Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2179: van Collem, A. - Van de nieuwe gemeenschap der menschen
13491: van den Boomgaard-Manschot, J.; Emons, mr. R.N.S.; de Meyere, drs. J.A.L.; (red.) - Water lekker nat. Drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht.
13586: van der Mast, Michiel; Dumas, Charles; (red.) - Van Gogh en Den Haag.
29156: van Halsema, J.D.F. - Bijeen het vroeger en het later. De dichter Leopold en zijn werk. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten vuit de nalatenschap van J.H.Leopold. ( 2dln. in één band)
13611: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 1(1988), no. 1
865: van Lieburg, M.J.; Rigter, R.B.M. - Vier eeuwen oogheelkunde in Rotterdam.
15928: van Hall, mr. J.N.; Meyer, dr. W.; Gerhard, A.H.; Mendell, A.E. - Een zaaier ging uit om te zaaien. Uitgegeven bij de herdenking van het verschijnen van Multatuli's Max Havelaar 1860-1910.
1264: van Kessel, dr. P.J. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek, nr. 71)
13616: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 4 (1991), no. 2
13617: van Ginkel, Rob; Verrips, Jojada; (eds.) - Mast. Maritime Anthropological Studies. Vol. 5 (1992), no. 1
18723: Van den Dries, Luc - Omtrent de opvoering. Heiner Muller en drie decennia theater in Vlaanderen.
18724: van Raemdonck, Bert - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
13718: van der Ree, Dieteke - Die Erinnerung an "das Herz der Stadt". Geschichts- und Gedächtnisbilder vom Potsdamer Platz.
10607: van Venlo, Simon - Boexken van der Officien ofte Dienst der Missen. Uitgegeven door dr. Ludo Simons; met inleidingen door prof. dr. Jos Andriessen s.j., drs. Elly Cockx-Indestege en prof. dr. Hendrik D.L. Vervliet. Dl. 1. Facsimile Dl. 2 Commentaar (2 dln.)
17152: van der Ven, Dr. Frans; Boon, drs. Cees - Luc van Hoek
17139: van Muilekom, Bep - Een wijd land. Koningsoord in Brabant.
13931: van Gasteren, L.A.; Moeshart, H.J.; Toussaint, H.C.; de Wilde, P.A.; (red.) - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen -rijswerkers, ingenieurs, werkbazen- 1872-1903.
13934: van Schaik, C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. (proefschrift Rijksuniversitit Utrecht)
13935: van Zijl, P. - Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384). (dissertation catholic University of America)
3819: van Zelm van Eldik, J.A. - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw.
3804: van Moolenbroek, J.J. - Vitalis van Savigny ( + 1122). Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
3801: Van Welie, B.F.E. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus. Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
13976: van Vlaardingen, Dick - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen. een kleurrijk leven in de kunst.
13986: van der Linde-Beins, Renske; Maurer, Onno - Jakob Nieweg in stille bewondering.
24390: van Varik, W.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest. (= Rijnland. Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, jrg. 1972)
14051: Van Iterson, prof. dr. W. - Geschiedenis van de Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
14061: van Dijk, Kees - A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000.
20732: Van Zante, Gary A. - New Orleans 1867. Photographs by Theodore Lilienthal.
899: van Wieringen, J.C. - Secular changes of growth : 1964-1966 height and weight surveys in the Netherlands in historical perspective. Review, tables and graphs (belonging to the Dutch monograph Seculaire groeiverschuiving. Lengte en gewicht surveys 1964-1966 in Nederland.)
26902: van Eeden, Frederik - Don Torribio. Een comedie.
14275: van Dijk, Jan Jacob; Slok, Johan - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond CNV 1900-2000.
6570: van Kersbergen, T. - Het leven van Jesus. Naar het Midellimburgsch handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw.
23725: van Faassen, Egbert - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgevong voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
8511: van der Valk, Ineke - Van migratie naar burgerschap. Twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland.
12788: van der Keuken, Johan - L'oeil lucide. L'oeuvre photographique 1953-2000. / The Lucid Eye. The Photographic Work 1953-2000.
31215: van den Berge, Tom - Karel Frederik Holle. Theeplanter in Indie 1829-1896.
14702: van der Hucht, Karel; Hidayat, Bambang; (eds.) - Wolf-Rayet stars and interrelations with other massive stars in galaxies.
7641: van Eck, G. - Bloemendaal zoals niet iedereen het kent.
14710: van Goch, Jan; van Vliet-Hermanussen, Diny - Toen gemeentehuis nog raadhuis was.... Het reilen en zeilen in en rond de oude raadhuizen van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij.
14711: van Beek, Sandra - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
14766: van Der Zande, Andre N. - Outdoor Recreation and Birds : Conflict or Symbiosis ? Impacts of outdoor recreation upon density and breeding success of birds in dune and forest areas in the Netherlands. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden.
14795: van der Does, Marthe - Antoinette Bourignon. Sa vie (1616-1680) - Son oeuvre. La vie et lóeuvre dúne mystique chrétienne précédée dune bibliographie analytique des éditions de ses ouvrages et traductions. (these de doctorat Universite de Groningue)
14804: van den Hoek, A.P. - Boerderijen en hun bewoners in de Groote waard. Deel 1. Éiland van Dordrecht'.
18755: van Kampen, Hinke; Pleij, Herman; Stumpel, Bob; Venmans, Annebel; Vriesema, Paul ; (inleiding en commentaar van) - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieen op gedrukte jaarvoorspellingen.
14874: van Leeuwen, Rieke; (ed.); Brenninkmeyer-de Rooij, Beatrijs; Broos, Ben; de Heer, Ed; Slot, Ben; (text by) - Paintings from England. William III and the Royal Collections.
535: van de Laar, dr. H.J.M. - Opperbankier en Wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813-1884. (proefschrift Tilburg)
20194: van Campen, Jan - Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807).
14908: van de Woestijne, Karel - Het zatte hart (Gedichten). (Kaleidoscoop, no. 12) (4e dr.)
5606: van Tooren, Marjolein - Le Premier Zola. Naturalisme et manipulation dans les positions stratégiques des récits brefs d'Émile Zola. (thèse de doctorat Vrije Universiteit van Amsterdam)
14441: van Det, E.J. - Zestig jaren bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse onderwijzers. Eerdte deel.
21312: van Heek, prof. dr. F. - Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken. Een demografisch-sociologische studie van een geemancipeerde minderheidsgroep. (Publicaties van het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden, no. III)
18595: van den Berg-Akkerman, C.M.; Langstraat, H.; Sluimer, F.J.; Bezemer, Wim; van 't Hof-Akkerman, Riek - Jubileumboek 1886-1986. 100 Jaar C.J.V. Liefde en Vrede Vlaardingen.
17171: van Leeuwen, C.G. - Denkbeelden van een vliesridder. De Instruction d'un jeune Prince van Guillebert van Lannoy. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21914: van Lit, Robert - Wassenaarse Oudheden. (2e dr.; met aanvullingen en verbeteringen))
19123: van Ginkel, Bibi - The Practice of the United Nations in Combating Terrorism from 1946 to 2008. (dissertation Universiteit Utrecht)
1529: van Schaik, dr. C.J.J. - Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
19918: van der Linde, Maarten - Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966.
19374: van den Berg, Mieke; Idzinga, Dirk - Trots en in zichzelf besloten.Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
18153: van der Loo, C.J. - Om leven vrijheid ! Geschiedenis der Oud-Hollandsche Republieken in Zuid-Afrika, van de ontdekking der Kaap de Goede Hoop af tot op de tegenwoordigen tijd.
20670: van Hummelen, dr. W.H.M. - Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620.
6763: van der Steen, D.G. - Tussen verlangen en verlies. Antropologische aspecten van de Don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
15394: van der Voort, R.H. - Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913.
154: Van Waesberghe, Dr. J.F.A.M. - De Akense regels voor Coninici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten. (Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 83)
15400: van Ham, dr. J.; Leynse, B. - Middelburg in oude ansichten. Deel 1 + 2. (2 dln.) (8e, resp. 3e dr.)
15406: van der Plas, Michiel - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter 1830-1899. (4e dr.)
205: van Rijswijk-Clerkx, Lily E. - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
15419: van Houtte, J.A.; (publié sous la direction de) - Un quart de siècle de recherche historique en Belgique 1944-1968.
15421: van Dijk, Ben; Grot, Stef - Hendrik Willem Heuvel. Een bijzonder mens.
15435: van der Valk, Arno - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
21073: van Reeuwijk, G.F. - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M..
7604: van Wissing, P.W.; Kemperink, R.M.; Kuys, J.A.E.; Pelzers, E.; (red.) - Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
8546: van Oosterhout, Dianne - Landscapes of the Body. reproduction, Fertility and Morality in a Papuan Society. (dissertation Universiteit Leiden)
15609: van 't Veen, Fee - Het Nederlandse Palazzo. Verzamelingen van vroeg-Italiaanse kunst. / The Dutch Palazzo. Collections of early Italian art.
17680: van der Horst, Joop; van der Horst, Kees - Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw.
17694: van der Voort, Marcel - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. (proefschrift Universiteit Leiden)
15654: van Exel, drs. Wim - Daor hedde de Guld. 50 Jaar Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.
13809: van Krieken, G.S. - Khayr al-Din et la Tunisie 1850-1881. (these de doctorat)
24086: van de Geijn-Verhoeven, Monique; Malan, Antonia; Schoeman, Karel; e.a. - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
18286: van Heule, Christiaen - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. (uitgegeven, ingeleid en toegelicht door dr. W.J.H. Caron)
15910: van de Schoor, Rob - Sam Jan van den Bergh (1814-1868), Haage dichter tussen vijzels en mortieren. (= Die Haghe Jaarboek 2002, pp. 42-73)
19162: van Berkel, Maaike - Accountants and Men of Letters. Status and Position of Civil Servants in Early Tenth Century Bagdad. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
15964: van Lier, Pol A.C. - Preventing Disruptive Behavior in Early Elementary Schoolchildren. (dissertation Erasmus Universiteit Rotterdam)
15965: van Buuren, A.M.J.; (uitgegeven door) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis.
