Akarps antikvariat
Box 1129, SE-221 04 LUND, Sweden. Tel: Int. + 46 46 211 24 99 or 211 41 33            Email: info@akarpsantikvariat.se
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8397: ODEMAN , HERTHA: - Av skånsk lera.
5560: ODEN , BIRGITTA: - Kopparhandel och statsmonopol. Studier i svensk handelshistoia under senare 1500- talet.
5561: ODEN , BIRGITTA: - Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvalting uner senare 1500 -- talet.
5563: ODÉN , BIRGITTA: - Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén.
5562: ODÉN , ISAK: - Mitt sätt att tämja ostyriga och istadiga hästar jämte anvisning till fölets lämpliga behandling behandling och skötsel samt grunderna för travkörning.
12200: ODÉN , BIRGITTA: - Kronohandel och finanspolitik 1560 - 1595.
464: ( ODENCRATZ , JOHAN ): - Kongl. Götha Hofrättss Presidenter , ledamöter och Betjäning. Med någre Biographiske och Genealogiske Underrättelser.
5564: ODENDALL , GOTTFRIED: - Beträge zur Morphologie der BegonIaceenphyllome. Inaugeral Dissertation.
5565: ODENIUS , M. V.: - Salivkörtlarnas Anatomi hos menniskan. Akademiksk afhandling.
5566: ODHNER , C. T.: - Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare.
5567: ODHNER , C. T.: - Till minne af Konung Karl XV. Tal vid Lunds Universitets sorgefest den 29 November 1872.
7981: ODHNER , CLAS THEODOR: - Bidrag till Svenska Städernas och Borgareståndets historia för 1633. Ademisk afhandling.
5568: ODHNER, C. T.: - Sveriges historia från äldsta till närvarande tid.
5569: ÖDMAN , NILS PETRUS: - Anmärkningar om det franskt - klassiska samt det Shakspeareska dramats uppkomst och allmäna karakter.
5570: ÖDMANN , SAMUEL: - Donald Campbells Land - Resa til Indien, och Fra Paolinos da San Bartolomeo Resa uti Indien. Sammandrag (av Sam. Ödmann).
5571: ÖDMANN , SAM.: - Hågkomster från Hembygden och skolan.
9983: ÖDMANSSON , ERNST L. W.: - Bidrag till kännedomen af urinsedimentet uti njurarnas sjukdomar. Akademisk afhandling.
5573: ODQVIST , FOLKE K. G.: - Mathematical Theory of Creep and Creep Rupture.
5572: ODQVIST , FOLKE K. G.: - Die Ranweraufgaben der Hydrodynamik zäher Flüssigkeiten. Inaugeral - Dissertation.
11725: ÖDUM , HILMAR: - Dee geologiska resultaten fån borrningarna i Höllviken vol.VI: The Macro-Fossils of yhe upper Cretacceous.
10884: ÖDUM , HILMAR & KOCH , ELSKE: - The Mesozoic Sediments of Qeqertarssuaq, Umanak District , West Greenland.
11974: OEHLENSCHLÄGER ( ADAM ): - Studenter - Foreningen den 30de September 1830. Skaal for de svenske Vennerne.
8398: OEHLENSCHLÄGER , A.: - Nordens Guder. Et episk Digt.
8399: OEHLENSCHLÄGER , ADAM: - Hakon Jarl. Sorgespel i fem Akter.
9449: OESCH , EMIL: - Das richtige Wort zur rechten Zeit. Ein kleiner Führer der Schlagfertigkeit in Form einer Auslese sinnverwandter Wörter.
5574: OETTINGEN , A. J. VON ( HRSG. ): - Abhandlungen über Thermometrie von Fahrenheit , Réamur , Celsius ( 1724, 1730 - 33, 1742 ).
5576: OFSTAD , ERNA & HARALD: - Val och värde.
5575: OFSTAD , HARALD: - Ansvar och handling. Inledning till moralfilosofiska problem.
5577: ÖHLANDER , ACRL: - Om den svenska kyrkoreformationen uti Ingermanland. Ett bidrag till svenska kyrkans historia åren 1617 - 1704.
9450: OHLANDER , URBAN ( ED. ): - A Middle English Metrical Paraphrase of the Old Testament. P. V: Glossary.
9451: OHLIN , BARBRO ( PUBL.): - Correspondence Littéraire Secrete. 29 juin - 28 décembre 1776. P. II: Notes.
5579: OHLMARKS , ÅKE: - Doktor i Lund. En bok om akademiska intriger.
5580: OHLMARKS , ÅKE: - Quelques aspects de l´identification de constellations sur les rochers sculptés par rapport ā l´histoire des religions.
5583: OHLMARKS , ÅKE: - Heimdalls Horn und Odins Auge. Studien zur nordischen und vergleichenden Religionsgeschichte. Erstes Buch ( I- II ). Heimdallr und das Horn.
5581: OHLMARKS , ÅKE: - Till frågan om det babyloniska sjutalets ursprung och därmed sammanhängande religionshistoriska problem.Lund 1946.
5582: OHLMARKS , ÅKE: - Alt - Uppsala und Arkona.
5584: OHLMARKS, ÅKE: - Gravskeppet. Studier i förhistorisk nordisk religionshistoria.
9699: OHLMARKS , ÅKE: - 100 svenska runinskrifter tolkade , kommenterade och delvis rekonstruerade.
5585: OHLON , EMANUEL: - Studier över katod- och kanalståleluminiscens med diskontinuerlig spektrum och därmed sammanhängande företeelser.. Akademisk avhandling.
5586: OHLSON , NILS G.: - Det pedagogiska problemet i Sverige unde frihetstiden och gustaviansk tiden. Akademisk avhandling.
5587: OHLSSON , ROLF: - Studier i efterkrigsimmigrationen till Sveriges.Lic. ahadling.
465: ( OHLSSON , LARS ): - Ungskog och vindfällen : några dikter av Rolf Märke.
9749: OHLSSON , STIG ÖRJAN: - Skånes språkliga försvenskning. Del 2: Blandspråksanalyser.
9257: OHM , OSCAR: - Grönlingen , Cobitis ( Nemachilus ) barbatulaa Linn.
5588: ÖHMAN , SVEN: - Svindlande perspektiv. En kritik av populärvetenskapen.
466: ( ÖHMAN , GEORG ): - Om telegrafen af G. Ö.
5589: ÖHMANN , EMIL: - Die Mittelhochdeutsche Lehnprägung nach altfranzösischem Vorbild.
9605: ÖHRLANDER , E. N.: - Praktisk Lärobok i Tyska Språket för Elementar - Scholor 1 - 2.
9606: ÖHRLANDER , C. N.: - Lärobok i tyska språket innehållande Språklära, Skrif- och Läsöfningar samt Ordbok, för Elementar-Skolor.
5590: ÖKLAND , FRIDTHJOF: - Insektstater.
5591: OKSALA , TEIVAS: - Religion und Mythologie bei Horaz. Eine literarhistorische Untersuchung.
5592: OLAFSON , GUDMUNDIR: - Thesaurus adagiorum. Linguae septentrionalis antique et moderna.
5593: OLAI , BENEDICTUS: - Een Nyttigh Läkere Book, ther uthinnan man finner rådh , hielp och Läkedom til allehanda mennoskiornes siukdomar bådhe inwertes och uthwertes.
5594: OLAI , H.: - Om Fadderinstitutionen.
5596: OLÁN , OLIVUS: - Om det komiskas väsen. Akademiska afhandling.
10885: OLAN , E. M. FL.: - Västkusten.
5595: OLÁN , OLIVUS: - Om det komiskas väsen. Akademiska afhandling.
5599: OLANDER , LARS - OLOF: - Staten , kommunerna och servicen. Tiden kring kommmunreformen i ett ekonomiskt - geografiskt perspektiv.
12394: ÖLANDER , A. H.: - Herjulf.
5598: OLANDER , LARS JOHAN: - Anteckningar till Q. Horatii Flacci Lib. 1 Od. 28.
8116: ÖLANDSKLUBBEN: - En Ölandsskald. Elbert Erikssons dikter i urval jämte levnadsteckning.
5600: OLAUSSON , DEBORAH S.: - Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An Evaluation of Raw Materials based on experiment.
5602: OLBERS , ERNST GUSTAF FREDRIK: - Nionde och tionde Sångerna af Nalaoch Damayanti från Sanskrit öfversatte och kommenterade.
5606: OLBERS , CARL: - Homiletikens Princip.
5607: OLBERS , CARL: - Montanismen. Kyrkhistorisk afhandling.
5608: OLBERS , CARL: - Montanismen. Kyrkhistorisk afhandling.
5601: OLBERS , ERNST GUSTAF FREDRIK: - Den evangelisk - lutherska kyrkans lära om boten. Akademisk afhandling.
5604: OLBERS , CARL: - De Sacramento dissertatio.
5603: OLBERS , CARL: - De Sacramento dissertatio.
5605: OLBERS , CARL: - Homiletikens Princip.
8769: ( OLDBERG , ANDERS FREDRIK NATHANAEL ): - Gamla näfrar hopsparda och utgifna af Ante.
8586: OLDE , E - M.: - De l´influence des idiomes gotho - germains et scandinaves sur la formation de la langue francaise , et de traces qu´on en retrouve encore dans la langue actuelle.
5609: OLDENBURG , HERMANN: - Vedaforschung + Indien und die Religionswissenschaft. Zwei Vorträge.
5610: OLDENDOW , KNUD: - Bogtrykkerkunsten i Grönland og maendene bag den. En boghistorisk oversigt.
9119: OLDENOW , KNUD: - Bogtrykkerkunsten i Grönland og maendene bag den. En boghisstorik oversigt.
5611: OLÉN , GUNNAR: - Boken om Häst - August.
5612: OLESEN , SÖREN GOSVIG ( RED. ): - At laese Heidegger.
11075: OLESEN, GUNNAR: - Chile og de multinationale
10846: OLFERS: - Dödsnatten i St. Francisko. Fortaelling.
5613: OLIN , J. A.: - Vid Rådmannen och Riddaren Henrik Jungbedcks jordfästning i Malmö St. Petri kyrka den 15 okt. 1878.
467: ( OLIVEIRA , JOSE ANTONIO DE ): - Comedia nova intitulada mayor extrem0 de amor , e lealdades de hum affecto.
5614: OLIVER , SAMUEL PASFIELD: - Madagascar. A Historical and Descriptive Account of the Island and Its Former Dependencies 1 - 2.
5615: OLLÉN , DAVID: - Drefusskandalen och Högsta Domstolen. En vidräkning med professor V. Lundstedt.
5616: OLLENDORFF , F.: - Elektronik des Einzelelektrons.
5618: OLLFORS, ANDERS: - Textkritische und interpretatorische Beiträge zu Lucan.
5617: OLLFORS, ANDERS: - Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans.
5619: ÖLLGAARD , H.: - Bemaerkinger vedrörende Retsforholdet mellem Naboejendomme , foranledigede ved professor Aschehougs Afhandling angaaende denne Gjenstand.
5620: OLOFSSON , TOMMY: - Frigörelse eller sammanbrott. Stephen Dedalu , Martin Birck och psykologin.
5621: OLOFSSON , GUNNAR: - Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse , reformism och socialdemokrati.
5622: OLROG , PEDER: - Afhandling om Psalmernes Fornödenhed.
5623: OLROG , ULF P.: - Rosenbloms viser. Med musik samt texter på svenska och på danska.
5624: OLSEN , JOHANNES: - Skånska skattehemman 1670 - 1672 och 1687 - 1688. Till frågan om skatteläggningarna i Skåne. + Skatteköpen i Skåne åren 1701 - 1725.
5625: OLSEN, ÖRJAN: - I Söderhavets paradis. Med 140 illustrationer.
8587: OLSEN , KARL ( RED. ): - Blomsterhåndbogen. Blomsterbindning og dekoration.
12453: OLSEN , HENRIK: - On the cold Agglutinin Syndrome. Biochemistry and physiology of cold agglutinins , thermodyhnamics of cold agglutinin reactions.
11283: OLSON , ERNST W.: - Augustana Book Concern 1884 - 1934. Fiftieth Annioversatry.
10504: OLSSON , PETER: - Entozoa , iakttagna hos skandinaviska hafsfiskar. Ptatyelminthes I.
12162: OLSSON , GÖSTA: - Studies on some plant breeding problems in Brassica and Sinapis.
5627: OLSSON , GUNNAR: - Sveriges och landet vid Göta älvs mynning under medeltiden.
5628: OLSSON , BROR: - Äldre andaktslitteratur. Bibliografisk hjälpreda.
5631: OLSSON , BROR: - Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vi släktforskning
5629: OLSSON , BROR: - Det mörkaste Småland. Ett politiskt slagord och dess historia.
5630: OLSSON , BROR: - Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder.
5633: OLSSON , HARALD: - Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspartiets källförhållanden.
5641: OLSSON , HENRIK A.: - Utrikesnämnden 1937 - 1953. En studie i rätt och praxis.
5634: OLSSON , HARALD: - Johannes Messenius Scondia Illustrata. Studier i verkets tillkomsthistoria och medeltidspatiets källförhållanden.
5637: OLSSON , K. G.: - Bestämning af definitiva banelement för komet VIII 1881,´Akademisk afhandling.
5635: OLSSON , HARLD: - Till diskussionen om Sturekrönikans indelning.
5636: OLSSON , INGVAR: - Annotationes criticae ad qvartum Horati Carminum librum, cum praefatione de interpolationibus ex ratione critica ab Horati Carminum explicatoribus adhibita.
5638: OLSSON , MATS: - Skatta dig lycklig. Jordränta och jordbruk i Skåne 1660 - 1900.
5639: OLSSON , PETER: - Berättelse om en zoologisk resa till Bohuslän och Skagerrack sommer,an 1868.
5643: OLSSON , INGVAR: - De locis tertii Horati carminum libri, qui interpolati esse feruntur. Adnotationes criticae.
5640: OLSSON , RAGNAR: - Kordatzoologi,
5642: OLSSON , HJALMAR: - Plan geometri för realskolor , mellannskolor ,högre folkskolor och därmed jämrförliga läroanstalter.
10920: OLSSON , FILIP: - Undersökningar över 4- och 4-värdig mangan samt 5-värdig krom. Akademisk avhandling.
468: ( OLSSON ) NILS LUDVIG: - Till Anders Österling på sextioårsdagen.
11048: OLSSON , ÅKE: - Resa till världens ände.En berättelse om ungdom och olycka.
