Deutsch  Franšais  Nederlands 

JANSSEN, H A M EN G J R MAAT - Kanunniken begraven in de Stifstkapel van de Sint Servaas te Maastricht 1070-1521 na Chr. : een paleopathologisch onderzoek

Leiden, Barge's Anthropologica 1998 geillustreerd 1e dr. - Met lit. opg. - (Barge's anthropologica ; nr. 1). - Gebrocheerd
EUR 20.00 [Appr.: US$ 22 | £UK 17.25 | JPą 2397] Book number D95511

is offered by:


Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)71 514 46 30
Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results