15987: van der Wee, Verbreyt, Monique - Mensen maken Geschiedenis. De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985.
15988: van Rhee, dr. J.C.M. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Zwitserland.
15989: van der Valk, dr. H.M.H.A. - De betrekkingen tussen banken en industrie in Belgie.
31223: van Oirschot, Anton - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant, hun bewoners en bewogen geschiedenis.
16051: van den Elsen, G. - Het pachtrecht.
16069: van Leeuwen, drs. W.R.F.; Romers, drs. H. - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
22194: van de Berg, J.H.; van Ooyik, J.; Wiegman, T. - Enschede een veranderdende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
19384: van den Hoogen, R.H.; Lodder, A.R.; van der Linden-Smith, M. - Jurisprudentie Internetrecht. Kranten.com, kazaa en 55 andere zaken.
17631: van der Heiden, Bas - De stoomtram op IJsselmonde. (De RTM stoomtram op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, deel 3)
21301: van der Wal, dr. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dl. 1. (10 aug. 1945 - 8 nov. 1945). (RGP Kleine Serie, no. 36
28078: van Hichtum, N.; Cramer, Rie - Vertellingen uit Duizend en Een Nacht. (met tekeningen van Rie Cramer)
16315: van Halem, Ludo; (samengesteld door) - Picasso, Klee, Miro en de moderne kunst in Nederland 1946-1958.
4661: van der Wal, dr. S.L. - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Dln. 1 t/m 8 (aug. 1945 - mei 1947). (RGP Kleine Serie, nos. 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 en 48) (8 dln.)
16357: van Bork-van Dijk, Margaretha - Margaretha van Bork - van Dijk. Tekeningen en schilderijen door de jaren heen.
813: van den Abeelen, E.L.J. - Twee en een halve eeuw ziekenfonds.
8066: van Os, Henk - Gebed in schoonheid. Schatten van prive-devotie in Europa 1300-1500.
15577: van der Heide, Dirk - Groot schimpnamenboek van Nederland. (met een inleiding van Siemon Reker en illustraties van Jan Woldring)
18196: van de Ven, Jacques; van der Weiden, Johannes - Berlin und Amsterdam : Struktur, Bild, Grossstadtprobleme. Beiträge zur 5. Konferenz Amsterdam - Berlin.
6639: van den Broek, Anet; Groen, Koos - Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
16508: van der Knaap, drs. J.P.H. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
15544: van Berkum, dr. A. - Parthonopeus van Bloys. Opnieuw uitgegeven.
30198: van Cittert-Eymers, J.G.; (samengesteld door) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
610: van Holten, A.J. (samengesteld d.) - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. Speciale edities voor Rotterdam en omstreken 1944-1945.
16589: van Os, H.W.M. - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism. (Kunsthistorische Studiën van het Nederlands Instituut te Rome, deel II)
16650: van Beek, H.J.E. - Deventer vrogger en noe. (2 dln.) (met resp. 35 en 38 teikeningen en foto's; bandteekening van Co Breman)
13854: van Rooijen, Pepin; (designed by); May, Andrew; ( introduction by) - Indonesian Ornamental Design / Indonesische Ornamentik / Disenos Ornamentales de indonesia / Il Design Ornamentale Indonesiano / Les Motifs Ornementaux Indonésiens.
21175: van der Zee, Daan - De S.D.A.P. en Indonesie.
23812: van der Geest, Kees - Climate change and livelihood vulnerability in Northwest Ghana.
19433: van de Mortel, J.B.V.M.J. - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. (proefschrift R.K.Universiteit Nijmegen)
5518: van Schevichaven, H.D.J. - De stad om. (samengesteld door Nicole Hagemans) (Nijmeegse Studiën, deel XIV)
23498: van Hees, Henk; van Wijk-Blom, Bertie - Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 1 /april 1999/, pp. 9-31)
12523: van Lieburg, prof. dr. M.J.; (red.) - Een eeuw thuiszorg in Rotterdam 1901-2001.
23492: van Hees, Henk - Korte geschiedenis van de familie Van der Zwaan in Eemnes. Van kleermakers tot slager. (Historische Kring Eemnes, jrg. 31, no. 2 /juni 2009/, pp. 61-78)
23494: van Hees, Henk - Korte geschiedenis van de familie Van der Pol. (Historische Kring Eemnes, jrg. 29, no. 1 /juni 2007/, pp. 7-19)
23495: van der Voort, Harry - Een korte geschiedenis van de familie Bieshaart in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 18, no. 4 /december 1996/, pp. 199-230)
23496: van Hees, Henk; van Wijk-Blom, Bertie - Korte geschiedenis van het geslacht Gieskens in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 22, no. 3 /september 2000/, pp. 135-168)
23497: van Hees, Henk - De familie Van Estvelt en Eemnes. Een rooms-katholieke familie in Eemnes . (Historische Kring Eemnes, jrg. 35, no. 2 /juni 2013/, pp. 77-95)
23491: van Hees, Henk; van Wijk-Blom, Bertie - Korte geschiedenis van het geslacht Van Isselt in Eemnes. (Historische Kring Eemnes, jrg. 21, no. 2 /juli 1999/, pp. 81-108)
26923: van Horn, Nico; Landaal, Arie; Lebesque, Victor; van Mesdag, Rob; (red.) - Aan de boorden. Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop' 1848-1998. 150 Jaar roeien in Amsterdam.
23466: van Beuningen, dr. H.A. - De Steenkoolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden.
21975: van der Elsken, Ed. - Paris 1994.
10946: van der Werff, drs. E.O. - Martini kerk en toren
1729: Van Baelen, Kamiel - Volledig werk. 2 dln. (ingel. en uitgegeven door Paul Schampaert)
23815: van Gog, Janneke - Coming back from the bush. Gender, youth, and reintegration in northern Sierra Leone.
24163: van der Woude, C. - Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. (3 dln.)
10641: van Lieburg, M.J. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, no. 21)
17552: van Til, Mark; Mourik, Joop - Hieroglyfen van het zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen. (met bijlagen)
24383: van Putte, P.C.A. - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. (2 dln.)
17825: van Leeuwen, J.N.M. - Sparen, de kortste weg naar welvaart. De geschiedenis van de spaarbanken te 's-Gravenzande en Monster vanaf 1880.
14137: van Cittert-Eymers, J.G.; Hagen, M.J. - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland en enige astronomische (toren)uurwerken.
18434: van Velde, Bram - 'Het ritmus van de kunst'. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935. (bezorgd door Anita Hopmans en Erik Slagter) (RKD- Bronnenreeks, deel 4)
7902: van Zoonen, Arie - Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn. Jubileumboek van Schouwburg Het Park t. g. v. het 25-jarig bestaan op 18 nov. 1994.
20822: van Ditzhuyzen, Reinhildis - 'Heerenhuizen die den stand niet ontsieren'. Portret van het Haagse Nassaukwartier. (3e, geheel herziene en vermeerderde uitgave)
20835: van Stratum, J.C.M. - Bevolking in beweging 1750-1920. Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief.
16673: van der Bie, Ronald - 'Een doorlopend groote roes'. De economische ontwikkeling van Nederland 1913/1921. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
26831: van Luttervelt, R. - De buitenplaatsen aan de Vecht. (2e dr.)
31282: van Gerwen, J.L.J.M.; Verbeek, N.H.W. - Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV : zijn wortels en verttakkingen van 1847 tot 1995.
1676: van Deyssel, Lodewijk - Aanteekeningen bij lectuur.
16770: van Andel, Claartje - De Dressuurproef. van groen tot Grand Prix. (met een voorwoord van Anky van Grunsven) (2e dr.)
16798: van der Voort, P.J. - The Pen and the Quarterdeck. Life and works of Captain Frederick Chamier RN.
21408: van Hamel, A.G. - Het letterkundig leven van Frankrijk. Studien en Schetsen. (4 dln. in 2 banden)
14990: van Schelt, L.H. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweelo.
26468: van Dijk, A. - Cornelius Musius. een Delftse martelaar van 1572. (serie Batavia Sacra)
675: van Montfrans, ds. G.; de Jong Mz., C.; e.a. - Statuten van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van de "Scholen met den Bijbel" te Ouderkerk aan den IJssel. / Verordening voor de "School met den Bijbel".
9027: van de Walle, Etienne - The Female Population of France in the nineteenth Century. A Reconstruction of 82 Départements.
18097: van de Hulst, Wim; Lutz, Hans - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. Paintor, Author, Sculptor in Light and space. Peintre, écrivain, sculpteur dans la lumière et l'espace.
17058: van Ermen; van Mingroot, Erik; Minnen, Bart; Van der Eycken, Michel - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg
23913: van Vuurde, Rob - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
18257: van Nostrum, A.A. - De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum. ( = De Brabantse Leeuw, jrg. 49/ 2000/, no. 3, pp. 178-183; no. 4, pp. 193-200; jrg. 50 /2001/, no. 1, pp. 58-62)
22009: van Dorsten, J.A. - Poets, patrons and professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers and the Leiden Humanists. (Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden, General Series, no. 2)
8920: van der Wee, Herman; Aerts, Erik - De economische ontwikkeling van Europa, 950-1950. (7e dr.)
8724: van Doorn, Boud; (Häftling 4236); - Vught.13 Maanden in het concentratiekamp. Met krabbels van Peter Zwart.
26501: van de Sandt, H.W.M. - Joan Alberti, een Nedrlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
24199: van Eysinga, W.J.M. - Het associatieverdrag van 10 october 1681. (Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie vanm Wetenschappen, afd. letterkunde, N.R., dl. 10, no. 6)
21510: van der Burg, Margreet - 'Geen tweede boer'. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland 1863-1968. (proefschrift Wageningen Universiteit)
7172: van Dis, dr. L.M.; Smit, dr. Jac. - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. (Naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd)
7955: van Oudheusden, J.; e.a. (red.) - Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
28057: van der Spek, Kees - Achter de schermen bij Peter R. de Vries misdaadverslaggever.