9039: OLSSON , INGEMAR: - Ortnamn på Gotland.
5644: OLSSON , PETER: - Iakttagelser öfver Matsmältningsorganerna hos några arter af slägtet Mus.
9041: OLSSON , INGEMAR: - Gotländska terrängord.
9040: OLSSON , INGEMAR: - Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen.
9936: OLSSON , YNGVE: - On the Syntax of the English Verb with special reference to HAVE A LOOK and similar complex structures.
5632: OLSSON , BROR: - Tegér som akademiker..
9796: OLSSON , BERNT ( UTG. ): - Bröllops Besvärs Ihugkommelse. Utgiven med inledning , kommentar ochordkonkordans I - II.
9797: OLSSON , MAGNUS: - Swedish numerals in an international perspective.
12222: OLSSON , ANDERS: - Bogmästare , bastioner och tullbommar. Göteborg och Halmstad under statligt inflytande 1630 - 1660.
5645: OLSSSON , JAN OLOF ( JOLO ): - Mittåt.
10632: OLYMIADER: - Olmpische Soiele Berlin 1936.
5646: OLYMPIAD: - Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin.
12336: ÖMAN , VICTOR EMANUEL: - Riddar Herburt och Jungrfru Hilde. Kärlekshistoira i åtta äfventyr.
5648: OMAR KHAYYAM: - The Rubaiyyat .
5647: OMAR KHAYYAM: - Rubaiyat .
5649: OMBERG , MARGARET: - Scandinavian Themes in English Poetry , 1760 - 1800.
5650: ONNBY , ARTHUR: - Hummerhjelms dragon. En snapphaneroman från Göinge.
5651: ÖNNERFORS , ALF: - Das Waltharius - Epos. Probleme und Hypothesen.
8492: ÖNNERFORS , ALF: - In Medicinam Plinii studia philologica. De memoria et uerborum contestu opusculi , de clocutio9ne et aetate dweque iis operibus , quibus medio acuo conceptum est.
5652: OODSTEIN , DAVID L. & JUDITH R.: - Feynman s Lost Lecture. The Motion of Planets Around the Sun.
9042: OPPERMANN , EDMUND: - Geographisches Namebuch. Erklärung geographischer Namen und Aussprachebezeichnung. Nach Edrteilen und Ländern.
5653: ORCHOSKI , AL. VON: - Werldens snara undergång, eller philosophisk och litterair Afhandling öfwer den inträffade förändringen i Equatorns och jordaxelns rignting, de physiska orsakerna till wårt jordklots totala omstörtande.....
5655: ÖREBRO - MAGNUSSON , E.: - Beskrivning till jordartskartan Örebro NV + karta.
5657: ÖREBRO - MAGNUSSON , E. & LUNDEGÅRDH , PER H..: - Beskrivning till jordartskartan Örebro SO + karta.
5656: ÖREBRO - MAGNUSSON , E. & GORBATSCHEV , R.: - Beskrivning till jordartskartan Örebro NO + karta.
5654: ÖREBRO - FROMM , ERIK: - Beskrivning till jordartskartan Örebro SV + karta.
10522: ÖREBRTO.: - Örebro Vy Album.
5659: OREDSSON , SVERKER: - På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson
5660: OREDSSON , SVERKER: - Gustav Adolf , Sverige och trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult.
5658: OREDSSON , SVERKER: - Gustav Adolf , Sverige och trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult..
12205: ORESTRÖM , BENGT ( ED. ): - A Corpus of Shetland English.
5661: ORFALI , INGRID: - Fiction érogčne ā partir de Klossowski.
11656: ORIENTALISK TAEPPELAGER , KONSTANTINOPEL & KÖBENHAVN.: - Katalog.
5662: ÖRNMARK , ANTON HERMAN: - Om André Chéniers lif och poetiska verksamhet.
8630: ( ÖRNULF , GUNNAR ): - Djuren i Noaks ark. Barnvisa till en gamma känd melodi av Ebba Trahna.
10390: ÖRSTED , H. C.: - Luftskibet et Digt.
5663: ÖRSTRÖM , OLOF: - Sexualproportionen.
9046: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del VII: Ortnamnen i Tjörns härad. Av Verner Ekenvall..
9043: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del I: Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.
9044: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del III: Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.
9045: ORTNAMNEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN: - Del V: Ortnamnen i Inlands s. härad jämte Kungälvs och Marstrands städer.
10505: ÖRVIG , TOR: - Remarks on the vertebrate fauna of the Lower Upper devonien of Escuminac Bay, P.Q.,Canada, with special reference to the Porolepiform Crossopterygians.
9376: ÖRVIG , MARY M. FL.: - Hur man hittar sagor.
9250: ÖRVIG , TOR: - Notes on some paleozoic lower vertebrates from Spitzbergen and North America.
5664: OSBORNE , HAROLD ( ED. ): - Aesthetics.
5666: OSEEN , C. W.: - Atomistiska föreställningar i nutidens fysik. Tid , rum och materia. Femton föreläsningar.
9387: OSEEN , C. W.: - Ueber die Fundamentalintegrale einiger wellenmekaniscen Differentialgleichungen.
5668: OSEEN , C. W.: - Deux remarques sur la méthode des perbutations dans la mécanique ondulatoire.
5670: OSEEN , C. W.: - Johan Carl Wilcke , experimentalfysiker.
5671: OSEEN , C. W.: - Le principe des Hugyens et les équations de Maxwell pour le vacuum.
5672: OSEEN , C. W.: - Om Dirichlets problem vid värmelednioner.
5673: OSEEN , C. W.: - Probleme für die Theorie der anisotropen Flüssigkeiten.
5674: OSEEN , C. W.: - Sur la représentation analytique de la vitesse dans certains problémes d´hydrodynamique.
5675: OSEEN , C. W.: - Sur la seconde approximation dans la théorie des fluides visqueux.
5678: OSEEN , C. W.: - Über die elektromagnetischen Schwingungen an dünnen Stäben.
5680: OSEEN , C. W.: - Über eine partielle Differentialgleichung vierter Ordnung in der Theorie der Plastizität.
5681: OSEEN , C. W.: - Ueber die endlichen , continuierlichen , irreduciblen Berührungstransformationengruppen im Raume. Dissertation.
5682: OSEEN , C. W.: - Une méthode nouvelle de l´optique géométrique.
5679: OSEEN , C. W.: - Über die Wechselströmwiderrstandkurzer Spulen.
5676: OSEEN , C. W.: - Sur une répresentation géométrique de la théorie des fonctions analytiques. ( Publié ā la mémoire de Léon Lichtenstein ).
5683: OSEEN , C. W.: - Versuch einer kinetischen Theorie des kristallinischen Flüsssigkeiten I - III.
5677: OSEEN , C. W.: - The Theory of Liquid Crystals.
5667: OSEEN , C. W.: - Beiträge zur geometrischen Optik I , II.
5665: OSEEN , C. W.: - Alvar Gullstrand. Minnesteckning.
5684: OSEEN , C. W.: - Zur Theorie des Flüssigkeitswiderstandes.
5669: OSEEN , C. W.: - Die anisotropen Flüsssigkeiten. Tatsachen und Theorien.
12509: OSEROV , VLADISLAUS: - Dimitrij Donskij, tragedia v pjet djejstovija.
5685: OSKA R II: - Vers og Prosa 1872 - 1897
5686: OSSIANNILSSON , K. G.: - Den gamle och den unge. Nya dikter.
5688: ÖSTBERG , GUSTAF: - Om tvekan inför kunskap.
5689: ÖSTBERG , GUSTAF: - Om vanlig tillfällig dumhet.
11112: ÖSTBERG , GUSTAF: - Underförstådd kunskap.
5690: ÖSTER , HANS CHRISTIAN: - Ngewc , Allah and God. A Study in Contemporary Mende.
5692: ÖSTERBERG , P. I.: - De structura verborum cum praepositionibus compositorum quae exstant apud C. Valerium Flaccum , P. Papinium Statium , M.Valerium Martialem.
5693: ÖSTERBERG, EDVIN: - De Ephetarum atheniensium origine.
5694: ÖSTERGREN , CARL: - Om Vitalis , hans lif och dikting Akademisk afhandling.
5695: ÖSTERLIN , LARS: - Thomanders kyrkogärning.
5696: ÖSTERLIND , F. G.: - Tabell angivande antalet veckor och dagar från vilket datum som helst till vilket datum som helst under första och andra halvpter.
5697: OSTERMANN , FRIEDRICH: - Die Idée des schöpferischen in Herders Kalligone.
11578: ÖSTERSUNDS GYMANSIEFÖRBUND ( UTG. ).: - Från Storsjöns strand. Dikter..
5698: ÖSTHAMMAR - PERSSON , CHRISTER: - Beskrivning till jordartskartan Östhammar + karta.
8997: ÖSTMMAN , HANS: - George Crabbe och hans tid. Akademisk avhandling.
5699: ÖSTRAND , ERNESTUS JULIUS: - Sophoclis Antigonae versus 384 - 769 , suethicae redditi et annationibus illustrati.
8719: ÖSTREM , O. O.: - Amerikabrev og dagbok. Skrive sommaren 1857. Med en orientering av Svein Steinsnes.
5700: OSTWALD , W.: - Energi.
5701: OSTWALD , WILHELM: - Die Philosophie der Werte.
5702: OSTWALD , WILHELM: - Die Schule der Chemie. Erste Einführung in die Chemie für jedermann.
5703: OSTWALD - LUTHER: - Hand- und hilfsbuch zur Ausführung psysiko-chemischer Messungen.
5704: OSWALD , JAMES: - Flickoffret.
5705: OTT , HUGO: - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
9265: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk III : Tvaermunde m. m.
9263: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk I : Pigfinnefisk.
9264: OTTERSTRÖM , C. V.: - Fisk I i: Blödfinnefisk.
5706: OTTERVIK , GÖSTA: - Koordination inkonzinner Glieder in der attischen Prosa. Ein Beitrag zur Charkteristik der griechischen Literatursprache.
5708: OTTO , WALTER & WENGER , LEOPOLD ( HRSG. ): - Papyri und Altertumswissenschaft. Vorträge des 3. Internationalen Papyrologentages in München..1933.
5707: OTTO , GEOVANNI: - Tricks med taendstikker. 25 eksperimenter.
5709: OTTOSSON , INGEMAR: - Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? Sverige , NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935 - 1936.
11426: OUSPENSKI , V. A.: - Lecons sr les functions calculables.
5710: OVIDIUS: - Amores - Medicamina Faciei Feminae - Ars Amatoria - Remedia amores.
5713: OVIDIUS: - Kvinnoöden under antiken / Epistulae Heroidum.
5714: OVIDIUS: - Tristium libri quinque - Ibis - Ex ponto libri quattuor - Halieutica fragmenta.
5712: OVIDIUS: - Ibis , en smädedräkt / Valnötsträdet ( Nux ) / Om havsfiske (Halieutica ).
12352: OVIDIUS: - Fastorum libri VI fragmenta. ( Opera vol-.III , Fasc. 2 ).
5711: OVIDIUS: - Brev från Svarta havet / Epistulae ex Ponto.
12357: OVIDIUS: - ( Opera ) Vol. III: Fasc. I: Tristium libri V ibis Ex ponto libri IV.
7994: OXENNSTIERNA , JOHAN: - Tankar i urval.
5715: OXENSTIERNA , GUNNAR: - Studier i sannolikhetens filosofi.
5716: OXENSTIERNA , JOHAN GABRIEL: - Dagboks - Amteckningar. Åren 1769 - 1771.
7999: ( OXENSTIERNA , J. G. ): - Skördarne. Poëme i Nio sånger.
12206: OXENSTIERNA M ERIC C. G.: - Die Urheimat der Goten,
5717: PAGANO , ROBEERT: - Understanding statistics in the behavioral Sciences.
5718: PAGELS , ELAINE: - Adam , Eva och ormen.
5719: PAGOD: - Restaurant Pagod.
5720: PÅHLSSON , CHRISTER: - The Northumbrian Burr. A Sociolinguistic Study.
9921: PÅHLSSON , CHRISTER: - The Northumbrian Burr. A Sociolinguistic Study.
5721: PAINLEVÉ , PAUL: - Cours de mécanique professé a l´école polytechnique.. I - II
5722: PAINLEVÉ , PAUL: - Lecons sur le résistance des fluides nons visqueux. Premičre Partie.
5723: PAIS , ABRAHAM: - " Subtle is the Lord...." The Science and the Life of Albert Einstein.
5724: PAL , SANKAR K. & MAJUNDER , D. K. D.: - Fuzzy. Mathematical Approach to Pattern Recogniyion.
5725: PALANDER , F. A.: - Skizzer från Nord - Amerika och Vest - Indien. Tecknade under fregatten Vanadis resa åren 1864 - 65.
5726: PALEY , WILLIAM: - The works of William Paley , D.D., Archdeacon af Carlisle. With a Life and Portrait of the Author. I - IV.
5727: PALGRAVE , FRANCIS T. ( ED.): - The Treasury of Sacred Song selected rom the English Lyrical Poetry of Four Centuries.
5728: PALLIN, H. N.: - Kebnekaise. Färder och äventyr i Lappland. Med 106 fotografier, 8 kartor och 8 diagram.
5736: PALM , THEDE: - Nederlagets män och andra essäer.
5729: PALM , AUGUST: - Ur en agitators lif.
5732: PALM , JONAS: - Textkritisches zum Apokritikos des Makarios Magnes.
5733: PALM , JONAS: - Zur Funktion und Stellung des Attributiven Demonstrativums im Griechsichen.
5731: PALM , JONAS: - Rom, Römertum und Imperium in der griechischen Literatur der Kaiserzeit.
5735: PALM , LARS: - La construction "le filz le rei" et les constructions concurrents avec a et de étudiées dans des oeuvres littéraires de la seconde motié du XIIe sičcle et du premier quart du XIII:e sičcle.
5734: PALM , JONAS: - Zur Stellung des Attributs im griechischen.
5737: PALMAER , H. H.: - Eldbränder och gnistor. Humoresker.
9495: PALMAER , . B..: - Eldbränder och gnistor. Humoresker.
5738: PÅLMAN , C. J.: - Afskeds-Predikan, hållen i Skönberga kyrka 3 Sönd. efter Påsk den 30 April 1871.
5739: PALMBLAD , W. F.: - Supplementa quaedam in lexica Graeca recentiora.
5740: PALMBLAD , VILHELM FR.: - Grekisk fornkunskap I - II.
