN, LESLIE. - African birds of prey.
271001: BROWN, LESLIE. - Eagles of the world.
19260: BROWN, W.NORMAN - A Pillared Hall from a temple at Madura,India in the Philadephia Museum of Art.
199468: BROWN, PERCY. - Indian architecture (Islamic period).
159320: BROWN, FRANK EDWARD. [FESTSCHRIFT]. SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT. (EDS). - Eius Virtutis Studiosi. Classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown (1908-1988).
271353: BROWN, LESLIE. - The African Fish Eagle.
271352: BROWN, PHILIP. - The Scottis Ospreys. From Extinction to Survival.
103362: BROWN, J.MACMILLAN. - The Dutch East. Sketches and pictures.
173923: BROWN, N.E. - DR.A.TISCHER & M.C.KARSTEN. - Mesembryanthema. Descriptions, with chapters on cultivation and general ecology. English, German & Dutch language.
21896: BROWN, N.E., DR.A.TISCHER & M.C.KARSTEN. - Mesembryanthema. Descriptions, with chapters on cultivation and general ecology.
150814: BROWN, VALERIE K. - Grasshoppers.
201047: BROWN, WILLIAM EDWARD. - A history of Russian literature of the Romantic Period.
73083: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
143942: BROWN, FRANK E., A.O. - Cosa III: The building of the forum. Colony, municipium, and village.
17881: BROWN, A.C. - Catalogue of Italian terra-sigillata in the Ashmolean Museum.
181294: BROWN, ANDREW. - The Rows of Chester. the Chester Rows research project.
64233: BROWN, BLANCHE R. - Anticlassicism in Greek sculpture of the fourth century B.C.
89269: BROWN, C.L.M. - The conquest of the air. An historical survey.
229265: BROWN, W.NORMAN. - A Pillared Hall from a Temple at Madura, India in the Philadelphia Museum of Art.
12009: BROWN, W.LL. - The Etruscan lion.
264064: BROWN, ARTHUR. TILMAN, JEFFREY T. - Arthur Brown Jr. Progressive Classicst.
181932: BROWN, LESLIE. - The mystery of the Flamingos.
244345: BROWN, SHIRLEY ANN. - The Bayeux Tapestry. History and bibliography.
171016: BROWN, ROY & MIKE LAWRENCE. - Zoogdieren. Prenten en sporen.
132591: BROWN, PERCY. - Indian painting under the Mughals A.D. 1550 to A.D. 1750.
30775: BROWN, LESLIE. - British birds of prey. A study of Britains's 24 diurnal raptors. Impression October.
167110: BROWN, PERCY. - Indian architecture (Buddhist and Hindu periods). 7th reprint.
23383: BROWN, LESLIE H., A.O. - The birds of Africa. Vol. 1.
136822: BROWN, CHRISTOPHER. - Utrecht painters of the Dutch Golden Age.
193227: BROWN, PERCY. - Indian architecture (Islamic period). 5th edition.
157135: BROWN, CHRISTOPHER. - Dutch landscape. The early years. Haarlem and Amsterdam 1590--1650.
248881: BROWN, WILLIAM HARVEY. - On the South African Frontier. The adventures and observations of an American in Mashonaland and Matabeland.
271380: BROWN, CAPABILITY. STROUD, DOROTHY. - Capability Brown. Revised edition.
154127: BROWN, ROXANNA M. - The ceramics of South-East Asia. Their dating and identification.
214457: BROWN, FRANK E. A.O. - Cosa II: The temples of the Arx.
278685: BROWN, R.N.RUDMOSE. - Spitsbergen. An Account of Exploration, Hunting, the Mineral Riches & future potentialities of an Arctic Archipelago.
261880: BROWN, LESLIE & D.AMADON. - Eagles, Hawks and Falcons of the world.
282467: BROWN, IONA ROZEAL. CHRISTIAN, MARY, A.O. - Iona Rozeal Brown.
107142: BROWN, BRYAN T., S.W.CAROTHER & R.R.JOHNSON. - Grand Canyon birds. Historical notes, natural history, and ecology.
263973: BROWN-MANRIQUE, GERARDO. - Architekturführer Tessin und Lombardei. Die neuen Bauten.
125232: BROWN, JANE. - The art and architecture of english gardens. Design for the garden from the collection of the Royal Institute of British Architects. 1690 to the present day.
178224: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
271241: BROWN, LESLIE. - Birds of Prey.
282823: BROWN, ROBERT - Researches into the origin of Primitive Constellations of the Greeks, Phoenicians and Babylonians.
16021: BROWN, LESLIE. - Roofvogels.
40671: BROWN, PHILIP & G.WATERSTON. - The return of the Osprey.
277635: BROWN, R.N.RUDMOSE. - Spitsbergen. An account of exploration, hunting, the mineral riches & future potentialities of an Arctic Achipelago.
222723: BROWN, D.K. - The Grand Fleet. Warship design and development 1906-1922.
207929: BROWN, LLOYD A. - The story of maps.
235792: BROWN, Y.J. & T.W.MACKAY. - Codex Vaticanus Palatinus Latinus 235. An Early Insular Manuscript of Paulinis of Nola, Carmina.
267039: BROWN, CLIFFORD M. & G.DELMARCEL. - Tapestries for the Courts of Frederico II, Ercole, and Ferrante Gonzaga, 1522-63.
209496: BROWN, NIGEL. - London Gunmakers. Historical data on the London gun trade in the 19th and 20th centuries.
237248: BROWN, DAVID T. - Cannabis. The Genus Cannabis.
136052: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Met een [...] inleiding van Jelle van der Meulen en Dick Welsink.
53791: BROWN, LESLIE. - The African Fish Eagle.
218909: BROWN, LESLIE. - British birds of prey. A study of Britains's 24 diurnal raptors. Impression October.
236794: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
261491: BROWN, R.H. - The Fayûm and Lake Moeris. With a prefatory note by Col. sir Colin Scott-Moncrieff.
245240: BROWN, L.CARL & M.S.GORDON. - Franco-Arab Encounters. Studies in Memory of David C.Gordon.
249232: BROWN, JAMES. CATALOGUE 1983. - James Brown 1983.
51016: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
76511: BROWN, F.MARTIN & BERNARD HEINEMAN. - Jamaica and its butterflies.
90049: BROWNE, CHARLES A. - A source book of agricultural chemistry.
94126: BROWNE, EDAED T. & R.ATHEY. - Vascular plants of Kentucky. An annotated checklist.
229875: BROWNE, E. (A.O.) - Casas latinoamericanas. / Latin American Houses.
244953: BROWNE, G.M., A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLI.
82609: BROWNE, ROLAND A. - The rose-lover's guide. A practical handbook on rose growing.
240853: BROWNING, ROBERT. SNITSLAAR, LOUISE. - Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'.
208405: BRUCE, N. - Cryptophagidae (Coleoptera Polyphaga).
64352: BRUCE-MITFORD, RUPERT. - Aspects of Anglo-Saxon archaeology. Sutton Hoo and other discoveries.
176164: BRUCE, C.D. - A Journey Across Asia from Leh to Peking.
86325: BRUCE-MITFORD, RUPERT. - The Sutton Hoo ship-burial. Vol. 3: Late Roman and Byzantine silver, hanging-bowls, drinking vessels, cauldrons and other containers, textiles, the lyre, pottery bottle and other items. Edited by Angela Care Evans.
273593: BRÜCHER, HEINZ. - Tropische Nutzpflanzen. Ursprung, Evolution und Domestikation.
260979: BRUCKMÜLLER, ERNST. - Sozial-Geschichte Österreichs.
223585: BRUCKNER, GENE. - The Civic World of Early Renaissance Florence.
200215: BRUCKNER, ANTON. BEER, ROLAND, A.O. - Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest.
218054: BRUCKNER, ANTON. RIETMÜLLER, ALBRECHT. - Bruckner-Probleme. Internationales Kolloquium 7.- 9. Oktober 1996 in Berlin.
230762: BRUCKNER, B. - Die Luft Pistole. Pistolen, Technik, Schiessen, Entwicklung bis zur olympischen Disziplin.
276233: BRUCKSCHEN, MARINA. - Glasfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Braunschweig. Bedeutung, Verwendung und Technologie von Hohlglas in Norddeutschland.
263415: BRÜDERLIN, MARKUS. (EDIT.) - Archiskulptur. Dialoge zwischen Architektur und Plastik vom 18. Jahrhundert bis heute.
12066: BRUECKNER, A. - Polyklets Knochelwerfer.
36975: BRUECKNER, A. - Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken.
36981: BRUECKNER, A. - Anakalyptera.
224498: BRUECKNER, ALFRED. - Athenische Hochzeitsgeschenke.
232397: BRUECKNER, A. - Polyklets Knochelwerfer. [a.o.]
205691: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Breugel.
147343: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. STRIDBECK, CARL G. - Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.
151808: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Pieter Brueghel.
160153: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIDEL, MAX, A.O. - Bruegel.
210168: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIDEL, MAX, A.O. - Bruegel.
22568: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. TOLNAY, CHARLES DE. - Pierre Bruegel l'ancien.
207630: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Unser Bruegel.
143684: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. MARIJNISSEN, R.H. - Bruegel.
240528: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. MIELKE, HANS. - Pieter Bruegel. Die Zeichnungen.
58105: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. BASTELAER, RENÉ VAN. - Les estampes de Peter Bruegel l'ancien.
141896: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Notre Bruegel.
171882: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Onze Bruegel.
244007: BRUEGEL / BRUEGHEL [FAMILY]. BRINK, PETER VAN DEN. - De Firma Brueghel.
280319: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Pieter Brueghel.
226213: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIPEL, WILFRIED. - Pieter Bruegel the elder at the Kunsthistorisches Museum in Vienna.
279613: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. JONG, JAN DE, A.O. (ED.). - Pieter Bruegel.
125006: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. TOLNAY, CHARLES DE. - The drawings of Pieter Breugel the Elder. With a critical catalogue.
58114: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. TOLNAY, CHARLES DE. - Die Zeichnungen Pieter Breugels. Mit einem kritischen Katalog. [2., verm. und verb. Ausg.]
4064: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. STRIDBECK, CARL G. - Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.
58112: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
63992: BRUEGHEL THE YOUNGER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Breughel the younger (1601-1678). The paintings with oeuvre catalogue. [= Jan Brueghel der Jüngere (1601-1678). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog].
259304: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Kritischer Katalog der Gemälde. Band I: Landschaften mit profanen Themen.
22559: BRUEGHEL THE YOUNGER, PIETER. MARLIER, GEORGES. - Pierre Brueghel le jeune. Edition posthume mise au point et annotée par Jacqueline Folie.
280629: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. PAULUSSEN, MARKUS. - Jan Brueghel der Ältere. Weltlandschaft und enzyklopädisches Stilleben.
201461: BRUEGHEL THE ELDER, JAN & JAN BUEGHEL THE YOUNGER. DENUCÉ, J. - Briefe und Dokumente in Bezug auf Jan Breugel I & II.
268513: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere. Die Gemälde.
259305: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Kritischer Katalog der Gemälde. Band IV: Jan Brueghel d. Ä. als Mitarbeiter. Kat. 585-810. Addendum Kat. Add. 1-30.
188716: BRUEGHEL THE YOUNGER, PIETER & JAN BRUEGHEL THE ELDER. CATALOGUS 1998. - Pieter Brueghel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
78324: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
178925: BRUEGHEL THE YOUNGER, PIETER. ERTZ, KLAUS. - Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1637/38). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
5110: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. WINKELMANN-RHEIN, GERTRAUDE - The paintings and drawings of Jan flower Bruegel. Translated from German by L.Mins.
167353: BRUG, P.H. VAN DER. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
181144: BRUGEROLLES, EMMANUELLE. - Les dessins de la collection Armand-Valton. La donation d'un grand collectionneur du XIXe siècle à l'École des Beaux-Arts.
278711: BRUGES, LOUIS DE. COLLAS, ILONA HANS A.O. - Manuscrits de Louis de Bruges.
248209: BRUGGE, JAN. SMIT-MULLER, ROEL H. - Jan Brugge 1918-2000.
58164: BRÜGGE, ROGER VAN. HASSE, C. - Roger van Brügge. Der Meister von Flemalle.
