[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Vrije Fries. Jaarboek van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, dl. 83 (2003)
Description: Leeuwarden, Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur / Fryske Akademy, 2003. paperback, 355 pp.. (artikels o.a. : pp. 9-46 Kees Kuiken "Harlinger en Bildtse doopsgezinden. Kettingmigratie en elitevorming in Friesland omstreeks 1600."; pp.47-74 Onno Hellinga "Doecke Martena 1527-1605 en it blokhus fan Harns."; pp. 75-116 Philippus Breuker "Friese hofcultuur"; pp. 179-200 Derk Jansen "Ds. Albertinus van der Heide en de parapsychologie.") ISBN: 9061719542

Keywords: geschiedenis, Friesland, doopsgezinden, Harlingen, Doecke Martena, hofcultuur, stadhouders, 17e eeuw, ds. Albertinus van der Heide 1872-1953, parapsychologie 9061719542

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 17295

See more books from our catalog: Plaatselijke Geschiedenis Nederland

[an error occurred while processing this directive]