8209: PALMBLAD , V. F.: - Callimachi in Jovem hymnus. Quem suethicae redditum et notis instructum.
469: ( PALMBLAD , VILHELM FREDRIK ): - Dagens strider Skrifterna i detta ämne , bedömde af en Medlem af Upsala Universitet.
12361: PALMBORG , NILS: - Taxeb. En rasmonografi.
5741: PALMBORG , NILS: - Anteckningar vid Åsnens strand. Fiskesjö och kulturbygd.
5742: PALMBORG , NILS: - Skrifter av och om Axel Wallengren ( Falstaff Fakir ) En bibliografi.
5743: PALMBORG , NILS ( UTG. ): - Alarik Wachtmeisters brev till Bernhard Cronholm i urval.
5744: PALMBORG , NILS M. FL.: - En bok om Grand.
5745: PALMBORG , NILS: - La Collection d´Elzeviers de Sten Broman. Catalogue concernant la collection des elzeviers de Sten Broman et se trouvant ā la Bibliotheque Universitaire de Lund, établi par les soins de Nils Palmborg.
8970: PALMBORG , NILS: - Författarnamnet utsättande på titelbladet. Aktstycken ur hovkanslerämbetets arkiv 11802 - 1807.
5746: PALMÉN , ERNST: - Survey of the Diplopoda of Newfoundland.
5747: PALMÉN , J. A.: - Über paarige Ausführungsgänge der Geschlechtsorgane bei Insecten. Eine morphologischen Unteruchung.
5748: PALMÉN , J. A.: - Zur Morphologie des Tracheensystems.
9798: PALMÉR , JOHAN: - Reformatorerna och översättningen av Nya Testamentet 1526. En språklig undersökning.
5749: PALMER , JOHN: - A Bibliography of Older Pigeon Books from Rae to Levi ( 1678 - c. 1850 ).
11512: PALMER , CARMEN SIMON: - Bibliografia de la gastronoma Espanola..
8646: PALMGREN , K. E.: - Om handarbetets betydelse vid uppfostran. Föredrag.
5750: PALMGREN , FREDRIK: - An Essay on the Use in present English Prose of WHEN , AFTER , SINCE , as introducing Temporal Clauses.
5751: PALMGREN , LARS JAKOB: - Om Sveriges Tungspater.
10279: PALMGREN , HERMAN ( RED. ): - Matrikel öfver Gästrike - Hälsinge Nation i Uppsala 1811 - 1912.
5752: PÅLSSON: - Forntid och framtid. En vänbok till Roland Pålsson.
5753: PÅLSSON , ANDERS: - Historisk Inledning till Demosthenes tal " Om den falska beskickningen ".
5754: PÅLSSON , CARL MAGNUS: - Ombyggnad pågår. Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändrng.
9048: PAMP , BENGT: - Från Gödelöv till Östen Undéns gata. En uppslagsbok över ortnamn i Lund under tvåtusen år.
5755: PAMP: - Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993.
5756: PAMP , BENGT: - Skånes ortnamn. Serie A: Bebyggelsenamn , del 3:Bjäre härad och Ängelholms stad.
10857: PAMP , BENGT: - Ortnamnen i Sverige.
5757: PAPAGEORGIOU , VASILIS: - Euripides´Medea and Cosmetics. Doctoral Dissertation.
10292: PAPKE , CHRISTIAN: - Grafm - Skrift Öfwer Den Högädla och Wälborna Fröken Frök. Eleonora Christina Winterfelt Som til Sina Högtförnäma Anhörigas stora sorg dödde åhr 1741 den... April och til sin sämre del begrofs.... Maji Samma åhr uti Färlöfs Kyrkia.
12216: PAPROTH , HANS JOACHIM: - Studien über das Bärenzeremoniell. I: Bärenjagdriten und Bärenfest bei den tungusischen Völkern.
5758: PARADIS , CARITA ( ED. ): - Recent Trends in the Pronounciation of English. Social , regional and attitudinal aspects.
8400: PARDON , LEOPOLD: - De Aerariis.
10775: PARDONS-PLACAT: - Kongl. Maj:ts Nådiga Pardons-Placat För Afwikit och förrymdt Manskap och Båtsmän.
10710: PARDONS-PLACAT: - Kongl. Maj:ts Nådiga Pardons-Placat För Afwikit och förrymdt Manskap och Båtsmän.
5760: PARIS: - Album de l´ exhibition 1900.
5761: PARIS.: - Vues de Paris en coleurs. Souvenur de la Tour Eiffel.
5759: PARIS: - Album artistique Paris.
5762: PARK , MUNGO: - Mungo Parks Resa I Det inre af Africa, Åren 1795 til 1797.
5763: PARKE , WILLIAM C. & JEHLE , HERBERT: - Covariant spinor formulation of relativistic wave equations under the homogeneous Lorentz group.
11568: PARKE , DENNIS V.: - The Biochemistry of Foreign Compounds.
5764: PARKE , WILLIAM C. & JEHLE , HERBERT: - Covariant spinor formulation of relativistic wave equations under the homogeneous Lorentz group.
5765: PARKINGTON , J. R.: - General and Inorganic Chemistry.
5766: PARKINSON , G. H. R. ( ED. )I: - The Theory of Meaning
5767: PARKINSON , JAMES: - An Essay on the Shaking Palsy.
10560: PARLAND , RALF: - Avstånd.
5768: PARRY , W. E. ET ALTERA: - Many - Body problems.
5769: PARRY , WILLIAM EDWARD: - Journal of a second Voyage for the Discovery of a Norh - West Passage from the Atlantic to the Pacific; Performed in the Years 1821- 22 - 23, in His Majestys Ships Fury and Hecla....
12210: PARSI, ROUZBEH: - In Swearch of Caravans Lost,. Iranian Intelectuals and Nationalist Discourse in tje Inter - War Years.
12316: PÅRUD , NILS: - När August Strindberg reste förbi Vänersborg.
5770: PASCAL , ERNST: - Die Variationsrechnung.
5774: PASOLONI , MARTINO: - Quatro spose di casa Pasolini.
5772: PASOLONI , MARTINO: - Fedcerico Negrotto Cambiaso.
5773: PASOLONI , MARTINO: - Pier Desiderio Pasolini.
5775: PASOLONI , MARTINO: - Ricordo di Guiseppe Pasolini ( nel centenario della Sua morte ) 4 dicembre 1876 - 4 dicembre 1976.,
10311: PATERSON , C. R.: - Essentielas of Human Biochemistry
11284: PATTERSON,E.M. & RUTHERFORD, D.E.: - Einführung in die abstrakte algebra
5776: PATTERSON , E. M.: - Topology.
5777: PAUES , AXEL V.: - De Digammo Hesiodeo quaestiones.
9452: PAUES , A. C.: - A fourteenth Century English Biblical Version consisting of a Prologue and Parts of the New testament edited from the Manuscripts together with some Introductory Chapters on Middle English Biblical Versions ( Prose-Translations).
10506: PAUL , HERMANN: - Deutsche Grammatik I - V.
5778: PAUL , JEAN: - Vergessene Schriften.
9783: PAUL , WILLIAM E. ( ED. ): - Immunology , Recognition and Response. Readings from Scientific American.
5782: PAULI , W.: - Relativitätstheorie.
5783: PAULI , WOLFGANG.: - Meson Theory on Nuclear Forces.
5779: PAULI , CARL: - Geschichte des lateinischen Verba auf UO.
5780: PAULI , TOM ( RED, ): - Logic and Value. Essays dedicated to Thorild Dahlquist on his fiftieth birthday.
9453: PAULI , IVAN: - "Enfant" , "garcon" , "fille" dans le alangues romanes. Étudiés particuličrement dans les dialectes gallo-romans et italiens.Essai de lexicologie comparée
5781: PAULI , W.: - Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik.
5784: PAULIAN RENAUD: - La zoogégraphie de Madagascar et des iles voisines.
5785: PAULIAN , RENAUD: - Insectes utiles et nuisibles de la région de Tananarive.
11113: PAULING , LINUS: - General Chemistry. An Introduction to Descriptive Chemistry and Modern Chemical Theory..
5787: PAULSON, JOHANNIS: - Commentationes philologae in honororem Johannis Pavlson scripserunt cultores et amici.
5788: PAWLOWSKY , E. N.: - Giftthiere und ihre Giftigkeit.
5790: PEDERSEN , VALDEMAR: - Xylograf F. Hendriksen 1847 - 1938. Mennesket og Borgeren - Reformatoren - Skribenten -Tiden omkring ham. Forening for Boghaandvaerk 1888 - 1963.
8401: PEDERSEN , OLAF: - Lovers of Learning. A History of the Royal Danish Academy of Science and letters 1742 - 1992.
9454: PEDERSEN , JOHN: - Images et Figures dans la poésie francaise de l´āge baroque.
5791: PEETRE , ARTHUR ( UTG. ): - Sko klosters medeltida jordeböcker.
5792: PEIERLS , R. E.: - Quantum Theory of Solids.
5794: PEIRCE , CHARLES: - The Essentials writings.
10301: PELLEGRIN , JACQUES: - Les poissons mdes eaux doucees de Madagascar et des isles voisines ( Comores , Seychelles ,Masccreignes ).
5795: PELLEGRINI , ALESSANDRO: - Memorie per un nuovo giorno.
5796: PELLICO , SILVIO: - Minnen från min fängelsetid.
5797: PENEFF , BOYAN: - Le Chauvinisme Serbe.
5798: PENZER , N. M.: - The Harem. An account of ther institution as it existed in the Palaca of the Turkish Sultans with a history of the Grand Seraglio from its foundation to modern times.
5799: PERÄLÄ , MATTI: - Ihmiskäsitys Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa.
12543: PERANDER , J, J, F,: - Herbartianismen i pedagogiken. Akademisk Afhandling..
5800: PERCY , ERNST: - Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe.
5801: PÉRČS , JOSEPH: - Mécanique générale.
5802: PERKINS , J. F.: - Hymenoptera: Ichneumonidea 1 - 2.
5803: PERLBERG , FRIDRICH: - Palestina. 48 reproduktion i färgtryck efter akvareller af F. Perlberg.
5804: PERLIS , SAM: - Theory of Matrices.
10010: PERMIN , IB: - Trolleri som hobby.
5805: PERNVEDEN , LAGE: - The Concept of the Church in the Shepherd of Hermas.
5806: PERRIN , JEAN: - Die Atome.
9784: PERRIN , D. D. & DEMPSEY , BOYD: - Buffers for pH and Metal Ion Control.
5807: PERSIUS & JUVENALIS: - A. Persi Flacci et D. Juni Iuvenalis Satyrae.
8588: PERSONNE , JOHN WILHELM: - De mosaiska altaroffren.
5808: PERSSON , ARNE: - Summarion methods on locally compact spaces.
5809: PERSSON , AXEL W.: - Staat und Manufactur im römischen Reiche ( inkl. Egypten ).
5819: PERSSON , PER OVE: - A Revision of the Classification of the Plesiosauria with a Synopsis of the Statigraphical and Geographical Distribution of the Group..
5831: PERSSON . AXEL W.: - The Royal Tombs at Dendra near Midea.
5810: PERSSON , AXEL W.: - Zur Textgeschichte Xenephons.
5814: PERSSON , JOHANNES: - Causal Facts.
11049: PERSSON , MALTE ( RED.): - Alla är vi stora romaner. Eruk Beckman som litteratur- , musik- & kulturkritiker 1665 -1995.
5830: PERSSON . AXEL W.: - The Royal Tombs at Dendra near Midea.
5824: PERSSON , SVEN: - År 1924 efter guds son Jesu Christus födelse - Den rätta Läroboken i astronomi och naturvetenskap.
5815: PERSSON , JÖRGEN & RISING , ANDERS: - Gotland bakom fasaderna.
12218: PERSSON , MAGNUS: - Coming Full Circle ? Return Migration and the Dynamics of Social Moboöoty on the Bjäre Peninsula 1860 - 1930.
5813: PERSSON , INGMAR: - The Primacy of Perception. Towards a neutral monism.
9456: PERSSON , MARIA: - Sentential Object Compliments in Modern Standard Arabic.
12544: PERSSON , MATS: - Genetically Engineered Enzymeds for Purification , Analysis and Bioorganic Synthesis.
5818: PERSSON , PER ERIK: - The unique Character of Christian Faith. The relation between history and faith as a problem in the theology of Gustaf Aulén.
5816: PERSSON , P.: - Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjöområdet under andra världskriget 1 - 3.
5828: PERSSON , P.: - Nyare undersökningar på den plautinska prosodiens område.
5829: PERSSON , PER - ERIK: - Kyrkans ämbete som kristus-representation. En kritisk analys av nyare ämbetsteologi.
10041: PERSSON , PER ERIK: - Sacra doctrina. En studie till förhållandet mellasn ratio och revelatio i Thomas´ av Aquino teologi.
5811: PERSSON , ERIK: - Herr Tupp , fru Tupp och lilla Kuckeliku på nya äventyr.
5812: PERSSON , HERMAN: - Mossfloran inom Ängsö nationalpark.
10528: PERSSON , P.. L.: - De tomma händernas politik. Kilbomss väg ur jordbrkskrisen.
5820: PERSSON , ROLAND: - Johan III och Nova Ordinantia.
5821: PERSSON , ROLAND: - Konfiskerad. Prosalyriskt collage.
5822: PERSSON , ROLAND: - Rustningar i Sverige under det stora nordiska kriget. Studier rörande makten över krigsfinansieringen i der karolinska samhället 1700 - 1709.
5823: PERSSON , SVEN: - År 1924 efter guds son Jesu Christus födelse - Den rätta Läroboken i astronomi och naturvetenskap.
5825: PERSSON , AXEL W.: - New Tombs at Dendra near Midea.
5826: PERSSON , INGEMAR: - Das System der kausativen Funktionsverbgefüge. Eine semantisch-syntaktisch Analyse einiger vernwandter Konstruktionen.
5827: PERSSON , JOHANNES: - Casual Facts.
12484: PERSSON , MATS: - Genetically Engineered EDnzymeds for Purification , Analysis and Bioorganic Synthesis.
5833: PERTHES , JUSTUS: - Justus Perthes´ See-Atlas. Eine Ergänzung zu Justus Perthes´ Taschen-Atlas.
5834: PESTEL , EDUARD: - Technische Mechanik. Band 1: Statik.
5835: PESTEL , EDUARD C. & THOMSON , WILLIAM T.: - Statics.