24105: van Butselaar, Jan - Africains, missionaires et colonialistes. Les origines de l'Eglise Presbyterienne du Mozambique (Mission Suisse), 1880-1896. (dissertation Rijksuniversiteit Leiden)
23797: van der Horst, dr. D. - Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
8329: van den Hoek, drs. E.E. - Grote Oost 58 Hoorn. 'Het Claes Joest Huys' bouw- en bewoningsgeschiedenis. (Huizenreeks Hoorn - Deel 3)
23816: van Dijk, Diana - 'Beyond their age.' Coping of children and young people in child-headed households in South Africa. (dissertation Radboud Universiteit Nijmegen)
26920: van den Braber, Helleke - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
18993: van Belzen, J.A. - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw.
10944: van Roon, Ger - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
13827: van Montfort, A.J.G.M. - De regels van het huis. Ambtelijke regeltoepassing bij de gemeentelijke woonruimteverdeling. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4173: van Wijngaarden, Hilde - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
21690: van Asten, H.W. - Jetzt kommen die Vertrauensmanner unter dem Kommissar aus Utrecht". (doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam)
21767: van Gelder, Geert Jan - Two Arabic treatises on stylistics : al-Marghinani's al-Mahasin fi 'l-nazm wa-'l-nathr, and Ibn Aflah's Muqaddima, formerly ascribed to al-Marghinani. Edited from the MS Escorial 264 with an introduction.
23620: Van Hoecke, W. - Les theologiens de Louvain et la cabale contre le "Journal Encyclopedique" (1759). La "Demande d'avis" du clerge liegois et la "Lettre de MM. les Docteurs." (= Lias, vol. I /1974/ , afl. 1, pp. 63-98)
21708: van Geytenbeek, A.C. - Musonius Rufus and Greek diatribe. (revised edition, translated by B.L. Hijmans Jr.).
9985: van den Burg, J. - De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos. (IBN Scientific Contributions, no. 4)
21058: van Renselaar, Corry - Partij in de marge. Oorlog, goud en De Nederlandsche Bank. (proefschrift Universiteit Leiden)
21164: van Felius, H.; Metselaars, H.J. - Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
26563: van Heiningen, Teun; Snelders, H.A.M. - De receptie van de hersen-schedelleer van Franz Joseph Gall in Holland kort na 1800. / Zijn vloeibare kristallen levende organismen ? (= Gewina /Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek/ , jrg. 20 /1997/, no. 3; pp. 113-168)
20246: van Stekelnburg, Dick - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653). Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock. (Dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
7248: van den Bergh, Ernst - Aus den Geburtsstunden der Weimarer Republik . Das Tagebuch des Obersten Ernst van den Bergh. Herausgegeben von Wolfram Wette. (Quellen zur Militärgeschichte. Serie A, Band 1)
9146: van Vliet, dr. M. - Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
18754: van der Weel, Heleen - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
25430: van Dam, C.F. - Rood en wit in Afrika. (Mimosa reeks) (reisverhaal Marokko)
8727: Van Wermeskerken, Henri - Een Indisch Binnenhuisje. (3e dr.)
7632: van Dort, Marc - Utrecht en de post. (Historische Kring Utrecht, dl. 5)
9873: Van Hoeck, Albert - De miskraam van moedertje Dipenda. Een bloemlezing uit de recente Nederlandse Kongoletteren (verzameld en ingeleid door Albert van Hoeck)
10047: Van Wees, drs. P.J.J.M. - In de voetsporen van Raiffeisen. Rabobank Uithoorn. (Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Coöperatieve Rabobank Uithoorn)
26873: Van Doorslaer, Rudi - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
21260: van der Heide, Albert - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical text and analysis of the variant readings) (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
16995: van der Riet, Marlies - De Haagse Schouwburg 1802-1830. De aandeelhouders van de Schouwburg - oftewel het 'mindere' Haagse publiek. (= Die Haghe Jaarboek 2001, pp. 86-141)
2014: van Essen, A.J. - E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in the Netherlands.
22041: van den Hurk o. praem., dr. W.J.C.C. - Het verborgen leven van de abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XXXIX)
18100: van Kooij, Karel R.; Munneke, Roelof J.; Prematilleke, Leelananda; Silva, Roland; (red.) - De Wijze en de goden. Boeddhistische en hindoeistische bronzen uit Sri Lanka.
22202: van Loo, L. Frank - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar 1850-1914.
22215: van den Bosch, P. - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
19773: van der Vaart, F.J. - Het predikbroedersklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd. ( = Bulletin KN OB, jrg. 87 /1988/, no. 3 , pp. 93-117
5152: van der Zijl, Annejet - Anna. Het leven van Annie G.M. Schmidt. (2e dr.)
24363: van Rij, H.; Noorduyn, J.; Veenendaal jr., A.J.; e.a. - Nederlandse Historische Broonnen, deel III.
26620: van den Bergh van Eijsinga, dr. H.W.Ph. - Voor den Nieuwen Tijd. Opstellen.
2871: van Gerwen, Christine - De neogotische beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
2869: van Cauwenbergh, George - Het Antwerpen van toen.
6519: van der Hoeven, H.W. - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
6482: van Beysterveldt, A.A. - Répercussions du souci de la Pureté de Sang sur la conception de l'honneur dans la "Comedia Nueva"espagnole. (thèse de doctorat Universiteit van Amsterdam)
26771: van Stam, F.P. - The controversy over the theology of Saumur, 1635-1650. Disrupting debates among the Huguenots in complicated cicumstances. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
18559: van Eikeren, Johan - Marius Bauer zoals men hem niet kent. Een essay over het weinig bekende werk van den kunstenaar, zijn jeugdwerk, zijn werkwijze en zijn betekenis als illustrator.
28066: van der Meulen, Dik - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. (3 delen in 2 banden)
31251: van 't Hek, Youp - Bacterien moeten ook leven; Omdat jij mijn beste vriend bent; En het bleef nog lang onrustig in mijn hoofd; Iedereen is eigenaar van iets; Ergens in de verte; Iedereen is in de war; Fax; Ik schreeuwlelijk; Zaterdag; Majesteit; Het hemd van de leeuw. (convoluut van 11 boeken)
20453: van Balen, Wim - Curved open-channel flows. A numerical study. (dissertation Technische Universiteit Delft)
18807: van Holten, C. - Schoonhoven in oude ansichten, deel 2. (2e dr.)
11160: Vandecasteele, M. - Letterkundig leven te Gent van 1500 tot 1539. (= Rederijkersstudiën, no. III, pp. 1-57)
14129: Vandekerckhove, Ivo - De miljarden van KS.
10497: Vandeloo, Jos - 5 romans. De Muggen; Het Gevaar; De Coladrinkers; De Engelse Les; De Weg naar de Ardennen.
11912: Vandenberghe, Bruno H. - Aisopeia.
16549: Vandenhole, F. - Inventaris van nieuws,- en vak- en kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, het Seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor Perswetenschap. Met bibliografische annotaties.
16293: Vandepitte, Francisca; Levina, Sura; Baudson, Pierre; Hostyn, Norbert; Colon, Carlos - Constantin Meunier in Sevilla. De Andalusische ouverture.
15599: Vander Straeten, Edmond - Le théatre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion politique, moeurs d'après des documents entièrement inédits. Tome II. (2ème édition)
15794: Vanderheyden, J.F. - Hervorming en neo-filologie.
11168: Vandervorst-Zeegers. J. - Le "Journal de Bruxelles de 1871 à 1884.
11169: Vandervorst-Zeegers. J. - La guerre de sécession et la Belgique. Documents d'archives americaines 1861-1865.
19796: Vandervorst-Zeegers, J. - Le "Journal de Bruxelles" de 1871 a 1884.
18725: Vandevoorde, Hans; (red.) - Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem.
19038: Vanhemelryck, Fernand - Europa tegen de Turken. De kruistocht van Filips de Goede.
16026: Vanvugt, Ewald - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
26694: Varekamp, Erik; Peet, Mick - De jonge jaren van prins Bernhard.
17838: Varhelyi, Vanda M. - Vajda Lajos Museum.
12190: Vasarely, Victor - Vasarely.
11759: Vassallo e Silva, Nuno; Carvalho Dias, Joao; (eds.) - Cartier 1899-1949. The Journey of a Style.
10506: Vasta, Edward (ed.) - Interpretations of Piers Plowman.
26895: Vaughan, Megan - Curing their ills.Colonial Power and African Illness.
9637: Vaughan, Alden T.; (ed.) - The Puritan Tradition in America 1620-1730.
6812: Veen, K.W. van der - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale veranderingen en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4749: Veen, K.W. van der - Huwelijk en Hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14154: Veenendaal, Ed; Dijkshoorn, Willemijn; de Jong, Erik; den Dulk, Leo; (redactiecommissie) - Amsterdamse grachtentuinen. Keizersgracht.
23966: Veenstra, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
590: Veenstra, Marieke; Vleesenbeek, Huibert - Waakzaam aan de Waterweg. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas 1945-1990.
3194: Veer, Peter van der - Gods on Earth. The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre.
6620: Veerman, W. - Gouda in oude ansichten.
6102: Vega, L.A. - Het Beth Haim van Oudrkerk. The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel.
15152: Vekeman, H.; Van Uffelen, H.; (samengesteld door) - Jetzt kehr ich an den Rhein. Eeen opstellenbundel bij Vondels 400ste geboortedag.
11429: Velden, Wieke van der - Silent Voices. Gender, Power and Household Managment in Rural Varanasi, India. (proefschrift VU Amsterdam)
9441: Velders-Lenoir, Liduina; Zon, Ruud van (samenstelling en bewerking) - De Tweede Wereldoorlog. Index.
6262: Veldhuizen, P. - God en de mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam)
14293: Veldkamp, dr. G.M.J.; van Griensven, P.G.T.W.; Clerx, J.M.M.J. (bew. d.) - Herinneringen 1952-1967. Le carnival des animaux politiques.
