Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Een "Opkomende Zon". Noodzakelijk verweer tegen de grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
Description: Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. gebrocheerd, 100 pp.. (polemiek met de kunstcriticus Jan Kalf n.a.v. diens samen met Joseph Cuypers geschreven brochure "De Verdwijnende Soort, noodzakelijke beschouwingen over de Kunstritiek der Katholieke dagbladen").

Keywords: persgeschiedenis, Nederland, kunstkritiek, de Violier, de Maasbode, Maria Viola, dr. Gerard Brom, Het Centrum, de Tijd, Tachtigers, Theo Molkenboer, J.R. van der Lans

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 1042

See more books from our catalog: Persgeschiedenis