224262: BRUGGE, JEROEN TER. (ED.) - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland circa 1870-2009.
69584: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. 2e dr.
73919: BRUGGEMAN, L. - Tuinboek voor de tropen. 4e druk.
283232: BRUGGEMAN, JEAN. - Lille, terre de moulins.
185070: BRUGGEMAN, M.L.A. - Indische tuinbloemen.
152931: BRUGGEMAN, JEAN. - Nos moulins. Flandres Hainaut Cambrésis.
283230: BRUGGEMAN, JEAN. - Travailler au Moulin. Werken met Molens.
210451: BRUGGEMAN, M.L.A. - Indische tuinbloemen.
69586: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. 1e dr.
242075: BRÜGGEMANN, HANS. BÜNSCHE, BERND. - Das Goschhof-Retabel in Schleswig. Ein Werk des Hans Brüggeman.
216304: BRÜGGEMANN, HANS. ALBRECHT, UWE A.O. - Der Bordesholmer Altar des Hans Brüggemann. Werk und Wirkung.
235868: BRÜGGEMANN, HANS. RICHTER, JAN FR. - Hans Brüggemann.
253271: BRUGGEN-SIMONSZ, A.TER. - Modern kookboek [...] waarachter onderhoud van huisraad door C.J.Wannée. [Title on cover: Modern Kook- en Huishoudboek]. 2e druk.
284423: BRUGGEN, H.W.E.VAN. - Monograph of the genus Aponogeton (Aponogetonaceae).
282442: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti.
35161: BRUGGEN, A.C.VAN. - Studies on the land molluscs of Zululand, with notes on the distribution of land molluscs in Southern Africa.
161548: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN & CAREN BUSCHMAN. - De Ploeg 75. 1918-1993. Een kroniek van de Groninger Kunstkring.
94961: BRUGGENCATE, A.TEN. - Hollandsche molens. Tielemans en Dros 1877 - Leiden - 1927. 1e druk.
204536: BRUGGER, ANDREAS. HOSCH, HUBERT. - Andreas Brugger (1737-1812). Maler van Langenargen.
207957: BRUGGHEN, J.J.L.VAN DER. BROUWER, J - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J. J. L. Van der Brugghen (1804-1863). (Diss.)
275491: BRUGGISSER-LANKER, THERESE. - Musik und Tod im Mittelalter. Imaginationsräume der Transzendenz.
221861: BRUGMAN, J. - An introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt.
109108: BRUGMANS, H. & A.W.WEISSMAN. - Het stadhuis van Amsterdam.
134701: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 1e druk.
194896: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. 3e, ongewijzigde druk.
219747: BRUGMANS, H. & A.FRANK. - Geschiedenis der joden in Nederland. Deel I: (tot circa 1795).
106476: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 2e herz. & bijgew. druk.
8819: BRUGMANS, H. & O.OPPERMANN. - Atlas der Nederlandsche palaeographie.
194460: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw.
70656: BRUGMANS, H. & A.FRANK. - Geschiedenis der joden in Nederland. Deel I: (tot circa 1795).
136204: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19de eeuw.
280257: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw.
46240: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
256566: BRUGMANS, H. & A.LOOSJES. - Amsterdam in beeld.
204258: BRUGSCH, HEINRICH. - Die Aegyptologie. Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der Ägyptischen Schrift, Sprache, Altertumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten.
235877: BRUGSCH, KARL H. - Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum. Altägyptische Inschriften.
255149: BRUGSCH-BEY, HEINRICH. - Geschichte Aegypten's unter den Pharaonen. Nach den Denkmälern.
189247: BRUGSCH, HEINRICH. - Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler, gesammelt während der auf Befehl Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen unternommen wissenschaftlichen Reise in Ägypten.
222060: BRUGSCH, HEINRICH. - Reise der K. Preussischen Gesandtschaft nach Persien 1860 und 1861.
262268: BRUHL, ADRIEN. - Liber Pater. Origine et expansion du Culte Dionysiaque a Rome et dans le Monde romain.
250099: BRÜHL, CALRICHARD. - Palatium und Civitas. Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3. bis zum 13. Jahrhundert. Band II: Belgica I, beide Germanien und Reatia II.
112938: BRUHN, KLAUS. - The Jina-Images of Deogarh. Edited for the Institute of South Asian Archaeology , University of Amsterdam.
48199: BRUHN, WOLFGANG & M.TILKE. - A pictorial history of costume. A survey of costume of all periods and peoples from antiquity to modern times including national costume in Europe and non-European countries.
20067: BRUHN, ADA. - Oltos and early red-figure vase painting.
282764: BRUHNS, K[ARL CHRISTIAN]. - Atlas voor de sterrenkunde, met verklarenden tekst door K. Bruhns. Uit het Hoogduitsch overgezet door en met een toevoegsel van P.J. Kaiser
57332: BRUHNS, LEO. - Würzburger Bildhauer der Renaissance und des werenden Barock 1540-1650.
67211: BRUIJN, HILBRAND M. DE & FRANS DE NOOIJ. - Portret van de Beemster 1962. Uitgeven ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Beemster. [= Portret van de Beemster : sociaal-wetenschappelijke studie van een droogmakerij rond het jaar 1962].
121466: BRUIJN, W.K.DE. - De Nederlandse florijn in al zijn facetten.
232338: BRUIJN, JAAP R., A.O. - Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC.
257686: BRUIJN, JAAP R. & JOOST C.A. SCHOKKENBROEK. - De laatste traan. Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
33084: BRUIJN, JAAP R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
269300: BRUIJN, PI. BROUWERS, RUUD E.A. - Pi de Bruijn. Engagement + Stedenbouw.
169862: BRUIJN, JAAP R., A.O. - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol. I: Introductory volume.
109233: BRUIJN, ANTON. - Spiegelbeelden. Werra-Keramiek uit Enkhuizen 1605.
257770: BRUIJN-VAN DER HELM, JOSÉ DE., A.O. - Een koopman in Venetië. Een Italiaans-nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen.
250703: BRUIJN, JAAP R. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken.
236217: BRUIJN, PETRA DE. - The Two Worlds of Esber. Western Orientated Verse Drama and Ottoman Turkish Poetry by Abdülhakk Hamid (Tarhan).
243700: BRUIJN, J.G., DE. - Inventaris van de Prijsvragen uitgegeven door de Maatschappij der Wetenschapen 1753-1917.
179836: BRUIJN, JAAP R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
249299: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het onstond. Hoe het groeide. 2e, herz. druk.
204351: BRUIJN, JAAP R., A.O. - Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries. [COMPLETE SET].
262805: BRUIJN, JAAP R. - Commanders of Dutch East India Ships in the 18th Century.
188877: BRUIJNE, DICK, DORINE VAN HOOGSTRATEN, A.O. - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
284658: BRUIJNE, ANTONIUS DE & BASTIAAN GERARDUS BALJÉ. MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878. De dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan Gerardus Baljé. Ingeleid en geannoteerd door W.F.J. Mörzer Bruyns.
274329: BRUIJNING, C.F.A. - Studies on Malayan Blattidae.
282013: BRUIJNING, C.F.A. & J.VOORHOEVE. - Encyclopedie van Suriname.
187373: BRUIJNS, ELLIE. - Historisch overzicht Blokkerse Oldtimer Club. 1989-1995-2005.
171858: BRUIJNZEEL, L.A. - Hydrological and biogeochemical aspects of man-made forests in South-Central Java, Indonesia.
60211: BRUIN, GERRIT DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland. Beschreven door Dr. G. de Bruin en verlucht door W.G. van de Hust Jr.
20770: BRUIN, RENGER E.DE - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813.
257731: BRUIN, C.C. DE. - Het epistolarium van Leningrad. Epistolarium Leningradiense.
257729: BRUIN, C.C.DE. - T leven ons heren Ihesu Cristi. Het pseudo-bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus.
257730: BRUIN, C.C. DE. - Het lectionarium van Gruuthuse.
257732: BRUIN, C.C. DE. - De zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Tweede stuk. Novum Testamentum in linguam Belgicam meridionalem versum. Pars Secunda.
237657: BRUIN, MARTINE DE & JOHAN OOSTERMAN. - Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. / Repertory of Dutch songs until 1600.
122305: BRUIN, CLAAS. - Noordhollandsche arkadia. Verrijkt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
211060: BRUIN, ALEXANDER DE. - De Schatten der Pellicanisten. Over de blazoenen, het glas- en zilverwerk, en de wandtapijten, van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet Blycken.
217528: BRUIN, RENGER DE. - Wij en onze opvolgers zullen iedereen recht doen. Het Utrechtse provinciebestuur in historisch perspectief.
9402: BRUIN, M.P.DE & T.KANNEGIETER. - Zeeland bij gaslicht.
177458: BRUIN, M.P.DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
257773: BRUIN, C.C. DE. - Het Luikse Diatessaron. Diatessaron Leodiense.
222279: BRUIN, JAN & JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
235752: BRUIN, ANDRÉ DE & COK DE BRUIN. - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in Beweging.
257733: BRUIN, C.C. DE. - De zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Eerst stuk. Novum Testamentum in linguam Belgicam meridionalem versum. Pars Prior.
254566: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk: onderscheiden in het koninkrijk der Nederlanden
228835: BRUIN, ELLEN DE (E.A.) - Vogelen in Amsterdam.
225616: BRUIN, C.C.DE. (PREF.). - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. [Orig. title on spines: Bible in duytsche].
265780: BRUIN, M.P.DE & M.H.WILDEROM. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I: Noord--Beveland.
259331: BRUIN, HAN E.A. - Van Logement naar Parlement 1617-2004. Een nieuw gebruik van het Logement van Amsterdam en het Algemeen Rijksarchief.
284118: BRUIN, ROB DE, A.O. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
68723: BRUIN, MAX DE, E.A. (RED.). - Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur.
257726: BRUIN, C.C.DE. - Het nieuwe Testament van de moderne devotie. Novum Testamentum Devotionis Modernae.
245830: BRUIN, TIMO DE. - Verleden en heden van Nieuwkoop in beeld.
257223: BRUIN, C.C.DE. - Fragmenten.
257402: BRUIN, C.C.DE. - Het Amsterdamse Lectionarium.
257442: BRUIN, C.C.DE. (PREF.). - Vetus Testamentum. Het Oude Testament.
284323: BRUIN, W.K.DE. - In 't Bloembollenland. 19 glass projector-negatives showing bulb-cultivation.
167718: BRUINE, M.DE - Inventaris. Archief gemente Vlissingen.
122605: BRUINEMAN-KAARSGAREN, J. & C.D.V.VLIET. - Dorp met de Groene Spieghel. Honderdvijftig jaar Bussum.
256093: BRUINING, ALBERT. - Verzamelde studiën.
244332: BRUINING, A.F.H. - Het geslacht Discocactus Pfeiffer. Een revisie van bekende en diagnosen van nieuwe soorten.
232178: BRUINING, P. - Eenige denkbeelden betrekkelijk het militaire wezen en de opleiding bij de marine.
124056: BRUINS, B. & C.V.DOORN. - Olifanten.
214441: BRUINS, E.M. & M.RUTTEN. - Textes Mathématiques de Suse.
142676: BRUITON, DIANA M. - Attic vase painting in New England collections.
270904: BRUKNER, BRUNO. - Faustfeuerwaffen. Technik und Schiesslehre.
252590: BRULEY, DUANE A.O. - Oxygen Transport to Tissue VI.
209456: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften.
53151: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben deutscher Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften. 2. Aufl.
30798: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften. 3.Aufl.
282293: BRULLER, JEAN. - Un homme coupé en tranches. Avec dix-huit eaux-fortes gravées par l'auteur. [First edition].
263697: BRULLET, MANUEL. MOSTAFAVI, MOHSEN & J.QUETGLAS. - Manuel Brullet.
248658: BRÜLLS, HOLGER. - Neue Dome. Wiederaufnahme romanischer Bauformen und antimoderne Kulturkritik im Kirchenbau der Weimarer Republik und der NS-Zeit.
239843: BRÜLLS, HOLGER. - Ladegast-Orgeln in Sachsen-Anhalt.
275478: BRULOOT, GEERT E, A, - Foot Print. The tracks of shoes in fashion.
264167: BRULS & CO. EIJKELENBERG, JACQUES. - Bruls en Co. Projecten tot 2007.