10896: Vellinga. O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915. (met een voorwoord van den heer P.W. Waller) (herdruk) (
13277: Velthuis, drs. Bert - De Zoon. Christus op ikonen.
21480: Veluthat, Keswan - The Early Medieval in South India. [collected essays]
24176: Veluwenkamp, Jan Willem - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
4538: Venedikov, Ivan - The Vulchitrun treasure.
31204: Venema, Adriaan - Verleden Tijd. Memoires.
4994: Venema, Adriaan - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem
19749: Ver Huell, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. (bezorgd en ingeleid door prof. dr. L. Turksma)
14345: Ver Huell, Alexander - Afspiegelingen. (Tijdspiegel-Phantasieen; Naar 't Leven; Wit en Zwart; Verspreide Platen.) Ze Zijn Er ! (Hier en daar; Tafeldans; Krijtkrabbels; Nalezing).
14346: Ver Huell, Alexander - Zijn Er Zoo ?
27013: Veraghtert, Karel; Widdershoven, Brigitte - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
26706: Verbong,G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland ,1835-1920. (NEHA series-III, no. 5)
12665: Verbrurh, Hugo S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
16335: Verburg, mr. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I 1798-1898.
11922: Verburgt, Leon - De fantastische wereld van Leon Verburgt. Schiderijen - tekeningen - grafiek - objecten.
17935: Vercammen, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
3493: Verdenius, Martie - Babysitters boekje.
8615: Verdooner, Dave; Snel, Harmen - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam 1598-1811. ( 2 vol.)
26793: Verdoorn, dr. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21445: Verghese, Mary - Fancy Eggs. (Sugar Art Ideas)
31221: Vergilius - Aeneis (metrisch vertaald door Dr. J.L. Chaillet )
7913: Vergilius Maro, Publius - P. Vergili Maronis Opera. (edited and annotated by Frederic Arthur Hirtzel) Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
14980: Verhaak S.J., dr. C. - Zeger van Kortrijk commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave.
29182: Verhagen, Wim (redaktie) - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
19533: Verhagen, josje - Finiteness in Dutch as a second language. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
12837: Verheul Dzn., J. - De Ned. Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven. Voorafgegaan door een korte beschrijving van het ontstaan en de opkomst van het voormalige Delfshaven.(Met 17 reproducties naar tekeningen en foto's)
14658: Verheul Dzn., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
26982: Verhoeff-Verhallen, Esther - Geillustreerde Konijnen en Knaagdieren Encyclopedie. (4e dr.)
9231: Verhoorn, Wim - Hardlopen. Leerplan voor de recreatie-loper.
8310: Verhorst, Patrick - Transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrilation. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15887: VerHuell, Alexander - De Werken van Alexander VerHuell. Zijn er zoo ?
15888: VerHuell, Alexander - De Werken van Alexander VerHuell. Afspiegelingen. / Ze zijn er ! ?
4745: Verkaaik, Oskar - A People of Migrants. Ethnicity, State and Religion in Karachi. (Comparative Asian Studies 15)
1882: Verkade-Cartier van Dissel, dr. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneeel.
14462: Verkade, P. - Muntboek bevattende de namen en afbeeldingenvan munten geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd. (reprint)
16118: Verkade, dr. M.A.; Groesbeek, mr. J.W.; Hart, dr. S.; Mars, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
14225: Verkammen, Matty; Vermeer, Evert - Om 't Spel en de Knikkers. 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
28059: Verkammen, Matty; van der Steen, Henri; van Nijnatten, Chris - Relikwieen van Oranje. Deel 1. 1905-1940. biografieen van Nederlandse vooroorlogse voetbalfenomenen]
1792: Verkruysse, P.J. - Critisch Bulletin I en II. 1930-1957 Deel I : Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Deel II : Index. (Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen,analytische inhoudsopgaven en indices,nos. 1 en 2) (2 dln.)
13950: Verkuyl, P.E.L. - Battista Guarini's IL PASTOR FIDO in de Nederlandse dramatische literatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20516: Verkuyten, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven.
18324: Verleyen, dr. Wilfried; Van Eeckhoudt, Luc - Iconografie van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij.
12670: Verlooy, Jan Baptist Chrysostomus - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788).
17004: Vermeer, Evert - 90 jaren Ajax, 1900-1990.
6856: Vermeeren, Annemiek - Hypnotics and Antihistamines. Effects on cognitive functions and driving performance. (doctoral thesis Universiteit Maastricht)
17783: Vermeersch, Jose; Delissen, Nicole; Delsing, Huub; Heino/Wijhe (red. en samenstelling) - Jose Vermeersch. Beeldbouwer.
15333: Vermeijen, L.; Aerts, J. - Hoe wij ze spelen.
16073: Vermet, B.M.; (red.) - Een eigenzinnig verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
18429: Vermeulen, dr. F.A.J. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk : de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard. (reprint)
21320: Vermeulen, C. - Cor Ecclesia. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik'. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
9234: Vermeulen, dr. Armand - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist.
1831: Vermeulen, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
19166: Vermeulen, D. - Op zoek naar Vlielands verleden. (2e dr.)
26648: Vermeulen, Matthijs - Het enige hart.
14042: Vermoortel, Philip - De parabel bij Multatuli. GHoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden ?
21061: Vermote, Gwenny; Baeten, Christel - Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen.
13679: Verplaetse, R; Mussen, M. - Mechanotheraphie.
16348: Verrijn Stuart, C.A.; (voorbericht van) - Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. (fotografische herdruk)
4157: Verschuren, Harry - Jean Pauls "Hesperus" und das zeitgenössische Lesepublikum.
13055: Versprille, mr. A.J.; e.a.; (red.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen.
20526: Versprille, mr. Annie - Leiden in oude ansichten. (9e dr.)
9830: Verstraaten, Wim - Het groot jeneverboek.
3126: Vervaeck, solange - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865. (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis / cahiers Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine, no. 37)
16135: Vervliet, prof. dr. H.D.L. - Gutenberg of Diderot ? De typografie als factor in de wereldgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 mei 1977)
15265: Verwey, Albert - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
12818: Vestdijk-van der Hoeven, A.C.M. - Religieus recht en minderheden. Een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
19132: Vestdijk, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
16532: Veterman, Eduard - De Krijtkring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's oud-Chineesche tooneelspel.
22103: Vetter, Eddie - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht. (proefschrift Universiteit Utrecht)
12118: Veurman, B.W.E. - Volendammer Schilderboek. (2e herziene dr.)
12667: Veurman, B.W.W.E. - Adelijn, bruin maagdelijn... Liederen, dansen, spelen.
14267: Veurman, B.W.E. - Dokter in West-Friesland. (Stolphoevereeks II)
12527: Veurman, B.; Bax, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieen en teksten. (met een inleiding en van commentaar voorzien)
9320: Vicenc-Vivas, J. - Historia Economica de Espana. (9. ed.)
31260: Vierhout, Lou - Slors en Sjimmie bij de Arabieren.
15237: Vieth, harald - Hier lebten sie miteinander in Harvestehude-Rotherbaum. Jüdische Schiksale. Alltägliches. Heutiges.
11341: Vijfvinkel, R.; Companje, K.P.; de Geus, W.J.; Hegener, M.M. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentwerken (1636-1986).
13090: Vilar, Pierre - Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles.
9493: Villarroel, Fidel - The Dominicans and the Philippine Revolution 1896-1903.
10708: Vimalananda, Tennakoon - Buddhism in Ceylon under Christian powers and The Educational and Religious Policy of the British Government in Ceylon 1797-1832.
16009: Vinogradov, V.K.; Pogonyi, J.F.; Teptzov, N.V. - Hitler's Death. Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB.
10362: Vis, G.N.M. - Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994.
12306: Vis, dirk; Vis Jcz., Jacob - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
15696: Visser, Hans - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
18554: Visser, drs. Irmin - Het Slot te Zeist.
6019: Visser, A.J.J. - Lig en donker.
18167: Visser, drs. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten. (2e dr.)
5044: Visser, S.L. - Correlaties tussen de geconditioneerde reaktie van het alfa ritme en kenmerken van het routine elektro-encefalogram bij normale proefpersonen en psychiatrische patienten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
23419: Visser, drs. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten.
23280: Visser, Rogier - Identities in Early Arabic Journalism. The Case of Louis Sabunji. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
26654: Visser, Frank - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog.
26655: Visser, Frank - De zaak Antonius van der Waals.
9731: Visser, Ingmar - Rules and Associations. Hidden Markov models and neural networks in the psychology of learning. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
4758: Visvanathan, Susan - The Christians of Kerala. History, Belief and Ritual among the Yakoba.
23649: Vitzthum d'Eckstaedt, le comte C.F. - Maurice comte de Saxe et Marie-Josephe de Saxe Dauphine de France. Lettres et documents inedits des archives de Dresde.
13876: Vladimirskaja, N.S.; Morsakova, E.A.; Bobrovnickaja, I.A.; Martynova, M.V.; (Autoren) - Das Gold aus dem Kreml. Geschichte der russischen Goldschmiedekunst.
2561: Vleugels, Rene M.P. - Industrialization and Secondary Cities in Central Mexico. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7781: Vliegen, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Vervolg op "De Dageraad der Volksbevrijding". Derde deel. De jaren 1914-1919.
16166: Vliegenthart, A.W. - De Galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane. (Rijksuniversiteit Utrecht)
18790: Voet, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
13542: Voets, Sjef - Sjef Voets. Beelden-tekeningen. Sculptures-drawings.
6572: Voets, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Holland.
6608: Vogel, Professor Dr.-Ing. Th. (Herausgeb.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 9e Folge. (1957)
4273: Vogel, Professor Dr.-Ing. Th. (Herausgeb.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 10e Folge. (1959)
4274: Vogel, Professor Dr.-Ing. Th. (Herausgeb.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 8e Folge. (1957)
8961: Vogel, Dr. H.C. Carl Adolf (herausgegeben von) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
17010: Vogelzang, Fred - Een aarzelende machtsstrijd : IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788. ( = jaarboek Oud-Utrecht 2004, pp. 63-118)
19221: Voigt, Johannes H.; (hrsg. von) - Die erforschung Australiens. Der Briefwechsel zwischen August Petermann und Ferdinand von Mueller 1861-1878.
