Boekhandel Blokken
Peppelweg 45, 3053GC Rotterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)10 4222885


info@boekhandelblokken.nl

Terms of Sale

- Prices are in Euro's and do not include postage and shipping-costs.
- Beforehand you receive an e-mail of the total amount.
- The books have to be paid for in advance. The IBAN of our POSTBANK-account is NL33PSTB0004739340 and the BIC (=SWIFT)-address is PSTBNL21.Creditcards are not accepted.
- Order also by mail, telephone (+31 (0)104677519) or email: info@boekhandelblokken.nl
- All books are complete and in good condition, unless otherwise noted. Small defects, as name on fly- leaf or minor damages which are not unusual for second-hand / antiquarian books, are not always mentioned.
- Books that are delivered, stay ours until complete payment has taken place.
- A purchase can be returned within 7 days (please send an e-mail on beforehand), the purchase money will be returned (without the forwarding costs).
- In case the return shipment is a cause of incomplete description, the total costs will be repaid.
- The returned books have to reach us in the same condition in which we forwarded them to the customer. The risk of return-shipment is entirely for the sender.

Verkoopvoorwaarden

Prijzen zijn netto, in Euro's en inclusief BTW (wordt niet vermeld op de rekening in verband met deelname aan de 'Margeregeling'). Verzendkosten op basis van de kostprijs zijn voor rekening van de koper, evenals de eventuele kosten voor verzekerd en/of aangetekend verzenden. Verzending geschiedt voor risico van de verkoper. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
- Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Betaling kan geschieden via giro-overschrijving op postbanknummer 4739340 t.n.v. Boekhandel Blokken, Zaagmolenstraat 165-b, 3036 HK Rotterdam.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
- Bestellingen kunnen telefonisch (+31 (0)10 4677519) worden geplaatst, via het Antiqbook-bestelformulier, schriftelijk of per e-mail: info@boekhandelblokken.nl
- U kunt het boek ook afhalen in de winkel. Omdat niet alle boeken in de winkel aanwezig zijn,ontvangen wij in dit geval graag vooraf bericht (minimaal 1 dag).
- Alle boeken zijn volledig beschreven en in goede staat, tenzij anders vermeld. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte / antiquarische boeken zijn niet altijd aangegeven.
- Een aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst aan de verkoper retour gezonden worden (graag een voorafgaande kennisgeving per e-mail), waarna restitutie van het aankoopbedrag (exclusief de door ons gemaakte portokosten) volgt.
- Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.
- Bij een retourzending ten gevolge van een onvolledige beschrijving vergoeden wij de retourporto.
- Retourzendingen dienen de verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan de koper verzonden werden.

Creditcards: No creditcards