5836: PET(T)ERSSON , ABRAHAM: - Människans Företräde och Wärde Framför Alla de andra Kreaturen på Jorden ; Betracktadt i Högmässo - Predikan...i Ruddarholms Ktrkan år 1757.
5837: PET(T)ERSSON , ABRAHAM: - Människans Företräde och Wärde FramföR Alla de andra Kreaturen på Jorden ; Betracktadt i Högmässo - Predikan...i Ruddarholms Ktrkan år 1757.
5838: PETERS , CARL: - Nytt ljus öfver det mörkaste Afrika. Redogörelse för den tyska Emin - Pascha - Expeditionen , dess vandringar och äfventyr bland östra Ekvatorialafrikas vilda fokkstammar.
5839: PETERS , WILHELM: - Über die Taschenmäuse , Nager mit äusseren taschenförmige Backentaschen , und eine neue Art desselben , Heteromys adspersis , aus Panama.
5840: PETERS , WILHELM: - Über eine neue Gattung von Nagern ,Uromys , aus Nordaystralien-
10383: PETERS , KNUT ( UTG. ): - Göteborgs Stift. Statistisk , topografisk och biografisk matrikel.
5845: PETERSEN , IB DAMGAARD: - Kybernetiske systemers udviklingslove.
5846: PETERSEN , JULIUS: - Kinematik + Statik. Forelaesninger holdte ved den polytekniske Laereanstalt.
8211: PETERSEN , BÖRGE: - Om ferskenbladlus, bedebladlus og virusgulsot i Danmark.
5844: PETERSEN , ESBEN: - Örentviste , Kakerlakker , Graeshopper ( Orthoptera
5841: PETERSEN , BINE STRANGE: - Alt er trilladt.
9799: PETERSEN , N. M.: - Samlede afhandlinger 1 - 4.
10415: PETERSEN ; C:: - ( Kort over ) Kjöbenhavn med forstaeder. Reviderat i Marken af L. Both m. fll.
5847: PETERSEN , JULIUS: - Methoder og Theorier til Lösning af geometriske Konstruktionsopgaver , anvendte paa c. 400 opgaver.
5842: PETERSEN , CHR.: - Émile Durkheim. En historisk - kritisk studie med saerligt hensyn til hans almindelige sociologi eller samfundsfilosofi.
10280: PETERSENS , CARL AF & MALM , ANDERS: - Lunds universitets matrikel utgifven 1 april.
5849: PETERSON , P. A.: - Brödrafolkens storhetstid är förhanden.. De skandinaviska ländernas framtid ur Svedenborgiansk synpunkt.
9049: PETERSON , AXEL: - Le passage populaire des noms de personne a l 'etat de noms communes dans les langues romanes et particuličrement en francais.
8589: PETERSON , AUGUST EMIL: - Vom Ablaut mit besonderer Rücksicht auf den Albaut des starken Zeitwortes in altgermanischen.
9985: PETERSON -BERGER , W.: - Svensk musikkultur.
5848: PETERSON , BENGT E. J.: - Zeichnungen aus einer Totenstadt. Bildostraka aus Theben-West, ihre Fundplätze, Themata und Zweckbereiche mitsamt einem Katalog der Gayer-Andersson-Sammlung in Stockholm.
5850: PETERSON , P. A.: - Kommen ihåg, att I ären Svenskar och Norrmän. Brödrafolkens Storhetstid är förhanden. De skandinaviska ländernas framtid ur Svedenborgiansk synpunkt.
9457: PETERSSON , HERBERT: - Studien über die indogermanische Heteroklisie.
12281: PETERSSON , ANDREAS: - Expositio de quattuor primis Khalifis ad librum Ibn Kuteibae ascriptum.
5851: PETERSSON , A. G.: - Vittberesta bergsmanssöner från Karlskoga bergslag : Bergsmannen Peter Petersson, Herrnäs, och smedmästaren Jonas Fredrik Axling, Karlskoga : Genealogiska och biografiska anteckningar
5852: PETERSSON , ANDERS MAGNUS: - Om Betydelsen och bruket af Tempora i Nyfranska Språket med särskilt afseende på Latinet.
5857: PETERSSON , H. BERTIL: - Anglo - Saxon Currency. King Edgar´s Reform to the Norman Conquest.
10393: PETERSSON , JOHAN FREDRIK: - Striden emellan Gregorius VII och Henrik IV. Akademisk afhandling.
5855: PETERSSON , CARL CHRISTIAN AUGUST: - Om Cajus Licinius Macer , Quintus Aelius Tubero och Valerius Antias , såsom historiska auktoriteter för Titus Livius Patavinus.
5856: PETERSSON , ABRAHAM: - Det är Godt , at förtrösta på Herran , Öfwerwägades I Högmässo-Predikan..i Kongl. Riddarholms Kyrkan År 1755.
5854: PETERSSON , C. M.: - Den uppriktige Rådgifwaren , innefattande åtskillige bepröfwade och tillförlitlige Nyaste Hushålls - Underrättelser , Hus - Kurer och Läkemedel , hwilka kunna brukas med stor nytta och ringa kostnad ..
5853: PETERSSON , BJÖRN: - Belief and Desire. The Standard Model of International Action - Critique and Defence.
10408: PETERSSON , FREDRIK WILHELM: - Solsången. Öfveersättning från Isländska jemte Upplysningar.
11336: PETHIG , RONALD: - Dielectric and Electroninc Properties of Biological Materials.
10009: ( PETRE , ALLAN ): - 44 olika kortkonster.
5859: PETRÉN , LOUISE: - Extension de la méthode de Laplace aux équations ( mathematical formel which I can´t copy ).).
5858: PETRÉN , ERIK: - Kyrka och makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria.
5860: PETRÉN , LOUISE: - Extension de la méthode de Laplace aux équations ( mathematical formel which I can´t copy ).).
5861: PETRI , GUSTAF: - Armfeldts karoliner.
5862: PETRINI , EDVARD: - Framställning och kritik af Zímmermanns lära om de allmänna ästetiska formerna.
5863: PETRONIUS: - The Cena Trimalchionis of Petronius together with Seneca´s Apocolocyntosis and a selection of Pompeian Inscriptions.
5864: PETRONIUS: - The Cena Trimalchionis of Petronius together with Seneca´s Apocolocyntosis and a selection of Pompeian Inscriptions.
12211: PETROV , KRISTIAN: - Tillbaka till framtiden, Modenitet , postmodenitet och generationsidentiet i Gorbacevs glasnost och perestrojka.
5865: PETROWSKI , I. G.: - Vorlesungen über die Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen.
5866: PETROWSKI , I. G.: - Vorlesungen über partielle Differentialgleichungen.
5870: PETTERSSON , OTTO: - Festskrift tillägnad professor Otto Pettersson den 12 februari 1923.
5868: PETTERSSON , ABRAHAM: - Wissheten om de Dödas Upståndelse, Förestäld I Högmässo - Predikan på Påska-Dagen uti Kongl. Riddarholms Kyrkan , År 1755.
5869: PETTERSSON , OLOF: - Mother Earth. An Analysis of the Mother Earth Concepts according to Albrecht Dieterich.
5874: PETTERSSON , ABRAHAM: - Wår Dödlighets Rätta Betänkande Öfwetwägade I Högmässo - Predikan...17564
5867: PETTERSSON , ABRAHAM: - Guds Nådiga Wård Om Sin Kyrka på Jorden, förestäld I en Christelig Predikan För St. Clarae Församling På Annan Dag Påska.
5872: PETTERSSON , ABRAHAM: - Det Syndiga Missbruk, Som sker med Bönen Fader Wår, Förestäldt I Högmässo-Predikan på Böne-Söndag År 1756 I Kongl. Riddarholms Församlingen.
5871: PETTERSSON , SVEN & LITZÉN , A. ROB.: - Göteborgs stifts Herdaminne och Geografisk , Statistisk och Historisk Beskrifning öfver Pastoraten jemte Stiftets stadfästade Löne - Komnventioner , Klockare och Orgelnistlöner , Histioriska anteckningar öfver Läroverken m.m.
5873: PETTERSSON , ABRAHAM: - Guds Uplysta Ögon På Swea Barn I dess efter Bröd swåra Tider , Betracktade I Högmässo Predikan...1757.
9800: PETTERSSON: - Alla tiders språk. En vänskrift till Gertrud Pettersson november 1999.
5875: PETTERSSON , ABRAHAM: - Wår Skyldighet At Rätt Bruka Tiden, Förestältes I Högmässo - Predikan...1756.
5876: PETTERSSON, AXEL: - De epitoma Iustini quaestiones criticae.
5877: PETTERSSON, OLOF: - Chiefs and Gods. Religious and Social Elements in the South Eastern BANTU Kingship.
5879: PETTIT , PHILIP: - Rules , Reasons , and Norms. Selected Essays.
5878: PETTIT , PHILIP: - A Theory of Freedom. From the Psychology to the Politics of Agency.
10091: PEYRON , JOHN: - Zur Morphologie der skandinavischen Schmetterlingseier.
5880: PFANNENSTILL , ERIK: - Om fem ísomera xyloldisulfonsyror. Akademisk afhandling.
9801: PFEIFFER , AUGUST: - Technisk - Terminologisk Ordbok öfwer Swenska Språket, som efter alphabetisk ordning förklarar de flesta i tal, skrift och tryck beständigt och i mängd förekommande främmande ord och talesätt.
5881: PHARUS: - Pharus Plan München.
10804: PHILIPPI , FRED.: - Nordamerikas Förenade Fristaters Historia.
5883: PHILIPS: - Philips mottagare typ Nr. 2514. Bruksanvisning.
5884: PHILIPSON , TORE: - Preparativ oorganisk kemi. Handledning vid laborationsövningar.
11450: PHILIPSON , STEN M.: - Med naturen som referenspunkt. Om livsåskådningar imiljörörelsen.
9458: PHILIPSON , UNO: - Political Slang 1750 - 1850.
11303: PHILLIPS , E. G.: - Functions of a Complex Variable with Application.
10092: PHILO ( JUDAEUS ): - Om Essaerne , Therapeuterne och Therapeutriderna , Jidarnas förföljelse und Flaccus och Legationen till Cajus Caligula, samt smärre spridds utdrag ur Philos...Allegoriska Skrifttolkningar...
12083: PHYLATTERION: - Aktiebolaget Phylatterions Fabrikater, Deras egenskaper och anvädning omdömen om desamma.
12213: PICHEPICHETTE , JEAN - PIERREL: - L´observance des conseils du maitre. Monographie international du conte A.T.910 B. precedée d´une introduction au cycle des bons conseils ( A.T.910 - 9154 )
5885: PICHT , WERNER: - Slut på illusionerna. Det franska nederlaget.
9459: PIEHL , KARL: - Petites études égyptologiques.
5886: PIEKELKIEWICZ , JANUSZ: - The Cavalry of World War II.
8402: PIERCE , A. D. , MESSENGER , J. L. & LOWE , R.: - St. Vincent. The Postal History 1762 - 1915 - The Postage Stamps 1861 - 1897 - The Cancellations 1861- 1915 -- The Revenue Stamps 1882 - 1897.
5887: PIERRE , JON: - Partikongresser och regeringspolitik. En studie av den socialdemokratiska partikongressens beslutsfattande och inflytande 1948 - 1978.
5889: PIETISM - STENBÄCK , LARS: - Några ord om Pietismen.
5888: PIETISM -: - Kongl. Maj:Ts Nåd. Bref och Befalning Til dess samtel. i Stockholm warande Råd, angående hwarjehanda willfarande Biläror , Swärmerien och det såkallade Pietisterier, samt deras straff som därmed beträdas..
5890: PIETISMEN: - Kongl. Maj:ts Nådigste Bref och Befalning Til dess samtel. i Stockholm warande Råd, angående hwarjehanda willfarande Biläror , Swärmerien och det så kallade Pietisteriet , samt deras Straff , som därmed beträdas.
11285: PIHL , ULLA: - Bröllopståg. En studie i sydsvenska bonadsmålningar.
5891: PIHL , MOGENS: - Der Physiker L. V. Lorenz. Eine kritische Untersuchung.
5892: PIHLSTRÖM , CARL: - Afhandling om arbetssättet vid skepps aflöpning, förmastning, up- och aftakling, jämte kjöl- och uphalning, tillika med den delen af sjömanoeuvren der skepparens upmärcksamhet egentligen bör fästas. Första delen.
5893: PIIL , RUDOLF: - Montesquieus politiks idéer.
5894: PILTZ , G. C. ( UTG. ): - Kyrkoordningsförslaget av år 1608. Utgivet med inledning.
5895: PILTZ, ANDERS: - Prolegomena till en textkritisk edition av magister Mathias´ "Homo conditus".
470: ( PINDAROS ) - PALMBLAD, VILHELM: - Olympiorum ode octava Suethice versa.
5896: PINDAROS: - Carmina.
5897: PINES , DAVID: - Elementary Excitations in Solid.
5898: PINOMAA , LENNART: - Der Zorn Gottes in der Theologie Luthers. Ein Beitrag zur Frage nach der Einheit des Gottesbildes bei Luther.
5899: PIQUERAY , MARCEL & GABRIEL: - Non inhibited poems 1949 - 1954.
5900: PIRA , KARL: - Framställning och kritik af J. St. Mills, Lotzes och Sigwarts läror om begreppsbildningen i logiken.
9460: PIRSON , J.: - Merowingische und Karolingische Formulare. ( Hrsg. )
9910: PITA FERREIRA , MANUEL JUVENAL: - O arquipelago de Madeira , terra do senhor infante. De 1420 a 1460..
9050: PITKÄNEN , R. L.- & MALLAT , K. ( ED. ): - You name it. Perspectives on onomastic research.
5918: PLANCK , MAX: - Sinn und Grenzen der exakten Wissenschaft. Vortrag.
11571: PLANCK , MAX: - Treatise on Thermodynamics..
5913: PLANCK , MAX: - Die Physik im Kampf um di Weltanschauung. Vortag gehalten am 6. Marz 1935 im Harnack - Haus, Berlin - Dahlem.
5922: PLANCK , MAX: - Vorlesungen über Thermodynamik.
5906: PLANCK , MAX: - Der Kausalbegriff in der Physik.
5923: PLANCK, ,, MAX: - Einführung in die Allgemeine Mechanik.
5911: PLANCK , MAX: - Die Entstehung und bisherige Entwicklung der Quantentheorie. Nobel - Vortrag.
5910: PLANCK , MAX: - Die Einheit des physikalischen Weltbildes. Vortrag.
