Deutsch  Français  Nederlands 

Godin, Johan - Kort en waerachtigh vertoogh van de directie bij eenige leden van de regeringe der stadt Middelburg gehouden, in en ontrent het intrecken van de commissie van mr. Johan Godin, gecommitteerde raed en raed ter admiraliteyt in Zeeland, streckende alleenlijck om sijne mede-borgeren t'informeren van sijn geheel gedragh en conduicte in dit geval by hem gehouden. z. pl. [1704].

Folio, zonder omslag, 7 pag. C0675 Godin verdedigt zich tegen het ontslag uit zijn functies. Een rolspelen: mr. Daniel Fanius, de heer Veth van Westkapelle en Cornelis Stavenisse.
EUR 81.75 [Appr.: US$ 83.79 | £UK 70.25 | JP¥ 11329] Book number 53178

is offered by:


Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B, 2585XN Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 7439080
Email: info@arinevandersteur.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results