Visser-Boekhandel
Sumatrastraat 12, 3531 PC Utrecht, The Netherlands
Tel.: 0032-11543033
Bezoek aan huis mogelijk na telefonische afspraak.


visserboekhandel@skynet.be

Terms of Sale

All books are complete and in good condition. Minor defects such as a signature, stamp etc. are not always mentioned.
Prices are in Euro and net. Postage is extra at cost. Bank transaction fees for checks and foreign money transfers will be for the buyers account. Upon request we will send you in advance an email advice of the total amount.
Payments can be made via Paypal or international bank & giro transfer.WE DO NOT ACCEPT CREDIT CARDS. All goods remain the property of the seller until full payment is made. All good are traveling for senderís risk. We reserve the right to send shipments with a value of 100 Euro and over by registered/insured mail, in such case we will inform the customer in advance. The cost of registration and insurance are for the buyerís account.
All purchases are returnable within 7 days off receipt for full refund (not the postage). If a return is the result of a mis-description on our end we will refund the postage as well. If you make a return we would appreciate a email notification in advance. Returns are only accepted if the book(s) reach us in the same condition as we have dispatched it to the customer. Return shipments are traveling at senderís risk.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten en eventuele bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. Indien gewenst ontvangt koper vooraf per email een opgave van het totaalbedrag .
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving, of via Paypal. GEEN CREDIT CARDS.
Geleverde boeken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden. Het verzenden van bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor, in overleg met koper, zendingen met een waarde boven 100 euro te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) volgt. Terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Het is mogelijk, in te schrijven op regelmatig te verschijnen email-lijstjes met aanwinsten e.a. aanbiedingen op diverse terreinen. Vraag hier eventueel naar via visserboekhandel@skynet.be

Tweede filiaal en magazijn: Smettert 6, 3930 Hamont, BelgiŽ. Tel.: +32 11543033

Creditcards: via Paypal