5912: PLANCK , MAX: - Die Physik im Kampf um di Weltanschauung. Vortag gehalten am 6. Marz 1935 im Harnack - Haus, Berlin - Dahlem.
5920: PLANCK , MAX: - Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung.
5909: PLANCK , MAX: - Determinismus oder Indertiminismus ? Vortag.
5915: PLANCK , MAX: - Religion und Naturwissenschaft.
5916: PLANCK , MAX: - Religion und Naturwissenschaft.
5907: PLANCK , MAX: - Der Kausalbegriff in der Physik.
5921: PLANCK , MAX: - Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung.
5919: PLANCK , MAX: - Vom Wesen der Willensfreiheit.
5904: PLANCK , MAX: - Das Weltbild der neuen Physik.
5903: PLANCK , MAX: - Das Prinzip der Erhaltung der Energie.
5902: PLANCK , M. ET ALIA.: - Vorträge über die kinetische Theorie der Materie u8nd der Elektrizität. Gehalten in Göttingen.
5905: PLANCK , MAX: - Der Kausalbegriff in der Physik.
5908: PLANCK , MAX: - Determinismus oder Indertiminismus ? Vortag.
5914: PLANCK , MAX: - Kausalgesetz und Willensfreiheit. Offentlicher Vortrag.
5917: PLANCK , MAX: - Scheinprobleme der Wissenschaft. Vortrag.
12042: PLATEN , C. G.: - Kungl. Skånska Dragonregementetts historia II: 1676 -- 1721. Organisation och krigshistoria.
5925: PLATEN , CARL: - Flyinge Stuteri, dess historia och en Stuteri-bok.
5924: PLATEN , CARL VON ( RED. ): - Skånska Hästföreningenj Tidskrift 1864 - 1866.
471: ( PLATEN , KAROLINA HENRIKA VON ): - Tip Floribus, Roman i två kapitel af Thure Flink.
8165: ( PLATO ) NORDSTRÖM , GEORG RICHARD: - Menexenos. Dialog af Platon. Öfversättning.
12337: PLATO: - Platonis Rei publicae libri decem.
472: ( PLATO ) NORDSTRÖM , JOHANNES SIMON: - Platonis Phaedo suethice redditus ( cum annotationes ). I.
5926: PLATO: - Plato with an English translation ( 1 ): Laches , Protagoras , Meno , Euthydemus.
5930: PLATON: - Teaitetos.
5929: PLATON: - Platons Dialog Gorgias.
474: ( PLATON ) NORLINDH , GUSTAV: - Kriton. Dialog av Platon. Översättning. Akademisk afhandling.
5928: PLATON: - Ion, Dialog af Platon.
5932: PLATON - CHRISTIERSON , HJALMAR: - Kritias. Dialog af Platon. Öfversättning.
5931: PLATON - BRUZELIUS , J. SOMMAR: - Euthyphron. Dialog af Platon. Öfversättning.
5927: PLATON: - Fem dialoger i folkupplaga.
473: ( PLATON ) NORLINDH , GUSTAV: - Kriton. Dialog av Platon. Översättning. Akademisk afhandling.
11220: PLATTS , JOHN T.: - The Gulistan; or Rose garden by Shaiikh Muslihu´ddin Sa´di of Shiraz.
5933: PLAUTUS: - Amfitryon ( Amphutruo ).
5934: PLAUTUS , T. MACCUS: - Comoediae 1 .- 2.
5935: PLAUTUS , T. M.: - Trinummus.
11337: PLEIJEL , HILDING: - Växjö gymnasium under 1840-talet. Ur Abraham Rundbäcks levnadsminnen.
5942: PLEIJEL , HILDING: - Kävsjökaplanen Abr. Alméns almanackor. Småländsk kyrkosed och prästgårdstradition under gustaviansk tid.
5944: PLEIJEL , HILDING ( UTG.): - Smedmästaren K. J. Nilssons minnen från 1800- talets kyrkliga folkliv. Med inledning och kommentar.
11286: PLEIJEL , HILDING: - Kråkshultssmedens minnen. Kyrkligt folkliv för hundra år sedan.
5940: PLEIJEL , HILDING: - Das Kirchenproblem der Brüdergemeine in Schweden. Eine Kirchengeschichtliche Untersuchung.
11341: PLEIJEL, HILDING: - Bouppteckningarnas bokbestånd. Historiskt - principiella synpunkter.
11344: PLEIJEL, HILDING: - Gammal kyrkosed i Skåneland.
11345: PLEIJEL, HILDING: - Johann Arndt och svenskt fromhetsliv. Installationsföreläsning.
11343: PLEIJEL, HILDING: - Ett småländskt herdabrev från vår reformationstid.
10363: PLEIJEL , HILDING: - Gammal småländsk kyrkosed. Något om Kyrkohistoriska Arkivets samlingar.
11342: PLEIJEL, HILDING: - Det liturgiska handklädet. Dess¨innebörd i folktraditionen och i verkligheten.
11347: PLEIJEL, HILDING: - Kyrklig högtidsliv i helg och söcken.
11348: PLEIJEL, HILDING: - Kyrklig folksed. Notiser från 1800 - talets Småland.
5943: PLEIJEL , HILDING ( UTG. ): - Herman Schröders Levernesbeskrivng. Utgiven med inledning och kommentarer.
5936: PLEIJEL , HENNING: - Einsteins relativitetsprinciper.
5941: PLEIJEL , HILDING: - Jordfästning i stillhet. Från samhällsstraff till privatceremoni.
5939: PLEIJEL , HILDING: - Das Kirchenproblem der Brüdergemeine in Schweden.
5937: PLEIJEL , HILDING: - Konkordiebröderna, Kring ett kyrkohistoriskt halvsekelsminne.
11349: PLEIJEL, HILDING: - Småländska herdabrev. Från Petrus Jonae till Yngve Brilioth.
11350: PLEIJEL, HILDING: - Teologie doktorer vid Lunds Universitet 1910 - 1960. Personförteckning jämte historik.
11338: PLEIJEL, HILDING: - Abraham Rundbäck som folkskoleinspektör.
11339: PLEIJEL, HILDING: - Älmeboda - Ritualet. Ett blad ur konfirmationemns historia i Sverige.
11340: PLEIJEL, HILDING: - Biskop Carl Papkes biografiska data. En varningsskylt för släktforskare.
5938: PLEIJEL , HILDING: - Som biskopsnotarie i världskrigets skugga. Biskop N. J. O. H. Lindström som visitator.
5947: PLINIUS , CAECILIUS SECUNDUS: - Epistularum libri novem / Epistularum ad Traianum liber / Panegrycus.
5948: PLINIUS , CAECILIUS SECUNDUS: - Epistularum librio decem.
11865: PLINIUS: - C. Plini Caecili secundi Epistilarum libri novem. Episularum ad Traianum liber panegyricis.l
5945: PLINIUS: - Om bildkonsten / Naturalis historia XXXIII - XXXVII.
5949: PLITH , SIGVARD: - Kyrkoliv och väckelse. Studier i den nyevangeliska väckelsens genombrott i sSkara stift.
5950: PLUCKNETT , T. F. T.: - Early English Legal Literature.
5951: PLUMACHER , O.: - Der Kampf um´s Unbewusste. Nebst einem chronologischen Verzeichniss der Hasrtmann - Literatur. als Anhang.
5952: PLUMMER , H.. C.: - An Introductory Treatise on Dynamical Astronomy.
10401: ( PLUNKETT ; EDWARD ) LORD DUNSARY: - Toms sidste tidt.
5953: PLUTARCHOS: - Djurens rätt och vegetarism. Fyra skrifter ur Moralia.
5954: PLUVINAGE , PH.: - Éléments de mécanique quantique.
5955: POCHON , FRANCOISE: - La tasse.
5956: POE , EDGAR ALLAN: - Nebelmeer.
8276: POE , EDGAR ALLAN: - Sällsamma historier.
5957: POETH , JOSEPH: - De Fenestella historiarum scriptore et carminum.
5961: POINCARÉ , HENRI: - Die neue Mechanik.
5963: POINCARÉ , HENRI: - Science and method.
5964: POINCARÉ , HENRI: - Vetenskapen och hypoteserna.
5965: POINCARÉ , HENRI: - Wissenschaft und Hypothese.
5966: POINCARÉ , HENRI: - Wissenschaft und Methode.
5958: POINCARÉ , L.: - Die moderne Physik.
5962: POINCARÉ , HENRI: - La Science et l´Hypothese.
5960: POINCARÉ , H.: - La Valeur de la Science.
5959: POINCARÉ , H.: - Capillarité. Lecons professées pendant led deuxičme semestre 1889 - 1889.
5967: POINSOT , L.: - Éléments de statique suivis de quatre mémoires.
12545: POLAND , D.: - Cooperative Equikibria in Physical Biocemistry.
5968: POLES , STEFAN: - Tio dagar i Warschau ( september 1863 ).
5969: POLES , STEPHAN: - Polska expeditionen.
5970: POLHEM , CHRISTOPHER: - Nationalekonomiska och politiska skrifter ( Efterlämnade skrifter d. II ).
5971: POLLARD , ERNEST & DAVIDSON , WILLIAM: - Applied Nuclear Physics.
5972: POLLARD , ERNEST & DAVIDSON , WILLIAM: - Applied Nuclear Physics.
10896: PĶLYA , GEORG ET ALT.: - Notes on Introductory Combinatoriics.
12341: POLYBIUS: - Historiae I - IV.
8268: POLYBIUS: - Öfversättning af ett fragment af 18:e boken i Polybius funnit i klostret St. Laura på berget Athos, af grefve d`Antraigues.
5974: PONCELET , GUY: - Considérations épistémologiques sur la théorie de la relativité.
8150: ( PONTOPPIDAN , ERIK ): - Menoza , en Asiatisk Prins , som drog werlden omkring och sökte Christna , sädrdeles i Indian ,Spanien , Italien , Frenkrie , England , Holland , Tyskland och Danmark men fann föga av det han sökte 1 - 3.
5977: POORTENAAR , JAN: - Coster - niet Gutenberg.
5978: POPESCU , PETRU: - Fire de Jazz ( 1964 - 1966 ).
5979: POPPE , JOHANN HEINRICH MORITZ VON: - Wäckaren , eller Den wiktiga Uppfinning, genom hwilken hwarje Fickur kan ställas att wäcka , säkert och på bestämd yid...Jemte en Wink atta begagna denna Wäckare för att upptäcla Tjufwar wid Inbrott....
5980: POPPER , K. R.: - The Open Society I - II.
5981: POPPER , K. R.: - The Poverty of Histoiricism.
5983: POPPER, KARL: - Objective knowledge. An evolutionary approach.
8212: POPPIUS , ALFRED: - Finlands Dendrometridae.
8213: POPPIUS , B.: - Zur Kenntnis der Pterostichen-Untergattung Cryobius Chaud.
8590: PORKKA , VOLMARI: - Ueber den ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen finnisch - ingermanländischen Dialekte.
5986: POSKE , FRIEDRICH: - Didaktik des Physikalischen Unterrichts.
8692: POST , LENNART VON M.FL.: - Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland.
9982: POST , TORA VON: - De tre ögonen. En framtidsfantasi.
5987: POSTÉN , LEOKADIA: - De polska emigraternas agentverksamhet i Sverige 1862 - 1863. Akademisk avhandling.
10020: POSTGATE , JOHN: - The Outer Reaches of Life.
5988: POTSDAM: - Album von Postdam. 20 historische Ansichten
9573: POTT , AUGUST FRIEDRICH: - Die quinare und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller Welttheile. Nebst ausführicheren Bemerkungen über die Zahlwörter Indogermanischen Stammes und einem Anhange über Fingernamen..
9497: POTTER: - The Art of Beatrix Potter. With an Appreciation by Anne Carroll Moore.
10524: POTTER , BEATRICE: - Den lille grisen Robinsons ävenetyr.
11902: ( POUJOULAT , B. ): - Twå swenske herrars resebeskrifning till Christi graf ; innehållande wistandet i Gethsemane, Golgatha, Christi graf och förklaringsberget Thabor, m. fl. ställen i de heliga orterne der Jesus lefde, dog, uppstod samt uppfor till himlen.
5990: POUND , EZRA: - Om harmoni.
11513: POUTSMA , H.: - A Grammar of Late Modern English for the Use of Continental, Especially Dutch, Students. Part: I - II.
9248: POWER , G.: - The Salmon of Ungava Bay..
8591: PRAEGER , ROBERT LLOYD: - The Botanist in Ireland.
8882: PRAMERG , JOHAN BERNHARD: - Om bristning af Lifmodern. Akademisk afhandling.
5991: PRASIL , FRANZ: - Technische Hydrodynamik.
5992: PRESSENSÉ , EDMOND DE: - Evangelii Land. Anteckningar under en resa i Österländerna.
9461: PRETZEL: - Festgabe für Ulrich Pretzel zum 65. Geburtstag dargebracht.
5993: PRICE , LUCIEN: - Dialogues of Alfred North Whitehead.
5994: PRIEN , FRIEDRICH ( HRSG. ): - Reinke de vos.
5995: PRIGOGINE , ILYA & STENGERS , ISABELLE: - Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Dankens.
11352: PRINCE , LEO ,. ( ED. ): - Microemulsdsions. Theory and Prectise.
11287: PRINCELL , JOSEPHINE: - David Livingstone.Levnadsteckning.
5996: PRINCIS , K.: - Blattariae.
475: ( PRINZ , AUGUST ) ( ?? ): - Unter den Feigenblättern.
5997: PRISS , A. AND OTHERS ( ED.).: - Reiseführer durch die Sowjetunion.
10561: PROCOPÉ , HJALMAR: - I sanden. Dikter. Sjunde samlingen
10562: PROCOPÉ , HJALMAR: - Under stjärnorna. Dikter. Sjette samlingen.
5999: PROKOP , URSULA: - Margaret Stonborough - Wittgenstein. Bauherrin , Intellektuell , Mäzenin.
9462: PROKOSCH , E.: - A Comparative Germanic Grammar.
12339: PROPERTIUS: - Elegiarum libri IV.
6000: PROSCHWITZ , GUNNAR VON: - Idées et mots au sičcle des lumičres. Mélanges en l ´honneur de G.v.P.
11514: PROTZEN , OTTO: - Dreissig Jahre auf dem Wasser. Aus dem Logbüchern und den Studien-Mappen.
6001: PROUST , MARCEL: - Humlan och Orkidén.
9831: PSALMBOK: - Den Svenska Psalmboken av konungen gillad och stadfäst år 1937.