16623: Voltaire - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778. (vertaald door Hanny Vermeer-Pardoen)
13590: vom Scheidt, Jürgen; (herausgegeben und eingeleitet von) - Der unbekannte Freud. Neue Interpretationen seiner Träume durch E.H. erikson, A. Grinstein, H. Politzer, L. Rosenkötter, M. Schur u.a.
15310: von Hohenzollern, Johann Georg Prinz; Schuster, Peter-Klaus; (herausgegeben von) - Manet bis Van Gogh. Hugo von Tschudi um die Moderne.
7384: von Krosigk, Hans - Karl Graf von Brühl General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
17947: von Pastor, Ludwig Freiherr - Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus. Band XV. Von der Wahl Klemens' XI. bis zum Tode Klemens' XII. (1700-1740). (8. unveränderte Auflage).
18878: Von Munching, L. L. - De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eeerste Wereldoorlog 1914-1918.
31230: von Schulthess, Konstanze - Nina Schenk gravin von Stauffenberg. Een portret.
20168: von Bucovich, Mario - Berlin. (Mit einem Geleitewort von Alfred Doblin)
17023: von Götzen, Graf G.A. - Deutsch-Ostafrika im Aufstand 1905/06. (Mit 6 farbigen Lichtdrucktafeln nach Originalen von Wilhelm Kuhnert, 4 Kartenskizzen und 1 Übersichtskarte.
13539: von Düring,Monika; Didi-Huberman, Georges; Poggesi, Marta - Encyclopaedia Anatomica. A Complete Collection of Anatomical Waxes. Museo La Specola Florence.
11584: von der Dunk, Thomas H. - Een Duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms Reiseanmerkungen over Gelderland. (= Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, dl. 84, pp. 42-83)
19491: von Arnim, Hans - Bettina von Arnim.
6257: von Volborth, Carl-Alexander - Heraldiek.
12410: von Weida, Marcus; Van der Lee, Anthony - Spigell des ehlichen Ordens (aus der Handschrift herausgegeben von Anthony van der Lee)
12416: von Velsen, Dorothee - Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz-Brieg-Wohlau. Ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen Grundlagen.
20361: von Einsiedel, Wolfgang; Woerner, Gert; Geisler, Rolf; (Red.) - Kindlers Literatur Lexikon. Band I - VIII. Essays. Werke. Erganzungsband u. Gesamtregister.
19952: von Grunebaum, G.E. - Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation. (2nd impression)
14456: von Sternberg, Josef - Das Blau des Engels. eine Autobiographie.
13116: Von der Dunk, Thomas - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
8189: von Linné, Carl - Nemesis Divina. (Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry; ingeleid door J.M.M. de Valk)
11215: von Gleich, C.C.J. - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
11218: von Winterfeld, L.; Hömberg, A.K.; Johansen, P.; Thümmler; Riering, B. - Westfalen, Hanse, Ostseeraum.
13387: von Keyserling, Leonie - Studien zu den Entwicklungsjahren der Brüder Gerlach. Mit Briefen Leopolds von Gerlach und seiner Brüder an Karl Sieveking.
17886: von Moser, Otto - Feldzugsaufzeichnungen 1914-1918 als Brigade-, Divisionskommandeur und als kommandierender General. (Mit 135 Abbildungen, 3 Ubersichts- und 27 Textskizzen) (3. neu ausgestattete Auflage)
18722: von Keppler, Dr. Paul Wilhelm - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
9174: von Lütgendorff, Willibald Leo Freiherr - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. (2 Bände) (Nachdruck der 6. durchgesehenen Auflage)
8528: von Grunebaum, G.E. - Islam. Essays in the nature and growth of a cultural tradition. ( = The American Anthropologist, vol. 57, no. 2, part 2 / memoir no. 81)
4457: von Laimbeckhoven SJ, Gottfried; Malek, Roman; (hrsg. von) - Gottfried von Laimbeckhoven SJ (17017-1787). Der Bischof von Nanjing und seine Briefe aus China mit Faksimile seiner Reisebeschreibung. Transkribiert und bearbeitet von Stephan Puhl (1941-1997) und Sigismund Freiherr von Elverfeldt-Ulm.
2389: von Bayreuth, Markgräfin Wilhelmine - Eine Preussische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs. Die Memoiren der Markgrafin von Bayreuth.
20650: von Kleist, Heinrich - Gesamtausgabe. Samtliche Werke und Briefe. (Gedichte, Dramen, Erzahlungen, Anekdoten, Kleine Schriften, Briefe 1793-1811) (7 Bde.)
20760: von Olberg, Gabriele - Freie, Nachbarn und Gefolgsleute. Volkssprachige Bezeichnungen aus dem sozialen Bereich in den fruhmittelalterlichen Leges.
15340: von Schroeder, Leopold - Arische Religion. Bd. 1. Einleitung. Der altarische Himmelgott. Das höchste gute Wesen. Bd. 2. Naturverehrung und Lebensfeste. (2 Bde.)
15382: von Humboldt, Alexander - Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. (In deutscher Bearbeitung von Hermann Hauff. Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfassers. Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutscher Sprache) (4 Teile in 2 Bde.)
16185: von Asten, Georg - Kriegskunst in Aufgaben. Heft 1. Aufklärung. Heft 2. Vorposten, Märsche und Marschsicherung. (2 Hefte in 1 Band)
16207: von Hofmannsthal, Hugo; Karg von Bebenburg, edgar - Briefwechsel.
21079: von Kühlmann, Richard - Erinnerungen.
9275: von Vaupel Klein, J.C. - Towards a Monograph of Euchirella.
23268: von Amsberg, Martje-Christine - Welle im Strom. Eine Frau gibt nicht auf.
21404: von Bunsen, Marie - Kaiserin Augusta.
18039: von Haberler, Gottfried - Prospérité et Dépression. Étude théorique des cycles économiques. (nouvelle édition revue et augmentée)
7266: von Sydow, Anna; (hrsg. von) - Gabriele von Bülow, Tochter wilhelm von Humboldts. ein Lebensbild. Aus den familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791-1887. (15. Auflage)
7267: von der Dunk, Hermann - Der Deutsche Vormärz und Belgien 1830/48. (Dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
8321: Von Marchtaler, Hildegard - Aus Alt-Hamburger Senatorenhäusern. Familienschicksale im 18. und 19. Jahrhundert.
7533: von Bülow, Bernhard Fürst - Denkwürdigkeiten. (herausgegeben von Franz von Stockhammern) (4 Bde.)
7274: von Janson, Sara - Erinnerungen aus dem Hause Holtzendorff. (Mit 16 Bildtafeln)
21282: von der Muhl, Emanuel - Denis Veiras et son Histoire des Sevarambes (1677-1679).
26911: Von der Dunk, Thomas - Een Duits architect in Rotterdam in de Republiek. De Reiseanmerkungen van Leonhard Christoph Sturm (1660-1719). ( = Rotterdams Jaarboekje 2004, pp. 157-189)
5235: von Winterstein, Eduard - Mein Leben und meine Zeit. Ein halbes Jahrhundert deutscher Theatergeschichte.
20017: von Sachsen-Weimar, Carl August; Andreas, Willy; (hrsg. von) - Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs Carl August von Weimar. (herausgegeben von Willy Andreas; bearbeitet von Hans Tummler. Band 1. 1778-1790. Band 2. 1791-1807. ( 2 Bde.) (von 3 Bde.)
16173: Voogd, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij. (Jeugdbibliotheek, deel 1)
5054: Voogt, Jan - The War in Vietnam. The View from a Southern Community Brownsville, Haywood County, Tennessee. (dissertation Universiteit van Leiden)
7687: Vooren, Steef - Van Doon tot Van Duin. Rotterdam de Revue gepasseerd.
6365: Voorhoeve, Petrus - Overzicht van de volksverhalen der Bataks. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
18931: Vorgrimler, Herbert; Bernauer, Ursula; Sternberg, Thomas - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
21973: Vorselaars, Ad; van Herpt, Carel; van Gils, Jef; e.a. - Molens in Goirle en Riel. Van dorpsfabriek tot levend monument.
13466: Vos, Paul; (verklarende tekst van) - Panorama van Mol.
19868: Vos, René - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
20547: Vos, Rik/Geel,Rudolf - We hebben ze weer met genoegen bekeken...
17424: Vos, Jacques - Het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poezieonderwijs op de basisschool.
16496: Vos, Rik - Lucas van Leyden.
3880: Vos, Dr. H. - THEMIS.
16393: Vos, Rik - Lucas van Leyden.
21517: Vosmaer, mr. Carel; Stuiveling, dr.G. - De briefwisseling Vosmaer-Perk uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door Dr. G. Stuiveling.
4957: Vosskamp, Wilhelm - Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein.
10192: Vosters, Jan - Jan Vosters. Verleden tijd.
8988: Vovelle, Michel - Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce)
8233: Vredenbregt, Jacob - Bawean dan Islam.
12510: Vredenduin Pz., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. Gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
4715: Vreede-de Stuers, dr. Cor - Girl Students in Jaipur. A study in attitudes towards family life, marriage, and career.
12066: Vries, Lyckle de - Jan van der Heyden.
12967: Vries, R.W.P. de - Mari Alexandre Jacques Bauer. 25 januari 1867 - 18 juli 1932.
14954: Vries, M. de; Soetekouw, P.M.M.B.; Bleijenberg, G.; Meer, J.W.M. van der - Het Post-Cambodja Klachten Onderzoek Fase 1. Een inventariserend onderzoek naar aard, omvang en onstaanswijze.
11355: Vries, Lyckle de - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
12100: Vroom, W.H.; de Bruyn Kops, mr. C.J.; van Thiel, dr. P.J.J.; e.a.; (samengesteld door) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
2684: Vroonhoven, L.v. - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru. 2 dln. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
23796: Vuyk, Simon - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
2161: Vuyk, Trudeke - Children of One Womb. Descent, Marriage and Gender in Central African Societies. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
24183: Vuyk, Simon - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
23470: Vuyk, Simon - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
11824: Wätjen, Hermann - Der deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas. [im 19. Jh.]
