Ambulant Antikwariaat Othello
Diksmuidelaan 279 / 1, 2600, Berchem (Antwerpen), Belgium
Tel.: 0032 (0) 3 238 02 43 / 0032 (0) 476 853 707


aaothello642@yahoo.com

Terms of Sale

All books are at least in good condition. Small faults like names on title-pages or little tears in dj are not always indicated.
Prices are in Euro, and net to all.
Shipping costs are not included and are charged at the rates of the Belgian Postal Services. Books will be sent after payment.
As payment we only accept banktransfers. People from outside Belgium can pay via IBAN and BIC: IBAN: BE68 1430 8910 7234 BIC: GEBABEBB.
The goods travel at the risk of the seller. The seller keeps the right to send the goods by registered post. The costs for that will be charged on the buyer.

Terms of return:
Any purchase can be returned within 7 days upon receipt. If the return is the result of an inadequate description we will refund the return postage as well, otherwise the return postage will be paid by the returner. The returned goods must arrive at the address of the seller in the same condition as they were sent to the customer.


Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven. Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw.
Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend volgens de tarieven van de Belgische postdiensten.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling.
Betaling kan geschieden enkel via bankoverschrijving. Niet-Belgen kunnen overschrijven via de IBAN en BICcode: IBAN: BE68 1430 8910 7234 BIC: GEBABEBB.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.

Retourvoorwaarden:
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Conditions de Vente

Tous les livres sont à moins en bon état. Des petit défauts (petit fissure, nom écrit sur premier page) sont pas toujours indiqués.
Les prix sont en euro et net.
Les frais de port ne sont pas inclus. Nos tarifs pour les envois sont ceux de la Poste Belge.
Les livres seront envoyé aprés paiement.
Comme paiement nous acceptons seulement paiement bancaire. Des gens de dehors la Belgique peuvent payer par IBAN et BIC: IBAN: BE68 1430 8910 7234 BIC: GEBABEBB.
Les marchandises voyagent au risque et péril du vendeur. Le vendeur tient le droit, au dépens du cliënt, d’envoyer sous pli recommandé.

Conditions de Retour:

Un livre commandé peut être retourné seulement dans un délai de sept jours après la réception.
Si le retour est la résultat d’une faute du vendeur (description incomplète), le vendeur repaiera aussi les frais de port. Les marchandises retournés doivent arriver à l’adresse du vendeur dans l’état qu’ils étaient envoyé par le vendeur.


Creditcards: No creditcards