108693: BRUMFIELD, WILLIAM, C. - Reshaping Russian architecture. Western technology, utopian dreams.
239465: BRUMFIELD, WILLIAM C. & M.M.VELIMIROVIC. (EDITED). - Christianity and the Arts in Russia.
197491: BRUMMACK, JÜRGEN. - Die Darstellung des Orients in den deutschen Alexandergeschichten des Mittelalters.
173800: BRUMMEL, L. - Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek.
176344: BRUMMER, ERNEST [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1979. - The Ernest Brummer Collection.
96713: BRUN, RUDOLF. - Die Raumorientierung der Ameisen und das Orientierungsproblem im Allgemeinen. Eine kritisch-experimentelle Studie; zugleich ein Beitrag zur Theorie der Mneme.
265832: BRUN, ANNIE LE. - Petits en Grands Théâtres du Marquis de Sade.
101304: BRUN, CARL. - Schweizerisches Künstler-Lexikon.
219972: BRUN, VINCENZ. - Alkibiades. 1st edit.
157220: BRUN, R. - Biologische Paralellen zu Freuds Trieblehre. Experimentelle Beiträge zur Dynamik und ökonomie des Triebkonflikts.
254781: BRUN, VIGGO & TR. SCHUMACHER. - Traditional Herbal Medicine in Northern Thailand.
244541: BRUN, LOUIS-AUGUSTE. HERDT, ANNE DE. - Louis-Auguste Brun 1758-1815, dit Brun de Versoix. Catalogue des peintures et dessins.
174174: BRUNA, DICK. OZINGA, CLASCA. - Kind en kreatieve aktiviteit.
168022: BRUNA, DICK. - A collection of 30 different paperbacks (zwarte beertjes) by various authors all with front covers illustrated by Dick Bruna.
174166: BRUNA, DICK. BROEK, JOOP VAN DEN. - Passagiers voor Casablanca.
174158: BRUNA, DICK. - Calendar 1985.
281664: BRUNA, DICK. REITSMA, ELLA. (ED.). - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna.
272066: BRUNAUX, JEAN-LOUIS, A.O. - Archéologie de la Picardie et du Nord de la France. Hommages à Germaine Leman-Delerive.
220889: BRUNCKHORST, FRIEDL. - Architektur im Bild. Die Darstellung der Stadt Venedig im 15. Jahrhundert.
64755: BRUNDIN, LARS. - Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistischen Charakterzüge schwedischer Oligotropher Seen.
271447: BRUNEAU, PHILIPPE. - Recherches sur les Cultes de Délos à l'Époque hellénnistique et à l'Époque impériale.
267667: BRUNEAU, PHILIPPE. - Le Sanctuaire et le Culte des Divinitérs égyptiennes à Érétrie.
250223: BRUNEL, OLIVIER., SPIES, MARIJKE. - Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
158099: BRUNEL, A. - Le métabolisme de l'Azote d'origine purique chez les chapignons.
236527: BRUNELLESCHI, FILIPPO. KLOTZ, HEINRICH. - Die Frühwerke Brunelleschis und die mittelalterliche Tradition.
212793: BRUNELLESCHI, FILIPPO. CATALOGUE 1977. - Filippo Brunelleschi: L'uomo e l'artista. Mostra documentaria.
156119: BRUNELLESCHI, FILIPPO. CATALOGUE 1979. - Filippo Brunelleschi 1377-1446.
214850: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BARTOLI, LANDO. - La Rete Magica di Filippo Brunelleschi. Le Seste, il Braccio, le Misure.
90866: BRUNELLESCHI, FILIPPO. FOLNESICS, H. - Brunelleschi. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Frührenaissance Architectur.
48550: BRUNELLESCHI, FILIPPO. - La sua opera e il suo tempo.
171121: BRUNELLESCHI, FILIPPO. RAGGHIANTI, CARLO L. - Filippo Brunelleschi. Un uomo un universo.
161598: BRUNELLESCHI, FILIPPO. LUPORINI, EUGENIO. - Brunelleschi. Forma e Ragione.
30624: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BATTISTI, E. - Filippo Brunelleschi.
90865: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BATTISTI, E. - Filippo Brunelleschi. Das Gesammtwerk.
251474: BRUNERO, GIOVANNI. DELFINO, CARLO A.O. - Giovanni Brunero. Il ciclismo delle strade bianche.
253946: BRUNERT, MARIA-ELISABETH. - Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück 7: Juli - September 1648.
254919: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar.
254920: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar.
254921: BRUNHOFF, JEAN DE. - Geschiedenis van het Olifantje Babar.
191224: BRUNI, STEFANO. - I Lastroni a Scala.
83823: BRUNIES, STEFAN. - Der Schweizerische Nationalpark. 4.verbess.& ergänzte Aufl.
262533: BRUNING, GERARD. [SCHOOR, FRANK VAN DE (ED.)]. - Gerard Bruning 1930-1987. Beeldhouwer, schilder, graficus, fotograaf, schrijver.
64638: BRÜNING, ADOLF. - Porzellan.
275260: BRUNINGS, P(ETER) F(REDERIK). - Onze krijgsmacht met bijschriften van P. F. Brunings.
266506: BRUNINGS, P(ETER) F(REDERIK). - Onze krijgsmacht.
128668: BRUNN, WILHELM A. VON. [FESTSCHRIFT]. LORENZ, HERBERT. (ED.). - Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm A.v.Brunn.
91032: BRUNN, WILHELM A.VON. - Steinpackungsgräber von Köthen. Ein Beitrag zur Kultur der Bronzezeit Mitteldeutschlands.
203995: BRUNN, HEINRICH. - Geschichte der griechischen Künstler. Band I: Die Bildhauer. 2. Aufl.
218695: BRUNNARIUS, MARTIN. - The Windmills of Sussex.
135383: BRUNNER, H. - Vecchi argenti europei. Storia e splendori dell'argenteria da tavola in Europa.
250417: BRUNNER, AUGUST. LEUNISSEN, JAN GERHARD. - Mensbeeld en verlossing bij August Brunner. Sleutels tot een filosofie van de geest.
186362: BRUNNER-TRAUT, EMMA. - Die altägyptische Grabkammer Seschemnofers III. aus Gisa. Eine Stiftung des Geheimen Hofrats Dr. h. c. Ernst von Sieglin an die Tübinger Universität. [1.Aufl.].
208417: BRUNNER-TRAUT, EMMA. - Die altägyptische Grabkammer Seschemnofers III. aus Gisa. Eine Stiftung des Geheimen Hofrats Dr. h. c. Ernst von Sieglin an die Tübinger Universität. 2., verb. Aufl.
109746: BRUNNER, ERICH. KLÜVER, H. - Erich Brunner. Ein Künstler und Deuter des Schachproblems. Auslese aus seinem Schaffen.
162962: BRUNNER, HELLMUT. - Altägyptische Erziehung.
255159: BRUNNER, HELLMUT. - Hieroglyphische Chrestomathie.
112190: BRUNNER, HELLMUT. - Die Anlagen der Agyptischen Felsgräber bis zum Mitteleren Reich.
175333: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
36065: BRUNNER, G. A.O. - Thieme's handboek voor het zoetwateraquarium.
244833: BRUNNER, UELI. - Die Erforschung der antiken Oase von Marib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungsmethoden.
255969: BRUNNER-TRAUT, E. & H.BRUNNER. - Die Egyptische Sammlung der Universität Tübingen.
192493: BRUNNER, HELLMUT. - Die südlichen Räume des Tempels von Luxor.
269764: BRUNNER, WENNER. SEGAL, JOES. - Werner Brunner. Und dann und wann ein weisser Elefant. / And now and then an elepahnt all white.
271466: BRUNNER, HELLMUT. - Die Texte aus den Gräbern der der Herakleopolitenzeit von Siut. Mit Übersetzung und erläuterungen.
249565: BRUNNER, HELLMUT. - Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens.
37274: BRUNNSAKER, S. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes. A Critical Study of the Sources and Restorations. 2nd ed.
215596: BRUNNSAKER, S. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes. A Critical Study of the Sources and Restorations. 2nd ed.
37256: BRUNNSAKER, S. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes.
209781: BRUNO, CRISTÓVAO. - Arte de Navegar (1628).
124793: BRUNO, VINCENT J. - Form and colour in Greek painting. A study of the colour harmonies and shading techniques used by the major painters of ancient Greece.
49769: BRUNO, C. - Tatoués, qui êtes-vous...?
282772: BRUNO, VINCENT J. - Hellenistic painting techniques: The evidence of the Delos fragments.
273103: BRUNON, JEAN & RAOUL BRUNON. - Les Mameluks d'Egypte. / Les Mamaluks de la Garde Impériale.
260464: LANCELOT-BRUNON. - L'Aube, images de spn passé. Les fortifications, les rues et les maisins anciennes.
269964: BRUNON, JEAN (BIBLIOTHÈQUE). - Bonaparte et son Armée après Marengo. XXII Miniatures originales peintes sous le Consulat.
278329: BRUNOVSKÝ, ALBÍN. LINDNER, GERD. (EDITED). - Albin Brunovský. Labyrinth der Welt.
37072: BRUNS, G. - Staatskameen des 4. Jahrhunderts nach Christi Geburt.
80877: BRUNS-ÖZGAN, CHRISTINE. - Lykische Grabreliefs des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr.
218700: WESTPHAL-HELLBUSCH & I.BRUNS. - Metallgefässe aus Buchara.
131161: BRUNS, GERDA. - Küchenwesen und Mahzeiten.
153347: BRUNS, HERBERT. - Schutztrachten im Tierreich.
206015: BRUNS, IVO. - Das literarische Porträt der Griechen im 5. und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt.
73119: BRUNS, HANS. - Der Jagdfasan. Einbürgerung und Aufzucht als Jagdwild im Pacht- und Eigenjagdrevier.
270737: BRUNSAUT, EUGEN. - Was soll ich morgen kochen? beantwortet für einfache bürgerliche Hausmannskost und für die feinere Küche für den Haushalt des Fleischersgewerbe. 3 Aufl.
252481: BRUNSCHWIG, JACQUES., A.O. - Le Savoir Grec. Dictionnaire critique.
252271: BRUNSTING, A. E.A. - Typisch Hollands. Zuiderzeetradities op verschillende manieren bekeken.
112157: BRUNT, P.A. - Italian manpower 225 B.C - A.D.14.
249836: BRUNT, INEKE. - Stadstuinen Almere Hout. Ymere Stimuleringsprijsvraag 2005.
215274: BRUNTON, GUY, A.O. - Qua and Badari I & II.
264815: BRUNTON, WINIFRED. - Kings and Queens of ancient Egypt.
193295: BRUNZEL, RUTH L. - Zuni. Ceremonialism - Origin Myths - Ritual Poetry - Katcinas.
274244: BRUS, RENÉ. - Crown Jewellery and Regalia of the World.
259607: BRUSATIN, MANLIO & G.PIZZAMIGLIO. - The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art.
136897: BRUSATIN, MANLO & G.PAVANELLO. - Il Teatro la Fenice. I profetti l'architettura le decorazioni.
215735: BRUSCHWEILER, FRANCOISE. - Inanna. La Déesse triomphante et vaincue dans la Cosmologie sumérienne. Recherche lexicographique.
278317: BRUSEN, CLAUS (INTROD.). - Imaginaire II Magic Realism 2010.
281886: BRUSSE, PAUL. - Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land.
185457: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Un historique concernant l'existence de soixante quinze ans de Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
260530: BRUSSE, W.L. & J.BRUSSE. FAASSEN, SJOERD VAN. - W.L. & J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965.
212819: BRUSSE'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ. FAASSEN, SJOERD VAN A.O. (ED.) - W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij 1903-1965.
242262: BRUSSEAUX, GÉRARD & J.NEL. - Revision de la liste-inventaire de Charles E.E. Rungs (1988) des Lépidoptères de Corse.
225139: BRUSSEL, P.T.VAN (AFTER). - Nederlandsch bloemwerk door een gezelschap geleerden.
66857: BRUTELLE, CHARLES-LOUIS L'HÉRITIER DE. - Sertum Anglicum 1788. Facsimile with critical studies and a translation.
137809: BRUTON, ERIC. - Dictionary of clocks and watches.
