[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: A.A.G. Bijdragen, dl. 15
Description: Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen (Afdeling Agrarische Geschiedenis), 1970. paperback, 243 pp.. (artikelen : pp. 3-38 H. van Dijk "Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied." (abdij Berne bij Heusden); pp. 39-64 J.A. Faber "De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de 17de eeuw."; pp. 75-104 B.H. Slicher van Bath "Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw)"; pp. 118-133 idem "Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden."; pp. 134-201 idem De paleodemografie."; A.M. van der Woude "De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden.").

Keywords: geschiedenis, Friesland, oligarchie, lijfeigenschap, oogsten, conjunctuur, consumptie, paleodemografie, huishoudens

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 20646

See more books from our catalog: Agrarische Geschiedenis/Agrarian History

[an error occurred while processing this directive]