Deutsch  Français  Nederlands 

-- - Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].

Folio, zonder omslag zoals verschenen, (2)+23+(20) pag. C1674l Kwestie over stemgerechtigheid voor de goederen te Terbant, Lunjebirdt en Gersloot, alle onder Aengwirden. O.a. had kapitein C.M. van Haarsma een huis gebouwd op grond van de weduwe van Bouricius, waarover zij hem op 26-1-1761 sommeerde het af te breken.
EUR 92.00 [Appr.: US$ 109.19 | £UK 78.75 | JP¥ 11976] Book number 52814

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results