125444: BRUTON, ERIC. - The longcase clock.
144129: BRUTON, M.N. & K.H.COOPER. - Studies on the ecology of Maputaland.
236295: BRUTON, ERIC. - The longcase clock. 2nd edit.
189109: BRUTON, M.N. & K.H.COOPER. - Studies on the ecology of Maputaland.
102141: BRUTON, ERIC. - The history of clocks and watches.
160797: BRUTON, ERIC. - The longcase clock.
214814: BRUTUS. - Atjehsche Omtrekken.
278572: BRUUN, DANIEL. - Om Eskimoerne i Gronland. En Oversigt over indholdet af nyere litteraere Arbejder.
277318: BRUUN, DANIEL. - Mellem Fangere og Jaegere. Piger og Koner.
267529: BRUUN, MALTHE C. FRENZEL, REINHARD. - Malthe Conrad Bruun (Malte-Brun). Frankreichs bedeutendster Geograph im ersten Viertel des 19. Jharhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der graphichen Wissenschaft. (Diss.)
195068: BRUUN, ANTON F., A.O. - The Galathea deep sea expedition 1950-1952.
277830: BRUUN, DANIEL. - The Icelandic Colonization of Greenland and the finding of Vineland.
180995: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. - Tome 40.
247469: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. - Tome 8, 1894. .
66479: BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE (ET DE PRÉHISTOIRE) DE BRUXELLES. - Tome 42 (1927) - Tome 80 (1969).
6775: BRUYCKER, JULES DE. ROY, GRÉGOIRE LE. - l'oeuvre gravé de Jules De Bruycker avec une notice critique et biographique.
280344: BRUYCKERE, BERLINDE DE. MENGONI, ANGELA. - Berline de Bruyckere.
231643: BRUYÈRE, BERNARD. A.O. - Tell Edfou 1937.
259455: BRUYÈRE, ANDRÉ. - Soils. Saint-Marc Venise.
256872: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1935-1940). Partie IV.
159027: BRUYÈRE, BERNARD. - Fouilles de Clysma-Qolzoum (Suez) 1930-1932.
255713: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1945-1947). Constructions et Trouvailles.
255712: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1933-1934). I: La Nécropole de l'Ouest.
93635: BRUYÈRE, JEAN DE LA. - The editions originales of his immortal caracteres.
141490: BRUYÈRE, BERNARD. A.O. - Tell Edfou 1937.
265226: BRUYN, GERD DE. - Die Diktatur der Philanthropen. Entwicklung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken.
258535: BRUYN, E.B.DE. - Uit een leven.
147337: BRUYN, JOSUA. - Van Eyck problemen. De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
108648: BRUYN, J.W.DE & F.SCHNEIDER. - Giftige planten in en om huis.
58158: BRUYN, JOSUA. - De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
222047: BRUYN, JEAN-PIERRE DE. - De Dendermondse Schilderschool.. Een kunsthistorische benadering.
132324: BRUYN, MARIANNE A.DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
247478: BRUYN, GÜNTER DE. - Verschoven stad. Een jeugd in Berlijn.
264647: BRUYN, E.B.DE. - Uit een leven.
158629: BRUYNE, R.H.DE - Schelpen van de nederlandse kust.
180309: BRUYNE, RYKEL DE & TELLO NECKHEIM. - Van Nonnetje tot Tonnetje. De recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
260416: BRUYNE, R.H.DE, E.A. - Nederlandse Naamlijst van de Weekdieren (Mollusca) van Nederland en België.
201271: BRUYNINX, ELZE & W.VAN DAMME. - De etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent. Oceanië / The ethnographic collections of the University of Ghent. Oceania.
168873: BRY, THÉODORE DE. HARIOT, THOMAS. - Wunderbarliche, doch warhafftige Erklärung von der Gelegenheit und Sitten der Wilden in Virginia, welche newlich von den Engelländern, so im Jar 1585 vom Herrn Reichard Greinvile, [...] is erfunden worden [...] erstlich in Engelländischer Sprache beschrieben durch Thomam Hariot und newlich durch Christ. P. in Teutsch gebracht.
221121: BRY, THÉODORE DE. HARIOT, THOMAS. - Wunderbarliche, doch warhafftige Erklärung von der Gelegenheit und Sitten der Wilden in Virginia, welche newlich von den Engelländern, so im Jar 1585 vom Herrn Reichard Greinvile, [...] is erfunden worden [...] erstlich in Engelländischer Sprache beschrieben durch Thomam Hariot und newlich durch Christ. P. in Teutsch gebracht.
228439: BRY, THÉODORE DE. - Conquistadores. Azteken en Inca's. Conquistadores. Aztecs and Incas.
168867: BRY, THÉODORE DE. - India Orientalis. Teil I.
236320: BRY, THÉODORE DE. - Americae pas qvarta. De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The discovery of the New World / La decouverte du Nouveau Monde.
279124: BRYAN, WILLIAM A. - Natural History of Hawaii. Being an Account of the Hawaiian People, the Geology and Geography of the Islands, and the Native and Introduced Plants and Animals of the Group.
266790: BRYANT, LAWRENCE M. - The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in the Renaissance.
67069: BRYK, FELIX. - Neger-Eros. Ethnologische Studien über Sexualleben bei Negern.
170677: BRYK, FELIX. - Die von Lundblad gesammelten Grossschmetterlinge der iberischen Halbinsel.
146000: BRYK, FELIX. - Lepidoptera Parnassiidae pars II (Subfam. Parsnassiinae).
234043: BRYMNER, WILLIAM. BOUTILIER, ALICIA & PAUL MARÉCHAL. - William Brymner, peintre, professeur et confrère.
283204: BRYSON, NORMAN. - Looking at the overlooked. Four essays on still life painting.
185455: BRYSON, DAVID. - Queen Jeanne and the Promised Land. Dynasty, Homeland, Religion and Violence in 16th Century France.
242623: BRYSON, NORMAN, A.O. - Visual theory. Painting and Interpretation.
200260: DU BUAT-NANÇAY, LOUIS-GABRIEL. - Principes d'hydraulique : vérifiés par un grand nombre d'expériences faites par ordre du gouvernment : ouvrage dans lequel on traite du mouvement uniforme & varié de l'eau dans les rivières, ls canaux, & les tuyaux de conduite [...].
15058: BUB, HANS. - Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel, 2.Teil: Stelzen, Pieper und Würger (Motacilidae und Laniidae).
117738: BUB, HANS & R.DE VRIES. - Das Planberingungs-Programm am Berghänfling (Carduelis f. flavirostris). I: Durchführung und Ringfunde.
171779: BUB, HANS. - Lerchen und Schwalben (Alaudidae und Hirundinidae). 2. Aufl.
261860: BUB, HANS. - Vogelfang und Vogelberingung. Teil III: Fang Schlagnetzen, Kätscher und hand, Greifvogel- und Wasservogelfang, Abend- und Nachtfang, Fang an der Tränke. 2, neubearb. Aufl.
37430: BUB, HANS. - Vogelfang und Vogelberingung. Teil 4.
212728: BUBBERMAN, F.C., A.O. - Schakels met het verleden. De geschiedenis van de kartografie van Suriname. Links with the past. The history of the cartography of Suriname. Eslabones con el pasado. La historia de la cartografía de Suriname 1500-1971. Edited by C. Koeman.
148800: BUBBERMAN, F.C., A.O. - Schakels met het verleden. De geschiedenis van de kartografie van Suriname. Links with the past. The history of the cartography of Suriname. Eslabones con el pasado. La historia de la cartografía de Suriname 1500-1971. Edited by C. Koeman.
63506: BUBE, WILHELM. - Die Ländliche Volks-Bücherei. Ein kritischer Wegweiser und ein unter fachmännischer Mitwirkung bearbeiteter Führer durch die Heimatliteratur.
63485: BUBE, WILHELM. - Die Jugendbücherei. Ein Wegweiser mit Inhalts und Werturteilen.
92265: BUBERL, PAUL. - Die Denkmale des politischen Bezirkes Hallein.
86763: BUBERL, PAUL. - Die Miniaturhandschriften der Nationalbibliothek in Athen.
261575: BUC'HOZ, PIERRE JOSEPH. - Histoire des Insectes utiles et nuisibles à l'homme, aux béstiaux, à l'agriculture et aux Jardinage [...]. 2ème édit.
272564: BUCCELLATI, GIORGIO. - A structural rammar of Babylonian.
218511: BUCCELLATI, GIORGIO. - Tre saggi sulla Sapienza mesopotyamica.
239998: BUCCELLATI, GIORGIO. - Approaches to the Study of Ancient Near East. A Volume of Studies Offered to Ignace Jay Gelb, On The Occasion of His Sixtieth Birthday, October 14, 1972.
271776: BUCCELLATI, GIORGIO. - Terqua Preliminary Reports, no. 10. The Fourth Season: Introduction and the Stratigraphic Record.
275935: BUCCELLATI, MARIO & GIANMARIA BUCCELATII. LUZZATTO, SYLVIA. - Buccellati. Timeless Art.
251655: BUCER, MARTIN. AUGUSTIJN, CORNELIS A.O. - Martini Buceri opera latina.
284041: BUCER, MARTIN. FRIEDRICH, REINOLD A.O. - Martin Bucer Briefwechsel / Correspondance. Band IX: September 1532 - Juni 1533.
179825: BÜCH, BOUDEWIJN. - Weerzien. 1e druk.
238743: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het ijspaleis. Eilanden, derde deel. 1e dr.
236639: BÜCH, BOUDEWIJN. - De Antiquaar.
187669: BÜCH, BOUDEWIJN. - Dood Kind en andere lamenti . 2e druk. Tweede, met zeventien gedichten, vermeerderde druk.
195664: BÜCH, BOUDEWIJN. - De taal als blauw. 1e druk.
276800: BÜCH, BOUDEWIJN. - Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs. 1e druk.
199019: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het androgyn in ska en andere gedichten. 1e druk.
181905: BÜCH, BOUDEWIJN. - Een kleine blonde dood. De oerversie.
239247: BÜCH, BOUDEWIJN. - Leeg en Kaal. Eilanden, vijfde deel. 1e dr.
187694: BÜCH, BOUDEWIJN. - Plinius Pinguïn. 1st [& only] ed.
159862: BÜCH, BOUDEWIJN. - 'Onder dit schrijven vallen my de oogen toe.' Willem Bilderdijk in Haarlem.
188054: BÜCH, BOUDEWIJN. - Een reis naar Tikania. Een reisbericht aangevuld met brieven, documenten en andere, verloren gewaande geschriften. 1st & only edition.
239250: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! Een rode burleske. 1e dr.
205588: BÜCH, BOUDEWIJN, A.O. - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen.
222631: BÜCH, BOUDEWIJN. - Boekenpest. 1e druk van de handelseditie.
238296: BÜCH, BOUDEWIJN. - Bibliotheken. 1e druk.
239052: BÜCH, BOUDEWIJN. - Rock & Roll. Een persoonlijke geschiedschrijving. 1e dr.
239105: BÜCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel. 1e druk.
238174: BÜCH, BOUDEWIJN. - Bibliotheca Didina et Pinguina. The Library of Boudewijn Büch. Vols I-III.
152862: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links. Een rode burlesque. 1e dr.
149861: BÜCH, BOUDEWIJN. - Openbaar boekbezit. Over verre leeszalen, bibliotheken en vergeten pennevoerders.
239253: BÜCH, BOUDEWIJN. - De hel. 1e dr.
158439: BUCH, JOSEPH. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990.
242870: BÜCH, BOUDEWIJN, O.A. - Leven in Amsterdam.
257768: BÜCH, BOUDEWIJN. - Agendanotities.
233920: BÜCH, BOUDEWIJN. - Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs. 1e druk.
79662: BUCH, RICHARD. - Die Blätterpilze des nortwestlichen Sachsens. Ein Beitrag zur Kenntnis der Blätterpilze Deutschlands.
115865: BUCHANAN, BRIGGS. - Catalogue of ancient Near Eastern seals in the Ashmolean Museum. Vol. 1: Cylinder seals.
212472: BUCHANAN, FRANCIS. - An account of the district of Purnea in 1809-1810.
212473: BUCHANAN, FRANCIS. - An account of the district of Shahabad in 1812-13.
