Deutsch  Franšais  Nederlands 

[WEEDE, JOHAN VAN] - Deductie vertonende dat den Heere Johan van Weede Heere van Weede &c. Domdeken 't Utrecht, echt en recht geboren is uyt de Familie van Weede, jonger Soon van den Huyse van Amesfoord

Utrecht Gerrit Muntendam 1709 In-4░, 152 pp. Bijgebonden: Requesten aan de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, by den Heerde Johan van Weede Dom-Decan &c. gepresenteert den 22 Augusti, ende 21 decomber anno 1713 ... 16 pp + Remonstrantien stucken en documenten aan de Edele Mogende Heeren staten van 's Lands Utrecht. By ende wegens den Heere Johan van Weede... Te Utrecht, by de weduwe van Muntendam, 1715. Index + 184 pp In een vol perkamenten band uit de tijd
EUR 300.00 [Appr.: US$ 347.98 | £UK 253.75 | JPą 39791] Book number 6335

is offered by:


Marc Van de Wiele Antiquariaat
Sint- Salvatorkerkhof 7, B-8000 , Brugge, Belgium Tel.: +32 (0) 503 363 17 | Fax: +32 (0) 503 464 57
Email: nathalie.vandewiele@skynet.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results