Antiquariaat Equinoxe
Drie Eikenweg 28, 7780, COMINES-KOMEN, Belgium,
Tel.: 00.32.56344465
bezoek op afspraak

Postal address: Drie Eikenweg 28, , 7780, COMINES-KOMEN, Belgium

equinoxe_be@yahoo.com

Verkoopvoorwaarden

Alle prijzen zijn in Euro uitgedrukt (netto, inclusief BTW).
De verzendingskosten zijn niet inbegrepen en zijn ten laste van de koper. Wij kunnen het bedrag van de verzendingskosten geven op basis van de geldende posttarieven; nochtans beslist de koper over de aard van de verzending (normale brief, taxipost, aangetekend, enz…) overeenkomstig de posttarieven.
De verpakking zal verzorgd zijn en aangepast aan de aard en het volume van de boeken; de boeken worden verzonden op risico van de verzender.
Alle bestellingen zullen voor de levering worden betaald via een bankoverschrijving of via een ander betalingsmiddel mits akkoord van onzentwege.

Terugname : de klant heeft de mogelijkheid de boeken binnen de zeven dagen na ontvangst terug te zenden (mits ons akkoord). De boeken moeten goed verpakt zijn, in hun oorspronkelijke staat. Beschadigde of bevuilde boeken zullen niet teruggenomen worden.
De retourkosten zijn ten laste van de klant. De teruggezonden boeken zullen binnen de 14 dagen na ontvangst door ons terugbetaald worden.

Bankrekeningnummer in België : 750-9486430-85 (AXA Bank)
IBAN : 89750948643085; BIC : AXABBE22
BTW : 0888.919.183


Conditions de Vente

Tous les prix affichés sont en euros (nets toutes taxes comprises).
Les frais de port ne sont pas compris et sont à la charge de l’acheteur. Nous pouvons donner une estimation des frais de port ; toutefois l’acheteur prend la décision quant au type d’envoi souhaité (courrier ordinaire, colissimo, taxipost, recommandé, etc…) et en paiera les frais de port correspondants.
Tous les envois se font au départ de la France pour les clients français et départ Belgique pour les clients belges.
L’emballage sera soigné et approprié au volume du livre ; les livres voyagent aux risques et aux périls du vendeur.
Les commandes seront réglées avant l’expédition de la marchandise : par chèque pour les clients français (sans frais bancaires puisque Equinoxe possède un compte en France) et par virement bancaire pour les clients belges et étrangers (IBAN).

Retours : le client dispose d’un délai de sept jours francs à compter de la réception de la commande pour retourner la marchandise. Le ou les livre(s) doivent être retournés dans un
emballage soigné, dans leur état d’origine. Les livres abîmés ou salis par le client ne seront pas repris. Les frais de retour sont à charge du client. Les livres renvoyés seront remboursés dans un délai de quinze jours après réception de notre part.

No de compte bancaire Belgique : 750-9486430-85
IBAN : BE 89750948643085 . Code BIC : AXABBE22.
Compte bancaire en France auprès du Crédit Agricole.


Creditcards: No creditcards