212187: BUCHANAN, FRANCIS. - Journal of Francis Buchanan kept during the survey of the district of Shahabad in 1812-1813.
227318: BUCHANAN HAMILTON, FRANCIS. - An account of the Kingdom of Nepal and of the territories annexed to this dominion by the House of Gorkha.
162287: BUCHANAN, BRIGGS. - Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. 2: The prehistoric stamp seals.
267487: BUCHANAN, BRIGGS. - Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. III: The Iron Age Stamp Seals (ca. 1200-350 BC.)
283851: BUCHBINDERLEHRLING, DER. MONATSCHRIFT FÜR DIE DEUTSCHEN / SCHWEIZERISCHEN UND OESTERREICHISCHEN BUCHBINDERLEHRLINGE. - Jrg. 6, 1932.
203597: BUCHEL, PETI & BERT HOGERVORST. - Het Kerend Tij. De rol van de gebruiker bij de herontwikkeling van havenpanden in Noord-West Europa / The Turning Tide. The user's role in the redevelopment of harbour buildings in North-West Europe.
260839: BUCHEL, MICHIEL. - Panorama Nemo.
54847: BUCHER, BRUNO. - Die Glassammlung des K.K.Oesterreich. Museums. Geschichtliche Uebersicht und Katalog.
55289: BUCHERER, MAX. - Spitzenbilder, papierschnitte, porträtsilhouetten.
201465: IMPRIMATUR. EIN JAHRBUCH FÜR BÜCHERFREUNDE. - Band X, 1951.
257409: BUCHHEIM, LOTHAR.G. - Die Künstlergemeinschaft Brücke. Gemälde, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Dokumente.
270821: BUCHHEISTER, G.A. - Vorschriftbuch für Drogisten. Die Herstellung der gebräuchlichen Handverkaufsartikel. 3. verm. Aufl.
189951: BUCHHEIT, HANS & R.OLDENBOURG. - Das Miniaturenkabinett der Münchener Residenz.
205840: BUCHHOLTZ, AREND. - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588-1888.
235259: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER. (EDITED). - Archaeologia Homerica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos. Vols II & III (G-N2 & O-T).
143216: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER & J.WIESNER. - Kriegswesen I: Schutzwaffen und Wehrbauten.
7790: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER & V.KARAGEORGHIS. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archeological handbook.
215540: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER A.O. - Jagd und Fischfang. Mit einem Anhang: Honiggewinnung.
212505: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER. - Methymna. Archäologische Beiträge zur Topographie und Geschichte von Nordlesbos. Mit einem Beitrag über die methymnäischen Münzen von Peter Robert Franke.
276747: BUCHHOLZ, KLAUS A.O. - Biocatalysts and Enzyme Technology.
73067: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER & V.KARAGEORGHIS. - Altägäis und Altkypros.
226806: BUCHI, EZIO. - Lucerne romane con Marchio di Fabbrica.
243498: BUCHINGER, MARIE-LUISE & M.CANTE. - Landkreis Potsdam I: Nördliche Zauche.
243499: BUCHINGER, MARIE-LUISE & M.CANTE. - Landkreis Teltow-Fläming. Teil I: Stadt Jüterbog mit Kloster Zinna und Gemeinde Niedergörsdorf.
193831: BUCHMANN, HEINRICH. - Dampflokomotiven in den USA. 1825-1950. Band 2: Die technische Hochblüte der Dampftraktion 1921-1950.
157405: BÜCHNER, G. VIEHWEG, WOLFRAM. - Georg Büchners Dantons Tod auf dem deutschen Theater.
265790: BUCHNER, RODOLF. - Quellen zur Karolinischen Reichsgeschichte.
82037: BUCHNER, E. & K.FEUCHTMAYR. - Augsburger Kunst der Spätgotik und Renaissance.
151873: BÜCHNER, JOACHIM. - Die Spätgotische Wandpfeilerkirche Bayerns und Österreichs.
57333: BUCHNER, OTTO. - Die mittelalterliche Grabplastik in Nord-Thüringen mit besonderer Berücksichtigung der erfurter Denkmäler.
76552: BUCHNER, PAUL. - Studien an intracellularen Symbionten. 1. Die intracellularen Symbionten der Hemipteren.
139042: BUCHNER, EDMUND. - Die Sonnenuhr des Augustus.
272920: BUCHNER, ALEX. - Der deutsche Griecheland-Feldzug. Operationen der 12. Armee 1941.
247096: BUCHNER, PAUL. - Tier und Pflanze in intrazellularer Symbiose. [2e. umgearb. erw. Auflage]
272710: BUCHNER, ALEX. - Narvik. Die Kämpfe der Gruppe Dietl im Frühjahr 1940.
214691: BUCHS, HERMANN. - Vom Heimberger Geschirr zur Thuner Majolika.
270138: BÜCHSENSCHÜTZ, B. - Besitz und Erwerb im griechischen Alterthume.
226368: BUCHWALD, N.FABRITIUS. - Sclerotiniaceae Daniae. En floristk-systematisk Oversigt over de i Danmark fundne Knolbaegersvampe. I: Ciboria, rutstroemia, Myriosclerotinia g.n. og Sclerotinia.
233801: ARCHIV FÜR GESCHICHTE DES BUCHWESENS. - Band 62.
280770: BUCK, ELMAR. - Vision Raum Szene. Gemälde Graphik Skulptur Plakat Foto Film in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung Schloss Wahn Universität zu Köln.
179463: BUCK, H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
241184: BUCK, AUGUST. - Biographie und Autobiographie in der Renaissance. Arbeitsgespräch Wolfenbüttel 1982.
201753: BUCK, PETER. - The coming of the Maori.
209545: BUCK, WILLIAM R. - Pleurocarpous mosses of the West Indies.
240977: BUCK, STEPHANIE. - Die niederländischen Zeichnungen des 15. Jahrhunderts in Berliner Kupferstichkabinett. Kritischer Katalog.
225379: BUCK, SIEGFRIED DE. - Ring.
279838: BÜCKER, STEFAN. - Englund Gambit. 1.d4 e5. Drei Gambits in einem. Hartlaub-Gambit, Solller-Gambit, Englund-Gambit.
284537: BUCKLAND WRIGHT, J. PAVIS, GEORGE. - Pour et contre la femme. 336 pensées receuillies par George Pavis et illustrées par John Buckland Wright.
218233: BUCKLER, W.H. - Sardis. Vol. VI: Lydian Inscriptions II. A collection of the texts in Lydian Script found at Sardis and elsewhere.
281856: BUCKLEY, FRANCIS. - A history of old English glass.
276593: BUCKLEY, WILFRED, A.O. - European Glass. A brief outline of the History of Glass Making, with Notes of Various Methods of Glass Decoration.
279519: BUCKLEY, WILFRED. - Diamond engraved glasses of the sixteenth century with particular reference to five attributed to Giacomo Verzelini.
234061: BUCKLEY, ROSS P. - International Financial System. Policy and Regulation.
85397: BUCKLEY, WILFRED. - The art of glass. Illustrated from the Wilfred Buckley collection in the Victoria and Albert Museum London,
281104: BUCKMINSTER FULLER, R. KRAUSSE, JOACHIM & CL.LICHTENSTEIN. - Your private sky: discourse. R.Buckminster Fuller.
241260: BUCKTON, DAVID & T.A.HESLOP. (EDITED). - Studies in Medieval Art and Architecture presented to Peter Lasko.
224206: BUCKTON, GEORGE BOWDLER. - Monograph of the British Aphides.
130881: BUCOVALA, M. - Vase antice de Sticla la Tomis.
276597: BUCOVALA, M. - Vase antice de sticla la Tomis.
269976: BUCQUOY, EUGÈNE-LOUIS. [COLLECTION]. BUCQUOY, L.Y. & G.DEVAUTOUR. - Les Uniformes du Premier Empire. Collection de E.-L. Bucquoy. Rééditée par L.-Y. Bucquoy et Guy Devautour. Vols I-IX.
283442: BUCQUOYE, MONIEK E. - Van bakeliet tot composiet. Design met nieuwe materialen. / From bakelite to composite. Design in new materials.
261088: BUDAJ, MAREK. - Kosicky Zlaty Poklad. / The Kosice Gold Treasure.
87294: BUDAY, GEORG. - The history of the christmas card.
230482: BUDD, PAUL. A.O. EDITED. - Archaeological Sciences 1989. Proceedings of a conference on the application of scientific techniques to archaeology, Bradford 1989.
282564: BUDDE, ILLA. - Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf.
67576: BUDDE, LUDWIG & R.NICHOLLS. - A catalogue of the Greek and Roman sculpture in the Fitzwilliam Museum, Cambridge.
99598: SCHWAIGHOFER-BUDDE - Pflanzen der Heimat. Tabellen zur Bestimmung einheimischer Samenpflanzen und Gefässsporenpflanzen.
115237: BUDDE, LUDWIG. - Die attischen Kurois.
590: BUDDE, LUDWIG. - Severisches Relief in Palazzo Sacchetti.
153975: BUDDE, LUDWIG. - Die Entstehung des antiken Repräsentationsbildes.
155368: BUDDEN, LIONEL B. - The book of the Liverpool School of architecture.
280814: BUDDIES, HOBBY. SPRECHER, URSALA & A.CORTELLINI. - Hobby Buddies. Freizeitfreunde.
156000: BUDDINGH, C. - Gorgel rijmen.
231433: BUDDINGH, S.A. - Neêrlands Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Ternate, Gilolo en omliggende eilanden, Banda-eilanden, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatra's west-kust, Floris, Timor, Rotty, Borneo's west-kust en Borneo's zuid- en oost-kust; gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857.
238937: BUDDINGH, C. - De laarzen der Mohikanen of Niet goed geld terug.
135593: BUDEN, DONALD W. - The birds of the Southern Bahamas. An annotated check-list.
173361: BUDERUS. - Ersatzteil-Preisliste. Buderus-Lollar-Kessel. Ausgabe 1940.
271923: BUDGE, E.A.WALLIS. - The Nile. Notes for travellers in Egypt. 10th edition.
184631: BUDGE, E.A.WALLIS. - Egyptian sculptures in the British Museum.
284258: BUDGE, ERNEST A. - The History of Esarhaddon (Son of Sennacherib) King of Assyria, B.C. 681-668.
271547: BUDGE, E.A.WALLACE - A history of Egypt from the end of the neolithic Period to the death of cleopatra VII b.c. 30. Vol. III: Egypt under the Amenemhats and Hyksos.
188946: BUDGE, E.A.WALLIS. - A History of Egypt. From the End of the Neolithic Period to the Death of Cleopatra VII. B.C. 30.
266855: BUDGE, E.A.WALLACE - The Sarcophagus of Anchnesraneferab, Queen of Ajmes II, King of Egypt. About B.C. 564-526.
142489: BUDGE, E.A.WALLIS. - Assyrian sculptures in the British Museum. Reign of Ashur-Nasir-Pal.
258874: BUDGE, E.A.WALLIS. - An Egyptian Hieroglyphic Dictionary with an Index of English words, King List, and geographical list with Indexes, list of Hieroglyphic Characters, coptic and Semitic Alphabets, etc.
272577: BUDGE, E.A.WALLIS. - An Egyptian Hieroglyphic dictionary.
221173: BUDGE, E.A.WALLIS. - The book of the dead: facsimiles of the papyri of Hunefer, Anhai, Kerasher and Netchemet with supplementary text from the papyrus of Nu; with transcripts, translations, etc.
271549: BUDGE, E.A.WALLIS. - The Egyptian Heaven and Hell.
271548: BUDGE, E.A.WALLACE - Annals of the Nubian Kings witth a sketch of the history of the Kingdom of Napata.
263196: BUDGE, E.A.WALLIS. - The Mummy. Chapters on Egyptian Funeral Arcaheology.
273230: BUDIHARDJO, EKO. - Architectural conservation in Bali.
169743: BUDIMAN, TAMAN. - Memoirs of an unorthodox Civil Servant.
249631: BUDISCHOVSKY, MARIE-CHRISTIANE. - La Diffusion des Cultes isaques autour de la Mer Adriatique. I: Inscriptions et Monuments.