6002: PSALMBOK ( 1695 ): - Den Swenska Psalm - Boken , med de Stycken , som dertill höra. Uppå Kongl. Maj:ts nådiga befallning år 1695.
6003: PSILANDER , FREDRIK CHRISTOFFER: - Handbok för Arméens Helsovåtd.
12050: PTASHNE , MARK: - a Genetic Switch. Page a ( lamda ) and Higher Organism.
6004: PUISSANT , LOUIS: - Méthode générale pour obtenir le résultat moyen d´une série d´observations astronomiques faites avec le cercle répétiteur de Borda.
12215: PULKKANEN , JOHANNESR: - The Dark Nught. St. John of the Cross and Eastern Orthodox Theology.
9946: PULLMAN , BERNHARD ( ED. ): - Environmental Effects on Molecular Structure and Properties. Procedings of the Eighth Jerusalem Symposium on Quantum Chemistry and Biochemistry held in Jerusalem April , 7th - 11th , 1975.
9100: PUPP , JULIUS: - Reiseführer Stadt und Land Salzburg mit geschicdhtem Rückblick , 100 Bildern , 2 Städtplänen.
6005: PUTKISTO ,K. I.: - Untersuchungen über den sogenannten Kathodendunkelraum in einer Vakuumröhre. Akademische Abhandlung.
6006: QUAMMEN , DAVID: - The reluctant Mr.Darwin..
9510: QUAYLE , ERIC: - The Collwewctor´s Book of Children´s Books.
6007: QUENNERSTEDT , AUG.: - Årsfesten Den 30 November 1892..
6008: QUENNERSTEDT , AXEL: - Indelte soldaten. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten.
6009: QUENNERSTEDT , AUGUST: - Bidrag till kännedomen om Cyprinus Buggenhagii Bloch och dess förekomst inom Sverige.
6012: QUENSEL , CARL - ERIK: - The Distribution of the Second Moment and of the Correlation Coefficient in Samples from Populations of Type A.
6013: QUENSEL , CONRAD: - Commentarii de Insula Visingiana , caut secundum.
6010: QUENSEL , CARL - ERIK: - A Contribution to the Theory of Correlation and Regression in Non - Random Samples.
6011: QUENSEL , CARL - ERIK: - The Distribution of the Second Moment and of the Correlation Coefficient in Samples from Populations of Type A.
476: ( QUENSEL , OSCAR ): - Små Resebref från våren 1911 af O. Q.
6014: QUESTEL , ADRIEN: - The Flora of the Island of St - Bartholomew ( French Westindies ) and its Originl.
478: ( QUIDING , NILS ): - Slutliqvid med Sveriges lag, i fyra böcker af Nils Nilsson , Arbetskarl.
477: ( QUIDING , NILS ): - Slutliqvid med Sveriges lag, i fyra böcker af Nils Nilsson , Arbetskarl.
10649: QUINCEY , THOMAS DE: - En engelsk opieätares bekännelser. Opiehelveten och artificiella paradis i England 1785 - 1859.
6015: QUINE , W. V.: - Strävan efter sanning.
6018: QUINE , WILLARD VAN ORMAN: - Methods og Logic.
6017: QUINE , WILLARD VAN ORMAN: - Mathematical Logic.
6016: QUINE , WILLARD VAN ORMAN: - From a Logival Point of View. Logico - Philosophical Essays.
6019: QUINE , WILLARD VAN ORMAN: - Set Theory and its Logic.
6021: QUINN , KENNETH: - Virgil´s Aeneid. A Critical Description.
6020: QUINN DAVID BEERS ( ED. ): - The Roanoke Voyages 1584 - 1590. I - II.
10212: QUINT , STINA ( UTG. ): - Guldslottet. Barnens julbok..N::r 25 1923.
6023: QVANTEN , E. VON ( UTG.): - Sveriges skönaste folkvisor.
479: ( QVANTEN , AURORA VON ): - En Nyårsafton i Norrland af Turdus Medula.
6026: QVARNSTRÖM , GUNNAR: - Poetry and numbers. On the structural use of symbolic numbers.
6024: QVARNSTRÖM , GUNNAR: - Dikten och den nya vetenskape. Det astronautiska motivet.
6027: QVARNSTRÖM , GUNNAR: - Poetry and numbers. On the structural use of symbolic numbers.
6025: QVARNSTRÖM , GUNNAR: - I lejonets tecken. En studie Hjalmar Bergmans symbolkonst.
12422: QWERLOW , MÅNS ANDERSSON: - Jobs Boks Cap. 38 - 40, v. 5- Öfversättning med anmärkningar-
6028: RABBE , STEN: - Åminnelse - Tal Öfver Framledne Bergs - Rådet...Nils Psilanderhielm Hållit..den 16 Maju 1770.
12299: RABENIUS , LAUR. GEORG: - De potestate elocatoria I. ( Allt som utkom ).
6029: RÅBERGH , HERMAN: - Nikolaus af Basel i förhållandet till kyrkan och mystikerna i det 14:de århundradet 1 - 2.
6030: RABINOWICZ , WLODEK ( ED. ): - Preference and Value. Preferentialism in Ethics.
11960: RABINOWICZ , WLODEK: - Presumption of Equality Or Ethica More Geometrico Demonstrata Part 1.
11306: RACZYNSKI , STANISLAV: - Zabytki polskich miast.
9463: RADERMACHER , LUDWIG: - Neutestamentliche Grammatik. Das griechisch des neuen Testaments im zusammenhang mit der Volkssprache.
6031: RADFORD , ALBERT E. ET ALIA: - Manual of the Vascukar Flora of the Carolinas.
6032: RADHAKRISHNAN , S.: - The Principal Upanisads.
6033: RADLER, ALEKSANDER: - Religion und Kirchliche Wirklichkeit. Eine Rezeptionsgeschichtliche Untersuchung des Schleiermacherbildes in der Schwedischen Theologie.
6034: RADO , T. & REICHELFELDER , P. V.: - Continuous Transformations in Analysis with an Introduction to Algebraic Topology.
9370: RÅDSTRÖM , ANNE MARIE: - Fröken Ottil , en bok om barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur.
6035: RAFFY , LOUIS: - Lecons sur les apllications géométriques de l´analyse.
6036: RAGNEMALM: - Fstskrift till Hans Ragnemalm.
10922: RAGNEMALM: - Festskrift till Hans Ragnemalm.
11985: RAIFFA M HOWARD: - Decision Analysis. Introductory Lectures on Choices under Uncertainty.
6037: RAILWAY AGE GAZETTE.: - Sayings and Writings About Railways. By Those Who Have Managed Them and Those Who Have Studied Their Problems.
6038: RÄMBACH , L. W.: - Den nyuppfunna färgen eller Anvisning att i alla kulörer beredan en färg vhilken gifver såväl Jern som Trä ett så glänsande och varaktigt utseende att den öfverträffar alla andra färger...torkar inom två timmar, icke lämnar någon likt efter sig...
6039: RAMBERG , LUDWIG: - Studier i kemisk kinetik I. Akademisk afhandling.
6040: RAMLÖSA - VISAN: - Den gamla , äkta , hundraåriga Ramlösa - Visan.
8403: RAMSAY , WILHELM: - Geologiens grunder 1 - 2.
10776: RAMSTEDT , G. J.: - Sju resor i Östern 1898 - 1912.
10711: RAMSTEDT , G. J.: - Sju resor i Östern 1898 - 1912.
6041: RANCKEN , J. OSKAR: - Cid i de spanska romanserna , hos Corneille och Herder.
6042: RANDEL , ANE: - Fynd och funderingar.
10242: ( RANDEL , ANE ) DEN INBITNE.: - Stockholmsraderinar.
6043: RANDIER , JEAN: - Nautiska antikviteter.Kulturhitorisk handbok för samlare.
6045: RANEHÖK , ALLAN: - Centralmakt och Domsmakt. Studier kring en högsta rättsskipningen i Kung Magus Erikssons länder 1319 - 1355.
12223: RÄNK M GUSTAV: - Der mystische Ruto in der samischen Mythologie. Eine religionsethnologische Untersuchung.
6046: RANKE , LEOOPOLD VON: - Das politische Gespräch und andere Schriften zur Wissenschaftslehre.
12240: RANVIKS PLANTSKOLOR: - Priskurant å skogs- och parkplantor.
9051: RAPER , P. E. & MÖLLER, L. A.: - Naamkunde - bronnegids / Onomastic Source guide. Part 2: 1971 - 1978.
8404: RAPHAEL , AXEL: - Bidrag till historien om Gustaf III:s planer på Polen och dermed sammanhängande underhandlingar under åren 1788 - 91.
6047: RAPP , JEAN: - Memoirer af Franska Generalen och Adjutanten hos Kejsar Napoleon.
480: ( RAPPE , ELISABETH H. ): - Under Vintermånaderna 1871 - 72.
6048: RAQUETTE , G.: - The Accent Problem in Turkish.
9802: RASK , RASMUS: - De fynske bönders sprog.
6049: RASMUSSEN , PETER M.FL.: - Heterogen katalyse.
9803: RASMUSSEN , PETUR MARTIN: - Den faeröske sprogrejsning med saerligt henblik på kampen om faerösk som kirkesprog i national og partipolitisk belysning.
481: ( RASPE (: - Baron von Münchausens underbara resor och äfventyr
482: ( RASPE ): - Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äventyr till lands och vatten.
12406: ( RASPE ): - Baron Münchhausens sällsamma resor och äfventyr till lands och vatten.
6050: RAUCH , H. E.: - Geodesics and Curvature in Differential Geometry in the Large.
6051: RAUCH , NICOLAS: - Les peintres et le livre. Catalogue No 6 constituant un essai de bibliographie des livres illustrés de gravures originales par les peintres et les sculpteurs 1867 - 1957.
10028: RAUSING , BIRGIT: - Rainer Maria Rilke och Torta Vega Holmström.
6052: RAUSING , GAD: - Arkeologien som naturvetenskap,-
8124: RAVENNA: - Ricordo di Ravenna.
6053: RAWER , KARL: - Die Ionosphäre . ihre Bedeutung für Geophysik und Radioverkehr.
6054: RAWLS , JOHN: - Folkens rätt.
6056: RAYSKI , JERZY: - Survey of Physical Theories from a Methodological Viewpoint.
9052: READ , WILLIAM A.: - Indian Place - Names in Lousiana.
8851: REANEY, P. H.: - The Place-Names of Cambridgeshire and the Isle of Ely. (The Survey of English Place-Names, Volume XIX).
9053: REANEY , P. H.: - The Origin of English Surnames.
6057: RECKNAGEL , A.: - Physik : Mechanik.
9464: REDIN , MATS: - Studies on uncompounded personal names in old English.
8592: REDONDI , PIETRO: - Galileo: Heretic.
6058: REGENSTEIN: - Führer durch die Burgruine " Regenstein " .
10805: REGER , MAX: - Beiträge zur Modulationslehre.
10936: REGERINGSFORM: - Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Fastställde Regerings - Form ; dat. Stockholm den 6 Junii 1809.
6059: REGLEMENTE: - Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Reglemente , för Brandstods - Inrättningen uti Torna , Bara och Harjagers Härader den 14 Augusti 1841.
10712: REGLEMENTE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente För Fält-Läkare - Corpsen.
10778: REGLEMENTE: - ongl.Maj:ts Nådiga Relglemente För Enskilde Commiss-Farare eller Kapare under warande Krig emellan Swerige och andra Magter.
10777: REGLEMENTE: - Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente För Fält-Läkare - Corpsen.
12015: REGLEMENTE: - Förnyade Reglementg , Hwarefter Entrepreneuren af Afträdes - Husens Renhållning och Afträdes - orenlighetens afhemtning och bortförande från Husen så i Staden sm på Malmarne , sig hädanefter hafwer at rätta.
10713: REGLEMENTE: - ongl.Maj:ts Nådiga Relglemente För Enskilde Commiss-Farare eller Kapare under warande Krig emellan Swerige och andra Magter.
6060: REGNARD , JEAN - FRANCOIS: - Resa i Lappland.
6063: REGNÉLL , HANS: - På väg mot en tryggare värld ? Kan hotet mot människans överlevnad avvärjas ?
6067: REGNELL, HANS: - Ancient views on the Nature of Life.
8405: REGNELL , GERHARD ( RED. ): - Sven Nilsson. En lärd i 1800-talets Lund.
6065: REGNÉLL , O. G.: - Lunds Universitets , Akademiska förenings , studentnationers och domkapitels stipendier och premier. Historiska upplysningar samt utdrag ur reglementen och räkenskaper.
6062: REGNELL , CARL GÖRAN: - Über den Ursprung des slavischen Verbalaspektes.
6061: REGNELL , OLOF: - Methyl mercury in lakes. Factors affecting its production and partitioning between water and sediment.
6066: REGNÉLL , C. G.: - Åldermannen C. G. Regnélls parentation i Knutsgillet den 13 jantari 1970.
6069: REGNER , NILS , HANS OCH GÖRAN: - Svensk juridisk litteratur 1971 - 1986.
6068: REGNÉR , GUSTAF: - Första Begreppen af de Nödigaste Wettenskaper Till Svenska Barns tjenst.
9465: REGULA , MORITZ: - Kurzgefasste erklärende Satzkunde des Neuhochdeutschen.
6070: REHBOCK , FRITZ: - Darstellende Geometrie.
9466: REIBEL , DAVID A. ( ED. ): - Modern Studies in English. Readings in Transformational Grammar.
6071: REICH , WILHELM: - Psykoanalys och marxism.En introduktion till socialpsykologin 2.
9055: REICHMANN , A. & CO.: - Auktions-Katalog XXXVI .Sammlung Gustav Strieboll:Schlesische Münzen und Medaillen.
6074: REICHMANN , W. J.: - The Fascination of Numbers.
9054: REICHMANN , A. & CO.: - Auktions-Katalog XXXIV: Eine numismatische Bibliothek.
6075: REID: - Reid´s New Plan of Newcastle - upon - Tyne and Gateshead. reduced from the actual survey of the borough engineer. Scale , six inches to the mile.
6076: REID , MAYNE: - Örkenens Robinson eller Nybyggarne paa Steppen.
8214: REIM , HELMUT: - Die Insektennahrung der australischen Ureinwohner.
6077: REIN , KARL GABRIEL THIODOLF: - Grunddragen af den filosofiska imputationsläran.
10779: REIN , GABRIEL: - Öfversigt af Finlands tillstånd i början af sjuttonde seklet.
