De blinde reiziger / Patrick Kuppens Comm. V
Burgstraat 45, B-9000, Gent, Belgium
Tel.: +32 (0)9 324 09 80


info@theblindtraveler.com
http://www.theblindtraveler.com/

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken worden zoveel mogelijk volledig beschreven. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendingskosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling.Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving, of via credit card (Visa, American Express, Mastercard).
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan de koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Creditcards: Visa, American Express, Mastercard