Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands
Tel.: +31 (0)24 323 93 40 (office and home | Fax: +31 (0)24 324 10 48


info@keerkring.com
http://www.keerkring.com/

Terms of Sale

All listed books are in good condition, unless otherwise stated.
At international orders we will provide shipping quotes in case the ordered title(s) is heavy or oversized.
Returns must be made within fourteen days of receipt. The amount you paid will be refunded if the book or item did not match its stated description, otherwise the amount of reimbursing will be limited to its purchase prize, with exclusion of the shipping costs. In all cases, please contact us before returning any item.
Creditcards: Visa, Mastercard, Amex, Paypal.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief gebreken.
Prijzen zijn in Euro.
Verzendkosten, bank- of chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. Op verzoek kan vooraf een opgaaf van het totaalbedrag worden verstrekt per e-mail.
Levering bij voorkeur tegen vooruitbetaling. Instellingen of bibliotheken kunnen op rekening worden geleverd.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Bij zendingen van uitzonderlijke omvang en/of waarde wordt door verkoper altijd eerst contact opgenomen over de wijze van verzending.
Elke aankoop kan binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, aan verkoper worden teruggestuurd. Een voorafgaande kennisgeving wordt wel op prijs gesteld., en na ontvangst wordt het aankoopbedrag gerestitueerd (minus verzendkosten). Indien de retourzending een gevolg is van een onvolledige beschrijving, of een door de verkoper niet opgemerkt verborgen gebrek, wordt het totaalbedrag inclusief verzendkosten gerestitueerd. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te worden, en in dezelfde staat bereiken als waarin het verzonden werd aan de koper.
Het risico van een retourzending ligt nadrukkelijk bij de afzender
Creditcards: Visa, Mastercard, Amex. Paypal.

Creditcards: via Paypal