Deutsch  Franšais  Nederlands 

FOCKEMA, DAAM - Schetzen van de Friesche Geschiedenis in het algemeen en wegens het strafregt in het bijzonder

Leeuwarden, Brouwer, 1840-1846. Hardcover (cloth). No images. Conditie: Very good, In moderne linnen banden.. 3 delen in 4 banden (compleet). Eerste deel: van het begin der Christelijke Jaartelling tot 775 (viii+224 pp); tweede deel: 775-1150 (vii+345 pp); derde deel: 1150-1515 (viii+1-378 en viii+379-663).
EUR 75.00 [Appr.: US$ 85.01 | £UK 64 | JPą 9649] Book number SRFoc

is offered by:


AR Law Books
Elburgerweg 1, 8162 NN Epe, The Netherlands Tel.: +31 (0)646094578
Email: A.ringnalda@gmail.com
  Order this book

Ask for information

Back to your search results