Algemeen Antiquariaat Sanders
Veenweg 3, 9551 XT Sellingen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)599-32 45 49


antiquariaat.sanders@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~sangoud/

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt op verzoek vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving of creditcard (Visa, Mastercard)
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden. Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per e-mail wordt op prijs gesteld), waarna bij eventuele vooruitbetaling restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd.
Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Creditcards: No creditcards