10780: REIN , GABRIELE: - Adumbratio status urbium Fennicarum annis 1638 - 1640.
10714: REIN , GABRIEL: - Öfversigt af Finlands tillstånd i början af sjuttonde seklet.
10715: REIN , GABRIELE: - Adumbratio status urbium Fennicarum annis 1638 - 1640.
6078: REIN , KARL GABRIEL THIODOLF: - Om den filosofiska methoden i sitt förhållande till öfriga vetenskapliga methoder.
6079: REINER , MARKUS: - Selected Papers on Rheology.
6080: REINHARDT , CARL: - De hvite slafvarne. Naturhistoriska iakttagelser af Tin-ts hohn-te.1 - 2.
9846: REISS , MICHAEL J. & STRAUGHAN , ROGER: - Improving Nature ? The science and ethics of genetic engineering.
8215: REITTER , EDMUND: - Coleoptera .
6081: REMGÅRD , ARNE: - Carl Gustaf Tessin och 1746 - 1747 års riksdag.
6082: RENFREW , COLIN: - The Roots of Ethnicity , Archaeology , Genetics and the Origins of Europe.
6083: RENSSEN , J. W. A.: - Disputatio de diurnis alisque romanorum actis.
6085: RÉNYI , ALFRED: - Sannolikhet - en brevväxling. Pascals brev till Fermat.
6084: RÉNYI , A.: - Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem Anhang über Informationstheorie.
11515: REO MOTOR CAR COMPANY , LANSING , MICHIGAN.: - Mechanic Instruction Book.
6087: RESAL , M. H.: - Traité élémentaire de mécanique céleste.
6086: RESAL , H.: - Traité de cinématique pure.
12428: RESAL , H.: - Traité de mécanique générale comprfenant les lecons professées ā l´école polytechnique I - II.
6088: RESCHER , NICHOLAS: - A Theory of Possibility. A Construction and Conceptualistic Account of Possible Individuals and Possible Worlds.
6089: RESLOW , VILHELM: - En bokbinderiarbetares minnen.
10224: RETTICH , MARGRET: - Resan med jollen En bilderbok.
6090: RETZIUS , ANDERS J.: - Försök til en Flora Oeconomica Sveciae Eller Swenska Wäxters Nytta och Skada i Hushållningen 1 - 2.
6092: RETZIUS , GUSTAF: - Sven Nilsson.
9883: RETZIUS , GUSTAF: - Kantat vid minnesfesten öfver Javob Berzelius den 7 oktober 1898.
6091: RETZIUS , ANDERS JAHAN: - Försök til Mineral - Rikets Upställning i en Handbok at Nyttja vid Föreläsningar.
6093: REUMERT , ELLEN: - I fritiden. Fortaellinger og vers for börn.
12049: REUTERDAHL , H.: - Christoffer Isaak Heurlin. Minnesteckning.
6094: REUTERHOLM , AXEL: - Dagboksanteckningar under rikdagen i Stockholm 1738 - 39.
6095: REUTERHOLM , GUSTAF G.: - En midsommarfärd från Stockholm till Åbo 1777.
6096: REUTERSKIÖLD , C. A. M.FL. ( UTG. ): - Statsvetenskaplig tidskrift för politik - statistik - eknomi. Första bandet omfattande första och andra årgången 1897 - 99.
10233: REUTERSWÄRD , CARL - FREDRIK: - I lagens namn, Dikter , dramatiska sketcher samt en lyrisk tapet.
6099: REY , ABEL: - L´apogée de la science technique grecque. L´essor de la mathématique.
6100: RHEIN - DAMPFSCHIFFAHRT: - Kölnische und Düsseldorfer Gessellschaft. Fahrplan vom 20.Mai 1878 a.b.
9750: RHODES , GALE: - Crystallograpgy Made Crystal Clear. A Guide for Users of Macromolecular Models.
8406: RIBALOW , HAROLD U.: - The History of Israel´s Postage Stamps.
6101: RIBBNER , TORVALD: - De svenska traktatsällskapen 1808 - 1856. Verksamhet och litteratur.
10430: RIBE: - 12 udvalgte pennetegninger af Gamle Ribe.
6102: RICCIO , GUISEPPE: - Processo penala e modelli di partecipazione.
6103: RICHARDS , I. A.: - Complementarities. Uncollected Essays.
6104: RICHARZ , FRANZ: - Anfangsgründe der Maxwellschen Theorie vernknüpft mit der Elektronentheorie.
6105: RICHERT , ISRAEL: - Studies on Mushrooms and other Fungi of the Forests of Palestine. I + III.
6106: RICHMOND: - Souvenir Views of Richmond , Virginia.
6110: RICHTER , GISELA M. A.: - The Sculpture and Sculptors of the Greeks.
8407: RICHTER , HERMAN: - Geografiens historia i Sverige intill 1800.
6111: RICHTER , LUDWIG: - Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbstbiographie nebst Tagebuchniederschriften und Briefen.
6112: RICHTER , THEODORE. F. M.: - Resor i Främmande Land 1 - 5.
6107: RICHTER , ERLAND: - Kära släkten i U. S. A.
6108: RICHTER , GISELA M. A.: - Attic Red -. Figured Vases.
6109: RICHTER , KLAUS C.: - Kavallerie der Wehrmacht.
6113: RICHTHOFF , JOHAN: - Flygande tackling och platt fall ! Amatörminnen och proffsdrabbningar. Mina Träningshemligheter . Hur man blir en god fribrottare.
6114: RICKERT , HEINRICH: - Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit. .
6115: RICKERT , HEINRICH: - Die Probleme der geschichtsphilosophie. Eine Einführung.
6116: RICOEUR , PAUL: - The Rule of Methaphor. Multi - disciplinary studies of the creation of meaning in language.
11288: RIDDERSTAD C. F.: - Dödsrunor helgade de tappre som stupade i bataljen vid Düppelberg den 5 juni 1848.
6118: RIEGELS , V.: - Da Far var lille . 1:a - 2:a saml. Historier for Börn.
6119: RIEMANN , BERNHARD: - Gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlass.
6120: RIES , CHR.: - Das Licht in seinen elektrischen und magnetischen Wirkungen. Versuchsergebnisse , Theroien ind Literatur.
6122: RIESENFELD , HARALD & BLENDA: - Repertorium lexicographicum graecum. A Catalogue of Indexes and Dictionaries to Greek Authors.
6129: RIESZ , MARCEL: - Sur certaines notions fondamentales en théorie quantique relativiste
6125: RIESZ , MARCEL: - En åskådlig bild av den icke - euklidiska geometrien. Geometriska strövtåg inom relativitetsteorien.
6123: RIESZ , FRÉDÉRIC & SZ.-NAGY , BÉLA: - Lecons d´analyse fonctionelle.
6126: RIESZ , MARCEL: - Intégrales de Riemann - Liouville et potentiels.
6128: RIESZ , MARCEL: - Sur certaines inégralités dans la théorie des fonctions avec quelques rémarques sur les géométries non-Euclidinnes
6124: RIESZ , FRÉDÉRIC & SZ.-NAGY , BÉLA: - Vorlesungen über Funktionsanalysis.
6127: RIESZ , MARCEL: - L´équation de Dirac en rélativité générale.
6130: RIETZ , J. E.: - Scriptores Suecici medii aevi cultum culturamque respicientes p.III.
6131: RIETZ , JOH. ERNESTUS: - De Edicatione Puerorum apud Graecos Dissertatio I - IV.
6132: RIETZ , JOHAN ERNST: - De Educatione Puerorom apud Graecos Diisertatio I - IV.
10290: RIETZ , JOHAN ERNST: - En syndares omvändelse. Ett qväde från medeltiden.
12419: RIETZ , MJOHAN ERNST & FAHLSTRÖM , CARL AXEL: - En syndares omvändelse. Ett qväde från ,medeltiden..... efter en handskrift på Köpenhamns Universitetsbibliotek första gången utgifvet-
6138: RIGNELL , L. G.: - A Study of Isaiah Ch. 40 - 55.
6135: RIGNELL , LARS GÖSTA: - Die Nachtgesichte des Sacharja. Eine exegetische Studie.
6136: RIGNELL , L. G.: - Drei Traktate von Johannes dem Einsiedler ( Johannes von Apameia ).
6137: RIGNELL , L. G. ( HRSG. ): - Drei Traktate von Johannes dem Einsiedler ( Johannes von Apameia ).
6134: RIGNELL , KARL - ERIK: - Kring en gammal skånsk prästgård ( Everlöv ).
9467: RIGNELL , KARL - ERIK: - A Letter from Jacob of Edessa to John the Stylite of Litarab concerning Ecclesiastical Canons.
9876: RIIKOJA , H.: - Eesti järvede nimestik. List of Estonian lakes ( summary).
9877: RIIKOJA , H.: - Zur Morphologie einiger Seen Eestis.
6139: RIIS , P. J. & THRANE , HENRIK: - Sukas III: The Neolithich Periods.
6140: RIKETS ALLMÄNNA KARTVERK.: - Konceptblad av år 1941 9 HäSSLEHOLM SO.
6141: RIMBAUD, ARTHUR: - Les Illuminations.
6142: RIMBERT: - Vita Anskarii. Accedit vita Rimberti.
10868: RINBENBOIM , P.: - Théorie des groupes ordonnés.
6144: RINDELL , EDVARD: - Framställning af de förnämsta teorierna om det komiska. I: Jean Paul och Benjamin Höijer.
6143: RINDELL , EDVARD: - Framställning af teorierna om det komiska före Solger och Hegel.
6146: RINDOM , ERIK: - Harald Höffding . Bidrag til biografi och karakteristik.
6147: RINGDAHL , CLAES: - Skånes ortnamn , Bebyggelsenamn del 22: Västra Göinge härad med Hässleholms stad.
9468: RINGENSON , C. A.: - Franska synonymer.
9469: RINGHEIM , ALLAN: - Eine altserbische Trojasage.
6148: RINGIUS , GUSTAF ERLAND: - Jemförande framställning af benbyggnaden hos Fulica,Grus,Ciconia och Ardea.
6149: RINNE , F.: - Gesteinskunde. Für Studierende der Naturwissenschaft, Forstkunde und Landwirtschaft , Bauingenieure , Architekten und Bergingenieure.
6150: RISBERG, BERNHARD: - Emendationes et explicationes Propertianae.
9918: RISSANEN , MATTTI: - The uses of ONE in Old and Early Middle English.
6151: RISSER , R. & TRAYNARD , C - E.: - Les principes de la statistique mathématique.
6152: RITTER , AUGUST: - Lehrbuch der Ingenieur - Mechanik.
6153: RITTER , HEINRICH: - Zusätze und Verbesserungen zu den vier ersten Theilen der Geschichte der Philosophie erster Ausgabe.
6154: ROBACH , INGER - BRITT: - Étude socio-linguistiuqe de la segmentation syntaxique du francais parlé.
6155: ROBERT , CECIL LORD: - Black List and Blockade. Interview with The Rt. Hon. Lord Robert Cecil in reply to the Swedish Prime Minister.
6156: ROBERTSON , A. P. & W.: - Topological Vector Spaces.
11537: ROBERTSON , A. P. & ROBERTSON , W. J.: - Topologische Vektorräume.
11657: ROBEY & CO: - Folder från Robey & Co., Lincoln , England utg.av deras filial i Göteborg.
483: ( ROBINSON , JOHN ): - L' état présent de la Sučde, avec un abrégé de l'histoire de ce royaume. Traduit d´Anglois.
9470: ROBINSON , THEODORE H.: - Paradigms and Exercises in Syriac Grammar.
6157: ROCARD , YVES: - L´hydrodynamique et la théorie cinétique des gaz.
6158: RODHE , J.: - Schopenhauers filosofiska grundtankar i systematisk framställning och kritisk belysning.
6159: RÖDING , RUDOLPHUS: - Tragoediae Aeschyleae quae inscribitur Prometheus Victus versus 1 - 398 suethicae redditi et annotianibus instrcti.
8408: RÖDING , RUDOLF: - De homeriska hymnerna öfversatta från grekiskan.
9471: ROEHRIG , F. L. O.: - Eclaircissements sur quelques particularités des langues Tatares et Finnoises.
6160: ROGBERG , CARL G.: - Predikan på Jungfru Mariå Bebådelsedag hållen uti Hel. Trefaldighets - Kyrkan i Upsala 1825.
6161: ROGBERG , CARL G.: - Predikningar wid särskildta tillf'ällen.
6162: ROGERS , CARL: - Client Centered Therapy.
12369: ROGERS , C. A.: - Packing and Covering.
11458: ROGERS , C. A.: - Packing and Covering.
6163: ROGNIAT , ( JOSEP DE ): - Berättelse om Saragossas och Tortosas Belägring af Fransmännen under sista spanska kriget.
6164: ROHDEN , A.: - Bad Oeynhausen und seine Umgebung.
6165: ROJANSKY , VLADIMIR: - Introductory Quantum Mechanics.
9763: ROLF , BERTIL: - Militär kompetens.Traditionens förnyelse 1500 - 1940.
9762: ROLF , BERTIL: - Logisk analys och fredsfrågan.Kritisk granskning av en tidningsdebatt.
6166: ROLF , BERTIL: - Profession , tradition och tyst kunskap.
6167: ROLF , FREDY: - Olle Kamelolen. Das lustige Fredy - Rolf - Buch.
6168: ROLLE , FRIEDRICH: - Den Mensch, seine Abstammung und Gesittung im Lichte der Darwin´schen Lehre von der Art - Entstehung und auf Grundlage der neuern geologischen Entdeckungen dargestellt.
6169: ROLLOF , JAN: - Kreativitet, En handbok för organisationer och individer.
6170: ROLLOF , YNGVE: - Stormning. Fästningar och belägringar.
6171: ROMAN , A.: - Ichneomoniden aus dem Sarekgebirge.
8216: ROMAN, A.: - Ichneumoniden aus dem Sarek-Gebirge.
6172: ROMELL , L.: - Hymenomycetes austro - americani in intinere Regnelliano primo collecti I. ( all published ).
12043: ROMIN , KURT: - Wisby. 30 bilder ( i tränitt .
6173: RONANDER , C. W. H.: - System i Pharmakologien med särskilt afseende på Svenska Pharmakopéens sista edition. Del 1 - 2.
9472: RONCAGLIA , AURELIO: - La lingua d´Oil. Profilo di grammatica storica del francese antico.
6175: RONIMUS , J: - Voltaire som Peter den stores historieskrifvare. Akademisk afhandling.
