Member of ILABAntiquariaat Schuhmacher
Geldersekade 107, 1011 EM Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 622 16 04 | Fax: +31 (0)20 620 66 20


schuhmacher@xs4all.nl
http://www.antiquariaatschuhmacher.nl/

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Alle boeken zijn compleet en op zijn minst in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto en in euro. Wij zijn van BTW vrijgesteld. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving:

Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam
ING Acc. no. 388801
ABN-Amrobank Acc. no. 545310342

Customers Abroad:
Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam, The Netherlands
ING: IBAN: NL59INGB0000388801 BIC: INGBNL2A
ABN/Amro: IBAN: NL 09 ABNA 0545310342 & BIC: ABNANL2A

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen, indien boven de 500,-, te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Creditcards: No creditcards