220838: BUECKELAER, JOACHIM. DVORAK, MAX. - Ein Stilleben des Bueckelaer oder Betrachtungen über die Entstehung der neuzeitigen Kabinettmalerei.
168099: BUEKERS, P.G. - Wilde planten.
118632: BUEN, FERNANDO DE. - Gobius de la Peninsula Ibérica y Baleares. Grupos Lesuerii, Coloniabus, Affibnis y Minutus.
211933: BUENDIA, J.R. A.O. - Paintings of the Prado.
259812: BUENDÍA, JOSÉ ROGELIO. - La Ermita de San Antonio de la Florida. Historia e Itinerario artístico.
263292: BUENEN, GERARD. - De Glazen Boerderij. Biografie van een gebouw.
284031: BUENO, IRENE. - Defining Heresy. Inquisition, Theology, and Papal Policy in the Time of Jacques Fournier.
181345: BUEREN, TRUUS VAN. - Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
284262: BUEREN, TRUUS VAN. - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueeerde geestelijke instellingen. [Diss.].
190982: BUFFA, FRANCOIS & FILS. - Album de costumes des Pays-Bas.
283351: BUFFET, BERNARD. BUFFET, ANNABEL & J.CL.LAMY. - Bernard Buffet. The secret studio. Photographs by Luc Fournol and Benjamin Auger.
193347: BUFFET, BERNARD. PICHON, YANN LE. - Bernard Buffet.
136093: BUFFI, JEAN-P. ADAMI, VALERIO A.O. - Jean-Pierre Buffi. Projets et réalisations.
255535: BUFFON, G.L.L. - De Hamster.
280557: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres complètes de Buffon, suivies de ses continuateurs Daubenton, Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson et Geoffroy-St.-Hilaire.
280556: BUFFON, G.L.L. - Histoire naturelle, générale et particulière.
189448: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 48: Oiseaux XII.
189449: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 49: Oiseaux XIII.
189450: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 50: Oiseaux XIV.
189455: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 42. Oiseaux VI.
189456: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 51: Oiseaux XV.
189454: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 53. Oiseaux XVII.
189453: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière. Tome 38 Oiseaux II..
189445: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 45: Oiseaux IX..
189447: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 47: Oiseaux XI.
202674: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres complètes de Buffon avec des extraits de Daubenton. Tome 8: Histoire naturelle des Oiseaux.
88900: BUFFON, G.L.L. CUVIER, JEAN N.L.F. - Oeuvres complètes de Buffon avec les supplémens, augmentées de la classification de G. Cuvier. Tomes 1 - 9.
152289: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier. Tome V & VI: Oiseaux.
255532: BUFFON, G.L.L. - De Groote Hazelmuis. [&] De Kleine Hazelmuis.
152288: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classificaion de Cuvier. Tome III & IV: Mammifères.
255534: BUFFON, G.L.L. - De Hond.
252708: BUFFON, G.L.L. & L.J.M. DAUBENTON. - Histoire naturelle, générale et particulière, avec description du cabinet du roi. Nouvelle édition.
159219: BUFFON, G.L.L. HEIM, ROGER. - Buffon.
267869: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres complètes de Buffon avec des extraites de Daubenton et la classification de Cuvier. Tome 9: Histoire naturelle des Oiseaux.
255533: BUFFON, G.L.L. - De Axis.
255536: BUFFON, G.L.L. - De Hyaena.
178211: BÜGE, SIEGFRIED R. - Der Pappband. Ein Brevier für Buchbinder und Bücherfreunde.
205129: BUGENHAGEN, D.JOH. GEISENHOF, GEORG. - Bibliotheca Bugenhagiana. Bibliographie der Druckschriften des D.Joh.Bugenhagen.
37262: BUHL, MARIE-LOUISE & S.HOLM-NIELSEN. - Shiloh. The Danish Excavations at Tall Sailun, Palestine, in 1926, 1929, 1932 and 1963. The Pre-Hellenistic Remains.
1982: BÜHLER, ALFRED. - Ikat Batik Plangi. Reservemusterungen auf Garn und Stoff aus Vorderasien, Zentralasien, Südosteuropa und Nordafrika.
208260: BÜHLER, ALFRED. - Materialien zur Kenntnis der Ikattechnik.
23761: BÜHLER, ALFRED. - Festschrift Alfred Bühler. Herausg. v. Carl A. Schmitz & R. Wildhaber.
168909: BÜHLER, G. - The laws of Manu.
275734: BÜHLER, ALFRED. - Kunst der Südsee. / Art of Oceania.
189116: BÜHLER, ALFRED. - Festschrift Alfred Bühler. Herausg.v. Carl A.Schmitz & R.Wildhaber.
54300: BÜHLER, WILHELM. - Aus der ABC-Stube der Kultur. Holzschnitt von 1464. Original im Museum zu Basel. Sprechendes Alphabet.
154652: BÜHLMANN, P.WALBERT. - Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem. Dargestellt am Swahili und an anderen Bantusprachen.
201848: BÜHNEMAN, GUDRUN. - The Iconography of Hindu Tantric deities.
180764: BUHOT, FÉLIX. MACKEAN FISHER, J. & C. BAXTER. - Félix Buhot. Peintre-graveur, prints, drawings, and paintings.
160447: BÜHRING, JOACHIM. - Die Kunstdenkmäler des Landkreises Hameln-Pyrmont im Regierungsbezirk Hannover. (Die Kunstdenkmäler des Landes Niedersachsen).
181064: BÜHRMANN.G.H. - 1906 GHB 1931. 25 jaar jubileum van de heer Bührmann.
220405: BUICK. - Buick.
223680: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
237587: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
279956: BUIJNSTERS, PIET J. - Het verzamelen van boeken. 2nd. rev. & enl. ed.
230996: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
282958: BUIJNSTERS, P.J & L.BUIJNSTERS-SMETS. - Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland (1640-1920).
220920: BUIJNSTERS, P.J. & L.BUIJNSTERS-SMETS. - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de 19de eeuw.
279778: BUIJNSTERS, PIET J. - Het verzamelen van boeken. 2nd. rev. & enl. ed.
268035: BUIJNSTERS, P.J. & L.BUIJNSTERS-SMETS. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
269503: BUIJS, JAAP. - Zalige Kermis? De geschiedenis van de Volendammer kermis.
17483: BUIJS, JAN W.E. REHORST, CHRIS. - Jan Buijs architekt van de volharding. De architectuur van het bureau Ir.J.W.E.Buijs en J.B.Lürsen.
281491: BUIJS, PETER. - De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de verlichting, 1658-1835.
173570: BUIJS, HELEEN. - Nederlandse Realisten na 1950.
232668: BUIJS BALLOT, [C.H.D.]. (PREFACE). - Zeilaanwijzingen van het kanaal naar Java. Uitgegeven door het Kininklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.
222204: BUIJS, H. A.O. - Vormen van Figuratie. Figuratie en traditie in de Nederlandse beeldende kunst (1945-2000). 25 jaar Museum Henriette Polak in Zutphen.
200088: BUIJS, HANS & MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD. - Tableaux flamands et hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
70909: BUIJS, G. & J.W.H.VAN VEEN. - Moderne Chrysantenteelt.
164453: BUIJSEN, EDWIN. - Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700.
180356: BUIJSEN, EDWIN. - Between fantasy and reality. 17th century Dutch Landscape painting.
216133: BUIJSEN, EDWIN. - Tussen fantasie en werkelijkheid, 17e eeuwse Hollandse landschapschilderkunst / Between fantasy and reality, 17th century Dutch landscape painting.
207518: BUIJSEN, EDWIN & LOUIS P. GRIJP. - The Hoogsteder exhibition of: Music & Painting in the Golden Age.
178269: BUIJSSE, CHRISTIANE A.O. - De Generatie van 1900 in Nederland en België.
126606: BUIJTENEN, M.P.VAN. - De grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
27182: BUIJTENEN, M.P.VAN. - Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
70485: BUIJTENEN, M.P.VAN & H.T.OBREEN. - Westergo's IJsselmeerdijken. I: Dijkage in ontwikkeling. II: Inventarissen van de archieven.
159141: BUIJTENEN, M.P.VAN & H.T.OBREEN. - Westergo's IJsselmeerdijken. I: Dijkage in ontwikkeling. II: Inventarissen van de archieven.
70489: BUIJTENEN, M.P.VAN & H.T.OBREEN. - Westergo's IJsselmeerdijken. I: Dijkage in ontwikkeling. II: Inventarissen van de archieven.
137546: BUIKS, CHR. & S.GEERTS. - Het stroomgebied van de Mark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda.
226360: BUIS, JAAP. - Anderhalve eeuw Schovenhorst. Biografie van een levend landgoed.
246495: BUIS, JAAP. - Holland houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos.
1869: BUIS, JAAP. - Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis.
169383: BUISE, M.A. & F.L.L.TOMBEUR. - Vogels tussen Zwin en Saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen.
269047: BUISKOOL, H. E.A. - Oudeschans.
43341: BUISKOOL, J.A.E. - De staatsinstellingen van Suriname in de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen.
273680: BUISMAN, G. & SCHOLTEN, A. - Practisch handboek voor den brood- en banketbakker. 4e herz.druk.
197911: BUISMAN, HENDRIK. - Handzeichnungen alter Meister der holländischen Schule. Museum Teyler Haarlem.
249792: BUITENDIJK, K. - Het Plan. Almere, stad aan het water.
121131: BUITENDIJK, A.M. - Fauna van Nederland. Afl. XI: Collembola (pi).
199915: BUITENDIJK, A.M. - Fauna van Nederland. Afl. XI: Collembola (Pi).
275266: BUITENDIJK, A.M. - Voorlopige catalogus van de acari in de collectie-Oudemans.
283352: BUITENEN, BASTIAAN GOVERT VAN. - Orgelcultuur in een Deltagebied. Vijf Casestudies. Organ culture in a Delta area. Five case studies.
234036: BUITENWEG, HEIN. WASSING, RENÉ & RITA WASSING-VISSER. - Adoeh, Indië! Het beste van Hein Buitenweg.
221985: JARDIN BOTANIQUE BUITENZORG. - Contributions à l'etude de la Flore des Indes Neerlandaises. I-XX. (1921-1929).
222584: BUITER, HANS. - Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.
252934: BUITER, HANS. - The History of the Power Cable in the Netherlands.
186900: BUITING, HENNY & PHILIP VAN PRAAG. - De Roden Roepen. Een eeuw sociaal-democratie in Deventer.
203820: BUITING, HENNY. - Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP).
244983: BUITRON-OLIVER, DIANA. - The Sanctuary of Apollo Hylates at Kourion: Excavations in the Archaic Precinct.
86413: BUITRON-OLIVER, DIANA. - The Greek miracle. Classical sculpture from the dawn of democracy. The fifth century b.c.
229997: BUIZER, D.A.G. - De Nederlandse Zakpijpen (Manteldieren) en Mantelvisjes. Tunica, Ascidiacea en Appendicularia.
247926: BUJAK, ADAM. SZCZUCKA, ANNA. - Poland's wooden places of worship. / Drewniane swiatynie w Polsce.
245262: BUKHSH, S.KHUDA. - Essays: Indian and Islamic.
233829: BUKO, ANDRZEJ. - The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries - Hypotheses - Interpretations.
111303: BULARD, MARCEL. - Peintres murales et mosaïques de Délos.
200564: BULARD, MARCEL. - Description des revêtements peints à sujets religieux.
213833: BÜLD, BERNARD. - Holzschuhe und Holzschuhmacherhandwerk im westlichen Münsterland.
206461: BULFINCH, CHARLES. KIRKER, HAROLD. - The architecture of Charles Bulfunch.
209789: BULGAKOV. SMELIANSKY, ANATOLY. - Is Comrade Bugakov Dead? Mikhail Bulgakov at the Moscow Art Theatre.
257843: BULHOF, ILSE N. - The Language of Science. A Study of Relationship between Literature and Science in the Perspective of a Hermeneutical Ontology. With a Case Study of Darwin's The Origin of Species. 
31996: BULHOF, FRANCIS (ED.) - Nijhoff, Van Ostaijen, De Stijl. Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quater of the 20th century. Six essays.
277244: BULIARD, ROGER. - Inunuak. Mgr. Pierre Falleize, premier missionaire et évêque des Esquimaux du cuivre.