6940: Waal, Carla - Harriet Bosse. Strindbergh's Muse and Interpreter.
20612: Wachter, Kenneth W.; (ed.) - Statistical Studies of Historical Social Structure.
10710: Wadler, Joyce - Liaison. The gripping real story of the diplomat spy and the Chinese opera star whose affair inspired "M. Butterfly".
21790: Wagemaker, Allard - Afghanistan 2001-2011. Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat. (proefschrift Universiteit Leiden)
21259: Wagenaar, C.G. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
23953: Wagner, Anthony Richard - English Genealogy.
6279: Waite, Arthur Edward - The Doctrine and Literature of the Kabalah. (photomechanical reprint)
6440: Waite, Edgar R. - The Reptiles and Amphibians of South Australia.
19086: Wake, Jehanne - Kleinwort Benson. The history of two families in banking.
16700: Walburgh Schmidt, Haks - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
13823: Waldman, Diane - Enzo Cucchi.
13139: Walk, John - Fenton Special Orders 1940-1980.
24373: Wallerstein, Immanuel - The Modern World-System. Vol. 1. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century.
24064: Wallerstein, Immanuel - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. ( = Het moderne wereld-systeem dl. II).
27008: Wallis de Vries, Gijs; Olivier, Hertzog E. - Engelenburg. Traditionele gastvrijheid met ee koloniaal tintje.
20901: Wally, Dr. Barbara - Jacobo Borges. Der Himmel senkte sich.
11517: Walsh, Frank - Sin and Censorship. The Catholic Church and the Motion Picture Industry.
19598: Walsh, Amy; Buijse, Edwin; Broos, Ben - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etser.
14938: Walter, Dr. Maräuschlein - Ferdinand von Rayski. Sein Leben und sein Werk. (Mit 196 Abbildungen, darunter 21 farbigen Wiedergaben, einem Gesamtverzeichnis der Werke und einer Stammtafel)
8465: Walthaus, Rina - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
19729: Wansink, dr. H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-±1650.
26586: Ward, Gerald W.R.; Hosley Jr., William N.; (eds.) - The Great River. Art & Society of the Connecticut Valley, 1635-1820.
20152: Ward, Gerald W. R.; Hosley Jr, William N.; (eds.) - The Great River. Art & Society of the Connnecticut Valley, 1635-1820.
21385: Warncke, Carsten-Peter - Het Ideaal als Kunst. De Stijl 1917-1931.
5369: Warner, W. Lloyd; Lunt, Paul S. - The Social Life of a Modern Community. (Yankee City Series Vol. 1)
7299: Warren Jr., Donald - The Red Kingdom of Saxony. Lobbying Grounds for Gustav Stresemann 1901-1909.
12099: Wassenbergh, dr. A. - De portetkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
15444: Wassing, Rene; Wassing-Visser, Rita - Adoeh, Indie ! Het beste van Hein Buiteweg.
29181: Wassmo, Herbjorg - Enkele ogenblikken.
1154: Waterbolk, prof. dr. E.H. ; e.a. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7501: Waterfield, Gordon - Professional Diplomat. Sir Percy Loraine of Kirkharle Bt. 1880-1961.
6847: Waterschoot, W. - Jan van der Noot "Stammbuch". ( = Studia Germanica Gandensia, vol. XII, 1970, pp. 25-110.)
1409: Waterschoot, W. - Een inleiding tot de bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van dere Noot. (Publicaties : Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, nr. VIII)
8786: Watson-Williams, Helen - Andre Gide and the Greek Myth. A Critical Study.
17695: Watson, Lyall - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie.
17613: Watt, Donald Cameron - How War Came. The immediate origins of the Second World War 1938-1939
8649: Watt, Richard M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie : Versailles en de Duitse revolutie.
11192: Wauters, Bart - De controverse rond de jurisdictie van de nuntius. Het placet op de geloofsbrieven van Spinelli, Valenti-Gonzaga, Tempi en Crivelli, 1725-1749.
13394: Wayne, kenneth - Modigliani & the Artists of Montparnasse.
11197: Webb, R.K. - Harriet Martineau. A Radical Victorian.
20915: Weber, Eugen; (introduction by) - Journal of Contemporary History. Vol. 17, no. 1 /January 1982/ (Special Issue : Decadence)
13693: Weber, Andrea - Language-Specific Listening: The case of Phonetic Sequences. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
18296: Weber, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690. ( Verhandelingen der K.N.A.W., Afd. Letterkunde, N.R. dl. 112 / Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, dl. XV)
7401: Weber, Johann - Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage.
11737: Weeda, Iteke; (samengesteld door) - Spiritualiteit en wetenschap.
14455: Weehuizen, drs. Rifka M.; (red.) - Toekomst @werk.nl.. Reflecties op Economie, Technologie en Arbeid.
13364: Weelink-Goudswaard - Schilderen met de roller.
15912: Weevers, Theodoor - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
10877: Wehr, Gerhard - Jung. A Biography. (translated from the German by David M. Weeks)
16979: Weichold, Arthur - Wilhelm Gotthelf Lohrmann 1796-1840. Lebensbild eines hervorragenden Geodäten, Topographen, Astronomen, Meteorologen und Förderers der Technik. Mit 205 Bildern.
13328: Weide, Susanne - Pottenbakkerij de Vier Paddestoelen 1920-1950.
13601: Weideger, Paula - History's Mistress. A new interpretation of a nineteenth-century ethnographic classic.
6580: Weihsmann, Helmut; Schmidt-Brümmer - Monster am Highway. Die Architektur der Zeichen.
13649: Weil, Gotthold - Grundriss und System der altarabischen Metren.
26722: Weinfurter, Stefan; Meertens, A.H. Chretien; (vertaald en ingeleid door) - De kloostergebruiken van de Augustijner Koorheren van Rolduc.
26906: Weingarten, Judith - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot.
21355: Weintraub, Stanley - The London Yankees. Portraits of American Writers and Artists in England 1894-1914.
26614: Weintraub, Stanley - Long Day's Journey into War. Pearl Harbor and a World at War, December 7, 1941.
6643: Weisberg, Richard H. - Vichy Law and the Holocaust in France. (2nd printing)
15452: Weitzmann, kurt W. - Studies in the Arts at Sinai. Essays.
9660: Welch Jr., Richard E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
21433: Welcker, dr. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993.
20871: Welker, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker (nach alterer Schreibung Welker)
6416: Wellek, Rene; Warren, Austin - Theorie der literatuur.
17428: Wells, H.G. - The Passionate Friends. A Novel.
20357: Welschinger, Henri - Le Roi de Rome (1811-1832). (Avec portrait d'apres Isabey)
5360: Welsh, David J. - Russian Comedy 1765-1823.
9562: Wende, Michael - Metaphysik und Mensch. Das System der Philosophie von Hegel und die Eröffnung der Möglichkeit des Menschen. eine intentionale Interpretation der "Enzyklopädie".
24252: Wendelaar, mr. W.C. - De familie Wendelaar.
13812: Wenskus, Reinhard - Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt.
17571: Werff, Egbert van der; Overbeek, Rita; Havinga, Bea - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
23327: Werkgroep 100 jaar Katholiek Lager Onderwijs Noordwijk - 100 Jaar Katholiek Lager Onderwijs Noordwijk 1882-1982. Foto's en feiten.
21183: Werkman, Hans - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Bos 1898-1937).
5030: Werner, Hans-Georg - E.T.A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk.
21082: Werner, Dennis - Amazon Journey. An Anthropologist's Year Among Brazil's Mekranoti Indians.
14074: Wertheim Aymes, C.A.; van Schilfgaarde, dr. P. - De symboliek van haas en anjer sinds de oudste beschavingen.
8336: Wesseling, Berber - Leven, Liefde en dood : motieven in antieke romans. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10355: West, Rebecca - The Young Rebecca. Writings of Rebecca West 1911-17. (selected and introduced by Jane Marcus)
2303: Westen, A.C.M. van - Unsettled: Low-income housing and mobility in Bamako, Mali. (Netherlands Geographical Studies 187)
13215: Westerman, Ingmar - Authority and Utility. John Millar, James Mill and the Politics of History c. 1770-1836. (dissertation Universiteit Amsterdam
14281: Westermann, dr. J.C.; Greup, mr. G.M. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan . Dl. 1 1811-1922. Dl. 2 1922-1936. (2 dln.)
16208: Westerveld, Peter D. - Het devolutierecht in het Overkwartier van gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen.(= Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,deel 129, pp. 67-156)
902: Westhoff, Hanneke - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5155: Westhoff, Hanneke - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
13958: Westlake, Ray - Collecting Metal Shoulder Titles.
16678: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4550: Wetereing, Jan willem van de - Moord op afstand.
9563: Wettstein, Ronald Harri - Eine Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentativ-rekonstruierender Aktualisierungs- und Erweiterungsversuch von Kants kritischer Theorie.
28151: Weyerman, Jacob Campo; Nieuweboer, Adele; (ingeleid door) - De Rotterdamsche Hermes, Behelzende een' schat van zeer geestige en kortswylige Aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt.
19981: Whitaker, Steve - Striptekentechnieken. (Een praktische gids voor professionele striptekentechnieken, met inspirerende richtliojnen voor hun toepassing)
8745: White, Stephen - Gorbachev in power.
10422: White, Ruth; Swainson, Mary - Seven Inner Journeys.
5731: White, Geoffrey M.; Kirkpatrick, John; (ed. by) - Person, Self, and Experience. Exploring Pacific Ethnopsychologies.
5082: White, Sarah C. - Arguing with the Crocodile. Gender and Class in Bangladesh.
414: White, Gerald T. - Formative Years in the Far West. A History of Standard Oil Company of California and predecessors Through 1919.
15210: Whitehead, John - Guardian of the Grail. A New Light on the Arthurian Legend.
