Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands
Tel.: +31 (0)71 514 46 30


maanen@antiqklikspaan.demon.nl
http://www.antiqbook.nl/klikspaan/

Terms of Sale

Orders from overseas will be sent by surface-mail unless we are instructed otherwise. Visacard accepted. Payment in advance requested. If the book or its quality not corresponds with our description it can be returned. In that case please contact us.

Verkoopvoorwaarden

- Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven.
- Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend.
- Boeken worden met factuur geleverd. Na ontvangst van de boeken dient het verschuldigde bedrag binnen 2 weken overgemaakt te worden op het op de factuur vermelde bank-/gironummer.
- Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving, of via Visa of Mastercard.
- Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.
- Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen - in uitzonderingsgevallen - te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper. Overigens wordt in deze gevallen eerst contact opgenomen met de koper.
- Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
- Is de retourzending het gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

NB! De op internet aangeboden boeken, bevinden zich niet in onze winkel.

Creditcards: Visa,Mastercard,