Deutsch  Franšais  Nederlands 

- BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ..vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens 't Besluyt van de Sinode Nationael.....

Dordrecht / Amsterdam., Pieter Keur en Pieter Rotterdam in compagnie., 1716. 37 x 27 cms, gegraveerd titelblad, + Register; (21) folio's, + Vermaninghe en Register; (2) folio's, 3 bijgebonden gravures. + het Oude Testament; 332, (2), 144 folios. + Het Nieuwe Testament, ((2), + Register (12), + 169 folio's. + de Boecken genaemt Apocryphe; titelblad en waerschouwinge (2), + 58 folio's. Lederen band op houteren platten, met blindstempeling, koperen hoeken, 2 ( van de 4 ) koperen sluitstukken uit de tijd. Met het gegraveerde titelblad, zonder het gedrukte titelblad van het oude testament. Met 6 dubbelbladige gravures; Reysen Pauli + Kaart van het Paradys en t Landt Canaan + Perigrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse + Werelt Caert + Plan van Jerusalem . Alle deze gegraveerde bladen met latere verstevigingen aan de randen. Ingevoegd 24 bladen met telkens 6 bijbelse voorstellingen, met nederlandse onderschriften, genummerd 1-24. Laatste vier bladen van de Apocryphen met latere verstevigingen aan de randen. Nieuwere slordige schutbladen. foto = zie; www.rijzendezon.eu
EUR 1000.00 [Appr.: US$ 1021.11 | £UK 845.75 | JPą 137872] Book number 1739

is offered by:


De Rijzende Zon (ILAB/LILA)
Poststraat 8, 5038 DH Tilburg, The Netherlands Tel.: +31 (0)643861450
Email: rijzendezon@hotmail.com
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results