Deutsch  Franšais  Nederlands 

SORGEN, PHILIPPUS VAN (OV. 1677, THEOL. STUDENT) - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.

UTRECHT, By Jacob van Poolsum, z.j. (8) 136 blz. met aanhangzel (8) 179 (5) blz. SGT S 710. Waarbij geb.: Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lofzangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamen gesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt, door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den sesden druk.. (16) 140 (4) blz. waarbij: Aanhangsel of Edische verlustingen, door Johannes Kloeck, herder der gemeente Christi tot Ede. en andere sang-lievers als mede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in haer geestelicke staate, door Nicolaum Barenzonium, bedienaar des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz. Org. perk. band, 8o. Titelpag. zwaar beschadigd.
EUR 165.00 [Appr.: US$ 182.36 | £UK 141.5 | JPą 19831] Book number 3853

is offered by:


Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)318 57 42 90 | Fax: +31 (0)318 57 32 21
Email: info@koolboeken.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results