6176: RÖNNBLAD , ERNST: - Formerna för grundlagsfrågornas behandling i svenska riksdagen 1809 - 1866. Akademisk afhandling.
6177: RÖNNE , J. FALK: - Faeröerne. Med ett traeskaaret kort og 36 billeder.
6178: RÖNNHOLM , ALBIN: - Om strömtätheten och värmeutvecklingen på katoden i förtunnande gaser vid elektriska urladdningar. Akademisk afhandling.
8593: RÖNNING , OLAF I.: - Svalbards flora.
6179: RÖNSTRÖM , JOHAN: - De articuli usu Sophocleo.
6184: ROOS , MAGNUS FREDRIK: - Kort framställning af Evagelii wigtigaste läror.... + Samtal på ålderdomen.
6191: ROOS, ANNA MARIA: - Sju små kråkor och andra visor att sjungas af barn.
12304: ROOS , MAGNUS FREDRIK: - Reglor och Anmärkningar för en menniska , som allwarligen åstundar att blifwa salig.
6185: ROOS , MAGNUS FREDRIK: - Samlingsband.
6186: ROOS , PAAVO ( UTG. ): - Beskrivning öfwer resan till Ephesus och Scalanova av Edvard Carleson och Carl Fredrik von Höpken.
6187: ROOS , ROSALIE: - Resa till Amerika 1851 - 55. Brev utgivna av Sigrid Laurell.
6188: ROOS , ANNA MARIA: - I Önnemo.
6182: ROOS , ERVIN: - Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie,
6180: ROOS , EDWIN: - Die tragische Orchestik im Zerrbild derfaltattischen Komödie.
8957: ( ROOS , CARL OSCAR ): - Skolgång och Djeknegång. Hågkomster frrån skolåren af en f.d. skolgosse.
6183: ROOS , ERWIN: - Textkritische Betrachtungen über einige Stellen im 6. Buch des Thukydides.
10563: ROOS , HANS - EDVARD: - Vandalism i storstad och glesbygd. Den registrerad skadegörelsebrottslighetens utbredning och förändrig i Malmö och Arvika.
484: ( ROOS AF HJELMSÄTER , L. H. ): - Porträtter af åtskillige 1823 års riksdagsmän.
6181: ROOS , ERVIN: - Die Person des Nasidienus bei Horatius.
486: ( ROOS , ANDERS ): - Tankar om Hades , eller Menniskans Pröfning - Tillstånd efter döden.
11231: ROOS , JAN - ERIK: - Föreläsningar i homologisk algebra, HT. 1961, ( Redigweradeb nder medverkan av Sven Spanne ). Del I.
6190: ROOS , ERIC: - Storeman , Lilleman och Mittemellan.
485: ( ROOS , AXEL ): - Det unga Sverige.
6189: ROOS , CARL: - Homo sum.
10508: ROOTH , ERIK: - Die Sprache des Karlmeinet. Ein unbeachteter Schlussabschnitt.
6192: ROOTH , ERIK: - Vrastmunt. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Wortgeschichte.
6194: ROOTH , ERIK: - Das Vernersche Gesetz in Forschung und Lehre 1875 - 1975.
6193: ROOTH , ERIK: - Zum Darmstädter Gedicht über das Weltende ( Jüngstes Gericht ).
11772: ROOTH , ANNA BIRGITTA: - The Alaska Expedition 1966.. Myths , Customs and Beliefs among the Anthabascan Indians and the Eskimos of Northern Alaska collected and annotaded..
6195: ROOTH , ERIK: - Saxonica. Beiträge zur niedersächsischen Sprachgeschichte.
11866: ROOTHE , ANNA BIRGITTA: - Loki in Scandinavian Mythology.
10202: RÖRDAM , HOLGER FR. ( UDG. ): - Danmarks christelige Praedikanters Gjensvar paa Praelaternas Klagemaal förte over dem paa Herredagen i Kjöbenhavn 1530. Paa ny udgivet.
6196: RORTY RICHARD: - Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningarom pragmatism.
6197: ROSATI , PIETRO: - Mycetes. Carmen latino - italicum.
8071: ROSBERG , J. E.: - Helsingfors jämte omgivningar.
6198: ROSCOE , GERALD: - The Triple Gem. An introduction to Buddhism.
6199: ROSCOE , S.: - Thomas Bewick. A Bibliography Raisonné of Editions of the General History of Quadropeds , the History of British Birds and the Fables of Aesop issued in his Lifetime..
12370: ROSE , J.: - Molecular Complexes.
11459: ROSE , J.: - Molecular Complexes.
9056: ROSELL , ERLAND: - Ortnamn i Värmland.
6200: ROSELL , ANTON: - Betraktelse af Lockes och Cartesii sätt att besvara frågan om kunskapens objektivitet. Akad. afhandling.
6201: ROSELL , JAHANNES: - Dissertatio topographico historica de paroecia Fröjeslunda in Uplandia.
6204: ROSÉN , ANDERS: - Om forpunktkurvors karakterer. Akademisk afhandling.
6202: ROSÉN ( ROSENBLAD ) , EBEHARD: - De laude haemorrhodium restringenda.
6205: ROSEN , BJÖRN VON: - Game Animals of Ethiopia. A short guide for hunters and animal lovers, illustrated and giving the names of each animal in the principal Etrhiopian languages.
9473: ROSÉN , HAIIM B.: - A Textbook of Israeli Hebrew with an Introduction to the Classical Language.
6209: ROSÉN , ANDERS: - Om fotpunktkurvors karakterer.
6212: ROSÉN VON ROSENSTEIN , NILS: - Hus- och Rese-Apoteque.
6211: ROSÉN , JERKER: - Skånska privilegie- och reduktionsfrågor 1658 - 1686. Studier rörande Karl XI:s skånska räfstepolitik och Skånes försvenskning.
6210: ROSÉN , JERKER: - Kronoavsöndringar under äldre medeltid.
6203: ROSÉN , NILS: - Zur Kenntnis der parasitischen Schnecken.
9990: ROSEN , BJÖRN VON: - Byta hand. Noveller.
6207: ROSEN , GUSTAF VON: - Några statistiska uppgifter angående svenska adeln.
10029: ROSÉN - HOCKERSMITH , EVA: - Buddhismen i Bangladesh. En studie av en minoritetsreligion.
10303: ROSÉN , BJÖRN VON: - Drevjakt med dachshund.
6214: ROSENBERG , H. M.: - Low Temperature Solid State Physics. Some selected opics.
6215: ROSENBERG , J. O.: - Om metallernas elektriska förmåga.
6213: ROSENBERG , F.: - On Wine and Feasts in the Iranian National Epic.
6216: ROSENBERG , C. M.: - Ny Resehandbok öfver Sverige.
6217: ROSENBLAD , EBEHARD: - Casum paedarthrocaces.
6218: ROSENBLAD , EBEHARD: - De inflammatione Potissime Autem Venosa.
6219: ROSENDAHL , SVEN: - Skogarnas åbor.
6220: ROSENDAHL , SVEN: - Vildfågelns fjäll.
6221: ROSENDAL , GUNNAR: - Den apostoliska tron. Betraktelser över den apostoliska trosbekännelse.
6223: ROSENFELD , L.: - Theory of Electrons.
6224: ROSENFELD , LÉON: - Sur le tenseur d´impulsion - énérgie.
9785: ROSENFIELD , ISRAEL & ZIFF , EDWARD: - DNA for beginners.
6227: ROSENGREN , KARL ERIK: - Victoria Benedictsson i Malmö.
6228: ROSENGREN , INGER: - Semantische Strukturen. Eine quantitative Distributionsanalyse einiger mittelhochdeutscher Adjektive.
6229: ROSENGREN , INGER: - Sprache und Verwandtschaft einiger althochdeutschen und altsächsischen Evangelienglossen.
6225: ROSENGREN , INGER: - Inhalt und Struktur. Milti und seine Sinnverwandten im Althochdeutschen.
6226: ROSENGREN , JOSEF: - Den stora faran för Skandinaviens framtid. Föredrag , hållet i Vexiö den 18 oktober 1895.
6232: ROSENIUS , PAUL: - Thure Petrén - den 20 mars 1926.
8261: ROSENIUS , MARTIN GABRIEL: - Gamla testamentets försoningslära jemförd med Schleiermachers och v. Hofmanns. Bidrag tillo exegetikens historia.
6230: ROSENIUS , MARTIN G.: - Patrum apostolicorum de poenitentia iisque quibus potissimum ea nititur principiis concensus. Dissertatio historico - dogmatica.
11114: ROSENIUS , PAUL: - Under skilda himmelstreck.
6233: ROSENIUS , M. G.: - Gamla Testamentets försoningslära jemför med Schleiermachers och v. Hofmanns.
6234: ROSENKREUTZIANISM - P.OE DE DOLICHE: - Förutsägelser om händelserna i vår tid. ( omslagstiitel ) :Rosenkreutzaren Fra Johannes Juhlanders profetia från år 1600 om världskriget 1914 - 1918.
6235: ROSENMQVIST , JAN OLOF: - Studien zur Syntax und Bemerkungen zum Text der Vita Theodori Syceotae.
6236: ROSENSTEIN , NILS VON: - Försök til en afhandling om Uplysningen , till dess beskaffenhet , nytta och nödvändighet för samhället.
6237: ROSENSTEIN , NILS VON: - Tal Öfver Hof - Cantzeleren.......Högvälborne Friherre , Herr Christopher Bogisl Zibet , Hålliy i St. Jacobs Kyrka Den 23 Maji 1809, då Dess Friherrliga Vapen söderslogs.
11516: ROSENTHAL , HELMUT: - Tårtboken.
6239: ROSING , HANS: - Medvetandets filosofi.
6238: ROSING , HANS: - Den personliga identiteten och livets mening.
9972: RÖSIÖ , BENGT: - Dagtingan och motvalls. Texter om diplomati , hyckleri och annan vardag.
6240: ROSOVSKY , HENRY ( ED. ): - Industrialization in Two Systems. Essays in Honour of Alexander Gerschenkron.
6241: ROSS , MARC ( ED. ): - Quantum Scattering Theory. Selected papers.
6242: ROSS , WERNER: - Der ängstliche Adlere. Friedrich Nietzsches Leben.
6243: ROSS , JAMES F.: - Philosophical Theology.
10321: ROSS , SYDNEY 6 OLIVIER , JAMES: - On Physical Adsorption.
6244: ROSSANDER , GULLI: - Om gasers utströmning genom kapillärrör vid lågra tryck. Akademisk
6245: ROSSANDER , GULLI: - Om gasers utströmning genom kapillärrör vid lågra tryck. Akademisk
9969: RÖSSELL , JAMES: - Inter alia.
9970: RÖSSELL , JAMES: - Inter alia.
9971: RÖSSELL , JAMES: - ... et cetera.
11076: ROSSI , PETER H. & FREEMAN , HOWARD E.: - Evaluation. A Systematic Approach.
9607: ROSSI , ETTORE: - Parafrasi turca del "De Senectute" presenta a Solimani il Magnifico dal bailo Marino de Cavalli (1559 ).
6246: ROSSI , BRUNO: - Optics.
11556: RÖSSNER , STEPHAN: - Till bords med en bantarprofesor.Självupplevt ,iakttaget , läst och reflekterat.
6247: ROSTOCK , XENIUS: - Copenhagen , the capital of Denmark and its environs. Hand-book for tourists.
6250: ROTH , VINCENT: - Tales of the Trails.
6248: ROTH , VINCENT: - Path - Finding on the Mazaruni. The Journal of Six Expeditions on the banks of the Mazaruni River in British Guiana in search of an alignment for a road or a railway during the years 1922 , 1923 and 1924..
6249: ROTH , VINCENT: - Roth´s Pepper - Pot comprised of Bits and Pieces , Odds and Ends of Guianese Zoological , Historical and General Interest.
6251: ROTH , PHILIP: - When she was good.
6252: ROTHE , ANDREAS BJÖRN: - Samling af de til Forligelsevaesenet henhörende Förordningar , Plakater , Reskripter och Collegial -Breve indrettet i Form af Real - Register efter alfabetisk orden.
6253: ROTHENBERG , DAVID: - Arne Naess gjör det vondt å tenke ?
6254: ROTHMALER . WERNER: - Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen. + Atlas der Gefässpflanzen.
6255: ROTHSTEIN , JUSTUS JONAS,: - Matrikel öfver Lunds Stift, Utgifven år 1823.
11289: ROTTMAN, KARL: - Siebenstellige dekadische logarithmen
11708: ROTTNEROS BRUK.: - Illustrerad Priskurantå Automaträfsan " Minerva ".
6256: ROUEN: - Guide offciel de Roien et Envorons.
11712: ROUGEMENT , FRÉDERIC DE: - Menniskia och apan eller den moderna materialismen.
10427: ROUGEMENT , LOUIS DE: - Den nye Robinson eller Louis de Rougements äfventyr under två och ett halft år på en obebodd ö samt under 30 år som kannibalhöfding berättade af honom själf.
6257: ROUGEOT . P - C. & VIETTE, P.: - Svärmare olch spinnare i Europa och Nordafrika. Sphinges , Bombyces , Ctenucchidae. En bestämnikngsbok.
6259: ROUSSEAU , J.: - Robert - Macaire.
6260: ROUTH , EDWA RD JOHN: - The Advanced Part of A Treatise on the Dynamics of a System of Rigid Bodies. Being part II of a Treatise of the whole subject. With neumerous examples.
6261: ROUTH , EDWA RD JOHN: - The Advanced Part of A Treatise on the Dynamics of a System of Rigid Bodies. Being part II of a Treatise of the whole subject. With neumerous examples.
6262: ROUTH , EDWA RD JOHN: - The Elementary Part of A Treatise on the Dynamics of a System of Rigid Bodies. Being part I of a Treatise of the whole subject. With neumerous examples.
6263: ROUTLEDGE: - Routledge´s Handbook of Fishing.
6264: ROY , LOUIS: - Cours de mécanique rationelle I - III.
6265: ROZENTAL , STEFAN: - NB. Erindringer om Niels Bohr.
6266: RROSENBERG , ALFRED: - Protestantische Rompilger. Der Varat an Luther und der Mythus des 20. Jahrhunerts.
6267: RUBECK , JOHANNES: - Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria. En serie afbildningar af konstnäriga bokband samlade och utgifna. Del I -III.
6268: RUBIN , SVEN: - The Phonology of the Middle English Dialect of Sussex.

Next 1000 books from Akarps antikvariat


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

9/13