De Miniatuur
De Hoefslag 24, 9462RZ Gasselte, The Netherlands
Tel.: 0599639804

Postal address: De Hoefslag 24, , 9462RZ Gasselte, The Netherlands

deminiatuur24@gmail.com
http://www.antiqbook.nl/miniatuur

Terms of Sale

All books offered are in good condition. Remarkable deflections are mentioned in the description. Orders can be placed by letter, phone or e-mail and are handled
chronologically.
Prices exclude forwarding-charges, which are for account of the customer.
Payments can be made to bankaccount number 139029850, F.J.Wolthuis, De Hoefslag 24, 9462RZ Gasselte. On receipt of the amount due, the books are sent by return.
Books that don't answer expectations can be sent back within a week after the moment of receipt, after which De Miniatuur refunds the purchase price. Forwarding charges however remain for the account of the customer.

Verkoopvoorwaarden

Alle aangeboden boeken verkeren in goede (tweedehands-)staat. Bijzondere kenmerken worden zo goed mogelijk in de beschrijving aangegeven.
U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail bestellen. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Na betaling worden de boeken voor rekening en risico van de koper per omgaande toegezonden.
U kunt betalen door overmaking op ons rekeningnummer 139029850 t.n.v. F.J.Wolthuis, De Hoefslag 24, 9462RZ Gasselte o.v.v. de bestelde boeken. Boeken die niet aan de verwachting van de koper voldoen, kunnen binnen een week na ontvangst worden teruggestuurd, waarna De Miniatuur de aankoopprijs terugstort. De verzendkosten zijn echter voor rekening van de koper.

Creditcards: Visa