[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47 (1993)
Description: 's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1993. geb., 283 pp.. (artikelen o.a : pp. 42-85 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Heerman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde."; pp. 175-199 : J. Kok "Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw."; pp. 200-248 Jochem Kroes "Groepsmigratie : Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland.").

Keywords: genealogie, familie Heerman van Zuydtwijck, familie Slump, familie Muurling

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 15894

See more books from our catalog: Genealogie/Vorstenhuizen/Royalty

[an error occurred while processing this directive]