Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2, 7126 BK Bredevoort, The Netherlands
Tel.: +31(0)543 45 10 52 | Fax: +31 (0)543 45 14 78


admin@desteunbeer.nl

Verkoopvoorwaarden

Onze prijzen zijn incl. 6% BTW,maar exclusief verpakkings- en verzendkosten.
Bestellingen kunnen - onder vermelding s.v.p. van het catalogusnummer - geschieden per telefoon, fax, e- mail of brief.
Hoewel wij ons het recht voorbehouden,in bijzondere gevallen (te onzer beoordeling) gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen,worden bestellingen binnen Nederland normaliter uitgeleverd tegen betaling achteraf;voor voldoening van de bijgesloten factuur geldt een termijn van 14 dagen.
Verzending geschiedt,tenzij anders wordt overeengekomen,per gewone post. Het transportrisico is voor de koper.
Het geleverde blijft ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Betalingen kunnen geschieden op onze bovenvermelde bankrekening. Aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.
Leveringen,die niet voldoen aan de omschrijving in de catalogus,kunnen na overleg met ons binnen 10 dagen na de dag van toezending worden geretourneerd.

Let op! Bestellingen worden op zaterdag verzonden.

Creditcards: No creditcards