Artbook Shelf
Staringplein 14, 6821 DS Arnhem, The Netherlands
Tel.: +31641403778


tijsvantrigt@live.nl

Terms of Sale

All books are complete and the condition of the book will be indicated as follows:
Fine = as new
Very good = no significant flaws
Good = small flaws (e.g.: slight damage to cover, name on title page, faded colors, yellowish pages, etc.)
Reasonable = clearly read and used copy (e.g.: heavy folds, underlining, creases, etc.)

All conditional flaws will always be described.

Prices are net, in euro's, including VAT and excluding postage.

Sending of the ordered books is for the risk of the seller.

Each purchase can be returned to the seller within 14 days after reception, without explanation (an e-mail to notify the seller would be appreciated however), after which the billed amount (excluding postage costs) will be restituted to the buyer. If the buyer returns the goods to the seller because the description of the books is not conform the actual condition of the goods then the billed amount including the postage costs will be restituted to the buyer. Returned goods should be received by the seller in the same condition as when sent to the buyer. The risk of returning goods is for the account of the sender.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en de conditie van het boek wordt als volgt aan geduid:
Gaaf = als nieuw;
Zeer goed = geen noemenswaardige gebreken, ook geen naam op schutblad;
Goed = lichte gebreken zoals: minimale leesvouwen, lichte beschadiging omslag, verkleuring, naam op schutblad etc.;
Redelijk = duidelijk gelezen en gebruikt exemplaar: vouwen, onderstreping, schuingelezen, ezelsoren, etc.

Alle conditionele gebreken worden altijd beschreven.

Prijzen zijn netto, in euro en exclusief porto.

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.

Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper.

Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden. Wel dient u aan Antiqbook door te geven dat u een zending retour zendt, waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Creditcards: No creditcards