[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 20 (1994)
Description: Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1994. paperback, 318 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-60 O.S. Knottnerus "Doperse immigranten in het Noordduitse kustgebied 1500-1700."; pp. 71-82 E. Hofman "De Antwerpse drukker Frans Fraeten. De verhouding tussen de vroegste gereformeerde liedboeken en doopsgezinde liedboeken."; pp. 157-180 B. Rademaker-Helfferich m.b.t. Jan van Calcar /met tekstuitgave van diens 'Levensberigt'; pp. 195-218 J. Vree "Doopsgezinde theologen en Groninger godgeleerden in de jaren 1834-1872.") ISBN: 9065501355

Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501355

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 23254

See more books from our catalog: Kerkgeschiedenis/Theologie

[an error occurred while processing this directive]