Deutsch  Français  Nederlands 

( Westerlund 0.). - Påminnelser wid det på Konungens befallning författade och af trycket år 1828 utgifna Försök till Kyrko-Lag och Ordning för Swenska Församlingen. Af --i-d.

Linköping., Axel Petre., 1830. 18 x 11 cms, 102, ( 2 ) sidor. Nött i gråpappomslag.
EUR 16.00 [Appr.: US$ 16.7 | £UK 14 | JP¥ 2259] Book number 15774

is offered by:


De Rijzende Zon (ILAB/LILA)
Poststraat 8, 5038 DH Tilburg, The Netherlands Tel.: +31 (0)643861450
Email: rijzendezon@hotmail.com
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results