Deutsch  Franšais  Nederlands 

WATTS, ISA─K (1674-1748, LONDON) - Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL.

AMSTERDAM/GRONINGEN, HAFFMAN Jacobus/SPANDAW Hajo, 1744/1745. 8o. (103), 323, (1) blz.-(32) 219 blz Geb. in org.half perkamenten bandje, nieuwe marme platen AANBIEDINGSPRIJS VAN 275 NU VOOR twee vrij zeldzame werkjes
EUR 195.00 [Appr.: US$ 227.23 | £UK 165 | JPą 25933] Book number 38261

is offered by:


Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)318 57 42 90 | Fax: +31 (0)318 57 32 21
Email: info@koolboeken.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results