Boekhandel Bodoni
Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 58 22 040


orders@boekhandelbodoni.nl
http://www.boekhandelbodoni.nl/

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat -tenzij anders beschreven. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.

Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Via mail wordt vooraf een factuur verzonden. Betaling binnen veertien dagen.

Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Los van de porto wordt 0,26 eurocent doorberekend voor administratie- en verpakkingskosten.

Deze behoudt zich het recht voor in bepaalde, bijzondere gevallen de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de koper. Elke aankoop kan binnen zeven dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per e-mail wordt op prijs gesteld).

Mocht de retourzending een gevolg zijn van een onvolledige en/of onjuiste beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd.

In andere gevallen betaalt de klant beide portobedragen, en wordt dus alleen het aankoopbedrag gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Wij accepteren geen creditcards!

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.


Creditcards: No creditcards