13266: Whitehouse, P.B. (ed.) - Railway Relics and Regalia.
11536: Whitford, Frank - Oskar Kokoschka. A Life.
23871: Wichers Hoeth, A.W. - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
18086: Wichers Hoeth, mr. L. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. (onder red. van prof. mr. Ch. Gielen en mr. drs. N. Hagemans) (8e druk)
5814: Wickramanayake, B.W.E. - Rural Industries in Transition. A Case Study of Southern Sri Lanka.(Proefschrift Erasmus Universtiteit Rotterdam)
10729: Widdowson, Rosalind - Zwangerschapsyoga.
11886: Wieberdink, G.L.; (samengesteld door) - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
14933: Wieberdink, G.L. - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
29195: Wiechmann, A.; Palm, L.C.; (red.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
21680: Wiechmann, Anton - De verzameling medicijnen van een Amsterdamse stadsdokter.
15776: Wieg, Peter - Chinesische Dschunken. (Bibliothek der Schiffstypen)
4689: Wiel, J.C.W. van de - Leergang in den Gregoriaanschen zang. Voor Seminaria en Opleiding van Directeuren en Organisten.
365: Wielenga, Johan Willem Friso - West-Duitsland en de Bondsrepubliek 1949-1955. (proefschrift Amsterdam)
7085: Wientzek, dr. horst - Wetter - Stadt an der Ruhr.
1042: Wierdels, Ferd. J.A.M. - Een "Opkomende Zon". Noodzakelijk verweer tegen de grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
10384: Wiertz-Boudewijn, E.M. - Theater over vrede en politiek geweld. Een onderzoek naar de weerslag van het pacifisme op het theater in Nederland in de periode 1945-1970. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
16918: Wijmer, D.J.; e.a.; (red.) - Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Dl. 1. Tekst. Dl. 2. Kaarten. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen. (Kadastrale Atlas provincie Utrecht, dl. 6) ( 2 delen)
20522: Wijnand,George - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
625: Wijnbeek, J.; e.a. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde grondslag 1888-1913.
626: Wijnbeek, J.; e.a. - Gedenkboek ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.
5561: Wijngaards, dr. N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
14515: Wijnsma, Arend Jan - De Waag in Makkum. (Monument van de Maand, jrg. 3, deel 4)
24024: Wilber, Donald N. - Iran. Past and Present.
6462: Wilcocks, Robert - Jean-Paul Sartre ; A Bibliography of International Criticism.
18707: Wilcox, Joy - Printed Rag Toys.
13980: Wilde, Oscar - Ernst. Klucht in 3 bedrijven door Oscar Wilde, vrij bewerkt door Charivarius. (Dilettanten-Tooneel, onder redactie van G. Nolst Trenité)
20442: Wildemeersch, Georges; (hoofdred.) - Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie., dl. 2 (1996)
17503: Wilderom, Wim; Wilderom, Elize - Assendelft in vervlogen jaren. Deel 3.
19806: Wilholt, Nanske - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
4448: Wilkes, G.A.; (ed.) - Fulke Greville, Lord Brooke. The Remains. Being Poems of Monarchy and Religion.
21040: Wilkie, William - The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation.
12732: Wilkinson-Latham, John - British Cut and Thrust Weapons.
19601: Wilkinson, Rosemary - Traditionele en moderne Quilts te maken in een weekend.
2833: Wilkinson, Alan G. - Henry Moore Remembered. The Collection at the Art Gallery of Ontario in Toronto.
11326: Willekens, dr. Emiel - Emanuel Hiel. Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne, 1834-1899.
11161: Willems, Jan Frans - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). (met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ada Deprez)
16152: Willems, Bert - Tussen Kalmoes en Korstmos. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 11)
18894: Willemsen, Cees - De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999.
22136: William Beik - Absolutism and Society in Seventeenth-century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc.
21615: Williams, Iolo - Early English Watercolours and some Cognate Drawings by Artists born not later than 1785. (reprint)
25404: Williams, Mary E.; (ed.) - Culture Wars. Opposing Viewpoints.
19193: Willis, Robert E. - The Ethics of Karl Barth.
7529: Wilson, Charles; (de Iongh, Jane; Baudet, dr. H.; nederlandse bewerking door) - Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschapelijke verandering.+ Unilever in de Tweede Industriele Revolutie 1945-1965. (3 dln.)
2312: Wilson, Monica - For Men and Elders. Change in the Relations of Generations and of Men and Women among the Nyakyusa-Ngonde People 1875-1971.
14743: Wilson, Thomas - Churchill and The Prof.
15464: Wilson, M.L.; Toussaint van Hove-Exalto, Th; Rijssen, W.J.J. van - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expidition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua undertaken in 1685-6 by Simon van der Stel, Commander at the Cape of Good Hope.
5227: Wilson, Edward M. - Spanish & English literature of the 16th & 17th centuries. Studies in discretion, illusion and mutability.
8372: Wilson, Charles; (de Iongh, Jane; Baudet, dr. H.; nederlandse bewerking door) - The History of Unilever. A study in economic growth and social change. (3 vol.)
20295: Wilson, Edwina H. - The Duchess of Windsor, nee Wallis Warfield.
10790: Wilton, Andrew; Lyles, Anne - The Great Age of British Watercolours 1750 - 1880.
20772: Winant, Lewis - Early Percussion Firearms. A history of early Percussion Firearms Ignition -from Forsyth to Winchester. 44/40.
16295: Wind, Diana A.; (samengesteld door); den Boon, Ton; Heman, Suzanna; Poot, Jurrie; Hofman, Peter; Offermans, Cyrille; Wind, Diana A.; (essays door) - Lucebert Schilder Dichter Fotograaf. / Lucebert Maler Lyriker Fotograf.
4611: Wineapple, Brenda - Schwester Bruder Gertrude und Leo Stein.
21084: Wineapple, Brenda - Sister, Brother. Gertrude and Leo Stein.
422: Winkel-Rauws, dr. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627. (Werken uitg. d. de Commissie voor Zeegeschiedenis van de KNAW, no. XI)
26475: Winkelman, dr. P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
4153: Winkelman, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floryris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans.
26993: Winkels, Peter J.A.; e.a. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom de Nieuwe Gids 1880-1895.
9029: Winock, Michel - Nationalism, Anti-Semitism, and Fascism in France.
19331: Winsemius, mr. J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
6713: Winton, Alison - Proust's Additions. The Making of 'A la recherche du temps perdu'. (2 vol.)
11761: Winzen, Matthias; Zilch, Harriet - Stephan Balkenhol.
15288: Wirth, Günther - Feurige Spuren. Der Maler Gustav Schopf.
9632: Wise, Gene - American Historical Explanations. A Strategy for Grounded Inquiry.
8302: Wiseman, James; (ed.) - Studies in the Antiquities of Stobi. Volume II.
8159: Wisselink, Leo - Leo Wisselink: Een schilder in Den Haag/ A painter in The Hague.
5084: Wit, Joop de - Poverty, Policy and Politics in Madras slums. Dynamics of survival, gender and leadership. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21190: Withers, Charles W.J.; Wood, Paul; (eds.) - Science and Medicine in the Scottish Enlightenment.
15967: Witstein, S.F.; Grootes, E.K.; e.a. - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein + en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
10754: Witte, Els; Mares, Ann; (red.) - 19 Keer Brussel. (Brusselse Thema's no. 7.)
17696: Witte-Rang, Greetje; Wolters, Hielke; e.a. - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
17215: Wittkower, Rudolf - Allegory and the Migration of Symnols. ( with 251 illustrations)
17153: Wittlich, Petr; Bydzovska, Lenka; Srp; Karel; Bregantova, Polana - Jan Preisler 1872-1918.
15349: Wittop Koning, dr. D.A. - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
15608: Wittwer, Samuel - Ein königlicher Tiergarten. Tiere aus Meissner Porzellan.
12369: Witvliet, Theo - De weg van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding.
16905: Woelders, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, , deel 72)
16787: Woerd, Trudy van der - Chinees Sprookje. Li-Wang en het Lotusmeer. Naverteld en geillustreerd met chinese schilderingen op zijde door Trudy van der Woerd.
20355: Woidich, Manfred; (ed.) - Amsterdam Middle Eastern Studies.
17884: Wolbrink, Roel - Het blauwe boekje. Kledingvoorschriften. De juiste kleding voor het juiste moment.
15103: Wolf, Eric R. - Peasants.
1691: Wolf, Manfred - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
11142: Wolfensberger, Heinz - Mundartwandel im 20. Jahrhundert. Dargestellt an Ausschnitten aus dem Sprachleben der Gemeinde Stäfa.
15983: Wolff, Otto - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15984: Wolff, Otto - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15985: Wolff, Otto - Ouvrard. Speculator of Genius 1770-1846.
4469: Wolfs O.P., P.F. - Das Groninger "Religionsgespräch" (1523) und seine Hintergründe. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
6914: Wolfs, dr. S.P. - Studies over Noordnederlandse Dominicanen in de middeleeuwen.
23595: Wolfskehl, Karl; Wolfskehl, Hanna; Kluncker, Karlhans; (herausgegeben von) - Karl und Hanna Wolfskehl. Briefwechsel mit Friedrich Gundolf. Band 1. 1899-1904. Band II. 1905-1931. ( = Castrum Peregrini Bd. CXXIII-CXXVIII) (2 Bde.) (herausgegeben von Karlhans Kluncker)
5111: Wolfskehl, Karl - Karl und Hanna Wolfskehl Briefwechsel mit Friedrich Gundolf 1899-1904; 1905-1931. Herausgegeben von Karlhans Kluncker. ( = Castrum Peregrini Hefte CXXIII-CXXIV-CXXV u. CXXVI-CXXVII-CXXVVIII) (2 Bde.)
12908: Wolkers, Jan - Tarzan in Arles.
