Deutsch  Français  Nederlands 

(COLLECTIF) - Algemeynen tarief, of Gemaekte rekeningen, tot het doen en ontfangen van betaelingen in Nederlandsch, Brabandsch, Hollandsch, Luyksch, Luxembourgsch, Fransch, Duytsch, en Engelsch geld, Uytgerekend volgens de wet van 28 september 1816, de decreéten van 18 augustus, 12 september 1810 en 30 november 1811, het besluyt van 22 november 1823, en eyndelyk het koninglyk besluyt van 8 december 1824. Waer by gevoegd: 1. Tafels van oude en vremde geld-specien; 2. Tafel inhoudende de prys der Brusselsche el..; 3. Tafels van intrest; 4. Tarief der verscheydene zegels; 5. Tarief om de rekeningen te maeken van dag-loon of huere van dienstboden, kamers, meubelen, etc.; 6. Tafel nieuwe stelsel van maeten en gewigten; 7. Wederzydsche uyttrekkingen van honderd ponden gewigt van verscheyde landen in Nederlandsche ponden; 8. Vergelykings tafel tusschen den prys van 't Nederlandsch pond met 't Brusselsch; 9. Onderrigtingen op de wisselbrieven en orderbriefkens; 10. Modellen van wisselbrieven, etc.; 11. Rekeningen van inkomsten of jaargelden per maand en per dag, etc. 12. Reductie der fransche specien dewelke in de publieke kassen mogen ontfangen worden à 46 3/4 cents per franc. Vierden druk, overzien en vermeerderd. Vercierd met afbeeldzels..

 1505596957,
Brussel, M.-E. Rampelbergh, Boek-drukker, 1829. 8vo (19x11,5 cm). Binding renewed with old marbled paper, endpapers renewed. xxxii, 328,(ii: catalogue) pp. and 7 extra leaves numbered 120/2-120/15. - P. i-ii: title; iii-iv: 'Berigt van den Uytgever'; v-xii: 'Extract wet & besluit'; xiii-xxxii: 'Muntstelsel van België' with 12 tables (this section paper browned); 1-306: tables; 307-328: (this section paper browned) 'Voortgaende tafel.', 'Wet over den zegel', 'Wisselbrieven', 'Tafel', 329-330: catalogue. Illustrated with 76 engravings, depicting 38 coins recto and verso. - Over all a good copy of an almost daily used 'Negociant'. - Rare . Gewicht/Weight: 400 grs.
EUR 300.00 [Appr.: US$ 347.89 | £UK 253 | JP¥ 39686] Book number 53629


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results