Deutsch  Français  Nederlands 

D'HONDT-D'ARCY J.E. - Den akkerman's boek ofte bemerkingen op den landbouw van Groot-Britannien, in vergelyking gesteld aen den geenen der Nederlanden, met aentooningen om het planten en akkeren der aerd-appelen te verbeteren, etc.

Gent, s.n. 1817. "Eerste afdeeling" (maar niet verder verschenen): 20pp. contemporaine blinde omslag, 17cm. stempeltje, enkel blz. licht bevlekt, verder in goede staat, [vervolg van titel: "de koorn-mytten ofte koorn-hoopers en graen-schueren te bevryden voor muyzen, ratten, en voor 't verhitten ofte beschimmelen ; als ook om de hop-velden te behoeden voor 'pucerons' ofte plant-luysen, en meer andere verbeteringen toe te brengen onder het vee en aen den landbouw van dit koningryk"], B108166
EUR 50.00 [Appr.: US$ 58.62 | £UK 42.75 | JP¥ 6446] Book number B108166

is offered by:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results