62567: BULLARD, WILLIAM R. - The Cerro Colorado site and pithouse architecture in the southwestern United States priot to a.d.900.
37062: BULLE, HEINRICH. - Tarentiner Apollonkopf.
37051: BULLE, HEINRICH. - Eine Skenographie.
156356: BULLE, HEINRICH & H.WIRSING. - Szenenbilder zum griechischen Theater des 5. Jahrhunderts v. Chr.
100054: BULLEID, ARTHUR & H.S.G.GRAY. - The Meare Lake village. A full description of the excavations and the relics from the eastern half of the west village 1910-1933.
278640: BULLEN, FRANK T. - Kaskelottens Togt. Jorden rundt efter Spermhvaler.
261856: BULLER, WALTER L. - Buller's birds of New Zealand. A history of the birds of New Zealand. Revised by E.G.Turbott.
148651: BULLET, PIERE. STRANDBERG, RUNAR. - Pierre Bullet et J.-B.de Chamblain à la lumière des dessins de la collection Tessin-Harleman du Musée National de Stockholm.
37276: BULLETIN OF THE BYZANTINE INSTITUTE, THE. - Vol. I.
100871: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. - Vol. I (1944) - III (1949).
211127: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. - Vol. I (1944) - VIII (1957).
175046: 1964. BULLETIN. - IX. Olympische Winterspiele. Bulletin I-XIII.
153264: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 21, 1937. (Numbers 1 & 2).
153271: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 31, 1947 (Numbers 1 & 2).
153268: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 30, 1946.`(Numbers 1 & 2).
153266: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 27, 1943. (Numbers 1 & 2).
153267: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 28, 1944. (Numbers 1 & 2).
227957: AMERICAN ORCHID SOCIETY BULLETIN. - Year 9 (1940/41), no. 1 - 75 (2006), nr. 6.
209530: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. -
249369: BULLING, A. - The decoration of Mirrors of the Han Period. A chronology.
165721: BULLIVANT, LUCY. - International Interiors 4.
268960: BULLLINGER, HERMANN. - Spätantike Gürtelbeschläge. Typen, Herstellung, Trafeweise und Datierung. Vol. I: Text.
94100: BULLOCH, DAVID K. - The Undertwater maturalist. A layman's guide to the vibrant world beneath the sea.
271469: BULLOCK, RONALD. - The Story of Sinuhe. 2nd revised edition.
210139: BULMER, W. (PRINTED BY). - A description of the collection of ancient Terracottas in the British Museum. With engravings.
158386: BÜLOW, W.V. - Beiträge zur Ethnographie der Samoa-Inseln.
244956: BÜLOW-JACOBSEN, A. A.O. - Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLIX.
154691: BULPIN, T.V. - To the banks of the Zambezi.
281111: BULT, EPKO. - IHE Delft prospers on a cesspit. Archaeological research between Oude Delft and Westvest. / IHE Delft bloeit op een beerput. Archeologisch onderzoek tussen Oude Delft en Westvest.
126168: BULTE, MARCEL & A.NEEVEN. - Garnizoensstad Haarlem.
204346: BULTERMAN, P.R. - Nederlands-Indië. Japanse bezetting 1942-'45. Postwaardestukken / Dutch East Indies. Japanese occupation 1942-'45. Postal stationery.
209123: BULTINGAIRE, LÉON. - Les Vélins du Muséum d'histoire Naturelle de Paris. Fleurs exotiques.
244042: BULTINK, MARCA. (EDITED). - Blauwe ader van de Bollenstreek. 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart 1657-2007. Geschiedenis, betekenis en toekomst.
130412: BULTSMA, P. - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drente Friesland Groningen.
271752: BUM-JOO, YOO. - Vögel Koreas. 45 Jahre gelebte Vogelbeobachtung - Geschichten über Vögel.
207844: BUMA, B.HOPERUS. (VOORWOORD). - Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland.
171948: BUMP, GARDINER A.O. - The Ruffed Grouse. Life history, propagation, management.
278424: BUNBURY, ALISA. - This Wondrous Land. Colonial Art on Paper.
154749: BUNBURY, E.H. - A history of ancient geography among the Greeks and Romans from the earliest ages till the fall of the Roman empire. Volume 1.
95258: BUND, C.F.V.D. - De Nederlandse amfibieën.
98855: BUND, KONRAD. - Frankfurter Glockenbuch.
267870: BÜNDCHEN, GISELE. BIANCO, GIOVANNI [EDIT.]. - GISELE.
12838: BUNDGAARD, J.A. - Parthenon and the Mycenaean city on the heights.
182967: BUNDGARD, J.A. - Why did the art of writing spread to the West? Reflexions on the alphabet of Marsiliana.
31920: BUNDY, G., R.J.CONNOR & C.J.O.HARRISON. - Birds of the eastern province of Saudi Arabia.
270777: BUNGARTZ, JEAN. - Die Jagdbaren Thiere Europas und die zur Jagd gebräuchlichen Hunderacen.
283971: BUNGE, KIRSTIN A.O. - The Concept of Law (lex) in the Moral and Political Thought of the School of Samanaca.
162531: BUNKE, H., A.O. - Neubeginn und Tradition. Bücher und Buchgestaltung vor dreißig Jahren.
215557: BUNKER, EMMA C., A.O. - Chinese bronzes. Selected articles from Orientations 1983-2000.
63611: BUNKER, EMMA C. A.O. BUNKER, EMMA C. A.O. - Animal Style Art from East to West.
64914: BUNT, ALEID W.VAN DE. - Oud Zeist.
269599: BUNT, ALEID VAN DE. - Wageningen / Rhenen in oude ansichten.
126841: BUNT, CYRIL G.E. - Persian fabrics.
242444: BUNT, H.G.VAN DE, A.O. - Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.
142636: BUNTA, M. & P.GYULAI. - Batiz. Monografia manufacturii de faianta fina.
262462: BUNUEL, LUIS. PEREZ TURRENT, TOMÁS. - Bunuel over Bunuel.
260545: BUNUEL, LUIS. YASHA, DAVID. - Bunuel. La mirada del siglo.
193143: BUNZEL, RUTH L. - Zuni (Cermonalism - Origin Myths - Ritual - Katcinas.
267841: BUNZEL, RUTH. - Zuni Katcinas. An analytical study.
259239: BUONTALENTI, BERNARDO. FARA, AMELIO. - Bernardo Buontalenti. L'architettura, la guerra e l'elemento geometrico.
76665: BURA, FABIAN. - Die olympischen Spiele auf den Briefmarken der Welt.
259561: BURATTI, CARLO. PEZONE, MARIA GABRIELLA. - Carlo Buratti. Architettura tardo barocca tra Roma e Napoli.
128599: BURBANK, LUTHER. HOWARD, WALTER L. - Luther Burbank. A victim of hero worschip.
87435: BURBERRY, H.A. - The amateur orchid cultivators' guide book. 3rd ed.
164118: BURBIDGE, NANCY T. - Australian grasse. Vol. 3: The east coast from South-East Queensland to Victoria.
124918: BURBIDGE, R.BRINSLEY. - A dictionary of British flower, fruit. and still life painters.
111054: BURBIDGE, FREDERICK W. - Die Orchideen des temperirten und kalten Hauses. Ihre Cultur und Beschreibung etc. nebst einer Synopsis aller bisher bekannten Cypripedien. Aus dem Engl. übers. von M.Lebl. 2.Aufl.
210382: BURCH, J.B. - Freshwater Unionacean Clams (Mollusca: Pelecypoda) of North America.
270622: BURCHARD, LUDWIG. - Die holländischen Radierer vor Rembrandt. 2. verm. Aufl.
274446: BURCK, W. - Sur les Sapotacées des Indes Néerlandaises et les origines botaniques de la Gutta-Percha.
214304: BURCKHARDT, J. - Gesamtausgabe.
18875: BURCKHARDT, RUDOLF F. - Gewirkte Bildteppiche des XV. und XVI. Jahrhunderts im historischen Museum zu Basel.
22301: BURCKHARDT, RUDOLF F. - Gewirkte Bildteppiche des XV. und XVI.Jahrhunderts im historischen Museum zu Basel.
262068: BURDEN, CHRIS., BEER, JESSICA., A.O. - Chris Burden. Beyond the Limits.
231522: BURDETT, RICKY & DEYAN SUDJIC. (ED.). - The endless city. The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society.
78561: ENCYCLOPAEDISCH BUREAU. - Simaloer (Simeuloeë).
225978: BUREMA, ALMA, A.O. (ED.). - Ekke A. Kleima 1899-1958, George G. Martens 1894-1979, Henk Melgers 1899-1973, Alida J. Pott 1888-1931, Jannes de Vries 1901-1986 : 'bezield met meer of minder moderne geest' / 'each, to some extent, imbued with a modern spirit'.
208422: BUREN, E.DOUGLAS VAN. - Archaic fictile revetments in Sicily and Magna Graecia.
14824: BUREN, E.DOUGLAS VAN. - Figurative terra-cotta revetments in Etrutia and Latium in the VI. and V. centuries B.C.
144552: BUREN, E.DOUGLAS VAN. - Greek fictile revetments in the archaic period.
268195: BUREN, DANIEL. CATALOGUS 1976. - Vanaf.
284316: BURENHULT, GÖRAN. - De eerste mens. De geschiedenis en ontwikkeling van de mensheid tot 2000 v.C.
146524: BURFORD, ALISON. BURFORD, ALISON. - Craftsmen in greek and roman society.
261256: BURG, GER VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
212887: BURG, MARGREET VAN DER. - een half miljoen boerinnen in de klas. Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909.
200999: BURG, G. VON. & W. KNOPFLI. - Die Vögel der Schweiz. XVI. Lieferung : Stelz-, Rallen- und Schnepfenvögel sowie Regenpfeifer und Verwandte. (Katalog der Schweizerischen Vögel von Studer und Fatio).
260097: BURG, P.VAN DER. - Handboek voor den schilder. De Hout- en Marmernabootsing. 6de druk bewerkt en aangevuld door H. Chr. Helwig.
30145: BURGEFF, HANS. - Saprophytismus und Symbiose. Studien an tropischen Orchideen.
284421: BURGEFF, HANS. - Die Wurzelpilze der Orchideen. Ihre Kultur und ihr Leven in der Pflanze.
30137: BURGEFF, HANS. - Samenkeimung der Orchideen und Entwicklung ihrer Keimpflanzen.
194555: BURGEMEESTER, J.W.F. - Combino's in Amsterdam. Een nieuwe generatie lagevloertrams voor het Amsterdamse vervoerbedrijf.
90877: BURGEMEISTER, L. - Das Bürgerhaus in Schlesien.
82068: BURGENSIS, PETRUS PICTOR. C. WINTERBERG - Petrus Pictor Burgensis de Prospectiva pingendi. Nach dem codex der Königlichen Bibliothek zur Parma nebst deutscher Übersetzung zum erstenmale Veröffentlicht.
224518: BURGEON, L. - Coléoptère - Fam.Scarabéidae. Sous-Famille Cetoniinae.
86365: BURGEON, L. - Coléoptères - Buprestides. (Catalogues raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
86366: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (2me partie). (Catalogue raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
86368: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (3me partie). (Catalogue raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
202129: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (Catalogue raisonnés de la Faune Entom. du Congo Belge).
86364: BURGEON, L. - Les Histeridae du Conge Belge. (Catalogues raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
202126: BURGEON, L. & R.KLEINE. - Les Cicindelinae du Congo Belge & Les Lycides du Congo Belge.
261264: BURGER, ARNOLD C.M. - Het Kasteel van Egmond. Een schets van de ontwikkeling van het Slot Slot op de Hoef.
174379: BÜRGER, MANFRED. - Lexikon der Hundehaltung.
161764: BÜRGER, OTTO. - Beiträge zur Kenntnis des Teuerdank.
174594: BURGER, FRIEDRICH. - Unter den Kannibalen der Südsee. Studienreise durch die Melanesische Inselwelt.
171642: BURGER, JOANNA & M.GOCHFELD. - The Black Skimmer. Social dynamics of a colonial species.
209276: BURGER. - Verluchte Kronijk van den geslachte Burger - Hendrik en zijne huisvrouw Pleyte Gesina Maria - mitsgaders van de goede stede Amstelredam - bijzonderlijk van de aan de Keizersgracht staande huizinge van ouds genoemd de Wildeman - gedurende de halve eeuwe A.D. 1893-1943.
