De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands
Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012


info@dezilvereneeuw.nl
http://www.dezilvereneeuw.nl

Verkoopvoorwaarden

Beschrijvingen in de lijsten
Alle onze items (boeken, prenten, drukwerk, handschriften en tekeningen) zijn volledig beschreven. De beschrijving gaat volgens de gebruikelijke regels. Van boeken wordt dus in eerste instantie de titelpagina beschreven. Deze gegevens worden aangevuld met informatie die het exemplaar verder oplevert. Ook relevante gegevens van elders komen in de beschrijvingen van onze items voor.
Van al onze items proberen wij te weten te komen hoe een compleet exemplaar er uit behoort te zien. Aan de hand van die informatie geven we aan wat ontbreekt en wat extra is. Bij kostbare oude boeken stellen wij een collatieformule op.
Ook de bijzondere uiterlijke eigenschappen van elk exemplaar worden vermeld: stofomslag, de eigenschappen van de band en van het binnenwerk.
Wij noteren sporen van vorige gebruikers en eigenaren. Vooral omdat wij een gebruikersspoor dikwijls niet als een slechte eigenschap van een exemplaar beschouwen.

Prijzen
De prijzen zijn netto in euro's en inclusief BTW. De koper betaalt ons de verzendkosten, als hij of zij het item heeft besteld en geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid dit voorafgaande aan de koop bij ons te bezichtigen en zelf mee te nemen.

Betaling
Al onze items worden afgeleverd nadat wij het verschuldigde bedrag (prijs van het item + kosten) op onze bankrekening hebben ontvangen of bij contante betaling in ons antiquariaat. Aan instellingen en bekende klanten van ons antiquariaat leveren wij met factuur. Betaling van alle nota's: binnen 30 dagen.

Eigendom
Boeken en prenten die wij aan de onze klanten leveren, blijven ons eigendom totdat het factuurbedrag volledig is betaald.

Overdracht
Antiquariaat De Zilveren Eeuw geeft er de voorkeur aan items die worden verkocht, persoonlijk aan de klant te overhandigen. Bezichtiging voordat tot kopen wordt overgegaan, voorkomt misverstanden over de eigenschappen van het item waarin de klant ge´nteresseerd is. In veel gevallen zal de overdracht van eigendom in het antiquariaat plaatsvinden bij contante betaling.

Verzending
Op verzoek van de klant kunnen wij een item naar haar of hem verzenden. Antiquariaat De Zilveren Eeuw draagt dan de risico's van verzending; de klant de kosten ervan. In de meeste gevallen zullen wij een item goed verpakt, aangetekend en verzekerd met de post of een koerier meegeven.

Teruggave
Elk item dat bij ons wordt gekocht of besteld, mag binnen 14 dagen na de koop in ons antiquariaat of na de verzenddatum bij ons worden teruggebracht of terugbezorgd. Dit uiteraard na telefonisch overleg met ons. De koper/besteller betaalt de kosten van retournering. Als het item zich in dezelfde staat bevindt als die waarin het aan de koper werd verzonden, betalen of storten wij de aankoopsom (exclusief de verzendkosten) binnen dertig dagen terug.
Als de koper ontevreden is met het item als gevolg van niet in onze beschrijving genoemde gebreken, vergoeden wij hem of haar alle kosten van verzending heen en terug. Wij stellen er natuurlijk prijs op dergelijke zaken in onderling overleg te regelen. Persoonlijke bezichtiging voordat tot aanschaf wordt overgegaan, voorkomt teleurstelling of onaangename verrassingen.

Retourzendingen
De koper/besteller draagt het risico van retourzendingen.

Creditcards: No creditcards