4209: Wolters, Friedrich - Frühe Aufzeichnungen nach Gesprächen mit Stefan George zur "Blättergeschichte". Mit einer Einleitung herausgegeben von Michael Philipp. ( = Castrum Peregrini, Heft CCXXV, pp. 4-61)
18033: Wolthers, Daisy - Vestdijk in kaart. (gevolgd door : Vestdijk in beeld)
17334: Woltring, dr. J. - Bescheiden betreffendede buitenlandse politiekvan Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Delen 1 t/m 5. 1871-1894. (5 dln.) (RGP, Grote Serie, nos. 107, 118, 122, 126 en 132)
17331: Woltring, dr. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A : 1919-1930. Delen I t/m VI. 1juli 1919 - 31 augustus 1925) (6 dln.) (RGP Grote Serie nos. 156, 162, 173, 181, 192 en 220)
2213: Woltring, dr. J.; (uitg. d.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Derde deel 1881-1885. (R.G.P. Grote Serie, dl. 122 )
2217: Woltring, dr. J.; (uitg. d.) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel II. 1 juli 1920 - 31 augustus 1921. Deel III 1 september 1921-31 juli 1922. Deel IV. 1 aug. 1922 - 30 sept. 1923 (R.G.P. Grote Serie, dln. 162, 173 en 181)
2216: Woltring, dr. J.; (uitg. d.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vijfde deel 1891-1894 (R.G.P. Grote Serie, dl. 132 )
2215: Woltring, dr. J.; (uitg. d.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vierde deel 1886-1890. (R.G.P. Grote Serie, dl. 126)
21877: Wood, James B. - The Nobility of the Election of Bayeux. Continuity through Change.
11414: Woodbridge, Sally (text); Barnes, Richard (photography) - Bernard Maybeck. Visionary Architect.
8021: Woolf, Stuart - A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change. (reprint)
9061: Worsley, Peter - The Three Worlds. Culture & World Development.
21911: Wortel, Th.P.; Kohne, G.; (red.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 10e Jaargang (1955)
12567: Wortel, Th.P.; Kohne, G.; (red.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 9e Jaargang (1954)
29165: Woudt, K.; Zonjee, J.J. - Blees aan de Westzijde 1883-1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
14005: Wouters, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht. (proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen)
17427: Wouters, D. - Neerlandia I en II. Letterkundig Leesboek voor Gymnasia, H.B.S., Kweek-, Normaal- en M.U.L.O. Scholen. Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. (met een inleiding van P. Oosterlee) (met teekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters)
24384: Wrangel, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
10945: Wroe, Ann - The perfect Prince. The Mystery of Perkin Warbeck and his quest for the Throne of England.
13223: Wu Xiao An - Chinese family Business Networks in the Making of a Malay State : Kedah and the Region c. 1882-1941. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5847: Wuisman, J.J.J.M. - Sociale veranderingen in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).
14054: Wuite, Roel - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
18291: Wulfsohn, Lionel - Rustenburg at war. The story of Rustenburg and its Citizens in the First and Second Anglo-Boer Wars.
21177: Wunnenberg, Kathrin; Haber, J.; Knupfer, K.-H. - Bibliothek Dr. Heinz Frowein. Ein Jahrhundert Deutscher Buchkunst. (Auktion Katalog 90 ; d.d. 27. September 2003)
11988: Wurfbain, M.L.; e.a. - Stedelijk Museum de Lakenhal. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
5939: Wurm, Stephen A. - New Guinea and Neighboring Areas: A Sociolinguistic Laboratory.
5421: Wurmser, André - La Comédie inhumaine. Édition définitive. (Bibliothèque des Idées)
26978: Wye, Kenneth - Het schelpenhandboek. (2e dr.)
9126: Wymans, Gabriel - Inventaire analytique du chartier de la Trésorerie des comtes de Hainaut.
16511: Wyndham, H.A. - A Family History 1410-1688. The Wyndhams of Norfolk and Somerset. idem 1688-1837. The Wyndhams of Somerset, Sussex and Wiltshire. ( 2 vol.)
6269: Wynne, Klaas; Müller, Michiel - Time resolved Raman spectroscopy in simple liquids. (doctoral thesis Universiteit van Amsterdam)
21119: Wyss, Dr. Heinz - Der Narr im schweizerischen Drama des 16. Jahrhunderts.
19559: Xenophon - Het gastmaal. (vertaling H.H.J. Brouwer)
11290: Yadin, Yigael - Hazor. The head of all those Kingdoms. Joshua 11 : 10. The Schweich Lectures 1970.
14363: Yang O-hai - 100 Flowers. Chinese Techniques For Painting Flowers.
17805: Yao Hua Tan - Non-Monotonic Reasoning : Logical Architecture and Philosophical Applications. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21377: Yard, Sally - Willem de Kooning.
8987: Yates, Frances; (introduction by) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile.
12070: Ydema, Onno - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings 1540 - 1700.
6803: Yeats, W.B. - Autobiographies. (new edition)
19164: Yegar, Moshe - The Muslims of Burma. A Study of a Minority Group.
2626: Yepes, Jose Antonio Gil - The Challenge of Venezuelan Democracy.
2640: Yntema, Douwe - The Matt-painted pottery of southern italy. A General Survey of the Matt-Painted Pottery Styles of Southern Italy during the Final Bronze Age and the Iron Age. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21094: Yogev, Gedalia - Diamonds and Coral. Anglo-dutch Jews and Eighteenth-Century Trade.
20094: Young, William - Portugal onder de heerschappij van Dom Miguel door een' ooggetuige; benevens een Verhaal van des Schrijvers Gevangenschap en vervolging als Staatsgevangene in dat Rijk.
14414: Yung, Judy - Unbound Feet. A Social History of Chinese Women in San Francisco.
30201: Zadek, Walter - Kein utopia... Araber, Juden, Englander in Palastina. Fotografien aus den Jahren 1935 bis 1941.
23985: Zahlan, Rosemarie Said - The origins of the United Arab Emirates. A political and social history of the Trucial States.
15808: Zahn, Ernst - Het gezin van Lukas Hochstraszer. (veretaling van Anna van Gogh-Kaulbach; met een voorrede van Augusta de Wit) (2e dr.)
4644: Zandt, Gertrud J. - Die Sprache von "Karl und Galie". Eine Vorstudie.
4869: Zantwijk, Rudolf van - 'Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse rijk.
13400: Zayed, Fernande - Huysmans. Peintre de son époque (avec des documents inédits).
19661: Zegers, G.D. - Sint Vencentius in Utrecht. Geschiedenis der Utrechtse Sint Vincentiusvereniging 1849-1949
3077: Zehder, Hugo - Wassily Kandinsky. Unter autorisierter Benutzung der russischen Selbstbiografie.
24003: Zeine, Zeine N. - The Emergence of Arab Nationalism. With a Background Study of Arab-Turkish Relations in the Near East.
12160: Zeist, L.S. - Rinze Hamstra 1895-1974.
26537: Zelen, Joyce - The Venetian Print Album of Johann Georg I Zobel von Giebelstadt. (= Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 63 /2015/, no. 1, pp. 2-51)
23610: Zeller, Gaston - Les institutions de la France au XVIe siecle.
28147: Zemel, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse Ferguut. (proefschrift V.U. A'rdam)
16217: Zevenbergen, Aernout - Vlekken van een luipaard. over mannen in Afrika.
21438: Zevenbergen, Igor; Stolzenbach, Olaf - Archeologie. No. 4.
24287: Zevenboom, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat. Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. dl. LXVI, no. 1)
17478: Ziegler, Peter A. - Evolution of Laurussia. A Study of Late Palaeozoic Plate Tectonics.
14380: Ziegler, Philip - Melbourne. A Biography of William Lamb 2nd Viscount Melbourne.
14090: Ziermann, Martin - Elephantine XVI. Befestigungsanlagen und Stadtentwicklung in der Frühzeit und im Alten Reich.
22217: Zijlstra-Zweens, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (proefschrift Rijksuniversiteit Groninggen)
8062: Zilczer, Judith - The Noble Buyer": John Quinn, Patron of the Avant-Garde.
13511: Zillner, Dian - Dolls and Accessories 0f the 1930s and 1940s. With Price Guide.
16486: Zomerdijk, dr. H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LI)
12020: Zonneveld, J.J.M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in De Rerum Natura van Lucretius. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
19665: zu Stolberg-Wernigerode, Otto Graf - Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Fuhringsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
21228: Zuber, Roger; Bots, Hans; Leroy, Pierre; Thomann, Marcel; Feenstra, Robert; Nellen, Henk J.M. - XVIIe Siecle, no. 141 Octobre/Decembre 1983, pp. 433-502). Numero special. Hugo Grotius.
9809: Zudeick, Peter - Der Hintern des Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
26835: Zuidervaart, H.J. - Schelluinderberg. De geschiedenis van een buitenplaats en pastorie in de omgeving van Gorinchem.
19541: Zuidervaart, H.J. - Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen.
16610: Zuidinga, Robert-Henk; (samengesteld en ingeleid door) - Grenzeloos letterland. Nederlanders schrijvend in het buitenland.
16655: Zuidweg, Ing. B. - De verhoging van de Hondsbossche Zeewering. Verhoging Hondsbossche Zeewering Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Uitvoering bestek nr. 160.
28041: Zwaal-Lint, Tiny - Kantklospatronen. 37 werkstukken met uitneembare patronen.
18821: Zwaal, Peter; de Brock, Peter - Amstel, het verhaal van ons bier 1870-heden.
338: Zwaan, J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid. (proefschrift Amsterdam)
9653: Zwaanstra, H. - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
17034: Zwaneveld, Agnes M. - A Bookseller's Hobby-Horse, and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the First Dutch Edition of 'Tristam Shandy' (1776-1778). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4769: Zwart, Frank de - Mobiele Bureaucratie. Manipulaties met Overplaatsingen van Ambtenaren in India. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14649: Zwitzer, H.L. - Comptabiliteit in uniform. 250 Jaar Militaire Administratie 1795-1995.
16124: Zylstra, Bernard - From Pluralism to Collectivism. The Development of Harold Laski's Political Thought.
[an error occurred while processing this directive]

5/9