123809: BURGER, C.P. - De poolzee-reizen van 1595-1596.
254260: BURGER VAN SCHOORL, DIRK. - Chronyk van Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, florizante staat uytvoerig wert gehandelt [...]
177363: BURGER, JOANNA, A.O. - Behavior of Marine Animals. Vol. 4: Marine Birds.
135270: BURGER, LILLI. - Die Himmelskönigin der Apokalypse in der Kunst des Mittelalters.
188614: BURGERS, G.-J.L.M. - Constructing Messapian Landscapes. Settlement dynamics, social organization and culture contact in the margins of Graeco-Roman Italy.
269694: BURGERS VAN SCHOORL, DIRK. - Chronyk van de gantsche oude Heerlykheid van het Dorp Schagen.
157151: BURGERS, JAN. - Portret van Amstel en Spaarne.
266091: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
153619: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst.
256543: BURGERSDIJK, DIEDERIK & W.WAAL.(RED.). - Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool.
261888: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Deel 2: Vogels.
243974: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Deel 3: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren.
279761: BURGESS, GRAHAM K. - The Classical King's Indian.
229320: BURGESS, JAS. - Report on the Elura Cave Temples and the Brahmanical and Jaina Caves in western India completing the results of the 5th,6th, and 7th season's operations. 1877-1880.
211216: BURGESS, JAMES. - Report of the First Season's operations in the Belgâm and Kaladgi Districts, 1874.
883: BURGESS, JAS. - On the Muhammadan Architecture of Bharoch, Cambay, Dholka, Champanir and Mahmudabad in Gujarat.
208495: BURGESS, C.M. - Cowries of the world.
230052: BURGESS, JAS. (EDITED). - Epigraphia Indica: A collection of Inscriptions supplementary to the corpus Inscriptionum Indicarum of the Archaeological Survey. Vol. II.
189643: BURGGRAEVE, GUIDO & MICHEL DECLEER. - Het Zwin. Leven tussen Land en Zee.
259241: BURGHEIM, ALFRED. - Der Kirchenbau des 18. Jahrhunderts im Nordelbischen.
118090: BÜRGIN. GURTNER, OTHMAR. - Bürgin.
110384: BURGKMAIR, HANS D.Ä. SCHWISOW, THEODOR. - Studien über Hans Burgkmair d. Ae. als Maler. (Diss.)
228267: BURGMAN, PAUL. - Denaturation of membrane proteins and hyperthermic cell killing. (Diss.)
204436: BURK, BRUCE. - Waterfowl studies for the decoy maker and collector, hunter, bird watcher, waterfowl artist, and naturalist.
282198: BURK, FRANK E. - A Garden of Integrals.
160927: BURKARD MEYER STEIGER. WEISS, KLAUS-D. - Burkard Meyer Steiger & Partner.
249925: BURKART-BAUER, MARIE-FLEUR. - Chinesische Jaden aus drei Jahrtausenden.
15114: BURKART, WALO. - Crestaulta. Eine bronzezeitliche Hügelsiedlung bei Surin im Lugnez.
253452: BURKE, THOMAS E. - Mohawk Frontier. The Dutch Community of Schenectady, New York, 1661-1710.
117179: BURKE, EDMUND. - The history of archery.
240018: BURKE, MADELEINE LURTON. - Textes administratifs de la Salle 111 du Palais.
275216: BÜRKEL, HEINRICH. BESCH, INGEBORG. - Heinrich Bürkel. Zwischen München und Rom. Bilderbuch des Biedermeier.
213306: BURKEN, F.J. VAN. - Doorn in oude ansichten deel 2.
246002: BURKENS, M.C. A.O. - Beginselen van de democratische rechtsstaat. 6e dr.
260157: BURKHALTER, PAUL. - Devonport Dockyard Railway.
246063: BURKHARD, BALTHASAR. BUSINE, L. & H.SZEEMANN. - Balthasar Burkhard: Photographer.
151956: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. Band II: Afrika & Die evangelische Mission auf dem Festland und den Inseln von Ostafrika.
151957: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. Band III: Asien I: Vorder-Indien.
182362: BURKILL, I.H. - The Botany of the Abor expedition.
262904: BURKILL, H.M. - The useful plants of West Tropical Africa. 2nd. Edition.
161355: BURKOM, FRANS VAN, A.O. - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld.
182442: BURKUNK, MARLIN. - 'Toets en proef der loffelijcker bouwkonst' Stadsherstel op de Wallen en in de Haarlemmerbuurt.
64349: BURLAMACCHI, MAURIZIO. - Le antiche case del Bagno all Villa in terra di Lucca.
133085: BURLAND, COTTIE A. - Dieux et démons.
26958: BURLEIGH, THOMAS D. - Birds of Idaho.
262673: BURLET, JÜRG. - Geschichte der eidgenössischen Militáruniformen 1852 bis 1992. Ein Leitfaden für Sammler, Historiker und Freunde alter Uniformen und Militaria.
239546: BURMAN, PETER. (EDITED). - Treasures on Earth. A good housekeeping guide to churches and their contents.
105891: BURMEISTER, HERMANN. - Beiträge zur näheren Kentniss der Gattung Tarsius.
119121: BURMEISTER, H. - Neue Beobachtungen an Macrauchenia patachonica.
197215: BURMEISTER, KARL H. & W.DOBRAS. - Die Wiegendrucke der ehemals reichsstädtischen Bibliothek Lindau auf der Grundlage des bestehenden handschriftlichen Kataloges.
172421: BURN, WILLIAM A.O. - Seven Victorian architects.
200389: BURNAND, EUGÈNE (ILLUSTR.). - Les Paraboles.
217829: BURNBY, JUANITA G.L. - A Study of the English Apothecary from 1660 to 1760.
216473: BURNE-JONES, E. CATALOGUE 1992. - Burne-Jones 1833-1898. Dessins du Fitzwilliam Museum de Cambridge.
186898: BURNES, ALEXANDER. - Cabool. Being a personal narrative of a journey to, and residence in that city, in the years 1836, 7, and 8.
187394: BURNES, JAMES. - A visit to the Court of Sinde.
205738: BURNET, JOHN. - L'Aurore de la philosophie grecque.
220339: BURNETT, GILBER THOMAS. - The Cyclopaedia of useful & ornamental plants used in the arts, in medicine, and for ornament, with a scientific and popular description of each plant...
111081: BURNETT, JOH. H. - The vegetation of Scotland.
163210: BURNEY, CHARLES & D.M.LANG. - The peoples of the Hills. Ancient Ararat and Caucasus.
127220: BURNEY, JAMES. - A chronological history of North-Eastern voyages of discovery; and of the early eastern navigations of the Russians.
87320: BURNHAM, DOROTHY K. - To please the Caribou. Painted Caribou-skin coats worn by the Naskapi, Montagnais, and Cree hunters of the Quebeck-Labrador Peninsula.
260145: BÜRNHEIM, HERMANN. - WEG. Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft. Die Geschichte einer bedeutenden Privatbahn.
196598: BÜRNHEIM, HERMANN. - Localbahn A.-G. München.
253148: BURNIAT, PATRICK A.O. - La Cambre [re]visite l'Expo 58.
243445: BURNIE, DAVID. - Les fleurs de Méditerranée. Le guide visuel de plus de 500 espèces de fleurs sauvages.
239479: BURNIM, KALMAN A. & J.BASKETT. - Brief Lives: Sitters and Artists in the Garrick Club Collection.
281237: BURNS, MARGARET MCCUNN. - Chinese and Japanese porcelain in Dutch and Flemish still life paintings, 1600-1720.
216235: BURNS, JASPER. - Great Women of Imperial Rome. Mothers and Wives of the Caesars.
224056: BURNS, ROBERT I. - The worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror.
260735: BURNS, ROBERT I. - El Papel de Xàtiva.
243327: BURNSIDE, J.P. - The Signs of Sin. Seriousness of Offence in Biblical Law.
278132: BUROLLET, THÉRÈSE. - Musée Gognac-Jay II: Porcelaines.
236290: BUROLLET, P.A. - Le Sahel de sousse. Monographie phytogéographique.
46167: BUROW, J. - Der Antimenesmaler.
187947: BURR, MALCOLM. - In Bolshevik Siberia. the land of ice and exile.
135243: BURRAS, J.K. - Manual of climbers and wall plants.
274400: BURRI, ALBERTO. CALVESI, MAURIZIO. - Alberto Burri.
282947: BURRI & FONTANA. CORÀ, BRUNO. - Butti e Fontana 1949-1968.
127322: BURRIS-MEYER, HAROLD & E.C.COLE. - Theatres & auditoriums.
282471: BURROUGHS, COURTNEY. - 44th International Congress and Exposition on Noise Control engineering (Internoise 2015). Implement Noise Control Technlogy. Congress San Francisc 2015).
249551: BURROUGHS, EDGAR RICE. - Tarzan Triomphator (Tarzan Triumphant). Naar de Amerikaansche uitgave bewerkt door W.J.A.Roldanus Jr. [1e Ned. druk].
227390: BURROW, J.A. - A Reading of Sir Gawain and the Green Knight .
153527: BURROWS, MILLAR. - The Dead Sea scrolls of St. Mark's Monastry.
121960: BURROWS, GUY. - The land of the pigmies.
257404: BURRY, JANE & MARK BURRY. - De nieuwe mathematica van de hedendaagse architectuur. Bouwen in de 21ste eeuw.
213492: BURSCHEL, CARLO & H.SCHEIFFELE. - WMF Ikora & Myra. Gläser / Glass. Unika und serielles Kunstglas der 1920er bis 1950er Jahre / One-of-a-kind and mass-produced art glass from the 1920s to the 1950s. Band 1 / Volume 1.
218173: BURSCHEL, CARLO & H.SCHEIFFELE. - WMF Ikora-Metall 1920er bis 1960er Jahre / WMF Ikora Metalwork from the 1920s to the 1960s.
145909: BURSIAN, ALEXANDER. - Die Häuser- und Hüttensteuer in Deutsch-Ostafrika.
281155: BURSSENS, GASTON. - Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965.
219575: BURSSENS, HERMAN. - Yanda-beelden en mani-sekte bij de Azande (Centraal-Afrika).
217914: BURSSENS, HERMAN. - Yanda-beelden en mani-sekte bij de Azande (Centraal-Afrika)
105885: BURT, CHARLES E. - A study of the Teiid lizards of the Genus Cnemidophorus with special reference to their phylogenetic relationships.
210290: BURT, CHARLES E & M.D. - Pacific Island Amphibians and Reptiles in the Collection of the American Museum of Natural History.
261913: BURT, CHARLES E. & M.DANHEIM BURT. - South American Lizards in the collection of the American Museum of the American Museum of Natural History.
82054: BÜRTEL, HEINRICH. BUERTEL, L.V. - Heinrich Bürtel 1802-1869. Ein Malerleben der Biedermeierzeit.
232613: BURTHE D'ANNELET, [JULES-LOUIS-CHARLES] DE. - A travers l'Afrique Francaise du Cameroun à Alger par le Congo, le Haut-Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi, le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le Zinder, l'Aïr, le Niger, le Ahaggar et le pays Ajjer.
30831: BURTON, JOHN A. - Owls of the world, their evolution, structure and ecology.
209614: BURTON, PHILIP J.K., A.O. - Birds of Prey. American nature guides.
39384: BURTON, MAURICE. - Elseviers zoogdierengids.
95005: BURTON, MAURICE. - Sponges.
56562: BURTON, JANE & J.TAYLOR. - Dierenleven in de duisternis. Tussen schemer en dageraad.
271356: BURTON, JOHN F. - Birds and Climate Change.
161309: BURTON, WILLIAM. - A history and desciption of English Earthenware and Stoneware.
172422: BURTON, RICHARD F. - The lands of Cazembe. Lacerda's journey to Cazembe in 1798. translated [from the Portuguese] and annotated by R.F. Burton ; also journey of the pombeiros P.J. Baptista and Amaro José, across Africa from Angola to Tette on the Zambeze, trans. by B.A. Beadle and a résumé of the journey of MM. Monteiro and Gamitto by C.T. Beke.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

9/18