Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Vyftig Afbeeldingen van Schepen en Vaartuigen in verschillende bewegingen
Description: Amsterdam, F. Kaal, ca1970, Tweede druk. 20,5 x 26,2 x 2 cm. oblong formaat, Hardcover. 60 pagina's tekst en 50 pagina's tekeningen. Black & White images. ISBN/EAN: Geen ISBN. Conditie: Fair, Buitenkant sterk vergeeld, schutbladen ook rest nog mooi.. Fotomechanische herdruk van uitgave van F. Kaal te Amsterdam uit 1831, Voorberigt: Ondanks herhaalde aanzoeken, om mijne Scheeps-studien, de vruchten van ledige oogenblikken, in steendruk uit te geven, heb ik lang geaarzeld daartoe over te gaan, wijl de bedenking mij wederhield, dat zulks voor mij, als enkel liefhebber der kunst zijnde, eene gewaagde onderneming ware; te meer, daar zoo veel verdienstelijke mannen het Schip met deszelfs Tuig op eene doelmatige wijze beschreven hebben. Dan overwegende, dat de kennis van het zeewezen, welke ik, in dienst der Koninklijke Marine en op mijne reizen, verwierf, bijdragen konde, om deze kennis mijnen jeugdigen beminnaars der zeevaart, in voorbeelden, mede te deelen; daarenboven, de zucht om een vak van dienst te zijn, hetwelk ik met liefde aankleef, en waarmede ik mij gelukkig acht, mijnen levensloop te hebben begonnen - zoo waren dit de drijfveren, welke mij, in het einde, tot de uitgave dezer tekeningen deden overgaan., Amsterdam, 15 September, 1831 P. le Comte.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller:
- Book number: 20240214

See more books from our catalog: Kunst