[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995)
Description: 's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1995. gebonden, 287 pp.. (themadeel over resp. genealogiebeoefening, haar plaats ten opzichte van en in de geschiedschrijving, en de Bataafse omwenteling van 1795 /patriotse vluchtelingen in Frankrijk; verbod op voeren van heraldieke wapens, Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834, militairen in Franse dienst, Franciscus Josephus Harbaur 1776-1824, de lijfarts van koning Willem I/).

Keywords: genealogie, historiografie, Patriotten, Franse Tijd, Idsert Aebinga van Humalda, Idzert Aebinga van Humalda, Franciscus Josephus Harnaur)

Price: EUR 6.00 = appr. US$ 6.52 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 16571

See more books from our catalog: Genealogie/Vorstenhuizen/Royalty

[an error occurred while processing this directive]