Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)318 57 42 90 | Fax: +31 (0)318 57 32 21

Postal address: Postbus 177, , 3900 AD Veenendaal, The Netherlands

info@koolboeken.nl
http://www.koolboeken.nl

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, worden zoveel mogelijk aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd.
Betaling moet geschieden via bank- of giro-overschrijving.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor (evt. na overleg) de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten die hieruit voortvloeien worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Creditcards: No creditcards