Deutsch  Franšais  Nederlands 

PICARDT, JOHAN - Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe.. Waar by gevoeght zijn Annales Drenthiae, Dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenth, van de Geboorte Christi af, tot op dezen tijdt. Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt, des Casteels, en der heerlickheyt Covorden.

Meppel, Krips Repro. z.j. facsimile editie van de uitgave uit 1660. 21,5 x 15,5 cm. 302 pp. met enkele zwart/wit uitklapprenten, kunstleder band. Topsnede en rug wat verkleurd.
EUR 20.00 [Appr.: US$ 22.27 | £UK 18 | JPą 2399] Book number P15474-7623

is offered by:


Don Quichot
Soemeersingel 141, 5759 RD Helenaveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)493-529583
Email: leo.smiet@gmail.com
  Order this book

Ask for information

Back to your search results